The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by Già Không Đều on 2011/02/23 - 15:10

  Ở Sài gồng, có hệ thống quán Cháo Hàu Minh Thế Lương rất ngon, kính thưa các món về Hàu, nuôi công nghiệp luôn chứ không đánh bắt tự nhiên.

  Ăn hàu, một người khỏe hai người vui đấy nhế mấy Cô he he.

 2. #2 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 15:12

  ở ngoài bắc con hàu gọi là hà thật @ Lài dồn

   

  Nhẽ cô nhầm. Hàu là hàu, hà là hà chứ. Hoặc bọn phục vụ nó hiểu ý cô thôi.

 3. #3 by minhhuong on 2011/02/23 - 15:14

  Sư Thứ vẫn ngu, cứ coi như ông anh có cách “bí mật” vắt chanh mà gái nó đéo biết đê, xong rồi sao? 

  Thế kiểm tra 1 lần xong rồi là yên tâm have sex mãi mãi à , hay là lần đéo nào cũng rón rén thậm thụt kiểm tra con nhà người ta

  Nó mà biết được nó gọi Búa Tạ tới đâm cho lòi ruột bây giờ

 4. #4 by Dragonfly on 2011/02/23 - 15:23

  Sư Thứ vẫn ngu, cứ coi như ông anh có cách “bí mật” vắt chanh mà gái nó đéo biết đê, xong rồi sao? @ Bện Lơ

  ————
  Sư Thứ cỏn vắt chanh để liếm láp ,húp sò ấy mà chứ làm ăn gì được đâu. Hệ Hệ
 5. #5 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/23 - 15:42

  Hi hi!
  Hương điêu đừng quá lo lắng thế!
  Anh quản lý thằng búa tạ chứ còn ai vào đấy nữa!!!

 6. #6 by minhhuong on 2011/02/23 - 16:19

  Tivi nó lải nhải liên hồi về Libya này chi bộ, rằng là dân Pháp đương sống or làm việc ở bển sợ chạy mẹ nó hết về nước keke. Xem tạm cái ảnh:

   

 7. #7 by Hoaimien on 2011/02/23 - 16:20

  @Hương

  Cần gì Sư thứ bị đâm lòi ruột sau vụ vắt chanh kiểm tra  nhỉ?  Ruột của Sư thứ lòi ra mà…thấy rồi mà Hương.

 8. #8 by Đéo Bựa on 2011/02/23 - 16:28

  Con Hàu Photobucket Photobucket

 9. #9 by Đéo Bựa on 2011/02/23 - 16:29

  Con Hà (Teredo Navalis) là con lày lày: Photobucket

 10. #10 by Già Không Đều on 2011/02/23 - 16:29

  Lừa còn 10 ngàn chú đang đi xuất khẩu lao động bên bển, chủ yếu mần thợ xây dựng. Lừa đéo có phương tiện để sơ tán nên đang nhờ tụi Tàu đón hộ về Tàu rùi đi bộ về Lừa, he he.

  Địt mẹ kịch bản 99% tương tự Cô Mubarak, cũng hùng dũng bẩu quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, trong khi đám tùy tùng đang chuẩn bị để dọn hành lý mà phắn trước khi quá muộn.

  Thế cờ đến đây thì Cô Fi đéo đỡ nủi rùi.

   

 11. #11 by minhhuong on 2011/02/23 - 16:30

  Cần gì Sư thứ bị đâm lòi ruột sau vụ vắt chanh kiểm tra  nhỉ?  Ruột của Sư thứ lòi ra mà…thấy rồi mà Hương.@ chị Miên

  ————————-

  Khẹc khẹc khẹc , giờ em đã hiểu ra, sau khi bà chị Miên và ông anh Lài giảng giải về sức khỏe giới tính của trường hợp “người anh hùng chân đất”, đúc rút như sau:

  Sư Thứ chim teo không hoạt động được (Lài’s khám)

  Sư Thứ bị trĩ, không ngồi được (Miên’s khám)

  Phương pháp chữa bệnh: chuyển sang BJ, vắt chanh – quất vào để húp, tương tự bọn khoai Tây bôi hương Dâu Tây í, cho nó ngon

   

 12. #12 by Đéo Bựa on 2011/02/23 - 16:32

  Bạn Phi của Libya tiên bố “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” mẹ rùi, khả năng sẽ có nội chiến mẹ. Iran đưa tàu chiến sang thừa cơ tỉn Ixrael, WW3 bắt đầu! Hế hế…

 13. #13 by Già Không Đều on 2011/02/23 - 16:33

  Cờ Domino 3 em đã ngã là Em Ali, Em Rak , đang tính theo giờ là Em Fi , tiếp đến là em nầu nhỉ? Ba ranh chăng? Vừa phải hủy giải F1 rùi đó.

   

 14. #14 by minhhuong on 2011/02/23 - 16:40

  Hố hố, các bạn Bỉ hàng xóm bạn Pháp thối, sau khi lần lữa, cũng quyết định kéo nhau rời bỏ Libya về nước nốt

 15. #15 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 16:41

  Bạn Fi nầy “nhiều nợ máu” với nhưn dưn, sống “xa hoa, truỵ lac”… bla bla, rời ghế là dễ tèo lập tức lắm. Thế thì bản đi đâu được nhở?

  Nhẽ sang nhà bạn Cha-vét như ti-vi vưỡn bẩu?

   

  Rùi di các em Hoa hậu xuống đuờng thì 2 bản đi đâu?

  Nhẽ sang đây? hehe

   

  Vậy khi quán bựa xuống đường ọp-lai thì sâu?

   

  Băn khoăn phết nhỉ. Băn khoăn hơn cả vụ bí kíp của người anh hùng chân đất

 16. #16 by Già Không Đều on 2011/02/23 - 16:44

  Anh Già Không Đều chào Em Tình Một Đêm nhế Cưng!

  Cưng chửi chết cha tụi loser địt mẹ đéo có cửa làm quan mà cứ phán như thánh í cho Anh nhế.

 17. #17 by Hoaimien on 2011/02/23 - 16:47

  @Phương pháp chữa bệnh: chuyển sang BJ, vắt chanh – quất vào để húp, tương tự bọn khoai Tây bôi hương Dâu Tây í, cho nó ngon

  ——————

  Chị nghĩ sang Libi hay hơn em ạ, bên ấy củi lửa sẵn. Gì chứ cỡ Sư thứ nướng hết cùng lắm là một thùng dầu chứ mấy nhỉ? Chả biết có để lại saxị gì không cho Vàng son thưởng lãm không thôi. 

 18. #18 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/23 - 17:19

  He he!
  Bựa dìm hàng Anh thế cứt nào được!
  TĐT có hình ảnh nhé, người thật, việc thật!
  3 nhóc rồi và đang tiếp tục đứa thứ 4!!!
  Kèn của TĐT thì các Bựa viên thối phải gọi bằng siêu đại ca!

 19. #19 by minhhuong on 2011/02/23 - 17:25

  TĐT có hình ảnh nhé, người thật, việc thật!
  3 nhóc rồi và đang tiếp tục đứa thứ 4!!!@ Sư Thứ

  ————————

  Anh ạ, nếu anh tính con của … đứa khác  là con mình thì cũng được mà, ai cấm, luật cho phép.

   

 20. #20 by minhhuong on 2011/02/23 - 17:28

  Sư Thứ quảng đại phết, vui vẻ đổ vỏ hộ đứa khác

  Khổ, chim cò thế kia thì … chấp nhận thế cũng phải chậc chậc

 21. #21 by Dom-dom on 2011/02/23 - 17:29

  Vấn đề là gái nó thấy giai lôi chanh ra định vắt vào người nó thì nó đá mẹ đít giai lộn vài vòng dưới đất í mà ngồi đấy đòi thử hố hố hố @ Hương Yêu
  Nhẽ thử dấm dúi há há

 22. #22 by minhhuong on 2011/02/23 - 17:29

  @Chị Miên: Ơ nhưng em thắc mắc quá, trym mà teo thì làm sao đốt ra xá xị được nhở, hị hị hị

 23. #23 by Già Không Đều on 2011/02/23 - 17:30

  Địt mẹ chết cười với Cu Thứ Thích Đụ, nhìn Cô chém gió zui quá đi, đai vàng nữa hử Cô? Gớm nhờ!

 24. #24 by ongcu69 on 2011/02/23 - 17:37

  Rách việc điếu chịu. Thằng cu Sư Thứ điếu có bạn bè thân thích, cả ngày điếu biết nói chuyện với ai. Địt mẹ thing thoảng quẳng ra 1 vấn đề cứt đái để chi bộ quan tâm chứ cái điếu gì.


  Địt mẹ cu Sư Thứ lập facebook mà kết bạn, cứ cô đơn mãi có ngày biến chứng thành tự kỷ đấy, đéo đùa đâu.
 25. #25 by Italiano on 2011/02/23 - 17:45

  các cô có biết vì sao các cô có nhiều kế mà dek hiến được không? vì lũ các cô có cô nào là làm quan đâu?@ịch 1 đêm

  Vực dậy ung thư di căn giai đoạn cuối của nền kinh tế VN 


  Làm đéo gì đến lượt bọn Bựa ở đây hiến kế hả em!
 26. #26 by minhhuong on 2011/02/23 - 17:47

  @Chín Tái: Anh không thể phủ nhận những điều sau:

  – Sư Thứ thật thà (nghĩ sao nói vậy)

  – Sư Thứ dũng cảm (anh hùng còn đéo, chuyên đi chân trần mà chả sợ đéo gì)

   

  Như vậy là đạt 2 trong số 5 điều bác dậy rồi “… khiên tốn, thật thà, dũng cảm

 27. #27 by hùng hục on 2011/02/23 - 17:58

  Địt mẹ hai con mặt lồn mờ mờ với phò hai lít nhá địt mẹ chúng mày câm mẹ mõm đi quán bựa đéo phẩy x-cà mà cần chúng mày quân xanh quân đỏ nhá!

 28. #28 by hùng hục on 2011/02/23 - 18:00

  Thứ hoành tráng phết nhở hớ hớ, học võ đéo gì mà mặc wần trắng như karate đeo đai vàng mà lậy cửi trần như thạch sanh thế? Lại dùng côn nữa?

 29. #29 by hùng hục on 2011/02/23 - 18:12

  @Thứ

  Anh đéo biết mẹo đéo gì để thử phò, gái … cả. Anh trước giờ vưỡn xài condom cho lành. Thực ra anh vưỡn thích đi chân đất hơn, chân nó thật hơn keke. Mỗi tội đéo có cách gì hơn condom nên anh vưỡn phẩy xài. Thứ chỉ cho anh các mẹo đi, chân thành đới! Mà cụ thể vào, địt mẹ ví dụ dùng chanh vắt vào đâu, bao nhiêu ml, vắt dư lào, vươn vươn, đặng anh còn áp dụng.
 30. #30 by hùng hục on 2011/02/23 - 18:17

  Nói thêm cho chi bộ chó nhá, địt mẹ ở tuổi Thứ mà bo đì dư thế là ngon đấy! Địt mẹ cứ so với con zì bựa xem, địt mẹ nhão nhoét cả vú lẫn kèn suốt ngày lên quán bơm hàng kekeke!

 31. #31 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/23 - 18:33

  @ Lói: hehehe, thích lốc của em á? thích cụ tỉ bài nào? Thích vì cái gì? Đừng bẩu là thích “chung chung” nhá(@Minh Hương)

  Chào em Hương. Xin lỗi tối qua anh mệt quá thiếp đi lúc nào chả biết. Anh đọc lốc em lâu rồi, thích từ bài đầu tiên đến bài mới nhất. Nhưng tâm đắc nhất là loạt bài “Mộng thoát Lừa” đó em, vì chất thời sự của các tác phẩm ảnh trong đó…

  Ảnh võ sư là của sư Thứ thật đấy à, trông ngầu nhở hị hị hị

 32. #32 by Dom-dom on 2011/02/23 - 18:34

  TSB ThỐi dử một câu rồi chạy mất hút con mẹ hàng Lươn, để từ qua đến giờ làm cả Anh & chi bộ cứ đi ra đi vào. Đĩt mẽ ThỐi câu nữa cho bõ. Hay em … 1 Đêm chính là ThỐi lẻn vầu Quán đó??? Hết 2 em, lại 1 đêm, nhưng chi bộ chán rùi, ném vài quả yếu ớt lấy lệ, chứ điếu tên nầu muốn chiến. ThỐi về thể nầu cũng chửi vung lên cho mờ xem.
   Mờ Dái Ghẻ cũng biến luôn nhỉ.

 33. #33 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/23 - 18:36

  “Một tấm ảnh nói một nghìn con chữ”, loạt bài “Mộng thoát Lừa” của em Hương là minh chứng rất rõ của đúc kết này. Xem mà trong lòng trào dâng một thứ cảm giác khoái trá, ngấu nghiến… nói chung là rất sướng!

  Em Hương nhẽ làm nhà báo?

 34. #34 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/23 - 18:39

  Để tôi đọc lại thật kỹ toàn bộ cồng-măng về ý kiến dùng chanh với gái của Sư Thứ, rồi tham luận góp vui cùng mọi người nào.

 35. #35 by Dom-dom on 2011/02/23 - 19:17

  Tại sao lại nói 2em & 1 đêm là ThỐi giả dạng vì: ai vào quán cũng có một quá trình:
  – Đầu tiên là hóng, hay còn gọi là nhón chân mèo.
  – Rón rén chào hỏi.
  – Rón rén còm => còm => chiến…
  Riêng
  2em & …1 đêm  vào là chiến ngay rồi biến, mà toàn vào lúc vắng ThỐi hơi lâu. Chi Bựa thấy thế nào ?

 36. #36 by love1nite on 2011/02/23 - 20:30

  hố hố, chị đi chợ nấu ăn tí mà các cô đã loạn cả lên, thế là sâu là sâu???
  Quay lại cũng chỉ thấy các cô bàn chuyện ịch nhau và ăn con hàu như thế nầu cho bổ ngửa. . . hehe…tư tưởng các cô chỉ có thế thì dek làm được chiện lớn nhá. off máy giúp vợ rửa chén quét nhà đi cho nó lành. chỉ được tinh với tướng, chửi cho sướng cái miệng trên quán bựa này…ở ngoài áh, các cô dám thế thì mụ zì ghẻ tướng thối đã văng hàm lâu rồi, nhá . . .hehe…

  Thôi, chị lại đi massa đây… các cô ở lại tiếp tục chửi đi nhé…chỉ các cô ăn không ngồi dồi mới suốt ngày hóng hớt trên đây nhá…. chị là chị bận lắm….địt mẹ chi bộ lừa, chửi phát rồi đi, . . . hehe

  @ Đóm tàn em: chị hóng quán bựa từ khi em chưa chào đời nhá ..hê hê

 37. #37 by tieuthithi on 2011/02/23 - 20:30

  Con hàu của Đéo bựa ngon ghê , nhưng con này ở Hà nội thấy toàn gọi là con hào không à ?
  Mà chi bộ đúng là mọi rợ he he  , ăn sống kinh bỏ mẹ. Chị chưa  bao giờ dám ăn sống . Cứ nướng mỡ hành phô mai mà tẩn . Ngon phết

 38. #38 by tieuthithi on 2011/02/23 - 20:41

  @Tinh 1 nít :  Giờ chị mới biết là ăn rau muống đẹp da hố hố … hèn gì dân Lừa toàn những người da đẹp như da  em bé í .. Tổ sư bọn khoai Tây  hãm lìn , đéo biết ăn rau muống hèn nầu da xấu như con gấu
  ( Mít , Hương , Ky cấm chưởi )

 39. #39 by cuchuoiSG on 2011/02/23 - 21:09

  Tiên sư mẹ thằng Già Lốm Đốm, chơi đéo fairplay. Ai đời chui vào Blog của Sư Thứ lôi ảnh thật của cỏn ra cho chi bộ bình loạn, làm cỏn sợ mất dép vì sợ mai được mời lên Quận uống trà.
  Nhưng mà niềm đam mê võ thuật của cu Thứ lại muộn mằn thế ư? Hay là mới đủi món từ môn khác qua Karate với Nhị khúc (cu Hục đoán chuẩn đới). Hôm nào vào Sài Gòn uống bia đấu giao hữu với anh một trận nhá, tay không hay binh khí anh cũng chơi tuốt.

 40. #40 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/23 - 21:22

  Sư Thứ trình bày biện pháp vắt chanh vào bướm để phát hiện STD làm tôi cười muốn lộn ruột, vì không những nó vớ vẩn, đi ngược chuẩn mực vệ sinh, mà còn lố bịch đến hài hước… Tưởng tượng cảnh lão Thứ bò lom khom mắt nheo nheo tay nặn chanh vào bướm gái mà đau bụng quá.

  Cách này không thể áp dụng với vợ, vì nếu thế chẳng lẽ dùng chanh nhiều lần trong một ngày, và ngày nào cũng dùng? Vậy suy ra là Thứ dùng cho phò và rau, đến đây nảy sinh các vấn đề sau:

  A) Use Lemon with Phò:

  Thứ phải thỏa thuận trước khi ngã giá, rằng em nằm ngửa ra cho anh vắt chanh vào bướm, nếu em “giãy nảy” thì anh chọn em khác, Ồ Kế? Thế này thì mất thời gian quá, mà chắc gì bỏn đã đồng ý, hị hị hị, có khi nó gọi Búa Tạ đâm Thứ lòi ruột già.

  B) ~~~ Rau:

  Nếu Thứ có em rau nào chịu để Thứ làm trò này nhiều lần thì coi như may mắn. Chứ tâm lý chung là trò này vừa mất vệ sinh vừa tạo cảm giác Thứ là đồ biến thái, nên em Rau nào không quá cá xấu và ngu lâu chỉ để Thứ làm một lần rồi thôi, vì em nó cảm thấy bị xúc phạm hị hị hị

  Tóm lại: Sư Thứ chém gió để lấy số má với Trung Tướng thôi, vì trước đó TT đề cao vai trò của BCS trong sex mà.

  Rốt cuộc Bao Cao Su vẫn là Best Choice. Thứ nghĩ khác thì đó là quyền tự do tư tưởng của Thứ. Thứ có chết vì STD thì Thứ ráng chịu

 41. #41 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/23 - 21:26

  Tư tưởng kiểu này cho thấy Thứ rất hãm, mà đàn ông hãm thì tệ ngang hoạn quan, tôi cho là như vậy.

  Thế mà Thứ lại có những bốn đứa con, tội nghiệp chúng quá, tội nghiệp cả xã hội.

  Nói chung ngu thì không được phép đẻ con. Cấm đẻ! hị hị hị

 42. #42 by Già Không Đều on 2011/02/23 - 21:58

  Đù Má Thằng Chuối bẩu Anh đéo fairplay gì zậy hử?

   

  Anh lôi hay hông lôi ảnh của Thứ thì mấy Cô lick thùy link của Thứ ra cả mớ hình Thứ mới cái nhà trẻ hết sức zui zẻ của cổ thui chứ đéo, địt mẹ thế giới phẳng đéo muốn ai thấy cái mẹt thì quăng hình mần gì, địt mẹ nói hãm quá đi, hông chừng Thứ phải merci Anh đã PR đới chứ , Thứ nhở?

   

  Địt mẹ Thứ mà được mời lên Quận uống trà thì sao thì sao hử? Uống xong trà nóng rùi về chém tiếp chứ đéo gì? Chẳng lẽ tống ngục vì khuyên mọi người vắt chanh ?

   

  Chuối cả nãi quá đi nha Cô!

 43. #43 by hùng hục on 2011/02/23 - 22:02

  Hay là mới đủi món từ môn khác qua Karate với Nhị khúc (cu Hục đoán chuẩn đới).@chuối


  Thật ra qừn đó có thể là của karate, judo, aikido, kendo … của nhựt hoặc thậm chí teakwondo của hàn. dưng xài côn nhị khúc thì đéo có võ phái nầu chơi qừn đó (tuyền quần đen hớt).

  Đéo gì chuối lại khích thứ oánh nhau giao lưu thế keke. Anh thì chỉ muốn cùng thứ đi ịch phò, anh xài bcs như vưỡn xài, còn thứ thì dùng chanh kekeke!
 44. #44 by Lagavulin on 2011/02/23 - 22:10

  @cô Thi: Hào/hàu ăn sống là ngon nhất đó cô, tuy nhìn hơi mất vệ sinh, ấy nhưng khi vắt chanh bỏ miệng húp thì vô đối.


  Nhẽ quả vắt chanh vào bướm của Sư Thứ có nguồn gốc từ quả húp hào/hàu?
 45. #45 by Già Không Đều on 2011/02/23 - 22:13

  Cô Dom già hói sinh bệnh đa nghi như Tào Tháo hay sâu vậy Cô?

   

  Địt mẹ MM hay 1Nite Anh đồ có thể là Năm Băm giả dạng thui chứ con mụ Dì đéo rỗi hơi mà mần cái trò đó. Cũng như có lần Cô nầu bẩu là Thím Thiếu cũng là An Hoàng mà thui, thằng tung thằng hứng…

   

  Hay Cô đang khích tướng để Bà Dì lo mà dìa đính chính? Cô nhớ Dì lắm chăng?

   

  Dì ơi về đi, về đi kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong…bớ Dì ưi!

 46. #46 by minhdung on 2011/02/23 - 22:27

  @Thứ: Địt mẹ Thứ vào vả vỡ mồm thằng nào chê vắt chanh vầu bướm gái kìa. Hoặc phản biện cho ngon tý, đéo gì đưa cái title xong chạy mẹ, content đéo có để comment loạn cả lên thế à. 


  @Kiếm: Kiếm nói đéo giữ lời.
 47. #47 by minhhuong on 2011/02/23 - 22:28

  Ui giời! Không chàng thì chợ vẫn đông!

  Mọi người cứ gọi ầm gọi ĩ lên thế, chàng tinh chàng vi chàng làm hàng.

   

  Hehehehe, mình họp chợ đê

 48. #48 by LUUMANH on 2011/02/23 - 22:31

  Ha ha ha, thấy bọn em cãi nhau con hà con hầu con hào mà anh chết cười ha ha ha. Rồi lại co hà là con bé liti ha ha ha. Gúc kỹ đi ha ha ha. Bố của các em: Đã ký

 49. #49 by Delete on 2011/02/23 - 22:34

  http://www.facebook.com/profile.php?id=100001999807995


  Cô  nầu dang xài TK An Hoàng Trung Tướng nầy trên Face thế nhở? Chưa chiểnjao cho bà Zì hử cô?

  An Hoàng Trung Tướng jờ là thươnghiệu mẹ nó rùi, ấn nút Like cũng fải cânnhắc kĩ.
 50. #50 by Dom-dom on 2011/02/23 - 22:37

  Xem kitco dựng đứng như Kèn TT thời thởi nầy:
  Live 24 hour Gold Chart