Uncle Fi, Libyan revolution father (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bác Phi, cha già cáchmạng Libya

Bác Phi đây không phải Bác Fidel, Lãnhtụ Bấtdiệt nước Cu3 bên Tây Bán Cầu, bạn thân cô Triết Nguyễn, Lãnhtụ Hảohạng Xứ Lừa các cô, mà Bác Gaddafi, đươngkim Tổng Giámđốc Côngty Tráchnhiệm Hữuhạn Một Thànhviên Hồigiáo Xãhộichủnghĩa Libya, bắc Phi Châu.

***

Sởhữu diệntích hạng #17 thếgiới (1.7 trẹo cây vuông, gấp 5 Lừa), dânsố hạng #101 (6 trẹo mãtấu, bằng 1/15 Lừa), trữlượng dầumỏ hạng #9 (47 tỷ thùng, gấp 10 Lừa), sảnxuất dầumỏ hạng #18 (1.8 trẹo thùng/ngày, gấp 5 Lừa), quốcgia Libya hoàntoàn thừa điềukiện giở nên một Bấthủ, tầmcỡ Kuwait hoặc Brunei (*).

Thựctế, vầu 198x, GDP Đầu Người của Libya đã xếp trên Italy, Spain, New Zealand, và thậmchí Singapore.

Thằng Miamia Cằm Dài, côngdân Libya, bạn thân Trung Tướng thời Tinh Hoa Học Viện XYZ Sô Liên 198x, hệt một Đẳngcấp, chẳng thèm sống trong kýtúcxá sinhviên như bọn Trung Tướng. Nó thuê riêng một cănhộ ba-buồng phố Taqua Taquak sống một mình táchbiệt, và hàng ngày cỡi taxi đến trường.

Miamia đến trường không để học nghề pa nó địnhhướng nó, mà để chim gái. Hầu như mỗi ngày, nó chim một gái mới. Hết lộnglẫy giainhân, thì nhumì thánhthiện. Con Irina Mắt Nhung từ Tallinn, con Anastasia Váy Bò từ Krakow.., Trung Tướng đang đong vãi lúa bằng thơ Byron với tranh Van Gogh, thì thằng Miamia nó chim mẹ bằng giấy Ông Tơn.

Pa Miamia chỉ mần cái đéo gì như kỹsư-trưởng hoặc kếtoán-trưởng một hãng vậntải lìutìu vùng Tripoli, cũng đủ ngânsách gởi Miamia nó tháng tiêu nhòe 500 Ông Tơn, gấp ba lương Pan Pan Việnsĩ, thằng hiệutrưởng siêu-già-hói của Tinh Hoa Học Viện hehe thầy Trung Tướng (**).

Ui côngdân Libya 198x, thật ngưỡngmộ quá. Thật gato quá.

***

Bác Phi, như thônglệ, chẳng góp sức mẹ gì vầu phồnvinh của giađình thằng Miamia Cằm Dài, bạn thân Trung Tướng, cùng đồngbào nó.

Trước WW2, Libya từng được coi là xứ Nam Ý, tựa như Lừa từng được coi là xứ Đông Pháp same time, với 20% dânsố là Italian. Mức sống Italy và Libya hầu như không chênhlệch.

Trong và sau WW2, Libya ngẫunhiên thuộc về Đếquốc Anh, khi Phátxít Ý bại trận. Tới đó, cáchmạng Libya vẫn đươngnhiên là zero, Cha Già còn hìhục hehe vần tí mẹ.

Tháng Novembre 1949, Đại Hộiđồng LHQ độtngột ra quyếtnghị buộc Libya nhận độclập trước 01/01/1952. Mẹ ác hơn loài hoangthú (***).

Côngdân Sayyid Mahdi, con trai một tùtrưởng tôngdật, đã thành Quốcvương Idris của xứ Libya độclập, lần đầutiên suốt lịchsử ngàn năm, nhằm ngày 24/12/1951, tròn một tuần trước bữa deadline. Hehehe mài trốn đàng giời.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vua Idris lãnhđạo Libya không tồi. Năm 1959, chánhphủ cô pháthiện vôsố mỏ dầu hoành vãi chưởng, và hehe, các côngdân Libya bụp phát bị ngưỡngmộ và gato.

Thật gato quá.

***

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2011)

(*) Sốliệu 2009, theo CIA World Factbook.

