Japan slut (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Phò Nhật

Hè 198 Mấy, sau khi dỡ 4,000 tấn chuối xanh từ Sài Gồng qua Hồng Kông, tầu Trung Tướng bốc 10,000 tấn gang ống từ Hồng Kông qua Cu Na Cu Ta, Nhật Bản (*).

Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Đó là lần đầu Trung Tướng tới Xứ Mặt Giời.

Cu Na Cu Ta là thươngcảng mini trên sông Cu Na, miệt trung Nhật, cách Đại Thái Bình Dương quãng ba giờ hảihành.

Cu Na là mẩu sông tựnhiên bé cũn ngắn choằn đặcthù đất đảo. Dài trăm cây, rộng trăm mét, chỗ hẹp nhất chỉ 70 mét, gấp đôi bề ngang tầu Trung Tướng, mà dọc dòng có tới bốn cảng biển đủ mớn đón tầu vạn tấn, nước Cu Na xanh ngằnngặt ngằnngặt, hai bờ cổthụ umtùm umtùm, đẹp mêmải.


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Cảng Cu Na Cu Ta, trái lại, xấu mịtmù. Mươi ngàn hèndân bảnđịa, vài ngàn nóc nhà mỏngmanh, mấy siêuthị thấp tầng, dăm côngxưởng:


Artist Unknown. Source Trekearth.com


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ngoài giờ vào-tầm buổi sáng sớm và tan-tầm buổi chiều muộn, lúc đám culy loongtoong cỡi những con scooter lùn tịt thongdong đến và về Sở, thành Cu Na Cu Ta lặng vắng như chùa hoang. Phố không bóng xe. Vườn không tiếng trẻ. Không một lão già hưu lẩnthẩn chăn chim. Không một gã giai non phấtphơ tìm việc. Buồn mịtmù:

*Bonus #1. Phố cũ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #2. Phố mới:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #3. Quán ăn:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #4. Nhà hẻm:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #5. Nhà cổ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Buổi trưa, chén đớp xong, bọn Trung Tướng xin Chínhủy chia các tổ tamtam, xuống tầu vầu downtown duhý (**):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Hình minhhọa thôi hehe, chứ downtown Cu Na Cu Ta 198x không đôngvui đến vậy. Quánxá bầy hànghóa balăngnhăng ngồnngộn nhưng hầunhư vôchủ, thật khó để dukhách Thiênđàng cưỡng những cơn tắtmắt hồnnhiên (***):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ba ngày liền chánngán chánngán. Mua một suất mì 1,000 Yên cũng vậtvã kiếm thằng Cashier hết nửa tiếng đồnghồ (****). Đồ buôn về Sô Liên gồm 3 tấm thảm giả Kashmir 2×3 giá 9,000 Yên/Tấm Trung Tướng đã tậu xong ngay hôm đầu (*****). Chả còn đéo gì sắm nữa. Japan chánngán chánngán.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2009)

(*) Thời 198x Trung Tướng mần nghề chuyênviên hànghải caocấp, thốnglãnh các tầu viễndương Xuyên Á thuộc biênchế Côngty Vậntải Biển Đen, Odessa Sô Liên.

(**) Thời Thiênđàng, dù ở Sô Liên hay Tầu hay Lừa, dù là cánbộ ngoạigiao hay sinhviên hay thủythủ, các côngdân ngoanhiền XHCN khi xuấtbiên sang các nước TBCN thùđịch buộc phải hoạtđộng theo nhóm 3-5 người, gọi là Tổ Tamtam. Thànhphần tổ tamtam do Chínhủy quyếtđịnh bằng phươngpháp chọnlọc ngẫunhiên, và biếnđổi khônlường, nhưng luôn gồm ít nhất một sĩquan chỉhuy nắm giữ hộchiếu mọi thànhviên trong nhóm.

Nguyêntắc Tamtam được Sưphụ Beria xâydựng theo môhình tìnhbáo chiếnlược, từ những năm 193x hoặc trước nữa, triệtđể đảmbảo côngdân Thiênđàng không thể đàongũ, buônlậu, hay phòphạch gáimú làm bẽ mặt Tổquốc Vinhquang.

Mỗi tầu viễndương Thiênđàng buộc có một Chínhủy ăn lương Chief Officer. Đây là chứcdanh sĩquan chuyêntrách giống như Tuyênúy trong quânđội Tưbản Đếquốc. Chínhủy tầu vạn tấn của Trung Tướng đươngnhiên phải là đảngviên gộc, do Thànhủy Odessa bổnhiệm.

(***) Côngdân Thiênđàng 194x-198x khi xuấtbiên sang Tưbản rất thường mắc tội Thó Cáy, aka Ăn Cắp Vặt hehe, vì bọn Tưbản chủtâm phôtrương hànghọ cách lộliễu và hớhênh, khiến người rất ngoanhiền cũng đôikhi tắtmắt.

(****) Tỷgiá hốiđoái Nhật thờiđiểm xẩy chiện quãng 250 Yên ăn một Tơn. Suất mì bò 1,000 Yên tươngđương 4 Tơn, đắt hehe vãi búa. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Lừa cùng thờiđiểm quãng 70 Cụ, và 95 Cụ ăn một Tơn.

(*****) Tiêuchuẩn mua thảm Tưbản của thuyềnviên Sô Liên Thiênđàng là 3 tấm/năm. Ai chơi quá 3 tấm sẽ bị Hảiquan tịchthu, và có thể bị bỏ tù nếu táiphạm. Thảm Kashmir Japan 2×3 như Trung Tướng buôn có giá bán tại Odessa 198x quãng 800 Rúp Ông Nin, tươngđương 200 Tơn, lãi gần 6 nhát. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Sô Liên năm nẳm quãng 400 Nin, tươngđương 100 Tơn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thươngcảng: (Thương cảng).
– Mini: (Mi-ni).
– Hảihành: (Hải hành).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Đặcthù: (Đặc thù).
– Ngằnngặt: (Ngằn ngặt).
– Cổthụ: (Cổ thụ).
– Umtùm: (Um tùm).
– Mêmải: (Mê mải).
– Mịtmù: (Mịt mù).
– Hèndân: (Hèn dân).
– Bảnđịa: (Bản địa).
– Mỏngmanh: (Mỏng manh).
– Siêuthị: (Siêu thị).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Culy: (Cu-ly).
– Loongtoong: (Loong-toong).
– Thongdong: (Thong dong).
– Lẩnthẩn: (Lẩn thẩn).
– Phấtphơ: (Phất phơ).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Tamtam: (Tam tam).
– Duhý: (Du hý).
– Đôngvui: (Đông vui).
– Quánxá: (Quán xá).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Balăngnhăng: (Ba lăng nhăng).
– Ngồnngộn: (Ngồn ngộn).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Vôchủ: (Vô chủ).
– Dukhách: (Du khách).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Tắtmắt: (Tắt mắt).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Chánngán: (Chán ngán).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chuyênviên: (Chuyên viên).
– Hànghải: (Hàng hải).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Thốnglãnh: (Thống lãnh).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Biênchế: (Biên chế).
– Côngty: (Công ty).
– Vậntải: (Vận tải).
– Cánbộ: (Cán bộ).
– Ngoạigiao: (Ngoại giao).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Thủythủ: (Thủy thủ).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Xuấtbiên: (Xuất biên).
– Thùđịch: (Thù địch).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thànhphần: (Thành phần).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Chọnlọc: (Chọn lọc).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Biếnđổi: (Biến đổi).
– Khônlường: (Khôn lường).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chỉhuy: (Chỉ huy).
– Hộchiếu: (Hộ chiếu).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Sưphụ: (Sư phụ).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Môhình: (Mô hình).
– Tìnhbáo: (Tình báo).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Triệtđể: (Triệt để).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Côngdân: (Công dân).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Đàongũ: (Đào ngũ).
– Buônlậu: (Buôn lậu).
– Phòphạch: (Phò phạch).
– Gáimú: (Gái mú).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Chứcdanh: (Chức danh).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chuyêntrách: (Chuyên trách).
– Tuyênúy: (Tuyên úy).
– Quânđội: (Quân đội).
– Tưbản: (Tư bản).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Thànhủy: (Thành ủy).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Chủtâm: (Chủ tâm).
– Phôtrương: (Phô trương).
– Hànghọ: (Hàng họ).
– Lộliễu: (Lộ liễu).
– Hớhênh: (Hớ hênh).
– Đôikhi: (Đôi khi).
– Tỷgiá: (Tỷ giá).
– Hốiđoái: (Hối đoái).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Sosánh: (So sánh).
– Giáosư: (Giáo sư).
– Đạihọc: (Đại học).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thuyềnviên: (Thuyền viên).
– Hảiquan: (Hải quan).
– Tịchthu: (Tịch thu).
– Táiphạm: (Tái phạm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vào-tầm.
Tan-tầm.

