The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/21 - 21:56

  Chi Bộ Lừa đầu … buỗi!
  Thò mũi hết ra cho TĐT xem phát coi nào?
  Toàn là …. chém gió!

 2. #2 by Lucky on 2011/02/21 - 21:58

  @ TĐT : thò ra làm tiên phong cho chết hả ? hố hố , bà Zi khôn như rận ý . 

 3. #3 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/21 - 21:59

  Bọn đầu buỗi!
  TĐT thò mũi ra từ lâu rồi đấy!
  DCM đời, chém gió thì thằng đít nào chẳng chém được!

 4. #4 by minhhuong on 2011/02/21 - 22:01

  Túm lại Tướng thối cũng là bần nông!
  Khi chưa có thời cơ thì không thò mũi ra !! @ Sư Thứ

  ———————–

  Ối ối ối     Anh hùng là người biết nắm thời cơ, hiểu chưa hả ông anh  

  Chưa có thời cơ thì anh hùng xuất hiện làm dắm

   

  Anh còn câu nào hài hước hơn nữa không?

 5. #5 by ongcu69 on 2011/02/21 - 22:02

  @Hương Điêu:


  Mấy hôm nay lũ Lừa đang bức xúc vì nhiều cây xăng đóng cửa. Lẽ giờ là lúc thích hợp nhất để Zì thối tung ra bài Bi Kịch Giá Xăng Lừa. Địt mẹ trên báo đài tivi không ngới miệng rao giảng về bù lỗ từ 3000 đến 4000 Ông Cụ/lít xăng và giá xăng Lừa hiện tại rẻ nhất trong khu vực củ ./ mà đéo 1 dòng nào nói về các loại thuế trên cùng lít xăng đó. Đây là bước dọn cỗ cho Bê Xê Tê tăng giá chứ cái ./ gì. Có bao nhiêu Bựa ở đây biết tổng số tiền thuế trên 1 lít xăng ở Lừa? Anh cũng chỉ nghe tên Zì thối bẩu khoảng 6,500 Ông Cụ/lít chứ biết điếu đâu.
 6. #6 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/21 - 22:02

  Mịa đời!
  TĐT là cao bồi thôn thật!
  Nhưng TĐT chấp tất cả quán bựa này thi đấu trên sân hàng chiếu đấy!
  Bọn đầu buỗi này chỉ ăn tục nó phét là tài!
  Cần cứt gì phải dùng BCS … he he!

 7. #7 by minhhuong on 2011/02/21 - 22:05

  @Ky: mấy tay dân chủ bốt mà ghi tên tác giả với nguồn là được roài. Còn lại, mặc mẹ.

 8. #8 by LUUMANH on 2011/02/21 - 22:09

  Chuyện xăng dầu điều hành như cặc nhưng giờ chắc bọn đéo lãi thật . Thi thoảng có đợt giá lừa thấp hơn Khựa hay Miên đấy thôi, giờ vẫn đang xuất lậu sang Miên mà . Nhưng cơ bản lúc đéo nào giá cũng cao hơn. Địt mẹ vụ này thì quả đéo biết thế nào mà lần

 9. #9 by Do L on 2011/02/21 - 22:09

  Mịa nhìn tình hình bi đát quá.
  Thị trường tèo toàn tập, hôm nay xem tivi thấy mí anh GS vời PTS bẩu là lãi ngân hàng cao thế nài doanh nghịp đầu tư làm làm đéo gì. Thật lâu lắm mới thấy các anh ý phân tích với lập luận to còi và trái chiều như vậy.
  Không biết bao giờ nhà đất bum bụp bum ???
  Nghe hóng lúc beer diệu bọn phản động bảo từ 2 năm nay một số đại da trã lãi ngân hàng vài chục tỷ/ tháng ?!?!?! Nếu ngân hàng với BCT k có tiền cộng như nhu cầu đầu cơ hết. Bọn đấy nó chịu đc bao lâu nữa ta ???

 10. #10 by Do L on 2011/02/21 - 22:13

  Xăng với dầu, dismia quất dung làm ra mà dùng đốt nhà chứ có dùng bán cho Lừa với điều hòa săng đéo đâu ???

  Săng = QUan tài
  Sao đéo thằng nào nói gì về săng nhà Lừa SX ra nhỉ ??? Nhẽ đâu quất dung là cái bánh, vẽ trên cát à.

