Uncle Fi, Libyan revolution father (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bác Phi, cha già cáchmạng Libya

Bác Phi đây không phải Bác Fidel, Lãnhtụ Bấtdiệt nước Cu3 bên Tây Bán Cầu, bạn thân cô Triết Nguyễn, Lãnhtụ Hảohạng Xứ Lừa các cô, mà Bác Gaddafi, đươngkim Tổng Giámđốc Côngty Tráchnhiệm Hữuhạn Một Thànhviên Hồigiáo Xãhộichủnghĩa Libya, bắc Phi Châu.

***

Sởhữu diệntích hạng #17 thếgiới (1.7 trẹo cây vuông, gấp 5 Lừa), dânsố hạng #101 (6 trẹo mãtấu, bằng 1/15 Lừa), trữlượng dầumỏ hạng #9 (47 tỷ thùng, gấp 10 Lừa), sảnxuất dầumỏ hạng #18 (1.8 trẹo thùng/ngày, gấp 5 Lừa), quốcgia Libya hoàntoàn thừa điềukiện giở nên một Bấthủ, tầmcỡ Kuwait hoặc Brunei (*).

Thựctế, vầu 198x, GDP Đầu Người của Libya đã xếp trên Italy, Spain, New Zealand, và thậmchí Singapore.

Thằng Miamia Cằm Dài, côngdân Libya, bạn thân Trung Tướng thời Tinh Hoa Học Viện XYZ Sô Liên 198x, hệt một Đẳngcấp, chẳng thèm sống trong kýtúcxá sinhviên như bọn Trung Tướng. Nó thuê riêng một cănhộ ba-buồng phố Taqua Taquak sống một mình táchbiệt, và hàng ngày cỡi taxi đến trường.

Miamia đến trường không để học nghề pa nó địnhhướng nó, mà để chim gái. Hầu như mỗi ngày, nó chim một gái mới. Hết lộnglẫy giainhân, thì nhumì thánhthiện. Con Irina Mắt Nhung từ Tallinn, con Anastasia Váy Bò từ Krakow.., Trung Tướng đang đong vãi lúa bằng thơ Byron với tranh Van Gogh, thì thằng Miamia nó chim mẹ bằng giấy Ông Tơn.

Pa Miamia chỉ mần cái đéo gì như kỹsư-trưởng hoặc kếtoán-trưởng một hãng vậntải lìutìu vùng Tripoli, cũng đủ ngânsách gởi Miamia nó tháng tiêu nhòe 500 Ông Tơn, gấp ba lương Pan Pan Việnsĩ, thằng hiệutrưởng siêu-già-hói của Tinh Hoa Học Viện hehe thầy Trung Tướng (**).

Ui côngdân Libya 198x, thật ngưỡngmộ quá. Thật gato quá.

***

Bác Phi, như thônglệ, chẳng góp sức mẹ gì vầu phồnvinh của giađình thằng Miamia Cằm Dài, bạn thân Trung Tướng, cùng đồngbào nó.

Trước WW2, Libya từng được coi là xứ Nam Ý, tựa như Lừa từng được coi là xứ Đông Pháp same time, với 20% dânsố là Italian. Mức sống Italy và Libya hầu như không chênhlệch.

Trong và sau WW2, Libya ngẫunhiên thuộc về Đếquốc Anh, khi Phátxít Ý bại trận. Tới đó, cáchmạng Libya vẫn đươngnhiên là zero, Cha Già còn hìhục hehe vần tí mẹ.

Tháng Novembre 1949, Đại Hộiđồng LHQ độtngột ra quyếtnghị buộc Libya nhận độclập trước 01/01/1952. Mẹ ác hơn loài hoangthú (***).

Côngdân Sayyid Mahdi, con trai một tùtrưởng tôngdật, đã thành Quốcvương Idris của xứ Libya độclập, lần đầutiên suốt lịchsử ngàn năm, nhằm ngày 24/12/1951, tròn một tuần trước bữa deadline. Hehehe mài trốn đàng giời.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vua Idris lãnhđạo Libya không tồi. Năm 1959, chánhphủ cô pháthiện vôsố mỏ dầu hoành vãi chưởng, và hehe, các côngdân Libya bụp phát bị ngưỡngmộ và gato.

Thật gato quá.

***

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2011)

(*) Sốliệu 2009, theo CIA World Factbook.

(**) Tại Sô Liên 198x, giá thuê cănhộ thằng Miamia quãng 40 Tơn/Tháng. Phò chínhủy 10 Tơn/Giờ. Gà mậudịch 0.5 Tơn/Ký. Bia đen 0.02 Tơn/Vại. Họcphí Tinh Hoa Học Viện zero Tơn/Mùa.

