Japan slut (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Phò Nhật

Hè 198 Mấy, sau khi dỡ 4,000 tấn chuối xanh từ Sài Gồng qua Hồng Kông, tầu Trung Tướng bốc 10,000 tấn gang ống từ Hồng Kông qua Cu Na Cu Ta, Nhật Bản (*).

Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Đó là lần đầu Trung Tướng tới Xứ Mặt Giời.

Cu Na Cu Ta là thươngcảng mini trên sông Cu Na, miệt trung Nhật, cách Đại Thái Bình Dương quãng ba giờ hảihành.

Cu Na là mẩu sông tựnhiên bé cũn ngắn choằn đặcthù đất đảo. Dài trăm cây, rộng trăm mét, chỗ hẹp nhất chỉ 70 mét, gấp đôi bề ngang tầu Trung Tướng, mà dọc dòng có tới bốn cảng biển đủ mớn đón tầu vạn tấn, nước Cu Na xanh ngằnngặt ngằnngặt, hai bờ cổthụ umtùm umtùm, đẹp mêmải.


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Cảng Cu Na Cu Ta, trái lại, xấu mịtmù. Mươi ngàn hèndân bảnđịa, vài ngàn nóc nhà mỏngmanh, mấy siêuthị thấp tầng, dăm côngxưởng:


Artist Unknown. Source Trekearth.com


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ngoài giờ vào-tầm buổi sáng sớm và tan-tầm buổi chiều muộn, lúc đám culy loongtoong cỡi những con scooter lùn tịt thongdong đến và về Sở, thành Cu Na Cu Ta lặng vắng như chùa hoang. Phố không bóng xe. Vườn không tiếng trẻ. Không một lão già hưu lẩnthẩn chăn chim. Không một gã giai non phấtphơ tìm việc. Buồn mịtmù:

*Bonus #1. Phố cũ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #2. Phố mới:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #3. Quán ăn:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #4. Nhà hẻm:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #5. Nhà cổ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Buổi trưa, chén đớp xong, bọn Trung Tướng xin Chínhủy chia các tổ tamtam, xuống tầu vầu downtown duhý (**):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Hình minhhọa thôi hehe, chứ downtown Cu Na Cu Ta 198x không đôngvui đến vậy. Quánxá bầy hànghóa balăngnhăng ngồnngộn nhưng hầunhư vôchủ, thật khó để dukhách Thiênđàng cưỡng những cơn tắtmắt hồnnhiên (***):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ba ngày liền chánngán chánngán. Mua một suất mì 1,000 Yên cũng vậtvã kiếm thằng Cashier hết nửa tiếng đồnghồ (****). Đồ buôn về Sô Liên gồm 3 tấm thảm giả Kashmir 2×3 giá 9,000 Yên/Tấm Trung Tướng đã tậu xong ngay hôm đầu (*****). Chả còn đéo gì sắm nữa. Japan chánngán chánngán.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2009)

(*) Thời 198x Trung Tướng mần nghề chuyênviên hànghải caocấp, thốnglãnh các tầu viễndương Xuyên Á thuộc biênchế Côngty Vậntải Biển Đen, Odessa Sô Liên.

(**) Thời Thiênđàng, dù ở Sô Liên hay Tầu hay Lừa, dù là cánbộ ngoạigiao hay sinhviên hay thủythủ, các côngdân ngoanhiền XHCN khi xuấtbiên sang các nước TBCN thùđịch buộc phải hoạtđộng theo nhóm 3-5 người, gọi là Tổ Tamtam. Thànhphần tổ tamtam do Chínhủy quyếtđịnh bằng phươngpháp chọnlọc ngẫunhiên, và biếnđổi khônlường, nhưng luôn gồm ít nhất một sĩquan chỉhuy nắm giữ hộchiếu mọi thànhviên trong nhóm.

Nguyêntắc Tamtam được Sưphụ Beria xâydựng theo môhình tìnhbáo chiếnlược, từ những năm 193x hoặc trước nữa, triệtđể đảmbảo côngdân Thiênđàng không thể đàongũ, buônlậu, hay phòphạch gáimú làm bẽ mặt Tổquốc Vinhquang.

Mỗi tầu viễndương Thiênđàng buộc có một Chínhủy ăn lương Chief Officer. Đây là chứcdanh sĩquan chuyêntrách giống như Tuyênúy trong quânđội Tưbản Đếquốc. Chínhủy tầu vạn tấn của Trung Tướng đươngnhiên phải là đảngviên gộc, do Thànhủy Odessa bổnhiệm.

(***) Côngdân Thiênđàng 194x-198x khi xuấtbiên sang Tưbản rất thường mắc tội Thó Cáy, aka Ăn Cắp Vặt hehe, vì bọn Tưbản chủtâm phôtrương hànghọ cách lộliễu và hớhênh, khiến người rất ngoanhiền cũng đôikhi tắtmắt.

