Uncle Fi, Libyan revolution father (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bác Phi, cha già cáchmạng Libya

Bác Phi đây không phải Bác Fidel, Lãnhtụ Bấtdiệt nước Cu3 bên Tây Bán Cầu, bạn thân cô Triết Nguyễn, Lãnhtụ Hảohạng Xứ Lừa các cô, mà Bác Gaddafi, đươngkim Tổng Giámđốc Côngty Tráchnhiệm Hữuhạn Một Thànhviên Hồigiáo Xãhộichủnghĩa Libya, bắc Phi Châu.

***

Sởhữu diệntích hạng #17 thếgiới (1.7 trẹo cây vuông, gấp 5 Lừa), dânsố hạng #101 (6 trẹo mãtấu, bằng 1/15 Lừa), trữlượng dầumỏ hạng #9 (47 tỷ thùng, gấp 10 Lừa), sảnxuất dầumỏ hạng #18 (1.8 trẹo thùng/ngày, gấp 5 Lừa), quốcgia Libya hoàntoàn thừa điềukiện giở nên một Bấthủ, tầmcỡ Kuwait hoặc Brunei (*).

Thựctế, vầu 198x, GDP Đầu Người của Libya đã xếp trên Italy, Spain, New Zealand, và thậmchí Singapore.

Thằng Miamia Cằm Dài, côngdân Libya, bạn thân Trung Tướng thời Tinh Hoa Học Viện XYZ Sô Liên 198x, hệt một Đẳngcấp, chẳng thèm sống trong kýtúcxá sinhviên như bọn Trung Tướng. Nó thuê riêng một cănhộ ba-buồng phố Taqua Taquak sống một mình táchbiệt, và hàng ngày cỡi taxi đến trường.

Miamia đến trường không để học nghề pa nó địnhhướng nó, mà để chim gái. Hầu như mỗi ngày, nó chim một gái mới. Hết lộnglẫy giainhân, thì nhumì thánhthiện. Con Irina Mắt Nhung từ Tallinn, con Anastasia Váy Bò từ Krakow.., Trung Tướng đang đong vãi lúa bằng thơ Byron với tranh Van Gogh, thì thằng Miamia nó chim mẹ bằng giấy Ông Tơn.

Pa Miamia chỉ mần cái đéo gì như kỹsư-trưởng hoặc kếtoán-trưởng một hãng vậntải lìutìu vùng Tripoli, cũng đủ ngânsách gởi Miamia nó tháng tiêu nhòe 500 Ông Tơn, gấp ba lương Pan Pan Việnsĩ, thằng hiệutrưởng siêu-già-hói của Tinh Hoa Học Viện hehe thầy Trung Tướng (**).

Ui côngdân Libya 198x, thật ngưỡngmộ quá. Thật gato quá.

***

Bác Phi, như thônglệ, chẳng góp sức mẹ gì vầu phồnvinh của giađình thằng Miamia Cằm Dài, bạn thân Trung Tướng, cùng đồngbào nó.

Trước WW2, Libya từng được coi là xứ Nam Ý, tựa như Lừa từng được coi là xứ Đông Pháp same time, với 20% dânsố là Italian. Mức sống Italy và Libya hầu như không chênhlệch.

Trong và sau WW2, Libya ngẫunhiên thuộc về Đếquốc Anh, khi Phátxít Ý bại trận. Tới đó, cáchmạng Libya vẫn đươngnhiên là zero, Cha Già còn hìhục hehe vần tí mẹ.

Tháng Novembre 1949, Đại Hộiđồng LHQ độtngột ra quyếtnghị buộc Libya nhận độclập trước 01/01/1952. Mẹ ác hơn loài hoangthú (***).

