The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/02/19 - 21:42

  Phen này, anh chắc chuyển qua lừa các em 8x đời cuối cho lành, nhưng nhất định không phải gái Fồng nữa, hề hề.@ Chuối

  ——–
  Địtmẹ, thế thì cô lượn nhanh cho nước nó trong. Hạnh phúc chỉ đến với người dũng cảm cô ạ. Gái Fòng đéo dành cho mấy thằng đầu buồi quấn giẻ như cô. Hệ Hệ
 2. #2 by cuchuoiSG on 2011/02/19 - 21:44

  Với Vợ hay Rau sạch thì đéo dùng, đẩy trách nhiệm dính bầu or whatever mặc kệ, đéo phải việc của ông.@ Già Đểu

  Bắt được Già Đéo Quy Hoạch mang BCS chỉ tránh bầu bí thôi nhá. Đúng là bần nông vãi mịa đái, khakha.
  Địt mịa, đeo BCS chủ yếu để tránh bệnh lây lan qua đường tình dục chứ bầu bí chỉ cần 2 viên postinor dùng cách nhau 12 giờ hoặc 1 miếng film diệt tinh binh sợ đếch gì nữa.

 3. #3 by LUUMANH on 2011/02/19 - 21:46

  mấy thằng đầu buồi quấn giẻ

  He he,  vì sao lại có từ “đầu buồi quấn giẻ” chi bộ cho anh xin ý kiến, he he
 4. #4 by minhhuong on 2011/02/19 - 21:51

  Râu Sờ ơi, anh ngu chân thành hỏi nhờ tý, thế nào là đàn ông ngu chân thành ấy nhở? kiểu Mặt (())/, kiểu Lài Lét, kiểu Thiếu Thiến, Chuối Tèo hay kiểu Nhất Hòn… @ Manh
  —————————
  Em lanh chanh chút xíu:
  kiểu Mặt (())/ : Cáo già gian ác chứ ngu chân thành giề (cả quán đồng tình, không tin hỏi mà xem, chúng nó vote 100%, nhở chibộ nhở )
  kiểu Lài Lét: Quân khu chứ ngu chân thành giề (vừa dậy Củ Chuối tát gái Phòng lật mặt đấy thây )
  kiểu Thiếu Thiến: Ngu ngắn hạn chứ ngu chân thành giề (cô giáo Nhựt vừa không đồng ý cho đi chôn mèo cùng là lên quán xỉ vả cổ không thương tiếc )
  kiểu Chuối Tèo: Khôn như chấy chứ ngu chân thành giề (thấy gái xinh éo tít mắt mà khôn lỏi theo dõi kiểm tra nó nói sau lưng ra sao để oánh giá bửn chứt )
  kiểu Nhất Hòn: Chuyên chạy làng chứ ngu chân thành giề (làm cho gái có … thai online rồi chạy làng hahahahahahahaha )
   
  ————-
  Đại loại là “ngu chân thành” là 1 hình ảnh TRỪU TƯỢNG, VÔ HÌNH, và KHÔNG CÓ THỰC
  HAHAHAHHAHAHAHAHAH
 5. #5 by minhhuong on 2011/02/19 - 21:53

  vứi lại kiểu em thì cũng hông cần đưa kèn vầu mà, he he @ Manh

  ———————-

  Địtmẹ, SAI !  kekekeke

  Kiểu em mới cần đưa vào nhiều cho nó có tiến bộ. Chứ bọn còn lại thì tiến lên đéo đâu nữa? lên Thiên Đàng à

 6. #6 by cuchuoiSG on 2011/02/19 - 21:55

  Hạnh phúc chỉ đến với người dũng cảm cô ạ@ Lài Gồn

  Anh đéo sợ nhưng thực sự là đéo thích gái đanh đá chua ngoa. Gái Nam cũng thẳng tính và chiều vện còn gấp trăm lần ấy chứ nhưng đíu hiểu sao anh cứ thích gái Bắc Hà, chắc là thích của lạ, hệ hệ.
  Mà cũng đúng thôi, gái Fồng giọng nghe đíu nuột như gái Hà Lội mà còn bị ngọng nữa nên tính cách cũng bị ảnh hưởng đôi phần.
  Dũng cảm mà hy sanh thì vinh quang mấy anh cũng đéo ham, cứ sống như mình muốn là ổn nhứt.

