The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/02/23 - 22:39

  @Del: bố làm ơn nói nhỏ về FB thôi, đéo chịu theo dõi đéo gì cả. Ấn mẹ vào tay lão Bựa xịn rồi mà lão ý ấn lại éo chịu nhận, kêu làm tiếp

  Còn vụ ấn Like là đúng mẹ, lên commu của nó bảo nó vào commu mình chơi, mà đéo ấn nút like nó thì thằng ngu nào nó nghe không

   

  Mệt bố quá.

 2. #2 by minhhuong on 2011/02/23 - 22:47

  Rồi lại co hà là con bé liti ha ha ha. Gúc kỹ đi ha ha ha. @Manh hói

  ————-

  Bố già cười rung răng giả kìa, hí hí. Hình như nó bảo là thịt của con hà gỡ ra được liti ít lắm, chứ nó bảo con Hà bé liti đâu bố.

 3. #3 by Delete on 2011/02/23 - 22:51

  Hẻ hẻ, vậy là díu fải bả Zì bả Like. Xác minh xem bả dương hóng quán hay dang bận thiệt thui Bắp Ngô thúi ạ.


  Díu có hơi bả nhớ thiệt hẻ hẻ.
 4. #4 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 22:53

  ui lâu lắm hôm nay mỗ mới lại ngó ngoáy mới CAD chi bựa ạ

  địt mẹ, tình yêu nghề lại vùng lên dữ dội, dạt dào hehe

  đang vửa đốt thuốc, vửa cầy, vửa nhâm nhi tý diệu, vửa hóng quán

  tao nhã vãi dắm

 5. #5 by Do L on 2011/02/23 - 22:55

  UI yêu Manh đéo chịu đc.
  Dì thì bẩu “đừng cãi Dì, Dì sai thì thằng gúc nó đúng”
  Rất độc tài dưng mà chưa sai.
  Manh bẩu “gúc kỹ đi nhé”
  Đéo độc tài nhưng hãm lìn vô cùng. Manh ăn con í chưa Manh ??? pót mẹ hình lên cho bựa viên chiêm ngưỡng.
  dismia thằng gúc cũng do thằng người làm, do thằng người đưa kiến thức lên.
  Đéo có thằng đãi hà (hay làm cách nào bố chịu) cho vào chứng chiên lên, đéo có thằng ăn hay nhìn hay chụp hình đưa vào gúc.
  Thì gúc cũng có cái lìn ý mà gúc ra.
  Mà dưới mái trường XHCN có dạy con HÀ tiếng latin là thế đíu nào đâu. Chỉ biết mái trường thân yêu dạy rằng : con í bé tí, hay bám vào tàu với vào đá (cô nào lang thang các ghềnh chắc chắn sẽ bị vài phát vào chân nếu nhà nghèo đéo có tiền mua loại giày chuyên đi biển)
  Con tằm nó nhả tơ may áo thế đới.
  Ghét nhất cái loại ăn dau muống, ngồi xó bếp mà bẩu cã thiên hạ đéo thằng nào phải bằng anh.
  Anh đíu phải hổ báo, dưng quán bựa này thì nhiều lắm, Phát biểu lơ tơ mơ là cả chục bô ụp vào mẹt.
  Cô nào HN xịn thì còn phơm dùm anh nhé. Chứ 3 hay 4 đíu biết đâu.

 6. #6 by minhhuong on 2011/02/23 - 22:56

  Khổ quá, Del ơi, vừa chỉ đạo chi bộ giờ lờ lão Bựa đi xong, lão cứ làm hàng, làm mình làm mẩy, mấy hôm lận, đồng bóng bỏ cha ra.

   

  Xí Xí Xí

 7. #7 by minhdung on 2011/02/23 - 22:57

  hehe, họp chợ đi nào:


 8. #8 by minhdung on 2011/02/23 - 22:59

  Khổ quá, Del ơi, vừa chỉ đạo chi bộ giờ lờ lão Bựa đi xong, lão cứ làm hàng, làm mình làm mẩy, mấy hôm lận, đồng bóng bỏ cha ra.


