The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/02/20 - 03:05

  Bàn về sếch phát là xôm vãi hàng, quên mẹ vụ xuống đường mà chỉ nghĩ chiện lên giường. @ Mr Trần

  ———————–

  Em vào đâu mà đông vui bàn tán nhốn nháo cười hô hố là em dừng lại ngó, bởi ngạc nhiên có cái đéo gì mà đông thế , hút khách càng tốt

 2. #2 by minhhuong on 2011/02/20 - 03:09

  @ Chói lói: Cúc cu niu mem bờ

  Nước không ông anh?

 3. #3 by Đỉnh Cao Chói Lọi on 2011/02/20 - 03:09

  Mới đặt lại tên blog, rồi tải được quả avatar ưng ý, thử lại phát xem sao.

  Lần đầu ra mắt quán. Địt cụ chi bộ phát gọi là thủ tục nhập gia nhế hịhị!”
 4. #4 by Dragonfly on 2011/02/20 - 03:13

  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ ỉa 1 cục rồi fắn mất là sâu? Hóng mãi đéo có anh đi tập thể dục quanh bờ hồ đây.Hệ Hệ

 5. #5 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/20 - 03:15

  Chào Minh Hương, anh theo dõi quán từ lâu đã mến em rùi. Hân hạnh, hân hạnh. Ngồi yên đấy để anh tự phục vụ, cho cả anh cho cả em… hị hị hị

 6. #6 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/20 - 03:19

  Hỏi không phải chứ Trung Tướng 13 tuổi thì đeo ca-bốt kiểu gì nhỉ? Có phải lấy dây chun buộc lại cho khỏi tuột không???

 7. #7 by minhhuong on 2011/02/20 - 03:20

  Ngồi yên đấy để anh tự phục vụ, cho cả anh cho cả em… hị hị hị @ Chói lói

  ————–

    Hớ hớ, 1 Cam, nhanh lên ông anh. Ít đường ít đá, khăn ướt luôn

  Địtmẹ, từ giờ là tranh thủ tối đa khi có giai ngỏ ý “phục vụ”

 8. #8 by minhdung on 2011/02/20 - 03:20

  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ ỉa 1 cục rồi fắn mất là sâu? Hóng mãi đéo có anh đi tập thể dục quanh bờ hồ đây.Hệ Hệ


  @Ui địt mẹ anh cũng đéo ngủ được, đang đợi tý nữa đi lượn rồi ăn sáng luôn, hehe. Vừa ghé qua lốc nhà anh thấy Lài hỏi từ năm ngoái. Vừa giả nhời rồi đấy, hehe.
 9. #9 by minhdung on 2011/02/20 - 03:22

  Hỏi không phải chứ Trung Tướng 13 tuổi thì đeo ca-bốt kiểu gì nhỉ? Có phải lấy dây chun buộc lại cho khỏi tuột không???


  Ui địt mẹ mới vào mà dìm hàng Tướng thối nuột không này, hehe. Hỏi đã là giả nhời rồi còn đéo gì nữa.
 10. #10 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/20 - 03:26

  Của em Minh Hương đây:

  Không gì bằng uống nước cam vào buổi sáng sớm, lúc vừa tỉnh dậy, thật tỉnh cả người ngợm đầu óc…

 11. #11 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/20 - 03:32

  Phải nói là Yahoo có cách trình bày giao diện sử dụng rất kém trực quan và thiếu độ thân thiện. Tôi tải lại bài bốt của mình, xin lỗi Trung Tướng nếu gây rác quán nhé:

  @Minh Dũng:

  Chả phải dìm hàng đâu, vì rõ ràng theo logic thông thường thì thực tế khi ấy nó phải là như thế. Sao ông Thoong lại dám rủ Trung Tướng, khi đó vẫn còn trẻ ranh, đi chơi phò, mà không sợ đến tai ông bô Trung Tướng, nhỉ?

