Japan slut (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Phò Nhật

Hè 198 Mấy, sau khi dỡ 4,000 tấn chuối xanh từ Sài Gồng qua Hồng Kông, tầu Trung Tướng bốc 10,000 tấn gang ống từ Hồng Kông qua Cu Na Cu Ta, Nhật Bản (*).

Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Đó là lần đầu Trung Tướng tới Xứ Mặt Giời.

Cu Na Cu Ta là thươngcảng mini trên sông Cu Na, miệt trung Nhật, cách Đại Thái Bình Dương quãng ba giờ hảihành.

Cu Na là mẩu sông tựnhiên bé cũn ngắn choằn đặcthù đất đảo. Dài trăm cây, rộng trăm mét, chỗ hẹp nhất chỉ 70 mét, gấp đôi bề ngang tầu Trung Tướng, mà dọc dòng có tới bốn cảng biển đủ mớn đón tầu vạn tấn, nước Cu Na xanh ngằnngặt ngằnngặt, hai bờ cổthụ umtùm umtùm, đẹp mêmải.


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Cảng Cu Na Cu Ta, trái lại, xấu mịtmù. Mươi ngàn hèndân bảnđịa, vài ngàn nóc nhà mỏngmanh, mấy siêuthị thấp tầng, dăm côngxưởng:


Artist Unknown. Source Trekearth.com


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ngoài giờ vào-tầm buổi sáng sớm và tan-tầm buổi chiều muộn, lúc đám culy loongtoong cỡi những con scooter lùn tịt thongdong đến và về Sở, thành Cu Na Cu Ta lặng vắng như chùa hoang. Phố không bóng xe. Vườn không tiếng trẻ. Không một lão già hưu lẩnthẩn chăn chim. Không một gã giai non phấtphơ tìm việc. Buồn mịtmù:

*Bonus #1. Phố cũ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #2. Phố mới:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #3. Quán ăn:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #4. Nhà hẻm:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #5. Nhà cổ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Buổi trưa, chén đớp xong, bọn Trung Tướng xin Chínhủy chia các tổ tamtam, xuống tầu vầu downtown duhý (**):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Hình minhhọa thôi hehe, chứ downtown Cu Na Cu Ta 198x không đôngvui đến vậy. Quánxá bầy hànghóa balăngnhăng ngồnngộn nhưng hầunhư vôchủ, thật khó để dukhách Thiênđàng cưỡng những cơn tắtmắt hồnnhiên (***):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ba ngày liền chánngán chánngán. Mua một suất mì 1,000 Yên cũng vậtvã kiếm thằng Cashier hết nửa tiếng đồnghồ (****). Đồ buôn về Sô Liên gồm 3 tấm thảm giả Kashmir 2×3 giá 9,000 Yên/Tấm Trung Tướng đã tậu xong ngay hôm đầu (*****). Chả còn đéo gì sắm nữa. Japan chánngán chánngán.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2009)

(*) Thời 198x Trung Tướng mần nghề chuyênviên hànghải caocấp, thốnglãnh các tầu viễndương Xuyên Á thuộc biênchế Côngty Vậntải Biển Đen, Odessa Sô Liên.

(**) Thời Thiênđàng, dù ở Sô Liên hay Tầu hay Lừa, dù là cánbộ ngoạigiao hay sinhviên hay thủythủ, các côngdân ngoanhiền XHCN khi xuấtbiên sang các nước TBCN thùđịch buộc phải hoạtđộng theo nhóm 3-5 người, gọi là Tổ Tamtam. Thànhphần tổ tamtam do Chínhủy quyếtđịnh bằng phươngpháp chọnlọc ngẫunhiên, và biếnđổi khônlường, nhưng luôn gồm ít nhất một sĩquan chỉhuy nắm giữ hộchiếu mọi thànhviên trong nhóm.

Nguyêntắc Tamtam được Sưphụ Beria xâydựng theo môhình tìnhbáo chiếnlược, từ những năm 193x hoặc trước nữa, triệtđể đảmbảo côngdân Thiênđàng không thể đàongũ, buônlậu, hay phòphạch gáimú làm bẽ mặt Tổquốc Vinhquang.

Mỗi tầu viễndương Thiênđàng buộc có một Chínhủy ăn lương Chief Officer. Đây là chứcdanh sĩquan chuyêntrách giống như Tuyênúy trong quânđội Tưbản Đếquốc. Chínhủy tầu vạn tấn của Trung Tướng đươngnhiên phải là đảngviên gộc, do Thànhủy Odessa bổnhiệm.

(***) Côngdân Thiênđàng 194x-198x khi xuấtbiên sang Tưbản rất thường mắc tội Thó Cáy, aka Ăn Cắp Vặt hehe, vì bọn Tưbản chủtâm phôtrương hànghọ cách lộliễu và hớhênh, khiến người rất ngoanhiền cũng đôikhi tắtmắt.

(****) Tỷgiá hốiđoái Nhật thờiđiểm xẩy chiện quãng 250 Yên ăn một Tơn. Suất mì bò 1,000 Yên tươngđương 4 Tơn, đắt hehe vãi búa. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Lừa cùng thờiđiểm quãng 70 Cụ, và 95 Cụ ăn một Tơn.