(****) Tỷgiá hốiđoái Nhật thờiđiểm xẩy chiện quãng 250 Yên ăn một Tơn. Suất mì bò 1,000 Yên tươngđương 4 Tơn, đắt hehe vãi búa. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Lừa cùng thờiđiểm quãng 70 Cụ, và 95 Cụ ăn một Tơn.

(*****) Tiêuchuẩn mua thảm Tưbản của thuyềnviên Sô Liên Thiênđàng là 3 tấm/năm. Ai chơi quá 3 tấm sẽ bị Hảiquan tịchthu, và có thể bị bỏ tù nếu táiphạm. Thảm Kashmir Japan 2×3 như Trung Tướng buôn có giá bán tại Odessa 198x quãng 800 Rúp Ông Nin, tươngđương 200 Tơn, lãi gần 6 nhát. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Sô Liên năm nẳm quãng 400 Nin, tươngđương 100 Tơn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thươngcảng: (Thương cảng).
– Mini: (Mi-ni).
– Hảihành: (Hải hành).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Đặcthù: (Đặc thù).
– Ngằnngặt: (Ngằn ngặt).
– Cổthụ: (Cổ thụ).
– Umtùm: (Um tùm).
– Mêmải: (Mê mải).
– Mịtmù: (Mịt mù).
– Hèndân: (Hèn dân).
– Bảnđịa: (Bản địa).
– Mỏngmanh: (Mỏng manh).
– Siêuthị: (Siêu thị).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Culy: (Cu-ly).
– Loongtoong: (Loong-toong).
– Thongdong: (Thong dong).
– Lẩnthẩn: (Lẩn thẩn).
– Phấtphơ: (Phất phơ).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Tamtam: (Tam tam).
– Duhý: (Du hý).
– Đôngvui: (Đông vui).
– Quánxá: (Quán xá).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Balăngnhăng: (Ba lăng nhăng).
– Ngồnngộn: (Ngồn ngộn).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Vôchủ: (Vô chủ).
– Dukhách: (Du khách).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Tắtmắt: (Tắt mắt).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Chánngán: (Chán ngán).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chuyênviên: (Chuyên viên).
– Hànghải: (Hàng hải).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Thốnglãnh: (Thống lãnh).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Biênchế: (Biên chế).
– Côngty: (Công ty).
– Vậntải: (Vận tải).
– Cánbộ: (Cán bộ).
– Ngoạigiao: (Ngoại giao).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Thủythủ: (Thủy thủ).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Xuấtbiên: (Xuất biên).
– Thùđịch: (Thù địch).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thànhphần: (Thành phần).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Chọnlọc: (Chọn lọc).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Biếnđổi: (Biến đổi).
– Khônlường: (Khôn lường).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chỉhuy: (Chỉ huy).
– Hộchiếu: (Hộ chiếu).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Sưphụ: (Sư phụ).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Môhình: (Mô hình).
– Tìnhbáo: (Tình báo).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Triệtđể: (Triệt để).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Côngdân: (Công dân).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Đàongũ: (Đào ngũ).
– Buônlậu: (Buôn lậu).
– Phòphạch: (Phò phạch).
– Gáimú: (Gái mú).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Chứcdanh: (Chức danh).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chuyêntrách: (Chuyên trách).
– Tuyênúy: (Tuyên úy).
– Quânđội: (Quân đội).
– Tưbản: (Tư bản).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Thànhủy: (Thành ủy).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Chủtâm: (Chủ tâm).
– Phôtrương: (Phô trương).
– Hànghọ: (Hàng họ).
– Lộliễu: (Lộ liễu).
– Hớhênh: (Hớ hênh).
– Đôikhi: (Đôi khi).
– Tỷgiá: (Tỷ giá).
– Hốiđoái: (Hối đoái).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Sosánh: (So sánh).
– Giáosư: (Giáo sư).
– Đạihọc: (Đại học).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thuyềnviên: (Thuyền viên).
– Hảiquan: (Hải quan).
– Tịchthu: (Tịch thu).
– Táiphạm: (Tái phạm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vào-tầm.
Tan-tầm.

*** 1. #1 by Mit on 2011/02/01 - 12:04

  Bọn phản động rất pathetic vì lúc ấy chưa được gọi là khúc dồi gì đấy bởi đảng ta.  Dững năm cuối 8x đầu 9x có một tiệm ăn khá lớn được coi dư bãi đáp của Nam Lua expat community.  Bỏn ăn uống rồi lên sân khấu hát hò với nhau.  Tuyền dững bài hát uỷ mị, vàng vọt đảng ta từng xếp vầu loại văn hóa nhảm nhí đồ trụy.   Không hiếm cảnh có người đang ăn đứng bật lên chạy ra, “Trời ơi, qua đây hồi nào thế?”, tay bắt mặt mừng với một người vừa bước vầu cửa…hehehe 

 2. #2 by Mit on 2011/02/01 - 12:13

  @ Cụ69
  À quên Mít chưa học xong trung học khi lượn (@Chuồn) khỏi SèGoòng.  Qua đây là được mời vầu đi học tiếp thêm vài năm ngay …hehehe

 3. #3 by Mit on 2011/02/01 - 12:30

  zưng cũng không có nhiều Lừa mang vàng ra Tây trừ bọn tay to như concái các cô Zuẩn, Thọ..@ Zì
  Mít hông biết Bắc Lừa suất ngoại thế nầu, chứ dư bọn Mít mỗi gia đình sẽ được phép mang ra khỏi Lừa 2 chỉ vàng/đầu người.  Mít không nhớ trẻ con có được kể là một người hay không.  Kim cương, không được lớn nhá, li ti thì ok chứ chừng 5 ly trở lên là forget it.  Ma Mít còn giữ một chuỗi ngọc trai Mikimoto 3 sợi mua bên Nhựt, hông được đem ra khỏi Lừa, đàng bán tống bán tháo đi.  Ít người muốn risk cái visa để lận dững thứ đó trong người.  Đồ cổ, cũng quên đi!  Thành ra, ra khỏi Lừa coi dư đi tay trắng với vài va-ly quần áo….hehehe 

 4. #4 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 12:34

  Tiền Ông Cụ ngày càng mất giá so với tiền Ông Tơn. Tốc độ down giá của Ông Cụ so với Đồng Yên càng dã man hơn, trong khi Lừa toàn vay bằng Tơn hoặc Yên là nhiều nhất. Với tốc độ trượt giá tiền Ông Cụ thế này, đến hạn trả nợ vay và lãi thì phải xuất nhiều tiền Cụ hơn ra mua Tơn rùi đổi ra Yên. Lừa đang là con nợ lớn nhất của Nhật thế mới đau. Rùi đây tha hồ mà trả giá kép cho phận đồng tiền yếu nhế.

 5. #5 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 12:40

  Địt mẹ mới đợt vừa rùi, dân SG đổ xô sang Cam rút ATM, rút ra bằng Tơn, chấp nhận phí giao dịch quốc tế có cao, nhưng tính ra đem về bán lại chợ đen giá 21k Cụ thì vẫn kiếm tiền nhẹ tênh. Confirm bảo thằng Visa mày xem can thiệp thế nầu chứ nó rút kiểu này chảy máu ngoại tệ ngân hàng Lừa quá ( cụ thể là em Techcombank dính chưởng vụ này), thằng Visa bẩu tao có thấy đéo gì đâu nhỉ, đúng chủ thẻ, đúng thẻ xịn của tao, có gian lận hay lừa đảo gì đâu chứ. Địt mẹ cứng lưỡi luôn.

 6. #6 by LonelyRose on 2011/02/01 - 13:28

  Memoirs of a Geisha… Chiện hay hơn fim @Mít

   

  Ờ để Rốt tìm đọc. Tiki.vn sách ngoại văn cũng nhiều. Giờ có mua sách Rốt cũng cố gắng tìm bản Tiếng Anh. Các bản dịch tiếng Lừa càng ngày càng kinh

 7. #7 by Lagavulin on 2011/02/01 - 13:43

  Hông nghiêm trọng dưng được cho là fashion faux-pas đối với main stream Anh và Mẽo.   Mít nghĩ bọn Nhật cũng dư vậy.@Mit vàng son


  Theo lời tên Nhựt ý nói thì vụ đó (thấy quần xì đối phương đang mặc hoặc phơi phóng .v.v.) giống như 1 taboo trong xã hội bọn bỏn. Đối với Lìn vào khoảng thời gian đó thì chuyện của bỏn nghe cực khó hiểu, hehe.

  Bửa viên nào coi cuốn Japanese Erotic Fantasies: Sexual Imagery of the Edo Period chưa, thật vãi đạn

 8. #8 by dark30 on 2011/02/01 - 14:33

  Tiền Ông Cụ ngày càng mất giá so với tiền Ông Tơn. Tốc độ down giá của Ông Cụ so với Đồng Yên càng dã man hơn@Già Lào Cồn
  Năm 2010 Ông Cụ mất giá so mới tiền Úc Đại Lợn mới tởm vô đối cô ợ! Tính ra quãng 25% cho 1 năm. Hehe đéo gì bùn hơn thế cô nhễ. Bà Dì TT (Thối Tha) biên bài Xiền Lừa định hướng chi bộ năm mới đi, xem như quà lì xì mừng tủi đi Dì

 9. #9 by ongcu69 on 2011/02/01 - 16:20

  Cụ thấy phở ở sào huyệt của bọn phản động ra sâu? @ Mít yêu


  Phở của bọn phản động ngon và chất hơn hẳn phở Lừa. Trong đó, theo mồm của Cụ thì phở Kimmy ngon nhất hehe, thứ nhì là phở Tháp Rùa ở SF.

