Uncle Fi, Libyan revolution father (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bác Phi, cha già cáchmạng Libya

Bác Phi đây không phải Bác Fidel, Lãnhtụ Bấtdiệt nước Cu3 bên Tây Bán Cầu, bạn thân cô Triết Nguyễn, Lãnhtụ Hảohạng Xứ Lừa các cô, mà Bác Gaddafi, đươngkim Tổng Giámđốc Côngty Tráchnhiệm Hữuhạn Một Thànhviên Hồigiáo Xãhộichủnghĩa Libya, bắc Phi Châu.

***

Sởhữu diệntích hạng #17 thếgiới (1.7 trẹo cây vuông, gấp 5 Lừa), dânsố hạng #101 (6 trẹo mãtấu, bằng 1/15 Lừa), trữlượng dầumỏ hạng #9 (47 tỷ thùng, gấp 10 Lừa), sảnxuất dầumỏ hạng #18 (1.8 trẹo thùng/ngày, gấp 5 Lừa), quốcgia Libya hoàntoàn thừa điềukiện giở nên một Bấthủ, tầmcỡ Kuwait hoặc Brunei (*).

Thựctế, vầu 198x, GDP Đầu Người của Libya đã xếp trên Italy, Spain, New Zealand, và thậmchí Singapore.

Thằng Miamia Cằm Dài, côngdân Libya, bạn thân Trung Tướng thời Tinh Hoa Học Viện XYZ Sô Liên 198x, hệt một Đẳngcấp, chẳng thèm sống trong kýtúcxá sinhviên như bọn Trung Tướng. Nó thuê riêng một cănhộ ba-buồng phố Taqua Taquak sống một mình táchbiệt, và hàng ngày cỡi taxi đến trường.

Miamia đến trường không để học nghề pa nó địnhhướng nó, mà để chim gái. Hầu như mỗi ngày, nó chim một gái mới. Hết lộnglẫy giainhân, thì nhumì thánhthiện. Con Irina Mắt Nhung từ Tallinn, con Anastasia Váy Bò từ Krakow.., Trung Tướng đang đong vãi lúa bằng thơ Byron với tranh Van Gogh, thì thằng Miamia nó chim mẹ bằng giấy Ông Tơn.

Pa Miamia chỉ mần cái đéo gì như kỹsư-trưởng hoặc kếtoán-trưởng một hãng vậntải lìutìu vùng Tripoli, cũng đủ ngânsách gởi Miamia nó tháng tiêu nhòe 500 Ông Tơn, gấp ba lương Pan Pan Việnsĩ, thằng hiệutrưởng siêu-già-hói của Tinh Hoa Học Viện hehe thầy Trung Tướng (**).

Ui côngdân Libya 198x, thật ngưỡngmộ quá. Thật gato quá.

***

Bác Phi, như thônglệ, chẳng góp sức mẹ gì vầu phồnvinh của giađình thằng Miamia Cằm Dài, bạn thân Trung Tướng, cùng đồngbào nó.

Trước WW2, Libya từng được coi là xứ Nam Ý, tựa như Lừa từng được coi là xứ Đông Pháp same time, với 20% dânsố là Italian. Mức sống Italy và Libya hầu như không chênhlệch.

Trong và sau WW2, Libya ngẫunhiên thuộc về Đếquốc Anh, khi Phátxít Ý bại trận. Tới đó, cáchmạng Libya vẫn đươngnhiên là zero, Cha Già còn hìhục hehe vần tí mẹ.

Tháng Novembre 1949, Đại Hộiđồng LHQ độtngột ra quyếtnghị buộc Libya nhận độclập trước 01/01/1952. Mẹ ác hơn loài hoangthú (***).

Côngdân Sayyid Mahdi, con trai một tùtrưởng tôngdật, đã thành Quốcvương Idris của xứ Libya độclập, lần đầutiên suốt lịchsử ngàn năm, nhằm ngày 24/12/1951, tròn một tuần trước bữa deadline. Hehehe mài trốn đàng giời.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vua Idris lãnhđạo Libya không tồi. Năm 1959, chánhphủ cô pháthiện vôsố mỏ dầu hoành vãi chưởng, và hehe, các côngdân Libya bụp phát bị ngưỡngmộ và gato.

Thật gato quá.

***

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2011)

(*) Sốliệu 2009, theo CIA World Factbook.

(**) Tại Sô Liên 198x, giá thuê cănhộ thằng Miamia quãng 40 Tơn/Tháng. Phò chínhủy 10 Tơn/Giờ. Gà mậudịch 0.5 Tơn/Ký. Bia đen 0.02 Tơn/Vại. Họcphí Tinh Hoa Học Viện zero Tơn/Mùa.

(***) LHQ còn ra nhiều quyếtnghị đểucáng tươngtự vụ Libya, buộc nhiều quốcgia phải độclập, đéo cho mần nôlệ miễnphí hehe. Mời gúc mời mời.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Bấtdiệt: (Bất diệt).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Đươngkim: (Đương kim).
– Giámđốc: (Giám đốc).
– Côngty: (Công ty).
– Tráchnhiệm: (Trách nhiệm).
– Hữuhạn: (Hữu hạn).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hồigiáo: (Hồi giáo).
– Xãhộichủnghĩa: (Xã hội chủ nghĩa).
– Sởhữu: (Sở hữu).
– Diệntích: (Diện tích).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Dânsố: (Dân số).
– Mãtấu: (Mã tấu).
– Trữlượng: (Trữ lượng).
– Dầumỏ: (Dầu mỏ).
– Sảnxuất: (Sản xuất).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Điềukiện: (Điều kiện).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Tầmcỡ: (Tầm cỡ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Côngdân: (Công dân).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Kýtúcxá: (Ký túc xá).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Táchbiệt: (Tách biệt).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Lộnglẫy: (Lộng lẫy).
– Giainhân: (Giai nhân).
– Nhumì: (Nhu mì).
– Thánhthiện: (Thánh thiện).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Kếtoán: (Kế toán).
– Vậntải: (Vận tải).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Ngânsách: (Ngân sách).
– Việnsĩ: (Viện sĩ).
– Hiệutrưởng: (Hiệu trưởng).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Gato: (Ghen ăn tức ở).
– Thônglệ: (Thông lệ).
– Phồnvinh: (Phồn vinh).
– Giađình: (Gia đình).
– Đồngbào: (Đồng bào).
– Dânsố: (Dân số).
– Chênhlệch: (Chênh lệch).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Phátxít: (Phát-xít).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Hìhục: (Hì hục).
– Hộiđồng: (Hội đồng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Quyếtnghị: (Quyết nghị).
– Độclập: (Độc lập).
– Hoangthú: (Hoang thú).
– Tùtrưởng: (Tù trưởng).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Quốcvương: (Quốc vương).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Lịchsử: (Lịch sử).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Chánhphủ: (Chánh phủ, Chính phủ).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Vôsố: (Vô số).
– Thamluận: (Tham luận).
– Sốliệu: (Số liệu).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Mậudịch: (Mậu dịch).
– Họcphí: (Học phí).
– Đểucáng: (Đểu cáng).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Nôlệ: (Nô lệ).
– Miễnphí: (Miễn phí).

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/02/26 - 15:41

  Bạn ơi!

  Mình ngồi ở nước mình thì chỉ thấy nước mình nên kêu nước mình cái gì cũng kém, chứ ở nước khác biết đâu họ còn tệ hơn mà mình không sống ở đó nên không biết thôi! 

  ————————

  hé hé, nghe cái đoạn ông anh Chim Sơn Ca cóp bết, sến vãi đạn í nhở chibộ nhở

  Chính ra mang tính giải trí rất cao

 2. #2 by DG on 2011/02/26 - 15:43

  Địt mẹ thằng Đéo Biết Ji tránh xa em Rô của anh ra, lồn mẹ mài! Chưởi gái mà ngu! Chưởi khắm như bòi tên Già Lào Cồn! Địt mẹ!

 3. #3 by minhhuong on 2011/02/26 - 15:49

  Ui địtmẹ lão Deobietj kia ngu vãi đái.

  Chị có chửi nó về nội dung nó nói không, lão bị mù hả mà đéo thấy chị chửi nó tội sử dụng chữ “Vàng Son” lung tung. 

   

  Đừng có lải nhải xoay sang hướng khác.

 4. #4 by Via Nguyen on 2011/02/26 - 15:49

  Thằng 9 nói đíu đúng ah. Vàng son quán này là đéo j ấy nhỉ. Đc Zì thối iu tiên thì cũng biết điều tí chút. Hôm hổm bàn về ăn uống man di mọi rợ tranh luận hùng hồn vãi mã bây h lại chén thằn lằn là thế đéo nào. Thế nó gọi là Bần son đúng quá chứ đéo. @ Thằng đéo j


  Lừa mà, nói một đằng nàm một nẻo, chả tác phong ông cụ đéo j mà học đi đối mới hành í địt mẹ bọn mọi dợ
 5. #5 by DG on 2011/02/26 - 15:52

  Địt bà thằng Chim Sơn Ca, mầy làm anh xúc động nhỏ lệ rồi đây nài! Các bạn ơi, tớ xúc động quá! Xã hội cần những tâm hồn như thế, hehe, chưởi sư bà bọn Bựa phát!

 6. #6 by tieuthithi on 2011/02/26 - 15:53

  Ơ địt mẹ cu Dê Gẻ hôm nay bị bà nhập à ? hay vừa bị  vện nó cào rách mặt tự dưng nhớ nhung vung vít
  Hôn đéo gì  mà hôn lắm thế ? Hôn em Rô chưa  chán à ?

 7. #7 by ongcu69 on 2011/02/26 - 15:53

  Địtmẹ cái danh Vàng Son hãm lìn. Các chị ở đây ĐÉO cần cái danh hão.@Hương Điêu:


  1, Đồng ý với em, địt mẹ tất cả các loại danh hão và địt mẹ đứa nào đặt ra cái danh hão đấy hế hế. 

  2, Vấn đề KHÔNG NÊN ĂN THỊT CON GÌ đã được bàn tung lên ở quán và được ngầm hiểu: BẦN NÔNG THÌ CON ĐÉO GÌ CŨNG ĂN. Thế anh gọi Rô là Bần Son có đéo gì sai?

  @ Nôn Vào Zì: địt mẹ con a dua a tòng.
 8. #8 by Lừa nhà quê on 2011/02/26 - 16:00

  Chi bộ cho em hỏi phát,


  Nhân lúc vàng đang hạ, có tí tiền ông cụ, em định chuyển ra vàng, nhưng đang trong lúc rối ren thế này thì đéo biết nó có bán vàng chuẩn cho mình không nữa, chi bộ chỉ cho em cách kiểm tra tuổi vàng – hay hàm lượng vàng nhỉ (tức là nhận biết đúng vàng bốn con chín í) ?

  Cảmơn chi bộ thối trước,
 9. #9 by DG on 2011/02/26 - 16:02

  Hường ơi chửi đào mả thằng Cu Chín Nục lên đi em! Anh hôn em phát cho có khí thế nầu! Yêu em!

 10. #10 by ongcu69 on 2011/02/26 - 16:09

  @Hương: anh quý cái thẳng tính của em. Có gì cần phản ứng là phản ứng luôn, không phải ai cũng dũng cảm như em. Nhưng địt mẹ lần này em phản ứng hơi vội. Vén váy lên, mồm 5 miệng 10 nhưng có cái ý nào ra hồn đéo đâu. Tự nhiên có phải vén váy hớ rồi không?


  Nếu em không thoải mái với cái danh củ lồn Vàng Son thì từ nay anh chuyển sang gọi em là Vàng Nông, bạn thân của Bần Son 
 11. #11 by Gia_lamcam on 2011/02/26 - 16:13

  Há há há,
  Bố khỉ!
  Em Rô Xinh cứ càng ngày càng xinh mới chết chứ!
  Thế mờ mấy hôm cứ đi để ý bác Phỉ bên xóm bạn.
  Rô Xinh ơi tặng anh quả ảnh nầu ngon ngon đi em.
  Sâu lại tặng ảnh Dũng Hói mần giề mần giề?
  Ma Xó phọt Bác Phỉ #2 đê!
  Há há há!

 12. #12 by ongcu69 on 2011/02/26 - 16:14

  Địt mẹ con Dái Ghẻ bị hách níc à? Đéo gì spam kinh thế. 


  Thôi anh đi rửa tay đây, đéo gì. Vô tình hắt bát mắm tôm đi đéo ngờ lại trúng vào con khỉ đang đến ngày, nhặng hết cả lên địt mẹ.
 13. #13 by EURO on 2011/02/26 - 16:52

  Ối mẹ ơi vừa ngủ dậy chị mới phát hiện cu Chín bữa nay bị đụng mồ đụng mả khi chị ăn thằn lằn, được cu Via vỗ tay cổ vũ địt mẹ tâu nhã quá đê.
  Địt mẹ cứ đà nầy nhẽ lần sau để sáng danh Vàng Son chị chỉ dám đứng từ xa cắn móng tay “eo ơi kinh wa, eo ơi sợ quá…” với đủ các thể loại kém văn minh nhở?
  Tổ sư bọn a dua.
  Chị tìm hiểu thực tế life stile dân bản địa, nên việc lăn lộn vầu cuộc sống của họ là điều tối thiểu phẩy làm. Vụ ăn dế hay ăn dông của chị đều phục vụ cho mục đích đó, hiểu chưa lũ lừa?
  Các cu coi discovery, có coi những tập bỏn dạy cách sinh tồn trong điều kiện thực tế, thằng Tây cũng phải bắt rắn rết để ăn, cũng phẩy ăn sống tủy con vật nằm chết trên đường để tìm hiếm 1 tý protein nạp vầu người. Chắc cỡ các cu chỉ dám đứng từ xa “eo ơi kinh wa, thà chết đói còn hơn phẩy hông?”
  Tiên sư bố bọn hãm lìn. Dìm hàng gái Bựa cũng đéo biết cách mà dìm. Cứ tạo cho chị cơ hội PR là đéo hehe.

