Uncle Fi, Libyan revolution father (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bác Phi, cha già cáchmạng Libya

Bác Phi đây không phải Bác Fidel, Lãnhtụ Bấtdiệt nước Cu3 bên Tây Bán Cầu, bạn thân cô Triết Nguyễn, Lãnhtụ Hảohạng Xứ Lừa các cô, mà Bác Gaddafi, đươngkim Tổng Giámđốc Côngty Tráchnhiệm Hữuhạn Một Thànhviên Hồigiáo Xãhộichủnghĩa Libya, bắc Phi Châu.

***

Sởhữu diệntích hạng #17 thếgiới (1.7 trẹo cây vuông, gấp 5 Lừa), dânsố hạng #101 (6 trẹo mãtấu, bằng 1/15 Lừa), trữlượng dầumỏ hạng #9 (47 tỷ thùng, gấp 10 Lừa), sảnxuất dầumỏ hạng #18 (1.8 trẹo thùng/ngày, gấp 5 Lừa), quốcgia Libya hoàntoàn thừa điềukiện giở nên một Bấthủ, tầmcỡ Kuwait hoặc Brunei (*).

Thựctế, vầu 198x, GDP Đầu Người của Libya đã xếp trên Italy, Spain, New Zealand, và thậmchí Singapore.

Thằng Miamia Cằm Dài, côngdân Libya, bạn thân Trung Tướng thời Tinh Hoa Học Viện XYZ Sô Liên 198x, hệt một Đẳngcấp, chẳng thèm sống trong kýtúcxá sinhviên như bọn Trung Tướng. Nó thuê riêng một cănhộ ba-buồng phố Taqua Taquak sống một mình táchbiệt, và hàng ngày cỡi taxi đến trường.

Miamia đến trường không để học nghề pa nó địnhhướng nó, mà để chim gái. Hầu như mỗi ngày, nó chim một gái mới. Hết lộnglẫy giainhân, thì nhumì thánhthiện. Con Irina Mắt Nhung từ Tallinn, con Anastasia Váy Bò từ Krakow.., Trung Tướng đang đong vãi lúa bằng thơ Byron với tranh Van Gogh, thì thằng Miamia nó chim mẹ bằng giấy Ông Tơn.

Pa Miamia chỉ mần cái đéo gì như kỹsư-trưởng hoặc kếtoán-trưởng một hãng vậntải lìutìu vùng Tripoli, cũng đủ ngânsách gởi Miamia nó tháng tiêu nhòe 500 Ông Tơn, gấp ba lương Pan Pan Việnsĩ, thằng hiệutrưởng siêu-già-hói của Tinh Hoa Học Viện hehe thầy Trung Tướng (**).

Ui côngdân Libya 198x, thật ngưỡngmộ quá. Thật gato quá.

***

Bác Phi, như thônglệ, chẳng góp sức mẹ gì vầu phồnvinh của giađình thằng Miamia Cằm Dài, bạn thân Trung Tướng, cùng đồngbào nó.

Trước WW2, Libya từng được coi là xứ Nam Ý, tựa như Lừa từng được coi là xứ Đông Pháp same time, với 20% dânsố là Italian. Mức sống Italy và Libya hầu như không chênhlệch.

Trong và sau WW2, Libya ngẫunhiên thuộc về Đếquốc Anh, khi Phátxít Ý bại trận. Tới đó, cáchmạng Libya vẫn đươngnhiên là zero, Cha Già còn hìhục hehe vần tí mẹ.

Tháng Novembre 1949, Đại Hộiđồng LHQ độtngột ra quyếtnghị buộc Libya nhận độclập trước 01/01/1952. Mẹ ác hơn loài hoangthú (***).

Côngdân Sayyid Mahdi, con trai một tùtrưởng tôngdật, đã thành Quốcvương Idris của xứ Libya độclập, lần đầutiên suốt lịchsử ngàn năm, nhằm ngày 24/12/1951, tròn một tuần trước bữa deadline. Hehehe mài trốn đàng giời.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vua Idris lãnhđạo Libya không tồi. Năm 1959, chánhphủ cô pháthiện vôsố mỏ dầu hoành vãi chưởng, và hehe, các côngdân Libya bụp phát bị ngưỡngmộ và gato.

