Japan slut (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Phò Nhật

Hè 198 Mấy, sau khi dỡ 4,000 tấn chuối xanh từ Sài Gồng qua Hồng Kông, tầu Trung Tướng bốc 10,000 tấn gang ống từ Hồng Kông qua Cu Na Cu Ta, Nhật Bản (*).

Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Đó là lần đầu Trung Tướng tới Xứ Mặt Giời.

Cu Na Cu Ta là thươngcảng mini trên sông Cu Na, miệt trung Nhật, cách Đại Thái Bình Dương quãng ba giờ hảihành.

Cu Na là mẩu sông tựnhiên bé cũn ngắn choằn đặcthù đất đảo. Dài trăm cây, rộng trăm mét, chỗ hẹp nhất chỉ 70 mét, gấp đôi bề ngang tầu Trung Tướng, mà dọc dòng có tới bốn cảng biển đủ mớn đón tầu vạn tấn, nước Cu Na xanh ngằnngặt ngằnngặt, hai bờ cổthụ umtùm umtùm, đẹp mêmải.


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Cảng Cu Na Cu Ta, trái lại, xấu mịtmù. Mươi ngàn hèndân bảnđịa, vài ngàn nóc nhà mỏngmanh, mấy siêuthị thấp tầng, dăm côngxưởng:


Artist Unknown. Source Trekearth.com


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ngoài giờ vào-tầm buổi sáng sớm và tan-tầm buổi chiều muộn, lúc đám culy loongtoong cỡi những con scooter lùn tịt thongdong đến và về Sở, thành Cu Na Cu Ta lặng vắng như chùa hoang. Phố không bóng xe. Vườn không tiếng trẻ. Không một lão già hưu lẩnthẩn chăn chim. Không một gã giai non phấtphơ tìm việc. Buồn mịtmù:

*Bonus #1. Phố cũ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #2. Phố mới:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #3. Quán ăn:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #4. Nhà hẻm:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #5. Nhà cổ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Buổi trưa, chén đớp xong, bọn Trung Tướng xin Chínhủy chia các tổ tamtam, xuống tầu vầu downtown duhý (**):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Hình minhhọa thôi hehe, chứ downtown Cu Na Cu Ta 198x không đôngvui đến vậy. Quánxá bầy hànghóa balăngnhăng ngồnngộn nhưng hầunhư vôchủ, thật khó để dukhách Thiênđàng cưỡng những cơn tắtmắt hồnnhiên (***):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ba ngày liền chánngán chánngán. Mua một suất mì 1,000 Yên cũng vậtvã kiếm thằng Cashier hết nửa tiếng đồnghồ (****). Đồ buôn về Sô Liên gồm 3 tấm thảm giả Kashmir 2×3 giá 9,000 Yên/Tấm Trung Tướng đã tậu xong ngay hôm đầu (*****). Chả còn đéo gì sắm nữa. Japan chánngán chánngán.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2009)

(*) Thời 198x Trung Tướng mần nghề chuyênviên hànghải caocấp, thốnglãnh các tầu viễndương Xuyên Á thuộc biênchế Côngty Vậntải Biển Đen, Odessa Sô Liên.

(**) Thời Thiênđàng, dù ở Sô Liên hay Tầu hay Lừa, dù là cánbộ ngoạigiao hay sinhviên hay thủythủ, các côngdân ngoanhiền XHCN khi xuấtbiên sang các nước TBCN thùđịch buộc phải hoạtđộng theo nhóm 3-5 người, gọi là Tổ Tamtam. Thànhphần tổ tamtam do Chínhủy quyếtđịnh bằng phươngpháp chọnlọc ngẫunhiên, và biếnđổi khônlường, nhưng luôn gồm ít nhất một sĩquan chỉhuy nắm giữ hộchiếu mọi thànhviên trong nhóm.

Nguyêntắc Tamtam được Sưphụ Beria xâydựng theo môhình tìnhbáo chiếnlược, từ những năm 193x hoặc trước nữa, triệtđể đảmbảo côngdân Thiênđàng không thể đàongũ, buônlậu, hay phòphạch gáimú làm bẽ mặt Tổquốc Vinhquang.

Mỗi tầu viễndương Thiênđàng buộc có một Chínhủy ăn lương Chief Officer. Đây là chứcdanh sĩquan chuyêntrách giống như Tuyênúy trong quânđội Tưbản Đếquốc. Chínhủy tầu vạn tấn của Trung Tướng đươngnhiên phải là đảngviên gộc, do Thànhủy Odessa bổnhiệm.

(***) Côngdân Thiênđàng 194x-198x khi xuấtbiên sang Tưbản rất thường mắc tội Thó Cáy, aka Ăn Cắp Vặt hehe, vì bọn Tưbản chủtâm phôtrương hànghọ cách lộliễu và hớhênh, khiến người rất ngoanhiền cũng đôikhi tắtmắt.

(****) Tỷgiá hốiđoái Nhật thờiđiểm xẩy chiện quãng 250 Yên ăn một Tơn. Suất mì bò 1,000 Yên tươngđương 4 Tơn, đắt hehe vãi búa. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Lừa cùng thờiđiểm quãng 70 Cụ, và 95 Cụ ăn một Tơn.

(*****) Tiêuchuẩn mua thảm Tưbản của thuyềnviên Sô Liên Thiênđàng là 3 tấm/năm. Ai chơi quá 3 tấm sẽ bị Hảiquan tịchthu, và có thể bị bỏ tù nếu táiphạm. Thảm Kashmir Japan 2×3 như Trung Tướng buôn có giá bán tại Odessa 198x quãng 800 Rúp Ông Nin, tươngđương 200 Tơn, lãi gần 6 nhát. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Sô Liên năm nẳm quãng 400 Nin, tươngđương 100 Tơn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thươngcảng: (Thương cảng).
– Mini: (Mi-ni).
– Hảihành: (Hải hành).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Đặcthù: (Đặc thù).
– Ngằnngặt: (Ngằn ngặt).
– Cổthụ: (Cổ thụ).
– Umtùm: (Um tùm).
– Mêmải: (Mê mải).
– Mịtmù: (Mịt mù).
– Hèndân: (Hèn dân).
– Bảnđịa: (Bản địa).
– Mỏngmanh: (Mỏng manh).
– Siêuthị: (Siêu thị).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Culy: (Cu-ly).
– Loongtoong: (Loong-toong).
– Thongdong: (Thong dong).
– Lẩnthẩn: (Lẩn thẩn).
– Phấtphơ: (Phất phơ).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Tamtam: (Tam tam).
– Duhý: (Du hý).
– Đôngvui: (Đông vui).
– Quánxá: (Quán xá).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Balăngnhăng: (Ba lăng nhăng).
– Ngồnngộn: (Ngồn ngộn).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Vôchủ: (Vô chủ).
– Dukhách: (Du khách).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Tắtmắt: (Tắt mắt).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Chánngán: (Chán ngán).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chuyênviên: (Chuyên viên).
– Hànghải: (Hàng hải).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Thốnglãnh: (Thống lãnh).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Biênchế: (Biên chế).
– Côngty: (Công ty).
– Vậntải: (Vận tải).
– Cánbộ: (Cán bộ).
– Ngoạigiao: (Ngoại giao).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Thủythủ: (Thủy thủ).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Xuấtbiên: (Xuất biên).
– Thùđịch: (Thù địch).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thànhphần: (Thành phần).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Chọnlọc: (Chọn lọc).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Biếnđổi: (Biến đổi).
– Khônlường: (Khôn lường).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chỉhuy: (Chỉ huy).
– Hộchiếu: (Hộ chiếu).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Sưphụ: (Sư phụ).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Môhình: (Mô hình).
– Tìnhbáo: (Tình báo).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Triệtđể: (Triệt để).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Côngdân: (Công dân).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Đàongũ: (Đào ngũ).
– Buônlậu: (Buôn lậu).
– Phòphạch: (Phò phạch).
– Gáimú: (Gái mú).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Chứcdanh: (Chức danh).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chuyêntrách: (Chuyên trách).
– Tuyênúy: (Tuyên úy).
– Quânđội: (Quân đội).
– Tưbản: (Tư bản).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Thànhủy: (Thành ủy).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Chủtâm: (Chủ tâm).
– Phôtrương: (Phô trương).
– Hànghọ: (Hàng họ).
– Lộliễu: (Lộ liễu).
– Hớhênh: (Hớ hênh).
– Đôikhi: (Đôi khi).
– Tỷgiá: (Tỷ giá).
– Hốiđoái: (Hối đoái).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Sosánh: (So sánh).
– Giáosư: (Giáo sư).
– Đạihọc: (Đại học).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thuyềnviên: (Thuyền viên).
– Hảiquan: (Hải quan).
– Tịchthu: (Tịch thu).
– Táiphạm: (Tái phạm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vào-tầm.
Tan-tầm.

*** 1. #1 by Lệnh Hồ Công Tử on 2011/02/02 - 04:57

  Có bựa nào đi qua nghĩa trang chưa? Đất chật nên bia mộ bé tí xíu, cái nọ sát sạt cái kia, nhiều khi nghĩa trang tận dụng dững vạt đất bé tí, góc cạnh.
  Một lần anh đi shopping, đang dưng thấy ông già đi xe đạp chạm vào ô tô, ổng ngã ra đường. Thế là các loại cảnh sát, cứu thương náo loạn cả góc phố, đặt ông cụ vào cáng đưa ra xe, mà có đéo gì đâu. Thế mới thấy mạng Lừa chỉ có giá bằng mạng Lợn, chém giết nhau trên phố đéo thằng nào xót xa, hỉ?
  Dân Nhựt sợ sếp, hết giờ làm mà sếp chưa về thì nhân viên cũng cứ ngồi lại, hết giờ làm buổi tối thì bỏn cũng tụ tập bia bọt y như Lừa bi giờ.
  Có hôm cuối tuần, bọn anh bầy trò mua đồ về phòng khách sạn nấu ăn trưa, ăn xong thích đi chơi nên nhấc máy gọi lễ tân bẩu dọn phòng. Ý mình chỉ là bẩu họ dọn phòng giống ngày thường, thế dưng gọi xong thì 10 phút sau 2 bà già quãng hơn 5 sập chạy lên, hì hục lau lau dọn dọn rứt chi khẩn trương sạch sẽ, mình lỡ gọi người ta thấy tội, cứ để mẹ đấy vội vàng đéo?
  Ở Tokyo có khu chợ đồ điện tử second hand, đi xem khoái phết, nhứt là mấy đồ điện tử made in Nhựt Bổn bây giờ hiếm mẹ.
  Disney Land Tokyo, cái mà hoàng tử Gì Kim trốn từ Bắc Hàn qua xem đó, giá vé hồi hổi là 60 Tơn/người nếu đi ban ngày và 40 Tơn/người nếu đi sau 18h. Đắt vãi đái mà có đéo gì khác Dream World bên Thái?
  Cả tháng ăn chơi nhảy múa ở Nhựt Bổn thấy đời tươi điếu chịu. Anh đi các thành phố châu Âu nhiều dưng vưỡn thích Nhựt vì nó vừa có cái hiện đại kiểu Âu mà vưỡn có lối sống sôi động kiểu Á.

