Japan slut (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Phò Nhật

Hè 198 Mấy, sau khi dỡ 4,000 tấn chuối xanh từ Sài Gồng qua Hồng Kông, tầu Trung Tướng bốc 10,000 tấn gang ống từ Hồng Kông qua Cu Na Cu Ta, Nhật Bản (*).

Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Đó là lần đầu Trung Tướng tới Xứ Mặt Giời.

Cu Na Cu Ta là thươngcảng mini trên sông Cu Na, miệt trung Nhật, cách Đại Thái Bình Dương quãng ba giờ hảihành.

Cu Na là mẩu sông tựnhiên bé cũn ngắn choằn đặcthù đất đảo. Dài trăm cây, rộng trăm mét, chỗ hẹp nhất chỉ 70 mét, gấp đôi bề ngang tầu Trung Tướng, mà dọc dòng có tới bốn cảng biển đủ mớn đón tầu vạn tấn, nước Cu Na xanh ngằnngặt ngằnngặt, hai bờ cổthụ umtùm umtùm, đẹp mêmải.


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Cảng Cu Na Cu Ta, trái lại, xấu mịtmù. Mươi ngàn hèndân bảnđịa, vài ngàn nóc nhà mỏngmanh, mấy siêuthị thấp tầng, dăm côngxưởng:


Artist Unknown. Source Trekearth.com


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ngoài giờ vào-tầm buổi sáng sớm và tan-tầm buổi chiều muộn, lúc đám culy loongtoong cỡi những con scooter lùn tịt thongdong đến và về Sở, thành Cu Na Cu Ta lặng vắng như chùa hoang. Phố không bóng xe. Vườn không tiếng trẻ. Không một lão già hưu lẩnthẩn chăn chim. Không một gã giai non phấtphơ tìm việc. Buồn mịtmù:

*Bonus #1. Phố cũ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #2. Phố mới:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #3. Quán ăn:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #4. Nhà hẻm:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #5. Nhà cổ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Buổi trưa, chén đớp xong, bọn Trung Tướng xin Chínhủy chia các tổ tamtam, xuống tầu vầu downtown duhý (**):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Hình minhhọa thôi hehe, chứ downtown Cu Na Cu Ta 198x không đôngvui đến vậy. Quánxá bầy hànghóa balăngnhăng ngồnngộn nhưng hầunhư vôchủ, thật khó để dukhách Thiênđàng cưỡng những cơn tắtmắt hồnnhiên (***):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ba ngày liền chánngán chánngán. Mua một suất mì 1,000 Yên cũng vậtvã kiếm thằng Cashier hết nửa tiếng đồnghồ (****). Đồ buôn về Sô Liên gồm 3 tấm thảm giả Kashmir 2×3 giá 9,000 Yên/Tấm Trung Tướng đã tậu xong ngay hôm đầu (*****). Chả còn đéo gì sắm nữa. Japan chánngán chánngán.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2009)

(*) Thời 198x Trung Tướng mần nghề chuyênviên hànghải caocấp, thốnglãnh các tầu viễndương Xuyên Á thuộc biênchế Côngty Vậntải Biển Đen, Odessa Sô Liên.

(**) Thời Thiênđàng, dù ở Sô Liên hay Tầu hay Lừa, dù là cánbộ ngoạigiao hay sinhviên hay thủythủ, các côngdân ngoanhiền XHCN khi xuấtbiên sang các nước TBCN thùđịch buộc phải hoạtđộng theo nhóm 3-5 người, gọi là Tổ Tamtam. Thànhphần tổ tamtam do Chínhủy quyếtđịnh bằng phươngpháp chọnlọc ngẫunhiên, và biếnđổi khônlường, nhưng luôn gồm ít nhất một sĩquan chỉhuy nắm giữ hộchiếu mọi thànhviên trong nhóm.

Nguyêntắc Tamtam được Sưphụ Beria xâydựng theo môhình tìnhbáo chiếnlược, từ những năm 193x hoặc trước nữa, triệtđể đảmbảo côngdân Thiênđàng không thể đàongũ, buônlậu, hay phòphạch gáimú làm bẽ mặt Tổquốc Vinhquang.

Mỗi tầu viễndương Thiênđàng buộc có một Chínhủy ăn lương Chief Officer. Đây là chứcdanh sĩquan chuyêntrách giống như Tuyênúy trong quânđội Tưbản Đếquốc. Chínhủy tầu vạn tấn của Trung Tướng đươngnhiên phải là đảngviên gộc, do Thànhủy Odessa bổnhiệm.

(***) Côngdân Thiênđàng 194x-198x khi xuấtbiên sang Tưbản rất thường mắc tội Thó Cáy, aka Ăn Cắp Vặt hehe, vì bọn Tưbản chủtâm phôtrương hànghọ cách lộliễu và hớhênh, khiến người rất ngoanhiền cũng đôikhi tắtmắt.

(****) Tỷgiá hốiđoái Nhật thờiđiểm xẩy chiện quãng 250 Yên ăn một Tơn. Suất mì bò 1,000 Yên tươngđương 4 Tơn, đắt hehe vãi búa. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Lừa cùng thờiđiểm quãng 70 Cụ, và 95 Cụ ăn một Tơn.

(*****) Tiêuchuẩn mua thảm Tưbản của thuyềnviên Sô Liên Thiênđàng là 3 tấm/năm. Ai chơi quá 3 tấm sẽ bị Hảiquan tịchthu, và có thể bị bỏ tù nếu táiphạm. Thảm Kashmir Japan 2×3 như Trung Tướng buôn có giá bán tại Odessa 198x quãng 800 Rúp Ông Nin, tươngđương 200 Tơn, lãi gần 6 nhát. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Sô Liên năm nẳm quãng 400 Nin, tươngđương 100 Tơn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thươngcảng: (Thương cảng).
– Mini: (Mi-ni).
– Hảihành: (Hải hành).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Đặcthù: (Đặc thù).
– Ngằnngặt: (Ngằn ngặt).
– Cổthụ: (Cổ thụ).
– Umtùm: (Um tùm).
– Mêmải: (Mê mải).
– Mịtmù: (Mịt mù).
– Hèndân: (Hèn dân).
– Bảnđịa: (Bản địa).
– Mỏngmanh: (Mỏng manh).
– Siêuthị: (Siêu thị).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Culy: (Cu-ly).
– Loongtoong: (Loong-toong).
– Thongdong: (Thong dong).
– Lẩnthẩn: (Lẩn thẩn).
– Phấtphơ: (Phất phơ).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Tamtam: (Tam tam).
– Duhý: (Du hý).
– Đôngvui: (Đông vui).
– Quánxá: (Quán xá).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Balăngnhăng: (Ba lăng nhăng).
– Ngồnngộn: (Ngồn ngộn).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Vôchủ: (Vô chủ).
– Dukhách: (Du khách).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Tắtmắt: (Tắt mắt).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Chánngán: (Chán ngán).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chuyênviên: (Chuyên viên).
– Hànghải: (Hàng hải).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Thốnglãnh: (Thống lãnh).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Biênchế: (Biên chế).
– Côngty: (Công ty).
– Vậntải: (Vận tải).
– Cánbộ: (Cán bộ).
– Ngoạigiao: (Ngoại giao).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Thủythủ: (Thủy thủ).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Xuấtbiên: (Xuất biên).
– Thùđịch: (Thù địch).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thànhphần: (Thành phần).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Chọnlọc: (Chọn lọc).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Biếnđổi: (Biến đổi).
– Khônlường: (Khôn lường).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chỉhuy: (Chỉ huy).
– Hộchiếu: (Hộ chiếu).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Sưphụ: (Sư phụ).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Môhình: (Mô hình).
– Tìnhbáo: (Tình báo).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Triệtđể: (Triệt để).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Côngdân: (Công dân).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Đàongũ: (Đào ngũ).
– Buônlậu: (Buôn lậu).
– Phòphạch: (Phò phạch).
– Gáimú: (Gái mú).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Chứcdanh: (Chức danh).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chuyêntrách: (Chuyên trách).
– Tuyênúy: (Tuyên úy).
– Quânđội: (Quân đội).
– Tưbản: (Tư bản).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Thànhủy: (Thành ủy).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Chủtâm: (Chủ tâm).
– Phôtrương: (Phô trương).
– Hànghọ: (Hàng họ).
– Lộliễu: (Lộ liễu).
– Hớhênh: (Hớ hênh).
– Đôikhi: (Đôi khi).
– Tỷgiá: (Tỷ giá).
– Hốiđoái: (Hối đoái).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Sosánh: (So sánh).
– Giáosư: (Giáo sư).
– Đạihọc: (Đại học).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thuyềnviên: (Thuyền viên).
– Hảiquan: (Hải quan).
– Tịchthu: (Tịch thu).
– Táiphạm: (Tái phạm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vào-tầm.
Tan-tầm.

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/02/09 - 09:47

  @ Ky Yêu

  —————
  Nhẽ em chưa hỉu hết ý của anh zồi, anh có thích chửi ai ngoài con Zì Man Zi Mọi Zợ đâu. Hệ Hệ
  @ Hồng Đơn
  ———————-
  Em nói đúng, trái Bòong Boong nhẽ nhỏ hơn trái của Ky post. Hiện tại hàng nhập từ Thái về rất nhiều ăn ngon phết, ngon hơn của Nam Bộ Lừa trồng. Dân Nam thích chứ dân Bắc chưa nhiều người biết Hệ Hệ
 2. #2 by LonelyRose on 2011/02/09 - 09:50

  Loòng Boong quê thì ăn vẫn chua, nhưng của Thái thì ngọt lắm…  ăn xong cái móng tay dính mủ vàng xì he he. @Anh Già

  Bòn bon Cái Mơn giờ cũng ngọt lắm đó anh. Vỏ vàng hơn bònbon Thái 1 chút.

   

  Anh biết cách nào ăn bòn bon mờ hông bị dính nhựa bẩn tay hông: đừng bóc ngay cuống, nơi đó nhiều nhựa. Bóc ở … đít trái í.

 3. #3 by Dragonfly on 2011/02/09 - 09:55

  Khoảng đôi ba năm gần đây thấy Lừa nhập nhiều trái Cherry ăn ngon mà đắt vãi. Có Bựa nầu biết rõ về trái nầy không khai sáng phát. Anh biết nhõn Cheri, Cheri Lady chấm hết.Hệ Hệ
 4. #4 by Già Không Đều on 2011/02/09 - 10:00


   Uh, Cái Mơn thì trái cây tha hồ nhở, ôi chao nghe mà thèm rùi. Có lần đến bến Ninh Kiều ăn Mận Ấn Độ ( ~ quả zon ?)  trồng ở Cái Bè or Vĩnh Long, hỏi ra cũng lai giống tốt phếch, giá rẻ hơn nhập.

  Cách không dính mủ của Em hay đới, nhưng Anh khoái cách có người khác bóc cho ăn, vừa ngon vừa được làm biếng, sướng gì đâu he he.

   

  Đố em các quả măng cụt này mấy múi, tính từ trái qua nhế?

   

 5. #5 by Lucky on 2011/02/09 - 10:02

  @ Râu : cảm ơn nhe ! Đúng là Lucky lúc nhỏ xíu ở trong nam , đi lâu quá quên béng hết rồi , nhỏ bạn gởi cái hình mừng lắm , nghĩ mình còn nhớ cây lòong boong , té ra dâu chua. Ngượng quá
  @Lài : Sao không thích chũi ai ? Lucky  tôn trọng cái đúng lắm , sai chủi cho sáng ra , thế mới yêu được ! Sai mà còn lì , ngu mà cố tỏ ra nguy hiểm, đã thế được nâng hàng nữa …Thế điếu nào khôn ra được ?

 6. #6 by Già Không Đều on 2011/02/09 - 10:04

  Địt mẹ Lài Dồn xì pam quả Mô đen Thót Kin nghe phê quá đi, long time no hear! 

 7. #7 by Lucky on 2011/02/09 - 10:10

  @GKĐ : Lucky biết , bao nhiêu múi là nhìn trên cái cuống ( cái như cánh hoa khô trên phần cuống ) suy ra .
  @ Lài : Phải trái này không anh

  Nếu đúng thì bên em tới mùa không làm gì hết . Mọc rất nhiều , để em tìm trong đám hình cũ tụi em đi hái nó , bẻ cả cành đem về cho nhanh – rất bựa , đúng phong cách Việt Nam !

 8. #8 by Dragonfly on 2011/02/09 - 10:11

  Già Đểu chứng tỏ tin tin, thời thởi có biết tiếng Anh đéo đâu, bọn anh tuyền gọi là Mô Đen Tắc Kinh. Tởm.Hệ Hệ

 9. #9 by Thượng Sĩ Già on 2011/02/09 - 10:13

  giờ hông lẽ xưng chị gọi em?@ Mợ Ký

  Ừaừa… em nó bé chồi non hạt, mợ cứ dậybẩu hehe… Thằng Manh (,) Châu đâu mau vầu khoanh tay uýnh quả dắm ủng thưa thốt mợ dâu mầy nầy, sưbố quân mấtdậy hốhố…

  Cơmà đứa nầu chơi ác thế, Dượng đương dấmdúi gõ phím uýnh cồng, nom thấy chùm LòongBoong xanhchín tựdưng nghe dớtdãi chẩy quanh suýt lụt mẹ quả Laptop hehe… Tiênsư các cô, Dượng lại nủi cơn Duột Nòng Nghìn Dặm nữa rùi địtbẹ…

  P/S: Mợ Ký chớ có gọi Dượng bầng Cụ đấy nhá. Dượng nom thế chứ vưỡn chẻ vưỡn xinhđộng hơn hẳn con mụ Bựa lỏ mồm mớicả Lài mồm bẹn mớicả cô Roai mớicả thằng Thiếu đểu nhế…Có chứngminhthư hẳn hòi hẹhẹ

 10. #10 by Dragonfly on 2011/02/09 - 10:14

  Đúng Đúng Ky yêu, nhưng sao quả nầy về đây nó mầu sẫm hơn em ạ, mà có nhiều giá nha. Loại còn cuống đâu như 700k-800k/kg còn (loại zụng kuống ? )400k-500k/kg. Hệ Hệ

 11. #11 by LonelyRose on 2011/02/09 - 10:14

  Lừa nhập nhiều trái Cherry ăn ngon @ anh Lài

   

  Trong Nam có bán ở Metro. Nhưng em thấy có ngon gì đâu? Chắc trái đã được xử lý sao đó, không còn vị fresh gì hết.