Thật gato quá.

***

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2011)

(*) Sốliệu 2009, theo CIA World Factbook.

(**) Tại Sô Liên 198x, giá thuê cănhộ thằng Miamia quãng 40 Tơn/Tháng. Phò chínhủy 10 Tơn/Giờ. Gà mậudịch 0.5 Tơn/Ký. Bia đen 0.02 Tơn/Vại. Họcphí Tinh Hoa Học Viện zero Tơn/Mùa.

(***) LHQ còn ra nhiều quyếtnghị đểucáng tươngtự vụ Libya, buộc nhiều quốcgia phải độclập, đéo cho mần nôlệ miễnphí hehe. Mời gúc mời mời.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Bấtdiệt: (Bất diệt).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Đươngkim: (Đương kim).
– Giámđốc: (Giám đốc).
– Côngty: (Công ty).
– Tráchnhiệm: (Trách nhiệm).
– Hữuhạn: (Hữu hạn).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hồigiáo: (Hồi giáo).
– Xãhộichủnghĩa: (Xã hội chủ nghĩa).
– Sởhữu: (Sở hữu).
– Diệntích: (Diện tích).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Dânsố: (Dân số).
– Mãtấu: (Mã tấu).
– Trữlượng: (Trữ lượng).
– Dầumỏ: (Dầu mỏ).
– Sảnxuất: (Sản xuất).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Điềukiện: (Điều kiện).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Tầmcỡ: (Tầm cỡ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Côngdân: (Công dân).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Kýtúcxá: (Ký túc xá).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Táchbiệt: (Tách biệt).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Lộnglẫy: (Lộng lẫy).
– Giainhân: (Giai nhân).
– Nhumì: (Nhu mì).
– Thánhthiện: (Thánh thiện).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Kếtoán: (Kế toán).
– Vậntải: (Vận tải).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Ngânsách: (Ngân sách).
– Việnsĩ: (Viện sĩ).
– Hiệutrưởng: (Hiệu trưởng).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Gato: (Ghen ăn tức ở).
– Thônglệ: (Thông lệ).
– Phồnvinh: (Phồn vinh).
– Giađình: (Gia đình).
– Đồngbào: (Đồng bào).
– Dânsố: (Dân số).
– Chênhlệch: (Chênh lệch).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Phátxít: (Phát-xít).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Hìhục: (Hì hục).
– Hộiđồng: (Hội đồng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Quyếtnghị: (Quyết nghị).
– Độclập: (Độc lập).
– Hoangthú: (Hoang thú).
– Tùtrưởng: (Tù trưởng).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Quốcvương: (Quốc vương).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Lịchsử: (Lịch sử).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Chánhphủ: (Chánh phủ, Chính phủ).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Vôsố: (Vô số).
– Thamluận: (Tham luận).
– Sốliệu: (Số liệu).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Mậudịch: (Mậu dịch).
– Họcphí: (Học phí).
– Đểucáng: (Đểu cáng).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Nôlệ: (Nô lệ).
– Miễnphí: (Miễn phí).

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/02/24 - 01:18

  Địtmẹ côn Zì Man Zi Mọi Zợ ăn máu lồn ở đâu về đi. Hệ Hệ

 2. #2 by Dragonfly on 2011/02/24 - 01:19

  Địtmẹ nước sôi lửa bỏng thế này mà cứ núp lùm mãi. Hệ Hệ

 3. #3 by Lucky on 2011/02/24 - 01:20

  Ah, post tự động hả ? hố hố , mai làm gì quán cũng chủi inh lên Zi hóng đéo còm .

 4. #4 by Mit on 2011/02/24 - 01:39

  Vừa tính power-off lại thấy bài này…. Chi bộ vầu chửi mụ Zì hoăng lên nhá.  Tối nay Mít hóng tiếp.

 5. #5 by Fucker on 2011/02/24 - 01:45

  Địt mẹ muốn Gúc lề phải lề trái đéo gì nữa.
  Phọt thì phọt mẹ ra đi. Cứ như thằng bú kháng sinh cộng ăn nguyên 1 nải ổi ấy. Địt bà con Zì hãm lồn

 6. #6 by Dom-dom on 2011/02/24 - 02:04

  Anh cũng đang định rời bàn phím đi ngủ thì lại thấy bài mới của ThỐi thòi ra.
  Lắc kỹ: ở bên vne vừa thấy bài mới gì mà nước Mỹ không là thiên đường ký tên Lucky, của em à?