Côngdân Sayyid Mahdi, con trai một tùtrưởng tôngdật, đã thành Quốcvương Idris của xứ Libya độclập, lần đầutiên suốt lịchsử ngàn năm, nhằm ngày 24/12/1951, tròn một tuần trước bữa deadline. Hehehe mài trốn đàng giời.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vua Idris lãnhđạo Libya không tồi. Năm 1959, chánhphủ cô pháthiện vôsố mỏ dầu hoành vãi chưởng, và hehe, các côngdân Libya bụp phát bị ngưỡngmộ và gato.

Thật gato quá.

***

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2011)

(*) Sốliệu 2009, theo CIA World Factbook.

(**) Tại Sô Liên 198x, giá thuê cănhộ thằng Miamia quãng 40 Tơn/Tháng. Phò chínhủy 10 Tơn/Giờ. Gà mậudịch 0.5 Tơn/Ký. Bia đen 0.02 Tơn/Vại. Họcphí Tinh Hoa Học Viện zero Tơn/Mùa.

(***) LHQ còn ra nhiều quyếtnghị đểucáng tươngtự vụ Libya, buộc nhiều quốcgia phải độclập, đéo cho mần nôlệ miễnphí hehe. Mời gúc mời mời.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Bấtdiệt: (Bất diệt).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Đươngkim: (Đương kim).
– Giámđốc: (Giám đốc).
– Côngty: (Công ty).
– Tráchnhiệm: (Trách nhiệm).
– Hữuhạn: (Hữu hạn).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hồigiáo: (Hồi giáo).
– Xãhộichủnghĩa: (Xã hội chủ nghĩa).
– Sởhữu: (Sở hữu).
– Diệntích: (Diện tích).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Dânsố: (Dân số).
– Mãtấu: (Mã tấu).
– Trữlượng: (Trữ lượng).
– Dầumỏ: (Dầu mỏ).
– Sảnxuất: (Sản xuất).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Điềukiện: (Điều kiện).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Tầmcỡ: (Tầm cỡ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Côngdân: (Công dân).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Kýtúcxá: (Ký túc xá).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Táchbiệt: (Tách biệt).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Lộnglẫy: (Lộng lẫy).
– Giainhân: (Giai nhân).
– Nhumì: (Nhu mì).
– Thánhthiện: (Thánh thiện).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Kếtoán: (Kế toán).
– Vậntải: (Vận tải).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Ngânsách: (Ngân sách).
– Việnsĩ: (Viện sĩ).
– Hiệutrưởng: (Hiệu trưởng).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Gato: (Ghen ăn tức ở).
– Thônglệ: (Thông lệ).
– Phồnvinh: (Phồn vinh).
– Giađình: (Gia đình).
– Đồngbào: (Đồng bào).
– Dânsố: (Dân số).
– Chênhlệch: (Chênh lệch).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Phátxít: (Phát-xít).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Hìhục: (Hì hục).
– Hộiđồng: (Hội đồng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Quyếtnghị: (Quyết nghị).
– Độclập: (Độc lập).
– Hoangthú: (Hoang thú).
– Tùtrưởng: (Tù trưởng).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Quốcvương: (Quốc vương).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Lịchsử: (Lịch sử).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Chánhphủ: (Chánh phủ, Chính phủ).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Vôsố: (Vô số).
– Thamluận: (Tham luận).
– Sốliệu: (Số liệu).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Mậudịch: (Mậu dịch).
– Họcphí: (Học phí).
– Đểucáng: (Đểu cáng).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Nôlệ: (Nô lệ).
– Miễnphí: (Miễn phí).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/27 - 22:04

  Tiếp về culy Lừa thời Gulf War 1990.

  4- Zưng Bê Xê Tê kệ mẹ bỏn, đéo ai đi đón được chúng mài lũ con Lừa lườibiếng thamlam vôzụng kia.

  Địt mẹ bâunhiêu xiền Dinar lũ Lừa tíchcóp được chưa đủi kịp ra Tơn bụp fát thành jó bụi. Mà xiền Tơn nếu có thì cũng fải bán để đủi lấy cái nhét vầu alô, thành khói mây nốt.

  Sau khoảng 2 tháng thì coi như đéo thằng culy Lừa nầu còn xu nầu trong túi.

  Thời thởi đéo có Internet, cũng đéo có International Phone hehe. Địt mẹ các con vện Lừa ở Lừa chỉ còn biết hóng các tờ báo lá cải đăng zững thôngtin như “Chúng tôi cựclực lên án cuộc chiến Rắc.. Chúng tôi hyvọng các bên hĩuquan tại Rắc sẽ..” và đợi thằng chó còn nguyên buồi vác về nhà.

 2. #2 by ongcu69 on 2011/02/27 - 22:11

  JB@ Nhất Dâm:


  Đến đoạn này thì anh chịu rồi. Anh cũng JB con iPhone 4, xài 4.0.1 mà nó đéo dính lỗi này. Thành thật xin lỗi Nhất. Địt mẹ ngượng mồm thế.
 3. #3 by nhất on 2011/02/27 - 22:14

  Cụ 9

  4.01 là cái gì ? Nói lại coi.

  Ừ không sao , anh hiểu. anh cũng hơi ngượng mồm hẽ hẽ

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/27 - 22:18

  Tiếp về culy Lừa thời Gulf War 1990.

  5- Địt mẹ đáng kiếp lũ con Lừa. Chơvơ jữa samạc chúng mài ăn jì? Hehe địt mẹ thì có jì ăn nấy. Chiện 3-4 thằng Lừa tranh nhau bú máu sống một ông thằnlằn chạy lạc vầu lán là chiện thường.

  Hehe hóa ra Bê Xê Tê đéo fải chỉ bắt mỗi bọn Ngụy Quân Ngụy Quyền fảnđộng đói nhăn răng trong trại cảitạo thời sau 1975, mà bắt luôn cả các côngzân XHCN ngoan hiền bên Rắc 198x cũng fải có trảinghiệm đó.

  Các con culy Lừa chả còn cách đéo nầu khác, là đi bộ qua biênjới Rắc, tới các trại tỵnạn zựng tạm bởi các quốcja lâncận như Siri, Jốcđăng, Thổ..

  Hehe và từ các trại nầy, Lừa fómặc cho ai đón mình thì đón.

  Mấy thằng bạn Zì được bọn Nga đón về Nga, rùi bọn Nga sau khi tiêmchủng và kiểmkê qualoa thì tống chúng xuống tầubể ở Vlađivốttốc, về Lừa.

  Thôi Zì xuống đường chút tí kể tiếp.

 5. #5 by ongcu69 on 2011/02/27 - 22:33

  JB@ Nhất:


  4.0.1 là firmware của iPhone. Của cô là 4.2.1, mới mẹ nhất. Mỗi 1 đời firmware thì có bản Cydia tương ứng để JB và không hoàn chỉnh, luôn phải cập nhật để fix lỗi. Anh đồ rằng cô dùng bản mới nhất nên còn đang vá lỗi linh tinh. Vẫn thành thật xin lỗi cô vì chỉ biết có đến đấy thôi.

  P/S: anh xin phép hóng tên Zì nổ về Rắc nhế.
 6. #6 by tieuthithi on 2011/02/27 - 22:36

  Thôi Zì xuống đường chút tí kể tiếp.@Dì
  Bố  này thần quynh  hay sao mờ nửa đêm còn xuống đường ?
   có mà  xuống  giường thì có

 7. #7 by ongcu69 on 2011/02/27 - 22:57

  Jờ Zì thích có một con ZIL Ông Cụ, địt mẹ đúng loại bọc thép ý@ Nôn Vào Zì:


  Nhân tiện Zì kể luôn chiện cô Đồng vác vali tiền mặt sang nước mẹ sắm Zil đê. Địt mẹ nợ vụ này từ bài Xe Hơi Ông Cụ.
 8. #8 by ongcu69 on 2011/02/28 - 00:12

  Địt mẹ chi bộ hóng đông thế mà đéo cồng à? Chi bộ Sài Gòn biết thằng cu tin tin này không khai sáng cho anh phát:

  Link cho Lừa trong nước: 
  Link cho Lừa hải ngoại:

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/28 - 00:18

  Hôla các cô lũ ngựa Simacai đểu kia. Zì đã zìa zưng buồn ngủ quá fải đi ngủ tí còn coi chungkết WGC.

 10. #10 by Bắp Ngô on 2011/02/28 - 00:25

  Bài tổng hợp mới nhời TT:

  http://vn.360plus.yahoo.com/bapngobapngobapngo/article?mid=95

  Em tống lên FB ngay bây giờ, chibộ xuống đường trên FB đê, luôn luôn LIKE + SHARE hehehehhe

 11. #11 by Bắp Ngô on 2011/02/28 - 00:46

  Em vừa đọc trên FB cụ Bất Minh, vụ bác Vượng bác í bẩu giá điện tăng hay không. Link đây

  Em phải cóp ngay nhời em bình cho chibộ xem ngay :

  Xời, bác Vượng này kia ngu bỏ mẹ, em có 1 cách làm giá điện đéo tăng mà thực chất vẫn tăng. Đó là niêm yết giá điện bằng đồng Đô KEKEKEKEKE

  Tỉ giá đô kiểu mẹ gì chả lên, mà éo bị mang tiếng là tăng giá điện nhá

  ——————

  Há há há, em giữ bản quyền phát minh quả sáng tạo này rồi nhá

 12. #12 by Dragonfly on 2011/02/28 - 01:20

  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ, anh bận đi vắng mấy hôm về mà vẫn bài cũ, cồng thì nhiều vãi lúa mà nhạt thếch, Zì thì azua như con cua nhạc đéo nầu cũng zật như đúng zồi. Chán vật. Hệ Hệ

 13. #13 by Dragonfly on 2011/02/28 - 01:35

  Địtmẹ, nhìn bức ảnh này của Ky yêu, anh bùi ngùi đéo tả, thấy mình quá kém,  zù anh đã được bay trực thăng săn ngầm thời thởi tất nhiên là bám càng chứ đéo được sờ cần lái.. Nhìn bức ảnh có cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa GATO, “nói chung là yêu đó….”. Hệ Hệ

 14. #14 by minhhuong on 2011/02/28 - 03:46

  Hố hố, đọc trên FB, thấy bẩu bác Fi giả 2500 Đô/ 1 ngày cho 1 tên lính oánh thuê

  Em đéo muốn check , bởi chỉ muốn tin

 15. #15 by nhất on 2011/02/28 - 04:19

  Có niềm tin thì chẳng thêm được gì. Phải hành động em  ạ. Anh đi ngủ đây, cho nó có hành động

 16. #16 by minhhuong on 2011/02/28 - 05:09

  Mới thiết lập trên FB cái này hehehe, chibộ lên FB muốn gặp em thì click vào đây nhé:

  Facebook.com/bapngo

   

  Cực ngắn gọn dễ nhớ, nhở chi bộ nhở. Ai như cái link quán Bựa này, mẹ dài gần chết con nhà người ta.

   

  Lên trển thì đừng quên ấn Like + Share ầm ĩ cái link tổng hợp em mới bốt trên trển nhá

 17. #17 by Sành on 2011/02/28 - 06:09

  Chào buổi sáng chi bộ! Địt mẹ, anh đang phê quá! anh chơi bản Hạ trắng tặng chi bộ trong lúc đang say. Chúc chi bộ ngày mới chưởi nhau nhiều cho thơm mồm. Hờ hờ!


 18. #18 by vangson.donkey on 2011/02/28 - 07:46

  @Bắp Ngô yêu: vàng son nhắn khéo quá, phải nghe lời ngay!

  Links FB mới của AHTT: http://www.facebook.com/anhoang.trungtuong
  Quán Bựa: http://www.facebook.com/QuanBua

  Mời các cô ghé chơi!!!

