Japan slut (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Phò Nhật

Hè 198 Mấy, sau khi dỡ 4,000 tấn chuối xanh từ Sài Gồng qua Hồng Kông, tầu Trung Tướng bốc 10,000 tấn gang ống từ Hồng Kông qua Cu Na Cu Ta, Nhật Bản (*).

Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Đó là lần đầu Trung Tướng tới Xứ Mặt Giời.

Cu Na Cu Ta là thươngcảng mini trên sông Cu Na, miệt trung Nhật, cách Đại Thái Bình Dương quãng ba giờ hảihành.

Cu Na là mẩu sông tựnhiên bé cũn ngắn choằn đặcthù đất đảo. Dài trăm cây, rộng trăm mét, chỗ hẹp nhất chỉ 70 mét, gấp đôi bề ngang tầu Trung Tướng, mà dọc dòng có tới bốn cảng biển đủ mớn đón tầu vạn tấn, nước Cu Na xanh ngằnngặt ngằnngặt, hai bờ cổthụ umtùm umtùm, đẹp mêmải.


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Cảng Cu Na Cu Ta, trái lại, xấu mịtmù. Mươi ngàn hèndân bảnđịa, vài ngàn nóc nhà mỏngmanh, mấy siêuthị thấp tầng, dăm côngxưởng:


Artist Unknown. Source Trekearth.com


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ngoài giờ vào-tầm buổi sáng sớm và tan-tầm buổi chiều muộn, lúc đám culy loongtoong cỡi những con scooter lùn tịt thongdong đến và về Sở, thành Cu Na Cu Ta lặng vắng như chùa hoang. Phố không bóng xe. Vườn không tiếng trẻ. Không một lão già hưu lẩnthẩn chăn chim. Không một gã giai non phấtphơ tìm việc. Buồn mịtmù:

*Bonus #1. Phố cũ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #2. Phố mới:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #3. Quán ăn:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #4. Nhà hẻm:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #5. Nhà cổ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Buổi trưa, chén đớp xong, bọn Trung Tướng xin Chínhủy chia các tổ tamtam, xuống tầu vầu downtown duhý (**):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Hình minhhọa thôi hehe, chứ downtown Cu Na Cu Ta 198x không đôngvui đến vậy. Quánxá bầy hànghóa balăngnhăng ngồnngộn nhưng hầunhư vôchủ, thật khó để dukhách Thiênđàng cưỡng những cơn tắtmắt hồnnhiên (***):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ba ngày liền chánngán chánngán. Mua một suất mì 1,000 Yên cũng vậtvã kiếm thằng Cashier hết nửa tiếng đồnghồ (****). Đồ buôn về Sô Liên gồm 3 tấm thảm giả Kashmir 2×3 giá 9,000 Yên/Tấm Trung Tướng đã tậu xong ngay hôm đầu (*****). Chả còn đéo gì sắm nữa. Japan chánngán chánngán.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2009)

(*) Thời 198x Trung Tướng mần nghề chuyênviên hànghải caocấp, thốnglãnh các tầu viễndương Xuyên Á thuộc biênchế Côngty Vậntải Biển Đen, Odessa Sô Liên.

(**) Thời Thiênđàng, dù ở Sô Liên hay Tầu hay Lừa, dù là cánbộ ngoạigiao hay sinhviên hay thủythủ, các côngdân ngoanhiền XHCN khi xuấtbiên sang các nước TBCN thùđịch buộc phải hoạtđộng theo nhóm 3-5 người, gọi là Tổ Tamtam. Thànhphần tổ tamtam do Chínhủy quyếtđịnh bằng phươngpháp chọnlọc ngẫunhiên, và biếnđổi khônlường, nhưng luôn gồm ít nhất một sĩquan chỉhuy nắm giữ hộchiếu mọi thànhviên trong nhóm.

Nguyêntắc Tamtam được Sưphụ Beria xâydựng theo môhình tìnhbáo chiếnlược, từ những năm 193x hoặc trước nữa, triệtđể đảmbảo côngdân Thiênđàng không thể đàongũ, buônlậu, hay phòphạch gáimú làm bẽ mặt Tổquốc Vinhquang.

Mỗi tầu viễndương Thiênđàng buộc có một Chínhủy ăn lương Chief Officer. Đây là chứcdanh sĩquan chuyêntrách giống như Tuyênúy trong quânđội Tưbản Đếquốc. Chínhủy tầu vạn tấn của Trung Tướng đươngnhiên phải là đảngviên gộc, do Thànhủy Odessa bổnhiệm.

(***) Côngdân Thiênđàng 194x-198x khi xuấtbiên sang Tưbản rất thường mắc tội Thó Cáy, aka Ăn Cắp Vặt hehe, vì bọn Tưbản chủtâm phôtrương hànghọ cách lộliễu và hớhênh, khiến người rất ngoanhiền cũng đôikhi tắtmắt.

(****) Tỷgiá hốiđoái Nhật thờiđiểm xẩy chiện quãng 250 Yên ăn một Tơn. Suất mì bò 1,000 Yên tươngđương 4 Tơn, đắt hehe vãi búa. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Lừa cùng thờiđiểm quãng 70 Cụ, và 95 Cụ ăn một Tơn.

(*****) Tiêuchuẩn mua thảm Tưbản của thuyềnviên Sô Liên Thiênđàng là 3 tấm/năm. Ai chơi quá 3 tấm sẽ bị Hảiquan tịchthu, và có thể bị bỏ tù nếu táiphạm. Thảm Kashmir Japan 2×3 như Trung Tướng buôn có giá bán tại Odessa 198x quãng 800 Rúp Ông Nin, tươngđương 200 Tơn, lãi gần 6 nhát. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Sô Liên năm nẳm quãng 400 Nin, tươngđương 100 Tơn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thươngcảng: (Thương cảng).
– Mini: (Mi-ni).
– Hảihành: (Hải hành).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Đặcthù: (Đặc thù).
– Ngằnngặt: (Ngằn ngặt).
– Cổthụ: (Cổ thụ).
– Umtùm: (Um tùm).
– Mêmải: (Mê mải).
– Mịtmù: (Mịt mù).
– Hèndân: (Hèn dân).
– Bảnđịa: (Bản địa).
– Mỏngmanh: (Mỏng manh).
– Siêuthị: (Siêu thị).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Culy: (Cu-ly).
– Loongtoong: (Loong-toong).
– Thongdong: (Thong dong).
– Lẩnthẩn: (Lẩn thẩn).
– Phấtphơ: (Phất phơ).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Tamtam: (Tam tam).
– Duhý: (Du hý).
– Đôngvui: (Đông vui).
– Quánxá: (Quán xá).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Balăngnhăng: (Ba lăng nhăng).
– Ngồnngộn: (Ngồn ngộn).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Vôchủ: (Vô chủ).
– Dukhách: (Du khách).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Tắtmắt: (Tắt mắt).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Chánngán: (Chán ngán).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chuyênviên: (Chuyên viên).
– Hànghải: (Hàng hải).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Thốnglãnh: (Thống lãnh).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Biênchế: (Biên chế).
– Côngty: (Công ty).
– Vậntải: (Vận tải).
– Cánbộ: (Cán bộ).
– Ngoạigiao: (Ngoại giao).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Thủythủ: (Thủy thủ).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Xuấtbiên: (Xuất biên).
– Thùđịch: (Thù địch).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thànhphần: (Thành phần).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Chọnlọc: (Chọn lọc).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Biếnđổi: (Biến đổi).
– Khônlường: (Khôn lường).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chỉhuy: (Chỉ huy).
– Hộchiếu: (Hộ chiếu).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Sưphụ: (Sư phụ).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Môhình: (Mô hình).
– Tìnhbáo: (Tình báo).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Triệtđể: (Triệt để).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Côngdân: (Công dân).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Đàongũ: (Đào ngũ).
– Buônlậu: (Buôn lậu).
– Phòphạch: (Phò phạch).
– Gáimú: (Gái mú).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Chứcdanh: (Chức danh).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chuyêntrách: (Chuyên trách).
– Tuyênúy: (Tuyên úy).
– Quânđội: (Quân đội).
– Tưbản: (Tư bản).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Thànhủy: (Thành ủy).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Chủtâm: (Chủ tâm).
– Phôtrương: (Phô trương).
– Hànghọ: (Hàng họ).
– Lộliễu: (Lộ liễu).
– Hớhênh: (Hớ hênh).
– Đôikhi: (Đôi khi).
– Tỷgiá: (Tỷ giá).
– Hốiđoái: (Hối đoái).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Sosánh: (So sánh).
– Giáosư: (Giáo sư).
– Đạihọc: (Đại học).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thuyềnviên: (Thuyền viên).
– Hảiquan: (Hải quan).
– Tịchthu: (Tịch thu).
– Táiphạm: (Tái phạm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vào-tầm.
Tan-tầm.

*** 1. #1 by LonelyRose on 2011/02/09 - 13:08

  Em thấy nó giống hình cái gì không@ GKD

  Giống Tim Vỡ anh nhể?

 2. #2 by Mit on 2011/02/09 - 13:08

  Đây mới là hoa Nhất Chi Mai nè@ GKĐ
  Ừ, nhìn hình nhớ nó rồi.  Trước cửa nhà Mít ngày xưa ma có trồng một cây nên Mít nhớ cái tên.  Còn cây kia Mít không biết, dưng hình dáng hoa thì loại bell-shape, quả chuông treo ngược.

 3. #3 by Mit on 2011/02/09 - 13:13

  (Bleeding Heart)  Đây mới là trái tim rỏ mấu nè…híhíhí

 4. #4 by LonelyRose on 2011/02/09 - 13:18

  (Bleeding Heart)  Đây mới là trái tim rỏ mấu nè @Mít

  Ừa. Giống thiệt. Rốt thấy hình hoa nầy rùi mờ hông bít tên

   

  Đầu năm thưởng hoa ngắm quả tao nhã quá đi. Nhờ có mấy quả cherry của anh Lài châm ngòi…

 5. #5 by Già Không Đều on 2011/02/09 - 13:20

  bell-shape, quả chuông treo ngược.@ Mít


  Hoa Đào Chuông, đơn giản nhờ.
 6. #6 by LonelyRose on 2011/02/09 - 13:20

  À quên, nhờ có cái hình cây dâu của Ky Gấu chứ nhở.

 7. #7 by Mit on 2011/02/09 - 13:30

  Hông phải đâu Mít ah. Hai loại trái nầy thuộc 2 bộ khác nhau đấy.@ Hồng Vàng

  Mít tưởng sơ-ri là cách mình đọc cerise của Pháp chứ?  Mà cerise tức là cherry tiếng Anh đó.  Bên này Mít thích ăn Bin Cherry, đỏ xậm, đúng mùa ăn rất ngọt và bán chừng 1-2 Tơn/lb.  Trái sơ-ri ngày xưa chua chua Mít hay chấm với muối ớt.  Ui, nói đã thấy thèm….chua rùi! híhíhí

 8. #8 by LonelyRose on 2011/02/09 - 13:35

  Trái sơ-ri ngày xưa chua chua Mít hay chấm với muối ớt.  Ui, nói đã thấy thèm….chua rùi! @ Mít

   

  Nói thêm cho thèm chít lun nè: bi giờ có muối tôm Tây Ninh, họ rang sấy sao đó 1 hỗn hợp muối hột, bột tôm, ớt, để ăn mới trái cây chua. Chít thèm chưa?

 9. #9 by Mit on 2011/02/09 - 13:42

  Mùa này nhà Mít cắt hết hoa hồng, chỉ còn gốc, dưng cũng là lúc loại Calla Lily bắt đầu ra hoa.  Nhìn rất xanh mướt. 


 10. #10 by Mit on 2011/02/09 - 13:49

  Nói thêm cho thèm chít lun nè: bi giờ có muối tôm Tây Ninh, họ rang sấy sao đó 1 hỗn hợp muối hột, bột tôm, ớt, để ăn mới trái cây chua. Chít thèm chưa?@ Rốt

  Nuốt ừng ực đây này!!!  Thôi đừng ai nhắc quả cóc chấm mắm tôm nhe….híhíhí  Một thời ăn hàng, chè cháo bên hông trường Gia Long đối diện với chùa Xá Lợi đây…

 11. #11 by LonelyRose on 2011/02/09 - 13:54

  Calla Lily bắt đầu ra hoa @Mít

   

  Hoa ấy trong Nam gọi là hoa Loa Kèn. Bây giờ có rất nhiều màu:

  Còn hoa Loa Kèn ngoài Bắc lại như thế nầy:

   

 12. #12 by LonelyRose on 2011/02/09 - 14:09

  Mít nhớ hoa Đà Lạt hông? Tặng Mít nầy:

   

  Mimosa đầu mùa:

  Thạch thảo: 

 13. #13 by Mit on 2011/02/09 - 14:11


  Cái này Mẽo gọi là Easter Lily, được dùng rất nhiều vào mùa lễ Phục Sinh.   Mít rất khoái hoa Peony, mình gọi là Phù Dung (?), dưng chưa bâu giờ trồng nó thành công.

 14. #14 by LonelyRose on 2011/02/09 - 14:18

  Mít rất khoái hoa Peony, mình gọi là Phù Dung (?) @ Mít

  Phẩy hoa nầy là favorite của chị Thi hông ta? Rốt chưa nhìn thấy tận mắt bâu giờ.

   

  Zì mờ hông bốt bài mới thì mình cứ xìbam hoa hoét đầy quán lun.


   

 15. #15 by Mit on 2011/02/09 - 14:22

  Mimosa đầu mùa. @Rốt
  Bây giờ Mít cũng thấy lác đác có nhà trồng hoa này.
  Thạch thảo @ Rốt
  Mít chỉ mới gần đây biết Thạch thảo mầu tím này thôi.  Trước thì chỉ biết qua bài hát của cô Duy Phạm …híhíhí 

 16. #16 by Mit on 2011/02/09 - 14:25

  Zì mờ hông bốt bài mới thì mình cứ xìbam hoa hoét đầy quán lun.@ Rốt

  Đừng lo, mụ Zì còn khoái nữa là khác….thấy mình hoa hoét thế mà cũng hăm mấy tên đang đứng hóng nghe kia kìa.  Trước khi hoa hoét thì chỉ còn đâu chục mạng…

 17. #17 by Mit on 2011/02/09 - 14:27

  Ui giời, bi giờ tăng thành 30 + 2 đứa mình là 32…hehehe

 18. #18 by minhhuong on 2011/02/09 - 14:30

  Chết thật, bài mới bốt đã 30′ mà mọi người vẫn còn ngồi càu nhàu trong này à

  ‘Morning chibộ, sang bài mới tán phét đê

 19. #19 by Mit on 2011/02/09 - 14:31

  Thôi Mít đi ngủ đây…nite-nite

 20. #20 by nhất on 2012/01/22 - 20:18

  Anh vừa check Tết ta cách đây 1 năm có con Manh lét còm phát đúng giao thừa. Năm nay anh sẽ dình bốt phát đúng giao thừa,  địt mẹ.