 2. #2 by Lệnh Hồ Công Tử on 2011/02/02 - 04:58

  Tokyo lúc nào cũng rộn rịp, ga điện ngầm mở cửa từ 4h sáng và đóng lúc 2h đêm. Dân Nhựt có kiểu đi khá đặc biệt, đi dư chạy, người cứ lao lao lao lao về phía trước, áo phông bên trong, áo sơ mi ngoài không cài cúc lất phất lất phất rứt chi lãng mạn.
  Buổi tối các game center đông nghịt, cả bà cụ ông cụ đều chơi. Dân Nhựt ruộm tóc đủ mầu, có bà cụ tóc tím than, có ông cụ tóc hồng, dìn chung là vui mắt.
  Gái Nhựt trắng dưng chân to mông to. Hồi anh ở khách sạn nọ chừng 2 ngày tí à ơi được 1 ẻm, xinh lắm, tiếc là không ở được thêm vài ngày nữa có khi xong mẹ rồi. Thanh niên Nhựt nhiều thằng thước 8, thước 9 cũng là thường, nhiều bỏn thích chơi bóng chày.

 3. #3 by Dragonfly on 2011/02/02 - 05:00

  Địtmẹ ,tính đi ngủ nghe con Zì Man Zi Mọi Zợ nói ngu quá phải quay lại. Địtmẹ cái loại Zì về ẩm thực chỉ đáng cắp tráp cho anh thôi nha. Địtmẹ zân Hà Nội chuyên ăn chơi kiểu bốc phét,tiêu tiền mồm. Anh lạ đéo. Hệ Hệ

   Ăn kiểu Hà Nội cái đéo gì cũng có 1 tý cho nhiều món anh biết zồi. Cá hồi Zì khoái là cái dạng quá thường anh zí buồi vào. Hệ Hệ
  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 05:08

   Thế thì mời Lài ăn cá trắm Nam Cực já 7,000 Tơn một ký bán tại Cổ Nhuế vậy.

 4. #5 by Lệnh Hồ Công Tử on 2011/02/02 - 05:00

  Karaoke Nhựt Bổn phát minh dưng quán karaoke khá hiếm và đắt, giá chừng 40 Tơn/giờ hát, thế dưng bọn anh cũng trải nghiệm karaoke Nhựt khoảng 3 lần.
  Phố đi bộ bựa bốt ở trên nhìn tương đối điển hình, nhứt là gạch lát thì đúng kiểu. Ngoài ra có nhiều phố có mái vòm, nhạc du dương nữa.
  Đi đường khoái nhất nhìn dững màn hình quảng cáo lớn trên phố, sáng choang. Shinkansen anh cũng đi vài lượt, thỉnh thoảng cũng ù tai hệt dư đi máy bay, đúng thôi vì tốc độ nó khoảng 300 cây lô mếch/giờ, đi từ chỗ anh lên Tokyo chừng 2 tiếng. Đồ đạc, valy tập trung lại rồi gọi ô tô chở đi riêng, còn người cứ thế đi không nhàn vãi. Nhựt nhiều đồi núi, đi xuyên hầm nhiều, cả ô tô lẫn cao tốc có lúc đi mẹ trên đỉnh núi thích đèo chịu.
  Thỉnh thoảng ở ga đổi ca trực, giống bựa nói trển, sắp hàng còi toét toét, hô khẩu hiệu đéo gì, thế rồi
  ai vầu việc nấy, đèo mẹ Lừa phải học kiểu làm việc theo kỷ luật nhà binh dư vậy mới mong khá được.
  Qua Hiroshima, vầu viện bảo tàng xem cảnh thành phố lúc bị bom.

 5. #6 by Lệnh Hồ Công Tử on 2011/02/02 - 05:01

  Nhắc đến Nhựt Bổn bùi ngùi điếu chịu.
  Quãng chục niên giở về trước anh công du Nhựt Bổn trên cương vị Chưởng môn nhân. Ấn tượng đầu tiên về Nhựt Bổn là họ cẩn thận, đưa đón, sắp xếp mọi thứ cho anh chu đáo.
  Đất chật người đông, phòng khách sạn bé, bồn tắm-đéo phải bồn mà ngăn tắm đứng, chỉ 40×40 cm xinh điếu chịu. Trong phòng có cái bình đun nước tự động, đặt nước lên cái mặt bếp là sẽ đun sôi dưng chỉ sôi rồi tắt. Có lần bọn anh luộc rau bằng cái bình đó mà mãi đéo chín.
  Đi ăn quán bụi bên ngoài vui phết. Ở ngoài cửa là mô hình plastic các món ăn, đéo biết tiếng nên thích món nào chỉ món đó, lúc sau người ta bưng cho, y chang cái mô hình cả màu sắc lẫn cách trình bày. Cơm nó nấu kiểu chó gì mà trăm lần ăn đều dẻo giống nhau cả trăm. Giá chừng 10 Tơn/bữa, tính ra rẻ thối nếu so với lương tháng của thằng công nhân kỹ thuật 2-3000 Tơn/tháng.
  Đi nhà hàng ăn buffet, ăn được bao nhiêu lấy bấy nhiêu, dân Nhựt không thích lấy nhiều đồ ăn rùi để thừa. Ăn cá sống chấm bù tạt, điếu biết cá gì mà nó làm trắng bóc, cả miếng to cục ăn phát no mẹ, cũng hay ăn bạch tuộc nữa, giòn, ngon. Uống sake có 2 cách uống nóng hoặc uống nguội, anh thích uống nóng hơn, vị thơm dìu dịu dìu dịu. Mà nó điếu uống cả chai, nó có 1 loại bình thuôn nhỏ hoặc 1 cốc sứ, tợp 3 phát hết.

