The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by minhdung on 2011/02/19 - 23:12

  Zũng Hói bâu jờ về Fòng PM anh trước nhé. Bảo mấy cu em đâm ví dụ cho cái vầu mông can tội cá chê Fồng. Hệ Hệ  Hé hé, anh đéo báo thì đéo bị đâm vào mông.
 2. #2 by Già Không Đều on 2011/02/19 - 23:23

  Postinor là thuốc ngừa chứ có phá đâu? Làm trứng không bám vào thành tử-cung chứ không phải làm bong nó ra.
  Vì-thế nếu cô uống sau 72h là vô-dụng.@  Rai

  Địt mẹ cô Rai, ngu như bò, ngừa sao uống sau vẫn có tác dụng?( Chuối SG)

   

  Đù Má Cô xem lại ai ngu cho chính xác nhế. Thuốc phá thai là phá cái phôi đã…thụ tinh giữa tinh trùng và trứng sau khi đã bám thành tử cung. Thuốc tránh thai or ngừa thai là thuốc hạn chế or ngăn chặn việc thụ tinh giữa trứng và tinh trùng để thụ tinh thành phôi rùi bám thành tử cung mà phát triển thành thai nhi.

   

  Postinor là thuốc tránh thai khẩn cấp, rõ chưa Cô?

   

  Cô có biết thuốc phá thai là những loại gì không? Cả hiện đại lẫn thuốc dân gian kể Anh nghe trình tránh thai của Cô nầu?

 3. #3 by LUUMANH on 2011/02/19 - 23:25

  Địt mẹ Thiếu Thiến đang bao cau su sao không làm tý sếch tý nhạc nhở, anh nhớ Thiến quá.

  À đéo biết Nhất ịch nhợn Đức có bị bắt đi bâu thập phần hông nhở, anh hỏi bạn gái ấy
 4. #4 by LUUMANH on 2011/02/19 - 23:27

  Cô có biết thuốc phá thai là những loại gì không? Cả hiện đại lẫn thuốc dân gian kể Anh nghe trình tránh thai của Cô nầu?


  He he, đeo kính cầm đũa nhặt mẹ nó ra chứ gì, he he

 5. #5 by minhdung on 2011/02/19 - 23:28

  Ờ Dũng Cúm nói 1, 2  đúng dưng cô bảo đeo bao vẫn bình thường thì cô sai mẹ. Ty diên anh có cách đi bao thường nhưng cứ như đi gai, bi, chị em dựng người cô có biết không hả thằng hói kia  @Tên Manh nghe đây. Những tên đã mặc định là xài condom không sướng thì không cách gì thay đổi được. Chỉ có chính đầu lâu tển tự thay đổi.

  Địt mẹ xài condom đừng như ok với trust, ví như Senstation Durex thì có khác đéo gì bình thường. Nên nhớ, condom chỉ là công cụ, không phải là phương pháp.

  Thế nên cần nhớ rằng để lên đỉnh cho cả mình và partner thì dù có condom hay không cũng không liên quan gì cả.

  Còn condom cầu, gai, hay condom bọc bi sẵn vân vân. Chỉ xài với tùy người. Không phải tất cả gái đều thích dái độn bi, cũng như không phải tất cả gái đều thích xài condom gai.
 6. #6 by minhhuong on 2011/02/19 - 23:30

  @ Hương: Đừng luyên thuyên em chưa có cách cơ bản  hoặc 1 lần để tận khoái thì làm sao biết để 1 ngày nào đó tùy hứng để đổi cách khác.  @ Manh

  ————-

  Tổ sư lão Manh già hói chuyên quay tay.

  Cái thể loại chưa lên đỉnh như em mới là loại đi tìm sự khác biệt trong từng milimét thay đổi của cùng  1 tư thế.

  Thể loại lên đỉnh phát được ngay thì nó tìm làm đéo.

  Vì thế em mới là kẻ chú ý tập trung từng biến đổi nhỏ nhất, biết được rằng chỉ cần khác biết chút xíu là cảm giác có tiến triển gì không (dù là nhỏ nhất), và câu trả lời là CÓ, bây giờ chỉ cần làm nhiều hơn mà thôi, cho cùng 1 tư thế. Cũng suýt đạt được rồi, tiếc là quá ít thời gian bên nhau, đéo có cơ hội tiếp tục nốt quả khám phá ấy.