  Không chỉ phở, bọn phản động có nhiều món rất ngon: cơm tấm, craw fish, bún bò (San Jose)… 
  ———–

  cụ  mà thấy cờ phản động treo ngang với cờ Mẽo giữa parking lot có dám vầu ăn hông? @ Vẫn là Mít

  Mít hỏi Cụ mới nhớ vụ này. Lần đầu ăn phở Kimmy, Cụ order “1 bát tái chín cỡ medium”. Địt mẹ thằng thẳng sửa Cụ luôn “ở đây gọi là nhé” hehe. Mà chính thằng ghi order là chủ, dân Bắc Kỳ luôn. Thấy thằng bạn bẩu tên đó là dân Bắc 54. Lúc nó bê tô phở ra Cụ phải check kĩ xem bỏn có nhổ nước bọt không mới dám ăn  Từ đó về sau Cụ chỉ order bằng tiếng Mẽo only. 
 10. #10 by anhngocphung on 2011/02/01 - 18:02

  Thân ái chào các Vàng Son, Tinh Hoa và chưa TinhHoa của chi bộ bựa, và special to TT Hoàng Xe Ôm Khẹc Bua nhé


  Cám ơn TTBlog for a good Year 2010!


  Tìm được câu chúc này, mọi người gắng học thuộc lòng để đi chúc Tết nhá,  Năm hết Tết đến – Đón Mèo tiễn Hổ – Chúc ông chúc bà – Chúc cha chúc mẹ – Chúc cô chúc cậu – Chúc chú chúc dì – Chúc anh chúc chị – Chúc luôn các em – Chúc cả các cháu – Dồi dào sức khoẻ – Có nhiều niềm vui – Tiền xu nặng túi – Tiền giấy đầy bao – Đi ăn được khao – Về nhà người rước – Tiền vô như nước – Tình vào đầy tim – Chăn ấm nệm êm – Sung sướng ban đêm – Hạnh phúc ban ngày – – chung thủy với cơm và sắc son với phở.


  (Nguồn Internet)


 11. #11 by Dragonfly on 2011/02/01 - 18:33

  Địtmẹ ,Fút chúc thế quá bằng chửi anh rồi còn đéo, anh tinh hoa mẹ gì ( Bựa Viên cũng nhiều thằng có lòng tự trọng zị ứng với từ Tinh Hoa thủ zâm lắm). Anh là bần thị !. Chú ý là chúc tết mà ý tốt thật, nhưng không kín nhẽ thậm chí còn bị ăn chửi ngày tết. Fút xa quê lâu ngày anh đéo chấp. Hệ Hệ

 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 19:29

  Zì đây địt mẹ bàn tiếp về Nhật nầu.

  Tầu điện ở Nhật. Địt mẹ hehe đến Nhật mà còn cần tầu điện lữngthững thế nài, còn Lừa thì hehe chê nó chậm như buồi:


 13. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 19:32

  Các cô biết em bé nài đang chọn mua cái jì hông:


 14. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 20:09

  Sky Line, fươngthức jaothông rất thịnhhành ở các thànhfố nhớn của Nhật (Tokyo, Kobe, Osaka..) và Hồng Kỏng. Nếu xây cái nầy ở Lừa thì bọn Lỗ Đít sẽ gầm lên là “Fá Vỡ Cảnhquan Đôthị”. Địt mẹ đôthị Lừa như cái đầu buồi, làm đéo jì có cảnhquan mà spợ bị fá vỡ?


 15. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 20:20

  Miền tây Nhật, thànhfố đơnsơ jảnzị:


 16. #16 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 20:24

  Muốn mần đường trên cao, thì phải bỏ xe máy, chứ xe máy mà leo trên đó mẹ phí công mần đường. Chỉ dành đường trên cao cho ô tô cá nhân, xe bus công cộng , xe điện công cộng. Xe đạp hay ít xe máy nếu cho phép thì chỉ chạy đường dưới thôi.

 17. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 20:25

  Nói đến Nhật thì fải nói đến Shinkansen, biểutượng của sự thầnkỳ Nhựt Bổn:


 18. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 20:28

  Bọn Nhật vănminh thế mà vưỡn còn zững trò cựckỳ mọirợ:


 19. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 20:39

  Bọn Nhật không fải là bọn fátminh ra tầu caotốc, zưng việc đặt cược tuyềnbộ sự fáttriển kinhtế của mình vầu hệthống caotốc fủ kín quốcja đã cho thấy một tầmvóc tưzuy trángkiện bậc nhất, mà jờ bị China saochép nguyênxi.

  4 tậpđoàn quảnlý caotốc Nhật chính là bọn nắm jữ số tàisản nhớn nhất nước Nhật, vượt qua cả các ngânhàng lừngzanh Sumitomo, Mitsubishi.. lẫn các tên tuổi toàncầu như Toyota, Honda, Sony..

  Bọn Mẽo, vì quá chậm chân trong lãnhvực caotốc so mới Nhật, mà jờ cốgắng zèmfa zìm hàng caotốc và đéo chịu triểnkhai các hệthống caotốc xuyên Mẽo, mặczù chính Mẽo mới là nước có caotốc đầutiên, từ zững năm 193x.

  Hehe thật là ônhục.

 20. #20 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 20:42

  Xe máy Lừa sẽ phải cấm trong các đô thị lớn như SG, HN, ĐN, đại khái đô thị loại 1 không sớm thì muộn thôi, mẹ ngày giáp Tến ra đường ở Thủ đô đan như mắc cưởi, nhưng không cấm hẳn toàn quốc, xe máy thừa ra từ các đô thị này sẽ dạt về thành phố nhỏ, thị xã, thị trấn và đặc biệt nông thôn, miền núi, vùng xa thì cũng có tác dụng tích cực được một thời gian chứ không nên vứt bỏ bãi hết được. Không phát triển xe máy nữa, tập trung phát triển giao thông công cộng ở đô thị và dần dần hiện đại hóa giao thông nông thôn, sau tầm chục năm xe máy sẽ hết vai trò của mình là vừa.Mấy thằng Nhật đóng khố ở trần trong thời tiết lạnh giá, núi tuyết thấy xa xa sau lưng là trò gì vậy Bà Dì? Như tụi quân đội huấn luyện khắc khổ í nhỉ?

   

  Còn Cô bé kia phải mua đĩa video phim xxx không?

 21. #22 by LonelyRose on 2011/02/01 - 20:42

  …sau tầm chục năm xe máy sẽ hết vai trò của mình là vừa. @Già CLC

  Hihi… em chưa thấy còm nầu của anh vĩ mô như còm nầy. Dưng đồng ý. Nếu để anh mới em làm project anti-xemáy chắc không cần đến chục năm đâu. 5 năm thui!

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 20:49

   Hehe bắt quảtang em Râu chưa đọc kỹ cồng Quán Bựa nhế. Đềtài xemáy là đềtài được thảoluận nhiều nhất ở Quán Bựa ever, nhiều hơn cả về Ông Cụ, Caotốc, hay Bô Shit.. nhế.

 22. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 20:47

  Fố cổ Kurashiki:


 23. #25 by LonelyRose on 2011/02/01 - 20:58

  Hehe bắt quảtang em Râu chưa đọc kỹ cồng Quán Bựa nhế. @Zì

   

  Đúng rùi đúng rùi Zì ưi! Em lần mò đọc theo mụclục, ban đầu đọc từ những bài mới nhất, rùi tò mò đọc từ những bài cũ nhất…Ặc ặc ặc… đọc bài của Zì thui đã thui cũng chưa xong. Hic

 24. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 21:00

  Ở Nhật xếp sau Fuji, Karaoke, Shinkansen, Judo, thì đươngnhiên fải là Sushi. Các ông cá ngừ trong hình zưới đây đang sắp hàng để được vầu bụng các con bầnnông Nhật Bửn với já chừng vài trăm Tơn một kýlô qua cái món gọi là Sushi mà Zì rất ưa hehe:


 25. #27 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 21:00

  Địt mẹ Cô nào đã đi đường HCM mới thấy lãng phí, địt mẹ đường ngon lành mênh mông thênh thang thấm thoắt mới có vài chiếc xe du lịch, trong khi có thể mần nó để phát triển phía Tây đất nước sau này, nhưng ở mức đường tỉnh lộ thui, để một nữa kinh phí mần đường đó dành cho việc mở rộng Quốc Lộ 1A ra thêm 2 làn nữa thôi là tốc độ giao thông huyết mạch của cả nước nhanh hơn hẳn rùi, đoạn SG – Nha Trang là một ví dụ. Chưa có tiền mần cao tốc vội thì chơi kiểu này vẫn khả thi hơn, địt mẹ cái Quốc lộ 1A chỉ cần 1 xe bị tai nạn là kẹt xe cả mấy tiềng đồng hồ, dân về quê ăn Tết sốt cả ruột, đoạn ĐĐù Má kể chi bộ nghe chiện một người thân Anh đi từ Sài Gòn về Cầu Mỹ Thuận chỗ Ngã Ba An Hữu thui, trong đó có đoạn cao tốc mới xây Sài Gòn Trung Lương rùi đó, thế mà chỉ 150km đường mà đi oto chất lượng cao từ bến xe miền Tây ngày 27 âm lịch, mất 5h đồng hồ, xe nhích từng chút một vì quá xá đông xe máy của dân tỉnh từ Sg đổ về quê ăn Tết, còn chiều ngược lại thì đi thoải mái. Nếu ngày thường nhế, đi tầm 1h30 phút là đến nơi. Xe máy tiện lợi cho cá nhân bao nhiêu thì cản trở cho giao thông công cộng bấy nhiêu rùi chính nó gậy ông đập lưng ông khi thành một đống bùi nhùi đéo thể nhích đi đâu khỏi đám đông đó.

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 21:11

   Cô Jà Đều jà hói quá rùi hay sâu mà biên cồng lặp đi lặp lại hoài à?