 19. #19 by Đéo Bựa on 2011/02/28 - 07:57

  Hố hố, đọc trên FB, thấy bẩu bác Fi giả 2500 Đô/ 1 ngày cho 1 tên lính oánh thu@Điêu

  Ui đù má thế thì các con Lừa ở lại mà uýnh thuê mẹ chứ về làm buồi gì nữa nhở. Về Lừa không chết vì phải cày tiền giả nợ thì cũng chết vì thuốc sâu, ngộ độc thực phẩm hoặc tai nạn giao thông. Ở lại kiếm 1 ngày 2.500 Tơn đến khi quân giải phóng Mẽo vào thì buông súng xin hàng, quá nuột!

  Chia buồn Dái Ghẻ mất điện thoại nhế. Anh đoán khả năng cô có quay clip sex của cô trong máy nên mới tiếc con máy Tàu dư vậy. Nhẽ cô định tranh hàng mới Vàng Anh sang Libya lái dư luận hử?

 20. #20 by ongcu69 on 2011/02/28 - 08:01

  Có tên bựa nào xem Oscar live không?

 21. #21 by vangson.donkey on 2011/02/28 - 08:48

  @1 Dâm: về iphone JB của cô

  1. Cô xài bản tethered JB rùi, cho nên mỗi khi restart thì phải cắm cable, về DFU mode rồi chạy lại. Giờ có soft untethered JB cho iOS4.2 rùi nhưng A khuyên cô nên downgrade về iOS4.1 cho ổn định.
  2. Muốn về đc iOS4.1 thì cô vào Cydia, check xem dòng trên cùng có ghi là máy có lưu SHSH v4.1 hay ko, nếu ko có thì bó tay. Khi ấy cô dùng tool untethered JB iOS4.2 A nói bên trên ấy.
  3. Cái việc syncing mp3 của cô, A đồ là cô copy nhạc vào Library (iTunes) từ nguồn ngoài PC (i.e HDD ngoài or USB etc.) nên khi sync với ip thì iTunes déo thấy source nữa.

  Tạm thế cô 1 nhế, có gì đêm về A có tgian, tư vấn cô tiếp.

 22. #22 by Chim Son Ca on 2011/02/28 - 10:50

  Những tư tưởng Chuche và những bài học phản cách mạng ở Libya

  Ui, Ngưỡng mộ Bác Fi chưa các Bựa viên ?

 23. #23 by langle179 on 2011/02/28 - 10:54

  @Lài: Có phải con này không?

  Giờ vẫn thấy nó trưng bày ở bảo tàng Không Quân. 
 24. #24 by langle179 on 2011/02/28 - 10:58

  Trực thăng rất khó lái. 2 tay 2 chân luôn. Anh cũng ghen tị với em Ky quá. 

 25. #25 by DG on 2011/02/28 - 11:03

  “Địt mẹ trong phone mà có quả ý thì hehe cô địt mẹ nủi tiếng như Vàng Anh luôn.” @ Con Zì Kèn Thối.

   

  Anh ngán đéo, lúc đó anh lại chạy chọt làm một sâu triền hình trên VTV3, hehe em có lỗi chớ không có tội, giờ em chỉ mong được ngủ yên một đêm thui …

   

  Đồng loạt lúc đó tụi Trạn Khắm mới Già lào Cồn mới Thi Còi mới Manh mặt lìn trâu… đứng lên ôm chầm lấy bờ vai anh động viên, rưng rưng xúc động …

   

  Há há anh thành sao mẹ!

 26. #26 by Dragonfly on 2011/02/28 - 11:52

  Giờ vẫn thấy nó trưng bày ở bảo tàng Không Quân. @ Lẽ

  —————
  Không phải, con Hê li cọp tơ kia nó không có bánh, đậu bằng càng, trông cục mịch và hầm hố hơn, bay có 15 phút mà đã từ sân bay Cát Bi ra Hạ Long. Quả cất cánh của nó cảm giác thót dái sướng vãi. Hệ Hệ 
 27. #27 by Kèn Dài on 2011/02/28 - 13:46

  Mấy tên Bựa cặc ngựa bần nông vô đối! Dân tình đéo thể nào mong mỏi gì được ở tụi bây!
  Toàn một lũ suốt ngày chơi gôn, cưỡi hắc lây đa vít sần, lái máy bay/ ô tô, ăn uống toàn sơn hào hải vị thế kia thì có mà xuống đường tỉn phò, tỉn phò thôi!
  Nghe còm sặc mùi công tử bột, chính khách sa lông thì làm ăn đéo gì! Phịch bà chúng mày, loại như chúng mày thấy máu đổ có khi ngất mẹ!
  Phải như ông Cụ kìa, có biết ăn chơi thì cũng phải dấu diếm đi chứ!
  Cả cái thằng chủ quán mất nết nữa, lãnh tụ cái con củ cặc gì mầy. Toàn chơi gôn với lại đi ăn chơi, đong gái thế thì những loại như mầy lên làm lãnh tụ dân tình còn khổ hơn khi ông Cụ và bọn đệ của ổng làm nữa!
  Post bài khác đi!
  Mầy xứng đáng bị chửi và bị nhét vào mồm 1 cục băng Kotex đã sử dụng!
  Nhạt lắm rồi!

 28. #28 by Deobietj on 2011/02/28 - 13:47

  Cuối tuần lắm cồng phết nhẩy.

  @ Ky nổ: Người mới, người cũ hả e. Ai mới vậy? Em hả. Vậy hông sao. A mới 9 nục kg có í j. Cũng kg định moi lại vấn đề cũ nữa. Ông nói gà bà nói vịt vậy thôi.

  Còn A hông mới nha e. Chỉ là lâu lâu mới hót tí thôi chứ hông định lấy số má dư mấy con cỏn. Đừng mang câu chiện ma cũ ma mới ra hù A sợ ha.
  @ Nhất: Cô chưa đi xe AT bao h ah. Đéo j mà phải rồ ga. Thả phanh vô số là nó té mje rồi còn dề.
 29. #29 by nhất on 2011/02/28 - 14:35

  @vangson.donkey

  Màn hình Cydia : About  Home Cydia Reload

                     Thís device has  a pending TSS request.

  Chắc là không downgrade xuống 4.1 được hả !

  Cho anh cái link dơownload cả firmware, cả hack sw cái, Thx

  Còn việc copy mp3 thì anh để file nhạc trên đia C:/temp trong máy inside luôn. Sao nó vẫn không tự biết được ta?

 30. #30 by nhất on 2011/02/28 - 14:43

  @ Nhất: Cô chưa đi xe AT bao h ah. Đéo j mà phải rồ ga. Thả phanh vô số là nó té mje rồi còn dề.

  @Deobietj

  AT tức là xe số tự động hả ? . Chay xe (car) số tự động thì chỉ cần làm theo  thứ tự  : Đạp phanh ->vào số ->  thả phanh-> chân phải đạp ga ->  chân trái vứt mẹ nó đi  chứ cô . Chính xác là từ đầu đến cuối đéo cần dùng đến chân trái. Chân trái của anh vì không dùng đến lâu rồi nên đã teo lại bé bằng kèn rồi không biết à? 

 31. #31 by Deobietj on 2011/02/28 - 14:56

  @ Nhất: Thế cô hông thấy cái con Vê rôn nó thả phanh rồi chấp con kia cả tiếng đồng hồ à. Nó đạp phát, động cơ mới gằn (hình như lên số) thì đã kịp mje nó con M3 còn giề. Cồng của cô giống như chả biết đíu j về xe í. Buồn cười vãi hàng.

 32. #32 by Gia_lamcam on 2011/02/28 - 15:00

  Há há há,
  Xứ nầu có nguy cơ nổi loạn cao?
  Xứ Lừa xếp thứ 11.
  Há há há!

 33. #33 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/02/28 - 15:03

  ui địt mẹ nhìn con KY  ngồi máy bay , tay nắm cái đéo gì giống cái buồi anh đéo chịu,,he he nhẽ buồi anh thật gióng lắm giống lắm

 34. #34 by Gia_lamcam on 2011/02/28 - 15:05

  Há há há,
  Tiệc (party) bẩu: Cần thanh niên!
  Thanh niên bẩu: Có tao!


  Há há há!
 35. #35 by nhất on 2011/02/28 - 15:30

  Ôi địt mẹ con đeobietj, xoay anh về cái video Bugatti vs M3 hôm qua sao đéo nói rõ, giờ anh mới hiểu. Địt cụ cô sao lại lôi xe sô AT hay MT vào làm gì? Liên quan đéo gì đến chuyên  2 cái xe đua hả. Anh tóm lại nhá :

  Tối qua anh cãi nhau với con TT về cái video đua 2 xe. Địt mẹ cái bọn ngu ý nó cho 2 cái xe đua xong rồi lại để thằng Bugatti chấp M3 làm anh tưởng M3 rẻ hơn mà vượt Bugatti, địt mẹ cái logic cua bọn làm video ngu như cặc. 

  Còn cái chuyện cách lái xe AT quan trọng đó con kia, địt mẹ  không nghe lời anh đạp chân lung tung có ngay chẹt chết Lưa đấy. Anh đi cây đây, mất thời gian với cái quán nay đéo chịu.

 36. #36 by Deobietj on 2011/02/28 - 15:52

  Con Bugatti ý nó không rú ga mà sao lăn được @ Nhất đầu đất.

  Đjt mje cô chứ đây. Nguyên văn cô nói nhé. A trả lời cần déo j phải rú ga nghe chưa hả con lợn. Vô D rồi thả phanh là nó té nghe chửa. Djt mje cô chứ đéo biết lái xe hay sao mà nhìn cái clip lại đéo hiểu bọn nó có í j hử cô. Đíu biết 2 cái xe nó họat động như nào hử. Tòan AT cả nên đíu có chuyện thằng amateur lái thì bị ì như MT (côn ga đíu nhịp nhàng) nghe chưa.
 37. #37 by Deobietj on 2011/02/28 - 16:02

  Thôi mời chi bộ thưởng nhạc.

 38. #38 by Mr. Tran on 2011/02/28 - 16:28

  ui chi bựa thối xuống đường chiến đấu hay đi gom đồ ăn thức uống mà sâu quán vắng thế này?

  tướng thối hết táo bón chưa địt mẹ. kể chiện mà làm hàng vãi đái

 39. #39 by Mr. Tran on 2011/02/28 - 16:32

  @Đéo j:

  thưởng thức đéo gì hử cô? có thấy đéo gì đâu? bốt lại đê

 40. #41 by Mr. Tran on 2011/02/28 - 16:51

  tin này về em Thúy bưởi mới là hót, mới đáng quan tâm vầu lúc nầy đây nài địt mẹ.

  tiền mới Dùa là cái đéo

 41. #42 by Deobietj on 2011/02/28 - 16:52

  @ Tran: Chả hiểu sao nó kg lên hình.

  Thôi xem Link cũng đc. Thi thoảng chán đời nghe thể loại này nhẹ cả bộ lòng.
 42. #43 by vangson.donkey on 2011/02/28 - 16:55

  @cô 1 Dâm (bạn cu Tuấn Nông): A nhắn tin cho cô bên lốc cô rồi đấy, guide tỉ mỉ cách thức rồi, ditme đến thế mà k0 làm đc thì thôi đấy! Pốt ở đây dài quá, lại chả lquan déo gì đến ai nữa cả nên A k0 spam, mỏi chân các bựa khác đọc còm.

  @bietj đầu bòi: ditme cô tintin mà ngu và lười vãi dạn, pốt mỗi cái video mãi déo đc thế?

