Japan slut (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Phò Nhật

Hè 198 Mấy, sau khi dỡ 4,000 tấn chuối xanh từ Sài Gồng qua Hồng Kông, tầu Trung Tướng bốc 10,000 tấn gang ống từ Hồng Kông qua Cu Na Cu Ta, Nhật Bản (*).

Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Đó là lần đầu Trung Tướng tới Xứ Mặt Giời.

Cu Na Cu Ta là thươngcảng mini trên sông Cu Na, miệt trung Nhật, cách Đại Thái Bình Dương quãng ba giờ hảihành.

Cu Na là mẩu sông tựnhiên bé cũn ngắn choằn đặcthù đất đảo. Dài trăm cây, rộng trăm mét, chỗ hẹp nhất chỉ 70 mét, gấp đôi bề ngang tầu Trung Tướng, mà dọc dòng có tới bốn cảng biển đủ mớn đón tầu vạn tấn, nước Cu Na xanh ngằnngặt ngằnngặt, hai bờ cổthụ umtùm umtùm, đẹp mêmải.


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Cảng Cu Na Cu Ta, trái lại, xấu mịtmù. Mươi ngàn hèndân bảnđịa, vài ngàn nóc nhà mỏngmanh, mấy siêuthị thấp tầng, dăm côngxưởng:


Artist Unknown. Source Trekearth.com


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ngoài giờ vào-tầm buổi sáng sớm và tan-tầm buổi chiều muộn, lúc đám culy loongtoong cỡi những con scooter lùn tịt thongdong đến và về Sở, thành Cu Na Cu Ta lặng vắng như chùa hoang. Phố không bóng xe. Vườn không tiếng trẻ. Không một lão già hưu lẩnthẩn chăn chim. Không một gã giai non phấtphơ tìm việc. Buồn mịtmù:

*Bonus #1. Phố cũ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #2. Phố mới:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #3. Quán ăn:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #4. Nhà hẻm:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #5. Nhà cổ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Buổi trưa, chén đớp xong, bọn Trung Tướng xin Chínhủy chia các tổ tamtam, xuống tầu vầu downtown duhý (**):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Hình minhhọa thôi hehe, chứ downtown Cu Na Cu Ta 198x không đôngvui đến vậy. Quánxá bầy hànghóa balăngnhăng ngồnngộn nhưng hầunhư vôchủ, thật khó để dukhách Thiênđàng cưỡng những cơn tắtmắt hồnnhiên (***):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ba ngày liền chánngán chánngán. Mua một suất mì 1,000 Yên cũng vậtvã kiếm thằng Cashier hết nửa tiếng đồnghồ (****). Đồ buôn về Sô Liên gồm 3 tấm thảm giả Kashmir 2×3 giá 9,000 Yên/Tấm Trung Tướng đã tậu xong ngay hôm đầu (*****). Chả còn đéo gì sắm nữa. Japan chánngán chánngán.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2009)

(*) Thời 198x Trung Tướng mần nghề chuyênviên hànghải caocấp, thốnglãnh các tầu viễndương Xuyên Á thuộc biênchế Côngty Vậntải Biển Đen, Odessa Sô Liên.

(**) Thời Thiênđàng, dù ở Sô Liên hay Tầu hay Lừa, dù là cánbộ ngoạigiao hay sinhviên hay thủythủ, các côngdân ngoanhiền XHCN khi xuấtbiên sang các nước TBCN thùđịch buộc phải hoạtđộng theo nhóm 3-5 người, gọi là Tổ Tamtam. Thànhphần tổ tamtam do Chínhủy quyếtđịnh bằng phươngpháp chọnlọc ngẫunhiên, và biếnđổi khônlường, nhưng luôn gồm ít nhất một sĩquan chỉhuy nắm giữ hộchiếu mọi thànhviên trong nhóm.

Nguyêntắc Tamtam được Sưphụ Beria xâydựng theo môhình tìnhbáo chiếnlược, từ những năm 193x hoặc trước nữa, triệtđể đảmbảo côngdân Thiênđàng không thể đàongũ, buônlậu, hay phòphạch gáimú làm bẽ mặt Tổquốc Vinhquang.

Mỗi tầu viễndương Thiênđàng buộc có một Chínhủy ăn lương Chief Officer. Đây là chứcdanh sĩquan chuyêntrách giống như Tuyênúy trong quânđội Tưbản Đếquốc. Chínhủy tầu vạn tấn của Trung Tướng đươngnhiên phải là đảngviên gộc, do Thànhủy Odessa bổnhiệm.

(***) Côngdân Thiênđàng 194x-198x khi xuấtbiên sang Tưbản rất thường mắc tội Thó Cáy, aka Ăn Cắp Vặt hehe, vì bọn Tưbản chủtâm phôtrương hànghọ cách lộliễu và hớhênh, khiến người rất ngoanhiền cũng đôikhi tắtmắt.

(****) Tỷgiá hốiđoái Nhật thờiđiểm xẩy chiện quãng 250 Yên ăn một Tơn. Suất mì bò 1,000 Yên tươngđương 4 Tơn, đắt hehe vãi búa. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Lừa cùng thờiđiểm quãng 70 Cụ, và 95 Cụ ăn một Tơn.

(*****) Tiêuchuẩn mua thảm Tưbản của thuyềnviên Sô Liên Thiênđàng là 3 tấm/năm. Ai chơi quá 3 tấm sẽ bị Hảiquan tịchthu, và có thể bị bỏ tù nếu táiphạm. Thảm Kashmir Japan 2×3 như Trung Tướng buôn có giá bán tại Odessa 198x quãng 800 Rúp Ông Nin, tươngđương 200 Tơn, lãi gần 6 nhát. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Sô Liên năm nẳm quãng 400 Nin, tươngđương 100 Tơn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thươngcảng: (Thương cảng).
– Mini: (Mi-ni).
– Hảihành: (Hải hành).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Đặcthù: (Đặc thù).
– Ngằnngặt: (Ngằn ngặt).
– Cổthụ: (Cổ thụ).
– Umtùm: (Um tùm).
– Mêmải: (Mê mải).
– Mịtmù: (Mịt mù).
– Hèndân: (Hèn dân).
– Bảnđịa: (Bản địa).
– Mỏngmanh: (Mỏng manh).
– Siêuthị: (Siêu thị).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Culy: (Cu-ly).
– Loongtoong: (Loong-toong).
– Thongdong: (Thong dong).
– Lẩnthẩn: (Lẩn thẩn).
– Phấtphơ: (Phất phơ).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Tamtam: (Tam tam).
– Duhý: (Du hý).
– Đôngvui: (Đông vui).
– Quánxá: (Quán xá).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Balăngnhăng: (Ba lăng nhăng).
– Ngồnngộn: (Ngồn ngộn).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Vôchủ: (Vô chủ).
– Dukhách: (Du khách).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Tắtmắt: (Tắt mắt).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Chánngán: (Chán ngán).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chuyênviên: (Chuyên viên).
– Hànghải: (Hàng hải).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Thốnglãnh: (Thống lãnh).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Biênchế: (Biên chế).
– Côngty: (Công ty).
– Vậntải: (Vận tải).
– Cánbộ: (Cán bộ).
– Ngoạigiao: (Ngoại giao).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Thủythủ: (Thủy thủ).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Xuấtbiên: (Xuất biên).
– Thùđịch: (Thù địch).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thànhphần: (Thành phần).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Chọnlọc: (Chọn lọc).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Biếnđổi: (Biến đổi).
– Khônlường: (Khôn lường).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chỉhuy: (Chỉ huy).
– Hộchiếu: (Hộ chiếu).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Sưphụ: (Sư phụ).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Môhình: (Mô hình).
– Tìnhbáo: (Tình báo).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Triệtđể: (Triệt để).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Côngdân: (Công dân).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Đàongũ: (Đào ngũ).
– Buônlậu: (Buôn lậu).
– Phòphạch: (Phò phạch).
– Gáimú: (Gái mú).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Chứcdanh: (Chức danh).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chuyêntrách: (Chuyên trách).
– Tuyênúy: (Tuyên úy).
– Quânđội: (Quân đội).
– Tưbản: (Tư bản).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Thànhủy: (Thành ủy).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Chủtâm: (Chủ tâm).
– Phôtrương: (Phô trương).
– Hànghọ: (Hàng họ).
– Lộliễu: (Lộ liễu).
– Hớhênh: (Hớ hênh).
– Đôikhi: (Đôi khi).
– Tỷgiá: (Tỷ giá).
– Hốiđoái: (Hối đoái).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Sosánh: (So sánh).
– Giáosư: (Giáo sư).
– Đạihọc: (Đại học).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thuyềnviên: (Thuyền viên).
– Hảiquan: (Hải quan).
– Tịchthu: (Tịch thu).
– Táiphạm: (Tái phạm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vào-tầm.
Tan-tầm.

*** 1. #1 by Kiếm on 2011/02/04 - 14:52

  Năm mới vào chửi ‘Đù má’ chi bộ hãm ./ phát đặng mát con mẹ nó cái miệng cho mọi công việc năm nay hanh thông, trót lọt, thuận buồm xuôi gió… cấy đã.

  “Đù má chi bộ ăn ./, ăn ./…”

  Trúc chi bộ năm mới càng ngày càng bựa hơn, dụ dỗ được nhiều bựa viên và đặc biệt là nhiều Vàng Son mới tham gia sanh hoạt đụ đéo hơn…

  Hẹ hẹ…

 2. #2 by vangson.donkey on 2011/02/05 - 00:41

  Hương ơi, vào châm lửa cho A với! Đốt miej nó quán đi thôi, cả ngày chẳng thấy bựa nào vào thế này….

 3. #3 by Dragonfly on 2011/02/05 - 00:43

  Chi Bộ có ai làm Cái Bang thì vầu đây học hỏi thêm kỹ năng nè. Hệ Hệ

 4. #4 by Mit on 2011/02/05 - 00:58

  Ơ, sâu Mồng Hai Tết mà Quán Bựa vắng dư này?  Hông cờ bạc, nhạc nhiếc, ném cứt nhau à?  Nhẽ kiêng 3 ngày Tết hông nói bậy thật sao?

 5. #5 by vangson.donkey on 2011/02/05 - 01:21

  Đầu năm nghe cái này cho tăng chất bựa:
  http://www.youtube.com/watch?v=GzQkkjXgqoQ

 6. #6 by vangson.donkey on 2011/02/05 - 01:24

  Sozi, dán lại:

  George Carlin – 7 words

 7. #7 by minhhuong on 2011/02/05 - 04:17

  Úi giời, chị đây chị đây

  Chị về canh quán nè, hé hé

  Vừa về xong, lên quán thấy lèo tèo lưa thưa còm hahahahahaha

 8. #8 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/05 - 04:51

  Hi các cô.

  Cô Roai hay cô nầu cho Thím hỏi, gần đây Zì Bựa có bốt hai công mới, mà một trong đó có động tác mô phỏng bắn cung ý. Cô nầu có cóp lại rùi thì vui lòng bốt lại cho Thím luyện nhế. Cám ơn rất nhiều hehehe

  @Bắp Ngô:

  Hi honey, how have ya been?

 9. #9 by tvh2508 on 2011/02/05 - 06:11

  (7) Thập Tam Vị Công (Cung Xạ Công)
  Công nầy, cũng như các công khác trong Thập Minh Công, tácdộng dến cơbắp
  xươngcốt các cô chứ không jống các ngón công của Thập Zâm Công tácdộng vầu
  nộitạng.
  Zụngcụ: một cái cung không zây. Nếu không có cung các cô có thể thay bằng một cây
  gậy song hoặc tre cũng OK. Khi tập quen rùi thì không cần zụngcụ luôn hehe.
  Công:
  0- Khởidộng: Dứng thẳng, thưzãn, tay trái cầm cung.
  1- Tay trái thẳng cứng, nắm cung thật chặt. Nhớ cứng tay và nắm chặt cung như thế
  trong suốt Công nhế các cô lũ con lừa.
  2- Dưa tay trái thẳng lên jời. Hai mắt nhìn vầu một mụctiêu có sẵn fía trước.
  3- Xuống tấn, chân trái trước chân fải sau. Bím chặt chân xuống sàn.
  4- Hạ tay trái cầm cung xuống ngang mắt.
  5- Dưa tay fải mần dộngtác lắp mũi tên vầu zây cung. Coi như cung dã có zây, và coi
  như mũi tên dã nằm trong tay fải từ dầu hehe thế mới ngầu.
  6- Zùng h t s c ế ứ kéo zây cung (jảdịnh hehe, déo fải zây cung thật) dến hết tầm tay. Nheo
  mắt trái dể ngắm bắn vầu mụctiêu dã dịnh. Dếm dến 3. Tay fải cũng fải nắm tên thật
  chắc như tay trái nắm cung.
  7- Buông mũi tên từ tay fải, và mồm kêu “fựt” như vửa bắn vầu mụctiêu hehe. Giữ 3
  giây coi tên bay trúng dích hông hehe.
  8- Hạ hai tay về vịtrí 0.
  9- Thu hai chân về vịtrí 0.
  10- Dủi tay/chân/mắt, lặp lại từ 1 dến 9.
  11- Lặp tuyền bộ từ 0-10 bẩy lần.

 10. #10 by Dom-dom on 2011/02/05 - 09:25

  Hương ơi, vào châm lửa cho A với! Đốt miej nó quán đi thôi, cả ngày chẳng thấy bựa nào vào thế này….@ Vàng Son
  Anh vưỡn vào hóng nhưng bận bỏ bu, điếu có thời gian biên. Thấy em kêu đốt quán anh đành lên tiếng he he định năm Mão nhón chân mèo mà không nổi.

 11. #11 by EURO on 2011/02/05 - 11:53

  Ôi Rô xinh đây tiên sư bố chi bộ năm mới, tiên sư bố Xim lét nửa năm nay lặn đéo sủi tăm giờ mới thấy mặt mẹt nhế.
  Tình hình là mấy ngày nay thằng phò Viet teo nó đéo cho em vầu nhòm blog, không biết đầu năm đầu tháng động mồ động mả đéo gì mà nó chơi trò bẩn tưởi vậy, có thể đó cũng là 1 trong các nguyên nhân quán vắng ngắt như thế.
  Tặng chi bộ chó ít cỗ Tết nha, còn muốn cụ tỷ hơn thì mời chi bộ qua nhà em thưởng thức, tiện xông đất luôn.

  Photobucket
   
  Photobucket

 12. #12 by EURO on 2011/02/05 - 11:54

  Photobucket Photobucket

 13. #13 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/05 - 16:14

  Cám ơn cô Không Tám nhế hehe

  @em Rô:

  Ui em khéo tay hay mần quá đi yêu quá đi trúc gia đình em ngon ngẻ vui tươi cả năm nhế!

 14. #14 by chiavoi33 on 2011/02/05 - 22:56

   Quán gì mà ế chơ ế chỏng thế này. Hương ơi! Đâu rồi? Vào nhí nhố cho vui đi. Đầu năm buồn như…cuối năm thế này, vào koán hóng mà chả có gì mà hóng là sao?

 15. #15 by Mit on 2011/02/05 - 23:42

  Chầu chầu chi bộ.

  Mấy hôm nay lao động xhcn quá, kiểu mình vì mọi người, mà rêm bố cả người!  Hội Chợ Tết của Tổng Hội Sinh Viên đã chính thức khai mạc hôm qua.  Cam đóng dầy đặc chờ bắt bọn phản động chạy xe bậy, đậu xe bậy, đi bộ qua đường bậy, leo hàng rào bậy, đái bậy… vươn vươn. Nói chung bỏn ra quân khí thế hừng hực. 

  Xe cộ vầu nườm nượm, bãi đậu xe full chật ních. Bọn security chặn lại, hết chỗ rồi!    Mít gào lên (Mít con ngồi bên cạnh giật nảy người!), tao có permit mày nói giề?!  Tao cần deliver Mít con vầu đấy, mầy muốn dẫn nó vầu thay tao?!   Thằng Mẽo, Ok ok vầu đi vầu đi, đừng hét tao…híhíhí (Mít chỉ nghĩ ồn dư này phải tăng volume chứ lí nhí làm sao nó nghe?!) Sao mà hên thế, vừa trờ xe vầu, có tên già hói đang đứng trong một chỗ đậu xe trống, chắc đang giữ cho thân nhân, đã ngoắc Mít cho đậu ngay vầu.  (Có thể người nhà tển không qua nổi vành đai của Cam, hay cũng có thể tại mặt Mít trông quá hung ác, tển chuồn luôn cho yên thân…)  Dưng thế nầu thì sau khi đậu xe tại prime location, Mít bẩu Mít con, “I’m gonna give that dude a hug!”, dưng tển đã biến mất dư chưa từng hiện hữu!…Mít con nhìn Mít rùi bẩu, I will never forget how you yelled at that security man….Chết con bà nó cười…hốhốhố

  Xong việc về đến nhà đã hơn 11g đêm, Mít crashed con bà nó luôn…híhíhí. 

 16. #16 by Sành on 2011/02/06 - 01:35

  Mả cụ chi bộ! có tên nào uống diệu mới anh không? thế đéo nào hôm nay anh thèm say thế!

 17. #17 by trung_uong_lua on 2011/02/06 - 08:46

  Mảcụ chibộ đầuxuân cho thônggiọng cáilầu. Mảcha xưbố nét ở Lừa đúng là nhưquặc nhưquặc, chặn mẹ hết mấy cái trang phảnđộng anh ưaxem. Ôígiời ơi anh thương cho néttơs Lừa quá. Đm đã thề éo chửithề đầunăm mà sâu không làm được là do mình hay do hoàncảnh?

   

 18. #18 by LonelyRose on 2011/02/06 - 09:55

  Ui bên ẻn cũ “general’ super lunch” có chị Đàn Bà Việt mới vầu tham luận khí khái lắm chi bộ.

   

  Chị ui qua đây đi chị. Có tham luận gì chị cứ tống luôn vầu entry đang chiến nầy nè. Đừng vào entry cũ ít người nhận ra tham luận của chị lắm.

 19. #19 by Mit on 2011/02/06 - 10:58

  Hốhốhố Đang ngứa mồm đêêê….

 20. #20 by trung_uong_lua on 2011/02/06 - 11:29

  Anh tìm kiếm hoài điểm chưa hay của tụi Nhật thấy có một cái là tiếng Anh. Phải lói nà tụi nó còn tệ chỗ này, mặc dầu thấy truyền hình tụi nó cũng nhiều chanels phát song ngữ. Nguyên nhân? Dântộc tính cao? 

  @Mít: xức Listerine vầu   

 21. #21 by Thượng Sĩ Già on 2011/02/06 - 11:35

  Mụ Zì lăn tăn chỗ nào nữa thì đây xin tiếp chiêu luôn, đek sợ gì hết. @ Gái Lừa

  Đương nổ ùngoàng tự dưng phang mẹ câu nầy, mất bố nó khíthế nhở. Nghe có vẻ dư vửa lên gồng nhở hốhố…

  Đâyđây, trong lúc mụ Bựa nỏ mồm chưa về kịp, Dượng mạnphép em nó tiếp chiện mới Bà phát, cho nó có vẻ con nhà tí í mà. Ta vầu đề nhá…

  Zì xui đờn bà ngoại tình trả đũa khác đek xui kéo thêm bằng ấy đờn ông ngoại tình, ! @bà Lừa

  Sưbố Bà, thế cứ bẩu ngoạitình là bắtbuộc phẩy tìm cho được dững đứa có vợ rồi thì ịch mới sướng hơn hay sâu hay sâu..? Dững thằng giai tân dư Thiếu Bựa hoặc dững đứa độcthân chốcmép dư cô Tây cô Bia nhẽ hẵng còn xanh quá non quá hay gì..? Sâu cơ..? À ờ vầng vầng, đấy là sởthích diêng của Bà thôi nhỉ, Dượng nhanhnhảu quá hốhố ..
  Đấy, chỉ riêng một câu chém gió nầy đã làm cái điều “thứ hai” của bà  thânchinh chịnhchọng nhẩy mẹ sọt dác rùi. Bàn cái khặc gì nữa, phỏng ạ..!

  tội đek gì phải lên giường với một thằng khác khi đek yêu, đek có tình cảm cho nó hành xác…cho nó làm trò mua vui.@Bà Lừa

  Địtbẹ, quảtó nhà Bà chém gió lần nữa nhế. Cần đéo gì phẩy có tìnhcảm mới ịchbọp được, không xem XXX à, chưa giảinghiệm taonhã mới chị mới em quả Dildo hởhở… Hôm nầu dỗidỗi tí đi thử phát đê, phê lòi đới hốhố… Đừng có ngồi đấy chém gió phầnphật rùi thỏthẻ lído ĐạoĐức lọ chai mới Dượng nhá. Địtbẹ, còn nếu dư Bà thuộc thếhệ Hai Bà Chưng chưa kịp nếm thử mùi đời dư bọnchẻ thì cho Dượng đây có nhời phâniu hốhố…

   

 22. #22 by LonelyRose on 2011/02/06 - 14:36

  Năm mới, tặng tuyền thể Vàng Son “Greatest Love of All” by Whitney Houston.

  Dù ai nói ngả nói nghiêng

  Vàng Son vẫn xứng là xiềng (của) Tinh Hoa

 23. #23 by nang_giua_trua on 2011/02/06 - 19:50

  Chầu chi bộ ! Hết tết dồi, có ai ngoài cửa quán không, vào sinh hoạt tí cho tươi đi. Buồn như chó cắn mèo kêu thế nhở ???

 24. #24 by nang_giua_trua on 2011/02/06 - 20:03

  Có 11 tên hóng quán mà không tên nầu lên tiếng hử? Nhẽ năm Mão đi chân Mèo hết hở hở? Chán nhở???

 25. #25 by Dom-dom on 2011/02/06 - 21:42

  Chầu chầu em đàn bà Việt vầu Quán. Dưng em làm gì mờ cứ thui thủi bên ấy một mình vậy, dư nói thầm điếu ai nghe. Anh giúp em lôi một cồng sang đây nè. Em cứ sang bên này to mồm vào cho chết mịa tên Thối đi.

  Đàn bà Việt

  23:26 05-02-2011

  Thứ 4: Riêng về đàn bà, tội đek gì phải lên giường với một thằng khác khi đek yêu, đek có tình cảm cho nó hành xác…cho nó làm trò mua vui. Cứ nghĩ nó là kẻ thay thế nhưng có biết đâu trong mắt đờn ôngđó con đờn bà đó cũng là đứa hư hỏng. Đàn bà mún được đờn ông tôn trọng thì phải tôn trọng lấy chính mình trước đã. Nhìu khi đàn ông ngoại tình cũng có nguyên nhân từ đàn bà. Nguyên nhân nầu báo chí nói đầy, mụ Zì tim đọc đê. Cho nên chồng ngoại tình đờn bà cũng nên nhìn lại mình. Chăm chút lại mình. Học hỏi thêm kĩ thuật chăn gối. Sau đó,  Thấy mình vưỡn xinh, vưỡn chăm chút, vưỡn ko có gì sa sút, vẫn như một con điếm trên giường mà thằng chồng vẫn đi ngoại tình thì cũng đek thì phải lăn tăn nhiều loại đờn ông đó, mặc sức mà vui vẻ. Bình tĩnh tự tin không cay cú đưa nhau ra toà giải phóng và cho mình một cơ hội quang minh chính đại tìm kiếm một nơi chốn mới. đek phải lén lén lút lút. Phải đòi bình đẳng bằng ccáh trên tài một thằng đàn ông…..

  Tạm thời thế. Mụ Zì lăn tăn chỗ nào nữa thì đây xin tiếp chiêu luôn, đek sợ gì hết.

 26. #26 by Dom-dom on 2011/02/06 - 21:50

  Nghía quả cỗ Tết của em Rô ngon nghẻ quá nhể. Nhẽ Anh phải bẩu Vện vào quán để học lỏm.

 27. #27 by nang_giua_trua on 2011/02/06 - 21:56

  Chầu Đòm Đòm! Rình mãi mới có cu lên tiếng! Tết nhất vui tươi không?

 28. #28 by minhhuong on 2011/02/06 - 23:14

  Bình tĩnh tự tin không cay cú đưa nhau ra toà giải phóng và cho mình một cơ hội quang minh chính đại tìm kiếm một nơi chốn mới. đek phải lén lén lút lút. Phải đòi bình đẳng bằng ccáh trên tài một thằng đàn ông….. @ Đàn bà Việt

  ———————-

  Lạc đề!

  Tình huống đương bàn ở đây là 2 vợ chồng nó đéo chịu li dị nhau (cả 2), chồng bồ bịch thế giới riêng, thì vợ làm thế đéo nào.

  Đéo gì toàn bàn lạc đề thế hả? Chúng nó mà chịu li dị thì cần đéo gì ngoại tình nữa.

 29. #29 by Già Không Đều on 2011/02/06 - 23:18

  Anh tìm kiếm hoài điểm chưa hay của tụi Nhật thấy có một cái là tiếng Anh.(@ Trung Ương Lừa)

   

  Tụi Nhật tinh hoa đi Tây về thí nói tiếng Anh ngon lành cành đào, tuy nhiên đa số tiếng Anh với dân Nhật thì vẫn khó học, như người Hoa học tiếng Anh vậy. Lý do cơ bản là người Nhật quen với tiếng mẹ đẻ có văn tự đa số gốc chữ Hán là chữ tượng hình, nghĩa là “
  nhìn chữ hiểu nghĩa” còn tiếng Anh là từ chữ Latinh, đọc hết câu, phân tích, dịch…thì mới ra nghĩa nên với tụi Nhật, or Tàu thì học tiếng Anh là cực hình.

  Nhật khi nói tiếng Anh thì như buồi, rất khó nghe, vì cơ bản tiếng Nhật ít phụ âm hơn tiếng Anh, nghe tụi Nhật nói tiếng Anh chẳng bao giờ có âm zó” sờ sờ” he he.

   

  Vì khó học, khó nói nên tụi nó dùng tiếng Anh rất chán  chứ không hẳn do lòng tự hào dân tộc mẹ gì đâu. Hệ thống giáo dục Nhật đang cải thiện cho dạy tiếng Anh cho học sinh từ bé luôn cho quen phát âm, lớn lên còn thành công dân quốc tế nữa ấy chứ.

 30. #30 by Già Không Đều on 2011/02/06 - 23:24

  Tình hình rất chi là tình hình, sau mấy ngày Tết nhậu tí bỉ, Bà Dì Già Hói vĩ đại của mấy Cô đã say và quên mẹ mất password để vào chăm sóc, bảo trì Quán rùi. Mấy Cô tiếp tục chém gió tiếp cho cồng cứ trôi dạt miên man đi he he.

 31. #31 by minhhuong on 2011/02/06 - 23:35

  Vụ bọn Nhựt học tiếng anh kém là do bọn nó đương dùng hệ thống ngôn ngữ khác hẳn latinh, nên kém, chứ sự thực là chúng nó phong trào nhà nhà học tiếng anh, người người chăm chăm học tiếng anh, rất sôi nổi và rầm rộ đấy.

  Kết quả kém là do học kém chứ không phải do tự tôn dân tộc đéo gì đâu.

  Ví dụ bọn Châu Âu cùng hệ thống ngôn ngữ với nhau, học tiếng của nhau rất đơn giản, nhẩy sang học tiếng Tầu thì … hé hé hé khổ vật vã

   

  Bọn Hàn, Nhật học tiếng Tầu xem, hà hà, nhanh như điện xoẹt.

   

  Còn bọn Lừa chúng mình, viết theo hệ thống alphabet latinh, nên học tiếng Tầu Hàn Nhật cũng vất vả vì chữ chủng, hệ thống ngôn ngữ lại khác biệt với latinh nên học tiếng Anh cũng chật vật.

  Đại loại bọn Lừa mình giống dơi, nửa chim nửa chuột, học cái đéo gì cũng khổ!!!

   

  Cuối cùng an ủi được mỗi 1 thứ, đó là ngành du lịch, vì theo alphabet latinh nên bọn nước ngoài du lịch đéo gặp khổ sở xem bản đồ  

  Thử sang Nhật với Tầu, cầm quả bản đồ dò phố xem, hố hố hố

 32. #32 by tieuthithi on 2011/02/06 - 23:41

  Tình hình quả thật là rất tình hình (@GiàCLC)  không những Bà Dì kèn teo bất hủ mà cả các Vàng son lẫn Tinh hoa  đều về nhà trong trạng thái say ngất ngây con gà tây và chỉ trèo được lên giường là ngủ cấm có vẫy tai he he …nên chả biết quán còn hay sập bố nó rùi
   Các bựa Khoai tây  ko nhậu nhẹt đàn đúm hội hè  thì cứ sanh hoạt bình thường đi chứ ? Đéo gì cũng bắt chước Lừa rùi cũng bỏ bê quán xá vắng như ./ mèo là sâu là sâu hử ???

 33. #33 by minhhuong on 2011/02/06 - 23:44

  @chị Thi: hé hé, hôm nay em buổi cuối làm roài. Nên đương nhiên giờ quán sẽ do em … canh

  Đứa nào lớ xớ mò vào là sẽ tóm ngay, éo cho chúng nó thoát , gọi là welcome welcome

   

 34. #34 by ongcu69 on 2011/02/06 - 23:44

  Chầu chi bộ chó, các cô ăn Tết dzui không?

  Đi đéo đâu cũng thấy băng rôn biểu ngữ nâng bi Mừng Đảng, mừng xuân. (used to be) Tòa Khâm sứ thủ đô nầy:
 35. #35 by Già Không Đều on 2011/02/06 - 23:47

  Nhìu khi đàn ông ngoại tình cũng có nguyên nhân từ đàn bà. ( @ Em Đàn Bà)

   

  Thế nhiều khi đàn bà ngoại tình cũng có nguyên nhân từ đàn ông em nhở?

   

  Thế thôi, nếu zậy thì huề cả làng, ta cùng ngoại tình với chồng hoặc vợ  người( or với single khác) và ngược lại thui, khi cả hai đều không cố gắng dứt điểm hết chiến tranh lạnh, lặp lại hòa bình, cũng như không muốn giải tán vì còn vướng mắt nhiều vấn đề như tài sản, con cái, gia phong, địa vị xã hội….vì nhu cầu tìm bạn khác giới để bầu bạn tâm giao và xxx an toàn thú vị nếu ok nhau là không thể chối cãi nếu như chưa qua tuổi mãn kinh với liền bà và mãn tinh với liền ông. Dùng toys hay tự xử theo kiểu gì thì cũng là giải pháp tình thế, có đối tác vẫn sống động hơn he he. Còn tiết dục được thì thôi, xuất gia đi tu mẹ cho nó ý nghĩa cuộc đời.

   

  Địt mẹ nói thẳng cho nhanh là đời người yêu nhau, cưới nhau,  ngoại tình, bỏ nhau cưới tiếp v.v…sướng hay khổ cũng vì cái ./ và cái , / và luanh quanh liên quan đến nó mà thui. Đáp ứng nó cho ok đi rùi hẳn nói chiện đạo đức mới bình đẳng giới nọ kia.

 36. #36 by minhhuong on 2011/02/06 - 23:48

  Hehe, quả ảnh này của ông anh Cu69:

   
  Hồi còn bé, hè lên đấy để tập múa của phường hay quận đéo gì đấy để biểu diễn đấy.
  Úi giời, tràn trề lòng mề kỉ niệm nhá
 37. #37 by Già Không Đều on 2011/02/06 - 23:55

  Riêng mỗi cái thư viện Quận này là có gắn camera trên tầng 2 quan sát toàn bộ khuôn viên vườn hoa đấy nhế và kèm theo biên chế luôn có một chú bụi đời ất ơ rất đẹp trai phong độ mặc thường phục vắt bộ đàm sau hông lãng vãng 24/7 ngồi ghế đá như chờ mấy em Boeing tới gạ tình í.

 38. #38 by tieuthithi on 2011/02/06 - 23:56

  Đứa nào lớ xớ mò vào là sẽ tóm ngay, éo cho chúng nó thoát @Điêu ừa ừa em tóm được  chỗ nầu thì  tóm thật chặt ,giữ thật chặt… không cho thằng nầu chạy thoát nhá , chị đi ngủ đây …
  Sư bố chúng nó chứ híc híc …đã bẩu là không uống được hic …mà  chúng nó cứ bắt uống làm chị mày say đéo chịu được hị hị…

 39. #39 by minhhuong on 2011/02/07 - 00:03

  Hồi còn bé, chỗ này toàn dùng để bọn nhi đồng thiếu nhi lên sinh hoạt phường quận đéo gì đấy, rất chi là khăn quàng đỏ.

  Sau này mới đổ đốn ra bi a sập sình. Chứ trong trí nhớ thời trẻ thơ là toàn tập tọng ở cái chòi chỗ mà bây giờ thành vườn hoa ấy. Đéo gì hồi xưa nó đẹp hơn giờ nhiều.

 40. #40 by ongcu69 on 2011/02/07 - 00:12

  Chen ngang em Hương tí.


  Chi bộ chó có ai biết thông tin về căn nhà 110 Mai Hắc Đế, thủ đô Lừa không? Đéo gì ở cái phố nhỏ nhỏ xinh xinh, xung quanh toàn nhà bé xíu xấu xí tự dưng mọc lên thằng hoành tráng điếu chịu: 41. #41 by minhhuong on 2011/02/07 - 00:13

  @GKĐ: hehehe, ông anh có biết, câu nào của ĐB Việt đắt giá nhất không?

  theo em là câu này: “Đàn bà mún được đờn ông tôn trọng thì phải tôn trọng lấy chính mình trước đã. “

  Em xin kính cẩn ngiêng mình hỏi khẽ khàng, chị ĐB Việt lấy câu này ở đâu ra mà em nghe quen kinh khủng, báo phụ nữ thủ đô? thế giới phụ nữ? phụ nữ việt nam? hay mục Tâm sự Vnexpress ạ? hị hị hị hị

 42. #42 by minhhuong on 2011/02/07 - 00:23

  Mai Hắc Đế thì làm đéo gì mà toàn nhà xấu xí nhở?

  Ờ, ngày xưa em có 1 thằng bạn đẹp giai kinh học trường Am nhà phố này, hé hé, giầu vật ra. Đéo biết vì cái tội đẹp giai hay vì nhà nó cho thuê mặt tiền làm cửa hàng bán quần áo nên bị gọi là H. si đa

  Học cùng 5 đứa ở phố này thì phải có 3 đứa giầu vật vã. Éo hiểu buôn bán gì dưng bố mẹ giầu nhắm.

  Tóm lại phố này nhiều đứa giầu bỏ mẹ ra í. Đất vượng đấy chứ.

 43. #43 by minhhuong on 2011/02/07 - 00:32

  HAhahahahah, vừa gúc thử 110 Mai Hắc Đế ra ngay thông tin đây này ông anh Cu69

  1. Tên công trình:     Nhà ở gia đình số 110 Mai Hắc Đế – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội
  2. Địa điểm:             110 Mai Hắc Đế – Hà Nội
  3. Chủ đầu tư:         Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Vinaconex – Alphanam
  4. Nhà thầu:            Công ty TNHH Kết cấu và Công nghệ mới Việt Nam NST
   

 44. #44 by minhhuong on 2011/02/07 - 00:34

  Tóm lại 110 Mai Hắc Đế là nhà làm theo “công nghệ mới”, sở hữu của bọn Vinaconex, làm để … làm mẫu quảng cấu

 45. #45 by ongcu69 on 2011/02/07 - 00:41

  @ Hường


  Anh cũng gúc ra thông tin trên trước khi quăng lên đây. Nhưng nếu để quảng cáo sao lại không có 1 dòng chữ nào trên tòa nhà trừ cái biển số nhà?
 46. #46 by minhhuong on 2011/02/07 - 00:58

  @Ông Cụ: thông tin quảng cấu là của bọn làm kết cấu nó quảng cấu là chính nó làm công nghệ mới cho bọn vinaconex chứ bọn vinaconex đầu tư làm căn đấy để bán cho thằng nào có xiền mua thôi, nên tên công trình mới là “nhà ở gia đình”.

  Nhìn quả cờ đỏ phấp phới kia là biết … chưa bán được hahahahaha

 47. #47 by minhhuong on 2011/02/07 - 01:06

  Em mà có xiền em sẽ … éo mua cái căn 110 Mai Hắc Đế với công nghệ ống phễu kia, hà hà

  Nếu có nhiều xiền thế thì bựa viên sẽ làm gì?

 48. #48 by minhhuong on 2011/02/07 - 01:09

  Ý nghĩ chợt tới đầu tiên là xẻ nhỏ số tiền nhớn ra nhét vào nhiều chỗ. Đầu tư vào đâu làm cái gì thì chưa biết. Chỉ biết ngay lập tức là xé nhỏ làm nhiều phần.

  Đéo biết sao mình lại nghĩ thế. Chắc do phản xạ tự nhiên bản năng, rằng khi dàn ra nhiều chỗ thì rủi ro giảm xuống

 49. #49 by ongcu69 on 2011/02/07 - 01:14

  @ Hường:


  Nếu Vinaconex làm để bán thì xây apartment vừa hiệu quả vừa dễ bán hơn em nhỉ?!

  Cái này làm xong (từ lúc anh biết) cũng đã hơn nửa năm. Nếu mục đích để kinh doanh (either cho thuê or bán) thì sao không có 1 dòng chữ quảng cáo nào?
 50. #50 by ongcu69 on 2011/02/07 - 01:21

  Hường trông quán nhế, anh ôm vện ngủ đây.


  P/S: mấy hôm nay Hà Nội trời đẹp, anh khoe khéo vện, thằng cháu và con mui trần (mượn) hehe