The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by Mit on 2011/02/20 - 13:42

  Địt mẹ còn chưa kể thiết kế bê nguyên của thằng China Pavilion nữa.@ cô Minh
  Chả nhẽ Lừa bi giờ hông có nổi một bọn KTS có thể vẽ một cái building ra hồn sâu lại phải cóp của nước mẹ thế nài?  Giờ họ không có KTS cỡ cô Thụ Ngô Viết nữa?

 2. #2 by minhdung on 2011/02/20 - 14:03

  Nếu muốn tránh thai, anh khuyên các cô đi học qua lớp Giáo lý hôn nhân của bên Công giáo ý, ở đó người ta sẽ khai sáng cho các cô. Còn tránh lây bệnh cái nầy phải trao đổi nhiều với các cô bởi anh thấy qua các cồng trên thấy trình của các cô còn non lắm, mà nói thẳng ra là các cô ngu lắm.

  @nầu, trình bày vế sau đi, khai sáng cho anh phát. Đừng có đánh trống bỏ dùi nhá. Anh đợi, hehe.

 3. #3 by nhất on 2011/02/20 - 14:12

  Cô bị cái lý luận lằng nhằng nhưng cũng may là còn có anh  đọc và hiểu. Vấn đề là anh chửi chú Thồng đưa TT vào đời quá sớm. Như thế là vô trách nhiệm chứ còn đéo. Không phải ngẫu nhiên mà cả thế giới nó đưa ra các loại luật và quy định cấm trẻ em dưới 16, 18 hay 22 tuổi không được làm một số việc. Cô có con gái hông? Nếu có thì cô có accept chuyện đưa nó vào đời năm 13 tuổi hông? (Các) Cô ngu bỏ mẹ.

  Anh vưa đọc lại thì hoá ra chú Thồng là đệ cua Pa TT chư đéo có họ hàng gì, xin lỗi TT nhá , xin lỗi nhá.

 4. #4 by Mit on 2011/02/20 - 14:13

  anh chửi vầu mặt những thằng dùng BCS bởi chỉ có những thằng cổ động cho việc chơi phò là văn minh mới dùng BCS thôi.@ cô Bôn
  Giải thích thêm cái này nữa nha cô Bôn…hehehe Theo cô bỏn hông được đi phò khi còn độc thân hay sao?  Nhẽ treo trym đến đêm tân hôn mới được dùng lần đầu hả?  

 5. #5 by nhất on 2011/02/20 - 14:14

  Ơ , anh copy paste cái còm vưa rồi thiếu tên người mà anh nhắn nhủ , anh thân gửi cô @Roai 

 6. #6 by Paul Liang on 2011/02/20 - 14:14

  @Dũng hói: Anh sẽ trao đổi với cô theo kiểu hỏi và trả nhời, tất nhiên cũng sẽ có những câu hỏi mà cũng đã là trả nhời nhỉ.
  Câu đầu tiên, Cô tự xưng là giai tinh hoa của Quán thì đi chơi phò làm điếu gì?

 7. #7 by Paul Liang on 2011/02/20 - 14:21

  @Mít: Ôi, tiên sư Mít em, giời đã sinh ra giai thì cũng sinh ra gái. Em có bâu giờ nghe câu: Đàn ông máu ba, đàn bà máu bảy chưa hử em. Thằng nầu có trym khi dựng lên thì tìm chỗ nầu mà ấn chứ dại đéo zì mà đi tẩn phò?

 8. #8 by LUUMANH on 2011/02/20 - 14:22

  Câu đầu tiên, Cô tự xưng là giai tinh hoa của Quán thì đi chơi phò làm điếu gì?@ cô Bấu Lang

  Theo cô thì tinh hoa hông được tỉn phò à, thế tằng LìnTơn mẽo, Bu Ita với các loại vẫn tỉn phò thì là cái déo? 
 9. #9 by LUUMANH on 2011/02/20 - 14:25

  Thằng nầu có trym khi dựng lên thì tìm chỗ nầu mà ấn chứ dại đéo zì mà đi tẩn phò?

  Hố hố hố, thế thì anh đéo thèm nói với Bấu Lạng anh rút lại câu trên vì đéo ai đi hỏi thằng ngu
 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 14:26

  Zì đây hehe. Địt mẹ các cô Zì buồn ngủ vãi đạn zưng vưỡn fải vầu chưởi nhátgừng vài fát cho thơm loa rùi còn đi ngủ bù nầu đĩt mẽ đĩt mẽ.

  1- Các cô thắcmắc kèn (trong bài kêu là Buồi) Zì năm 13 tuổi thì đeo cabốt thế đéo nầu được?

  Hehe các cô nên nhớ, kèn Zì năm 12 tuổi đã to đạitướng rùi. Zì chỉ nặng tầm 30 ký zưng kèn thì chẳng kém pa Zì mấy. Pa Zì rất tựhào về điều nầy, hệtnhư khi y tựhào về vụ Zì biết đọc biết biên năm 3 tuổi.

  Ngoài ra, năm 9-10 tuổi thì Zì đã bật quyđầu (gọi là lộn khấc) bằng thủzâm. Và đầu kèn Zì ngay từ hồi đó đã nâu sậm chứ không đỏ hỏn như lũ tintin bijờ.