   

  Mọi người đừng nhầm cherry nhập mới sơri Nam Bộ. Nhẽ tên sơri cũng từ chữ cherry mà ra, vì trông giống quá:

   

   

 12. #12 by Dragonfly on 2011/02/09 - 10:18

  Địtmẹ Sỹ Jà Zâm zim hàng anh hở, kính zâng chi bộ kỏa ID đểu của cô đi. Ngon bằng anh thế đéo. Thấy anh được vàng son bố thí tý mà 1 lũ jà hói nhẩy zựng lên GATO là thế đéo. Nhục kinh.Hệ Hệ

 13. #13 by Già Không Đều on 2011/02/09 - 10:19

  Địt mẹ Lài Dồn xì pam quả Mô đen Thót Kin nghe phê quá đi, long time no hear! Có chứngminhthư hẳn hòi hẹhẹ@ Sỹ Già

   

  Là ID Card hay Chúngmìnhthử hử Giượng?

 14. #14 by dark30 on 2011/02/09 - 10:24

  @All Vàng Son, I love you mất…
  Khoảng đôi ba năm gần đây thấy Lừa nhập nhiều trái Cherry ăn ngon mà đắt vãi. Có Bựa nầu biết rõ về trái nầy không khai sáng phát.@Lài Dồn
  Cherry là commercial production ở 3 nơi trên quả đất là Europe, North America, and Úc Đại Lợn (thằng wiki nói vậy chứ anh biết điếu đâu!) Ở Úc thì Chrismast và new year là mùa của nó rẻ vô đối chừng 7-10$/kg, còn thời gian khác thì hông dễ tìm dù giá hơn 20$/kg.

  Mùa cherry có 1 thú vui là lái xe đến farm, tự hái và cân ký rùi tính xiền, 5$/kg! Hehe, cả tháng nầy điểm tâm sáng của anh lun kèm 200g cherry, nhưng cô nầu ăn thường xuyên nên để ý là lượng sugar trong quả nầy cao gấp 2 vitamin C nhế.

  Còn Cherry ở vietnam thì lun được nhập từ Capuchia, mặc dù thằng nầy cũng là importer. Vụ nầy anh cũng đíu hỉu, chỉ hóng hớt đứa bạn như vậy thui.


 15. #15 by Già Không Đều on 2011/02/09 - 10:27

  Quả gọi là sori em Hồng Đơn pót là hàng bình dân thui, rất rẻ, tụi học sinh tin tin như Anh rất hay ăn, chua chua, chấm muối ớt, được cái màu đẹp, lúc xanh xanh và đến chín mọng gồm nhiều màu khác nhau rất vui mắt, ăn chín mọng đỏ chót hổng còn ngon nữa.

  Quả cây trứng cá đôi khi cũng có nơi gọi là sơ ri nữa. Nó đây

   

  Đi bộ dọc vỉa hẻ, nhất là ở Mỹ Tho í, cây trứng cá xà xà ngay tầm với hái quả đo đỏ rùi cho vào miệng vắt nướt ngọt của nó cũng phê phết he he.

 16. #16 by Thượng Sĩ Già on 2011/02/09 - 10:29

  Ơ đeomẹ, cái thằng Lài mớicả thằng Già Đểu nầy chúngmầy hay nhở. Thế mù hết cả hay sâu không nom thấy quả Avatar rất chi hoànhcháng của Dượng nhỉ. Hôm nay mắt mũi chúngmầy sâu thế địtbẹ hốhố…

 17. #17 by Dragonfly on 2011/02/09 - 10:29

  Hồng Đơn

  ————-
  Manh cỏn mất zậy nhận mình là cát, ý cỏn nằm dưới đấy thì nhìn thấy hết nội thất của em đấy mà ,em mặc quần 1 ống mờ. Đúng là Liu Manh đấy em ợ. Zìm hàng tất cả các loại jà hói là anh.Hệ Hệ
 18. #18 by LonelyRose on 2011/02/09 - 10:32

  Mận Ấn Độ ( ~ quả zon ?) @GKD

  Mận Nam bộ (ngoài Bắc gọi là quả Doi, hông phải zon). Bi giờ nhiều loại mận quá em cũng hông còn biết loại nầu ra loại nầu nữa. Nhiều loại mới mang từ Thái về, rùi nông dân cũng tìm tòi lai tạo thêm cho hợp với đất ở đây.