  @Thằng hâm hấp, kệ mẹ thẳng đi em. Chắc hôm đó lên 3 đảo đứng đái bậy 1 mình lủi thủi. Trưa đi ăn gà cúm toi nên ngẫn mẹ, về đéo nhớ pass vào laptop, hehe.
 9. #9 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 23:00

  đúng đới

  kệ mẹ tướng thối làm hàng ngưng biz để đi chơi thời gian nầy.

  đang hóng quán bỏ mẹ dưng cố im để tỏ ra nguy hiểm đấy hehe

 10. #10 by minhdung on 2011/02/23 - 23:01

  Xem kitco dựng đứng như Kèn TT thời thởi nầy:


  @Bọn Libi trong tuần này là có tin nội chiến hay không. Giá vàng sẽ tăng phập phù khi tin chưa rõ ràng. Và tăng mạnh khi có nội chiến.


 11. #11 by minhhuong on 2011/02/23 - 23:01

  Đéo cần Trung Tướng, em với Dũng hói tuyên bố: Họp chợ

   

 12. #12 by minhdung on 2011/02/23 - 23:05

  Địt mẹ Thứ loanh quanh cũng lòi được ra mỗi cái món vắt chanh. Đúng là bần nông, thế đéo nào cũng lòi cái đuôi ra, đéo đỡ được.


  Trò vắt chanh có từ ngày chưa có condom. Nhưng không phải để test bệnh, mà để tránh thai. Vắt chanh vào để môi trường acid trong tử cung cao, tiêu diệt hết bỏn lúc nhúc trong đó. Ngoài ra, thái lát chanh để cửa mình, hay chà xát cửa mình còn tạo mùi thơm dễ chịu nên các cụ cũng hay dùng. Nhưng thất truyền dần khi có condom.

 13. #13 by minhdung on 2011/02/23 - 23:07

  Tự dưng trước khi tỉn vắt chanh vào bướm gái. Hoặc loay hoay khởi động xong xuôi, đang hứng hừng hực. Thay vì lôi condom ra bóc rồi chụp thì tìm chanh vắt vô bướm gái. Ui địt mẹ Thứ đúng là cái thứ mọi dợ bần nông thanh niên xóm hóng hớt đéo đỡ được.

 14. #14 by minhhuong on 2011/02/23 - 23:08

  Hố hố, em đương hình dung, TT 1 tay sờ trym (thói quen từ thời thơ ấu) đương thập thò ngoài cửa sổ quán, kiểu hóng lắm dưng cố kìm nén để cố tỏ ra nguy hiểm (@Mr Trần)

   

  Thèm lắm í nhở

   

  @Anh Dũng: Theo thông tin trên gúc, thì nếu môi trường âm đạo có tính axit cao dễ sinh con gái kekeke

 15. #15 by Hoaimien on 2011/02/23 - 23:10

  @ MinhDung

  Anh đoán khi nào thì xăng tăng giá…Đoán trúng có thưởng.

  @ All

  Giả sử bây giờ một ngày không có xăng dầu thế giới sẽ ra sao.Em là Osin chắc cùng lắm chỉ chổng mông quạt bếp như ngày xưa.

 16. #16 by minhdung on 2011/02/23 - 23:14

  Anh vừa lật còm. Tên Tướng thối bảo xưa condom chỉ để tránh thai, xưa chưa có bệnh. Địt mẹ tên Tướng phát nhá. Xưa mà chưa có bệnh? 


  Xưa lấy đéo đâu ra nước mà rửa, xưa có nước lấy đéo đâu ra nước sạch mà rửa. Xưa làm đéo có nước rửa phụ khoa, thuốc đặt phụ khoa. Xưa không khám phụ khoa bao giờ, xưa biết cái đéo gì biết cái đéo gì. Địt mẹ với cái ngày xưa như thế mà bảo không bệnh. Ôi dồi ôi là dồi, địt mẹ đúng là ông Tướng, đéo biết cái gì cả.