 7. #7 by Thượng Sĩ Già on 2011/02/24 - 02:54

  sảnxuất dầumỏ hạng #18 @Mụ Bựa

  Giờ em nó đã đôn hạng lên #12 rồi mụ ạ. Địtmẹ chỉ giỏi cái gúc lấy gúc để, đéo chịu cậpnhựt thôngtin cái puồi gì. Tiênsưbố quân sáchvở hốhố…

  Địtmẹ chibộ, Dượng vửa vắng quán ít hôm các đồngchí đã đồngthanh đổ sến hết lượt mới nhau là nầu. Địtbẹ, cồngkiếc nhạt dư nước ./ nước ./… Vầu quán bựa cứ ngỡ mình lạc vầu hangổ bọn phảnđộng, hãi… mảbà các đồngchí nhế.

  Nhơntiện Dượng địt tung mả thằng nhà chùa họ Thích cái cho trơn puồi nầu. Cái mả bố mầy có vướnđề phongthủy hay sâu đi khoe thànhtích rỏ chanh bím gái hả mầy. Hay cái !/ mẹ mầy nó nằm lệch nên đẻ mầy tưdi quáithai thế hả thằng kia. Địtmẹ mầy nhá, từ rầy hễ mầy mở mồm định bẩu câu gì thì nhớ đứng iêm giữ nguyên vịthế đấy cho Dượng, đường nầu thì mầy cũng phẩy hấng kứt tươi vầu mồm thì địtbẹ ngậm lại làm đéo cho nó phí công. Địtmẹ mầy phát sau rốt .

 8. #8 by Dragonfly on 2011/02/24 - 03:10

  Lão Sỹ Jà Zâm có jì hay trong tình hình này khai sáng fát. Hoang mang quá. Hệ Hệ

 9. #9 by Lucky on 2011/02/24 - 03:46

  @ Dom : em không còm bên ý .

  @ Rô xinh : Ky còm bên SGTT với nick Trần Huyền Trang , chúng nó edit hết lại làm đọc lên sai ý Ky, bực quá . Số là Ky bật thèn hãm lìn phía dưới , nó bợ đít lũ Lừa lãnh tụ ,Ky nói hãy thể hiện năng lực qua điều hành đất nước  phát triễn mạnh như chính khách nước ngoài, khi ấy hãy đòi hỏi mức lương cao khi tham gia diễn đàn . Nó edit thế đéo nào làm Ky đọc như Ky ủng hộ thèn hãm lìn kia .

  @ Cụ Thượng Sỹ Già : hố hố , cụ vừa nâng niu bím vện ra, gặp TĐT bảo vắt chanh vào , hố hố , cụ nỗi mie nó khùng rồi hả ?

  @ Lài : anh thức khuya quá vậy . Anh lươt sóng trứng hả ?

 10. #10 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/24 - 09:06

  He he!
  Cu Sỹ dâm hói chua ngoa đanh đá thế kia chứng tỏ bị bất lực đã lâu ngày!
  Chẳng có ý kiến gì hay chỉ được cái ngậm cứt phun người là giỏi!
  Đầu óc cu Sỹ ngu còn hơn lừa, việc làm vệ sinh hàng ngày bằng chanh tươi cũng là rất tốt cho các vàng son đấy!
  Chỉ em ẻm nào bị bệnh thì chúng nó mới sợ thôi, em ẻm nào ngon lành có đổ cả thùng nước chanh vào thì nó vẫn thế!
  Chưa thử lần nào mà dám chửi Đại sư hở?
  Đúng là đồ lừa gộc!

 11. #11 by Chim Son Ca on 2011/02/24 - 09:09

  Ôi dis mịa, chết cười với TS Việt nam nè :

  Đề xuất lập ngay quỹ ổn định tỷ giá VNĐ

  Dũng Hói đâu chỉ đạo phát ….hehe

 12. #12 by soigia on 2011/02/24 - 09:15

  xin chầu chi bọ, chẹp chẹp ui iu các bựa quá cơ

  hj hj

 13. #13 by minhdung on 2011/02/24 - 09:26

  Ngoài giá xăng tăng 2.900 đồng một lít, dầu diezel tăng 3.550 đồng một lít lên 18.300 đồng. Dầu hỏa tăng từ 15.100 lên 18.200 đồng. Còn dầu mazuts tăng từ 12.690 đồng lên 14.800 đồng mỗi kg.


