Uncle Fi, Libyan revolution father (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bác Phi, cha già cáchmạng Libya

Bác Phi đây không phải Bác Fidel, Lãnhtụ Bấtdiệt nước Cu3 bên Tây Bán Cầu, bạn thân cô Triết Nguyễn, Lãnhtụ Hảohạng Xứ Lừa các cô, mà Bác Gaddafi, đươngkim Tổng Giámđốc Côngty Tráchnhiệm Hữuhạn Một Thànhviên Hồigiáo Xãhộichủnghĩa Libya, bắc Phi Châu.

***

Sởhữu diệntích hạng #17 thếgiới (1.7 trẹo cây vuông, gấp 5 Lừa), dânsố hạng #101 (6 trẹo mãtấu, bằng 1/15 Lừa), trữlượng dầumỏ hạng #9 (47 tỷ thùng, gấp 10 Lừa), sảnxuất dầumỏ hạng #18 (1.8 trẹo thùng/ngày, gấp 5 Lừa), quốcgia Libya hoàntoàn thừa điềukiện giở nên một Bấthủ, tầmcỡ Kuwait hoặc Brunei (*).

Thựctế, vầu 198x, GDP Đầu Người của Libya đã xếp trên Italy, Spain, New Zealand, và thậmchí Singapore.

Thằng Miamia Cằm Dài, côngdân Libya, bạn thân Trung Tướng thời Tinh Hoa Học Viện XYZ Sô Liên 198x, hệt một Đẳngcấp, chẳng thèm sống trong kýtúcxá sinhviên như bọn Trung Tướng. Nó thuê riêng một cănhộ ba-buồng phố Taqua Taquak sống một mình táchbiệt, và hàng ngày cỡi taxi đến trường.

Miamia đến trường không để học nghề pa nó địnhhướng nó, mà để chim gái. Hầu như mỗi ngày, nó chim một gái mới. Hết lộnglẫy giainhân, thì nhumì thánhthiện. Con Irina Mắt Nhung từ Tallinn, con Anastasia Váy Bò từ Krakow.., Trung Tướng đang đong vãi lúa bằng thơ Byron với tranh Van Gogh, thì thằng Miamia nó chim mẹ bằng giấy Ông Tơn.

Pa Miamia chỉ mần cái đéo gì như kỹsư-trưởng hoặc kếtoán-trưởng một hãng vậntải lìutìu vùng Tripoli, cũng đủ ngânsách gởi Miamia nó tháng tiêu nhòe 500 Ông Tơn, gấp ba lương Pan Pan Việnsĩ, thằng hiệutrưởng siêu-già-hói của Tinh Hoa Học Viện hehe thầy Trung Tướng (**).

Ui côngdân Libya 198x, thật ngưỡngmộ quá. Thật gato quá.

***

Bác Phi, như thônglệ, chẳng góp sức mẹ gì vầu phồnvinh của giađình thằng Miamia Cằm Dài, bạn thân Trung Tướng, cùng đồngbào nó.

Trước WW2, Libya từng được coi là xứ Nam Ý, tựa như Lừa từng được coi là xứ Đông Pháp same time, với 20% dânsố là Italian. Mức sống Italy và Libya hầu như không chênhlệch.

Trong và sau WW2, Libya ngẫunhiên thuộc về Đếquốc Anh, khi Phátxít Ý bại trận. Tới đó, cáchmạng Libya vẫn đươngnhiên là zero, Cha Già còn hìhục hehe vần tí mẹ.

Tháng Novembre 1949, Đại Hộiđồng LHQ độtngột ra quyếtnghị buộc Libya nhận độclập trước 01/01/1952. Mẹ ác hơn loài hoangthú (***).

Côngdân Sayyid Mahdi, con trai một tùtrưởng tôngdật, đã thành Quốcvương Idris của xứ Libya độclập, lần đầutiên suốt lịchsử ngàn năm, nhằm ngày 24/12/1951, tròn một tuần trước bữa deadline. Hehehe mài trốn đàng giời.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vua Idris lãnhđạo Libya không tồi. Năm 1959, chánhphủ cô pháthiện vôsố mỏ dầu hoành vãi chưởng, và hehe, các côngdân Libya bụp phát bị ngưỡngmộ và gato.

Thật gato quá.

***

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2011)

(*) Sốliệu 2009, theo CIA World Factbook.

(**) Tại Sô Liên 198x, giá thuê cănhộ thằng Miamia quãng 40 Tơn/Tháng. Phò chínhủy 10 Tơn/Giờ. Gà mậudịch 0.5 Tơn/Ký. Bia đen 0.02 Tơn/Vại. Họcphí Tinh Hoa Học Viện zero Tơn/Mùa.

