The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/22 - 01:47

  Đúng là sống trên đời không gì khổ bằng bị tiền vật, mà đã là Lừa thì bị món này nó ám suốt đời. Tôi đang chạy giấy phép xây cái nhà nghỉ kiếm cơm qua ngày, hị hị, tiền với chả bạc, đến khổ!

  Trong nhà thì đang có người bị gút mới cả viêm gan siêu vi C, nghi ung thư nữa, ôi giời đất tổ cụ. Trung Tướng từng nói câu gì mà đại khái kiếp trước ở ác, kiếp này làm Lừa, tôi thấy cũng rất đúng. Sinh ra làm công dân xứ Lừa tức là có xuất phát điểm cực thấp => Không có nhiều cơ hội để phát triển trí năng, thể lực, vân vân…

 2. #2 by minhdung on 2011/02/22 - 01:48

  Ui, ĐM, anh mệt rùi, đi khò khò đơi. Ngày mai rảnh anh sẽ chửi cho mớ bã đậu của Dzũng Râu sáng ra về chuyện tình US-China sau nhế.  @Ừ, ừ mai nhá. Viết lách cho nuột vào, hehe.
 3. #3 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/22 - 01:58

  Cám ơn anh Đòm nhé.

  Cô gái này giống hệt hình ảnh của tôi khi bằng chính tuổi cô ấy: một sinh viên 21 tuổi đang mài đít một cách tuyệt vọng trên ghế giảng đường đại học xứ Lừa, và khao khát được thoát Lừa (theo nghĩa đen) bằng mọi giá để cứu gia đình (mà thực ra là cứu bản thân trước.). Có thể thấy cô bé này không thuộc loại học cực siêu đặng kiếm bảng điểm “đẹp” của trường Lừa, để cho mục đích giành học bổng, nhưng như thế không có nghĩa cô bé không có quyền mơ ước và không đủ khả năng để theo học tại một quốc gia có nền giáo dục tử tế hơn trong nước.

  Tóm lại nỗi lòng của cô bé cũng chính là của tôi ở độ tuổi đó. Có điều ý tưởng vay một số tiền cực lớn để đi nó hơi mạo hiểm, nên tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến hị hị hị.

  Không hiểu cô bé này đủ điều kiện theo chương trình của em Lucky không nhỉ? Đọc xong rùng cả mình vì thấy bi kịch trên đời sao mà nhiều quá, mà bi kịch tại xứ Lừa là đau đớn nhất…

 4. #4 by Lucky on 2011/02/22 - 04:25

  Ăn cho lắm vào giờ phải diet với chả gym , mệt bở hơi tai .

 5. #5 by Lucky on 2011/02/22 - 04:53

  Tìm đỏ mắt chẳng biết chổ Dom-dom nói là chổ nào ở vnepress . Hông tìm nữa, ai biết vứt link lên .

 6. #6 by Mit on 2011/02/22 - 05:04

  Đây nè Ky.  Mít cũng phải tìm mãi mới ra….hehehe 

  http://vnexpress.net/gl/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/2011/02/muon-du-hoc-de-cuu-gia-dinh/?p=2#aComment

 7. #7 by Lucky on 2011/02/22 - 05:15

  Tìm ra rồi .
  Công nhận thương con bé , nhưng :
  1 Học ngoại ngữ thì chỉ học tiếng nước ngoài thôi đúng không? Chứ không có chuyên môn như bên kỷ thuật hoặc kinh tế phải không ? Nếu thế thì làm sao học ở trường Lucky được .
  2 “Sang bên này vừa học vùa làm để  gởi tiền về nhà ” – Càng không được ở Đức lợn, trừ làm chui , mà làm chui bị bắt thì mệt lắm , nếu làm đúng quy đinh,thời gian làm việc cho sinh viên ngoại quốc thì 2h mõi ngày . Lương không quá 400€ / tháng .Năm làm không quá 3 tháng .