 14. #14 by Банан on 2011/02/26 - 16:55

  @Cu Chín: Nóng nẩy thế làm điếu gì, anh tưởng vầu đây được chửi hay bị chửi nhiều phải cảm thấy khoái chứ nhở

 15. #15 by ongcu69 on 2011/02/26 - 17:14

  @Bần Son:


  Ok, đã là Bần Son thì gì chả đớp được, who gives a shit! Còn việc ăn/uống để sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt thì khác nhế. Địt mẹ lúc đấy đái ra cũng phải hứng lại để uống, đéo loại trừ bần nông hay tinh hoa. Mà em thấy tự tin với gu ăn uống của em thì việc đéo gì phải thanh minh thanh nga thế nhỉ 
 16. #16 by EURO on 2011/02/26 - 17:20

  @ Cu Chín, okie dừng ở đây, giờ chị mới biết Cu Chín thiếu kỹ năng đọc hiểu.
  Thành thật cáo lỗi.

 17. #17 by DG on 2011/02/26 - 17:24

  “thưa cụ là trừ cứt và lá xoan, em đớp được tất những gì đụng đậy”@ Rô bóng. Rô ơi anh có món đang đụng đậy đây nài, chén hông em? Anh mời! He he.

 18. #18 by Deobietj on 2011/02/26 - 17:25

  Cái cô Hương qua đèo này. Đéo đọc kỹ Ku Chín nói j ah. Nó bẩu Vàng Son thì đéo chén kiểu bần nông. Còn đéo phải Vàng son thì nó gọi là  Bần Son thì đúng mje rồi kêu đéo j nữa.

  Djt mje khi đối diện mới cả cái sống cái chết thì djt mje có thể chén bất cứ cái j để tồn tại nghe chửa. Còn bình thường, đã nỏ mồm tự xưng Tinh hoa mới cả Vàng son thì đớp hít như nào cho xứng nghe chửa. Djt mje làm phóng sự về việc đớp hít nhất thiết phải thực hành đéo đâu. Còn đã chén rồi thì đc gọi là Bần son chứ còn jề nữa hử.
  Djt mje. A vẫn bần nông. Chẳng tự hào đéo j nhưng đéo phẩy Tinh hoa thì là Bần nông chứ đéo. Hiểu chưa hả mấy con Bần son.
 19. #19 by Deobietj on 2011/02/26 - 17:26

  Cái cô Hương qua đèo này. Đéo đọc kỹ Ku Chín nói j ah. Nó bẩu Vàng Son thì đéo chén kiểu bần nông. Còn đéo phải Vàng son thì nó gọi là  Bần Son thì đúng mje rồi kêu đéo j nữa.

  Djt mje khi đối diện mới cả cái sống cái chết thì djt mje có thể chén bất cứ cái j để tồn tại nghe chửa. Còn bình thường, đã nỏ mồm tự xưng Tinh hoa mới cả Vàng son thì đớp hít như nào cho xứng nghe chửa. Djt mje làm phóng sự về việc đớp hít nhất thiết phải thực hành đéo đâu. Còn đã chén rồi thì đc gọi là Bần son chứ còn jề nữa hử.
  Djt mje. A vẫn bần nông. Chẳng tự hào đéo j nhưng đéo phẩy Tinh hoa thì là Bần nông chứ đéo. Hiểu chưa hả mấy con Bần son.

 20. #20 by ongcu69 on 2011/02/26 - 17:27

  @Bần Son:


  Ok, dừng thì dừng. Nhưng 1 lúc nào đó em muốn thanh minh tiếp thì anh vẫn sẵn sàng nghe ha 
 21. #21 by EURO on 2011/02/26 - 17:34

  Hố hố được thêm con Đéo biết gì chõ mõm vô đánh hội đồng kìa, thôi chị đéo rảnh, chị phẩy đi chợ nấu cơm làm gái hiền ngoan đây, để bọn Bần Son đứa nầu rảnh thì gây dựng phong trào tiếp. Nhưng cảnh cấu các cu, lèo lái dư luận coi chừng vỡ mõm đấy.
  Chị nhắc lại lần chót: tất cả những đề tài chị PR ở dưới là tìm hiểu thực tế cuộc sống ở dưới để mần phim thực tế, còn các cu cứ lèo lái rằng đó là gu ăn uống của chị để tính tập trung đánh mũi dùi thì hehe, chị kệ cụ các cu, nhế!
  @ Dê Già, con động đậy của cu bằng con giun đũa, thấm tháp đéo gì mà mời hehe…

 22. #22 by Lucky on 2011/02/26 - 17:40

  Chào ngày mới chi bộ

  Mấy hôm nay Zi bận xuống đường , quán để Hương điêu trông , thế đéo nào mấy thèn mới vào mới mấy thèn ở lâu lại nỗi khùng , chũi Gái nhẹn xị cả lên thế ? Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm ? 