(***) LHQ còn ra nhiều quyếtnghị đểucáng tươngtự vụ Libya, buộc nhiều quốcgia phải độclập, đéo cho mần nôlệ miễnphí hehe. Mời gúc mời mời.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Bấtdiệt: (Bất diệt).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Đươngkim: (Đương kim).
– Giámđốc: (Giám đốc).
– Côngty: (Công ty).
– Tráchnhiệm: (Trách nhiệm).
– Hữuhạn: (Hữu hạn).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hồigiáo: (Hồi giáo).
– Xãhộichủnghĩa: (Xã hội chủ nghĩa).
– Sởhữu: (Sở hữu).
– Diệntích: (Diện tích).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Dânsố: (Dân số).
– Mãtấu: (Mã tấu).
– Trữlượng: (Trữ lượng).
– Dầumỏ: (Dầu mỏ).
– Sảnxuất: (Sản xuất).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Điềukiện: (Điều kiện).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Tầmcỡ: (Tầm cỡ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Côngdân: (Công dân).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Kýtúcxá: (Ký túc xá).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Táchbiệt: (Tách biệt).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Lộnglẫy: (Lộng lẫy).
– Giainhân: (Giai nhân).
– Nhumì: (Nhu mì).
– Thánhthiện: (Thánh thiện).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Kếtoán: (Kế toán).
– Vậntải: (Vận tải).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Ngânsách: (Ngân sách).
– Việnsĩ: (Viện sĩ).
– Hiệutrưởng: (Hiệu trưởng).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Gato: (Ghen ăn tức ở).
– Thônglệ: (Thông lệ).
– Phồnvinh: (Phồn vinh).
– Giađình: (Gia đình).
– Đồngbào: (Đồng bào).
– Dânsố: (Dân số).
– Chênhlệch: (Chênh lệch).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Phátxít: (Phát-xít).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Hìhục: (Hì hục).
– Hộiđồng: (Hội đồng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Quyếtnghị: (Quyết nghị).
– Độclập: (Độc lập).
– Hoangthú: (Hoang thú).
– Tùtrưởng: (Tù trưởng).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Quốcvương: (Quốc vương).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Lịchsử: (Lịch sử).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Chánhphủ: (Chánh phủ, Chính phủ).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Vôsố: (Vô số).
– Thamluận: (Tham luận).
– Sốliệu: (Số liệu).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Mậudịch: (Mậu dịch).
– Họcphí: (Học phí).
– Đểucáng: (Đểu cáng).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Nôlệ: (Nô lệ).
– Miễnphí: (Miễn phí).

*** 1. #1 by Bắp Ngô on 2011/02/25 - 14:24

  Lâu lâu mới thấy lão DG nói được 1 câu lưu loát.

  WW3 bắt đầu rồi còn đéo, đéo sản xuất được vũ khí để buôn thì Lừa chờ đéo gì nữa mà không làm mẹ nó đội quân oánh thuê, địtmẹ chúng mày thuê bố trả xiền hậu vào.

  Đương nhiên muốn được trả hậu thì phải có huấn luyện này kia.

   

  Mà đừng có bảo Lừa chưa bao giờ làm thế, chửa có tiền lệ, nhá. Thời lính lê dương oánh thuê ở các nước Bắc Phi, đéo thiếu Lừa trong trỏng nhá các bố nhá.

 2. #2 by DG on 2011/02/25 - 14:25

  Hehe con Chạn Khắm kia móc lò anh à, dưng mờ hình dung ra cảnh đó cũng ổn, nhở Khắm nhở!

  Khắm biết việc đầu tiên khi anh vén váy đưa chân vào cái phận đánh thuê là gì hông? là biên thơ gởi quê hương lừa mới cả đám đệ tử đầu bò trong Bê yêu dấu, hehe!

  Địt mẹ anh đương nghĩ biên thư như nầu cho nó lâm ly tao nhã mà thể hiện được cả hoài bão, chân lý đây nài!

 3. #3 by DG on 2011/02/25 - 14:28

  Anh mần lãnh tụ thì Bắp Ngô yêu mần đội trưởng đội vệ sĩ cho anh có được hông em?

 4. #4 by Mr. Tran on 2011/02/25 - 14:32

  nhẽ trước tiên Ghẻ phải làm quả “Tiên án chế độ Phi bửn”, phải tính toán để xuất hiện thật ngoạn mục vầu

  Rùi gài quả hồi ký “Dững ngày Li-bi chó chết” trong đấy có vài bài hò vè sở trường.

   

  Rùi đi học Tại chức ở 1 nước khác (Iran chẳng hạn) 

   

  Rùi làm vài qủa ọp-lai, bốt hình thật nóng, thật ngầu vầu.

   

  blah bloh…

   

  à địt mẹ nhớ đổi ních nêm liên tục nhế! hehe

 5. #5 by Bắp Ngô on 2011/02/25 - 14:33

   Lãnh tụ là thằng đi thuê

  Dái ghẻ là thằng nhận xiền đi oánh thuê.

  Dái ghẻ đương nhiên đéo đồng nghĩa với lãnh tụ được.

  Nhầm lẫn khái niệm giữa chủ và tớ à

 6. #6 by DG on 2011/02/25 - 14:34

  Anh mờ mần lãnh tụ thì kiểu đéo gì anh cũng zí con Chạn Khắm vầu bể phốt rùi giật nước phát cho cỏn sặc mẹ! hehe!

   

  Thơ gởi Bê mới cả đồng bầu của anh dự thảo như nầy được hông Chạn Khắm? rũi rãi thì hộ anh mới, anh chuồn cái đã!

   

  “Mến gởi Bê!