(***) LHQ còn ra nhiều quyếtnghị đểucáng tươngtự vụ Libya, buộc nhiều quốcgia phải độclập, đéo cho mần nôlệ miễnphí hehe. Mời gúc mời mời.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Bấtdiệt: (Bất diệt).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Đươngkim: (Đương kim).
– Giámđốc: (Giám đốc).
– Côngty: (Công ty).
– Tráchnhiệm: (Trách nhiệm).
– Hữuhạn: (Hữu hạn).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hồigiáo: (Hồi giáo).
– Xãhộichủnghĩa: (Xã hội chủ nghĩa).
– Sởhữu: (Sở hữu).
– Diệntích: (Diện tích).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Dânsố: (Dân số).
– Mãtấu: (Mã tấu).
– Trữlượng: (Trữ lượng).
– Dầumỏ: (Dầu mỏ).
– Sảnxuất: (Sản xuất).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Điềukiện: (Điều kiện).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Tầmcỡ: (Tầm cỡ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Côngdân: (Công dân).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Kýtúcxá: (Ký túc xá).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Táchbiệt: (Tách biệt).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Lộnglẫy: (Lộng lẫy).
– Giainhân: (Giai nhân).
– Nhumì: (Nhu mì).
– Thánhthiện: (Thánh thiện).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Kếtoán: (Kế toán).
– Vậntải: (Vận tải).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Ngânsách: (Ngân sách).
– Việnsĩ: (Viện sĩ).
– Hiệutrưởng: (Hiệu trưởng).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Gato: (Ghen ăn tức ở).
– Thônglệ: (Thông lệ).
– Phồnvinh: (Phồn vinh).
– Giađình: (Gia đình).
– Đồngbào: (Đồng bào).
– Dânsố: (Dân số).
– Chênhlệch: (Chênh lệch).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Phátxít: (Phát-xít).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Hìhục: (Hì hục).
– Hộiđồng: (Hội đồng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Quyếtnghị: (Quyết nghị).
– Độclập: (Độc lập).
– Hoangthú: (Hoang thú).
– Tùtrưởng: (Tù trưởng).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Quốcvương: (Quốc vương).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Lịchsử: (Lịch sử).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Chánhphủ: (Chánh phủ, Chính phủ).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Vôsố: (Vô số).
– Thamluận: (Tham luận).
– Sốliệu: (Số liệu).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Mậudịch: (Mậu dịch).
– Họcphí: (Học phí).
– Đểucáng: (Đểu cáng).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Nôlệ: (Nô lệ).
– Miễnphí: (Miễn phí).

*** 1. #1 by minhdung on 2011/02/24 - 11:17

  Mua dắt cạp quần thôi, có hiện tượng vàng giảm chút Tơn tăng, Zũng Hói phân cục tích hiện tượng này cái. Hệ Hệ


  @Vàng đô cũng chỉ hãm được tuần này thôi. Tuần sau lại phi đéo hãm được.
 2. #2 by Bất MInh on 2011/02/24 - 11:18

  @ Lài “…gửi tị mấy ngân hàng CP ở Lừa liệu có nguy hiểm không?”


  Sao lại không? Bọn chủ bank phải lo cho cái thân bỏn thôi, hoặc làm theo lệnh Bê, hoặc thừa nước đục thả câu. Lài làm theo Cụ đi, ôm hết về rồi mua vài xe xi măng mà làm cái panic room chôn xuống. Cứ nhìn vào tháng tư vĩ đại năm ấy mà xem… sau ngày thống nhất tiền của cả họ nhà Cụ trong ngân hàng thậm chí không còn được cái giấy chùi hiệu An An.
 3. #3 by minhdung on 2011/02/24 - 11:20

  Nếu sụp đổ như vậy thì hệ thống ngân hàng ra sao? Tỷ như có vàng hoặc tơn gửi tị mấy ngân hàng CP ở Lừa liệu có nguy hiểm không? Zũng phán đoán điều đó sẽ như nầu. Hệ Hệ  @đéo biết được đâu Lài ơi. Tùy theo mức độ mà thằng Bê nó sẽ có ưu tiên. Nhưng địt mẹ dân đen thì chết chắc.
 4. #4 by minhdung on 2011/02/24 - 11:21

  Tướng đéo tham gia quán mà chỉ Hóng thì địt mẹ giao quán cho em Hưong đi. Rồi bốt bài gửi em Hương em ý bốt cho, hé hé. Địt mẹ.

 5. #5 by Dragonfly on 2011/02/24 - 11:22

  Lài Dồn lo đéo gì sớm thế?!

  Còn thằng nào có sổ tiết kiệm hơn 50 chai thì tự tính sao cho an toàn.@ Jà Đểu
  —————–
  Địtmẹ cô diễn đạt lủng củng kinh, bây giờ nó đang là suối không lo đi, tháng nữa nó thành thác thì đi ăn cắp à? Nói ngu như vích. Hệ Hệ
 6. #6 by Dragonfly on 2011/02/24 - 11:26

  Sao lại không? Bọn chủ bank phải lo cho cái thân bỏn thôi, hoặc làm theo lệnh Bê, hoặc thừa nước đục thả câu. Lài làm theo Cụ đi, ôm hết về rồi mua vài xe xi măng mà làm cái panic room chôn xuống. @ Bất

  —————–
  Địtmẹ chủ đề đáng quan tâm sát sườn như vậy các cô đéo chém , toàn chém gió ỏ đéo đâu. Hệ Hệ
 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 11:27

  Zì đây địt mẹ các cô fát nầu ui thơm loa quá đi.

  Địt mẹ Zì đã tự thân xuống đường hehe bằng cách bỏ đi chơi 1 tuần. Tuần sau Zì vưỡn xuống đường bằng cách mỗi ngày đi bộ 2h zọc một con fố nầu đó ở Hà Nội. Tuyến fố đầutiên Zì chọn là Nguyễn Chí Thanh Liễu Giai. Thờijan là từ 17h tới 18h30. Nếu thay đủi thì Zì sẽ thôngbáo tại Quán.

  Địt mẹ hôm trước Zì xuống đường ở sân gốp Tam Đảo từ 12h30 tới tận 17h00.

  Zưng hehe Zì đã quá viểnvông khi mườngtượng một lựclượng fan hùnghậu mơ ngắm kèn Zì để cùng xuống đường. Hóa ra đéo có fan đéo nầu cả.

  Lừa mà, nổ thì tài, còn làm thì như buồi sure.

 8. #8 by minhdung on 2011/02/24 - 11:28

  Địt mẹ với tình hình Libi như này thì giá xăng thành phẩm cấp bán cho dân tăng tuyền cầu chứ có riêng đéo ở đâu. Nhưng địt mẹ lúc này là lúc thằng Bê phải gồng lên gánh, và phải giảm bớt thuế ở sẵn trong giá xăng ra để dân đéo phải nhục như chó nữa. Địt mẹ điện hàng ngày dùng đã tăng, xăng đi hàng ngày tăng thì hệ lụy của việc tăng tuốt tuột từ tháng 3 này là đéo thể tranh cãi.


  Phò cỏ từ 300k sẽ lên thành 500k. Đơn giản vì em phải đi lại, xăng tăng. Đơn giản vì em phải xài bóng điện, phải cắm máy bơm, điện tăng. Đơn giản vì ga tăng, đơn giản vì gạo tăng, rau tăng. Sữa em uống cũng tăng, băng vệ sinh tăng, tăm xỉa răng tăng. Ôi địt mẹ. Thế mà anh đã đoán thằng Bê đéo tàn nhẫn đến thế, giá xăng phải qua khi giá điện tăng mới tăng tiếp.

  Chắc bọn nó kiệt Tơn rồi. Mấy trăm trẹo tơn vay được như muối bỏ bể. Liệu có giữ được đến cuối năm hay không đây?
 9. #9 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 11:29

  Anh vô sản chứ có phải tài phiệt đéo như Lài đâu mà lo hử Cô?

   

 10. #10 by minhdung on 2011/02/24 - 11:31

  Địt mẹ Zì đã tự thân xuống đường hehe bằng cách bỏ đi chơi 1 tuần. Tuần sau Zì vưỡn xuống đường bằng cách mỗi ngày đi bộ 2h zọc một con fố nầu đó ở Hà Nội. Tuyến fố đầutiên Zì chọn là Nguyễn Chí Thanh Liễu Giai. Thờijan là từ 17h tới 18h30. Nếu thay đủi thì Zì sẽ thôngbáo tại Quán.  @ địt mẹ Tướng thối như nhồn như nhồn. Xuống tận tam đảo thì đéo ai rảnh mà xuống hử hử. Khác đéo cho cái vé máy bay mà tên phải là Nguyễn Thị Ứ Hự mới bay được.

  @Còn Nguyễn Chí Thanh với Liễu Giai tầm 17h tới 18h30 thì đường đông, tắc vãi cứt ra.

  @Địt mẹ chi bộ, thống nhất ngày giờ đi đi cho vui. Những bông hoa cứt lợn thân thương kia?
  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 11:41

   Vỉa hè Liễu Giai là to nhất Hà Nội hiện nay con mặt ./ kia ạ.

 11. #12 by minhdung on 2011/02/24 - 11:34

  Địt mẹ anh sẽ xuống đường bằng cách đéo phi xe máy nữa mà xài toàn bus với đi bộ. Địt mẹ sống với sinh viên cái xem mùi sinh viên thời nay có đỡ hôi không phát.

 12. #13 by Dragonfly on 2011/02/24 - 11:35

  Anh vô sản chứ có phải tài phiệt đéo như Lài đâu mà lo hử Cô?

   ———–

  Địtmẹ Jà Đểu nói như buồi anh, ở đây biết ai vào mới ai mà tài fiệt cái lồn jì, chia sẻ thối chứ nhiều hay ít mất mà không thấy tiếc thì ăn buồi thay cơm cho xong. Hệ Hệ

 13. #14 by Italiano on 2011/02/24 - 11:35

  Bọn Lừa giờ tạch đến đít rồi!

  Đcm, thế này lạm phát khéo chăm chăm chứ đéo như thằng Zì nói nhõn 40%
 14. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 11:36

  Bác Fi là một anhhùng ngoancố bấthủ. Cậy có zầu, ngay từ 198x Bác đã coi Khoaitây chả là cái ./ bò jì.

  Đéo thể đếm được số lần Khoaitây đe thịt Bác, rùi cấmvận, rùi tẩychay.. Zưng Bác vưỡn đéo tèo hehe.

  Trong fần sau của Bài các cô sẽ thấy tài lèolái kinhtế của Bác Fi là vôđối, với 18 năm liền tăngtrưởng âm (địt mẹ đúng là kinhhoàng ở một quốcja Zầumỏ hạng Tóp). Từ một quốcja đứng trên cả Singapore về sự giầucó, địt mẹ đùng fát bijờ Libya chỉ ngangngửa Mã Lai.

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 11:40

   Với 3 năm vửa qua tăngtrưởng âm tiếp, Libya jờ thua mẹ Mã Lai một nấc rùi.

 15. #17 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 11:37


    Dũng nói phải, địt mẹ down the way xem kèn Dì tốn 30 Tơn, lặn lội mưa phùn giá bấc thì địt mẹ ở nhà còn hơn, khuyến mãi kem Tràng Tiền còn đéo có thằng thèm ăn thì xuống xuống cái con kặk.

   

  Thằng nào cũng đang ủ miêu kiếm thêm tiền chống lạm phát bỏ mẹ ra, kiểu này mần nghề đứng đường thì có chứ xuống đường đéo gì?

   

  Anh đi bảo dưỡng Kèn định kỳ đây, còn chuyển hướng kiếm tiền đong gạo he he

 16. #18 by Dragonfly on 2011/02/24 - 11:37

  Zưng hehe Zì đã quá viểnvông khi mườngtượng một lựclượng fan hùnghậu mơ ngắm kèn Zì để cùng xuống đường. Hóa ra đéo có fan đéo nầu cả.
  Lừa mà, nổ thì tài, còn làm thì như buồi sure.

  ————-
  Địtmẹ , bạn Manh nói đúng mẹ. Zì Mọi Zợ là 1 con khỉ thích thủ zâm không hơn không kém. Hệ Hệ
 17. #19 by love1nite on 2011/02/24 - 11:43

  hô hô, các cô toàn 1 lũ đạp xích lô mà cứ bàn chuyện vĩ mô. cứ bám đít mụ zì thối hifi nhặng xị cả lên như đám ruồi í…mụ thối ấy còn đang bận lo cơm áo gạo xiền, nó vật gần chết rồi, còn đâu thời gian mà lên đây (hoặc bị PA 14 or 24 rờ gáy mịa nó rùi. . hehe)

  chào chi bộ thối nhá, cứ sủa nhặng lên đi, chị lại đi mua rau muống đây. . . he he

 18. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 11:45

  2- Zưng là một Cha Già Cách Mạng, Bác Fi kiênquyết đéo chịu để chánhquyền lọt vầu tay bọn Ngụy Quân Ngụy Quyền.

  Suốt 40 năm qua, địt mẹ chẳng có thằng đéo nầu thịt được Bác. Y như cô Ba Zuẩn xứ Lừa hehe.

 19. #21 by minhdung on 2011/02/24 - 11:50

  Địt mẹ vãi cả đạn ra
 20. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 11:53

  3- Sáchlược jữ chánhquyền của một Cha Già Cách Mạng thì đã được cô Linh bên Sô Liên vẽ rùi. Bác Fi chỉ cần làm theo chuđáo. Đó là nắm bộđội và cam.

  Như Sô Liên, Bác Fi là tổng chỉhuy quânđội Libya hehe, còn con Bác thì nắm cam. Thằng nầu ngongoe bắn bỏ luôn.

  Bác cũng cựckỳ sợ ámsát, nên hầu như đéo thèm côngcán ngoạiquốc hehe, jống cô Kim bên Triều Tiên. Ngoài ra, mỗi lần đi đâu thì Bác zựng lều riêng ở một chỗ thật bấtngờ để jánđiệp fảnđộng chịu đéo có cách tiếpcận, như tên Đều đã bốt ảnh fía zưới.

  Và lựclượng vệsĩ gái của Bác thì đã thành huyềnthoại. Biênchế 40 người, là gái trinh zo chính tay Bác tuyển chọn và fá trinh. Địt mẹ đội vệsĩ nầy là độc nhất Quả Đất.