 11. #11 by Paul Liang on 2011/02/20 - 14:30

  @Manh lợn: Thằng Tơn mẽo và thằng Bu ý đéo phải tỉn phò mà là bồ nhí, hiểu chửa Manh?
  Đã là bồ nhí thì phẩy sạch sẽ ngon lành, cô thử hỏi hai tên đó có dùng Durex hay cái lìn gì đó không?

 12. #12 by minhdung on 2011/02/20 - 14:30

  Anh sẽ trao đổi với cô theo kiểu hỏi và trả nhời

  @Địt con mẹ cái thằng Liang này. Xưng xưng muốn khai sáng, thì anh còn non anh ngồi chờ mày khai sáng. Mày thích tham luận thì viết đê, viết hay anh ủng hộ, viết đéo hay anh chửi bỏ mẹ mày ra. Chứ hỏi hỏi cái đầu buồi gì.

  Mà mày vừa viết mấy câu đã thấy nông dân nửa mùa vãi cả đái ra thì khai khai cái đéo gì?

  Nầu, khai sáng cho anh phát đi. Anh ngu toàn phần, đéo hiểu gì cả. Anh cứ ngỡ condom là tiện lắm, là tốt lắm, là ích nước lợi nhà lắm cơ. Nhẽ đéo phải?

 13. #13 by LUUMANH on 2011/02/20 - 14:31

  Hehe các cô nên nhớ, kèn Zì năm 12 tuổi đã to đạitướng rùi. Zì chỉ nặng tầm 30 ký zưng kèn thì chẳng kém pa Zì mấy


  Hốhốhố Hahaha hóa ra buồi bố Mặt(())/ bé tẹo bé tẹo, chếch lại ADN đi em
 14. #14 by LUUMANH on 2011/02/20 - 14:34

  @Bấu Lang: Địt mẹ anh đã bảo rút lại câu hỏi vì đéo ai hỏi thằng ngu rồi mà cô còn lải nhải. Cô nhớ rằng chơi phò xịn nó còn đạo đức hơn là tìm chỗ nào mà ấn nhá, vả lại với tư duy của em thì anh thấy mấy ẻm kia hông phải phò thì là cái gì. vì sao thì cô thử hỏi củ sọ của cô ấy hay cô không có sọ

 15. #15 by Mit on 2011/02/20 - 14:41

  Thằng nầu có trym khi dựng lên thì tìm chỗ nầu mà ấn chứ dại đéo zì mà đi tẩn phò?@ Cô Bôn
  3, 7 là sao?  Mà chỗ nầu cho ấn free hả cô???  Nhẽ lại dụ các  em ẻm “nhà lành”, bọn chưa được học Giáo Lý hôn nhân gì đấy vì chưa lấy chồng?  Đâu cô nói rõ thêm đi.

  Đêm nay Mít uống thuốc flu nên đầu óc hơi choáng váng tí…hehehe

 16. #16 by ongcu69 on 2011/02/20 - 14:42

  @Dũng hói:


  Cám ơn vụ khai sáng Bẩu tàng củ ./ vs. China Pavilion nhế. Địt mẹ lũ Lừa thật tởm hehe.
 17. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 14:43

  2- Các cô đúng là hoàntoàn thấtbại về sexual life Zì thật.

  Bọn jàhói như Cẩm Hói, Khùng, Tèo, Cà Lì, Bõ Ninh Bình.. thì hầu như đéo có kinhngiệm về Sex Thiênđàng vì đời bỏn quá là nhạtnhẽo.

  Bọn bớt jàhói hơn như Lài Mồm Bẹn, Manh Mặt ./ Trâu, Zũng Hói, Jà Đều.. thì tuyền hạng chỉ nổ suông là jỏi. Còn bọn tintin thì hehe đéo biết jì đéo biết jì.

  Nên các cô đéo biết rầng, thời 6x-7x, ở Bắc Lừa nhà ta đeo cabốt để tránh thai là chính, chứ các bịnh hoaliễu đéo ai sợ.

  Tới tận khi Zì xuấtbiên sang Đông Âu, zù các loại hoaliễu như lậu, tiêmla.. đã khá fáttriển, zưng quầnchúng cũng ít chịu đeo cabốt.

  Thế nên Zì cho rầng cô Thoóng Xinh đeo cabốt cho Zì bởi vì cô sợ có chửa chứ cô sợ bịnhtật cái đầu buồi ý. Zù các chứng hoaliễu thời thởi ở Bắc Lừa cũng khá thịnhhành rùi, còn ở Nam Lừa thì nhiều vôđối.

  Các cô cũng cần chúý, thời 197x ở Bắc Lừa còn chưa có trò đặt vòng tránh thai, cũng chưa có các loại thuốc tránh thai Khoaitây. Nên vướnđề có chửa của các em fò rất là nanjải chứ chẳng fải chiện đùa.

  Các em ẻm thường fòng tránh bằng cách rửa, thụt.. ngay sau khi tỉn (Zì sẽ kể sau trong bài khác, cũng về một vụ tỉn cô Thoóng Xinh).

  Nếu trót zính bầu thì các ẻm bú các loại thuốc xổ thai tự chế như ziệu mạnh trộn lá jầukhông, cao ônghổ.. và nếu vưỡn không ăn thua thì đi nạo thai.

