The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by AC.Ngoc on 2011/02/21 - 00:16

  http://dailyvnews.wordpress.com/2011/02/18/anh-hung-kh%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91-tr%E1%BB%97i/
  http://dailyvnews.wordpress.com/2011/02/18/
  Hehe TT qua nhận hàng nè.Link từ anhbasam quảng cáo nhé.Có fan bên đó khen TT trẻ trung và ko chém gió đó.

 2. #2 by LUUMANH on 2011/02/21 - 00:19

  Ôi Trạn khắm ơi bi giờ Cụ nghẻo thế này gái mú vầu nó xót ruột lắm đang 50 cụ lên 100 cụ/ly thì yêu đương thế đéo nầu được. Thôi bẩu em nó thông cảm bỏ qua thời kỳ quá độ vầu luôn nhà nghỉ hông kiếm mảnh áo mưa dải công viên mà chơi hông lại dính đầy Bâu CS vầu người đấy. Để tiết kiệm cũng hông nên mua BCS chỉ dùng loại phát, loại cho biếu thôi nhé

 3. #3 by Mr. Tran on 2011/02/21 - 00:21

  Mấy bố già hói có nhớ hồi 8x có 1 vụ gửi xiền quỹ tiết kiệm hay đéo gì, xong rồi bao nhiêu người bị quỵt ấy nhở. Bây giờ quỵt lại thì cũng fairplay thôi.@ Nữ gúc sỹ

  Tín dụng Dồng Vàng thì phẩy. Hồi hổi ông pa mỗ sít bong mất con nhà hehe

  @Đơn Mai Khôi: ờ nhở, em đây mà ngỡ xa xăm. nhẽ các bựa đang ngáy để mai cày hoặc đang Gúc để chém em ạ hehe

 4. #4 by Mit on 2011/02/21 - 00:22

  Hehe, mới đây chó em đi công tác Mẽo, vầu siêu thị cái đéo gì cũng nức nở khen rẻ. Bọn Lừa phản động ở bển cứ trố mắt ra nhìn, đéo hiểu tển thần kinh hay sâu mà toàn khen đồ mua bằng Tơn rẻ.@ Rô xinh
  Mít mà thấy các ông bà Lừa đi ngơ ngơ  nhìn những dãy hàng hóa của tư bản trong siêu thị thì chăm chăm họ vừa sang đây….Expression trên mặt không lẫn vầu đâu được.

 5. #5 by Mit on 2011/02/21 - 00:24

  Một tháng lương không đủ dùng trong 2 tuần thì sống sao nổi hả giời?!  Đen như đêm của Ngô Tất Tố í!!!

 6. #6 by LUUMANH on 2011/02/21 - 00:25

  hoặc đang Gúc để chém em ạ 

  He he. Trạn đúng là khắm đéo chịu được, đéo ai lại cứ đi chơi tinh hoa zậy he he
 7. #7 by Trưởngthôn on 2011/02/21 - 00:26

  Đố chi bộ biết cái gì đây?

 8. #8 by LUUMANH on 2011/02/21 - 00:28

  http://dailyvnews.wordpress.com/2011/02/18/anh-hung-kh%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91-tr%E1%BB%97i/
  http://dailyvnews.wordpress.com/2011/02/18/
  Hehe TT qua nhận hàng nè.Link từ anhbasam quảng cáo nhé.Có fan bên đó khen TT trẻ trung và ko chém gió đó.


  @ Ngọc Ăn C: anh có vào được đéo đâu, lừa nó chặn mẹ hay sao
 9. #9 by LonelyRose on 2011/02/21 - 00:30

  @ Trưởng thôn

   

  Đúng là lý toét. Cụ trốn ở nhà con Mầu cả tuần nay hay sâu mờ giờ mới biết vụ nầy?

 10. #10 by Mit on 2011/02/21 - 00:33

  Cô Mít bẩu Lừa bi giờ đéo có cỡ Thụ Ngô Viết thì cũng đéo phải, nhẽ là do môi trường xã hội Lừa bây giờ đéo bằng thời thởi. Thằng KTS nó là thằng sinh ra để phục vụ giới tinh hoa mà Lừa tuyền bần nông thì ăn /  ăn /. Con cô Thụ là cô Sơn Nam cũng về Lừa tác nghiệp vật vã vật vã.@ cô vulin

  Chắc thế…Cha con nhà họ Ngô này (hông phải đại ca Ngô của Nam Lừa) còn lạ gì pa ma Mít nữa….  Mít cũng đọc thấy tin cô Nam đã về quê hương.