   

  Thế là mình đã đến xứ  sở của con Phi Lét rùi, đêm đầu tiên qua đi nơi đất khách quê người, súng đạn đùng đoàng, tiếng người nhốn nháo, khó ngủ bỏ mẹ, mình nhớ Bê mới lại đồng bầu ta vô cùng!

   

  Bê ơi Bê!

   

  Thui thủi một mình, mình ước gì bây giờ, tiếng gót chân ngoài kia là tiếng gót chân của đồng bầu ta, tiếng nhốn nháo ngoài kia là tiếng nhốn nháo của đồng bầu ta, tiếng đùng đoàng ngoài kia là tiếng đùng đoàng của đồng bầu ta, con phố dài ngoài kia là con phố của tổ quốc ta, anh sẽ nhào ra ôm chầm lấy họ cho đỡ nhớ, than ôi!…”

   

  (Còn, dưng đong xèng nghĩ kế sang Phi Lét cái đã! địt mẹ!)

 7. #7 by buitruong1689 on 2011/02/25 - 14:35

  Ơ Địt mẹ cô mm dậu nài văn vẻ nuột nà nhờ Hố hố. (Đập bàn) ANH THÍCH CÔ RỒI ĐẤY, HỐ HỐ

 8. #8 by damnmage on 2011/02/25 - 14:37

  http://sgtt.vn/Goc-nhin/137724/Viet-Nam-co-du-nguon-luc-de-kiem-soat-ty-gia.html


  Cái tít nghe thật kêu dưng đọc trong bài đó có thấy nguồn nào cụ tỉ,rõ nét đâu. Tui đoán là báo đó phải tít vậy, có lẽ Bê bẵt loại cụm “Đảng hy vọng” ở trước!

  Đến cô Hùng còn nói vầy:

  “Hôm qua tôi có làm việc với đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF, họ nói Việt Nam còn dư 2,5- 3 tỉ USD tổng lượng tiền cung so với cầu, nhưng tại sao lại để âm trong túi ngân hàng, đó chính là câu hỏi lớn?”


  Mệ, PTT hỏi IMF cái giề mà họ giả nhỡi vậy?. Phỏng đoán thôi nhé Q: “Anh có, em vay ít xièng!”, A: “Về vặt bu mày trước đi đã, hình dư mụ còn nhìu lắm”. Mấy thằng IMF ở VN nổi tiếng thày bói (là tui cũng vậy, nhưng mà đ quan trọng, cơ bản ý đó là nó đ muốn giúp & cả làng chả ai biết làm gì đây)

 9. #9 by damnmage on 2011/02/25 - 14:37

  Cùng một bài pv đó, cô Hùng lặp lại điều kiện ý “Nếu làm đồng bộ, nếu làm tốt thì…” 3 lần . Mịa, nhà báo này đếch giám hỏi thêm : “Vậy theo PTT đã bao giờ VN làm được một chương trình vĩ mô đồng bộ và tốt chưa?, liệu lần này có gì khác?”

  Dưng hỏi câu lày cũng khéo phết: “Chính phủ sẽ điều hành thế nào khi còn có nhiều ý kiến khác nhau giữa các bộ trong việc thực hiện các chính sách?” (có thể ngầm hiểu là: ý kiến khác nhau thì đồng bộ kiểu đéo?”)

  Giả nhời của cô Hùng: “Sẽ giao ban 10 ngày một lần”, rồi sẽ “điều hành là kiểm tra, kiểm soát, nếu thấy cần Chính phủ sẽ có điều chỉnh”.  Vậy chúng ta yên tâm rồi nhé, quá cụ tỉ rồi còn gì.

 10. #10 by DG on 2011/02/25 - 14:39

  Bắp hông giả nhời anh mà lại đi sang câu chữ à?

  Hehe kể cả đéo phẩy là lãnh tụ xịn thì lúc đó anh cũng thiếu đéo gì cách giáo dục cho các đồng bào anh rằng cần phẩy cho các cháu học tập và làm theo anh, địt mẹ!

  Tụt cả hứng, hehe!

 11. #11 by Bắp Ngô on 2011/02/25 - 14:42

  Chibộ xem tin tức về việc dững người chạy nạn máu me thương tích đói khát này kia ở Libya khi chạy sang các nước láng giềng chưa?

  Chính ra làm lính oánh thuê ở thời điểm này lại ít bị thiệt hại hơn là dân thường:

  – đi oánh thuê thì nó theo đội theo đoàn tay súng tay dao, bao bọc theo đội hình và yểm trợ nhau có bài bản. Các khái niệm sơ cứu cứu thương cơ bẩn đều phải biết qua.

  – Có nhiều trang thiết bị thiết yếu …

   

  Đấy là xét thời điểm hiện tại thôi nhá.

 12. #12 by Bắp Ngô on 2011/02/25 - 14:50

  Và theo logic thông thường, khi chưa có biến thì bác Fi giả lương hậu hĩnh để thành lập hàng rào bảo vệ.

  Dưng khi có biến, thì địtmẹ chứ bác thiếu đéo gì xiền, theo diễn biến tâm lý mà suy đoán thì bác Fi ngay lập tức đem ánh kim lấp lánh ra hút hồn lính oánh thuê.

  Trung thành bằng xiền, đéo phải thứ hay ho nhất nhưng mà có sao đéo đâu.

  Giống như gái yêu giai vì ví giai dầy, vẫn là yêu.

 13. #13 by minhdung on 2011/02/25 - 14:52

  Thằng nào chửi Anh đấy?
  Nghe khoái lỗi nhĩ tợn
  Còn đầy thằng có lãi để đi vay nhé, VNPT này, điên nặng này, dầu khí này ….
  Mà đéo có đô thì đã làm sao hở?
  Đéo có gạo thì mới chết, dân mới xuống đường nghe chưa!
  Nếu tất cả đầu cơ lúa gạo, tăng giá lên để dân chết đói thì mới có thể xuống đường được!
  Cái củ sọ của mày dùng để làm gì hở thằng Lờ mặt thớt kia?  @Địt mẹ thằng trẻ con này, mấy thằng doanh nghiệp nhà nước thì nó trấn luôn, chứ vay cái lồn bà mày ý. Nhưng trấn lại đéo xong, hehe. Đấy lại là quyền lợi của vài thằng khác cũng Bê ta cả. Thế mới nhục.

  Còn vay xung quanh hả. Địt mẹ mày cứ làm như vay dễ lắm hả? Ngu như chó. Chịu khó đọc thêm nhiều vào.

  Đéo có đô thì đéo chết hả? Hố hố, địt mẹ mồm còn hơi sữa cứ nói như người lớn.

  Địt mẹ mày không có đô thì chết sặc tiết. Tiền Lừa thì tự in ra được, chứ đô có buồi ý mà tự in ra. Phải gom từng đồng, từng đồng.

  Chết đến đít rồi còn ngoạc mồm ra. Địt mẹ cái lũ Lừa chết là phải.

  Thằng 3ma nó cho vào black list thì các khoản vay từ nó qua wb cancel lập tức. Địt mẹ thằng ngu.
 14. #14 by minhdung on 2011/02/25 - 14:55

  Địt mẹ Bựa cứ bỏ quán mà xuống đường hả. Xuống xuống cái đéo gì mà xuống cả ngày thế? Quán xá vắng như cái ./ bò ý. 

 15. #15 by Mr. Tran on 2011/02/25 - 14:56

  quân bạn Phi ngon, nhẽ ném bom oanh tạc bọn phản động sẽ xài chiến thuật khác mới “rội bum huệ” nhỉ. rùi thì khi bọn chó Mẽo đế quốc sài lang nhẩy vầu rắp tâm chia rẽ 2 miền Đông-Tây thì vui phải biết. sẽ có các phi công Iran sang học tập chiến thuật núp mây mới cả gì gì nữa đéo nhớ…

   

  1 công trường cướp – giết – hiếp (@Thối)

   

   

 16. #16 by Bắp Ngô on 2011/02/25 - 15:02

  Trong thời buổi World War, mà dư TT đã bẩu, chỉ có mỗi giới đầu cơ tay to là phất lên, nhưng lượng người này cực kỳ ít. Thế thì chờ đéo gì nữa mà không đi oánh thuê đi, có cái đéo gì khác để làm nữa đâu.

   

  Công nhận là ngành nghề này nó đặc biệt, hé hé, dưng xét trong hoàn cảnh chỗ đéo nào cũng biến cũng nổi loạn, thì thằng đi lính oánh thuê với thằng dân thường có độ nguy hiểm kém đéo gì nhau đâu, và về xiền thì thằng lính oánh thuê đương nhiên được giả khá khẩm roài.

  Kekekekekke

 17. #17 by Đéo Bựa on 2011/02/25 - 15:16

  Phương án xuất khẩu lính đánh thuê được đấy, để anh tư vấn cho Bê Xê Tê quả này để thu ngoại tệ cứu kinh tế Lừa. Cứ đem bọn tù hình sự tống mẹ sang Phi rùi thu Tơn về ko thì lấy xăng về cũng được. Bộ đội ông Cụ cũng cho sang nốt, trong thì ký hợp đồng đánh thuê, ngoài thì bẩu là sang giúp nước bạn Libya anh em, mở Mặt trận Giải phóng Đông Libya cho có danh nghĩa. Bộ đội ông Cụ uýnh nhau thì thôi rồi, anh hùng có tiếng.

  Nếu có cơ hội thì chiếm mẹ luôn Libya, giải tán Mặt trận Giải phóng Đông Libya, quốc hữu hóa, ngăn sông cấm chợ, đánh tư sản mại bản cho nó chết mẹ hết đi, thằng nầu ko chịu nổi thì tổ chức vượt biên bán chính thức quẳng nó sang Châu Âu cho ăn bơ thừa sữa cặn. Tổ chức học tập cải tạo cho bọn Ngụy quân Ngụy quyền Libya rồi quẳng nốt ra nước ngoài.

 18. #18 by Bắp Ngô on 2011/02/25 - 15:17

  Và điểm cuối cùng, mối quan hệ giữa lính oánh thuê với thằng thuê là 1 mối quan hệ tuyệt đối Sòng Phẳng.