 11. #11 by LUUMANH on 2011/02/21 - 22:14

  Ờ dưng anh quên mẹ chưa so sánh các loại thuế phí của hai thằng củ cặc kia. Nó thế déo nầu ấy nhở he he

 12. #12 by dark30 on 2011/02/21 - 22:15

  @Lucky: Cho anh hỏi phát nầu
  Bloomberg vừa đưa tin bond yield tăng do Bê sẽ hạn chế tín dụng trong năm nây, nên dành mất giá của Ông cụ sẽ giảm đúng không?

  Các biện pháp kết hối, boxit, đường cao tốc sẽ giảm nhiệt ông Tơn chăng? Nhẽ đâu, Tầu mẹ chẳng lẽ không cứu Bê khi trắc trở. Rồi sau đó Bê nộp lại 1 đống tài nguyên, đất đai?

 13. #13 by LUUMANH on 2011/02/21 - 22:17

  Ơ Đo Lờ đéo chịu đọc gì à, bọn nó tính ra quất lỗ trung bình mỗi năm 250 tr Tơn đấy thôi mà còn đéo có thằng nào thèm bán. hỏi cái lìn gì

 14. #14 by Lucky on 2011/02/21 - 22:20

  @ Manh : hố hố , ” bọn nó đéo lãi thật ” của Manh nghe vui quá ! Lời hay lỗ đó là chuyện của Bê ,Bọn làm bên ngành đó thèn đéo nào chẳng giàu sụ . Giá là do Bê quyết , lỗ Bê bù, chúng là dân kinh doanh, lời làm, lỗ điếu làm có gì đâu Manh . Bê hô giá đó, ok Bê chịu bù lỗ thì bán 1000VNĐ lít nó cũng bán chứ đợi gì giá như bây giờ .
  Điều bây giờ chúng hót lỗ là do Bê điếu còn khả năng gồng mình nữa . Dự trữ khô mie rồi. Thèn Petrolimex chẵng đã hét ầm lên là điếu còn Tơn cho chúng nhập xăng , là ngày hôm sau lá cãi cả chính liền đấy thôi .

 15. #15 by Hoaimien on 2011/02/21 - 22:22

  Chào Chi bộ

  Theo nhận định của @Zi và phỏng đoán của @Ky và @Điêu. Chiến dịch bắt tép trong đọt này có thể thực hiện như sau được không? Chi bộ cho ý kiến, cả ngày nay rối mắt vì Ếch và Chim

  1/ Giá vàng TG lên cao, bán Au mua USD (Đang bình ổn).

  2/ Tuần sau bán Đô mau lại vàng

  Được không chị bộ? 

 16. #16 by tieuthithi on 2011/02/21 - 22:24

  Xem ra tình hình này thì tiền trong túi bạn Giàu đang điều hành chỉ cầm cự hết quý I này thôi . Khả năng rất lớn là từ quý II , gía cả ở Lừa sẽ đu dây điện tiếp . Các doanh nghiệp nhập khẩu  không có nguyên liêu để làm đâu ….
  …. Nó lại leo với giá cao hơn trong tuần này, hoặc chậm là tuần sau thôi@Ky

    Ui Ky ơi là Ky ơi, nghe ky giảng một thôi một hồi chị tối tăm mặt mũi . Địt mẹ thế đéo nầu mà chị lại chuyên nhập khẩu nguyên liệu rùi bán hàng trong nước thế mới đau chứ ? Hợp đồng năm 2011 chúng nó đang giục  nhưng chị còn đang nấn ná đéo ký .Kiểu nầy thì chết như trong phim thật rùi em ạ hã hã ..

 17. #17 by AC.Ngoc on 2011/02/21 - 22:26

  Trình của cô, nếu như cô nổ, thì anh đồ rằng cô chỉ là mấy cái thằng lặt vặt ăn rồi uýnh hông đa tái dại chim cò vác hồ sơ sang khúm núm thưa bẩm mới mấy em lễ tân bên anh là hết cỡ!@Dái Nổ.Hehe lộ mẹ nó hàng Dái nổ nhế.Bọn chú cũng 1 số bọn Lừa làm ăn chụp giật bây giờ thuê nhõn bọn tư vấn làm cái mặt bằng quy hoạch rùi vứt mẹ cho mấy cty Lừa của mấy thằng sv mới ra trường triển khai nhế.Đúng là cách làm ăn ngu hơn ông Lợn.Thảo nào anh nhìn hình nhận ra ngay.Sing sing con khặc.Anh toàn làm với bọn nó có thấy thằng nào TK ngu vậy đéo đâu.Mà đời thuở nhà ai thuê bọn tàu làm Landscape nhiệt đới.

