Japan slut (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Phò Nhật

Hè 198 Mấy, sau khi dỡ 4,000 tấn chuối xanh từ Sài Gồng qua Hồng Kông, tầu Trung Tướng bốc 10,000 tấn gang ống từ Hồng Kông qua Cu Na Cu Ta, Nhật Bản (*).

Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Đó là lần đầu Trung Tướng tới Xứ Mặt Giời.

Cu Na Cu Ta là thươngcảng mini trên sông Cu Na, miệt trung Nhật, cách Đại Thái Bình Dương quãng ba giờ hảihành.

Cu Na là mẩu sông tựnhiên bé cũn ngắn choằn đặcthù đất đảo. Dài trăm cây, rộng trăm mét, chỗ hẹp nhất chỉ 70 mét, gấp đôi bề ngang tầu Trung Tướng, mà dọc dòng có tới bốn cảng biển đủ mớn đón tầu vạn tấn, nước Cu Na xanh ngằnngặt ngằnngặt, hai bờ cổthụ umtùm umtùm, đẹp mêmải.


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Cảng Cu Na Cu Ta, trái lại, xấu mịtmù. Mươi ngàn hèndân bảnđịa, vài ngàn nóc nhà mỏngmanh, mấy siêuthị thấp tầng, dăm côngxưởng:


Artist Unknown. Source Trekearth.com


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ngoài giờ vào-tầm buổi sáng sớm và tan-tầm buổi chiều muộn, lúc đám culy loongtoong cỡi những con scooter lùn tịt thongdong đến và về Sở, thành Cu Na Cu Ta lặng vắng như chùa hoang. Phố không bóng xe. Vườn không tiếng trẻ. Không một lão già hưu lẩnthẩn chăn chim. Không một gã giai non phấtphơ tìm việc. Buồn mịtmù:

*Bonus #1. Phố cũ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #2. Phố mới:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #3. Quán ăn:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #4. Nhà hẻm:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #5. Nhà cổ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Buổi trưa, chén đớp xong, bọn Trung Tướng xin Chínhủy chia các tổ tamtam, xuống tầu vầu downtown duhý (**):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Hình minhhọa thôi hehe, chứ downtown Cu Na Cu Ta 198x không đôngvui đến vậy. Quánxá bầy hànghóa balăngnhăng ngồnngộn nhưng hầunhư vôchủ, thật khó để dukhách Thiênđàng cưỡng những cơn tắtmắt hồnnhiên (***):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ba ngày liền chánngán chánngán. Mua một suất mì 1,000 Yên cũng vậtvã kiếm thằng Cashier hết nửa tiếng đồnghồ (****). Đồ buôn về Sô Liên gồm 3 tấm thảm giả Kashmir 2×3 giá 9,000 Yên/Tấm Trung Tướng đã tậu xong ngay hôm đầu (*****). Chả còn đéo gì sắm nữa. Japan chánngán chánngán.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2009)

(*) Thời 198x Trung Tướng mần nghề chuyênviên hànghải caocấp, thốnglãnh các tầu viễndương Xuyên Á thuộc biênchế Côngty Vậntải Biển Đen, Odessa Sô Liên.

(**) Thời Thiênđàng, dù ở Sô Liên hay Tầu hay Lừa, dù là cánbộ ngoạigiao hay sinhviên hay thủythủ, các côngdân ngoanhiền XHCN khi xuấtbiên sang các nước TBCN thùđịch buộc phải hoạtđộng theo nhóm 3-5 người, gọi là Tổ Tamtam. Thànhphần tổ tamtam do Chínhủy quyếtđịnh bằng phươngpháp chọnlọc ngẫunhiên, và biếnđổi khônlường, nhưng luôn gồm ít nhất một sĩquan chỉhuy nắm giữ hộchiếu mọi thànhviên trong nhóm.

Nguyêntắc Tamtam được Sưphụ Beria xâydựng theo môhình tìnhbáo chiếnlược, từ những năm 193x hoặc trước nữa, triệtđể đảmbảo côngdân Thiênđàng không thể đàongũ, buônlậu, hay phòphạch gáimú làm bẽ mặt Tổquốc Vinhquang.

Mỗi tầu viễndương Thiênđàng buộc có một Chínhủy ăn lương Chief Officer. Đây là chứcdanh sĩquan chuyêntrách giống như Tuyênúy trong quânđội Tưbản Đếquốc. Chínhủy tầu vạn tấn của Trung Tướng đươngnhiên phải là đảngviên gộc, do Thànhủy Odessa bổnhiệm.

(***) Côngdân Thiênđàng 194x-198x khi xuấtbiên sang Tưbản rất thường mắc tội Thó Cáy, aka Ăn Cắp Vặt hehe, vì bọn Tưbản chủtâm phôtrương hànghọ cách lộliễu và hớhênh, khiến người rất ngoanhiền cũng đôikhi tắtmắt.

