The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by Dom-dom on 2011/02/21 - 14:06

  @ Cô Lờ, giờ thì nhớ tên rồi he he
  Nếu đó là DN quốc doanh thì dễ thôi, cô cứ mời bọn giải phéng mặt bằng đi chén vài bữa làm thân, phong bao phong bì thêm nữa chẳng hạn, tự bỏn sẽ mách cho cô cách làm thế nào có lợi cho cô nhất, tất nhiên kể cả có lợi cho bỏn, thậm chí phải mặc cả cưa đôi cưa ba gì gì. Còn vác luật ra thì có ăn kít ăn kĩt.

 2. #2 by Dom-dom on 2011/02/21 - 14:11

  búa tạ@ Lờ
  Búa tạ cũng là tiền cô ơi. Làm sao win win là tốt nhất.

 3. #3 by Bia on 2011/02/21 - 14:20

  búa tạ@ Lờ
  Búa tạ cũng là tiền cô ơi. Làm sao win win là tốt nhất.


  Búa này gãy mẹ nó cán rùi, vứt vào đống xxà bần để san lấp mặt bằng đi

 4. #4 by Bia on 2011/02/21 - 14:25

  Trước đây khi giải tỏa, Cty lên danh sách tất tật lý lịch ra sao, thằng nào dễ trị thì tách ra mần trước, thằng nào cán rựa ( đưo7ng chức hoặc hiu) thì làm sau gọi là cuốn chiếu.

  Bạn Bia: KSV một quận thì hehe bị chi bộ gọi lên động viên mần trước (gọi là gương mẫu) khi giải tỏa đường Vành đai BLợoi – TSNhất, hỏi sao nó bảo: đùmẹ tao là chốt thí chứ sếp tao có bị gọi d0éo đâu.

 5. #5 by Bia on 2011/02/21 - 14:30

  Cách cù nhầy cũng hay khi bị giải tỏa như Wincom giải tỏa khu eden ý.

  Quy họach 1/2000 thì bảo nó thế này: mày có đường rùi, mở thêm thì quy họach đường có thể hiện trong 1/2000 (tổng thể 5 năm 1 lần) không, hay mới phát sinh. nếu có trước khi được duyệt DA thì coi như đéo cãi lại, nhưng có sau khi duyệt như Eden ý thì cù nhầy vẫn kiếm thêm tiền.

 6. #6 by Mr. Tran on 2011/02/21 - 14:30

  @Già lung tung: nhẽ Tiêm La là Giang Mai thật. Sâu cô không bốt thêm mấy quả ảnh nổ bô, sùi mào gà để Chi Bựa vãi tè, đéo ăn uống được gì luôn cho vui hehe

  @Thứ cao bồi thôn liều nhỉ. Nếu có biện pháp dư thế thì làm 1 quả Đề án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước đi. Thật! hehe

  @Ngốc ăn C: sâu đéo thấy cô nói gì hay cồng phơm gì vụ cây Lộc vừng ở Vĩnh Yên thế? hay đang hehe Gúc?

 7. #7 by Bia on 2011/02/21 - 14:33

  Địt bố cu DoL bữa quảng cấu về Cua Ba Chí Q5 ăn như quặc thiu, 160K/1con

 8. #8 by DG on 2011/02/21 - 14:35

  Con Lờ hãm lìn kia đưa ra một trường hợp cần tư vấn mà cách diễn đặt lờ mờ khó hình dung quá!

   

  Chịu khó mô tả rõ ràng ra, địt mẹ!

   

  Về nguyên tắc, nó dùng cớ đòi mở lối đi khi nó không có lối đi (bị chắn bởi nhà người thân cô) là đúng với quy định của pháp luật, và cô bắt buộc phải thỏa thuận với nó thôi. (kể cả cô có đầy đủ giấy tờ hợp pháp về khoảnh đất làm lối đi dự kiến đó).

   

  Cô thỏa thuận cái gì?

   

  Thỏa thuận về diện tích sẽ mở lối, dài? rộng?…

  Thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ khi sử dụng lối đi chung đó.

  Thỏa thuận về hehe mức giá đền bù mà nó phải đền bù cho cô.

   

  Thỏa thuận được thì ô kê, không được thì xách nhau ra tòa án quận (trước đó phải có văn bản gởi tới phường đã cô nhế!).

   

  Nếu chỉ có hai chủ sở hữu BĐS (tức là 2 miếng), thì nó phải bồi thường cho cô, còn hehe trường hợp nhiều miếng mà khoảnh đất đó là chung, thì địt mẹ cô chả có quyền đéo gì mà đòi nó một xu cả!