 43. #44 by Deobietj on 2011/02/28 - 17:05

  @ Khỉ đột Vàng Nông: Tin cái thằng bố cô í. Phải gió.

  Rảnh đíu đâu mà ngâm kíu post líp. Chèn như bt vẫn chèn kiểu đíu j cóp Ember vào với cả lick HTML thôi. Nó đíu hiện lên là do cái thằng Ỳa Vịt chứ tại a đéo.
  Thi thoảng A vữn bị thế. Vài ngày nó lại hiện lên. Chả hiểu.
 44. #45 by Mr. Tran on 2011/02/28 - 17:06

  @Đéo biết gì: đây, hầu cô.

  địt mẹ các bựa đã ra rả về cách bốt xilip lên quán mà cô vưỡn đéo làm được là sâu?

  mời cô đọc lại cồng của bỏn ở các bài trước

 45. #46 by Hầm Hập on 2011/02/28 - 17:09

  Dân tình đéo thể nhờ lũ Bựa viên ăn máu lồn chỉ biết mỗi chơi gốp, lái hạt lây, hêlicốptơ,  ăn toàn sơnhàohảivị đéo thanhcao như ông Cụ nên đéo thể mần cáchmạng @Cô Kèn Ngắn.
  Địtlồnmẹ Cô Kèn phát vì cái tính sôvanh của cô. Bỏn là bựa viên thì phải bựa đadạng, phải bádơ đủkiểu chứ so thế chó nào với các đứctính thanhtao của ông Cụ được. Địtmẹ, anh đéo thể ngăn nổi cứt trào khỏi đít khi nghe cô sủa ôngổng rằng mần cáchmạng thì phải đéo được salông, đéo được đánhgốp, đéo có hêlicốptơ, đéo hạtlây gì sất, rằng phải sống khamkhổ như ôngchó ônglợn thì mới noi gương cho lũ Lừa đại chúng được. Nghe ngu như lồn, anh thật.
  Giảsử bỏn mần cáchmạng thànhcông và lên mần lãnhtụ hẳnhòi thì điều mà Lừa đạichúng mongmỏi ở bỏn là gì? Cơm đủ ăn, áo đủ mặc, nhà đủ ở và bóp đủ dầy phỏng hay mongđợi mấy tay thợviết nângbi mới cá thổi ống đuđủ hết thảy bọn lãnhtụ này với những đứctính củlồn như trong 5 điều ông Cụ dạy thiếu nhi? Đù má Cô Kèn ngắn trả lời anh đi?

 46. #47 by minhhuong on 2011/02/28 - 17:14

  @Hầm Hập: Xì, lão Kèn ngắn thích gây sự chú ý trước đám đông, gọi tắt là “Phô Dâm”, dưng lại nhạt toẹt chứ đéo duyên dáng dư cô 2M.

  Đấy, tới Phô Dâm cũng có thứ bậc

 47. #48 by Hầm Hập on 2011/02/28 - 18:28

  @Bắp Ngô iuvấu:
  Bấu Đảng humnay loantin vụ Cô Quế bị úpsọt vì can tội tiêntriền cổvõ lừa xuốngđường với mấy chăm tàiliệu cácloại. Hương có trảinghiệm gì về vụ này? Điều anh lăntăn là tàiliệu về việc xuốngđường chỉ được phổbiến duynhứt tại quán Bựa so far. Anh đồ rằng cô Quế chính là một trong các bựa gộc của Quán. àh mà địchmẹ, có khi nào là Zì chó không nhở? Anh võđoán chứ biết điếu hehe

 48. #49 by KẦY POP FAN CRAZY FAN =]] on 2011/03/03 - 21:53

  gõ phím như cái lồn ấy anh ơi địc đụ bà nhà anh bựa thì cũng bựa vừa thôi cái này phải gọi là ngu lồn thế kỉ anh ạ chống + ngu hơn cả chó chống làm kặc gì Libi nó cộng sản hồi nào ngu vãi lồn =))