Japan slut (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Phò Nhật

Hè 198 Mấy, sau khi dỡ 4,000 tấn chuối xanh từ Sài Gồng qua Hồng Kông, tầu Trung Tướng bốc 10,000 tấn gang ống từ Hồng Kông qua Cu Na Cu Ta, Nhật Bản (*).

Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Đó là lần đầu Trung Tướng tới Xứ Mặt Giời.

Cu Na Cu Ta là thươngcảng mini trên sông Cu Na, miệt trung Nhật, cách Đại Thái Bình Dương quãng ba giờ hảihành.

Cu Na là mẩu sông tựnhiên bé cũn ngắn choằn đặcthù đất đảo. Dài trăm cây, rộng trăm mét, chỗ hẹp nhất chỉ 70 mét, gấp đôi bề ngang tầu Trung Tướng, mà dọc dòng có tới bốn cảng biển đủ mớn đón tầu vạn tấn, nước Cu Na xanh ngằnngặt ngằnngặt, hai bờ cổthụ umtùm umtùm, đẹp mêmải.


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Cảng Cu Na Cu Ta, trái lại, xấu mịtmù. Mươi ngàn hèndân bảnđịa, vài ngàn nóc nhà mỏngmanh, mấy siêuthị thấp tầng, dăm côngxưởng:


Artist Unknown. Source Trekearth.com


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ngoài giờ vào-tầm buổi sáng sớm và tan-tầm buổi chiều muộn, lúc đám culy loongtoong cỡi những con scooter lùn tịt thongdong đến và về Sở, thành Cu Na Cu Ta lặng vắng như chùa hoang. Phố không bóng xe. Vườn không tiếng trẻ. Không một lão già hưu lẩnthẩn chăn chim. Không một gã giai non phấtphơ tìm việc. Buồn mịtmù:

*Bonus #1. Phố cũ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #2. Phố mới:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #3. Quán ăn:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #4. Nhà hẻm:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #5. Nhà cổ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Buổi trưa, chén đớp xong, bọn Trung Tướng xin Chínhủy chia các tổ tamtam, xuống tầu vầu downtown duhý (**):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Hình minhhọa thôi hehe, chứ downtown Cu Na Cu Ta 198x không đôngvui đến vậy. Quánxá bầy hànghóa balăngnhăng ngồnngộn nhưng hầunhư vôchủ, thật khó để dukhách Thiênđàng cưỡng những cơn tắtmắt hồnnhiên (***):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ba ngày liền chánngán chánngán. Mua một suất mì 1,000 Yên cũng vậtvã kiếm thằng Cashier hết nửa tiếng đồnghồ (****). Đồ buôn về Sô Liên gồm 3 tấm thảm giả Kashmir 2×3 giá 9,000 Yên/Tấm Trung Tướng đã tậu xong ngay hôm đầu (*****). Chả còn đéo gì sắm nữa. Japan chánngán chánngán.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2009)

(*) Thời 198x Trung Tướng mần nghề chuyênviên hànghải caocấp, thốnglãnh các tầu viễndương Xuyên Á thuộc biênchế Côngty Vậntải Biển Đen, Odessa Sô Liên.

(**) Thời Thiênđàng, dù ở Sô Liên hay Tầu hay Lừa, dù là cánbộ ngoạigiao hay sinhviên hay thủythủ, các côngdân ngoanhiền XHCN khi xuấtbiên sang các nước TBCN thùđịch buộc phải hoạtđộng theo nhóm 3-5 người, gọi là Tổ Tamtam. Thànhphần tổ tamtam do Chínhủy quyếtđịnh bằng phươngpháp chọnlọc ngẫunhiên, và biếnđổi khônlường, nhưng luôn gồm ít nhất một sĩquan chỉhuy nắm giữ hộchiếu mọi thànhviên trong nhóm.

Nguyêntắc Tamtam được Sưphụ Beria xâydựng theo môhình tìnhbáo chiếnlược, từ những năm 193x hoặc trước nữa, triệtđể đảmbảo côngdân Thiênđàng không thể đàongũ, buônlậu, hay phòphạch gáimú làm bẽ mặt Tổquốc Vinhquang.

Mỗi tầu viễndương Thiênđàng buộc có một Chínhủy ăn lương Chief Officer. Đây là chứcdanh sĩquan chuyêntrách giống như Tuyênúy trong quânđội Tưbản Đếquốc. Chínhủy tầu vạn tấn của Trung Tướng đươngnhiên phải là đảngviên gộc, do Thànhủy Odessa bổnhiệm.

(***) Côngdân Thiênđàng 194x-198x khi xuấtbiên sang Tưbản rất thường mắc tội Thó Cáy, aka Ăn Cắp Vặt hehe, vì bọn Tưbản chủtâm phôtrương hànghọ cách lộliễu và hớhênh, khiến người rất ngoanhiền cũng đôikhi tắtmắt.

(****) Tỷgiá hốiđoái Nhật thờiđiểm xẩy chiện quãng 250 Yên ăn một Tơn. Suất mì bò 1,000 Yên tươngđương 4 Tơn, đắt hehe vãi búa. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Lừa cùng thờiđiểm quãng 70 Cụ, và 95 Cụ ăn một Tơn.