   

  Trong trường hợp này, ý cô nói là nó chỉ chấp nhận đền bù phần tài sản trên đất cho cô thôi, đúng không? và theo quy tắc tự nhiên của lòng tham, cô đòi nó thêm tiền đất, khi hehe tính sơ sơ hơn trăm chai/m2?

   

  (còn tiếp, địt mẹ)

   

  Sau những màn giao hữu nhẹ nhàng như trên mà không có kết quả, thì cô Đòm tư vấn đúng rùi đấy, cô huy động xèng mà bia bọt gái mú mới tụi thổ địa ở đấy đi là vừa, nó sẽ có phương án cụ thể cho cô hợp lý đấy, mỗi nơi mỗi khác mà!

   

  À, hay là cô nhờ cô Đòm đi cúng cho thằng thẳng chết lăn quay đơ cu lơ con mẹ nó đi, hehehe!

 9. #9 by Mr. Tran on 2011/02/21 - 14:35

  @Lờ: cái sân cô bẩu nó đã có sổ đỏ sổ hồng gì chưa hay chủ nó cứ chiếm thế thui? Cô Đom cò nói đúng đấy. Cứ làm quen với bọn QL đất đai trên Sở TN&MT mới cả bọn ở Phường, quận rùi nó sẽ chỉ dây làm cho. Nếu cô ở SG thì mỗ chịu chớ ở HN mỗ cũng có mối ở VP QLDD đới.

  Dưng hehe khoe thế thôi, quán bựa mà

 10. #10 by DG on 2011/02/21 - 14:36

  Hehe gõ uốt rùi cốp phát sai mẹ, hehehe!

 11. #11 by Mr. Tran on 2011/02/21 - 14:42

  Dái Ghẻ được gãi hehe đúng chỗ ngứa là đất cát cái nổ vãi hàng nhỉ

  Như người lớn!

 12. #12 by DG on 2011/02/21 - 14:45

  Chạn Khắm: Anh có làm bên đất cát đéo đâu, hehe anh cũng đéo làm cây xanh cảnh quan gì sất, anh cũng đéo biết cái lìn gì về kiến trúc quy hoạch xây dựng này nọ, nói chung là anh chỉ làm mỗi cái lìn mà thôi!

  Nổ vui chơi thôi chứ hehe làm được lìn giề đâu, nhở!?

 13. #13 by Bia on 2011/02/21 - 14:48

  Các cô nào quan tâm về đền bù nên dọc kỹ đọan này của BXT:

  Các trường hợp bồi thường theo giá nhà nước dúi vào gồm:

  ” Các dự án phát triển kinh tế trong khu đô thị hiện có gồm dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản, dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, dự án xây dựng nhà ở công vụ, dự án xây dựng trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm; dự án xây dựng khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn từ hạng 3 sao trở lên”.

  CÁc cô hiểu gì hiểm ý đọan văn trên không hehe:

  Chính vì thế nhà các cô đang ở aka chung cư eden hay biệt thự nào đó BXT chỉ cần lấy bút nghuệch nghọac 1 cái là đi đứt cục cứt,

  có kiện kiện cái cựt cứt ý

 14. #14 by Già Không Đều on 2011/02/21 - 14:51

  Nổ vui chơi thôi chứ hehe làm được lìn giề đâu, nhở!?( Ku Dái)

   

  Ừ, Anh chỉ thấy Ku Dái làm được mỗi Thơ, thẩn thẩn thờ thờ, còn lại địt mẹ như Quặc, hết sức như quặc he he.

  Còn với ./ mà chỉ nỏn 15 phút thân bài thì đù má Dái đéo làm được gì cho Đời Đàn Bà nói chung và Vện nói riêng cả he he.

 15. #15 by cuchuoiSG on 2011/02/21 - 14:54

  Trưa nay có Cô nào lặn lội lên Tam Đảo ngắm kèn Bà Dì hông vậy?

  Nếu có làm cái live report cái coi….

  Hay toàn Lóc Phan sợ tốn xiền or thời gian cũng như chỉ mê Mụ Dì Ảo trên này thui? @ Già lốm đốm

  Anh xin can, xin can. Anh vào Quán để tiếp nhận kiến thức, thay đổi tư duy về: cách nhìn nhận vứn đề, tiếp cận, giải quyết vấn đề; cách bảo vệ quan điểm và phản biện, chứ có phải mê con Zì mà vầu đâu. Địt mịa, nghe lời cô, có đứa nào nó húng chạy lên TĐ làm paparazzi rồi bốt quả ảnh thật thì anh mất mẹ chỗ chơi vì ói vào cái dung nhan con Zì.