(**) Tại Sô Liên 198x, giá thuê cănhộ thằng Miamia quãng 40 Tơn/Tháng. Phò chínhủy 10 Tơn/Giờ. Gà mậudịch 0.5 Tơn/Ký. Bia đen 0.02 Tơn/Vại. Họcphí Tinh Hoa Học Viện zero Tơn/Mùa.

(***) LHQ còn ra nhiều quyếtnghị đểucáng tươngtự vụ Libya, buộc nhiều quốcgia phải độclập, đéo cho mần nôlệ miễnphí hehe. Mời gúc mời mời.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Bấtdiệt: (Bất diệt).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Đươngkim: (Đương kim).
– Giámđốc: (Giám đốc).
– Côngty: (Công ty).
– Tráchnhiệm: (Trách nhiệm).
– Hữuhạn: (Hữu hạn).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hồigiáo: (Hồi giáo).
– Xãhộichủnghĩa: (Xã hội chủ nghĩa).
– Sởhữu: (Sở hữu).
– Diệntích: (Diện tích).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Dânsố: (Dân số).
– Mãtấu: (Mã tấu).
– Trữlượng: (Trữ lượng).
– Dầumỏ: (Dầu mỏ).
– Sảnxuất: (Sản xuất).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Điềukiện: (Điều kiện).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Tầmcỡ: (Tầm cỡ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Côngdân: (Công dân).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Kýtúcxá: (Ký túc xá).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Táchbiệt: (Tách biệt).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Lộnglẫy: (Lộng lẫy).
– Giainhân: (Giai nhân).
– Nhumì: (Nhu mì).
– Thánhthiện: (Thánh thiện).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Kếtoán: (Kế toán).
– Vậntải: (Vận tải).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Ngânsách: (Ngân sách).
– Việnsĩ: (Viện sĩ).
– Hiệutrưởng: (Hiệu trưởng).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Gato: (Ghen ăn tức ở).
– Thônglệ: (Thông lệ).
– Phồnvinh: (Phồn vinh).
– Giađình: (Gia đình).
– Đồngbào: (Đồng bào).
– Dânsố: (Dân số).
– Chênhlệch: (Chênh lệch).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Phátxít: (Phát-xít).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Hìhục: (Hì hục).
– Hộiđồng: (Hội đồng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Quyếtnghị: (Quyết nghị).
– Độclập: (Độc lập).
– Hoangthú: (Hoang thú).
– Tùtrưởng: (Tù trưởng).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Quốcvương: (Quốc vương).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Lịchsử: (Lịch sử).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Chánhphủ: (Chánh phủ, Chính phủ).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Vôsố: (Vô số).
– Thamluận: (Tham luận).
– Sốliệu: (Số liệu).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Mậudịch: (Mậu dịch).
– Họcphí: (Học phí).
– Đểucáng: (Đểu cáng).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Nôlệ: (Nô lệ).
– Miễnphí: (Miễn phí).

*** 1. #1 by DG on 2011/02/25 - 16:14

  Đéo Bựa ơi địt mẹ anh nhắn như nầy cho thằng Phi đầu bò đệ anh được hông?

  Xem có cần bổ cứu gì hông? Thương hắn quá!


 2. #2 by Kèn Dài on 2011/02/25 - 16:15

  Con bà mày Dũng hói!
  Anh phát hiện ra Bắp Ngô có khi còn cao tuổi hơn mày đấy!
  Ăn nói cho nó lễ độ vào, từ giờ trở đi là không có em út nữa nhé!
  Mày phải gọi là chị Bắp Ngô nghe chưa?
  Các tên Bựa khác cũng thế. Phải gọi là bà hoặc chị Bắp Ngô!
  Còn nếu kèn tên nào dài như Anh thì có thể gọi chung chung là Bắp Ngô!

 3. #3 by Kèn Dài on 2011/02/25 - 16:20

  Bắp Ngô lồn bò ơi!
  Lần sau mà mắng thì mắng … Địt thằng Kèn Dài hay địt bố thằng Kèn Dài cũng được
  Ai lại … địt mẹ thằng Kèn Dài …. Thế hóa ra Bắp Ngô là lét à?
  Chỉ thích tỉn đàn bà thôi hở!

 4. #4 by Mr. Tran on 2011/02/25 - 16:24

  đéo gì chỉ cho mượn dùa mới cả vàng anh là đéo đủ đâu.

   

  còn phải cử mấy bạn làm xử mới cả làm văn hoá sang chỉ đạo tổ chức thi huê hậu mới cả lễ hội mới cả làm phin mới cả PR linh tinh nữa

 5. #5 by Kèn Dài on 2011/02/25 - 16:25

  Mấy thằng Bựa cặc ngựa có thông tin gì về vụ này không?
  Đọc nhanh lên không nó lại gỡ con bà nó xuống!

 6. #6 by Đéo Bựa on 2011/02/25 - 16:32

  @Dái Ghẻ: Đéo được đéo được. Bắp Ngô có biết lên đỉnh đéo đâu, sang đó diễn thế đéo nầu được. Cho Vàng Anh đi là chuận, cỏn dên la ngon phết hệ hệ.

 7. #7 by Bắp Ngô on 2011/02/25 - 16:33

  Hố hố hố, lão Kèn Dài nhẩy dựng lên dìm hàng chị hả. Vô tư đi, chị chỉ vả cho vài nhát thôi í mà, nhở.

   

  Lên quán bựa lâu chưa hả mà đéo biết là từ “mẹ” trong địtmẹ là 1 từ riêng đéo nhất thiết là sự thực.

   

  Thôi đéo vui đùa cợt nhả nữa, nói chuyện khác. Cái link “tổng biên tập nghẻo tại trụ sở” ấy bị hỏng mẹ nó rồi. Nhanh kinh.

  Lão kèn dài cóp bết vào đây xem cái hí hí

 8. #8 by SÔNG HÀN on 2011/02/25 - 16:34

  Một Tổng biên tập chết tại trụ sở
  Cập nhật lúc 25/02/2011 01:50:37 PM (GMT+7)
  Ông Thực nằm gục chết tại phòng làm việc, trên bàn có một lá thư tuyệt mệnh. Người nhân viên văn phòng đã hốt hoảng khi phát hiện sự việc trên vào sáng nay (25/2).
   
  Theo đó vụ việc xảy ra tại Văn phòng Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, địa chỉ tại số 403 nhà B1 – 195 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. 

  Nạn nhân là ông Đào Trực Thực (SN 1956) hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
   
  Vào khoảng 8h10 phút ngày 25/2, một nhân viên văn phòng tại đây đã phát hiện ông Thực nằm gục chết tại phòng làm việc, trên bàn có một lá thư tuyệt mệnh. 

  Người nhân viên văn phòng đã hốt hoảng khi phát hiện sự việc trên và nhanh chóng báo cho cơ quan công an.
   
  Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tổ chức khám nghiệm, điều tra.
   
  (Theo VTC)

 9. #9 by DG on 2011/02/25 - 16:39

  Địt mẹ đợt nầy phẩy chỉ cho con Phi Lét mấy cái trò quốc hoa mới quốc thơ mới cả quốc diệu cái đã!

  Mần chánh trị 40 năm rùi mà đéo diễn được mấy trò đấy thì đúng là ăn buồi thật!

  @ Đéo Bựa: Ừa đúng, đưa Bắp Ngô sang đó hỏng việc thật, hông lên đỉnh được thì mần ăn đéo, hehe!

  Dưng để khỏi mất công đào tạo lại về lập trường và tư duy chánh trị, anh nghĩ nên đề của em Ký của anh nhẽ hợp?

 10. #10 by Kèn Dài on 2011/02/25 - 16:42

  Tướng thối kèn teo hay cu Bựa nào có hóng hớt được nội dung của lá thư tuyệt mệnh không nhỉ?
  Ủy ban kiểm tra trung ương kia mà!
  Đảm bảo lượng viu tăng khủng khiếp cho coi!

 11. #11 by SÔNG HÀN on 2011/02/25 - 16:43

  Ảnh chụp lá thư tuyệt mệnh đấy! Dưng đéo đọc được gì cả?? Hu hu!!
 12. #12 by vangson.donkey on 2011/02/25 - 16:44

  Ditme mấy hôm nay nhiều chã tin vào Quán thế nhở. Disconmaire Hàn với Kèn con zun với mấy thằng tintin tương tự quen thói spam ở các forum ./ bò ngoài kia, cút mẹ chúng mày di để A đỡ mỏi tay cuộn còm. Déo biên đc cái gì tử tế thì khoanh tay hóng di, hay là dói kém quá déo có kít bỏ mồm thì nhảy vào đây hử? Ditme có mấy cái rules cơ bản khi còm cũng déo chịu tôn trọng. Cút mẹ chúng mày cho A đỡ ngứa mắt.