 11. #11 by Mit on 2011/02/21 - 00:36

  Chào chi bộ khắm…tối tiếp!

 12. #12 by Bắp Ngô on 2011/02/21 - 00:36

  @ Trưởng thôn: Lý toét là chuẩn , đọc tổng hợp nhời tham luận của TT về vụ tự thiêu ở đây:

  http://vn.360plus.yahoo.com/bapngobapngobapngo/article?mid=85&prev=88&next=53

 13. #13 by Mr. Tran on 2011/02/21 - 00:37

  @Manh:
  ít nhứt cũng phải dating mới ẻm vài bữa chớ. dưng giờ do khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì chiển từ cafe xuống trà đá, từ nhà hàng ra vỉa hè hehe

  còn vụ Gúc, không phải thế à?
  ôi, thất lễ quá đi. tại mỗ đéo biết hehe.

  Xin nỗi, xin nỗi… hehe

 14. #14 by bantin on 2011/02/21 - 00:38

  hố hố hố bài Moi hàng láng giềng [2] của TT cho mẹ lên fb đê. Ai phụ trách fb nhể. Mệ, post lên cho bọn tin tin trắng mắt ra với thằng phò Dân Trí nhế.

 15. #15 by LUUMANH on 2011/02/21 - 00:52

  @Trạn Khắm : Xin nỗi cứt, nói đúng mẹ, hehe

  À còn vụ gái mú á, ui, trà với chả dá sốt ruột, mấy hôm nữa đói giã họng đéo tán cũng đớp tốt, lơ mơ nải chuối xanh thí được cả làng. Nói Zậy thôi dưng ưa con nầu vay xiền mà tán cũng được, lúc giả tiền nó trượt mẹ. hehe
 16. #16 by AC.Ngoc on 2011/02/21 - 01:25

  @Manh.Nó chặn mẹ rùi.Lúc nãy vừa Link qua được bằng lốc điểm báo của Ba sàm.Manh copy
  http://dailyvnews.wordpress.com.rùi vào vtunnel.com paste là được đó.Bài ở ngày 18/02.

 17. #17 by Dragonfly on 2011/02/21 - 01:40

  ngậm ngùi bỏ hết cơ hội, lặng lẽ nhìn ông bạn cũng dân Fồng, học nông nghiệp ở Nga mở công ty thép to vật, về đường đời@ Chết Đơ

  ———————-
  Cô bạn của đại ca cô là cô Bèng bạn anh đới. Cô nầy thuộc loại người tài mẹ, hồi hổi 198x mới Nga về cổ đã buôn bán ầm ầm rồi.Nhìn cổ giống ca sĩ Tân Ngọc vãi. Hình như bây giờ còn đang làm ông nghị nữa thì fẩy. Hệ Hệ
 18. #18 by Lucky on 2011/02/21 - 05:33

  Chào tuyền chi bộ ,
  Zi đưa bài condom này ra để Lừa ý thức hơn về sức khỏe sinh sản , hay đấy chứ . Nhưng lúc tình hình dự trữ ông Tơn ở Lừa đang khô như bướm Boeing  , cùng cách mạng hoa cứt lợn bên kia rộn ràng quá , xem ra đề tài này chẳng cuốn hút mấy.
  Ui, tình hình này thì Lừa mệt rồi đây . Lại thương dân nghèo hơn thôi ! Tụi Thụy Sỹ rất khốn nạn, chúng sẽ phong tỏa tài khoản của máy thèn lìn lãnh đạo khi có biến xãy ra ( như gia đình bạn Rắc ) thì Lừa sẽ mất trắng số tiền trong tài khoản kín của bọn lãnh đạo hãm lìn này . Bọn hãm lìn này có muốn rút cũng điếu rút được . Rồi thời gian qua nó lại thuộc về tụi Thụy Sỹ .
  Ôi cũng người mà sao tụi Thụy Sỹ khôn quá đi , Sau chiến tranh thế giới thứ 2 chúng nó thu lợi một núi tài sản kín của tụi lãnh tụ bại trận , giờ thời bình , chúng nó lại tiếp tục thu lợi từ tài khoản kín của lũ lãnh đạo hãm lìn này . Dân mình cày vất vả, lũ hãm lìn lãnh đạo ăn vật vã , cuối cùng có biến xảy ra , tất cả đều để nuôi dân Thụy Sỹ . Bi kịch, bi kịch

 19. #19 by Lucky on 2011/02/21 - 05:38

  @ Kiếm : Mình làm phát dự báo tình hình kinh tế Lừa sắp tới qua số liệu tụi mình có được up lên quán bà Zi tham luận cho vui Kiếm ơi !

 20. #20 by Lucky on 2011/02/21 - 06:27

  @ Zi : nước mẹ Tàu , từ ngân hàng Hongkong , tuần tới sẽ chuyển qua cho ngân hàng bạn Giàu một cơ số Tơn đó Zi . Nhưng chắc cũng đéo thấm vào đâu .

 21. #21 by Mit on 2011/02/21 - 08:10

  nước mẹ Tàu , từ ngân hàng Hongkong , tuần tới sẽ chuyển qua cho ngân hàng bạn Giàu một cơ số Tơn đó Zi .@ Ky

  Mít không biết kỳ này Bê sẽ đổi cái gì để lấy Tơn nhờ?

 22. #22 by tieuthithi on 2011/02/21 - 08:41

  nước mẹ Tàu , từ ngân hàng Hongkong , tuần tới sẽ chuyển qua cho ngân hàng bạn Giàu một cơ số Tơn đó Zi .@ Ky

  Mít không biết kỳ này Bê sẽ đổi cái gì để lấy Tơn nhờ? @Mit

  Ờ chị cũng đang định hỏi câu đó . Ky iu lấy tin nầy  ở đâu vậy , chính xác hông vậy ?
  Mà kệ mẹ bỏn chứ , đổi cái giề lấy Tơn mà chả được . Đổi mẹ nó Lăng ông cụ lấy mớ nũa cho giá bớt tăng đi cũng tốt

 23. #23 by minhdung on 2011/02/21 - 09:03

  Ờ chị cũng đang định hỏi câu đó . Ky iu lấy tin nầy  ở đâu vậy , chính xác hông vậy ?


  @Ki, Thim Mít: Anh cũng đang tìm nguồn để phán đoán xem Bê lấy đâu ra Tơn đây.

  Có nguồn quăng lên đây cái nhá.

  Kiếm với em Ki có tham luận thì viết lách đi cho chi bộ ngó cái nhá.
 24. #24 by Già Không Đều on 2011/02/21 - 09:10

  Bà Dì giảng về bệnh Tiêm La đúng là chỉ dành cho Bựa miền Bắc, và sống qua thời Thiên Đàng, chứ tụi trong Nam hay tin tin bây chừ nghe Tiêm La biết đéo gì, mà phải bẩu là bệnh Giang Mai.

   

 25. #25 by Già Không Đều on 2011/02/21 - 10:02

  Mấy bố già hói có nhớ hồi 8x có 1 vụ gửi xiền quỹ tiết kiệm hay đéo gì,( @Bắp Ngô)

   

  Vụ này của Cô Nguyễn Văn 12 nước hoa Thanh Hương chứ Trạn Khắm nhể?

 26. #26 by Già Không Đều on 2011/02/21 - 10:10

  Thời bùng nổ tín dụng kiểu Thanh Hương or hợp tác xã tín dụng Thành Công í, Cô Mười 2 đã chơi xe Cadilac 6 cửa rùi, như xe tổng thống í, sau này Cô ca sĩ nhạc sến Ngọc Sơn tậu lại, đi đâu cũng có 4 thằng vệ sĩ trông rất hoành đi kèm

 27. #27 by Mr. Tran on 2011/02/21 - 10:15

  @Già lung tung: vụ nước mám Thanh Hương to hơn thật. cô 12 mấy năm trước vưỡn được lên bấu. Dưng vụ Dồng Vàng ở ngoài HN, sát sườn hơn hehe

  @Manh: đi tán gái thì vay tiền ta thui hay vay đô – oi – vàng hehe

  Còn Tiêm la mới Giang Mai mỗ nghĩ là khác nhau chớ. Ngoài nầy vưỡn biết bệnh Giang mai mà. Nổ bô – sùi mào gà vưỡn có mà

  Về vụ Kiến Việt mà chi bựa đang chưởi, Lơ-Cóoc-Dê, 1 trong 4 Kiến Càng bất hủ của TK20 đã có 1 câu dư sau: “Đéo có KTS giỏi mà chỉ có thằng chủ thông minh”

  hehe, đừng hỏi vì sao Kiến Việt lởm nữa nhế!