 6. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 05:06

  (Tiếptục vụ tưvấn mần nở ngực)

  Các biệnfáp fi fẫuthuật:

  1- Mặc khéoléo. Nên chọn các loại bra chiênzụng mần to ngực. Áo nên chọn loại rộng, cổ cao.

  2- Dating khéoléo. Nên chọn các thằng chó có xuhướng thích gái ngực nhỏ.

  3- Chếđộ ănuống: Cần ăn nhiều các thứ như chuối, càrốt, ngô bắp, bú nhiều nước.

  4- Chếđộ zượcfẩm: Nên theo hướngzẫn của bácsĩ. Zưng Zì biết nhiều cô chỉ bú thuốc tránhthai loại cổđiển (bú liêntục hàng ngày) mà ngực to lên thấy rõ. Xét về lýthuyết thì nhẽ cũng đúng. Zưng Zì không khuyên các em chơi kiểu nầy đâu.

  5- Chếđộ sinhsản: Có chửa fát là ngực to ngay, kếthợp ănuống và tập Công thì sẽ jữ được. Tinhiên sau khi đẻ xong thì không được zùng khángsinh khiến mất sữa sớm, cũng không được mổ đẻ vì chắcchắn là sẽ mất sữa zo khángsinh.

  6- Luyệntập và Công hehe. Đây là cáchthức quantrọng bậc nhất.

  (Còn tiếp)

 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 05:08

  Hehe cô Tử kể chiện Nhật yêu quá đi.

 8. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 05:18

  (Nốt vụ tưvấn mần nở ngực)

  6-
  Luyệntập và Công:

  Có 3 món Zì khuyên zùng là:

  – Tập độngtác Cánh Cung của Yoga.

  – Tập Công Đẩy Tường của Thập Minh Công. Đạikhái là với gái chỉ cần Công đơnjản thế nài: đứng quay lưng vào một bức tường, rùi ưỡn người chống tay vầu tường đó, rùi cốgắng đẩy thật mạnh như muốn mần đổ tường hehe. Trong khi đẩy tường thì mắt fải nhìn vầu một điểm cốđịnh trên trần nhà.

  – Gồng massage ngực bằng cách đơnjản: Hít thở đầy ngực, nín hơi, rùi zùng hai cườm tay tì đẩy mạnh hai bên vú lên fía cằm, rùi nhả hơi. Làm 27 lượt một lần. Vài tiếng thì làm lại.

  Tạm thế đã. Để jì chưởi con Lài Mồm Bẹn về bò bít đã hehe.

 9. #10 by Dĩ Khả Bất Giới on 2011/02/02 - 05:19

  Chào chi bộ,

  Nghe chi bộ kể Nhựt Bổn kinh nhờ, nghe cứ thinh thích há há! Thế mà đợt trước đi làm chung với bọn Sony ghét điếu chịu!

  Vụ bò Kobe, không hiểu dân Bựa thế nào mà cứ thần thánh hóa bò Kobe nhể, nếu mà những thần thoại về bò Kobe cũng được hâm mộ, thế thì khác điếu gì uống rượu mấy cả sừng Tê Tê? CHi bộ có biết tại sao mà thịt bò Kobe còn chưa được nhập khẩu vào châu Âu không? Khởi động tí củ sọ nhế!

  (Just my 2 cents)

   

   

 10. #11 by Cu on 2011/02/02 - 05:20

  Đận đó Cô Tử có chơi Phò nhật không? Kể coi.

 11. #12 by Dĩ Khả Bất Giới on 2011/02/02 - 05:24

  Còn vụ ngực bé thì cứ để tự nhiên chứ cần gì phải bơm vá gì em Vàng Son kia? Ngực càng bé thì càng nhạy cảm, nhẽ nào các TinhHoa ở đây chưa trải nghiệm điều đó, khối Vàng Son ngực to nhưng mà lượng đâu có bằng chất???

  Ra ngoài nếu sợ thiên hạ chê cười thì em có thể mang thêm các loại Corset loại chất lỏng lỏng ấy, còn cứ nhạy cảm như vậy thì nhẽ thằng bồ của em có ngu hay không biết xài mà bảo em thay đổi đi?

  (Just my 2 cents)

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 05:40

   Hehe lại thêm một cô nựa tưvấn biệnfáp đầutiên mần to ngực là mặc đúng kiểu hehe. Cứ nã cái xuchiêng thật to vầu là ngực to ngay chứ đéo jì đâu.

 12. #14 by Cu on 2011/02/02 - 05:33

  Fụt mần điếu gì cho bọn Sony ở Đức vậy ?

 13. #15 by Dĩ Khả Bất Giới $-Phút on 2011/02/02 - 05:34

  Úc chăn được bò Côbê cái ./ anh đây nầy! Bò Côbê muốn ăn cũng phải nhập từ Nhật bỏ mẹ luôn, giá cao bỏ mịa luôn.
  @Tối:

  Kobe bây giờ nuôi khắp nơi trên thế giới đấy nhé, mẹ nhất là ở nơi Mít và Úc bọn nó đã nuôi điên cuồng, chi bộ không tin Gúc thử nhé.

  Kobe nó khác đếch gì cái vụ ăn trứng cá muối Beluga, 1 ký khoảng 6 ngàn Oi? Nhẽ đâu bây giờ chi bộ lại đi buôn lựu đạn về những cái này!!!

  (Just my 2 cents)

 14. #16 by Dĩ Khả Bất Giới $-Phút on 2011/02/02 - 05:37

  Cu

  Cách đây 1 phút

  Fụt mần điếu gì cho bọn Sony ở Đức vậy ?
  @Ku
   
  Tò mò thế! Làm OEM. Nhẽ làm chung với bọn khốn đó là vinh dự???
   
 15. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 05:38

  Hehe cô Fút đúng là nhổ fát trúng mẹ alô con Lài Mồm Thối rùi hehe, thôi Zì đéo cần chưởi cỏn nữa. Đúng là con thầnquynh hehe.

 16. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 05:45

  Bò Kôbê nge thì nó lãngmạn xaxôi chứ thực ra nó là kiểu bò mà có lẫn mỡ và chút gân trong thớ thịt.

  Thịt càng xịn thì các thớ mỡ càng đều. Ăn nó sầnsật zễ chịu thôi chứ nếu ăn nhiều với já gấp 10 lần bò Lừa thì ăn làm buồi jì vì đéo thấy jì ngon xuấtsắc cả.

  Thịt bò Lừa Zì thích món lõi rùa (nó là cái miếng cơ ở cổ chân ông bò hử?) địt mẹ cứ lẩu lõi thì cần đéo jì Cô Bê Cô Bung.

 17. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 05:46

  Thôi Zì đi thểthao đây địt mẹ các cô. Trưa Zì về sẽ kể tiếp về Nhựt Bẩn.

 18. #21 by Cu on 2011/02/02 - 05:49

  Anh tò mò làm điếu gì ! Anh chỉ hơi lạ là Fụt làm cho Sony mà lại dị ứng với bọn Nhật thì đúng là Fụt có vấn đề.

 19. #22 by vangson.donkey on 2011/02/02 - 07:53

  Cô Khỉ chén 40 usd là chén 1 mình ? một bữa ? hay là sao ta ???@ cô Lờ
  Zưng ăn thế là đắt mẹ nó rùi.@Zì thối

  40USD là ăn cả ngày, đủ no để đi từ sáng đến đêm! Nhưng mà cô Lờ muốn chén tất cả tinh hoa thì lấy ./ đâu ra giá ấy! Cứ bò Kobe, sashimi cá ngừ, sushi gọi riêng,… thì 100USD déo được 1 bữa cô àh. Tuy thế, 40USD bên trên kia vữn có thể cho phép cô chén sushi bình dân (chain sushi res.) hoặc 1 vài thứ khác. Nói chung biết cách thì số tiền ấy là ổn rồi.
  KS muốn rẻ thì phải book sớm, 1 tháng hoặc hơn vì những chỗ rẻ ấy bọn balo Tây cũng thường ở.

  Cô Lờ khi nầu có dự định nghiêm túc thì PM, A sẽ tư vẫn cụ tỉ.

 20. #23 by vangson.donkey on 2011/02/02 - 08:06

  @Mít yêu, Zì: đúng là ở Nhựt có những chỗ (nhà hàng, club,..) gắn biển và ko cho người nước ngoài vào đấy. Bọn nó check ID ở cửa ra vào luôn. Có trường hợp vợ Nhật chồng Tây mà cỏn chỉ cho con vợ vào, thằng Tây dứt khoát phải biến. Nhiều chỗ thoáng hơn 1 chút thì đi cùng với 1 thằng Nhựt là OK.
  Bọn xăm trổ đầy ng mà Mít gặp có thể là yakuza đấy. Lĩnh vực truyền thống của bọn nó là phò và máy đánh bạc (pachinko).

 21. #24 by Hồ Trét on 2011/02/02 - 08:25

  Kobe ở San Jose đó các cô. Giá chỉ 19.99 Tơn/ phần, kể cả có gái xinh bên cạnh

 22. #25 by Mit on 2011/02/02 - 09:21

  Zưng Zì đoán đó là bò Úc hehe. Trông yhệt, chắc là cùng một jống ông bò, zưng zo bọn Úc nó chăn kiểu côngngiệp nên já rẻ?@ Zì

  Bò Kobe mấy trăm năm trước được dùng kéo cầy giồng lúa vì bắp thịt khỏe, vì thế ngực nở eo thon.  Chỉ sau Chiến 2 người ta mới bắt đầu ăn bỏn. 

  Rangers Tết-xịt thì lai giống bò Kobe (trong nhiều trường hợp, lượn bằng máy bay từ Kobe sang Mẽo thời 9x) với giống bò Angus gọi là Wagyu.  Lọai này được nuôi không hormone hay thuốc kháng sinh.  Bọn rangers Mẽo hông muốn phá bỏ huyền thoại của Kobe beef, dưng bỏn nghĩ good genetics và careful long feeding program là chìa khóa của giống bò này. Giống Wagyu được vỗ béo từ 26-32 tháng, lâu hơn tuổi trung bình, 18 tháng, của các ông Bò Mẽo thường trước khi giở thành hamburgers.  
  Hình ông Bò Wagyu, cousin của ông Bò Kobe, được nuôi bên Mẽo. Cái các bựa ăn ở Lừa nhẽ loại giống thế này, dưng nhập từ Úc nhợn?


  http://www.wagyu.net/home.html

 23. #26 by vangson.donkey on 2011/02/02 - 09:25

  @Mít: Wagyu là chữ Hòa Ngưu, nghĩa là bò Nhựt đấy!

 24. #27 by vangson.donkey on 2011/02/02 - 09:42

  Nhựt còn có 1 món độc đáo nữa mà chưa thấy bựa nào nhắc tới, đó là tắm suối nước nóng (onsen).

  Về nguyên tắc có 3 loại bể cho nam riêng, nữ riêng và mix. Ti nhiên loại mix giờ rất ít. Bọn Nhựt núi non vô biên nên các suối khoáng nóng rất nhiều. Đầu tiên phải bỏ lại tất cả quần áo vào tủ đựng đồ, trần truồng vào khu tắm. Sau tắm gội xà phòng sạch sẽ thì mới nhảy vào bể ngâm. Thường có vài loại nước với độ nóng khác nhau, từ cỡ 35 cho tới trên 50 độ (ditme, loại này luộc trứng luôn đó, nhảy vào ko chịu nủi!). Bọn Nhựt hay chơi kiểu ngâm nước nóng 1 lúc, lên giội vài xô nước lạnh (vài độ thôi), rồi lại xuống ngâm, vài vòng như thế! Tắm kiểu này mang lại cảm giác rất khoan khoái, nhất là sau khi hiking hoặc sports. Đặc biệt ngâm mình trong suối nước nóng ngoài trời khi tuyết đang rơi rơi trên đầu….quá tao nhã phải không các cô?!

  Lần đầu A vào onsen, cũng shock thật! Vài chục thằng đàn ông tông ngồng di lại, ngâm gội,…Nhưng lần sau thì quen mẹ, chả để ý déo gì nữa! Lưu ý là cô nào có hình xăm to to có thể bị banned ở nhiều chỗ (chắc là vì làm thằng khác sợ?). 

 25. #28 by Dragonfly on 2011/02/02 - 12:28

  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ, anh đéo cần care chuyện khác mà chỉ muốn Zì nói ra cái : Hoặc là trải nghiệm thật, kiến thức thật của mình, hoặc là gúc thật kỹ và gạn lọc cẩn thận rồi hãy sủa. Ở đây bây giờ rất nhiều khách mới từ FB kéo sang do công của em Hương Điêu và 1 số Bựa Viên. Đừng để mọi người phí công sức cái sự nổ văng miểng của Zì. Hệ Hệ

 26. #29 by Mit on 2011/02/02 - 12:30

  @Mít: Wagyu là chữ Hòa Ngưu, nghĩa là bò Nhựt đấy!@vangson
  Ừ ừ  Mít lộn.  Mẽo nó gọi là American Kobe-Style beef
  mixed giữa Wagyu Kobe và Angus, hay American Wagyu beef.  Wagyu đúng là chỉ toàn giống bò Nhật.  27. #30 by Hoàng Việt on 2011/02/02 - 13:53

  Hà nội ngày 30 Tết , bần nông về quê xum họp gia đình nên phố xá thật yên bình và thanh lịch , not cảnh ùn tắc , phóng nhanh vượt ẩu , kèn bóp ti toe ,rác xả bừa bãi …

  Have a brilliant, prosperous and healthy future….HAPPY NEW YEAR 2011….

  With lots of love…


 28. #31 by Do L on 2011/02/02 - 14:45

  Xê ra anh nói chuyện ăn cho chi bộ hóng. Địt mẹ lâu lâu mới ăn đc 1 bữa mà toàn phán như đúng rồi.
  Thịt bò toàn thế giới nói chung và Kobe củ cặc nói riêng ăn như bìa. Nhạt toẹt và bở bùng bục. Các bựa có chén được thịt tươi cái đầu bìu, ít nhất là 6 tháng tới 01 năm từ lúc nó thịt con bò tới khi vào mồm nhé. Tại sao tự gúc đừng cãi. Dismia ăn món PR mà cứ như là ăn hội Bàn Đào.
  So thịt bò Kobe với thịt Gáy bò (nhất là bê) VN hay tất cả những thằng nào thịt phát ăn ngay, chả khác so Tinh hoa với bần nông. Vừa có mỡ gầu, tí gân, tí da đơn giản nhất là luộc đá tí gừng với hành củ. Nó thơm mùi con bò, chứ thịt đông lạnh (bắt buộc) cả năm ăn ngon hử các cô ???
  Da HN các anh mời thịt bò Kobe miềng kiếu. Dân HN giờ cái gì mà PR tốt là tọng hết vào mồm. Thực bất tri kỳ vị. Dismia ở nhà thì chén mỳ gói, con cái đi học sáng có nắm xôi. Kobe cái lìn bà tèo.
  @cô Giới : Cái trứng cá Tầm hầu như 90% là hàng giả. Vụ này Dì có thể xác nhận luôn. 10% hàng buôn lậu như cái nấm Cục “lìn” như cục cứt chó í. Hàng xịn giá có quota 300 usd/100gr và đều bán hết do nhà nước quản lý. Có cả Mafia trứng cá luôn.
  Ca na pi cái này với 1 chai Dom thì chết cũng xứng như ăn dồi chó !?!?!
  @Cô Khỉ : Nhà em 4 mạng chén tại Grant hotel Paris cà thẻ hết 6k mấy chưa thuế, chưa diệu. Đắt sắt ra miếng bác ah.
  Em nhà gần Củ Chi.

 29. #32 by Do L on 2011/02/02 - 14:51

  Thêm tý không chi bộ chửi là nổ.
  Nhà em làm Mỹ Nghệ, chuyên làm thìa bằng ốc xác để trị món trứng cá đen. Bán cho Nga lợn.

 30. #33 by Dĩ Khả Bất Giới $-Phút on 2011/02/02 - 15:12

  Anh tò mò làm điếu gì ! Anh chỉ hơi lạ là Fụt làm cho Sony mà lại dị ứng với bọn Nhật thì đúng là Fụt có vấn đề.

  @Ku:
  Cái mà bầntăng ghét bỏ nó không phải vì nó là của NhựtBổn, cũng không phải côngty của nó ở Nhật, mà vì đơngiản nó là đồ Sony. Nói thật từ cái Sony Walkman đến giờ nó đâu làm lại được cái gì ngon hơn thế???

  Bầntăng ghét Sony vì phươngchâm làmviệc của bọn rất lưumanh, chúng không quantâm đến quyềnlợi ngườitiêudùng nhiều như những cty khác, đi làm đã vậy khi mua con PS3 để xài Linux thì Upgrade lên Firmware mới nó lại chơi trò bỏ Linux chỉ vì nó có lỗi trong khâu bảomật. Đúng là cách làmviệc của bọn súcvật! “Đồ tao đã bỏ tiền ra mua là của tao RIGHT!”
  Bây giờ GeoHot đã hack được thì chơi trò kiệntụng bẩnthỉu, trong khi thằng Microsoft thì còn twitter với thằng GeoHot để cho nó xài máy! Link

  Hy vọng cái PS3 là cái cuối cũng bầntăng xài đồ Sony!

  ViệtNam cần học Nhựt là điều đúng, nói không ai xa, Tàu bây giờ nó cũng copy mô hình của Nhật, khác gì Nhật những năm 70, đi mua lại ôtô, rồi về copy lại bán giá rẻ rồi dầndần nâng cấp. Sau 10 năm Tàu cũng sẽ có một thằng ToYoTa thôi mà!
  (Just my 2 cents) 31. #34 by vangson.donkey on 2011/02/02 - 15:21

  @ cô Lờ: A nc chân thành, chia sẻ tí hiểu biết nhỏ mọn cùng Chi bộ. Cô nổ thế thì A déo nói gì được nữa rùi! Ditme, cô đi du lik bụi, KS thuê 40USD mà cô ăn 6k/4 ng thì chó nó cũng déo nghe được cô àh. Những lýluận của cô cũng chứng tỏ cô là loại bầnnông lỗdít thôi, vănvẻ thì kêu là “trọc phú” đấy (nếu quả cô nhiều tiền).
  Chúc cô Năm mới ông Mèo bớt ngu và nổ khéo hơn nhé!

 32. #35 by Dragonfly on 2011/02/02 - 15:23

  So thịt bò Kobe với thịt Gáy bò (nhất là bê) VN hay tất cả những thằng nào thịt phát ăn ngay, chả khác so Tinh hoa với bần nông. Vừa có mỡ gầu, tí gân, tí da đơn giản nhất là luộc đá tí gừng với hành củ. Nó thơm mùi con bò, chứ thịt đông lạnh (bắt buộc) cả năm ăn ngon hử các cô ???

  —————-
  Đúng Đúng Do L.Cái đó gọi là ” hăm” bò zất ngon.  Ăn cái đó nướng theo kiểu Brazil còn màu huyết hồng tái tái rất ngọt và thơm. Làm thêm mấy miếng thơm (dứa) nướng đỡ ngán. Hệ Hệ
 33. #36 by Dragonfly on 2011/02/02 - 17:55

  Cuối năm mời Chi Bộ nghe quả Clip này cho fê nè. Hệ Hệ
 34. #37 by dark30 on 2011/02/02 - 19:17

  Happy New Year all chi bộ, có ai đón giao thừa sớm hơn anh chăng? Có ai ở Tân Tây Lan thì lên tiếng nhế. Không thì anh đón tết sớm vô đối, hehe….

 35. #38 by Enterprise on 2011/02/02 - 20:14

  Chuẩn-bị đón giao-thừa nào.
  Đặt câu-chúc ở đây. Lát-nữa giao-thừa chi-bộ đọc nhế, hehe:

  Mừng xuân, chúc toàn-thể chi-bộ khỏe-mạnh và vui-vẻ.

  Đời người chỉ cần thế thôi. Anh chả thích phúc, tài, lộc, thọ gì ráo, hehe.

 36. #39 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/02 - 20:26

  Tết tết cái ./ dịtmẹ toàn jảtạo hãmlìn!

 37. #40 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/02 - 20:31

  Thím của các cô dang bú Ken tĩtã mới bò nướng đây. Dịtmẹ chươngtrình jảitrí là fin kinhzị HD 1080p.

  Có cô nầu đương xem tấuhài trên Vê Tê Vê hông hehe?

 38. #41 by tieuthithi on 2011/02/02 - 20:31

  Hí hí hí há há há …tranh thủ mấy phút rảnh chờ giao thừa lên quán chém nhát cối năm , thấy bài tư vấn nở ngực của Dì cười vãi đái . Bà Dì yêu quý của em ơi không nhất thiết  là cứ  phải “cái gì cũng biết là gì”  thế làm gì ???
  Gái ngực  nhỏ là  do gien , do hocmon … gần như đã được quy định từ trong bụng mẹ rùi .
  Toàn bộ ngực là một khối bao  gồm các tuyến sữa và các mô mỡ . Chế độ ăn uống không giúp gì được nhiều ( nếu ăn nhiều béo phì ra thì may ngực to hơn chút đỉnh ) . Còn tập thể dục nhiều  thì chỉ làm cơ săn chắc nhưng ngực sẽ  teo đi .Chắc chắn đới .
  Con em dâu em làm HLV một  môn thể thao xác nhận rằng cứ 10 đứa vận động viên thì 9 đứa ngực nở nhưng vú lép kep.  Không có bất cứ một lại thuốc gì có thể  làm nở ngực tự nhiên  và lâu dài được vì  thế  các  gái đừng nghe tư vấn linh tinh rùi tiền mất tật mang .
   Cách duy nhất để có đôi gò đẹp là phẫu thuật độn túi gel gì đó ( không phẩy silicon nha) đảm bẩu đẹp mỹ con mẹ nó mãn . Nhưng phải ở các BV lớn và BS có kinh nghiệm .Còn nếu không có điều kiện phẫu thuật ( nghe nói bây giờ giá đâu gần trăm triệu) thì chịu khó ăn mặc độn lót cẩn thận là ok .  Và dĩ nhiên kiếm thằng nầu thích ngực nhỏ mà  chơi , kẻo sau này suốt ngày nó than thở là vợ có 2 mặt tiền , nầu ti vi nhỏ hộp sốp to , nầu nem chua Thanh hóa bóc mãi chả thấy nhân he he … thì buồn phết đấy
   À quên , đẻ xong thì ngực chỉ to trong thời gian nuôi con thui , còn khi cai sữa rùi thì nó lại hiện nguyên hình và trăm phần trăm là nhỏ hơn lúc chưa chửa đấy

 39. #42 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/02 - 20:35

  Hà hà dúng là hông jì sungsướng taonhã bằng chứngkiến gái Vàng Son bấthủ vả bốp bốp bốp bốp bốp liêntục vầu a-lô của Zì hà hà

 40. #43 by Dĩ Khả Bất Giới $-Phút on 2011/02/02 - 20:39

  Bựa Thiếu Gia xem phim gì đới? 


  Xem Thiên Nga Đen chưa, có bản Webscreen 720p rồi đó!


  Lão Xe Ôm đi đâu mà gọi cả ngày không gặp nhể, không vào chúc chi bộ mấy câu?

  @Thithi: Ai đời lại nói thế cho chị iem đau lòng chứ, TT đang cố khích lệ chị em đó mà?  Hope dies last
 41. #44 by Mốc Xì on 2011/02/02 - 20:55

  @Cô Fút:

  Cámơn cô nhế. Mà bản Black Swan cô nói dó là một zạng như fin quay trộm phải hông cô? Thế thì Thím kiênnhẫn chờ thêm tý dể dao bản dẹp Blu-ray 1080p cũng hông sao hehe.

  Fin Thím dương duyệt là “After Life” của bạn Liam Neeson đó. Cô coi chưa?

 42. #45 by LonelyRose on 2011/02/02 - 21:06

  Có cô nầu đương xem tấuhài trên Vê Tê Vê hông hehe? @Thiếu anh

   

  Em đương xem đây. Mấy chú CAM năm nay được tuyên dương trước tiên nhể. Coi cho có không khí thế thui chứ em thấy mỗi năm mỗi nhạt. Mọi năm em thích Tự Long đang chờ coi năm nay cậu ấy có trò gì.

 43. #46 by Dĩ Khả Bất Giới $-Phút on 2011/02/02 - 21:19

  @Thiếu:


  Webscreen là dạng đao từ iTunes nên chất lượng ngon lắm, ngon hơn cả DVD nhé, có điều vẫn chưa bằng được bluray rip, tuy nhiên nếu xem màn bé hơn 30 inch thì không ảnh hưởng gì.

  Screenshot đây.

  Tặng chi bộ mấy link để download đặng còn xem trong năm mới, năm nay chắc Internet của lừa không đao được rồi.

  Mirrors:
  1.
 44. #48 by Dĩ Khả Bất Giới $-Phút on 2011/02/02 - 21:27

  Qủa ảnh to quá nên nó không vừa, spam chibộ lại chút
  Have fun!
 45. #49 by Dĩ Khả Bất Giới $-Phút on 2011/02/02 - 21:30

  @Thiếu: Quên đọc còm về vụ After Life.


  Không nên xem phim này. Phim cực chán!!!
 46. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 21:56

  Hehe Zì đây Zì đây. Chúc mừng năm Mẹo fát nầu. Chúc các cô nhiều sức nhiều xiền nhiều tinhhoa hehe ./ mẹ các cô nhế.

 47. #51 by Đéo Bựa on 2011/02/02 - 22:11

  Năm mới anh chúc tuyền thể chi bộ chó đểu cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vương. Chúc các Bựa Viên ngày càng bựa, tiến dần lên Tinh Hoa.

  Chúc Zì sức khỏe, kèn năm nay to bằng bút bi năm sau to bằng bút máy he he.

  Chúc các Bựa một Tết vui vẻ và an toàn.

 48. #52 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/02 - 22:23

  @Cô Fút:

  Cámơn cô nhiệttình cho link nhế yêu quá cơ hehe. Fin nầy theo Thím diềutra thì rất nên xem ở rạp cô ạ, Lừa tháng Ba sẽ chiếu, nên Thím sẽ dợi sẽ dợi vậy. Cámơn cô dã nhiệttình, again!

  Còn về fin “After Life”, Thím hehe coi xong rùi mới dọc dược cồng warning của cô, zưng mà Thím thấy nó dâu tệ đâu hehe triết fết đấy chứ? Thím rất mê cáijì triết hehe

 49. #53 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/02 - 22:23

  @Cô Fút:

  Cámơn cô nhiệttình cho link nhế yêu quá cơ hehe. Fin nầy theo Thím diềutra thì rất nên xem ở rạp cô ạ, Lừa tháng Ba sẽ chiếu, nên Thím sẽ dợi sẽ dợi vậy. Cámơn cô dã nhiệttình, again!

  Còn về fin “After Life”, Thím hehe coi xong rùi mới dọc dược cồng warning của cô, zưng mà Thím thấy nó dâu tệ đâu hehe triết fết đấy chứ? Thím rất mê cáijì triết hehe