 18. #18 by Mit on 2011/02/20 - 14:46

  Đã là bồ nhí thì phẩy sạch sẽ ngon lành,@ cô Bôn
  Chết cười với cái hồn nhiên của cô!  Thôi để mấy lão già hói giải thích cho cô hiểu …híhíhí

 19. #19 by Paul Liang on 2011/02/20 - 14:47

  @Manh lợn: anh cho rằng mày đang nhầm lẫn một số khái niệm, hay mày cho rằng đéo phải là vợ thì chỉ còn fò? Còn câu trước anh trao đỏi với Mít, anh không trả lời hết nhẽ, nhẽ nào trym không ấn vầu lìn thì ấn vầu đâu hở mày? Ý anh là đàn bà nó mấu dục hơn đần ông, nên nếu trym mày có nhu cầu thì nó sẽ tự tìm đến cái lìn nầu còn sạch sẽ thông qua củ sọ mầy hiểu chưa?

 20. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 14:53

  3- Vì việc tránh thai thời Thiênđàng khó như thế, nên các em fò thời thởi thithoảng lại đẻ con khi không kịp fá thai hoặc không fá nủi.

  Trong một bài khác Zì sẽ kể chiện về các con của cô Thoóng Xinh (các cô lưu ý, có một đứa con cô Thoóng đã tốtnghiệp đạihọc ở Anh Quốc, và lấy chồng bên bển). Và cả chiện về con của các em fò Thiênđàng khác. Thời thời fò có 3-4 con là chiện thường.

  Zì cũng bật mí trước, rầng có vài lần cô Thoóng tỉn Zì mà quên đeo cabốt. Và sau đấy một vài năm thì cô cổ sinh đứa con đầutiên, khi cổ đã khoảng suýtsoát 30 tuổi.

 21. #21 by ongcu69 on 2011/02/20 - 14:53

  tự tìm đến cái lìn nầu còn sạch sẽ thông qua củ sọ@ Bâu Lang:


  Ôi địt ./ cô Bâu, cô tin tin thật à? Về hỏi mẹ cô xem các bệnh phụ khoa có đoán được bằng củsọ thằng liền ông không?
 22. #22 by LUUMANH on 2011/02/20 - 14:56

  anh cho rằng mày đang nhầm lẫn một số khái niệm, hay mày cho rằng đéo phải là vợ thì chỉ còn fò? 

  Hahaha anh biết ngay thằng ngu, địt mẹ Mặt (())/  nó bàn mãi chuyện phò rồi, à mà thế đéo nầu bọn khoai tây thối nát nó có nhiều đường dây, ổ phò thế cơ chứ, tất diên có phân khúc thị trường, như Bấu Lang nó cho đi nhặt Bao Câu Su thổi bong bóng
 23. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 14:58

  4- Chiện fá thai thời Thiênđàng cũng là chiện kinhkhủng và Zì sẽ kể các cô trong loại bài khác. Tại đó Zì sẽ kể về 3 vụ fá thai của Ma Zì, một số vụ fá thai của lánggiềng và họhàng, và đặcbiệt một vụ fá thai của fò.

  Nó sẽ kinhkhủng hơn mọi thứ các cô đã đọc trong các bài biên của Zì so far.

 24. #24 by Enterprise on 2011/02/20 - 14:59

  @Cô Nhất:
  Hehe, cô nói chung là đúng. Quy định tuổi 16, 18 hay gì là đúng theo đa-số. Tức-là nhìn chung thì tầm í mới phát-triển đủ để có khả-năng nhận-thức mấy thứ ấy. Cô nên nhìn vấn-đề ở khả-năng nhận-thức chứ không phải tuổi.
  Dì tự khai 11 tuổi biết đủ thứ Giao hàng, Dương cung, Ngọc hạp chánh tông đủ kiểu còn hơn thằng 18 khù-khờ thì có gì là không được?
  Anh có con gái nó giống anh mất rồi, hehe, chỉ kén đối-tượng lập gia-đình chứ không tỉn lung-tung thì anh biết làm thế-nào, hehe.

 25. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 15:01

  5- Fá thai khó nhọc như thế, thì nuôi con có đỡ hơn không?

  Không hề, ở Thiênđàng thì chả có cái đéo jì nhẹnhàng cả, trừ cái chết.

  Zì cũng sẽ kể chiện fò nuôi con cho các cô nghe địt mẹ các cô lũ tintin ăn ./ chó.

 26. #26 by Paul Liang on 2011/02/20 - 15:01

  @Chi bựa: Liền ông của thời đại đeo nhất thiết phải biết nhiều cái lồn như thên Zì thối kèn teo, theo anh chỉ cần biết 3  đến 5 cái là đủ dùng cả đời rồi nên các cô sinh hoạt thế nào cho chừng mực và khoa học để đảm bảo sống vui tươi lành mạnh, ông người khác ông chó ở chỗ ấy các cô ợ.

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 15:09

  6- Thời Thiênđàng cabốt zùng để tránh thai là chính, vậy có cần tránh bịnhtật không?

  Zì jảnhời là có. Tinhiên thời thởi các bịnh hoaliễu không zẫn đến chết người, cho đến tận khi có Siđa, nên quầnchúng đéo sợ.

  Bịnh hoaliễu fổbiến nhất thời Bắc Lừa Thiênđàng là Lậu.

