Uncle Fi, Libyan revolution father (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bác Phi, cha già cáchmạng Libya

Bác Phi đây không phải Bác Fidel, Lãnhtụ Bấtdiệt nước Cu3 bên Tây Bán Cầu, bạn thân cô Triết Nguyễn, Lãnhtụ Hảohạng Xứ Lừa các cô, mà Bác Gaddafi, đươngkim Tổng Giámđốc Côngty Tráchnhiệm Hữuhạn Một Thànhviên Hồigiáo Xãhộichủnghĩa Libya, bắc Phi Châu.

***

Sởhữu diệntích hạng #17 thếgiới (1.7 trẹo cây vuông, gấp 5 Lừa), dânsố hạng #101 (6 trẹo mãtấu, bằng 1/15 Lừa), trữlượng dầumỏ hạng #9 (47 tỷ thùng, gấp 10 Lừa), sảnxuất dầumỏ hạng #18 (1.8 trẹo thùng/ngày, gấp 5 Lừa), quốcgia Libya hoàntoàn thừa điềukiện giở nên một Bấthủ, tầmcỡ Kuwait hoặc Brunei (*).

Thựctế, vầu 198x, GDP Đầu Người của Libya đã xếp trên Italy, Spain, New Zealand, và thậmchí Singapore.

Thằng Miamia Cằm Dài, côngdân Libya, bạn thân Trung Tướng thời Tinh Hoa Học Viện XYZ Sô Liên 198x, hệt một Đẳngcấp, chẳng thèm sống trong kýtúcxá sinhviên như bọn Trung Tướng. Nó thuê riêng một cănhộ ba-buồng phố Taqua Taquak sống một mình táchbiệt, và hàng ngày cỡi taxi đến trường.

Miamia đến trường không để học nghề pa nó địnhhướng nó, mà để chim gái. Hầu như mỗi ngày, nó chim một gái mới. Hết lộnglẫy giainhân, thì nhumì thánhthiện. Con Irina Mắt Nhung từ Tallinn, con Anastasia Váy Bò từ Krakow.., Trung Tướng đang đong vãi lúa bằng thơ Byron với tranh Van Gogh, thì thằng Miamia nó chim mẹ bằng giấy Ông Tơn.

Pa Miamia chỉ mần cái đéo gì như kỹsư-trưởng hoặc kếtoán-trưởng một hãng vậntải lìutìu vùng Tripoli, cũng đủ ngânsách gởi Miamia nó tháng tiêu nhòe 500 Ông Tơn, gấp ba lương Pan Pan Việnsĩ, thằng hiệutrưởng siêu-già-hói của Tinh Hoa Học Viện hehe thầy Trung Tướng (**).

Ui côngdân Libya 198x, thật ngưỡngmộ quá. Thật gato quá.

***

Bác Phi, như thônglệ, chẳng góp sức mẹ gì vầu phồnvinh của giađình thằng Miamia Cằm Dài, bạn thân Trung Tướng, cùng đồngbào nó.

Trước WW2, Libya từng được coi là xứ Nam Ý, tựa như Lừa từng được coi là xứ Đông Pháp same time, với 20% dânsố là Italian. Mức sống Italy và Libya hầu như không chênhlệch.

Trong và sau WW2, Libya ngẫunhiên thuộc về Đếquốc Anh, khi Phátxít Ý bại trận. Tới đó, cáchmạng Libya vẫn đươngnhiên là zero, Cha Già còn hìhục hehe vần tí mẹ.

Tháng Novembre 1949, Đại Hộiđồng LHQ độtngột ra quyếtnghị buộc Libya nhận độclập trước 01/01/1952. Mẹ ác hơn loài hoangthú (***).

Côngdân Sayyid Mahdi, con trai một tùtrưởng tôngdật, đã thành Quốcvương Idris của xứ Libya độclập, lần đầutiên suốt lịchsử ngàn năm, nhằm ngày 24/12/1951, tròn một tuần trước bữa deadline. Hehehe mài trốn đàng giời.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vua Idris lãnhđạo Libya không tồi. Năm 1959, chánhphủ cô pháthiện vôsố mỏ dầu hoành vãi chưởng, và hehe, các côngdân Libya bụp phát bị ngưỡngmộ và gato.

Thật gato quá.

***

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2011)

(*) Sốliệu 2009, theo CIA World Factbook.

(**) Tại Sô Liên 198x, giá thuê cănhộ thằng Miamia quãng 40 Tơn/Tháng. Phò chínhủy 10 Tơn/Giờ. Gà mậudịch 0.5 Tơn/Ký. Bia đen 0.02 Tơn/Vại. Họcphí Tinh Hoa Học Viện zero Tơn/Mùa.