 18. #18 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/21 - 22:29

  Mấy bà lừa, ông lừa!
  Đang nói về bao cao xu kia mà?
  Lạc mẹ nó đề rồi!

 19. #19 by LUUMANH on 2011/02/21 - 22:29

  @Ky Lắc : Hông anh đang so sánh với Khựa và Miên các yếu tố vì thi thoảng có thời điểm chênh lệch tương đối lớn nên nó lậu từ bên này sang kia và ngược lại tùy thời điểm, tỷ như bây giờ Lừa thấp hơn Miên chứ ai chả biết đấy là cái túi của Bê

 20. #20 by minhhuong on 2011/02/21 - 22:35

  @HoaiMiên:

  Đã bẩu giữ vàng mà bà chị.

  So sánh trong 3 thứ Đô – Vàng – Euro thì Đô có độ rủi ro cao nhứt. (so trong 3 thằng thôi nhé)

 21. #21 by Lucky on 2011/02/21 - 22:35

  @ Dark :
  sorry Dark , Dark ghi Lucky đọc không hiễu rõ ý muốn hỏi gì ! Đoán ý Dark muốn hỏi ông Cụ sẽ không mất giá nữa khi giãm tín dụng ?
  Ông cụ sẽ phải bị phá giá tiếp vào quý II năm nay , dù Tơn cũng gặp khó khăn ( Fed tung Tơn, Tàu ghim Tơn cũng đang muốn tung vì không có để lực để thực hiện triệt để Dollar trap , biết chước cách lũng đoạn đồng Pound năm 1992 ) . Vàng đang là nơi gởi gắm lòng tin nhiều nhất .
  “Các biện pháp kết hối, boxit, đường cao tốc sẽ giảm nhiệt ông Tơn chăng? Nhẽ đâu, Tầu mẹ chẳng lẽ không cứu Bê khi trắc trở. Rồi sau đó Bê nộp lại 1 đống tài nguyên, đất đa
  Không giảm nhiệt Tơn được , Lừa phá giá ông Cụ lần này mạnh đến hơn 9% là hệ quả của việc gồng mình lâu nay . Nói chính xác là nền kinh tế của Lừa không có chân, toàn mượn chân người khác nên giờ tệ hại như thế .
  Kết hối – không bù nỗi thâm hụt mậu dịch , boxit nước Mẹ Tàu cũng đang giai đoạn xây dựng , vẫn nhập linh kiện thiết bị . Tàu sẽ cứu Bê, nhưng chưa phải lúc này , Tàu sẽ chờ cho Vn loạn mới nhảy vào chiếm hữu cổ phần kinh tế , Bê nộp tài nguyên , đất đai là cũ rồi . Giờ xâm lược họ không làm như xưa mà thao túng kinh tế , chính trị , tất nhiên  lợn nhuận đem về nước mẹ Tàu thôi . Thực ra thì Bê bị Tàu điều khiển từ lâu rồi .Dark xem cách Tàu xâm lược châu Phi thì hiểu . Chúng đâu có lấy đất gì đâu , đem người qua và khai thác khoáng sản đem về, chúng mua hết bộ máy chính quyền bằng hối lộ …

 22. #22 by AC.Ngoc on 2011/02/21 - 22:35

  @Thứ.Địt mẹ.còm dái ghẻ cái không nó cứa tưởng nó nổ như đúng dồi.Hôm giờ anh có nói chuyện này nữa đéo đâu
  @ Tran.Gúc cái đéo j mà gúc.Vụ đấy dính 4 thằng.2 thằng chết 1 thằng thành ngu cu đơ.còn 1 thằng cụt mẹ tay hay chân j đấy.tất nhiên là ở 3 tai nạn khác nhau nhế.2 thằng thì chặt được cây đấy cục cứt í.

