The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by Hoaimien on 2011/02/21 - 23:37

  @Hương

  Vô sản làm éo gì có gì để mất. Không có gì phải lo em nhẩy…

   Mỗi tội không phải ở trong Chùa. Cơm phải ăn, con phải nuôi. Vô sản thì cho con ra lề đường à, mà hình như lề đường cũng phải đóng thuế!

 2. #2 by minhdung on 2011/02/21 - 23:37

  Anh cảm ơn Lucky, anh hỉu rùi hỉu rùi! Câu hỏi cuối cùng nha em: nếu bi giờ có ông Cụ thi làm giề: Vàng Tơn Đất. Ưu khuyết của mỗi thứ là sâu. Thời gian đưa vào rút ra? Có sinh biến gì không nếu ông Cụ tiếp tục mất giá?@


  Từ cuối năm ngoái anh đã khuyên chi bộ cẩn thận củi lửa với tiền cụ. Nên chuyển dần danh mục đầu tư từ Đất sang Tơn, Vàng. Vàng thì anh vẫn dự đoán lên 1600 tơn/au cơ. Nhưng với tình hình này thì điều đó là không thể tránh khỏi. Nếu trung đông bất ổn tăng cao trong thời gian dài thì đó là chắc chắn.

  Giờ này mới hỏi mua gì thì nhẽ hơi muộn Đắc nhé. Cụ đã quá mất giá, Tơn và Vàng đang phi và chuẩn bị còn phi nữa.

  Ôm Tơn thì giờ làm gì có Tơn mà ôm. Thời gian tới kiểu gì Bê cũng nghĩ ra cách nào đó tương tự hoặc gần như “Kết hối”, nhưng không phải “kết hối”. Thế nên dân tình có Tơn thì cứ giữ nguyên đừng gửi ngân hàng mà thiệt.
 3. #3 by tieuthithi on 2011/02/21 - 23:39

  Giờ mới biết , Sư Thứ đéo bao giờ dùng bao cao su vì tển có dùng đến kèn đéo đâu há há . Mà  dùng những thứ  khác thì … đéo ai đeo bao vầu ngón tay bao giờ

 4. #4 by Lucky on 2011/02/21 - 23:40

  @ Dark : Tiền ông Cụ điếu làm được gì, đừng ôm
  Tơn : mua lúc này vẫn có lời , dù Tơn không ổn định
  Vàng : nên mua nhiều , nó sẽ lên nữa . Hiện hoa cứt lợn nở khắp nơi và Khựa đang tung Tơn hút vàng về dự trữ an toàn . Vàng sẽ cao nữa .
  Đất : mua ở lâu dài thì mua, còn kinh doanh thì thôi . Hiện tụi ghim đất đang hết khả năng gồng với lãi ngân hàng, chúng sẽ bán ra đó . Và đất theo giá vàng, vàng cao đất sẽ cao , nhưng đất ở Lừa giá đã đội trần rồi , không lên được nữa đâu . Mua lúc này vì hết cách chuyển Tơn Vàng thì mua cũng ok .
  @ minhdung : Em không đưa link được ,tin không tùy anh . Anh phải chừa đường cho em về Lừa với chứ . Kiểu vừa đến Sài Gòn chưa kịp thấy nắng , được chăm sóc riêng thì xí mie !

 5. #5 by minhdung on 2011/02/21 - 23:45

  Chi bộ muốn thay đổi tình hình không, làm theo những cách sau đây:


  1. Doanh nghiệp như em Thi thì “án binh bất động”. Càng làm càng lỗ, muốn làm không có tơn nhập. Lãi suất cao, chi phí cao, vân vân.

  2. Tư nhân: Gửi tiền cụ Ngân hàng rút hết ra mua vàng mua đô. Không mua được nhiều mua được ít, Tơn thì khó chứ vàng thì không khan lắm. Mua xong phó mặc cho tỷ giá kệ mẹ nó đi.