  @Địt mẹ vừa qua bảo xăng sẽ tăng sau giá điện, mà nó đã tăng luôn này. Lồn mẹ Bê tiền tơn đã đéo có, lại còn cố vét tiền lừa nữa. Dân Lừa nhục quá thể.
 14. #14 by minhdung on 2011/02/24 - 09:28

  @Ca: Thằng Lịch trưa qua anh xem phát biểu trên tinh vi buổi trưa rồi. Như nhồn. Đéo nói được cái gì ra hồn.


  Địt mẹ cái trò quỹ bình ổn giá này lúc đéo nào lạm phát chẳng mang ra xài, nhưng có tác dụng đéo gì đâu. Toàn mang ra mị dân thôi tển.
 15. #15 by minhdung on 2011/02/24 - 09:29

  @All: Xo ri hôm qua anh xuống nhà uống hụm nước, thế đéo nào gặp bộ fin hay nên hok lên họp chợ nữa, hehe.

 16. #16 by Chim Son Ca on 2011/02/24 - 09:30

  Nhà cách mạng Gaddafi đã lãnh đạo xứ Libya từ hơn 40 năm nay tuyên bố trên truyền hình tối hôm qua: “Lũ chuột biểu tình, hãy hạ vũ khí, nếu không chính quyền cách mạng sẽ dọn sạch từng nhà một, như những gì đã từng diễn ra trên Quảng trường Thiên An Môn mùa xuân năm 1989“.

  Phẩm chất lãnh tụ cách mạng có khác, dek như bọn lãnh tụ Ai Cập, Tuynidi…..
  Lũ Lừa các cô mà bầy đặt bắt chước xuống đường thì hẫy nhìn gương lãnh tụ cách mạng Libi mà coi chừng

 17. #17 by Gia_lamcam on 2011/02/24 - 09:32

  Há há há,
  Hay hay hay!
  Sư bố tên Ma Xó Cổ Nhuế phát!
  Đận nầy, lễ hội khắp nơi tưng cả bừng lên, dzui quá xá đã!
  Bọn phản động nước mẹ ngay đây cũng đua đòi hoa lá cành nè he he.
  Ma Xó biên quả bác Phỉ nhẽ hay!
  Há há há!
  Sư bố Ma Xó Cổ Nhuế! Dưng mờ cũng cho anh thành thành phát nhá!

 18. #18 by Mr. Tran on 2011/02/24 - 09:44

  Tướng thối biên bài nầy thời sự kinh. Bấu đãng đận nầy cũng tung tin tít mù, không biết có con kền kền nầu vầu đây hóng không ta?

   

  xem mấy quả ảnh đội ngự lâm quân của bản mê đéo chịu. độ chịu chơi của bản nhẽ cũng đến hàng đỉnh mẹ!

   

  mà tướng thối dùng quả “cha già” là ý đéo? đồ xỏ lá!

 19. #19 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 09:55

  Địt mẹ Bác Fi đang nổi cơn thần quynh nặng mẹ nó rồi. Trong khi các trợ lý thân cận như Bộ Trưởng Nội Vụ từ chức, các đại sứ đéo thèm đi làm, tư lệnh quân đội các địa phương có biểu tình rầm rộ đứng về phía người dân thì Bác Fi nổi máu ./ điều hơn 4000 lính đánh thuê châu Phi or gốc Hồi giáo Bosnia xả súng vào đồng bào mình, thả hết tù nhân gốc Hồi Giáo để tranh thủ sự ủng hộ, rùi chuẩn bị ra lệnh phá hủy các cơ sở xăng dầu. Con cái leo lên máy bay đào tẩu thì đéo nơi nào cho đáp, phải quay lại cố hương.

  Địt mẹ số phận Bác Fi đang tính từng giờ, or có thể Cổ tự vẫn vì quẫn mẹ đầu lâu or nhời thằng cận vệ cho một viên kẹo đồng cho xong đời độc tài khát máu.