 23. #23 by Kiếm on 2011/02/21 - 22:38

  Tham luận của Ky em rất tuyệt, clap clap…Anh đương hóng những lời vàng ngọc của em. Tiếp đi Ky cưng. 

 24. #24 by Lucky on 2011/02/21 - 22:41

  @ Thi : Thi làm bên nhập nguyên liệu thì ngay lúc này thôi, tui cung ứng chi Thi đã điếu chịu cung ứng rồi . Chúng lấy điếu đâu Tơn mà nhập, nếu có thì có đủ trả lời ngân hàng không? Thi đừng ký kéo điếu gì lúc này, không là mệt đấy .
  Khuyên chân thành là Thi nên tạm xã hơi đi, đừng dính vào thương vụ nào lúc này. Tất nhiên hàng trong nước hiếm thì chúng dục Thi làm thôi chứ có gì đâu . Cầu nhiều mà không cung đủ thì chúng dục , nhưng Tơn đâu để nhập nguyên liệu thô đây?

 25. #25 by Lucky on 2011/02/21 - 22:45

  @ Kiếm : chọc quê em, em ứ nói nữa ! hố hố

 26. #26 by dark30 on 2011/02/21 - 22:50

  @Lucky
  Tầu sẽ thừa nước đục thả câu, anh bít. Nhưng Mẽo đang tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng ở Đông Nam Á, với vị trí chiến lược của Lừa thì Tầu lần khần là Mẽo cứu viện Bê liền, ok?

  Chuyện Tơn chẳng nhẽ Bê bó tay, trong Bê anh thấy thíu đíu gì Khổng Minh!

 27. #27 by Kiếm on 2011/02/21 - 22:51

  @ Ky cưng, về nhà em gấp đi. Giúp anh với.

 28. #28 by minhhuong on 2011/02/21 - 22:51

  Hehehe, Sư Thứ thích nói về BCS kìa mọi người.

  Khổ, gợi ý mãi, kekekekeke

 29. #29 by Hoaimien on 2011/02/21 - 22:52

  @Hương. Tham khảo mà lị! Mà Hương lí giải sao USD giờ rủi ro nhất không?

  @Ky. Nói tiếp Ky ơi, mọi người đang hóng, hãy chiều Vàng son đừng chiều vừa Ja vừa Hói phí đời em ạ.

 30. #30 by Mr. Tran on 2011/02/21 - 22:55

  @Ngốc ăn C: thế hử? thì mỗ biết đéo. cũng chỉ hóng được nên mới phẩy nhờ quán bựa check hàng chứ

  @Ky: tham luận hùng hồn yêu quá đi. mỗi tội nhà mỗ vửa có việc, phẩy rút hết xiền ra xài rùi. giờ hóng thế thôi chứ không làm ăn được gì. cũng lo xiền tụt giá không có gì mà sống…

  cuối năm nay liệu có in mấy tờ 1 trẹo, 2 trẹo rùi 5 trẹo không chi bựa?

 31. #31 by Mr. Tran on 2011/02/21 - 22:56

  Hehehe, Sư Thứ thích nói về BCS kìa mọi người.

  Khổ, gợi ý mãi, kekekekeke@ Nữ gúc sỹ

  Nhẽ người anh hùng chân đất cũng bắt đầu lo dần rùi hehe. Sư bố Già lung tung! bốt ảnh thế à?

 32. #32 by minhhuong on 2011/02/21 - 23:03

  Nhẽ người anh hùng chân đất cũng bắt đầu lo dần rùi hehe. @ Mr Trần

  ———————

  há há há, biệt hiệu chuẩn. Từ giờ gọi Sư thứ là “người anh hùng chân đất” HAHAHAHAHAHAHA

 33. #33 by Mr. Tran on 2011/02/21 - 23:04

  khủng hoảng kinh tế nhẽ dân sẽ vùi đầu vầu ăn chơi nhẩy nhót, tỉn tọp cho quên sầu

  ngày 5 Băm hehe thành tỷ phú ($ chứ VND thì ăn cứt) nhẽ không còn xa nữa

 34. #34 by fanbuas on 2011/02/21 - 23:07

  Dịt mịa các con giời ôm Tơn quả nầy không đổi nhanh ra tiền cụ thì đem mà chùi đít hết nhớ, chúng mài thi đua nhau tích trữ đầu cơ bố nói điếu được bố giở võ kết hối là vỡ mồm ông chó xồm nhà chúng mài nhế.

