The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 10:09

  @Manh: Bỏ lâu rồi, xuống mấy hôm rồi. Bọn Bựa doạ nghe xợ bỏ mẹ ra hehe.

  Dưng mỗ chỉ xuống đường thôi chứ đéo dám chém giết gì đâu, nhát bỏ mẹ. Đang đứng đâu đấy? Mỗ ra chém gió cho đỡ chán. Đợi mãi vẫn chưa có vụ đéo nầu để hôi, chán đéo tả.

   

  @Đom: Thanks nhế. Đận nầy tối tác bài “Tiền dạt người trôi” phát cho nó phù hợp, nhể

 2. #2 by Gia_lamcam on 2011/02/23 - 10:10

  Há há há,
  Có lồng chí nầu đang ở bên nước mẹ ta hóng hớt được giề mờ hoa Lài hoa Liếc, bốt lên anh nghe phát!
  Đận nầy lễ hội khắp nơi nhộn nhịp nhở.
  Dzui quá dzui quá!
  Há há há!

 3. #3 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/23 - 10:25

  Hương điêu thân mến!
  Vụ BCS thì phải trao đổi riêng!
  Bí quyết mười mấy năm kinh nghiệm của TĐT đâu phải cho thiên hạ đọc miễn phí!

 4. #4 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/23 - 10:28

  Tiên sư bố Dồn lài hãm!
  TĐT đã có 3 nhóc rồi nhé, sang năm tiếp tục 1 nhóc nữa!
  Chỉ có Tướng thối với Dồn lại thì kèn mới teo thôi!
  TĐT vẫn luôn tự hào là anh hùng chân trần vô đối nhé!

 5. #5 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/23 - 10:32

  Bật mí 1 chiêu để mấy cu Bựa thối tham khảo nhé!
  Vắt chanh vào kiểm tra, nếu thấy em ẻm nhẩy dựng lên là chọn em khác?
  OK!

 6. #6 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 10:45

  Bó tay mới cả người anh hùng chân đất!

   

  Mỗi lần đi chơi nhẽ mang theo vài cân chanh – quất?

  Chưa kể cái gọi là giai đoạn ủ bệnh, chưa phát ra dưng vẫn có thể lây!

   

  Không hiểu sâu vưỡn có bựa thích đi ngược lại văn minh nhỉ?!?

 7. #7 by Deobietj on 2011/02/23 - 11:23

  Ôi đjt mje Sư Thứ thử ếch bằng chanh. Chết cười mới cả con bần nông nầy.

 8. #8 by Congdanngoanhien on 2011/02/23 - 11:35

  Đúng là đéo đỡ được cho tên thầy chùa này, bần nông vô đối luôn. Hệ Hệ

 9. #9 by Do L on 2011/02/23 - 11:41

  Tình hình là Hương điêu đang bị Po lít phớp hỏi thăm về tội Gây rối và làm ồn nơi công cộng.

 10. #10 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 11:46

  @Lờ: đương viết tường trình. phải có cả phụ đề nên hơi lâu

 11. #11 by Bia on 2011/02/23 - 12:00

  Bà Zì chết dấp đâu hay đương chỉ đạo BXT chống phát một phát hay sao mà đéo thấy tăm hơi đâu cả.

 12. #12 by Bia on 2011/02/23 - 12:02

  @Thích bỏ vỏ

  Đọc mẹ câu thần chú: Si đả si đa mày không ra tao đâm vào đít là xong. Vắt chanh làm giề

 13. #13 by Bia on 2011/02/23 - 12:04

  @DoL
  Em Hương không phải bị rờ vì tội gây rối mà là tội khủng bố, hát như bom rít trên mái nhà ý

 14. #14 by ongcu69 on 2011/02/23 - 12:22

  Anh đang cầm máy ảnh lượn lờ bỗng thấy 1 con cúi gằm mặt xuống đất, đội mũ sùm sụp tránh đéo cho anh chụp… Địt mẹ lẽ nào…? Mất hình tượng đéo chịu 15. #15 by ongcu69 on 2011/02/23 - 12:25

  Địt mẽ đã thế anh cứ xông vào chụp. Con cỏn lẩn ra đứng sau lưng thằng phệ.

 16. #16 by Bia on 2011/02/23 - 12:47

  Địt mẹ đéo hiểu sao nhiều tên thích ôm vàng đến thế nhở? Bán đê bán đê! vàng sắp hạ rùi.

  Nhớ câu gì của Ngài Bốc – Phét bạn thân bà Zì Nổ: Vàng được đào lên từ Châu Phi…sau đó nấu chảy nó ra rùi lại chôn nó xuống và trả lương cho người ta giữ nó, chả có GTSD đéo gì cả.

 17. #17 by Dom-dom on 2011/02/23 - 13:10

  Có bài viết Các cuộc chiến tranh thế giới bắt đầu như thế này trên trang kichbu, liệu có liên quan gì đến ThỐi không? Thùy Linh nè:
  http://kichbu.multiply.com/journal/item/1339

 18. #18 by Dom-dom on 2011/02/23 - 13:18

  Vắt chanh vào kiểm tra, nếu thấy em ẻm nhẩy dựng lên là chọn em khác? @ Sư Thứ
  Chiêu hay nhở, chết cười với Thứ. Thế mấy em nhảy dựng bởi chiêu này của Thứ rồi???

 19. #19 by Dragonfly on 2011/02/23 - 13:24

  Địtmẹ nghe Chân Trần nói anh nhớ tới ăn món sò sữa ở Vũng Tàu, banh hàng còn sống ra rồi vắt chanh vào, cái thịt trắng trắng của con sò tự nhiên zựt zựt  như tim rắn mới mổ để trong cốc ziệu, rồi nó chuyển sang màu hồng , đớp ngọt phết. Chiêu thêm shot Vodka đá thêm mấy cọng rau thơm, tâu nhã kinh. Hệ Hệ

 20. #20 by love1nite on 2011/02/23 - 13:25

  ơ các cô…toàn lũ bợ đít TT chứ bít gì mà cứ to mồm, bọn cô toàn lũ giỏi gúc và chửi giỏi chứ kiến thức được bao nhiêu? có ngon thì hiến kế cho chính phủ giảm lạm phát đi . toàn ngồi phán và đoán mò, chửi nhặng xị như ruồi. Hãm quá ..  hehe

 21. #21 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/23 - 13:29

  Mấy cu lừa Bựa đọc chưa hết!
  Đó chỉ là 1 chiêu thôi, còn nhiều chiêu nữa kia mà!
  Chiêu vắt chanh chỉ thử mào gà, lậu, những bệnh nhiễm khuẩn thông thường!
  He he!
  Dù sao thì cũng phát hiện ra chưa tên Bựa thối nào biết chiêu này!
  TĐT xứng đáng được mấy cu gọi là Đại sư chưa hở?

 22. #22 by ongcu69 on 2011/02/23 - 13:34

  Đang lộn ruột với giá cả, vàng đô xăng các kiểu vào quán lại thấy thằng mặt lồn Thứ với thằng mồm lồn tâm hồn chó dại 1nite. 

  Địt mẹ 2 thằng này xuất hiện thật đúng lúc, làm cái bô để chi bộ đổ cứt. Cám ơn 2 thằng nhế.
 23. #23 by Congdanngoanhien on 2011/02/23 - 13:34

  bọn cô toàn lũ giỏi gúc và chửi giỏi chứ kiến thức được bao nhiêu? có ngon thì hiến kế cho chính phủ giảm lạm phát đi . toàn ngồi phán và đoán mò, chửi nhặng xị như ruồi @cô Phò một lít:


  Cô nói nghe cứ như người từ trên giời rơi xuống ấy nhỉ, cô đi mà hiến kế. Vả mẹ rụng răng giờ
 24. #24 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/02/23 - 13:37

  bọn cô toàn lũ giỏi gúc và chửi giỏi chứ kiến thức được bao nhiêu? có ngon thì hiến kế cho chính phủ giảm lạm phát đi . toàn ngồi phán và đoán mò, chửi nhặng xị như ruồi @cô Phò một lít:


  kế đéo bao giờ thiếu nhá, nhưng Bê có bao giờ dám làm đéo đâu hehe, cân bằng lợi ích của 1 giai cấp đang nắm chính phủ và công dân của cả nước đó đéo bao giờ có thể theo hướng công bằng win-win
 25. #25 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 13:39