*** 1. #1 by Doctor on 2011/02/02 - 22:38

  Năm mới sắp đến rồi…

  Chúc TT cùng toàn thể chi bộ khỏe, có nhiều niềm vui mới, đặc biệt kiếm tiền dễ dàng.
  Chúc TT tiếp tục công việc khai sáng thành công!
  Chúc chi bộ ngày càng phát triển…
 2. #2 by LonelyRose on 2011/02/02 - 22:38

  Nghe Mỹ Linh hát Mùa xuân đầu tiên trên VTV chán quá. Chibộ nghe Đức Tuấn hát lại nhá.

  Mùa xuân đầu tiên em ăn Tết cùng chibộ! Chúc mừng chúc mừng tuyền thể chibộ nhế!!!

 3. #3 by Sành on 2011/02/02 - 22:43

  Anh có lời chúc tết đến toàn thể chi bộ. Chúc chi bộ một năm mới an khang thịnh vượng!

 4. #4 by LonelyRose on 2011/02/02 - 22:51

  Chúc các cô nhiều sức nhiều xiền nhiều tinhhoa hehe ./ mẹ các cô nhế. @Zì

   

  Zì hông chúc các Vàng Son là sâu là sâu?

 5. #5 by Già Không Đều on 2011/02/02 - 23:55

  Anh Già Không Đều chúc Bà Dì và mấy Cô cùng gia đình một năm Tân Mão dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý nhế.

 6. #6 by Yến Vy on 2011/02/02 - 23:58

  Chúc TT và toàn thể chi bộ năm mới an vui.

 7. #7 by LUUMANH on 2011/02/03 - 00:00

  Địt mẹ chi bộ, chúc chi bộ năm mới nổ to, chém khỏe, địt phùm phụp nhá nhá

  Anh cũng chúc thằng Mặt()/ như trên và tích cực cãi giả nhá nhá.

  Bắn pháo hoa nào chi bộ

 8. #8 by tminh on 2011/02/03 - 00:03

  Chúc toàn chi bộ dồi dào sức khỏe, gia đình anh khang và hạnh phúc.

 9. #9 by minhhuong on 2011/02/03 - 00:09

  Mẹ, vừa hộc tốc ở chỗ làm về, phải lên chúc ngay cho nó kịp giờ, ha há  

  Chúc gì thì quan trọng mẹ, miễn là có chữ chúc

  Chúc chúc chúc

 10. #10 by netizen.viet on 2011/02/03 - 00:16

  Gởi lời chúc mừng năm mới đến chi bộ Bựa nhé. 

 11. #11 by netizen.viet on 2011/02/03 - 00:20

  Đã là “Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao thì nên/ phải nghe trung uý văn công Thanh Thuý hát cơ!

  Mùa xuân đầu tiên – tác giả Văn Cao – diễn viên Thanh Thuý

 12. #12 by Lagavulin on 2011/02/03 - 00:26

  Năm mới kảm tưởng thế nào hở các bựa viên ngoan hiền?

 13. #13 by minhhuong on 2011/02/03 - 00:28

  Đéo gì gọi đt về Lừa mãi mà đéo được.

  Lại nghẽn mạng như mọi năm roài kekeke

 14. #14 by minhhuong on 2011/02/03 - 00:39

  Há há, giờ mới gọi được đt chúc mừng năm mới ông bà bô khứa khứa khứa

 15. #15 by Phá Điền on 2011/02/03 - 00:43

   Hey hey chibộ chóchết. Hey Lão Bựa chóđểu hehe. Đêm khuya tên Phá Điền đíu biết đi chơi đâu, nênchi chuimẹ Quán Bựa bú vại bia, đặng chúcmừng các bựa năm mới hàhà. Chúcmừng tuyền thể Vàng Son Tinh Hoa Bựa Già Lỗ Đít hehe năm mới năm mới.
  Đùmẹ các bựa mấy hôm nay chửi nhau cái đíu gì tên Phá Điền đíu hóng được. Để đấy từtừ tển sẽ hóng sau vậy nhế.