  Bịnh nầy zễ chữa cho hết đau, zưng lại cực khó chữa zứtđiểm hoàntoàn.

  Liềnông zính vikhuẩn Lậu thì sau 3-7 ngày sẽ fát bịnh. Còn liềnbà thì chậm hơn, từ vài tuần đến vài tháng, zưng lại khó chữa hơn.

  Khi fát bịnh, mủ sẽ chẩy đầy trong ống buồi liềnông và trong âmđạo liềnbà, đau nhức vôcùngtận.

  Vài ngày đầu, mủ có mầu trắng. Nếu không kịp chữa, sau khoảng vài tuần, nó sẽ có mầu vàng. Và nếu để đến khi mủ có mầu xanh mới chữa, thì các cô sẽ bị Lậu mãntính, đéo thể chữa khỏi hoàntoàn được.

  Vikhuẩn Lậu có thể sống âmthầm trong cơthể các cô vài chục năm, cho đến tận khi cô đẻ con, nó vưỡn còn hehe, và lây sang cho các con cô.

  Trẻ con bị lậu bẩmsinh mắt luôn kèmnhèm vì zử rất nhiều và đặc. Khảnăng chúng bị mù bẩmsinh là rất cao. Và thường có nhiều khiếmkhuyết bịnhlý khác như hở hàmếch, nhũn não, bạiliệt..

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 15:34

  7- Sau Lậu, thì Tiêmla là bịnh hoaliễu hay gặp thứ nhì thời Thiênđàng.

  Tiêmla fát muộn hơn Lậu nhiều (chừng vài tháng), không gây đauđớn nhiều như Lậu, zưng lại khó chữa hơn rất nhiều. Và cũng có không ít Lừa zính Tiêmla mạntính, cả nhà cùng bị luôn.

  Trùng Tiêmla nguyhiểm hơn trùng Lậu ở chỗ bỏn có thể sống lungtung khắp nơi, ngoài hệthống sinhzục, hầu như everywhere. Tiêmla mà ăn lên mắt thì chắcchắn các cô sẽ bị mù, ăn lên tai thì các cô bị thối tai rùi điếc, ăn lên mồm thì các cô sẽ thành Lài Mồm Bẹn.

  …….

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 15:35

   ……

   Người mắc Tiêmla khi fát bịnh thì trướctiên sẽ có mụn tấm mọc ở vùng quanh lỗ đít, bẹn, môi lớn (ở liềnbà), nách, mép.., cũng có thể bị sốt nhẹ không lýzo.

   Sau một thờijan (gọi là Ủ Bịnh) thì có thể các mụn tấm nói trên sẽ biếnmất mà bịnhnhân không cần bú thuốc jì cả. Khi ý bịnh đã chiển sang jaiđoạn 2.

   Thế nên nhiều cô mắc Tiêmla đến cuối jaiđoạn 2 rùi mới biết. Địt mẹ lúc ý là quá muộn để các cô có thể chữa khỏi Tiêmla một cách đơnjản.

   Và cũng như Lậu, trùng Tiêmla có thể bị vôhiệuhóa khá zễzàng khi bỏn mới thâmnhập buồi/lồn các cô, zưng để bỏn hết hoàntoàn thì cực khónhọc.

   Khi đó, xin chúc mừng, các cô đã là bịnhnhân Tiêmla mạntính.

   Cũng như Lậu, trùng Tiêmla có thể sống hehe nhiều chục năm trong cơthể các cô, rùi truyền sang cơthể vợ/chồng và con các cô.

   Nhưng hơn Lậu, trùng Tiêmla thậmchí có thể sống trong cả bộ xương khô của các cô khi các cô đã được tòtetí chôn xuống mồ. Địt mẹ đây là nguyênnhân để Tiêmla tồntại hàng ngàn năm.

   Ngoài ra, trùng Tiêmla có thể sống ở trong khôngkhí hehe một thờijan rất zài. Vízụ trong quầnáo, khănmặt, chậu rửa.. cả tháng liền. Tiêmla cũng zễ lâylan mà không cần tỉn. Các em Vàng Son nếu xài chung xìlíp cũng có thể zính bịnh.

 29. #30 by Dragonfly on 2011/02/20 - 15:44

  iêmla mà ăn lên mắt thì chắcchắn các cô sẽ bị mù, ăn lên tai thì các cô bị thối tai rùi điếc, ăn lên mồm thì các cô sẽ thành Lài Mồm Bẹn.

  ———
  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ tranh thủ zìm hàng anh nhở, gọi là kim la chứ! Còn bệnh xùi màu gà và hột xoài nói nốt đi. Hệ Hệ
 30. #31 by toi_vua on 2011/02/20 - 15:50