 13. #13 by Do L on 2011/02/25 - 16:49

  Dái Ghẻ với bựa đéo nào chanh nhau cái vụ nghĩ ra đi đánh thuê thế ???
  Chanh với anh là đéo đc nhé ! Anh đưa AE lừa đi đánh thuê từ hồi mồ ma thằng Bút cha nhé. Tuyền đi lái xe bọc sắt đấy, dismia chúng nó về anh mới biết là bùi Ả rập to hơn cả bùi Phi.
  Kết hối cái lìn bà tèo, giờ này giờ nào mà dismia đòi kết hối ???
  Bố chuyển mẹ ra NDT ra Ơ em Hương ra Yên ra Rúp ra USD âm phủ….
  Thằng nào bẩu kết hối đc anh vả gãy hết dái.
  Nhóm quyền lợi trong B cũng chia 5 chia bảy, chỉ cậy lớn bắt nạt bé là nhanh. Mấy thằng bán cá, bán cà phê, bán tiêu, điều đợt này chết trước.
  Ôi em yêu HN quê em quá. Em đéo yêu chiến chanh với tập thể dục đâu.

 14. #14 by Lucky on 2011/02/25 - 17:03

  Chào tuyền chi bộ ngày mới
  Chào các Bựa viên mới !

  @ Kèn dài : Đitme Kèn Dài nhé , vào quán dìm hàng Bắp Ngô , hãm lìn . Nói cho biết là vào quán đéo được dìm hàng Gái quán này , không cút về với mie đi ! Cảnh cáo lần 1 . Ditme Kèn dài phát nữa !

  @ DG : hố hố chết cười mới mấy pha tư vẫn cho bạn Fi nhãy , hố hố cuốc hoa , với chẵng cuốc lũi , đéo đâu ra làm trò nhẽ . Giờ tụi tũ lạnh Lừa đang ló mẹt ra để đánh lạc hướng dư luận , bạn Ziêm, bạn Zọng … hót liên tục liên tục . Ky éo qua chổ bạn Fi đâu nhé . Đang bận học lái máy bay , hố hố

  @ minhdung : đitme chúng nó chơi bẩn cụ nhỉ ? In giấy ông cụ về đổi zàng trong dân , đem bán lại cho Miên lấy Tơn . Đitme lại còn muốn kết chim , kết cối nữa chứ !  hố hố , thèn IMF , WB nó cho vay lìn , vay lìn ý , ôi lại khổ cho zân đen dồi .

 15. #15 by Kèn Dài on 2011/02/25 - 17:11

  He he!
  Lắc Kỹ lồn trâu!
  Nam nữ bình đẳng nhé?
  Cấm cấm cái …. kèn của Kèn Dài nè!

 16. #16 by Bắp Ngô on 2011/02/25 - 17:13

  @Ky: Xời, thẳng nhìn Hương điêu thấy ngưỡng mộ quá, thèm lắm mà đéo được nên dìm hàng í mà. Thói của mấy con bần nông là không ăn được thì đạp cho ngã, lạ đéo.

   

  Ờ dưng chị lại đéo chịu ngã nên chim cú ngùn ngút ra.

  Dìm chị, chị dìm lại cho sặc sụa bây giờ, chị biết bơi đấy cu. kekeke 

   

  Tóm lại, bần nông thì eat shit.

 17. #17 by Lucky on 2011/02/25 - 17:22

  @ Kèn dài : đitme bình đẳng lên phường mà kêu nhé, đây là quán Bựa . Hãm lìn !
  Ah mà bình đẳng , thể hiện chút gì hiểu biết nghe coi !

  Thấy còm :
  “Con bà mày Dũng hói!
  Thằng Bắc Hàn nó cần gì đô nó có chết khặc đâu?
  Thời xưa đéo có đô các cụ vẫn đẻ ra ông, ra bà mày đó thôi!
  Không có gạo nhét vào mồm thì mày sẽ chết, đó mới là chân lý thằng đầu trọc ạ
  Đầu rụng hết tóc rồi sao mà vẫn ngu lâu thế hở! ” @ Kèn dài

  là biết ngu hơn chó rồi !

  Chị đéo nói với mày nữa . Hóng tình hình thị trường rồi về nói lại trên quán thấy thik hơn .