 28. #28 by Già Không Đều on 2011/02/21 - 10:29

  Anh đồ rằng chử Tiêm La nghĩa là bị Tiêm thuốc kháng sinh kiểu Penicelin or Lăng Cô Xin đau nhức quá nên phải La he he, chứ kiểu qua mấy giai đoạn ủ bệnh đến phát bệnh thì đích thị nó là Giang mai rùi Cô Tran ah.

   

  Bonus vài quả Anh cho mấy Cô không dùng condom sốc hàng chơi nhế.

 29. #29 by DG on 2011/02/21 - 10:30

  Anh đây anh đây, hehehe bận quá giờ mới có thì gian check lại tham luận của các cô được, lần lượt anh giả nhời các cô mấy ý về cây cối ở bài trước rùi ta tán chiện first condom nầu!

   

  Anh giả nhời cô Mít cái đã, rùi sau đó anh sẽ lùa Thi Còi và Dũng Hói vầu một chuồng giả nhời chung, còn tên tin tin Ngóc mặt lìn húng chó (AC. Ngoc) thì địt mẹ để anh zí vầu bể phốt rùi giật nước phát cho cỏn mát đầu lâu, hehe.

   

  @ Mít: Hệ thống gông cây đó là để giữ sự ổn định cho cây lúc mới giồng, việc tháo gông sớm hay muộn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, như tốc độ bắt rễ của cây, trọng lượng cây, đặc điểm của nền đất …, không có chiện cả đời như em Thi Còi nổ đâu mà lo.

 30. #30 by DG on 2011/02/21 - 10:31

  @ Thi Còi, Dũng Hói:

   

  Vụ nầy thì các lồng chí không ổn, thừa nhận mới các lồng chí là anh cũng thích cây đa bến nước sân đình bỏ mẹ, thằng nầu mà chẳng yêu cái hùng vĩ của đại ngàn?

   

  Dưng ở lừa bây giờ có thằng lìn nầu, tổ chức nầu, cá nhân nầu có tâm, có tầm để đứng ra gìn giữ dững cái đó hay không?

   

  Hay tuyền lũ chặt cây, phá rừng làm sập gụ hay thậm chí đốt lấy than? Các cô ngồi văn phòng làm thơ về cái sự ngút ngàn của đại ngàn trong khi thiên hạ hò nhau đốt đốt chặt chặt? hehehe!

   

  Trong bối cảnh đó, kể cả là yếu tố kinh doanh, thì việc đưa các ông cây về một chỗ, quy hoạch lại, tạo ra một môi trường sống cho cả một cộng đồng từ ông lừa lẫn ông khoai tây, thì các cô nghĩ sao?

   

  Địt con mẹ các cô hình dung ra môi trường trong tất cả các khu đô thị đã và đang mọc lên xung quanh các cô thử xem?

   

  Hạ tầng đường sá thì làm lấy được cho nhanh ra lô ra nền, cắm vội cắm vàng ba cái cây lèo tèo, rùi bán chác nhanh như chớp giật theo kiểu đem con bỏ chợ? nào các cô, si nghĩ gì?

   

  Quan điểm của Thi Còi mới Dũng Hói vụ nầy, khác đéo gì quan điểm bật ông cao tốc chó đâu! Phi ngựa đi chơi phò cho nó tao nhã, nhể?

   

  Cái cây trong công viên mà Dũng Hói nói, địt mẹ đéo múc từ đại ngàn về thì múc từ cái ./ nầu?

 31. #31 by DG on 2011/02/21 - 10:31

  @ Trạn Khắm: Phán đúng về KTS rùi đấy, quan trọng, mấu chốt nó nằm ở thằng đầu trò, hehe.

   

  @ Con tin tin Ngóc mặt lìn húng chó:

   

  Hehe địt mẹ khá khen cô dám bẩu anh vô học, được, vửa vầu quán mà khẩu khí dư thế là ổn đới!

   

  Cô nổ dư đúng rùi về vườn cây của anh, dưng cô càng nổ thì càng lòi đuôi ra là cô hời hợt tin tin đéo chịu nổi, nổ lấy số lấy má!

   

  Anh không buồn giải thích cho cô vì cô chả biết cái đầu buồi gì cả, y hệt con Bôn Liêng ngày hôm qua xách quần vầu chưởi Dũng Hói mới Manh Lét về việc giai tinh hoa quán bựa đéo được tỉn phò ý, hehehe!

   

  Trình của cô, nếu như cô nổ, thì anh đồ rằng cô chỉ là mấy cái thằng lặt vặt ăn rồi uýnh hông đa tái dại chim cò vác hồ sơ sang khúm núm thưa bẩm mới mấy em lễ tân bên anh là hết cỡ!

   

  Thế nên cô, câm mồm mà hóng đi cái đã, nhế!

 32. #32 by DG on 2011/02/21 - 10:32

  Thôi anh lại té, địt mẹ đời sống nhũc quã nhũc quã đĩ, hẽ hẽ!

 33. #33 by Già Không Đều on 2011/02/21 - 10:32

  Thêm nữa cho trưa nay mấy Cô ăn hông ngon luôn nè :

   

  Sao, có xài condom không thì bẩu ? he he

 34. #34 by Mit on 2011/02/21 - 11:18

  Khiếp,  Mít vừa ăn một bữa tối no vỡ bụng vầu nhìn mấy hình này kinh quá …. Tởm cô GKĐ quá đi!!!

 35. #35 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/21 - 11:22

  Hé hé!
  Cu Già lung tung dọa anh em kinh quá!
  Chắc dính chưởng rồi nên mới kinh nghiệm vậy!
  Nhưng mà sinh có hạn, tử bất kỳ … hơi đâu mà đi sợ 3 cái vụ mào gà với tiêm la!!!
  Phải có cách để thõa mãn cái sự sung sướng đến tuyệt đỉnh nhân gian chứ, nếu dùng BCS thì thà để thời đi uống rượu hoặc chém gió ở quán Bựa này còn hơn!
  Tên Bựa nào muốn học thì mang rượu đến gặp TĐT chỉ cho cách không phải dùng BCS!
  Đúng là mấy con lừa to tướng!!!

 36. #36 by Già Không Đều on 2011/02/21 - 11:28

  Trưa nay có Cô nào lặn lội lên Tam Đảo ngắm kèn Bà Dì hông vậy?

   

  Nếu có làm cái live report cái coi….

   

  Hay toàn Lóc Phan sợ tốn xiền or thời gian cũng như chỉ mê Mụ Dì Ảo trên này thui?

 37. #37 by Dragonfly on 2011/02/21 - 11:32

  Từ hồi lê la quán Bựa có cái được là : nhậu say về, lên quán túm cổ con Zì Man Zi Mọi Zợ đá đít tạt tai chửi vung tý mẹt , rồi đi ngủ thanh thản phết. Hệ Hệ

 38. #38 by Dom-dom on 2011/02/21 - 12:13

   lớp trưởng chuyên toán tổng hợp mấy năm – í là giỏi lắm, đi đấu gà túi bụi cuối cùng cũng được sang học trường thép ở Mót Cu, cùng khóa với Bình Minh Trần, về cũng làm ở viện KHVN, cũng tiến sĩ lỗ đít như ai… giờ hơn 5 chục, thất bại hết cả các mặt: về khoa học, chả nghĩ ra loại thép nầu, nhái lại thép của tây cũng đéo xong, cũng đéo bịa nổi quyển sách về thép nào ra hồn, về kinh doanh: ngậm ngùi bỏ hết cơ hội, lặng lẽ nhìn ông bạn cũng dân Fồng, học nông nghiệp ở Nga mở công ty thép to vật, về đường đời: một loser điển hình… tội nghiệp bản, jờ bản làm đéo jì, con đã biết đi chưa? đã có nhà để ở?…
  Lão mà anh nói, lão ý nghèo bởi lão ý tự chọn con đường ấy và đéo muốn dứt ra.@ chết đơ & Bắp Ngô
  Đúng như vậy đấy nhưng có phải ai cũng dứt ra được đâu em. Như anh đây khi quyết định bỏ cái nghề mà mình đã đi gần cả cuộc đời, tốn bao tâm huyết mồ hôi nước mắt, cả nghĩa đen & nghĩa bóng, cũng đau tim phết đới. Vả lại lúc đó đã ai khai sáng cho mình đâu, để mà mình Quyết ra đi… như lời tựa bài học về chị Hậu Tư gì đó thuở thiếu thời hợ hợ. Nên giờ anh rất trân trọng tâm ý của ThỐi. Thỉnh thoảng chọc Thối một vài câu như kiểu quân xanh quân đỏ cho vui, chứ hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp khai sáng của ThỐi.

 39. #39 by Dom-dom on 2011/02/21 - 12:21

  Bọn nó đang làm hàng thử nắn gân zưluận rùi làm thật đấy em. Có thể không làm hết như thế zưng làm một ít.


  @có cái buồi ý mà làm được
  @ Dũng Hói
  Thế này thì gọi là Dũng Tin được rồi. Đói ăn vụng túng làm liều. Chẳng có gì mà Bê không làm được cô ợ, khi mà đến hoàn cảnh như Hy lạp hay Ai xơ len. Mà Lừa không phải Hy Ai để mà có thằng giơ tay giúp nhớ.
 40. #40 by Già Không Đều on 2011/02/21 - 12:31

  Nếu kết hối, trước mắt kiểm soát và thu gom của tụi doanh nghiệp có mở account thôi, chứ với dân chúng làm đéo gì dễ dàng đâu. Bắt kiểu gì thì bắt, chẳng lẽ bắn bỏ thằng buôn Tơn như buôn ma túy có mà loạn ngay ah, nó vẫn hình thành thị trường chợ đen, giá chợ đen còn đội lên kinh hoàng hơn nữa, sau khi Tơn trong ngân hàng phồng lên tí rùi cũng sẽ như muối bỏ biển thui. Địt mẹ kiều hối sẽ về đường dịch vụ tư nhân chứ dân đéo ngu mà phải nhận tiền Ông Cụ đầu trả cả.

  Bài toán gốc của vấn đề là nền kinh tế như quặc trong một thể chế chánh trị xã hội cũng như quặc nốt, nên phải trả giá chứ các giải pháp kết hối là đường cùng dạng chắp vá, được dăm bữa nữa hôm thì cũng lại..tìm giải pháp mới.

  Tóm lại là tối thui…

 41. #41 by Dom-dom on 2011/02/21 - 12:40

  nước mẹ Tàu , từ ngân hàng Hongkong , tuần tới sẽ chuyển qua cho ngân hàng bạn Giàu một cơ số Tơn đó Zi .@ Ky

  Mít không biết kỳ này Bê sẽ đổi cái gì để lấy Tơn nhờ? @Mit

  Ờ chị cũng đang định hỏi câu đó . Ky iu lấy tin nầy  ở đâu vậy , chính xác hông vậy ?
  Mà kệ mẹ bỏn chứ , đổi cái giề lấy Tơn mà chả được . Đổi mẹ nó Lăng ông cụ lấy mớ nũa cho giá bớt tăng đi cũng tốt
  Ừ anh cũng nghĩ như Thi còi đới, mà Bê chắc cũng nghĩ vây. TSB bọn lỗ đít, cứ bàn ra tán vào hỏng hết bánh kẹo. Đĩt mẽ Dái Ghẻ ăn tiền của Lỗ đĩt hay sao mà cứ bà con đang bàn tình hình chiến sự lại vào phả thối, cây với cối. Đĩt mẽ chết đến đĩt, ăn còn chả có cây với cảnh để trồng ở mả à.

 42. #42 by Do L on 2011/02/21 - 13:01

  Chi bộ bựa có ai rành luật nhà đất, cách chiến đấu với DNNNuoc.
  Tư vứn Lờ case nài cái :
  Có 1 nhà nằm cạnh miếng đất to vãi đái trong TT Tp
  Sân thì lấn chiếm (hẻm cụt) đéo biết bao đời chủ nhưng có Giấy tờ như phạt XD, giấy hóa giá ghi DT khuôn viên full, diện tích có thể hiện trên bản đồ QH 1/2000 của Quận năm 2010 v.v.v.
  Dismia miếng đất bé nằm chắn đường vào miếng đất to (to có 1 đường sẵn đi chung với vô vàn không ai cả)
  Bọn chủ dọa nạt, thương lượng để mở thêm 1 con đường( trong khu dân cư) nhưng chỉ chịu đền kiến trúc xây trên đất. Đéo ổn vì có xây đéo gì đâu làm sân thoai, giá TT tầm 100chai/m2
  Chủ muốn phần đền bù đất thì phẩy làm sao chi bộ ???

