Uncle Fi, Libyan revolution father (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bác Phi, cha già cáchmạng Libya

Bác Phi đây không phải Bác Fidel, Lãnhtụ Bấtdiệt nước Cu3 bên Tây Bán Cầu, bạn thân cô Triết Nguyễn, Lãnhtụ Hảohạng Xứ Lừa các cô, mà Bác Gaddafi, đươngkim Tổng Giámđốc Côngty Tráchnhiệm Hữuhạn Một Thànhviên Hồigiáo Xãhộichủnghĩa Libya, bắc Phi Châu.

***

Sởhữu diệntích hạng #17 thếgiới (1.7 trẹo cây vuông, gấp 5 Lừa), dânsố hạng #101 (6 trẹo mãtấu, bằng 1/15 Lừa), trữlượng dầumỏ hạng #9 (47 tỷ thùng, gấp 10 Lừa), sảnxuất dầumỏ hạng #18 (1.8 trẹo thùng/ngày, gấp 5 Lừa), quốcgia Libya hoàntoàn thừa điềukiện giở nên một Bấthủ, tầmcỡ Kuwait hoặc Brunei (*).

Thựctế, vầu 198x, GDP Đầu Người của Libya đã xếp trên Italy, Spain, New Zealand, và thậmchí Singapore.

Thằng Miamia Cằm Dài, côngdân Libya, bạn thân Trung Tướng thời Tinh Hoa Học Viện XYZ Sô Liên 198x, hệt một Đẳngcấp, chẳng thèm sống trong kýtúcxá sinhviên như bọn Trung Tướng. Nó thuê riêng một cănhộ ba-buồng phố Taqua Taquak sống một mình táchbiệt, và hàng ngày cỡi taxi đến trường.

Miamia đến trường không để học nghề pa nó địnhhướng nó, mà để chim gái. Hầu như mỗi ngày, nó chim một gái mới. Hết lộnglẫy giainhân, thì nhumì thánhthiện. Con Irina Mắt Nhung từ Tallinn, con Anastasia Váy Bò từ Krakow.., Trung Tướng đang đong vãi lúa bằng thơ Byron với tranh Van Gogh, thì thằng Miamia nó chim mẹ bằng giấy Ông Tơn.

Pa Miamia chỉ mần cái đéo gì như kỹsư-trưởng hoặc kếtoán-trưởng một hãng vậntải lìutìu vùng Tripoli, cũng đủ ngânsách gởi Miamia nó tháng tiêu nhòe 500 Ông Tơn, gấp ba lương Pan Pan Việnsĩ, thằng hiệutrưởng siêu-già-hói của Tinh Hoa Học Viện hehe thầy Trung Tướng (**).

Ui côngdân Libya 198x, thật ngưỡngmộ quá. Thật gato quá.

***

Bác Phi, như thônglệ, chẳng góp sức mẹ gì vầu phồnvinh của giađình thằng Miamia Cằm Dài, bạn thân Trung Tướng, cùng đồngbào nó.

Trước WW2, Libya từng được coi là xứ Nam Ý, tựa như Lừa từng được coi là xứ Đông Pháp same time, với 20% dânsố là Italian. Mức sống Italy và Libya hầu như không chênhlệch.

Trong và sau WW2, Libya ngẫunhiên thuộc về Đếquốc Anh, khi Phátxít Ý bại trận. Tới đó, cáchmạng Libya vẫn đươngnhiên là zero, Cha Già còn hìhục hehe vần tí mẹ.

Tháng Novembre 1949, Đại Hộiđồng LHQ độtngột ra quyếtnghị buộc Libya nhận độclập trước 01/01/1952. Mẹ ác hơn loài hoangthú (***).

Côngdân Sayyid Mahdi, con trai một tùtrưởng tôngdật, đã thành Quốcvương Idris của xứ Libya độclập, lần đầutiên suốt lịchsử ngàn năm, nhằm ngày 24/12/1951, tròn một tuần trước bữa deadline. Hehehe mài trốn đàng giời.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vua Idris lãnhđạo Libya không tồi. Năm 1959, chánhphủ cô pháthiện vôsố mỏ dầu hoành vãi chưởng, và hehe, các côngdân Libya bụp phát bị ngưỡngmộ và gato.

Thật gato quá.

***

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2011)

(*) Sốliệu 2009, theo CIA World Factbook.

(**) Tại Sô Liên 198x, giá thuê cănhộ thằng Miamia quãng 40 Tơn/Tháng. Phò chínhủy 10 Tơn/Giờ. Gà mậudịch 0.5 Tơn/Ký. Bia đen 0.02 Tơn/Vại. Họcphí Tinh Hoa Học Viện zero Tơn/Mùa.

