The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by i-trader on 2011/02/20 - 21:43

  trường chuyên là cái lồn, à quên, cái lò ấp gà chọi, bạn zì ngu, theo côngthức của 20 năm trước làm đéo,


  thôi địt mẹ, zì mở bài về giáozục đi, cho bọn em chém, trò địt như thế đủ rồi,
  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 21:47

   Thì các cô thích chém jì cứ chém chứ ai bắt các cô fải bám theo đềtài bài đâu.

 2. #3 by Dragonfly on 2011/02/20 - 21:45

  Địtmẹ, bọn trẻ nó đi được chứ loại Jà Hói như anh sang tây làm cái lồn, cái loại Zì muốn cũng đã đi được đéo đâu. Đừng chửi vơ đũa cả nắm anh tát bỏ mẹ.Địtcụ Zì fát nữa. Hệ Hệ

 3. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 21:46

  Địt mẹ Lài Mồm Bẹn làm Zì tụt mẹ hứng thôi đéo tuyênhuấn nữa quay sang chiện cabốt hehe đĩt mẽ đĩt mẽ các cô ăn buỗi ăn buỗi.

 4. #5 by Dragonfly on 2011/02/20 - 21:49

  Địtmẹ trình cũng đến thế thôi! Có lồn ấy mà nói nữa, địtmẹ. Đồ ủy mị. Hệ Hệ

 5. #6 by Bắp Ngô on 2011/02/20 - 21:52

  Hôm nay chương trình Self War có 4 còm thôi hả Trung Tướng kính yêu?

  kekeke, đã tổng hợp xong, link đây:

  http://vn.360plus.yahoo.com/bapngobapngobapngo/article?mid=88

  Chibộ lên FB của em ấn LIKE LIKE LIKE và share tá hóa nhá nhá nhá

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 21:53

   Đáng nhẽ có 11 cồng zưng con Lài Mồm Bẹn nó fá đám em ạ.

 6. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 21:53

  1- Địt mẹ Zì hồi năm ngoái có rẽ qua nhà cô Thoóng Xinh xưa. Nó vưỡn còn, zưng sậpsệ lắm rùi.

  Zì không lên thăm fòng của cô, nơi cách nay mấy chục niên Zì được cô đeo cho quả cabốt đầutiên, vì Zì biết chắc mẹ con cô đã chiển đi từ lâu lắm, zưng Zì vưỡn nhớ nó từng chitiết.

  Đó là một nửa căn fòng 28m2 trên tầng 2 của một tòa nhà cũ đéo biết xây tự bâu jờ. Nửa căn fòng kia là của một đôi vợ chồng jà, sếp của cô. Hai nửa ngăn cách nhau bằng một vách bằng cót cao chừng 2.5m.

 7. #9 by LonelyRose on 2011/02/20 - 21:54

  Tại Bắc Kinh và Thượng Hải chiều nay đã có bắt bớ rùi đây. Cả hai nơi đều có bóng dáng hoa nhài.

 8. #10 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/02/20 - 21:55

  địt, nghe zì nói tiền ông cụ thui mà chóng cả mặt, hehe em làm lương có 3tr ông cụ, ba ma tương đương tính ra nhà 1 tháng cỡ 8tr ong cụ, tiền ăn trưa ăn tối mua đồ về nấu cũng 3-4tr ~ 6$/ ngày mà vẫn sống tà tà, tất nhiên theo kiểu lừa, chứ tính theo giá của TT chắc chết mẹ nó rùi hehe (em đéo ở SG hay HN). Nhưng thiệt là em mong cho BCT cứ in tiền, nhà đất cứ boom in, tư bẩn cứ chạy làng, vàng cứ lên giá, trung đông cứ biểu tình để chuyện hay xem.
  Mà cái vụ siết chặt ngoại tệ mà TT nói tới cuối tuần rùi mà thấy gì đâu????

 9. #11 by Ngỏng on 2011/02/20 - 21:58

  Địt mẹ Lài Mồm Bẹn làm Zì tụt mẹ hứng thôi đéo tuyênhuấn nữa quay sang chiện cabốt hehe đĩt mẽ đĩt mẽ các cô ăn buỗi ăn buỗi.@Dì Thúi

  thôi Dì tư vấn các thể loại ca bốt đi, hãng nào tốt, loại nào làm gì, loại nào cần dùng với đối tượng nào, đại loại thế. Thí dụ Dì xuất tinh sớm thì dùng loại nào, kèn Dì bé thì sao vưng vưng hehe. Nhỡ có tên nào như tên Thứ chẳng hạn, suy nghĩ lại cũng hớt được tí

 10. #12 by Bắp Ngô on 2011/02/20 - 22:02

  Hé hé, vừa đưa link vài giây đã có bựa viên ấn giùm nút LIKE  

  Thank you vina miu

  Nữa đê nữa đê

  Ai không lên FB thì add lốc Bắp Ngô thành bạn, cho em nhờ

 11. #13 by Dragonfly on 2011/02/20 - 22:02

  Địtmẹ con Zì Mọi Zợ đẩy chủ đề ca pốt như lồn, đéo hợp hoàn cảnh. Tầm này còn đi sến mấy cái chỗ địt bọp hồi xưa. Hãm lìn. Đồ bần nông gốc mọi zợ.Hệ Hệ

 12. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 22:05

  2- Cô Thoóng Xinh là zân Nam tậpkết. Zưng đéo hiểu sao mà cô chỉ ra Bắc một mình, chẳng có bố mẹ anh em jì cả.

  Cô từng là họcsinh trường Trỗi nủitiếng một thời. Và chú Ngoọng, đệ pa Zì, người zẫn Zì đến tỉn cô lần đầutiên ý, cũng là họcsinh trường trưởng.

  Học fổthông xong, cô đi học Trungcấp jì đó rùi về mần côngnhân ở xínghiệp XYZ.

  Cô rất xinh, nên biệtzanh cô mới là Thoóng Xinh.

  Địt mẹ ở Thiênđàng, gái mà bẩmsinh đã xinhđẹp thì là taihọa nhớn, chứ làm buồi jì.

  Vì xinhđẹp, cô Thoóng Xinh là mồi ngon của đéo biết bâu nhiêu hạng người. Từ con thầy Chủnhiệm trong trường Trỗi, đến con Trưởngfòng ABC trong xínghiệp XYZ. Từ con cam Khuvực, đến chú Ngoọng bạn thân cô hehe.

  Bikịch?

  Ui địt mẹ, ở Thiênđàng thì có cuộc đời đéo nầu không bikịch. Cô Thoóng Xinh chẳng fải ngoạilệ.

 13. #15 by otocu on 2011/02/20 - 22:14

  Lài à, nói chung trong siêu thị đắt hơn chợ. Ví dụ BigC, sữa Cô gái hay mẹ gì, vỉ 4 hộp, có khuyến mại là 20.400. ngoài chợ có 20.000. Fomai loại pe…light 28.7000, ngoài là 28.200. Ví dụ thôi, nhưng nói chung là đắt hơn ngoài. Nó chỉ văn minh tiện lợi và đa dạng hơn.

 14. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 22:14

  3- Cuối 198x, cô Thoóng Xinh đã đẻ được 2 đứa con lócnhóc, zưng vưỡn hành nghề fò hehe. Tầm ý cô đã U40, vãn khách lắm rùi.

  Sau đó Zì langbạt tứchiếng, đéo đến thăm cô nữa. Lúc quay lại vùng vủng thời cuối 199x, thì cô chiển mẹ đi rùi. Nghe janghồ đồn cô tự xây được nhà 3 tầng bebé, đứa gái nhớn học khá lắm hehe.

  Zưng hỏi bỏn nhà cô ở đâu, thì mỗi đứa bẩu một fách.

  Và hehe, cô đã jở nên Zĩvãng.

  Thoóng Xinh thân yêu của Trung Tướng, còn nhớ quả kèn to quá khổ của Trung Tướng không?

  Địt mẹ cũng là có hậu nhở, hử các cô ăn buỗi
  ăn buỗi.