(*****) Tiêuchuẩn mua thảm Tưbản của thuyềnviên Sô Liên Thiênđàng là 3 tấm/năm. Ai chơi quá 3 tấm sẽ bị Hảiquan tịchthu, và có thể bị bỏ tù nếu táiphạm. Thảm Kashmir Japan 2×3 như Trung Tướng buôn có giá bán tại Odessa 198x quãng 800 Rúp Ông Nin, tươngđương 200 Tơn, lãi gần 6 nhát. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Sô Liên năm nẳm quãng 400 Nin, tươngđương 100 Tơn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thươngcảng: (Thương cảng).
– Mini: (Mi-ni).
– Hảihành: (Hải hành).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Đặcthù: (Đặc thù).
– Ngằnngặt: (Ngằn ngặt).
– Cổthụ: (Cổ thụ).
– Umtùm: (Um tùm).
– Mêmải: (Mê mải).
– Mịtmù: (Mịt mù).
– Hèndân: (Hèn dân).
– Bảnđịa: (Bản địa).
– Mỏngmanh: (Mỏng manh).
– Siêuthị: (Siêu thị).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Culy: (Cu-ly).
– Loongtoong: (Loong-toong).
– Thongdong: (Thong dong).
– Lẩnthẩn: (Lẩn thẩn).
– Phấtphơ: (Phất phơ).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Tamtam: (Tam tam).
– Duhý: (Du hý).
– Đôngvui: (Đông vui).
– Quánxá: (Quán xá).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Balăngnhăng: (Ba lăng nhăng).
– Ngồnngộn: (Ngồn ngộn).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Vôchủ: (Vô chủ).
– Dukhách: (Du khách).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Tắtmắt: (Tắt mắt).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Chánngán: (Chán ngán).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chuyênviên: (Chuyên viên).
– Hànghải: (Hàng hải).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Thốnglãnh: (Thống lãnh).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Biênchế: (Biên chế).
– Côngty: (Công ty).
– Vậntải: (Vận tải).
– Cánbộ: (Cán bộ).
– Ngoạigiao: (Ngoại giao).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Thủythủ: (Thủy thủ).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Xuấtbiên: (Xuất biên).
– Thùđịch: (Thù địch).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thànhphần: (Thành phần).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Chọnlọc: (Chọn lọc).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Biếnđổi: (Biến đổi).
– Khônlường: (Khôn lường).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chỉhuy: (Chỉ huy).
– Hộchiếu: (Hộ chiếu).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Sưphụ: (Sư phụ).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Môhình: (Mô hình).
– Tìnhbáo: (Tình báo).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Triệtđể: (Triệt để).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Côngdân: (Công dân).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Đàongũ: (Đào ngũ).
– Buônlậu: (Buôn lậu).
– Phòphạch: (Phò phạch).
– Gáimú: (Gái mú).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Chứcdanh: (Chức danh).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chuyêntrách: (Chuyên trách).
– Tuyênúy: (Tuyên úy).
– Quânđội: (Quân đội).
– Tưbản: (Tư bản).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Thànhủy: (Thành ủy).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Chủtâm: (Chủ tâm).
– Phôtrương: (Phô trương).
– Hànghọ: (Hàng họ).
– Lộliễu: (Lộ liễu).
– Hớhênh: (Hớ hênh).
– Đôikhi: (Đôi khi).
– Tỷgiá: (Tỷ giá).
– Hốiđoái: (Hối đoái).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Sosánh: (So sánh).
– Giáosư: (Giáo sư).
– Đạihọc: (Đại học).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thuyềnviên: (Thuyền viên).
– Hảiquan: (Hải quan).
– Tịchthu: (Tịch thu).
– Táiphạm: (Tái phạm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vào-tầm.
Tan-tầm.

*** 1. #1 by vangson.donkey on 2011/01/31 - 22:56

  Nhân nói về ngoạitình, tỷlệ gái Nhựt ngoạitình rất cao. Lý do là bọn chó Nhựt đi tối ngày, từ sáng sớm tới 10h đêm, việc nhàcửa concái do vện lo. Vện Nhựt đa số sau khi lấy chồng vào thì chỉ làm part-time hoặc theo giờ, phải dành tgian chămsóc gđình (bọn đéo có truyền thống dùng Osin đâu nhé!). Đấy là thời bây giờ chứ déo phải ngày xưa đâu nhé! Còn nếu gái nào tựchủ độclập blah blah thì thường deo thik lấy chồng! Và nữa là bọn giai Nhựt rất thờ ơ món tỉn vợ (số lần/năm thuộc loại thấp nhất thế giới).

  Thôi, dừng spam. Di ngủ phát đã, tsb Chi bộ!

 2. #2 by Libra81 on 2011/01/31 - 23:11

  Quá khứ của Dì tướng oanh liệt nhể, cỡi tầu vượt trùng dương thi vị phết. em cũng ước xuống tàu vượt bể 1 lần cho biết, kể cả xuống tầu phụ bếp như ông Cụ cũng được hehe. 

  Khẩu lệnh bằng còi của bọn Japs giống thế nầy phỏng Gì?