 12. #12 by minhdung on 2011/02/20 - 03:32

  Chả phải dìm hàng đâu, vì rõ ràng theo logic thông thường thì thực tế khi ấy nó phải là như thế. Sao ông Thoong lại dám rủ Trung Tướng, khi đó vẫn còn trẻ ranh, đi chơi phò, mà không sợ đến tai ông bô Trung Tướng, nhỉ?@


  Ui địt mẹ thắc mắc trẻ con, logic cũng trẻ con quá kìa. Đợi tên Tướng thối giả nhời nhé, há há.
 13. #13 by minhhuong on 2011/02/20 - 03:40

  Há há, cả quán nhẩy vào sung sướng dìm hàng Trung Tướng

  Đã thế từ giờ trở đi, em sẽ … đổi chiến lược, đéo dìm hàng nữa, mà chơi trò mới 

 14. #14 by minhdung on 2011/02/20 - 03:51

  Đã thế từ giờ trở đi, em sẽ … đổi chiến lược, đéo dìm hàng nữa, mà chơi trò mới @


  Binh phỏng? Được gồi, hé hé.
 15. #15 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/20 - 03:51

  @Minh Dũng:

  Sao chúng ta không chỉ việc tự bàn luận, tranh cãi, để tìm ra câu trả lời thỏa mãn tất cả, mà phải chờ đến ý kiến của Trung Tướng? Tớ nghĩ như thế không vui, và không giống tinh thần một cái quán mở cho lắm. Dũng vui lòng chỉ ra tớ trẻ con chỗ nào đi, cảm ơn!

 16. #16 by nhất on 2011/02/20 - 03:56


  Đỉnh Cao Chói Lói Cách đây 1 phút
  @Minh Dũng:

  Sao chúng ta không chỉ việc tự bàn luận, tranh cãi, để tìm ra câu trả lời thỏa mãn tất cả, mà phải chờ đến ý kiến của Trung Tướng? Tớ nghĩ như thế không vui, và không giống tinh thần một cái quán mở cho lắm. Dũng vui lòng chỉ ra tớ trẻ con chỗ nào đi, cảm ơn!


  Ờ , địt mẹ DŨng Hói giả lời thử coi , bởi vì anh cũng đéo hiểu tại sao.

  Điêu điêu, có tên Lọi nay ở Đỉnh đây nay, chếc đê !

 17. #17 by minhhuong on 2011/02/20 - 04:00

  Điêu điêu, có tên Lọi nay ở Đỉnh đây nay, chếc đê ! @ Nhất

  —————–

  Đã thế còn ngỏ nhời phục vụ em (còm bên dưới) kia kìa, hố hố

   
 18. #18 by minhdung on 2011/02/20 - 04:02

  Sao chúng ta không chỉ việc tự bàn luận, tranh cãi, để tìm ra câu trả lời thỏa mãn tất cả, mà phải chờ đến ý kiến của Trung Tướng? Tớ nghĩ như thế không vui, và không giống tinh thần một cái quán mở cho lắm. Dũng vui lòng chỉ ra tớ trẻ con chỗ nào đi, cảm ơn!@


  Ui địt mẹ lâu lắm mới thấy có tên nhũn nhặn đéo chịu được, gato quá.

  Đáng ra chuyện của tển thì kệ mẹ tển. Nhưng vì nhũn nhặn nên anh sẽ bàn luận tranh cãi tý cho vui, hé hé.

  1. 12 tuổi đã sản xuất baby được rồi, nữa là 13. Địt mẹ tên gì Chói lóa có vấn đề về thần quynh à. Kể cả ở Lừa thời thởi thì vẫn có những tên đội biến chớ, hehe. Xem mấy chuyện trẻ con mà đã đẻ con Khoai tây chưa?

  2. Chuyện thanh niên rủ nhau đi ịch phò là nhẽ thường. Địt mẹ tển tìm đọc cái đéo gì hậu cuốn theo chiều gió nhá. Rét bấc lơ dìu dắt 1 tên trẻ ranh đi chơi phò. Và từ đó về sau hắn đéo thắc mắc gì về phụ nữ cả, và đéo rình phụ nữ ngủ đêm nữa. Chưa đọc thì đọc đi

  3. Tên Tướng hẳn sẽ bảo: Tên trong chiện không dứt khoát phải khác tên thật, tình tiết trong chiện không dứt khoát phải khác tình huống thật, hehe.