 15. #17 by EURO on 2011/02/20 - 22:15

  Hehe, mới đây chó em đi công tác Mẽo, vầu siêu thị cái đéo gì cũng nức nở khen rẻ. Bọn Lừa phản động ở bển cứ trố mắt ra nhìn, đéo hiểu tển thần kinh hay sâu mà toàn khen đồ mua bằng Tơn rẻ.
  Đơn giản, tển tính trung bình thu nhập của bỏn rùi quy ra những nhu yếu phẩm, hehe con mẹ cái đéo gì cũng thấy rẻ vãi.
  Hồi tển mới qua học thời 9X, xài đéo gì cũng xót ruột khi quy từ Tơn ra Cụ. Sau, tển học lại thói quen cứ coi 1 Tơn tương đương 1K cụ, lúc đó mới dám ăn xài bình thường được.
  Giờ tển cũng lẩn thẩn giống Dì, cứ lẩm nhẩm nhu cầu nhu yếu phẩm với mức thu nhập trung bình, rùi lại la làng công nhận ở VN đắt hehe…

 16. #18 by daibackotu on 2011/02/20 - 22:16

  Các già hói không biết gặp trường hợp nào như em chưa:
  Mấy em vện của em không thích đeo bao cho dù em giải thích hăm dọa, năn nỉ…
  Có một lần không mang bao, cái đầu thì bảo nhất định không chơi quyết tâm lắm lắm, nhưng nó cứ trêu ngươi kích thích cuối cùng đầu dưới thắng đầu trên. Em phải nhắm mắt đưa cu.
  . dcm làm em về sợ vãi đái chờ  4 tháng sau đi test mới nhẹ người. Nhiều khi em nghĩ sao chúng nó ngu thế, em là em rất tức má đéo làm được gì cả..

  Có phải % bị của đàn bà cao hơn đàn ông không nhỉ sao chúng nó không biết sợ nhỉ

 17. #19 by tieuthithi on 2011/02/20 - 22:17

  Nếu các cô ăn tối bằng 2 mớ rau cải còn zính đầy cứt lợn mua ở chợ tạm đầu ngõ, cộng 2 quả bầuzục lợn khai như lìn Boeing (hehe Zì xin lỗi em Thi Còi nha)@Dì
  Đĩt mẽ Dì chứ lìn Boing hay lìn Ai bớt thì lìn đéo nầu mà chả khai he he ,  lìn mà không khai thì thành mẹ nó cái lỗ …mồm rùi . Nếu so sánh giữa hai  cái lỗ lìn Vàng son với lỗ mồm Tinh hoa thì  chưa biết cái nầu sạch hơn cái nầu . Nhất là lìn thì còn có condom bẩu vệ chắc nhẽ sạch  hơn quá  hẽ hẽ …

 18. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 22:25

  Địt con mẹ Lài Mồm Bẹn mới Tô Cũ so já sữa mới já thịt hộp trong siêuthị với ngoài lề đường thì so làm buồi jì?

  Địt mẹ fải so, nếu vầu BigC thì mua nửa ông gà nạc đã mần sạchsẽ já 150K. Còn ra chợ Láng mua ông gà còn sống já 180K, thuê jiết tại chỗ hết 20K, cộng lại thành 200K, rẻ hơn 33%.

  Hoặc nếu vầu BigC mua gói rau cải đã rửa sạch já 20K, thì ra chợ mua gói rau ý còn nguyên rễ và bùn rùi về tự rửa já chỉ 5K, rẻ hơn 75%.

  Địt mẹ đúng là lũ con Lừa. Nói thế mà cũng đéo hiễu à địt mẽ địt mẽ.

 19. #22 by tieuthithi on 2011/02/20 - 22:25

  đứa gái nhớn học khá lắm hehe@Dì
  hố hố  liệu có phải  đấy là hậu duệ của Dì sau vài lần không đeo  bao không zậy ?

 20. #24 by LUUMANH on 2011/02/20 - 22:26

  @ Thi Hùi : Ui zời hôm nay Thi Hùi chửi yêu địt chịu được, he he chửi chết mẹ thằng Mặt ()/ với bọn tinh hoa đi thi, thực ra mõm bọn nó làm thối lìn Vàng son đấy đã thế còn nổ đùng đùng đoàng doàng như tự chiến í, chửi chết mẹ di. He he

 21. #25 by i-trader on 2011/02/20 - 22:26

  công nhận với Thi còi, cái lìn Vàng Son sạch hơn cái mồm Tinh Hoa cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,


  địt mẹ, coi đề tài này là giáo dục đê, chửi địt mẹ nền giáo dục lừa phát, chắc hầu hết bựa ở đây ai chả dính trườngchuyên lớpchọn, điển hình học sing trường chuyên là jì Bựa chứ đéo. lại chửi địt mẹ hệ thống này phát nữa…
 22. #26 by vô thần on 2011/02/20 - 22:30

  Ờ như cô gì mới bẩu… bọn Tàu xuống đường tụ tập trước 1 cửa hàng McDonald gần Thiên An Môn…bọn này nhận hưởng ứng kêu gọi qua Twitter xuống đường vì bất cứ bức xúc nào: có con uống sữa độc, hạch sách bọn hành chính, bất công… nhưng ko giăng biểu ngữ hay hô khẩu hiệu gì mà chỉ nghe thấy nhõn lệnh giải tán của CAM…có 2 luật sư bị tóm tống lên xe ko biển số…Tàu mà còn thế thì hehe căng đấy

 23. #27 by EURO on 2011/02/20 - 22:31

  @ Đó là chưa kể giá cả ở chợ còn giật đùng đùng tùy hứng, chứ bỏn siêu thị lên xuống đều phải có quy trình. Lão lài với Tô Cũ có lo việc nội trợ đéo đâu mà hiểu được những vấn đề đó.
  Đắt rẻ thế nầu tính sau, nhưng nội cái vụ giá cả niêm yết rõ ràng là em khoái rùi đó.
  Thui bb Dì và chi bộ thúi, em ngủ sớm sáng mai 5h đã phải trên từng cây số tiếp rùi.

 24. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 22:32

  Ơ địt mẹ Zì nói đến cái ./ jì rùi ý nhở? Địt mẹ zạo nầy kinhtế lộn bậy mần Zì thầnquynh mẹ rùi.

  Địt mẹ tuần sau Zì zành cả tuần đi uýnh golf hehe cho nó Tựchiến nhẹ người. Địt mẹ thứ 4 đi Chí Linh. Thứ 6 đi Đồ Sơn hehe. Các cô nầu thích ngắm kèn Zì thì xin mời tự tổchức tua.

 25. #29 by tieuthithi on 2011/02/20 - 22:32

  Ui Thi Còi zỗi yêu quá yêu quá.@Dì
   Zỗi zỗi cái dắm chị đây nài he he …
  Sư bố  Manh lét thích chưởi  đi mà  chưởi  nhá , chị không  zỗi  hơi  đi chưởi  hộ  đâu he he …trừ phi người  bị chưởi là Manh

 26. #30 by LonelyRose on 2011/02/20 - 22:36

  Đây, người dân Thượng Hải tụ tập trước rạp chiếu phim trong trật tự. CAM cũng chỉ kêu gọi giải tán thui.

 27. #31 by Ngỏng on 2011/02/20 - 22:38

  Ơ địt mẹ Zì nói đến cái ./ jì rùi ý nhở?@Dì

  nói chuyển sang ca bốt, chửi Lài bẹn siêu thị rẻ hơn chợ địt mẹ

 28. #32 by Bắp Ngô on 2011/02/20 - 22:40

  Lão nào chê trường chuyên thì cứ chê, đéo được chê học sinh trường chuyên, nghe rõ chưa?

  Dìm hàng Zì Bựa là bị cấm thôi, chứ dìm hàng Hương Điêu là bị xẻo!  hà hà hà hà

 29. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 22:42

  @cô Tù

  Gái mà không thích đeo bao thì cô cần fải tự luận coi em ẻm thuộc loại nầu rùi tính.

  Nếu ẻm thuộc loại có nguycơ (bịnh siđa) cao thì cô cần zứtkhoát tự đeo bao. Còn nếu ẻm thuộc loại có nguycơ thấp thì cô nên vệsinh sạchsẽ trước và sau khi tỉn.

  Gái có nguycơ thấp là vện chínhthức của cô, mẹ của các con cô (tấtnhiên không tới 80% chínhxác đâu nha, địt mẹ tin vện/chó quá chết nhăn răng có ngày). Còn lại là nguycơ cao tất.

  Có gái nằm trong số nguycơ thấp zưng cô vưỡn fải đeo bao, nhất là khi em ẻm chưa được cô cưới.

  Lúc ý quả bao của cô để tránh thai là chính.

  Một khi cô chưa quyếtchí ăn đời ở kiếp mới em ẻm, thì cứ cabốt cho lành.

 30. #34 by tieuthithi on 2011/02/20 - 22:43

  @Dì : Đô  còn lên đến giá nào nữa đây?, và lên đến bâu giờ ?  Bọn em sắp tê liệt mẹ nó rùi , đéo có nguyên liệu để sx , tất  cả  chúng nó đều ngừng bán , găm  hàng . Mà em còn đồ  là  chúng nó cũng đéo còn  hàng mà găm nữa vì làm đéo có Tơn mà nhập . Em mong  cho ngày  mai chúng nó xuống đường luôn đi chứ cứ ngắc ngoải thế nầy stret bỏ mẹ

  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 22:49

   Em hỏi thế nầy Zì biết jảnhời sao? Nó fụthuộc vầu việc Bê Xê Tê in thêm Ông Cụ lúc nầu. Mà quả nầy thì bỏn không báocáo Zì em ạ.

   Nghe Zì, đóng mẹ cửa cty đi chơi ít ngày đi em. Tưởng là tiêucực zưng cứ làm đi rùi em thấy hiệuquả.

 31. #36 by i-trader on 2011/02/20 - 22:48

  hình như hệ thống lỗđít cỡ 40 – 60 hiện nay tuyền kịu học sinh chuyên?


  đạica em, dân Fòng, làm lớp trưởng chuyên toán tổng hợp mấy năm – í là giỏi lắm, đi đấu gà túi bụi cuối cùng cũng được sang học trường thép ở Mót Cu, cùng khóa với Bình Minh Trần, về cũng làm ở viện KHVN, cũng tiến sĩ lỗ đít như ai… giờ hơn 5 chục, thất bại hết cả các mặt: về khoa học, chả nghĩ ra loại thép nầu, nhái lại thép của tây cũng đéo xong, cũng đéo bịa nổi quyển sách về thép nào ra hồn, về kinh doanh: ngậm ngùi bỏ hết cơ hội, lặng lẽ nhìn ông bạn cũng dân Fồng, học nông nghiệp ở Nga mở công ty thép to vật, về đường đời: một loser điển hình… tội nghiệp bản, jờ bản làm đéo jì, con đã biết đi chưa? đã có nhà để ở?…
 32. #37 by LonelyRose on 2011/02/20 - 22:53

  đóng mẹ cửa cty đi chơi ít ngày đi em @Zì

   

  Zì ui, lời khuyên nầy là cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phẩy hông Zì? Còn doanh nghiệp bự thì sâu? Nhân viên thì sâu?

 33. #38 by Bắp Ngô on 2011/02/20 - 22:58

  @trader: Ơ, tham luận của ông anh như dắm, chả khác đéo gì lũ làm việc công (tức nhà nước trả lương) như bưu điện, lái tầu bên Pháp càu nhàu rằng làm ít nhưng lương thấp này kia. Địtmẹ, bọn nó thừa biết lương thấp trước khi vào chứ có phải đéo biết đâu. Kêu cái đéo gì nữa, nực cười!

  Lão mà anh nói, lão ý nghèo bởi lão ý tự chọn con đường ấy và đéo muốn dứt ra.

  Ông anh nói như dắm.

 34. #39 by otocu on 2011/02/20 - 22:59

  Bắp Ngô học chuyên Am, có biết quán cafe rẻ nhất Hà Nội không, ngay sát trường ấy? Thời 2001, 1 cốc sinh tố xoài to đùng cũng chỉ cỡ 5k.

 35. #40 by Delete on 2011/02/20 - 23:02

  Del đang kiu gọi bọn lớp Del đéo đóng xiền họcfí cho tới khi trường đéo cho thi. 

  Ông Cụ jờ mang ra mua mìtôm, mắm, muối, dầuăn, mới cabốt hẻ hẻ đủ cho học kì này đã.

  Ở trường thì fong trào fảnkháng bắt dầu lên face rùi, xuốngdường thì nhẽ còn fải gõ fím nhiều nhiều.

  Dù má, các cô dưa ngịquyết về dịafương di chớ. Déo thấy j là sâu?
 36. #41 by tieuthithi on 2011/02/20 - 23:03

  đóng mẹ cửa cty đi chơi ít ngày đi em @Zì
  Không  thể nói đóng là đóng được . Đóng rùi về mở ra thì sao ? Hàng trăm  con người , tứ tán khắp nơi , rồi những  công nhân , cán bộ kỹ thuật được đào tạo  cơ bản, chúng nó vẫn cần phải ăn chứ ? để nó đi  rùi sau  nầy gọi về làm sao? Đào  tạo lại là một việc mệt chưa  từng thấy …  Túm  lại là kiểu gì  cũng mệt

 37. #42 by Bắp Ngô on 2011/02/20 - 23:05

  @otocu: 2000 thì di cư vào sàigòn mất rồi, nên chịu, không biết.

  Thời còn mài đít ở đấy, suốt ngày ăn ốc ở quán bà gì ngay đường nối ra giảng Võ, còn phía khách sạn cao tầng thì nhớ hàng sữa chua làm từ sữa dê, há há há

 38. #43 by tieuthithi on 2011/02/20 - 23:15

  Nếu điều nầy mà thành sự thực thì sâu nhỉ :

  Cần xóa bỏ chính sách hai tỷ giá

  Xóa bỏ phương thức thanh toán bằng USD chắc chắn sẽ ổn định được vĩ mô, giảm được lạm phát.

  Tôi rất đồng tình việc phải giải quyết ngay là cần xóa bỏ phương thức thanh toán bằng USD. Việc này làm được nhưng tại sao không làm?

  1- Xóa bỏ tất cả các đại lý thu đổi ngoại tệ, tập trung việc giao dịch qua ngân hàng, xóa bỏ thị trường đôla chợ đen.

  2- Ra chỉ thị thông báo người dân có ngoại tệ trong vòng 3 tháng phải bán cho nhà nước, nếu sau thời gian trên còn nắm giữ nếu không có giấy tờ chứng minh thì coi như bất hợp pháp.

  3- Xóa bỏ thị trường chợ đen từ đó sẽ giảm hiện tượng buôn lậu.

  4- Bộ Công an, quản lý thị trường rà soát, kiểm tra bắt giữ những người cố tình mua bán đôla bất hợp pháp, phải tịch thu truy tố để làm gương.

  5- Hệ thống ngân hàng bố trí những nơi phục vụ việc quy đổi ngoại tệ cho khách du lịch tại các điểm như: sân bay, bến tàu, bến cảng, cửa khẩu…

  Nếu thực hiện như trên chắc chắn sẽ ổn định được vĩ mô, giảm được lạm phát, người dân sẽ tin tưởng vào chính sách. thiết nghĩ những việc như cấm đốt pháo, bắt buộc đổi mũ bảo hiểm còn làm được thì việc này có gì là khó. Chỉ có điều chúng ta có muốn làm hay không mà thôi.

  TP HCM, ngày 19/2
  Nguyễn Thành Ngôn

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 23:22

   Bọn nó đang làm hàng thử nắn gân zưluận rùi làm thật đấy em. Có thể không làm hết như thế zưng làm một ít.

   Ra vẻ nghe ýkiến của zân hehe. Thằng bỏ mẹ bốt bài kia là chim mồi sure.

 39. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 23:18

  Hehe Zì vửa nói đóng cty mấy em zoanhnghiệp zẫy nẩy mẹ rùi hehe yêu quá.

  Đạikhái không đến mức đóng sập cửa, mà chuồn mẹ đi chơi, ký ủyquyền cho thằng tổngquản ở nhà làm việc cầmchừng, zưng hehe đéo cho nó quyền kí fiếu chi, hoặc chỉ jớihạn khoảng vài chục trẹo Ông Cụ.

  Sau đó tắt mẹ phone rùi báo mọi người là đi Tây. Địt mẹ chủ nợ gọi thì tòtetí. Nhânviên thântín muốn liênlạc jì thì fải qua Chat/Mail hehe hoặc một số phone đặcbiệt thửa riêng cho vụ nầy.

  Đạikhái thế.

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 23:24

   Và nhớ là fải quỵt lương đấy hehe. Không cần quỵt hẳn mà chỉ jả chậm độ 2 tháng là tốt rùi. Chả đứa đéo nầu chỉ vì chậm lương mà bỏ cty như hồi Thiênđàng đâu, bỏn chỉ chưởi thôi.

 40. #47 by LonelyRose on 2011/02/20 - 23:26

  Nếu điều nầy mà thành sự thực thì sâu nhỉ :

  Cần xóa bỏ chính sách hai tỷ giá

  Nguyễn Thành Ngôn

  ——————-

  Em tá hỏa tưởng Nguyễn Thành Ngôn là quan chức nào đưa ra tuyên bố, hóa ra là một bạn đọc của Tàu nhanh Vịt. Dưng cu nầy nói i như là lấy ra từ một văn bản nầu đang đánh máy sẵn đâu đó rùi…

 41. #48 by minhdung on 2011/02/20 - 23:29

  Bọn nó đang làm hàng thử nắn gân zưluận rùi làm thật đấy em. Có thể không làm hết như thế zưng làm một ít.


  @có cái buồi ý mà làm được

  @ Thi: Tầm này có tơn thì găm giữ hok ai bán đâu em. Địt mẹ ranh giới đang mong manh lắm rồi. Anh đồ rằng mấy thằng Bê chưa có cửa xoay tơn đâu.
 42. #49 by Kiếm on 2011/02/20 - 23:38

  Ui, đù má lúc dầu sôi lửa bỏng như dzầy lại chơi sếch siếc hử ? Anh đéo hứng thú zới mấy loại chủ đề này nên dzọt đi bán zé số kiếm cơm đơi.

   

  @ I-trader: cu copy 100% Anh’s style đới àh. Mà cu bên VC hử ?

 43. #50 by LUUMANH on 2011/02/20 - 23:47

  Địt mẹ, thằng nào bảo giết được bon buôn Tơn đen anh vả vỡ mặt ()/ bây giờ. Triều buôn Tơn đen nó tịch thu bắn luôn mà hôm qua anh còn mua Tơn gửi về lừa được. Lãi suất huy động lúc cặc nào cũng cao hơn Nghèo quy định, huy động bây zờ chạm 18% mà lúc đéo nào bấu cấu 14% rồi cũng chỉ đét đít 2,3  thằng ty hin. Anh đồ rằng hết năm nay Lừa bị Tơn hóa đến 90% thì cấm thế lồn nào được Tơn đen. Ra mấy cái kiểu kiểm soát đểu càng đẩy giá Tơn lên, Tơn hóa càng nhanh. Cuối năm cầm tờ 500K cụ cứ bần thần vì mua được nửa bó Muống 

 44. #51 by Bắp Ngô on 2011/02/20 - 23:51

  Allo, em mới cập nhập thêm comment của Trung Tướng kính yêu vừa đùng đoàng tức thì vào link hôm nay rồi chibộ nhá:

  http://vn.360plus.yahoo.com/bapngobapngobapngo/article?mid=88

 45. #52 by Mr. Tran on 2011/02/20 - 23:55

  nghe bẩu bên Miên nó gần như tiêu mẹ Tơn chăm chăm rùi.

  cứ đà tiền hóa giấy chùi dư lày địt mẹ dễ lại quả đổi tiền phát nữa lắm.

  đéo gì hồi trước lương chưa được 2 trẹo cũng đủ sống tằn tiện, giờ cầm 2 trẹo nhoằng phát cuối tuần là bong.

  địt mẹ đời khổ hơn cô Lựu

 46. #53 by LonelyRose on 2011/02/21 - 00:04

  giờ cầm 2 trẹo nhoằng phát cuối tuần là bong @Chạn

   

  Hey, có em thì rõ ràng phẩy tốn kém hơn chứ hở hở?

 47. #54 by Mr. Tran on 2011/02/21 - 00:08

  Hey, có em thì rõ ràng phẩy tốn kém hơn chứ hở hở?@ Đơn Mai Khôi

  đâu? đâu? đâu? em đâu, em đâu?

  Sâu để mỗ tìm mỏi mắt… em ơi

 48. #55 by LUUMANH on 2011/02/21 - 00:10

  Mà hehe địt mẹ bùng hết mẹ nó nợ Ngân Háng đi, 1,2 thằng bùng nó còn kiện tụng, xử lý tài sản chứ vài ngàn thằng bùng thì  đéo sợ thằng nào, nó lấy đéo người đâu ra mà xử lý , khi nầu qua cơn hoảnghoảng lúc ý mới đem  ông Tơn đủi ra ông cụ  trả nợ. đủi 1 lấy 100, 1.000 làm ăn đéo gì bằng. Mà nhẽ 6 tháng nữa anh đéo nói thì cũng vậy thật  

 49. #56 by LonelyRose on 2011/02/21 - 00:11

  @Chạn

  Trong quán đây chứ đâu, mệt anh quá! Sâu im lặng nhở? Còn ai hông anh?

 50. #57 by Bắp Ngô on 2011/02/21 - 00:12

  Mấy bố già hói có nhớ hồi 8x có 1 vụ gửi xiền quỹ tiết kiệm hay đéo gì, xong rồi bao nhiêu người bị quỵt ấy nhở. Bây giờ quỵt lại thì cũng fairplay thôi.