  3. Việt kiều: Đéo được gửi Tơn về nữa, kệ mẹ bỏn tự lo đi.

  4. All: Chuẩn bị nhu yếu phẩm: Dầu ăn, gạo, muối, nến, xăng, bông băng, thuốc thang, …

  5. All: Phát tán các thông tin trên, giải thích theo cách mình hiểu được.

  Thực hiện được trong 3 đến 6 tháng với số lượng 1,5/10 đến 2/10 dân số là hạ bệ được Bê đấy, hehe.
 6. #6 by Lucky on 2011/02/21 - 23:45

  @ minhdung : Ở Lừa thì sao anh hóng được cái điếu gì nếu anh không có tay trong . Em hóng tin từ nguồn đáng tin cậy , em không thèm đọc mấy cái thứ vớ vẫn báo cáo của Lừa nữa . Bạn em nó làm bên sàn Frankfurt và WB anh .

 7. #7 by minhdung on 2011/02/21 - 23:47

  Em không đưa link được ,tin không tùy anh . Anh phải chừa đường cho em về Lừa với chứ . Kiểu vừa đến Sài Gòn chưa kịp thấy nắng , được chăm sóc riêng thì xí mie !


  @hehe, tin tin. Không tin Vàng xon thì tin ai.
 8. #8 by minhhuong on 2011/02/21 - 23:48

  @Chị Hoaimiên:

  – Nếu đương có vàng thì giữ vàng, không lướt bằng Đô vì vàng ít rủi ro hơn.

  – Nếu đương có tiền Polime thì đổi ra cái gì tùy túi tiền và tùy ý.

   

  Nếu em là người đương có tiền Polime mà chị vừa nói, thì em mua Vàng – Đô – Nhân dân tệ mỗi thứ 1 ít.

   

  Gom Nhân dân tệ bởi 2 lý do:

  – Nhân dân tệ mà phá giá thì ăn đẫm

  – Nhà em dân Hà nội, găm ít Nhân dân tệ trong túi, lúc có biến vọt sang biên giới Lừa – Trung cho nó tiện hô hô hô 

 9. #9 by Già Không Đều on 2011/02/21 - 23:48

  Không vay mượn thêm được vì tín nhiệm tín dụng thấp quá, cũng như không dám kết hối lộ liễu sợ loạn ngay, Anh Rich có thể sẽ bôn qua gặp Cô Kim or Whoever yêu cầu chuyển giao ngay và luôn công nghệ mần Tơn giả, rùi bơm vào quần chúng Lừa, hút tiền Ông Cụ về để giảm lạm phát rùi tình hình hòm hòm ổn ổn ảnh âm thầm tìm cách để gom lại Tơn thật bổ sung dự trữ quốc gia, để tụi Lừa ôm Tơn mà trữ dưới chân giường.

  Dám hông mấy Cô? He he

 10. #10 by minhdung on 2011/02/21 - 23:50

  Ở Lừa thì sao anh hóng được cái điếu gì nếu anh không có tay trong . Em hóng tin từ nguồn đáng tin cậy , em không thèm đọc mấy cái thứ vớ vẫn báo cáo của Lừa nữa . Bạn em nó làm bên sàn Frankfurt và WB anh .


  @Cũng có, cũng hóng em ạ. Nhưng chắc tay trong vớ vỉn, hehe. Diễn biến thay đổi từng ngày, mình đéo nắm được gì đéo phán đoán được em ạ. Điên lắm.
 11. #11 by Kiếm on 2011/02/21 - 23:51

  @ Dzũng Râu: sáng sớm ngày mai lên quận uống trà đá nhé. Hẹ hẹ…

 12. #12 by Dom-dom on 2011/02/21 - 23:53

  @ Lắc Kỹ: Bên vnexpress có em muốn du học để cứu gia đình, nghe cái tít thảm thương quá, Ky qua đó tư vấn giúp em ẻm cái.

 13. #13 by Hoaimien on 2011/02/21 - 23:53

  @Chi bộ.