(****) Tỷgiá hốiđoái Nhật thờiđiểm xẩy chiện quãng 250 Yên ăn một Tơn. Suất mì bò 1,000 Yên tươngđương 4 Tơn, đắt hehe vãi búa. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Lừa cùng thờiđiểm quãng 70 Cụ, và 95 Cụ ăn một Tơn.

(*****) Tiêuchuẩn mua thảm Tưbản của thuyềnviên Sô Liên Thiênđàng là 3 tấm/năm. Ai chơi quá 3 tấm sẽ bị Hảiquan tịchthu, và có thể bị bỏ tù nếu táiphạm. Thảm Kashmir Japan 2×3 như Trung Tướng buôn có giá bán tại Odessa 198x quãng 800 Rúp Ông Nin, tươngđương 200 Tơn, lãi gần 6 nhát. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Sô Liên năm nẳm quãng 400 Nin, tươngđương 100 Tơn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thươngcảng: (Thương cảng).
– Mini: (Mi-ni).
– Hảihành: (Hải hành).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Đặcthù: (Đặc thù).
– Ngằnngặt: (Ngằn ngặt).
– Cổthụ: (Cổ thụ).
– Umtùm: (Um tùm).
– Mêmải: (Mê mải).
– Mịtmù: (Mịt mù).
– Hèndân: (Hèn dân).
– Bảnđịa: (Bản địa).
– Mỏngmanh: (Mỏng manh).
– Siêuthị: (Siêu thị).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Culy: (Cu-ly).
– Loongtoong: (Loong-toong).
– Thongdong: (Thong dong).
– Lẩnthẩn: (Lẩn thẩn).
– Phấtphơ: (Phất phơ).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Tamtam: (Tam tam).
– Duhý: (Du hý).
– Đôngvui: (Đông vui).
– Quánxá: (Quán xá).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Balăngnhăng: (Ba lăng nhăng).
– Ngồnngộn: (Ngồn ngộn).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Vôchủ: (Vô chủ).
– Dukhách: (Du khách).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Tắtmắt: (Tắt mắt).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Chánngán: (Chán ngán).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chuyênviên: (Chuyên viên).
– Hànghải: (Hàng hải).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Thốnglãnh: (Thống lãnh).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Biênchế: (Biên chế).
– Côngty: (Công ty).
– Vậntải: (Vận tải).
– Cánbộ: (Cán bộ).
– Ngoạigiao: (Ngoại giao).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Thủythủ: (Thủy thủ).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Xuấtbiên: (Xuất biên).
– Thùđịch: (Thù địch).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thànhphần: (Thành phần).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Chọnlọc: (Chọn lọc).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Biếnđổi: (Biến đổi).
– Khônlường: (Khôn lường).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chỉhuy: (Chỉ huy).
– Hộchiếu: (Hộ chiếu).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Sưphụ: (Sư phụ).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Môhình: (Mô hình).
– Tìnhbáo: (Tình báo).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Triệtđể: (Triệt để).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Côngdân: (Công dân).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Đàongũ: (Đào ngũ).
– Buônlậu: (Buôn lậu).
– Phòphạch: (Phò phạch).
– Gáimú: (Gái mú).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Chứcdanh: (Chức danh).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chuyêntrách: (Chuyên trách).
– Tuyênúy: (Tuyên úy).
– Quânđội: (Quân đội).
– Tưbản: (Tư bản).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Thànhủy: (Thành ủy).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Chủtâm: (Chủ tâm).
– Phôtrương: (Phô trương).
– Hànghọ: (Hàng họ).
– Lộliễu: (Lộ liễu).
– Hớhênh: (Hớ hênh).
– Đôikhi: (Đôi khi).
– Tỷgiá: (Tỷ giá).
– Hốiđoái: (Hối đoái).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Sosánh: (So sánh).
– Giáosư: (Giáo sư).
– Đạihọc: (Đại học).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thuyềnviên: (Thuyền viên).
– Hảiquan: (Hải quan).
– Tịchthu: (Tịch thu).
– Táiphạm: (Tái phạm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vào-tầm.
Tan-tầm.

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 22:43

  Khu Ginza nủitiếng Đông Kinh. Nó jống như Đồng Khởi trong Sài Gồng hoặc Hàng Đào ngoài Hà Nụi:


 2. #2 by EURO on 2011/02/01 - 22:43

  Nói thêm: Các sư ở Nhật vẫn đi khất thực ở các nhà ga bình thường, và được quyền lấy vợ. Vợ con của sư có nghĩa vụ phụ giúp chồng trong việc tu hành nha các Bựa, tương tự mục sư Tin Lành mình.
  Sư bố lap của em cài lại win mất cụ nó hết cả núi hình Nhật quên không save vầu ổ D rùi.

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 22:50

   Đạo chính ở Nhựt không fải đạo Fật đâu em. Mời gúc.