  Cho nên anh ngậm miệng đi. Cho cùng 1 tư thế, thay đổi gia giảm chút xíu về độ nghiêng thì khả năng lên đỉnh là có. Có thằng đéo nào thành chuyên gia mà đéo tìm hiểu và luyện tập.

 7. #7 by minhdung on 2011/02/19 - 23:31

  À đéo biết Nhất ịch nhợn Đức có bị bắt đi bâu thập phần hông nhở, anh hỏi bạn gái ấy@


  Địt mẹ Khoai tây xài condom đã là văn hóa. Như kiểu thèm hút thuốc thì tất nhiên phải vào vệ sinh. Hay trước khi ịch phải rửa kèn sạch sẽ ý.
 8. #8 by minhdung on 2011/02/19 - 23:34

  Vừa gúc thử về “miếng dán tránh thai” thì thấy ngay cảnh báo nguy hiểm, không nên dùng. Lượng hormon hấp thụ quá cao tạo hiện tượng máu đông trong lòng mạch.  Ui em Hương đúng ở Phớp, cẩn thận đéo chịu. Bọn Mẽo xài nhiều lắm. Em Mít cồng phơm cái coi.

 9. #10 by Già Không Đều on 2011/02/19 - 23:39

  Cho cùng 1 tư thế, thay đổi gia giảm chút xíu về độ nghiêng thì khả năng lên đỉnh là có. Có thằng đéo nào thành chuyên gia mà đéo tìm hiểu và luyện tập.@Bắp điêu

   

  Nghe có vẻ ổn rùi đấy em nhỉ! Phải hiểu được cơ thể, tâm lý và tình cảm của mình rùi…vẽ đường cho thằng chó nó làm tốt nhiệm vụ của nó, đánh thức đúng điểm G của em thui, và mãi miết tra tấn điểm G ấy thì thể nào cũng có lúc em trớ người ra ah thì ra nó là đỉnh cua em rùi đấy thây he he. Điểm G có thể nằm bên trong nhưng cũng có thể nó chỉ thò lò ngay chỗ hột le í, nhưng phải kích động cả điểm G trong não nữa, là tình cảm và diễn biến tâm lý, tùy người.

 10. #11 by minhhuong on 2011/02/19 - 23:44

  Nghe có vẻ ổn rùi đấy em nhỉ! @GKĐ

  ——————

  Cái không ổn của em là không có chó để thực hành.

  Đéo gì, đéo yêu đương thì em đéo hôn nổi. Thế mới chán chứ.

 11. #12 by minhhuong on 2011/02/19 - 23:46

  Em vote cho BCS. Thuốc men rất là mệt và không bao giờ biết hậu quả của nó là gì.

 12. #13 by minhdung on 2011/02/19 - 23:47

  Đéo gì, đéo yêu đương thì em đéo hôn nổi. Thế mới chán chứ.


  Gái đa số hay có tâm lý này, trai thì ngược lại, chẳng có tẹo nào, hé hé.

  Tuy nhiên, nếu cần em vẫn có thể tự thay đổi. Sex và Love nhiều khi là 2 phạm trù khác biệt hoàn toàn. Love đương nhiên Sex, hehe. Nhưng đôi khi Sex hok cần Love.
 13. #14 by nang_giua_trua on 2011/02/19 - 23:48

  Không tin hỏi Nắng mà xem. Hệ Hệ @ Lài

  Cồng phơm Lài nhế !

 14. #15 by Già Không Đều on 2011/02/19 - 23:52

  Love đương nhiên Sex, hehe. Nhưng đôi khi Sex hok cần Love.( Dũng)

   

  Không Love thì tối thiểu cũng cần Like  em nhỉ? Nếu không thì quá khó đối với cá nhân em, một Vàng Son ngoan hiền gốc Lừa gộc he he

 15. #16 by minhdung on 2011/02/19 - 23:54

  Cuối tuần bốt ít ảnh vui rồi đi ngủ đơi: 16. #17 by minhhuong on 2011/02/19 - 23:54

  Không Love thì tối thiểu cũng cần Like  em nhỉ? @GKĐ

  —————–

  1 phương án possible: LIKE + Men rượu

 17. #18 by Già Không Đều on 2011/02/19 - 23:58

  LIKE + Men rượu( Điêu)

   

  Có thể thay men rượu bằng 1 lọ Popper hiệu Rush đi em.

