The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/19 - 16:27

  Zì bốt bài nầy trước để các cô bớt sốc khi đọc Phần #2 của Lên Đỉnh.

  Nếu fảnhồi bài nầy tiêucực thì Zì đéo bốt tiếp Lên Đỉnh nữa.

  Yêucầu khách zưới 18 tuổi cút ngay về mới mẹ.

 2. #2 by Dragonfly on 2011/02/19 - 16:30

  Địtmẹ con Zì Mọi hôm nay nhẽ thất thu fỏng. Hệ hệ

 3. #3 by Банан on 2011/02/19 - 16:53

  Anh tầm tuổi Zì nhưng đúng là anh chưa dùng BCS bâu jờ, kinhnghiệm về phòphạch chăc chỉ ngang Zì lúc 16. Đề nghị Zì cứ bôt quả LênĐỉnh #2 đi, để xem Zì nổ thế nầu nầu, chứ tổ sư nhà con mệ Zì phản hồi tiêu cực hay tich cực thì kệ con mệ chúng nó chứ

 4. #4 by i-trader on 2011/02/19 - 17:01

  Ơ, địt mẹ! xuốngđường thế thôi à? chibộ thúi, nhẽ B vay được tơn rùi? nhẽ lồng chí Núi Đà Nẵng tự thiêu làm thayđổi hướng diễnbiến? Thui địt mẹ, thế cũng tốt,


  tưởng tượng cảnh Thóng bế zì Bựa, chết mẹ nó cười, giống như Hà Hồ bế thằng cu Cường lên giao phối í nhở
 5. #5 by Dĩ Khả Bất Giới on 2011/02/19 - 17:25

  Ơ, địt mẹ! xuốngđường thế thôi à? chibộ thúi, nhẽ B vay được tơn rùi? nhẽ lồng chí Núi Đà Nẵng tự thiêu làm thayđổi hướng diễnbiến? Thui địt mẹ, thế cũng tốt,

  @Trây:

  Cái Bài xuống đường bị mấy thí chủ Dái Ghẻ mấy cả Cả Ngố vào ỉa bậy nên chuyển sang bài mới là phải. Đề nghị ở quán Bựa tuy không cấm tự do ngôn luận nhưng những thí chủ muốn cây cối thì cút đi chỗ khác phóng trung tiện nhớ hố hố! Đã có lên đỉnh thì phải có cabốt, đây cũng là văn minh mà lũ lừa mọi rợ nên học hỏi, ở đời những thí chủ đã biết bản thân là thằng đốn mạt thì chí ít cũng nên học cách mặc Cabốt! Ít nhất nó cũng làm cho thí chủ đỡ phải đốn mạt thêm lúc chối bỏ trách nhiệm! Như thông lệ twitter của quán đã tuýt. http://twitter.com/quanbua
 6. #6 by Dĩ Khả Bất Giới on 2011/02/19 - 17:27

  Sao thằng tuýt nó không cập nhật bài mới? TT check trong settings của thằng JuHu phát nhở???

 7. #7 by Dĩ Khả Bất Giới on 2011/02/19 - 17:34

  Anh tầm tuổi Zì nhưng đúng là anh chưa dùng BCS bâu jờ, kinhnghiệm về phòphạch chăc chỉ ngang Zì lúc 16

  @Банан hay là Banan aka Chuối:


  Tại hạ ngưỡng mộ thí chủ quá đi, thế chắc thí chủ chưa bao giờ đi tẩy trần ở ngoài hoặc thí chủ thực sự dũng cảm!  
 8. #8 by LonelyRose on 2011/02/19 - 17:45

  Dĩ Khả BG,

  Ta đương đau đầu nghĩ hông bít bâu câu su có sử dụng làm khí giới gì khi xuống đường hông? Ta thật mấy hôm nay ta chẳng màng get onto the top nữa, chỉ muốn get down to the street thui.

 9. #9 by LonelyRose on 2011/02/19 - 18:05

  Dĩ Khả BG,

   

  Ta nghĩ ra rùi. Bi giờ các lão thay vì đeo bâu lên giường, thì thổi bâu xuống đường. Có sẵn bâu nhiêu thì thổi cật lực như Zì mới pa ngày xưa í. Rùi mỗi tên cầm một chùm đi dzòng dzòng khắp phố… Bà Zì sẽ zưng zưng hồi tưởng, rùi mừng thầm trong bụng, Condom War là đây…

 10. #10 by Enterprise on 2011/02/19 - 18:10

  Nghe bẩu bọn Ai-cập dùng giấy-tẩm-dầu gì ấy mà nhở? Bọn Pháp thì xài zuột-thừa ông-cừu?