 18. #18 by Bắp Ngô on 2011/02/25 - 17:27

  Báo LeMonde nó vừa bẩu là bọn Italy phải chuẩn bị mở chiến dịch quân sự để di tản đống dân Ý đương mắc kẹt tại Libya, không còn lương  thực nên nguy kịch mẹ nó rồi.

   

 19. #19 by minhhuong on 2011/02/25 - 17:49

  Xem bọn nó xuống đường thì bọn nó hô cái gì này:

   

  @Ky: à, em Kèn Dài ẻm mới vào đéo biết lề thói quán Bựa đâu. Hôm qua còn rú lên hỏi 1 câu hiển nhiên như sau: ơ Hương điêu là Bắp Ngô à.

 20. #20 by minhhuong on 2011/02/25 - 17:51

  Chương trình của phát thanh viên Hương Điêu aka Bắp Ngô hôm nay tới đây là hết.

  Xin cảm ơn quý thính giả.

  Chị đi ăn cơm rồi đi có việc đây.

 21. #21 by Gia_lamcam on 2011/02/25 - 17:51

  Há há há,
  Nầy thì cho bọn phản động chít nầy:
  “…Nhờ sự vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và nỗ lực của nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Li-bi ngày càng được củng cố và phát triển...”
  Lồng chí bên tê dù có lơ là ngủ thiếp đi, thì lồng chí bên ni vưỡn thức gác nha!
  Há há há!

 22. #22 by EURO on 2011/02/25 - 17:57

  Cu Kèn dài lính mới có vẻ ưa chơi trội nhỉ? Đụng vầu gái Bựa thì cần bổ túc 50 năm 1 cách nghiêm túc và cầu tiến đi thì may ra có cơ hội cu ạ.
  Con bà nó, anh  Phi mà chơi cùn đánh sập ống dẫn dầu bây giờ thì có Chúa mới cứu được WW3  đừng xảy ra.NHớ hồi tết Dì Bựa nói có tiền trữ xăng sau tết sẽ lời ít nhất gấp đôi, giờ có vẻ mỏ Dì độc như chim lợn rùi.
  Bi kịch.
  @ Hàn, hóng được gì vụ tiệt mệnh o? Thứ hai tới lên cơ quan may ra Rô mới hóng được tin hành lang có đéo gì. Giờ tò mò bỏ cụ mà chịu.

 23. #23 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/25 - 17:57

  Hi hi!
  Xem 2 em Bắp Ngô và Ky cóp chim cú cu Kèn Dài kìa?
  Chắc gặp Bắp Ngô và Ky cóp ngoài đường tên tển bị xẻo mất kèn quá!
  Đàn bà, con gái hay chim cú là nhanh già chóng chết lắm!
  Thiện tai, thiện tai!

 24. #24 by EURO on 2011/02/25 - 17:59

  @ Cẩm yêu I loove you I miss you huhu, lâu ngày quá mới gặp anh, dưng em cũng chuồn công việc đây, gặp anh yêu sau nhế.

 25. #25 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/25 - 18:08

  Sao tìm mãi không thấy ảnh của cu Sơn tự thiêu ở Đà Nẵng nhỉ?
  Tên Bựa nào có không post lên phát xem!
  Cu này ngu vãi chưởng!
  Trước khi chết mang mẹ nó mìn đến nhà mấy thằng cán bộ nổ cho tung đít tụi nó trước cái đã!
  Uổng công Ba Má nó quá!

 26. #26 by DG on 2011/02/25 - 18:40

  He he cô nầu thong manh nghĩ hộ phương án giả nhời giúp cô Nga Phương bồ anh cái! Kiểu gì lũ phản động nó chả hỏi, lừa mầy nghĩ như nầu vụ Phi Lét? Bênh cu Phi thì đéo ổn mới cu 3 Ma mới lại đám tay to, mà hông bênh thì địt mẹ ỉa vầu cái triền thống tốt đẹp mờ 2 bên đã dầy công gây dựng à?  Khó nhở? He he. Ps: anh bốt qua điện thoại, hông biết có ảnh đéo gì đến xì tai của anh hông đây!