 18. #19 by cuchuoiSG on 2011/02/19 - 23:58

  Postinor là thuốc tránh thai khẩn cấp, rõ chưa Cô? @  Già Đếu Đều

  Địt mẹ, lại vào tranh phần ngu nữa rồi cô ạ.
  Trẻ con lớp 7 bây giờ cũng biết Postinor là thuốc tránh thai khẩn cấp nữa là. Đó là cách dùng từ mang tính khái niệm thôi nhưng bản chất nó là gì?
  Phòng ngừa và Điều trị trong trường hợp này có thể hiểu là Ngừa và Phá?
  Nếu thế DÙNG SAU THÌ THỰC CHẤT LÀ GÌ?
  Đúng là sách vở lại còn tranh KHÔN hết cả phần của cô Rai, hehe.

 19. #20 by minhhuong on 2011/02/20 - 00:00

  OK, 2 phương án possible:

  – LIKE + Men rượu = Sex

  – LIKE + Pốp cái đéo gì Pờ = Sex

 20. #21 by minhdung on 2011/02/20 - 00:02

  Không Love thì tối thiểu cũng cần Like  em nhỉ? Nếu không thì quá khó đối với cá nhân em, một Vàng Son ngoan hiền gốc Lừa gộc he he


  Hehe, tạm tính có 2 loại người:

  1. Sở thích Sex và sở thích Love khác biệt. Ví dụ 1 em thấy 1 anh A cơ bắp, kèn to >> thích Sex. Cũng em đó thấy 1 anh B tình cảm, hợp nghe nhạc, hợp xem phim, hợp ăn mặc, hợp nói chuyện >> thích Love.

  Tuy nhiên nếu anh C vừa hợp tình cảm, vừa kèn to thì vẫn vừa Love, vừa Sex như thường.

  Tuy nhiên vẫn có thể Sex với anh A, và Love với anh B. Tuy nhiên khi Sex với anh A thì không Love, và Love với anh B thì có Sex, hehe.

  2. Sở thích Sex và Love yêu cầu phải tương đối trùng lặp. Ví dụ phải Like, hoặc Love thì mới Kiss, hoặc Sex.

  Nếu not Like or not Love mà Sex thì luôn cảm thấy ghê ghê, hehe. Chắc em Hương dạng này.
 21. #22 by Dragonfly on 2011/02/20 - 00:06

  Này thì Tự Chủ & Tự Chiến. Đi ngủ cho nó lành. Mặc ai vì non sông. Hệ Hệ 

 22. #23 by Già Không Đều on 2011/02/20 - 00:07

  Đù Mẹ Chuổi cả Nải

   

  Công dụng của Postinor đây thưa Cô:

   

  – Ngăn không cho rụng trứng (nếu tại thời điểm uống thuốc chưa có rụng trứng) 

  – Ngăn không cho trứng thụ tinh (nếu tại thời điểm uống thuốc đã rụng trứng) 

  – Ngăn không cho trứng đã thụ tinh làm tổ trong buồng tử cung (nếu tai thời điểm uống thuốc trứng đã thụ tinh)

  Còn nếu trứng thụ tinh đã làm tổ trong buồng tử cung (thụ tinh thành công và quá 72h sau QHTD) thì postinor gần như không còn khả năng tránh thai nữa. 

   

   

  Phá phá cái con kẹt Anh đây này.

 23. #24 by minhdung on 2011/02/20 - 00:10

  Sex là cả 1 quá trình trải nghiệm, điều chỉnh hành vi, ý thức. Nên việc 1 ông người từ bé đến nhớn chỉ have Sex với 1 ông người khác thì đéo bao giờ Sex ngon được cả, sure luôn.


  Thế nhưng trong cả quá trình mà tìm và túm được đúng ông người hợp Sex với mình. Và mình cũng Like cũng Love nữa thì địt mẹ đúng là thỏa lòng mong ước. Giữ dìn dịt đéo được phép thả ra. Và 2 đối tác này cần giữ cho tác phong mần nhau nên đỉnh luôn xảy ra với nhiều phương pháp và kiểu cách là tốt nhất.