  Hơn nữa, con người thì làm đíu gì chẳng có chỗ khiếm khuyết theo cách nhìn của người này hay người khác nên sẽ làm giảm số lượng khách đáng kể đếch thích chỗ nào đóa trên người con Zì. Và tất nhiên hệ quả sẽ làm giảm sự đa chiều về kiến thức và quan điểm của Quán.

  Cuối cùng, lỡ CAM nó úp sọt con Zì, Quán đíu còn, cả chi bộ mất chỗ chửi nhau, văng tục bậy bạ, xả stress.

   Địt mẹ Già Đíu đều, và một lần nữa, anh nhổ vào tối kiến như quặc của Cô, hehe.

  Thôi, anh lượn đi cày tiếp đây.

 16. #16 by Bia on 2011/02/21 - 14:55

  Dưng mà nói đi cũng phải nói lại bá tánh tham bỏ mẹ, đền bao nhiêu cũng kêu đéo đủ. Như ở Nhà bè đền xong cho cổ phần chia lãi hằng năm thì chê ít rút mẹ ra óanh bạc hết mẹ. Kêu cái cặc đêm sáng trăng vằng vạc.

 17. #17 by Bia on 2011/02/21 - 14:59

  Thôi không bàn về đền bù – giải tỏa nữa

  Bà Zì hay đồng chí nào hướng dẫn cách đeo BCS cái coi, cụ tỷ tí (Thằng Gúc nói không rõ lắm). Thiệt đấy. Mỗi lần đeo cái durex gì gì loay hoay củng mất mẹ nó 2-3 bao

 18. #18 by Mr. Tran on 2011/02/21 - 15:01

  Dưng mà nói đi cũng phải nói lại bá tánh tham bỏ mẹ, đền bao nhiêu cũng kêu đéo đủ. Như ở Nhà bè đền xong cho cổ phần chia lãi hằng năm thì chê ít rút mẹ ra óanh bạc hết mẹ. Kêu cái cặc đêm sáng trăng vằng vạc.@Bia

  Đúng mẹ. Mới cả cũng thông cảm tẹo. địt mẹ cả đời ăn khoai tự dưng cầm 1 cục tiền dưng đéo còn đất đai, cũng không nghề ngỗng gì. Ăn chơi vung vít tít mù mấy hôm là hết, mốc mõm rùi đéo biết làm gì để lấy cái bỏ vầu mồm, nhất là trong thời kỳ tiền dư giấy chùi nầy thì đéo ai chả kêu.

  Khoai Tây nó đền bù văn minh hơn chớ đéo đơn thuần chỉ là cầm nắm tiền ném vầu mặt dân dư thế lày.

  Nó bẩu là cái đéo gì bền vững ý, quên mẹ rồi

 19. #19 by Mr. Tran on 2011/02/21 - 15:08

  Chuối SG nói đúng đới.

  Tướng thối nhẽ giống Chi Trương lắm hehe.

  Mà hôm nay cỏn cũng không lên 3 Đảo đâu. Văn bựa thì tên riêng chỉ mang tính minh họa thôi mà.

  Nói 3 Đảo dưng có thể là Đồng Mô hoặc Thanh Trì hoặc nowhere vươn vươn…

 20. #20 by Do L on 2011/02/21 - 15:17

  Beer @ Quán đó đéo có tên mà ? Có cái lìn bà tèo 160k/con. Dismia giá đới 3 năm trước roài. Cô ăn lộn thì nên ăn lại. Mà lần đầu tiên có bựa chê quán đó.
  Tks all các cô vụ tư vấn. Thực tế là nó thế này :
  Đất nguyên bản là lấn hẻm. Từ trước năm 1996.
  Khi xây nó bị phạt rồi.
  Làm hóa giá từ bộ Quốc phòng thì nó ghi diện tích khuôn viên là xxm2. Tức đầy đủ.
  Khi bọn đéo ai cả tới xin thương lượng (vì chỉ liên quan tới 1 nhà) thì tụi nó chạy phường, chạy quản lý đô thị. Bon QLDT mới bày trò phạt XD trái phép (dismia mười mấy năm có làm đéo g đâu) rồi khắc phục hậu quả theo nghị định 23 hay gì gì…rồi Tài nguyên môi trường cũng bẩu mở đường (Dismia mở vào khu đất bỏ hoang 20 năm của chúng nó chứ ai đi vào đấy, hẻm cụt mà)
  Qui hoạch 1/2000 có đường đéo nào qua đó. chỉ thể hiện rõ khoản vuông vuông nhà bà í.
  Văn bản của UBND Tp cũng bẩu phải thương lượng với dưn. Dismia nó bẩu bồi thường 20 chiệu hơ hơ hơ
  Vấn đề là theo khoản 4 điều 50 nuật đất thì khi làm sổ đỏ hay hồng iem díu dành thì bọn bỏn phải làm cho con nhà người ta cả phần đó. Chúng nó đéo làm các bựa viên ợ.
  Win win thì bà già đó có cần đéo nhiều, mày thic ký bao nhiêu tao ký. Dismia nó bảo dả bả 20 chiệu, ngứa lìn lên bà í bẩu kệ con mẹ chúng mài. đúng giá TT thì bà đi.

 21. #21 by Do L on 2011/02/21 - 15:21

  DIsmia cái khu đới nó xin UBND Tp xây kho hàng các bố ạh.
  Đi qua nhà Lờ nên kiểu đéo g cũng phải đéo cho hơ hơ hơ.
  Đang yên tĩnh 24/7 dismia lại xe tãi ầm ầm là đéo ỗn.

 22. #22 by DG on 2011/02/21 - 16:04

  Tiếp chủ đề về đền bù giải tỏa của tên Bia ế nầu, hehe.

   

  Bi kịch nhất của dân Lừa là đang yên đang lành tự nhiên nhận được một cục tiền to đoành đoành rơi trúng dầu lâu, hehe.

   

  Và thế là quay ra cờ bạc lô đề, bồ bịch giai gái, quần là áo lượt … rùi con chưởi cha, vợ xỏ mũi chồng, hàng xóm láng giềng lăm le vác dao tỉn nhau…

   

  Lúc nầy mới thấy tiêu tiền là quan trọng như  thế nào!

   

  Luật đất đai 2003, rùi các món 84, 61 này nọ lần lượt xuất hiện, tưởng chừng như  thế thì quyền lợi được đảm bảo hơn, sát thực hơn, thì hehe với nhận thức của dân lừa, lại vô tình biến cái sân khấu kiện tụng đất cát nầy thành một mớ bong bong. (Mà chuẩn bị có luật đất đai mới rùi đấy nhế con Bia ế kia!)

   

  Thằng nhận trước ganh tị thằng nhận sau, thằng đất cấp huyện chưởi thằng đất cấp quận, thằng tỉnh lẻ đòi đào mả bố thằng thủ đô, dù hehe đối với cá nhân cỏn thì cỏn đã nhận được kịch khung trong quy định đền bù tại thời điểm cỏn nhận!

   

  Thế là kiện, hơn 80% đồng bào nhân dân xuất hiện ở Sài Gòn hay Hà Nội đéo phải là để đấu tranh quyền lợi cho chính bản thân cỏn, mà phần thì vì gato với thằng khác, phần thì chơi kiểu kiện tụng theo phong trào, a dua cho có bè có bạn, và bao giờ cũng có mấy ông đầu rau!

 23. #23 by DG on 2011/02/21 - 16:05

  Các cô đã chứng kiến sự cô lập của đám đầu rau này chưa? đứa nầu mà nhận tiền đền bù, thì địt mẹ cưới con cả làng nó đéo đến, cha chết cả làng nó đéo quan tâm!

   

  Thế nên, tình trạng lén lút nhận tiền đền bù dù rằng đó là quyền lợi chính đáng của mình là tương đối phổ biến!

   

  Các cô nên nhớ, bây giờ lừa đi kiện tập thể, đa phần là có quyền lợi đấy nhế. Tức là các chú đầu rau  đứng ra hô hào chống đối, rùi thu gom tiền bạc này nọ, đặt mức quy định được hưởng cho mỗi lần ông lừa đi kiện với các khẩu hiệu hehe rất thương tâm.

   

  Những ông lừa nầy, những khẩu hiệu nầy, qua tài nhào nặn của một số con zời đéo gì mà khúc duột ý (anh hông vơ đũa cả nắm đâu nhế, hehe!), sẽ là những bản tin giật gân, thắm thiết về chế độ này nọ các cái, đọc như đúng rùi!

   

  Nói đến đây anh lại nhớ vụ cô Hùng bị đốt sống mà vãi mẹ đái mới các lồng chí khúc duột, đọc loạt bài ngày cỏn mới bị đốt ý, nghe căm phẫn tột cùng quá đi, hehe!

 24. #24 by LUUMANH on 2011/02/21 - 16:07

  He he Chó giái động đít cái sủa như hát hay he he, tiếp đi em

 25. #25 by DG on 2011/02/21 - 16:10

  @ Manh mặt lìn trâu hưu trí: Của nợ! hehe!

 26. #26 by DG on 2011/02/21 - 16:13

  “Còn với ./ mà chỉ nỏn 15 phút thân bài thì đù má Dái đéo làm được gì cho Đời Đàn Bà nói chung và Vện nói riêng cả he he.” @ Già Lào Cồn.

   

  15 phút là đủ thời lượng 3 bài “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” đấy nhé, hehe.

   

  Già lào Cồn sanh hoạt kiểu đưa vầu được 1 phút, rùi lại rút ra ngồi láp tóp gõ cồng quán Bựa, xong lại vầu dập thêm được 1 phút, rùi lại ra cồng, hehe

   

  Thế thì địt mẹ có phang cả ngày cũng chưa xong!

   

  Anh hành quân dồn dập, hào hùng, 15 phút là đã thấy hoành tráng lắm rùi ku ạ!

 27. #27 by Deobietj on 2011/02/21 - 16:26

  Chi bộ ai đi coi khỉ (đười ươi j j đó) thẩm du thì pốt rì pọt cái nhẩy.

  Chết cười với cả mụ Zì tính tiền sinh họat phí cho cả gia đình. Đọc đến đoạn đéo j mà trả tiền điện 30tơn/khẩu/ tháng là A chết mẹ nó cười đéo thèm coi tính đoạn sau nữa.
  Djt mie. A đéo biết các cô dư nầu. Riêng A thử tính:
  Chén ở Sen nhá. Búp phê ha. ngày thường buổi tối 220/mạng. Cuối tuần 250cụ/mạng. Dịt mie đéo j đến 15$.
  Tiền điện 1 nhà bình thường trung liu nhá. 5-600k 30 Tơn. Lấy đéo đâu 30Tơn/khẩu.
  Gửi trẻ ở nhà trẻ bình thường. Cam theo dõi, đồ ăn kiểm tra hằng ngày. 100tơn nhá. Đíu kể mấy cái nhà trẻ trong The Manor mới cả TH-NC thì 120Tơn là ngon lắm rồi.
  Thằng nầu đi xế hộp lại để mất 500cụ xanh ngu vãi lúa. 300 thôi. Kịt kim. Địt mie. Sĩ thì ráng chịu.
  Dit mie, tiền xăng mới cả tiền gửi xe, mới cả tiền ăn sáng hơi bị quá đà dưng thôi hông sao. Ng ít ng nhiều. Đéo tính. Riêng A xăng xe hết 3chẹo, gửi xe hết 500k (Đúng chỗ rẻ chứ bình thường thì khoảng 50$ thật). Ăn sáng 20 k tính trung bình.
  Dit mie đéo j mà sinh con ở VP hết 5k tơn (chưa kể vụ gấp 3 là cái đíu j nữa) hả Zì. Phải lưu trú ah, hay sướng quá hóa đú nằm chơi cho phẻ. Dịch vụ trọn gói có gần 1k thôi. 
  Thôi tạm thế đã.
 28. #28 by Delete on 2011/02/21 - 17:59

  Chibựa


  Liuý Bựa nào dã và sẽ xài face, mỗi ngày chỉ like 1 lần 1 bài từ Quán thôi, like nhiều quá sẽ làm rác trang face của bạnbè, 1 lần/ngày là dủ. Del dã fải dể ẩn rất nhiều face của Bựa viên vì lýdo này.
 29. #29 by minhhuong on 2011/02/21 - 18:08

  Liuý Bựa nào dã và sẽ xài face, mỗi ngày chỉ like 1 lần 1 bài từ Quán thôi, like nhiều quá sẽ làm rác trang face của bạnbè, 1 lần/ngày là dủ. Del dã fải dể ẩn rất nhiều face của Bựa viên vì lýdo này. @Del
  ———————–
  Ơ, ông này có bị hâm không đấy? Phát biểu linh ta linh tinh!!!
  Khi nhấn nút like trên quán Bựa thì nó chỉ hiện ra trên Quán Bựa và thông báo trên trang riêng của đứa ấn nút like, chứ liên quan đéo gì tới đứa khác??? Đứa khác phải vào trang riêng của từng đứa mới thấy được điều này.
  Rác cái đéo gì tới đứa khác.
  Địtmẹ Del, sai be sai bét, khuyên linh ta linh tinh.
   
