The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by tieuthithi on 2011/02/22 - 21:58

  @ Bắp Ngô Điêu : hay éo tả được ặc ặc

 2. #2 by minhhuong on 2011/02/22 - 21:58

  Em biến đi ngân hàng số 2 đây hé hé hé hé

  Gửi nhời chào quyết thắng!

 3. #3 by tieuthithi on 2011/02/22 - 22:01

  Vụ gì  mờ ăn dầy thế Hương ? trong khi bọn  chị ở nhà bị móc túi từng giờ thì Điêu ngồi mát ăn bát vàng sướng nhở sướng nhở

 4. #4 by minhhuong on 2011/02/22 - 22:03

  Chị Thi chờ chút xíu, em đi chút em về báo cáo kekekeke

 5. #5 by ruthhill52 on 2011/02/22 - 22:20

  @ Chi bộ ơi giải trí tí

  Chi bộ nghĩ gì về vụ cô vợ nhà báo tẩm xăng đốt chồng??? Giống hành hình thời trung cổ quá!!

  @ mien

  bon nha bao dot chet me chung no het di,,chet cang tot,,chet cang hay,,,dit me nha bao,,

 6. #6 by minhhuong on 2011/02/22 - 22:53

  Em đã về đây, LÀ LÁ LA

  Kekekekekekeke

 7. #7 by minhhuong on 2011/02/22 - 22:59

  Ơ, Trung Tướng vưỡn chưa dậy để chỉ đạo à? Hỏng hỏng hỏng

  DẬY ĐÊ

   

 8. #8 by Lucky on 2011/02/22 - 23:05

  Chào chi bộ
  @ Cụ Dũng hói : cụ thấy Lucky nói đúng hông , hôm qua chúng tung ít Tơn ra làm hàng, rồi bảo tụi kền kền kêu là hạ, rồi nêu mấy ví dụ Lừa bán vàng ra để kêu gọi . Hố hố hôm nay tờ Pháp Luật  nói Tơn Vàng vựt mức cũ , biết ngay cái bài làm hàng của tụi nó mà

  @ Manh : hôm nay nó đã tăng lên vựơt hôm trước thấy không Manh, mai lại tăng tiếp đó , hố hố , ngồi nhà xem Vàng Tơn leo cây vui phết ha !

 9. #9 by minhhuong on 2011/02/22 - 23:10

  Ơ mà ông anh Kiếm chạy éo đâu, chả thấy tham luận bật Dũng hói đéo đâu cả. Bật đê chớ, hớ hớ

   

  @ Lói: hehehe, thích lốc của em á? thích cụ tỉ bài nào? Thích vì cái gì? Đừng bẩu là thích “chung chung” nhá

 10. #10 by Lucky on 2011/02/22 - 23:29

  Ôi chi bộ đến 47 mạng mà hông ai nói gì hết vậy ?
  Up vài bài hát nữa lên nghe Hương ơi !

 11. #11 by minhhuong on 2011/02/22 - 23:41

  @Ky (aka giáo viên giới tính học): Cho 1 bài giáo huấn về vụ Bao Cao Su đê Ky, lão Sư Thứ (aka người anh hùng chân đất) lão ý bảo BCS là như quặc như quặc kìa

 12. #12 by voong ngau pin on 2011/02/22 - 23:47

  014-1.jpg

  tặng em Lucky mới cả em Hương điêu,,còn chi bộ thì ăn khí lồn đi địt mẹ
  Dì (!) đâu dậy chỉ đạo  49 con cẩu đang ngồi chờ đớp nhoanh nhoanh địt mẹ

 13. #13 by Dragonfly on 2011/02/22 - 23:48

  Hương phải gọi Sư Thứ là “người anh hùng chân trần” mới đoàn chuẩn. Tay này chắc tóe ống khói chai trym thời thởi. Bây giờ thì chắc trym teo zồi mới đùng đoàng thế. Hệ Hệ


  Kiếm
  ——–
  Địtmẹ cô cành cao vừa thôi, có chút cứt óc thì vét, vứt lên đây cho Chi Bộ thẩm tý đi. Hệ Hệ

  Zì Mọi Zợ
  ——-
  Địtmẹ , cứt óc của Zì hết zồi hay sâu mà câm mõm lâu tía. Hệ Hệ
 14. #14 by minhhuong on 2011/02/22 - 23:51

  Search từ “xuống đường” trên youtube được cái này kekeke:

   

  Hehehe, cũng là xuống đường đấy thôi

 15. #15 by voong ngau pin on 2011/02/22 - 23:54

  053-4.jpg địt mẹ trong thời gian chờ đợi mời chi bộ thưởng hoa  địt mẹ

 16. #16 by minhhuong on 2011/02/23 - 00:02

  Up vài bài hát nữa lên nghe Hương ơi !@ Ky

  ———————

  Được, chơi liền, đằng đéo nào cũng chả làm gì trong lúc chờ cơm chín cùng với chờ Trung Tướng kính yêu, sư bố Trung Tướng.

   

  Ờ nhưng, con rồng cháu rống như mình thì phẩy chơi nhạc cách mạng hừng hực đỏ rực! Để mình kiếm trong list karaoke xem bài nào rực nhứt. Kekekekeke

 17. #17 by LUUMANH on 2011/02/23 - 00:07

  Báo cáo chi bộ, em đợi mai mới đong nên chủ quan hông để ý mải họp nghị quyết. Đúng là đong()/. Thôi mai giá nào em cũng sơi

  À. Báo cáo Đảng Ủy em cai nói tục trong diều kiện cho phép, mời chi bộ cứ thả cửa chửi nhá
 18. #18 by voong ngau pin on 2011/02/23 - 00:08

  Nào cùng túm lại tình hình Kinh tế Lừa:
  Hệt như 1 anh nghiện nặng,,đầu tiên giấu đc vì he he “chà đồ nhôm” tức nhà có của bán dần
  rồi đã bán hết đồ,sinh ra đổ đốn
  giờ thì sạch sẽ,sinh ra cào cấu,
  đập đầu vào tường,địt mẹ giờ sẽ liều địt mẹ,
  kết hối kết kim ,đổi tiền,địt mẹ túng bố mài chơi tất
  Tầu chuyển cho tý xiền từ HK sang như em Ky nói thì chỉ đỡ vật thuốc đc vài ngày,,mà Tầu thì cũng có nhiều vấn đề,tiền có phải vỏ hến đâu mà nuôi ông nghiện,,
  giờ thì in tiền in tiền in tiền,nhưng cái này cũng như tiêm sái thuốc,,đỡ vật nhưng chóng chết
  ôi lừa,khốn nạn thân lừa,,,

 19. #19 by voong ngau pin on 2011/02/23 - 00:12

  báo cáo chi bộ ảnh này anh chụp sáng mồng 1 tết,năm mới anh phóng xe xuống chân cầu Thanh trì địt mẹ chi bộ đéo bao giờ đoán đc anh làm gì đầu xuân đâu

   
  ỉa mừng xuân địt mẹ

 20. #20 by voong ngau pin on 2011/02/23 - 00:14

  địt mẹ dì lồn đéo thò cổ ra anh sì pam vỡ quán địt mẹ
  em Hương yêu  bốt mấy bài ca nhạc nủi hoành tráng đi em

 21. #21 by Congdanngoanhien on 2011/02/23 - 00:30

  Địch pẹ Zì, anh bú bia chờ Zì lên tham vấn quả giá lương tiền, say mịa nó rồi mà đéo thấy gì đâu, địch pẹ Zì

 22. #22 by voong ngau pin on 2011/02/23 - 00:37

   chưởi nữa đi cô ngoanhien,,,anh cũng đang uống chờ Dì,,có con gà đang nướng trong lò ke ke,,,nhặc em Hương đâu rồi?Ky tham luận đi em,,,tầu chở tiền mới in đã về Lừa rồi phỏng???

 23. #23 by Lucky on 2011/02/23 - 00:44

  @ Pin : làm gì mà spam khiếp vậy ? Hoa bên dưới tên gì mà nhìn lạ qua dzậy ?
  Xiềng Lừa về rồi , về rồi . nghe Pin nướng gà thèm chảy dãi đây nè . Đang diet đéo ăn được , huhu

 24. #24 by voong ngau pin on 2011/02/23 - 00:49

  @ Ky
  tên hoa là FISCHIA,anh ko biết tiếng Việt là gì,ke ke ke
  Lừa có thể bị đưa vào CPC không?nếu bị vào thì thật là thiệt đơn thiệt kép,,,,,,,

 25. #25 by Dragonfly on 2011/02/23 - 00:50

  Ky

  ————
  Anh đọc không hết em có thể nói số lượng xiền về là nhiêu không em. Hệ Hệ
 26. #26 by Mit on 2011/02/23 - 01:00

  Ui, địt mẹ mấy thằng realtors này….chị mài đang cần tiêu bớt đống Tơn mà chúng mài đéo tìm được info cho chị mài là sâu là sâu?!?

  @ Ky
  Hoa đấy là Fuchsia, có nhiều mầu trông rất cute…

 27. #27 by Mit on 2011/02/23 - 01:06

  Sáng nay thế nầu ấy nhỉ, pót hình cũng hông xong….sorì chi bộ…hehehe

 28. #28 by minhhuong on 2011/02/23 - 01:12

  Ơ, nấu xong cả cơm thịt rau rồi mà bố ấy vẫn chưa tỉnh giấc à?????

  Mẹ, đã thế em gào dân ca quan họ Bắc Ninh chua loét như khế, ỉ ôi như đi ỉa xem bố í còn ngủ nổi nữa không, kekekeke

   

   

  Mẹ, nghe kinh dư thế này mà không chịu dậy thì cho bài “Lý ngựa Ô”  vào đầu bây giờ

 29. #29 by Mit on 2011/02/23 - 01:19

  Hôm qua có cô nầu muốn đi du học để nuôi gia đình í?  Chắc cô cổ đang nghĩ đến ra ngoại quốc, kiếm được một công dân, làm hôn thú rùi ở lại.  Chiện học chỉ là thứ yếu.  Chi bộ biết cô vện Tàu hiện thời của đại ca Murdoch, from Down Under, cũng từng đi con đường này hông…hehehe

  Nếu cô này du học Mẽo, kiếm được cái hôn thú thì cô cổ sẽ có residence card để đi làm việc legally.  Sau 3 năm cô cổ sẽ thành công dân Mẽo, tất nhiên đi học lại hông bao giờ khó ở Mẽo nếu có quyết tâm muốn đi học.

  (Pa Mít chồng từng là mát-tờ EE già nhất khoa năm nẳm….cô cổ học lại từ cử nhân đấy nhá….hehehe)

 30. #30 by minhhuong on 2011/02/23 - 01:20

  Hé hé hé, quả dân ca quan họ kia đủ độ chua chưa chibộ?

  Nhất là thể loại bố nào tuần tuần cạo lông tai với rửa màng nhĩ bằng ô xi già thì đẩm bẩu nghe quả quan họ kinh dị của em là bật mẹ nó dậy

 31. #31 by AC.Ngoc on 2011/02/23 - 01:33

  Tướng Thối chắc sang Quan chẩu uýnh Gốp mẹ.Chi bộ cho hỏi mới.
  Anh đang ôm con Chung cư ngoài Hà Lội.Từ năm ngoái tới giờ đéo thấy ma nào hỏi.Mấy hôm nay lại có mấy thằng gạ là sao.Trong lúc Tơn mới cả Gold đang sốt sình sịch sao?
  @TT:Hôm nào mời Tướng thối vào uýnh sân Golf này nhế.Đang là được bình chọn là 1 trong những sân thách thức nhất Châu Á đới.Tất nhiên cũng là bỏ xiền ra PR thui.hehe.

 32. #32 by Italiano on 2011/02/23 - 01:36

  Này thì xuống đường này

  Hehe, nhưng quả này nhẽ ko áp dụng được ở Lừa nhỉ!
 33. #33 by Lucky on 2011/02/23 - 01:43

  @ Hương : Ky ngất trên cành quất với cái dân ca ý rồi . Sợ quá

  @ Lài : nước mie chuyển qua 2 lần , mỗi lần 500 trẹo Tơn anh .

  @ Mít : Ky điếu hiểu sao cô bé ấy học ngoại ngữ ( Vào Uni ít nhất 2 ngôn ngữ, học ở trương 2 ngôn ngữ nữa là 4  – bên này học ngoại ngữ ra trường là nó bèo 4 ngôn ngữ )  , ở Lừa giảm 1 nữa, còn 2 thôi thì con bé phải đọc được không gúc được các NGO, hoặc ít ra cũng biết đến EMW đang hoạt động tại Lừa, Mít nhỉ .
  Không có số liệu để đánh giá tổng quát ,  thấy ở nhà mình, tụi trẻ ít tự tìm phương án giải quyết vấn đề cho mình, cứ muốn đưa cuộc sống của mình cho người khác quyết định . Kỳ ghê Mit ha????

 34. #34 by minhhuong on 2011/02/23 - 01:58

  @Ky: quái, bài kinh dị thế mà bố ấy vưỡn chưa tỉnh dậy là sao

  Đã thế cho 1 quả quái vật hơn nữa. hố hố, đi tìm cho bố ý không những bật vội dậy mà còn phải khóc thét lên

 35. #35 by Lucky on 2011/02/23 - 02:00

  @ Hương : bố ý ngủ mie rồi , giờ ở Lừa 1h sáng

 36. #36 by minhhuong on 2011/02/23 - 02:05

  @Ky: ôi, bố ấy ngủ từ lúc chiều cơ mà Ky

   

 37. #37 by Mit on 2011/02/23 - 02:13

  @ Ky

  Mít hông biết các điều kiện để xin vầu làm cho NGO hay EMW tại Lừa dư thế nầu, dưng Mít đồ rằng cái gì về đến Lừa nó cũng trở thành cơ hội để vòi tiền cho đám in charge of hiring locals. 

 38. #38 by Mit on 2011/02/23 - 02:32

  thấy ở nhà mình, tụi trẻ ít tự tìm phương án giải quyết vấn đề cho mình, cứ muốn đưa cuộc sống của mình cho người khác quyết định@ Ky

  Cô này cũng có phương án đấy chứ.  High risk thôi….hehehe  Mít biết vài gia đình dư vậy, gửi con sang đây đi du học và privately nhắn nhủ bạn bè và bà con tìm chỗ tử tế để giới thiệu con gái họ có chồng ở lại.  Mà toàn là dững gia đình thuộc hàng khá giả trong Sè Goòng nhá.

 39. #39 by Mit on 2011/02/23 - 02:35

  Thôi Mít phải chạy ra ngoài xài bớt tí Tơn rùi….hehehe  Tối về hóng mụ Zì với chi bộ.

 40. #40 by Dragonfly on 2011/02/23 - 03:07

  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ bắt anh thức đến jờ nầy hóng mà đéo són được gì à? Chán kinh. Hệ Hệ

 41. #41 by Dragonfly on 2011/02/23 - 03:10

  Ky

  ———–
  Cảm ơn cưng nha, quá muối bỏ bể, hay là em cướp mic của con Zì Mọi Zợ về vụ này đi. Địtmẹ cu Kiếm chỉ được cái chém gió vườn hoang chắc chết mẹ nó zồi. Hệ Hệ
 42. #42 by Lucky on 2011/02/23 - 04:37

  @ Lai : Nói cái gì mới được , Lai théc mec gì thì hỏi Lucky mới nói được . Hố hố , con khóc Mẹ mới cho bú chứ !

 43. #43 by Dĩ Khả Bất Giới on 2011/02/23 - 04:53

  Khẹc Bua huynh chắc hôm nay thua cá độ rồi chứ. Thằng Real hôm nay xui quá, hết đập cột dọc mới cả xà ngang!


  THôi 1-1 cũng ok nhá!
 44. #44 by minhhuong on 2011/02/23 - 05:35

  Thôi chán đời quá, em phắn.

 45. #45 by Dom-dom on 2011/02/23 - 09:16

  Anh đang ôm con Chung cư ngoài Hà Lội.Từ năm ngoái tới giờ đéo thấy ma nào hỏi.Mấy hôm nay lại có mấy thằng gạ là sao.Trong lúc Tơn mới cả Gold đang sốt sình sịch sao? @ Ngóc
  Bán được thì cân nhắc mà bán kể cả lỗ. Anh ở ngay Hà Lội đây ôm quả cc từ cuối 2009 giờ chỉ mong bán bằng giá cũng chưa thằng nào hỏi mua. Xiền ấy mà vào đất thì đĩt mẽ ít ra cũng gấp 3 rồi.

 46. #46 by vangson.donkey on 2011/02/23 - 09:16

  Hố hố….kiểu này có lẽ Zì thối ăn quả thượng-mã-phong miej nó rùi! Ditme ngủ từ 8h tối, đêm déo dậy nủi xem Rê-an đá banh…lã quá lã quá!

 47. #47 by Mr. Tran on 2011/02/23 - 09:23

  ôi, nghe quả Quan họ của Nữ gúc sỹ mà sáng ra không cần cafe cũng tỉnh ngủ hehe.

   

  hôm nầu nàng chơi quả “Bèo dạt mây trôi” đê, mỗ đặc biệt kết bài nầy.

   

  Tướng thối chăm chăm đang hóng dưng ngồi yên cho có vẻ nguy hiểm đấy mà

 48. #48 by LUUMANH on 2011/02/23 - 09:33

  Ơ con khỉ vẫn ở Thườn tín chưa về à, hay bọn Bệnh viện tâm thần khóa nẹ nó cổng.

  @ Ky: Đầu năm đến giờ bơm mỗi đợt 500 thì quá ổn rồi còn gì, thế mà thế nào vẫn ngựa phi thế nhỉ. Chân đứng trên cái gì mà không đỡ được hay do tâm lý nhể. Nhẽ do hết lòng tin vào bọn quần đùi áo véc chăng. Thế thì mẹ trung bình cho uống trẹo tơn/tháng may ra mới gượng được
 49. #49 by LUUMANH on 2011/02/23 - 09:41

  Trạn đợt này bỏ mẹ việc xuống đường trước rồi à. He he lúc nào chém giết xong thì a lô anh đi hôi cả nhá

 50. #50 by Dom-dom on 2011/02/23 - 09:52

  Trong lúc chờ đợi Nữ Gúc sỹ so dây thanh luyện giọng, Anh mời Cu Trạn nghe tạm Kiều Hưng nầy: