The first condom

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quả cabốt đầutiên

Cabốt, hay bâucâusu, là phátkiến huyhoàng tộtđộ của Ông Người (*).

Nếu một con alien hỏi các cô, rầng ở vũtrụ tụi mài, Ông Người khác Ông Chó chỗ nầu? Các cô chỉ có thể giảnhời một câu duynhất đúng, là, Ông Người đeo cabốt khi tỉn, còn Ông Chó không.

Đám triếtgia Khoaitây phán, cabốt được dân Âu Mẽo triểnkhai chínhthức hồi 18xx. Bốláo đấy. Tinhhoa Aicập chơi cabốt từ thuở BC, với những quả ống dài tới 40 xăngtimét khâu bằng da bê (**). Quýtộc Tầu thì chơi cabốt từ đời Đại Nguyên, tuyền xài hàng ruột lợn. Và samurai Nhật chơi cabốt từ đận nào chả nhớ, bỏn khoái chất sừng trâu hoặc đồimồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Lừa các cô, hehe, mới chơi cabốt từ 193x, thứ bâucâusu latex tầmthường nhạtnhẽo dầy cồ ngổngáo mùi hắchắc như lốp ôtô, dunhập bởi bộđội Pháp Ghẻ chim bự ria cong mũi khoằmkhoằm dâm tuyệtđối (***).

Theo kếtquả điềutra của Trung Tướng, 3/10 thằng Lừa chưa từng đeo any cabốt. 4/10 thằng đẩy tráchnhiệm đeo cabốt cho gái. 2/10 thằng đeo sai quyphạm. Chỉ 1/10 Lừa thậtsự liềnông.

***

Trung Tướng chơi cabốt từ tuổi 2-3, nhưng cũng như mọi trẻ cùng thếhệ, Trung Tướng không đeo ổng vầu đầu buồi, mà thủi thành bóng bay, bền đẹp hehe vôđối. Ngày Tết hoặc Quốckhánh, pa Trung Tướng chọn vài quả y chưa tiêu, lộn trái, phủi sạch bột liuhóa, rùi trợn mắt thủi căng cậtlực. Đôi bận, pa nhường Trung Tướng côngđoạn thủi bóng. Ùi ùi hai pa con cười khầnkhật khầnkhật, thực là taonhã quá.

Anh em Trung Tướng xách chùm bóng bay cabốt chạy tungtẩy tungtẩy khoe xóm trên xóm dưới. Hết Tết. Hết Quốckhánh.

***

Trung Tướng chơi phò từ tuổi 11, và thôngthạo về Giao-hợp Dương-vật Ngọc-hành Âm-hộ Âm-đạo Tử-cung nhiều năm trước đó, nhưng mãi 13 mới biết cabốt để đeo vầu đầu buồi.

Bữa bửa chú Ngoọng đệ pa Trung Tướng rủ Trung Tướng đi tỉn cô Thoóng Xinh, phò tiếngtăm phố Đàn Đàn.

Cô Thoóng Xinh mùa mủa tầm 27-28, từng yêu chú Ngoọng rùi chú Ngoọng chê cô mất trinh, không lấy. Cô Thoóng Xinh yêu thêm vài chú, cũng không lấy ai, rùi dần dần mần phò. Trung Tướng nhớ cô Thoóng Xinh xinh vãi bống. Lông cửa mình cô mượt như lanh Liên Sô mọc một luống mongmỏng đều tắp trên gò âmhộ, vuốt mềm xùn mát rượi, mùi nồngnồng như tóp mỡ vửa rang. Cô sống và tácnghiệp trong căn buồng tậpthể 14m2 cuối phố Đàn Đàn.

Chú Ngoọng tỉn cô Thoóng Xinh xong thì bẩu Trung Tướng cứ vầu tựnhiên tỉn tiếp, chú đã thanhtoán hai suất rùi.

Buồng cô Thoóng Xinh tối mùmịt mùmịt và rất tanh. Cô bẩu, mầy còn trinh hử?

Trung Tướng bẩu, vầng.

Hehe phịa đấy. Liềnbà cũng thích giai tân như liềnông thích gái trinh thôi.

Cô Thoóng Xinh bế Trung Tướng lên đùi, mânmân buồi Trung Tướng, trật khấc nó, rùi rêrê nó tìm lỗ cửa mình cô. Trung Tướng nín hơi chuẩnbị dập lút một nhát.

Thì cô bẩu, mầy có xoọcti chưa?

Trung Tướng bẩu, có lâu rùi.

Cô nghĩnghĩ rùi thở sượt phát, rùi vật Trung Tướng xuống giường.

Và, hehe, cô đeo cabốt cho Trung Tướng, quả cabốt đầutiên đời gáimú phongtrần bấthủ.

(Bài nầy còn nhiều phần, phần #2 kể chiện Trung Tướng lần đầu tự đeo cabốt tỉn gái, mời các cô đọc trong Chiện Bựa, bản in 2011)

(@2008)

(*) Cabốt: Tức Capote, tiếng Lừa gốc Pháp, là thiếtbị bọc đầu buồi thằng liềnông khi con cỏn giaohợp, để tránh thai hoặc ngừa bịnh tiêmla.

(**) BC: Tức Before Christ, tiếng Lừa nhẽ là Trước Công Nguyên, hay gì?

(***) Cabốt latex: Tức cabốt chất caosu non độ bền rất kém, khảnăng thủng độtngột lúc hànhsự quãng 50%, thậmchí 90% nếu buồi to quá cỡ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cabốt: (Ca-bốt, Ca-pốt).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Bâucâusu: (Bâu câu-su, Bao cao-su).
– Phátkiến: (Phát kiến).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Tộtđộ: (Tột độ).
– Vũtrụ: (Vũ trụ).
– Giảnhời: (Giả nhời, Trả lời).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Triếtgia: (Triết gia).
– Khoaitây: (Khoai Tây, Tây).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Bốláo: (Bố láo).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Aicập: (Ai-cập).
– Xăngtimét: (Xăng-ti-mét).
– Đồimồi: (Đồi mồi).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Ngổngáo: (Ngổ ngáo).
– Hắchắc: (Hắc hắc).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Dunhập: (Du nhập).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Khoằmkhoằm: (Khoằm khoằm).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Điềutra: (Điều tra).
– Quyphạm: (Quy phạm).
– Thậtsự: (Thật sự).
– Liềnông: (Liền ông).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Quốckhánh: (Quốc khánh).
– Liuhóa: (Liu hóa, Lưu hóa).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Khầnkhật: (Khần khật).
– Taonhã: (Tao nhã).
– Tungtẩy: (Tung tẩy).
– Thôngthạo: (Thông thạo).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Mongmỏng: (Mong mỏng).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Nồngnồng: (Nồng nồng).
– Tácnghiệp: (Tác nghiệp).
– Tậpthể: (Tập thể).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Liềnông: (Liền ông).
– Mânmân: (Mân mân).
– Rêrê: (Rê rê).
– Chuẩnbị: (Chuẩn bị).
– Xoọcti: (Xoọc-ti).
– Nghĩnghĩ: (Nghĩ nghĩ).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Gáimú: (Gái mú).
– Phongtrần: (Phong trần).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Giaohợp: (Giao hợp).
– Tiêmla: (Tiêm-la, Tim-la).
– Caosu: (Cao-su).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Hànhsự: (Hành sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).

*** 1. #1 by Mit on 2011/02/24 - 01:10

  Nhẽ Mít sinh năm 1966-1967 mặc màu đen hạp. Hệ Hệ

  Đen hử, thật không?!  Mít chỉ mặc mầu í khi nầu đi đám ma thôi. 

 2. #2 by Dom-dom on 2011/02/24 - 01:12

  đầu tư các dự án phim mì ăn liền @ Ky
  Kinh tế đi lên làm cái gì cũng ra, KT đi xuống làm gì cũng lỗ, đắt hàng tôi trôi hàng bà. Phim làm rồi liệu có bán được không?

 3. #3 by Lucky on 2011/02/24 - 01:12

  Thôi em đi Gym đây . Hihi … em đùa với anh nảy giờ đó . Em bên này , số liệu có được từ bạn bè em , từ lúc lên quán em mới săn chúng nó để lấy, nhưng về Lừa rất ít . Em có ở Lừa đâu mà biết tình hình xoay sở ! Em chém gió từ nảy giờ đấy . Riêng anh em Charlie thì chổ bạn thân em .

 4. #4 by Dragonfly on 2011/02/24 - 01:13

  Lài Dồn sao không làm như Dũng Hói & Kèn teo khuyên: mua một mảnh đất ở xa xa trồng rau nuôi gà nhẽ lành, như kiểu đi ở ẩn một thời gian. Anh cũng đang tính vậy đây cho nhẹ cái củ sọ.@ Đóm

  ———
  Địtmẹ, cái đó thì đéo phải nói, anh làm lâu rồi. Đang working day đều đặn giờ ngồi chơi vê dái nó khó chịu thôi.Hệ Hệ
 5. #5 by Lucky on 2011/02/24 - 01:16

  @ Dom : đi lên đi xuống kiểu gì cũng có lời hết . Anh không thấy tụi mac xi mac nó bành trướng thêm mấy rạp chiếu ở Lừa à?
  Hố hố , làm bộ phim mì ăn liền ở Lừa đâu có cao lắm đâu . PR mạnh vào thế nào chẳng lời

 6. #6 by Mit on 2011/02/24 - 01:17

  Chị nhớ chụp ảnh quay phim cảnh bọn saigon nhỏ chạy như Ducks về phía đông nhá, gửi em, em làm quả “Mộng thoát … thoát đéo gì cũng được miễn là thoát”@ Hương

  Nói ra mắc cười.  Hồi 2000 để tránh tận thế có bọn gốc Lừa dẫn nhau di tản vầu phiá Đông theo nhời một nhà tiên tri Lừa nầu đó.  Mít thật.

 7. #7 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/24 - 01:18

  Hay lắm!
  Tập trung tối đa xiền vào đong lúa để dự trữ là phương án kinh doanh rất khả thi!
  TĐT sẽ triển khai ngay, triển khai ngay!
  Cu Lắc xuống Đồ Sơn với Sư Thứ tỉn phò nhá!
  Miễn phí, miễn phí!!!

 8. #8 by Dom-dom on 2011/02/24 - 01:19

  Vào quán, hóng chuyện làm ăn, thấy tình cảnh bí rì rì, ong mẹ nó thủ. Thế mà ở ngoài bỏn vưỡn vác bao tải tiền đi mua đất. Mấy hôm rồi anh lại vội thẩy đi vài lô, lô bán sau lại cao hơn lô trước gần 100 tr. Xa Quán lại muốn giữ, vào Quán lại muốn tống đi. Kiểu này mai anh lại tống tiếp.

 9. #9 by Lucky on 2011/02/24 - 01:24

  @ TĐT : hố hố , TĐT rủ ai đi Đồ Sơn tỉn phò bằng vắt chanh đới . Hố hố , làm kiểu này có cho không cũng đéo dám đụng vào chứ nói gì trả tiền . Sợ Sư lắm !

 10. #10 by Mit on 2011/02/24 - 01:26

  Tập trung tối đa xiền vào đong lúa để dự trữ là phương án kinh doanh rất khả thi!@ Sư Thầy
  Trong tình hình rối reng, mọi đầu cơ tích trữ về lương thực sẽ được bọn có súng hay bọn bần nông tập trung cướp, cái này đã được mụ Zì bàn trong Chiến 3 rùi mà….hehehe  Nhẽ Sư Thầy bỏ trong chum chôn dưới đất?

 11. #11 by Asineran on 2011/02/24 - 02:14

  Tập trung tối đa xiền vào đong lúa để dự trữ là phương án kinh doanh rất khả thi! @ Sư Thứ

   Chưa chắc đâu.
  Đầu tháng 1/2011, trong khí thế bừng bừng của 1 đống kỷ lục vừa lập được năm 2010, VFA tinh tướng điều chỉnh giá sàn XK gạo 5% tấm  giá XK của Thái Lan và 25% tấm còn cao hơn cùng loại của Thái Lan . Lập tức Indo nhập luôn 820 ngàn tấn của Thái và ký 1 loạt hợp đồng khác với TQ và TL. Philipin, nước nhập gạo chủ lực của VN cũng nhập 1 đống từ TL,TQ,Ấn và Úc, ko thềm quan tâm đến gạo VN nữa. VFA hoảng quá vừa hạ giá sàn XK xuống để cạnh tranh . Cẩn thận vài bữa nữa mà ko kiếm được vài hợp đồng XK lớn 1 chút thì giá lúa gạo lại sụp , sợ có khi còn đéo đỡ được, khả thi cái dắm í sư Thứ à.