 21. #23 by minhdung on 2011/02/24 - 11:55

  Xuống đường tại Libya đây. Khẩu hiệu bọn nó hô dịch ra tiếng Lừa là : Hoa cứt lợn, hoa cứt lợn nhé, hehe.


 22. #24 by minhdung on 2011/02/24 - 11:57

 23. #25 by minhdung on 2011/02/24 - 12:00

  Địt mẹ đòn tăng giá xăng sáng nay phải nói là đòn đánh úp vào quần chúng. Trở tay đéo kịp, shock phản vệ cũng đéo kịp luôn.


  Địt mẹ cái trò du kích.
 24. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 12:01

  4- Là một Cha Già Cách Mạng và nắm bộđội suốt 40 năm, Bác Fi chả ngại đéo jì việc hạ lịnh cho bộđội bắn thẳng vầu người biểutình.

  Và việc đó đã xẩy ra.

  Bác còn côngkhai khẳngđịnh trên tivi Libya, đó là cách mà chánhquyền nhânzân cáchmạng nước Ba Tầu đã mần hơn 20 năm trước tại côngtrường Thiên An Môn, và chắcchắn Bác sẽ mần khi các lựclượng fản cáchmạng tìm cách cướpđoạt thànhquả cáchmạng của Nhân Zân Libya hehe.

  Bác nói, “Chúng ta, những côngzân Libya yêu tổquốc và yêu hòabình, một lòng zấn thân cho sựnghiệp cáchmạng của zântộc, sẽ không để những kẻ liumanh chiếmđoạt thànhquả 40 năm của mình. Chúng ta cũng sẽ Xuống Đường cho kẻthù fải khiếp sợ. Libya Muôn Năm”.

  Hehe nghe thích không các cô?

 25. #27 by Deobietj on 2011/02/24 - 12:02

  Tuần sau Zì vưỡn xuống đường bằng cách mỗi ngày đi bộ 2h zọc một con fố nầu đó ở Hà Nội. Tuyến fố đầutiên Zì chọn là Nguyễn Chí Thanh Liễu Giai. Thờijan là từ 17h tới 18h30. Nếu thay đủi thì Zì sẽ thôngbáo tại Quán.

  Mje. Zì thối chiển địa điểm sâu hàng từ sân gốp xuống vỉa hè nè. Kiểu này trông như hàng dạt í nhỉ. Ke Ke.
  Khỉ đơi. Khỉ xóc lọ đơi. Một buổi di nhất tại phố Bố Anh Nổ đơi.
  Nầu chi bộ. Mời mời. he he.
 26. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 12:06

  5- Tuy Cha Già Cách Mạng Libya đã hạ lịnh bắn người biểutình, nhưng không fải tấtcả bộđội của Người đều làm theo.

  Họ nhẽ là những chiếnbinh biết điều. Lên gồng theo lãnhtụ lúc này nguyhiểm vôđối. Nếu bạn chưa đủ bảnlĩnh, bạn không nên húng. Hehe Tây nó bẩu thế.

 27. #29 by minhdung on 2011/02/24 - 12:09

  Hehe nghe thích không các cô?


  @nghe khác lồn gì các câu: “giữ gìn truyền thống 4000 năm dựng nước giữ nước”; 

  hay: “giữ vững đạo đức ngừơi cách mạng trung kiên”; 

  hay: “giữ vững hòa bình và độc lập cho Lừa”

  hay: “kinh tế thị trường theo định hướng xhcn”

  Ôi địt mẹ toàn những thứ lồn trâu dái chó.

  Hôm trước vừa hạ thuế nhập xăng, hôm sau đánh úp tăng giá. Địt mẹ dân đúng đéo bằng con kiến. Di lúc nào chết lúc đấy.
 28. #30 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 12:10

  Địt mẹ cái trò du kích( @ Dũng Hói)

   

  Địt mẹ dọn đường cả vài tuần nay rùi còn gì, chẳng ai không chuẩn bị tinh thần đón tin xăng tăng giá ở mức khỏi bù lỗ 3000k. Có chăng là đéo có câu mong quý khách hàng thông cảm và mong bà con ủng hộ chia sẽ nổi khó khiên này của Cô 3 thui.

   

  Ôi địt mẹ Anh lại nhớ Cô Hà Dũng húng chó muốn bay lại tháng 6 này, địt mẹ húng và nghệ sĩ nó vừa vừa thôi.

 29. #31 by minhdung on 2011/02/24 - 12:11

  Nếu bạn chưa đủ bảnlĩnh, bạn không nên húng.


  @đéo phải. Chắc hẳn bỏn còn đức tin. Có 1 thế lực trong bỏn lớn hơn thằng đại tá cha già kia nhiều.
 30. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 12:15

  6- Việc Cha Già Cách Mạng Libya đang nằm bậpbềnh trên thớt khiến thếjới chaođảo.

  Đòn đầutiên mà lũ Lừa các cô fải xơi, là já xăng tăng 20%. Địt mẹ nếu Bác Fi quyết chiếnđấu đến cùng và Libya đổ thêm máu, thì já xăng sẽ đéo zừng ở con số các cô đang thấy, mà lên ít nhất 30,000 Cụ/Lít. Việc nầy đã xẩy hồi Iraq tỉn Kuwait rùi nha.

  Các cô sẽ nói, já xăng tuyền Quả Đất tăng thì ảnhhưởng cái buồi jì đến Lừa?

  Hehe các cô nói thế vì các cô là lũ con Lừa.

  Xăng từ đâu ra? Xăng fải nhập bằng Ông Tơn. Mà Ông Tơn thì trong két của Bê Xê Tê cạn mẹ nó rùi.

  Để các cô tiếptục có xăng xài, thì Bê Xê Tê buộc in thêm Ông Cụ để móc túi các cô lấy tiền hehe, ngoài ra còn nhiều chiêu khác các cô sẽ nếm soon thôi hehe.

 31. #33 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 12:18

  Địt mẹ, bổng dưng nick Yahoo Phò của Anh bị spam nè, hay nick máy Anh dính virus ta?:

   Anh đội viên thức dậy, Thấy trời khuya lắm rồi, Mà sao Bác vẫn ngồi, Thì ra Bác mất ngủ , Anh đội viên ủ rủ, Xăng tăng giá Bác ơi , Bác bảo Bác biết rồi, Mười chín nghìn một lít, Anh đội viên sụt xịt, Xe cháu xe tay ga , Bác chạy toyota, Chú khổ sao bằng Bác , Hai bác cháu phờ phạc, Vì lạm phát dâng cao, Và họ cùng ước ao, Cầu cho lương “Lên giá”

 32. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 12:22

  7- Tấtnhiên đéo fải já xăng thếjới tăng 20% nên xăng Lừa các cô sẽ tăng theo đúng ngần ý.

  Địt mẹ đó là đòn Té Nước Theo Mưa đấy. Já xăng thếjới hiện mới tăng 6%.

  Tại sâu Bê Xê Tê lại chơi trò Chó Cắn Áo Rách khốnnạn như thế? Các cô, lũ con Lừa, có đáng bị trừngfạt như thế hay không?

  Hehe hỏi mà đéo cần jảnhời, các cô rất đáng bị trừngfạt.

  Địt mẹ các cô ăn buỗi ăn buỗi.

 33. #35 by Đói on 2011/02/24 - 12:25

  Địt mẹ xăng mới chả dầu , đời chán như con gián


 34. #36 by Mit on 2011/02/24 - 12:27

  Địt mẹ với tình hình Libi như này thì giá xăng thành phẩm cấp bán cho dân tăng tuyền cầu chứ có riêng đéo ở đâu.@ cô Minh hói

  Mít hỏi thằng Gúc thấy nó nói nầy.  Đế quốc chỉ mua có 5% số dầu  bán cho thế giới của Libi.  85% còn lại là bọn Châu Âu, trong đó 1/3 mua bởi bọn Ý.  The rest gửi sang Châu Á.  Tuy nhiên, bọn Châu Âu đíu có dầu sẽ đổ sang Nigeria và Algeria, nơi cung cấp sweet crude chính cho Mẽo, để mua tranh và do đó giá trên thị trường tại Mẽo cũng sẽ được đẩy lên do spiral demand, không phải short of supply (cho Mẽo). 

  Cơ mà bỏn lỗ đít Mẽo tính cứ 1 cent tăng lên ở pump thì mỗi năm consumer Mẽo đi đứt trên 1 tỉ Tơn…hehehe 
   

 35. #37 by tieuthithi on 2011/02/24 - 12:30

  Địt mẹ đổ vỡ tín dụng sụp đổ kinh tế Lừa là điều đéo thể tránh khỏi và sắp xảy ra. Các con Lừa có chịu nhẩy ra ngoài để nhìn vào đéo đâu.@Dũng, Dì
  Tư  vấn em  cái, em tính trả nợ Ngân hàng một mớ rùi đóng  cửa cty , nhưng tình hình nầy thì em có nên trả không hay găm mẹ nó lại mua vàng , tơn . Chấp nhận trả lãi , đợi NH sụp he he
  Nhanh để em  còn tính

 36. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 12:37

  8- Sau việc xăng tăng já 20%, đòn trừngfạt tiếp theo các cô sẽ fải nhận là jì?

  Tấtnhiên đó là đòn tăng já tấtcả các mặt hàng thiếtyếu. Có cái đéo jì không zính đến xăng-zầu đâu. Các cô sẽ đéo có cách jì cưỡng được. Tiền trong túi các cô sẽ bốc hơi ngùnngụt ngùnngụt mà các cô đéo cần fải mở nó ra.