 3. #3 by Libra81 on 2011/01/31 - 23:15

  Yahoo fò, bốt cái video cũng đéo lên

 4. #4 by EURO on 2011/01/31 - 23:29

  HEHE, sư bố Dì Phò, sư bố chi bộ cho đỡ nhớ, em mới lang thang bụi đời 1 vòng xứ Lừa 4 ngày nay và đang lạnh teo mưa phùn xứ Huế, đéo kịp đọc coi dạo này chi bộ chửi nhau gì nữa. Nhưng có nghe Dì nói gì đó về vụ ngoại tình đúng không?
  Quan điểm của em: Ông ăn chả, bà ăn nem con ăn thịt gà đéo có gì phải bàn ở đây cả. Ti diên an toàn nhất là hủ hóa online giống em là vô hại nhất.
  Khi nầu phụ nữ cần ngoại tình? chồng ngoại tình? Chồng thô bạo? Chồng cờ bạc???? Phải tà tà xét.
  Nên ngoại tình khi và chỉ khi vô phước vớ phải 1 thằng chồng mắc chứng lèm bèm. Vì theo nhận xét cá nhân:
  1- Đàn ông thực thụ đéo bâu giờ nói dai, nói dài, nói dại, nói bền, nói mãi 1 vấn đề. Đàn ông nam tính chỉ nói ít hiểu nhiều.
  2- Biểu hiện của bệnh yếu sinh lý chính là tính hay lèm bèm, do ức chế thần kinh gây ra.
  3- Những tên lèm bèm thường rất hay để ý xét nét từ những chiện nhỏ nhặt nhất, sống với bỏn đúng là tra tấn chứ đéo đùa  đâu.
  4- Người hay lèm bèm thường rất keo bẩn và rất dễ là tit người đo lọ nước mắm ngắm củ dưa hành, nói chung đéo xài được. Chi bộ cứ thử liên hệ ý kiến của em với thực tế coi em nói có lý không.

 5. #5 by minhhuong on 2011/01/31 - 23:32

  @Rô: Confirm luôn, đã dính chưởng 2 chú như Rô vừa mô tả. Đau mẹ nó đầu luôn!

 6. #6 by minhhuong on 2011/01/31 - 23:37

  Há há, TT đâu rồi? Ngủ rồi hả?

  Ờ không sao, để chiến trường đấy cho bọn em …. tán phét kekekeke, cả tuần chưa được buôn hí hí hí

 7. #7 by EURO on 2011/01/31 - 23:42

  @Điêu, nhận xét của tớ thế đéo nầu không đúng được, nghiêm túc đó. Trong tất cả các loại đàn ông, thật sự đàn ông mắc chứng lèm bèm là tởm đéo đỡ nủi. Có chồng kiểu đó mà không ngoại tình thì chỉ có bọn đao nặng.
  Bữa trước tớ đéo kịp tán quả bữa trưa, cho Điêu thưởng thức bữa trưa của tớ nè hehe…

  Photobucket Photobucket

 8. #8 by minhhuong on 2011/01/31 - 23:44

  Úi, sưbố Rô xinh, khéo vãi mẹ nó đái, 2 người làm à?

 9. #9 by minhhuong on 2011/01/31 - 23:50

  Rô với Điêu đã kịp ra YM roài chibộ chó chít ạ hé hé hé

 10. #10 by Mit on 2011/02/01 - 00:13

  Mít kể chuyện bùi ngùi quá. Tiếp đi tiếp đi.@ Cụ69
  Chầu chầu.  Mít tiếp chiện nhá.  Quên kể từ TSN đi ThaiLand bằng Air France, ngồi ghế hạng bét và packed dư cá mòi.  Tất cả đều ăn mặc rất chỉnh tề, our best clothes…hehehe  Tiếp viên nói tiếng Pháp, rất lịch sự với nụ cười trên môi khi nói chiện với dững tên già hói.  (Trong chiến bay của Mít, có một tên chủ báo khá nổi tiếng của 1 tờ báo chính trị khá nổi tiếng của Nam Lừa.) Khi máy bay đã lên cao, nhìn từ trên xuống qua cửa sổ thì đúng thấy nao lòng.  Vĩnh biệt nhá, Sè Goòng ơi!
  (Còn tiếp)

 11. #11 by Mit on 2011/02/01 - 00:14

  Từ Tokyo, Mít bay đi San Francisco, ghé qua đó chuyển máy bay rùi xuống LAX.  Đã qua cơn shock ở Tokyo, nên SF không còn thấy bỡ ngỡ.  Đã có dững tình nguyện viên Mẽo gốc Lừa đến hướng dẫn tận nơi.  Từ trên cao độ ban đêm nhìn xuống thành phố LA sáng trưng.  Máy bay đáp xuống runway, lòng Mít náo nức..pa với Mật đang đợi đang đợi ngoài kia.  Thế là xong, từ Thiên Đàng sang tư bản dãy chết trong vòng chục ngày.  Bay qua vài múi giờ khác nhau.  Exhausted, physically and emotionally.
  (Còn tiếp)

 12. #12 by Mit on 2011/02/01 - 00:16

  Bữa ăn tối đầu tiên trên nước Mẽo do pa làm, tại căn nhà pa vừa mua cách đó vài tháng để đón ma.  Dĩ nhiên trong một working class neighborhood…hehehe  Có đéo mà có gated community cho bọn FOB.  Mít nhìn con gà quay, trầm trồ.  Sao lại có con gà lớn đến dư thế nhờ?  Juicy ngon đéo chịu nổi! Thế mới biết chỉ vài năm đói khổ nơi Thiên Đàng con người ta quên mẹ nó một thời sung túc.  Chết cười khi sáng hôm sau Mật dẫn Mít đi mua một cái hotdog để ăn.  Đã quen với dững bữa ăn thanh đạm à là mode Lừa Thiên Đàng, một lạng giò cho cả gia đình,Mít ngơ ngẩn nhìn cái bánh mì nhỏ xíu dưng lại kẹp một cái tựa xúc xích to vật thòi mẹ nó ra cả hai đầu.