  4. Tên tướng còn chửi mả bố tển đọc văn Bựa như buồi. Đọc văn Bựa mà thẩm văn kiểu đấy thì địt mẹ tển cái nữa, đọc mẹ văn cách mạng đi cho xong.
 19. #19 by minhhuong on 2011/02/20 - 04:05

  Hỏi không phải chứ Trung Tướng 13 tuổi thì đeo ca-bốt kiểu gì nhỉ? Có phải lấy dây chun buộc lại cho khỏi tuột không??? @ Chói lói
  ——————
  Để đấy, mình trả lời:
  Không cần dây chun buộc, cần ca-bốt thiếu nhi!

   

  CẤM dìm hàng Trung Tướng kính yêu của 1 mình em! Ở đây Trung Tướng là Bạo Chúa, còn em là Bắp Ngô yêu của người!

   KHẶC KHẶC KHẶC

   
 20. #20 by minhdung on 2011/02/20 - 04:06

  Ờ , địt mẹ DŨng Hói giả lời thử coi , bởi vì anh cũng đéo hiểu tại sao.


  Địt mẹ Nhất đừng giả ngây. Lần đầu thằng nào tự một mình mầy mò thì nhẽ phải đến thanh niên mười tám đôi mươi ( thời anh). Chứ địt mẹ có thằng dẫn dắt thì tầm mười lăm, mười sáu là biết mùi phò rồi. Tướng 13 thì kể cũng hơi nhỏ, nhưng cũng đéo có gì là lạ, là bất thường cả.

  Địt mẹ Nhất cứ ngây ngây ngô ngô vờ vịt.
 21. #21 by minhdung on 2011/02/20 - 04:16

  Đây địt mẹ thẩm văn tý nhá:

  – Khoai tây, Cai cập, Nhật bửn văn minh từ bao lâu. Địt mẹ xứ Lừa mới được khai sang condom từ 193x. Lồn mẹ xứ Lừa.

  – Địt mẹ tới thời nay mà giai Lừa còn đéo có văn minh đeo condom khi ịch gái, đùn việc đeo bao cho gái, đeo bao còn bong khí tướng ở đầu bao, đeo ngược, đéo chịu rửa kèn khi đeo, ui địt mẹ giai Lừa như lồn, như lồn.

  – Thời thởi condom là của hiếm. Địt mẹ chuyện condom lấy ra thổi thằng nào cũng biết, nó dai và to hơn bóng bay thường nhiều lần. Thổi to lên các sợ gân ngang song song to ra trông còn đẹp và duyên dáng hơn cái thứ bóng xanh đỏ thổi bé tý mà dây đầy mồn. Địt mẹ trẻ con 8x còn rình sân vận động mót condom về rửa mang thổi. Địt mẹ condom còn tống đầy nước vào thành bóng nước mang thả từ trên tầng xuống. Ôi địt mẹ thời phân phối cái đéo gì chẳng hay, chẳng quý, chẳng hiếm.

  – Địt mẹ thằng Ngoong tỉn gái bét nhè. Nhưng lại chê Thoong mất trinh đéo lấy. Địt mẹ giai Lừa giờ vẫn thế chứ đéo.

  – Thoong xinh bị cái kiếp giai Lừa chê thì phải mần phò, ui địt mẹ xứ Lừa. Thời thởi làm đéo có nhà nghỉ khách sạn. Tỉn nhau ra ruộng, hoặc chui vào nhà như em Thoong mà tỉn. Phò thời thởi tỉn xong liền đi đón con, con đi chơi rùi lại tỉn tiếp, hehe.

  Thôi anh thẩm tý thế thôi. Địt mẹ đọc văn Bựa xong ngậm ngùi lắm, rõ tởm tên Tướng Thối.

 22. #22 by nhất on 2011/02/20 - 04:16

  Anh mà là thằng chú cua Trung Tướng thì chỉ rủ TT đi bối cảnh như sau :

  TT đã lớn , ít ra trên 18 tuổi.

  hoặc là gia đình TT ( thằng chú và thằng Pa cua TT )như quặc về đạo đức.

