The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/02/23 - 23:56

  Mà cẩn thận chị Thi đi tới đâu thì WW3 lan tới đó kekekekeke

 2. #2 by hùng hục on 2011/02/23 - 23:57

  À còn anh thì luôn lĩnh chọng chách lãnh tụ mẹ, màng đéo gì bí với bầu!

 3. #3 by Lagavulin on 2011/02/23 - 23:58

  Hay nhẽ Trung tướng Zì đã bị CAM dùng 02 bao câu su gài độ như Vũ Hà?

 4. #4 by minhhuong on 2011/02/23 - 23:59

  Thấy chưa chi bộ chó cần đéo gì thằng bựa chi bộ vẫn phọt ầm ầm kekeke. Anh chân chọng đề nghị chi bộ cử em Hương điêu làm bí thư, Dũng hói làm phó bí thường trực, còn cho thằng bựa ăn cứt ăn cứt ăn cứt! @Hục
  ———————-
   
  Chứ đéo. Em nhận mẹ nó chức. Thằng nào biểu tình xuống đường phản đối em sai máy bay thả bom dư anh Fi bên Libya bây giờ.
   
  Trung Tướng không phải là cái đinh. 
  Mà chàng là cái đinh gỉ.
  kekekekekeke  
 5. #5 by hùng hục on 2011/02/24 - 00:00

  Đùa em Thi tí thôi, thích du lịch phẩy kiếm nước nào kem kém và chuyên mần du lịch dư Thái lồn hoặc Ín đồ mà đi, hoặc nước mẹ ta cũng được. Chứ thời điểm lày em xin visa Schengen hoặc visa vầu Nhật, Hàn khó hơn em Hương lên đỉnh hehe.

 6. #6 by Mr. Tran on 2011/02/24 - 00:01

  Hay nhẽ Trung tướng Zì đã bị CAM dùng 02 bao câu su gài độ như Vũ Hà?@Lìn

  thế thì yên tâm là tướng thối an toàn, mai về.

  CAM đéo làm gì được đâu hehe

 7. #7 by tieuthithi on 2011/02/24 - 00:02

  Đi Ai cập đi em Thi ơi!@Hục
  Mấy tua đi Ai  cập chắc sợ vãi đái rùi còn lâu mới dám tổ chức sang đó giống hồi ở Thái lan í. Mà cũng chưa chắc có ai dám sang đó giờ nầy đâu he he ..

 8. #8 by Dragonfly on 2011/02/24 - 00:03

  Anh vừa lật còm. Tên Tướng thối bảo xưa condom chỉ để tránh thai, xưa chưa có bệnh. Địt mẹ tên Tướng phát nhá. Xưa mà chưa có bệnh? @ Zũng

  ————–
  Anh đọc Trăm Năm Cô Đơn thấy nói chữa bằng cái nước kiềm bỏng rát gì đấy của hai chú cháu nhà thằng Hô Xê Ác Ca đi Ô thì Phải. Trong Truyện Kiều cũng có nhắc tới vụ mông má màng trinh nè. Hệ Hệ

  Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa .

  Nước vỏ lựu máu mào gà,

  Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên.

  Mập mờ đánh lận con đen,

  Bỏn hồi xưa chơi đã tanh thế rồi cơ mà. Hệ Hệ

 9. #9 by minhhuong on 2011/02/24 - 00:04

  thế thì yên tâm là tướng thối an toàn, mai về.@ Trần

  ———————

  Có an toàn về thì cũng mất mẹ nó quán, vào tay em rồi. Giờ em bẩu TT làm phát thanh viên cho đảng của em mà thôi

 10. #10 by hùng hục on 2011/02/24 - 00:05

  Hay nhẽ Trung tướng Zì đã bị CAM dùng 02 bao câu su gài độ như Vũ Hà?@lìn


  Địt mẹ Lìn nói ngu như chó ý, CAM mà dùng trò đấy thằng bựa tụt mẹ quần ra, nói “tao làm cặc gì có buồi mà dùng bao cao su cái con cặc con cặc con cặc!”. Hehe CAM thả thằng thằng ngay thôi.
 11. #11 by Mit on 2011/02/24 - 00:05

  Chi bộ lại tiếp tục bàn rỏ chanh vầu bướm í à? Gái nó đá cho tung dế thật, chưa kể làm sao cho nó vô tuốt bên trong được?! Theo thằng Gúc bỏn đàn bà xa đọa bên  Constantinople thời xa xưa tránh có thai bằng cách dùng một miếng sponge ( bọt biển ?) tẩm nước chanh, nhét sâu vầu tử cung.