   

  Ui địt mẹ, một thằng lãnh tụ đéo còn bình tĩnh mà nổi cơn khùng nữa thì hậu quả thế nào hử chi bộ?

   

  Địt mẹ Cổ mà cho nổ vào kho hay đường ống xăng dầu thì tuần sau Lừa phải tăng giá xăng lần nữa rùi, cho kịp giá thế giới update chứ, hố hố… 

 20. #20 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 10:04

  độ chịu chơi của bản nhẽ cũng đến hàng đỉnh mẹ!

   

  ( @ Cô Trạn)

   

  Bác Fi có thú vui tao nhã là đéo bao giờ ngủ Hotel 5 stars khi đi công cán, đến đâu cũng đựng lều cắm trại của riêng mình, toàn yêu cầu mảnh đất ngoài vườn cỏ thui. Địt mẹ tiếp khách cũng chui vô lều nốt, như bên xứ Mông với Cổ í, rất hoang dã và thân mật he he

 21. #21 by minhdung on 2011/02/24 - 10:10

 22. #22 by minhdung on 2011/02/24 - 10:11

  Thằng nào viết hay làm quả Hoa cứt lợn đê.

 23. #23 by minhdung on 2011/02/24 - 10:18

  THÂN PHẬN HOA CỨT LỢN.


  Hỡi những bạn trẻ, hỡi những bạn già, hỡi những bạn không trẻ không già.

  Hỡi những bạn ít tiền, hỡi những bạn nhiều tiền, hỡi những bạn tiền vừa vừa

  Hỡi những bạn làm thuê, hỡi những bạn làm chủ, hỡi những bạn thất nghiệp

  Hỡi hỡi hỡi tất cả tất cả

  Hỡi những ai cảm thấy cuộc đời mình như bông hoa cứt lợn. Hãy cùng chúng tôi tụ họp lại thành 1 đống hoa cứt lợn.

  Hỡi những đống hoa cứt lợn. Hãy tụ họp vào nhau thành những đống hoa cứt lợn to.

  Hỡi những đống hoa cứt lợn to. Hãy tụ họp vào nhau thành những làn sóng hoa cứt lợn.

  May ra con cháu chúng ta sẽ thoát khỏi thân phận hoa cứt lợn.

  Thời gian: 9h sáng ngày chủ nhật hàng tuần.

  Địa điểm: Nhà hát lớn ( có tài trợ ăn kem miễn phí cho các hoa cứt lợn).
 24. #24 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 10:19


  Quả Lều của Bác Fi nhìn từ bên ngoài. Bác còn có đội vệ sĩ 40 em single rất xinh kè kè bảo vệ, được chính Vện của Bác chỉ huy.

   

 25. #25 by minhdung on 2011/02/24 - 10:20

  hehe, bản quyền quán Bựa, thằng nào cóp không ghi nguồn anh xẻo dái

 26. #26 by nhucsip1 on 2011/02/24 - 10:20

  Tiên sư CHI BỰA (Chi Bộ Bựa nói tắt là Chi Bựa)! Em có nhời chầu Chi Bựa.

  Hóng quán đã lâu, hôm nay xăng tăng nên em có cớ để cồng với Chi Bựa.

  Theo em thấy cứ tình hình này Con thuyền cách mạng của Dảng lãnh đạo sẽ không đến được bến bờ thắng lợi vì xăng đã lên 19.300đ/l, dầu diesel lên 18.300đ/l. Đội ngũ phục vụ trên thuyền không được tăng lương. Những tay chèo giỏi sẽ bị thiếu chất do suy dinh dưỡng (thực phẩm tăng). Chỗ bên THẮNG LỢI vì độc quyền nên nó đếch cho chỗ đậu.

  Túm lại là xuống hố hết. Cứu em với CHi Bựa ơi

 27. #27 by Mr. Tran on 2011/02/24 - 10:23

  @Dũng hói: có tài trợ vé xe bus mới cả thuê thầy cãi mới cả tắc tế không?