  @ 9 : Rô làm bên đấy , không lăn lộn thực tế khác nào ngồi office tường thuật hiện trường vụ án ?  Nghề nghiệp nó yêu cầu thế ! Phải hiểu công việc của người ta chứ ! Hơn nữa quán Bựa không phải nồi cơm của cô ấy , mà đã vào đây rồi thì bán lĩnh đầy mình , loại em chã mới lũng lịu ,mới làm hàng … ditmie điếu có cửa tồn tại nơi này . Phải biết vì sao bà Zì nâng niu Gái trong quán chứ . Ăn ở lâu dới Zì mà điếu học cái đĩ thõa , đong Gái của bà !  Uổng công bà Zì gõ mòn phím .

  @ Rô-xinh :  SGTT là một lá cái không tôn trọng đôc giả , Ky lấy nick Trần Huyền Trang gõ còm bật thèn hãm lìn nâng bị lãnh đạo qua vụ giá tiền trong giờ diễn thuyết . Chúng nó edit lại hết , đọc lên sai ý Ky muốn nói . Ky bực !

  @ Via :  lấy bản thân mình ra soi thì đừng yêu cầu cao hơn như thế trong quán này !  Sao Thi tìm ra khối thông tin , còn Via không thấy ?

  @ Chim Son Ca – Ca :  cop bét lá cải qua đây thì cũng bình loạn hoặc đưa ra suy nghĩ gì , sao chẳng nói gì vậy ? Cứ phải nói lên chính kiến , sai đúng không phải vấn đề . Chẳng phải thèn Tây nào đó xin chết để người khác được alo sao ?

 23. #23 by Dom-dom on 2011/02/26 - 17:42

  chứ ở nước khác biết đâu họ còn tệ hơn mà mình không sống ở đó nên không biết thôi!
  Tên HVB nói đúng mịa nó rồi. Gì chứ Bắc Hàn, Dim- ba- bu- ồi thì tệ hơn mình là cái chắc. Đó là còn chưa kể đồ TB giãy chết thì sao khá hơn mình được hề hề

 24. #24 by Lucky on 2011/02/26 - 17:49

  Ditme , ngồi xem mấy người đổ cứt vào mồm nhau bực hết cả cửa mình ! 

  Thèn đéo nào definition ” Vàng Son ” ” Tinh Hoa ” là gì nghe coi !
  Tỉ như : Phò – là một nghề cao quý như bao nghề khác (ông Cụ chẳng bảo lao động là vinh quang còn gì ! Cấm cãi ! ) Chuyên môn  là ịch và nhận tiền công . Hết .
   

  Ditmie – mượn lời bà Zì thì cũng phải đưa ra cái def cho chuẩn để nói chứ , cứ cái đéo gì không bình thường thì bảo nó là Bần Nông , là A, B, C …

 25. #25 by Mr. Tran on 2011/02/26 - 17:53

  ui địt mẹ sắp sửa đéo có gì đổ vầu mồm rùi mà các cô còn lôi cái list ăn uống của Tướng thối ra làm cái đéo.

  địt mẹ vẫn cái chủ đề hãm lìn của mấy thằng bẩu ăn cái nầy thì thế lọ, ăn cái nọ thì thế chai!

  địt mẹ vãi hàng. chủ nghĩa sùng bái tướng thối à?

 26. #26 by Lucky on 2011/02/26 - 18:00

 27. #27 by ongcu69 on 2011/02/26 - 18:04

  @Lắc Ky:


  Phải lăn lộn thực tế thì nhiều nghề cần, không chỉ có bọn làm phim em ơi. Gạt bọn sa lông sang 1 bên nhé. Vấn đề là thực tế đến đâu? Giới hạn cho việc hòa mình vào thực tế? Không lẽ làm phim về bọn gay là phải chĩa đít ra để thực tế?

  Còn với đối tác, nếu bỏn mời món mình đéo thể nuốt thì làm sao? Cũng phải lăn tăn đấy, đéo dễ hehe. Có đợt xuống Thái Bình mần việc, đến màn ăn nhậu thì ngồi vào bàn rồi mới biết hôm nay bỏn đãi món thịt mèo. Anh nhất quyết đéo gắp 1 miếng đấy, vì đấy là giới hạn thực tế của anh hế hế.
 28. #28 by Lucky on 2011/02/26 - 18:16

  @ 9 : Đó là giới hạn của 9 , còn Rô xinh nói ” trừ lá xoan với cứt ” everything Rô không care còn gì !!! 9 không nên đem cái giới hạn của 9 chụp lên đầu Rô , càng không nên nói “Vàng Son ” không thế này , thế kia . Ky thấy từ Vàng Son bắt đầu có mùi khắm rồi đấy !

  Giới hạn trong nghề nghiệp nó lại khác nữa, cần tôn trọng người khác hơn . Tỉ như thèn làm vacxin AIDS , ngày nó tiếp xúc cả 1000 mẫu máu dương tính , khả năng phơi nhiểm cực cao , nhưng nó thích thì nó làm thôi , lăn tăn gì ? Nó không sợ chết à? Nó không quý cái thèn người nó ah?

 29. #29 by ongcu69 on 2011/02/26 - 18:28

  trừ lá xoan với cứt@Lắc Ky:


  Thế nên mới có danh hiệu Bần Son. Còn việc nâng bi Vàng Son thì anh đéo rành, em cứ chửi mả bố thằng nào đánh bóng Vàng Son lên hế hế. Mà cái chủ đề này nhạt mẹ rồi, stop mẹ đi. 
  Anh chờ các cồng của em về kinh tế.

  P/S: Ảnh đi tập lái máy bay đâu?
 30. #30 by Lucky on 2011/02/26 - 18:31

  @ deobietj :

  ” Djt mje làm phóng sự về việc đớp hít nhất thiết phải thực hành đéo đâu. Còn đã chén rồi thì đc gọi là Bần son chứ còn jề nữa hử.
  Djt mje. A vẫn bần nông. Chẳng tự hào đéo j nhưng đéo phẩy Tinh hoa thì là Bần nông chứ đéo. Hiểu chưa hả mấy con Bần son.”

  Không ổn trong cách lập luận . J nghĩ sao một đám Lỗ Đít cùng Tài Phiêt  đi qua Châu Phi làm từ thiện . Đi thực tế , tụi bản xứ nó mời mấy món , chỉ dọn lên thôi là bụng miệng không phun mie hết ói vào đó . Nhưng rồi ,cũng phải cố bỏ mồm miếng , dù sau đó ói sạch . Như thế mới hiểu ra nhiều điều chứ .Còn hiểu gì thì J tự suy nghĩ .

   Đám này trở về nơi chúng ở , ditmie đứa nào nói nó là Bần Nông , là A B C coi ! Có đủ trình để nói với chúng không ?

  Tất cả những khái niệm , thực ra mình đặt tên cho dễ gọi chứ không có một giới hạn cụ thể nào !

  Ditmie, bệnh nghề nghiệp nó lại lên, lại phải dài dòng văn tự từ nảy giờ ! 

 31. #31 by Lucky on 2011/02/26 - 18:36

  @9 : Cuối tuần ngồi đây chũi nhau thì sao bay được . hihi hỏi thông mình đéo chịu được !

 32. #33 by ongcu69 on 2011/02/26 - 18:40

  @Lắc Ky: anh nói nốt vậy.


  Hình như em và anh tranh luận 2 hướng khác nhau. Có những nghề phải chấp nhận chuyện sinh/tử mà không có sự lựa chọn nào khác. Thằng lính cứu hỏa khi đi mần việc là phải tiếp xúc với lửa, cũng như thằng bác sĩ thử máu gì gì trong ví dụ của em.

  Em thử nêu tính hiệu quả của việc thực tế trong việc mần phóng sự của Rô đi? Ăn mấy con thằn lằn đấy vào thì làm phóng sự thực tế hơn à? 


 33. #34 by Lucky on 2011/02/26 - 18:57

  @ 9 : em cũng com cuối cho cái này .

  Ky tôn trọng công việc của Rô làm .  Ý nghĩa của việc Rô ăn chúng quá dễ hiểu sao anh hỏi Ky ?

  1 : Nếu Rô không ăn : Rô ngoác mồm hỏi những người đã ăn , người ta nói nó vị đắng , nó vị chua , nó bla bla … tin Rô đưa vào bài viết  chính xác chăng ?   . Rô viết nó ngon như thế nào vì Rô đã ăn . Điều đó chứng tỏ sự tôn trọng độc giả của Rô ! Anh phải hiểu nó theo hướng này chứ nhỉ ?

  2 : Nếu Rô ăn : như đã nói trên , và Rô có cơ sở để bật thèn nào chém gió , nói con thèn lèn đó ăn có vị đắng ngắt , chúng nó dựng lên việc nấu nướng này kia để kích thích tính tò mò độc giả thôi , chứ ai ăn thằn lằn . Trong khi thực tế nó là món ăn của người bản xứ . ok?

 34. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 18:59

  Đù má các cô Zì đã zìa đây hĩhĩhĩ.


  @Cô Cụ Chín bầnnông: Địt con cụ nhà cô chứ, lãinhãi lãinhãi xìbãm đéo gì lắm thế?
 35. #37 by Lucky on 2011/02/26 - 19:04

  @9 : Các cồng về Kinh Tế – Ky  chưa bi bô gì được lúc này . Chờ đầu tuần tới xem tụi EU và Mẽo cũng như LHQ quyết định thế nào với Libya , lúc đó em mới nói tiếp được .Chúng nó mới đưa ra cảnh báo trong tuần này , chưa có quyết định chính thức .  Với đầu tuần tụi bạn đi làm lại mới moi được tin, chứ giờ chúng cũng weekend như Ky thì hóng được gì !