(***) LHQ còn ra nhiều quyếtnghị đểucáng tươngtự vụ Libya, buộc nhiều quốcgia phải độclập, đéo cho mần nôlệ miễnphí hehe. Mời gúc mời mời.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Bấtdiệt: (Bất diệt).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Đươngkim: (Đương kim).
– Giámđốc: (Giám đốc).
– Côngty: (Công ty).
– Tráchnhiệm: (Trách nhiệm).
– Hữuhạn: (Hữu hạn).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hồigiáo: (Hồi giáo).
– Xãhộichủnghĩa: (Xã hội chủ nghĩa).
– Sởhữu: (Sở hữu).
– Diệntích: (Diện tích).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Dânsố: (Dân số).
– Mãtấu: (Mã tấu).
– Trữlượng: (Trữ lượng).
– Dầumỏ: (Dầu mỏ).
– Sảnxuất: (Sản xuất).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Điềukiện: (Điều kiện).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Tầmcỡ: (Tầm cỡ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Côngdân: (Công dân).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Kýtúcxá: (Ký túc xá).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Táchbiệt: (Tách biệt).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Lộnglẫy: (Lộng lẫy).
– Giainhân: (Giai nhân).
– Nhumì: (Nhu mì).
– Thánhthiện: (Thánh thiện).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Kếtoán: (Kế toán).
– Vậntải: (Vận tải).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Ngânsách: (Ngân sách).
– Việnsĩ: (Viện sĩ).
– Hiệutrưởng: (Hiệu trưởng).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Gato: (Ghen ăn tức ở).
– Thônglệ: (Thông lệ).
– Phồnvinh: (Phồn vinh).
– Giađình: (Gia đình).
– Đồngbào: (Đồng bào).
– Dânsố: (Dân số).
– Chênhlệch: (Chênh lệch).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Phátxít: (Phát-xít).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Hìhục: (Hì hục).
– Hộiđồng: (Hội đồng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Quyếtnghị: (Quyết nghị).
– Độclập: (Độc lập).
– Hoangthú: (Hoang thú).
– Tùtrưởng: (Tù trưởng).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Quốcvương: (Quốc vương).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Lịchsử: (Lịch sử).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Chánhphủ: (Chánh phủ, Chính phủ).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Vôsố: (Vô số).
– Thamluận: (Tham luận).
– Sốliệu: (Số liệu).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Mậudịch: (Mậu dịch).
– Họcphí: (Học phí).
– Đểucáng: (Đểu cáng).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Nôlệ: (Nô lệ).
– Miễnphí: (Miễn phí).

*** 1. #1 by Lucky on 2011/02/27 - 04:45

  @ Gió :

  100tr – khoảng 8 tấn gạo thường , 8* 20bao / 50 kg  = 160 bao , mõi cây gạo chất 8 bao  thì chỉ 20 cây ,  ( 25cm* 50cm ) * 20 cây =  2,5m2  diện tích sàn , và cao 15cm*8= 120cm=1,2m  ( vd : nhà vuông vứt thì chỉ chiếm 2,5m dài, 1m rộng và cao 1,2m + 20cm cho cái kệ  kê tránh ẩm cho gạo )  .Đó là trường hợp 100% dự trữ không bán

  -Gió đặt cái bảng bán gạo thì chỉ đem 1, 2 bao ra để bán lẻ , hoặc may mắn bỏ được mối gạo cho ai 1, 2 bao ngày thì có đồng ra vào đi chợ thôi . Lại xoay vòng đồng vốn nhỏ đó, mua tiếp 1,2 bao chất vào lại phía trong ,gạo mới mua về sau chất vào trong ,lôi 1,2 bao gạo mua trước ra bán tiếp ,  cứ vừa bán ,vừa mua như thế , quản lý tốt vốn cũng kiếm thêm ít tiền chợ . Hoặc đùng cái giá gạo lên, như giá xăng hôm nọ, thì bán mie hết nữa kho , hoặc bán hết mie cả kho ,kiếm ít . Chờ nó hạ, lại tiếp tục xoay vòng . mình vốn nhỏ , lại có tuổi thì cứ từ từ mà làm thôi .

  Nhớ làm trong êm ái, đừng để thèn quản lý thị trường nó làm khó . Hoặc nó tới làm khó thì he he , cất mie 1,2 bao ấy vào lại nhà , cất mie cái cân luôn . Chờ giá lên , alo khách hàng đến . Nó rãnh sao canh hoài nhà cụ ý .