   

   

 19. #19 by Lucky on 2011/02/09 - 10:34

  @ Lài . trái em up lên nó còn trên cây , vừa đỏ thôi anh , để nó chín hết mức nó đỏ thẫm à ., ngọt lịm . Sao ở nhà mắc vậy nhỉ 700k – 25€ ? Bên này vào mùa maximal trong chợ là 3€ , trái mùa nhập từ Thổ qua là 6€ thôi.
  @ Râu : trái Râu up lên nó cũng cherry , nhưng chua lắm , ăn chấm với muối ớt xanh , hoặc muối ớt bột . Trái Lucky up đó ở nhà ngoài bắc goi là trái anh đào .
  @ TSG :
  giờ hông lẽ xưng chị gọi em?@ Mợ Ký . Lucky có nói thế đâu ? Up quả ID đểu lên xem nào !

 20. #20 by Già Không Đều on 2011/02/09 - 10:37

  @ Giượng Sỹ

  Vâng, cho xem xin, thưa thầy hiệu chưởng Vẫn Như Kương, nghĩa là phải dùng Cialis mới thể hiện được là chính mình phải hông? Còn hổng có trợ lực í thì ui thui, địt mẹ Giượng phải đái ngồi hoặc dùng Dandy nhở , ô hố.

 21. #21 by Thượng Sĩ Già on 2011/02/09 - 10:43

  À tiệnthể chưởi tiênnhơn nhà mụ Bựa lun nhế. Bốt bài mới đi chứ địtbẹ, năm mới tết hết rùi con chờ đéo chờ đéo…?

  Hay mần quả ” Bâu Tuổi Xứ Lừa Phừn Tiếp Nối ” thayđủi khôngkhí nhẩy…. (>) bà mụ hehe.

 22. #22 by Dragonfly on 2011/02/09 - 10:43

  Ky yêu

  ————-
  Giá thật vậy đó em, anh mua làm quà mà. Anh mệnh danh là “thối mồm” nói ít tượt lắm như vụ đoán con Zì thua sập hầm Golf đó. Không nổ như con Zì Man Zi Mọi Zợ như vụ bò Kô Bê đâu. Cái nầu biết anh nói, không biết anh hỏi như Cherry í mà. Tin anh đi. Anh yêu em mãi.Hệ Hệ
  @Hồng Đơn
  —————-
  Anh ăn trái Cherry thấy ngon và hỏi thêm 10 người 9 người cũng bảo ngon ,1 người nói không ngon vì nó quá đắt. Hệ Hệ
  ————–
  @Đặc
  ————–
  Đúng là nhiều đường thật vì sau khi xơi gần 1 kg thì anh bị lên đường. Anh nghe nói nhập từ Niu Zi Lân về cô ạ. Hệ Hệ
 23. #23 by Già Không Đều on 2011/02/09 - 10:45

  Mận Ấn độ Made in Mekong Delta nè, to, dầy cơm, ngọt, nhiều nước, hạt lép hoặc hông hạt 24. #24 by LonelyRose on 2011/02/09 - 10:51

  Trùi ui trái cây Nam bộ thì nói miênman miênman hông dứt. Ai có dịp thì ghé Suối Tiên quãng đầu tháng 6 hàng năm có Lễ Hội Trái cây nếm cho thỏa sức…

 25. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/09 - 10:52

  Zì đây hehe đù má các cô

  @chết cười mới con Lài Mồm Bẹn

  Quả Cherry cô nói ý Tây nó gọi là trái Bồ Đào. Trái Anh Đào nó cũng ynhư thế zưng chua hơn và ít được chén hơn, chỉ làm mứt.

  Já ở Lừa trước tết vửa rùi chỉ tầm 300-350K Cụ một kýlô tùy quán thôi cô, có buồi ý mà 800K. Mùa nầy Lừa thường nhập trái đó từ Úc Lợn, còn mấy tháng trước thì tấtnhiên nhập của Tầu.

 26. #26 by Lucky on 2011/02/09 - 10:54
  Đấy cây lúc chưa ra hoa, cây ra hoa và cây có trái đấy . Tuyền bộ ông cherry mà Đức lợn gọi là Kirsche

 27. #27 by Thượng Sĩ Già on 2011/02/09 - 10:54

  @Mợ Ký

  Ờờ hehe nhầm con bà nó lẫn. Thôngcảm thôngcảm mợ nhế, đéo phẩy tại già mà vì chăm công nghìn việc quá đâm nú nẫn thế đấy. Mớicả vửa nom thấy Mợ phát Dượng lại loayhoay lúngtúng uýnh dơi mẹ quả mụckỉnh đời Đường nên mắt mũi ló kèmnhèm títi hehe…

  @Mợ Lôn Râu

  Sẵntiện cho Dượng xinlỗi lunthể nhá mợ nhá. (phongchào nhà ta đấy hốhố)…

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/09 - 10:55

  Bồ Đào có ./ ý mà nhiều đường. Nhiều đường fải là Strawberry (Zâu Tây fỏng?). Mẹ con Lài Mồm Bẹn thở cái đéo jì cũng thúi.