  Khi mần nhau một thời gian, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm đéo thấy thích nữa. Muốn tìm đối tác khác, hoặc muốn thử đối tác khác xem như nầu. Vui vẻ chia tay, vui vẻ thử tiếp.

  Cuộc sống Sex sẽ luôn tiếp diễn như thế.

  Và tương lai việc gọi là kết hôn sẽ chẳng là cái đít gì cả. 24. #25 by cuchuoiSG on 2011/02/20 - 00:15

  Ngăn không cho trứng đã thụ tinh làm tổ trong buồng tử cung (nếu tai thời điểm uống thuốc trứng đã thụ tinh) @ Già Đểu

  Thế cái này là cái giề???
  Địt mẹ cô chứ, cô lại tự vả mẹ 1 phát vào a lô rồi.
  Cô sách vở bỏ mẹ, đọc mà đéo túm được ý. Nhẽ cô Già mẻ thật rùi???

 25. #26 by minhdung on 2011/02/20 - 00:19

  Thử chân thành nhìn lại cả quãng đường sau hôn nhân coi. Các tên từ tin tin đến già hói, từ giai tới gái đều luôn ước ao được phá rào ra ngoài vòng kiềm tỏa của cái gọi là hôn nhân. Kể cả khi bỏn không có ý muốn Sex với người ngoài, mà vẫn Sex với chính Partner của bọn được gọi là vợ hay chồng.


  Và đôi khi cả đôi muốn trải nghiệm Sex theo cách của mình. Nhưng đéo ai chịu nói ra, hoặc nói ra nhưng Partner đéo chịu theo. Khi đó cảm giác muốn Sex với 1 đối tượng khác có cảm tình chút chút ở đâu đó sẽ diễn ra. Nếu điều kiện cho phép nó diễn ra thì gọi là ngoại tình chứ đéo gì.

  Nếu Sex với tình nhân mà số lần lên đỉnh lớn hơn số lần lên đỉnh với Partner trong vòng kiềm tỏa của hôn nhân. Thì địt mẹ, đến 60% là hôn nhân đổ vỡ, 39% sống kiểu bạn chung phòng, và 1 % tự tìm lại được cảm giác và quay lại với nhau.


 26. #27 by Già Không Đều on 2011/02/20 - 00:19

  Thôi Anh chào mấy Cô anh đi ngủ đây, Dũng ở lại tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên cho tụi Chuối cả nải giúp Anh nhế.

  Đù Má Chuối phát nữa ngủ cho ngon nhế!

 27. #28 by LUUMANH on 2011/02/20 - 00:20

  chú ý tập trung từng biến đổi nhỏ nhất @ Hương đêu


  Hờ hờ, lúc nầu anh cẳng nể em.Lúc nào gào lên thì thu âm lại nhớ
 28. #29 by cuchuoiSG on 2011/02/20 - 00:26

  Địt mẹ Già Dưới Ấu trĩ Trên, cãi đéo lại anh nên đi ngủ trước hả?
  Thôi, anh cũng ngủ đây. Chúc chi bộ một đêm ngon giấc.

 29. #30 by minhdung on 2011/02/20 - 00:27

  Địt mẹ định đi ngủ nhưng sực nhớ ra truyện này, kể cho chi bộ nghe.


  Hồi cách đây tầm gần chục năm đéo nhớ. Thằng Sam sung ra con điện thoại A800, anh nhớ mua đâu gần 8 trẹo. Đêm lôi ra nghịch, con điện thoại này nhỏ xinh xinh, có cái ăn ten ngoài thò lên, rung mạnh vô đối. 

  Hehe, đêm nghịch gái hết trò. Lôi điện thoại, tròng condom vào, bảo gái nằm im, anh làm cái này thích lắm. Gái lim dim chờ đợi.

  Anh đưa điện thoại vô trong, hehe. Rồi lấy máy gái gọi vào. Nó rung vài cái rồi nó đổ chuông inh ỏi, gái cười khinh khích bảo anh này hấp mẹ. Mình hơi tẽn vì không tắt chuông để mỗi rung bèn bỏ ra không nghịch thế nữa.

  Gái bảo, nữa đi, em thấy cũng thích như thế, vừa lạ vừa quen, hehe.

  Đêm đó chỉ bằng con A800 mà gái anh lên Top 2 lần.