  Gái còn thế, trai thì còn bù bựa gấp vạn. Nhưng vẫn tỉn đều. Những bệnh lặt vặt không tính. Nhưng giang mai, lậu thì xưa thiếu đéo gì. Lậu chim to như cái chầy, mặc quần tới đâu, mủ chảy tới đó. Nhưng mà khỏi là tỉn. Xưa cạnh nhà anh có 2 vợ chồng, thằng chồng bị lậu chim đúng như cái chầy luôn. Con vợ hỏi thuốc thang, ngày đéo nào cũng bắt ngâm chim vào chậu nước lá. Kêu cả khu nhà dẫy nghe thấy. Con vợ chữa khỏi là con vợ cũng bỏ đi, hehe.

  Tới thời có condom thì condom như kiểu 1 thứ tài sản phi vật chất. Có nhà xài xong lại giặt đi phơi trên mắc áo đàng hoàng. Rồi hôm sau dùng lại, chiện bình thường.

  Địt mẹ tên Thối nổ như cứt chó.
 17. #17 by minhhuong on 2011/02/23 - 23:14

  @ Chị Miên: Đợt mới gần đây bên Pháp bọn xăng dầu gì đấy nó đình công. Ôi trời ơi thôi chết luôn, không xăng thì hàng vận chuyển kiểu gì? Không hàng thì ối người không làm việc được. Nó kéo từ cái này sang cái kia

  May mà hết đình công.

 18. #18 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 23:15

  @Dũng hói

  đéo đâu. nhẽ thứ gọi cốc chanh tươi nhiều chua không đường rùi đổ vầu hàng ẻm.

  gần tết thì vặt quất đút túi mang đi.

  năm nầu mất mùa chanh nhẽ thay bằng dấm hehe

 19. #19 by tieuthithi on 2011/02/23 - 23:18

  @ Dũng : Chuyện vắt chanh vầu bướm gái em nghe lẩu lầu lâu rùi , từ thời còn đi học đã nghe các bạn giai thì thào với nhau rùi . Nhưng cũng là để thử bệnh như tên Thứ nói chứ để  tránh thai thì giờ em mới biết he he … kinh nghiệm dân gian nhiều cái hay phết nhở

 20. #20 by minhdung on 2011/02/23 - 23:19

  @ MinhDung

  Anh đoán khi nào thì xăng tăng giá…Đoán trúng có thưởng.

  @ hehe, có thưởng hả, thích nhề em nhề.


  Điện 1/3 tăng rồi em, cpi thì chẳng nói em cũng biết là không hãm được. Tiền in đã về rồi, thông tin từ em Ki đó. Lạm phát phi mã, lãi ngân hàng cao, thiếu tơn.  Hiện tại thiếu xăng, dầu là hiển nhiên. Việc đủ tơn để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu là mối lo hàng đầu. Trước mắt vì việc tăng giá điện đã có lộ trình từ năm 2010 nên hiện tại xăng sẽ chưa tăng giá trong đầu tháng 3.


  Nhưng nếu tình hình giá xăng dầu thế giới biến động theo tình hình của bên libi nói riêng và bên trung đông, bắc phi nói chung thì chắc chăn bỏn phải tăng giá xang, không gìm mãi được.


  Khoảng giữa tháng 3 sẽ có tin chuẩn bị tăng giá xăng. Rồi tăng sau đó vài ngày.


  Nhanh nhất thì cũng 10 ngày sau tăng giá điện em ạ.

 21. #21 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 23:21

  nghe đồn còn có trò tránh thai bằng cách rửa bằng sô-đa or nước có gas sau khi tỉn. mấy cái nầy chắc già hói mới biết.

  Dũng hói lo đéo gì chuyện thất truyền bí kíp chanh đấy? có người anh hùng chân đất là truyền nhân mẹ rồi, lo đéo

 22. #22 by Hoaimien on 2011/02/23 - 23:22

  @Huong

  Tại cô ở TP nhớn, Tp văn minh nó thế, tớ chân đất mắt toét  lại ở Lừa, gánh gồng đi chợ đời vẫn tươi. Tớ đang muốn ko có xăng dầu để tìm được các ích lợi của nó đây cô ạ.

 23. #23 by minhdung on 2011/02/23 - 23:23

  Chuyện vắt chanh vầu bướm gái em nghe lẩu lầu lâu rùi , từ thời còn đi học đã nghe các bạn giai thì thào với nhau rùi . Nhưng cũng là để thử bệnh như tên Thứ nói chứ để  tránh thai thì giờ em mới biết he he … kinh nghiệm dân gian nhiều cái hay phết nhở


  @Để tránh thai em ạ. Còn nghe mấy thằng giai thì thào thì toàn thằng nổ và chưa làm bao giờ thôi. Em là gái, em thử nghĩ có thằng nào vắt chanh vô bướm trước khi í ỏn coi. Em chẳng đạp cho tung mẹ dái ý chứ.

  Vắt chanh vô, nhưng khả năng tránh thai cũng chẳng ai biết được, nên là các cụ vưỡn sòn sòn sòn đô sòn. Còn 1 chiêu nữa là lấy lòng đỏ trứng gà bỏ vô bướm nữa cơ. Nhưng ít xài bằng vắt chanh.

  Nhưng các trò mọi rợ này dần biến mất khi xuất hiện condom. Và không ai nhớ tới nó nữa khi condom phổ cập.
 24. #24 by tieuthithi on 2011/02/23 - 23:25

   ui lâu lắm hôm nay mỗ mới lại ngó ngoáy mới CAD chi bựa ạ@Trạn
  Là cái gì vậy Trạn ?

 25. #25 by minhdung on 2011/02/23 - 23:26

  Tại cô ở TP nhớn, Tp văn minh nó thế, tớ chân đất mắt toét  lại ở Lừa, gánh gồng đi chợ đời vẫn tươi. Tớ đang muốn ko có xăng dầu để tìm được các ích lợi của nó đây cô ạ.  @hehe, hết xăng như kiểu mất điện 1, 2 ngày thì ức ói máu xong là thôi em ạ. Nhưng hết xăng cả tháng trời thì quả là giời đày đấy. Em chắc là nhỏ xíu chưa tưởng tượng được đâu, hehe.
 26. #26 by Do L on 2011/02/23 - 23:27

  Hàng xóm nhà Lờ có 1 đôi 18 năm đéo đẻ đc vì trong âm đạo môi trường Kiềm hay cái gì thì k nhớ. Chỉ có mỗi nhiệm vụ là giết tinh binh.
  Ra Từ Dũ với Việt Pháp với Singapo mà vẫn k thể đẻ đc. Cuối cùng sang Chú Sam 1 năm nó làm cái đíu gì mà đẻ đứa con gái ngon lành k bị ngơ ngơ như mấy em thụ tinh ống nghiệm.
  Ông anh dể thì ngoài HN chym cò hạt hiếc nhìn ngon lành mà có tướng đíu có quân. Ra viện Cờ nó mổ nát hết cả cà mới tìm đc 4 con quân, cho vào thì may quá đậu 2 con, sau 2 tháng thì 1 con bong 1 con thành thằng cháu.
  Còn như mấy thằng nhậu nhiều thì dismia xác xuất nuôi con thằng bạn là 40% theo con số bạn Lờ.
  Lừa ăn uống dã man còn hơn phát xít nên TT Ung bướu với BV K xây 3 – 4 cái cơ sở mới mà vẫn nhung nhúc.

 27. #27 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 23:27

  @Thi:

  Auto CAD, cái phần mềm sơ đẳng của kiến hôi ý mà.

  tiền tụt giá ầm ầm dưng vưỡn phải cầy chứ không thì đói ngay

 28. #28 by Hoaimien on 2011/02/23 - 23:28

  @MinhDung

  Vậy em vưỡn xe ga đi chợ được nhẩy? Xăng tăng, em cho xe vào bếp tiết kiệm được ối tiền cho ông bà chủ.

  Để xem  cái thời gian anh nói có đúng không nhé. Lương thưởng tính sau. Osin như em cũng đoán là họ không dám tăng vào ngày tăng giá điện, cộng hưởng thế bão to mất, rủ rì rù rì để mọi người quen cái đã.

 29. #29 by minhdung on 2011/02/23 - 23:28

  Là cái gì vậy Trạn ?

  @ CAD là cái soft để thiết kế nhà cửa đó em. Cái này bọn kiến trúc sư bỏn hay xài. Chắc Trạn dân Kiến trúc đó em, khoe thô đéo chịu.
 30. #30 by tieuthithi on 2011/02/23 - 23:29

  ơ Dũng hói chưa đọc còm của em hôm nọ à ? Em bẩu vào nhà em xem ảnh rùi bói nốt chỗ hôm nọ đang bói dở cho em, xem em có số xuất ngoại  không he he …. chuẩn bị đóng cửa cty đi chơi rùi đây

 31. #31 by minhhuong on 2011/02/23 - 23:32

  @Chị Thi: Đi chơi thì sang em! Kinh đô ánh sáng nhá

   

 32. #32 by Dom-dom on 2011/02/23 - 23:35

  Chi Bựa sang quechoablog xem Toàn thế giới khâm phục chúng ta để thêm hiểu nhờ đâu mà Bắc Hàn được toàn TG khâm phục nầy, Thùy Linh đây:
  http://quechoa.info/2011/02/22/toan-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-kham-ph%E1%BB%A5c-chung-ta/

 33. #33 by minhdung on 2011/02/23 - 23:35

  ơ Dũng hói chưa đọc còm của em hôm nọ à ? Em bẩu vào nhà em xem ảnh rùi bói nốt chỗ hôm nọ đang bói dở cho em, xem em có số xuất ngoại  không he he …. chuẩn bị đóng cửa cty đi chơi rùi đây


  @hehe, giờ vào đây, xem hàng họ ra răng nầu.

  Bọn Lừa nào chỉ kiếm tiền Lừa và khách hàng Lừa. Chiên dịch vụ sản phẩm Lừa thì cũng không ảnh hưởng mấy. Đầu vào bọn bỏn tăng thì bỏn lại tăng mẹ giá thành lên thôi. Nên đa số vẫn nhơn nhơn đéo care gì cả. Tăng kệ mẹ, kiểu nước lên thuyền lên.

  Bọn nào liên quan tới xuất nhập như anh với em thì quá ban căng luôn. Nên án binh thử một thời gian rồi coi sao. Hoặc tính mở cái dịch vụ gì đó hốt tiền Lừa hehe.
 34. #34 by tieuthithi on 2011/02/23 - 23:35

  Hàng xóm nhà Lờ có 1 đôi 18 năm đéo đẻ đc vì trong âm đạo môi trường Kiềm hay cái gì thì k nhớ@Do L
  Hố hố đéo gì chuyện hàng xóm mà Lờ rành như chuyện nhà mình thế .? Đảm bẩu 40% đứa bé í là  cùng ADN với Lờ mẹ rùi há há ..

 35. #35 by minhdung on 2011/02/23 - 23:37

  @Chị Thi: Đi chơi thì sang em! Kinh đô ánh sáng nhá 


  Ui sang em hay biểu tình lắm, anh dính 2 phát rồi. Tuyền nằm nhà, chẳng đi đâu được.
 36. #36 by minhhuong on 2011/02/23 - 23:38

  CAD thì lâu lắm roài, em thời dĩ vãng hoàng kim có nhăng nhít mít dừa với 1 anh kiến, thấy CAD có từ thời thởi lận

 37. #37 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 23:38

  @Dũng hói:

  khoe đéo đâu? nghề đéo nầu chả thế, khoe làm đéo?

  mới cả mỗ bẩu mỗ là kiến hôi từ đời nào mẹ rồi

  đây là đương PR hehe

  quán bựa kiểu đéo chẳng có bựa cần xây nhà, nhở

 38. #38 by tieuthithi on 2011/02/23 - 23:38

  Hoặc tính mở cái dịch vụ gì đó hốt tiền Lừa hehe.@Dũng
  Dịch vụ gì  tư vấn em cái coi , hốt được bạc Lừa em chia anh 1/3 he he …

 39. #39 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 23:42

  CAD giờ hình như chỉ thịnh ở VN với châu Á thui.

  bọn khoai tây chiển sang Revit rùi. cũng của bọn Autodesk nầy dưng ngon hơn, tiện hơn.

  hồi hổi mà Nữ gúc sỹ nói nhẽ CAD12 or 14, thời Napoleon đóng khố

 40. #40 by tieuthithi on 2011/02/23 - 23:43

  @Chị Thi: Đi chơi thì sang em! Kinh đô ánh sáng nhá 


  Ui sang em hay biểu tình lắm, anh dính 2 phát rồi. Tuyền nằm nhà, chẳng đi đâu được.@Dũng

  úi Điêu ơi  đang định đi Pháp mờ thế nầy thì đi đâu he he …
  À hay  là  đi Nhựt bởn hơn nhể , nhẽ ở đấy  hông có biểu tình ? Mới lị mình chưa đi nhật bâu giờ ?

 41. #41 by minhhuong on 2011/02/23 - 23:44

  Ui sang em hay biểu tình lắm @anh Dũng

  —————–

  Ờ đúng. Địtmẹ Pháp thối hố hố hố

 42. #42 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 23:45

  @Thi, Dũng hói: gom rùi bán chanh mới quất mới dấm cho Thứ & băng đảng được không?

  Cho 5 Băm phá mẹ sản luôn

 43. #43 by minhhuong on 2011/02/23 - 23:46

  @Chị Thi: Chị đi mẹ nơi đâu mà ít Lừa đi cho nó lạ hẳn mẹ nó đi. Tỉ dụ …. ừm… Philipin?

 44. #44 by minhhuong on 2011/02/23 - 23:51

  À quên, Chị Thi làm chuyến Ý đi, học cấp tốc 3 bài của TT là xì xà xì xồ dư ai kekekeke

 45. #45 by tieuthithi on 2011/02/23 - 23:51

  @ Điêu : Đi  đâu mà ở đó người ta đéo biết Lừa là cái giống gì thì tốt he he … chứ ở đéo đâu  mà  chả có Lừa , ai bẩu ở Philípin thì ít hơn ? . Hôm nọ đọc báo thấy bẩu có Lừa mò đến tận Nam cực rùi còn gì ?

 46. #46 by hùng hục on 2011/02/23 - 23:52

  Đi Ai cập đi em Thi ơi! Bên bển nghe thằng bạn bẩu lại ổn định như Lừa ta rồi. Đéo còn bạo loạn lật đổ diễn biến hòa đéo gì bình nữa đâu.

  Đến kim tự tháp chụp quả ảnh ngồi xoạc chưn trên đỉnh cho mấu, đặng show hàng cho chi bộ chó!
 47. #47 by minhdung on 2011/02/23 - 23:54

  úi Điêu ơi  đang định đi Pháp mờ thế nầy thì đi đâu he he …


  @Nằm nhà chán thì phi đi bộ em. Đi bộ dạo phố ở Paris tâu nhã phết đấy em. Mỏi chân thì ghé quán cafe vỉa hè ngồi, hết mỏi lại đi tiếp. Anh có hôm đi nguyên cả ngày trời, về chân cứng như khúc gỗ luôn, hehe.

  Rảnh mà muốn đi gần gần thì sang Hong kong mà chơi em ạ. Rẻ, vui vẻ. Xong phi qua Thẩm quyến, Quảng châu ngó hàng. Biết đâu lại hợp hàng gì thì bốc về luôn, hehe.
 48. #48 by tieuthithi on 2011/02/23 - 23:54

  @Thi, Dũng hói: gom rùi bán chanh mới quất mới dấm cho Thứ & băng đảng được không? @Trạn
  he he  lạm phát thế nầy tiền đéo đâu mờ  chơi phò nữa thì  bán chanh cho  ai he he …

 49. #49 by Dom-dom on 2011/02/23 - 23:54

  đi đâu he he …
  Còi ơi đi Bắc Hàn đi. Không nay mai nhỡ bỏn có CM Hoa gì gì thì muốn nhớ thời thiên đàng CS thì lại chỉ vào bảo tàng mới có

 50. #50 by hùng hục on 2011/02/23 - 23:55

  Thấy chưa chi bộ chó cần đéo gì thằng bựa chi bộ vẫn phọt ầm ầm kekeke. Anh chân chọng đề nghị chi bộ cử em Hương điêu làm bí thư, Dũng hói làm phó bí thường trực, còn cho thằng bựa ăn cứt ăn cứt ăn cứt!