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/09 - 10:58

  Hình em Ky bốt là cây và trái Anh Đào, trái anh đào bên Tây luôn nhỏ hơn trái Bồ Đào một chút, có mầu đỏ sẫm. Còn Bồ Đào có cả mầu đỏ, vàng, trắng..

  Cây Bồ Đào cũng gần như thế, chỉ có điều ít hoa hơn và lá to hơn chút.

 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/09 - 11:03

  Bồ Đào bên Tây rẻ vôđối, vầu bấtcứ rừng hoang nầu cũng có. Còn Anh Đào thì cho không biếu không vì trái nó chua bỏ mẹ, Tây nó jồng thay hoa tết như Lừa jồng đào ý. Cây Anh Đào Hoa bên Nhật cũng chính là cây đó đó.

  Chỗ Zì ở xưa nằm ngay cạnh đồi Anh Đào hoang. Địt mẹ đến quãng tháng 4-5 hoa nó nở rựcrỡ đủ mọi mầu trắng, tím, hồng đẹp mêman, zưng trái thì ăn như cứt.

  Hoa mận & hoa mơ cũng khá jống hoa Anh Đào, zưng thường tuyền mầu trắng, và cây thì thấp hơn Anh Đào.

  Cô nầu rảnh bốt cho mấy kýlô hình minhhọa nầu.

 31. #31 by Dragonfly on 2011/02/09 - 11:04

  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ, đéo nín được phải sủa rồi hử. Tưởng anh không biết nó khác nhau như nầu à? Đúng là đồ ngây ngô. Giá anh mua tại cửa hàng lớn Hường Sang tại góc Lê Thánh Tôn-Thủ Khoa Huân ( Cổng Chợ Bến Thành) trước tết vai bữa. Địtcụ Zì chỉ ăn đồ biếu, biết đéo jì mà bibabibo. Hệ Hệ

 32. #32 by Hoàng Việt on 2011/02/09 - 11:09

  he he ngoại tình với vài khái niệm nhìn theo con mắt nhà kinh tế học :

  1/ Chym & Bướm: đầu tiên khẳng định là 1 loại hàng hoá thuộc quyền sở hữu cá nhân , phương tiện dùng lobby cho các hoạt động trong xã hội – một vũ khí nhằm gia tăng biên giới ảnh hưởng,tăng quyền kiểm soát …etc
  2/ Ngoại tình : là một hoạt động kinh doanh hay trao đổi ( tuỳ từng mục đích của đối tượng tham gia ) ngày càng phát triển theo nhu cầu xã hội Lừa
  3/ Thành phần tham gia: Rất nhìu jới tham ja như chính trị ja , thương ja,công chức,sinh viên-giáo viên ..etcvà dông nhất là zân office .
  he he bỏn hoạt dộng ngoại tình cũngsinh lợi tạo đà thúcdẩy ngành zịch vụ , môi jới , lobby….

  4/Chó ,Vện & Gấu : là zững đối thủ trong hoạt động ngoại tình , chúng có thể cạnh tranh khốc liệt = zững miếng dòn ghen hay cùng nhau chung sống ziễn biến hoà bình .. ha ha ha !

  Bonus:Một sai lầm lớn nhất của Gấu khi biết Chó của mình ngoại tình là các Gấu ko biết tự jải quyết tình huống ( thường bá cáo cơ quan hay nội ngoại để lôi kéo dồng minh, kể tội Chó nhà ) mà nên tình hiểu dối thủ ( Vện của Chó ) nhằm cạnh tranh lành mạnh , bình đẳng & có văn hoá

  Còn ai có ý khác lạ nầu thì mời mời

 33. #33 by Dragonfly on 2011/02/09 - 11:18

  @ Đà Bà Việt
  ———————–

  Nhân vụ Việt nói lại chuyện ngoại tình, anh cũng nói lại để em rõ là anh đéo ủng hộ mà cũng đéo chống đối ,anh chỉ dưa ra vài cái hậu quả nhỡn tiền để mọi người thấy thêm thôi, anh đồ rằng Liu Manh cũng ý như vậy nhưng vì Chi Bộ đẩy vấn đề nó lên mức độ khác và lệch ý nhau thì Manh mới quay ra chửi cho bõ ghét và bị vàng son nép đá tập thể. Hệ Hệ