  Tất nhiên anh giả thiết thôi. Ai cũng biết TT bia, nhưng có logic. Nhưng tên như  Đọi, hay anh phát hiện ra cái điều non-logic mà đéo tự suy ra được lời giải thích  thì hỏi thôi.


 23. #23 by minhdung on 2011/02/20 - 04:23

  Tất nhiên anh giả thiết thôi. Ai cũng biết TT bia, nhưng có logic.


  Hehe, anh đéo nói chuyện này tên Tướng thối bịa hay thật. Kệ mẹ hắn chứ, liên quan đéo. Nhưng chuyện tỉn phò có thằng đại ca dẫn dắt thì có đéo gì nhở. Nhỏ quá à?

  Nếu anh đoán không nhầm thì Đàn Đàn là Bát Đàn địt mẹ. Giai gái phố cổ thời thởi đã văn minh tinh hoa lắm rồi địt mẹ. Thời đấy nhà quê ngồi vào ghế của nhau còn sợ chửa. Nhất rõ chửa?
 24. #24 by minhdung on 2011/02/20 - 04:26

  Thôi anh đi ngủ đây. Địt mẹ giờ đi ăn sáng thì chưa tới, giờ ngủ thì muộn rồi. Thôi đi ngủ. Chúc ngủ ngon và chào buổi sáng, hehe.

 25. #25 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/20 - 04:28

  Tôi thích chi tiết nhân vật thằng bé Trung Tướng “tuy “biết chơi phò từ 11 tuổi”, nhưng lại “đến 13 tuổi mới biết dùng ca-bốt”, dù trước đó đã “thông thạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung”

  Để rồi được một cô Phò, tầng lớp luôn chịu bất công vào bất cứ thời điểm lịch sử nào của xứ sở quái thai này, chỉ cho cách dùng ca-bốt: thiết bị bảo vệ sức khỏe người bán lẫn người dùng dịch vụ tình dục tốt nhất từng có…

  Tôi nghĩ đó là chìa khóa nhân văn của cả bài.

  Những điểm Dũng phân tích sâu sắc phết. Cám ơn anh!

 26. #26 by nhất on 2011/02/20 - 04:34

  Hẽ hẽ, cám ơn Dũng Hói. Nói hay phết, đúng phết. Cám ơn, cám ơn. Tên Lọi nói cũng đúng, cám ơn nhế.

 27. #27 by Mit on 2011/02/20 - 05:02

  Eo ơi, có cô Đỉnh vầu ăn nói khác hẳn bọn lơ xe, cao bồi, mới cả lâm tặc. Mít tưởng mình đi lộn quán.

  Hehe, em nào xài miếng dán thì thôi condom mà, hehe. @ Cô Minh

  Như vậy cô chỉ ngừa thai chứ ngừa được STDs cái dắm.  Condom + spermicidal jell thì lính xung kích có ăn steroid cũng không thể vượt được rào. 

  Thuốc ngừa thai loại đặt vòng trong người dễ gây infection.  Còn loại skin pat thì tự dưng ngưng kinh nguyệt mấy tháng giời, rõ là không tự nhiên rùi.  Mít thử một lần, thấy không bình thường, dẹp luôn.  Thuốc Tây bỏn quảng cáo vậy dưng hậu quả như thế nào, phải vài chục năm sau mới biết được. 

 28. #28 by Bắp Ngô on 2011/02/20 - 06:08

  Đây là phần 2 bài tổng hợp nhời TT của bài Chiến tranh tự thân:

  http://vn.360plus.yahoo.com/bapngobapngobapngo/article?mid=85

   

  @TT kính yêu: Trong phần 2 tổng hợp chiến tranh tự thân, chỉ có 1 comment đầu tiên là về thuế xăng, còn lại là tự thiêu. Nếu TT không có chỉ đạo gì, thì em phát tán trên FB.