  ơ các cô…toàn lũ bợ đít TT chứ bít gì mà cứ to mồm, bọn cô toàn lũ giỏi gúc và chửi giỏi chứ kiến thức được bao nhiêu? có ngon thì hiến kế cho chính phủ giảm lạm phát đi . toàn ngồi phán và đoán mò, chửi nhặng xị như ruồi. Hãm quá ..  hehe @ Nai

   

  Yêu công dân ngoan hiền rừng rực khí thế yêu Bê nầy quá đi!

   

  Địt mẹ bọn bựa hãm lìn!!!

 26. #26 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/02/23 - 13:40

  Có bài viết Các cuộc chiến tranh thế giới bắt đầu như thế này trên trang kichbu, liệu có liên quan gì đến ThỐi không? Thùy Linh nè:
  http://kichbu.multiply.com/journal/item/1339 @dom

  địt mẹ đọc tới khúc đéo có hàng made in USA là thấy hài vãi mẹ nó đó đái rùi, khúc cuối nói tới Nga thì lời lẽ GATO bỏ mẹ hehe

 27. #27 by Lagavulin on 2011/02/23 - 13:40

  Địtmẹ nghe Chân Trần nói anh nhớ tới ăn món sò sữa ở Vũng Tàu, banh hàng còn sống ra rồi vắt chanh vào, cái thịt trắng trắng của con sò tự nhiên zựt zựt  như tim rắn mới mổ để trong cốc ziệu, rồi nó chuyển sang màu hồng , đớp ngọt phết. @Lài  Sò sữa là con gì thế Lài, cho tí hình đê
 28. #28 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 13:42

  @người anh hùng chân đất:

   

  hôm hổm có bựa nầu kể chiện gái Mông có bài gì gì liên quan đến lá ngón lá ngung nữa đới hehe

   

  @Cu 9: 2 thằng thẳng thì thằng nầu là bạn cô?

 29. #29 by Dragonfly on 2011/02/23 - 13:42

  Sò sữa là con gì thế Lài, cho tí hình đê@ Lìn

  ————-
  Gúc đê , lười thì eat cunt, eat cunt. Hệ Hệ
 30. #30 by minhhuong on 2011/02/23 - 13:43

  Chiêu vắt chanh chỉ thử mào gà, lậu, những bệnh nhiễm khuẩn thông thường!
  He he!
  Dù sao thì cũng phát hiện ra chưa tên Bựa thối nào biết chiêu này!
  TĐT xứng đáng được mấy cu gọi là Đại sư chưa hở?@ Sư hâm

  ————————–

  Vấn đề là gái nó thấy giai lôi chanh ra định vắt vào người nó thì nó đá mẹ đít giai lộn vài vòng dưới đất í mà ngồi đấy đòi thử hố hố hố

  Ngu kinh!

 31. #31 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/02/23 - 13:43

  Giới thiệu sách về đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Pháp

  Chị Hương ở Pháp mua thử cuốn này coi đi hehe

 32. #32 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 13:44

  tý quên, nói rõ không Cu9 lại tưởng mỗ sỷ nhục cổ.

   

  ý mỗ là 2 thằng trong ảnh ý

 33. #33 by Già Không Đều on 2011/02/23 - 13:49

  Điêu ui, Thứ nó lén ngậm chanh or quất đã cắt vỏ trong miệng Thứ í, rùi BJ gái, vừa BJ vừa cắn chanh cho chảy nước vừa test xem ./ ẻm có sủi bọt như nhỏ ooxxy già hông í mà.