  Welcome to America…

  Hết

 13. #13 by Mit on 2011/02/01 - 00:23

  Còn xem Memoirs of a Geisha em thật chẳng thấy hấp dẫn tí nầu.@ Hồng Vàng
  Chiện hay hơn fim.  Mít đọc lâu rùi, hông nhớ chi tiết lắm.

 14. #14 by minhhuong on 2011/02/01 - 00:27

  Hí hí hí, nghe chị Mít kể xong, quyết định mai đi ăn hotdog bữa trưa cái

 15. #15 by Dragonfly on 2011/02/01 - 00:30

  Nghe chuyện Mít kể đúng là bùi ngùi thật ,cho dù Mít có cố đậy điệm cảm xúc bằng những động từ mạnh thì vẫn thấy cảm xúc thật của Mít khi lượn khỏi SG. Hệ Hệ

 16. #16 by minhhuong on 2011/02/01 - 00:30

  Em quên gần hết tiếng Anh roài, sắp tới chibộ mở 1 vài buổi bunglish lại đi nhở, lắp bắp cho trí nhớ nó hồi hồi chút.

 17. #17 by Mit on 2011/02/01 - 00:48

  Chi bộ bàn chiện zai gái Nhựt bửn à?  Bọn Nhựt được cái discretion của nó rất cao, có lẽ tại văn hóa và môi trường sống chật hẹp.  Lừa mình gọi là tính ngó lơ.  Tỉ dư đi ngang phòn ngủ ai đó mà nghe bên trong mèo gào chó tru thì lơ đi luôn vậy đó…

  Mít có thằng bạn Nhựt bửn thân lắm. (Dưng No Sex nhá …)  Mít FOB từ Lừa mới được vài năm, nó du sinh từ Nhựt, học Phd tại Mẽo.  Ngày nầu nó cũng uống café tán gẫu với Mít, nói chung rất hạp chiện. Về sau Mít ra trường, lấy Mít chồng, chiển nhà vài lần rùi mất liên lạc luôn.  Cách đây vài năm tự nhiên Mít nhận được email của nó.  Đã có vợ con, và vừa sang Mẽo mần cho Yahoo….Ngạc nhiên nhất là nó bẩu, tao dedicate cái Phd Thesis của tao cho mày đó, biết hông Mít?  Hổng tin lên thư viện trường mà check…Bạn tao đứa nào cũng tưởng mày là girl friend của tao đó.  Mít chưa check, dưng tin lời thằng thẳng.  Bi giờ, tuần nầu nó cũng email Mit, í ới…hehehe Năm nầu cũng chúc Tết rùi kèm theo một câu, “Mít, I am looking for a new love…” Yeah, right. Thằng bố láo!

 18. #18 by Mit on 2011/02/01 - 00:52

  nghe chị Mít kể xong, quyết định mai đi ăn hotdog bữa trưa cái@ Hương
  Nhất định em ợ.  Cái hotdog của nó phải loại 1/4 lb một cây thịt nhìn mới thật choáng…híhíhí

 19. #19 by minhhuong on 2011/02/01 - 00:54

  “I’m looking for a new love” @ thằng Nhựt bố láo

  ——————

  Hị hị hị, nó cao bao nhiêu, mặt mũi thế nào?

  Em hồi trước cũng có 1 thời gian suốt ngày tán phét với 1 thằng Nhựt bên này. Úi giời, miệng như tép nhẩy, em cứ tưởng bọn Nhật nó kiệm lời, gặp thẳng 1 phát thì em thay đổi cái nhìn luôn, khứa khứa khứa

  Dưng mà được cái trắng trẻo hí hí hí

 20. #20 by Mit on 2011/02/01 - 01:05

  nó cao bao nhiêu, mặt mũi thế nào?@ Hương

  Nó chắc cỡ phải 5f10 -5ft11, vì Mít chỉ đứng đến tai nó thôi.  Rất athletic, chiên chơi ice hockey.  Mặt mũi trung bình, dưng trắng hơn Lừa.  Chiên môn đứng ngoài tiệm sách đọc porn, dững đứa bạn Nhật khác của Mít mách thế..hehehe

  Thời ấy, bọn Nhựt tràn sang dững trường đại học của Mẽo cũng dư Tàu bi giờ tràn sang Mẽo. They were so flushed w/ cash…

 21. #21 by Mit on 2011/02/01 - 01:12

  Mít phải có việc rùi.  Tối quay lại. Bye.

 22. #22 by Dragonfly on 2011/02/01 - 01:33

 23. #23 by cutoqua on 2011/02/01 - 01:47

  Báo cáo chi bộ đã cài xong bộ gõ tiếng việt cho linux.
  @ Tinh Tướng zì nói đúng nhẽ giờ  các em VN thế. Đại bác cũng
  test  thử thấy nhẽ đúng. Nhiều thằng thích lén lút cho phẩn cảm giác
  em thi éo thích thế. Ăn uống cứ phải đàng hoàng.
  Japan thì có đi qua. Nó hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ kính.
  Đi tàu điện hay đi bộ đông người thế mà im phăng phắc, không ai nói với ai (chắc thế nên nhiều em tự tử)
  Đặc biệt cái gì cũng nhỏ. Cho nên chị em tím trai Nhật thí sẽ thất vọng.
  Tướng bảo em Lét chứ Lốp em căng hơn tướng nhiều. Dâm thì chưa chắc thắng náo dâm hơn he he…

 24. #24 by ongcu69 on 2011/02/01 - 03:55

  Chầu chi bộ, Cụ vừa đi nhậu về địt mẹ. Nổ tiếp về Nhựt nhế:


  Bỏn rất open về porn nhưng lại rất kín đáo và tỏ ra lịch sự nơi công cộng (Hàn Xẻng tương tự, Cụ sẽ có bài tham luận riêng). Việc trai gái ôm hôn không được khuyến khích nơi công cộng và những biển hiệu nhắc nhở tính tự giác tôn trọng cộng đồng được trưng trên subway như thế này:


  Kín đáo thì đương nhiên đi kèm với yên lặng. Tại khách sạn Cụ ở thì có biển hiệu nhắc nhở này:


  Có thể có tên sẽ thắc mắc bọn vừa giàu vừa kín đáo vậy thì sài đồ hiệu thế nào?! Bỏn thích sài Bottega Veneta lịch lãm nhã nhặn đắt tiền nhưng đéo phô trương lộ liễu như Louis Vui Tươi. Ngay cả Hermes cũng mần cái shop của bỏn kín như bưng, cả tòa nhà to đùng được bao bọc bằng kính mờ đéo nhìn thấy gì bên trong, ngoại trừ thứ cái display window bé tí cùng với chữ Hermes tí hon dán ở trển:

 25. #25 by ongcu69 on 2011/02/01 - 04:44

  Có một con fố đéo jì mà đứng ở đầu nài thì thấy Fuji nằm mẹ ở đầu kia, lúc bìnhminh lên hưnghửng @ Nôn Vào Zì


  Núi Fuji chỉ có thể nhìn thấy trong dịp thời tiết lạnh nhất + khô, tức chỉ khoảng 10 ngày trong 1 năm hehe. Đến tận chân núi thì sương mù thế này:

  (Lưu ý: các ông bà leo núi phải diện đồ xanh đỏ cam nõn chuối để nếu lạc or chết thì còn dễ tìm thấy, hehe)


  Fuji cách Tokyo tầm 100km bằng Hà Nội – Hải Phòng,, địt mẹ cưỡi Shinkashen mất tầm 30 phút kể cả có dừng tại 2 ga dọc đường, vãi mẹ đái


  Cụ vẫn nhớ hình ảnh 1 nhóm Khoai Tây ba lô há hốc mồm tại ga khi 1 con Shikashen chạy vọt qua, cứ oh my god với what the fuck. Nhân tiện địt con mẹ thằng nào phản đối Lừa có tàu tông tốc đới.
 26. #26 by ongcu69 on 2011/02/01 - 05:03

  @Mít yêu: 


  Ngậm ngùi ngậm ngùi quá. Nếu tiện thì Mít kể thêm về trải nghiệm những ngày đầu mưu sinh nơi xứ người nhé. Mít nhẽ đang sống ở O.C à? Cụ thèm phở Kimmy ở đó hihi
 27. #27 by ongcu69 on 2011/02/01 - 05:05

  Thôi đi ngủ. Hẹn nổ tiếp về Nhựt và Hàn Xẻng sau nhế.


  Địt mẹ chi bộ.
 28. #28 by dorolafuzz on 2011/02/01 - 05:18

  Năngsuất laođộng của bọn Nhật cực cao, có thể nói là cao nhất thếjới luôn, hơn cả Đức Lợn của con Tình Sành mới con Đô Lô Fút.@AHKB


  Cái này cũng còn tùy nhé TT, bên Đức này TT cũng phải xem bọn nó làm ở đông hay Tây nhế. Hơn nữa bọn Đức nó cũng do 2 thứ # bọn Nhựt:
  1. Nó không thầnthánhhóa thằng Chief như thằng Nhật, nó làm thì cực kỳ chuyênnghiệp và năngsuất và cũng rất cẩnthận, thựcsự mình chưa thấy bọn nào cẩnthận hơn bọn  Đức và cái này hơn chắc chú Nhật! 
  2. Bọn Đức nhợn chúng nhânquyền cao, Civilization cũng hơn hẳn, nhẽ đương nhiên chúng không cần phải điêncuồng như bọn Nhật, còn tính ra về năngsuất và hiệuquả LÂU DÀI, thì các ông con cháu HitLe vẫn hơn chứ! 

  Vụ ngoại tình của các em Vàng Son: Sao các Bựa To Mồm không thử đưa Vện hoặc Gấu đến Swinger Club nhể, đến đó rồi để trảinghiệm về bìnhđẳng, để biết rằng Gấu nhà mình cũng có quyềnlợi như mình???
  Góp ý: Đến đó không nhấtthiết phải participe nhưng đó cũng là dịp để re-fresh lại suy-nghĩ củ sọ.

               (Just my 2 cents)
 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 07:04

  Zì đây địt mẹ các cô.

  Thamluận vài nhát rùi còn đi chơi nầu.