   

  – Có xiền tôi oánh, hết xiền tôi biến.

   

  – Muốn bố chiến ham máu hơn nữa hả? Địtmẹ mày xiền thêm.

   

  – Đéo có thằng lãnh tụ nào thuyết phục thằng lính oánh thuê rằng mày oánh cho anh bạt núi Trường Sơn đi rồi anh dựng bia đá khắc tên mày. Tức: đéo có chỗ cho những sự hãm lìn như giáo huấn tư tưởng sùng kính lãnh tụ hay yêu nước yêu quê hương, đại loại là dững thứ không sờ được

   

   

 19. #19 by Kèn Dài on 2011/02/25 - 15:19

  Con bà mày Dũng hói!
  Thằng Bắc Hàn nó cần gì đô nó có chết khặc đâu?
  Thời xưa đéo có đô các cụ vẫn đẻ ra ông, ra bà mày đó thôi!
  Không có gạo nhét vào mồm thì mày sẽ chết, đó mới là chân lý thằng đầu trọc ạ
  Đầu rụng hết tóc rồi sao mà vẫn ngu lâu thế hở!

 20. #20 by minhdung on 2011/02/25 - 15:22

  Đéo có thằng lãnh tụ nào thuyết phục thằng lính oánh thuê rằng mày oánh cho anh bạt núi Trường Sơn đi rồi anh dựng bia đá khắc tên mày. Tức: đéo có chỗ cho những sự hãm lìn như giáo huấn tư tưởng sùng kính lãnh tụ hay yêu nước yêu quê hương, đại loại là dững thứ không sờ được  @mm đâu ra đây nghe em Hương giáo huấn này. Địt con mẹ mày cùng là ông Người cả. Lý tưởng xuông chết từ ông, từ bố đến con. Chết hết cả, và cuối cùng bà mẹ anh hùng cũng đéo có cơm mà chén, nhà đéo có mà ở. Thôi em Hương nói ít thôi không mm nó đéo tiếp thu nổi đâu. Quá sức, hehe.
 21. #21 by DG on 2011/02/25 - 15:23

  Phương án xuất khẩu lính đánh thuê được đấy, để anh tư vấn cho Bê Xê Tê quả này để thu ngoại tệ cứu kinh tế Lừa.” @ Đéo Bựa mặt lìn.

  Ơ địt mẹ định nẫng tay trên sáng kiến của anh à, hehe?

   

  Lối giải thoát của cô Phi Lét bây giờ khôn ngoan là gì?

   

  Làm sao để hướng dư luận vào cái khác, mờ đéo để bỏn sôi sung sục tham vọng lật đổ hơn 40 niên đẽo cày của cô cổ?

   

  Làm sao cho bỏn dìu dịu lại?

   

  Hehe, cô Phi nên qua mờ mời các bạn Bê của anh đi nhậu, rùi xin vớt bà nó đi con Dùa ở hồ đéo gì Kiếm í, về thả bừa vầu chỗ nầu đó rùi thuê mấy thằng thợ văn mới lại mấy đứa kền kền  lừa về nó diễn cho!

   

  Địt mẹ nhân dân hông buông súng mờ quay sang cụ Dùa thì anh đi mẹ đầu xuống đất!

   

  Há há Khổng Minh gọi anh bằng đại ca được dồi!

   

 22. #22 by minhdung on 2011/02/25 - 15:28

  Con bà mày Dũng hói!
  Thằng Bắc Hàn nó cần gì đô nó có chết khặc đâu?
  Thời xưa đéo có đô các cụ vẫn đẻ ra ông, ra bà mày đó thôi!
  Không có gạo nhét vào mồm thì mày sẽ chết, đó mới là chân lý thằng đầu trọc ạ
  Đầu rụng hết tóc rồi sao mà vẫn ngu lâu thế hở!


  @hehe, phiên bản khác hả mm. Địt mẹ thằng nào cứ hô dài y rằng ngắn, hehe.

  1. Thằng Bắc Hàn đéo phải là chết. Mà là sống trong địa ngục, muốn chết đéo được, muốn sống đéo xong.

  2. Thời xưa chưa có đô. Nhưng khi Nam Lừa có đô phát thì sáng ngời chân lý, Bắc Lừa thì như Bắc Hàn thôi, hehe. Địa ngục trần gian, à quên Thiên đàng nhở?

  3. Vẫn đẻ, vẫn đẻ, đúng là không có đô càng đẻ nhiều, hehe. Địt mẹ giờ có đô hóa đẻ ít, mà lại chăm sóc con cái ngon hơn là sao nhở, hehe.

  4. Không có gạo hả. Anh có đô anh lại mua gạo chứ. Anh lấy đô mua gạo, rồi bán cho mày. Hehe, anh đầu cơ mà.

  5. Anh vẫn ngu vẫn ngu, địt mẹ giờ này anh còn ở Lừa thì vẫn là quá ngu

  Tiếp đê em
 23. #23 by Kèn Dài on 2011/02/25 - 15:30

  Hi hi!
  Dái ghẻ thông minh nhờ?
  Dân lừa xuống đường, Bê vác con rùa già để giữa đường thế là … cả đám quỳ xuống lạy cụ rùa. Hết nghĩ tới việc đòi hỏi lọ chai!

 24. #24 by minhdung on 2011/02/25 - 15:32

  Làm sao để hướng dư luận vào cái khác, mờ đéo để bỏn sôi sung sục tham vọng lật đổ hơn 40 niên đẽo cày của cô cổ?


  @Thì nó vừa bảo hôm qua là bọn kia được Bin Laden hậu thuẫn đấy là cái đéo gì.

  Địt mẹ thằng Bin Laden kinh nhở, chẳng liên quan đéo nó cũng quạc vào người.
 25. #25 by DG on 2011/02/25 - 15:35

  Cứ hình dung ra cảnh anh được bồng súng xông pha trên các đường phố, bắn đòm đòm thủng đầu lâu của dững phần tử phản động dư nầy là anh thấy nôn nao lạ, anh thật!

  Mờ dòm cái xác kia có chỗ già chỗ trẻ hông đều nhau nhở? nhẽ nầu? (ui phỉ thui cái mõm, hehe!)

 26. #26 by minhdung on 2011/02/25 - 15:37

  Ơ địt con mẹ thằng Kèn ngắn này, tiếp đê, để anh đợi lâu thế. Anh đang nhạt mồm đây.

 27. #27 by Bắp Ngô on 2011/02/25 - 15:38

  Địtmẹ Dái Ghẻ coi thường bác Fi thế nhở. Chỉ cần nhìn bác có 40 năm lãnh tụ tuyệt đối là đủ biết rằng, việc lèo lái dư luận, bác hẳn phải là 1 chuyên gia.

  Thử hỏi ở Lừa có thằng đéo nào ngôi lãnh tụ được lâu dư bác Fi không?

  Đừng nói Ông Cụ nhá, thời ông ổng còn sống, ổng chỉ có nửa giang sơn thôi, so được cái dắm mới bác Fi vĩ đại.

 28. #28 by Đéo Bựa on 2011/02/25 - 15:40

  Phương án chuyển hướng dư luận của Dái Ghẻ rất đúng ý anh, cứ rứa mà thực hiện hẽ hẽ.

  Anh đề xuất thêm phương án Lừa cho bác Phi mượn em Vàng Anh hoặc tư vấn cho bác Phi cho con vợ nầu đó đốt một thằng nhà bấu ất ơ nầu đó. Địt mẹ dân Libya đéo sôi sục vì căm phẫn tính chất tàn bạo dã man của ẻm hoặc đéo dựng đứng lên vì nhúm lông bướm của Vàng Anh mà quên biểu tình thì cứ chặt mẹ đầu anh đi hẽ hẽ.

 29. #29 by Kèn Dài on 2011/02/25 - 15:42

  He he!
  Cụ bà mày Dũng hói!
  Mày đã tự nhận là ngu rồi Anh nói chuyện với mày làm gì nữa!
  Biết nhận lỗi như thế  là ngoan rồi!
  Trình IT của mày như khặc, Anh là Kèn Dài không phải 2M!
  Kèn dài hay ngắn thì cũng đéo phải để cho mày dùng đâu!
  Mày xứng đáng nhận 1 bô cứt vào mồm!

 30. #30 by Bắp Ngô on 2011/02/25 - 15:46

  Địtmẹ lão Kèn Dài kia, Kèn có dài mà bé thì cũng eat shit eat shit. Nhìn chữ bé liti là rõ mẹ nó rồi, kèn nhỏ dư sợi chỉ.

  Báo trước là nếu lão Kèn Dài đéo cho chữ to lên thì địtmẹ lão, chị mách TT cho vào black list.

 31. #31 by Đéo Bựa on 2011/02/25 - 15:49

  Báo trước là nếu lão Kèn Dài đéo cho chữ to lên thì địtmẹ lão, chị mách TT cho vào black list.@ Điêu

  Ơ sao em đã làm tư lệnh roài mà còn phải đi mách nhở? Nhẽ Dì thối chưa đưa pass hử?

 32. #32 by DG on 2011/02/25 - 15:49

  Hehe tình hình là zất tình hình, anh vửa phán xong thì y dư rằng cu Phi Lét nó gởi sms cho anh, địt mẹ thằng đệ nầy thiêng đéo chịu nủi, chắc đốt hương muỗi thì hắn cũng bỏ mấy con vệ sĩ mà lên mất!

   

  Anh chưa biết giả nhời như nầu? Bựa nầu tư vấn cho anh phát!

 33. #33 by hùng hục on 2011/02/25 - 15:50

  Địt lồn con mẹ con nầu thằng nầu nói đéo có đô lừa không làm sao đấy! Địt mẹ cái ngữ đầu còn đéo đc trình lỗ đít như thế nữa mà dám vầu quán bựa chém gió hử mầy, cút con mẹ mầy về chuồng phưn đi mầy!


  Địt mẹ Dái ghẻ, Dũng hói với em Hương đừng phí nhời với dững con lợn đấy, anh thật!
 34. #34 by Kèn Dài on 2011/02/25 - 15:52

  Địt em Bắp Ngô phát!
  Em cứ chửi bới ông Cụ với chế độ nhiều là CAM nó đóng mẹ cửa quán đấy!
  Hãm bớt cái mồm trên lại!