  Dưng Mít thật, spermicidal pill nhét vầu trước khi fooling around….hịhịhị …cũng có kết quả dư vậy để tránh thai, mà không cần dùng đến condom.  Còn tránh bệnh kiểu này hông ăn thua, phó mặc đời cho Thượng Đế thôi.

 12. #12 by Mr. Tran on 2011/02/24 - 00:07

  cho tển thử việc dắt xe, dọn bàn ở quán đã nàng ạ.

  cho ăn chưởi thêm ít nữa đã hehe

 13. #13 by tieuthithi on 2011/02/24 - 00:10

  Mà cẩn thận chị Thi đi tới đâu thì WW3 lan tới đó @Điêu
  Bỏ mẹ thế thì lên mẹ Hòa bình chăn gà trồng măng cho nó lành he he … đéo vầu đi đâu nữa kẻo lại thành tội phạm chiến  tranh thì bỏ mẹ
   Chưa biết chừng lên đó lại làm hàng xóm nhà Dì teo cũng lên … hố hố … tưởng tượng cảnh Dì chiều  chiều vác quả kèn teo ra bờ  suối tắm tiên cùng mấy ẻm tông  đật mờ  cười vãi dắm há há

 14. #14 by hùng hục on 2011/02/24 - 00:11

  Mấy tua đi Ai  cập chắc sợ vãi đái rùi còn lâu mới dám tổ chức sang đó giống hồi ở Thái lan í. Mà cũng chưa chắc có ai dám sang đó giờ nầy đâu he he .. @Thi


  Hehe càng vắng càng vui chớ sao em. Nếu may mắn có mấy thằng lưu manh Ai cập nó đè ra tập thể giữa bao la trời cát kim tự tháp có phẩy là một trải nghiệm tao nhã không kekeke.

  Đéo lo đâu em, đm Mu bạn anh xuống chứ an ninh các khu du lịch vưỡn phẩy đc đảm bẩu chứ, đm kô thì bọn bỏn mấy năm nữa bốc cứt ăn vã. Bạn anh ở đó còn phớm rồi, hehe an toàn và đéo phẩy xếp hàng.
 15. #15 by minhdung on 2011/02/24 - 00:12

  Tướng Thối bị con nào Lừa rồi, chắc đang acay, hehe.

 16. #16 by minhhuong on 2011/02/24 - 00:14

  Há há, thế là chibộ ai ai cũng đồng tình, trên dưới 1 lòng, rằng quán đã rơi vào tay em, nhở

   

  Em xin thề, sau cuộc đảo chính lần này thành công, em sẽ không bắt lão Bựa – tên bạo chúa khét tiếng ngụy quân ngụy quyền – đi học tập cải tạo.

  Thề!

 17. #17 by hùng hục on 2011/02/24 - 00:15

  Bỏ mẹ thế thì lên mẹ Hòa bình chăn gà trồng măng cho nó lành he he@em Thi


  Hehe thỉnh thoảng qua anh chơi nhá, nhà anh gần bến Chăm Mát. Đéo giồng gì chỉ nuôi mấy con tông dựt hòa bình đặng có thịt ăn dững hôm giời lạnh thôi.
 18. #18 by Lucky on 2011/02/24 - 00:16

  Chào  tuyền chi bộ 
  @ minhdung : hố hố, lần đầu tiên Lucky nghe màng vắt chanh vào bướm . rồi lòng trứng gì đấy . Sợ quá đi ! V

  @Lài :  anh liên tưởng như ăn hào, quả đúng thật . vắt chanh vào hào .hố hố TĐT chỉ giỏi vắt chanh đẻ ăn thôi ,chứ chim cò teo hết rồi .