  Xin hết ạ.
 30. #31 by minhhuong on 2011/02/20 - 00:28

  Hờ hờ, lúc nầu anh cẳng nể em.Lúc nào gào lên thì thu âm lại nhớ@ Manh
  —————–
  Sẽ, thưa bố!
  Bố cứ chờ đi, dâm tiềm năng nó đương ẩn dưới da, 1 ngày đẹp giời em kiếm được chó thì nó sẽ hiện lên, như Rainbow cuối chân trời.
 31. #32 by LUUMANH on 2011/02/20 - 00:29

  Địt mẹ Khoai tây xài condom đã là văn hóa. Như kiểu thèm hút thuốc thì tất nhiên phải vào vệ sinh. Hay trước khi ịch phải rửa kèn sạch sẽ ý.@ Dũng Cúm

  Thế thì thế đéo nào bọn Sapa, Bắc hà lắm thằng lai Âu thế nhỉ, hay đấy là do dùng bao đểu hay bọn đấy bần nông La hay bọn balô đéo có tiền mua bao causu nhở
 32. #33 by LUUMANH on 2011/02/20 - 00:33

  Thằng Sam sung ra con điện thoại A800, anh nhớ mua đâu gần 8 trẹo.@ Dũng Cúm

  7,2 trẹo cụ cu ạ, địt mẹ như máy cạo râu
 33. #34 by LUUMANH on 2011/02/20 - 00:37

  À à anh nhầm sang E700

 34. #35 by Già Không Đều on 2011/02/20 - 00:37

  Tắm xong chưa ngủ được.

  Tin hot đây, Em Hương đã đạt cực khoái, lên đỉnh thế này nè bà con.

  P/s : Lưu ý đeo tai nghe vầu hoặc ở phòng riêng chứ ồn ào hàng xóm anh đéo chịu trách nhiệm

   

   Nầu mời mời:

   

 35. #36 by Già Không Đều on 2011/02/20 - 01:12

  Đù Má Chuối sáng mai vào Quán nhớ đọc cồng này nhế. Anh phải chửi Cô cái rùi mới đi ngủ được.

   

  Đù Má Cô cần hiểu khái niệm” thụ tinh” và” đậu thai” là khác nhau nhế.

   

  Nếu Cô xác định được nó khác nhau, thì Cô sẽ hiểu rằng Postinor là thuốc ngừa thai ( ngăn hình thành thai nhi or đeo balo ngược) hay là thuốc phá thai, làm cho cái phôi đã bám thành tử cung bong tróc ra và hỏng theo đường kinh nguyệt ra ngoài .

   

  Tinh trùng chui vào trứng để thụ tinh, giống như thụ tinh trong ống nghiệm, bơm vào tử cung nó có thể đậu thai hoặc không đậu thai. Khi chưa thành phôi bám thành tử cung làm tổ để phát triển thành bào thai thì dùng Postinor không thể gọi là phá thai được Cô nhế, dù là dùng sau khi fucking đến 72h là muộn nhất có thể.

   

  Tủng chưa hử?

 36. #37 by Mit on 2011/02/20 - 01:17

  Ui em Hương đúng ở Phớp, cẩn thận đéo chịu. Bọn Mẽo xài nhiều lắm. Em Mít cồng phơm cái coi.@ cô Minh
  Mít không dùng thuốc ngừa thai loại pills, rings hay dán vào da vì nó có thể có tác hại lâu dài về sau.  BCS là tốt nhất vì ngoài ngừa thai nó còn ngừa STDs các loại.

 37. #38 by nhất on 2011/02/20 - 01:18

  @Manh, Dũng Hói

  Phò Đức bắt dùng bao luôn luôn, kể cả khi dùng lưỡi. Anh chót dại chơi có ít lần rồi bỏ hẳn lâu rồi. Lý do vì đéo có hưng, bởi vì hehe trym bé ( so với Tây thôi nhá) và miệng lưỡi thì cũng lìu tìu. Chơi nó mà không thấy kết quả mẹ, rất là loser feeling, bỏ , bỏ hẳn.

 38. #39 by nhất on 2011/02/20 - 01:23

  Về giọng nói Bắc thì anh thấy người Thái Nguyên, Nam Định có giọng hay , thậm chí hay hơn giọng Hà nội.  

  Giọng miền Nam thì giọng miền Tây nghe buồn cười bỏ mẹ. Phát âm toàn sai mà đéo hiểu sao toàn chê giọng Bắc kỳ. Ví dụ như : nhâng dâng, mầu Zàng ….