  Ngó dùm em cái bảng Kitco, nó thẳng đứng như trai 18 thê kia!

  Tình hình này, cái dự đoán 1600/ouce chắc không xa.

 14. #14 by minhdung on 2011/02/21 - 23:53

  – Nhà em dân Hà nội, găm ít Nhân dân tệ trong túi, lúc có biến vọt sang biên giới Lừa – Trung cho nó tiện hô hô hô 


  @Chuẩn đấy em. Ngoài vàng, tơn thì phải có tệ nữa nhé. Gì chứ phi sang ngay Thẩm quyến thôi mà vác tiền Lừa thì ăn cứt đấy. Cửa khẩu nó chỉ đổi lên đến vài chục ngàn tệ là nhiều rồi.
 15. #15 by Chém Gió on 2011/02/21 - 23:53

  Thân chầu chị bộ chó chết,chầu lão Bựa.
  Vàng,Tơn nhẩy loạn,anh bận đong xiền,mấy lị máy anh như lìn,vào zahu cũng vật vã, anh vào hóng đều mà chả ý kiến mẹ
  giờ có vụ này anh nhờ chi bộ,lão Bựa tư vấn anh phát
   Thằng bạn anh,nghèo bỏ mẹ,xưa nhà nó bán đất cho nó,nó xài rồi còn khoảng trăm trẹo ông cụ.Thẳng thấy anh chém gió về vàng tơn như đúng rồi nên gửi trọn niềm tin vào anh,nhờ anh tư vấn cho giờ nên làm thế nào với số ông cụ đó.
  Mẹ, xiền bạn cứt khó quá,tầm này dở dang chả biết tư vấn mẹ, Nó ít xiền,lại làm đéo ra xiền nhỡ xúi nó hông chuẩn cũng ngại
  + vàng ?
  +đô?
  +……….?
  +………..?
  địt mẹ, liệu có muộn quá hông ta???????????????????

 16. #16 by Hoaimien on 2011/02/21 - 23:55

  @Huong

  Cái vụ Nhân dân tệ này chị đa để ý cách đây vài tháng. Khi cuộc chiến giưa hai đông tiền mà cán cân thuộc về chú Sam buộc NDT phải lên giá. Mỗi tội, nếu không phải ở HN hoặc ngược lên phía Bắc thì khó mua.

 17. #17 by minhdung on 2011/02/21 - 23:57

  @ Dzũng Râu: sáng sớm ngày mai lên quận uống trà đá nhé. Hẹ hẹ…  @Kiếm: Uống cái ./ anh đây mà uống. Công ty anh đang chuẩn bị án binh bất động đây. Để mỗi bộ phận kiếm tiền Tây thôi. Tiêng cụ thì anh rút hết rồi. Nhu yếu phẩm mua mẹ rồi, intimex hà nội chiều qua còn thông báo bán 1 người 1 chai dầu ăn thôi nhé, địt mẹ Kiếm như trên giời.
 18. #18 by minhhuong on 2011/02/22 - 00:03

  @ Lắc Kỹ: Bên vnexpress có em muốn du học để cứu gia đình, nghe cái tít thảm thương quá, Ky qua đó tư vấn giúp em ẻm cái. @ Dômdom
  ——————-
  Anh bẩu em ẻm sang đây mà tâm sự, chứ sao lại bẩu Ky sang bên hãm lìn dư thế.
 19. #19 by minhdung on 2011/02/22 - 00:03

  Tình hình này, cái dự đoán 1600/ouce chắc không xa.