(*****) Tiêuchuẩn mua thảm Tưbản của thuyềnviên Sô Liên Thiênđàng là 3 tấm/năm. Ai chơi quá 3 tấm sẽ bị Hảiquan tịchthu, và có thể bị bỏ tù nếu táiphạm. Thảm Kashmir Japan 2×3 như Trung Tướng buôn có giá bán tại Odessa 198x quãng 800 Rúp Ông Nin, tươngđương 200 Tơn, lãi gần 6 nhát. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Sô Liên năm nẳm quãng 400 Nin, tươngđương 100 Tơn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thươngcảng: (Thương cảng).
– Mini: (Mi-ni).
– Hảihành: (Hải hành).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Đặcthù: (Đặc thù).
– Ngằnngặt: (Ngằn ngặt).
– Cổthụ: (Cổ thụ).
– Umtùm: (Um tùm).
– Mêmải: (Mê mải).
– Mịtmù: (Mịt mù).
– Hèndân: (Hèn dân).
– Bảnđịa: (Bản địa).
– Mỏngmanh: (Mỏng manh).
– Siêuthị: (Siêu thị).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Culy: (Cu-ly).
– Loongtoong: (Loong-toong).
– Thongdong: (Thong dong).
– Lẩnthẩn: (Lẩn thẩn).
– Phấtphơ: (Phất phơ).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Tamtam: (Tam tam).
– Duhý: (Du hý).
– Đôngvui: (Đông vui).
– Quánxá: (Quán xá).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Balăngnhăng: (Ba lăng nhăng).
– Ngồnngộn: (Ngồn ngộn).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Vôchủ: (Vô chủ).
– Dukhách: (Du khách).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Tắtmắt: (Tắt mắt).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Chánngán: (Chán ngán).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chuyênviên: (Chuyên viên).
– Hànghải: (Hàng hải).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Thốnglãnh: (Thống lãnh).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Biênchế: (Biên chế).
– Côngty: (Công ty).
– Vậntải: (Vận tải).
– Cánbộ: (Cán bộ).
– Ngoạigiao: (Ngoại giao).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Thủythủ: (Thủy thủ).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Xuấtbiên: (Xuất biên).
– Thùđịch: (Thù địch).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thànhphần: (Thành phần).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Chọnlọc: (Chọn lọc).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Biếnđổi: (Biến đổi).
– Khônlường: (Khôn lường).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chỉhuy: (Chỉ huy).
– Hộchiếu: (Hộ chiếu).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Sưphụ: (Sư phụ).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Môhình: (Mô hình).
– Tìnhbáo: (Tình báo).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Triệtđể: (Triệt để).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Côngdân: (Công dân).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Đàongũ: (Đào ngũ).
– Buônlậu: (Buôn lậu).
– Phòphạch: (Phò phạch).
– Gáimú: (Gái mú).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Chứcdanh: (Chức danh).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chuyêntrách: (Chuyên trách).
– Tuyênúy: (Tuyên úy).
– Quânđội: (Quân đội).
– Tưbản: (Tư bản).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Thànhủy: (Thành ủy).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Chủtâm: (Chủ tâm).
– Phôtrương: (Phô trương).
– Hànghọ: (Hàng họ).
– Lộliễu: (Lộ liễu).
– Hớhênh: (Hớ hênh).
– Đôikhi: (Đôi khi).
– Tỷgiá: (Tỷ giá).
– Hốiđoái: (Hối đoái).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Sosánh: (So sánh).
– Giáosư: (Giáo sư).
– Đạihọc: (Đại học).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thuyềnviên: (Thuyền viên).
– Hảiquan: (Hải quan).
– Tịchthu: (Tịch thu).
– Táiphạm: (Tái phạm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vào-tầm.
Tan-tầm.

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/01/31 - 13:13

  Chíp Tương Ớt là gì? Nhẽ là Chief Cook à? Chiên lo việc nấu ăn cho master & crews?

  ———
  Cu Lộn Ngầm đoán sai mẹ,cứ để con Zì Mọi Zợ nói đi hỏi bạn nó đã rồi anh trả nhời. Đúng là Bunker và Dry Cargo khác nhau nhưng dân thường gọi chung chung là tàu hàng rời,anh đang bẫy để xem cỏn hiểu được đến đâu mà sóng to thế. Hệ Hệ
 2. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 13:16

  Chết cười Lài Mồm Thối hồnnhiên như ông tiên. Đéo jì lại đi chấtvấn Zì về thuậtngữ hànghải mới tàichính mới golf mới pop bâujờ? Thế khác đéo jì chấtvất cô Lìu Tìu về TCP/IP hử?

  Mà “thuyềntrưởng” tiếng Mẽo gọi là Master nhế, chứ đéo chơi kiểu Capt nhà quê của cô đâu nge chưa.

 3. #4 by Già Không Đều on 2011/01/31 - 13:17

  Dân Nhật gốc Tàu Tinh Hoa đấy. Sống ở một nước nhiều thiên tai, tài nguyên không có gì, nên từ tấm bé, thay vì được dạy đất nước ta rừng vàng biển bạc tha hồ mà làm biếng ăn chơi thoải mái đéo hết của đâu thì tụi Nhật giáo dục con trẻ ngược lại, phải lao động, lao động và lao động, đặc biệt lao động trí óc, theo hướng khoa học kỹ thuật hiện đại. Người Nhật ăn sáng nhanh gọn trên xe bus, làm quần quật 14h một ngày là bình thường, ngủ ít, và dùng cái gì cũng tiết kiệm, tỉ như xe Honda lúc nào cũng ít hao xăng nhất, đồ điện cũng thế, đi bộ lúc nào cũng nhanh, cắm cúi đi đến chỗ cần đến, đéo lơ mơ thẫn thờ như Lừa ngày rộng tháng dài.

  Và hơn hết, Anh thấy tụi Nhật tính kỷ luật khi làm việc rất cao, tuân thủ nội quy an toàn lao động các kiểu từ cấp thợ đến cấp thầy. Khi gặp khó khăn, tinh thần rất lạc quan, kiên nhẫn xử lý vấn đề cho xong, thấu đáo mới thôi, đéo nề hà bất cứ thứ gì.

 4. #6 by Dragonfly on 2011/01/31 - 13:19

  Vậy con Zì Mọi Zợ trả lời câu hỏi bên dưới của anh đi. Đừng đánh dắm cãi xóa. Hệ Hệ

 5. #8 by Dragonfly on 2011/01/31 - 13:27

  Fương là thằng nầu? Nó hông biết Zì thì thôi Zì việc đéo jì fải biết nó?

  ——–
  Địt mẹ ,loại nhãi nhép như Zì biết thế đéo. Cỏn buôn hàng trắng sang Nhựt ít lắm,có nguyên 1 tàu thôi. Gúc đi biết ngay à,Zì thợ gúc mà.Hệ Hệ
 6. #9 by Già Không Đều on 2011/01/31 - 13:35

  Anh kể chiện một Cô Việt Kiều Nhật, rất đẹp trai và khả ái, nói chiện nghe mê thôi rồi được xem là thương gia năng động tiên phong về Lừa mần ăn sau khi mở cửa. Công việc đầu tiên Cô ấy về là mở trường học tư, chứ chưa mở công ty nhà xưởng vội. Cũng màu mè làm chiện xã hội như cấp học bổng, giảm học phí bla bla nọ kia để tạo tiếng tăm, nhưng thực sự là mở trường dạy “Doanh Thương” rùi sử dụng những người tốt nghiệp xuất sắc các khóa đào tạo ấy, kéo về Công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử và giới thiệu cho bạn bè đối tác Nhật qua Sài gòn mần ăn, còn loại tốt nghiệp thường thường kệ mẹ các bằng đi xin đâu thì xin.