(***) LHQ còn ra nhiều quyếtnghị đểucáng tươngtự vụ Libya, buộc nhiều quốcgia phải độclập, đéo cho mần nôlệ miễnphí hehe. Mời gúc mời mời.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Bấtdiệt: (Bất diệt).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Đươngkim: (Đương kim).
– Giámđốc: (Giám đốc).
– Côngty: (Công ty).
– Tráchnhiệm: (Trách nhiệm).
– Hữuhạn: (Hữu hạn).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hồigiáo: (Hồi giáo).
– Xãhộichủnghĩa: (Xã hội chủ nghĩa).
– Sởhữu: (Sở hữu).
– Diệntích: (Diện tích).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Dânsố: (Dân số).
– Mãtấu: (Mã tấu).
– Trữlượng: (Trữ lượng).
– Dầumỏ: (Dầu mỏ).
– Sảnxuất: (Sản xuất).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Điềukiện: (Điều kiện).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Tầmcỡ: (Tầm cỡ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Côngdân: (Công dân).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Kýtúcxá: (Ký túc xá).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Táchbiệt: (Tách biệt).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Lộnglẫy: (Lộng lẫy).
– Giainhân: (Giai nhân).
– Nhumì: (Nhu mì).
– Thánhthiện: (Thánh thiện).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Kếtoán: (Kế toán).
– Vậntải: (Vận tải).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Ngânsách: (Ngân sách).
– Việnsĩ: (Viện sĩ).
– Hiệutrưởng: (Hiệu trưởng).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Gato: (Ghen ăn tức ở).
– Thônglệ: (Thông lệ).
– Phồnvinh: (Phồn vinh).
– Giađình: (Gia đình).
– Đồngbào: (Đồng bào).
– Dânsố: (Dân số).
– Chênhlệch: (Chênh lệch).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Phátxít: (Phát-xít).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Hìhục: (Hì hục).
– Hộiđồng: (Hội đồng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Quyếtnghị: (Quyết nghị).
– Độclập: (Độc lập).
– Hoangthú: (Hoang thú).
– Tùtrưởng: (Tù trưởng).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Quốcvương: (Quốc vương).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Lịchsử: (Lịch sử).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Chánhphủ: (Chánh phủ, Chính phủ).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Vôsố: (Vô số).
– Thamluận: (Tham luận).
– Sốliệu: (Số liệu).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Mậudịch: (Mậu dịch).
– Họcphí: (Học phí).
– Đểucáng: (Đểu cáng).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Nôlệ: (Nô lệ).
– Miễnphí: (Miễn phí).

*** 1. #1 by mm on 2011/02/25 - 09:15

  Trong lũ con lợn giòi bọ chúng mày có đứa nào hay cãi lại anh thì nên biết là chính phủ bắt đầu cầm kinh doanh vàng miếng, sắp tới là cấm kinh doanh ngoại tê, kết hối .v.v. chúng mày tìm lại 1 bài cũ cũ anh đã viết cách đây lâu để xem có đúng không!!! Chúng mày thấy là càng cãi anh càng chứng tỏ chúng mày ngu chưa? Lũ giòi bọ!!! Nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh những đứa như thằng Dung giờ không còn 1 xu nào thì thì anh càng thấy vui mừng, đáng đời những thằng đã từng giống xa hoa trụy lạc, giờ sống cực khổ chắc là khổ gấp bội, đáng đời thằng chó!!!

 2. #2 by buavaicalin on 2011/02/25 - 09:49

  Chào chi bộ thối phát đã rùi anh cho ý kiến chỉ đạo sau.
  @Zì ơi : Đề nghị Zì khoá cái mõm thối của con 2m vào phát,năn nỉ Zì đấy.
  @Con 2m : Địt con mẹ mầy,câm mồm ngay,anh vào đây để khai sáng củ sọ chứ không phải để nghe mầy lải nhải những thứ rác rưởi địt mẹ mầy.Có mầy thì Quán bà Zì cũng đa chiều nhưng mà chiều của mầy như con cặc anh,địt mẹ mầy.Mầy muốn cái tông dật nầy trở về thời thiên đang à,địt mẹ mầy.Anh chán ngấy cái thời thởi ấy rồi địt mẹ mầy.Lần sau cùng anh gửi lời chúc đến cả họ nhà mầy chóng chết,đĩt mẽ mầy.

 3. #3 by DG on 2011/02/25 - 10:04

  “Có mầy thì Quán bà Zì cũng đa chiều nhưng mà chiều của mầy như con cặc anh,địt mẹ mầy” @ Cô Lìn chưởi cô Minh Mẫn (hehe con Đòm đặt tên Minh Mẫn hay hông chịu nủi!)

   

  Cô Lìn nói rõ xem như thế là chiều đi xuống hay chiều đi lên hả cô?

   

  Mấy hổm bận quá, giờ mới nhòm qua được tí rùi chạy, chầu chi bộ củ lìn nhế!

   

  À quên, anh có nhời chào đào mả cụ mấy lồng chí mới tham gia sanh hoạt phát cho nó có trước có sau nhế!

 4. #4 by kochumbenim09 on 2011/02/25 - 10:12

  hôm nay thứ 6 ..với người theo đạo mút slim thì là ngày lế..như chủ nhựt cảu ta . và nếu lui thời gian khoảng vài tuần ..đcm giờ già rùi nẫn nộn nẫn nộn hết cả rùi…thì ở ai cập sau ngày thứ sau thì tt ai cập cắp đít chuồn chuồn ..hông chịu nủi nhiệt ..đcm thứ sáu là lúc các cuộc biểu tình hay tuần hành mạnh mẽ nhứt ..nếu thứ sáu này chưa đạt thỏa ước thì lại một cột mốc thứ sáu tiếp theo…khí thế tăng theo cứ thứ sáu một …hôm nay thầy đoán bên bển đương nã cả đại bác chứ đéo chơi súng lục súng trường nữa đâu..giờ có thể mang mẹ máy bay đi về phái đông đòm đòm mấy cái tỉnh phản phúc vài quả rốc két không chừng..

  đmc chi bộ bựa nên nhớ ..bên bển cái nó lo giứ nhứt là nước ..chứ đéo phải dầu..dầu thì tràn trề mà đêó uống được ..còn nước thì ..thui để chi bộ khắm gúc về dòng sông nhân tạo đi ..cái mà chính phủ bác Fi lấy được lòng dân cũng chính nhờ dòng sông nầy.

 5. #5 by hùng hục on 2011/02/25 - 10:24

  Tình hình chi bộ chó giờ có 2 (hai) Lìn: laga đéo gì lìn với lại bú đéo gì lìn. Anh đề nghị gọi lìn laga là LỒN còn lìn mới kia gọi là BÚ LỒN.


  @Chín: Địt mẹ mày viết cái kiểu đéo gì anh đéo hiểu mẹ gì. Địt cả lò nhà mầy cái tiếng Lừa đã cục cứt rồi mà qua mồm mày xong còn tệ hơn cục cứt nữa. Địt lồn cụ mầy viết cho ra câu ra cú đi! Đéo diễn được bằng tiếng Lừa thì viết mẹ tiếng Anh lợn đi địt con cụ mầy! Mả bố mày văn viếc lủng cà lủng củng thế đầu mầy chắc cũng toàn cứt ông chó hử.

  À anh đề nghị chi bộ đéo chưởi con Mênh Mang nữa kệ con mẹ nó thích nói đéo gì thì nói.
 6. #6 by Mit on 2011/02/25 - 10:32

  Chào sư bố chi bộ.  Đã cô nầu đi bộ đưỡng sinh để chữa bịnh kèn teo chưa?  Đợi gì nữa…hehehe

 7. #7 by SÔNG HÀN on 2011/02/25 - 10:35

  Hehe Hương điêu: Cãi cái dắm gì thế? Tha phương cầu thực vì miếng cơm manh áo đéo sao cả nhưng nước nghèo có nhục không? Làm công dân của một nước mà đưa con cái của mình sang nước ngoài mần nghề hạ đẳng chính quốc đéo thèm làm. Đưa sang rồi, gặp khi động loạn vô phương cứu chữa có xấu hổ không?

  Về mm, tiêu chí của quán bựa là đéo gì? He he anh nghĩ nó còn phải tôn trọng sự khác biệt nữa, đéo gì biến cả đám bựa viên thanh ăn theo nói leo, bầy đàn thì hốc cứt thui. 
  Kệ mẹ cho tển ấy, còn có thứ mà choảng nhâu chớ!!

 8. #8 by kochumbenim09 on 2011/02/25 - 10:39

  địtkonmẹ hục về chăn gà thả chó đi …chính sự sốt sình sịch mà còn lơ tơ mơ như tông rật chơi mả bác thế hả hục .. 

 9. #9 by fanbuas on 2011/02/25 - 10:45

  Tình hình vừa hỏi bỏn bên Miên giờ nhập tịc vào đó phải tầm 60k Tơn mà cũng còn xếp hàng dài dài nhế, bên đó nó đếu có lạm phát lạm phiếc gì cả bình thường êm đềm, dịtmẹ bọn bon nó sướng vái đái.

 10. #10 by minhdung on 2011/02/25 - 10:50

  Địt mẹ nó rung kết kim kìa. Mục đích là ủn dân đến bán vàng cho chúng. Chứ có cấm buôn bán được cái cứt.


  Thằng nầu ôm nhiều vàng miếng hô lên anh chỉ cách, hehe.

  Địt mẹ đéo dám kết hối đâu, anh bảo mà. Kết hối thì sập nhanh lắm.
 11. #11 by minhdung on 2011/02/25 - 10:51

  Tình hình vừa hỏi bỏn bên Miên giờ nhập tịc vào đó phải tầm 60k Tơn mà cũng còn xếp hàng dài dài nhế, bên đó nó đếu có lạm phát lạm phiếc gì cả bình thường êm đềm, dịtmẹ bọn bon nó sướng vái đái.


  @Nó ăn mẹ mất 8/10 rồi, hehe
 12. #12 by SÔNG HÀN on 2011/02/25 - 10:53

  Khekhekhe!! Có cái nầy nầy hom-nay-200-lao-dong-viet-nam-tai-libya-ve-den-ha-noi

 13. #13 by Hoaimien on 2011/02/25 - 10:58

  @MinhDung

  Hôm nay thị trường Vàng trong nước êm ru nhờ bình ổn. Anh đoán khả năng bình ổn tỷ giá kéo dài đến khoảng chừng nào để còn kiếm mớ tôm tép.

 14. #14 by mm on 2011/02/25 - 11:09

  Chết cười với thằng lợn giòi bọ Dung cứ lải nhải lải nhải “không dám kết hối”, “không dám kết hối”, “sập nhanh lắm”, “sập nhanh lắm”, sập cái đầu mày ấy chứ sập cái gì!!! Hay mày là teen teen nhỉ? Giờ mà kết hối 1 phát thì đám lợn chúng mày sẽ làm gì? Đứa nào rút được rồi thì ngồi mừng, đứa nào chưa rút được thì ngồi tiếc nhưng an ủi là còn có đứa A đứa B bị mất nhiều hơn, đứa A đứa B bị mất thì lại tự an ủi là còn giữ được cái lọ cái chai, đứa mất sạch thì vẫn còn có thể an ủi là “người sống đống vàng” cơ mà. Thế thì có mà sập cái đầu mày ấy, cút cha mày về mà bú tý mẹ đi thằng Dung, sống nhẫn chết nhục là tương lai của tụi mày đấy, bọn chó

 15. #15 by mm on 2011/02/25 - 11:13

  Thằng Hàn, nhục thì tự mày đi mà nhục, chứ chính những người đi lao động lại còn tự hào nữa ấy chứ, thời xưa xưa lắm lắm tức là tận năm 8x của thế kỷ trước mày có biết phải thế nào mới được đi xuất khẩu lao động không? Mà thời đó đó thì xuất khẩu lao động lương còn ít hơn bây giờ nhé, lại thêm 1 con lợn nữa (thằng Hàn) trong đám con lợn này

 16. #16 by mm on 2011/02/25 - 11:17

  Tiện thể cho thằng Hàn 1 ví dụ sinh động nhé: thằng cháu Tuấn (cháu trai của bạn thân của anh mà anh không muốn nhắc đến tên) cũng chỉ được đi xuất khẩu lao động vì bố nó (con trai của bạn thân của anh mà anh không muốn nhắc đến tên) khi đó làm giám đốc sở mẹ gì gì đó trên Bắc Cạn nhé, đúng là cái loại teen teen ngu thật

 17. #17 by SÔNG HÀN on 2011/02/25 - 11:19

  @ mm: Nghe mm hót thấy véo von đéo chịu được!! Hát nữa đi chim he he!!

 18. #18 by Em Bơ on 2011/02/25 - 11:25

  Djt mje, Zì thối về mà thẩm du nhé.

  Giọng văn cô Hai em mang hơi hướng văn Bựa bẩn rồi đới. .
  Dưng mà cô pọt như !/ fò già í cô Hai em ạ. Khép đít lại đi. Mở mồm ra để bọn Bựa nó tống cứt vào cho.
  Hay là cô tìm vui theo kiểu bơm vá cho bọn Bựa chửi.
  Djt mje, thế thì cô đúng là vô đối.
 19. #19 by Mr. Tran on 2011/02/25 - 11:26

  bựa viên cuối tuần nầy hẹn xuống đường ở đâu đới?

  nói về vụ xuất ngoại làm việc thì có đéo gì mà bẩu là nhục mới chả vinh. đi làm, đéo phạm pháp là được chứ sao. chỉ đểu ở chỗ là cái mỹ từ XKLĐ thôi. hehe. ăn chặn vãi cả đái. rồi lại còn sống chết mặc mẹ chúng mày. nhược tiểu nên dân đi đâu cũng khổ nhục là vầy thôi.

  dưng tởm hơn là mấy năm trước còn nổ là vầu Mũ nồi xanh mới vãi hàng chứ hehe

   

  vụ ẻm u40 nhẩy nhót ở chỗ lotte thì ẻm đéo phải phò đâu. ẻm bị thần quynh đấy. địt mẹ, mùa hè trưa nắng chang chang ẻm vưỡn ra đấy ưỡn ẹo mà. chơi toàn áo bó quần short, dất sexy nhá

 20. #20 by mm on 2011/02/25 - 11:31

  Mẹ, cứ nghĩ đến cảnh thằng Dung vung vung tay phật phật phật “sập ngay”, “sập ngay” với thằng Lài ẹo ẹo “em phải làm sao”, “em phải làm sao” mà chết cười, tương lai chúng mày là từ đấy mà ra chứ từ đâu nữa, đúng là lũ lợn giòi bọ

 21. #21 by Deobietj on 2011/02/25 - 11:36

  @ Hai em: Ý cô là cô muốn chui về cái máng lợn, chén 100gr/khẩu/ngày như nước bạn Bắc Tiều. Đi xe đạp. Bố mẹ vợ con cả mấy năm kg gặp nhau. Đt thì đíu có. Đíu biết cái TV nó vuông tròn làm sao.

  Djt mja. Vui nhở.
  Ờ thì kết hối. ờ thì tịch thu tài sản sung công (djt mje cũng là cách nói thôi nha cô). Dưng Bê có làm đc công bằng hông hả cô. Đíu đc thì đừng làm chòe. Nhá.
 22. #22 by Pepti on 2011/02/25 - 11:49

  Ơ ơ, thế đéo nào mà tự nhiên lại thấy cảm tình với với MM nhỉ. Vì đôi khi MM nói là thực tế của lũ con lừa nó đang nghĩ thế đấy. Địt mẹ trừ lúc MM cố tình phá thối, chứ MM thâm nho nhọ đít phết đấy. Lũ bựa nghĩ mà xem. Anh hôm trước thay Dzũng hói chửi em em đấy… hệ hệ.

 23. #23 by Via Nguyen on 2011/02/25 - 11:55

  Anh Via ra tiên bố chánh thức thành nập hội phan của cô Mồm Méo MM nhế. Anh nà hội trưởng và nà một phan bự. Ai mún tham gia thì hô trên quán nhế. 


  Địt con mẹ thằng Mặt Lồn đéo bằng đầu buồi ông nội cô Mồm Méo.
 24. #24 by minhdung on 2011/02/25 - 11:57

  Hôm nay thị trường Vàng trong nước êm ru nhờ bình ổn. Anh đoán khả năng bình ổn tỷ giá kéo dài đến khoảng chừng nào để còn kiếm mớ tôm tép.


  @hehe, em ơi kiếm tép giờ này xem chừng khó lắm. Giá xăng tăng, điện tăng. Mọi thứ sẽ tăng chừng 20% hoặc hơn. Trong nước cũng có bình ổn gì đâu em. Giá xuống để các con giời mang vàng ra bán đấy, hehe. Bán thì các ông ôm thôi em ạ. 

  Tầm này ai ở đâu ở nguyên đấy, đừng có manh động. Kệ mẹ mấy chính sách kết kiếc của bỏn. Có kết được cái con củ kẹc.
 25. #25 by Mit on 2011/02/25 - 12:02

  Tình hình vừa hỏi bỏn bên Miên giờ nhập tịc vào đó phải tầm 60k Tơn@ cô făng

  Mít vừa look up bọn Cambo đéo có song tịch ở nước bỏn hay sâu ấy.  Nghĩa là các cô vầu tịch Miên, nếu có chiến bỏn dí bòi vầu tịch Lừa của các cô.  Bỏn sẽ ấn súng vầu tay các cô để defend the homeland đấy nhá..  Check lại đi.

  + Các cô donate $50,000 Tơn cho chính phủ bỏn, bỏn cho các cô Camboship..kekeke 

   + Các cô làm giá thú với bần nông Biển Hồ:  nếu là gái các cô được vầu tịch Cambo ngay trong wedding date.  Nếu là giai…hehehe  các cô phải đợi 2 năm + dững điều kiện khác.

  http://www.mutantfrog.com/2005/11/22/cambodian-citizenship/
  http://www.business-in-asia.com/news/land_in_southeast_asia.html

 26. #26 by EURO on 2011/02/25 - 12:08

  Chi bộ thẩm văn như  ./, 2M là 1 nhân vật vui vẻ chứ đéo ác ý gì ở đây cả, thế thôi.
  Đèo me, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu chiến công tác, team của Rô phải căng đầu ra đối phó với đủ loại chi phí phát sinh do giá cả, vì công tác phí rất xông xênh so với các cơ quan khác lần này cũng đéo đủ cho những khoản chi phí không tên về đéo có giấy tờ thanh toán được.
  Hôm qua 1 tên Bựa gộc than thở bị bọn Nhật tới thanh tra dự án, và khả năng rất rất cao là đéo thể có thêm tý ODA nầu cho giai đoạn tiếp theo.
  Sáng phone cho đứa bạn nhờ chạy qua đại lý mua thùng Pedia sure cho nghé dùng dần: đéo có hàng, do giá đang lên đại lý găm hàng.
  Địt mẹ không muốn xuống đường mới là lạ.

 27. #27 by minhdung on 2011/02/25 - 12:13

  Thử hỏi có thằng ngu nào ôm vàng tơn ra bán cho bank để ôm về 1 đống tiền Lừa chùi đít khi tỷ giá xuống không. Hehe, có đấy. Thế mới nhục cái thân Lừa. Thôi thì địt mẹ anh lại ôm.

 28. #28 by tieuthithi on 2011/02/25 - 12:14

  @Ky yêu : Ky tập lái máy bay à? ôi ngưỡng mộ em quá ngưỡng mộ em quá đi .Pót cái  ảnh  cho  chi bộ thưởng lãm đi nầu he he …Địt mẹ lũ đàn  ông  hãm lìn xem phụ nữ thời đại phải như vậy chứ . Ui  mẹ ở Lùa  mà cho học chắc chị cũng đi tập lái quá he he …Ky sướng đéo chịu được thật đấy
  @mm :  có lẽ phải bắt  chước em Rô chuyển  sang làm đồng  minh với Mò Mò quá he he …chứ để cô cổ một  mình  chiến đấu chống lại  cả bầy Ma…Bựa thì  chẳng Phai phờ lây tí nầu ke ke
  Mò mò ơi cứ  chưởi  chết cha lũ con nhợn  đi he he . Nhất  là lão Dì Đại bựa kèn teo rùi lão  Dũng hói địa chủ lão Lài Dồn giang hồ Fồng lão Già Đéo Đều tất  tật he he … phải  tịch thu tài sản tống  hết các  lão ấy về  thời kỳ đồ đá đồ đồng đéo gì đấy cũng được . Cho các  lão ấy  ăn lông ở lỗ một thời  gian cho biết  thế nầu  là sướng . Cho biết  thế nầu là ơn  Đảng ơn Chính phủ mới  có ngày hôm nay he he ..
  Các lão nầy  sướng quá hóa rồ đây  mà , có  voi đòi  Hai  Bà  Trưng . Cố  lên Mò  Mò . chị và Rô luôn  sát  cánh cùng em
  khặc khặc khặc ..

 29. #29 by EURO on 2011/02/25 - 12:17

  @ Hàn, bữa nay ăn đéo phát bẩu nghe hơi hướng sô vanh vãi vậy? Đi xuất khẩu rửa đít cho bỏn vác ngoại tệ về cho đất nước có đéo gì mà nhục? Nhục chỉ là những thằng chặt đầu  cắt đuôi bần nông lao động thôi chứ? Đèo mẹ ở nhà giữ cái sỹ hão rùi đói nhăn răng còn nhục hơn nhiều.Thằng Phi nó xuất khẩu Osin ầm ầm đó, đóng góp bao nhiêu GDP nó cũng có nhục đâu? Và Osin gốc Phi thành thương hiệu đảm bẩu thế nầu chắc Hàn cũng lạ đéo?
  Lừa chỉ có cái dở là đéo biết đào tạo để lao động của mình mần việc cho pro trong bất cứ lĩnh vực nầu thui.

 30. #30 by EURO on 2011/02/25 - 12:20

  @ Thi dâm đãng yêu, qua nhà em nghía về Chăm nha, khối thứ thú vị, em đang câu vìu nhiều lắm đó keke…

 31. #31 by Kèn Dài on 2011/02/25 - 12:20

  Mấy tên Bựa ngu lâu quá!
  Cho dù cả thế giới xuống đường thì Việt Nam cũng không bao giờ!
  Chúng mày biết tại sao không?
  Tên nào trả lời được thì Anh có thưởng!

 32. #32 by tieuthithi on 2011/02/25 - 12:22

  @Rổ xinh : ok ok , có chương trình TV gì hay nháy cái nha

 33. #33 by minhdung on 2011/02/25 - 12:27

  Mò mò ơi cứ  chưởi  chết cha lũ con nhợn  đi he he . Nhất  là lão Dì Đại bựa kèn teo rùi lão  Dũng hói địa chủ lão Lài Dồn giang hồ Fồng lão Già Đéo Đều tất  tật he he … phải  tịch thu tài sản tống  hết các  lão ấy về  thời kỳ đồ đá đồ đồng đéo gì đấy cũng được . Cho các  lão ấy  ăn lông ở lỗ một thời  gian cho biết  thế nầu  là sướng . Cho biết  thế nầu là ơn  Đảng ơn Chính phủ mới  có ngày hôm nay he he ..


  @hehe, em ở phe đồng minh hả, anh phe trục, nầu bắt tay rùi oánh nhau nầu nầu.

  Bê đang tìm cách thiến những thằng to trước. Ví như thiến để lấy vàng thì tìm các công ty vàng, cửa hàng vàng để thiến, hehe. Vì bọn bỏn nhiều vàng.

  Sao bỏn lại nhiều vàng? Vì dân mang bán cho bỏn.

  Sao dân lại mang bán cho bỏn? Vì giá xuống, vì cấm mua bán vàng miếng, hehe.

  Tại sao giá xuống? Tại vì anh bắt nó phải xuống, hehe.

  Tại sao giá thế giới lên mà giá Lừa ta lại xuống. Anh quan tâm đéo gì, anh có tơn để nhập vàng nữa đéo đâu. Thế giới lên hay xuống can gì đến anh. Giờ anh cần lượng vàng trôi nổi kia vào túi anh. Tiền anh in được, anh in ra anh đổi lấy vàng. Thế có phải là ngon không.

  Địt mẹ những thằng hỏi như buồi, ngu như chó. Mỗi anh không. Hehe, anh là Bê.

 34. #34 by EURO on 2011/02/25 - 12:31

  http://sgtt.vn/Goc-nhin/137724/Viet-Nam-co-du-nguon-luc-de-kiem-soat-ty-gia.html

  Dũng hói  nghiên cứu cái nầy giùm em miếng coi.

 35. #35 by minhdung on 2011/02/25 - 12:40

  Bê đang tìm mọi cách để có tơn. Bằng mọi cách luôn. Không ngoại trừ việc kết kim rồi mang vàng qua Miên bán đổi lấy tơn. À ngoài việc vay Tầu, còn bán khống đất hiếm cho Nhựt nữa. Còn vài chương trình hỗ trợ của bọn NGO vài trăm trẹo tơn nữa.

  Nhưng cố lắm cũng trụ tới giữa năm thôi. Địt mẹ anh chưa thấy nguồn nào khả dĩ.
 36. #36 by minhdung on 2011/02/25 - 12:44

  @ em Rô: Thì đấy. Bỏn tìm mọi cách để gom Tơn mà em. Bọn Bank nó cung gấu lắm, có bắt được nó cái phân ý em ạ. Bọn Petro muốn mua mà bỏn còn đéo bán, bỏn bảo bỏn cho vay, hehe.


  Nói chung mọi thông tin đều cho thấy Bê đang lồng lộn quằn quại trước tình hình két đéo có Tơn. Bỏn đang tìm mọi cách đấy em ợ. Quả này dân đen lĩnh đủ.
 37. #37 by ly_quy on 2011/02/25 - 12:50

  Đau đầu vì Điện, Điên đầu vì Đô, Ngây ngô vì Vàng, Ngỡ ngàng vì Đất, Ngất vì tỷ giá, Ngã vì lãi suất, Uất vì giá xăng, Băng vì chứng khoán, Oán vì chậm lương,Tương tư vì tình, Bất bình vì sếp, Chết vì tình online, Tai thì hóng quán, Bán mẹ công ty, xuống đường…
 38. #38 by EURO on 2011/02/25 - 12:51

  @ Dũng hói, em nghĩ y chang anh. Đúng tình hình này càng nhiều thông tin trấn an kiểu đó càng nhanh vỡ thớt.
  Giờ thì em cũng đéo biết tính sâu nữa, vì cũng đang sa lầy quá trời.
  Địt  mẹ bọn Bựa độc mồm  hehe. Nghe bỏn từ mấy tháng trước có phải giờ khỏe nhiều không??????????

 39. #39 by Kèn Dài on 2011/02/25 - 13:03

  Két đéo có Tơn thì đã làm sao mà mày lồng lộn lên như con bà mày gặp nước nóng thế hở Dũng hói?
  Mầy nói như mầy sắp chết đến nơi rồi í!
  Mầy không thấy bọn bê nó vay 700 trẹo ếch cho Vinaxin à?
  Hết đô thì nó đi vay chứ sợ đéo gì!
  Tiên sư bố mày

 40. #40 by Do L on 2011/02/25 - 13:10

  Anh Kèn thì dài óc thì bé.
  Dismia anh, đi vay thì thằng đéo nào chả đi vay được.
  Nhưng thằng nào cho vay ??? Cái kèn dài mà thấy bạn phá sản thì dismia kèn dài có dám cho vay hông ???
  Dismia dân đầu cơ lũng đoạn thị trường thì tay to chiếm 90%, 10% theo voi hít bã mía.
  Tới lúc sập thị trường nhà mới vui, mới đi tập thể dục đông được. Lừa nhà quê quan tâm đéo tới vàng với đô với lìn què dì.
  Anh mới hóng đc rằng giá lương thực sắp tăng cao lắm… lao vào mà đầu cơ đi mấy con lừa.

 41. #41 by SÔNG HÀN on 2011/02/25 - 13:11

  Rô yêu, Rô xinh đúng mẹ nó rùi, chí lý chí lý. 

  Nhất mẹ nó câu nầy: Lừa chỉ có cái dở là đéo biết đào tạo để lao động của mình mần việc cho pro trong bất cứ lĩnh vực nầu thui.

 42. #42 by Bất MInh on 2011/02/25 - 13:25

  http://cafef.vn/20110225094156870CA34/pho-thu-tuong-nguyen-sinh-hung-viet-nam-con-du-25–3-ti-usd-tong-luong-tien-cung.chn


  USD đầy ra đây này, sợ gì chứ, cứ vui chơi đi các cô các cậu….

  há há ủng hộ con mm nào.

  Không tin Đảng thì biết tin ai? 
 43. #43 by Kèn Dài on 2011/02/25 - 13:30

  Hé hé!
  Thằng nào chửi Anh đấy?
  Nghe khoái lỗi nhĩ tợn
  Còn đầy thằng có lãi để đi vay nhé, VNPT này, điên nặng này, dầu khí này ….
  Mà đéo có đô thì đã làm sao hở?
  Đéo có gạo thì mới chết, dân mới xuống đường nghe chưa!
  Nếu tất cả đầu cơ lúa gạo, tăng giá lên để dân chết đói thì mới có thể xuống đường được!
  Cái củ sọ của mày dùng để làm gì hở thằng Lờ mặt thớt kia?

 44. #44 by DG on 2011/02/25 - 13:37

  Tình hình là zất tình hình, đận nầy đứa nầu mờ nhanh chân chút ở xứ cô Phi là kiếm được lắm lắm, hehe.

   

  Các lồng chí, có người thân thì khuyên các cỏn đừng vội về Lừa vầu lúc nầy, mờ phẩy tìm mọi cách để ở lại.

   

  Ở lại gia nhập vầu đội quân của cô Phi, vác súng ra đường đùng đoàng đùng đoàng chết con mẹ cái đám dân phản động kia đi, hehe kiếm bộn tiền.

   

  Đoàng 3 phát không khéo hơn làm 3 năm!

   

  Mờ đoàng dân cô Phi chứ có đoàng đồng bầu con Zồng cháu Tiên mình đéo đâu mờ thương mới chả xót, hehe!

   

  Địt mẹ quân sự của cô Phi mới xứng gọi là nghệ thuật, chuẩn!

   

  Rùi sau đó mà tiện thì làm nốt quả đáo chánh đi cho nó đúng bài!

   

  Đừng về Lừa vầu lúc nầy, về gặp Dũng Hói mới Thi Còi nó lừa nó lột sạch đới!

 45. #45 by minhhuong on 2011/02/25 - 13:44

  Chibộ lên FB mà xem friendlist của em nó lên mẹ nó trên 500 chú roài địtmẹ chibộ, khứa khứa khứa

   

 46. #46 by DG on 2011/02/25 - 13:45

  Anh chính thức công bố là anh zất Gato mới tên Phi Lét về khoản vệ sĩ, hehehe!

   

  Thứ nhất, được suốt ngày kè kè bên gái, mặc định đã là gato rùi;

   

  Thứ hai, kè kè bên gái suốt ngày mờ vện đéo dám chưởi, hông gato hông được!

   

  Thứ ba, gái kè kè là gái được tuyển còn nguyên đai nguyên kiện, chưa bị chọc lỗ, ui địt mẹ hông gato mới là lạ.

   

  Thứ tư, gái nầu cũng phẩy tuyên thệ suốt đời trung thành, sẵn sàng hy sanh xả thân, sẵn sàng phục vụ mọi điều kiện, mọi lúc, mọi nơi, suốt đời vệ sĩ không lấy chồng…. ui địt mẹ thằng Phi Lét kia, mầy đẻ vầu giờ nầu vậy mầy?

   

  Chưởi lần nữa địt mẹ bọn dân phản động! hehe!

 47. #47 by DG on 2011/02/25 - 13:55

  Địt mẹ đận nầy mà có cơ hội anh chuồn mẹ sang xứ cô Phi, anh thật!

   

  Sang mần lính cô cổ, hehe, còn múc nhau là còn cửa đong xèng, đéo vất vả như Lừa, địt mẹ!

   

  Mờ với kiểu chơi của cô Phi, cái đám phản động xuống đường kia vặt được cổ còn khướt!

   

  Phi Lét ơi Phi Lét mầy đúng là bất hủ!

   

  Anh sang bên đó anh biên thư anh gởi về Bê, bẩu Bê ơi Bê giải tán con mẹ cái đám cuốc phòng mới cả cuốc pheo đi, sống chung mới nó có ngày nó lật cho bỏ mẹ! Giờ chỉ dùng nó đứng chào cờ cho đẹp đội hình thôi là được rồi!

   

  Rùi anh gợi ý, địt mẹ Bê ơi Bê vứt mẹ xèng vầu đám giang hồ Fồng đi nó giữ giang sơn gấm vóc cho, hehe!

   

  Địt mẹ đố thằng nầu dám vầu đấy mờ ăn?

 48. #48 by Đéo Bựa on 2011/02/25 - 14:02

  Dái Ghẻ đừng tưởng dễ húp đĩt mẽ, cô Phi mà húng lên còn dùng súng đàn áp biểu tình thì dễ bị tỉn bằng quân sự lắm đấy. Các bác tay to đang họp bàn khả năng can thiệp roài, dù gì Libya cũng là xứ dầu chứ phải chó ăn đá gà ăn sỏi như Lừa đâu. Anh đang chờ xem ngày thấy Dái Ghẻ bị lính Mẽo bắn nát bi đây hẽ hẽ…

 49. #49 by DG on 2011/02/25 - 14:12

  Hehe Mẽo mờ sang thì địt mẹ anh nhắm mắt đưa chân đầu hàng con mẹ cái đám đế quốc đó cho lành! Quay lại tỉn cô Phi, có gì đâu? nhờ? có phẩy máu lừa như anh đéo đâu mà anh thương?

   

  Tỉn xong Phi rùi thì kiểu đéo gì anh chả được Mẽo hậu thuẫn cho cái ghế tương đương như Phi Lét hiện tại?

   

  Lúc đó, ngoài thì đế quốc Mẽo gian ác mới các anh tay to hy vọng, trong thì đồng bầu nhân dân mong mỏi, anh DG hoành của các cô vì từ chối không được, lên làm lãnh tụ trong sự bứt rứt áy náy đéo chịu được, hehe!

   

  Anh bắt chước cô Phi, đeo mẹ lon Đại úy đi cho lành, đéo cần đại tá!

 50. #50 by Mr. Tran on 2011/02/25 - 14:17

  Dái Ghẻ ngoi lên mần tủ lạnh ở bển mờ không quên gốc gác thì nhớ là đi công cán khoai tây phải ở nhà sàn – not lều nhế. mang theo để lắp dựng tại chỗ nhế!

   

  đội vệ sỹ nhẽ gồm 50 gay – lét?