 29. #29 by LonelyRose on 2011/02/20 - 07:25

  Và tương lai việc gọi là kết hôn sẽ chẳng là cái đít gì cả @MD
   
  Ngay từ bây giờ mới em kết hôn đã chẳng là cái mông gì rùi.
 30. #30 by Enterprise on 2011/02/20 - 07:31

  @Dì:
  Bản-in 2011 là vào lúc-nào? Có phát-hành rộng-rãi không hay chỉ lưu-hành nội-bộ? Hồi-trước thấy cô Hương lập danh-sách gì ấy nhẽ đã xong hết rồi?

  Nghe bẩu bên Ấn hay gì, con giai quý-tộc tới tuổi thường được cha dẫn đến một cô phò để dạy cho biết quan-hệ giai gái là thế-nào. Quan-hệ ở đây chả phải chỉ có ịch, mà còn sinh-lý, tâm-lý, vươn vươn. Hehe, đấy là một phong-tục anh thấy hay đấy. Cái gì muốn tốt chả phải dậy! Cứ ở đó mà chửi giáo nữa đi nhế, hehe. Cô phò ấy đích thị giáo chứ còn giề.

  Ở Lừa các cô như Nhất cho là cha, chú dẫn con đi chơi phò là có vấn-đề về đạo-đức. Hehe, đạo-đức mà cô nói là Khổng mà các cô hay chửi ấy.
  Nếu cha không thể tự dạy con thì nhờ gia-sư dạy. Gia-sư tốt-nhất vụ này không là cô phò nổi-tiếng thì là một ông giáo jà-hói buôn-lậu như Dì à? hehe.

 31. #31 by Enterprise on 2011/02/20 - 07:42

  @Cô Chuối:
  Cô nói cứ như bọn tintin ấy nhở? Cô Già Đều giải-thích thế mà cô còn cãi là thế-nào?

  Cô bẩu thụ-tinh không là thụ-thai thì phải giải-thích? Đó là định-nghĩa các khái-niệm khác-nhau, cần gì giải-thích? Cô không thích các khái-niệm đó thì cô tự sáng-tạo ra các khái-niệm của riêng cô rồi tự xài chứ đừng mang ra cãi mới các anh nhế.

  Có thằng bẩu: anh nói “+” là phép trừ, đứa nào bảo “+” là phép cộng thì phải giải-thích cô có muốn giải-thích cho nó không?

 32. #32 by Enterprise on 2011/02/20 - 08:26

  Cô nào thắc-mắc vụ ca-bốt của Dì lúc 13 tuổi thế? Nó là quả bóng-bay dài mà hehe ngày-xưa hay được xoắn thành chuỗi-hạt hoặc uốn-éo hình ông-rắn, ông-vịt í.
  Đừng nói kèn 13, kèn 1 tháng đeo vào vẫn sát khuôn, không nếp-gấp và không tuột nếu không muốn nói nó ôm kèn đến hoại-tử, hehe.

 33. #33 by LonelyRose on 2011/02/20 - 08:36

  Loa loa loa… Các bựa có tin gì đầu làng cuối xóm trong nước cập nhật cho bà con biết với.

   

  Bên ngoài thì bạo động ở Châu Phi lan tới Algeria rùi. Tại thủ đô Algiers:

 34. #34 by LonelyRose on 2011/02/20 - 09:50

  Ở Trung Đông có thêm Kuwait nầy. Mới bắt đầu hôm Thứ Sáu:

 35. #35 by LonelyRose on 2011/02/20 - 10:20

  Thông báo:

  Chưa đầy 24 tiếng sau khi bài First Condom được bốt, các tiệm thuốc tây sáng nay đã treo biển cúp điện hoặc thiếu hàng nên tạm ngưng bán bâucâusu. Tìnhhình còn căng thẳng hơn cả xăng í các bựa.

   

  Khiếp thật, giữa lúc Tơn Gâu Oi Cụ sôisục sôisục, thì xứ Lừa vưỡn phát huy vị trí hàng đầu về sex, đúng như thằng Gúc đã tổng kết tầnsố gúc về sex của dân Lừa luôn đứng đầu thế giới trong mấy năm liền (đặc biệt là Lừa Saigon).