 27. #27 by EURO on 2011/02/25 - 19:23


  Chi bộ giúp giùm Rô cái nầy:

  Em chỉnh lại cái RSS của blog em là full RSS với pics, video đầy đủ giúp anh nhé, Anh éo có thì giờ check blog em, chỉ nhờ thằng Googlereader auto down cai rss cua em về rồi đọc trên phone thôi. cơ mà cai rss của em set kiểu gì mà chỉ còn chữ, liên tục ko ngắt hàng, hình ảnh với vid thì nó cắt tuốt tuột, chán gứm

  Anh biết em mạnh về hình với vid nhưng chỉ đc đọc mấy cái lời bình cũng cỡn thì chỉ như cho ăn muối tiêu má lấy lại mất con ghẹ. Hẹhe

  Đó là tin nhắn 1 Bựa gửi cho Rô, nhưng nãy giờ Rô mò chỉnh cái RSS hoài mà đéo tìm thấy nó nằm ở đâu. Ai biết giúp giùm Rô nha. Thanks.( Lốc liếc mở ra đong giai chứ Rô dốt vụ này bỏ cụ ra được ý)

 28. #28 by dark30 on 2011/02/25 - 19:28

  @Lucky: Vàng son iu quá đi, biết lái máy bay nữa cơ à? Chờ hóng hình em làm phi công nầy.
  Ky iu có bít tại sâu Uncle Fi cương còng dữ dằn như thế hun?

  Sau khi cốp bết dữ lịu từ thằng Gúc và sử dụng kỹ thuật sensitivity and scenario analysis ^^. Anh phán như đúng rùi rằng: Bão Phi Châu bắt đầu from Tunisia to Libya càng lúc càng mạnh và sẽ có màn tắm máu y chang Lừa năm xxx:

  Tunisia, Zine el-Abidine Ben Ali, 1987-2011, Đối thoại hòa bình, Thất bại và chấp nhận ra đi

  Egypt, Hosni Mubarak, 1981-2011, Kết hợp đối thoại và vũ lực, Thất bại và chấp nhận ra đi 

  Bahrain, Hamad bin Isa al-Khalifa, 2002-now, Cố sử dụng vũ lực, Thất bại

  Libya, Uncle Qaddafi, 1969-now, Cương còng dữ dội, Quyết tắm máu đồng bào (Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh chăng?)              

  PS: Đây là đề tài luận văn Tiến sỹ Kinh Tế Chính Chị tại Học viện đéo gì quên mẹ tên rùi. Mời chi bộ đóng góp để anh sớm nhận bằng tốt nghiệp. Tks

   

   

 29. #29 by EURO on 2011/02/25 - 21:36

  Chi bộ nhà nầu có  nghé ở tuổi mút sữa thì tập cho bỏn bú nước cơm trừ bữa dần đi là vừa nhế.
  Tuần trước, giá 1 hộp Pedia sure 1,7kg ở mức 730K.
  Hôm nay, sau khi 1 loạt đại lý lớn lắc đầu kêu không có hàng, Rô mua được từ 1 người quen giá 800K cho 1 hộp, và được biết thực chất trong vài ngày tới giá còn cao hơn rất nhiều.
  Chuẩn bị cho 1 thế hệ Lừa con còi cọc nữa ra đời.

 30. #30 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/25 - 22:25

  Hi hi!
  Bú sữa mẹ, cai sữa xong thì cho ăn bột, ăn cháo!
  Cần gì phải sữa hở Rô em?

 31. #31 by minhhuong on 2011/02/25 - 22:39

  Bú sữa mẹ, cai sữa xong thì cho ăn bột, ăn cháo!
  Cần gì phải sữa hở Rô em?@ Sư Thứ

  ————————

  Em đã bảo với chibộ là Sư Thứ bốc phét chứ chim cò thế thì làm gì có con được , nghe bố í phán về sữa cho trẻ con kinh chưa

 32. #32 by minhhuong on 2011/02/25 - 22:46

  Năm ngoái em vác cả đống sữa về theo đơn đặt hàng của bà chị họ.

  Hình dung 1 cách đơn giản, thành phần trong sữa cho trẻ em nó đéo đơn giản như sữa bột – sữa nước thông thường cho everyone, thay đổi theo độ tuổi, kéo dài tới 3 tuổi lận (từ 10 tháng tới 3 tuổi có nhiều dạng lỏng rồi chứ không nhất thiết dạng bột nữa). Sau đó mới dùng sữa thông thường như người lớn.

   

  Úi giời, em chơi thân với 1 bà chuyên nhập sữa dành cho người bệnh nằm viện, sữa dành cho phụ nữ có thai, sữa cho các lứa tuổi trẻ em; Các loại sữa rất chuyên dụng đặc biệt dành cho những người dị ứng abc gì đấy…

 33. #33 by minhhuong on 2011/02/25 - 22:55

  hehehehe cú nhở, sắp tới không còn ngoại tệ thì bà chị kia nhập thế đéo nào sữa nữa nhở. Chắc bả xuống đường đầu tiên kkekekeke

 34. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/25 - 23:56

  Đù má các cô Zì đã zìa đây hĩhĩhĩ.

 35. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/25 - 23:58

  Ui cười vãi đạn mới Sư Thứ kìa địt mẹ hãhãhã.

 36. #36 by minhhuong on 2011/02/26 - 00:05

  Đù má các cô Zì đã zìa đây hĩhĩhĩ. @TT
  —————-
  Ui mẹ đã về, có quà cho con không?

   
 37. #38 by minhhuong on 2011/02/26 - 00:10

  Mặc dù đã đói nhưng em nhất quyết chờ, vì tối nay được mời ăn raclette, 1 dạng fo mát thái miếng cỡ bàn tay, cho vào 1 dạng dụng cụ làm nóng chẩy hé hé hé hé

  nhiem nhiem

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 00:25

   Chiều nay Zì vửa chén hết 3 lạng cá hồi bụng Hokkaido mới 2 ông bạchtuộc Okinawa em ạ no vãi bựa luôn.

 38. #40 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/26 - 00:17

  Hương điêu hãm (.)!
  Tướng thối kèn teo!
  Sư Thứ 3 con rồi không biết à?
  Có cần xem ảnh bọn bỏn không!

 39. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 00:17

  Để mai Zì có quà cho các cô. Jờ đi ngủ fát nhẹnhàng đã.

  @em Zôn Vàng Son hehe.

  Anh Sơn em Zì có biết zưng không quen hehe. Còn anh jai em thì Zì vưỡn chưa biết. Zì chắc, fàm là Lừa jàhói thì khó bỏ qua Quán Bựa hehe nên cứ kêu ảnh thithoảng rẽ qua chơi. Không cần quảngcấu, chỉ bẩu là có trang ý trang ý tởm lắm là đủ hẽhẽ. Tinhthần Bựa Muôn Năm Bất Ziệt.

  @em Khê Vàng Son hehe

  Cám ơn em cho nge bản Fur Elise fê hơn bấtcứ quả biểuziễn chiênngiệp nầu Zì từng nge nha.

  Nếu cảm thấy Quán Bựa mần em vui tí xíu, thì cứ cồng vôtư đi em, không cần PM đâu. Ở đây Vàng Son nhiều mà. Bỏn tụctiễu thế thôi chứ ngon fết đấy, trừ bọn Lài Mồm Bẹn, Cẩm Hàng Lược, Zũng Hói, Jà Lào..

  Chầu mừng chầu mừng.

 40. #43 by minhhuong on 2011/02/26 - 00:18

  1 tiếng nữa mới được đi ăn lận, hí hí

  Trong lúc chờ đợi, em cóp bết chibộ xem, mới cập nhập trên báo mạng Pháp về bác Fi:

   

  Thằng gúc dịch:

  Trong bài phát biểu của mình, Gaddafi nói với người ủng hộ ông tụ tập trên quảng trường xanh tại Tripoli rằng “tất cả các bãi vũ khí sẽ được mở cho tất cả mọi người.

  ————————–

  Ai bảo là bác Fi không có fan nào

 41. #45 by minhhuong on 2011/02/26 - 00:24

  Chén xong thì nhớ trông Quán em yêu nhế hễhễ. @ TT
  ——————
  Giao mẹ nó quán cho em đi anh yêu , cả quán nó vote cho em rồi hahahahahaha
 42. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 00:29

  À quên Zì chưa kể chiện Fồng cho các cô nghe nhở.

  1- Zì có rẽ qua thăm tuyềnbộ Fồng Downtown một lượt như mọi khi. Quả nhà có ma trong Chiện Ma No1 đã sắp bị fá xây nhà mới. Mẹ kinh thật. Không hiểu thằng liều nầu mua quả nhà đó mà zám fá nhở?

  Địt mẹ thằng thẳng không gặp chiện Zì thề không bốt Chiện Ma hehe nữa.