 2. #2 by Lucky on 2011/02/27 - 04:50

  @ Gió : ghi thêm đề làm gì , nó có làm cho cụ ý nghiện đề không ? Chỉ lối làm ăn không làm, lại đem mở treo miệng mèo . Cụ ý nghiện đề đóm thì toi .
  Hy vọng cụ ý miễn nhiễm với thứ này !

 3. #3 by dark30 on 2011/02/27 - 07:32

  @ Dark : đéo cảm ơn Ky về quả trả lời cho sự húng chó của Uncle Fi là sao ? đéo theo phong trào cảm ơn , xin lỗi của quán à@Ky iu
  Xin cám ơn Ky vangson, lần nầy anh tốt nghiệp thì xin mời Ky iu ăn bò Kobe mừ Lài Chanel 6 hay nói đó xỉu lun.

  Lấy bằng tiến sỉ kinh tế chính chị nầy xong chắc anh tự ứng cử mịa vào Bê nhễ. Lúc đó Ky iu về là ờ-sít-tần cho anh nhế, hehe

 4. #4 by trungduongd on 2011/02/27 - 08:09

  không chịu nghe chửi thì chỉ còn mỗi …. tán tỉnh nhau thôi @ Minh Hương

   

  Như vậy thì đã có phần chấp nhận, ban cho lệnh bài “miễn bị chửi” rồi chứ gì? Lại còn cho thằng bé nào lăn lộn trên sàn. Làm cho thấy ngượng quá. Ý chừng như…giai mới nhớn ý đi quen em lần đầu.

   

  Thôi thì thế này (cù lần tý, cấm cười). Cho xin thêm lần nữa.

   

  Put your head mon my shoulder (Sixties Oldies but… goodies).

   

  Just a kiss goodnight, may be
  You and I will fall in love.

   

  Chng biết có lên không. Nếu coi quán thì xa dùm nhá. Mà nghe nhạc đừng trông hình. Chưa già, cũng chẳng hói.

  <iframe title=”YouTube video player” width=”480″ height=”390″ src=”http://www.youtube.com/embed/kQixemBfbYI?rel=0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

 5. #5 by Via Nguyen on 2011/02/27 - 08:10

  Hí hí xem bọn phản động tung tin nè

 6. #6 by vangson.donkey on 2011/02/27 - 08:57

  @cô Dương Dê: để paste video U2b vào YH360 thì cô cần kích chọn thêm cái ô “Use old embed code” khi lấy code nữa nhé.

 7. #7 by trungduong on 2011/02/27 - 09:01

  @condomdom

  Cái hình đấy là cảnh sát Federal (Royal Canadian Mounted Police) với trang phục ceremony. Gọi là Mounted Police vì ngày xưa chưa có xe nên …cỡi ngựa. Cái mũ ấy cũng chỉ là cho quân trang riêng họ thôi.

  Canada theo truyền thống British như Úc hoặc New Zealand nên ngay cả ceremonial dress cũng đỏ máu luôn, thêm cái quần xanh dương đậm. Khi đó thì lúc cùng thời quân Pháp áo là xanh dương đậm.

  Lý do gì đỏ ? Thì lúc đi trận mà bị đòm cũng không thấy trên áo.

 8. #8 by vangson.donkey on 2011/02/27 - 09:06

  @Zì: tối qua Zì nói cái film khiến Zì mê Harley nhẽ film này:Easy rider , chứ làm gì có film nào với title Cascadeur về xe cộ đâu?

  Nếu ai chưa xem quả Easy Rider thì link torrent đây: Easy rider_torrent

 9. #9 by DG on 2011/02/27 - 09:18

  Tình  hình là dất tình hình, đù má anh điểm tin nhanh để các cô đặng lựa chọn khẩn trương, ngồi đó mà xe mới chả pháo, sốt duột!

   

  Hơn ngàn mạng đã tèo tại xứ Lý Bí của con Phi Lét, đêm qua cỏn mới sms cho anh bẩu là sẽ múc đến cùng đới!

   

  Thứ 6 vửa rùi nghe bẩu là vui lắm, địt mẹ bọn uýnh thuê ăn đủ luôn, địt mẹ!

   

  Anh cu 3Ma chính thức giở võ rùi, các anh tay to cũng đập bàn uỳnh uỳnh rùi!

   

  Đám đệ con Phi Lét đang công chiện mới các anh tay to cũng giở mặt rùi, ôm nhau khóc rưng rức rưng rức, hehe! Địt mẹ mầy quả nầy khóc cũng tèo mà đéo khóc cũng tèo luôn!

   

  Các cô có uýnh thuê thì khẩn trương đi, đăng ký gom xèng của Phi Lét rùi 2,3 tuần nữa khôn ngoan thì chuồn con mẹ nó đi hoặc quay lại giã nát đầu lâu cỏn cho anh!