  @all : Lucky nói rồi mà, Zì thối lượn hết tuần này mới ló mặt . hố hố ngóng làm gì cho mất thời gian .

 19. #19 by hùng hục on 2011/02/24 - 00:17

  Em xin thề, sau cuộc đảo chính lần này thành công, em sẽ không bắt lão Bựa – tên bạo chúa khét tiếng ngụy quân ngụy quyền – đi học tập cải tạo.

  Thề!@Hương điêu


  Ơ gẩm hả em, anh đang chờ em hạ lệnh để bốc cứt nhét vầu mồm thằng độc tài thất thế đây. Địt mẹ nói thể nản lòng nhưn dưn lãnh tụ quá!

 20. #20 by Dragonfly on 2011/02/24 - 00:18

  Zũng Hói quay về chuyện kinh tế chợ giời của tển đi. Tuy không cao siêu nhưng nhẽ hợp thời cuộc này. Hệ Hệ

 21. #21 by tieuthithi on 2011/02/24 - 00:19

  Dũng hói hôm nay Bà hông nhập lên hông bói được nũa à he he .. vậy em  đi ngủ đây muộn bỏ mẹ rùi . chi bộ ngủ  ngon G9

 22. #22 by minhhuong on 2011/02/24 - 00:21

  Ơ gẩm hả em, anh đang chờ em hạ lệnh để bốc cứt nhét vầu mồm thằng độc tài thất thế đây. Địt mẹ nói thể nản lòng nhưn dưn lãnh tụ quá! @ Hục

  ——————

  Ông anh ngậm miệng ngay, đương diễn văn thu hút phiếu bầu, thì phẩy hùng hồn thế chứ.

  Đảo chính thành công, lúc ấy làm gì thì làm.

  Em thề là bản thân em đéo làm thế, chứ em có thề cho anh đéo đâu.

  Suỵt!

 23. #23 by Mit on 2011/02/24 - 00:21

  @ Hương
  Bọn Mẽo đang dọa là tình hình bên bắc Fi có thể lan vầu Châu Âu, tức Tây….hehehe  Còn bọn Sao-đì được phỏng đóan là con domino tới.  Tên Nostradamus bẩu Chiến3 sẽ phát ra từ bên TĐ mờ phải hông?

 24. #24 by Dragonfly on 2011/02/24 - 00:23

  Ky

  ——–
  Em tham gia đóng góp tham luận tỷ như trong thời điểm này ở Lừa thì mần gì? đầu tư ra sâu trong ngắn hạn? Về trung hạn thì sâu? Dài hạn thì khỏi nói. Anh khóc rồi đấy cưng.Hệ Hệ
  Nếu mở Cty thì sao? Nên quan tâm lĩnh vực jì?Hệ Hệ

  Zũng Hói
  ———-
  Kiếm nó chết mẹ , Zũng chém cho vui đi. Địtbọp mãi chán kinh. Hệ Hệ
 25. #25 by Lucky on 2011/02/24 - 00:23

  Tuần sau thị trường thế giới sôi động hơn nữa khi Libi nó tĩn nhau . Zi có online lúc này thì cũng chim cò thôi chứ làm sao nói được xiềng, chứng, đất …hố hố . Tiếp tục tham luận vắt chanh vào vím đê .

  @ nite :  bạn này ở đâu ra mà ” ăn rau muống đẹp da ” nghe lạ nhẽ ! Lại còn góp ý cho chính phủ nữa mới hào hùng chứ ! Hương ơi , mở bản chèo gì của Hương cho thím ý nghe, thím ý báo hào cái sự hùng ý lại đê . Hố hố , Lừa lo thân Lừa đéo hết cứa ưa vác nặng bản chất . Chi bộ ở đây lo cho họ ok là đủ rồi .