  Lịch sử Condom ở Lừa.
  Sau giải phóng Miền Nam (biên vậy cho đúng đường lối của BCT!) dân số Lừa bùng nổ mạnh quá Liên Hiệp Quốc mới tài trợ cho Lừa rất nhiều tiền để làm kế hoạch hóa gia đình mà một trong các phương pháp là tiên triền sử dụng condom. Bộ y tế Lừa được viện trợ một dây truyền do Ấn độ chế tậu, nhận sự thì sang Ấn đào tạo, lắp đặt ở tp mang tên ông Cụ gọi là Xí nghiệp câu su y tế. Giừa- cuối những năm 1980 dây truyền đi vầu hoạt động cho ra bâu câu su: “Happy family” đóng trong bao giấy mầu trắng nhờ chữ xanh kích cớ 2cm x 6,5cm và điếu có hộp. Bộ y tế dùng tiền tài trợ của liên hợp quốc duy trì hoạt động được hơn 1 năm liên tục thì bắt đầu thiếu kinh phí. Năm sau xí nghiệp hoạt động được 6 tháng rùi sau đó thì 3 tháng một năm, công nhân đói dài. Cuối cùng đầu 90 dây truyền một năm chạy 2 tháng, thời gian còn lại công nhân sản xuất thủ công (nhúng bằng tay) vòng triệt sản dùng cho Ông Cừu ở xứ Oxtralia. Lại nói sản phẩm Condom đầu tiên made in Lừa nầy được Bộ y tế bâu tiêu hoàn toàn bằng cách phát không xuống các trạm y tế xã để các ẻm y tá dúi vầu tay các bà Lừa nếu chẳng may đi khám phụ khoa.

 31. #32 by toi_vua on 2011/02/20 - 15:52

  Đầu những năm 90 xuất hiện một Nhà máy thứ hai sản xuất bâu câu su tại Việt nam, lần nầy trong khu CN ngoại vi thành phố Ông Cụ, là dự án mánh mung liên doanh hoàn toàn của Sở CN thành phố HCM với Xô liên. Dây triền do Xô Liên-Nga chế tậu. Nhân sự chủ yếu đã học ở Xô liên, công nhân sang Xô liên tu nghiệp. Cơ sở này dùng tiếp cận thị trường kiểu tư bản nên đã đứng vững , đưa ra cho đất nước bâu câu su “OK! khỏe như lực sỹ!” nổi tiếng một thời…
  P.S. Khuyến mãi chi bộ chiện có thực:
  Hồi hổm sau đêm hội 8-3 năm 198x ở trường Dì Trung Tướng học có hai ẻm  từ Ghi nê xích đạo đen thui to như Kinh công khoe nhau rằng: Đêm qua tau mới ngủ được với một thằng xinh như trong mộng, trắng bong, chỉ tội kèn nhỏ xíu… Tội nghiệp chi bộ, tên đó, chính hắn là Dì yêu quý của chúng ta!

 32. #33 by Dragonfly on 2011/02/20 - 15:53

  Địtmẹ, thời thởi 198X  bọn anh 3 thằng chết chung 1 lỗ ở Đồ Sơn,cuối cùng về có 1 thằng dính lậu cấp, 2 thằng kia đéo sao. Thấy cu bạn đi đái đập đầu vào tường vì đau thương vãi. Gọi là ” nổ ống khói”. Con Zì biết vụ này không giải thích đi.Hệ Hệ

 33. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 15:54

  8- Địt mẹ một số Lừa nguxuẩn tin rầng nếu sinhhoạt tìnhzục lànhmạnh trong jađình hoặc với một số đốitác chọnlọc (?) thì sẽ không thể zính hoaliễu.

  Địt mẹ đúng là ngu đéo đỡ được. Có zững Vàng Son cả đời chỉ biết mỗi cái buồi chồng mình mà cũng bị Lậu mạntính.

  Có zững Tinh Hoa thềthốt rầng chỉ ngủ mới một vợ cực chungthủy và một bồ cũng cực thủychung (cô bồ nầy cũng chỉ ngủ mới chồng cô ý và thằng cha Tinh Hoa kia hehe), thế zưng khi đi khám thì đã nhúng Tiêmla đến jaiđoạn hehe 3 rùi.

  Nên địt mẹ các cô, đừng bâujờ có ýnghĩ, rầng một em áo zài quần trắng sáng cắp cặp đến Univercity, tối về nhà gõ piano bên cửasổ, thì chắcchắn sẽ sạchsẽ như ảnh bác.

  Bịnhtật, cũng như tainạn, chỉ đến từ zững chỗ các cô đéo ngờ thôi.

  …..

  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 15:55

   ……

   Hãy biết tự bảovệ, lũ con Lừa ạ. Địt mẹ các cô. Hãy thườngxuyên đi kiểm tra thânthể của cả mình lẫn vợ lẫn con.

   Và, hehe, fải biết xài bâucâusu đến tốiđa khảnăng lợn của các cô.

   Ở một số quốcja, nếu các cô tỉn mới người chưa fải vợ mình mà không chịu đeo cabốt thì mặcnhiên các cô mắc tội cưỡng hiếp. Còn tỉn mới vợ mình mà vợ nó bẩu đeo cabốt zưng các cô đéo đeo, thì các cô cũng mắc tội tươngtự.

   Kể cả khi các cô chỉ thủi kèn, cũng thế luôn. Biu Clinton khi điềutrần về vụ Monica cũng fải thề rầng chàng đã xài condom khi Em Béo mút buồi chàng trong thưviện.

   Tấmgương của tay chủ Wikileak, bị chínhfủ Thụy Điển bắt khẩncấp và có thể nhận án chungthân vì tội ngủ mới 2 nữ côngzân nước này mà không đeo bâu (chínhxác thì 1 lần không đeo, còn một lần bâu bị thủng mà không đủi bâu mới) có cho các cô suynghĩ gì không ta?

   Địt mẹ lũ con Lừa.