 16. #16 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/03 - 00:46

  Hey các cô!

  Trung Tướng ăn quặc ăn quặc ăn quặc dâu rùi vô chơi mới Thím với dịtmẹ vodka fa với pepsi thật là fê mĩmãn quá di ui dịtmẹ Trung Tướng hehe!

 17. #17 by minhhuong on 2011/02/03 - 00:46

  Tranh thủ, khai bút đầu năm cái :

  Quán Bựa ăn quặc ăn quặc

 18. #18 by minhhuong on 2011/02/03 - 00:57

  Đói quá, chắc rán mấy cái nem lên xơi mới được kekekeke

 19. #19 by Mit on 2011/02/03 - 01:01

  Sư bố chi bộ, tính đợi Giao Thừa Cali mới chúc mờ các bựa đã chúc nhau loạn cả lên rồi.  Chúc tất cả năm mới bựa hơn năm cũ nha

 20. #20 by Dom-dom on 2011/02/03 - 01:46

  Chúc mừng năm mới Dì Thối và toàn thể chi bộ Bựa: Một năm mới sức sống mới. Còn mới thế nào tùy từng cô anh biết điếu.
  Mới bận mấy ngày giúp vện sắm Tết về quê, mờ vào quán hoa cả mắt vì mấy trăm còm chờ đọc.

 21. #21 by nang_giua_trua on 2011/02/03 - 01:51

  Chào năm mới chi bộ bựa nhế !

 22. #22 by Mr. Tran on 2011/02/03 - 02:04

  Hello năm mới!

  Chúc các Bựa 1 năm nhiều sức khỏe và thành công!

  Chúc Quán Bựa ngày càng đông vui, náo nhiệt!

  Chúc Tướng thối khỏe! Thối khỏe mỗ mừng hehe

 23. #23 by Dĩ Khả Bất Giới $-Phút on 2011/02/03 - 02:49

  Năm con Mèo, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu nhé!

 24. #24 by Dĩ Khả Bất Giới $-Phút on 2011/02/03 - 03:02

  Mừng tuổi chibộ nhế!  Xiền xiền xiền
 25. #25 by Dragonfly on 2011/02/03 - 03:25

  Năm mới chúc các Bựa xa quê làm ăn tấn tới có nhiều cái mới. Đéo chúc các Bựa ở Lừa,khách sáo bỏ mẹ. Chúc Cu Zì Man Zi Mọi Zợ đỡ mọi zợ hơn, có cơ hội cút thẳng sang Ba Lê năm nay. Hệ Hệ

 26. #26 by Dĩ Khả Bất Giới $-Phút on 2011/02/03 - 14:33

  Hê cám ơn Lài nhé, năm mới dzui dzẻ, bên này vẫn đi làm bt, vô quán vắng quá, chibộ đi ăn Tết hết cả.

  Hương điêu hôm nay có đi làm không, sao không vào trông quán?
  Hôm nọ tình cờ có xem blog Yến Vy, Yến Vy này là Yến Vy ngày xưa hay không phải là Yến Vy ngày xưa đới chibộ? Ai công phơm cái coi!


 27. #27 by Xim on 2011/02/03 - 16:26

  Quán Bựa có 2 lão sống tại Nhựt, lão Xim với lão Bét. Ơ mà giờ đéo thấy mặt đâu cả 2 lão này là thế nào nhở????@Điêu


  Anh đây Điêu iu.

  Chi bộ chó chém xong hết chưa?

  Có ai tự vấn vì sâu Nhựt Bẩn bụp phát giở nên tinh hoa thượng đẳng?

  Đến thời điểm 1945, Nhựt Bẩn vưỡn còn nhem nhuốc phết, điếu khác Lừa là mấy, mặc dù Bẩn quốc lúc bấy công nghiệp đã thượng thặng, cái điếu gì cũng tự làm lấy, hiên ngang coi Anh Mẽo bằng cái đầu buồi.

  Dưng não trạng của Bẩn nhân thì vưỡn lầy lội, điếu khác Lừa bây giờ là mấy. Quân phiệt. Cuồng tín. Sô vanh.

  Bẩn nhân giở nên tinh hoa thượng đẳng tử lúc nầu và bởi làm sâu?


  Chi bộ chó tự bẩu nhau đọc bài làm bài, có gì thắc mắc cứ sảng khoái sủa lên nhế.  
 28. #28 by voong ngau pin on 2011/02/03 - 17:21

  cung hỉ phát tài      chi bộ đểu

   

   

  001-4.jpg

 29. #29 by Dragonfly on 2011/02/04 - 02:48

  Tết nhất Chi Bộ mần tý nhạc cõi trên này nghe cho nó huyền bí nè. Hệ Hệ

 30. #30 by alimahomad on 2011/02/04 - 03:34

  Năm sớm, tặng Hương k điêu và Rô hơi xinh mấy quả hình ảnh hơi dc  này.

 31. #31 by alimahomad on 2011/02/04 - 04:00

  Cháu chầu các cô, các chú! 

  Năm sớm, chúc các cô, các chú đủ mạnh khỏe ở cái đầu mồm và 1 vài cái đầu khác k nhất thiết fẩy nhắc đến!
  Cháu hóng lâu rồi. Zưng mờ chưa đủ can đởm vào trình bầy luận điểm. Đầu năm, hăng hái, háo hức, hùng hục vầu chầu các cô chú 1 fát.
  Cô Zì đừng chưởi cháu, tội nghiệp! Cháu biết cô chưởi 1 cô khác vì tội xưng ‘cháu”. Zưng mờ cháu cũng cảm thấy còn nhỏ thật zư đúng cái tứng thứ 3 của bà Âu Cơ rùi thành Hùng King thứ mấy điếu biết.
  Mặt khác, cháu xưng cháu, zưng mờ k nhất thiết fải jống zư xưng thật.
  Mặt khác nữa, nếu có, cháu cũng bẩu cô Zì cần bỏ qua cho cháu vì cháu đã trót chầu chú Hương điêu chưa đủ và chú Rô xinh cũng gần đủ  trước vì cháu hâm mộ 2 cái chú ấy quá cơ.
  Năm sớm, lại chúc cô chú thêm đúng 1 fát nữa với đúng ý ở trên.
 32. #32 by minhhuong on 2011/02/04 - 04:29

  @Ali: kekeke, chị chào “cháu”

  Đêm hôm thế này chỉ có chị trông quán thôi, để chị chào ma mới cho nó lịch sự.

  Mà chị là “lịch sự” nhất quán đấy! khứa khứa khứa  

 33. #33 by alimahomad on 2011/02/04 - 04:55

  Ah! Chú Hương sắp điêu. Hóa ra, mỗi chú cháu mình mới nhau. Còn có 1 cái hóa ra nữa: Bọn mà cô Zì đang làm hàng, tuyền bọn VN!? Jờ nầy đã ngủ, k fẩy VN thì là điếu jầy?

 34. #34 by alimahomad on 2011/02/04 - 04:58

  Quên mịa nó mất! Đương làm hàng. Nhìn thấy chú Hương sắp điêu, mừng quá, quên bố nó mất, k đổi mầu font chữ cho nó hoành, cho nó đúng.

 35. #35 by alimahomad on 2011/02/04 - 05:02

  Chú Hương sắp điêu!

  Chú xiem quả hình ảnh mờ cháu gưởi chú chửa?
  Ngon hay hông thỉ bẩu!
 36. #36 by voong ngau pin on 2011/02/04 - 05:21

  thằng mát mát cho phông chữ to ra bố mài còn đọc,nhỏ quá bố đéo đọc đc

  @ em hương

  chúc chúc chúc chúc,có chữ chúc là đc nhẩy

 37. #37 by minhhuong on 2011/02/04 - 05:24

  @Ali: úi giời, cái link ấy giới thiệu đi giới thiệu lại trên quán này tới chục lần rồi còn gì.

  Mà phóng to chữ lên nữa đi “cháu”, bọn già đanh sáng mai lại giương mục kỉnh lên cáu nhặng xị bây giờ

  Khổ thân bọn già hói lắm, trym teo má tóp, thương nhắm

 38. #38 by minhhuong on 2011/02/04 - 05:25

  @Pín: úi giời bắt quả tang thợ thơ Pín gần 11 rưỡi đêm rồi vưỡn còn thao thức ngồi đây tìm vần nhá.

  Đương làm gì đấy ông anh?

 39. #39 by voong ngau pin on 2011/02/04 - 05:32

  anh đương diệu,tết mà,,,,em tết thế nào???anh mua tuyền diệu vang he he

 40. #40 by minhhuong on 2011/02/04 - 05:32

  @Ali: Đối tượng chính của TT là … Lừa. Còn bọn Lừa ở nước ngoài rất hư hỏng tởm lợm, dần dần mất chất thoái máu, suy đồi đồi trụy, ngày càng không xứng đáng được TT để mắt tới khai sáng chúng. 

  Tóm tắt lại là tởm nhắm tởm nhắm í.

  Lừa càng xịn, càng chân chính, càng vừa hồng vừa chuyên, là dững khách sộp khách xịn.

  Thế “cháu” thuộc diện suy đồi trụy hở? cực Âu hay cực Mẽo thía? hé hé hé  

 41. #41 by minhhuong on 2011/02/04 - 05:35

  @Pín: Em … ninh 1 nồi … xương, rán mấy cái nem, 1 chai sâm banh còn có chút xíu ở đáy há há há há  để chụp quả ảnh chai ấy làm kỷ niệm Tết 2011 mới được

 42. #42 by voong ngau pin on 2011/02/04 - 05:36

  em gọi thợ thơ làm anh ngượng quá,cả đời làm muỗi 1 bài ko vần ở quán bựa mà đc gọi là thợ he he he he,để thi thoảng rặn ra 1 bài thoang thoảng cho đỡ mang tiếng thợ  ke ke ke ke

 43. #43 by voong ngau pin on 2011/02/04 - 05:47

  372.jpg

 44. #44 by minhhuong on 2011/02/04 - 05:48

  Đây, kỷ niệm Tết 2011, chai sâm banh ngon vãi đạn, ngồi uống tì tì, nó đề là Pinot Noir, được cho năm ngoái nên éo biết đắt rẻ thế nào và mua ở đâu.

  Hi vọng là giá mềm thôi, vì khá thích vị của nó, mặc dù không phải loại ngòn ngọt mà thông thường em thích

 45. #45 by minhhuong on 2011/02/04 - 05:52

  Mẹ kiếp, hết mẹ nó chai roài…

  Éo gì thích loại này quá, vị rất là hay, hay nhất là nó … free, hehehehe, được người ta cho

   

  Thể nào ông anh Cò Lả cũng lại khuyên nhủ, của tặng là của lo, của cho là của nợ

   

  Kệ mẹ!

 46. #46 by minhhuong on 2011/02/04 - 06:26

  Em đương ngồi shopping online nè chibộ, héhé

  Mùa giảm giá năm nay chả có thời gian đi nhặt gì cả, chán phèo.

  Dưng thôi, tự dưng lại thành cần, kiệm, liêm, chính dư nhời dậy vàng ngọc của ông Cụ, hà hà

 47. #47 by Già Không Đều on 2011/02/04 - 07:16

  Chi bộ lo ăn Tết lặn đâu mất tăm hết rùi?

  Năm mới có gì zui hông kể nghe đi mấy Cô ?

  Bắp Điêu! Tết xa nhà có buồn không em?


  Bà Dì bận đi Chùa đầu năm hay sâu cũng hổng thấy mặt mũi nhở?

  Dái Ghẻ chắc giờ này đang rung bầu cua, sóc dĩa hay số lớn số nhỏ ở quê nhở?

  Em Thichtrungtuong cũng lâu hổng thấy hè lố nhỉ? Chém tí Cô Đầu rùi tè đâu rùi hử em? hay hóa thân thành Chantrungtuong rùi, he he

 48. #48 by LonelyRose on 2011/02/04 - 10:23

  Ơ hơ, tưởng mỗi nhà em vắng thôi chớ? Quán Zì cũng lạnh lẽo thế nầy à? Bữa trước em mời chi bộ qua nhà em xông nhà mờ sao hông thấy ai hết dzậy? Hic hic…

 49. #49 by vangson.donkey on 2011/02/04 - 11:17

  Quán vắng vẻ quá, chạy qua FB 8 di thôi!

 50. #50 by trời mưa kẹt xe on 2011/02/04 - 11:36

  Chúc chi bộ chó đểu năm mới càng nhiều bựa mới
  Tết của Chú đây

  Chai tổ bố này để tiếp khách chớ Chú chỉ uống vang thôi