  Chibộ ấn Like thật nhiều vào. FB có mỗi nút LIKE được sử dụng nhiều nhất thì đi khuyên dùng ít thôi. Đúng là hâm nặng hậm!
 30. #30 by minhhuong on 2011/02/21 - 18:29

  Sư bố lão Del – chuyên gia “sành sỏi” FB , éo hiểu gì về LIKE cả mà ngồi luyên thuyên khuyên dư đúng rồi í kekekekeke

   

  Cấm bố phán linh tinh khi không hiểu gì về điện. 

 31. #31 by minhhuong on 2011/02/21 - 18:35

  @Trần: Đúng roài, vụ Thanh Hương là mãi sau này mới có, 9x roài. Chứ ở HN vụ ầm ĩ kinh hoàng đầu tiên thời 8x là “tín dụng” gì đó, nhớ tới giờ, vì nó là cú ấn tượng đầu tiên sau “Đổi Mới”

 32. #32 by Delete on 2011/02/21 - 18:40

  Bắp Ngô


  “Khi nhấn nút like trên quán Bựa thì nó chỉ hiện ra trên Quán Bựa và thông báo trên trang riêng của đứa ấn nút like, chứ liên quan đéo gì tới đứa khác??? “

  Lạ nhở, thế sao Bựa nào nhấn like cái déo jì cũng hiện lên trang của Del? Mở mắt ra là cả chục Bựa viên like face Quán Bựa mới cả face Bắp Ngô.

  Mà Bắp Ngô ngẫn ah, ấn like quantrọng là dể báo cho bạn biết là mình thích cái này. Không hiện lên ấn làm déo. 
 33. #33 by Dom-dom on 2011/02/21 - 18:45

  @ Lắc Kỹ
  Nước mẹ chuyển Tơn cho Lừa, thật hay vịt để góp phần bình ổn giá đới?

 34. #34 by minhhuong on 2011/02/21 - 18:47

  Lạ nhở, thế sao Bựa nào nhấn like cái déo jì cũng hiện lên trang của Del? Mở mắt ra là cả chục Bựa viên like face Quán Bựa mới cả face Bắp Ngô. @ Del
  —————–
  Sư bố Del chứ, lại lẫn giữa New Feeds với trang riêng rồi!!!
  New Feeds là thông báo ALL hoạt động của ALL bạn bè, ông NGỐ ạ!!
  Có biết phân biệt giữa New Feeds khi vừa log – in vào với vào trang riêng của chính mình không đấy bố?
  Có cần hướng dẫn không thì bảo
 35. #35 by minhhuong on 2011/02/21 - 18:54

  Mà Bắp Ngô ngẫn ah, ấn like quantrọng là dể báo cho bạn biết là mình thích cái này. Không hiện lên ấn làm déo.  @ Del
  —————
  Khi Del ấn nút like Quán Bựa, hoặc bình luận trên ấy, nó hiện lên trong News Feed của lũ bạn Del, chứ nó đéo hiện vào trang riêng của bỏn. Rõ ràng chưa.
 36. #36 by minhhuong on 2011/02/21 - 18:57

  @Del: thôi nói nốt cho bố khỏi mất công tìm hiểu. Đại loại nó có giao diện News Feed, thông báo mọi hoạt động của tất cả bạn bè của mình (lưu ý là của mình thôi),

  Giả sử Hương là bạn của Del thì Hương làm cái đéo gì mới Del cũng sẽ thấy khi vào News Feed ngó. Còn những đứa bạn của Del mà đéo phải bạn của Hương thì nó có thấy cái dắm nó í.

  Vì thế News Feed của mỗi người mỗi khác.

 37. #37 by minhhuong on 2011/02/21 - 19:00

  Quên quên, khi bình loạn thì nó đéo hiện trên News Feed của lũ bạn bè, kekekeke. Nhưng share thì nó hiện ngay trong News Feed lẫn trang riêng. Cho nên mấy cái link của Bắp Ngô, chibộ Share bỏ mẹ nó đi cho em kekekek

 38. #38 by Đéo Bựa on 2011/02/21 - 19:13

  Có thể tên Đen nhầm giữa Like, Share và Tag.

 39. #39 by Lucky on 2011/02/21 - 20:31

  Chào ngày mới tuyền chi bộ , chúc tuần làm việc vui vẽ !
  @ Thi :”
  Ờ chị cũng đang định hỏi câu đó . Ky iu lấy tin nầy  ở đâu vậy , chính xác hông vậy ?” hết trích
  Thông tin chính xác , nhưng Lucky không thể đưa nguồn ra được . Thông cảm ha!
  @ Mít : “
  Mít không biết kỳ này Bê sẽ đổi cái gì để lấy Tơn nhờ? ” hết trích
  Cái này là khoản tiền đã ký kết cuối năm 2010 , giờ là thời gian nước Mẹ phải thực hiện cam kết .
  @ minhdung : em cũng muốn viết tham luận lên quá Zi, nhưng số liệu em có  không chính xác , em đang tìm nguồn tin cậy hơn . Nhưng có một số vấn đề tế nhị , em không thể nói thẳng ra được thành tham luận hoàn chỉnh . Hỏi đâu em nói đó nhe !
  @ Dom- dom :
  “Nước mẹ chuyển Tơn cho Lừa, thật hay vịt để góp phần bình ổn giá đới? “hết trích
  Lucky điếu nói chuyển Tơn để bình ổn giá , mie suy luận giỏi vậy . Tình hình này mấy Tơn cho lại để bình ổn giá . Nó là tin thật , vịt vịt cái chim ý .

 40. #40 by Delete on 2011/02/21 - 20:35

  Hẻ hẻ, Sozi Sozi “Trang của Del” ở dây là New Feed dó. Vào face chủ yếu là vào New Feed mà.

  Nhiều Bựa hông chơi face lâu lâu lên là Like fát chục bài, chừng ấy bài hiện lên New Feed của bạn tển, vãi cả dái. Tinhiên chơi kiểu bỏ boom nầy cũng có cái hay của nó (mới ngĩ ra hehe), một tên déo Bựa thấy 1 thằng lạ hoắc like cái mẹ jì mà nhiều thế sẽ tăng thêm trí tòa mòa zất nhiều.

  Like và comment nó vẫn hiện lên New Feed dấy chứ Bắp Ngô. Mà nó còn cậpnhật Comment nữa.


 41. #41 by Dom-dom on 2011/02/21 - 20:49

  Thông tin chính xác , nhưng Lucky không thể đưa nguồn ra được .@ Lắc kỹ
  Thế là Thật chứ không phải Vịt hả. Nhưng nhiêu? Nhiều hay ít?

 42. #42 by Lucky on 2011/02/21 - 20:56

  @ Thi : Thi làm như Zi nói đi , càng kéo dài doanh nghiệp càng chết đấy . Trước mắt nước Mẹ chỉ bơm một số nhất định thôi , nhưng hết quý I Lừa vẫn chưa có chổ để giải ngân đâu .( Năm 2010 thì Asean còn đẩy qua 7 tỷ Tơn , Lừa mới đở vã tý , nhưng năm nay điếu còn được như thế nữa ) . Các khoản muốn vay của Lừa đang bị ách hết lại , vì chỉ số tín nhiệm Lừa hiện nay quá thấp ( nó là hậu quả của Vina- shit bần nông không thực hiện đúng cam kết trả nợ tháng 12- 2010 ) .
  Quý II – từ tháng 4 -2011 Lừa sẽ nhận được một có số ngoại tệ nữa từ Nhật . Nhưng bọn Nhật sẽ giám sát vốn của bỏn rất chặt . Có thể một số quý tiền tệ của Mẽo sẽ cho Lừa vay tạm với lãi xuất cao để phân phát bớt 600 tỷ Tơn của Fed tung ra . Nhưng cơ hội ít lắm .
  Xem ra tình hình này thì tiền trong túi bạn Giàu đang điều hành chỉ cầm cự hết quý I này thôi . Khả năng rất lớn là từ quý II , gía cả ở Lừa sẽ đu dây điện tiếp . Các doanh nghiệp nhập khẩu  không có nguyên liêu để làm đâu . Nếu Thi làm bên xuất khẩu mà liên quan đến seafood chẳng hạn thì cũng không xuất hàng được đâu , mặt dù hợp đồng đã ký năm 2010 , vì hiện nay Châu Âu và Nhật vừa ra điều luật mới về thành phần hóa học cho phép trên sản phẩm,  mà thứ này thì hàng của Lừa điếu qua nỗi kiểm tra  .
  Ah, một núi ông Cụ in tiếp đã về đến Lừa , nằm tươi rói trong kho bạn Giàu. Lừa không thiếu tiền ông Cụ đâu . Đừng thấy vàng tơn giảm sốt mà lo bán ra nhé . Nó lại leo với giá cao hơn trong tuần này, hoặc chậm là tuần sau thôi . Cầm đó , đừng lo lỗ .

 43. #43 by bantin on 2011/02/21 - 20:58

  Bắt quả tang tên Del dùng mạng Lừa hả? Địt mẹ từ hồi BCT đi cabốt cho face thì dùng cái đéo gì như kiểu Ultrasurf hay mần file hosts của win… vào face chả chậm. Địt mẹ BCT, Địt mẹ gì hú Lừa, địt mẹ mạng Lừa.

 44. #44 by Lucky on 2011/02/21 - 21:01

  @ Dom- dom : hơn 1 bi thuốc , đủ để hết vã, được chưa ?

 45. #45 by LUUMANH on 2011/02/21 - 21:17

  @Ky Lắc : Ôi yêu Ky Lắc quá yêu quá, anh cất gậy đi đợi đến hết quý 2 rồi mới xuống đường. Thôi cứ vất vưởng thêm ngày nào là còn biết yêu ông Tơn ngày đấy em ạ. Nhẽ 3,4 hôm nữa ông  Tơn mới lại dựng đứng lên nhở

 46. #46 by Lucky on 2011/02/21 - 21:35

  @ Manh : đúng đó anh , chúng nó tung ít Tơn còm còn lại ra làm hàng đấy . Đitme , chúng phá giá hơn 9% tiền ông Cụ ,dọn đường cho núi ông Cụ mới in thêm đấy . Rồi xúi tụi kền kền phỏng vấn mấy thèn Lỗ đít bên kinh tế ở nhà hót , nhằm trấn an đây , hôm nay loan tin khắp bấu ĐảngTơn Vàng hạ để giảm sốt, Lừa sợ bán ra , nhưng Lừa giờ khôn rồi, ghim hết Tơn Vàng ở bẹn ,có mà bán ra .
  Trên Blomberg thì chứng khoán đơ hết rồi, ở Lừa thì đỏ quạch như đàn bà tới ngày . Lừa đinh vay tiền chứng , nhưng nó cho vay cái chim ý .

 47. #47 by minhhuong on 2011/02/21 - 21:42

  Chibộ nghe thử em phân tích, nhé:

  – Hiện nay mới tăng thuế, cái này TT mới phân tích tăng chỗ nào, ở đâu (ai không biết vào lốc BắpNgô mà lục lại cho nó nhanh) và kho còn xíu xiền.

  – Từ thời điểm tăng thuế tới … gây ra hậu quả tới mức phải xuống đường không thể ngay lập tức, phải là vài tháng chứ.

   

  Điều đó giải thích cho thái độ của Trung Tướng lúc này:

  – Trung Tướng nói rõ thời điểm xuống đường chưa phải ngay lập tức bây giờ, cái gì đến nó sẽ đến -> nghĩa là bão chưa tới trung tâm, cách 1 đoạn ngắn xíu.

  – Trung Tướng cứ hung hăng được mấy câu về xuống đường là lại lảng sang bốt nhạc, hoặc đương vài câu về tình hình thời sự lại chuyển sang bốt Comdom -> bốt dần mới NGẤM, bốt từ từ mới HÓNG.

 48. #48 by Lucky on 2011/02/21 - 21:49

  @ Hương : hihi , làm phát ngôn viên bộ ngoại giao Bựa hả? hihi … TT phân tích đúng rồi còn gì . Tuần này Zi lượn , tuần sau Tơn Vàng lại tăng, Zì về chỉ đạo tiếp .

 49. #49 by Lucky on 2011/02/21 - 21:53

  @ Hương : dạo này thấy bên tờ gì của cô Nguyên Nguyên  Uc lợn, post bài của Zi đấy . Bên đó có hơi hướng zânchủ củ khặc lắm đấy . Không biết chúng định dìm hàng bà Zi hay muốn gì nữa. Lucky không hiểu thâm sâu được , Hương qua xem sao.

 50. #50 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/21 - 21:55

  Túm lại Tướng thối cũng là bần nông!
  Khi chưa có thời cơ thì không thò mũi ra !!!