 36. #38 by tieuthithi on 2011/02/26 - 19:13

  Bốt lại cái còm cũ rùi đi chén he he , đỡ phải viết lại :
  @Ky yêu : Ky tập lái máy bay à? ôi ngưỡng mộ em quá ngưỡng mộ em quá đi .Pót cái  ảnh  cho  chi bộ thưởng lãm đi nầu he he …Địt mẹ lũ đàn  ông  hãm lìn xem phụ nữ thời đại phải như vậy chứ . Ui  mẹ ở Lùa  mà cho học chắc chị cũng đi tập lái quá he he …Ky sướng đéo chịu được thật đấy

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 20:26

   Thi Còi đã Boeing rùi mà còn tập lái tầubay nữa thì Zì biết gọi em là jì hử jời?

 37. #40 by Lucky on 2011/02/26 - 19:14

  @ Zi : Lucky rất bực mình về việc Zi thả quán , đéo chỉ đạo gì hết , mie tham luận thì cứ a dua chủi Gái là sao là sao ?

  Ditmie khi nào Zi mới hết xuống đường ?

  Khủng hoảng thì thèn cá mập chết kiểu thèn cá mập, thèn kiến chết kiểu thèn kiến . Biết Zi thất thoát nặng , nhưng nó là bình thường , ditmie có cái đéo gì đâu mà Zi não lòng , bỏ quán lang thang . Đời còn dài Zi gây dựng lại mấy hồi , ditmie chẳng lẽ Zi cũng ủy mị vậy sao ?

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 20:25

   Zì xuống đường xong rùi và đã zìa hiahia. Đâu bọn nầu xìbam nầu Zì zi cho chết cụ tụi tủi luôn.

 38. #42 by Lucky on 2011/02/26 - 19:18

  @ Thi : Ky post cái hình ở dưới ý . Hihi Ky học lái cho vui ý mà . Nhưng mất thời gian quá . Ky phải chờ thời tiết đẹp , thường vào hè mới chơi môn này . Nó cũng chỉ là một hoppy thôi chứ có gì ngưỡng mộ . Tại Thi ở Lừa không có điều kiện thôi .

 39. #43 by tieuthithi on 2011/02/26 - 20:08

  @Ky có thèng “phi công trẻ” oách nhở hờ hờ … mà trông ngon lành cành đào thế mờ vẫn phải ăn kiêng sao ?

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 20:46

   Em đừng nói nữa kẻo bọn Bần Nông around here bỏn nuốt ực ực ực hết mẹ cả nước bọt trong alô.

 40. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 20:13

  Mẹ con nầu jảzanh Zì bốt 2 cồng liền thế kia? Đù má Zì cho cô 24h để sửa Screen-name đó (Avatar Đầu Ông Lừa Hoành thì Zì chấpnhận cho cô Zùng hehe), đến hết hạn mà cô vưỡn đéo sửa thì Zì jam cô chungthân luôn vì tội xìbam.

 41. #46 by minhhuong on 2011/02/26 - 20:21

  Ô hô, đi cả buổi rồi mà về vẫn thấy cãi nhau à?

  Địtmẹ lão Deobietj, chị mày chửi cách cứ chụp vào đầu các chị chữ Vàng son, chữ Bần Son đéo gì.

   

  Chứ chị có chửi nội dung lão Chín Tái nói về ăn cái đéo gì thì nên với không nên không? Chị đéo phản đối ý kiến của lão, chị phản đối cách lão ý nhét lời khuyên của lão vào chữ Vàng Son hay Bần Son.

   

  Địtmẹ cả lũ giai bựa ngu như chó adua vãi lìn kìa. Mỗi 1 thằng vào đây thì tự biết đọc, tự biết suy nghĩ, tự biết chọn lựa ăn cái đéo gì, và nhất là ăn gì vào lúc nào. Chủ đề đó đã bàn vãi nát ra rồi, sau đó là tự mỗi đứa quyết định lấy, nghe rõ chưa. Cả lũ giai bựa có là sở hữu cái miệng cái Rô đâu mà ngồi đấy quyết định cho nó ăn gì ăn gì.

   

  Cái Rô nó tự biết chọn lấy món, và ăn nếu thấy cần phải làm.

  Im mẹ cả lũ đi.

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 20:30

   Hẽhẽ chọc cho Vàng Son chưởi Bần Nông toangtoác toangtoác là một trảinghiệm rất taonhã.

 42. #48 by ongcu69 on 2011/02/26 - 20:22

  Hô hô có con mặt ./ http://vn.360plus.yahoo.com/TrungTuong-AnHoang chơi hàng nhái phá thối con Zì. Hố hố chắc phải là tên nào hay chơi trong quán đới.

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 20:28

   Hehe cỏn bốt cồng jống Zì tới nỗi Zì còn nhầm hĩhĩ, nếu hông thế thì Zì jam mẹ cỏn luôn rùi cho bõ tức.

 43. #50 by ongcu69 on 2011/02/26 - 20:28

  À mà địt mẹ Con Hàng Nhái nhé. Mầy bốt có 2 cồng ngắn cụt lủn như chim Zì mà cồng đéo nào cũng chửi anh là sao? Địt mẹ mày nhát nữa nhế hế hế.

 44. #51 by EURO on 2011/02/26 - 20:28

  @ Rô-xinh :  SGTT là một lá cái không tôn trọng đôc giả , Ky lấy nick Trần Huyền Trang gõ còm bật thèn hãm lìn nâng bị lãnh đạo qua vụ giá tiền trong giờ diễn thuyết . Chúng nó edit lại hết , đọc lên sai ý Ky muốn nói . Ky bực !

  Ky, bởi vậy mới hiểu làm bấu ở Lừa thế khó nầu. Chủ trương từ trên đã vậy, tới lượt mình muốn thực tế hết khả năng có thể để truyền tải thông tin cho trung thực thì lại bị đè ra bới móc. Bởi vậy cũng nên thông củm cho tác phong mần bấu salon của Lừa nha.
  SGTT là bấu nhấn nhá về kinh tế nhiều, nhưng những gì liên quan tới chính trị hay nhạy cảm thì đương nhiên phẩy thận trọng, Rô hiểu việc nầy. Chính Rô đôi khi ngứa mõm tham gia cũng không tránh khỏi việc đó. Câu cửa miệng bấu giới luôn nhắc nhở nhau: nhà bấu o chết trên chiến trường, nhưng thường chết vì sụp hố trâu.
  Bên Rô mạnh nhất các mảng chiền hình thực tế và các dạng phóng sự- ký sự khám phá kiểu Discovery.
  Về bài viết cho bấu giấy, trước nay Rô chỉ thích và sở trường những dạng bài thế nầy:

  http://sgtt.vn/Loi-song/Song-va-chia-se/137558/Phep-mau-cua-nhung-phan-doi-khuyet-tat.html

 45. #52 by trungduongd on 2011/02/26 - 20:29

  @Lucky. Đang học lái trực thăng thật à, phục lắm đấy. Vì khó lái hơn là máy bay nhỏ thường. Ngày trước có kẻ học chung lớp hắn là huấn luyện viên cho cỡ Boeing 737 và Airbus 318 bảo thế.

  Cái con Lucky cỡi có phải MBB không?

  Lucky Vàng Son chấp gì bần nông. Có kẻ châm chích cá nhân người khác để tỏ quan điểm của mình thôi. Đọc comments của Lucky thấy rõ nét phân tích hơn nhiều giai. Vàng Son (từ) thuở yêu em.

  Nhờ Lucky nhắc lại cách Embed Youtube nào. Không có preview làm hỏng hết.

 46. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 20:32

  Côngnhận em Gô Xinh có quả sâu hàng chém ông Thằn Lằn khiến Zì cũng sởn mẹ hihi gai ốc. Hĩhĩ nếu ẻm không là Vàng Son chắc Zì cũng fải kê kích cho lệch mẹ fáo hãhã.

 47. #54 by EURO on 2011/02/26 - 20:33

  Hehe, từ chiều em cũng tính théc méc sâu Dì vầu nhà em mà khi em vầu lại qua nick đó thì quán Bựa chỉ có 4 bài ngắn ngủi, chưa kịp nói gì lộ cụ nó hàng hô hô. Vụ nầy mới à nha.

  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 20:42

   Cỏn lừa jỏi fết hehe. Trình đó cỡ Năm Lét đấy.

 48. #56 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 20:34

  Mấy hôm nay tivi đang live jải gốp WGC đấu đốikháng bên Arizona có cô nầu coi hông ta? Zì đang muốn chém về gốp cho cuộc đời bớt nặngnề mà hông biết có con nầu quantâm hông nữa.

 49. #57 by ongcu69 on 2011/02/26 - 20:35

  chị phản đối cách lão ý nhét lời khuyên của lão vào chữ Vàng Son hay Bần Son@ Vàng Nông


  Anh cũng phản đối kiểu nhét chữ vào mồm đứa khác. Đọc kỹ lại cồng anh xem, khuyên khuyên cái dắm ý. 
 50. #58 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/26 - 20:37

  Zì khuyên em Thi Còi nên học cỡi ông ngựa hơn là lái tầubay em ạ. Hoặc không thì học nhẩy zù hehe.

  Để Zì kiếm lại bài kể về trảinghiệm thời 7x với một em vậnđộngviên nhẩy zù lứa đầutiên của Lừa hehe cho em Thi Còi chiêmnghiệm.