 34. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 15:57

  Thôi Zì đi ngủ đây địt mẹ lũ con Lừa.

 35. #37 by Do L on 2011/02/20 - 17:36

  Giáo lý dạy : Cứ cho vào mồm là đéo bao giờ có Thai. hơ hơ hơ.

  Dismia còn Viêm gan B mới C. Còn virus lậu gì mà kháng toàn bộ kháng sinh có trên thị trường, ui dạng háng ra mà xông Lưu huỳnh.

  Anh đéo có hạnh phúc như Dì với Papa. Nên con dai anh là anh thổi BCS cho nó chơi từ 3 tuổi. Gần như toàn bộ bạn anh thời thiên đàng đéo biết dùng BCS cho dù pama chúng nó dùng hay làm đéo gì cũng đầy nhà. Tỉn gái 100% đéo dùng hoặc dùng như đùa coi như không.
  Dismia các cô khi nào mà thưởng thức cảm giác tạch tạch
  tạch tạch tạch tạch tạch tạch  và mùi thịt thơm lưng nơi đầu buồi. Mặt xanh lét bụng thót dái teo cứng hết cả người lúc đạp xe. Hoang mang, chán chường chờ 6 tháng khi nhìn thấy con ngợm chết vì sida.
  Các cô sẽ dùng BCS ??? dismia quá muộn rồi.

  @cô Sáu : Lừa thì đồ cổ coi như lìn bà tèo, bán sạch rồi. Có trong viện bảo tàng cũng bán mẹ hết rồi.
  May ra còn trong dân mà thôi, buôn bán tay bo thì 90% là chăn dắt.
  Còn như thic thì sang bên em Hương điêu mà xem dân nó chơi hàng… vào cái bẩu tàng ý làm cái đéo cho tốn xiền.

 36. #38 by Dom-dom on 2011/02/20 - 19:12

  thời 197x ở Bắc Lừa còn chưa có trò đặt vòng tránh thai @ ThỐi
  Ở Bắc Lừa bắt đầu tuyên truyền và áp dụng đặt vòng tránh thai vào năm 1965. Anh nhớ lúc bắt đầu về quê sơ tán máy bay Mỹ lần 1 thì được chứng kiến vụ này. Bọn Anh còn ra trạm xá xã hòng rình xem người ta đặt vòng. Mấy ông đàn ông làng anh còn về đe vợ hễ mà đặt vòng thì tao từ. Chắc lúc đó ThỐi bé quá nên chưa biết. Vòng lúc ấy thường dùng là vòng số 8, sau này mới có vòng chữ T. Thuốc tránh thai đã có từ lúc đó chưa thì anh nỏ biết vì nó không gây ầm ĩ như vòng, để 1 đứa bé như anh để ý.

 37. #39 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/02/20 - 19:22

  đang seft-war hừng hực thì TT lại chuyển đề tài về sex, chán quá
  mà hôm trước TT có nói giá thuốc đặc trị ở VN gấp 10 nước ngoài thì đó là do thuế nào vậy TT, em search chỉ thấy thuế nhập khẩu khoảng 10% rùi VAT 10% nữa chứ chưa thấy thuê gì khác, TT hay ai rành vụ này cho em cái ví dụ đi, hehe

 38. #40 by Lagavulin on 2011/02/20 - 19:24

  Hôm nay mới thấy cái bảo tàng hà nội đéo gì xấu thật địt mẹ thằng Thảo học công trình Balan thằng Đức lợn thiết kế như quặc như quặc.


  Cô Mít bẩu Lừa bi giờ đéo có cỡ Thụ Ngô Viết thì cũng đéo phải, nhẽ là do môi trường xã hội Lừa bây giờ đéo bằng thời thởi. Thằng KTS nó là thằng sinh ra để phục vụ giới tinh hoa mà Lừa tuyền bần nông thì ăn /  ăn /. Con cô Thụ là cô Sơn Nam cũng về Lừa tác nghiệp vật vã vật vã.
 39. #41 by Dom-dom on 2011/02/20 - 20:02

  Đúng là đang nước sôi lửa bỏng vướn đề Tơn vàng mà chuyển sang condom chán vãi. ThỐi không chuyển đề tài thì ta tự chuyển đi các bựa.
  Đất mạn Mê Linh mấy dự án đang sôi sùng sục, nhẽ bỏn sợ tiền biến thành giấy nên mua hùng hục chăng?
  Các khu khác có binh tình gì không Dái Ghẻ Dũng Hói?

 40. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 20:53

  Zì đã zìa địt mẹ các cô Zì tuyênhuấn về tìnhhình thờicuộc cái nầu.

  1- Sống ở Lừa bijờ quá jannan kể cả khi các cô có tiền Ông Tơn.

  Một bữa ăn tối cuối tuần gồm tuyền zững món quê mùa như nem cuốn, xúp rau, lẩu gà.. cũng vét của các cô khoảng 15 Tơn/Người. Nếu đi bú bia quán bầnnông hoặc chén thịt chó thì cũng 10 Tơn.

  Một cái biu tiền điện cuối tháng cũng nã của các cô chừng 30 Tơn/Khẩu. Tiền phôn/net nếu các cô không tính các hoạtđộng kinhzoanh (hạchtoán vầu chifí zoanhngiệp rùi) thì cũng vầu tầm tươngtự, 30 Tơn/Máy/Tháng.

  Tiền gửi con xe ghẻ ngoài bãi vỉa hè (chỉ được gởi ban đêm) 70 Tơn/Tháng. Nếu các cô sống zững chỗ caocấp hơn tí, như GWestlake, Vincom.., thì fải trả gấp đôi, 150 Tơn.

  Tiền xăng cho con xe ghẻ ý chạy lòngvòng bắt khách tiếtkiệm nhất cũng 200 Tơn/Tháng.

  Nếu các cô chạy xemáy thì đươngnhiên tốn ít hơn, chỉ 50 Tơn. Zưng hehe, địt mẹ Zì không đảmbảo là cô sẽ không bị húc bẹp đầulâu trong vòng 1 tháng nữa đâu đấy.

  À mà chạy xe thì các cô đéo thể tránh được tiền fụcvụ các em cam áo vàng. Một lần các ẻm vẫy vầu lề đường, địt mẹ nếu các cô mất zưới 25 Tơn thì Zì đi bằng đít.

  Một tô bún móng heo loại bìnhzân nhất jờ 1.5 Tơn. Nếu các cô lỡ vầu chén fở bò Côbê như Lài Mồm Bẹn thì sin mời bỏ ra 20 lần nhiều hơn, chừng 30-40 Tơn.

  Nếu vợ chồng cô có embé còn chưa biết nói, thì chi gởi em ẻm vầu zững chỗ “tắm bằng chân, bón bằng gáo” là 120 Tơn/Tháng. Còn gởi vầu zững chỗ mà các cô có thể cảm thấy yên tâm, thì gấp đôi gấp ba..

 41. #43 by i-trader on 2011/02/20 - 21:02

  Lão Bựa đang lảng thôi, 


  Đang xuống đường sôi sùng sục, có vụ đồng chí Núi – Đà Nẵng, lão bựa im bặt, sợ CAM chứ đéo, thôi lão sợ cũng tốt, chứ CAM bắt lão thì lũ bựa bơ vơ…

  tại sao lão Bựa chưa viết ” Bi kịck já nhà Lừa 4″, chưa đủ jữ kiện chứ đéo, chính sách còn đang trên bàn tròn, ít nhất phẩy tháng tư mới rõ, lão Bựa sợ sai bỏ mẹ, lão chỉ viết khi chắc 95%, bệnh thủ dâm + sĩ nó vậy đấy, hẽ hẽ…
  Nếu cần dựdoán kiểu tưvấn, xem mẹ lão lang băm Hồ Hải hay dóctơ Chen, rồi tự kết luận,hẹ hẹ…
 42. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 21:09

  2- Chifí sinhhoạt cho cuộc sống trungliu ở Lừa đã vượt qua nhiều nước fáttriển.

  Nếu các cô ăn tối bằng 2 mớ rau cải còn zính đầy cứt lợn mua ở chợ tạm đầu ngõ, cộng 2 quả bầuzục lợn khai như lìn Boeing (hehe Zì xin lỗi em Thi Còi nha) cũng mua ở đó, thì tiền chi cho bữa chén của vợ chồng cô (chưa tính suất ăn riêng của embé nếu các cô có) sẽ vầu quãng 5 Tơn, ngang với mức chi của jađình trungliu bên Mã Lay, quốcja có GDP bìnhquân cao gấp 8 lần Lừa, và đắt gấp 2 nếu so mới jới quầnchúng trungliu Tầu Quảng Tây.

  Còn nếu các cô bắtchiếc Lài Mồm Bẹn hay Lả Lét chê đồ ăn ngoài chợ đéo đủ tiêuchuẩn vệsinh, và tuyền fải mua đồ BigC hay Metro, thì hehe, các cô cần chi đắt gấp rưỡi bọn trungliu Âu hay Mẽo.

  Một thằng bạn Zì (Mẽo gốc Lừa) vửa thôngbáo sẽ close business của cỏn ở Lừa để rút sang Ấn hoặc Fi, vì hoàntoàn đéo chịu nủi chifí hoạtđộng tại Hà Nội và Sài Gồng any more.

  Cỏn nói, các khoản chifí đó ở Lừa jờ còn đắt hơn cả Mẽo. Đặcbiệt kinhhoàng là já vănfòng. Một căn hộ chungcư hạng bét cỏn thuê làm studio mà cũng mất 2,500 Tơn/Tháng. Địt mẹ bằng tiền thuê cả một xưởng máy vùng ngoạiô Houston.

 43. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 21:17

  3- Các cô sẽ thật vôcùng maymắn nếu suốt một năm jađình không có ai fải vầu bịnhviện. Ngược lại thì địt mẹ, các cô thấy mình nếu chết được thì nhẽ tốt hơn nhiều.

  Thôi cái nầy mời các cô đọc báo lề fải. Địt mẹ Zì nói nữa bằng thừa.

  Chifí cho một bịnhnhân tiểuđường tại khoa Đái Đường Tiết Niệu bịnhviện Bạch Mai vầu quãng 35 trẹo một tháng nếu cô đó có bẩuhiểm ytế.

  Chifí cho một gái Vàng Son đẻ con so tại bịnhviện Việt Fáp, thì hehe, đươngnhiên fải nhiều hơn rùi. Em ẻm là Vàng Son mà. Mời các cô trả 5,000 Tơn tới gấp ba thế, tùy theo tìnhtrạng đẻ đái của em ẻm.

 44. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 21:20

  @cô Chết Đơ

  Địt mẹ cô không cần kích Zì moi thôngtin đâu. Địt mẹ một bài biên của Zì với đầyđủ các thôngsố và côngthức chuẩntắc đéo thể fảnbác có thể sẽ khiến thịtrường Lừa chấnđộng hehe. Vụ nầy đã có tiềnlệ rùi.

 45. #47 by otocu on 2011/02/20 - 21:23

  Dững cái TT nói có lý, dưng đéo thể tạo bước ngoặt.
  Địt mẹ, ơn đảng ơn bác, có cuộc sống hôm ngay, tốt mẹ hơn thời 25 năm về trước.
  Chó thật, bô lão vẫn nói thế.
  Địt mẹ …..Tuyên huấn ông cụ đúng là số 1.
  TT nên học!

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 21:43

   Một mình Zì nói thì ăn buồi. Zưng mà 10,000 thằng như cô cùng nói jống Zì, thì sẽ là chiện nhớn đấy.

 46. #49 by EURO on 2011/02/20 - 21:30

  Chi phí 1 bữa trưa thế nầy của bọn em trong ngày hôm nay + xiền xe + xiền vé vào cổng 1 khu du lịch sinh thái + xiền cái bạt đểu dựng làm lều + 1 cái lò nướng barbecue = 50 tơn/ 1 đầu người.
  Sư bố xiền cụ đúng là đéo bằng giấy lộn thật.
  Tặng Dì và chi bộ bữa trưa của em đó.

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 21:41

   Ăn chơi cho lắm vầu còn hehe kêu cái jì hử em. Nếu em đi cách Sài Gồng 100km thì không fải chỉ mất 50 Tơn đâu.

 47. #51 by Dragonfly on 2011/02/20 - 21:32

  Còn nếu các cô bắtchiếc Lài Mồm Bẹn hay Lả Lét chê đồ ăn ngoài chợ đéo đủ tiêuchuẩn vệsinh, và tuyền fải mua đồ BigC hay Metro, thì hehe, các cô cần chi đắt gấp rưỡi bọn trungliu Âu hay Mẽo.

  ———-
  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ câm mẹ cái mồm lồn đi. Đéo update, giá ở siêu thị giờ tính ra còn zẻ hơn chợ. Địtmẹ, mua dùng cho cả tuần. Ngu như vích, anh thông cảm vì loại Zì cơm hàng cháo chợ vợ vườn hoa biết đéo. Hệ Hệ
  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 21:38

   Câm mồm. Zì bẩu siêuthị đắt gấp rưỡi Mẽo chứ Zì có bẩu đắt hơn chợ cái ./ mẹ Lài đâu.

 48. #53 by i-trader on 2011/02/20 - 21:35

  món chim của Rô hơi bất thường: kèn nhỏ trứng to, ngược lại với của jì bựa: kèn to – trứng nhỏ, khẹ khẹ…

 49. #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/20 - 21:36

  4- Các cô sẽ biết thế nầu là cuộc đời Lừa nếu có con đang ở tuổi đi học, và lại muốn cho nó thành người tửtế.

  Địt mẹ các khoản chi cho một embé như vậy có thể khiến vợchồng cô khánhkiệt.

  Bạn Zì, một chiênviên caocấp mầnviệc cho một cty hạng xịn tại Hà Nội, với lương tháng 50 Trẹo Ông Cụ, cùng với chồng nó lương thấp hơn chút ít, mà ướcmơ mãi vưỡn đéo mua nủi một căn hộ chungcư có thang máy để bấm nút lên lầu cho sướng tay, chỉ vì máume gởi thằng con nhớn đi học bên một nước tưbản, còn đứa con bé vầu học một trường chuyên Hà Nội.

  Nếu thằng con nhớn của cô cổ có quốctịch của cái nước nó đang theo học, thì nó chỉ fải chi tầm 13,000 Tơn/Năm cả tiền học lẫn tiền ở lẫn tiền ăn lẫn tiền tỉn fò cỏ.

  Zưng hehe, nó là thằng Lừa, con của một Lừa Đực với một Lừa Cái, nên tiền bố mẹ nó (tức bạn Zì hehe) fải chi cho nó hàng năm lên tới 9 số zero Ông Cụ. Ui địt mẹ nhiều zero quá đau mẹ hết cả đầulâu Zì rùi nè.

  Năm năm đi học của nó sẽ nghiến của bố mẹ nó quả căn hộ 160m2 có thangmáy mà chúng ướcmơ hehe.

  Địt mẹ cái thằng đấy là thằng hãmlìn, đéo biết đi đong xiền đỡđần jađình, zưng mà Lừa tintin thì có mấy đứa không hãmlìn? Chúng sinh ra đã mặcđịnh hãmlìn rùi.

  Vì chúng là Lừa.

 50. #55 by Dragonfly on 2011/02/20 - 21:42

  Câm mồm. Zì bẩu siêuthị đắt gấp rưỡi Mẽo chứ Zì có bẩu đắt hơn chợ cái ./ mẹ Lài đâu.

  ————
  Địtmẹ Zì Mọi, vậy mua ở đâu? Have no choice đồ con lợn. Hệ Hệ