 34. #34 by Già Không Đều on 2011/02/09 - 11:20

  Mấy Cô biết đang ngắm hoa gì đây không? 35. #35 by Lucky on 2011/02/09 - 11:25

  @Zì  : cái gì mà Bồ Đào , Anh đào , đơ mie quả thủ rồi
  Trái Lucky up lên mà đỏ đỏ đó là cherry đới , bên này là Kirsche . Loại này nhiều đường đứng rồi đó Zì . Nó chín là ngọt lịm mật , mấy già hói bên này đường trong máu cao bác sỹ khuyên nên bớt đớp loại này đó .
  Cây Zì nói chắc giống Sauerkirsche đó , nó đây :

  Thêm loại nữal à Schattenmorelle , cũng thuộc loại Sauerkirsche , nhưng chín thi ngọt , mọc khắp nơi

  Chắc Zì ăn phải giống này

  Còn ông Japanische Blutenkirsche đủ màu Zì nói đây

 36. #36 by LonelyRose on 2011/02/09 - 11:31

  Về chủ đề Ngoại tình:

   

  Em nghĩ cái được nhất của chủ đề nầy là chị em đọc xong có thể nghĩ thoáng đi một tí, cho cả thằng chó lẫn cho mình. Em cũng chẳng For cũng chẳng Against Ngoại Tình, mỗi người tự có giải pháp riêng cho vấn đề của mình. Còn chiến mới anh Manh, em cũng thấy 6 hệ quả ảnh nêu là đáng để chị em cân nhắc trước khi bước tới. Em chỉ chiến mới cái thành kiến còn lướng vướng trong tham luận của ảnh, và chút liumanh đáng yêu của ảnh thoai…

 37. #37 by Phang_Phập on 2011/02/09 - 11:34

  @cuchuoiSG và @EM Hương điêu: cái hình dép cao su đó là dép cao su đúc chứ không phải dép lốp, dép đúc thì đi mồ hôi ra và chân bẩn đen thôi kinh bỏ bà, để tối anh chụp cho 2 em quả dép cao su của anh dưng làm từ lốp cơ, anh đi 5 niên nay dồi mà vưỡn dùng tốt, he he he, giờ nó mòn nó lòi ra cả sợi chỉ  ở trong cao su ra cơ.Cho nên anh nhìn mấy chú đi quả cao su đúc nầy nó bán đầy ở phố Lê Duẩn gì đó, có 30-40 K/ĐÔI thôi là ăn theo nói leo, học đòi vớ vẩn chứ chả hiểu léo gì về dép  lốp cao su cả nhá, không tin thử xem, đi thì chân có đen như gà ác không, ke ke ke.

  @Ai-Bớt Thi còi dí dị: cái xe Krando đó sang các gara  Lâm Gia trang mà xem, có mà đầy ra ý, tuyền xe 2002-2004 thôi, giá bán có 13-15K ông Tơn thôi, dưng con nầy chủ yếu là xe tải mui kín như bà dì nói ý, còn nếu cao thủ thì cô mang về tỉnh đăng kiểm và thử dúi cho bọn đăng kiểm nhiều tiền để nó làm cho 2 chỗ thành 4 chỗ xem sao, bạn Phập đưa về tỉnh Bình Tĩnh làm được 1 phát đấy, he he. Còn nếu mà làm liều chạy thì xxx hỏi thì ráng chịu, giờ con nầy mới mấy con biển Giun dế là đối tượng mần xiền của xxx mà.

  Phương án khác thì tầm đó xiền thì mua mẹ con For Escape ý, cũng chừng đó xiền nhẽ ổn hơn, mỗi tội uống xăng dư Phập uống bia mà thôi, he he he, còn nhiều xiền hơn thì PM cho Phập nhá, he he he, đang thừa 3 con xe cần bán vì đang bí tiền he he he.

 38. #38 by Lucky on 2011/02/09 - 11:36

  @all : chuyện ngoại tình …thuộc về vấn đề cá nhân , có gì phải nói nhiều nhỉ ? Ai thích sao thì họ làm vậy .
  @ Hoàng : kinh tế gì chổ này . Lừa mình không công khai chứ nơi điếu nào trên quả đất này mà chẳng có ” thuận mua vừa bán ” . Lừa cứ quan trọng hóa vấn đề mang tính cá nhân và sinh lý . Mới nói cả đêm qua cái vụ 3&4 của bạn Khổng , vứt mie sọt rác cho trong lành không khí . Sáng nay ra lại lập lại đề tài này là sao ?
  @  Lài : lăng tăng điếu gì cho mệt anh . Ai cũng có thủ và chim/ bướm hành động sao trên dưới ok là được .

 39. #39 by Mit on 2011/02/09 - 11:55

  Mận Nam bộ (ngoài Bắc gọi là quả Doi, hông phải zon). @ Hồng Vàng

  Chầu chầu chi bộ.  Ui, bâu nhiêu năm mới thấy cái hình mận trắng.  Ngày xưa nhà nội Mít có một cây nhẽ thuộc loại cổ thụ ở sân sau.  Nó cao đến 2-3 tầng lầu.  Cơ mà Mít nhớ nó gọi là quả Roi phải hông?