   

  Một lần ngồi xem Cô ấy tuyển dụng người, ứng viên cơ bản ok, CV ngon, nhưng sau đó em trợ lý phím cho Cổ một chi tiết là Ứng viên để móng tay quá dài và bẩn, đéo chịu cắt, thế là out, Arigato rùi tiễn về.

 7. #10 by dark30 on 2011/01/31 - 13:36

  Địt mẹ giờ một Tơn ăn 82 Yên và 21,000 Cụ@ongcu69
  Hehe đọc xong vãi cả đái với “Ông Cụ”! Trong 2 thập kỷ, Ông Cụ của chúng ta xuống giá khoảng 200 lần so mới Ông Tơn thui, còn Yên Nhật bẩn lên giá khoảng 3 lần. Ui, tính ra giá Ông Cụ down so mới Yên chỉ có 600 lần thui sâu??? Hoang mang quá

 8. #11 by Mit on 2011/01/31 - 13:40

  Đéo có suyngĩ jì về Lừa 198x à? Đéo có trảingiệm jì về thânfận Lừa ở ngoạiquốc zững năm đó à?@ Zì
  À, cái này Zì phải nói rõ nha.  Mít đéo đi ăn cắp vặt bâu giờ thời 8x nha.  Cơ mà thời đó Mít mới FOB từ nước Lừa vĩ đại ra ngoại quốc thì cultural shock thiệt.  Hành trình của Mít từ TSN, bay sang Thailand, được đưa thẳng đến một trại tù.  Trại tù nhé chi bộ, đéo phải trại thường.  Cái building được ngăn thành hai, bọn Mít nằm sàn gạch ngoài hành lang.  Mỗi gia đình một hai chiếu.  Đằng sau hàng rào là tù bản xứ.  Ngày ăn hai lần, theo tiếng kẻng với phần ăn gồm nước canh lõng bõng + tí rau + tí cơm trắng + tí thịt.  Chừng chục ngày dư thế, bỏn chở cả lũ ra phi trường bay sang HK.  Mít không bao giờ quên cảnh các bà già, chắc trong đời chưa từng đi escalator bâu giờ, thập thà thậm thụt ở đầu thang không dám leo lên.  Các bà xô đẩy nhau suýt té bổ chửng vầu khách ở dưới.  Rùi đến màn toilet tự động.  Cả lũ í ới hỏi nhau, cái cần giật nước ở đâu ở đâu…hehehe  Từ HK sang Tokyo, đây mới thật sự là shock vì  phi trường sao nó sạch sẽ đến thế, văn minh đến thế, sao dân nó đẹp đẽ lịch sự thế?  Tổ sư nó, mới có vài năm ở Thiên Đàng mà sao mình lại có thể quê mùa so với bỏn đến thế này sao?!  Ôi, ngồi bẹp trong góc phi trường nhìn khách quốc tế qua lại thấy mình mán mọi vô cùng. 

 9. #12 by Mit on 2011/01/31 - 13:59

  já một biệtthự quận 3 Sài Gồng năm nẳm chỉ zưới 1,000 Tơn.@ Zì
  Giá một biệt thự 2 tầng + toàn bộ furniture Q. 3 bán 12 lạng vàng quãng 80-81.  Còn nhà đã lên sườn, cũng loại biệt thự ở Q. 3 được bán với giá 3 lạng vàng quãng 76-77.    Mít quên thời thởi một lạng vàng ăn bâu Ông Tơn rùi.  Dưng một suất xuất ngoại bằng thuyền thì 3-4 lạng vàng.

 10. #13 by Dragonfly on 2011/01/31 - 14:05

  Địtmẹ con Zì Ma Zi Mọi Zợ nhầm mẹ nó 1 số ” 0″ còn cãi cố anh à? Chứng minh là Zì đúng đi. Zạng như Zì đi được chuyến tàu đó là 198X (X> 5) . Đừng cãi cù nhầy.Hệ Hệ

 11. #14 by LonelyRose on 2011/01/31 - 14:07

  Hehe ui giời mẹ mìn kinh. @Thiếu anh

   

  Hehe may là anh cũng tỉnh táo đới. Ở đơi hông những hông nên tin “bố con thằng nầu” mà cả “mẹ con con nầu” nữa anh nhở? Hehe…

 12. #15 by LonelyRose on 2011/01/31 - 14:14

  Em cho địachỉ đi hehe để Tết nầy có bó hồng vàng ngẫunhiên nằm trước cửa. @Zì  

   

  Địa chỉ em đây

  http://vn.360plus.yahoo.com/lonelyrose_vn

   

  Nói vậy thui chớ chàng cowboy em chờ chết trong Bridges of Madison County rùi. Em cho địa chỉ để giao thừa anh nầu rảnh qua nhà em xông nhà em mời chai Ken, các anh nhế…

 13. #16 by ongcu69 on 2011/01/31 - 14:17

  @Mít kể chuyện bùi ngùi quá. Tiếp đi tiếp đi.


  Minh họa giúp Mít ảnh escalator ở sân bay Haneda, Tokyo nhế. 


  Bần nông quen leo thang bộ tự dưng thấy hệ thống escalator này đúng vãi mẹ đái hehe
 14. #17 by LonelyRose on 2011/01/31 - 14:21

  Anh thấy tụi Nhật tính kỷ luật khi làm việc rất cao, tuân thủ nội quy an toàn lao động… tinh thần rất lạc quan, kiên nhẫn xử lý vấn đề cho xong, thấu đáo mới thôi, đéo nề hà bất cứ thứ gì. @Anh Già ISO

  Ờ, những lúc làm chung mới tụi nó (cũng như bọn khoai tây), thấy Lừa chẳng có tố chất gì để mờ hy vọng vươn lên cùng tụi nó, em hoang mang quá đỗi… Lừa vửa yếu, vửa lười, vửa thiếu kiến thức,… Hồi SV mờ em biết xứ Lừa sẽ tiến đến hiện trạng như bây giờ có khi em lại giao lưu tiếp mới thằng Nhựt Bửn í nhở. Dưng nghe anh kể zai Nhựt nó bạo lực thế thì cũng hãi

 15. #18 by LonelyRose on 2011/01/31 - 14:34

  Em có đọc thấy thông tin là sau chiến tranh, Nhựt nghèo lắm dưng vưỡn cố gắng cung cấp sữa cho trẻ em, và bổ sung lysine vào gạo. Tác dụng của Lysine là tăng cường hấp thu dinh dưỡng và tăng chiều cao. Với lại các bà ma Nhựt dạy dỗ con tốt lắm, được nhà nước quan tâm đến giáo dục nữa, thì chỉ cần 10 năm là thấy khác liền chứ cũng chẳng cần đến vài chục năm.

 16. #19 by ongcu69 on 2011/01/31 - 15:27

  zai Nhựt nó bạo lực thế thì cũng hãi @ Râu


  Bạo lực gì em? Tên Già Không Chim quen xem japanese porn rồi tư vấn bậy em hử? Nếu em Râu biết số các vụ hiếp dâm của Lừa cao gấp nhiều lần Nhựt thì zai nào bạo lực đây?

  Anh đồ rằng tên Nhựt mời em lên phòng vô tư bởi tển quen (1) văn hóa tự do về sex cộng với (2) giải mã sai tín hiệu từ em. 

  Anh nói rõ thêm về (1): 

  – Người Nhựt kín đáo nổi tiếng và cấm mại dâm nhưng lại rất open với khiêu dâm. Japanese Porn là ngành kiếm bộn tiền và thực sự nổi tiếng trên toàn thế giới. Tại Nhựt thì porn star được hâm mộ như siêu sao điện ảnh thực thụ, em cứ gúc Sora Aoi làm ví dụ. 

  – Sách báo, đĩa DVD khiêu dâm được bày bán công khai tại chỗ nhiều người qua lại như ga subway hay chiếm 1 quầy trong các cửa hàng tạp hóa 7-Eleven. Cũng không ngạc nhiên khi thấy 1 thanh niên Nhựt thản nhiên mở truyện tranh sex ra đọc ngay trên tàu điện ngầm.

  – Style riêng của Jap porn là hay dùng toy, truyện tranh, hoạt hình. Có lẽ vì style này nên tên Già Không Chim nghĩ zai Nhựt nào cũng vậy phỏng?
 17. #20 by ongcu69 on 2011/01/31 - 15:38

  Còn đây là shop chuyên bán toy, các dụng cụ và đồ costume dành cho sex ngay tại khu trung tâm Shibuya. Lúc qua đó là 1h sáng đóng mẹ cửa nên không vào xem kỹ được hị hị

 18. #21 by Già Không Đều on 2011/01/31 - 15:42

  Đù Má Ongcu69 bóc mẽ Anh thê thảm thế đấy ah, dám làm Anh mất mặt với em Hồng Đơn Côi quá đi he he. Cô liệu hồn đấy nhớ!

 19. #22 by Già Không Đều on 2011/01/31 - 15:55

  Địt mẹ Cô lưu ý Anh tâm tình với em Đơn là Zai Nhật bạo lực nghệ thuật, còn Zai Lừa hiếp dâm là bạo lực vi phạm pháp luật. Gái Lừa thích lê tê phê rô mân nhẹ nhàng như đẩy xe hàng của tụi Zai Phờ răng xoa rờ mông em hơn, chứ nghệ thuật hành xác vện khi mần tình thía thì Gái Lừa chối là phải. Anh nói đa số. Địt mẹ Cô làm như Anh nghiện Tokyohot hổng bằng he he.

   

  Thế Cô lăn lộn xứ Mặt Trời Mọc rùi thì giải thích Anh sao nó open vụ khiêu dâm mà không bán dâm ầm ầm hử? Khoản cách của 2 việc này có cái gang tay chứ mấy nhở?

  Cô đã trả thù dân tộc cú nào với phò Nhật chưa, công khai or lén lút? Giá cả? Service ra sao? Thành thật với tình yêu xem nào?

 20. #23 by LonelyRose on 2011/01/31 - 15:59

  @ Anh 69

  Híhí… Nhựt nó triềnbá porn từ nhi đồng trở đi nhở? Xem Đôrêmon thấy Nôbita lúc nầu cũng rình gió tốc váy Xuka.

   

  Còn zai ở đâu bạolực hơn chắc em nghĩ cũng như nhau quá. Tỷ lệ hiếp dâm chẳng chứng minh được. Ở Lừa tỷ lệ hiếp dâm cao là do: thiếu hiểu biết (cả nạn nhân lẫn tội phạm) / luật pháp không đủ răn đe / thiếu … sex toys (anh Năm đâu rùi? Híhíhí…)

 21. #24 by Già Không Đều on 2011/01/31 - 16:08

  Cô chưa vào sexshop nào của tụi Nhật mà chi xem qua khi nó đóng cửa thôi hử? Có nghía thấy nó bán còng tay còng chân bằng da, dây trói dây buộc mền không? Có bán mấy cái Vibrating Egg kg?…

  Địt mẹ shop nó mở công khai bán cho porn star mua về hành nghề mần phim thôi ah, chứ nam thanh nữ tú mò vào mua rùi về nhà tự bày trò hông có ah?

  Dĩ nhiên phim xxx là công nghệ giải trí dành cho người lớn của Nhật là đỉnh rùi, nhưng thực tế phong cách mần tình trong chiện phòng the cũng được đưa vào phim ảnh ấy, như là một phần văn hóa sex của tụi Đông Á này chứ. Vì thế Anh đảm bảo Zai Nhật mần tình rất chán, đéo có vị với đa số Gái Lừa, dĩ nhiên với Gái Nhật thì cùng tông văn hóa xxx thì ok thui, em nó chịu hành hạ trong sung sướng kiểu bạo lực nghệ thuật thế thì càng khoái. Gái Lừa đi tắm biển còn mặc đồ bộ ở nhà, khá lắm mặc đồ WOW hoặc short jeans chứ chưa đồng loạt bikini 1 or 2 mảnh thì làm sao hợp cạ kiểu Japanese được.

 22. #25 by Già Không Đều on 2011/01/31 - 16:23

  Em nào đã trải nghiệm mần tình với Zai Nhật, Zai Khoai Tây, Zai Khoai Lang, Zai Asean, Zai Tàu, Zai Châu Phi hố hố chắc mấy Anh Hynos này hiếm he he , cho cái đánh giá so sánh xác thực xem nầu. Hay lại gồng mình đạo đức đéo có em nầu dám bi bô nhở? Hay trước giờ chỉ mới với Zai Làng thui? Hố hố, thành thật với tình yêu đi mấy Cưng? Anh xương Anh xương.

  Ù Mạ , đừng có chửi Anh hỏi vô duyên nhế! 

 23. #26 by ongcu69 on 2011/01/31 - 16:40

  shop nó mở công khai bán cho porn star mua về hành nghề mần phim thôi ah, chứ nam thanh nữ tú mò vào mua rùi về nhà tự bày trò hông có ah? @Già Không Chim


  Ơ địt mẹ cô hỏi đéo gì mà tối nghĩa thế? Sex shop thì nhiều nước có chứ có phải mỗi Nhựt đéo đâu. 

  Còn về mại dâm tuy illegal nhưng cũng có thể mần được 1 cách công khai bởi được bảo hộ ngầm từ Chính phủ. Cái policy ngầm này không chỉ riêng Nhựt. Địt mẹ Đồ Sơn của Lừa là 1 ví dụ nhé. 

  Mà địt mẹ cô bẩu khoảng cách từ khiêu dâm tới mại dâm là 1 gang tay là hơi chủ quan đới hehe
 24. #27 by LonelyRose on 2011/01/31 - 16:47

  Linhtalinhtinh về Nhựt mờ em biết (tiếp):

   

  Họ thiết kế hệ thống – phương tiện giao thông sao cho người dân phải vận động càng nhiều càng tốt (đi bộ, xe đạp), kết hợp mới thực đơn lành mạnh, nên người Nhật ít bệnh tật. Dưng họ cũng nổi tiếng với Karoshi (dead from overwork). Dù sao chết tại bàn làm việc không tao nhã hơn chết trên giường bệnh sao?

   

  Bây giờ trên sân chơi thể thao quốc tế Nhựt chẳng chịu lép gì Khoai Tây. Đường đua F1 có vài cái tên Châu Á thì cũng là người Nhựt, tuy rằng chưa thành công lắm.

   

  Làm rúng động thế giới mới trận Pearl Harbor rùi bại trận dưới tay Đồng Minh. Dưng nhẽ chính thất bại đó, mờ đặc biệt là hai quả bom nguyên tử dội xuống Hiroshima và Nagasaki, là một đòn giáng vầu lòng tự hào dân tộc của bỏn, tạo nên động lực làm cho Nhựt vươn lên mạnh mẽ dư phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn.

   

  Không thể chối bỏ tác động tích cực của Mỹ trong những cải cách tại Nhật sau chiến tranh. Ui cái tụi Mẽo nầy, nó đánh người ta tơi tả, rùi đem dưỡng thương, vỗ béo rùi lại cắt tiết. Tụi nó ăn cái gì mờ khôn thế cơ chứ? Nhẽ nó ăn có mỗi món FREEDOM?

 25. #28 by Dragonfly on 2011/01/31 - 17:12

  Zì là lãnhtụ chứ là Chíp Tương Ớt cái ./ bà nhà cô ý.

  Nó là Chief Steward cô ạ. Ở Tây nó là thằng thủkho, zưng ở Lừa nó là Lãnhtụ hehe.

  ———

  Địtmẹ cuối cùng cũng ép được con Zì Man Zi Mọi Zợ lòi đuôi ” Lãnh Tụ” ra. Rất đơn giản là dân học Kinh Tế nếu đi tàu chỉ làm được Chíp Tương Ớt. Mà phải là bằng Kinh Tế của trường Đã Hư Hỏng Hẳn (ĐHHH). Ngay cả con của Mi nít Tơ  Giao Thông Bộ : Liu Bùi Zanh thời thởi cũng phải đi kiểu thế thì Zì được vậy cũng may mẹ. Hệ Hệ

 26. #29 by Mr. Tran on 2011/01/31 - 18:34

  mỗ chưa mần việc với Nhựt Bẩn dưng đã trải nghiệm hơn 3 năm mới Sâm mọi.

  phẩy nói là phục bỏn về sức mần việc & tập trung trong công việc.

  mần việc là mần việc, đéo lượn lờ bên ngoài, lướt óep iếc gì. và tính cửn thựn trong công việc của bỏn cũng rất đáng nể.

  có vấn đề xảy ra phát là họp bàn nát nước (cái nầy đôi khi hơi thái quá) và giải quyết bằng xong, đéo lần khân.

  ti nhiên, bỏn có mấy điểm đéo khoái lắm: coi sếp như thần thánh. địt mẹ, sếp bẩu là làm, không mấy khi tranh luận, phản biện dù sếp sai mẹ lè ra rồi. 2 nữa là dững thằng nhân viên bình thường hoặc cấp quản lý vừa vừa thì rất ok, dưng thằng sếp thì hình như phải gồng mình lên để gia trưởng, độc tài, phát xít… hehe

  khoái nhất ở bỏn là độ máu diệu, gái & golf

  nghe bẩu Nhựt bửn làm việc với tinh thần tương tự dưng còn ở cấp độ cao hơn. bựa nầu có trải nghiệm kể nghe phát!

 27. #30 by Mr. Tran on 2011/01/31 - 18:43

  à, có tí biết về Nhựt bửn. chém tý hehe đang rảnh.

  – kỹ thuật trong kết cấu gỗ. cái nầy thì thuộc loại đỉnh mẹ nó cao rồi
  – gốm
  – rèn (mần kiếm)
  – cái đéo gì cũng nâng lên thành nghệ thuật với sự tinh tế & tỷ mỷ: gấp giất, pha chè, thậm chí cả trải chiếu hehe
  – Porn technology
  – manga, cái nầy chắc lứa tuổi mỗ đổ xuống chăm chăm đều mê
  – công nghệ cao
  -tinh thần samurai

  bla bla bla

  túm lại trong list of dream cities của mỗ thì có Kyoto, hy vọng có dịp đến thăm quả cố đô nầy

 28. #31 by LonelyRose on 2011/01/31 - 18:49

  Geisha cũng là đỉnh về phò. Anh Già mới anh 69 chém nhau tiếp về Geisha đê!

   

  Em chỉ biết qua loa là họ phải rèn luyện rất công phu, hiểu biết tấttầntật thơcanhạchọa. Còn xem Memoirs of a Geisha em thật chẳng thấy hấp dẫn tí nầu. Cô DiDi đóng cứng như ngói í. Còn LợiLợi thì cương quá…

 29. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 20:38

  Địt mẹ chết cười Lài Mồm Thối hồnnhiên đéo chịu.

  Zì đi bể cho Khoai Tây lúc thì đóng chức “Bơ Xơ” (là jì thì các cô tự tìmhiểu, ở Lừa nó gọi sai là Chief Steward chứ Zì có đóng Thủ Kho cái buồi Zì đây nè), lúc thì đóng “Đại Ziện” Agency, lúc lại đóng “Phó Tư”. Đôi bận Zì kiêm luôn Doctor hehe.

 30. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 20:43

  Hehe cô Jà Đều đem sáchvở mà cãi mới cô Cụ Chín thì hỏng rùi hỏng rùi cô ơi.

  Nhật nó có vănhóa bạozâm cái ./ bà nhà cô ý. Bạozâm hay Khổzâm (gọi chung BDSM) là sởthích của một số người có tínhcách đặcbiệt (Zì nói sau, nên nhớ có rất nhiều jáosư hay zoanhnhân cũng ngiện BDSM), ở Nhật hay ở đâu thì cũng có chứ BDSM là vănhóa Nhật cái đầu buồi ý.

  Bọn Nhật, Hàn, Đài, Tầu, và cả Lừa nữa, đều đặcbiệt thích Quầnzâm (Moresome Sex). Bọn bạn Zì cứ sang Lừa là bắt fải gọi cho ít nhất cùng lúc 2 em fò chínhủy (có thằng gọi 5 em một lúc) để chúng nó hưởnglạc như vua chúa.

 31. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 20:47

  Bạozâm thì không hay lắm chứ Khổzâm thì rất nhiều người ngiện.

  Các hànhvi như thích mần tình khi vện đang hànhkinh, thích mần tình mới người chưa tắm hoặc đang ốm nặng, thích tỉn đám què chân cụt tay chột mắt, thích hưởi lỗ đít vện, thích siutầm xìlíp vện.. đều là các đặctrưng của bịnh ngiện Khổzâm.

 32. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 20:54

  Một thằng bạn Zì từng mần sếp tổng của côngty Samsung Vina rất thích quầnzâm zưng với điềukiện gái fải có bàn chân thật to. Hehe chắc là zo vện nó chân quá nhỏ?

  Có lần ra Hànội họphành chi đó chỉ rảnh có 30 phút buổi trưa, mà nó còn bắt gọi cho nó 2 em fò chínhủy bàn chân thật bự. Tấtnhiên là Zì không kịp kiếm fò chínhủy cho nó rùi, zưng bù lại hehe, có 2 em chân cực hoành (gái Lừa đéo nầu bàn chân chẳng to, nhất là đám gốcgác tỉnh xa) mà nó cứ khen mãi.

  Hehe đây mới là đặcbiệt: các ẻm khi về thì khúckhích kể thằng Hàn đó chỉ thích nằm kiểu Cụ Chín (tức 69) và gặm bàn chân các em ẻm.

 33. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 21:05

  Năngsuất laođộng của bọn Nhật cực cao, có thể nói là cao nhất thếjới luôn, hơn cả Đức Lợn của con Tình Sành mới con Đô Lô Fút.

  Trong fần sau của bài Zì sẽ kể chiện cả vạn tấn hàng của tầu Zì được bọn Nhật zỡ xong chỉ sau 4 ngày, mà nó cũng chỉ làm 2 ca một ngày thôi.

  Phươngtiện thiếtbị của nó cũng chỉ là cẩu chân đế thôngthường, cẩu thẳng lên xe moóc, chứ đéo có jì khác biệt so mới Lừa.

  Cũng lượng hàng ý, nếu zỡ ở Hảifồng của Lài Mồm Bẹn thì mất khoảng 1 tháng. Còn zỡ ở Sàigồng thì cũng tầm 25 ngày là nhanh nhất.

  Nhật nó bốc/zỡ container thì đúng là siêuđẳng. Chỉ 1.5 ngày là xong cả tầu vạn tấn luôn.

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 21:06

   À đấy là laođộng Nhật thời 198x nhế, chứ jờ thì nó còn nhanh hơn.

 34. #38 by Dragonfly on 2011/01/31 - 21:08

  Zì đi bể cho Khoai Tây lúc thì đóng chức “Bơ Xơ” (là jì thì các cô tự tìmhiểu,

  ————
  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ,càng nói càng lòi cái đuôi mâu thuẫn. Địtmẹ đi cho tây lại có chính ủy cái mả mẹ Zì ấy. Pơ xơ chức năng như mấy em ẻm động vật có vú biết bay ấy hở ? Anh có xơi 1 em pơ xơ kiểu đó zồi. Hệ Hệ
 35. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 21:11

  Laođộng thủcông của bọn Nhật cũng cựckỳ quycủ. Một đội bốcxếp của nó có 5 thằng, trong đó có 1 thằng captain.

  Thằng captain mồm ngậm một cái còi nhựa bebé, và tấtcả khẩulệnh đều thựchiện bằng còi, như là đánh mậtmã ý. Đéo có một tiếng hô hay chưởi đéo jì cả. Cứ toét toét toét toét mấy fát, là xong một đống hàng nặng cả chục tấn.

  Cùng thờijan ý, một đội bốcxếp ở Lừa biênchế đến 30 thằng culy. Trong lúc một số culy vửa cười vửa mần việc lữngthững lữngthững, thì một số khác chui vầu góc hầm chơi bài và thậmchí ngủ trưa. Chúng quát nhau như ngoài chợ, và có khi cẩu đang móc hàng đongđưa đongđưa thì zừng mẹ lại cho thằng lái cẩu bú hehe một hơi thuốc lá.


 36. #41 by Dragonfly on 2011/01/31 - 21:18

  Câm mồm. Nổ jì mà như buồi Zì ý hehe.

  ———–
  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ giải thích cho anh sao đi tàu cho Tây lại có Chính Ủy đảng điếc ở đây? Pơ Xơ tiếp viên hàng không có chức danh đó còn đéo. Ngu thì câm mõm đi. Hệ Hệ
  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 21:24

   Blasco là côngty nầu cô có biết không hử con mồm thối kia mà bẩu là Tây.

   Bơ Xơ là chứczanh của các tầu nhớn của bọn tưbẩn Mồm Thối ạ, chứ tầu nhỏ thì chỉ có Tương Ớt đồ bẹn. Sô Liên thời thởi cũng chỉ tầu cỡ nhớn mới có Bơ Xơ, còn lại thì chỉ cần Tương Ớt, bỏn kêu là Artelshick.

   Nổ bé thôi địt mẹ.

 37. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 21:20

  Các cô nầu hay sang Hàn mần ăn mới bọn Hàn, thì thấy jờ Hàn cũng có Geisha, mà ở đẳngcấp cao hơn hẳn Nhật hehe. Đắt thì vôđối, chừng 10,000 Tơn cho một lần hưởnglạc vài ba người.

  Có cô nầu thích nge hông ta? Hay chủđề bài nầy là Nhật thôi? Cụ Chín đâu kể trảingiệm cánhân cô nge coi có jì hấpzẫn hông?

 38. #44 by Dragonfly on 2011/01/31 - 21:33

  Blasco là côngty nầu cô có biết không hử con mồm thối kia mà bẩu là Tây.

  ——-
  Địtmẹ,anh đéo biết Cty đó luôn. Thời đó chỉ có mấy thằng như Vosco,Cty Thủy Sản,Vietfrach,Vosa, và 1 vài ship địa phương nhưu Khánh Hòa Ship,Hải Phòng Ship, Hà Nội Ship. Anh hỏi để cả Chi Bộ cùng biết thêm chứ nổ cái con cặc. Địtmẹ Zì sao cứ phải né hạ rồi úp sọt anh thế nhở? Nếu điều Zì nói là đúng trải nghiệm thì phải rõ ràng chứ. Đồ bốc fét. Hệ Hệ 
  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 21:39

   Zì đéo có tráchnhiệm jảnhời cô hehe all the questions, đi mà hỏi thằng Gúc ý.

 39. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 21:36

  Đẹp nhất ở Nhật đươngnhiên đéo fải là Kyoto hay Cu Na Cu Ta hehe, mà là núi lửa Fuji.

  Thời nay đứng ở downtown Tokyo đéo nhìn thấy đỉnh Fuji nữa, zưng thời Zì laliếm ở đó thì nó vưỡn.

  Có một con fố đéo jì mà đứng ở đầu nài thì thấy Fuji nằm mẹ ở đầu kia, lúc bìnhminh lên hưnghửng (tầm 10h sáng) thì đẹp như địangục hehe. Fố đó tên đéo jì nhở cô Cụ Chín nhở?

  Về độ hoành thì Fuji chưa đọ được mới Ararat bên Armenia, zưng Fuji có một vẻ đẹp rất là liujai hehe. Các cô nên thử coi một lần:


 40. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 21:43

  Đứng trên đồi ở Tokyo thì có thể thấy Fuji như nài:


 41. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 21:53

  Các thủythủ viễnzương Lừa bạn Lài Mồm Bẹn thời 198x sang Nhật mần jầu chỉ có một cách là mua hàng bãi mang về Lừa bán sỉ cho con buôn Fồng Gồng.

  Chứ mua hàng xịn Nhật về Lừa thì như Zì tả đó, đắt vôđối, mang về gẫy mẹ răng luôn.

  “Hàng bãi” ở Nhật là đồ zùng jađình của bọn Nhật Bửn quá cũ bị vứtbỏ ở các bãi rác, được các Lừa Kiều thugom về fânloại tântrang, rùi bán fânfối cho thủythủ Lừa như bọn bạn Lài Mồm Thối.

  Mua hàng bãi ở Nhật không zễ nếu không có đường zây, vì như Zì nói, đó là độcquyền của một số Lừa Kiều, chứ đéo fải cứ chạy ra bãi rác là bốc được ngay. Có buồi ý mà ngon thế.

  Thế nên không fải ai đi Nhật cũng mua được hàng bãi ngon như nhau, mà hàng bãi được fân cho từng cánhân theo máu mặt. Tỉnhư Master được mua hàng “nước 1”, còn bọn bạn Lài Mồm Thối chỉ được “nước 3” hoặc thậmchí “nước 9”, “nước 10”.

 42. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 22:25

  Ơ địt mẹ các cô câm hết lượt rùi à? Zì ngủ cả tiếng zậy vưỡn đéo thấy thamluận buồi jì cả.

  Địt mẹ chủđề Ngoạitình đang chưởi nhau hay thì Zì chiển qua Zuký để các cô ăn Tết cho ngon mà các cô đéo biết điều hehe.

  Thôi Zì lại quay về chủđề ngoạitình.

 43. #50 by minhhuong on 2011/01/31 - 22:25

  Tèn tén ten chibộ hâm đơ của em ơiiiiiiiiii

  Hôm nay được về sớm, giờ đã về tới nhà, hí hí há há.

  Quán Bựa có 2 lão sống tại Nhựt, lão Xim với lão Bét. Ơ mà giờ đéo thấy mặt đâu cả 2 lão này là thế nào nhở????

 44. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 22:28

  Ngoạitình mới jai thì đéo có jì đáng nói, zưng với gái (tức Gái Lừa nha) vưỡn là một chiện hệtrọng.

  Địt mẹ cô nầu bẩu gái Lừa đéo nên và đéo được ngoạitình thì zơ tay coi nầu. Zì mới thấy có Lả Lét mới Đại Bác (cũng Lét) là fảnđối chiện gái ngoạitình thôi.

  Địt mẹ đó là zững kẻ thấtbại hehe.

  Gái nó làm như không ngoạitình là zo các cô tưởngtượng ra, chứ thựctế hiệnnay, địt mẹ sốlượng gái có chồng ngoạitình hơi bị cao. Nếu chỉ tính trong số các bạn gái Zì (mọi lứa tuổi), thì tỷlệ là 100%.

 45. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 22:32

  Gái ngoạitình “chỉ khi yêu” như em Thi Còi mới em Rốt mới em Nắng Trưa là lớp người cổ rùi đó.

  Bijờ gái thoáng hơn nhiều, y như liềnông thôi, ngoạitình cho đời thivị, còn yêu là chiện xaxỉ hên xui, có thì tốt không có cũng chẳng sao.
   

 46. #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 22:36

  Theo Zì thì gái không nên ngoạitình vì yêu hehe. Mới nge tưởng mâuthuẫn, zưng thực ra không fải vậy.

  Nếu không yêu, thì ngoạitình xong các em sẽ về nhà mới chồng con, như thế sẽ tốt hơn nhiều là các em cố nhồinhét sự yêuđương lãngmạn vầu cuộc tình của mình, khiến sựvụ nhiều khi mất kiểmsoát.

  Liềnbà có bồ mà lại yêu nó thì khảnăng bỏ chồng để “mần lại cuộcđời” là rất cao, kể cả khi nàng có vài đứa con và nhiều thứ khác không nên vộivàng fábỏ.

 47. #55 by vangson.donkey on 2011/01/31 - 22:37

  Tsb Chi bộ phát cho thơm mồm. Tranh thủ tham za tí rùi đi ngủ.

  Zì thối nổ về hàngbãi Nhựt chuẩn đấy. Lừa kiều ở Nhựt, đa số thuyềnnhân, chuyên gom hàng cũ rồi sắpxếp phânloại bán về Lừa…

  Ditme, Lừa có quanniệm sai lầm về chuyện sex/phò ở Nhựt. Lừa cứ thấy mấy thứ manga, video porno thoảimái bày bán côngkhai mà nghĩ là các vụ khác cũng open. Htoan đéo phải, xãhội Nhựt cực kỳ khépkín và quanhệ trong và ngoài vòng ấy hết sức khác nhau. Phò ở Nhựt phần nhiều cũng là Philipino or Đông Âu, và dân nướcngoài ko phải chỗ nào cũng có thể vào chơi được.

  Geisha (và tintin tập sự gọi là maiko) là 1 thể loại khác nhé, đừng đánh đồng với loại phò mua-bán xôi thịt.

 48. #56 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/31 - 22:44

  Zì có con bạn mần sếp một zoanhngiệp cũng khá. Tựzưng bập vầu một thằng trẻ ranh kém 6-7 tuổi và simê nó.

  Thằng nầy mới ra ngề, tàisản bằng 0, trithức cũng gần bằng 0, zưng nói rất ngọt, và đặcbiệt hehe, kèn rất to.

  Gái kia biết thừa thằng chó kia đào mỏ, zưng nó camđoan nó sẽ chếngự được thẳng. Gái đã sắm một chungcư và mua xe để xâyzựng cuộcđời mới hehe.

  Zì bẩu, mầy vần nó cho chán đi em, chứ đéo ai lấy nó? Nó ngoài buồi ra thì có cái đéo jì mầy nói anh nge thử?

  Rốt cuộc đến jờ thì gái vưỡn cặp thằng thẳng, vưỡn ở cùng căn chungcư mới đó, zưng đéo đẻ con, đéo mần cưới, đéo đăngký hehe. Đấy là cửa để gái quay về với ngiã xưa khi đã chán cuộc tình ngoài luồng.

  Theo Zì ngĩ thì cũng được. Khi gái tựchủ về kinhtế, có sựngiệp vững, thì việc có thằng chó nhí cũng là hợplý thôi.

  À quên chưa nói, gái trẻ ra vôđối từ khi có thằng chó nhí, mần Zì tưởng nó đi thẩmmỹviện hehe.

 49. #57 by vangson.donkey on 2011/01/31 - 22:46

  Còn Fuji Mt. mà Zì thúi đề cập, một thời là biểu tượng của Nhựt (với con tàu cao tốc -shinkansen chạy ngang).

  Phú Sĩ nhìn tuyết phủ đẹp thế thôi, chứ thực ra là 1 quả núi trọc lốc, déo có cây cối gì cả (toàn là xỉ lỏn nhỏn), trên đỉnh là 1 cái hồ (miệng núi lửa cũ). Mùa leo chỉ từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8, vì ngoài tgian ấy tuyết phủ déo leo được. Gọi là leo nhưng bus chở đến cao độ  2500m rồi, leo tiếp lên đỉnh (3776m) thôi! Nhưng ditme, vào giữa hè như thế và déo có cây cối gì, thỉnh thoảng dốc đá lởm chởm, cũng ko ngon xơi tí nào!

 50. #58 by Delete on 2011/01/31 - 22:49

  Vợ con vện viếc Del déo chưa jải ngiệm dưng người yêu thì rùi. Déo fải dợi bà Zì kiu gọi Gái Lừa ngoạitình, dit mie, chính Del dã bẩu người yêu Del ngoạitình, và em dã. Saudó thì em yêu Del như yêu Del vậy (déo có cái jì bự hơn Del dể sosánh hehe). Sau vụ ý em sống có tráchnhiệm với chính em và jadình hơn hẳn các cô ah, ditmie zám dậpbỏ dể nhận ra játrị.

  Miễn sao tấtcả dều vui, dạodức cái mie jề, thúi, tởm.

  • #59 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/01 - 03:01

   Cô mà làm được như vậy thì việc đời sẽ cựckỳ zễzàng, những chiện lìutìu sẽ cựckỳ zễ jảiquyết, và jađình cô sẽ vôcùng bềnvững vì nó được đặt nềntảng trên zững thứ bềnvững chứ không fải thứ tìnhzục mỏngmanh íchkỷ mang zanh tìnhyêu.