 35. #35 by Đéo Bựa on 2011/02/25 - 15:55

  Anh chưa biết giả nhời như nầu? Bựa nầu tư vấn cho anh phát!@Dái Ghẻ

  Điên mà cho mượn à? Cho mượn rùi Bê ta lấy cái buồi gì mà xài. Cho mượn Vàng Anh thui.

 36. #36 by Bắp Ngô on 2011/02/25 - 15:58

  Địtmẹ lão Kèn dài chứ chị chửi Ông Cụ ở chỗ đéo nào thế? Chỗ ông ổng chỉ có 1 nửa giang sơn là sự thật rành rành ghi trong sử Đảng, chị đã chửi câu đéo nào đâu.

  Đổ oan cho chị à. Hố hố

  Chị ghi nhận là lão Kèn Dài đéo đổi cỡ chữ nhá. Thích chọc giận gái Bựa à, dũng cảm kinh.

 37. #37 by Đéo Bựa on 2011/02/25 - 15:59

  Địt em Bắp Ngô phát!
  Em cứ chửi bới ông Cụ với chế độ nhiều là CAM nó đóng mẹ cửa quán đấy!
  Hãm bớt cái mồm trên lại!@Kèn Dài

  Ơ địt mẽ hóa ra Kèn Dài là CAM chi bộ ợ. Bỏ mẹ bà Dì dồi, hố hố…

 38. #38 by nhất on 2011/02/25 - 16:00

  Dũng Hói tu dưỡng toàn bằng phim Mẽo mà lý luận thối phết. Roai Hói nên học tập tấm gương  của bạn Dũng. Địt mẹ anh khuyên bớt thời gian tranh cãi vô ích với những thằng mả mẹ như mm đi, mê mải quán Bưa lại sập mẹ nó cty bây giờ. Mà anh cực kỳ thất vọng khi biết TT ngay trước tranh cãi miệt mài với tên mm AKA Sản thối.

  Tên nào định ăn cắp ý tưởng gửi lính   Lừa đi uýnh thuê đấy!?. Địt mẹ anh đã share từ lâu trên quán và hồi chiến tranh Nam tư, chính anh đã phát động tuyển binh ở Lưa qua bển uýnh Mỹ, hố hố, thế mà trên mạng vnn có thằng pro đấy. 

 39. #39 by Kèn Dài on 2011/02/25 - 16:00

  Cụ bà mày Hục cục cứt!
  Đéo có đô thì mày có chết không hả?
  Mày lo lắng làm đéo gì!

 40. #40 by minhdung on 2011/02/25 - 16:01

  Mày đã tự nhận là ngu rồi Anh nói chuyện với mày làm gì nữa!
  Biết nhận lỗi như thế  là ngoan rồi!
  Trình IT của mày như khặc, Anh là Kèn Dài không phải 2M!
  Kèn dài hay ngắn thì cũng đéo phải để cho mày dùng đâu!
  Mày xứng đáng nhận 1 bô cứt vào mồm!


  @ ơ thế là thôi thật à, dỗi à, hehe.
 41. #41 by SÔNG HÀN on 2011/02/25 - 16:02

  Địt mịa Dê Gờ, tển mần lãnh tụ được đấy, anh ủng hộ tư tưởng của tển, anh cũng ủng hộ luôn vụ đưa Dùa với cả Vàng An sang cứu viện Fi lét he he!!
  Nhân đây nhờ Dì kèn lủng cho anh PR tý nhế? 
  Chầu mừng Chi bộ vầu Đây
  Tiên sư bố chi bộ chớ yêu quá đi!!
 42. #42 by Kèn Dài on 2011/02/25 - 16:02

  Bắt được quả tang Bắp Ngô hết con bà nó đát rồi nhé!
  Mắt toét nhèm thế thì hàng họ như buỗi như buỗi!!!

 43. #43 by DG on 2011/02/25 - 16:03

  Anh mờ mần thủ trưởng (đéo nói lãnh tụ nữa em Bắp ẻm lại soi, hehe), địt mẹ việc đầu tiên là anh phẩy cho đám thợ văn triển khai tung hô anh cái đã.

   

  Lúc đó các tập đoàn lá cải sẽ đồng loạt đăng tải các bài viết với tít dạng như “Thủ trưởng DG đi xe đạp thăm cô giáo cũ”, hoặc “Gặp gỡ người đã cõng thủ trưởng DG vượt sông thời chinh biến” …

   

  Sau đó anh sẽ cho phát hành sách, dạng như “Tầm nhìn DG – tầm nhìn vượt thế kỷ”,  hoặc “DG – anh là ai?” …

   

  Rùi thì tha hồ mà cướp giết hiếp ất ơ cho đăng tràn lan, kiểu như “Bắp Ngô yêu lộ ảnh nóng mới thủ trưởng DG” hoặc “Kinh hoàng Thi Còi Casino” hoặc “Xót xa hình ảnh Dũng Hói đớp cá chết” hoặc “Già Không Đều bật mí cách thức quay tay trên xe bus, …

   

  Xã hội không bằng an mới là lạ!

 44. #44 by Bắp Ngô on 2011/02/25 - 16:03

  Chính xác, về ý tưởng lính đánh thuê Lừa thì lão Nhất nói từ lâu trên quán rồi. Tất nhiên nói vào nội dung thì đéo hay bằng em thôi

 45. #45 by minhdung on 2011/02/25 - 16:04

  @Hương: Em ơi, bình tĩnh. Nếu anh sai nghĩa là thằng mm với thằng kèn ngắn này đều đéo biết cho to phông chữ lên. Và chắc hẳn là loay hoay mãi mới bốt cồng lên được. Ui thật trình IT anh như cặc, hé hé.

 46. #46 by minhdung on 2011/02/25 - 16:06

  Bắt được quả tang Bắp Ngô hết con bà nó đát rồi nhé!
  Mắt toét nhèm thế thì hàng họ như buỗi như buỗi!!!


  @ a, địt mẹ kèn ngắn dài ra được tý rồi này. Mới đi nối cấp tốc ở đâu thế em, hehe.
 47. #47 by minhdung on 2011/02/25 - 16:08

  Địt mẹ đây thằng Kèn Ngắn đây này, chi bộ vào thưởng lãm đi. Nó hót nghe phê lòi tù và, hố hố hố.


  @Kèn ngắn: Địt mẹ anh pi a cho mày đấy nhá


 48. #48 by damnmage on 2011/02/25 - 16:09

  Hơ hơ cô Dũng, cãi cô Kèn làm đéo. Dù cô có thắng thế thì cô cũng có vẻ bị dở hơi, vì … đã cãi lại thằng dở hơi, hehe.


  Mấy hôm trước tui cũng cùng nhận định với cô về vụ B còn khuya mới dám kết hối (i.e. biện pháp cuối cùng), nhưng thông tin ra mấy hôm nay có phần khác rồi, đáng để bàn thêm tý.

  1. Trong 11/NQ-CP về 6 nhóm giải pháp mới ban hành hôm qua (rất nên đọc toàn văn ở đây: http://share.vn/DinhKem/NQ11CP.PDF) có biên rõ: “Tăng cường quản lý ngoại hối, thực hiện các biện pháp cần thiết để các tổ chức, cá nhân, trước hết là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước bán ngoại tệ cho ngân hàng khi có nguồn thu và được mua khi có nhu cầu hợp lý“.

  Như vậy không loại trừ khối tổ chức & cá nhân nhá. Nói làm ở các TCT nhà nước trước dưng như cô đã phân tích, xơi của bọn này không dễ, mâu thuẫn lợi ích tùm lum; các quan không nhẽ ngu đến đoạn không biết tự phòng thân hơn Lừa bình dân?

  Hơn nữa, đứa nào bẩu “kết hối” là xuyên tạc chủ trương của Bê nhá! là “bán khi có nguồn thu, được mua khi có nhu cẫu”, nghe hợp lý vãi hehe.

  2. Liên tục các bài pv các quan gần đây đều đề cập đến chuyện cán cân tổng thể của VN ok, chỉ tại dân – doanh tích trữ nên mới thiếu Tơn (các ổng phịa đó, nhưng thôi, quan trọng đéo gì). Nguồn tin càng ngày càng dồn dập & toàn các cô chuyên chém gió (vd: cô Hùng, cô Thúy). Có lẽ hơi lộ là chuẩn bị tâm lý cho dân, nhỉ?!

  Dư vậy, Bê đang chuẩn bị cả khung pháp lý lẫn dư luận cho kết hối. Độ khẩn thiết đến đâu & làm tới đâu thì khó mà rõ được, dưng ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đó, đừng chủ quan.
 49. #49 by minhdung on 2011/02/25 - 16:10

  http://dvt.vn/20110219100425568p47c82/ong-cao-sy-kiem-gia-vang-se-khong-tang-den-40-trieu-dong.htm


  Đây địt mẹ thằng Khiêm đây, nó nói thì phải hiểu ngược lại nhá.
 50. #50 by minhdung on 2011/02/25 - 16:14

  Mấy hôm trước tui cũng cùng nhận định với cô về vụ B còn khuya mới dám kết hối (i.e. biện pháp cuối cùng), nhưng thông tin ra mấy hôm nay có phần khác rồi, đáng để bàn thêm tý.


  @ ơ địt mẹ tển có biết “kết hối” là gì không ta. Kết hối ở Lừa là “kết hối cưỡng bức”. Hiện tại bọn bỏn đang bàn, nhưng bỏn đều biết nếu đưa ra phương án “kết hối cưỡng bức” nghĩa là bỏn chuẩn bị tèo. Nghĩa là đưa ra xong là phương án chạy của bỏn đã êm xuôi.

  Hiện tại chưa kết hối cũng như kết kim. Đang bóp mấy thằng to trước, bóp thằng nhỏ sau. Mọi thông tin từ sáng giờ tuyền giả định thăm dò tình hình. Chủ yếu tung thông tin để dìm giá vàng xuống. Dân ôm vàng bán, hehe, bỏn mua. Dân đéo bán, thì cũng đéo phi ầm ầm đi mua nữa.

  Ngu như víc ý, có kết được cái kẹc.