 43. #43 by Hoàng Việt on 2011/02/21 - 13:05

  Wael Ghonim and Egypt’s New Age Revolution

 44. #44 by DG on 2011/02/21 - 13:17

  Con Đòm mặt lìn có dòm thấy cái này là cái gì hông mà ngứa mõm thế? hehe!

  Thì các cô thích chém jì cứ chém chứ ai bắt các cô fải bám theo đềtài bài đâu.” @Zì Nổ!

  Thế giờ anh bốt tham luận về BĐS nhế? hehe! khoanh tay ạ anh DG đi rùi anh cho?

 45. #45 by Dom-dom on 2011/02/21 - 13:25

  Tiêm La nghĩa là bị Tiêm thuốc kháng sinh kiểu Penicelin or Lăng Cô Xin đau nhức quá nên phải La he he, chứ kiểu qua mấy giai đoạn ủ bệnh đến phát bệnh thì đích thị nó là Giang mai rùi Cô Tran ah. @ Già Lốm Đốm
  Bệnh Tiêm la đúng là bệnh Giang mai đới. Thuở cửi truồng anh sơ tán ở nhà ông bác là y sỹ, buồn điếu có gì đọc vớ gì đọc nấy, đọc được cuốn sách viết về các bệnh này, làm anh chết khiếp, ám ảnh mãi đến giờ, he he vì thế sợ điếu dám phò phạch này kia(chứ điếu phải đức đạo gì).
  Sách đó viết bệnh này do bọn Xiêm thối khi sang đánh nước ta để lại, nên được gọi là bệnh Xiêm la, sau đọc trại thành Tiêm la, anh nhớ vậy.

 46. #46 by Già Không Đều on 2011/02/21 - 13:34

  Địt mẹ Hoàng Việt, xem cái Xi Lip cô quăng lên mần Anh xúc động quá, đéo hiểu sao Anh lại khóc. Địt mẹ Anh mít ướt quá đi mất.

 47. #47 by Dom-dom on 2011/02/21 - 13:37

  anh bốt tham luận về BĐS @ Dái ghẻ
  Đĩt mẽ Dái Ghẻ Chuyên Phá Đám, giờ này thì anh điếu cần tham luận về BĐS. Vĩ mô anh điếu cần. Anh cần biến động cụ thể từng vùng để đánh giá chung, hỏi hôm qua hôm nay chưa nói được, anh cần đéo.

 48. #48 by DG on 2011/02/21 - 13:51

  Đòm mặt lìn quan tâm cụ thế dự án nầu cứ nêu đi, anh có chiện chạy chiều về rũi rãi anh tham luận cho, hehe.

  Kể cả số lượng chi tiết hàng của từng dự án chưa ra hàng, giá đã niêm yết, giá dự kiến, thời điểm dự kiến ra hàng … anh có tất, hehe!

  Thôi phắn cái đã, địt mẹ nhục đéo chịu được rùi đây nài zời ơi là zời!

 49. #49 by Dom-dom on 2011/02/21 - 13:58

  Bọn chủ dọa nạt, thương lượng để mở thêm 1 con đường( trong khu dân cư) @ Tên gì điếu nhớ
  Nếu bọn chủ to, nghĩa là có số má hơn cô, lại lấy lý do mở đường cho dân, đất của cô lại điếu có giấy tờ chính tắc, thì liệu liệu mà thương lượng kẻo già néo đứt dây. Trừ khi cô có số má hơn bỏn he he, thì tùy cô.

 50. #50 by Do L on 2011/02/21 - 14:06

  Có cái bìu í mà nó mở đường cho dân cô Đòm đòm ah !
  Nó mở vào đất của nó, L đồ dằng nó xin xây dựng mà phãi có đường ra + đường vào. Trước mặt nó là đg 1 chiều nếu nó mở ra đất ý là thành 3 chiều. Tiện dao thông là cái chắc chăm chăm.

  Tay nó to thế nào miềng biết, nó chạy từ phường tới thanh tra xây dựng quận tới Phòng tài nguyên môi trường quận.
  Dưng mà cái cớ nó đéo có hạp lý. Nhà kia tay nó to đéo kém nhưng nó đang băn khoăn có lấy búa tạ đập muỗi hay không. Nên nó cứ dùng dằng
  dùng dằng dùng dằng dùng dằng.