 26. #29 by LonelyRose on 2011/02/01 - 21:01

  Hehe bắt quảtang em Râu chưa đọc kỹ cồng Quán Bựa nhế @Zì

   

  Em bắt quả tang Zì quên tên em nhế? Đặt tên em Rốt rùi cứ gọi Râu woài

 27. #31 by tieuthithi on 2011/02/01 - 21:02

  Chi bộ đêm qua lúc 12 giờ có ai xem bộ phim trên HBO không nhỉ để hỏi tên bộ phim là gì (vì lúc mở ra phát  rùi nên ko biết) ?
  Bộ phim là kể về một bà mẹ điên cuồng tìm  cách  cứu đứa con gái bị bệnh ung thư tủy đến nỗi không còn nghĩ được điều gì  xung quanh và câu chuyện của cô em gái 11 tuổi nhất định không chịu hiến thận để cứu chị (mặc dù cô bé được sinh ra nhằm mục đích lấy các bộ phận để thay cho cô chị )
    Bộ phim hay và xúc động đến nỗi chị xem vừa  khóc suốt , đến nỗi sáng nay  mắt sưng húp lên mới điên chứ lị . Đúng  là  sến vãi đái .
    Mỗi đoạn phim là một câu chuyện của một nhân vật nào đó , chẳng có thời gian trình tự gì hết , ngắn gọn xúc tích và đầy tính nhân văn . Nhất là về gần cuối, không biết 50 năm nữa Lừa có một vị quan tòa hay luật sư giống như vậy không nhỉ  ?
    Nghe mọi người nói chuyện Nhật bổn mà mít quá, chị thậm chí  còn chưa gặp hay nói chuyện với một người Nhật bằng xương bằng  thịt he he …  chỉ biết  Nhật có động đất , có hoa anh đào , rượu sake, geisa và cái món gì rạch bụng moi ruột he he …í 
    Đi du lịch Nhật có khó  và đắt ko bà  con nhỉ ?

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 21:05

   Rạch bụng moi ruột là món Sushi em ạ hehe. Vầu quán Nhựt ở Hànội là thấy liền hehe.

 28. #33 by EURO on 2011/02/01 - 21:06

  Con bà thằng Viettel dạo này nó chặn tất cả các blog yahoo, mỗi lần vào là phải luồn lách đủ thứ mệt quá.
  Già Lốm Đốm, cồng phơm cho anh là em mới vượt qua Đèo Cả 2 ngày trước, mất 7 tiếng đồng hồ để chạy qua 18km đường đèo. Còn may, vì nghe nói trước đó cả chục tiếng xe ùn tắc lúc đó mới thông được, chờ tý em bốt hình kẹt xe Đèo Cả cho.
  Xe cùng đoàn chạy sau xe em lúc nghỉ cơm kể lại chứng kiến 1 đuôi xe Space vả 1 nhát 2 bạn xe máy văng ra lăn lông lốc rùi luồn lách chuồn luôn, theo dự đoán thì chắc cũng khó qua khỏi 2 mạng đó, nhưng xe cùng đoàn em không báo án, đơn giản vì cánh tài xế rất ngán vụ bị giữ lại làm nhân chứng ạ.
  Trước đó, đi qua Bình Thuận, 1 anh Chất lượng cao Hoàng Long táng chết tươi 3 mạng còn nằm la liệt, cũng kẹt xe khoảng 7km.

 29. #34 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 21:14

  Àh mấy chú đóng khố trắng kia chắc tập luyện theo tinh thần võ sĩ đạo mẹ gì rùi đúng hông?

   

  Còn cô bé như đang tra thư mục ở thư viện í nhỉ, thấy cả cái thang bắt lên để có thể kéo các box trên cao. Hay mua thẻ học hành gì đó nhở?

 30. #36 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 21:16

  Địt mẹ già rùi trời lạnh cởi trần lướt Quán Dì tay run nên cop pet nó nẫn nộn chứ đéo gì đâu, có thấy thừa thì xóa dùm, cám ơn he he

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 21:20

   Cồng của cô nó mà lặp 100% thì Zì đã xóa bớt rùi, zưng nó lại chỉ lặp 30% thôi, nên Zì mới bẩu cô có vướnđề về sự Jà Hói đó chớ.

 31. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 21:16

  @em Gô và các cô hay chạy xe đường zài.

  Ở Lừa chạy đường zài fải tuyệtđối tránhxa các vụ tainạn. Vì nguycơ bị bọn khóc mướn bỏn tóm xe bắt chở bọn bị nạn đi cấpkíu (và bị người nhà nó tỉn cho bò lê bò càng vì tưởng mình là thủfạm hehe) hoặc bị cam tóm bắt mần nhânchứng nếu có Lừa chết (nhiều khi mất mẹ mấy ngày) là rất rất cao.

  Nên các cô nếu thấy Lừa nằm chết xa xa là fải cấptốc quay đầu xe lủi ngay. Đừng có nủi húng nhânái tươngthân mà ăn đòn vỡ mặt ráng chịu. Mọi tiêuchuẩn đạođức fương Tây đều đéo ápzụng ở Lừa được đâu các cô.