 26. #26 by minhhuong on 2011/02/24 - 00:24

  Bọn Mẽo đang dọa là tình hình bên bắc Fi có thể lan vầu Châu Âu, tức Tây….hehehe  @Mít

  —————————

  Đúng rồi, TV nó lải nhải liên tục liên tục liên tục

 27. #27 by Mr. Tran on 2011/02/24 - 00:24

  đương hóng Tướng thối về để làm trận “Đòn thù” mới mụ mà Nữ gúc sỹ lại khoan hồng là sâu?

  phải triệt để chuyên chính, phải kách mệnh, phải… gì nữa ý nhỉ? lâu quá rồi, quên hehe

  thôi khò đây, mệt rùi

 28. #28 by Mit on 2011/02/24 - 00:27

  Để chuẩn bị cho xăng lên trên $4.00/gallon, đêm qua tên Mít chồng đã vác về một xế mới cho Mít, bẩu chạy đường trong thành phố thì 26miles/gallon, freeway có thể 32miles/ gallon.  Tển lại insist Mít lúc nầu cũng phải để bình xăng đầy ắp cho trường hợp emergency…Thối nhờ, xưa giờ Mít vưỡn có thói quen chạy xe đến khi kim xăng sát đáy luôn…. Hiện giờ giá xăng là $3.59/gallon hạng bét chỗ Mít ở.

 29. #29 by minhhuong on 2011/02/24 - 00:29

  Còn xăng bên em, sau đợt đình công xăng dầu kinh khủng mới xẩy ra, gần như đi cả 2 tiếng không có chỗ nào có xăng bán, dân Pháp bắt đầu có ý thức tích trữ xăng luôn đầy bình rồi…

  Hé hé, đình công có cái hay là nó luyện sẵn cho ta các tình huống xấu xẩy ra trong WW3

 30. #30 by Dragonfly on 2011/02/24 - 00:33

  Địtmẹ ông Hói đang vầu nhà Thi Còi coi sex show lòi ngươi đéo giải nhời là sâu? Hệ Hệ

 31. #31 by Mit on 2011/02/24 - 00:33

  Đúng rồi, TV nó lải nhải liên tục liên tục liên tục@ Hương
  Hình dư bên Tây bi giờ bọn gốc hồi đã lên đến 10% population rùi?  Mà bọn đấy đang thất nghiệp kinh, giờ thêm bọn tị nạn đổ vầu từ Fi…mẫu quốc phen này mệt rùi….hehehe 

 32. #32 by Lucky on 2011/02/24 - 00:36

  @ Lài : ý anh là đầu tư ở Lừa hay đâu . Mưa chứng quốc tế, sàn Lừa đâu có bao nhiêu mã đâu . Thấy cô Đức núi cố than vãn đưa chứng của cô ý lên sàn quốc tế mà tụi tu bản dãy chết điếu cho . hố hố .
  Vôn anh lớn hông để em tư vấn .
  Vốn bé bé : thì tìm kho mua gạo dự trữ đê . Nay mai gạo đua giá chắc chắn .WB nó dự báo quý II , giá lương thục và thực phẩm sẽ tăng mạnh mẽ .  Năm nay sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Cưu Long sẽ giảm mạnh vì thời tiết và nhiễm mặn . Lại thêm cuối năm 2010 Lừa ký hợp đồng cung ứng lương thực cho nước mie , thế đáo nào cũng gay sốt giá vì khan hiếm trong thời gian ngắn .
  Vốn lớn lớn : gia nhập tụi bán điện . Lãnh tụ Lừa đã tham luận xong việc cạnh tranh lành mạnh lĩnh vực điện . nay mai các ông lớn ngành điện thế giới sẽ ngó đến Lừa . Cũng không lâu nữa đâu . Ai vốn lớn lớn thì giờ mở công ty vè lĩnh vực này , mạnh về Marketing tý là làm chân trong cho các ông lớn . Hố hố 

  Vàng Tơn – lước ngắn hạn cực nguy hiểm lúc này . Chuyển mie hết qua đầu cơ lương thực đi . Chiến tranh bùm, thế đéo nào giá chúng chẳng lên cao .