   

  Thôi anh lại chạy, địt mẹ các cô xem triền hình thấy chiến binh nầu cao to đẹp zai ngời ngời, mặt mũi sáng lạn, hạ bộ khuỳnh khoàng, một tay lăm lăm hàng nóng, một tay loay hoay bốt cồng từ iphone thì chính là anh DG hoành của các cô đó nhế, địt mẹ!

   

  À quên, anh chưởi đào mả cả họ ngoại nhà cô vàng son Ghẻ phát cho nó phù hợp mới thuần phong mỹ tục nầu, hehe!

   

  Cô đặt tên dư thế thì đám con cháu bựa viên xách mé trong này nó biết gọi anh như nầu?

   

 10. #10 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/27 - 09:29

  Tôi thấy DG (Dái Ghẻ???) có cách nói chuyện cực kỳ nhạt nhẽo, mặc dù rõ ràng bản thân không phải là không hiểu biết gì. Tôi thật, muốn tỏ ra hóm hỉnh duyên dáng, trước hết phải thật tự nhiên, không lên gân lên cốt, chứ với kiểu cố mặc áo thật rộng trong khi người ngợm bé tí như Dái Ghẻ đang làm, thì tôi chả muốn đọc cồng của anh nữa…

  Nice Sunday!

 11. #11 by DG on 2011/02/27 - 09:34

  @ Ký nổ: Dòm quả hình em cưỡi máy bay, anh thật chứ anh tóp hết cả cổ họng rùi đây nài, sư bố em chứ zời sanh ra em đặng làm khổ anh hay sao?

   

  @ Thi Còi: Cỏn cưỡi con ngựa của Nhất Dâm được đấy, hehe, anh đéo dám hình dung tiếp theo nữa đâu, zời ạ!

   

  @ Chém Gió: Trăm trẹo cụ thì bẩu thằng bạn cô chuyến nầy tậu con uây tầu mới đôi lô condom rùi ra chân cầu Thanh Trì mà đứng, địt mẹ chiến tranh loạn lạc mần phò đực hưu trí được giá phết đấy!

   

  Địt mẹ muốn tham gia sanh hoạt mà chưa có chủ đề thì cứ hô mẹ nó đi, hoặc vầu chưởi loạn đi, ví dư “địt bà thằng Già Lào Cồn” hoặc “Trạn Khắm ăn ./” hoặc “Manh mặt ./ trâu ăn bõi ăn bõi! … đại loại thế!

   

  Bày đặt làm trò, hehe địt con mẹ!

 12. #12 by DG on 2011/02/27 - 09:36

  @ Mến gởi bạn Lọi: Đéo đọc được thì lướt con bà nó đi, đồ con lợn!

 13. #13 by DG on 2011/02/27 - 09:54

  Cô Lọi muốn đọc chính thống, thì soi thông tin mà anh bốt cồng hài hước rùi gúc đi! Địt mẹ đúng là con đầu đất!

 14. #14 by SÔNG HÀN on 2011/02/27 - 10:12

  @ DG: “Các cô có uýnh thuê thì khẩn trương đi, đăng ký gom xèng của Phi Lét rùi 2,3 tuần nữa khôn ngoan thì chuồn con mẹ nó đi hoặc quay lại giã nát đầu lâu cỏn cho anh!

  He he!! Theo Sông tình hình Lý Bí đéo thể nầu nhì nhằng đến 2 hoặc ba tuần nữa”.
  Nếu vầy xứ Lý Bí sẽ mần mẹ nó thành hai xứ, Đông – Tây, múc nhâu tỷ như Bắc Lừa với Nam Lừa vầy!! Thiệt là thảm họa??
  Còn địt mẹ nó, Sông đoán trong mười ngày nữa Phi Lét nhất định phải ộc mấu chết, đéo thể nầu chịu đựng nủi.
   
 15. #15 by Chém Gió on 2011/02/27 - 10:36

  @ DG:
  Hắn chả biết đéo,cứ huyên thuyên tưởng anh mới vào quán phỏng
  anh vào chém trong này từ thời Dái Ghẻ còn cửi truồng la liếm tận đéo đâu ý,đận rồi anh bận nên không vào

