Uncle Fi, Libyan revolution father (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bác Phi, cha già cáchmạng Libya

Bác Phi đây không phải Bác Fidel, Lãnhtụ Bấtdiệt nước Cu3 bên Tây Bán Cầu, bạn thân cô Triết Nguyễn, Lãnhtụ Hảohạng Xứ Lừa các cô, mà Bác Gaddafi, đươngkim Tổng Giámđốc Côngty Tráchnhiệm Hữuhạn Một Thànhviên Hồigiáo Xãhộichủnghĩa Libya, bắc Phi Châu.

***

Sởhữu diệntích hạng #17 thếgiới (1.7 trẹo cây vuông, gấp 5 Lừa), dânsố hạng #101 (6 trẹo mãtấu, bằng 1/15 Lừa), trữlượng dầumỏ hạng #9 (47 tỷ thùng, gấp 10 Lừa), sảnxuất dầumỏ hạng #18 (1.8 trẹo thùng/ngày, gấp 5 Lừa), quốcgia Libya hoàntoàn thừa điềukiện giở nên một Bấthủ, tầmcỡ Kuwait hoặc Brunei (*).

Thựctế, vầu 198x, GDP Đầu Người của Libya đã xếp trên Italy, Spain, New Zealand, và thậmchí Singapore.

Thằng Miamia Cằm Dài, côngdân Libya, bạn thân Trung Tướng thời Tinh Hoa Học Viện XYZ Sô Liên 198x, hệt một Đẳngcấp, chẳng thèm sống trong kýtúcxá sinhviên như bọn Trung Tướng. Nó thuê riêng một cănhộ ba-buồng phố Taqua Taquak sống một mình táchbiệt, và hàng ngày cỡi taxi đến trường.

Miamia đến trường không để học nghề pa nó địnhhướng nó, mà để chim gái. Hầu như mỗi ngày, nó chim một gái mới. Hết lộnglẫy giainhân, thì nhumì thánhthiện. Con Irina Mắt Nhung từ Tallinn, con Anastasia Váy Bò từ Krakow.., Trung Tướng đang đong vãi lúa bằng thơ Byron với tranh Van Gogh, thì thằng Miamia nó chim mẹ bằng giấy Ông Tơn.

Pa Miamia chỉ mần cái đéo gì như kỹsư-trưởng hoặc kếtoán-trưởng một hãng vậntải lìutìu vùng Tripoli, cũng đủ ngânsách gởi Miamia nó tháng tiêu nhòe 500 Ông Tơn, gấp ba lương Pan Pan Việnsĩ, thằng hiệutrưởng siêu-già-hói của Tinh Hoa Học Viện hehe thầy Trung Tướng (**).

Ui côngdân Libya 198x, thật ngưỡngmộ quá. Thật gato quá.

***

Bác Phi, như thônglệ, chẳng góp sức mẹ gì vầu phồnvinh của giađình thằng Miamia Cằm Dài, bạn thân Trung Tướng, cùng đồngbào nó.

Trước WW2, Libya từng được coi là xứ Nam Ý, tựa như Lừa từng được coi là xứ Đông Pháp same time, với 20% dânsố là Italian. Mức sống Italy và Libya hầu như không chênhlệch.

Trong và sau WW2, Libya ngẫunhiên thuộc về Đếquốc Anh, khi Phátxít Ý bại trận. Tới đó, cáchmạng Libya vẫn đươngnhiên là zero, Cha Già còn hìhục hehe vần tí mẹ.

Tháng Novembre 1949, Đại Hộiđồng LHQ độtngột ra quyếtnghị buộc Libya nhận độclập trước 01/01/1952. Mẹ ác hơn loài hoangthú (***).

Côngdân Sayyid Mahdi, con trai một tùtrưởng tôngdật, đã thành Quốcvương Idris của xứ Libya độclập, lần đầutiên suốt lịchsử ngàn năm, nhằm ngày 24/12/1951, tròn một tuần trước bữa deadline. Hehehe mài trốn đàng giời.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vua Idris lãnhđạo Libya không tồi. Năm 1959, chánhphủ cô pháthiện vôsố mỏ dầu hoành vãi chưởng, và hehe, các côngdân Libya bụp phát bị ngưỡngmộ và gato.

Thật gato quá.

***

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2011)

(*) Sốliệu 2009, theo CIA World Factbook.

(**) Tại Sô Liên 198x, giá thuê cănhộ thằng Miamia quãng 40 Tơn/Tháng. Phò chínhủy 10 Tơn/Giờ. Gà mậudịch 0.5 Tơn/Ký. Bia đen 0.02 Tơn/Vại. Họcphí Tinh Hoa Học Viện zero Tơn/Mùa.

(***) LHQ còn ra nhiều quyếtnghị đểucáng tươngtự vụ Libya, buộc nhiều quốcgia phải độclập, đéo cho mần nôlệ miễnphí hehe. Mời gúc mời mời.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Bấtdiệt: (Bất diệt).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Đươngkim: (Đương kim).
– Giámđốc: (Giám đốc).
– Côngty: (Công ty).
– Tráchnhiệm: (Trách nhiệm).
– Hữuhạn: (Hữu hạn).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hồigiáo: (Hồi giáo).
– Xãhộichủnghĩa: (Xã hội chủ nghĩa).
– Sởhữu: (Sở hữu).
– Diệntích: (Diện tích).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Dânsố: (Dân số).
– Mãtấu: (Mã tấu).
– Trữlượng: (Trữ lượng).
– Dầumỏ: (Dầu mỏ).
– Sảnxuất: (Sản xuất).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Điềukiện: (Điều kiện).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Tầmcỡ: (Tầm cỡ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Côngdân: (Công dân).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Kýtúcxá: (Ký túc xá).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Táchbiệt: (Tách biệt).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Lộnglẫy: (Lộng lẫy).
– Giainhân: (Giai nhân).
– Nhumì: (Nhu mì).
– Thánhthiện: (Thánh thiện).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Kếtoán: (Kế toán).
– Vậntải: (Vận tải).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Ngânsách: (Ngân sách).
– Việnsĩ: (Viện sĩ).
– Hiệutrưởng: (Hiệu trưởng).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Gato: (Ghen ăn tức ở).
– Thônglệ: (Thông lệ).
– Phồnvinh: (Phồn vinh).
– Giađình: (Gia đình).
– Đồngbào: (Đồng bào).
– Dânsố: (Dân số).
– Chênhlệch: (Chênh lệch).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Phátxít: (Phát-xít).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Hìhục: (Hì hục).
– Hộiđồng: (Hội đồng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Quyếtnghị: (Quyết nghị).
– Độclập: (Độc lập).
– Hoangthú: (Hoang thú).
– Tùtrưởng: (Tù trưởng).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Quốcvương: (Quốc vương).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Lịchsử: (Lịch sử).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Chánhphủ: (Chánh phủ, Chính phủ).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Vôsố: (Vô số).
– Thamluận: (Tham luận).
– Sốliệu: (Số liệu).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Mậudịch: (Mậu dịch).
– Họcphí: (Học phí).
– Đểucáng: (Đểu cáng).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Nôlệ: (Nô lệ).
– Miễnphí: (Miễn phí).

*** 1. #1 by Kèn Dài on 2011/02/24 - 18:41

  Ôi fuck em Hương điêu chứ!
  Nhẽ nào Hương điêu lại là Bắp Ngô?

 2. #2 by Dom-dom on 2011/02/24 - 18:51

  Ông anh Dom Dom ra ANZ về, thông báo tình hình ở đó đi, cái vụ 2 loại tiền song song gì mà anh bảo hôm qua.

  Phổ cập thông tin cái anh@ Hương Yêu

  Dây là dạng gửi TK nhưng mua thêm cái quyền song tệ gì đó. Cô em Anh tư vấn mua cặp Mỹ- Úc: mình gửi Mỹ, nhưng tính tỷ lệ gì đó nên được lãi suất 8%/ năm, có người còn chọn để ls 18%/ năm. Hạn 1 tuần 2 tuần…, đến ngày đó mình có thể lấy Mỹ v Úc tùy theo đồng nào có lợi cho mình ls vẫn giữ nguyên như lúc mình đăng kí, đấy là lợi còn hại thì cô em nói lằng nhằng, để tham gia thử có kinh sẽ hiểu. Số tiền tối thiểu là 50k.

 3. #3 by Dom-dom on 2011/02/24 - 19:05

  Lừa khổ điếu gì mờ khổ, đang bị kêu là tiêu xài hoang nhất TG đây, phải đưa bỏn vào khuôn khổ không chúng đốt nhà táng bao giờ chẳng biết. Thùy Linh đây:

  Người Việt tiêu xài lạc quan nhất thế giới!

  Sài Gòn Tiếp Thị
  http://vn.news.yahoo.com/sgtt/20110223/tpl-tien-do-xay-dung-cang-trung-chuyen-q-1af0648.html

 4. #4 by Dom-dom on 2011/02/24 - 19:34

  Đây này nhân bảo như thần bảo bê cê tê đã tính tới chuyện phát hành trái phiếu rồi đây, trái phiếu không tổ chức nào mua thì phát hành cho toàn dân:
  Chiều 21/2, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết thành phố Hà Nội cần khoảng 10 tỷ USD vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông trong năm năm (2011-2015).

  Để bảo đảm nguồn vốn này, thành phố sẽ vay vốn ODA, phát hành trái phiếu, áp dụng các hình thức đầu tư như BT, BOT, lấy quỹ đất phát triển hạ tầng…

 5. #5 by Nô Đức Nổng on 2011/02/24 - 19:59

  Địt mẹ tướng thối chứ. Anh đi bộ 3 vòng từ Đại sứ quán Nhật đến ĐSQ Úc có gặp thằng lồn nào vừa già vừa xấu như tênTướng đéo đâu? Nổ vừa thôi chứ!
  Sang nhà anh mà xem hay cựcSang nhà anh mà xem hay cực. Tặng chi bựa này:

 6. #6 by Nô Đức Nổng on 2011/02/24 - 20:12

  À chết mẹ quên mất, cứ đi để ý đàn ông có toi không. Quên mất là bà Dì lét. Khục khục.

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 20:41

  Hẽhẽ đĩt mẽ Zì vửa xuống đường về, sảngkhoái vôđối.

  Zì đi bộ đến tận cuối fố Liu Jai rùi quay ngược lại, kiênquyết không rẽ vầu một quán cafe hoặc bia cỏ nầu.

  Fò Độclập chỗ Lotte Tower nhiều vôđối, các ẻm chầu mời Zì ácman như ông ngan, zưng Zì cũng cươngquyết khướctừ.

  Hôm nay Zì xuống đường mà.

  Tinhiên Zì cũng nói chiện mới một em quê Fú Thọ (địt mẹ ẻm bịa đấy, zưng thôi quantrọng đéo jì) để thamkhảo tìnhhình thờicuộc.

  Ẻm khoe em mới về Hà Nội 1 tuần (địt mẹ ẻm bịa đấy, zưng thôi quantrọng đéo jì), đang thuê fòng trọ ở fố Vạn Bảo để ngủ ban ngày, còn đêm thì đi mót khách, và zẫn khách về nhà ngỉ đâu đó mạn fố Linh Lang hoặc Kim Mã.

  Ẻm nói ẻm chỉ lấy Zì hĩungị 250,000 Cụ vì thấy Zì lịchlãm hehe đángyêu hẽhẽ.

  Zì cám ơn ẻm rùi bẩu ẻm có thằng đực nầu thì jớithiệu chứ Zì hông có hứng mới liềnbà hẽhẽ. Ẻm nguýt zài vãi đái rùi chuồn mẹ.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 20:51

  2- Sau em fò non Fú Thọ, Zì bắt chiện tiếp mới một em fò jà hehe quê Hà Nội gốc (địt mẹ ẻm bịa đấy, zưng thôi quantrọng đéo jì). Khác em Fú Thọ, em nầy cỡi xe Uây Tầu hẳnhoi, đeo túi LV Quảng Châu.

  Ẻm nói mai là ngày đóng họcfí cho thằng con, đâu gần 2 trẹo, nên ẻm cần đong vài khách kiếm tíđỉnh vì hiện ẻm mới có nửa trẹo (địt mẹ ẻm bịa đấy, zưng thôi quantrọng đéo jì), chứ ẻm không đi khách thườngxuyên.

  Ẻm cũng nói chỉ lấy Zì 250,000 Cụ như em Fú Thọ, vì Zì trông đángyêu hehe lịchlãm hẽhẽ.

  Ẻm còn nói ẻm sạch cực, không có bịnhtật đéo jì, nên nếu Zì thích đi chân trần (tức là hông có cabốt, jống Sư Thứ) thì ẻm lấy 400,000 Cụ, đảmbẩu Zì sướng mêtơi hehe.

  Và quả nầy mới hay, ẻm bẩu từ tuần sau em sẽ tăng já thành 300,000 Cụ, vì xăng đã tăng rùi hãhã.

 9. #9 by Nô Đức Nổng on 2011/02/24 - 20:53

  Địt mẹ giá xăng trung bình tại Mẽo là 17.600 ông cụ/lit với tỉ giá 20.900 (đã bao gồm 13% thuế và 9% chi phí phân phối và lợi nhuận) và giá cơ sở của nó là 13.733 cụ/lít. Theo đây thì chi phí phân phối và lợi nhuận của bọn đầu nậu là 900 cụ/lít. Còn theo như BCT vẫn thỉnh thoảng bưng bít là giảm thuế còn 0% thì giá bán lẻ là 14.633 cụ/lít. Như vậy BCT đã cướp của bọn con Lừa là 4.666 cụ/lít (hơn 24% một tẹo) đéo biết để làm gì. Nên nhớ GDP đầu người của Mẽo hơn Lừa gần 50 lần, còn theo PPP như tên thối bệ đít thì cũng gần 16 lần (CIA Factbook 2010). Không xuống đường thì ngồi ăn lồn à? Địt mẹ lũ con lừa.          

 10. #10 by nhất on 2011/02/24 - 20:57

  Đĩt mẽ con đĩ Trung Tướng đéo chụp lấy vài tấm ảnh 2 em phò về xâu cho nó thời sự. Hồi cách đây x năm ( 5>x>0) anh về thăm quê hương sau bao lăm xa cách ịch phò toàn mất 300k tức là bị đắt à? Chãn quã , chán quã !

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 21:00

  3- Zì từchối em fò jà Hà Nội với lýzo không mang xiền (địt mẹ Zì bịa đấy, zưng thôi quantrọng đéo jì, hôm nay là ngày Xuống Đường mà).

  Và Zì gặp một em đặcbiệt hehe.

  Em nầy cao to như banhthủ, trông vửa jống fò vửa không. Đít bành mông nở, zazẻ bánhmật khỏekhoắn, mắt mũi lónglánh longlanh, đi langthang langthang, zưng lại không gạ Zì jaohĩu thânmật hehe.

  Ẻm xài một con iPod để nge nhạc tình hehe rất sến, và nói chiện thì hehe sến vãi cả lìn luôn.

  Zì gạ, em đi chơi mới anh không (địt mẹ Zì bịa đấy, zưng thôi quantrọng đéo jì, hôm nay là ngày Xuống Đường mà), thì ẻm jảnhời..

  Đố các cô biết ẻm jảnhời thế nầu?

 12. #12 by Nô Đức Nổng on 2011/02/24 - 21:04

  Địt mẹ Dì lét, ngày nào anh chẳng đi qua Khách sạn Đại Vũ ít nhất 2 lần. Bọn đứng đường là hàng dạt và hết date. Giá chỗ đó max là 200k. Dì lét bị nó chăn đấy, cơ nhưng mà cắt tóc và ăn vận giống đàn ông à? Nhẽ đâu.

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 21:08

   Já đấy thì không hàng zạt thì là đéo jì mà Nổ còn fải chỉđạo Zì hehe.

 13. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 21:05

  4- Chết cười, mai Zì đi Đồ Sơn để uýnh gốp và mần một số côngchiện quantrọng hehe, nhằm tăng GDP cho Fồng quê Lài Mồm Thối, và cũng là một cách Xuống Đường.

  Đĩt mẽ các cô ăn buỗi.

 14. #15 by Nô Đức Nổng on 2011/02/24 - 21:08

  Đố các cô biết ẻm jảnhời thế nầu?@Dì lét
  Lạ lồn gì nữa. Thằng đó là thằng chuyển giới thành đàn bà. Nghe giọng đàn bà chưa chuyển giới nó biết liền. Địt mẹ nó chẳng chửi cho Dì lét một trận anh bé như con trâu trấu. Thế có thấy nó lấy tờ 100k cụ ra đốt vía không?

 15. #16 by nhất on 2011/02/24 - 21:09

  Hôi anh đi đại học bên nay hoc  cùng nhiều bọn Ả rập. Năm đầu tiên chúng đông nhắm, nhưng chỉ được 1 học kỳ là rụng hết mẹ vì thi trượt, chuyển qua hoc tiếng Anh trả tiền y như Ky xinh hay Phút trọc bây giờ ý. Nhưng chúng giầu  bỏ mẹ, có thằng Yemen đeo 1 cái đồng hồ hình như giá 2000DM, bọn anh hỏi nó là cái đồng hồ cua may  biết làm gì? Nó cởi phăng ra đập mặt kính chan chat xuống mặt bàn xong rồi lại đeo vào. Mà hoàn cảnh cua bỏn cũng giản dị như TT viết ý, bố mẹ toàn kỹ sư bác sỹ thôi. Nó đéo nói ra anh lại tưởng nhà nó có mỏ dầu. Oil ý.

 16. #17 by nang_giua_trua on 2011/02/24 - 21:10

  Đố các cô biết ẻm jảnhời thế nầu?
  ……………..
  Em ẻm bẩu: Hôm nay em đang xuống đường anh ơi!

 17. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 21:11

  @em Zôn Vàng Son yêuvấu.

  Hehe cô Hà anh họ em 1962 thì jàhói quá còn jì. Zì 8x thôi mà em hehe. Zì có biết cổ.

  Em bẩu anh jai em vầu sanhhoạt Quán đi, Zì sẽ mở một khoang về gốp hĩhĩ fụcvụ cô cổ.

 18. #20 by Delete on 2011/02/24 - 21:14

  @ Zì:

  Anh chê em sển em đẻo đi em đẻo đi.
 19. #22 by ongcu69 on 2011/02/24 - 21:16

  Em nầy cao to như banhthủ, trông vửa jống fò vửa không. Đít bành mông nở, zazẻ bánhmật khỏekhoắn, mắt mũi lónglánh longlanh, đi langthang langthang @ Nôn Vào Zì


  Có phải ẻm mặc quần short sặc sỡ (cam, vàng, nõn chuối tùy hôm)? Nếu đúng thì ẻm này hơi bị đơ đơ, chuyên lang thang quanh ngã tư Daewoo. Địt mẹ mai anh chụp ảnh cho heheh.
  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 21:25

   Nhẽ đúng thế thật, vì hehe cái câu jảnhời của ẻm rất là đơ hehe. Hôm nay ẻm hông mặc soóc như cô bẩu, chắc vì jời lạnh, tinhiên cái quần thì mầu hồng hehe.

 20. #24 by tieuthithi on 2011/02/24 - 21:18

  @Dì : chưa buồn cười bằng chiều  nay em đến một Gym gần nhà ( nghỉ 3 tháng  nay giờ  mới đi tập lại he he ) . Em rút  150k xiền ra mua  thẻ tập thì con ranh chủ Gym nó  bẩu chị ơi em tăng giá rùi bây giờ là 200 K /tháng rùi  chị ạ hố hố  … nhanh đéo chịu được

 21. #26 by nhất on 2011/02/24 - 21:20


  Em nầy cao to như banhthủ, trông vửa jống fò vửa không. Đít bành mông nở, zazẻ bánhmật khỏekhoắn, mắt mũi lónglánh longlanh, đi langthang langthang @ Nôn Vào Zì

  Có phải ẻm mặc quần short sặc sỡ (cam, vàng, nõn chuối tùy hôm)? Nếu đúng thì ẻm này hơi bị đơ đơ, chuyên lang thang quanh ngã tư Daewoo. Địt mẹ mai anh chụp ảnh cho heheh.

  Tên 9 chỉ cần bỏ chữ “đơ đơ” đi có phải là ngay mai có thêm dăm chục Bưa viên xuống đường ở gần Daewoo không.

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 21:29

   Kể cả là có chữ đơ đơ thì mai cũng có khối Bựa xuống đường, vì ẻm trông cực hấpzẫn. Má hồng rực nhế. Mông tròn như Khoaitây.

   Nhất jaohĩu cô cầuthủ bóngchiền nầu chưa? Đấy. Cao tầm 170-172cm, nặng tầm 55-58kg.

 22. #28 by ongcu69 on 2011/02/24 - 21:27

  tăng giá rùi bây giờ là 200 K /tháng @ Thi Jetstar


  Sao chọn gym gì mà cỏ thế Thi em? Vì gần nhà hay để tiền buôn vàng tơn? Em thử Hanoi Club chưa? Đương nhiên đủ cả gym, tennis, bơi, golf (range, oánh thẳng ra hồ). Hôm nầu ới anh nhế hehe.
  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 21:30

   Fí xiền chứ hay đéo jì, trừ fi cô tập gốp ở đó.

 23. #30 by tieuthithi on 2011/02/24 - 21:35

  @ Cụ 69 : vì nó ở gần nhà rất tiện , chứ có gì đâu mà đắt . Mỗi cái phòng tứ bề là gương , bộ loa đài . Chấm hết . Tớ ít đi lên phố nhớn  vì không có thời gian he he … Gần thế mà còn đi buổi đực buổỉ cái . Mùa  đông  thì có khi nghỉ 3 tháng liền . May nhờ trời vẫn bụng phẳng eo  thon (he he PR tí ) chưa đến nỗi phải ăn kiêng như em Ky hẽ hẽ

 24. #31 by tieuthithi on 2011/02/24 - 21:46

  Fí xiền chứ hay đéo jì
  Em nghĩ giống Dì , phí tiền chứ chả tích sự gì . Em chỉ đi tập để vận động cơ thể vì sốt ngày ngồi , ở phòng ngồi bàn máy , ra đường ngồi xe . Cơ hội để đi  bộ rất ít nên phải tập cho khỏe người  chứ cần đéo gì nhiều trò .Mùa hè em thường tập khoảng 30′ rùi xuống bể bơi vài vòng. Nhưng nhiều  năm rùi em không bơi ở bể nũa vì nó bẩn kinh khủng . Nhảy nhót khoảng 45′  là ok rùi

 25. #32 by tieuthithi on 2011/02/24 - 21:49

  ủa ,52 thằng ở quán mà đéo ai nói gì để mình lảm nhảm một mình thế nầy à ? chạy đâu hết rùi ?

 26. #33 by minhhuong on 2011/02/24 - 21:50

  Tổ sư bọn ngân hàng!

  Bọn ngân hàng với bọn bảo hiểm mới là cướp thực sự.

  Đéo gì mời chị lên bẩu lãi xuất vay của nó thấp hơn bla bla, giờ tòi mẹ nó ra thêm 1 đống phí giấy tờ đâu đẩu đầu đâu.

   

  Hoa mắt ôm cả xập giấy về ngó nghiêng đọc hiểu mà đéo gì mà lắm thế đéo biết nữa.

  Tổ sư, mệt.

 27. #34 by minhdung on 2011/02/24 - 21:52

  @Hương: Em giữ bản quyền: “Hoa Cứt Lợn” hả, hehe. Thế là tư tưởng lớn gặp nhau rùi.


  @Thi: Anh đang bị nó xù nợ đây, điên hết cả người, đéo nói được ý.
 28. #35 by minhhuong on 2011/02/24 - 21:53

  Há há, Nhất mọi hôm khoe khoang anh về Lừa chơi phò 500K bla bla

   

  Hôm nay tòi mẹ nó đuôi ra là chỉ chi 300K nhá.

  Hố hố

 29. #36 by nang_giua_trua on 2011/02/24 - 21:54

  Bá cáo chi bộ. Hôm nay trong tài khoản của Nắng chỉ còn đúng 54.000 VND. Hehehe… vô sản rồi, chả lo mất xiền nữa, Tĩ tã thật !

 30. #37 by tieuthithi on 2011/02/24 - 21:54

  @Điêu : cái vụ 7 khìn Ơ hôm qua vừa ca vừa hát đấy  hả ? Lại bị thâm hụt rùi à ?

 31. #38 by gialang on 2011/02/24 - 21:55

  @ TT: Đố các cô biết ẻm jảnhời thế nầu?
  em trả lời: Đm trả đô thì đi còn không thì phắn, nhế!

 32. #39 by minhdung on 2011/02/24 - 21:55

  Địt mẹ chi bộ chú ý. Từ giờ vàng hay tơn xuống đéo được lon ton mang bán đâu nhé. Nó lừa để gom tơn, gom vàng đấy. Cạn con mẹ nó kiệt rồi.


  Địt mẹ bọn Bê mà kết hối, kết kim thì ngu hơn chó. Sẽ sập nhanh không tưởng.

  Chi bộ chú ý, nếu thấy có thông báo mua bán vàng, hay mua bán tơn là bất hợp pháp. Rồi mang vài thằng bỏ tù, lúc đó là lúc sắp xù nợ bank được rồi đó.
 33. #40 by ongcu69 on 2011/02/24 - 21:56

  Nhất jaohĩu cô cầuthủ bóngchiền nầu chưa? Đấy. Cao tầm 170-172cm, nặng tầm 55-58kg.@ Nôn Vào Zì


  Địt mẹ Zì hỏi kháy Nhất để khoe thành tích của mình à? Có gì thì kể mẹ ra, úp úp mở mở cái lầu phuỗi. Anh đồ rằng Zì Lét bị em bóng chuyền phang theo tư thế này:

 34. #41 by minhhuong on 2011/02/24 - 21:57

  @Chị Thi: hehehe, thâm hụt tầm xấp xỉ 500 E.

 35. #42 by tieuthithi on 2011/02/24 - 21:59

  @Thi: Anh đang bị nó xù nợ đây@Dũng
  he he nghĩa là cũng toàn tư tưởng nhớn gặp nhau đây mà hẽ hẽ …. lạy  giời anh  không phải là cái thằng khách hàng em vừa xù nợ nó hôm nay khặc khặc ..

 36. #43 by minhdung on 2011/02/24 - 22:01

  Tình hình thị trường chứng khoán bết bát đéo còn gì phải bàn. Khoai tây mấy hôm nay rút vốn tháo chạy, giá còn giảm từ giờ tới tận tuần sau. Địt mẹ đừng tên nào vào mà bắt đáy vớ vỉn nữa, chết đấy. Cũng đéo có bẫy giá cái buồi gì nữa. Khoai tây nó rút vốn, thị trường sẽ tèo tèo thôi. Rồi sẽ có vài hôm trục trặc kỹ thuật đóng sàn. Rồi lại điều chỉnh biên độ 1%, 2% như vài năm về trước.


  Riêng tình hình nhà đất thì vẫn bình chân như vại. Mặc dù vốn liếng đa phần chôn chặt ở đây. Địt mẹ các tên buôn đất củ buồi, vốn chừng vài tỷ tới vài chục tỷ tiền Lừa vẫn tươi hơn hớn. Ngu vô đối.
 37. #44 by minhhuong on 2011/02/24 - 22:01

  Mẹ kiếp, Lừa xuống đường nhanh nhanh lên

  Có khi lại ùn ùn về Lừa sống.

 38. #45 by tieuthithi on 2011/02/24 - 22:03

  @Chị Thi: hehehe, thâm hụt tầm xấp xỉ 500 E.@Điêu
  ối , còn lời  chán . có 0.7% thui mờ he he phí thế là quá rẻ  rùi , so  với Lừa thì là con muỗi con muỗi nhá

 39. #46 by minhhuong on 2011/02/24 - 22:06

  Mà đéo hiểu thế nào giá nhà khu vực Paris và hầu hết ở Pháp vẫn tăng giá. Tình hình thế giới thế mà nó vẫn tăng là sao là sao.

  Đéo biết nên làm gì nữa.

 40. #47 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/02/24 - 22:07

  địt Bê, bằng cách tăng giá xăng mà déo giảm thuế Bê đã 1 lần nữa khẳng dịnh chắc chắn rằng quần chúng trong mắt Bê chỉ là cứt đái và đéo cần quan tâm. “Tao hết tiền thì tao cứ tăng giá cho tụi bây bơi”.  Địt mẹ mong chờ Bê thay đổi đúng là mong trăng trên trời rơi xuống

 41. #48 by minhdung on 2011/02/24 - 22:08

  Mấy biện pháp Bê đã và sẽ thực hiện:


  – Cắt giảm chi tiêu công

  – Giảm nhập khẩu ( có giảm được cái cặc) những mặt hàng không thiết yếu. 

  – Tăng giá các mặt hàng: xăng, điện

  – Tăng các loại thuế, nghĩ ra các loại thuế mới

  – Bắt buộc các doanh nghiệp nhà nước bán vàng tơn lại, không được giữ

  – Tiếp đến bắt buộc các doanh nghiệp tư nhân to đầu bán vàng tơn, đéo cho giữ

  – Điều chỉnh lãi suất gửi vàng, tơn giảm. Lãi suất tiền lừa tăng. Hút dự trữ tơn, vàng trong dân vào bank.


 42. #49 by minhhuong on 2011/02/24 - 22:10

  địt Bê, bằng cách tăng giá xăng mà déo giảm thuế Bê đã 1 lần nữa khẳng dịnh chắc chắn rằng quần chúng trong mắt Bê chỉ là cứt đái và đéo cần quan tâm. @ Đéo thoát nổi Lừa

  ————————

  Cô bị thần kinh à??? Chửi giống hệt quân xanh, xì.

  Bê hiện nay là đéo thể làm kiểu khác. Đứng mẹ ở chân tường rồi.

   

 43. #50 by minhdung on 2011/02/24 - 22:11

  Như anh dự đoán, mọi nẻo đường đều dẫn đến thành Rome. Thị trường chứng khoán nổ đầu tiên. Rồi thị trường nhà đất nổ tiếp theo. Bụp bụp bụp như anh đang đoàng đoàng đoàng đây thôi.


  Tiếp theo nữa là gì thì anh đéo biết. Chịu.
 44. #51 by minhhuong on 2011/02/24 - 22:13

  Như anh dự đoán, mọi nẻo đường đều dẫn đến thành Rome. Thị trường chứng khoán nổ đầu tiên. Rồi thị trường nhà đất nổ tiếp theo. Bụp bụp bụp như anh đang đoàng đoàng đoàng đây thôi.


  Tiếp theo nữa là gì thì anh đéo biết. Chịu. @ Anh Dũng
  ————————
   
  Ừm, tiếp theo em tiên đoán là Sư Thứ nổ trym “BỤP”
 45. #52 by minhdung on 2011/02/24 - 22:16

  he he nghĩa là cũng toàn tư tưởng nhớn gặp nhauđây mà hẽ hẽ …. lạy  giời anh  không phải là cái thằng khách hàng em vừa xù nợ nó hôm nay khặc khặc ..


  @Chắc đéo phải. Thằng này thực nó đéo xù, nhưng nó đang thảm quá. Địt mẹ nhớ 1 năm trước nó chạy lếch xù dẫn vợ đi ăn ốc ở Liễu giai. Địt mẹ năm nay không có tấc đất cắm dùi. Thuê ở. Nhẽ ăn thịt nó? Thịt người đéo ngon đéo ngon.
 46. #53 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/02/24 - 22:17

  Cô bị thần kinh à??? Chửi giống hệt quân xanh, xì.

  Bê hiện nay là đéo thể làm kiểu khác. Đứng mẹ ở chân tường rồi. @Hương

  Quân xanh ??? Em chỉ dựng lên 2 kịch bản, 1 là Bê thực sự muốn phục hồi lại cái xứ lừa, giảm thuế, xin lỗi nhưng sai lầm đã mắc phải, cắt giảm nhân sự, blah blah… nói chung là Bê còn muốn làm gì đó cho xứ lừa này tí. Đéo ngờ trong tình hình này mà Bê vẫn quyết tâm đi theo tình huống chứng tỏ Bê là trên hết.

  mà dịt mẹ Bê 1 thì địt mẹ cái xứ lừa này mười, lên facebook trưng cả cái bảng giá xăng dầu cả đống thuế lên mà lừa vẫn đéo quan tâm. Suy nghĩ bằng mông là truyền thống con mẹ nó rồi

 47. #54 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 22:17

  Địt mẹ Dì mới mấy Cô cho Anh tí bình luận về Cô có tên Đinh Đồng Phụng Việt được hông? Anh đang quan tâm đồng chí này. Mít Cali chắc đã từng gặp cổ nhể?

  Cổ đây, born in 1968 !

   

 48. #55 by Do L on 2011/02/24 - 22:18

  Diện tăng thì các cô bán máy lạnh đi, mua quạt.
  Tăng nữa thì bán quạt điện mua quạt mo.
  Xăng tăng thì bán xe oto đi, đi xe bus.
  Tăng nữa thì đi bộ.
  Đéo gì phải nhắng lên thế.
  Dismia ở lừa đi bộ nhanh hơn oto với xe máy chắc luôn. Con vện lờ từ nhà tới cty 3km đi gần 2 tiếng. dismia hôm nào mà đéo có xanh đỏ với cam GT thì coi như ở mẹ cty mai khỏi phải đi làm.
  Anh cực ủng hộ anh Fi đéo có anh í thì Ơ nó nhảy đéo biết tới đâu. Mần anh mệt toét đít.
  Cô Lúc Ky có cái tham luận chính xác phết, mấy thằng làm cá đi Âu mệt mỏi. Có bựa nào biết đầu cơ gạo với cà phê hông ta ???

 49. #56 by minhhuong on 2011/02/24 - 22:20

  @Đéo Thoát nổi Lừa: à, cái vụ “vì Lừa, cho Lừa” hiển nhiên là không có rồi hehehehehe

   

 50. #57 by minhdung on 2011/02/24 - 22:22

  Ừm, tiếp theo em tiên đoán là Sư Thứ nổ trym “BỤP”


  @em Hương: Thứ chấp làm đéo gì em. Tiếp theo là các bank xù nợ dân, và dân xù nợ bank. Tiền tơn với vàng dân gửi trong bank, giờ dân đòi, bank có đâu mà giả hả em.

  Rồi dân vay tiền Lừa bank, giờ nhà đất xập, dân bùng mẹ. Thu thì thu đất, bố đéo có tiền.

  Hehe, công cuộc quá vĩ đại.

  Trong khi đó Bê đang ngáp ngáp vì vẫn đéo kiếm đâu ra Tơn.