 3. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 22:48

  Hehe con mẹ nài đéo fải ở Mẽo hay Fáp hay Lừa, mà ở Nhựt:


 4. #5 by LonelyRose on 2011/02/01 - 22:53

  Nhật còn đỉnh về Robot, bọn bỏn simê robot như điếu đổ. Cách đây mấy năm Honda vác một em Asimo sang Vietnam.

   

  À, em cũng mê bánh của Nhật. Trong một hộp có thể có rất nhiều loại bánh khác nhau, bebé xinhxinh như chocolate. Ngon tuyệt vời. Em cũng từng xem một phim của Nhật có nói về nghề làm bánh, thấy những làng nghề bánh kẹo ở Lừa không cách nào so sánh được.

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 23:00

   Lừa so mới Miên còn không xong thì sao so nủi mới Nhựt hử em?

 5. #7 by Do L on 2011/02/01 - 22:53

  Dì nói 2000 là tua xoàng nhất đới. Với lại đi dulich bui mới sướng chứ mua tua chán lắm lắm.
  Em có thằng đệ, làm 1 cty bên Tokyo. Nó làm cái gì thì bí mật như Lăng. Chỉ biết 1 tháng nó ở bển 15 ngày, doán nó vay tiền bên đới rồi quăng qua xứ Lừa kiếm trênh lệch.
  Dismia nó tư vấn cho 1 cái tua kết hợp công tác mà đéo muốn đi luôn. KS châu âu ở ngon tầm 40 ơ. Nhật đắt gấp đôi. Miếng cá ngừ đại dương bằng ngón chân cái 7 usd, ở Lừa chén 1 thớt cũng chỉ 15usd. Quen tay mà cứ nhặt nhặt nhặt là nhịn cả tuần á.
  Bán hàng cho thằng giám đốc Salonpas cả chục năm, thấy tính nết tụi Nhật nó bình tĩnh và điềm đạm. Dân Lê kiều Công lừa nó vài chục k mà nó lạnh như cứt, vẫn mua hàng đều. Hóa ra nó mướn dân Taiwan sang đòi cho nó. Trả đéo thiếu xu lẻ nào.
  Bọn Nhật đã tin thì cứ thế mà làm, nhưng để làm nó tin thì dismia mấy doanh nghiệp Lừa cứ tưởng nó ngu nên hỏng ăn nhiều.
  Dì thối bẩu học Nhật, học thế đéo ??? Học làm việc như Tàu còn đéo xong, xểnh ra là ăn cắp tất tần tật.
  Bọn tàu bên Quảng Đông nó bảo : Xứ tao việc sợ người chứ người đéo sợ việc.
  Không thay đổi nền Giáo Dục Lừa (cả nghĩa đen lẫn bóng) thì vĩnh viễn là làm kiếp Lừa. Bàn cãi làm giè ???

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 22:56

   Châu Âu mà 40 Oi thì có buồi ý mà kháchsạn ngon hử con kia. Định ở Bắc Cực à?

 6. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 22:53

  Bầnnông hehe:


 7. #10 by vangson.donkey on 2011/02/01 - 22:54

  Zì nổ luôn 2 quả này cái:
   
  Tinhhoa Lừa nên học ngay nhé, cực hay đấy!

 8. #12 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 22:56

  Tôn giáo tụi Nhật theo chủ yếu là Thần Đạo, không nhiều giới luật mà chủ yếu hướng con người tránh điều ác, làm điều lành và tâm thanh tịnh, lạc quan vui vẻ, nhẹ nhàng thanh thoát, đơn giản như đang giởn thế thui.


 9. #13 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 23:00

  Cái hình bồn cầu của Cô Khỉ là bồn cầu tự động điều khiển từ xa, khi xong việc, bấm nút tự động vòi xịt thò ra rùi phun nước rửa sạch, cả xà phòng nữa, rửa sạch rùi đến đoạn xấy khô luôn, thơm phức. Đéo bao giờ phải dùng giấy cả, nên hậu môn Nhật rất đẹp he he.


  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 23:04

   Nhật nó đéo cần zùng cái bồn đó thì hậumôn nó đã đẹp hơn mồm Lừa rùi hehe.

 10. #15 by Do L on 2011/02/01 - 23:01

  Bonsai của Nippon là đỉnh của đỉnh. Thế mà vẫn thua về quả giá tiền với Bonsai Lừa, dismia bó toàn thân.
  Một cái cây trồng vài ba đời trong chậu, mọc tự nhiên chăm chăm mà thua mấy cái cây ghép với toàn dây kẽm.
  @Hường hường : Bánh của tụi Nhật nó làm theo cái phong cách riêng, khẩu vị riêng. Đéo giống nước nào và ăn thì rất chán cho dù là loại kỹ thuật cao nhất xưa nhất.
  Riêng bánh thì Pháp lợn của Hương điêu vàng son Dì là nhất.

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 23:06

   Já bonsai Lừa là já nổ đấy chứ bán cho chó ý địt mẹ bọn Lừa trong lãnhvực ./ nầu cũng chỉ rình lừađảo.

 11. #17 by vangson.donkey on 2011/02/01 - 23:03

  Hàng của cô à?@Zì thối

  A đang dùng, nhưng déo chụp ảnh, dùng tạm ảnh của Gúc. Con trên là loại cổ rồi, loại A dùng đẹp đẽ bóng bẩy hơn!

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 23:08

   Thế thì fải chụp hình của cô nó mới taonhã chứ.

 12. #19 by LonelyRose on 2011/02/01 - 23:04

  À mờ chibộ hông được nghi ngờ cái sự đẹp zai ngất jời của anh Già nữa nha. Bữa trước ảnh show hàng rùi nè (ảnh quên hông ghi chú ảnh là ai nên em phẩy ghi vầu cho rõ):

   

  P/S: dưng anh Già chơi dìm hàng anh bạn chụp hình cùng là hông ngon nha. Anh đó coi bộ lốp căng máy nặng mờ anh Già chơi xóa trắng gần hết rùi kìa!

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 23:09

   Zì tưởng Jà Đều là thằng chân đất chống nạnh chớ?

 13. #21 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 23:12

  Địt mẹ , quá thể đáng con mụ Dì!

  Xóa dùm cồng dưới nha, tks.

 14. #22 by vangson.donkey on 2011/02/01 - 23:12

  Lễ hội độc đáo của bọn Nhật (ảnh tự tay A chụp):

  Muốn biết chi tiết, mời Gúc.

 15. #23 by Do L on 2011/02/01 - 23:15

  Tiên sư Dì ! Ngon ở đây là tạm ở được. Chứ tầm TB thì là gấp đôi.
  40 oi là ở được, là du lịch tầm trung bình ai đi cũng tạm được. Chứ dismia di kiểu nào chả có đủ mọi giá, thỏa mãn mọi nhu cầu.
  Khu Phóc myn quận 13 toàn Lừa với tàu, giá 45 oi. Lên quận 16 ở đéo mất tiền nhưng đi lại với ăn như mất cắp.
  Kekeke mịa toàn đi làm, ở 20 ngày tới 1 tháng. Đéo ai tính ở theo kiểu hưởng thụ.
  Các lễ hội ở Nhật thì nổi tiếng nhất vẫn là quả lễ “Rước Buồi” Dì nên chém về Lễ này mới hạp phong cách quán “Bựa”.

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 23:20

   Địt mẹ Zì ở khắp châu Âu thì kháchsạn rẻ nhất cũng 80 oi rùi.

   40 oi thì ở kiểu Home Stay à? Hay ngủ túi trong côngviên?

   Nhật cũng đắt, zưng không đến nỗi đắt lè lưỡi như người ta kháo. Tùy chỗ thôi. Chỗ trungbình thì cũng bằng Tây trungbình chứ đắt hơn cái buồi bống ý.

 16. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 23:22

  Fố cổ Nhật cũng nhằngnhịt zây điện như Lừa hehe:


 17. #26 by vangson.donkey on 2011/02/01 - 23:23

  @GKĐ: [Bổ sung 1 tí về cái bồn cầu]
  1. Các chức năng chính: sấy ấm chỗ ngồi, phun nước rửa (điều chỉnh đc độ nghiêng và độ thò ra của vòi; chỉnh đc nhiệt độ nước; rửa cho liền ông và liền bà riêng; độ mạnh nước phun), tạo âm để át tiếng bì bụp, sấy sau khi xong.
  2. Cái ảnh phía dưới là hàng portable, dùng cho cô nào hay đi công tác mà quen dùng vòi rửa rồi! Cho nước vào cái bình chứa là Ok thôi. Giá k 90USD.

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 23:38

   Zì cũng tự chế được một con để trên xe hehe zành cho các Vàng Son không kiềmchế nủi cơn thèm đái đường hehe.

 18. #28 by EURO on 2011/02/01 - 23:23

  EM CÓ BÀI VỀ BONSAI NHẬT CŨNG KHÁ LÂU ROÀI, MỜI CHI BỘ XEM Ở ĐÂY.

  @ Chị Thi, phim của em phát tối mùng 1 nha, sorry chị. Cũng giờ đó tối 30 chị sẽ gặp em trong chiện hậu trường những người đứng sau ống kính nhé.

 19. #29 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/01 - 23:25

  Mời chibộ nghe tý nhạc nhế. Cámơn:

 20. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 23:26

  Đây, cốđô Kyoto:


 21. #31 by Mit on 2011/02/01 - 23:29

  Chầu chầu chi bộ…

  Cat-walk vầu 5x….hehehe  Sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới tại Nhựt thời hầu chiến.

  http://ajimi-japan.blogspot.com/

 22. #33 by vangson.donkey on 2011/02/01 - 23:33

  Nhật cũng đắt, zưng không đến nỗi đắt lè lưỡi như người ta kháo@Zì

  Chuẩn đới! Nếu mà Lờ đi du lik kiểu khám phá, déo phải cầu kỳ gì thì cũng rẻ. KS k 30-40USD/night/1 ng (lưu ý là giá KS ở Nhật tính trên đầu người, trừ family room), ăn uống k 40USD (tb, not bad). Nhưng đi lại thì đắt đỏ, nếu đi xa thì đi night bus cho rẻ, chứ cưỡi shinkansen thì ngang mẹ máy bay (hoặc hơn sometimes)!

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 23:41

   Hehe bắt quảtang cô Khỉ chiên đi bụi nhế. Zưng ăn thế là đắt mẹ nó rùi.

 23. #35 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/01 - 23:34

  Đây, “Phi trường” qua tiếng hát ngọt vãi mả của em Quân Đặng:

 24. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 23:34

  Fố đi bộ đặcthù Nhựt Bẩn:


 25. #37 by Do L on 2011/02/01 - 23:34

  Túi Túi cái buồi em nhé.
  Gần Foire des Paris, giá 40 tới 45 oi. Phòng ốc thì nói chung giống Gia lâm, chỉ đc cái rất tiện đường đi lại, tiện đường mua sắm, ăn uống.
  Mà đéo cãi Dì, để Hương điêu vào xác nhận là xong kekekeke
  Thằng ngồi chỗ kẹt xe đéo có đường đi, cãi với thằng trả 40oi ngồi gõ bàn phím.

 26. #38 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/01 - 23:38

  Bài nầy thì tinhtế thuộc hàng đỉnhcao:

 27. #39 by Mit on 2011/02/01 - 23:39

  Chi bộ sang Nhật có để ý thấy dững tiệm ăn gắn bản chỉ serve Nhật không?  Cách đây vài năm Mật sang đó có công việc của hãng, đến tỉnh nầu quên rùi, dưng không phải Tokyo.  Bỏn lăng quăng một lúc thì lạc miạ nó vầu một con đường, thấy có vài em Geisha đi ra đi vầu trong một ngôi nhà.  Bạn tển Mẽo trắng, vợ Mẽo gốc Nhật, bẩu vầu đây xem.  Thằng Mẽo chạy  một mạch lên nửa cầu thang, thì thấy một đàn Geisha rối rít chạy ra chận lại ngay đầu cầu thang.  No, no, no…Mật thấy mấy thằng tay to xâm người dòm xuống sợ quá, vội vã lôi thằng Mẽo đi.  Đứng lại nó chém cho bỏ mẹ…hốhốhố

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 23:42

   Đấy là em lạc vầu quán đã được thuê bao từ trước rùi.

 28. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 23:44

  Thôi Zì đi ngủ đây. Các cô nge nhạc của con Thím xong rùi cũng ngủ đi nhế.

 29. #42 by Do L on 2011/02/01 - 23:53

  Quan điểm du lịch của iem là BỤI. Cái này học tây, vì đi lang thang kiểu đó mới hiểu và biết nhiều hơn là giao phó hết cho bọn Tua.
  Nhưng ăn thì đéo thể bụi. Bữa ăn, món ăn v.v.v. mang nét văn hóa đặc nhất của cái vùng mình tới. Có thể gặm bánh mỳ, ăn Mắc vài ngày. Nhưng phải rình rình chỗ nào ngon bản xứ là hoành tráng.

  Cô Khỉ chén 40 usd là chén 1 mình ? một bữa ? hay là sao ta ???

 30. #43 by Mit on 2011/02/01 - 23:58

  Hồi còn đi học, Mít có một con bạn Nhật, khá thân.  Masayo sang Mẽo du học từ năm 18 tuổi.  Đi học được một thời gian nó có một thằng bồ, cũng đi du học từ Nhật, dưng ở Phd level.  Một hôm nó khóc lóc với Mít, bẩu pa nó cấm không cho gặp thằng thẳng.  Tại sao thế?  Nó bẩu thằng thẳng là 3rd generation Korean ở Nhật.  Status ngang với Mẽo đen đối với Mẽo trắng thời 5x…Pa ma của thằng Korean là giáo sư đại học tại Nhật.  Pa Masayo là một tên dịch sách báo.  Dưng tển nhất định không cho con gái đi với tên Nhật gốc Korea.    Cặp này ở chung với nhau bên Mẽo, về đến Japan thì tan.  Hạng Phi, Tàu, Lừa….Mít không biết bỏn đặt đâu trong xã hội rất xenophobic? 

 31. #44 by Lagavulin on 2011/02/02 - 00:17

  ủa, hóa ra Lừa Phản động toàn copy&paste nhạc của bọn Nhựt hả Thiếu? Nhẽ đâu Lừa vẫn là Lừa nhể?

 32. #45 by Mit on 2011/02/02 - 00:19

  Bọn Mẽo, vì quá chậm chân trong lãnhvực caotốc so mới Nhật, mà jờ cốgắng zèmfa zìm hàng caotốc và đéo chịu triểnkhai các hệthống caotốc xuyên Mẽo@ Zì
  Hôhốhố…Zì thông cảm.  Khi đã nhận danh hiệu “Defender of the faith” (faith không có ý nghĩa là tôn giáo), bỏn phải tiêu quá nhiều xiền rùi.  Tỉ dư 6 tỉ tơn một năm cho con Chúa bên Trung Đông, rùi lại same same thế cho bọn Kập bên cạnh để bỏn hông tủi thân.  Rắc hàng năm tiêu bâu nhiêu?  Afgha tiêu bâu nhiêu…..Toàn lợi ích quốc gia cả.  Biết bỏ cái nầu để xây cao tốc?  Trong nước thì nuôi báo cô bọn Mễ, một giòng người qua biên giới không bâu giờ ngưng?  Chưa kể đổ xiền vầu quốc phòng để phòng thân, hở gì Tàu xì dầu ăn cắp miạ…hehehe (Thằng Nga ngố nhân viên của Mật bẩu cách đây chừng 20 năm Mẽo có cái máy bay tàng hình rơi mẹ nó bên Đông Âu somewhere. Rùi bọn dân đấy bán dững mảng vụn cho một đám business men Tàu, tưởng để cho vầu museum….hehehe  20 năm sau, voilà….Mẽo được Tàu khoe máy bay tàng hình.  Câu chiện của thằng Yuri không biết đúng tới đâu.)

 33. #46 by ongcu69 on 2011/02/02 - 00:28

  Ị đái @ Cô Khỉ, Già Không Bìu, Nôn Vào Zì:


  Bộ ị đái của Cô Khỉ ngon đới. Nếu không có điều kiện vác nguyên cả bộ xí bệt từ bển thì có thể mua riêng bidet về gắn vào bệ xí nhà mình. Cụ mua tặng ông pa bà ma bộ Rinnai này tầm $200, mần đủ các việc cơ bản như sấy bệ ngồi, xịt rửa bằng nước ấm và xì khô đít. Con này hàng Nhật xuất sang Hàn Xẻng xài điện 220V, dùng tốt ở Lừa. Trời Bắc Lừa đang lạnh thế này mới thấy hiệu quả của con bidet.  

 34. #47 by Dragonfly on 2011/02/02 - 01:11

  Hehe em khôn mồm fết. Bò Kobe xịn jờ já quãng trăm Tơn một ký thì ngon là fải rùi hehe.

  ————–
  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ nổ về vụ tàu bè anh đéo thèm bóc mẽ vì thấy có thiên hướng nói về Fò Nhật. Nói giá bò như này đi chắc đéo bao giờ được ăn bò Kô Bê xịn rồi. Nếu ăn ở HN thì tốt nhất nên chui vầu Hotel nhiều sao, tỷ nhưquán Nhật tại Deawoo chẳng hạn.Ăn đồ cá sống, mỳ lạnh,Sake lạnh không quen thì nên ăn đồ nướng. Riêng bò Kô Bê thì nên ăn lẩu vì nướng sẽ có cảm giác xơi lạp xường. 4 ông người ăn 1 cái lẩu bò Kô Bê vài món cá trích & Bạch Tuộc ,dăm lọ Sakê nóng hết khoảng 8 trẹo ông Cụ giá update. Hệ Hệ
 35. #48 by ongcu69 on 2011/02/02 - 01:15

  Các cô nào đã vào Nhựt thì chia sẻ vụ mần visa cái.  
  – Địt mẹ rất lạ, hộ chiếu Lừa sống tại Lừa bắt buộc phải có giấy mời/giấy bảo lãnh từ Nhựt cộng với 1 số thủ tục giấy tờ nhằm chứng minh tài chính blah bloh. Vẫn là cái hộ chiếu củ ./ đấy nhưng lại lấy visa Nhựt rất dễ nếu apply từ Hàn Xẻng hehe. Chả cần đéo ai mời mọc, không chứng minh tài chính, chỉ việc điền form + booking khách sạn ở Nhựt + lệ phí 30 hay 40 Tơn gì đấy (năm 2008) là xong. Nhưng vẫn ức chế bởi cùng 1 process  mà thằng mọi Ấn Độ chỉ mất lệ phí 1 nửa so với Lừa hehe đúng là địt mẹ cái phận Lừa.

  – Trước  2008 (hộ chiếu) Lừa đi Mẽo nếu transit ở Nhựt thì có thể stop over tối đa 3 ngày, đéo cần visa nhưng vẫn có thể lượn vào Tokyo ngó nghiêng xem nó kém Lừa mấy bực. Địt mẹ giờ nó đéo cho Lừa ra khỏi sân bay nếu đéo có visa. Lại 1 lần nữa, địt mẹ cái phận Lừa.

 36. #49 by Dragonfly on 2011/02/02 - 01:57

  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi,định bật anh hở? Tham khảo ngay siêu thị Nhật tại Sì Gòn giá bò Kô Bê update giá 160 Tơn/100 gam ( 1lạng). Địtmẹ siêu thị đó ở đâu thì đi mà gúc hoặc hỏi cô Kiếm aka Mã Tấu or Quạ. Địtmẹ đồ Mọi Zợ chỉ nổ là tài.Hệ Hệ

 37. #50 by tran.truong on 2011/02/02 - 02:59

  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi,định bật anh hở? Tham khảo ngay siêu thị Nhật tại Sì Gòn giá bò Kô Bê update giá 160 Tơn/100 gam ( 1lạng). Địtmẹ siêu thị đó ở đâu thì đi mà gúc hoặc hỏi cô Kiếm aka Mã Tấu or Quạ. Địtmẹ đồ Mọi Zợ chỉ nổ là tài.Hệ Hệ@Chuon.

  Chửi tất niên cũng đồng thời chửi mở hàng cho Chuồng này từ khi vầu quán luôn nhể!!!

  Chuồn tính thế điếu nầu thế hở hở? Tô phở Cô Bê Nhựt 35 Tơn làm bấu chí lá cải tụt mẹ dái lên cổ áng chừng 50 kờ ram thịt là tối thiểu. Tính như Chuồn thì nhõn thịt Cô Bê đã là 80 Tơn rồi à?:D

 38. #51 by Dragonfly on 2011/02/02 - 03:05

  Tính như Chuồn thì nhõn thịt Cô Bê đã là 80 Tơn rồi à?:D

  —————-
  Thật đấy ,cứ check đi. Anh chưa đi khỏi lũy tre làng Lừa mấy nhưng có sao anh nói vậy. Giá tại Lừa nha, xa xôi quá anh đéo biết. Hệ Hệ
 39. #52 by Cu on 2011/02/02 - 04:19

  Các đồng chí đúng là chẳng hiểu mẹ gì về đồ ăn Nhật cung như Bò CoBê.
  Giá Bò CoBê tại CoBê đã là khoảng 600 Tơn mẹ nó rồi. Còn cái loai thịt Bò CoBê mà các đồng chí được đớp ở Lừa đó chỉ là loại Bò đen Co Be chư có được nuôi ở Co Bê cái cặk.

 40. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 04:31

  Cái ./ bà nhà con Lài Thối Mồm chứ. Já bò Kobe xịn chỉ từ 30 Tơn tới 200 Tơn một miếng 8 Ao (chừng 220 gam) tùy theo miếng thịt đó nằm ở mông hay vú hay ./ thôi nhế http://www.kobe-beef-store.com/.

  Còn já ở Lừa thì nói làm ./ jì. Lừa thì vửa ngèo vửa ăn đắt là chiện mặcđịnh rùi.

  Ở siêuthị Nhựt fố Fạm Ngọc Thạch bầy bò Kobe já rẻ chỉ nhõn 500K-800K Ông Cụ một khay. Zưng Zì đoán đó là bò Úc hehe. Trông yhệt, chắc là cùng một jống ông bò, zưng zo bọn Úc nó chăn kiểu côngngiệp nên já rẻ? Ăn cái bò nầy mới bò trong fở Cali (hehe fở mà Lá Cải fát sốt lên mới já 35 Tơn/Tô đó) thì đéo fânbiệt nủi đâu.

 41. #54 by Dragonfly on 2011/02/02 - 04:31

  Địtmẹ ,siêu thị Nhật tại Sì Gòn giá bò Kô Bê update giá 160 Tơn/100 gam ( 1lạng)= 1,600 Tơn/kg  còn đéo gì nữa mà cãi. THế anh mới nói phải đớp ở chỗ đàng hoàng 5 sao như khách sạn Deawoo ở Hà Nội không lại bị bịp bợp. Hệ Hệ

  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 04:42

   Địt mẹ đúng là con thầnquynh. Ăn thế bị tính gấp 5 là fải rùi.

 42. #56 by Dragonfly on 2011/02/02 - 04:34

  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ ăn bò Kô Bê bằng Gúc thì ngon zồi . Chúc mừng nha. Địtmẹ đồ ngu như lợn mà cũng đòi nhận là tinh hoa.Hệ Hệ

  • #57 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 04:41

   Địt mẹ để tìm já và vầu mồm cô thì không ăn bằng Gúc thì ăn bằng ./ jì hả con kia?

   Còn ở Hà Nội thì đến Fạm Ngọc Thạch ý mà mua, siêuthị bé tí ngay cạnh Agribank ý đồ mồm thối ạ.

 43. #58 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 04:38

  Theo triềnthiết, bò Kôbê chỉ được nuôi trong chừng vài trăm trangtrại tưnhân ở ngoạiô Kobe, mỗi trangtrại chỉ chăn chừng zăm mười ông bò. Các ông bò đó được bú bia Ashahi hàng ngày, được nge nhạc Mozart mỗi tối, và được bọn culy tẩmquất các buổi chiều hehe cho mông vú nởnang.

  Ngoài ra đươngnhiên các ông ổng còn được tắm sauna, ăn sashimi, jữ cho còn trinh đến tận lúc mổ thịt.. Hehe Zì nge janghồ đồn thế chứ biết cái ./ jì đâu.

  Vì nó được fủ tuyền huyềnthoại, nên já nó bị đồn tới mấy ngàn tơn một ký. Địt mẹ tuyền fét cả đấy. Địt mẹ vầu quán bên Tầu gọi thịt bò Kobe bâunhiêu cũng có, já rẻ vôđối luôn, zưng vưỡn đắt ngang zững hảisản đắt nhất.

 44. #59 by Cu on 2011/02/02 - 04:42

  Chắc là cô Lài nói nhầm 160 Tơn/ 1 cưn chứ không phải 1 lạng.
  Cu đã từng ăn trong 1 Restaurant Nhật ở Hong Kong Bò Co Bê nướng (đéo biết nuôi ở đâu) giá khoảng 30 oi 100 gram. Ăn cũng ngon nhưng thưc ra ngon ở nước sốt của nó, chứ thịt thì cũng điếu có gì là đặc biệt lắm.

 45. #60 by Dragonfly on 2011/02/02 - 04:43

  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ không biết thì câm mẹ nó mõm lại đi. Địtmẹ chơi toàn hàng Fake lại cứ nghĩ mình quí sờ tộc. Địtmẹ cái loại Zì nhẽ cũng đang fồn vinh giả tạo fú quí giật lùi. Địtmẹ Zì phát nữa. Hệ Hệ

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 04:49

   Còn Lài thì ăn hàng đểu bầnnông với já quýtộc hehe. Chứ ở Lừa thì có buồi ý mà đồ xịn.

 46. #62 by Dragonfly on 2011/02/02 - 04:45

  Chắc là cô Lài nói nhầm 160 Tơn/ 1 cưn chứ không phải 1 lạng.@ Cu

  ————–
  Nhầm buồi anh đây này. Địtmẹ ở đây tuyền thằng nổ không à. Chỉ anh đây là chất phác nhất đấy cô. Hệ Hệ
  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 04:51

   Lài được gọi là zạng “Thực Bất Tri Kỳ Vị”, ăn bằng jácả chứ có ăn bằng chấtlượng đéo đâu. Cứ cái jì đắt thì mặcđịnh nó ngon & xịn hehe.

 47. #64 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 04:48

  Có một Vàng Son PM hỏi Zì về việc vòng 1 của em hơi nhỏ mần sao để cho nó nhớn. Zì jảnhời côngkhai luôn:

  Thứ nhất là zữkiện em chưa đủ. Em cần bổxung các chỉsố như chiều cao, cân nặng, tuổi, và các vòng 1-2-3 nữa thì mới có tưvấn thíchhợp.

  Thứ nhì là zù zữkiện của em hơi thiếu, thì Zì vưỡn đưa ra các jảifáp chungchung zành cho everyone như sau:

  (Còn tiếp)

 48. #65 by Dragonfly on 2011/02/02 - 04:50

  Địtmẹ ,anh zí buồi nói chiện với Zì nữa,toàn hóng hớt ngu như chó. Anh đi ngủ đây Asenal thắng zồi.Hệ Hệ

 49. #66 by dark30 on 2011/02/02 - 04:54

  Zưng Zì đoán đó là bò Úc hehe. Trông yhệt, chắc là cùng một jống ông bò, zưng zo bọn Úc nó chăn kiểu côngngiệp nên já rẻ?@Dì
  Úc chăn được bò Côbê cái ./ anh đây nầy! Bò Côbê muốn ăn cũng phải nhập từ Nhật bỏ mẹ luôn, giá cao bỏ mịa luôn.
  Ở Úc, bò sau khi được mổ ở lò thường ngay lập tức được cho vào phòng lạnh từ 2 – 3 ngày trước khi phân phối tiêu thụ khắp nơi nhế. Để làm gì? Hehe, anh biết đéo đâu! Chứ đíu như xứ Lừa mổ xong lên quầy tiêu thụ liền, không bị chết sớm mới lạ…


 50. #67 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/02 - 04:56

  (Tiếptục vụ tưvấn mần nở ngực)

  (A) Fươngfáp fẫuthuật bị loại trừ ngay. Chỉ khi nầu em bắtbuộc fải fẫuthuật (tỉnhư thằng chó nó bắt ngực to thì mới cưới), hoặc là người của côngchúng như Vân Zẹo hay Vic Bekham, vươnvươn, thì mới nên ngĩ đến fẫuthuật.

  (B) Các biệnfáp fi fẫuthuật bâu gồm:

  (Còn tiếp)