 33. #33 by Mit on 2011/02/24 - 00:37

  Địtmẹ ông Hói đang vầu nhà Thi Còi coi sex show lòi ngươi đéo giải nhời là sâu? Hệ Hệ@ Chuồn
  Mít đồ rằng cô Minh hói thích bói toán, đang ngồi gúc Nostradamus….híhíhí

 34. #34 by minhhuong on 2011/02/24 - 00:39

  @Chị Mít: ừ, bọn thần kinh ấy thất nghiệp nhiều thực, đã thế đòi hỏi kinh dị

  Nhưng nếu mẫu quốc có chết thì … hé hé hé đằng nào em chả nghẻo, em sẽ vênh váo về Lừa nghẻo cho nó được tiếng thơm “cáo chết 3 năm quay đầu về núi” 

  Yêu quê hương kinh chưa

 35. #35 by Dragonfly on 2011/02/24 - 00:40

  Ky

  ———
  Em nói cái trên cùng bây giờ cũng bất ổn, cái gạo làm ở Lừa không đơn giản phải có nghề, cái thứ 3 dài hạn rồi em. Ý anh là short cut kiểu Jew lấy khủng hoảng nuôi khủng hoảng í.Hệ Hệ
 36. #36 by Lucky on 2011/02/24 - 00:43

  @ Lài : còn muốn ăn xổi , ăn nhanh thì anh vào Quãng Ngãi đê . Bọn Petrolimex đéo còn tiền nhập mà cứ làm giá với xăng của bọn Dung Quốc , ( sorry anh – như bà Zì kèn teo mà lúc nào cũng cành cao ) . Anh có tiền thì vào đó mà làm ăn với chúng . Kệ mie nó nhà máy hư lên hư xuống, anh đừng quan tâm, anh quan tâm đến kho xăng dự trữ của chúng ý . Chất lượng xăng ở đó đéo đủ tuổi để đưa ra khỏi Lừa , nhưng Lừa thì thế đéo nào chả được anh .

 37. #37 by Lucky on 2011/02/24 - 00:47

  @ Lài : em là chắc mới làm mà . Tư vấn phải thế chứ .

 38. #38 by Dom-dom on 2011/02/24 - 00:48

  Ở NH ANZ có quả gửi tiền gì kết hợp với dịch vụ song tệ, Chi Bộ có ai đã chơi chưa tham luận cái ?
  Có em Ky đây rồi, chắc chắn chợ em Hương hô hào sẽ khí thế hừng hực he he

 39. #39 by Dragonfly on 2011/02/24 - 00:50

  Ky

  ——-
  Làm xăng cũng phải mafia em ạ. Không đơn giản. Giờ nhẽ mua OTC của mấy cu xăng sinh học nhẽ ổn nhể. Hệ Hệ

  Mít
  ———-
  Hay làm quả bói toán nhể, em Hương mệnh hỏa mà trồng cây hoặc đi xe mặc áo màu xanh cũng tốt, Mộc sinh Hỏa. Hệ Hệ
 40. #40 by Lucky on 2011/02/24 - 00:52

  @ Lài  :   Lừa đang khô xiền rồi , làm kinh doanh chỉ đủ nộp thuế thôi . Giờ khủng hoảng, kinh doanh bên dịch vụ cũng không có lời . Lúc này người ta co hết vốn lại, sao anh lại nghĩ mở công ty ?

 41. #41 by Mit on 2011/02/24 - 00:52

  em sẽ vênh váo về Lừa nghẻo cho nó được tiếng thơm “cáo chết 3 năm quay đầu về núi” @ Hương

  híhíhí  Thôi Mít can em.  Cứ mẫu quốc mà nằm….cùng lắm thì phóng cao tốc sang Thụy Sĩ, hình dư chỉ cách vài tiếng đồng hồ thì phải.  Xứ Nam Cali nằm trong điểm nhắm từ nước mẹ rùi, bõn vưỡn dọa thế…híhíhí  Toàn dững cảng với doanh trại lính…nhẽ phải phóng hướng Đông vầu sâu trong nội địa thoai.

 42. #42 by Lucky on 2011/02/24 - 00:55

  @ Lài : Mua OTC của tụi xăng sinh học làm gì anh . Bên này tụi em đang có xu hướng dùng xe đéo chạy bằng xăng nữa đây này . Mà hiện nay chứng Lừa đang cắm đầu xuống, thêm nữa tâm lý co vốn lại bảo toàn đang lan khắp nơi , Anh mua OTC của tụi nó chờ tới mùa trăng anh mới thu lại được vốn . Trừ khi anh dụ được thèn nào mua lại của anh .

 43. #43 by Mit on 2011/02/24 - 00:56

  Hay làm quả bói toán nhể, em Hương mệnh hỏa mà trồng cây hoặc đi xe mặc áo màu xanh cũng tốt, Mộc sinh Hỏa. Hệ Hệ@ Chuồn

  Thế Mít mệnh Thủy mặc mầu gì đây…hehehe Mít hông để í bói toán lắm xưa giờ.

 44. #44 by Dragonfly on 2011/02/24 - 00:59

  Mít

  ———–
  Nhẽ Mít sinh năm 1966-1967 mặc màu đen hạp. Hệ Hệ
 45. #45 by minhhuong on 2011/02/24 - 00:59

  Xứ Nam Cali nằm trong điểm nhắm từ nước mẹ rùi, bõn vưỡn dọa thế…híhíhí  Toàn dững cảng với doanh trại lính…nhẽ phải phóng hướng Đông vầu sâu trong nội địa thoai @ chị Mít

  ———————–

  Chị nhớ chụp ảnh quay phim cảnh bọn saigon nhỏ chạy như Ducks về phía đông nhá, gửi em, em làm quả “Mộng thoát … thoát đéo gì cũng được miễn là thoát”

 46. #46 by Lucky on 2011/02/24 - 00:59

  @ Lài : Anh chỉ lướt chứng thôi hả . Thế thì lúc này anh đi du lịch được rồi chứ lên sàn làm gì cho hao tiền anh , thức đêm hôm nữa . Nói anh biết là tụi quỹ tiền tệ vừa mới cảnh báo nhau về đầu tư ở Lừa đó , chúng nó không ham Lừa nữa . Nghĩa là chứng Lừa hết cơ hội sinh lời cho nó . Hiện thế giới đang khủng hoãng thông qua giá vàng lên ngùn ngụt mà .

 47. #47 by Dragonfly on 2011/02/24 - 01:01

  Lúc này người ta co hết vốn lại, sao anh lại nghĩ mở công ty ? @ Ky

  ———–
  Có Cty sẵn rồi em, vấn đề anh nói là hướng vào mảng nầu, anh cũng hơi rối tý. Làm ra tiền thì khó mà mất nhanh  kinh nên hơi ke tay. Hệ Hệ
 48. #48 by Lucky on 2011/02/24 - 01:07

  @ Lài : ah, có rồi chứ gì , vào Sài Gòn đầu tư các dự án phim mì ăn liền ở trong ý . Anh vứt vốn cho chúng làm, lơi chia nhau , kinh phí làm bộ phim ở Lừa đâu nhiều, lúc điếu nào chẳng lời . Em thấy làm bên Media không khó , Sài gòn lại sôi động , anh vứt vào đó 10 tỷ VNĐ , là nằm ngủ kiếm lời ah . Anh quen với anh em nhà Charlie Nguyen không ? em giới thiệu cho . Các bạn ý về Lừa mở công ty, nói chung ban đầu vốn còn ít, anh vào đó xem sao . Cần em phone cho bạn ý trước giúp cho .

 49. #49 by Dom-dom on 2011/02/24 - 01:08

  Lài Dồn sao không làm như Dũng Hói & Kèn teo khuyên: mua một mảnh đất ở xa xa trồng rau nuôi gà nhẽ lành, như kiểu đi ở ẩn một thời gian. Anh cũng đang tính vậy đây cho nhẹ cái củ sọ.

 50. #50 by Lucky on 2011/02/24 - 01:09

  @Lai : Lừa giờ làm gì cũng khó , anh nhảy qua Media đi , vừa vui lại ngắm bưởi  của Thúy , chân của Hằng …hihi trẽ ra rất nhiều đấy anh .