  Anh thấy dã-man thế-nào í nhở. Cô Hương mà sinh thời thởi chắc chỉ nhúc-nhích 2 phát là lên tận thiên-đàng chứ đỉnh Everest là cái đinh gì!

 11. #11 by Dĩ Khả Bất Giới on 2011/02/19 - 18:26

  @NghiLâm Hảo MuộiMuội


  Muội Xem Vàng với Đô tăng từng giờ từng phút thế này thì BêXêTê đỡ được đến bao giờ nữa. 

  Hình như cánh kền kền cũng bắt đầu phát hoảng rồi, hope that somethi’n  happens.
  Có thí chủ nào hóng được dzụ này không ta?


  Biết Tin Vào Cái Gì Giờ? Nhẽ Lừa Đu Cúng Bái Nhiều là Vì Đã Mất Niềm Tin?

  (just my 2 cents)

 12. #12 by Lagavulin on 2011/02/19 - 18:35

  Địt mẹ lúc ấy trong lương khô nước mẹ viện trợ đã có hóc môn sinh dục mẹ nó rồi sao mà Zì phát jục sớm thế. Như anh sống bơ sữa thì đến năm 12 mới xọc tia lần đầu.

 13. #13 by khovilon on 2011/02/19 - 19:32

  Yêucầu khách zưới 18 tuổi cút ngay về mới mẹ.@ Zì thối. 


  Mịa, Zì chơi bâucâusu từ 2-3 tuổi, tỉn phò từ 11 tuổi mà sao lại cấm khách dưới 18? Đéo muốn chúng giỏi hơn Zì à? hề hề
 14. #14 by Già Không Đều on 2011/02/19 - 20:06

  Anh khoái cái chi tiết Em Thoong Xinh muốn póc tem thằng Cu con Trung Tướng vì có vẻ tin tưởng lời thật thà còn tân của Củ, để tận hưởng cảm giác là người đầu tiên chiếm hữu cái trinh nguyên của Cu củ theo tính ích kỷ bản năng, như em nó từng bị chiếm hữu để rùi phải mất trinh mà không lấy được chồng….rùi đéo cách nào khác phải mần phò chung ấy….

  Nhưng chợt giựt mình hiểu ra thằng Cu TT này cũng mất dạy xạo bỏ mẹ đéo tin được nên thở dài tiếc nuối và đành chấp nhận đối xử nó như bao khách hàng khác trên tinh thần trách nhiệm tốt nhất cho cả đôi bên.

  Văn Bựa của Bà Dì gợi cảm quá đi…,muốn cảm sao cảm, phải tách từng ý ra mới được, không thì đan xen bỏ mẹ.

 15. #15 by minhhuong on 2011/02/19 - 20:14

  ơ, sao em không xem được cái hình minh họa nào hết là sao?

  Chán

 16. #16 by Dragonfly on 2011/02/19 - 20:19

  Hương Bện Lơ

  ————
  Em mơi như thế lại bị spam một đống bao cao su bây giờ. Chả biết rút kinh nghiệm jì cả. Hệ Hệ
  Này thì thích xì pam. Hệ Hệ
 17. #17 by LonelyRose on 2011/02/19 - 20:19

  Hương,

   

  Rốt cũng hông thấy hình. Dưng cũng hông tò mò lắm. Chỉ muốn biết bít bâu câu su có mang đi mua xăng được hông? Zì ui maximum volume kèn Zì bâu nhiêu? Em muốn bít bâu câu su đựng được tối đa bâu nhiêu lít xăng 

 18. #18 by Già Không Đều on 2011/02/19 - 20:20

  3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt.( @ TT ‘s Survey)

   

  Chưa từng đeo cabot vì những lý do gì?

   

  1 – Đéo được dạy, dậy thì nhông nhổng bể tiếng ồm ồm mà thằng bố đéo làm bạn với thằng con để nói chuyện như hai thằng bạn trai chúng mình là có …địt nhau thì nhớ đeo cái bao cao su cho an toàn con nhế. Chi tiết hai bố con nhà TT thổi bong bóng rất dễ thương nhưng lại mang màu sắc gia đình văn minh, hóm hỉnh và thân thiện, qua đó cho thằng con tiếp cận cái condom đéo ngượng ngùng và vô tư sau này.

  2 – Đéo có cabot để mà đeo, cái này thì nhiều ở nông thôn và miền núi, dù nó rất rẻ thui, rẻ nhất như loại nhãn hiệu OK or Trust chỉ đâu 1k 1 chiếc.  Nghèo và mạng lưới bán condom không phủ rộng.

  3 – Thói quen đéo dùng cabot được, vì cử bảo nó đéo làm thằng đàn ông phê, phải chân trần thế mới cho cảm giác chân thực. Lý do này khá nhiều với tụi đàn ông, cứ chơi hàng thì còn dùng condom chứ với Vợ hay Rau sạch( maybe or maybe not) thì đéo dùng, đẩy trách nhiệm dính bầu or whatever mặc kệ, đéo phải việc của ông.

  ……

 19. #19 by minhhuong on 2011/02/19 - 20:25

  Không phải, TT quảng cấu BCS loại cổ đại cơ, nên muốn xem hình…

  Không biết hình của TT định trưng là loại Ai Cập hay Nhật, Tầu

  Đại loại muốn xem hình đồ cổ nó ra làm sao

 20. #20 by minhhuong on 2011/02/19 - 20:29

  Gúc qua loa nó bẩu cái hình này là BCS cổ nhất kiếm được:

 21. #21 by Al Huang Lừa Tướng on 2011/02/19 - 20:30

  Hình đây em Hương

 22. #22 by minhhuong on 2011/02/19 - 20:31

  BCS của người Hy Lạp cổ:

  Trông quái dị nhỉ

   

 23. #23 by LonelyRose on 2011/02/19 - 20:31

  Hương,

   

  Trông nó xù xì thế thì không biết ngày xưa họ phải dùng gel loại gì cho êm ả nhỉ?

 24. #24 by Al Huang Lừa Tướng on 2011/02/19 - 20:33

 25. #25 by minhhuong on 2011/02/19 - 20:36

  Và đây, BCS khi dùng để thổi bóng thì nó như thế này:

 26. #26 by cuchuoiSG on 2011/02/19 - 20:36

  Sư bố chi bộ thối, con Zì mới bốt tubic mới đã cồng ầm ầm.
  Cabot mang về cho con thổi bong bóng chơi thì thời thởi nhà nầu có Pama làm liên quan đến lĩnh vực Y tế đều thế chứ có lạ gì đâu. Lúc í anh cũng cố thổi cabot trắng, mama anh mang về, to bằng ông lợn rồi khoe khắp xóm. Nhưng cabot lúc í đíu trơn như bi giờ, chắc do công nghệ chưa mần được, hehe.
  @ Lài Gồn: Năm nay thế đíu nào mà phò phạch, vện chó, anh toàn gặp phải gái Phòng nhà Lài, đúng là “Trai Nam Định, gái Hải Phòng” có khác, chửi bậy, đanh đá kinh bỏ mẹ dù các em nhìn ngon vãi. Anh chạy mất mấy đôi dép vì gặp gái quê Lài.

 27. #27 by LonelyRose on 2011/02/19 - 20:37

  @ Lừa Tướng:

  Xem hình nầy Rốt nhớ thời SV đi cắm trại hay tổ chức thi thổi bâucâusu

 28. #28 by minhhuong on 2011/02/19 - 20:38

  Éo gì lão Lừa tướng kia, cứ trùng ảnh là sao

 29. #29 by minhhuong on 2011/02/19 - 20:45

  Có hay không có Comdom, em thấy cảm giác vẫn thế chứ khác cái dắm gì đâu nhỉ.

  À, dưng mà em là thể loại kém cỏi về sex nên chibộ chả cần coi ý kiến của em có giá trị sử dụng

 30. #30 by LonelyRose on 2011/02/19 - 20:56

  Hương,

   

  Rốt lại thấy khác huyền tuyền. Zai xài được một lần, lần thứ hai Rốt điên tiết lột quăng mẹ. Rốt quy ước với hắn thế nầy: Ở nhà thì đi chân trần cho mát. Ra ngoài nhớ tất giày cửn thựn đừng có mang bùn đất gì về. Vậy thui!

 31. #31 by Dragonfly on 2011/02/19 - 20:56

  Anh chạy mất mấy đôi dép vì gặp gái quê Lài.@ Chuối

  ———
  Địtmẹ, chúc cô có thêm 1 trải nghiệm tâu nhã. Yêu gái Fồng mà bỏn bướng cô cứ tát cho phát mặt quay như đĩa hát ,tắt loa ngay. Chiều chúng nó được đằng chân lân đằng bẹn. Tất nhiên sau khi tát cô phải thể hiện mình là thằng đàn ông đích thực, đừng giống hành động đê hèn của Jà Đểu tại Tâu Đàn. Hệ Hệ
 32. #32 by LonelyRose on 2011/02/19 - 20:59

  Yêu gái Fồng mà bỏn bướng cô cứ tát cho phát mặt quay như đĩa hát ,tắt loa ngay @ Lài,

   

  Rô ơi Rô về tắt cái máy quay đĩa nầy giùm.

 33. #33 by LUUMANH on 2011/02/19 - 21:09

  Ồ bao thì luôn khó chịu dùi dưng dùng là lẽ đương nhiên, Mặt(())/ định nâng lên thành triết lý dùng bao à? Cái này thì nhẽ đéo hợp với tuyền boạn Bựa già khắm Mặt(())/ ở đây. Chi bộ có muốn anh dậy dùng bao thường mà hay hơn bao gai, bao hình, đâm bi các loại hông. giơ tay hay nổ cái cái anh coi nào

  @Chuối teo : ấy zời, gái Phòng zậy thôi mõm nỏ, tính trực dễ tán dưng déo dễ rời 

 34. #34 by cuchuoiSG on 2011/02/19 - 21:10

  Yêu gái Fồng mà bỏn bướng cô cứ tát cho phát mặt quay như đĩa hát ,tắt loa ngay. Chiều chúng nó được đằng chân lân đằng bẹn.@ Lài

  Các em chỉ mới hay lèm bèm thôi chứ chưa tới mức chửi bậy. Nhưng qua tìm hiểu, cách các xử sự với các đối tượng khác lúc không có mặt anh ở đấy, các em chửi bậy và đanh đá đíu chịu được dù là có em cũng gia đình cực gia giáo, ăn học đàng hoàng. Gái Fòng đúng là rất cá tính, nhẽ Hương Điêu cũng gốc Phòng nhỉ, hehe?
  Tính anh không thích đánh gái, chẳng được gì khéo lại còn mang tiếng
  nhất là những con đanh đá nên lẳng lặng bỏ dép về cho lành.

 35. #35 by Dragonfly on 2011/02/19 - 21:10

  Hồng Đơn

  ——-
  Phụ nữ bọn em thích mạnh mẽ,thô tý nhưng ngu chân thành là được,anh biết mà. Thà thế sau rồi yêu nhau thục mạng còn hơn à ơi vớ vỉn. Tin đi gái nơi khác chết trai Fòng quả đấy đó. Không tin hỏi Nắng mà xem. Hệ Hệ
 36. #36 by LUUMANH on 2011/02/19 - 21:13

   Trông như đang thủi kèn cho anh í, he he.
  Ờ mờ đố thằng Mặt(())/ vét máng thì đeo có bao thế nầu. Hố hố
 37. #37 by Dragonfly on 2011/02/19 - 21:13

  Tính anh không thích đánh gái, chẳng được gì khéo lại còn mang tiếng nhất là những con đanh đánên lẳng lặng bỏ dép về cho lành.@ Chuối

  ———-
  Địtmẹ, cô ngu như vích,nó nói sau lưung kệ mẹ nó chứ, không nhìn thì tim không đau. Đôi khi zùng bạo lực cách mạng đạt cực khoái nhanh phết(kiểu Manh ấy). Sau cơ giông bão mặt biển lại trở nên hùng vĩ và hiền hòa hơn bâu giờ hết. Địtmẹ, sến chưa?! Hệ Hệ
 38. #38 by Già Không Đều on 2011/02/19 - 21:15

  Có hay không có Comdom, em thấy cảm giác vẫn thế chứ khác cái dắm gì đâu nhỉ.(@ Hương Hai Lúa về xxx)

   

  Có chứ em, nếu không thì người đâu sản xuất nào loại siêu mỏng, loại có gai, loại đôn zên, loại long shock….

   

  Cảm giác chân trần nó…thực hơn, ma sát hơn, da kề da, hòa tan hơn, và mau…ra hơn với nam và dễ lên đỉnh hơn với nữ…Dĩ nhiên đó là về mặt da thịt thôi, chứ chủ yếu vẫn là tâm lý và tình cảm đôi bên chứ dùng condom vẫn lên đỉnh tốt nếu đúng tâm lý và kỹ thuật cho nhau.

  Không chỉ nam thích chân trần mà nhiều chị em nhất định không chịu dùng bao vì nó cứ…sao sao í he he.

  Dùng condom là hành vi văn minh và tôn trọng bạn tình, đéo có gì phải lăn tăn cả.

 39. #39 by minhdung on 2011/02/19 - 21:16

  Không xem được ảnh thì chuột phải vào ảnh rồi ô bừn in niu táp là xong mà.

 40. #40 by nhất on 2011/02/19 - 21:18

  minhhuong Cách đây 30 phút

  Có hay không có Comdom, em thấy cảm giác vẫn thế chứ khác cái dắm gì đâu nhỉ.

  À, dưng mà em là thể loại kém cỏi về sex nên chibộ chả cần coi ý kiến của em có giá trị sử dụng


  Đúng là ý kiến nay cua Điêu vô giá trị, nhưng em là  không may mắn chứ không phải kém cỏi, nhưng cần phải chưa ngay.

 41. #41 by LonelyRose on 2011/02/19 - 21:19

  Phụ nữ bọn em thích mạnh mẽ,thô tý nhưng ngu chân thành là được,anh biết mà. Thà thế sau rồi yêu nhau thục mạng còn hơn à ơi vớ vỉn @Lài

   

  Ơ anh biết zai em à? Sao nói giống thế không biết?

 42. #42 by LUUMANH on 2011/02/19 - 21:20

  Đôi khi zùng bạo lực cách mạng đạt cực khoái nhanh phết(kiểu Manh ấy) @Lài lét

  Địt mẹ Lài lét chơi anh nhá, anh chưa tỉn gái bâu giờ, tuyền quay tay cho nó lên đỉnh, hehe
 43. #43 by minhhuong on 2011/02/19 - 21:27

  @Củ Chuối: Em èo có gì liên quan tới Phồng lẫn Nam Định, kể cả Thanh Hóa cũng đéo có luôn.

 44. #44 by minhhuong on 2011/02/19 - 21:30

  Không xem được ảnh thì chuột phải vào ảnh rồi ô bừn in niu táp là xong mà. @ anh Dũng
  ————-
  nó không cho ô bừn in niu táp luôn. 
 45. #45 by LUUMANH on 2011/02/19 - 21:30

  À, dưng mà em là thể loại kém cỏi về sex nên chibộ chả cần coi ý kiến của em có giá trị sử dụng @ Hương đêu


  Có giá trị đấy chứ, hông anh em cứ hì hục hỳ hục thì bỏ mệ. Dưng để chia sẻ thêm nữa thì làm thế nầu Hương nhở
 46. #46 by minhhuong on 2011/02/19 - 21:32

  Có giá trị đấy chứ, hông anh em cứ hì hục hỳ hục thì bỏ mệ. Dưng để chia sẻ thêm nữa thì làm thế nầu Hương nhở @ ông anh Manh hói
  ——————-
  Anh hỏi làm gì nhỉ khi mà anh chỉ quay tay?
 47. #47 by LUUMANH on 2011/02/19 - 21:35

  Râu Sờ ơi, anh ngu chân thành hỏi nhờ tý, thế nào là đàn ông ngu chân thành ấy nhở? kiểu Mặt (())/, kiểu Lài Lét, kiểu Thiếu Thiến, Chuối Tèo hay kiểu Nhất Hòn…

 48. #48 by cuchuoiSG on 2011/02/19 - 21:36

  Nó nói sau lưung kệ mẹ nó chứ, không nhìn thì tim không đau. Đôi khi zùng bạo lực cách mạng đạt cực khoái nhanh phết(kiểu Manh ấy) @Lài Gồn

  Sau lưng đíu đâu, đến cơ quan nóa bất chợt nghe được ẻm nói chiện với bọn bạn và đồng nghiệp. Gặp mình thì nó cứ giả nai, giả thỏ, định lừa mình vào rọ, hehe. Gái già cỡ Hương Điêu với đầu 8x nó lừa được rồi thì có chết, khéo đi tù chung thân. Phen này, anh chắc chuyển qua lừa các em 8x đời cuối cho lành, nhưng nhất định không phải gái Fồng nữa, hề hề.

  Gái Phòng zậy thôi mõm nỏ, tính trực dễ tán dưng déo dễ rời @Manh
  Là sâu, là sâu? Trải nghiệm gì với gái Fồng kể anh nghe đi Manh.

 49. #49 by LUUMANH on 2011/02/19 - 21:38

  Anh hỏi làm gì nhỉ khi mà anh chỉ quay tay?

  À anh hỏi hộ mấy thằng Bựa ngày nầu cũng uống Viagra vứi lại kiểu em thì cũng hông cần đưa kèn vầu mà, he he
 50. #50 by LUUMANH on 2011/02/19 - 21:41

  Trải nghiệm gì với gái Fồng kể anh nghe đi Manh.

  Nghiệm cái lìn, anh quang lựu đạn tưởng mình ẻm chết hóa ra anh cũng chết. Địt mẹ tức mỗi cái chăm zai mà như mẹ chăm con
1 2 3 18