 35. #35 by tieuthithi on 2011/02/21 - 23:09

  @Ky : he he nghe em Ky với Dì đơi ,  mai đóng mẹ cửa công ty  đi chơi đơi . Có ai muốn đi cùng  hông nầu ???

 36. #36 by Dom-dom on 2011/02/21 - 23:09

  Mỹ đang gạ VN tập trận chung, nhẽ đây là cơ hội để VN mặc cả với 2 ông lớn về việc cho vay he he

 37. #37 by minhhuong on 2011/02/21 - 23:10

  @Chị HoaiMiên: Xời ơi nhiều khi nghĩ cao xa kinh thiên động địa quá nó nhức cái đầu chị ạ. Đơn giản cho nó giản dị:

  – Biến xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới (WW3) -> đặt niềm tin nơi vàng tăng lên. Tức chị giữ vàng hiện nay chị có là rủi ro sẽ thấp nhất.

  – Mẽo kinh tế đã lao đao bỏ mịa trong thời gian đéo ngắn (cái này ai chả biết) -> Đô là của nó đương nhiên là rủi ro cao hơn vàng.

  – Euro thì ở Lừa mình găm mấy đâu, hổng thông dụng nên nhắc làm đéo.

 38. #38 by Lucky on 2011/02/21 - 23:10

  @ Dark :  Mẽo không giúp riêng mình Lừa đâu anh . Năm ngoái Mẽo lập quý ở khối Asean anh . Mẽo muốn cả Asean chứ không mình VN . Mẽo cũng đang tìm cách đổ vốn vào BP ở  Lừa, nhưng Lừa sợ Khựa, hông dám ký , hố hố .
  Đám anh gọi là Khổng Minh ý – đám đấy cực vui đó anh , lúc thịnh nó phò, lúc gần loạn,loạn nó đạp luôn để thay đổi đó anh . Ui trong Bê cũng như đám lòng lợn, ngoài đoàn kết, trong thúi inh.

 39. #39 by Dom-dom on 2011/02/21 - 23:13

  kết hối@ fán bừa.
  Kết hối như thế nào??

 40. #40 by minhhuong on 2011/02/21 - 23:19

  Dịt mịa các con giời ôm Tơn quả nầy không đổi nhanh ra tiền cụ thì đem mà chùi đít hết nhớ, chúng mài thi đua nhau tích trữ đầu cơ bố nói điếu được bố giở võ kết hối là vỡ mồm ông chó xồm nhà chúng mài nhế @ Fán Bựa

  ———————-

  Vỡ cái đéo? Lão nào nhiều đô quá thì mua mẹ nó vé máy bay hàng không vé rẻ sang Sing, cầm đô theo, mở mẹ nó tài khoản bên ấy mà nhét vào. Có cái đéo ý mà vỡ mồm được.

 41. #41 by Lucky on 2011/02/21 - 23:19

  @ as : hố hố , as nói vui nhảy
  Dịt mịa các con giời ôm Tơn quả nầy không đổi nhanh ra tiền cụ thì đem mà chùi đít hết nhớ, chúng mài thi đua nhau tích trữ đầu cơ bố nói điếu được bố giở võ kết hối là vỡ mồm ông chó xồm nhà chúng mài nhế.”
  phân tích cái ngu của as nhé :
  1 Ông Tơn đéo lo chết đói , toàn thế giới dùng Tơn, chỉ có tiền ông Cụ là ra khỏi Lừa và Campuchia , Laos , điếu nơi nào dùng được nữa .
  2 Có biến hay cái đéo gì xảy ra ,  ôm Tơn gọn nhẹ dể di chuyển , ra khỏi biên giới Lừa, hố hố ai có Tơn, người đó là Thượng Đế nhé !
  3 As có thể chưa đi ra khỏi Lừa  bao giờ nên điếu biết trời cao đất dày là gì, và Tơn nó có ý nghĩa như thế nào , hố hố

 42. #42 by minhhuong on 2011/02/21 - 23:20

  Còn lão nào mà ít Đô quá thì sợ cái đéo gì nữa. Vô sản thì có mẹ gì để mất.

 43. #43 by Lagavulin on 2011/02/21 - 23:21

  Đại tá của Libi đã thua Xuống đường, kinh thật

 44. #44 by dark30 on 2011/02/21 - 23:23

  @Lucky:
  Anh cảm ơn Lucky, anh hỉu rùi hỉu rùi! Câu hỏi cuối cùng nha em: nếu bi giờ có ông Cụ thi làm giề: Vàng Tơn Đất. Ưu khuyết của mỗi thứ là sâu. Thời gian đưa vào rút ra? Có sinh biến gì không nếu ông Cụ tiếp tục mất giá?

 45. #45 by minhhuong on 2011/02/21 - 23:25

  chỉ có tiền ông Cụ là ra khỏi Lừa và Campuchia , Laos , điếu nơi nào dùng được nữa . @ Ky

  —————-

  Bổ sung thêm, còn 1 nơi nữa tiêu dùng mạnh ông Cụ: Âm phủ!

  Dân Lừa đốt hàng mã xiền Ông Cụ cho Âm Phủ dùng hơi bị nhiều.

   

  Nhẽ cũng phẩy bẩu gia đình từ giờ chỉ đốt Tơn, Euro hoặc hiện vật chứ đừng đốt Ông Cụ nữa, không thì lúc xiền VNĐ mấy tháng nữa mất giá kinh quá, các cụ dưới âm hổng đủ xài thì bỏ mịa.

 46. #46 by minhdung on 2011/02/21 - 23:26

  há há há, biệt hiệu chuẩn. Từ giờ gọi Sư thứ là “người anh hùng chân đất” HAHAHAHAHAHAHA


  @em Hương: Phải gọi Thứ là “thanh niên xóm nhân trần em ạ”

  @Thứ: Mịa cổ vũ nhân trần thì anh đéo nói chuyện, tìm người khác đi em. Đéo gì phải lu loa lên thách tuốt trên Hàng Chiếu thế?

  @Miên: Giờ này mà đòi lướt sóng vàng đô là hỏng đấy em. Giờ này là giờ “án binh bất động” và “căng tai nghe ngóng”.

  @ Em Ki: Giá em có 1 vài nguồn thì tốt. Thanks. Những vụ vay tiền ODA Nhật như em nói thì như nước xa không cứu được lửa gần. Trông vào các khoản vay có kế hoạch từ vài tháng trước. Từ nước mẹ Tầu là khả thi nhất. Nhưng anh chịu không hóng được thông tin gì cả.


 47. #47 by Hoaimien on 2011/02/21 - 23:28

  @Hương

  Vấn đề là, nếu có gói trợ giúp. Trong tuần khi giá USD  đang giảm mình có thể mò cua bắt ốc được chứ em?

  Còn các lập luận của em ở trên thì tuyệt đối đúng rồi.

  Ở đây mọi người toàn bàn chuyện làm ăn nhớn, cỡ vài trẹo USD trở lên, mình hót lên nữa khéo nổ tung kitco lên mất.

 48. #48 by minhdung on 2011/02/21 - 23:29

  Dịt mịa các con giời ôm Tơn quả nầy không đổi nhanh ra tiền cụ thì đem mà chùi đít hết nhớ, chúng mài thi đua nhau tích trữ đầu cơ bố nói điếu được bố giở võ kết hối là vỡ mồm ông chó xồm nhà chúng mài nhế.


  @Kết hối Bê chết nhanh hơn. Đéo có chuyện đó.
 49. #49 by tieuthithi on 2011/02/21 - 23:30

  @ Ky , Hương : tên Phán Bừa nầy giống tển mm , nổ phát dắm thoảng cho mọi người chưởi cho tỉnh ngủ ấy mà , các em mất thời gian với tển làm đéo ? Tham luận tiếp đê

 50. #50 by Hoaimien on 2011/02/21 - 23:32

  @MinhDung Giờ này mà đòi lướt sóng vàng đô là hỏng đấy em. Giờ này là giờ “án binh bất động” và “căng tai nghe ngóng”.

  Em án binh rồi, còn bà chị một mớ Polime gửi tiết kiệm, còm cõi thân cò nên em xót. Tìm cách gỡ đây Anh. Có gì A tư nhé.Dựa vào  sự thay đổi lãi suất trong tuần ấy mà…Em nghĩ vớt vát thôi.