The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by minhdung on 2011/02/22 - 10:47

  @Lài chết dẫm đéo đâu về có cái avatar hãm chầy đéo chịu.

 2. #2 by Bia on 2011/02/22 - 10:47

  @mm: ủng hộ như Cụ bÔ ?

 3. #3 by Bia on 2011/02/22 - 10:52

  @Lài chết dẫm đéo đâu về có cái avatar hãm chầy đéo chịu.

  Mới đi đái từ Triều Châu về

 4. #4 by Lucky on 2011/02/22 - 10:52

  @ Bất minh : ủa , hình như Nam Triều Tiên , Lừa gọi là Hàn Quốc mà . Làm Ky hiểu Nam Triều Tiên là phía Nam của Triều Tiên  .

  Ok , cô mm định nói đến 9x Hàn Quốc khủng hoảng chứ gì . Ditme , lúc đó là chương trình thử nghiệm kinh tế tập đoàn sơ khai của cỏn bị thất bại, thèn lãnh tụ đứng ra xin lỗi toàn dân, chính phủ thay máu , rất trách nhiệm nhé . Dân mới giúp .

  Mà nói đến nó làm Lucky nghĩ đến Lừa , đitme cái gì biết chước không làm, đi copy mô hình kinh tế tập đoàn thời sơ khai của bỏn, làm Vina-shit chìm xuồng , kéo theo hệ lị chưa biết đến khi nào mới hết  mà trước mắt là tín dụng giảm điếu ai cho vay nữa , mới củ khặc lúc này ở Lừa .

  Lại thêm cái trò nhà nước nhúng tay vào các doanh nghiệp lớn, tạo ra chuyền độc quyền kinh doanh như xăng , điện …nên mới tăng giá đột ngọt lúc này , mà mùa khô, đitme điện vẫn thiếu nhé . Chưa hết, chuyện chuyển đổi thành phần kinh tế sang cổ phẩn cũng rất mập mờ trong việc đánh giá giá trị  ,  tiền từ túi công trở thành túi riêng của lũ lãnh đạo tập đoàn .

  Chũi Lừa có mà đến sáng .
   

 5. #5 by minhdung on 2011/02/22 - 10:55

  @mm: ủng hộ như Cụ bÔ ?

  @: Bô và một đống thằng tinh hoa thời thởi như Bô đéo thể đéo cống Vàng cho anh Cụ. Địt mẹ anh Cụ gian vãi cả cứt ra. Có ./ ý mà tự dưng tài sản của nó nó vác cho Bê.

  Ngay cả ở Nhật, Thái, khi chính phủ cần cũng vay dân trả dân đàng hoàng. Đéo có cái kiểu ăn cướp như ở Lừa.
 6. #6 by Lucky on 2011/02/22 - 10:55

  @ Lài :  anh iu , anh iu 
  Kiếm định nói đến việc Mẽo bức tử nước mie ,buộc phải tăng đó mà . Trò này Mẽo nó hót cả mấy năm nay  rồi mà nước mie có nghe điếu đâu .

 7. #7 by Lucky on 2011/02/22 - 11:06

  Thôi em lại đi ngủ đây, không mai ngất ngất chúng nó cười cho .

 8. #8 by minhdung on 2011/02/22 - 11:08

  Kiếm định nói đến việc Mẽo bức tử nước mie ,buộc phải tăng đó mà . Trò này Mẽo nó hót cả mấy năm nay  rồi mà nước mie có nghe điếu đâu.


  @Ki: Kiếm hôm qua dọa anh sợ tè ra quần. Còn bảo hôm nay viết tham luận, hehe. Anh đợi mãi chưa thấy nè.

  Kiếm nhìn tình hình kinh tế tuyền cầu nhẽ lởm quá? Tầu nó có cứt ý mà chịu Mẽo như Nhật chịu Mẽo thời thởi.
 9. #9 by Bia on 2011/02/22 - 11:22

  Ngay cả ở Nhật, Thái, khi chính phủ cần cũng vay dân trả dân đàng hoàng. Đéo có cái kiểu ăn cướp như ở Lừa.@Phe

  Ậy chệt! sao chụ lại lợ lơi thệ. Cuợp mô? mượợn chợ. Muợn cọ dậu cọ sụng đang hoang mờ.

 10. #10 by Bia on 2011/02/22 - 12:03

  thì cửn thựn 88 đấy


  @ Kiếm: Địt mẹ anh đéo số má gì, anh sợ cái đéo gì. Nói như anh cả trăm nghìn thằng nói. Số má như mấy thằng Điếu cày, Định, Thức thì mới quy vào 88 chứ, hehe.

  Tội nợ nó có số. 88-89 nhiều thằng muốn chết mẹ dưng có dính số đâu, như bà Zì vẫn ao ước có một ngày dấy thui (ở còm nào lâulâulà quên mẹ).

  Chi bộ có ai nghe chuyện ném hòn đá xuống ao vuỡn bị khép 88-89 chưa? hềhề.

 11. #11 by Bia on 2011/02/22 - 12:12

  (Mà chuẩn bị có luật đất đai mới rùi đấy nhế con Bia ế kia!)DG

  Đâu đâu? mới đâu? sửa và bổ thui, mới cứt. Khi nào cứt là SH của DáiGẻ thì khi ấy mới gọi là mới nhé. không thì chỉ chai mới bia cũ.

 12. #12 by Hầm Hập on 2011/02/22 - 12:23

  Địchmẹ hổmrày anh nghe đồn rùm lên về cáidụ trungương chửnbị pháthành tờ bôlime có giá một trẹocụ nhằm cứu vãn tìnhcảnh lầmthan hiệntại-chưabiết-bâugiờdứt của lừa phỏng? Bựa nào rành chém cho anh sáng củsọ phát. Địchmẹ chibộ phát nữa

 13. #13 by Dom-dom on 2011/02/22 - 12:32

  Tiền- Vàng- Tơn mãi nhực cạ đầu lâu. Mời sang nhà anh nghiên cứu cách dùng condom của người Kinh này:
  http://vn.360plus.yahoo.com/Dom-dom/article

 14. #14 by ongcu69 on 2011/02/22 - 12:37

  Chi bộ khai sáng anh phát: 

  Phát hành tờ 1 triệu Cụ thì khác gì phát hành 2 tờ 500k nhỉ?
 15. #15 by ongcu69 on 2011/02/22 - 12:46

  nghe đồn rùm lên về cáidụ trungương chửnbị pháthành tờ bôlime có giá một trẹocụ nhằm cứu vãn tìnhcảnh lầmthan hiệntại-chưabiết-bâugiờdứt của lừa@ Thằng Hấp


  Phát hành tờ mệnh giá to thì cứu vãn cái ./ gì?
 16. #16 by Hầm Hập on 2011/02/22 - 13:19

  Phát hành tờ 1 triệu Cụ thì khác gì phát hành 2 tờ 500k nhỉ?@Chín tái
  Đù má thằng chín phát. Phát bẩu như bòi. Ở xứ lừa thì mỗi lần tung tờ tiền mệnh giá mới thì y như rằng vậtgiá nó được gắn mẹ tên lửa vào cứ thế mà phóng. Mà nó là hệ quả của việc tiền ông cụ tiến dần tới chuẩn giấy chùi đít An An.
  Thời thởi lúc tờ 100 ngàn cụ vừa ra thì tô mì gõ chỉ nhõn 2 ngàn cụ, rồi khi tờ 200k – 500k ra chợ thì địch con mẹ, tô mì gõ nhảy phát lên 8 ngàn cụ mà chất lượng khác điếu. Thế thì tờ 1 trẹo cụ mà ra chợ thì nó phải lên 20 ngàn cụ chứ? Vật giá tăng gấp đôi trong vòng 2 năm. Lồn mẹ cũng ko tệ chi bộ nhờ.

 17. #17 by manowar on 2011/02/22 - 13:46

  Các cô ngu như lợn, anh vừa đi cafe với Bê về, các bạn ấy bảo đéo phát hành tờ 1tr, các bạn ấy chuẩn bị phát hành tờ 2tr thôi, tiên sư bố các cô cái nữa cho thơm mõm

 18. #18 by ongcu69 on 2011/02/22 - 13:51

  Ở xứ lừa thì mỗi lần tung tờ tiền mệnh giá mới thì y như rằng vậtgiá nó được gắn mẹ tên lửa vào cứ thế mà phóng @ Hâm Hấp


  Cô nhầm mẹ giữa fact và cause rồi. Anh phải chạy rồi. Để tên khác ỉa vào mồm Hấp nhế.
 19. #19 by Già Không Đều on 2011/02/22 - 13:59

  Phát hành tờ 1 triệu Cụ thì khác gì phát hành 2 tờ 500k nhỉ?( Cô 69)

   

  1 – Chi phí in tiền sẽ rẻ hơn được một nữa, bỏ ví mỏng và nhẹ hơn.

  2 – Biến cả nước ai cũng dễ dàng thành triệu phú, chỉ cần làm công nhân may công nghiệp sau một tháng lãnh lương, or chỉ cẩn làm phò 2 nháy trong một ngày đã là triệu phú rồi, không cần tham gia với Anh Sâm Lại trên VTV3 mỗi tối thứ ba làm gì. 20. #20 by Hầm Hập on 2011/02/22 - 14:04

  Chắc đến cuối năm nay tiền ông cụ sẽ dư lày:

  <img src=”http://img121.imageshack.us/img121/1599/june15article.jpg”>

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/22 - 18:29

   Địt mẹ lần sau mà xìbam nữa thì Zì zóa mẹ cồng đấy Hập nhế.

   Ảnh của Hập đây:


 21. #22 by Mr. Tran on 2011/02/22 - 14:10

  sâu lại chỉ dừng lại ở 1 trẹo hở chi bựa?

  hôm trước mỗ đã chẳng hỏi rồi mà đéo Tiến sỹ Kinh tế xa lông nầu chịu trả lời.

  Bê đã in thì sẽ tuần tự 1 trẹo, 2 trẹo rùi 5 trẹo luôn cho nó máu

  Đề nghị cô Pín update ngay thông tin nầy cho cái bọn làm chương trình bỏ mẹ nầu đấy mà cô đã từng bốt bên FB

 22. #23 by minhhuong on 2011/02/22 - 14:23

  In thì in mẹ tờ 3 trẹo cho nó độc đáo không đâu có cả, chứ lị! 1 trẹo thì thường quá thường quá 

 23. #24 by Già Không Đều on 2011/02/22 - 14:34

  Mấy Cô thư giản ngắm tí tờ 500 tỷ của Nam Tư cũ năm 1993, của một thời gọi là..siêu lạm phát này. Tờ này thời đó mua được 2 quả trứng gà.

  Nếu không có mệnh giá khủng thế, thì đi mua cái xe máy làm phương tiện chạy xe ôm phải đóng một container 40 feet tiền mệnh giá nhỏ mà đi mua ah?

  Cùng một giá trị, tiền Ông Cụ giờ ôm còn nặng và đầy hơn tiền Kíp Lào, chỉ được được Bô li me sáng sủa sạch sẽ tinh tươm không thấm nước tí thôi.

 24. #25 by Già Không Đều on 2011/02/22 - 14:43

  Hôm Anh ngồi uống trà bên Quảng Châu, bi bô một hồi thì rút tiền Lừa ra tặng kỷ niệm mấy bà già ngồi cùng bàn, Anh rút tờ 10000 VND ra lì xì mỗi bà mỗi tờ, bà nào cũng trố lên Ui sao cho tao nhiều thế, đến 1 vạn khoai ( yi wan qian)  luôn ah, thôi ngại lắm ai dám nhận. Anh mới bẩu tặng chủ yếu là có hình Hủ Chư Mỉnh thui, chứ nó chỉ có 3 Khoai ah, được cái bánh bao hông nhân. Cả bàn cười sù sụ rùi bẩu Anh ký tên lên tờ 10 ngàn đồng he he, địt mẹ ai cũng nhìn mình như Châu Nhuận Phát í. Hôm đó Anh bay hết 10 vạn Cụ su vơ nia ha ha.

 25. #26 by dark30 on 2011/02/22 - 14:43

  sâu lại chỉ dừng lại ở 1 trẹo hở chi bựa?
  hôm trước mỗ đã chẳng hỏi rồi mà đéo Tiến sỹ Kinh tế xa lông nầu chịu trả lời.@Mít tờ dot Chạn
  Nền kinh tế tiền mặt hãm lìn của Lừa sẽ sớm đi vầu dĩ vãng thui cô. Chạn nhét túi tờ 1 trẹo Ông cụ đi bú bia hơi và ịch phò cỏ là xông xênh rùi.

  Chứ tờ 5 trẹo Cụ trong quần, lúc ịch phò Chạn cứ mãi lo ngáy: địt mịa Cụ còn đó không? Cụ còn đó không? Thì làm ăn được lìn gì hử cô!

  Còn nếu Chạn đi mua Mẹc, bank để làm chó giề or cô cũng đíu có gan đem them nhìu tiền mặt Cụ đâu nhề. Địt mịa chỉ hóng là tài! 

 26. #27 by Mr. Tran on 2011/02/22 - 15:16

  @Tiến sỹ xa lông Đác: ui địt mẹ ngày xưa ngài có bao giờ nghĩ đến việc cầm trong tay tờ 500k không ngài?

  nền kinh tế củ quặc nầy dĩ vãng vầu lúc nầu đéo ai sure, trên quán chỉ chém cho sướng thôi ngài ạ. Hạ được Bê cũng hơi lâu đấy!

  ngài chắc cũng biết bọn Zim-ba-bòi có tờ 1 trăm nghìn tỷ thì cái tờ 5 trẹo có là cái lìn gì?

  lúc đấy liệu có được 2 shot phò cỏ không mà ngài nói chiện cao xa mẹc mới chả mung thưa tiến sỹ xa lông?

 27. #28 by tieuthithi on 2011/02/22 - 15:45

  @Em Thi còi bốt cái ảnh chân dung làm anh tương tư quá cơ, hehe. Em đọc ở đây
  he he anh Dũng muốn ngắm em thì sang nhà em mà ngắm , ảnh em để đầy trong album mờ .Thỉnh thoảng vẫn có vài già hói lẻn vầu ngắm rùi chẹp chẹp đới . Ngắm  chán đi rùi bói nốt cho em xem có xuất ngoại được hông coi, hôm nọ đang bói dở ke ke
  Em quẳng mẹ nó việc với vàng với tơn với nhập với xuất mả mẹ gì nữa ra khỏi đầu em cho nó nhẹ rùi he he … đi chơi  thui

 28. #29 by tieuthithi on 2011/02/22 - 15:47

  à quên , cám  ơn anh về cái link

 29. #30 by dark30 on 2011/02/22 - 15:57

  @Chạn: Ui cô bật lại iu quá đi, nhưng sao cô lại dẫn chứng y như bấu đãng thế hở giời. Tờ 9 số zeros của thằng Zimbabwe tồn tại được bao lâu vậy cô? Mệnh giá Ông Cụ cao vô đối rùi, kể từ khi thằng Zimbabwe bỏ mịa 12 zeros, mời xem link.

  Anh đíu tin có sẽ có tờ 5 trẹo, nếu có thì chuẩn bị đổi tiền đi là vừa. Vì sâu? Nhiều zeros quá Lừa đếm sao nủi hử Cô. Hehe để bữa nầu post tờ tiền Zimbabwe của anh cho cô hết mịa nó hồn!

 30. #31 by Mr. Tran on 2011/02/22 - 16:12

  @Đác: ui, đổi tiền 2 lần rùi nhỉ. đổi phát nữa thì tèo mẹ luôn.

  đéo đổi thì có 5 trẹo hay 5 tỷ khác đéo gì nhau. 1 mớ rau thôi mà

  nhẽ cuối năm nay sẽ có tờ 1 trẹo thật.

  địt mẹ, nghĩ cảnh tương lai được lĩnh lương vài tỷ 1 tháng mà sướng teo mẹ kèn

  p/s: chừ mà cô lùng được tờ 1 trẹo Vê nờ đê có đóng quả dấu “tiền mẫu” mới quý hehe

 31. #32 by Già Không Đều on 2011/02/22 - 16:17

  Cô Trạn, 5 triệu VND này, tiếc là Lilama phát hành chứ hổng phải Anh Rich he he, xem cho zui

 32. #33 by Mr. Tran on 2011/02/22 - 16:25

  @Già lung tung: nhẽ cô cũng chơi tiền?

  ôm tiền ta sang Khoai Tây bán theo kiểu đồ su-vơ-nia nhẽ được nhiều hơn ra ngân hàng đổi, nhỉ.

  kiểu dư năm trước mỗ cắn răng mua tờ tiền của bọn Zim-bòi giá 120k, gấp mẹ mấy lần giá của nó rùi còn gì

 33. #34 by Già Không Đều on 2011/02/22 - 16:31

  Thực tế trước đây Lừa vẫn dùng tiền có kỳ hạn mệnh giá cao hơn cả mệnh giá 500k hiện nay, gọi là ngân phiếu , nhưng phải thu hồi lại sau thời gian cố định or không còn giá trị sau thời hạn thanh toán, chứ nếu đéo có ghi giá trị thời gian thì thành mẹ tiền lưu thông dài dài luôn rùi.

  Về cơ bản, nó là tiền mệnh giá lớn. Địt mẹ có thời mấy quan đi nhậu có tay vịn, ăn nhậu hát hò nhảy nhót bét nhè, ra thanh toán chìa có mấy tờ ngân phiếu là xong, nhẹ tênh và rất oai nữa.

 34. #35 by voong ngau pin on 2011/02/22 - 17:24

  Đề nghị cô Pín update ngay thông tin nầy cho cái bọn làm chương trình bỏ mẹ nầu đấy mà cô đã từng bốt bên FB
  009-1.jpg

 35. #36 by voong ngau pin on 2011/02/22 - 17:27

  chương trình 1 triệu £ drop của truyền hình Anh quốc,,,mẹ bọn chó tư bản nó đã ngửi ra vấn đề từ năm ngoái,,,lũ chó thâm thật

 36. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/22 - 18:27

  Ui địt mẹ Zì buồn ngũ quá đi ngũ fát rùi tí nữa vầu chưởi cụ các cô lên.

 37. #38 by Kakashi on 2011/02/22 - 19:01

  hố la chi bộ, cho anh zới thiệu bạn anh, one red seed. Chi bộ 0 được dìm hàng đâu đấy. 38. #39 by Hầm Hập on 2011/02/22 - 19:34

  Ơ quả ảnh đem từ imageshack qua bờ lốc của anh ổn mà sao bốt lên quán lại đéo hiện, chỉ có mỗi cốt html thôi làsâu làsâu? Cảmơn bà Zì phát. Àh mà zì chó bẩu anh sìpam vụ quả ảnh nầy hay lí do nầu khác?

 39. #40 by voong ngau pin on 2011/02/22 - 20:11

  dì (!) ngủ dậy chưa…cho ý kiến chỉ đạo đi thôi….ăn khí lồn đến nơi rồi,,

 40. #41 by minhhuong on 2011/02/22 - 20:27

  Éo gì hôm nay em lên ngân hàng xem tình hình giảm lãi xuất đặng mặc cả vụ vay vốn thời xưa. Nó mà đéo cho thì em đi ngân hàng khác bây giờ, thời buổi Xiền ít – Ngân hàng nhiều cơ mà, kekekeke  

 41. #42 by minhhuong on 2011/02/22 - 20:31

  Sáng nay kết quả là 1 ngân hàng đồng ý mua lại khoản nợ, tổng kết giảm được 7 khìn Euros, hố hố.

  Tẹo nữa đi gặp ngân hàng khác, em sẽ thắc mắc như sau: sao nó giảm mà mày không giảm được hơn nó à? Kém tắm thế à?

 42. #43 by minhhuong on 2011/02/22 - 20:33

  Tình hình bạo động và kinh tế sụt sùi tự dưng lại tốt cho quả nợ của mình mới hay chớ, hớ hớ hớ

 43. #44 by minhhuong on 2011/02/22 - 20:36

  Ờ mà Trung Tướng đâu rồi mà không biên nốt (11 phần – 4 phần) còn 7 phần nữa đâu?

  Khí thế vìu bên lốc Bắp Ngô giảm rõ rệt, bởi thiếu chỉ đạo 2 ngày liên tiếp.

 44. #45 by minhhuong on 2011/02/22 - 20:47

  Ui sướng quá đi mất, kiểu đéo gì cũng là tiết kiệm được bét nhất 7 Khìn Euros, hố hố hố, 1 ngày đẹp giời!

  Tâm trạng rất đỗi phứn khởi của em hiện nay, ôi nó lâng lâng xao xuyến, khó tả quá đi bà con ơi.

  Xiền không phải là tất cả, dưng nó làm cho ta tìm ra hạnh phúc nhanh hơn, cao hơn và xa hơn

 45. #46 by Lừa nhà quê on 2011/02/22 - 20:50

  18:27 22-02-2011

  mới sáu jưỡi đã kêu buồn ngủ, ăn ngủ điều độ thế này thì khai sáng thế đéo, hử zì Bựa

 46. #47 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/22 - 21:08

  Chào cả nhà. Tôi mới về. Trung Tướng có vẻ bận bịu quá nhỉ, đi ngủ lấn luôn vào giờ ăn tối thế này. Rồi đêm chả nhẽ mắt sáng trưng cả đêm? Quá hại sức khỏe, tuy không phủ nhận từ 8 giờ tối trở đi mới đem lại năng suất làm việc cao nhất!

 47. #48 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/22 - 21:10

  Chào Bắp Ngô nhé. Anh rất thích các bài biên trong lốc của em. Đúng là Vàng Son (@Trung Tướng). Chúc mừng em vụ lời xiền Euro nhế.

 48. #49 by Già Không Đều on 2011/02/22 - 21:28

  Địt mẹ, tình trạng đéo bán xăng hay bán nhỏ giọt rùi kiếm lý do nào tự dưng máy hỏng, có chiện gia đình bla bla…không chỉ diễn ra ở các tỉnh nữa mà  đã bắt đầu xuất hiện ngay giữa lòng thủ đô yêu dấu rùi. Ở Lâm Đồng, ai cần mua xăng thì phải 25k 1 lít, đêm thì 30k 1 lít, cánh lái xe đường dài phải alo đặt trước mới có xăng để tạt vào trong hành trình xuyên việt.

  Quản lý thị trường làm được đéo gì khi mà thằng bán xăng bẩu thẳng thừng ở trên rót về cho em nhập được ít quá làm sao em bán nhiều, trách ai bây chừ? Hố hố….

   

  http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/02/ban-xang-cam-chung-o-ha-noi/

   

  http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/kinhte/480625/index.html

   

  http://vtc.vn/1-278132/kinh-te/nha-xe-dat-tien-truoc-de-phong-cay-xang-nghi-ban.htm


  Chuẩn bị đi bộ cho nó thể dục thể thao các Cô ah….

 49. #50 by Hoaimien on 2011/02/22 - 21:44

  @ Chi bộ ơi giải trí tí

  Chi bộ nghĩ gì về vụ cô vợ nhà báo tẩm xăng đốt chồng??? Giống hành hình thời trung cổ quá!!

   

 50. #51 by minhhuong on 2011/02/22 - 21:46

  Thể theo tâm trạng phấn kích của em hiện nay, trong lúc chờ đợi Trung Tướng kính yêu thức dậy hùng hổ còm, mời chi bộ nghe em gào bài “cuộc đời vẫn đẹp sao”  Đẹp đéo tả được