  @ em Ky yêu: thanks em nhiều nhé,tển thì cũng không máu cờ bạc, nhưng mà nhỡ đâu tển dính vào ham thì bỏ mẹ nhờ em nhờ. tển chưa già lắm dưng anh cứ bảo tiền dưỡng lão vì tển chả làm ăn được cặc gì

  còn việc nữa tiện hỏi em luôn,cũng tển có thằng con trai,địt mẹ tầm 15,16 gì đấy.học thì dốt,bỏ mẹ cả học,do nền giáo dục thiên đàng thôi,chứ thằng nhóc này cũng thông minh,sáng dạ.
  thành phần nghèo,”dốt” như thế có cơ hội nào cho nhóc này thoát lừa sang bên em làm cu li cu liếc gì hông em? để anh bảo tên bạn hoặc gạo hoặc đầu tư cho ông nhóc thoát lừa

 16. #16 by Do L on 2011/02/27 - 10:55

  @LucKy: Đầu cơ ở Lừa là thể loại adua theo voi hít bã mía. Khác éo gì mua nhà CC với mua vàng cho ngành công nghiệp “cất tủ” .
  Bản thân thị trường đã có sàn cho nông sản éo đâu, nhẽ vì cái này quá ngon ăn nên mấy anh B cất để dành. Thu mua lúa gạo, cà phê, hạt điều chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng tí nào.
  Vàng chắc sẽ kết vì dân mua trữ quá nhiều mà không đưa vào quay. Mấy thằng tư bản nó quá ngạc nhiên hay mừng rỡ vì Nhân dân anh hùng mua vàng để đấy, mua đất phân lô cũng để đấy chờ giá lên.

  Những con lừa chỉ xứng đáng quất vào đít, quất thật mạnh @Dì

 17. #17 by Bất MInh on 2011/02/27 - 10:56

  Cô Ky, Cô Hương…


  Khi nhìn cái lá ấy, hoặc thấy cái tên cô Con Dỏm Dỏm, Cụ cũng có ý nghĩ như các cô, Cụ thề đấy… hố hố.

  Tính biểu tượng cao cực…
 18. #18 by Do L on 2011/02/27 - 10:59

  @Dái ghẻ: Lờ có miếng đất đồi trên Mai Xuân, làm nhà thờ họ và đã đưa vài bộ xương lên đó (éo cụ nào chịu hỏa táng) chính quyền k cho xây mộ.
  Dái có cửa nào lopby xây đc hay không mách lờ phát. Tại ở SG nên quan hệ ngoài đó không wen nhiều.

 19. #19 by Do L on 2011/02/27 - 11:11

  Quả xe này Hồng QUân Xô Liên cùng bộ đội Đông Đức truy đuổi Hít Le cùng tàn quân.

 20. #20 by Zon on 2011/02/27 - 11:17

  Khó quá khó quá hehe. Xin mời các cô fụcvụ Vàng Son nầu hĩhĩ.@Zì Thúi
  Đang nước sôi lửa bỏng mà zì trả lời vô trách nhiệm thế này đây. Mấy anh tham luận ngon ngon như anh Tèo, Khoai Tây, Ranh lâu không ló mặt là sâu? Mau về trả lời vàng Son hộ Zì thúi cái coi.

 21. #21 by Mit on 2011/02/27 - 12:05

  Dạ dạ, em xem lại rồi, cụ đúng mịa. Em xin nhỗi cả nước Canada  

  kekekekeke, thề với cụ, mỗi lần nhìn thấy cái lá í là em cứ hình dung tới Adam Eva @ Hương

  Phê bình cô Hương hông phân biệt được cái fig leaf với cái maple leaf nhá….hốhốhố  Đây này, thấy cái fig leaf trên người tên này hông…

  http://www.halushki.com/2005/04/what-me-worry.html

 22. #22 by nhất on 2011/02/27 - 12:32

  @Dò Lờ có cái xe Auto Union – bây giờ là Audi-  cổ hay nhở, nhưng Gúc lại xem nó sản xuất khi nào! Trước chiến tranh WWII hình như chưa có motor đâu.

 23. #23 by nhất on 2011/02/27 - 12:53

  Vì quả Audi motorbike quá độc , nên anh phải cất công Gúc. Kết quả thì có thể làm Dò Lờ buồn : trong fo rum nay có thằng nói Audi sản xuất motorbike trong những năm 70′ , hehe 

  http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2724474

 24. #24 by Do L on 2011/02/27 - 13:14

  Hehehe
  Nhất@ Xe em là 125H đời 1947 tới 1952 cái Tem (alu) nó chỉ đề vậy. Phân biệt với đời 192x với 193x bằng cái thụt ( giảm xóc )…
  Sau WW2 thì bạn Auto chuyển hết về Tây. Để nhà máy ở lại cho bạn Lin, dưng bạn Lin đéo quản đc lại chuyển cho bạn Yamaha. Tiếp tục khi bạn nippon giả lại nhà máy cho bạn Đông thì nó ra MZ với linh tinh mà lừa vẫn có mà dùng thời Thiên đàng.
  http://www.dkw-motorraeder.de/motorrad/dkw+rt+125h.html&nbsp; Thùy Linh tiếng Ger..
  Dòng Autounion này hiếm hơn Bế em về… R25, 26, 57, 65 em đều chạy qua. Tới Vespa các loại…
  Dismia tới khi vện nó bảo một là ông ngủ với Tôi hai là ông ngủ với xe. xợ quá bán sạch.