 43. #48 by minhhuong on 2011/02/26 - 00:30

  Cóp thêm 1 đoạn tuyên bố của phía Pháp, gúc dịch:

  Nicolas Sarkozy, chiều nay tại một cuộc họp báo ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), cho biết: Quan điểm của chúng tôi rõ ràng: Gaddafi phải đi.

   
 44. #49 by Mit on 2011/02/26 - 00:34

  Ơ, đang nói chiện đi bộ tập dưỡng sinh chữa bệnh kèn teo bi giờ lại có tên hô hào làm lính đánh thuê cho bác Fi là sâu là sâu? 

  Chi bộ có biết bọn US Marine Corps (Thủy Quân Lục Chiến ?) được thành lập năm 1800x với mục đích gửi sang Tripoli uýnh nhau với bọn mọi bển hông?  600 thằng US Marines uýnh gục bọn mọi trong chiến dịch tấn công thành Derna, cứu đồng bọn bị hải tặc bắt và giúp cô Hamet Bey lên làm lãnh tụ của Tripoli….hehehe  In gratitude, lãnh tụ Bey tặng tên trung úy cầm đầu cây gươm, nay đã thành một phần của quân phục sỹ quan bỏn.  Nói thế để biết rằng bọn Mẽo đã can thiệp vầu chính trị của vùng này từ thời cô Jefferson roài. 

  Trận chiến lịch sử này được viết lại trong bài hát của bọn US Marines Hymn như sau: “From the Halls of Montezuma to the shores of Tripoli, we fight our country’s battles in the air, on land and sea.” 


 45. #50 by minhhuong on 2011/02/26 - 00:37

  Xời, và đây là 1 câu bác Fi vừa phát biểu tức thì, tại quảng trường xanh, với fan hâm mộ của bác:

  “Chúng ta sẽ đánh bại bất kỳ cuộc tấn công của bọn nước ngoài

  ————–

  Kekekeke, bác nói đúng mẹ, bọn ngoại xâm vô duyên kinh!

   

 46. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 00:39

  2- Zì cũng xuống thăm thama Vạn Mỹ từng được môtả trong chiện của một bạn Bựa (“Cá Vàng”).

  Bijờ chỗ đó đông vãi đạn, không còn tí jì zấutích của bãi thama to nhất Fồng xưa.

  Zân Fồng vưỡn nghèotúng nhếchnhác, trông rất tỉnh lẻ xa cách thua thiệt. Tộinghiệp, nếu các cô biết thời 193x zânsố Fồng chỉ kém zânsố Hà Nội chừng 10-15 ngàn mạng (120K so mới 130K), zưng lại có thunhập cao hơn, vì đafần là Tây và Tầu (chiếm 2/3 tổng zânsố).

  Tới 1978, vưỡn còn trên trăm ngàn Lừa gốc Tầu tại Fồng, 1/4 thànhfố. Tầu Kiều hầu như làm tấtcả các nghề hoặc ra xiền hoặc nặngnhọc nhất zưới zưởi, như bán quán ăn, bán hàng gánh, buôn trong các chợ, và làm fu khuânvác ở Cảng Cấm.

 47. #53 by Hoàng Việt on 2011/02/26 - 00:40

  Các Bựa chỉ nghĩ cáchfá chứ déodưa ra fươngán xâyzựng lại zững dãfá. Mà khi dãfá mà chưa chuẩnbị cho kếhoạch xâyzựng lại từ dống dổnát cho cẩnthận thì rất zễrơi vào vòng luẩnquẩn, và rất cóthể lại tiếptục đi vào đường  cosin .

  Minhbạch thôngtin là món hàng xaxỉ hay sự haomòn tàisản  của zânden cũng chính là dể fụcvụ ýchí của CP,chính vìvậy, tầnglớp zânden déo nên thamzự vào việc luậnbàn, xétlại ý chí kia…. thế nhé !!!

   BọnBựa học hìnhthức thì họcdược chứ tưzi vẫn là cáithứ tưzi của zững kẻ nôlệ .

 48. #54 by Mit on 2011/02/26 - 00:42

  @ Hương
  Mẽo đang ép bọn Châu Âu đới….Thân với cô Fi dư cô Berluci cũng đã phải tuyên bố là cô Fi ” crazy”

 49. #55 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 00:44

  Thôi để mai Zì kể tiếp địt cụ các cô chứ các cô chỉ hóng là tài.

 50. #56 by minhhuong on 2011/02/26 - 00:47

  Ảnh bác Fi phát biểu với fan của bác (mới chụp tức thì):