Get onto the top (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Lên đỉnh


Chị Mẩy là cam Phường Trung Tướng, từ 19 Lâu Lắm. Lon chị Thiếu Úy. Chị chuyên theodõi sổsách thu-chi mớicả hộkhẩu hộtịch mớicả đéo gì quên rùi, cho Cam Phường (*). Chị có đủ mũ kêbi, ngù vai đỏ, nhưng không có súng lục.


Chị khá xinh. Đít tròn ungủng má căng roirói bướm đongđưa đongđưa.


Anh Mẩy, chồng Chị Mẩy, cũng cam Phường Trung Tướng. Lon anh Trung Úy. Anh đóng Cảnhsát Khuvực phụtrách địabàn xóm Trung Tướng. Anh có cả mũ kêbi, ngù vai đỏ, lẫn súng lục.


Anh xấu giai vãi lìn. Mũi lổnnhổn mụn bọc, mắt ngậpngụa dử vàng, chân vòngkiềng, răng cảimả. Xấu vãi lìn.


Chị Mẩy Anh Mẩy sống xởilởi hòanhã, đặcbiệt dâm mồm. Anh chị quý Trung Tướng cực. Hai đứa con anh chị cũng yêu Trung Tướng như pama.


Hồi mới theo Anh Mẩy về Phường nhận côngtác, Chị Mẩy vời Trung Tướng mần khaibáo đéo gì quên rùi. Vửa gặp, chị đã quát, thằng nầy, buồi dái gì vắt va vắt vẻo. Kínđáo tí đi em.


Trung Tướng ngượng phết, nhưng vẫn khen thầm, mẹ nầy dâm nhở.


Có bữa, Trung Tướng đang tỉn giaohĩu con Tai Miu họcviên năm nhất Trungcấp Sưphạm ABC ở gian khách, thì Anh Mẩy đập cửa thăm địnhkỳ hehe (**). Tai Miu vửa quấn tạm chăn lánh vầu gian trong, Anh Mẩy đã bẩu, con nầy mấy tuổi mà lồn đoi chửa cọng lông đéo?


Trung Tướng chưởi thầm, địt mẹ cha nầy thô nhở. Nó 16 rùi đấy, dưng đéo hiểu sao bướm chưa có lông.


Tai Miu ngượng phết, sau bữa bửa nhấtkhoát không chịu đến giaohĩu Trung Tướng tại nhà nữa.


***


Đùng phát, Chị Mẩy ngoạitình.


Anh Mẩy như hóa điên, đem chuyện vợ ngoạitình loa khắp nơi. Anh vác thư chị gởi tay nhântình tên Xê đọc giữa buổi họp Tổ Dânphố, rùi trình Chibộ Cam. Anh lôi bố đẻ chị tới đòi ông viết Bản Kiểm Thảo. Anh bắt hai đứa con lítnhít gọi mẹ là Con Đĩ.


Chị Mẩy gấu phết. Trong thư gởi tay Xê, chị miêutả rànhrọt những màn làm tình táobạo nhất của hai người, những câu kíchdâm nóngbỏng hơn xinê, những cảmxúc ngọtngào vươngvấn.


Tối nọ, Trung Tướng đến anh chị Mẩy. Thấy chị ngồi gọngàng trên vali, mặt sáng bừng tươitắn. Anh vung súng K54, mặt đen sầm kíchđộng. Hai đứa con dúmdó góc giường. Lánggiềng lấpló lấpló.


Anh Mẩy thét, địt mẹ Trung Tướng mầy tin hông, tao đéo phải côngan tao thề bắn nát đầu con phò nầy tao đi tù địt mẹ.


Chị Mẩy cười, bắn đê, mày bắn đê.


Anh Mẩy thét, địt con mẹ mày.


Rùi anh lên đạn rốp rốp rốp, chĩa súng thẳng đầulâu chị, cái địt con mẹ mày?


Chị Mẩy cười, bắn đê.


Anh Mẩy quăng súng, ôm sọ khóc hức hức hức.


Chị Mẩy xách vali, xoa cằm hai đứa con, rùi dứtkhoát bước, thảnhthơi mềmmại.


***


(Dừng chờ thamluận và câu vìu)


(@2008)


(*) Cam: Thuậtngữ Bựa, nghĩa là Côngan Nhândân Xứ Lừa.


(**) Trungcấp Sưphạm: Kiểu trường sưphạm thuộc hệthống giáodục hướngnghiệp trứdanh Thiênđàng trước 199x, nhận họcviên chưa tốtnghiệp Phổthông Trunghọc để đàotạo giáoviên Tiểuhọc & Mầmnon. Các họcviên Trungcấp Sưphạm thường chỉ 15-17 tuổi hehe.


Phụlục


Danhsách Từ Dính trong bài:


– Theodõi: (Theo dõi).
– Sổsách: (Sổ sách).
– Mớicả: (Mới cả).
– Hộkhẩu: (Hộ khẩu).
– Hộtịch: (Hộ tịch).
– Kêbi: (Kê-bi, Kê-pi).
– Ungủng: (Ung ủng).
– Roirói: (Roi rói).
– Đongđưa: (Đong đưa).
– Cảnhsát: (Cảnh sát).
– Khuvực: (Khu vực).
– Phụtrách: (Phụ trách).
– Địabàn: (Địa bàn).
– Lổnnhổn: (Lổn nhổn).
– Ngậpngụa: (Ngập ngụa).
– Vòngkiềng: (Vòng kiềng).
– Cảimả: (Cải mả).
– Xởilởi: (Xởi lởi).
– Hòanhã: (Hòa nhã).
– Đặcbiệt: (Đặc biệt).
– Pama: (Pa-ma).
– Côngtác: (Công tác).
– Khaibáo: (Khai báo).
– Kínđáo: (Kín đáo).
– Giaohĩu: (Giao hĩu, Giao hữu).
– Họcviên: (Học viên).
– Trungcấp: (Trung cấp).
– Sưphạm: (Sư phạm).
– Địnhkỳ: (Định kỳ).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Ngoạitình: (Ngoại tình).
– Nhântình: (Nhân tình).
– Dânphố: (Dân phố).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Lítnhít: (Lít nhít).
– Miêutả: (Miêu tả).
– Rànhrọt: (Rành rọt).
– Táobạo: (Táo bạo).
– Kíchdâm: (Kích dâm).
– Nóngbỏng: (Nóng bỏng).
– Xinê: (Xi-nê).
– Cảmxúc: (Cảm xúc).
– Ngọtngào: (Ngọt ngào).
– Vươngvấn: (Vương vấn).
– Gọngàng: (Gọn gàng).
– Vali: (Va-li).
– Tươitắn: (Tươi tắn).
– Kíchđộng: (Kích động).
– Dúmdó: (Dúm dó).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Lấpló: (Lấp ló).
– Côngan: (Công an).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Thảnhthơi: (Thảnh thơi).
– Mềmmại: (Mềm mại).
– Thamluận: (Tham luận).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Hướngnghiệp: (Hướng nghiệp).
– Trứdanh: (Trứ danh).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Tốtnghiệp: (Tốt nghiệp).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Trunghọc: (Trung học).
– Đàotạo: (Đào tạo).
– Giáoviên: (Giáo viên).
– Tiểuhọc: (Tiểu học).
– Mầmnon: (Mầm non).


Danhsách Từ Ghép trong bài:


Thu-chi: Receipt & payment.


***
 1. #1 by nhất on 2011/02/14 - 06:52

  @Mít
  Ẻm khóc giả vờ nên anh không kể, ngượng lắm. Mít biết tại sao không?
  Để anh kể chuyện mất trinh hay hơn.

 2. #2 by Mit on 2011/02/14 - 06:55

  @ Nhất
  Ok, I am all ears…híhíhí

 3. #3 by Lucky on 2011/02/14 - 06:55

  Eo ơi , sau đó thì miên man, miên man … nào hôn, nào ôm rất chi làm thắm thiết . Cảm giác yêu thầm được thổ lộ trước thiết sướng điếu tả nỗi ! Thật ra thì thèn chó” chết “Lucky trước , nhưng điếu dám nói, lúc đó Lucky làm hàng bỏ bà mà lị ,lại còn ngúng ngẩy rất trẻ con nữa chứ, nhưng phát signal rất mạnh nhé , như nhỏ nhẹ đặt cái thiệp giấy gởi cỏn mừng sinh nhật ,rất khác đám còn lại . Hỏi han cỏn thế này thế kia … nhưng chỉ như bạn thôi , có mắt điếu dấu được, cứ long lanh, long lanh … hố hố . Sau đem party , cỏn thú tội trước bình minh là cỏn chết Lucky từ ngày đầu mới gặp , nhưng Lucky học giỏi quá éo dám lại gần, lại thêm Khoai Tây lúc đéo nào cũng bao vây . Trong đó có thèn giờ là chó Lucky . 

 4. #4 by Lucky on 2011/02/14 - 07:05

  Lucky và cỏn yêu nhau …hố hố mà cũng ngu lắm chứ có ranh như giờ đâu . Lucky lúc đó chưa có kinh ( Năm cuối Gymnasium mới có nên từ lớp 9 là thăm bác sỹ phụ khoa liên tục ,liên tục , nên rành về sức khỏe sinh sản và tâm lý tình dục ,với thêm quả sống với Tây nên hồn nhiên như cô tiên khi nói về nó ! ) Cỏn có ịch với gái rồi , nên kẹp Lucky lúc nào hai đứa ở riêng và có điều kiện cũng dí cái xăm căng cứng của cổn vào người Lucky , Lucky sợ vãi đái được ý .Nhưng yêu cỏn lắm , sau yêu hơn nữa khi biết cỏn không có bố . Cuối cùng hai đứa chia tay vì cỏn theo Mama cỏn chuyển đi nơi khác . Xa mẹt lòng lợn tự thiu thôi .

 5. #5 by Mit on 2011/02/14 - 07:18

  Hốhốhố  Thế mới biết Mít thiệt old-fashion nhá. Mít nhát dư con thỏ lúc chưa vầu đại học!   Mít thật!

 6. #6 by Lucky on 2011/02/14 - 07:32

  @ Mít : vậy chứ đến hết Gymnasium Lucky mới ịch lần đầu đấy . Vì không ịch thì tampon cũng làm rách nên có kinh phát là sau đó Lucky ịch liền , rồi sài Tampon , hehe . Cái lần ịch đầu tiên của Lucky cũng chết cười , ngượng quá éo dám kể .

 7. #7 by Lucky on 2011/02/14 - 07:34

  Thôi em đi ngủ đây , viết nữa  kẻo DG lại sủa Ký húng chó , nổ được mấy ký em ơi , rồi lặn éo sủi tăm như Thích Trung Tướng với Chẹo nữa .
  @ Chẹo : sau vụ tan vỡ tình yêu, xem ra Chẹo chưa đứng  dậy được , dù đã đốt quán Asenal . Hay nhất thời Chẹo vào quán Bựa để xã stress thôi nhỉ ? Chẹo đâu , nghe ngứa ráy tai là Lucky gọi đó !
  @Zì : Cái cách lấy ráy tai này , nói thật Lucky nghe thôi sợ vãi dắm rồi . Lỗ tai mà đục đục, khét khét , nhất là chọt chọt bằng toàn kim loại, dao này kia thủng mie màn nhĩ sao ? Hay bệnh ngoài da lay qua dụng cụ , hay cú xảy tay lúc thao tác có mà ngác miệng lên trời gọi bảo hiểm nhỉ? 
  Ôi thú thưởng thức của Zì thật tao nhã quá ! Lại thêm Lài mồm Chanel No 5 múa phụ họa màn ráy tai nay nữa ,Lucky chạy điếu để lại guốc cho Lài đâu . Tinh Hoa của em có máy màn thưỡng thức kinh dị như cưa bom mà éo sợ gì !

 8. #8 by Cu on 2011/02/14 - 08:06

  @ Hương : chào Hương, Lucky về rồi, hihi , cuối tuần về thăm papa, mama . Papa Lucky ở Munchen . Lucky dạy Toán ở một Uni miền trung nước Đức . Thèn chó Lucky lại công tác ở Hamburg , haha cuối tuần Lucky lượn như chim ý !.

  Lạ nhỉ ! Em Lắc Ki dạy ở Uni nào mà viết sai chính tả nhiều vậy ta?

 9. #9 by DG on 2011/02/14 - 08:33

  Anh có nhời chửi mả sư 3 họ nhà thằng Trạn Khắm dám sang nhà anh mượn Valentine đặng sỉ nhục anh!

  Địt mẹ nhà Trạn Khắm!

  Chúc Trạn khắm ngày valentine bình yên, đớp được nhiều ./ phò hưu trí, hehehe!

 10. #10 by Mr. Tran on 2011/02/14 - 08:52

  ớ! Mỗ chân thành chúc cô mà Dái Ghẻ. Sâu cô nóng nẩy húng chó thế?

   

  Bình yên cô nhế!

   

   

  tý quên, mến cảm ơn bạn Dái Ghẻ nhé! hé hé hé

 11. #11 by thichtrungtuong on 2011/02/14 - 09:23

  “Lucky07:34 14-02-2011

  Thôi em đi ngủ đây , viết nữa  kẻo DG lại sủa Ký húng chó , nổ được mấy ký em ơi , rồi lặn éo sủi tăm như Thích Trung Tướng với Chẹo nữa”
  Đâu có đâu có. Oan Thị Mầu cho em quá. . Em vẫn vào hóng đều mờ, mỗi tội là hóng mà im thin thít thoai. Xin gửi tới toàn Chi bộ tình iu dào dạt của Thích Tướng nhân ngày tình iu.

 12. #12 by Gia_lamcam on 2011/02/14 - 09:27

  Há há há,
  Vầu quán, thấy có em Lục Kỳ khách mới biên hay phết, diên phết.
  Há há há!

 13. #13 by nguoicali on 2011/02/14 - 09:38

  Lão liệt xin chầu thím Ky

   

  Nể thím lun. Tình đầu của thím hay. Cũng là ịch đầu

  Theo kiểu của thím, nhẽ tình đầu của lão xảy da dí một em fò cỏ SG

  Thế chước đó, thím chưa từng dung động dí bạn chai nầu sâu?

   

  Bà Dì wán ni, có quả tình đầu thời mẫu giấu đới.

  Khá thú vật, ấy nhầm, thú vị

 14. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/14 - 11:20

  Zì đây hehe tổ sư bố chibộ đễu chibộ đễu.

  Con nầu (con Cu Nhậtbẩn?) zám chưởi em Ky biên sai chínhtả đấy? Hehe địt mẹ cô định nói kháy Zì chứ jì địt mẹ cô. Địt mẹ Zì đéo thích biên đúng chínhtả đấy làm đéo jì được Zì?

 15. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/14 - 11:22

  Con nầu (con Gá Vú Lìn?) zám bẩu Zì nói sai về já nhà Lừa thời 198x (x<1) đấy?

  Địt mẹ bốláo quen, Zì vả rụng mẹ hết răng jờ. Đừng có bâujờ hyvọng các con số của Zì là sai nhế các cô địt mẽ các cỗ.

  Hehe chỉ có tên riêng của Zì là đéo nhấtthiết khác tên thật thôi, chứ sốmá là fải đúng như chânlỹ như chânlỹ.

 16. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/14 - 11:24

  @em Thích Tướng Vàngson hehe

  Ziễntả vài quả trảingiệm đi em please hehe.

 17. #17 by Thích Đủ Thứ on 2011/02/14 - 11:33

  Mịa Tướng thối!
  Sao không để đến ngày 14/2 hãy post bài này!!
  Hãm vãi chưởng!!!

 18. #19 by DG on 2011/02/14 - 11:50

  Địt mẹ đã thế bốt quả hình cho Trạn Khắm nó thèm, hehe!


  Ngày nầy mờ tỉn hệ thống em dư nầy thì có ổn hông Trạn Khắm!???

  Kể về mối tình đầu hay là lần phịch đầu tiên? nếu lần phịch đầu tiên thì hehehe anh thưa thật mới các cô chắc là anh phẩy lập cái tượng đài cảm ơn các cô phò phát! chính các cổ là người đã dầy công giúp thằng đệ anh mở mắt, biết dư nầu là sung sướng, dư nầu là bể khổ đới!

  Còn mối tình đầu, địt mẹ đối mới anh là cả một trời hư hao lãng mạn, để từ từ rùi anh kể chiện hầu các cô nhế!

  Chưởi sư bà thằng Trạn Khắm phát nữa cho mát dái nầu!

 19. #20 by DG on 2011/02/14 - 11:54

  Hehe địt mẹ trình IT dư bòi khổ thật!

 20. #21 by LonelyRose on 2011/02/14 - 12:22

  @DG

  Em phát hiện DG lúc nầu sâu hàng cũng phẩy có PGs (promotion girls) xốc nách. 

  Tre ngon tre đứng một mình

  DG hơi dzẹo mượn lình PGs

 21. #22 by LonelyRose on 2011/02/14 - 12:54

  Nầu nầu, tranh thủ giờ nghỉ trưa em cũng bồi hồi chút xíu cho đúng tinh thần Valentine. Em thật em chẳng có cố nhân nào khiến em phải nhớ đến vào ngày này, chỉ đầy ắp kỷ niệm mới zai hiện giờ. Nhẽ cũng hơi đơn điệu, chibộ nhở? Cái cảm giác bị zời đánh một phát chết đứ đừ, đúng là hông đỡ nủi, làm gì còn hồn vía nầu tự hỏi tại sao em yêu anh? First kiss: nửa ngày mới xong! First sex: hai ngày mới xong!   

 22. #23 by pi on 2011/02/14 - 13:17

  Đây là bài báo mà Bi đọc về tác dụng của ráy tai.
  http://www.voanews.com/learningenglish/home/Ear-Care-Wax-Removal-03-30-2010-89565692.html

 23. #24 by thichtrungtuong on 2011/02/14 - 13:19


  “@em Thích Tướng Vàngson hehe
  Ziễntả vài quả trảingiệm đi em please hehe.”

   – @Zì: Tks Zì khích lệ. Dưng mà hiện tại em chửa có trải nghiệm rì, nên hổng dám thưa thốt ra răng. Nhẽ phải đợi tậu được một cô giống Zì, may ra…

 24. #26 by Mr. Tran on 2011/02/14 - 13:31

  ui địt mẹ hâm mộ Dái Ghẻ quá đi. có 2 em PG ngọt nước quá. Nhìn yêu đéo tả!

   

  Nhất cô đới!

   

  @Đơn Mai Khôi: để mỗ số hoá quả ảnh của Dái Ghẻ cho em mới chi bựa hình dung độ hoành của cỏn nhế:

  101 1,1 101

   

  há há há

   

  hàng bé thế thì lúc đéo nầu bẹn chẳng mát!

 25. #27 by DG on 2011/02/14 - 13:38

  Trạn khắm gato rùi phẩy hông em?

  Trạn khắm thích anh chụp hình quả tin nhắn của một vàng son gởi tới anh xin chết ngày hôm nay hông? hehehe!

  P/s: Hông phẩy Thi Còi bà bà đâu nhế!

 26. #28 by Mr. Tran on 2011/02/14 - 13:47

  @Dái Ghẻ:

   

  GATO bỏ mẹ lên được ý chớ. Nhìn mà sốt hết cả đít!

   

  p/s: cô tự nhắn phỏng? hehe

 27. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/14 - 13:52

  Hehe Zái Gẻ trông như con nhái bén thế mà zám sâu hàng mới Zì à?

 28. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/14 - 13:54

  Thôi Zì đi chúc tụngcác Vàng Son đồngngiệp mới kháchhàng nhát đến muộnmuộn Zì về chúc các cô Valentine nha. Zì yêu các cô.

 29. #31 by vangson.donkey on 2011/02/14 - 14:00

  Hehe…chết cười với quả xâu hàng của cô Dái Gẻ!:)) @Chạn: số hóa thế này có khi sát hơn: 0O0 l,l 0O0…hố hố.

  @Zì: cháu Thik tướng chắc chỉ mới vừa qua lớp đọc viết thui, chứ bọn trẻ Lừa zờ tỉn nhau từ cấp 2 cơ mà!

 30. #32 by Enterprise on 2011/02/14 - 14:16

  Úi, mới vài hôm mà chi-bô chơi xong japanese slut rồi lên đỉnh cả đám rồi à. Hehe, Dì xứng-danh là bất-hủ nhở! hehe.

  Cô Già tí đều chém vụ ngoáy lung-tung gì mà ngoáy tới màng-nhĩ nhở, hehe. Kỹ-thuật ngoáy của cô thượng-thừa rồi đới, hehe, ngoáy tới đó mà phê được thì tai cô chắc là mộc-nhĩ, nhở?

  Còn vụ bế quan tỏa cảng gì gì đó thì anh thấy phải biết mình. Nhắm nước sắp đến thì giữ nguyên hiện-trường, gồng mình nín thở mà chịu cho nó qua và nhớ câu: nhúc-nhích một li là ký khai-sinh 1 đứa, hehe.

  Ơ, Cô Hương than-thở vụ cổ trèo lên Everest mãi nhưng chả tới mà mụ Dì không ư-hử gì là sao là sao? Thế-mà cũng bày-đặt Bắp Ngô iêu à?

  Cơ-mà cô Hương cũng không nên lo-lắng làm giề. Chả nhất-thiết ịch mới lên đỉnh. Chỉ cần hôn, thậm-chí nằm nắm tay xoa đầu nghe kể chuyện Bạch-Tuyết và bảy chú-lùn cũng bay-bổng như ai, hehe. Cô cứ nhìn mụ Dì là thấy ngay. Mụ mủ đi phò tuyền xem, vắt sữa Thụy-Kiu dư vắt sữa bò mới dạy Mai-Hiu chọc chọc bút vạch vạch vẽ-vời còn lại tuyền đi ngoáy tai, hehe. Kèn mụ mủ chỉ dùng làm đối trọng để đi-lại cho vững là chính. Chả-là mủ cũng thủy-thủ viễn-dương, hehe.

 31. #33 by fanbuas on 2011/02/14 - 15:02

  Đúng ngày valinhtinh, khai bút nhời đầu tiên iem xin được gửi lời chào thân ái và quyết thắng tới bà Dì thân thương cùng tòan thể chi bộ đểu.

  Yêu lắm nhưng dịtmịa vẫn chém bà Dì phát đầu tiên cái đã về món ngoái lỗ nhĩ của bà bả. Dì thối cùng các fan hâm mộ cắt tóc ngoáy tai thì cứ việc nhưng quả cạo lông tai thì bỏ ngay cho iem kẻo về già thành nghễnh ngãng mẹ đới, tập Dâm công cũng đéo ăn thua đâu, lý do mời gúc héhé.

 32. #34 by Già Không Đều on 2011/02/14 - 15:09

  Ơ địt mẹ Cô Roai chứ không đụng màng nhĩ làm sao nghe tiếng rột rột roạt roạt ở đầu bông gòn thấm oxy già khi ngoái nhẹ hử Cô? Phê lắm phê lắm, vấn đề là thằng thợ phải chiên nghiệp, thò cái vòi bông vào tầm nào là vừa, không được sâu quá là thủng màn nhỉ, nhưng cũng không được nông quá chẳng chạm đến. Nếu chỉ vừa chạm đến cái đầu bông gòn mềm chứ không phải vật nhọt thì hông tai hại gì màn nhỉ đâu. Tuy nhiên, cần phải lưu ý chỗ mình nằm, không nên có nhiều người qua lại nhỡ đụng tay thằng thợ thì thọt sâu bỏ mẹ, thứ hai là chỗ yên tĩnh, để thằng thợ tập trung và chuyên môn, mình thì im lìm tận hưởng cảm giác Lên Đỉnh miên man, thật đã.

  Địt mẹ anh có thể ví chạm màn nhĩ và mần cho phê cũng gian nan và khoái trá như tìm điểm G để phục vụ chị em thế nhế, nông quá hông tới, sâu quá cũng hông xong, kiểu như tính mất mấy đốt ngón tay móc ngược lên gì gì ấy…. he he.

 33. #35 by Già Không Đều on 2011/02/14 - 15:21

  Ah, chém tiếp vụ điểm G nhể?

   

  Chắc các Cô bựa đực ở đây cũng mò mẫm và định vị điểm G của các em Vện của riêng mỗi Cô rùi, thế các Vàng Son có biết điểm G của tụi Anh nằm ở chốn nào hông? Mần sao để tụi Anh lên đỉnh như tụi em lên đỉnh 5 – 7 phút gì đó mà hông phải là thằng nhỏ xuất tinh bùm bùm chíu chíu rùi xong?

   

  Men G spot ? Nếu biết chỗ nó nằm ở đâu thì mần sao đến được với nó nhở?

  Đố vui để học đê, mại zô! Đéo được Gúc nhế.

 34. #36 by fanbuas on 2011/02/14 - 15:28

  Iem cũng thửa được 1 cô cắt tóc vỉa hè quãng gần chục năm nay ở quê nhà, lần nầu về cũng phải qua chỗ cô ấy làm đẹp phát. Cô nầy cũng có đôi bàn tay lấy dáy tai tuyệt hảo, rứt là phê chả đau tí déo nầu, phải mỗi tội mỗi lần cắt tóc xong về người nhọc như vừa lên đỉnh vì ngoài cảm giác sảng khoái lúc ngoáy + với nỗi sợ sợ mấy ông đi qua bà đi lại qua vô ý chạm vào tay cổ khi đang thao tác héhé.

 35. #37 by Phang_Phập on 2011/02/14 - 16:52

  Léo mẹ, cứ bàn mấy cái mả mẹ nầy làm léo gì nhể, anh thích nhứt là phải hành động để chứng minh chứ léo phẩy bằng mồm để chứng minh, hồi hồi dững niên 2002-3004 anh sống và mần việc ở Sài gòn sau thời gian mần Lâm tặc, có 4 đứa trong đơn vị anh cứ khẳng định là đỉnh cao của F.u.c.k và khỏe, suốt ngày cứ cãi nhâu như Gìa ko đều và Dái ghẻ,…vươn…vươn… thế là anh Hai tổ chức 2 sâu liên tiếp để đánh giá. Đến h G, có 1 đứa bận mẹ nó ko đi thi được, còn 3 thí sinh.
  Sâu 1: Anh thuê 3 phòng cho các em sinh viên nhạc viện chiên thổi kèn đến mần cho 3 anh  trước,  he he he he, sâu 1 có người lâu nhất là 22 phút, còn có đứa mới chỉ 5 phút đã khóc mẹ nó dồi.
  Sâu 2: cả 3 cùng chiến 1 time và ai lâu nhất là thắng, he he he, anh làm trọng tài bấm giờ, sau trận đó léo thấy 3 4 đứa nó cãi nhau ỏm tỏi ai nhất ai nhì nữa, chúng nó tự biết mẹ, he he he, thế dỡ dức đầu.
  À, thời thởi 2002-2004 anh ở Hoàng Hoa Thám, P12, Quận Tân Bình thì đó là thiên đường của gái và cắt tóc gội đầu mẹ, he he he, nhiều vo biên, nó cứ thấy bọn anh tuyền là dân Bắc kỳ chiên đi xe biển 29 là bám theo 1 thời gian để gạ, sau đó thấy ngày nầu cũng qua nên nó ko gạ nữa, he he he, giờ thì dạt mẹ về đâu cả dồi, he he he.

 36. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/14 - 20:21

  Zì chầu mừng cô Fán Bừa đến mới Quán Bựa.

  Zì chầu mừng cô Roai jàhói bỏ quán suốt Tết jờ mới thấy cái mặt ./ hehe.