 25. #25 by DG on 2011/02/27 - 13:18

  Hehe vửa về đọc lại cồng của con Lọi thấy đáng yêu đéo chịu được!

  Phẩy chưởi như nầy nầy: Địt mẹ thằng Dái Ghẻ, cồng kiếc đéo gì nhạt dư nước ./ Thi Còi! Hiểu chưa con lợn nửa mùa?

  Hôm trước nhỡ vỗ ngực bẩu vụ cô bé “Muốn du học cứu gia đình” là như tâm huyết của tôi thời zai trẻ … bị anh bóc mẽ rùi cay hả?

  Đủi cái níc đi, ngu lắm, muốn chứng tỏ có số có má mà mõm một đằng buồi một nẻo thì đéo ổn!

  Lọi Lọi cái lồn bà nội nhà mài!

 26. #26 by DG on 2011/02/27 - 13:21

  Con Lờ mặt lìn: Pm vào lốc của anh, thưa bẩm đoàng hoàng nhế, he he!

 27. #27 by Bất MInh on 2011/02/27 - 13:24

  Kinh tế vĩ mô khó khăn hơn dự báo


  Chém cái này nè các cô, Không đọc báo Đảng thì đọc cái gì
 28. #28 by nhất on 2011/02/27 - 13:25

  @Dò Lờ

  Anh gúc dùng key là auto union nên tìm không ra, đúng là Lờ có quả xe cổ rất độc, trúc mừng, trúc mừng. Lên đây bán hả , anh không mua đâu há há.

 29. #29 by Do L on 2011/02/27 - 13:26

  Tem đơi….

 30. #30 by nhất on 2011/02/27 - 13:29

  @DG 

  Anh đéo đọc mây bao giờ nên chắc là mây còm nhạt , y như tên Lói lói , há há. Mà mây có tư thù gì với Thi còi bồ anh mà cứ kê kích hoài không chán hử con kia, liền bà gì mà lèm bèm quá đi.

 31. #31 by DG on 2011/02/27 - 13:32

  @ Nhất: Anh iu Thi Còi, hehe thật!

 32. #32 by nhất on 2011/02/27 - 13:35

  từ thời thởi mà bọn Đức nhợn đã cho ra những cái kỳ quan kỹ thuật như thế nay, đĩtme.

  hình xe cua Dò Lờ những năm 50 :

 33. #33 by Do L on 2011/02/27 - 13:37

  Con Lờ mặt lìn: Pm vào lốc của anh, thưa bẩm đoàng hoàng nhế, he he!

  Dái @ Dạ bẩm cu…

 34. #34 by EURO on 2011/02/27 - 13:41


  Photobucket

  Hình nầy thương mến tặng Cẩm yêu và một số giai yêu của Rô hehe…
  Sáng nay lần đầu tiên sau cả chục năm nay Rô tròng quả áo dài chiền thống vầu người, chó Rô chỉ nhận xét được 2 từ cực ngắn gọn : Hố hố…
  Dạo nầy thóc cao gạo kém Rô tự nhiên đổ đốn mê thủ dâm dễ sợ

 35. #35 by nhất on 2011/02/27 - 13:48

  @DG

  Mình yêu ai hông quan trọng, mà quan trọng là ai ghen với mình, anh nghĩ thế. há há.

  @Ro

  Điẹp Điẹp , như thông lệ, always . Cần anh tát bỏ mẹ chó cua em hông?

 36. #36 by Do L on 2011/02/27 - 13:48

  Dismia cái thằng Lịch mồm có băng keo…
  Trưa qua coi VITV nó phát bẩu : Phải bằng cách nào lập 1 quỹ bình ổn …bla bla….ói hết mẹ cái lẩu chân đà điểu.
  Dismia tiến sĩ mua à. Sau đúng 2 phút thì 3 anh tiến sỹ khác lao vào bẩu cái tư duy cũ như cái váy chị Dậu ý là đéo ổn…ui em xin lỗi chị Dậu.
  Bây giờ B giống chủ chại gà thôi, nuôi tới ngày beo béo thì xuất chuồng. Chã có gì mới và lạ cả.

 37. #37 by langle179 on 2011/02/27 - 13:51

  @Nhất: Địt mẹ khen German Engineering thì có mà khen cả ngày.

  Địt mẹ anh đã từng ngây người ngắm cái động cơ phản lực đầu tiên mà bọn bỏn chế tạo từ những năm 40 của thế kỷ trước. Địt mẹ bỏn mà có đủ thời gian và nguyên liệu thì địt mẹ chúng hạ hết tất cả các loại pháo đài bay này nọ.
  Địt mẹ quả là vô đối trong lịch sử nhân loại. (Bọn Anh, Ý cũng làm ra phản lực nhé nhưng đéo thể bằng…hehe). Thôi đéo nói về German Technology nữa vì nói thêm bằng thừa!
 38. #38 by EURO on 2011/02/27 - 13:53

  Rô có viết ở entry xe VW là mấy tên chơi xe cổ đó rất giầu nhưng rất kín, và không muốn ầm ĩ về hobby cua bỏn. Đó là bọn biết chơi đấy.

  Cái này nhất trí cao với Nhất dâm. Sure dân chơi thứ thiệt rất ghét khoa trương như kiểu học đòi. trong hội chơi VW đó có 1 anh nhìn rất lèng èng, nhưng khi điều tra mới biết ảnh chủ nhiệm của hơn 700 đầu xe vận tải, và sở hữu 17 con VW toàn hàng thứ dữ. Có người chiên lên mạng săn đủ thứ phụ tùng VW để gặp những người có nhu cầu thì … cho lại chứ không bán.
  Dark yêu cần tham khẩu ý kiến Nhất dâm về món nầy.

 39. #39 by nhất on 2011/02/27 - 13:57

  @Le

  Kỹ thuật là thế nào, cả về “giồng người ” nó cũng tởm. Bọn nhợn ý nó nuôi 1 con Lưa 100% thành một tinh hoa cua nhân loại. Cô gì gốc Lưa làm bộ trưởng cua Đức ý. Mà nó đéo cần đến 100 năm giồng người nhở, nhõn có 3 mấy năm. Đĩt mẽ. Anh ước ….thôi đéo nói nưa cho nó khỏi nhạt.

 40. #40 by EURO on 2011/02/27 - 14:04

  À, mặc dù bọn Đức Nhợn cho ra lò 1 mớ Lừa kiều vừa liệt vừa dâm mồm vừa keo kiệt, nhưng nói chung bỏn rất dễ thương hehe. Cho chi bộ nghía 1 số hình nội thất con VW bất hủ sản xuất từ đời 5X mà tinh tế, giản đơn và sang trọng thế nầu nhá:

  Photobucket Photobucket Photobucket

 41. #41 by nhất on 2011/02/27 - 14:05


  Cái này nhất trí cao với Nhất dâm. Sure dân chơi thứ thiệt rất ghét khoa trương như kiểu học đòi. trong hội chơi VW đó có 1 anh nhìn rất lèng èng, nhưng khi điều tra mới biết ảnh chủ nhiệm của hơn 700 đầu xe vận tải, và sở hữu 17 con VW toàn hàng thứ dữ. Có người chiên lên mạng săn đủ thứ phụ tùng VW để gặp những người có nhu cầu thì … cho lại chứ không bán.
  Dark yêu cần tham khẩu ý kiến Nhất dâm về món nầy.  Chắc chắn là anh có cái xe Beetle mầu cam , đúng không? Chỉ có những anh giầu như thế mới dám sắm con xe có mầu giống y như mầu váy đầm cua Rô xinh. Uớc gì mình được như anh ý.

 42. #42 by langle179 on 2011/02/27 - 14:10

  @Rô: Trước nay anh chỉ nghe bọn Pháp Thối là keo kiệt thôi hóa ra bọn Vịt Kìu ở Đức Nhợn cũng keo kiệt lắm hả em? Há há há…

 43. #43 by Do L on 2011/02/27 - 14:10

  Rô xinh@
  Hehehe Rô oi VW dữ n.hất Lừa chỉ có 01 con Haman hay gì gì thôi. Của anh Ty. Còn dữ hơn là Trium tay lái gỗ, MG-A, MG-B.
  Nói chung yêu xe thì mọi sự so sánh là khập khiễng.
   
  Nhất đểu@ cái xe còi í em chăm phương ngàn kế mới giữ lại đc. Cứ 2 bánh và 2 chân là yêu say đắm, mịa cái điện của DKW nó dùng chổi than, giống máy bơm hơ hơ hơ.

 44. #44 by nhất on 2011/02/27 - 14:21

  Cái xe nay là ý tưởng cua bác Le . Khi kinh tế Đức khủng hoảng sau thế chiến I, bác ý nghĩ ra để thúc đây cho nước Đức thua trận. Giống ý tưởng xây đường sắt cao tốc phết nhở. há há , anh nịnh đểu TT đấy , đừng tin.

  Bác Le giao nhiệm vụ cho bác Pót ( Dr. Ferdinand Porsche ) đốc tờ kỹ thuật nhé, đéo phải nhà thơ nhé. là làm 1 cái xe cho dân đi ( VW có nghia là cái xe bình dân ), anh cứ tưởng mỗi xứ Lưa là nghĩ đến dân ,há há. 

  Xe ý nó nổi tiếng là vì rẻ và tốt, chén ít xăng, bảo trì dễ và rẻ, chứ đéo phải vì nó đẳng cấp đắt tiền nhé. 

  Cái xe mầu cam mà Rô chụp là loại mui trần -coupe- , khá hiếm đấy , gúc nó bẩu chỉ có vài nghìn con trong số 20 trẹo xe bán ra thôi.

 45. #45 by nhất on 2011/02/27 - 14:29

  @ Dò Lờ

  Hamann là tên cua một hãng chuyên độ xe BMW , không liên quan gì đến  xe VW cả , ngoài Hamann ra còn có Alpine. Còn độ xe Mecedes cũng có vài công ty, anh nhớ mỗi Brabus. Gúc thêm thì ra ngay.

  Hay ở chỗ là các hãng độ xe nay lúc đầu chỉ là 1 xưởng nhỏ cua một gia đình. Bây giờ thì mỗi 1 cái xe qua tay bỏn thì giá tăng gấp 2 và đều là một kỳ quan kỹ thuật. Anh đang ước có 1 cái Hamann , hay bét ra cũng M3 đây.

 46. #46 by Lagavulin on 2011/02/27 - 14:29

  Thế không bạn Lừa nào chơi Citroen 2cv à , cái này đầy chất nghệ hơn VW nhiều. Nghe Wiki bẩu là đến năm 1990 nó mới dừng sản xuất. Hồi đó cũng có 1 tay tên Hoàng gay chơi xe này đới -cô ấy muốn xây dựng hình ảnh tay chơi tài từ Nam bộ,. Nhà của cô cổ đơi: http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2010/09/3ba208f1/page_2.asp

 47. #47 by nhất on 2011/02/27 - 14:34  Đây là BMW 5 được Hamann độ. Xe bọn nay hi độ xong đều thay logo. Nhưng hình 2 quả thận đặc trưng cua BMW thì giữ nguyên.

 48. #48 by nhất on 2011/02/27 - 14:41

  @Lin

  Cái Cit roen 2CV cũng nổi tiếng vì bán được nhiều, có tên thân mật là : con vịt . Pháp nhợn còn có dòng xe nưa bán cũng được nhiều là Renault ” cái ủng ” , vì nhìn nó như cái ủng .

  Xe Pháp nói chung không bền bằng xe Đức. Ngồi vào lái còn thấy sự khác biệt. Xe Đức tuy không yên tĩnh ( silent), nhưng cảm giác khi lái và cảm giác tin cây cực cao. Anh thấy thế , hehe.

 49. #49 by Do L on 2011/02/27 - 14:59

  Tiếng Đức iem thua đíu biết gúc sao nữa. Dưng em k nhầm cái hãng chuyên độ cho cô BM với cái Hamanfukc vì cái VW đó là tên riêng của cái xe VW phiên bản cực hiếm vì dáng nó không phải như con Bọ.
  Nhà em có máu chơi xe hình như 3 hay 4 đời mẹ nó dồi. Cụ chạy Citroen Đầu voi sau đúng toàn quền DÙ Ma. Chạy Zip pháp bên Xuân ổ Bắc Ninh để đi săn đầu tiên. Chạy Motobecane với Peugeut 125/175 Xuyên Lừa năm cụ 28 niên. Pama thì chạy Honda dame năm 1969, 1970 chạy cánh én màu cốm với màuđỏ bà bác làm Đại sứ Pháp ở Đông dương gửi về (đép chơi với bác Thụ thì khỏi lấy) HN lúc đó chỉ mình nhà em xài. 102 – 103 -105 với xe đạp pờ giô thì dismia nổ là cứ 1 tuần lĩnh 1 cái. Nuôi 3 ông em chỉ ăn với phá với bla bla bla…

 50. #50 by nhất on 2011/02/27 - 15:22

  @ Dò Lờ

  Nó là Volkswagen Karmann Ghia chứ không phải Haman 🙂 . Trong Entry cua em Rô cũng có hình cái xe nay, chắc là cái mà Lờ nhắc tới