 39. #40 by minhdung on 2011/02/20 - 01:26

 40. #41 by minhhuong on 2011/02/20 - 01:34

  Hehehe, em ăn cơm xong quay lại vẫn thấy bàn tán.

  Em cực kỳ ghét thuốc tránh thai loại ngày nào cũng uống 1 viên.

  – ngày đéo nào cũng phải nhớ uống 1 viên.

  – đéo gì chu kỳ kinh tự dưng ngắn teo lại, còn có 28 ngày. Dở hơi, hết trứng sớm à. Phí bỏ mẹ.

  – hậu quả lâu dài bố ai biết được

 41. #42 by minhdung on 2011/02/20 - 01:40

  Hehe, tuyền kỹ năng cơ bản nè:


   

 42. #43 by minhdung on 2011/02/20 - 01:45

  Mít không dùng thuốc ngừa thai loại pills, rings hay dán vào da vì nó có thể có tác hại lâu dài về sau.  BCS là tốt nhất vì ngoài ngừa thai nó còn ngừa STDs các loại. @


  Bồ anh thấy hay xài miếng dán, cỏn bẩu lành, đỡ phải nhớ như uống thuốc hay condom. Cỏn kêu đám bạn cũng tuyền xài loại này luôn, hok thấy nói gì hết trơn. Để anh cảnh báo cỏn coi nói sao, hehe.
 43. #44 by cuchuoiSG on 2011/02/20 - 01:51

  Postinor ngăn không cho trứng đã thụ tinh làm tổ trong buồng tử cung. Postinor là thuốc ngừa thai hay là thuốc phá thai @ Già đéo Đều

  Địt mẹ cô chứ Già Đíu Đều, cô đã ngu hơn bò còn dài dòng cố cãi cho bằng được.
  Trước hết, cô phải hiểu khái niệm thế nào là “THAI” cái đã. Trứng đã thụ tinh, thường gọi là Hợp tử, có được coi là thai không?
  * Nếu trả lời KHÔNG, phải lý giải được tại sao?
  * Nếu trả lời PHẢI thì nghiễm nhiên Postinor là thuốc Phá thai (theo như Công dụng của thuốc cô đã biên ở trên).
  Hay cô vừa ngu vừa máy móc đến mức là phải có chữ Phá thai trên Bao bì, hướng dẫn sử dụng mới được coi là Thuốc Phá thai??????

 44. #45 by minhdung on 2011/02/20 - 01:54

  Cười nè:

 45. #46 by nhất on 2011/02/20 - 01:54

  Tưởng Dũng Hói toàn dùng condom mà ! Còn bắt bồ dùng miếng dán tránh thai nưa à? An toàn cao phết!

 46. #47 by minhdung on 2011/02/20 - 02:02

  Tưởng Dũng Hói toàn dùng condom mà ! Còn bắt bồ dùng miếng dán tránh thai nưa à? An toàn cao phết!  Hehe, em nào xài miếng dán thì thôi condom mà, hehe.
 47. #48 by Mr. Tran on 2011/02/20 - 02:46

  hé hé hé

  Bàn về sếch phát là xôm vãi hàng, quên mẹ vụ xuống đường mà chỉ nghĩ chiện lên giường.

  lập trường cách mệnh của chi bựa thật kiên định và vững vàng hehe

  mà tướng thối táo bón đái dắt chạy đi đéo đâu cả ngày nay nhỉ?

 48. #49 by minhhuong on 2011/02/20 - 02:57

  lập trường cách mệnh của chi bựa thật kiên định và vững vàng hehe@ Mr Trần

  ————–

  Vững chứ chàng, em đương tổng hợp nhời vàng ngọc của Trung Tướng kính yêu ngày hôm qua để phân tán đây này.

  Dù TT không gọi em là “Bắp Ngô yêu” thì em vẫn làm, vì đó là việc phải làm, sát cánh cùng Trung Tướng kính yêu vung vãi kiến thức – thông tin đi khắp muôn nơi

   

 49. #50 by dinhcaochoiloi_dinhcaochoiloi on 2011/02/20 - 03:02

  Lần đầu ra mắt quán. Địt cụ chi bộ phát gọi là thủ tục nhập gia nhế hịhị!