 8. #8 by Lucky on 2011/02/22 - 05:33

  @ Dom-dom : cách con bé chọn thoát lừa bằng du học ok, nhưng năng lực con bé ” học chỉ bình thường ” và lại học ngoại ngữ , không lấy học bổng ở trường Lucky được. Hiện trên thế giới có nhiều tổ chức từ thiện , con bé có thể làm đơn xin giúp đở  , cách làm đâu khó lắm đâu , khi con bé học ngoại ngữ . Và xin gia nhập đội ngũ của tổ chức phi chính phủ nào đó, và làm việc cho bọn nó . Vừa được đi đây đó , có nhiều cơ hội tiếp xúc thế giới bên ngoài , vừa có lương cơ bản ,, chắc chắn cao hơn ở Lừa . Nếu con bé muốn biết mấy tổ chức này, ới Lucky, Lucky quăng linkk cho .

 9. #9 by Bựa Ninh Bình on 2011/02/22 - 07:55

  50 Dong.jpg
   
  Chầu chầu Chi Bộ. Nhơn dịp nghỉ lễ nên Bõ đi cấm chại 3 ngày gần Mustang Range bên bang Nevada, mới dề để ngày mơi đi cầy.  Đêm qua 1 phò (đĩ ngựa USA) ở Mustang Range bật mí cho Bõ xem 1 tờ polimer Lừa mới toanh sắp ra đời, tương đương với 50 Tơn để bằng chị bằng em đế.
  Tờ Ông Cụ mới này giá trị nhể?
   
  Bõ Hoa Lư
 10. #10 by Bất MInh on 2011/02/22 - 07:58

  Cụ đọc nhưng không thương cảm, hé hé. Cô này muốn thoát nghèo nhanh là không thể. Một nghề nghiệp chắc chắn tại Lừa dù không giàu nhưng vẫn cover cho hai hoặc ba người (tiết kiệm tí). Tư tưởng đi học/ làm ngoài nước lo cho gia đình là không đúng. Sang đó cày cật lực may ra lo được cho chính mình. Có chăng là mẹ cổ sang đấy để ăn phúc lợi xã hội thì mới có cơ hội, chứ cá nhân cổ sang thì kiếm tiền học đã mệt. Sao lo được cho ai khác.


  Việc cổ cần làm là tìm cơ hội ngay tại Lừa. Thay đổi công việc/ Chuyển vào Sàigòn tìm việc (nếu cổ ở tỉnh) sẽ có thu nhập cao hơn. Nếu Anh ngữ khá có thể làm tiếp tân, hành chính.. . tại các công ty Lừa to/ hoặc công ty khoai tây…mức lương cũng khoảng 7tr – 10tr.

  Suy nghĩ của cổ hiện nay không thực tế với tình trạng của cổ.
 11. #12 by minhdung on 2011/02/22 - 08:07

 12. #13 by minhdung on 2011/02/22 - 08:08

  Nếu con bé muốn biết mấy tổ chức này, ới Lucky, Lucky quăng linkk cho .  @ quăng đi Ki ơi, cần gì con bé đấy, trong này ối thằng hóng mờ, hehe.

 13. #14 by Bựa Ninh Bình on 2011/02/22 - 08:20

  @BấtMinh – “Chiều 21/2, bản tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay, trong nền kinh tế và thông tin trên một số diễn đàn mạng đang xuất hiện tin đồn về việc sắp tới Ngân hàng Nhà nước sẽ phát hành đồng tiền mệnh giá 1 (một) triệu đồng.”

  Ngân Hàng Nhà Nước Lừa đúng mẹ! Hoan hô, hoan hô tàng dưng Lừa sắp thoát mấy con số 5, 6, 7, 8 Không. Con phò USA mãi tận Ngã Ba Chuồng Ngựa bên bang Nevada mà nhanh nhẩu nhẩy?

 14. #15 by Bất MInh on 2011/02/22 - 08:20

  Cô Dung, Cụ tự chiến rồi… hé hé. Ông cụ/ ông tơn đã mang hết về nhà. Chuyển đổi cụ sang tơn/ oi/ gold tích cực rồi. Giờ đang đi mua và xe tải xi măng làm panic room chôn xuống đây. Tin đíu gì báo của Bê.