   

  cuối tuần đéo nầu cũng đầy tin tin trên trển, ra đấy rải chiền đơn nhẽ ổn hehe

 28. #28 by Đéo Bựa on 2011/02/24 - 10:27

  Bác Fi có thú vui tao nhã là đéo bao giờ ngủ Hotel 5 stars khi đi công cán, đến đâu cũng đựng lều cắm trại của riêng mình, toàn yêu cầu mảnh đất ngoài vườn cỏ thui. Địt mẹ tiếp khách cũng chui vô lều nốt, như bên xứ Mông với Cổ í, rất hoang dã và thân mật he he@Già Đều

  Nhẽ các vị Lãnh tụ đáng kính đều có sở thích dân dã giống nhau. Sở thích bác Fi giống giống bác Gì thích nhà sàn, vườn cây, ao cá ghê nhở. Độ khát máu nhẽ cũng giống nhau nốt địt mẹ.

 29. #29 by Mr. Tran on 2011/02/24 - 10:29

  sư bố bọn xỏ lá nhế! bọn mất dạy, quân phản động!

   

  ám chỉ xúc phạm tủ lạnh nhế! quân bất lương!

 30. #30 by Dragonfly on 2011/02/24 - 10:30

  Zũng Hói , anh hỏi cái . Tỷ như anh còn mớ cổ phiếu thanh khoản tốt, vì mua hồi cao nên anh cũng tính quên mẹ nó đi, nhưng tình hình kinh tế XH như này anh đéo còn kiên nhẫn thấp anh cũng vét máng, vậy Zũng xui dại anh nên mua cái đéo gì Tơn hay Vàng hay hai chân hai thuyền. Phương án mua  Tô anh bỏ. Hệ Hệ

 31. #31 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 10:31

  Bác Fi cũng học đòi cách làm của Mao Sến Xáng mới Ông Cụ, tự biên Gaddafi Tuyển Tập, gọi là Sách Xanh để mần công cụ truyền tư tưởng nhà nước của dân, do dân và vì dân nhưng Tao làm chủ này…


 32. #32 by minhdung on 2011/02/24 - 10:32

  @Dũng hói: có tài trợ vé xe bus mới cả thuê thầy cãi mới cả tắc tế không?


  @cãi cãi cái ./

  Tầm dăm hôm đến tuần nữa là Đại tá xấu giai Gaddafi sẽ hết mẹ bài. Phải chuồn thay vì chuồn từ đầu. 

  Vấn đề sau Libi sẽ là cái gì?
 33. #33 by Đéo Bựa on 2011/02/24 - 10:36

  Bác Fi cũng học đòi cách làm của Mao Sến Xáng mới Ông Cụ, tự biên Gaddafi Tuyển Tập, gọi là Sách Xanh để mần công cụ truyền tư tưởng nhà nước của dân, do dân và vì dân nhưng Tao làm chủ này…@ Già Đều

  Nhẽ có công thức để mần Lãnh tụ? Thế thì để anh về viết 1 quyển đại loại là “Đéo Bựa tuyển” hoặc “Những mẩu chuyện về Đéo Bựa” hố hố.

 34. #34 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 10:40

  Mấy Cô có biết tại sao sau khi lật bàn cờ xong, Bác Fi or Bác Cha Vét chỉ tự xưng mình Lon Đại Tá thui không, mà đúng ra tầm tủ lạnh rùi thì phải xướng luôn danh Đại Tướng or bét cũng Trung Tướng Đẹp Trai Kèn To Bất Hủ chứ nhể?

 35. #35 by deo_co_ten on 2011/02/24 - 10:42

  Keke, Bắp Ngô đâu rồi, vào tuyên truyền cái tuyên ngôn tập hợp hoa cứt lợn của bác Dũng hói kìa, dis mịa, ủng hộ cách mạng hoa cứt lợn, ủng hộ.

 36. #36 by Bất MInh on 2011/02/24 - 10:45

  @ Cô Một Sịp, mơ mộng vừa thôi cô, khổ vầy chứ khổ nữa Lừa vẫn chịu đựng được. Dân tộc anh hùng mà cô, “…cả thế giới đang học tập chúng ta mà cô…”(© của tủ lạnh nào quên rồi). Sao mà suy dinh dường được cô? Truyền thống là càng khổ thì càng ăn cướp nhiều mà cô. Cướp của thằng giàu chia cho thằng nghèo sẽ được quần chúng ủng hộ cô à… Hệ hệ (© của tên bự nào quên rồi)


 37. #37 by Bất MInh on 2011/02/24 - 10:55

  Anh đội viên thức dậy
  Thấy trời khuya lắm rồi
  Mà sao Bác vẫn ngồi
  Thì ra Bác chưa ngủ …Anh đội viên nói nhỏ:
  “Xăng tăng giá Bác ơi”
  Bác bảo: “Bác biết rồi,
  Mười chín nghìn một lít” Anh đội viên sụt xịt:
  “Xe cháu xe tay ga,”
  “Xe bác Toyota
  Chú khổ sao bằng Bác” Hai bác cháu phờ phạc
  Vì lạm phát dâng cao,
  Và họ cùng ước ao,
  Lạm phát không còn nữa. 


  (© của tên nào bên giavangonline.com quên rồi)
 38. #38 by Mr. Tran on 2011/02/24 - 10:55

  các bạn tủ lạnh dđng bị các kiểu hoa hoét phải chạy là đúng mẹ. Bọn quân khu nó đéo theo nữa là ăn cứt ngay.

   

  bạn Mâu Chổi Sể chả có 1 câu bất hủ xứng tầm tủ lạnh vĩ đại còn đéo: “Địt mẹ, súng ỉa ra trính quyền”

   

  bất hủ!

 39. #39 by minhdung on 2011/02/24 - 10:56

  Zũng Hói , anh hỏi cái . Tỷ như anh còn mớ cổ phiếu thanh khoản tốt, vì mua hồi cao nên anh cũng tính quên mẹ nó đi, nhưng tình hình kinh tế XH như này anh đéo còn kiên nhẫn thấp anh cũng vét máng, vậy Zũng xui dại anh nên mua cái đéo gì Tơn hay Vàng hay hai chân hai thuyền. Phương án mua  Tô anh bỏ. Hệ Hệ


  @Lài có theo dõi chứng từ đầu tuần tới giờ không. Đã lâu lắm rồi anh đéo ủng hộ chứng mà. Tầm này thấp lắm rồi, bán được đéo bao nhiêu đâu. Cân nhắc rồi kệ con mẹ nó đó đi.


  Hehe, mua tơn vàng để đầu cơ lướt sóng thì anh đéo khuyên đâu nhá. Nhưng mua tơn vàng để giữ tiền thì nên, nên lắm, vì tiền Lừa sẽ càng ngày càng tèo. Điều đó là đéo thể chối cãi. Thế nên tùy Lài, cái đéo gì chảng được, chia đôi ra mà mua.


  Hoặc có con dúi cho nó đi du học, rồi gửi tiền mua cho nó cái nhà, rồi gửi tiền sang bển mà giữ, cũng là một cách đới.
 40. #40 by hùng hục on 2011/02/24 - 10:56

  Bác Fi or Bác Cha Vét chỉ tự xưng mình Lon Đại Tá thui không@già kô đều


  Chắc có tiền nhưn nầu đó (chung hoặc riêng) vác lon thiếu tướng rồi. Giống nước bạn xã hội chủ nghĩa triều tiên có “lãnh tụ vĩ đại”chủ tịch Kim Nhật Thành rồi thì bạn Kim con chỉ xưng đến thủ tướng, chủ tịch Đảng lao động -“lãnh tụ kính yêu” thôi.

  Địt mẹ nhưng xài danh kiểu đấy nhanh xuống cấp nhở, nhẽ đến đời thứ 3 là tự hạ mình xuống ngang mẹ quần chúng anh hùng à! Địt mẹ đéo như Lừa ta lãnh tụ đéo nầu cũng “kiệt xuất, sáng suốt, có tầm nhìn xa”, nhở.
 41. #41 by Dragonfly on 2011/02/24 - 11:00

  ehe, mua tơn vàng để đầu cơ lướt sóng thì anh đéo khuyên đâu nhá. Nhưng mua tơn vàng để giữ tiền thì nên, nên lắm, vì tiền Lừa sẽ càng ngày càng tèo. Điều đó là đéo thể chối cãi.@ Zũng Hói

  ———-
  Mua dắt cạp quần thôi, có hiện tượng vàng giảm chút Tơn tăng, Zũng Hói phân cục tích hiện tượng này cái. Hệ Hệ
 42. #42 by minhdung on 2011/02/24 - 11:00

  Anh nhắc lại, tầm này các đồng chí dùng tiền Lừa để kiếm tiền Lừa vẫn chưa bị ảnh hưởng gì mấy ngòai việc tăng chi phí đầu vào.


  Thậm chí mấy tay buôn đất vẫn bán vẫn mua bình thường, đéo có gì ghê gớm.

  Thậm chí mấy dịch vụ mát xa, nhà nghỉ, quán bia cỏ, vịt vân đình vẫn hút khách và vẫn kiếm tiền đều.

  Thậm chí đa số toàn dân đều kệ con mẹ lạm phát, nước lên thuyền lên, nước nổi bèo nổi.

  Sợ sợ cái đít.

  Vì thế nhiệm vụ tinh hoa phải truyền đạt ở tầm vĩ mô.

  Địt mẹ đổ vỡ tín dụng sụp đổ kinh tế Lừa là điều đéo thể tránh khỏi và sắp xảy ra. Các con Lừa có chịu nhẩy ra ngoài để nhìn vào đéo đâu.

  Địt mẹ các con Lừa.
 43. #43 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 11:02

  Ơ địt mẹ Cô Hục, Mấy thằng Kim bố, Kim con là cha truyền con nối, chứ có phải tụi lật bàn lật mâm hô giải tán quýnh ván mới đâu Cô?

  Vẫn chức bí thư quân ủy toàn xứ nhưng chỉ 3 sao 2 gạch thui, thế mới độc.

 44. #44 by hùng hục on 2011/02/24 - 11:06

  Chắc có tiền nhưn nầu đó (chung hoặc riêng) vác lon thiếu tướng rồi.


  Địt con mẹ thằng Già kia mắt mờ mẹ rồi à!
 45. #45 by Dragonfly on 2011/02/24 - 11:08

  Zũng Hói

  ————–
  Nếu sụp đổ như vậy thì hệ thống ngân hàng ra sao? Tỷ như có vàng hoặc tơn gửi tị mấy ngân hàng CP ở Lừa liệu có nguy hiểm không? Zũng phán đoán điều đó sẽ như nầu. Hệ Hệ
 46. #46 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 11:10

  Vấn đề sau Libi sẽ là cái gì?( @ Dũng Hói)

   

  Địt mẹ cứ đoán cho lắm vào rùi sự việc xảy xa còn nhanh hơn ta tưởng.

  Một khi đã ung nhọt trong mầm mống rùi thì lúc phun trào như núi lửa chứ đỡ sao cho kịp.

  Đoán làm đéo gì cho mệt. Nước lên bèo lên sợ đếch gì.

   

  Thế giới không còn mỗi tuần một chiện nữa, mà mỗi ngày càng nhiều chiện, từ khi có internet…

 47. #47 by pi on 2011/02/24 - 11:12

  Nghị quyết LHQ về Libya ngày 21/11/1949.
  http://www.un.org/documents/ga/res/4/ares4.htm

 48. #48 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 11:13

  Lài Dồn lo đéo gì sớm thế?!

   

  Cô gởi dưới 50 chai đéo phải lo, vì bảo hiểm tiền gửi maximum cho Cô là 50 triệu Cụ he he.

   

  Còn thằng nào có sổ tiết kiệm hơn 50 chai thì tự tính sao cho an toàn.

 49. #49 by Mr. Tran on 2011/02/24 - 11:16

  @Già lung tung:

   

  Cô tư vấn vụ nầy phát: Sau vụ lật bàn đêm qua Quán Bựa sẽ có Trung tuớng hay Thiếu tướng hay Đại tá Hương Điêu?

   

  Đội trưởng Thái giám của Tướng thối đã là Thiếu tướng mẹ, nhẽ Nữ gúc sỹ nên lấy lon Đại tướng cho nó khủng, nhỉ

 50. #50 by Già Không Đều on 2011/02/24 - 11:16

  Cô Hục, sorry Cô, địt mẹ Anh quên bẳng Cô Thiệu cùng lon mới Thím Thiếu lệch dây thần quynh số 7 he he.

1 2 3 18