  @em Miên: Nếu Libi mà oánh nhau, biểu tình hạ bệ chính phủ lan rộng tiếp thì 1600 là đéo phải bàn em ạ. Các nước như Tầu, Ấn gom kinh quá nên nó phá mốc 1400 phi như điên em ợ.
 20. #20 by Lucky on 2011/02/22 - 00:04

  @ Miên : ông Mao điếu lên giá được , lên là hoa cứt lợn lại nở ở đất Mẹ ngay. Vì sao ? Bởi vì thu nhập chủ yếu của đất Me là xuất khẩu , Mao tăng là không cạnh tranh được với hàng nước khác . Mà như thế thì thất nghiệp , thì búp cứt lơn đang có sẽ nở hoa . Mẽo nó có gào hét như metal rock cũng chịu thôi . Mà kinh tế nước Me cũng đi chân gỗ đấy , cẩn thận.
  @ Dom-dom : Lucky sẽ xem , nhưng giúp gia đình thiếu gì cách phải đi du học nhỉ? Trình em đó có học nỗi bên này không ?

 21. #21 by Già Không Đều on 2011/02/22 - 00:05

  Nhu yếu phẩm mua mẹ rồi, intimex hà nội chiều qua còn thông báo bán 1 người 1 chai dầu ăn thôi nhé, 

   

   

  Thiệt hông Dũng, địt mẹ làm gì đến nỗi thế hử Cô? Dầu ăn nhẽ cũng khan như dầu Diesel ưh? Tối nay xem Tivi thấy bà con Tây Nguyên đéo mua được dầu chạy máy nổ để bơm nước vụ café đang ngon ăn vì giá đang lên he he.

 22. #22 by Lucky on 2011/02/22 - 00:09

  @ Cụ Dũng hói : vàng vừa nhích lên nữa rồi cụ, cụ qua Blomberg xem đi .
  Mai giá vàng Lừa lại lên rồi , điếu đâu xa trong tuần này .
  @All : em đi Gym đây chi bộ . Về em hóng xem tình hình giúp chi bộ .

 23. #23 by Dom-dom on 2011/02/22 - 00:12

  Anh bẩu em ẻm sang đây mà tâm sự, chứ sao lại bẩu Ky sang bên hãm lìn dư thế. @ Hương điêu
  Ừ Anh cũng định bẩu em nó sang đây nhân tiện PR cho Quán Bựa, nhưng bên đó còn kiểm duyệt nên sợ bọn biên tập không đăng, phí công mình.

 24. #24 by minhdung on 2011/02/22 - 00:12

  Thiệt hông Dũng, địt mẹ làm gì đến nỗi thế hử Cô? Dầu ăn nhẽ cũng khan như dầu Diesel ưh? Tối nay xem Tivi thấy bà con Tây Nguyên đéo mua được dầu chạy máy nổ để bơm nước vụ café đang ngon ăn vì giá đang lên he he.  Địt mẹ, chuyện này đi siêu thị kiểm chứng được ngay. Anh đéo biết siêu thị khác như nào. Nhưng hôm qua ở Intimex chỉ cho mua 1 người 1 chai dầu ăn.

 25. #25 by minhdung on 2011/02/22 - 00:13

  vàng vừa nhích lên nữa rồi cụ, cụ qua Blomberg xem đi 


  @Ki: Ui anh đang xem suốt đây em.
 26. #26 by Lucky on 2011/02/22 - 00:19

  @  all : hôm nay bấu đảng nói Vàng Tơn hạ sốt , hố hố ngày mai bấu Đảng lại bảo ” Tình hình kinh tế khủng hoang và bạo loạn khắp nơi , hiện Vàng Tơn tiếp tục lập mốc mới ”  hố hố @ Manh ơi không cần chờ 2, 3 ngày nữa đâu , ngày mai thôi nó lại lập đỉnh mới đấy Manh

 27. #27 by minhdung on 2011/02/22 - 00:21

  Đại diện một điểm thu đổi cho biết sau khi giá đôla tăng, nhiều người mang USD đến bán mà chẳng mấy ai mua, khiến giá phải hạ nhiệt vào buổi chiều. Trước đó, đôla leo thang do thị trường vàng nhảy vọt vào hôm thứ bảy.

  @
  Địt mẹ bọn kền kền. Đéo thể ngửi được, dân Lừa đúng là dân đen, nói đéo gì nghe đấy.
 28. #28 by Dom-dom on 2011/02/22 - 00:24

  Tuân lệnh của Nữ gúc sỹ đã để lời nhắn bên vne, tiện thể quảng cấu trang Bựa hì hì

 29. #29 by minhdung on 2011/02/22 - 00:24

  Địt mẹ trong khi Tầu bằng mọi cách ngăn chặn thông tin đến với nhân dân, Lừa thì không. Bê cũng chơi 2 mang vụ này, chuẩn bị sẵn sàng khi đéo thể, hehe.

 30. #30 by minhhuong on 2011/02/22 - 00:32

  @Domdom: Em phỏng đoán 99,99% là bọn vne nó èo đăng nhời nhắn của anh kekekekekeke

 31. #31 by Dom-dom on 2011/02/22 - 00:41

  Vàng: Điếu thể tin được vì do bọn tổ lái bên Anh- Mỹ điều hành. Chúng bao giờ cũng nhân cơ hội bất ổn trên TG để đẩy giá. Rồi một lúc nào đó chúng ụp thì mình điếu kịp trở tay. Mất vì vàng còn nhanh hơn mất vì Trứng nhiều. Tin tức thời sự TG mình đâu có cập nhật nhanh được. Năm nẳm đã có 2 cô bé ngân hàng phải ôm nhau mà chết vì vàng đấy thôi, tất nhiên vì bọn chúng chơi vàng TK, nhưng đó cũng nói lên một điều tính bất thường của em Vàng.
  Cũng năm đấy Anh đội nón ra đi một phần hầu bao vì ôm vàng vật chất. Ôm Tơn hồi ấy rồi cũng bị tụt. Từ ngày quay sang Đất hồi hồi được một tý thì nay sợ bùm, mai sợ chíu. Đĩt mẽ có tý xèng cất kiểu gì cũng đau đầu, nhẽ vô sản muôn năm.

 32. #32 by voong ngau pin on 2011/02/22 - 00:42

  Không vay mượn thêm được vì tín nhiệm tín dụng thấp quá, cũng như không dám kết hối lộ liễu sợ loạn ngay, Anh Rich có thể sẽ bôn qua gặp Cô Kim or Whoever yêu cầu chuyển giao ngay và luôn công nghệ mần Tơn giả, rùi bơm vào quần chúng Lừa, hút tiền Ông Cụ về để giảm lạm phát rùi tình hình hòm hòm ổn ổn ảnh âm thầm tìm cách để gom lại Tơn thật bổ sung dự trữ quốc gia, để tụi Lừa ôm Tơn mà trữ dưới chân giường.

  Dám hông mấy Cô? He he

   

  @ hoi

  hỗ hỗ hỗ,lão hói biết cách pha trò hẽ hẽ hẽ,,đến 80% tiền giả đó quay lại nước mẹ thì đưa làm đéo cho mất công hẽ hẽ hẽ,,đi mẹ bộ ra vỉa hè mà mua quả cam củ tỏi …..hỏi mẹ luôn từ đâu sang hẽ hẽ hẽ,,

  ,anh yêu lucky,,,tham luận của em thật vãi cả lồn..anh đang nghe em sửa lại vài chủ trương hành động,,,,

  có lẽ Dì lồn đúng,giờ nài Ông Mao có khi hay phải ko em Hương điêu,,,he he he

 33. #33 by Kiếm on 2011/02/22 - 00:54

  Đù má Dzũng Râu húng chó như ./ heo ý. Cô đương ở Lừa nhế, húng như vầy:

  2. Tư nhân: Gửi tiền cụ Ngân hàng rút hết ra mua vàng mua đô. Không mua được nhiều mua được ít, Tơn thì khó chứ vàng thì không khan lắm. Mua xong phó mặc cho tỷ giá kệ mẹ nó đi.
  3. Việt kiều: Đéo được gửi Tơn về nữa, kệ mẹ bỏn tự lo đi.
  4. All: Chuẩn bị nhu yếu phẩm: Dầu ăn, gạo, muối, nến, xăng, bông băng, thuốc thang, …
  5. All: Phát tán các thông tin trên, giải thích theo cách mình hiểu được.
  Thực hiện được trong 3 đến 6 tháng với số lượng 1,5/10 đến 2/10 dân số là hạ bệ được Bê đấy, hehe.

  thì cửn thựn 88 đấy. Còn chiện siêu thị nói zới anh làm đéo giề, có mấy khi anh đi siêu thị đâu.  

 34. #34 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/02/22 - 00:58

  Anh Đòm Đòm gửi tôi cái link dẫn đến chính xác cái trang đấy trên Vnexpress với. Tôi tìm mãi chả thấy đâu cả. Cám ơn!

 35. #35 by minhdung on 2011/02/22 - 00:58

  Đĩt mẽ có tý xèng cất kiểu gì cũng đau đầu, nhẽ vô sản muôn năm.


  @Địt mẹ Dom. Giờ này cái đéo gì mà chẳng rủi ro. Phán như cặc.

  Những thằng như anh gom vàng từ lâu rồi, chứ giờ bung tiền ra mua vàng thì vỡ con mẹ nó mặt. Anh bảo từ trước tết nhiều thằng còn lăn tăn. Anh phán bệnh cả năm chứ có phải phán ngày một ngày hai đâu. Địt mẹ tổ lái Vàng là cả 1 tổ lái vĩ đại, còn hơn theo thằng tổ lái Bê lái tiền cụ như đầu buồi.

  Còn nhơn dơn lỗ đít giờ này mới cong đít lên hỏi mua gì. Thì chẳng mua tơn mua vàng thì mua cái đít gì bây giờ. Nhẽ nhìn tiền bốc hơi mà yên à?

  Đâm vào đất giờ này thì còn bệnh hoạn hơn, địt mẹ anh thật đéo bán đi thì thôi lại còn đâm vào mua.

  Giờ này tên nào mới cong đít lên hỏi mua gì thì gọi là nước đến chân mới nhẩy. Những lúc anh bảo nhẩy đi thì địt mẹ giẫy như đỉa phải vôi.
 36. #36 by minhdung on 2011/02/22 - 01:02

  thì cửn thựn 88 đấy


  @ Kiếm: Địt mẹ anh đéo số má gì, anh sợ cái đéo gì. Nói như anh cả trăm nghìn thằng nói. Số má như mấy thằng Điếu cày, Định, Thức thì mới quy vào 88 chứ, hehe.

  Vào đây vừa địt vừa run thì cút mẹ về mới mẹ đi Kiếm. Hoặc fake ngon ngon vầu, địt mẹ.
 37. #37 by Kiếm on 2011/02/22 - 01:06

  Ky em, tham luận của em rất hay, ngoại trừ cái này:

   

  @ Miên : ông Mao điếu lên giá được , lên là hoa cứt lợn lại nở ở đất Mẹ ngay. Vì sao ? Bởi vì thu nhập chủ yếu của đất Me là xuất khẩu , Mao tăng là không cạnh tranh được với hàng nước khác . Mà như thế thì thất nghiệp , thì búp cứt lơn đang có sẽ nở hoa . Mẽo nó có gào hét như metal rock cũng chịu thôi . Mà kinh tế nước Me cũng đi chân gỗ đấy , cẩn thận.

  TQ kg tăng tỷ giá Yuan là rất khó em ui, vì chắc chắn Mỹ sẽ buộc TQ phải làm điều đó (thực tế đã làm rồi), như Mỹ ép Nhựt trước đây (em Gúc ‘Hiệp ước Plaza 1985’ (xài tạm) để tìm hiểu thêm đi. Chiển qua Yuan-đồng Mao cũng là ý tưởng kg tệ lắm. Hẹ hẹ… 

 38. #38 by minhdung on 2011/02/22 - 01:06

  @Kiếm: Địt mẹ những thằng như Kiếm, biết mà đéo dám nói mới làm cho Lừa mãi là Lừa. Nói ở đây đéo phải tổ chức, hay nổi loạn cái ./ gì cả mà 88 mới chẳng 89. Địt mẹ thà Kiếm nhà quê, chân đất, mắt toét đi còn hơn.

 39. #39 by minhhuong on 2011/02/22 - 01:08

  Xời, chọc vài câu động chạm, BTC ngứa mắt tống mẹ cổ sang Pháp giống anh Hiên Thư Vũ với chị Hương Thu Dương lại chả hay à. kekekekeke

 40. #40 by Kiếm on 2011/02/22 - 01:13

  Hẹ hẹ… Dzũng Râu sắp thoát Lừa mẹ nên húng chó nhở, thôi thì kệ mẹ cô. Anh nói làm đéo, phí công typing của anh.  

 41. #41 by minhdung on 2011/02/22 - 01:16

  TQ kg tăng tỷ giá Yuan là rất khó em ui, vì chắc chắn Mỹ sẽ buộc TQ phải làm điều đó (thực tế đã làm rồi), như Mỹ ép Nhựt trước đây (em Gúc ‘Hiệp ước Plaza 1985’ (xài tạm) để tìm hiểu thêm đi. Chiển qua Yuan-đồng Mao cũng là ý tưởng kg tệ lắm. Hẹ hẹ…  @Kiếm: Mẽo với Nhựt khác với Mẽo với Tầu nghe Kiếm. Việc Tầu chống lại G20 vừa diễn ra là một ví dụ điển hình.
 42. #42 by Kiếm on 2011/02/22 - 01:18

  Khỏi khích tướng anh nhế Dzũng Râu, xanh lắm. Anh chưa thấy xác suất an toàn thì anh chưa làm, thía thui. Hẹ hẹ… 

   

  Mà Lừa là bọn giề nhở, kệ mẹ bọn chúng chết hết như thằng Bựa lỗ đít nói đi chứ làm đéo giề.

 43. #43 by minhdung on 2011/02/22 - 01:21

  Hẹ hẹ… Dzũng Râu sắp thoát Lừa mẹ nên húng chó nhở, thôi thì kệ mẹ cô. Anh nói làm đéo, phí công typing của anh.  @hehe, anh hiểu ý của Kiếm. Nhưng anh phải typing ra đây để chi bộ có ý kiến. Anh vẫn giữ nguyên lập trường dù có thoát Lừa hay không. Anh đéo làm chính trị, anh đéo vào dạng như Định, Thức. Anh cũng đéo húng chó vớ vỉn như Cù Vũ. Cái anh muốn động chạm đến là thảm cảnh của Lừa mà những con Lừa đéo biết, trong khi nó đang diễn ra sờ sờ trước mắt.

  Anh hiểu anh nói gì, và anh hiểu quyền của anh đến đâu. Sợ cái đít anh ý.
 44. #44 by Dom-dom on 2011/02/22 - 01:24

  @Dũng Hói: Đất của Anh mấy hôm nay chúng hỏi mua ồi ồi, giá cũng tăng, nhưng thực tế giá nơi đó còn rất rẻ so với nơi khác, nếu có ôm cũng chả sợ rớt giá thê thảm, tiền của nhà không vay mượn gì cả. Có điều cân nhắc làm mình mệt mỏi. Anh tính để mẹ nó từ đợt sóng này qua đợt sóng khác. Ôm vàng tơn lúc này cũng chả hơn gì ôm đất ấy.
  @ Chói Lói: Cô vào mục Thế Giới rồi nhấp chuột vào Người Việt 5 châu là có ngay cái bài mới nhất ấy.

 45. #45 by minhdung on 2011/02/22 - 01:25

  http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/02/20/china.protests/ << Biểu tình ở Tầu, đọc đi các con Lừa

 46. #46 by Mit on 2011/02/22 - 01:34

  Ở Lừa thì sao anh hóng được cái điếu gì nếu anh không có tay trong .@ Ky
  Chính xác…hehehe

  Việt kiều: Đéo được gửi Tơn về nữa, kệ mẹ bỏn tự lo đi. @ cô Minh hói
  Khỏi nhắc Mít…hehehe

  Nhà em dân Hà nội, găm ít Nhân dân tệ trong túi, lúc có biến vọt sang biên giới Lừa – Trung cho nó tiện@ Hương

  Bọn phía Nam cứ đường của Lả mà chạy.  Bển dùng Tơn.  Kể ra  cái tịch Miên cũng là í hay nhờ…hờhờhờ

 47. #47 by Kiếm on 2011/02/22 - 01:37

  ĐM, đúng là Dũng Râu quá xanh. Chắc cô tưởng hùi đó Nhựt nó cũng ngoan ngoãn nghe lời Mẽo  hử ? Khi đó là G5, bi giờ là G20, rõ chưa Râu ? China chống được cái ./ ý mà chống, chỉ là kéo dài được lúc nào hay lúc đó thui. Dũng Râu đéo hiểu tại sâu rate Yuan/USD đang tăng từ từ trong mấy tháng vừa qua àh.  

 48. #48 by minhdung on 2011/02/22 - 01:42

  @Dũng Hói: Đất của Anh mấy hôm nay chúng hỏi mua ồi ồi, giá cũng tăng, nhưng thực tế giá nơi đó còn rất rẻ so với nơi khác, nếu có ôm cũng chả sợ rớt giá thê thảm, tiền của nhà không vay mượn gì cả. Có điều cân nhắc làm mình mệt mỏi. Anh tính để mẹ nó từ đợt sóng này qua đợt sóng khác. Ôm vàng tơn lúc này cũng chả hơn gì ôm đất ấy.
  @ Chói Lói: Cô vào mục Thế Giới rồi nhấp chuột vào Người Việt 5 châu là có ngay cái bài mới nhất ấy.  1. Dân cuống lên đéo biết giữ tiền vào đâu. Thì anh đéo khuyên mua đất. Còn dân BĐS thì anh chỉ khuyên trong city lựa chỗ nào thanh khoản tốt, xa xa thì chăn lợn thả gà trồng trọt được. Rõ chửa? Đất chưa chết ngay, nhưng sẽ chết bất thình lình bất kỳ lúc nào. Địt mẹ anh khuyên là lời khuyên cho cả 1 chặng đường chứ, hiểu xa xa ra tý. Địt mẹ giờ này cứ phải nhắc lại chuyện hiển nhiên là sao?

  2. Đọc bài đó rồi. Muốn đi du học phải có tiền, đéo có tiền thì gia đình phải có tiền. Làm đéo có kiểu đi du học trong đầu chỉ nghĩ đi làm kiếm tiền gửi về. Địt mẹ thế thì học cái cứt. Nhà nghèo thì phải học tiếng anh cho ngon, rồi trữ tiền cho khá, không phải tìm nguồn trong gia đình mà vay mượn, rồi mới đi được. Không có tiền thì chỉ có múc cứt.
 49. #49 by minhdung on 2011/02/22 - 01:47

  China chống được cái ./ ý mà chống, chỉ là kéo dài được lúc nào hay lúc đó thui. Dũng Râu đéo hiểu tại sâu rate Yuan/USD đang tăng từ từ trong mấy tháng vừa qua àh.  @Đã bảo Tầu đéo phải Nhựt mà, sao nói mãi đéo hiểu thế. Tầu nó đéo chống được thì nó sẽ phá. Nó sẽ đéo bao giờ chấp nhận như Nhật. Thế nó mới là Tầu. Địt mẹ cô chỉ được cái hóng hớt.

  WW3 thế nó mới xảy ra.
 50. #50 by Kiếm on 2011/02/22 - 01:47

  Ui, ĐM, anh mệt rùi, đi khò khò đơi. Ngày mai rảnh anh sẽ chửi cho mớ bã đậu của Dzũng Râu sáng ra về chuyện tình US-China sau nhế.