 15. #16 by Đéo Bựa on 2011/02/22 - 08:22

  Địt cụ chi bộ sến với mấy cái vụ báo lá cải làm lìn gì nhở, bà Dì mắc một lần sến roài chi bộ đéo nhớ hả?

  @Kiếm: Địt mẹ Kiếm biết gì thì bốt mẹ tham luận đi cho chi bộ hóng, cứ úp mở làm hàng để làm đéo gì nhở. Hay là đéo biết mẹ gì nên khích đểu để em Ky ẻm bốt hử hử?

 16. #17 by Mit on 2011/02/22 - 08:32

  Chầu chầu Chi Bộ. Nhơn dịp nghỉ lễ nên Bõ đi cấm chại 3 ngày gần Mustang Range bên bang Nevada…@ Bõ

  Chết cười với Bõ, chẳng nhẽ Bõ đi Mút-tăng ran-giơ lúc bu nhà Bõ đang tịnh tâm hử?!?  Cơ mà Mít hông thấy hình xiền, pót lại đi.

 17. #18 by Bựa Ninh Bình on 2011/02/22 - 08:48

  Cô Mít – Bõ lâu lâu được bo cũng dư bo đều chi.  À mà nè bu nó bị cúm zư cô cả tuần nai nên bỏn bẩu bõ vầu xa mạc cấm chại bỏn zưỡng sức.
   
  Tờ polimer mới nè, có 2 cửa sổ trong suốt thiệt polimer.  Thôi zồi mấy tờ Đồng với nhiều số Không Không….
   
  Hehehehe… con phò tóc vàng biết Bõ từ thành phố “mang tên Bác” trước ngày Phỏng Giái nên bỏn bẩu cùng tư vấn mí bõ là “Hội Nghị Diên Hồng cho Toàn Đân Nghe Chăng cho toàn dưng chỉ là vấn đề thời gian ngăn ngắn.  Bỏn đề nghị Bõ đăng ký tài sản giá trị như Ếch Xanh, Nam Trang, Vàng Bạc …  với toà Đại Sứ USA ở Hà Lội; cũng như chỉ giữ chút tờ Đồng cho qua ngày, và nhớ làm copy cái hộ chiếu USA cùng chớ bị 1 cháu PHò chân dài náo đó chôm mất cái bản chánh…. vưn vưn và vưn vưn.
   
  50 Dong.jpg
 18. #19 by Già Không Đều on 2011/02/22 - 08:51

  Cô Bõ up lại hình đi nầu, đéo xem được.

 19. #20 by tieuthithi on 2011/02/22 - 08:52

  Nếu con bé muốn biết mấy tổ chức này, ới Lucky, Lucky quăng linkk cho .  @ quăng đi Ki ơi, cần gì con bé đấy, trong này ối thằng hóng mờ, hehe.

  Ky ơi quăng linhk đi  chị cũng đang cần , cảm ơn em nhá

 20. #21 by Bất MInh on 2011/02/22 - 08:53

  Bựa Bõ, có thấy cái hình nào đâu? Nhẽ quá nhiều số không, nên bị tàng hình?

 21. #22 by deo_co_ten on 2011/02/22 - 08:54

  Không thấy hình ông Bõ ơi, post lại deeee

 22. #23 by mm on 2011/02/22 - 09:00

  Nhớ cảnh năm 9x khi đất nước Nam Triều Tiên đương khó khăn như VN bây giờ thì nhân dân Nam Triều Tiên mang tiền-vàng ra cho chính phủ vay để ổn định đất nước, yêu nước là phải thế chứ! Còn lũ giòi bọ chúng mày thì cứ đòi găm Đô-Vàng thì là gì hả lũ giòi bọ? Sắp tới sẽ kết hối, sẽ qui định mỗi gia đình chỉ được giữ bao nhiêu ngoại tệ-vàng còn lại thì tịch thu, sung công quỹ hết cho chết cha lũ chúng mày đi, bọn chó!!! Muốn sống đàng hoàng như con người thì phải biết hy sinh 1 chút chứ, còn không thì cả đời chúng mày chỉ cắm mặt xuống làm con chó cho người ta iả vào mồm, làm con giòi con bọ ăn cứt, cả đời không bao giờ dám ngẩng mặt lên như con người đâu!!! Còn xuống đường á? Công an-bộ đội nhân dân đã sẵn sàng bắn thẳng những viên đạn được mua bằng tiền thuế của nhân dân vào ngực chúng mày, lũ lợn, bọn giòi bọ

 23. #24 by Mit on 2011/02/22 - 09:03

  Bõ ơi là Bõ, không xem hình Ông Cụ được!!! 


 24. #25 by Dom-dom on 2011/02/22 - 09:04

  Tập tin: Việt Nam Polymer 50 Đồng face.jpg

 25. #26 by Dom-dom on 2011/02/22 - 09:10

  Nhớ cảnh năm 9x khi đất nước Nam Triều Tiên đương khó khăn như VN bây giờ thì nhân dân Nam Triều Tiên mang tiền-vàng ra cho chính phủ vay để ổn định đất nước, yêu nước là phải thế chứ! Còn lũ giòi bọ chúng mày thì cứ đòi găm Đô-Vàng thì là gì hả lũ giòi bọ? Sắp tới sẽ kết hối, sẽ qui định mỗi gia đình chỉ được giữ bao nhiêu ngoại tệ-vàng còn lại thì tịch thu, sung công quỹ hết cho chết cha lũ chúng mày đi, bọn chó!!! Muốn sống đàng hoàng như con người thì phải biết hy sinh 1 chút chứ, còn không thì cả đời chúng mày chỉ cắm mặt xuống làm con chó cho người ta iả vào mồm, làm con giòi con bọ ăn cứt, cả đời không bao giờ dám ngẩng mặt lên như con người đâu!!! Còn xuống đường á? Công an-bộ đội nhân dân đã sẵn sàng bắn thẳng những viên đạn được mua bằng tiền thuế của nhân dân vào ngực chúng mày, lũ lợn, bọn giòi bọ @ Minh Mẫn
  May quá Minh Mẫn lại xuất hiện rồi, nếu không bọn Bựa lại lung tung lạc đề ngay. Cứ phải có mm định hướng thế mới được

 26. #27 by Già Không Đều on 2011/02/22 - 09:10

  Ửa, Cô Đom, tiền cũ thời Cô Thú- y ký tên chứ có phải tiền mới sắp phát hành đâu Cô? Tờ 1 chai brand new đâu? Anh cần xem cái đó chứ. 50 Đồng Ông Cụ chỉ lì xì đứa 3 tháng tuổi nó mới nhận.

  Cô Bõ đang nói đồng 50 Cụ hay 1 chai Cụ tương đương 50 Tơn đới? Địt mẹ Cô rõ ràng xem nầu, Việt với chả kiều Già?
 27. #28 by DG on 2011/02/22 - 09:21

  Suy nghĩ của cô bé trong bài viết kia chưa ổn.

   

  Đọc lướt qua, tưởng như động cơ lớn nhất bao phủ trùm lên toàn bộ bài viết là tình thương và trách nhiệm của cô đối với gia đình, nhưng thật ra chưa hoàn toàn chính xác.

   

  (1) Cô bảo cô muốn đứa em được sống, phát triển trong một gia đình có tình cảm, đặc biệt là trong giai đoạn hình thành nhân cách, và bố mẹ cô thì đang “gây gổ như cơm bữa”, nhưng cô lại chọn giải pháp “ra nước ngoài, định cư  và gửi tiền về”!

   

  (2) Cô bảo cô xác định ra nước ngoài vì dễ kiếm tiền hơn, để có thể gửi về nhà, nhưng sau đó cô lại bảo là “hoàn toàn có thể thành công, hay thất bại, nhưng sẽ là một sự thay đổi”, thế nhỡ khả năng thất bại nó xảy ra, thì làm sao nhỉ? thế với hoàn cảnh của cô trong nước, nó không có khả năng thành công hay sao?

   

  Tóm lại, cô bé này, với giọng văn này, với bài viết tung lên báo này, 80% khả năng là cô đang lợi dụng lòng thương của người đời để đạt được mục đích “thoát lừa” càng sớm càng tốt, nhằm trốn tránh trách nhiệm đối với gia đình cô (nếu có hoàn cảnh  như cô nói), và mơ mộng về một cuộc sống mà điểm xuất phát của nó không phải là thói quen siêng năng lao động, tự lực phấn đấu…

   

  Không ổn tí nào!

 28. #29 by Dom-dom on 2011/02/22 - 09:26

  Mặt sau của tờ tiền ấy đây, chắc là bản in thử từ những hồi định kỷ niêm 50 năm gì đấy của NH chứ không phải là tiền sắp phát hành, nhẽ vậy
  Tập tin: Việt Nam Polymer 50 Đồng back.jpg

 29. #31 by Deobietj on 2011/02/22 - 09:31

  Cái đjt mie thằng dòi Hai em.

  Bao lần mày phát biểu A tưởng mày hiểu dưng mày pha trò. Đến cái ngày mày chành chọe mới cả cá Rô thì A chán mie.
  Djt mje, mỗi lần A vào đây hóng là phải đọc bao nhiêu, tìm hiểu bao nhiêu mà còn chẳng dám tham luận. Vì biết là phải cần học cần đọc nhiều nữa. Djt mje, mày bao tuổi hả mầy.
  Mày bị thần kinh hông hả con. Djt mie làm ăn bao đời để bọn cướp ngày nó tịch thu gia sản hả mày.
  Djt mje Xì bam vừa thôi nha mày. Nhạt như kứt nát. Djt kụ tổ nhà mày phát nữa.

 30. #32 by DG on 2011/02/22 - 09:39

  Bốt cồng xong rùi mới nhòm thấy cồng của cô Lọi, hehe!

   

  Lọi ơi Lọi từ ngày Lọi vầu chơi ở đây anh cứ để ý từng cồng của Lọi để đọc, vì hehe ngày xưa tham luận của anh còn lành hơn Lọi nhiều nữa cơ.

   

  Dần dần nạp bựa vào đọc cho nó tao nhã, ngắt đoạn nhỏ ra đọc cho dễ vào hơn Lọi nhế.

   

  Lừa giờ thật giả lẫn lỗn nhiễu lẵm, Lọi khoan đã vội liên tưởng này nọ các cái vào mình nhế, hoàn cảnh của cô bé trên kia, áp vào phần đa thằng nầu chả thấy giống mình, phải hông Lọi!

   

  Đoạn văn trên vnexpress, chỉ đơn thuần là một đoạn văn, biểu diễn, với động cơ hehe tầm thường, chấm hết!

 31. #33 by Mit on 2011/02/22 - 09:48

  địt mẹ Bựa Ninh bình bốt cái ảnh đéo hiện lên rồi chuồn luôn hả?@ cô Minh

  Mít đồ rằng mụ Bõ này đang cười rung rốn vì cho chi bộ bựa một phen lên mấu…hốhốhố 

  Sư bố Bõ, nhố nhăng quen với dững bọn Lú Liếc,mới cả Fuk to rì…

 32. #34 by Lucky on 2011/02/22 - 09:53

   Chào ngày mới tuyền chi bộ   ( mới chưa tới 4h sáng Đức lợn)

 33. #35 by Lucky on 2011/02/22 - 09:57

  @DG : cảm ơn lời khuyên nhe !
  Điếu hiểu sao cái tật lanh chanh chưa bỏ được . Từ từ nộp bựa sẽ bỏ

  @ Thi + Minhdung : keke  Gúc đi , quán Bựa không được lười . Thèn Wiki nó có cả list ý. Thik cái nào thì tìm đến với nó , chứ cả núi tổ chức mà .

 34. #36 by DG on 2011/02/22 - 10:02

  Cô Ký yêu của anh: Hông phải anh nói em đâu, hehe hôm qua tới giờ đọc tham luận của em anh rất thích.

  Anh đang nói với cô Lọi (Đỉnh cao chói lọi) kia cơ, em ạ.

  Ti nhiên anh vẫn khuyên em ngắt đoạn nhỏ ra, sẽ dễ đọc hơn nữa đấy, và đương nhiên là hiệu quả hơn đấy!

 35. #37 by Lucky on 2011/02/22 - 10:03

  Ditmie thèn lá cả Vnexpress , đọc xong làm chị trằn trọc đéo ngủ được đây này. Từ nay đéo lượn qua mày nữa .

  chủi Dom-dom , chỉ cái của nợ này . Đéo biết thực hư ra sao , DG giải thik mới hiểu tý .

  Từ nay đéo thèm ngó mấy cái này nữa, ditmie Lucky đã ngu rồi, lại thêm ở Đức lợn nữa , điếu có chút trãi nghiệm nào , vào quán để luyện thêm . Đéo được gọi Lucky về mấy việc này nữa nghe chưa . Làm mất ngủ cả đêm vì nó . Hãm lìn

 36. #38 by Lucky on 2011/02/22 - 10:10

  @ minhdung : Cụ Dũng , nó in thêm tiền rồi , về đến Lừa rồi, nhưng không in thêm mệnh giá mới .

  @ Dark : Mao điếu thể tăng được , ngoài khả năng cạnh tranh hàng hóa, nó còn là sứ mệnh chính trị của lũ lãnh tụ nước mie . Nó tăng , sẽ làm cho tăng trưởng chậm không đạt yêu cầu này nọ lọ chai là thèn lãnh tụ out ngay . Chúng nó điếu dại đâu ! Mặc dù hiện nay nó được cảnh cáo chạy theo tăng trưởng tạo ra nền kinh tế nóng , nhưng nó điếu care , chúng nó cũng tư tưởng nhiệm kỳ bỏ mie , điếu thèn nào dám ra quyết định nâng Mao đâu .

 37. #39 by Lagavulin on 2011/02/22 - 10:11

  Thương cô Ky quá, biết bao giờ mới hết bị Lừa nó lừa

 38. #40 by riengtunguyen on 2011/02/22 - 10:14

  1) Chỉ cần B giữ giá đồng xiền.

  2) Chỉ cần B chống được tham nhũng, hối lộ.

  Trong lúc lày 2 chiện trên là hàng đầu, B đang bất lực. Lợm nhở.

 39. #41 by minhdung on 2011/02/22 - 10:16

  @ minhdung : Cụ Dũng , nó in thêm tiền rồi , về đến Lừa rồi, nhưng không in thêm mệnh giá mới.


  @em Ki: Việc in thêm tờ mệnh giá 1 trẹo là không thể kháng cự nếu cứ in tiếp tiền Lừa ra em ạ. Việc đưa tin đính chính tao không có in nghĩa là chuẩn bị in đó. Đọc báo đảng phải tự biết như vậy.
 40. #42 by tieuthithi on 2011/02/22 - 10:17

  he he Ky yêu , trình Gúc của chị như lìn như bòi ý , nên sẽ lộn tùng bậy lên mà đéo tìm ra cái nầu ra hồn . Giúp chị đi . Nếu ngại chị còm riêng bên nhà em nhế

 41. #43 by minhdung on 2011/02/22 - 10:18

  Kiếm đâu, viết cái gì thì viết đi xem nào. Địt mẹ anh nghỉ ở nhà cả tuần đây này, rảnh đéo có gì làm, toàn ăn với online, hehe.

 42. #44 by minhdung on 2011/02/22 - 10:24

  he he Ky yêu , trình Gúc của chị như lìn như bòi ý , nên sẽ lộn tùng bậy lên mà đéo tìm ra cái nầu ra hồn . Giúp chị đi . Nếu ngại chị còm riêng bên nhà em nhế  @Em Thi còi bốt cái ảnh chân dung làm anh tương tư quá cơ, hehe. Em đọc ở đây này http://www.globalvolunteernetwork.org/
 43. #45 by Lucky on 2011/02/22 - 10:24

  @mm : Lần cuối @ cô
   dành ngu hết phần của chó , đéo lấy ví dụ nào lại lấy ngay thèn Kim – Chí phèo . Ah nó đang dọa dội Nuke thế giới đó . Cô biết mùa đông vừa rồi , nó tèo hết nhiêu mạng vì thiếu năng lượng và thực phẩm không ?

  Ví dụ ủng hộ tiền cho chính phủ thì lấy mie Thailand bên cạnh cho gần kia . Dân nước nó góp không vàng cho chính phủ sau khi khủng hoảng tại chính tại châu á hoàng hành . Mà cô biết chúng góp khi nào không? Khi thèn Vua Xiêm nó để cho tình hình tệ hại trở về đúng giá trị kinh tế Thailand lúc đó , hết mọi khả năng xoay sở , nó mới kêu gọi nghe chưa !

  Cô có biết chính sách ngu dân của Lừa từ thời ông Cụ đến nay đã thành công mỹ mãn rồi không ? Ditmie , một chuyện sẽ được chìa tay giúp rất bình thường ở một nước phương Tây  như cô bé kia, nhưng ở Lừa , cô xem, ai cũng hoài nghi , lòng tốt trở thành ngu . Hãm lìn

 44. #46 by themcuoi on 2011/02/22 - 10:26

  chủi Dom-dom , chỉ cái của nợ này . Đéo biết thực hư ra sao , DG giải thik mới hiểu tý . @ Lắc kỹ
  Thì em đọc phải lắc đi lắc lại chứ. Nhưng không phải em ẻm lừa đâu, mà em ấy trình còn non, hoặc bọn vne nó biên tập lại nên đọc không thoát. Em ẻm cáo già thì ở Lừa thiếu gì việc giúp em ẻm kiếm ra tiền, chẳng hạn như phò. Còn cái gì cũng nghi ngờ thì hoàn toàn không nên Ky à.

 45. #47 by Lucky on 2011/02/22 - 10:35

  @ Cụ Dũng hiểu em điếu chịu được .
  Đấy giải pháp nó nằm đấy , khó khăn quá Lừa không giúp thì dùng kiến thức đã học ngoại ngữ , gởi tận tay thèn Biu- gết cái mail , hay thư tay cho lịch sự là xong ( Cả núi đứa giàu nó làm từ thiện , cả núi tổ chức phi chính phủ cần người giúp ) . Điếu hiểu nỗi sao Lừa cứ chọn giải pháp khó khăn mạo hiểm . Đitme điếu biết ở trường chúng nó dạy cho con em chúng ta cái đéo gì về kỹ năng sống nữa .

 46. #48 by Bất MInh on 2011/02/22 - 10:38

  Cô Ky, Em Ẻm = mm, nói về thằng Lee, chứ có nói về thằng Kim đâu cô.


  Còn cái gì cũng nghi ngờ thì hoàn toàn không nên Ky à.@ cô Cuối.

  Cô làm Cụ liên tưởng đến cậu Dỉ… hé hé, ở Lừa không tin báo Bê thì biết tin ai.
 47. #49 by Bia on 2011/02/22 - 10:39

  Trước đây có thời gian ở chung với bọn Bấu, thực ra có một số trường hợp nó tự phịa ra tình huống rùi tự giả lời, kiểu mẹ hát con vỗ tay, bố loay hoay gãi dái.

  Tỷ dụ như Anh Bồ Câu của Vườn Hồng bấu T, Cô Tú, Hai Cù Nèo của TTC (em Rô cồng phơm): có khi khán giả hỏi, có khi nghĩ ra một câu hay ho gì đó trước rùi phịa ra câu hỏi…..Đại khái như là đái khai thế.

 48. #50 by Dragonfly on 2011/02/22 - 10:42

  Kiếm aka Quạ

  ——————
  Địtmẹ, cô có cái gì thì fụt ra chứ để Chi Bộ hóng quá. Cô với em Ky hát song ca rất hạp. Địtmẹ không nhẽ cô lại cướp thêm 1 vàng son nữa của anh . Địtmẹ, post asap pls. Hệ Hệ