  Cứ để đó cho tụi nó tự jảiquyết, và thằng nầu xui thì hehe chịu trận.

 32. #39 by tieuthithi on 2011/02/01 - 21:16

  Rạch bụng moi ruột là món Sushi em ạ hehe. Vầu quán Nhựt ở Hànội là thấy liền hehe.@Dì
  Hí hí em không nói về món ăn , mà là cái gì tinh thần Samurai hay võ sĩ đạo gì í . Hỗi nhỏ em có đọc truyện gì  không nhớ nói về các võ sĩ đạo khi thất bại trong một cuộc chiến thường rạch bụng tự sát để chứng tỏ tinh thần bất khuất kiên cường  , nếu rạch rùi mà vẫn còn sống  thì con cỏn lấy tay moi ruột mình ra cho chết hẳn kia   ặc ặc …

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 21:22

   Bỏn mần hàng đó em hehe Zì biết mỗi món rạch bụng moi zuột là Sushi thôi.

 33. #41 by EURO on 2011/02/01 - 21:18

  Đây nhế, nói có sách mách có ảnh  mình họa: Từ chân tới đỉnh đèo gần 20km xe toàn xếp hàng nhích từng bước như nầy.


 34. #42 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 21:26

  nên Zì mới bẩu cô có vướnđề về sự Jà Hói đó chớ.(@ Dì)

   

  Đù Má, Anh đéo có cả hai cái sự trên nhế, đéo Già, đéo Hói mà chỉ có cái sự đẹp trai ngất trời thui, rõ chửa.

 35. #43 by tieuthithi on 2011/02/01 - 21:26

  @Rô xinh
  Dạo này Rô bỏ quán lâu quá .Thỉnh thoảng cóchương trình phát trên TV thì thông báo cho mọi người biết xem với . Cụ thể giờ giấc và  kênh phát ,để xem rùi còn nổ với con cái là đấy , bạn mẹ trên TV đấy cho nó oai he he

 36. #44 by EURO on 2011/02/01 - 21:32

  Từ Sài Gòn tới Nha Trang vẫn đông ngẹt người chạy xe máy về nhà ăn tết.
  2 vụ tai nạn Rô kể trên toàn là do xe khách và những đối tượng này.
  Bổ xung thêm 1 kinh nghiệm khi chạy đường trường với Dì: Khi chạy khoảng 20 phút trên đường mà không thấy bất cứ cái oto nầu chạy ngược chiều, thì khôn ngoan nhất là tìm 1 cái quán tấp vào cho tới khi nầu thấy có xe lớn chạy ngược chiều thì hãy đi tiếp, nếu không muốn chết đói vật vờ giữa làn đường kẹt cứng. Nhờ kinh nghiệm này mà hôm rùi đoàn Rô có sức chạy qua đèo Cả đấy.

 37. #46 by tieuthithi on 2011/02/01 - 21:34

  @Dì : em đã ăn món Nhật ở quán gì quên mẹ  tên rùi nhưng ăn đồ Nhật  em đéo hợp  khẩu vị hay sao í  , ăn đéo thấy ngon. Món sushi em chỉ thấy vị tanh của cái vỏ bằng rong biển , các món khác mà có mùi rong  cũng vậy . Chỉ có món thịt bò Kô-bê thì tuyệt vời, em xơi  cả miếng tướng trong khi đứa bạn em thì bẩu ngấy không ăn được he he , ngu thế

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 21:53

   Hehe em khôn mồm fết. Bò Kobe xịn jờ já quãng trăm Tơn một ký thì ngon là fải rùi hehe.

 38. #48 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 21:36

  Tụi Nhật còn nổi tiếng về tuổi thọ, nhìn hình sinh nhật mấy cụ 100 tuổi cứ đi lại cười nói tỉnh bơ như không í. Tụi trẻ thì ngán đéo thích lập gia đình sinh con đẻ cái nên dân số Nhật ngày càng bị già đi, tụi nó cũng sốt vó vụ này.

 39. #49 by tieuthithi on 2011/02/01 - 21:38

  @Dì :   À ở Hà nội quán Nhật nầu là ngon mách em  với , hôm nào em đi ăn thử món sushi mà  Dì  vẫn ca ngợi xem sao ?

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 22:01

   Zì hay ăn ở Trẹo Việt Vương vì nó có nhiều món và đồ xịn. Còn muốn rẻ thì ăn ở Đào Tấn hay Kim Mã, đều ngon cả zưng já rẻ hơn.

   Ngoài ra nếu chỉ muốn chén cá hồi bùtạt mới hàu sống vắt chanh thì Zì hay vầu mấy cái búpfê như Quán Sen (Bùi Thị Zâm, Nguyễn Ru, Hồ Tây), MyWay.. chén cho nó thưthái tỹtã hehe.