   

  Thế, nên Rốt sẽ kiên định không bị chibộ khiêu dâm thêm nữa, dứt khoát hông tham luộn về bâucâusu mới sex trong bài nầy nữa, mờ chỉ xìbam tình hình thế giới.

 36. #36 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/20 - 10:41

  Tình ái mà dùng bao cao su thì thà mua 1 miếng thịt lợn khoét 1 cái lỗ mà mần cho xong!
  Đàn bà nó có chu kỳ an toàn, tính toán để mà chén chứ!
  Lỡ trứng rụng bất thường, dính bầu thì để mà đẻ sợ cái đầu buồi, hoặc cùng lắm thì dùng que thử thai sớm để xử lý!
  Dùng BCS thì còn đéo gì là âm dương điều hòa nữa, dùng nhiều sẽ tổn hại thận, tủy và khí huyết!
  Mấy thằng Bựa đầu bò ngu vãi chưởng!!!
  Đồng ý là bố mẹ nên hướng dẫn cho con cái thật chi tiết và cụ thể về tình ái!

 37. #37 by minhdung on 2011/02/20 - 11:25

  Tình ái mà dùng bao cao su thì thà mua 1 miếng thịt lợn khoét 1 cái lỗ mà mần cho xong!
  Đàn bà nó có chu kỳ an toàn, tính toán để mà chén chứ!
  Lỡ trứng rụng bất thường, dính bầu thì để mà đẻ sợ cái đầu buồi, hoặc cùng lắm thì dùng que thử thai sớm để xử lý!
  Dùng BCS thì còn đéo gì là âm dương điều hòa nữa, dùng nhiều sẽ tổn hại thận, tủy và khí huyết!
  Mấy thằng Bựa đầu bò ngu vãi chưởng!!!
  Đồng ý là bố mẹ nên hướng dẫn cho con cái thật chi tiết và cụ thể về tình ái!@

  Thứ thanh niên làng, hôi nách, thối chân, đéo đánh răng sángm, hút thuốc lào đéo ủng hộ condom kìa. Còn thanh niên nào nữa thì ủng mẹ luôn đi cho nó có cạ, hé hé.

 38. #38 by Kakashi on 2011/02/20 - 11:38

  đéo mje, sáng nay chỉ vì rút không kịp mà anh bị gấu bắt đi mua thuốc. cái loại đéo gì ecee2 gấu thấy lạ đéo dám uống, thế là anh lại bị bắt đi mua postinor. anh ủng hộ dùng bcs vì vừa an toàn, vừa kinh tế trong thời buổi buồi giá này

 39. #39 by Mr. Tran on 2011/02/20 - 12:09

  condom là văn minh, sạch sẽ, an toàn chớ có phải để mỗi tránh thai đéo đâu.

  tất nhiên với vợ mà không cần rịn đẻ, cả 2 lại đang khỏe mạnh, sạch sẽ thì condom là không cần thiết!

  bựa nầu phản đối nhẽ chưa bâu giờ tỉn phò?

  hehe phét!

  bẩu sao VN mãi 193x mới dùng condom, địt mẹ bây giờ vưỡn nhiều thằng đéo biết dùng

 40. #40 by Mr. Tran on 2011/02/20 - 12:15

  Đơn Mai Khôi: nhẽ sắp có Cách mạng Condom chứ hông phải hoa hoét gì hết, nhỉ

 41. #41 by LUUMANH on 2011/02/20 - 12:16

  Thứ dốt. Kinh nghiệm đây, địt mẹ quay tay cũng dùng BCS đấy dốt ạ, BCS dùng để tránh thai không thì bàn làm cặc gì. Anh dùng BCS chỉ để tránh bệnh thôi

  Đều hột với Chuối tèo không tranh luận tiếp đi à
 42. #42 by Mr. Tran on 2011/02/20 - 12:20

  đéo gì Manh hàng ế như tướng thối hay khỏe quá mà già hói rồi vưỡn phải DIY? hehe.

  hay vưỡn tin tin như mỗ nhỉ?

 43. #43 by LUUMANH on 2011/02/20 - 12:25

  Anh liệt kê các chức năng của BCS nhá

  1 Tránh thai
  2 Tránh bệnh
  3 Làm chò chơi
  4 Hàng hóa 
  5 Làm quà biếu, tặng
  6 Làm túi đựng, he he mấy ẻm buôn heroin với Tơn ý chơi 2 trong1 nhét mẹ vầu lìn với đít cơ
  7 Lấy chun buộc Cụ, Hố hố
  8 Làm nguyên nhân chém giết tát tai giữa cái với đực về việc có dùng hay không
  9 Chứng minh đẳng cấp 
  10 LÀm Chủ để cho bon Bựa cãi nhau văn minh hay không
  Còn gì nữa hông
 44. #44 by LUUMANH on 2011/02/20 - 12:27

  @Trạn khắm: anh tintin dưng chim về hưu, thế mới bất hạnh

 45. #45 by Al Huang Lừa Tướng on 2011/02/20 - 13:03

  Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

  Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

  Nếu trả lời chưa có thì sao ta? Cổ có đeo cabốt cho Zì hông?

 46. #46 by ongcu69 on 2011/02/20 - 13:13

  Chào chi bộ chó.


  Chiện cây, sex, xuống đường đã nhạt mẹ. Để anh xì pam phát. Hôm hổm anh vầu bẩu tàng Hà Nội – được cho là hiện đại nhất Lừa mà cười vãi dắm địt mẹ. 50,000 hiện vật thì toàn thứ lăng nhăng rẻ rách:


  Có những tủ bày hiện vật được chú thích bởi giấy chùi đít:


  Hiện đại đến mức toàn bộ sàn tầng 4 thiết kế dây điện nổi, dán băng dính tạm bợ:


  Thật phát tởm. Hay anh khó tính quá nhỉ?
 47. #47 by minhdung on 2011/02/20 - 13:19

  Nếu trả lời chưa có thì sao ta? Cổ có đeo cabốt cho Zì hông?

  Hỏi như buồi. Chưa có thì sợ đéo gì bệnh. Còn bầu thì phò sợ đéo. Tất nhiên chưa thì đéo đeo chứ sao. Hưởng giai tân cũng có cái thú như hưởng gái tân, hehe.

 48. #48 by minhdung on 2011/02/20 - 13:24

  Thật phát tởm. Hay anh khó tính quá nhỉ?@
   
  Ùi giời, chiện xưa cũ mẹ rồi còn hỏi. Địt mẹ ngoài mớ dây dợ lủng củng dán băng dính bét nhè. Còn vô số đồ đéo có chú thích một câu. Địt mẹ toàn hàng tư nhân mang ra đấy bầy, chứ có của nước Lừa cái cục cứt.
   
  Địt mẹ còn chưa kể thiết kế bê nguyên của thằng China Pavilion nữa.
   
  Cái xứ này làm đéo gì có gì bình thường hở giời.
 49. #49 by minhdung on 2011/02/20 - 13:27

  China Pavilion:

 50. #50 by Paul Liang on 2011/02/20 - 13:38

  Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người @Zì thối kèn teo cùng những tên tẩn fò lấy thànhtích: ĐM Zì, anh cười vãi dắm mới câu như lìn của Zì. Anh nói thật với Zì và chibựa chó, anh chửi vầu mặt những thằng dùng BCS bởi chỉ có những thằng cổ động cho việc chơi phò là văn minh mới dùng BCS thôi.
  Mả mẹ các cô, BCS có 2 chức năng chính là tránh thai và tranh lây bệnh qua đường tình dục. Nếu muốn tránh thai, anh khuyên các cô đi học qua lớp Giáo lý hôn nhân của bên Công giáo ý, ở đó người ta sẽ khai sáng cho các cô. Còn tránh lây bệnh cái nầy phải trao đổi nhiều với các cô bởi anh thấy qua các cồng trên thấy trình của các cô còn non lắm, mà nói thẳng ra là các cô ngu lắm. Nào mời, mời bọn đầu óc bã đậu và bệnh hoạn