 7. #7 by Dragonfly on 2011/02/19 - 21:58

  Bện Lơ

  ————
  Trong đám lâu nhâu em vừa nói ra anh vẫn ngu chân thành nhất. Yêu kiểu bạo lực ấy mà, giằng quần xé áo giật giây chuyển tỉn 3 fát trong giờ nghỉ trưa rồi sau đó nâng như nâng egg hứng như hứng Fờ láo ờ. Fê lòi tĩ chưa?Hệ Hệ
 8. #8 by Delete on 2011/02/19 - 22:00

  Đù, chim Zì teo hùi 11tuổi làm sâu đeo đc bâu nhở? nhẽ deo vầu rùi quấn miệng bao như kiểu giắt cạp quần?

 9. #9 by LUUMANH on 2011/02/19 - 22:01

  vứi lại kiểu em thì cũng hông cần đưa kèn vầu mà, he he @ Manh

  ———————-

  Địtmẹ, SAI !  kekekeke

  Kiểu em mới cần đưa vào nhiều cho nó có tiến bộ.@ Hương đêu 


  He he he. Qua anh ngu chân thành bảo có 2 cách nữa làm Hương lên đỉnh, đó là đưa nhiều vào nhiều kiểu, cách thứ 2 là đéo đưa vầu nữa, 2 cách này là bao trùm thiên hạ mẹ nó rùi. Hố hố
  p/s như em nói ==> tất cả cả các cách đấy là ngu chân thành
 10. #10 by Dragonfly on 2011/02/19 - 22:02

  Dũng cảm mà hy sanh thì vinh quang mấy anh cũng đéo ham, cứ sống như mình muốn là ổn nhứt@ Chuối

  ———–
  Địtmẹ, vậy tạng cô là thích nơi bình yên trym hót đạt tiêu chuẩn mấy em 3 Ngờ ( Ngu, Ngon ,Ngoan). Nói chung đéo cá tính , nhợt nhạt, may ra sinh hoạt quán Bựa lên đời được tý. Hệ Hệ
 11. #11 by LUUMANH on 2011/02/19 - 22:05

  Chi bộ Mặt ()/ dậy anh cái, thế đéo nào âm báo thư của anh bé, lép nhép như của Vàng Son ấy, làm thế nào để nó to lên ấy nhở

 12. #12 by minhhuong on 2011/02/19 - 22:08

  @ ông anh Manh vừa đanh vừa hói: Anh bị 3 chữ “ngu chân thành” nó ám vào lưỡi hôm nay à? Sao tự dưng cứ líu cả lưỡi thế?  Mọi hôm khúc triết rành mạch lắm cơ mà kakakakakakaka

  – Em sẽ làm cách nào mà em muốn, đó là cho vào nhiều.

  – Ý muốn có thể thay đổi theo thời gian. Cứ theo ý của mình mà làm.

 13. #13 by LonelyRose on 2011/02/19 - 22:10

  Hương,

  Úi giời chết mẹ nó cười. Đúng là muốn biết ai ở đây thì cứ hỏi chủ quán

   

  Anh Manh, từ nầy là của anh Lài nhể. Em nghĩ zai chỉ ngu chân thành khi yêu thui. Dưng em nghe ảnh nói ngu chân thành mờ sao mắt cứ limdim. Ai uống rượu rùi la tao say lắm rùi là tỉnh ghê lắm. Ai la tao không sai tao không sai là mất vía rùi. Còn ai băn khoăn không biết ai say ai tỉnh thì cũng lơ mơ mẹ nó rùi… 

 14. #14 by LonelyRose on 2011/02/19 - 22:15

  chứ bầu bí chỉ cần 2 viên postinor dùng cách nhau 12 giờ @Củ Chuối

   

  Cái nầy hơi ẩu đây. Postinor rất dễ gây biến chứng, chỉ nên dùng trong trường hợp cấp bách. Dùng nhiều ảnh hưởng đến khả năng sinh con sau này.

 15. #15 by Enterprise on 2011/02/19 - 22:18

  Hehe, bịnh của cô Hương là cho vào, cho vào và cho vào.
  Vì-sao?
  Cứ xem một tên nướng gà-tây. Cỏn ướp gia-vị, bôi bơ dầu đủ thứ sau-đó cho vào, cho vào và cho  vào. Kết-quả chả thấy ngon-lành giề. Vì-sao? Vì cỏn có lấy ra xơi đâu mà ngon, hehe.

  Cô Hương phải nhớ: Cho vào thì phải lấy ra nghe chưa? hehe.

 16. #16 by LUUMANH on 2011/02/19 - 22:19

  Địt mẹ chi bộ củ cặc, anh hỏi  mỗi câu vì sao lại có từ “đầu buồi quấn giẻ” mà đéo thằng nầu giả nhời được là sâu, tinh tinh cái tổ sư chúng mày  thằng Mặt(())/ nó đang bàn đến bao cau su  mà chi bộ cứ đâuđâuđâuđâu 


  @ Hương :- Thấy bẩu chị em ưa thằng ngu chân thành thì anh cứ tự nhận xét vậy, có lừa được đứa đếch nầu đâu

  – Các kiểu ngu  của mấy đứa trên là do em nhận xét chứ vện of nó cứ nhận xét bọn nó ngu chân thành là được mà

  – Anh có nói sai đâu cứ cho vào nhiều kiểu nếu không thích kiểu nào thi đương nhiên nằm mà thủ dâm

   

 17. #17 by minhhuong on 2011/02/19 - 22:22

  – Anh có nói sai đâu cứ cho vào nhiều kiểu nếu không thích kiểu nào thi đương nhiên nằm mà thủ dâm @ Manh

  —————–

  Vẫn SAI

  Nhiều khi làm 1 lần kiểu nào đó chưa thích, nhưng tự dưng 1 ngày đẹp trời làm lại chính kiểu đó thì thích.

 18. #18 by cuchuoiSG on 2011/02/19 - 22:22

  Địtmẹ, vậy tạng cô là thích nơi bình yên trym hót đạt tiêu chuẩn mấy em 3 Ngờ ( Ngu, Ngon ,Ngoan)@ Lài Gồn.

  Thế Lài thích nghe vợ quát như mắng con à? Hay lại thích kiểu 3 in 1, vửa là Mẹ vửa là Chị vửa là Vợ. Anh thì đéo thích kiểu uống cafe trong Quán Phở nên muốn sự chuyên biệt rõ ràng.
  Địt mẽ, ngu như Lài thì suốt ngày nghe vợ chửi như ăn cháo quán đéo gì ở Hà Nội í, hehe.

 19. #19 by LonelyRose on 2011/02/19 - 22:23

  gái Fồng giọng nghe đíu nuột như gái Hà Lội mà còn bị ngọng nữa @ Củ Chuối

  Đèo mẹ. Anh điếu thích thì cứ nói điếu thích. Còn ngọng thì giờ cả xứ Lừa nầy ngọng chứ mỗi Hà LỘI là không ngọng à?

 20. #20 by Già Không Đều on 2011/02/19 - 22:23

  Địt mẹ  Banana SG nhế!

   

  Anh tham luận chứ có phải cá nhân Anh dùng áo mưa chỉ để tránh thai thui đâu Cô.

   

  Địt mẹ, nói về condom, mấy Cô phải tôn Anh làm sư phụ nhế, kể cả Năm Băm, nhớ chưa?

   

  Cá nhân Anh luôn dùng condom trong mọi trường hợp, with whoever, trừ những lần muốn create baby, đã tổng kiểm tra sức khỏe cả bố lẫn mẹ trước đó.

 21. #21 by Dragonfly on 2011/02/19 - 22:24

  Manh

  ———–
  Vậy đầu buồi quấn giử chấm zầu luyn Manh biết nhưu nầu không? Hệ hệ
  P/s : Tin nhắn vào YH chat thì chỉ mở volume to lên thôi là được ( nếu zùng laptop thì 1 động tác,còn máy bàn thì 2 động tác), hỏi đéo jì mà như spam. Thông Manh lắm đồ ngu ợ. Hệ Hệ
 22. #22 by Dragonfly on 2011/02/19 - 22:29

  Địt mẽ, ngu như Lài thì suốt ngày nghe vợ chửi như ăn cháo quán đéo gì ở Hà Nội í, hehe.@ Chuối

  ———-
  Địtmẹ cô càng nói càng ngu, bố nó zám chửi anh . Địtmẹ, anh yêu gần chục em Fòng mà ngoan như mèo. Điều quan trọng là mình phải manly. Nói làm đúng như nhau. Hứa địt 3 fát buổi trưa thì phải đủ chứ đéo được khất lần. Địtmẹ, trai Nam mà muốn fang gái Bắc là fải ma mọi tý, chiều chuộng không thôi thì ănlỗn ẵnlỗn. Địtmẹ , vừa hóng Quán vừa coi đá banh loạn cả chữ. Hệ Hệ
 23. #23 by minhhuong on 2011/02/19 - 22:29

  gái Fồng giọng nghe đíu nuột như gái Hà Lội mà còn bị ngọng nữa @ Củ Chuối

  Đèo mẹ. Anh điếu thích thì cứ nói điếu thích. Còn ngọng thì giờ cả xứ Lừa nầy ngọng chứ mỗi Hà LỘI là không ngọng à? @ Rose

  ———————–

  Nếu giờ lấy phát âm Phồng làm chuẩn, thì bọn Hà Nội là bọn nói ngọng – và ngược lại.

 24. #24 by cuchuoiSG on 2011/02/19 - 22:30

  Cái nầy hơi ẩu đây. Postinor rất dễ gây biến chứng, chỉ nên dùng trong trường hợp cấp bách. Dùng nhiều ảnh hưởng đến khả năng sinh con sau này.@ Hồng Đơn

  Ẩu chi em? Anh đã bẩu là dùng film nhét vào chừng vài phút trước khi “mần” để diệt tinh binh mà. Còn cấp bách thì sử dụng Postinor mỗi lần 1 viên cách nhau khoảng 10-12h, dùng không quá 4 viên/tháng sẽ tránh được những biến chứng như rong hoặc gây chậm kình vì đây là THUỐC DÙNG ĐỂ LÀM BONG TRỨNG ĐÃ THỤ TINH NẰM TRONG TỬ CUNG.

 25. #25 by Dragonfly on 2011/02/19 - 22:36

 26. #26 by Già Không Đều on 2011/02/19 - 22:36

  Địt mẹ có đéo gì Gái Phồng mà mấy Cô nhâu nhâu thế!

   

  Đù Má thằng ăn phở hoài thì khoái hủ tiếu còn thằng mãi ăn hủ tiếu thì thèm được ăn phở thui, có đéo gì đâu mà Gái Phồng với Gái Cần Thơ hử?

  Gái nào chẳng có ./ và dâm, vấn đề là mấy Cô đực rựa có làm ăn được chó gì hông kia kìa.

   

  Địt mẹ Lài chỉ được tán gái nổ om trời là giỏi, thực hành có khi như quặc, Anh chắc 99% he he. Địt mẹ lấy cứt ra mà giải lao bữa trưa Cô mần được 3 cái, địt mẹ Cô dút chim vào toys gắn quần xịp ah?

 27. #27 by minhhuong on 2011/02/19 - 22:36

  Bắt đầu giờ cao điểm, theo dõi nãy giờ toàn trên 50 đứa, và còm thì liên tục liên tục không ngừng nghỉ.

  Em đồ rằng, với tình trạng còm lũy thừa thế này, Trung Tướng kính yêu không gục trên bụng gái mà gục vì lụt mẹ nó lốc

 28. #28 by Già Không Đều on 2011/02/19 - 22:40

  Đù má Chuối sách vở vụ Postinor quá đấy nhế. Kể cả Mavelon 28 viên hoạt chất thấp hơn Postinor vẫn ảnh hưởng đến đường con cái như thường cô nhế.

   

  Postinor chỉ dùng cho mấy em tin tin vừa mất trinh và thằng chó đưa vào thế đéo chối được phải chiều thui rùi lọ mọ tự ra tiệm thuốc tây bẩu Cô ơi bán cho cháu mấy viên khẩn cấp, cháu lỡ…bla bla…

   

  Địt mẹ đàn bà chiên nghiệp đéo ai dùng Postinor cô nhế.

 29. #29 by minhdung on 2011/02/19 - 22:41

  Phồng là cái đéo gì mà tên Lài cứ nổ đoàng đoàng là thế đéo. Lừa còn đéo là cái giống gì nữa là Phồng. Địt mẹ toàn nói như đúng rồi.


  Tránh thai gì giờ nhiều cách. Ti nhiên ở những nước như Lừa, Tầu, hay mấy nước Phi châu. Tỉn nhau chẳng có văn hóa đéo gì thì condom vẫn là biện pháp an toàn hàng đầu và giá rẻ. Vừa tránh truyền bệnh tật, vừa vệ sinh cá nhân, vừa tránh thai. An toàn mọi nhẽ. Còn xài condom mà không sướng bằng thì hầu hết là do tự kỷ cá nhân. Chứ anh xài condom vẫn phê như thường.

  Còn nếu chỉ để tránh thai không thì trăm nghìn cách, tỷ như dán 1 miếng lên vai gái, hay tiêm thuốc tháng đôi lần, vươn vươn.

  Đến giờ các đôi vợ chồng vẫn nên coi xài condom là một cách tỉn văn minh và cần được phát huy.
 30. #30 by minhdung on 2011/02/19 - 22:44

  Tên nào lười thì giao nhiệm vụ condom cho gái là xong. Tỷ như cái này:

  Đeo vào như thế này:
 31. #31 by Dragonfly on 2011/02/19 - 22:44

  Địtmẹ , anh vừa đưa ra chuyện anh bán bao cao su ở đây 1 fát là tự nhiên khách giảm bên này mà bên anh không tăng nhẽ nầu giận Hương nói nhở. Hệ Hê

 32. #32 by Enterprise on 2011/02/19 - 22:44

  Úi, cô Chuối chắc nói nhầm nhỡ?
  Postinor là thuốc ngừa chứ có phá đâu? Làm trứng không bám vào thành tử-cung chứ không phải làm bong nó ra.
  Vì-thế nếu cô uống sau 72h là vô-dụng.

 33. #33 by minhhuong on 2011/02/19 - 22:45

  Phồng là cái đéo gì mà tên Lài cứ nổ đoàng đoàng là thế đéo @ anh Dũng

  —————-

  Anh ảnh PR cho gái quê ảnh sao cho không mống nào bị ế. Thế là 1 việc làm rất tốt chớ còn giề nữa. Hị hị hị

 34. #34 by cuchuoiSG on 2011/02/19 - 22:46

  Cá nhân Anh luôn dùng condom trong mọi trường hợp, with whoever @ Già đéo đều

  Anh nghi ngờ lắm cái kinh nghiệm dùng BCS của Cô lắm Già Lét ạ.
  Thứ nhất: Dùng BCS làm giảm cảm giác, gái trai đều đéo muốn sử dụng nếu đã yên tâm về đối tượng qua việc thử máu các bệnh lây nhiễm qua được TD như: lậu, giang mai, HVP, HIV, viêm gan…
  Thứ hai: Vợ chồng quen hơi lâu ngày, ăn ý nên thời gian gần gũi thường rất lâu, nếu thêm BCS nữa thì khó lên được đến đỉnh. Nhẽ Già Đếu Đều bị bệnh Xuất tinh sớm? Thế thì nên đi chữa đi nhé hoặc anh chỉ cho mẹo nhỏ thế này “hôm nào hành sự cũng ngậm trái Tắc (Quất) trong miệng, gần phọt thì cắn vào nó để giảm sự tập trung” khéo hết bệnh “chưa ra đến chợ đã tiêu sạch tiền” đới, hehe.

 35. #35 by Dragonfly on 2011/02/19 - 22:47

  Phồng là cái đéo gì mà tên Lài cứ nổ đoàng đoàng là thế đéo. Lừa còn đéo là cái giống gì nữa là Phồng. Địt mẹ toàn nói như đúng rồi.@ Zũng Hói

  ———–
  Địtmẹ, bắt quả tang Zũng Hói ở Fồng bị đá tung đít lên Hà lội mới lấy được vợ nha. Lòng còn lửa hận. Hệ Hệ
 36. #36 by minhhuong on 2011/02/19 - 22:48

  nhẽ nầu giận Hương nói nhở.@ Lài

  —————

  Giận em nói khúc nào ? Lý nào lại là khúc dìm hàng Trung Tướng ? 

  Gì chứ dìm hàng lão chủ quán LUÔN là niềm vui sướng vô bờ bến của Bựa viên

 37. #37 by minhdung on 2011/02/19 - 22:48

  Còn nhà có điều kiện như các Vàng xon muốn tránh thai có thể xài miếng dán như cái này, tắm thoải mái không sợ bong nhá:
  Dán vào vai như thế này:  Dán vào cánh tay như thế này:
  Dán vào eo như thế này:

 38. #38 by Già Không Đều on 2011/02/19 - 22:50

  Dũng Hói ui, Áo mưa cho nữ chưa phổ biến ở Lừa đâu, kiếm hàng để mua không dễ tí nào, nên trách nhiệm dùng condom vẫn thuộc về đàn ông và mấy em gái cần quyết liệt nếu Anh đéo đeo bao em đéo cho chơi vào, căng thẳng quá thì em Hand Job thui.

  Muốn có con thì hãy tháo bao, dĩ nhiên phải tổng kiểm tra sức khỏe sinh sản cả hai người.

   

  Địt mẹ cái xứ Lừa này nạo phá thai thuộc hàng khủng thế giới vì đéo chịu dùng condom đấy chứ gì nữa. Dù gì thì condom là giải pháp rẻ nhất, an toàn nhất, đơn giản nhất, phổ thông nhất để tránh thai ngoài ý muốn rùi.

 39. #39 by minhdung on 2011/02/19 - 22:51

  Địtmẹ, bắt quả tang Zũng Hói ở Fồng bị đá tung đít lên Hà lội mới lấy được vợ nha. Lòng còn lửa hận. Hệ Hệ


  @Kể cả anh ở Phồng nhá, kể cả anh lấy vợ Phồng nhá, thì Phồng vẫn là Phồng thôi. Có đéo gì đâu, hehe.

  @Em Hương: Dìm hàng tên Thối với tên Lài bỏ mẹ đi em. Đéo gì cứ một Phồng, hai Phồng, hức hức.
 40. #40 by cuchuoiSG on 2011/02/19 - 22:55

  Bố nó zám chửi anh . Địtmẹ, anh yêu gần chục em Fòng mà ngoan như mèo. @Lài Gồn

  Tiên sư bố Lài, một là xem đá banh, hai là hóng Quán, chứ đéo có kiểu mắt nọ địt mẹ mắt kia thế nhá.
  Anh bẩu Lài Gồn bị vợ chửi chứ có bẩu mấy con gái Fồng người iu cô chửi cô đâu mà rống họng lên cãi. Tội không tập trung, anh tát phát vỡ mẹ a lô giờ.

 41. #41 by LUUMANH on 2011/02/19 - 22:56

  Địt mẹ anh chán chi bộ, đã gợi ý thằng Mặt (())/ đang tinh hoa từ bâu câu su mà mấy thằng cứ  Già Hói TinTin còn đéo biết vì sao có từ “đầu buồi quấn giẻ”. Địt mẹ từ đấy là từ miệt thị mấy thằng đẳng cấp thấp chơi phạch bị nổ súng hay tim la hay cái đéo gì anh đéo nhớ. Thời sưa bệnh này chưa có  kháng sinh đặc chủng chữa lâu, mủ nó rỉ ra đầu súng, đi đái rát cứ : Xuýt Cha cha cha nên  dân gian có câu đéo gì : 1 tiếng xuýt 3 tiếng chửi cha gì đó( anh nhớ đéo chính xác). Khi mủ nó ra phải lấy băng, bông hay giẻ thấm liên tục nhiều thằng lười quấn mẹ vầu nên có từ là Đầu buồi quấn giẻ, địt mẹ lũ già hói ạ. Đấy cũng hậu quả của KHÔNG BAO CAU SU đấy

  @Lài: Trình máy tính Lài hơn đéo gì anh mà bi bô, máy anh lúc đéo nào volume chả hết cỡ.

  @ Hương: Đừng luyên thuyên em chưa có cách cơ bản  hoặc 1 lần để tận khoái thì làm sao biết để 1 ngày nào đó tùy hứng để đổi cách khác. 

  Chi bộ thằng đéo nầu biết chỉ anh cách  cho tiếng email  to lên tý

   

 42. #42 by minhdung on 2011/02/19 - 22:57

  Địt mẹ các tển giai đừng có nói vợ chồng không nên dùng condom nhé. Anh đéo thống kê nhưng có 2 việc sau đây tên nào cãi anh vả vỡ mõm:


  1. Đi ịch phò thì chui vào tắm rửa, giặt dái chán chê với ịch. Nhưng ịch vợ thì 10 nhát thì đéo quên cũng lười vài nhát.

  2. Trăm phần trăm tên nào ịch vợ có thói quen không xài condom, trăm phần trăm vợ tên đó hay phải đi khám phụ khoa nhiều.

  Đã bảo xài condom không chỉ để tránh thai mà. Tránh đủ thứ luôn.

  Còn về cảm giác. Condom đéo có tội lỗi gì khi mang lại mọi thứ an toàn cho 2 đứa ịch nhau mà giảm một chút cảm giác. Mà thực tế là có giải cái đầu buồi ý mà giảm. Giảm là giảm do cái đầu lâu nó nghĩ giảm thì nó giảm thôi. Rõ chửa.
 43. #43 by Dragonfly on 2011/02/19 - 22:57

  Thôi, anh giới thiệu Good Produce last time rồi chỉ đạo đá banh. Hệ Hệ

  Zũng Hói bâu jờ về Fòng PM anh trước nhé. Bảo mấy cu em đâm ví dụ cho cái vầu mông can tội cá chê Fồng. Hệ Hệ
 44. #44 by Già Không Đều on 2011/02/19 - 22:58

  Chuổi cả nải ah!

   

  Đù Má Cô có tin là Anh chỉ cần làm mỗi cái phần mở bài với thậm chí chưa quá nữa phần thân bài thôi là gái của Anh đã lên đỉnh Fanxiphang rùi hông?

   

  Cô dìm hàng Anh đéo xi nhê đâu nha he he

 45. #45 by minhhuong on 2011/02/19 - 22:59

  Vừa gúc thử về “miếng dán tránh thai” thì thấy ngay cảnh báo nguy hiểm, không nên dùng. Lượng hormon hấp thụ quá cao tạo hiện tượng máu đông trong lòng mạch.

  Bao cao su là đồ ngoài thân, éo ảnh hưởng tới sức khỏe như thuốc tránh thai, miếng dán tranh thai, đeo vòng vủng …

   

  VOTE cho BCS!!!

 46. #46 by Già Không Đều on 2011/02/19 - 23:02

  Dũng Hói, cho Anh bắt tay cái coi , địt mẹ Anh mới Chú phải rèn sắp nhỏ ở đây ý thức dùng condom thui

 47. #47 by cuchuoiSG on 2011/02/19 - 23:04

  Postinor là thuốc ngừa chứ có phá đâu? Làm trứng không bám vào thành tử-cung chứ không phải làm bong nó ra.
  Vì-thế nếu cô uống sau 72h là vô-dụng.@  Rai

  Địt mẹ cô Rai, ngu như bò, ngừa sao uống sau vẫn có tác dụng?

 48. #48 by Dragonfly on 2011/02/19 - 23:05

  @Lài: Trình máy tính Lài hơn đéo gì anh mà bi bô, máy anh lúc đéo nào volume chả hết cỡ.

  —————
  Manh Manh, máy Manh có bán sơ cua thêm cái búa không? Đập phát luôn ,bảo đảm nó kêu cái rầm. Hệ Hệ
 49. #49 by minhdung on 2011/02/19 - 23:06

  Dũng Hói ui, Áo mưa cho nữ chưa phổ biến ở Lừa đâu, kiếm hàng để mua không dễ tí nào, nên trách nhiệm dùng condom vẫn thuộc về đàn ông và mấy em gái cần quyết liệt nếu Anh đéo đeo bao em đéo cho chơi vào, căng thẳng quá thì em Hand Job thui.


  @ anh biết, anh show những cách ít xài, còn những cách tránh thai phổ biến thì đại bộ phận biết hết rồi show làm gì nữa.

 50. #50 by LUUMANH on 2011/02/19 - 23:09

  Ờ Dũng Cúm nói 1, 2  đúng dưng cô bảo đeo bao vẫn bình thường thì cô sai mẹ. Ty diên anh có cách đi bao thường nhưng cứ như đi gai, bi, chị em dựng người cô có biết không hả thằng hói kia