 34. #34 by Do L on 2011/02/23 - 13:54

  Giáo Thứ : Thứ học mà thực hành như đầu bùi, chửi đáng lắm.
  Dismia bựa nào bảo đéo có chiêu thử = chanh đới, đéo phải vắt chanh. dismia Thứ.
  Bựa nào beer gác tay thì biết chứ nhể, ghét hay thử em ẻm nào thì bôi chanh vào tay chứ vắt nó vả gãy mẹ dăng.
  Dismia Chuồn nữa : Hàu sữa thì kêu sò sữa hố hố hố chỉ có sò lông, sò dương, sò aka lìn. Mà Vũng sình làm đéo có món này, nó là đặc sản Phú Quốc. To bằng ngón chưn cái vỏ mỏng chén Gud, nhưng chăm chăm đéo bằng Hàu sứ em Hương điêu.
  @Hương điêu đc thả chưa kể cho lũ bựa món Hàu phớp đê.

 35. #35 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/02/23 - 13:55

  Quyết liệt kiềm chế lạm phát

  Địt mẹ chi bộ coi thử cái link trên đi. Một số chính sách như giảm đầu tư, chi ngân sách thì nói chung coi được, nhưng đéo đá động gì về thuế hay cắt giảm nhân sự của bộ máy nhà nước. Những cái còn lại như chống nhập siêu (tăng thuế nhập khẩu ???), tăng xuất khẩu (niềm tin hay đào cái con kẹc gì lên bán ???), kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản (Bê dám làm mới lạ ???), tăng hiệu suất đầu tư công (giải pháp ???) thì như lồn như lồn. Địt mẹ vấn đề cơ bản là sự tin tưởng của dân vào chính phủ quá thấp và minh bạch hóa thông tin thì đéo bao giờ tồn tại hehe

 36. #36 by minhhuong on 2011/02/23 - 14:01

  ơ các cô…toàn lũ bợ đít TT chứ bít gì mà cứ to mồm, bọn cô toàn lũ giỏi gúc và chửi giỏi chứ kiến thức được bao nhiêu? có ngon thì hiến kế cho chính phủ giảm lạm phát đi . toàn ngồi phán và đoán mò, chửi nhặng xị như ruồi. Hãm quá ..  hehe @ cô dạt dào 1 đêm
  —————-
   

  Cô ngu bỏ mẹ, khuyên bọn chỉ biết gúc với chửi đi HIẾN KẾ cho chính fủ thì chính phủ đéo nào nó thèm nghe.

   

  Cô phải nói thế này: Ôi, trong đây tuyền dững người phán đoán tinh anh, kế sách uyển chuyển, nhời nói đanh thép, giọng hát diễn văn hùng hồn mê hoặc hàng trẹo người, HẾT SỨC phù hợp để hiến kế cho chính phủ. Chính phủ cần các chị các anh. Xin các chị các anh hãy hạ cố chút thời gian, chiếu cố tới chính phủ.

   

  Đấy, đại loại thế thì may ra   Mà cũng chỉ là may ra thôi nhá , đéo đảm bảo được đâu đấy, bọn đấy bận việc trọng trọng trọng đại ghê nhắm nhắm

 37. #37 by Dragonfly on 2011/02/23 - 14:04

  Dismia Chuồn nữa : Hàu sữa thì kêu sò sữa hố hố hố chỉ có sò lông, sò dương, sò aka lìn. Mà Vũng sình làm đéo có món này, nó là đặc sản Phú Quốc. @ Lờ

  ———-
  Địmẹ, cấm cãi . Hàu sữa, ngán, tu hài thì Fòng nhà anh cũng có nha cô, tìm hiểu thêm đi rồi nói với anh. Hệ Hệ
 38. #38 by Do L on 2011/02/23 - 14:05

  Dismia đéo tin vào Dảng thì tin vào đâu ???
  Dảng bẩu chắng là chắng, den là den. Déo nghe Dảng Dảng dốt mẹ nhà.
  Nghe không.
  Chờ hết tuần xem tham luận của em Lắc Ky Lúc đúng hay xai cái nào.

 39. #39 by ongcu69 on 2011/02/23 - 14:13

  @Chạn Khắm:


  Anh mới xấp xỉ 30, bạn bè đéo gì mà già hói thế? Sư bố cô dìm hàng anh nhế.
 40. #40 by love1nite on 2011/02/23 - 14:15

  hơ hơ, các cô có biết vì sao các cô có nhiều kế mà dek hiến được không? vì lũ các cô có cô nào là làm quan đâu? chỉ toàn lũ lướt ván sống nhờ bọt biển (quên mẹ, bọt mồm), nên lời nói các cô dek đứa nào nó nghe là phải rồi, bít chửa . . .hehe, kể cả thằng Zì thối cũng thế…nhá, nhá. .. hehe

  @ cu69: dân lô nhô mà cứ lo chuyện vĩ mô. có xiền mua không mà cứ lo giá vàng, giá đô… nói kinh bỏ mẹ. . . haha

 41. #41 by minhhuong on 2011/02/23 - 14:16

  Hàu sống chứ Hàu sữa cái giề?

   

  Ui ui, đây là 1 trong dững món khoái khẩu của em tại Pháp.

  Đặc biệt là thể loại Hàu tự nhiên thì đéo ngon đâu và rất nguy hiểm khi ăn vì Hàu là loại ăn cặn rất dễ có nhiều độc tố trong nó, mà mình lại xơi sống.

   

  Vì thế ở Pháp nhợn là ăn Hàu nuôi, công nhận hàng tuyển, và kỹ thuật tuyển chọn loại bỏ dần dần nó tiến tới Hàu nuôi cực kỳ thanh, ăn phát lịm mẹ nó lưỡi. Quá trình kiểm duyệt thì thôi rồi, gắt con mẹ nó gao, bỏn cực kỳ cẩn trọng, bởi hàng có khả năng độc gây tử vong.

   

  Có mấy dạng, dạng mà thân bên trong trong, và dạng có 1 cục lỏng trắng trắng gọi là Hàu sữa (là dạng mà ông anh Lài mô tả)

   

  Mệt nhất là phần mở Hàu thôi, bằng 1 loại dao chuyên dụng. Phần này rất dễ trượt tay, đâm mẹ phải tay.

   

  Khi mở phải giữ nguyên nước bên trong (nước biển)

   

  Khi ăn thì vắt chanh, hoặc dấm (loại dấm hoa quả của Tây í) trộn với hành tím sắt miếng nhỏ.

   

  Sau khi vắt chanh hoặc hỗn hợp dấm, chúng nó dùng 1 loại dĩa riêng dành cho ăn sò, dứt thịt nó, rồi húp cả thịt lẫn nước

  Luôn luôn ăn kèm với bánh mì phết bơ, bơ này đặc biệt là loại bơ muối (loại mặn, hoặc nửa mặn, thường là có hạt muối to hoặc muối tinh hơi lổn nhổn chút).

   

  Ăn ở Lừa, em thực, hổng phải hàng tuyển, tuyền hàng tự nhiên, vị chán kinh.

 42. #42 by love1nite on 2011/02/23 - 14:19

  Chị phải đi mua rau muống chiều ăn cho đẹp da đây. Các cô cứ ngồi chửi và bàn chuyện vĩ mô, giá vàng giá đôi đi nhá, nghe kinh cả người. . . hehe

  chửi phát để đi mua rau cho ngon: Địt mẹ chi bộ toàn lũ giỏi nói phét . . .hehe

 43. #43 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 14:24

  ui ngày xưa mỗ thích ăn hàu  sống lắm. dưng năm ngoái có lần ăn nhõn 1 con mà bị ngộ độc 2 ngày. từ hổi sợ vãi tè luôn.

   

  hải sản thì vẫn ghiền dưng hehe, phải ăn chín. ăn đồ sống ở đây sợ bỏ mẹ

 44. #44 by Dragonfly on 2011/02/23 - 14:24

  Hàu sống chứ Hàu sữa cái giề?@ Bện Lơ

  ———-
  Lại cãi anh, hàu(hà) sữa sống, Sò sữa sống. Sò sữa hơi hiếm.Hệ Hệ
 45. #45 by ongcu69 on 2011/02/23 - 14:42

  @oăn nai:


  Ô hô em là nữ à? Anh rút lại mấy nhời chửi em phía dưới ha, thay vào đó là nhời nhắn nhủ vàng ngọc: 
  I know you can’t grow a pair of balls but at least could you try to grow a brain? 
 46. #46 by Do L on 2011/02/23 - 14:48

  Dismia Chuồn phát nữa. Phòng nhà Chuồn ngon nhất là sò huyết nhé.
  Hàu là con hàu ok ! Hà là con Hà.
  Sò thì cả chăm loại iem đéo cãi sò sữa, cãi là sò gì gì sữa… hiểu chửa.
  Còn như con Hà (là loại hay bám vào đá với đáy tàu) thì Chuồn ăn kiểu giè. Ôm tàu hay ôm tảng đá rồi gặm gặm
  gặm gặm gặm gặm gặm gặm gặm gặm gặm gặm gặm gặm gặm gặm à ??? Chắc Chuồn gặm Hà cái tàu ngoài Hạ Long vừa rồi ???
  Còn Hà với con Hàu khác nhau xa nhé bố. Bọn Camranh nó hay lấy con hà (đãi ra bé như buồi kiến) chiên trứng.
  Còn ngày be bé ra Phú quốc thì cứ theo bãi biển mang theo mấy quả chanh và con dao ăn. Hàu sữa bám đầy đá ven biển và dân PQ hồi 9x đéo chén hàu. Bây giờ thì k còn, nếu có còn thì khi cạy hàu có khi cục cứt nổi ngay cạnh ý nhờ.
  Hương điêu@ Lần đíu nào anh chén Hàu cũng bị đâm dao vào tay với cạp mẹ cả vỏ đau hết dăng. Đéo chén nhanh món ý là nông dân nó cho mình mút đá thôi. Con hàu bên ý ngon vì nó sống nước biển lạnh chứ (đoán thế thôi) còn hàu Vn thì chỉ có hàu sữa chén mới Ok.
  Dao thì từ 1 ơ tới 45 ơ/con nhà nghèo k xiền lấy mẹ dao ăn.

  Ôi dismia ơ, chóng hết cả mặt rồi.

 47. #47 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/23 - 14:49

  Mấy cu Lừa thối này cãi TĐT hở?
  Các cu không thuộc bài của anh Năm Cam à! Phải dùng cái chỗ mọc tóc của mình mà suy nghĩ chứ!
  Thiếu gì cách kiểm tra hàng họ của vện chứ!!!
  Vắt chanh chỉ là 1 trong nhiều cách thôi, còn vắt như thế nào là việc của mấy cu chứ!!!
  Chỉ được cái nhảy vào miệng nhau ngồi là giỏi thôi!!!

 48. #48 by Do L on 2011/02/23 - 14:54

  Hương điêu tả ăn hàu đéo gì cặn kẽ thế.
  Lấy mấy cái khăn lau mồm roài.

  Anh nhắn cô gì gì 1 đêm ơi: Vào đây thì Dì dạy là cứ TT mà bôi vào mặt. Vừa đẹp da lại vừa KHHGĐ tốt, chén dau muống ở SG thì bọn bắc kỳ nó bỏ cái éo gì ý tanh lắm.

 49. #49 by ongcu69 on 2011/02/23 - 14:58

  Cái địt ./ bà cô Thứ, cô làm buồi gì có vện mà ba hoa. Địt mẹ cô thử đi chơi gái rồi gạ vắt chanh xem? Địt mẹ hôm sau trên Dân Chí không đăng tin có 1 nhi đồng gốc gác bần nông bị gái mại dâm xẻo trym mới lạ.

 50. #50 by Dragonfly on 2011/02/23 - 15:02

  Hàu là con hàu ok ! Hà là con Hà.
  Sò thì cả chăm loại iem đéo cãi sò sữa, cãi là sò gì gì sữa… hiểu chửa.@ Lờ

  —————
  Anh biết đéo đâu, nghe cô nói thì cũng có lý nhưng ở ngoài bắc con hàu gọi là hà thật vì anh gọi vậy nó vẫn mang đúng như anh muốn. Cãi nhau làm điếu, anh có phải đầu bếp đéo. Cô cũng chịu măm măm nhể. Hệ Hệ