  @Cô Đác 30 Úc Đại Lợn

  Xiền Ông Cụ jảm já 600 lần so mới Yên Nhật từ 198x là cô quên chưa tính vụ đổi xiền 10 Ông Cụ ăn 1 năm 1985 rùi. Nó fải là 6,000 lần chứ. Mức nầy chưa fải là nhớn nhất quảđất ever zưng cũng đứng ở Top 5 hehe.

  @em Mít yêu.

  Chiên của em ziên quá đi Zì thích hehe nữa đi em.

  Ở Lừa thời đầu 198x khi já Tơn quãng 90-95 Cụ thì 1 chỉ vàng quãng 2,200-2,300 Cụ, ngiã là khoảng 25 Tơn/Chỉ.

  Mức já nầy nhỏ hơn rất nhiều so mới thếjới (mời các cô gúc hehe), zưng cũng không có nhiều Lừa mang vàng ra Tây trừ bọn tay to như concái các cô Zuẩn, Thọ..

  Tạisâu thế? Tạivì ở Lừa có nhiều thứ mang ra Tây lãi hơn nhiều so mới vàng, và Lừa cũng chỉ có đủ xiền mang zững thứ rẻrúng đó thôi:

  Vízụ nhế, một ông voi sứ hay lộcbình sứ ở Sài Gồng já quãng 20-30 Cụ (chừng 0.3 Tơn) thì mang sang Hồng Kông hoặc Sing bán được 2 Tơn. Lãi chừng 6-7 nhát.

  Hoặc một con máyảnh Canon cũ já Sài Gồng quãng 1,000 Cụ (chừng hơn 10 Tơn) mang sang Châu Âu bán ngay được 50-70 Tơn, lãi cũng tầm 5-7 nhát.

 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 07:10

  Thời 198x đi buôn hàng to/from Xứ Lừa thì chỉ cần to gan thôi, chứ đéo cần tínhtoán sángtạo đéo jì cả. Mua cái đéo jì cũng lãi ít nhất gấp 2. Còn có zững thứ buôn lãi gấp 100 Zì kể sau. Thằng ngu nhất cũng có thể jầusụ nếu to gan và gặp thời hehe.

  Thế nên Lừa mới có câu “Có chí mần quan có gan mần jầu”. Câu nầy đéo fải là thànhngữ zânjan xaxưa đâu nhế các cô, mà mới có từ 196x thôi đó.

 31. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 07:16

  Thế nên thời 198x về trước, Lừa chỉ cần xuấtngoại là lo được cuộcsống cho cả jađình thậmchí cả zòng họ hoặc cả một cộngđồng (làng/xã/huyện).

  Lừa xuấtngoại bằng any cách đều OK. Sang Fi Châu zậy học, sang Nga mần culy.., zưng ngon nhất là đi mần thủythủ viễnzương chạy chuyên tuyến Lừa-Nhật hoặc Lừa-Sing hoặc Lừa-Hồng, vì thờijan quay vòng vốn cực nhanh, chỉ trong vòng 1 tháng đã có kếtquả liền.

  Chỉ cần chạyvạy để xuống tầu mần thủythủ, chứ đéo cần vốn. Địt mẹ xuống được tầu rùi thì trong túi chỉ cần có 10 Tơn là sau một năm cưới được luôn hoahậu.

 32. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 07:22

  Tầu viễnzương Lừa thời thởi thảmhại đến cùng cực. Như 2 con tầu Hậu Jang mà Zì kể lúc trước được coi là xịn nhất Lừa thì cũng tầm 30 tuổi, còn các tầu chạy chuyên tuyến Lừa-Sing hay Lừa-Hồng tuyền là tầu cỡ 1-2,000 tấn cũ đến mức đéo thể cũ hơn.

  Một con tầu 1,000 tấn như thế mà có tới 40 thuyềnviên. Địt mẹ mức này cao vôtiềnkhoánghậu. Biênchế một tầu tươngtự ở Khoaitây là 5 người.

  Vì tầu thì bé mà thủythủ thì đông, nên mỗi sĩquan chỉ được một cabin rộng chừng 4m2. Còn thủythủ lìutìu (ngiã là zân chạy boong hoặc thợ máy) thì 2 thậmchí 3 chú được một cabin. Thường thì lúc nầu cũng có 1 chú đi trực nên chú nầy ngủ thì chú kia vui lòng chết mẹ đâu thì chết hehe.

 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 07:28

  Vầu 1 cabin của thuyềnviên Lừa 198x thì chết cười.

  Địt mẹ bia lon Heineken và xàbông Camay xếp từ sàn tới nóc. Các sĩquan ngủ trên đống hàng đó luôn chứ có buồi ra jường mà ngủ.

  Còn hàng bãi (chủyếu đồ điệntử, xeđạp, xemáy.. second-handed) thì fải tậnzụng hànhlang tầu, các khoang máy, và cả trên boong (zành cho hàng khó rỉ như xemáy xeđạp..) để làm chỗ chứa.

 34. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 07:34

  Mần thuyềnviên khổ như thế zưng được mần thuyềnviên là một mơước tộtbậc của Lừa 198x.

  Thuyềnviên luôn được gái nhìn mới ánh mắt ngưỡngmộ vôđối, y như Vàng Son nhìn Zì bijờ hehe.

  Bạn Zì, một chuyênviên hànghải hạng iu tốtngiệp Nga về, mà chỉ khi cưới được con gái một bíthơ trungương, thì mới xin được 1 chân “Fó Tư” zưới tầu 1,000 tấn của Hànội Ship hehe.

  Và các đồngchí thuyềnviên khác thì cũng concháu của các lãnhtụ cả, chứ zân thường thì có buồi ý mà mơ sang Tây như đi chợ thế.

 35. #35 by trung_uong_lua on 2011/02/01 - 07:35

  Do vài ngày tới anh phải đi trúđông, hông vầu quán hónghớt được, tranhthủ ít phút dảnhdỗi phím chúctết chibộ ̣đểubựa. Đm chúc chibộ nămmới đẹo vuivẻ, đẹo maymắn, đéo đôngxiền. Vậy có bựa chưa ta?

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 07:43

   Bựa cái buồi ý hehe. Chúc ăn tết ở trong hanghốc ấmcúng vuivẻ nha cô.

 36. #37 by trung_uong_lua on 2011/02/01 - 07:39

  Thay mặt Đảng, Chính phủ, và Lừa tộc chúc bà zikenteo giỏi chống chèo và đừng đốt quán nhé. Đm zì theo thônglệ lấy hên trước chuyến đi hehehe

  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 07:43

   Quán mà vắng thì đốt mẹ đi chứ chúc chúc cái ./ jì.

 37. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 07:41

  Thôi Zì đi chơi đây. Địt mẹ các cô.

  @à quên, cô Đô Lô Fút

  Zì mà nói “Đức Lợn của Sành mới Fút” ngĩa là mặcđịnh nói về Tây Đức nhế. Còn khi Zì nói “Đức của Nhất Zâm” thì hehe đó là Đông Đức nhớ chưa.

  @cô Cụ Chín

  Cô ngĩ thế buồi nầu mà bẩu Nhật nó kínđáo? Zì đéo thấy thế hehe. Còn cái cửahàng Hermes mà nó deco tối bưng như thế thì là zo fongcách của thằng sếp nhớn tại đó thôi, chứ đéo đâu mà là bảnchất kínđáo đéo jì hử cô.

 38. #40 by Lagavulin on 2011/02/01 - 08:03

  Hồi hổi Lìn có ngồi nói chuyện với 1 cô Nhật. Nhớ cô Nhật bảo cái AODAI của phò VN rất cực séch xi, vì mặc cái ý thì chị em cứ lòi mẹ cái quần xì ra ngoài. Cô ý cũng nói, chuyện trai hoặc gái thấy quần xì của phe bên kia là 1 chuyện rất nghiêm trọng tương đương với Lừa lộ hàng nóng. Thời gian đó, Lìn đang nghiên cứu về Maria Ozawa  nên thật đéo hiểu nổi bỏn nói thật.

 39. #41 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 09:14

  Vụ ngoại tình của các em Vàng Son: Sao các Bựa To Mồm không thử đưa Vện hoặc Gấu đến Swinger Club nhể, đến đó rồi để trảinghiệm về bìnhđẳng, để biết rằng Gấu nhà mình cũng có quyềnlợi như mình???

  Góp ý: Đến đó không nhấtthiết phải participe nhưng đó cũng là dịp để re-fresh lại suy-nghĩ củ sọ.( @ DolaFut)

   

  Ở Lừa, vụ Swing nì toàn tự phát, trong nhóm các cặp thân thiết với nhau, khép kín hoàn toàn, offline chán chê mê tơi rùi mới tụ tập địa điểm Hotel, Resort nào đó. Nếu có dịp dẫn Vện qua Pattaya, Thailan, mấy Cô thử đễn chỗ này

   http://www.rama-kien.com/

  để tận hưởng free lifestye, thích Swing thì mần, không thì xem thiên hạ cũng được. Cấm Tên Thiếu vào đây một mình và Tên Dái Ghẻ giả vờ thuê người đóng thế vào đây xem show nhế. Phải là Couple, nhớ chưa.

 40. #42 by Già Không Đều on 2011/02/01 - 09:40

  Ngày xưa, thời Thủy Thủ tàu Viễn Dương đang là các hotboy thực sự, có một cô vợ thằng hàng xóm đang ngoan hiền, chẳng son phấn quần là áo lược gì, bỗng dưng trở nên giàu có, người ngợm cứ thơm phức, con cái đồ đạc xài toàn hàng xịn như xe đạp Nhật đi học,xa phông Camay, Palmolie, Tivi màu điều khiển từ xa… Nhà càng giàu nhưng chỉ mỗi thằng chồng mần thợ sửa điện tử cứ buồn buồn trầm cảm đéo nói gì. Đến một ngày vợ chồng có chiện to tiếng, chửi nhau thẳng tức quá mới tuyên bố là Mày thực ra là con đĩ phục vụ thủy thủ tàu viễn dương chứ làm con buôn hàng Nhật secondhand đéo gì, tao chẳng lạ gì cảnh mày bắt ghe từ bờ ra tàu như con thoi í, ngủ với thằng thủy thủ nọ, trưởng tàu kia bla bla… Cả xóm hông ai tin con vợ đổ đốn thế. Cứ trách thằng chồng bạc tình.

  Địt mẹ sau đó ly dị, kết cục thẳng cưới vợ mới, nhà quê ngoan hiền. 3 đứa con tan đàn xẻ nghé rùi cũng chẳng nên hồn. Còn em Phò thủy thủ mần việc tiếp được thời gian thì cũng hết thời, đến tầm U40 thì thấy ra đứng đường đốt thuốc là phì phèo dặt dẹo mà nghe đồn còn dính quả sầu riêng từ mấy chú thủy thủ nữa.

  Ngày đó mần Phò thủy thủ thì bảnh như giờ mần Phò Chính ủy í. Tiền boa sộp mà phong cách  galant man rất chất ngoại nữa thì sao gái không chết chứ.

 41. #43 by ongcu69 on 2011/02/01 - 10:07

  Mít có thằng bạn Nhựt bửn thân lắm. (Dưng No Sex nhá …) 

  ————————–

  Cứ mỗi lần giới thiệu bạn thân là Mít phải chú thích No Sex à? 
 42. #44 by Mit on 2011/02/01 - 11:02

  Cứ mỗi lần giới thiệu bạn thân là Mít phải chú thích No Sex à? @ Cụ69
  À tại vì Mít muốn nhấn mạnh là thằng thẳng với Mít  hoàn toàn là  platonic friendship đó mờ…  Để khỏi tên nầu phải thắc mắc chứ sâu chứ sâu…híhíhí  Trong đây hơi nhiều quái nhưn.

 43. #45 by nguoicali on 2011/02/01 - 11:08

  Xê ra xê ra cho tui wa

  Bựa diên né wa cho lão bưng hũ mật ong vầu tết Dì nhá

  Bà mịa nó, chưởi tứ tung, cúi cùng nhận da, lão cũng nhiễm mẹ nó bựa rùi.

  Dì quýnh dá cấy mả mẹ gì về lão, kệ chóa Dì

  Hướng dẫn: thoa đều mật lên da vện, chỗ nầu nhạy cởm í. Trước dưỡng da, sau ta bú. 1 cung đui ba việc

  Lưu ý: tác dụng fụ kinh lắm

 44. #46 by ongcu69 on 2011/02/01 - 11:12

  À tại vì Mít muốn nhấn mạnh là thằng thẳng với Mít  hoàn toàn là  platonic friendship đó mờ

  ——————

  Nếu các friendship khác của Mít mà không chú thích gì thì có nghĩa là có sex à? Tiễng Mẽo gọi là Friend with benefit 
 45. #47 by Do L on 2011/02/01 - 11:21

  Con bà đời thủy thủ.
  Em đéo chải nghiệm, nhưng chơi với mấy ông bạn thủy thủ.
  Lênh đênh vài tháng có khi cả năm, cực khổ vất vả như chó. Mua mua bán bán ky cóp có tiền cho vợ cho con, rồi lại lênh đênh. Địt mịa Vện nó cũng là người, lại nhiều tiền, thế rồi cái gì tới cũng tới. Tiền anh nó xài, vện anh nó tỉn, con anh nó đuổi mẹ ra đường.
  Ông em bị chìm cái tàu bên Sin năm 200X, báo Sin nó chụp cái ảnh mặt thất thần nhìn xuống biển. Nó bảo lúc í em mới thấm cái câu “tiền đổ sông đổ biển” mất sạch vì chuyến chót về lấy vợ.

 46. #48 by Do L on 2011/02/01 - 11:28

  Cựu thủy thủ hay gì gì chủ New í. Tý làm anh dể em hồi hổi.
  Con chị mình thì đéo khoái bẩu nó dân thủy thủ nhiều tiền nhưng đa phần vô học.
  Nhà em đéo ai đi tàu thế mài lĩnh hàng tàu dưới Phòng quen nhiều phết. Hải quan từ thời ông Thụ, hét phát là lĩnh xe cub, xe pơ giô với mấy cái công vòng bi, bàn là v.v.v. nhanh như điện.

 47. #49 by Mit on 2011/02/01 - 11:38

  Cô ý cũng nói, chuyện trai hoặc gái thấy quần xì của phe bên kia là 1 chuyện rất nghiêm trọng tương đương với Lừa lộ hàng nóng.@Lagavulin

  Hông nghiêm trọng dưng được cho là fashion faux-pas đối với main stream Anh và Mẽo.  Mít nghĩ bọn Nhật cũng dư vậy.

 48. #50 by Mit on 2011/02/01 - 11:48

  Hông nghiêm trọng dưng được cho là fashion faux-pas đối với main stream Anh và Mẽo. @ Mít

  Ý Mít muốn nói showing đồ lót dưới quần áo. 

 49. #51 by Mit on 2011/02/01 - 11:56

  Mít nhẽ đang sống ở O.C à? Cụ thèm phở Kimmy ở đó hihi@ Cụ69

  Thì chẳng ở OC thì ở đâu?

  Chết thật, tên nầu lại dẫn cụ đi ăn ở một chỗ no-name dư vậy ở OC?  Bọn phản động có dững quán ăn riêng của bỏn, mà kỳ cựu phải kể đến Phở Nguyễn Huệ.  Một quán ăn tí hin chiên trị phở bò/gà và bún riêu với dững món ăn cơm gu Bắc Kỳ.  Cơ mà cụ  mà thấy cờ phản động treo ngang với cờ Mẽo giữa parking lot có dám vầu ăn hông?  Sư bố bọn phản động!  Cụ thấy phở ở sào huyệt của bọn phản động ra sâu?  Nhiều tên bẩu giờ nó đã ngon hơn phở Lừa rùi đó!

 50. #52 by Al Huang Lừa Tướng on 2011/02/01 - 12:00

  Kể chiện phò phạch Nhật tiếp coi nầu Zì thối, hehe