Japan slut (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Phò Nhật

Hè 198 Mấy, sau khi dỡ 4,000 tấn chuối xanh từ Sài Gồng qua Hồng Kông, tầu Trung Tướng bốc 10,000 tấn gang ống từ Hồng Kông qua Cu Na Cu Ta, Nhật Bản (*).

Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Đó là lần đầu Trung Tướng tới Xứ Mặt Giời.

Cu Na Cu Ta là thươngcảng mini trên sông Cu Na, miệt trung Nhật, cách Đại Thái Bình Dương quãng ba giờ hảihành.

Cu Na là mẩu sông tựnhiên bé cũn ngắn choằn đặcthù đất đảo. Dài trăm cây, rộng trăm mét, chỗ hẹp nhất chỉ 70 mét, gấp đôi bề ngang tầu Trung Tướng, mà dọc dòng có tới bốn cảng biển đủ mớn đón tầu vạn tấn, nước Cu Na xanh ngằnngặt ngằnngặt, hai bờ cổthụ umtùm umtùm, đẹp mêmải.


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Cảng Cu Na Cu Ta, trái lại, xấu mịtmù. Mươi ngàn hèndân bảnđịa, vài ngàn nóc nhà mỏngmanh, mấy siêuthị thấp tầng, dăm côngxưởng:


Artist Unknown. Source Trekearth.com


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ngoài giờ vào-tầm buổi sáng sớm và tan-tầm buổi chiều muộn, lúc đám culy loongtoong cỡi những con scooter lùn tịt thongdong đến và về Sở, thành Cu Na Cu Ta lặng vắng như chùa hoang. Phố không bóng xe. Vườn không tiếng trẻ. Không một lão già hưu lẩnthẩn chăn chim. Không một gã giai non phấtphơ tìm việc. Buồn mịtmù:

*Bonus #1. Phố cũ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #2. Phố mới:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #3. Quán ăn:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #4. Nhà hẻm:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #5. Nhà cổ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Buổi trưa, chén đớp xong, bọn Trung Tướng xin Chínhủy chia các tổ tamtam, xuống tầu vầu downtown duhý (**):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Hình minhhọa thôi hehe, chứ downtown Cu Na Cu Ta 198x không đôngvui đến vậy. Quánxá bầy hànghóa balăngnhăng ngồnngộn nhưng hầunhư vôchủ, thật khó để dukhách Thiênđàng cưỡng những cơn tắtmắt hồnnhiên (***):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ba ngày liền chánngán chánngán. Mua một suất mì 1,000 Yên cũng vậtvã kiếm thằng Cashier hết nửa tiếng đồnghồ (****). Đồ buôn về Sô Liên gồm 3 tấm thảm giả Kashmir 2×3 giá 9,000 Yên/Tấm Trung Tướng đã tậu xong ngay hôm đầu (*****). Chả còn đéo gì sắm nữa. Japan chánngán chánngán.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2009)

(*) Thời 198x Trung Tướng mần nghề chuyênviên hànghải caocấp, thốnglãnh các tầu viễndương Xuyên Á thuộc biênchế Côngty Vậntải Biển Đen, Odessa Sô Liên.

(**) Thời Thiênđàng, dù ở Sô Liên hay Tầu hay Lừa, dù là cánbộ ngoạigiao hay sinhviên hay thủythủ, các côngdân ngoanhiền XHCN khi xuấtbiên sang các nước TBCN thùđịch buộc phải hoạtđộng theo nhóm 3-5 người, gọi là Tổ Tamtam. Thànhphần tổ tamtam do Chínhủy quyếtđịnh bằng phươngpháp chọnlọc ngẫunhiên, và biếnđổi khônlường, nhưng luôn gồm ít nhất một sĩquan chỉhuy nắm giữ hộchiếu mọi thànhviên trong nhóm.

Nguyêntắc Tamtam được Sưphụ Beria xâydựng theo môhình tìnhbáo chiếnlược, từ những năm 193x hoặc trước nữa, triệtđể đảmbảo côngdân Thiênđàng không thể đàongũ, buônlậu, hay phòphạch gáimú làm bẽ mặt Tổquốc Vinhquang.

Mỗi tầu viễndương Thiênđàng buộc có một Chínhủy ăn lương Chief Officer. Đây là chứcdanh sĩquan chuyêntrách giống như Tuyênúy trong quânđội Tưbản Đếquốc. Chínhủy tầu vạn tấn của Trung Tướng đươngnhiên phải là đảngviên gộc, do Thànhủy Odessa bổnhiệm.

(***) Côngdân Thiênđàng 194x-198x khi xuấtbiên sang Tưbản rất thường mắc tội Thó Cáy, aka Ăn Cắp Vặt hehe, vì bọn Tưbản chủtâm phôtrương hànghọ cách lộliễu và hớhênh, khiến người rất ngoanhiền cũng đôikhi tắtmắt.

(****) Tỷgiá hốiđoái Nhật thờiđiểm xẩy chiện quãng 250 Yên ăn một Tơn. Suất mì bò 1,000 Yên tươngđương 4 Tơn, đắt hehe vãi búa. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Lừa cùng thờiđiểm quãng 70 Cụ, và 95 Cụ ăn một Tơn.

(*****) Tiêuchuẩn mua thảm Tưbản của thuyềnviên Sô Liên Thiênđàng là 3 tấm/năm. Ai chơi quá 3 tấm sẽ bị Hảiquan tịchthu, và có thể bị bỏ tù nếu táiphạm. Thảm Kashmir Japan 2×3 như Trung Tướng buôn có giá bán tại Odessa 198x quãng 800 Rúp Ông Nin, tươngđương 200 Tơn, lãi gần 6 nhát. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Sô Liên năm nẳm quãng 400 Nin, tươngđương 100 Tơn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thươngcảng: (Thương cảng).
– Mini: (Mi-ni).
– Hảihành: (Hải hành).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Đặcthù: (Đặc thù).
– Ngằnngặt: (Ngằn ngặt).
– Cổthụ: (Cổ thụ).
– Umtùm: (Um tùm).
– Mêmải: (Mê mải).
– Mịtmù: (Mịt mù).
– Hèndân: (Hèn dân).
– Bảnđịa: (Bản địa).
– Mỏngmanh: (Mỏng manh).
– Siêuthị: (Siêu thị).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Culy: (Cu-ly).
– Loongtoong: (Loong-toong).
– Thongdong: (Thong dong).
– Lẩnthẩn: (Lẩn thẩn).
– Phấtphơ: (Phất phơ).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Tamtam: (Tam tam).
– Duhý: (Du hý).
– Đôngvui: (Đông vui).
– Quánxá: (Quán xá).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Balăngnhăng: (Ba lăng nhăng).
– Ngồnngộn: (Ngồn ngộn).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Vôchủ: (Vô chủ).
– Dukhách: (Du khách).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Tắtmắt: (Tắt mắt).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Chánngán: (Chán ngán).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chuyênviên: (Chuyên viên).
– Hànghải: (Hàng hải).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Thốnglãnh: (Thống lãnh).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Biênchế: (Biên chế).
– Côngty: (Công ty).
– Vậntải: (Vận tải).
– Cánbộ: (Cán bộ).
– Ngoạigiao: (Ngoại giao).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Thủythủ: (Thủy thủ).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Xuấtbiên: (Xuất biên).
– Thùđịch: (Thù địch).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thànhphần: (Thành phần).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Chọnlọc: (Chọn lọc).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Biếnđổi: (Biến đổi).
– Khônlường: (Khôn lường).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chỉhuy: (Chỉ huy).
– Hộchiếu: (Hộ chiếu).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Sưphụ: (Sư phụ).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Môhình: (Mô hình).
– Tìnhbáo: (Tình báo).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Triệtđể: (Triệt để).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Côngdân: (Công dân).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Đàongũ: (Đào ngũ).
– Buônlậu: (Buôn lậu).
– Phòphạch: (Phò phạch).
– Gáimú: (Gái mú).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Chứcdanh: (Chức danh).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chuyêntrách: (Chuyên trách).
– Tuyênúy: (Tuyên úy).
– Quânđội: (Quân đội).
– Tưbản: (Tư bản).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Thànhủy: (Thành ủy).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Chủtâm: (Chủ tâm).
– Phôtrương: (Phô trương).
– Hànghọ: (Hàng họ).
– Lộliễu: (Lộ liễu).
– Hớhênh: (Hớ hênh).
– Đôikhi: (Đôi khi).
– Tỷgiá: (Tỷ giá).
– Hốiđoái: (Hối đoái).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Sosánh: (So sánh).
– Giáosư: (Giáo sư).
– Đạihọc: (Đại học).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thuyềnviên: (Thuyền viên).
– Hảiquan: (Hải quan).
– Tịchthu: (Tịch thu).
– Táiphạm: (Tái phạm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vào-tầm.
Tan-tầm.

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/02/07 - 01:21

  @Ông Cụ: Địtmẹ quái lạ, thông tin thì bẩu là 110 MHĐế làm 5 tầng.

  Sao quả ảnh kết quả trông lạ hoắc thế nhở, 5 tầng cái dắm ở đâu không biết.

 2. #2 by Mit on 2011/02/07 - 07:18

  @Mít: xức Listerine vầu   @ TrungUongLua

  Này này vừa lao động free về đấy nhá, gãy mẹ nó tay ra đây này. Để iêm Mít đọc còm nầu! 

  Chợ Tết chấm dứt là hết nợ…là lá la….Kệ bố đứa nầu phải dọn sau cùng…..

 3. #3 by Mit on 2011/02/07 - 07:31

  Thử sang Nhật với Tầu, cầm quả bản đồ dò phố xem, hố hố hố@ Hương

  Mít nghe nói phố Nhật, kiểu residential area, chỉ có bọn ở đấy, hay bọn phát thư, mới biết vì nó đánh số loạn xà ngầu chứ không theo thứ tự.

 4. #4 by Lagavulin on 2011/02/07 - 09:55

  Bựa viên vẫn thích chủ để ngoại tình à? Có 3 cuốn sách Lìn đọc qua về các phụ nữ ngoại tình:


  – đò và đen
  – bà bovary
  – anna katerine

  03 cuốn trên đều do các già hói viết, do vậy các Vàng son chính trong ý đều chết cả

  – bị bắn
  – tự tử
  – bị tàu cao tốc chẹt chết

 5. #5 by Mr. Tran on 2011/02/07 - 13:33

  @Cu 9: giang hồ đồn nhà đấy là tư gia của đại ka Alphanam.

  trông loằng ngoằng rối rắm bỏ mẹ, thể hiện được mỗi là nhà của đại gia. chấm hết!

  chi bựa mấy hôm tết nhất thế nào? vui không? say nhiều không?

  mỗ phê quá rồi, đi ngủ đây hehe

 6. #6 by Già Không Đều on 2011/02/07 - 14:49

  Anh mới đọc thông tin vụ tai nạn trên Cầu Ghềnh – Đồng Nai mà kinh hoàng cho giao thông xứ Lừa. Địt mẹ giờ này mà đổ lỗi cho ý thức tham gia giao thông những người bị tai nạn, nhân viên gác barie đéo chắn gắc đúng qui trình hay câu lưu lái tàu, trưởng tàu làm đéo gì khi mà bản thân việc đảm bảo an toàn sai từ gốc, địt mẹ ai đời tàu hỏa và ôtô, xe máy đi chung 1 làn đường bao giờ.

   

  Địt mẹ đem cái quy trình đảm bảo an toàn giao thông đường sắt hoàn toàn phụ thuộc yếu tố thủ công và nhân lực thô thiển thế thì xác xuất sơ sẩy là hoàn toàn dễ xảy ra, đéo chỉ ở Cầu Ghềnh này mà vô số các đường ngang dân sinh khác dọc tuyến đường sắt Bắc Nam.

   

  Địt mẹ chỉ cần đường sắt đéo giao nhau với bất cứ đường ngang nào, nếu có giao thì mần cầu vượt, đường ai nấy chạy thì làm sao có kiểu tai nạn ngu xuẩn kiểu này.

   

  http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/8369/tau-hoa-dam-6-o-to–2-nguoi-chet.html

   

  Ngu và chủ quan đéo chịu được! Đù Mẹ.

 7. #7 by Già Không Đều on 2011/02/07 - 14:56

  Mấy Cô xem cái hình xe oto, xe máy và tàu hỏa cùng chạy trên 1 đoạn Cầu Ghềnh để đánh giá cái lỗi hết sức là ngu xuẩn và ngớ ngẫn của giao thông xứ Lừa này. Nghèo thì nghèo, đâu nhất thiết phải bố trí giao thông ngu và liều mạng như thế kia chứ?! 8. #8 by Già Không Đều on 2011/02/07 - 15:16

  Địt mẹ đoàn tàu 14 toa, sức nặng 600 tấn, đang lao với vận tốc trung bình cứ cho là 50km/h thì quán tính nó lao là thế nào hử, địt mẹ phanh gấp kiểu gì bây giờ. Mấy Cô đi tàu rùi mới thấy mỗi lần gần dừng lại ga đỗ thôi mà trước đó tầm cả cây số đã thấy đoàn tàu cà giựt cà giựt không biết bao lần rùi mới từ từ dừng hẳn được.

  Địt mẹ Anh có thằng đệ mần nghề lái tàu một năm cán không biết bao nhiêu mạng và xe cộ đâm ngang mà ám ảnh đến mức muốn bỏ nghề nhưng cũng vì cái sổ bảo hiểm xã hội mà phải thờ ơ và đổ lỗi cho năm Tam Tai của mình chứ không bao giờ giám chửi thẳng mặt thằng đường sắt và đường bộ ngu xuẩn chấn chỉnh ngay từ gốc vấn đề của “đường ngang dân sinh” có barie chắn gác thủ công cũng như không barie tự phát.

  Địt mẹ hãy làm được đường sắt và đường bộ độc lập nhau, giao nhau đéo cắt ngang trực diện mà mần cầu vượt đường bộ lên trên đoạn đường sắt đi qua thì lúc đó hãy đổ lỗi cho người tham gia giao thông, địt mẹ lúc đó thằng đi oto có chết thì lao xuống ruộng mà chết chứ đéo có chiện lao vào đầu máy toa xe cả chục tấn thế này.

 9. #9 by Già Không Đều on 2011/02/07 - 15:50

  Bonus quả  ảnh cầu Phố Lu – Lào Cai:  nữa, cầu Tam Bạc, Hải Phồng :


  Địt mẹ nếu kẹt xe trên tàu và tàu đang lao tới thì nhảy sông hết được ah?
 10. #10 by Mr. Tran on 2011/02/07 - 17:16

  hey hey chi bựa. xem tý phin ma nhế

 11. #11 by EURO on 2011/02/07 - 19:53

  @ Giàm lốm đốm: Em thật, nói không nịnh chứ ví giao thông Lừa như cái ./ thì xúc phạm cái ./ què chứ, em thật!!!!
  Ngày qua, em gặp 1 cu nằm đo đất với cái đầu toác toạc và 1 vũng mãu, gần đó 2 cái xe máy đối đầu nằm chỏng chơ, đéo biết thằng em đó có qua khỏi không.
  Buổi chiều đang ngồi nhậu nhà thằng bạn có ông pa làm bác sỹ, gặp 2 thằng khênh 1 thằng vào, đéo biết bị xe máy thiến kiểu gì mà bay gọn cái gót chân.
  Túm lại đéo bâu giờ trong 1 tháng em không gặp vài vụ, mà hầu như vụ đéo cũng liên quan tới xe máy. NGạc nhiên là nhãn tiền như vậy mà mình chửi địt mẹ chủ trương phát triển xe máy vẫn có cả bầy Lừa nhao nhao lên phản đối.
  Còn vụ tàu hỏa, suy cho cùng cũng là một trong số các hệ lụy đó thôi.

  @Dì, năm ngoái tết bốt entry cho bọn Việt kiều phản động nhiều lắm mà, năm nay chán bỏn rùi à?

 12. #12 by voong ngau pin on 2011/02/07 - 20:24

  thông báo mới,tên phản động AN HOÀNG TRUNG TƯỚNG đã bị CBT cho nhập kho theo điều 88,,,quán tạm đóng cửa,

 13. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 21:01

  Tết buồi mèo đã no xôi chán chè, hehe Zì kínhyêu đã zìa. Nầu ngồi zuyệt cồng tí nầu. Các cô kể chiện tết nhất coi có jì như buồi hông nầu.

 14. #14 by EURO on 2011/02/07 - 21:31

  Đèo mẹ Dì năm mới 1 cái hehe, rùi em còn chạy phi trường kịp giờ bay.
  Dì giải mã giùm em tại sâu thằng ./ Viettel chơi trò chặn lốc? Em đi xa toàn xài 3G của nó bất tiện quá.
  Tham luận đầu năm của em ngắn thui, vì mấy ngày trước quá bận lại đéo biết luồn lách nhòm lốc nên không góp tham luận được ý, mặc dù sau này đọc thì vẫn thấy ngứa mõm.
  Vụ ngoại tình.
  Đơn giản ý Dì là nếu không còn cách nầu cứu vãn được gia đình, và thằng chó dái hoàn toàn không xứng đáng thì việc đéo chị em chỉ biết bo bo giữ lồn cho chúa đúng không? Tại sâu chị em không biết sống cả phần mình đúng không?
  Hiểu theo hướng đó thì có cái đéo phải lăn tăn nhiều nhỉ? Đéo ai bắt chị em đi ngủ lang cho có nếu như chị em không thích?
  Nói thật, trước nay em luôn muốn chửi địt cụ những thằng cổ vũ tam tòng chị em, địt cụ những thằng cổ vũ đức hy sinh quên mình vì chồng vì con của chị em. Chính vì những thằng đó mà chị em cũng tự kỷ rằng Mình chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
  Để cuộc sống luôn cân bằng, chị em chỉ cần tâm niệm Chồng số 1, con số 1, và bản thân mình cũng là số 1, thế là đủ cho tất cả.
  Nếu như chị em không yêu bản thân mình, thì chị em đéo thể yêu ai được, kể cả chồng con mình.
  Hết

  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 21:45

   Hehe các cô đã nge chính Vàng Son nói rùi nhế. Địt mẹ đừng có Gồng Mình nữa nhế.

 15. #16 by pi on 2011/02/07 - 21:32

  Tết con thỏ (mèo?) năm nay vẫn chán như mọi năm. Anh mới biết mình bị trĩ. Mà bị trĩ thì tập công nào cho khỏi vậy Zì?

 16. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 21:58

  @Cô Bi

  Zì đã bẩu là luyện Zâm Công thì fải luyện từ đầu đến đít tuyềnbộ các Công, vì các cơquan nộitạng nó có liênquan đến nhau chứ sư bố nhà cô bắt Zì nhắc đi nhắc lại thế à?

  Còn nếu đã bị trĩ rùi thì nên luyện Tỹ Công (aka mút kèn), Fế Công (aka nhồi đít) và Tràng Công nhiều hơn.

  Ngoài ra cần chúý các điểm sau:

  1- Fải thật mót ỉa thì mới đi ỉa. Khi mới bắtđầu mót thì kệ mẹ nó, nếu có lỡ buồn uýnh zắm thì chạy vầu toalét uýnh fát zắm thoảng, chứ không ỉa vội cho đến khi đéo nhịn được nữa.

  2- Lúc ỉa thì không rặn ỉa và không được luyện Fế Công, mà luyện Tỹ Công (10 lần mút kèn). Kểcả khi cứt đang lòi khỏi cửa mình thì cũng cứ mút kèn vầu nhế. Món nầy là bắtbuộc.

  3- Điều nầy cực quantrọng: fải thật chăm rửa đít bằng nước ấm. Kểcả khi không đi ỉa thì cũng fải rửa đít thườngxuyên. Cách rửa như sau: tay trái cầm vòi nước ấm xối vầu lỗ đít khoảng 1 fút, sau đó zùng tay fải vửa rửa đít vửa ấn đoạn trĩ vầu bụng, càng nhiều lần càng tốt, đồngthời luyện Fế Công (nhồi đít) và Thận Công (nuốt bọt khan) liêntục.

  Trĩ chữa bằng Zâm Công là hiệuquả nhất không có thuốc nầu bì nủi đâu các cô.

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 22:58

   Tuyệtđối không chùi đít. Trong toalét fải vứt mẹ hết jấy chùi đít để không có cơhội chùi nữa hehe mà fải rửa nhớ chưa.

 17. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 22:09

  @Cô Cụ Chín & Bắp Ngô yêu.

  Cô Chín ở Mai Hắc Đế hử? Tòa nhà cô nói là tưzinh của cô Hẻo Hẻo, sếp Alphanam.

  Cô Hẻo Hẻo cũng jống cô Leng Leng sếp Hòa Fát và nhiều cô khác, là zững ông lừa gộc jầu một cách độtngột jaiđoạn 2006-2007 nhờ zững cuộc chạy đua bầyđàn toánloạn nhằm vầu Chợ Chứng của lũ Lừa mọirợ các cô hehe, mặczù trước đó thì zững cô Hẻo cô Leeng cũng là loại tầmtầm, chả có đéo jì xuấtsắc nủitrội.

  Cô Hẻo Hẻo mặt mũi sángsủa tưzuy khoángđạt, mà đéo hiểu sâu gu thẩmmỹ lại kém thế, yhệt cô Tẻng Tẻng chúa đảo Tuần Châu. Địt mẹ xây quả nhà mấy trẹo Tơn mà trông như cái đầu buồi nhìn fát buồn nôn.


 18. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 22:25

  @Cô Jà Đều

  Cô thắcmắc về đường bộ Lừa thế thì Zì chịu mẹ rùi cãi sao nủi.

  Ở Lừa sơsơ có tầm 20,000 đường bộ cắt ngang đường xe lửa đủ mọi kíchcỡ (gọi là đường zânsinh hehe), tức là cứ 150m đường rầy thì có một quả đường bỏ mẹ cắt ngang. Ngoài ra, có hàng trăm khu zânsinh toạ ngay trên đường rầy, nủibật nhất fải kể đến Fố Đường Tầu ở Fồng (hehe “Đường Tầu” nó thành mẹ tên fố chínhthức trên bảnđồ luôn), rùi Ngõ Đường Tầu nối từ Khâm Thiên tới mép fố Lê Zuẩn ở Hànội..

  Địt mẹ, đường rầy như thế thì không thườngxuyên có tainạn mới là lạ.

  (Còn tiếp)

 19. #21 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/07 - 22:36

  Thủy đậu vửa dứt thì phát biến chứng là liệt mẹ dây thần kinh số bảy ngoại biên khiến mồm méo và mắt đéo nhắm được Zì ạ.

  Vãi đái luôn!

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 22:46

   Tí tuổi đã bịnh nọ tật kia địt mẹ đéo chịu luyện Công thì kêu cái buồi cái buồi.

 20. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 22:42

  @Tiếptheo jảnhời Cô Jà Đều về đường rầy Lừa

  Cô nhẽ hơi chóng quên, trước năm 1996 thì chỉ cầu Long Biên là có đường tầu hỏa không chạy ngay giữa làn đường bộ, còn lại cầu đéo nầu mà chả thế, lấy đéo đâu ra xiền mà mần cầu riêng hoặc làn riêng cho tầu hỏa.

  Zì nhớ kỹ 2 quả cầu quantrọng bậc nhất Bắc Lừa nằm trên quốclộ 5 nối hai thànhfố bự nhất HN-HP là Lai Vu và Fú Lương, đươngnhiên cả 2 đều zo bọn Fáp xây từ 19xx, chứ Lừa thì có lồn xiền mà xây cầu.

  Địt mẹ cả 2 cầu đó đươngnhiên chỉ chạy 1 chiều. Xe côngtainơ 40 fít hoặc xebò đều tương cả trên một làn đó, và đươngnhiên là trên đường rầy tầuhỏa rùi.

  Cứ mỗi lần qua cầu, địt mẹ nếu không maymắn gặp đúng lúc xuôi chiều, thì fải chờ từ 30 fút đến 1h để cho xefáo ở làn ngược chiều chạy xong đã. Nếu chẳng may gặp đúng lúc có tầuhỏa, thì chờ 2-3h là thường.

  Khi có tầuhỏa sắp qua cầu, xefáo ở cả 2 đầu cầu bị chặn lại để chờ tầuhỏa yêutiên chạy trước. Tinhiên vì nhiều lýzo, mà luôn có xemáy xeđạp và cả xe con lách được barie lao mẹ vầu Thiênđàng. Địt mẹ nhiều hôm đứng chờ tầu đang tutu chạy tới mà vãi cả lìn vì còn đầy Lừa nháonhào cố lao khỏi Thiênđàng hehe.

  Và tấtnhiên là tainạn tầuhỏa ngiến Lừa thì Zì hehe rất là thườngxuyên được chiêmngưỡng, chỉ có điều thời thởi chưa có Nét, nên các cô như Jà Đều đéo có cơhội chưởi hehe vãi lìn như thế nầy.

 21. #24 by Già Không Đều on 2011/02/07 - 22:46

  Địt mẹ ngay cả cái cầu Long Biên nữa, tàu vẫn chạy tuyến Hà Nội Lào Cai ầm ầm đấy, mà các đôi sắp ký giấy thề trọn đời bên nhau không ngoại tình, không ly hôn ấy, vẫn nhởn nhơ tung tăng tung tăng chụp hình giữa đường ray, xòe váy các kiểu. Địt mẹ nói không phải phỉ phui cái mồm chứ cái váy dài nó vướng mẹ vào cái bulong thanh sắt nào của đường ray rùi cô dâu bối rối líu víu giày gót cao gót thấp phụ kiện nọ kia khi tàu đang chạy đến thì địt mẹ tan nát một đời hoa ngay lập tức chứ đéo đùa.


  Địt mẹ chết đến số thì hông bàn chứ chết vì chính mình ngu hoặc thằng khác ngu dùm thì ức đéo chịu được.

 22. #26 by Dĩ Khả Bất Giới $-Phút on 2011/02/07 - 22:48

  TT thế mà mê tín kinh, chắc đầu năm sợ bị chửi nên chờ mãi tận hôm nay mới vào Lốc? Mà thế điếu nào bảo Lốc để bọn phản động vào khai sáng mà mấy hôm nay vào cứ Ép Năm liên tục mà có còm điếu đâu? 


  Mịa, không chửi không chịu được nên hôm nay thấy thò mặt bần tăng chửi luôn, chạy trời không khỏi nắng hố hố!!!
  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 23:01

   Các cô chưởi thoảimái Zì sợ cái ./ Zì đây nài. Mấy hôm hông vầu là Zì đi chơi đi chơi hehe.

 23. #28 by Dom-dom on 2011/02/07 - 22:59

  Nhà anh lần đầu tiên Quán Bựa bị chặn, anh phải dùng phép khinh công vượt tường lửa mới vào được. Nhà các Bựa khác có bị chặn không? Tên Thối cứ tưởng ./, ,/ để ra hàng rổ thì được tha chắc.

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 23:02

   Nó chặn tuyềnbộ Yahoo chớ không fải chỉ riêng Quán Bựa đâu cô.

 24. #30 by Dĩ Khả Bất Giới on 2011/02/07 - 23:08

  Đi chơi nhẽ đâu không có 3G? Hơn nữa phàm đã là tín đồ Lốc thì giống như ăn ngủ + các khoái còn lại, không vào chịu được ru?  Nhất khái chi luận phàm đã làm việc hớn há câu nệ cỏn con, đặng có thể còn vạn cổ lưu phương?  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 23:10

   3G thì có đến mấy cái, vướnđề là đéo có thờijan hehe.

 25. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 23:09

  Chạy xemáy xeđạp qua cầu có đường rầy sợ nhất là bị lọt mẹ bánh xe xuống khe đường rầy.

  Nếu là xeđạp thì chắcăn là cong vành luôn (gọi là Sang Vành), khỏi đi tiếp, fải kéo lê xe đến chỗ sửa ở đầu cầu, gọi là “Tăng Vành”. Kéo xe bằng cách nhấc fần xe có bánh bị “sang vành” lên, rùi lê xe trên cái bánh còn lại.

  Nếu là xemáy thì khảnăng gây tắc đường là 100%. Nếu bị thụt bánh đúng lúc có tầuhỏa qua cầu thì khảnăng bị đè nát như cục fốtfát cũng là 100% luôn.

 26. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 23:16

  Chính Zì các cô thời đầu 199x cũng có lần bị thụt mẹ bánh xe Hông Đa xuống đường rầy trên cầu Lai Vu.

  Tấtnhiên lúc ý cầu cẩu đéo có tầuhỏa chạy qua hehe, chứ không thì Lừa làm đéo jì có 20th Century Bấthủ.

  Zì đã gồng hết sức mới rút được cái bánh xe zưới đường rầy hehe. Các cô nầu đã lâm cảnh tươngtự chắc còn nhớ, cái khe đường rầy nó làm thế đéo nầu mà luôn nhỏ hơn đường kính lốp xemáy một tí, cho nên nếu đã tụt xuống đó thì đéo zễ jì để rút lên hehe.

 27. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 23:21

  Bọn Lừa các cô hoặc là chóng quên hoặc là lườibiếng vôđối.

  Zì vửa gúc các cụm từ “tăng vành” và “sang vành” thì hehe đéo tìm ra một kếtquả nầu tửtế. Và hoàntoàn đéo có cái ảnh nầu hehe.

 28. #35 by Già Không Đều on 2011/02/07 - 23:23

  Địt mẹ Dì đang dắt bộ xe hoặc đi rất chậm dọc đường sắt kiêm đường bộ mới lọt kiểu đó mà còn lành lặn để kéo bánh xe lên chứ đang chạy bon bon mà lọt thì địt mẹ lăn quay cu đơ ngay và luôn, bánh xe vẫn kẹt còn cái bản mặt thì ăn ghi đông xe hoặc lao ra khỏi xe đập mặt chà giấy nhám mặt đường rùi.

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 23:31

   Zì chạy xe cô ạ, zưng chạy khá chậm vì đang qua cầu mà. Đéo fải Zì tuânthủ luật, mà vì cầu đông quá chạy nhanh thế đéo nầu được.

 29. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 23:28

  Hehe đầu năm Zì mần quả bói theo kiểu Sê Lốc Hôm fát nầu.

  Zì coi quả ảnh chạy xe mui trần của cô Cụ Chín, thì thấy được:

  1- Xe cô là Mini mui trần, đang chạy trên đường Kim Mã.

  2- Vợ cô mần zân chất ngệ hehe, tuổi U40, có hai con.

  3- Cô tầm tuổi trên 40, có con gái nhớn tintin, còn con trai nhỏ mới bé tí chưa có lông chim.

  Hehe còn nhiều điều thúvị khác nữa (như ngềngiệp cô, nhà cô, tínhtình.. hehe) zưng Zì chỉ nói thế thôi cho nó lâmly.

 30. #38 by Sành on 2011/02/07 - 23:29

  Địt mẹ TT gúc kiểu ý thì có ra được cái (,). Sang vành là khi trục bị lệch, khiến lốp xe bị chạm vào (cái đéo gì anh quên mẹ). Còn cân vành, căng vành là vặn chỉnh nan hoa cho căng đều và không bị đảo khi bánh quay.

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 23:32

   Thuậtngữ ngày xưa nó thế mà. Jờ tìm đéo thấy thì biết làm sao?

 31. #40 by Già Không Đều on 2011/02/07 - 23:31

  Khe đường ray nó thế này đây, ảnh chụp một đoạn đường chắn ngang, 2 lằn đường ray hở tầm 10cm đến 15cm để xe đi ngang vuông góc thì lăn bánh qua ok, nhưng nếu nhỡ bẻ tay lái góc 45 độ, xe đi hướng chéo chéo nữa thì rất dễ “lọt khe”.

 32. #41 by Sành on 2011/02/07 - 23:36

  Anh đồng ý với TT là quả nhà của cu Hẻo Hẻo như buồi thật. 

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 23:43

   Cô là zân kiếntrúc chưởi nó đã đành, Zì đéo mần ngề ngể mà còn fát buồn ỉa.

 33. #43 by Sành on 2011/02/07 - 23:42

  Hồi 198x, địt mẹ anh chở bà chị chạy con Simson đi trên đường Hàng bột ( đoạn đối diện vườn hoa Giám) thì bị tọt mẹ nó bánh xuống đường ray tầu điện, ngã phát đùi chạm mẹ nó vào ống xả bị bỏng cò sẹo đến tận bây giờ.

 34. #44 by Mit on 2011/02/07 - 23:46

  Chầu chầu.  Nhà ta đã họp chợ lại rùi à?  Quí hóa quá…hehehe
  Cái này là gì, tăng vành hay sang vành?

  http://www.bakfiets-en-meer.nl/2007/09/04/dutch-bike-questions/

 35. #45 by Già Không Đều on 2011/02/07 - 23:49

  Hình Em Mít là xe bị “méo vành”, cần phải” cân vành” , từ điển của Anh nó thía.

 36. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/07 - 23:51

  Bàn về jaothông Lừa xong rùi thì bàn sang Kiếntrúc hehe cho nó đúng tinhthần Quán Bựa.

  Về quả nhà của cô Hẻo Hẻo mà cô Sành chưởi. Hehe cô Hẻo là bạn Zì zưng vưỡn đéo thể thoát được nhời Zì chưởi, vì cổ rất đáng chưởi.

  Hẻo mua zần zần từ thời mới fất 199x được trọnvẹn một quả nhà fố cũ, đất rộng chừng 250m2, tính mần một caoốc mini.

  Zưng đến 2007, cô Hẻo bụp fát có trong tay cả vài trăm trẹo Tơn, thế nên nhucầu xây caoốc chiển thành xây tưzinh.

  Ýtưởng của cô triềnđạt tới đám kiếntrúcsư là như thế như thế. Và hehe, căn nhà đã được xây theo trườngfái “đéo trườngfái nầu sất”.

  (Còn tiếp)

 37. #47 by Dĩ Khả Bất Giới on 2011/02/07 - 23:52

  Zì coi quả ảnh chạy xe mui trần của cô Cụ Chín, thì thấy được:

  1- Xe cô là Mini mui trần, đang chạy trên đường Kim Mã.

  @ Nhẽ mấy con Cabrio thì con nào chụp mà chả như vậy, có căn cứ vào đâu được, nhẽ ở Lừa nếu là Cabrio thì phải cứ Mini?  Hơn nữa các đời Mini (bắt đầu từ đời 2004) bần tăng biết gồm Mini One, Cooper và Cooper S)  thì phải có phần giá đỡ củ sọ phía sau có 1 cái khung Crom nó vấu lên chứ???


  2- Vợ cô mần zân chất ngệ hehe, tuổi U40, có hai con.
  @ Quả này theo bần tăng chắc gần 50 chục rồi, U40 thế nào mà lại có quả tóc đơn phương thế, hơn nữa dáng ôm con như này (đi xe mà không quàng dây an toàn cho thằng bé) dễ là con cầu tự, vậy thì phải ngoài 5 chục!

  3- Cô tầm tuổi trên 40, có con gái nhớn tintin, còn con trai nhỏ mới bé tí chưa có lông chim.

  @Không biết nên không đoán!

  Just my 2 cents
 38. #48 by Hoàng Việt on 2011/02/07 - 23:57

  Khoái nhất  quảng cáo “Vá 9, Cân Vành Lộn Xích Xe Dạp ” he he
 39. #49 by Mit on 2011/02/08 - 00:03

  Ýtưởng của cô triềnđạt tới đám kiếntrúcsư là như thế như thế.@ Zì

  Hehehe  Dững nhà thế này do đám kiến trúc sư Lừa hay Tây vẽ kiểu hở Zì?

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 00:13

   Tây hay Lừa thì cũng fải theo ý của chủ hết em à. Chủ nó muốn thế thì mần thế nầu?

 40. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 00:05

  (Tiếp bìnhluận nhà cô Hẻo)

  Về bốcục, căn nhà được chơi theo kiểu “Hậu Văn Minh Tiền Sư Cụ”, ngiã là fía sau xây kiểu nhà ống cao tầng (5 tầng) để tiếtkiệm đất, còn fía trước xây kiểu Hy-La-Fáp trông cho nó Fongcách Đạija hehe.

  (Còn tiếp)

 41. #52 by minhhuong on 2011/02/08 - 00:07

  Quả này theo bần tăng chắc gần 50 chục rồi, U40 thế nào mà lại có quả tóc đơn phương thế, hơn nữa dáng ôm con như này (đi xe mà không quàng dây an toàn cho thằng bé) dễ là con cầu tự, vậy thì phải ngoài 5 chục! @dorafút

  ————-

  40 chục thôi bố, chỉ cần nhìn da tay là thấy không thế 50 rồi bố ạ

 42. #53 by minhhuong on 2011/02/08 - 00:10

  Hehehe  Dững nhà thế này do đám kiến trúc sư Lừa hay Tây vẽ kiểu hở Zì?@ chị Mít

  —————–

  Hehehe, Lừa chúng em có thói quen rất hay, đó là khoái thuê kiến trúc sư, rồi thẳng vẽ 1 kiểu, chủ nhà lại quyết đổi xây biến thái, rồi kết quả là vẫn râu ông nọ cắm cằm bà kia

  Đại loại là có vào tay Tây vẽ thì kết quả nó vẫn ra na ná cái nhà ấy thôi chị ạ.

  Nhắng lắm.
   

 43. #54 by minhhuong on 2011/02/08 - 00:12

  Hừm, cái bật lửa kia trông không phù hợp lắm nhỉ ????

   

  Bật lửa này phải là thời 9x rồi nhở?

 44. #55 by Mit on 2011/02/08 - 00:24

  Còn cân vành, căng vành là vặn chỉnh nan hoa cho căng đều và không bị đảo khi bánh quay.@ Sành

  Cái này nhẽ bọn Mẽo gọi là bicycle wheel truing? Căm xe đạp Mẽo gọi bicycle spokes, và cái con ốc bé tẹo nối căm xe đạp với vành gọi là… hốhốhố …”nipple”!

 45. #56 by minhhuong on 2011/02/08 - 00:27

  Vừa gúc thử, ra mấy cái hình này:

  Chỗ gửi xe rạp Tháng 8

  Đánh máy chữ thuê

   

 46. #57 by minhhuong on 2011/02/08 - 00:30

  Phim Bugari: “Nếu em quên được tình anh”  

 47. #58 by minhhuong on 2011/02/08 - 00:40

  Xem kỹ tấm ảnh rạp tháng Tám còn thấy câu này “Nơi để xe của khán giả xem phim”

  hí hí hí hí

 48. #59 by minhhuong on 2011/02/08 - 00:44

  Hahaha, có quả xe Cup 50 này, xưa nhà em cũng có 1 quả, mầu … nâu vàng nhũ

 49. #60 by minhhuong on 2011/02/08 - 00:55

  Hehehe, lúc mới được đi xe máy, Lừa chúng ta luôn được dọa dẫm cần tránh những thứ sau:

  – Trượt trên cát

  – lọt bánh xe vào đường ray

  – Đường chỉ ướt thôi mà không mặc áo mưa thi  tuyệt đối tránh bọn đằng trước nó bắn nhoe nhoét lên áo quần  hehehehe gặp phải thằng lái lụa nó tạt đầu cho 1 phát thì xui tận mạng, bẩn phát tởm

 50. #61 by voong ngau pin on 2011/02/08 - 00:55

  cầu ghềnh có 2 làn dành riêng cho xe máy và xe đạp và quang ghính,nhưng Lừa xe máy cứ thích phi vào làn tầu hỏa cho nhanh,,,,thương lắm Lừa ơi