 40. #51 by EURO on 2011/02/01 - 21:39

  @ Chị Thi, thông củm dạo này em bận việc nước việc nhà nên đôi khi chó cũng quên bà cả mặt chủ, lâu lâu nhớ quán Bựa thì có nhòm chút cũng ít có cơ hội còm.
  ( Bữa trước đang dòm quán ở cơ quan thì thằng đồng nghiệp la làng lên: Bà coi cái gì mà toàn địt mẹ kinh vậy hehe..)
  Tuần nầu chị cũng dòm thấy em trên TV được, vì ct em phụ trách có phát cố định 1 ngày trong tuần, ti diên em sẽ PM cho chị nha. Tiện mời chị và chi bộ 6-7h tối mùng 2 tết giờ VN coi phim của em đạo diễn+ biên tập+ lời bình trên V4, phim : Tết quê giữa SG.
  Ti diên phim này em chỉ có mẹt chút xíu thui nhế, nhưng có cả chó của em nữa hehe…

 41. #52 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 21:57

  Hay Cô bé đó xin xăm ở Chùa hay Đền Thờ gì đó nhở?

  Địt mẹ đoán sai nữa thì thôi Bà Dì chình bày nuôn đi.

  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 22:07

   Hehe cổ mua jấy để về biên chữ hoặc vẽ vầu đó cô, như mua jấy jó của Lừa ý.

   Nhật nó có hàng ngàn kiểu jấy khác nhau. Việc zùng jấy của nó cũng được nângcấp thành Đạo như bú trà, đớp cá, nuôi cây, tỉn fò hehe.

 42. #54 by dorolafuzz on 2011/02/01 - 22:07

  Các cô biết em bé nài đang chọn mua cái jì hông:@TT
  paper-shop.jpg (800×600)
  The walls of this paper shop are numerous drawers storing paper of different type and colour.

  Bạn Gúc dịch là: Các bức tường của cửa hàng này là ngăn kéo nhiều giấy lưu trữ giấy loại khác nhau và màu sắc.

  Hố hố hố!


 43. #56 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 22:11

  Chùa Nhật điểnhình:


 44. #58 by Do L on 2011/02/01 - 22:14

  Xinh nhất là mấy con búp bê bằng sứ của Nhật.
  Hồi bô lão anh đi hôi của năm 1975 có mua hầm bà lằng thứ tại miền tư bản. Nhìn mấy con búp bê nó làm đẹp dợn cả người.
  Nước mẹ làm đồ sứ cũng đẹp nhưng so với đồ sứ của tụi Nippon thì thua xa về độ tinh tế. Kể cả đồ nội phủ cũng chưa bằng.
  Trên thị trường hàng lưu niệm, đồ mỹ nghệ thì cứ hàng Nippon là đắt gấp 2.
  Mấy hôm trước có cô nào post mấy tấm hình kiếm nhật. Dismia toàn đồ tàu, order phát nó chuyển cho cả công.
  Đi dulich Nhật thì đắt siêu luôn, so cả khắp thế giới. Bọn bản địa đi du lịch nước ngoài còn rẻ hơn trong nước nên khắp thế giới đéo đâu cũng thấy 2 con Nhật cầm cuốn sách chỉ dẫn dulich lang thang. Dạo này tụi nó giảm phát hay sao mà ít thấy.
  Dismia cái hình dưới của Dì là con cỏn thăm mả hay sao ??? Hoặc tính mua chỗ đặt lọ tro ???

 45. #60 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 22:17

  Bọn Nhật zọn zẹp rác trong vườn chùa:


 46. #61 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 22:24

  @em Thi Còi, cô Đo Lìn

  Đi chơi Nhật đâu có đắt lắm đâu mà cô Lìn kêu như mìn thế? Tua đi Nhật điểnhình (Tokyo, Kyoto, Osaka) jờ já quãng 2,000 Tơn trọn gói, bằng nửa já đi Âu thôi mà.

  Bọn Lừa cần học Nhật nhất chứ đéo fải là Tây hay Mẽo. Địt mẹ thế mới biết ngày xưa các cô Châu Fan, Trinh Fan nhìn xa trông rộng gấp ngàn lần Ông Cụ, chỉ tiếc là các cô cổ đéo có mả lãnhtụ như Ông Cụ.

 47. #62 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 22:33

  Cầu Bãi Cháy của em Chẹo mới cô 3Nan cốpbết hoàntòan mẫu từ con nầy bên Osaka:


 48. #63 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 22:35

  Fò Nhật hehe. Chính là con Zì jớithiệu trong bài:


 49. #64 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 22:36

  Tụi Sếp Nhật Anh thấy quý trợ lý đắc lực kinh khủng, đéo có khái niệm vắt chanh bỏ vỏ. Vì thế làm cho chủ người Nhật thì thường gắn bó lâu dài và tình cảm lắm.

  • #65 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 22:40

   Đấy là một trong các triếtlý quảntrị của bỏn. Mời các cô gúc.

 50. #66 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 22:38

  Còn đây, lãnhđịa của Nhật bầnnông hehe. Bọn Khoaitây khoái đến zững chỗ nài: