Uncle Fi, Libyan revolution father (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bác Phi, cha già cáchmạng Libya

Bác Phi đây không phải Bác Fidel, Lãnhtụ Bấtdiệt nước Cu3 bên Tây Bán Cầu, bạn thân cô Triết Nguyễn, Lãnhtụ Hảohạng Xứ Lừa các cô, mà Bác Gaddafi, đươngkim Tổng Giámđốc Côngty Tráchnhiệm Hữuhạn Một Thànhviên Hồigiáo Xãhộichủnghĩa Libya, bắc Phi Châu.

***

Sởhữu diệntích hạng #17 thếgiới (1.7 trẹo cây vuông, gấp 5 Lừa), dânsố hạng #101 (6 trẹo mãtấu, bằng 1/15 Lừa), trữlượng dầumỏ hạng #9 (47 tỷ thùng, gấp 10 Lừa), sảnxuất dầumỏ hạng #18 (1.8 trẹo thùng/ngày, gấp 5 Lừa), quốcgia Libya hoàntoàn thừa điềukiện giở nên một Bấthủ, tầmcỡ Kuwait hoặc Brunei (*).

Thựctế, vầu 198x, GDP Đầu Người của Libya đã xếp trên Italy, Spain, New Zealand, và thậmchí Singapore.

Thằng Miamia Cằm Dài, côngdân Libya, bạn thân Trung Tướng thời Tinh Hoa Học Viện XYZ Sô Liên 198x, hệt một Đẳngcấp, chẳng thèm sống trong kýtúcxá sinhviên như bọn Trung Tướng. Nó thuê riêng một cănhộ ba-buồng phố Taqua Taquak sống một mình táchbiệt, và hàng ngày cỡi taxi đến trường.

Miamia đến trường không để học nghề pa nó địnhhướng nó, mà để chim gái. Hầu như mỗi ngày, nó chim một gái mới. Hết lộnglẫy giainhân, thì nhumì thánhthiện. Con Irina Mắt Nhung từ Tallinn, con Anastasia Váy Bò từ Krakow.., Trung Tướng đang đong vãi lúa bằng thơ Byron với tranh Van Gogh, thì thằng Miamia nó chim mẹ bằng giấy Ông Tơn.

Pa Miamia chỉ mần cái đéo gì như kỹsư-trưởng hoặc kếtoán-trưởng một hãng vậntải lìutìu vùng Tripoli, cũng đủ ngânsách gởi Miamia nó tháng tiêu nhòe 500 Ông Tơn, gấp ba lương Pan Pan Việnsĩ, thằng hiệutrưởng siêu-già-hói của Tinh Hoa Học Viện hehe thầy Trung Tướng (**).

Ui côngdân Libya 198x, thật ngưỡngmộ quá. Thật gato quá.

***

Bác Phi, như thônglệ, chẳng góp sức mẹ gì vầu phồnvinh của giađình thằng Miamia Cằm Dài, bạn thân Trung Tướng, cùng đồngbào nó.

Trước WW2, Libya từng được coi là xứ Nam Ý, tựa như Lừa từng được coi là xứ Đông Pháp same time, với 20% dânsố là Italian. Mức sống Italy và Libya hầu như không chênhlệch.

Trong và sau WW2, Libya ngẫunhiên thuộc về Đếquốc Anh, khi Phátxít Ý bại trận. Tới đó, cáchmạng Libya vẫn đươngnhiên là zero, Cha Già còn hìhục hehe vần tí mẹ.

Tháng Novembre 1949, Đại Hộiđồng LHQ độtngột ra quyếtnghị buộc Libya nhận độclập trước 01/01/1952. Mẹ ác hơn loài hoangthú (***).

Côngdân Sayyid Mahdi, con trai một tùtrưởng tôngdật, đã thành Quốcvương Idris của xứ Libya độclập, lần đầutiên suốt lịchsử ngàn năm, nhằm ngày 24/12/1951, tròn một tuần trước bữa deadline. Hehehe mài trốn đàng giời.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vua Idris lãnhđạo Libya không tồi. Năm 1959, chánhphủ cô pháthiện vôsố mỏ dầu hoành vãi chưởng, và hehe, các côngdân Libya bụp phát bị ngưỡngmộ và gato.

Thật gato quá.

***

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2011)

(*) Sốliệu 2009, theo CIA World Factbook.

(**) Tại Sô Liên 198x, giá thuê cănhộ thằng Miamia quãng 40 Tơn/Tháng. Phò chínhủy 10 Tơn/Giờ. Gà mậudịch 0.5 Tơn/Ký. Bia đen 0.02 Tơn/Vại. Họcphí Tinh Hoa Học Viện zero Tơn/Mùa.

(***) LHQ còn ra nhiều quyếtnghị đểucáng tươngtự vụ Libya, buộc nhiều quốcgia phải độclập, đéo cho mần nôlệ miễnphí hehe. Mời gúc mời mời.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Bấtdiệt: (Bất diệt).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Đươngkim: (Đương kim).
– Giámđốc: (Giám đốc).
– Côngty: (Công ty).
– Tráchnhiệm: (Trách nhiệm).
– Hữuhạn: (Hữu hạn).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hồigiáo: (Hồi giáo).
– Xãhộichủnghĩa: (Xã hội chủ nghĩa).
– Sởhữu: (Sở hữu).
– Diệntích: (Diện tích).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Dânsố: (Dân số).
– Mãtấu: (Mã tấu).
– Trữlượng: (Trữ lượng).
– Dầumỏ: (Dầu mỏ).
– Sảnxuất: (Sản xuất).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Điềukiện: (Điều kiện).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Tầmcỡ: (Tầm cỡ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Côngdân: (Công dân).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Kýtúcxá: (Ký túc xá).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Táchbiệt: (Tách biệt).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Lộnglẫy: (Lộng lẫy).
– Giainhân: (Giai nhân).
– Nhumì: (Nhu mì).
– Thánhthiện: (Thánh thiện).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Kếtoán: (Kế toán).
– Vậntải: (Vận tải).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Ngânsách: (Ngân sách).
– Việnsĩ: (Viện sĩ).
– Hiệutrưởng: (Hiệu trưởng).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Gato: (Ghen ăn tức ở).
– Thônglệ: (Thông lệ).
– Phồnvinh: (Phồn vinh).
– Giađình: (Gia đình).
– Đồngbào: (Đồng bào).
– Dânsố: (Dân số).
– Chênhlệch: (Chênh lệch).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Phátxít: (Phát-xít).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Hìhục: (Hì hục).
– Hộiđồng: (Hội đồng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Quyếtnghị: (Quyết nghị).
– Độclập: (Độc lập).
– Hoangthú: (Hoang thú).
– Tùtrưởng: (Tù trưởng).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Quốcvương: (Quốc vương).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Lịchsử: (Lịch sử).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Chánhphủ: (Chánh phủ, Chính phủ).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Vôsố: (Vô số).
– Thamluận: (Tham luận).
– Sốliệu: (Số liệu).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Mậudịch: (Mậu dịch).
– Họcphí: (Học phí).
– Đểucáng: (Đểu cáng).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Nôlệ: (Nô lệ).
– Miễnphí: (Miễn phí).

*** 1. #1 by dark30 on 2011/02/26 - 23:21

  Đẳng cấp cái chó gì. Đác lại hóng hớt và tin cái bọn viết báo kiểu ở Lưa.@Nhat
  Chơi xe, chơi đồng hồ… nếu biết chơi k thể hiện đẳng cấp chứ thể hiện cái ./ hở Cô?

  Cô Đác éo biết bây giờ VN bọn thối nát nó thế nào rồi.
  2003 con dai cô Cam gộc Nam Định mua 1 con Fatboy 1k3cm3 của tụi HQ.@Cô./
  Cô đưa ví dụ y chang bấu đảng, GDP 1.000 Tơn đầu người thì chơi harley cái đíu. Đem thằng Cường dollar ở Lừa ra thì anh đéo đỡ nủi cô
     

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 23:52

   Đác nói cũng có cái đúng. Chơi ở Lừa nặng về cái thú cánhân chứ đéo fải chơi đúng nghĩa. Làm đéo jì có cộngđồng đủ đông mà chơi.

 2. #3 by Do L on 2011/02/26 - 23:24

  Cô húc đầu vầu tường rùi tập swing@Dì
  Bọn hàn xẽng mướn nhà cũng dạy thế. Mà nó bẩu cái xô mài vướng nên cách này k ổn (chót tập tạ vì cái gối vỡ do đá banh)
  Nục éo chịu đc mặt lên là banh méo.

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/27 - 00:00

   Banh méo vì mềm tay (zẫn đến lệch gậy khi tiếp banh) chứ vì ngửng cổ đéo đâu.

 3. #5 by Do L on 2011/02/26 - 23:33

  Chán Đác éo chịu đc.
  Ngay cả Mẽo cả Phớp có phải thằng đéo nào thíc là chơi HD đc hông cô??? cái này chắc chăm chăm à.
  Mua cái xe đã xong đéo đâu, cô biết xe mà đéo biết là HD nó hầu như chỉ bán cái xác xe chạy đc. Thế nó mới dám tuyên bố là đéo có cái xe HD nào giống cái nào.
  Cô dẫn cái thằng thiên nhiên ưu đãi ra là dân HD nam lừa nó xẻo mẹ dái. Chắt bóp từng chai Motul, mua bán phụ tùng kiếm cơm, buôn xe cỏ (xe 25 lít xăng)
  Em có con xe DKW thời WW2 mà đéo pot hình đc.

 4. #6 by Ghẻ on 2011/02/26 - 23:35

  Cho em chào tuốt các bác cái !

 5. #8 by minhhuong on 2011/02/26 - 23:39

  Ui chibộ mở bài này của TT có sao không?

  Máy em nó cứ kéo mãi không xong trang bài này í. Có ai bị tương tự em không?

   

  @Ghẻ: hey, nice to meet you  (tập tọng tiếng Anh tí cho nó Oách kekeke)

  • #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/27 - 00:02

   Trang này nó chỉ zài quá thôi mà (zo ảnh nhiều)

 6. #10 by trungduongd on 2011/02/26 - 23:39

  Cô Đường ở Mẽo fỏng @ General Auntie.

  Không, cái chỗ rất lạnh mới chỉ có vài tháng cho motobike chứ. Bên Mỹ chỗ nào ấm như chỗ Mít thì lúc nào chả được. Nhưng cũng là hobbie thôi.

  Tính gửi cho Tướng cái hình nhìn là biết chỗ nào. Ngặt sao làm vài bận hổng lên (Insert Image), sợ làm thành Spam. Không kịp kiếm cách. Tướng có rảnh và hiếu khách xin chỉ cách embed videos với upload pictures. Sau này sẽ hậu tạ 21-Gun-Salute.

  Cảm ơn nhế.

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/27 - 00:06

   Cô ở Bắc Âu hử?

   Upload hình thì cô vầu cái blog của cô, rùi chọn menu upload ảnh, rùi mần theo hướngzẫn.

   Sau đó nếu muốn zán hình vầu đây thì cứ copy cỏn rùi zính vầu cồng nếu cô xài IE. Còn nếu cô zùng Firefox etc thì kích vầu cái biểutượng zán hình trên khung nhập cồng nầy ý.

   Zán hình ngon rùi thì Zì chỉ cách zán video sau.

 7. #12 by Ghẻ on 2011/02/26 - 23:40

  Thấy ở đây nhiều bác giỏi quá nên em đánh liều hỏi câu. Mong các bác nhón tay làm phúc chỉ cho em.
  Cả nhà em dành dụm đượcéit tơn gửi vào ngân hàng. Bi giờ nhà em có nên rút ra không ? Để ở nhà cũng không yên tâm lắm… Làm thế nào hả các bác ?

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/27 - 00:08

   Khó quá khó quá hehe. Xin mời các cô fụcvụ Vàng Son nầu hĩhĩ.

 8. #14 by hùng hục on 2011/02/26 - 23:42

  @Ghẻ: hey, nice to meet you @em Điêu


  Ới em ơi tiếng Anh của em nó đéo bựa gì cả, phải như vầy: hey asshole what the fuck are u doin here. Fuck off u sonnawabitch/bitch!
 9. #15 by EURO on 2011/02/26 - 23:48

  @Duong, cop embed vầu nhớ click đánh dấu vầu ô HTML ngay dưới ô type còm, sau khi paste Embed xong click lại ô HTML cho nó quay lại trạng thái cũ rùi bốt như bốt còm bình thường thui.
  Bốt hình, dễ nhất là send nó vầu Photo bucket, rùi cop mã HTML, bốt y chang như cách bốt embed hướng dẫn ở trên. Thử đi o được Rô chỉ lại cho.

 10. #16 by minhhuong on 2011/02/26 - 23:49

  @Ghẻ: theo logic, khi Lừa hết ngoại tệ trong kho, số đô cô gửi trong bank sẽ được trả lại cho cô bằng xiền Ông Cụ.

  Rút ra thì nên làm chắc rồi.

 11. #18 by Ghẻ on 2011/02/26 - 23:49

  Hi , chị Bắp Ngô ! Chị nổi tiếng nên vào cái là em biết cả tên cúng cụ của chị.

  Chị dìu dắt em tham gia sanh hoạt ở đây với nhé. Cơ mà em chẳng biết tý tiếng tây nào thì phải làm sao đây ạ

 12. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 23:54

  Địt mẹ đéo hiểu sân gốp cái jải nầy kiểu đéo jì mà thằng đéo nầu quất quả Driving cũng được 370-390 yards. Có thằng Homes vửa quất một fát 410 yards (chừng 380m), địt mẹ xa gấp đôi Zì hehe.

 13. #21 by Ghẻ on 2011/02/27 - 00:00

  Chào anh chủ quán đẹp trai, phong độ, hào phóng và …hí hí có một thứ khủng

  Cám ơn chị Bắp !

  Cụ khốt nhà em nói để ngân hàng vừa có lời vừa an toàn nên cả nhà em mới lúng túng…

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/27 - 00:11

   Hehe Zì cũng lúngtúng luôn. Zưng gởi bank jờ chỉ 5% một năm liệu có đáng với risk của em hông? Em cần cânnhắc kỹ.

 14. #23 by condomdom on 2011/02/27 - 00:11

  Em hóng hớt tý về xe máy

  Đéo hiểu sâu, Khoai Tây ráp xe đạp rõ ràng mạch lạc là thế, về Lừa cứ phải đổi lại, là sâu là sâu. Phanh sau phải đổi sang tay phải, phanh trước phải đổi sang sang tay trái.

  Khoai Tây nó ráp sai hay sao mà về Lừa phải đổi lại như rứa. Anh chị nầu am hiểu khai sáng cho em tý.

 15. #25 by trungduongd on 2011/02/27 - 00:16

  @ EURO.

  Cảm ơn và xin thử cái nhé. Gửi cái này hinh cho An-Hoàng cho đúng quân hàm nơi đang sống và từng phục vụ. Mênh hệ nào sau này thì tiễn bằng 21-Gun-Salute.

   

  Sau này sẽ thử video.

   

  http://s1214.photobucket.com/albums/cc485/VictorCharlie_cdn/?action=view¤t=CDN-Army-LGen-Shoulder.jpg

 16. #27 by Lucky on 2011/02/27 - 00:16

  @comdomdom : tay lái nghịch , nó thuận tay trái .

  @ Dark : đéo cảm ơn Ky về quả trả lời cho sự húng chó của Uncle Fi là sao ? đéo theo phong trào cảm ơn , xin lỗi của quán à.

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/27 - 00:27

   Người thuận tay trái không nhiều đến nỗi fải có xe riêng đâu em

 17. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/27 - 00:17

  Ui Zì đi đớp cái jì rùi còn chiếnđấu tiếp nầu.

  Hehe thằng Donald đã vầu final rùi.

 18. #30 by condomdom on 2011/02/27 - 00:23

  Trước đây, đám đi học Đông Âu về (thưở ấy gọi là Tây) được bà con lối xóm ngưỡng mộ lắm. Giả lả sang hỏi thăm người đi tây về nhưng kỳ thực là xem cứt tây nó ỉa như thế nào.

  Quả là đi ngày đàng học sàng khôn, ai cũng kể những điều lạ lẫm, cả xóm há hốc mồm ra nghe. Riêng về đám Á rập, thấy ai cũng bẩu bỏn ngu lắm nhưng không thấy ai kể rằng bỏn nhiều xiền. Lạ.

  Thực tế là thời thởi, bạn Fi đã xây dựng ở Lybi một xã hội mà Liên sô phải xem đó là một Thiên đường thực sự. Nhu cầu mà bạn Mác đòi hỏi là ăn mặc ở và đi lại ở Ly bi không phải mất tiền. Ờ mà thử xứ chó nào ngoài nước Nga sô viết chả là thiên đường, có huyền thoại là bọn Mông Cổng không thèm sống ở Liên sô vì không đủ thịt ăn.

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/27 - 00:29

   Hehe đó là cách mà Bác Fi jữ chếđộ suốt nhiều chục năm, và cũng là cách mà Bác đang sắp mất hết.

 19. #32 by minhhuong on 2011/02/27 - 00:31

  Hehehe, cái lá nho thì là Canada lạnh lẽo

  Trúng chưa hở chibộ?

 20. #33 by condomdom on 2011/02/27 - 00:37

  Nhẽ chị Ky không để ý cái xe đạp. Cách giải thích của chị Ky về tay lái nghịch nghe ngộ nhỉ. Không nhẽ bọn lái tay nghịch phải đạp thắng và ga bằng chân trái và đạp côn bằng chân phải?

  Xe đạp bọn nó chế tạo như vầy
  http://www.robertopiecollection.com/Application/images/Pashley/pashley-roadster-lg.jpg
  về Lừa thành thế này http://farm3.static.flickr.com/2257/1836752783_3aab62418f.jpg

  Hay là cứ phải khác người mới là Lừa.

 21. #34 by Bất MInh on 2011/02/27 - 00:42

  Bọn Canada nó gọi đó là lá phong – maple leaf. Nào phải lá nho đâu cô Hương

 22. #35 by trungduongd on 2011/02/27 - 00:45

  Riêng về đám Á rập, thấy ai cũng bẩu bỏn ngu lắm @ condomdom

  Cái đó thì gọi là Urban Legend. Nghe thế chứ bọn Rệp nó học giỏi kinh hơn Lừa ta nhiều. Minh Hương với Lucky ở Châu Âu cũng có lẽ thấy bọn Bắc Phi giỏi lắm. Chỉ là xã hội đang từ Trung Cổ qua tân thời quá lẹ. Có bọn tức giận vì tự ty . Như đám Islamist ấy mà, bọn 9/11 đâu học tệ nhở. Mới bắt một gã Saudi du học Mẽo ở Texas muốn chơi hóa chất.

   

  Có cái cộng đồng bọn ấy lấy Islam làm phương hướng và không cởi mở. Không thải tất cả là Rệp nhưng khả năng dùng tiếng Rệp chung rất cao.

   

  Chỉ là thất nghiệp rất cao trong đám có học mà không chỗ hành. Cái việc gã tự thiêu chết ấy tốt nghiệp 3 năm không có việc nuôi vợ và con còn bị đánh với lấy mất gánh hàng mới làm ra biểu tình tại Tunisia. Muôn người khác thấy đấy là hoàn cảnh chính mình nên xuống đường cho bõ tức. Chưa chắc thay được vận nước.

 23. #36 by minhhuong on 2011/02/27 - 00:50

  Bọn Canada nó gọi đó là lá phong – maple leaf.@ cụ Minh

  —————

  Dạ dạ, em xem lại rồi, cụ đúng mịa. Em xin nhỗi cả nước Canada  

  kekekekeke, thề với cụ, mỗi lần nhìn thấy cái lá í là em cứ hình dung tới Adam Eva

 24. #37 by Lucky on 2011/02/27 - 00:50

  @ Comdomdom: hố hố , không biết sao , cứ đoc còm comdomdom là Ky hiểu nhầm  !

 25. #38 by Chém Gió on 2011/02/27 - 00:55

  Cái địt con mẹ chi bộ chả tên đéo nào cho giả nhời anh được vài dòng à?
  anh đang có thằng bạn có 100 trẹo ông cụ ,bán đất còn thừa,tển chả làm ăn đéo.
  giờ tển hỏi anh làm gì với chỗ đó???
  số tiền dưỡng già của tển,anh thấy trách nhiệm vãi đái. chi bộ và lão Bựa tư vấn anh cái,anh cảm ơn địt mẹ.
  +vàng ? (có muộn quá hông?)
  +tơn ?  (có muộn quá hông?)
  +….. ?
  +……?
  anh biết trả lời thế đéo? thế đéo?thế đéo?thế đéo?thế đéo?thế đéo?thế đéo?thế đéo?thế đéo?thế đéo???

 26. #39 by condomdom on 2011/02/27 - 00:57

  chút hiểu biết của em về bác Fi,

  Bác Fi em vốn người Be du in gốc Pháp (Pháp đi tới đâu gây tai họa đó), năm 27 tuổi với cấp bực Trung úy bác ấy lật đổ vương triều và tuyên bố làm lãnh tụ quốc ja. Bác í chỉ xưng Đại tá là vì cách mạng là sự nghiệp quần chúng, bác í chỉ là người hướng dẫn. Bác ủng hộ PLO và dĩ nhiên là chống lại Mubarak với danh nghĩa đồng minh Do thái. Nói chung đảng ta xem bác Fi là chính nghĩa sàng ngời.

  Không ai yêu đồ ngoại bằng bác Fi của em nhế. Bác í xài bo đi gạc nữ trinh người ca ri bê, hoặc chí ít phải là người Nam Mẽo. Cận vệ vòng ngoài bác í không nói ra tuyền cam gộc Đông Âu không loại trừ bọn Cô ca sus. Dân số của bác í ít lại thuộc bộ tộc Bê du in du mục nên bác dễ dàng chia rẽ họ.

  Ly bi của bác vốn khá giả từ xưa. Thế kỷ 19 khi mà hải quân hoàng gia Anh còn không chế các đại dương trên địa cầu, các bộ tộc Ly bi đã ra khơi cướp các tàu Mỹ.

 27. #40 by trungduongd on 2011/02/27 - 00:57

  Cái lá nho thì là Canada lạnh lẽo @ Minh Hương

  Trong Vàng Son thì yêu nhất là Hương đấy. Nghe rồi thì biết. Sau này có gì không phải xin bỏ qua nhá. Chứ chửi như tát nước thì vừa quê mặt anh và có phần xấu kẻ chửi. Cho hôn cái trước nhá cho khỏi ngúng nguẩy.

  Hôm nọ hình như bảo là đi thăm vườn nho và chỗ sản xuất rượu, nhẽ nào không biết lá nho ra sao?

  Canada lạnh thì biểu tượng là Feuille d’Erable et Castor.

  Đọc thì biết chỗ nào trong Canada Hương nhá. Kiss you again (sur la nuque). Thanks Miss.

 28. #41 by minhhuong on 2011/02/27 - 01:16

  Chứ chửi như tát nước thì vừa quê mặt anh và có phần xấu kẻ chửi. @ Trungduongd

  ——————

  Hehehe, anh chít với em rồi anh ơi, trên quán Bựa này, nếu không chửi cũng không chịu nghe chửi thì chỉ còn mỗi …. tán tỉnh nhau thôi kekekeke

  Anh liệu mà tán tỉnh liên tục chứ tán không đủ độ thì em chuyển sang chửi – nghe chửi đấy 

 29. #42 by Mit on 2011/02/27 - 01:19

  Chầu chi bộ dắm…hehehe  Nói chiện xe máy Mít ngượng quá cơ, chẳng có trải nhiệm gì nhiều.  Chỉ duy nhất có một phùa, dưng cảm giác rất khó quên.  Năm nẳm Mít quen một thằng Mẽo con nhà  vườn.  Thằng thẳng có một con xe máy, Ninja gì đấy.  Sau nhiều lần được nó gạ gẫm, Mít bám đít nó lên free way xem cảm giác nó ra sâu ra sâu.  Sư bố thằng thẳng, vừa lên tới freeway 405, giữa trưa xe cộ đông dư kiến, nó phóng làm Mít chóng mẹ nó mặt!!!  Ngồi đằng sau, liếc cái kim thấy nó chỉ trên 100 miles, Mít tự rủa mình, đéo có cái ngu nầu giống cái ngu nầu…  Ôm chặt cứng thằng thẳng mà Mít vưỡn có cảm giác gió nó sắp vật mẹ mình xuống đất….hốhốhố 

 30. #43 by Lucky on 2011/02/27 - 01:22

  @ Chém gió :
  100tr ông Cụ – không làm ăn gì , lại để dưỡng già thì đỗ vàng thôi . Tiền có tính trao đổi nhất thời là luôn trượt giá , còn Vàng , he he nó đéo bị oxi hóa . 

  Đùa đó , nếu bạn Gió dưỡng già thì mua vàng chôn mie dưới góc giường lúc này là yên tâm , vì lâu dài vàng không mất giá trị , và nó là vật trao đổi trung gian vững nhất từ lúc khái niệm Tiền ra đời đến nay .

   
  Nếu Gió muốn giúp bạn kiêm thêm đồng ra vào lúc này thì ra mua gạo về trữ đi . hoặc mua đường ăn ( sugar ) về trữ . Tầm 2 tuần đến 1 tháng nữa , 2 thứ này sẽ tăng cở 20% giá trị hiện nay .

 31. #44 by Mit on 2011/02/27 - 01:23

  Từ đấy Mít cạch mặt chiện leo xe máy. Tịt luôn!

 32. #45 by condomdom on 2011/02/27 - 01:29

  Chị Mít,
  Cái làm chị sợ lại là phương tiện để người khác kiếm tiền. Hãng bảo hiểm Loyd ra đời từ những hợp đồng đầu tiên với những thân chủ chạy xe gắn máy. Dù sao thì cái mạng chó của thân chủ vẫn quý hơn tiền, đó là nguyên lý bảo hiểm.

  Ngồi ôm eo ếch một gã cao bồi hạc li an toàn hơn ngồi trước ông xích lô cẩn thận, ai ngồi phía trước, chết trước.

 33. #46 by trungduongd on 2011/02/27 - 01:31

  @condomdom

  Làm gì có người Bédouins gốc Pháp nào. Đấy là dân du mục trên khắp miền bán đảo Ả Rập. Libya có chung biên giới với Tchad là thuộc địa Pháp.

   

  Libya thuộc địa cũ đế quốc Ottoman Thổ. Sau này thuộc về Italy trong vòng 20 năm và đông dân Ý như Tướng đã kể. Anh và Pháp chi lãnh thổ cai trị sau WW2 cho đến 1949 ro6`i thành một quốc gia. Lúc bác Fi đi học quân sự tại Anh đã là Lieutenant, lúc đảo chính đã là Capitain rồi. Cả gia đình thì bác ấy học cao nhất với bằng Luật Sư

   

  Sao đảo chính, bác ấy xưng Đại Tá vì mô hình quân sự Anh. Lúc trước quân đội chỉ tổ chức có Regiment thôi chứ không hơn. Regiment Commander là Colonnel. Như Canada có Governer General (thay thế cho Nữ Hoàng Anh) trong các protocol chức vụ là Lt-Colonnel. Vì Nữ Hoàng là Colonnel Commander-In-Chief.

 34. #47 by condomdom on 2011/02/27 - 01:36

  Bạn Gió đánh đố Chi bộ phỏng?
  Zì đã nói rồi, rằng thời khủng hoảng thì mần ăn thác loạn lại lên ngôi. Cô không đủ tiền kinh doanh nhà nghỉ thì có thể kinh doanh như 5 Lét, phẻ.

  Giữ tài sản bằng Vàng thì chắc ăn rùi, kể cả nhà cháy, vàng vưỡn còn tuy không còn dạng thẻ SJC thì cũng ở dạng cục, chắc chắn không bị cháy như đô hay eo

 35. #48 by Chém Gió on 2011/02/27 - 01:44

  @: Ky yêu
  @:dom
  Thanh kiu nhiều nhé,cái vụ trữ gạo của em Ky nhẽ hay đấy,ăn thì tránh thế chó nào được,đường thì nhu cầu ít hơn,để lâu hỏng mất,gạo nhẽ hay.để anh khuyên tển tất tay mua gạo rồi căng mẹ cái biển bán gạo,ghi thêm đề nữa là ổn đấy.hay hay ,thanh em Ky yêu phát nữa!

 36. #49 by Chém Gió on 2011/02/27 - 01:52

  làm nhà nghỉ như con zì nói đéo dễ đâu,phẩy loại máu mặt mới làm được,va chạm cả đen cả đỏ,nuôi đủ thứ.địt mẹ anh biết bọn kinh doanh nhà nghỉ có chiêu sử dụng điện hay cực,tên nào định làm anh tư vấn cho,thoải mẹ mái mà rẻ cực.
  kinh doanh thôi nhé,hộ gia đình thì quên mẹ

 37. #50 by Mit on 2011/02/27 - 02:02

  Nghe thế chứ bọn Rệp nó học giỏi kinh hơn Lừa ta nhiều.@ trungduongd

  Chưa chắc đúng đâu, có khi lại ma chuột i dư Lừa…hehehe  Thời Mít chồng còn đi học đại học tại CA, để kiếm tiền cash thêm anh em bỏn chiên đi thi mướn cho bọn Rệp đới.  Thời thởi không có chiện check id trong phòng thi, nên tới giờ cứ vầu ngồi thi thôi.  (Cái thời Jáo với trò còn hút thuốc lá um lên ngay trong lớp học mà mỗi lần nhắc đến Mít chồng vưỡn còn misty eyes….)

 38. #51 by condomdom on 2011/02/27 - 02:08

  Là nhà kinh doanh, Gió nói thế đéo ổn. Lĩnh vực Gió định mần có khả năng phát triển doanh thu hay không mới là cái Gió cần wan tâm. Còn dững thứ đen đỏ Gió nói là đặc thù kinh doanh ngành nầu cũng có.

  Giả sử Gió định đầu tư vào xây cất vào lúc này, bảo đảm ăn cứt, thí dụ thế vì trong thời gian sắp tới doanh thu ngành này sụt thê thảm.

  Còn ý định tích trữ, hãy dành cho những thứ phi nông nghiệp, vì nông phẩm giảm phẩm chất rât mau dưới bàn tay bảo quản amateur.

 39. #52 by Mit on 2011/02/27 - 02:20

  Ngồi ôm eo ếch một gã cao bồi hạc li an toàn hơn ngồi trước ông xích lô cẩn thận, ai ngồi phía trước, chết trước.@condomdom

  Mít hông biết sâu, chứ thằng hotboy, jáo dạy Computer Science thời Mít đi học ,nó bẩu tuổi thọ trung bình của bọn có xe máy bên Mẽo là quãng 3 năm…hehehe  Pa nó mần Doc trong emergency room nhẽ rành. Thằng thẳng lái Jeep mui trần, hông cửa, blond hair, blue eyes, cao trên 6 feet, chắc stock Bắc Âu….Đúng điệu Southern CA beach boy, ui các em sinh viên giai gái thần tượng một thời. 


 40. #53 by condomdom on 2011/02/27 - 02:23

  Nhều người cho rằng phong trào nổi dậy bùng nổ là nhờ in tơ nét, nhầm chết. Những gì thuận tiên cho ta cũng là thuận tiện hơn cho chính quyền. Ta thông tin cho nhau nhanh tế nào thì nhà cầm quyền còn nhanh hơn thế nữa do bởi vì họ nắm server.

  Phong trào bắc phi có được là nhờ dân chúng xuống đường chứ không phải ngồi chờ hiệu lệnh từ bàn phím. Trước đây cô Tống Lý kêu gọi đua xe, cho tời giờ phần đông Lừa ta ai cũng cho đó là trò đùa. Xuống đường để biểu thị một tư thế sẵn sàng. Không có tổng diễn tập xô viết 30 thì không thể có thành công của cấch mạng tháng Tám, đảng ta bẩu thế. Ai không tin xin cút về với mệ.

 41. #54 by Chém Gió on 2011/02/27 - 02:24

  @Dom:
  hắn không hiểu ý anh rồi.Kinh doanh nhà nghỉ lãi cực,dưng hông phải tên nào cũng làm được,dom có biết phẩy quan hệ thế nào?nuôi dững đứa nào để nó cho mần ăn?
  lâu lâu có mấy bạn tóc xanh đỏ vào lắc lư
  có em buồn tình vào nhà nghỉ làm vốc thuốc ngủ
  rồi thì đánh ghen,phò phạch,đuổi bắt,CAM sờ…….
  đấy có phẩy đơn giản đéo đâu,nhiều tên nghĩ đến đã vãi mẹ đái rồi.hehe

 42. #55 by condomdom on 2011/02/27 - 02:28

  Chị Mít ơi, nguyên lý của bảo hiểm nói rằng không ai có thể coi rẻ cái mạng chó của mình tới mức hy sinh tính mạng để ăn bảo hiểm trừ phi có người khác giết nó. Ngồi ôm eo ếch hay ngồi trong cockpit mức rủi ro so với thống kê không chênh lệch bao nhiêu.

 43. #56 by condomdom on 2011/02/27 - 02:31

  Gió,
  No Pains, No Gain
  hay High Risk, High Yield
  hay có Gan Mần Giàu, cũng rứa

 44. #57 by nhất on 2011/02/27 - 02:55

  @Đác

  Cô nhầm trồng trọt với giồng giọt rồi. Chơi (hobby) và biết cách dùng 1 đồ vạt nào đó nó khác nhau. Để anh phân tích tận tình cho mình cô nghe : 

  Tên nào có hobby một cái gì đó thì không cần có đẳng cấp. Ví dụ bọn Khoai Tây Đông Âu có hobby là chơi xe Trabant cổ, xe nay nó như thế nào thì mời cô Gúc. Nó cực rẻ và gây ô nhiễm môi trường.

  Còn xe Harley, đắt nhất cũng chỉ bằng giá 1 cái BMW serie 3 , không phải M3 nhá. Thế thì bọn nay chơi chăng phải để thể hiện đẳng cấp cái mẹ gì. Đơn giản chỉ vì chúng thích. 

  Còn thể hiện đẳng cấp là bọn có tiền, biết dùng đồ đắt vào những hoàn cảnh phù hợp. Bọn nay có thể đéo yêu thích cái đồ vâât mà nó có gì cả, nó dùng đơn giản là vì nó muốn thể hiện đẳng cấp. 

  Ở Lưa thì 2 khái niệm nay bị trộn với nhau bởi những củ sọ bần nông hoc đòi , được thổi phồng bởi bọn tham gia chơi với mục đích thương mại là chính. Cô nhầm lẫn thì cũng không có gì là ngạc nhiên.

  Rô có viết ở entry xe VW là mấy tên chơi xe cổ đó rất giầu nhưng rất kín, và không muốn ầm ĩ về hobby cua bỏn. Đó là bọn biết chơi đấy.

  @ Dò Lờ

  Xe phân khối lớn có 2 loại : kiểu cách như Harley , Honda Swing .. và tốc độ ( sport ) – cái nay thì có nhiều loại xe.

  Bọn thích xe tốc độ thường trẻ , phóng bạt mạng 300km/h là thường . Còn bọn kia thì tuổi mature , có khi đi cả cặp 2 vợ chồng , đi chậm thôi.

  2 loại motor đều là phân khối lớn nhưng hình dạng khác nhau, cưỡi 2 cái loại nay cho cảm giác chả giống nhau gì cả nên anh không nghĩ cứ thằng nào chơi phân khối lớn là phải cưỡi Harley một lần. 

 45. #58 by condomdom on 2011/02/27 - 02:55

  Bọn Gia nhân tự là Canadien với biểu tượng là gì không có ở Lừa tương đương với lá đa ở Lừa, màu đỏ như hình dưới đây, với cái mũ đặc trưng Gia nhân

  Còn đây là Lừa Harley

  Đường ở Calif, quả thật không bằng đường ở Lừa Mỹ Đình, Chi bộ nhẩy?

 46. #59 by nhất on 2011/02/27 - 03:09

  Đê kết thúc bài hoc vỡ lòng về khái niệm hobby , anh nhớ ra cái loại motor kiểu cách mà anh viết ở còm kia tiếng Tây nó gọi là Chopper : http://en.wikipedia.org/wiki/Chopper_(motorcycle)

  Ở Lưa anh thấy có quả xe gì cua Hàn Quốc làm dáng chopper nhưng động cơ lại 50ccc hehe, vãi đái với lũ mọi vàng , sáng tạo phết.

 47. #60 by Mit on 2011/02/27 - 03:16

  Tên nài quần jean, áo dài, cưỡi Harley trên đại lộ  Bolsa hồi Tết 2009 nài….  Chắc nó super-glue cái khăn đống vầu nón an toàn nhở?  Rõ tác phong bọn phản động, thèm bơ thừa sữa cặn đế quốc nhá…hốhốhố  Trong nhóm này có thằng từng xin chết cho Mít một thời đới….hehehe  Còn thằng nài thấy hình ghi tên là Cao Jép từ miệt Lousianna về, hông biết đúng hông!

 48. #61 by Mit on 2011/02/27 - 03:24

  Đường ở Calif, quả thật không bằng đường ở Lừa Mỹ Đình, Chi bộ nhẩy?@ condomdom
  Cái này là đường con đấy chứ phẩy đại lộ đâu?  Cuối con đường là cái tượng đài Chiến Sỹ.  Trường làng Coastline Community College năm trên con đường này, đông bọn du sinh Lừa lắm.

 49. #62 by minhhuong on 2011/02/27 - 03:26

  Ôi quả khăn đóng đính trên mũ bảo hiểm đỉnh quá

  Hoan hô chị Mít kiếm đâu quả ảnh chất lừ thế này

 50. #63 by Mit on 2011/02/27 - 03:36

  Em cứ gúc Tết parade + Bolsa +  2009 nhá híhíhí….