  Bê Xê Tê có sợ không? Tấtnhiên có. Và các biệnfáp jẫy chết sẽ được ápzụng, ngoài trò in thêm Ông Cụ liêntục liêntục liêntục.

  Đầutiên có thể là chiếnzịch bắt zoanhnghiệp fải có số zư tại ngânhàng một khoản bắtbuộc, gọi là Jam Tiền. Tỉnhư côngty Zũng Hói thì fải có trong bank 1 tỷ Cụ và đéo được rút ra trong 1 năm hehe.

  Sau đấy có thể là chiếnzịch bắt zân mua côngtrái chánhfủ. Mỗi cánhân đủ 18 tuổi zù đéo có job cũng fải mua 200,000 Cụ côngfiếu thờihạn 20 năm. Địt mẹ khoản nầy gọi là tiền cướp trắng, địt mẹ júp Bê Xê Tê khấu được của lũ Lừa các cô chừng 500 trẹo Ông Tơn.

  Đạikhái thế. Viễncảnh rất là đenđúa, địt mẹ còn tệ hơn thời 1986 nữa các cô ạ. Vì thời thởi chỉ có Lừa khủnghoảng, còn thếjới thì không. Chứ bijờ cả thếjới khủnghoảng, còn Lừa thì nằm mẹ trên đỉnh tuyệtvọng hehe.

 37. #39 by Hoaimien on 2011/02/24 - 12:39

  @ MinhDung

  Anh Dung ơi là anh Dung, đêm qua em treo thưởng đoán đúng khi nào tăng giá xăng, anh đáon tận 10/3 trở đi làm em đi ngủ trong nụ cười rạng rỡ vì bà chủ vẫn cho sử dụng xe ga đi chợ.

  Không thưởng thì phạt. Hương ơi, phạt gì bây giờ em?

 38. #40 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 12:44

  Nói chiện mua Công Trái mới nhớ, hôm trước Anh mở tủ ra thấy có tờ Công Trái Giáo Dục mua từ hùi nào hông rõ, quá hạn đã mấy năm, đem đến kho bạc bán lại, cũng cộng lãi theo đúng ghi trên tờ Công Trái, đủ được bữa nhậu he he. Hỏi thế hông tính lãi từ ngày hết hạn đến bây chừ ah, em nhân viên kho bạc bẩu thẳng thừng”Không”.

  Địt mẹ nếu hông tình cờ thấy tờ Công Trái cũ thì chắc nó tự sa fa luôn rùi.

 39. #41 by Dom-dom on 2011/02/24 - 12:54

  bắt zân mua côngtrái chánhfủ @ ThỐi
  Vụ này sure. Anh cũng đang nghĩ đến nó, khi nhìn thấy một mớ công trái đến hạn từ năm trước nữa đéo thiết đi lấy.

 40. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 12:55

  9- Tìnhhình biđát thế các cô fải làm jì? Địt mẹ tự các cô nghĩ, không kíu mình thì đéo ai kíu?

  Zì sẽ không ngạcnhiên nếu trong ít ngày tới hàng loạt sếp của các tậpđoàn mạnh (cả quốczoanh cả zânzoanh) sẽ lặnglẽ từbỏ chiếc ghế thơmtho của bỏn, nếu bỏn thựcsự là người có tầmnhìn chiếnlược.

  Địt mẹ jơ đầu ra chịu làn sóng khủnghoảng nầy chỉ có loại điênkhùng (zânzoanh), hoặc loại trộmcắp (quốczoanh) mà thôi.

  Côngty cô nầu jờ có số vay ngânhàng quá cao (tầm 40-50% tổng tàisản) thì còn chờ đéo jì nữa mà không bùng mẹ đi khi còn kịp. Zưng Zì sure là đéo cô nầu còn vay được ngần ý xiền đâu hẽhẽ.

  Tinhiên các cô nầu mần nghề zịchvụ thì cứ vôtư chiến nhế. Địt mẹ càng tuyệtvọng thì con nhà ta càng thácloạn. Chỉ cần quay vòng vốn ở tốcđộ thật cao, và chiển hết sang Tơn mỗi khi tốcđộ đó jảm xuống.

 41. #43 by tieuthithi on 2011/02/24 - 12:56

  bắt zoanhnghiệp fải có số zư tại ngânhàng một khoản bắtbuộc, gọi là Jam Tiền. Tỉnhư côngty Zũng Hói thì fải có trong bank 1 tỷ Cụ và đéo được rút ra trong 1 năm hehe.@Dì
   Việc nầy đã có tiền  lệ chưa ? ở đâu ? bâu giờ ?

 42. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/24 - 12:59

  10- Thôi Zì đi ỉa đây, xong đi rửa chim, xong đi bú tí trà nóng, rùi đi ngủ mai lại đi chơi hehe.

 43. #46 by Dragonfly on 2011/02/24 - 12:59

  Tư  vấn em  cái, em tính trả nợ Ngân hàng một mớ rùi đóng  cửa cty , nhưng tình hình nầy thì em có nên trả không hay găm mẹ nó lại mua vàng , tơn . Chấp nhận trả lãi , đợi NH sụp he he 
  Nhanh để em  còn tính @ Thi

  —————
  Theo anh nghĩ thì em cầm mẹ số tiền ấy, nếu đang available mua mẹ nó luôn Tơn và Vàng đợi đến đáo hạn em đẩy đi để trả, zôi za 1 mớ đủ  cháo loãng cầm hơi. Hệ Hệ
  P/s : Chỉ sợ bọn ngân hàng lại điều chỉnh lãi suất tăng lên, nên phải hóng hớt nhiều vầu. Hệ Hệ
 44. #47 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 13:01

  Xăng có đợt cách đây không lâu cũng vọt một lèo mấy ngàn lên 19.5, dân tình cũng la ó om sòm than vãn tí rùi cũng đâu vào đấy thui.

  Nên lần này đéo lên hơn 3000k mà kiếm số đẹp chỉ 2900k thui cho nó chỉ ở mức 19,3 là có tính toán marketing nát óc đó, cũng như điện đéo tăng 18% mà chỉ hơn 15% chút.

  Ngay ngày mai, giá vé xe đò xuyên Việt sẽ tăng. Jetstar đã cài đặt phương trình tính giá vé máy bay giá mới, chỉ cần trên bật đèn xanh là bấm nút charge thui, giao thông sẽ chậm lại, nhịp sống bớt ồn ào sôi động he he, 

 45. #48 by Fucker on 2011/02/24 - 13:05

  Góp nhời Zì thối :
  Libya tụt xuống 1 nấc so Mã, không hiểu sao tồn tại nủi 10000 con lừa ở bỏn. Nhẽ Lừa là Miss Oshin Univer???

 46. #49 by minhdung on 2011/02/24 - 13:08

  Anh Dung ơi là anh Dung, đêm qua em treo thưởng đoán đúng khi nào tăng giá xăng, anh đáon tận 10/3 trở đi làm em đi ngủ trong nụ cười rạng rỡ vì bà chủ vẫn cho sử dụng xe ga đi chợ.

  Không thưởng thì phạt. Hương ơi, phạt gì bây giờ em?


  Hehe, anh nghĩ bỏn vẫn còn Tơn để gồng mình tới qua tuần đầu của tháng 3. Thế này thì bi đát hơn nhiều em. Đéo còn đồng cắc tơn nào rồi. Phạt gì thì đành chịu thôi.

 47. #50 by tieuthithi on 2011/02/24 - 13:08

  Theo anh nghĩ thì em cầm mẹ số tiền ấy, nếu đang available mua mẹ nó luôn Tơn và Vàng đợi đến đáo hạn em đẩy đi để trả, zôi za 1 mớ đủ  cháo loãng cầm hơi.@Lài
  Vấn đề là  ở chỗ tốc độ tăng giá của  Vàng Tơn ngắn  hạn  ko lại  được với lãi xuất  hiện hành . ý em là đợi đến  khi NH sụp để đỡ  phải trả kia ke ke ..

 48. #51 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 13:09

  sếp của các tậpđoàn mạnh (cả quốczoanh cả zânzoanh) sẽ lặnglẽ từbỏ chiếc ghế thơmtho của bỏn, nếu bỏn thựcsự là người có tầmnhìn chiếnlược.( @ Bà Dì)

   

  Đâu xa, mới hôm qua hôm kia Cô Nam Tổng FPT đã xin về vườn cho nhẹ đầu lâu này, nhường ghế nóng cho Cô Thủ Tướng tuổi 40 biệt danh Anh Trương.

 49. #52 by Dom-dom on 2011/02/24 - 13:10

  Chết cười năm nẳm vửa phải mua Trai cống 200k cụ, có bà trong cơ quan gạ mua lại với giá 140k Anh bán luôn, sau bả cứ than ngu hehe mờ lúc ấy còn chưa lạm phát ầm ầm nhớ

 50. #53 by Dragonfly on 2011/02/24 - 13:12

  Vấn đề là  ở chỗ tốc độ tăng giá của  Vàng Tơn ngắn  hạn  ko lại  được với lãi xuất  hiện hành . ý em là đợi đến  khi NH sụp để đỡ  phải trả kia ke ke ..@ Thi

  —————–
  Anh thì không nghĩ bi đát đến mức độ NH sụp, nhưng tốc độ vàng và Tơn sẽ thay đổi chóng mặt trong vài tuần tới, nếu là anh có sẵn tiền Cụ trong két thì quất luôn là cái chắc . Anh đồ rằng em đang bị dắt vốn đâu đó chứ không em cũng làm theo cách ấy mẹ. Hệ Hệ