 40. #40 by LonelyRose on 2011/02/09 - 12:01

  Cơ mà Mít nhớ nó gọi là quả Roi phải hông? @Mít

   

  Nhẽ Roi là đúng rùi Mít ah. Rốt nghe đọc sai thành Doi đâm cũng lẫn. Mận trắng nầy không ngọt lắm dưng ăn rất mát vì nhiều nước, nhất là vào những trưa hè, hái quả này ăn quả nấy.

 41. #41 by Mit on 2011/02/09 - 12:09

  @ Hồng Vàng

  Loại này Mít thấy giống như loại Rainier cherry phải hông? 

 42. #42 by Mit on 2011/02/09 - 12:12

  Mận trắng nầy không ngọt lắm dưng ăn rất mát vì nhiều nước, nhất là vào những trưa hè, hái quả này ăn quả nấy.@ Hồng Vàng

  Nhà Mít mọi người chấm nó với nước mắn đặc pha đường…hehehe

 43. #43 by Lucky on 2011/02/09 - 12:16

  @ Zì : Bồ đào gì đó phải giống này không?


  Loại này cũng thuộc dòng Prunus như em cherry đó .Rất giống với cherry nhưng hông phải . Đúng như Zì tả , nó tên Pflaume Loại này thì hông nhiều đường mấy .

 44. #44 by Mit on 2011/02/09 - 12:18


  Mấy Cô biết đang ngắm hoa gì đây không?@ GHĐ

  Có phải Nhất Chi Mai hông?

 45. #45 by Hoàng Việt on 2011/02/09 - 12:29

  Lại nói về tầu bè , buôn bán trên biển và việc chinh fục biển : Xứ Lừa ta làm dell có TƯ DUY BIỂN
  Tư duy biển hiểu đơn giản là chí hướng hướng ra biển với tâm lý chủ động khai thác, sẵn sàng mạo hiểm chinh phục, khám phá & khát vọng làm giàu
  Tài liệu nghiên cứu quá ít, toàn “lưu hành nội bộ” -Cơ quan nghiên cứu: ít về số lượng kém về chất lượng , không thống nhất
  Một điều đáng để suy nghĩ là: Từ năm 1985 đến nay, nước ta đã có ít nhất 4 chương trình nghiên cứu biển đảo, mỗi chương trình có khoảng 20-25 đề tài riêng biệt. Tuy thế, kết quả của những công trình này được công bố và hiện thực hóa cụ thể như thế nào thì ít người hay biết…


  nguồn tham khảo 
  @ Lucky :giống Lừa ưa bảo thủ .Sự cởi mở đưa đến tinh thần sáng tạo , tới khát vọng làm giàu
 46. #46 by Lucky on 2011/02/09 - 12:41

  @ Hoàng : Ai nói Lừa không có ai gọi là Tư Duy Biển ? Lucky không nhớ đọc ở đâu tài liệu về  Paracel Inlands , có nói đời Vua Nguyễn đã có cho thuyền ra đó rồi …Nhưng sau đó 197x Khựa chiếm nên mình khôn phát triển nữa .
  Tết nhất đầu năm cây trái cho nó tươi trẻ , Hoàng cứ lôi mấy đề tài rất xao nhãn vào làm gì nhỉ ?

 47. #47 by Già Không Đều on 2011/02/09 - 12:52

  @ Mít

  Đây mới là hoa Nhất Chi Mai nè


  Còn hoa kia là một loại hoa đào, tên rất đặc biệt. Em thấy nó giống hình cái gì không?

   

 48. #48 by Mit on 2011/02/09 - 12:57

  Khoảng đôi ba năm gần đây thấy Lừa nhập nhiều trái Cherry ăn ngon mà đắt vãi.@ Chuồn

  Theo sách Mít đọc, ăn cherry hay uống nước cherry (2-3 ly) hàng ngày có thể giúp bọn bị Gout đỡ đau.  Trái cherry còn cuống phải xanh mới tươi.  Nếu không nó đã được stored lâu rùi.  Nhớ rửa cherry kỹ trước khi ăn vì bên ngoài vỏ có thể còn insecticides, & antifungal oils. Mẽo là #2 sweet cherry producer trên thế giới và Cali là #2 sweet cherry producer của Mẽo.

 49. #49 by Mit on 2011/02/09 - 13:02

  Trái cherry còn cuống phải xanh mới tươi.@ Mít
  Ý Mít nói trái cherry có cuống thì cái cuống phải còn xanh mới là trái tươi.  Còn nếu đã xậm mầu thì đã được stored lâu rồi.

 50. #50 by LonelyRose on 2011/02/09 - 13:03

  Loại này Mít thấy giống như loại Rainier cherry phải hông? @Mít

   

  Hông phải đâu Mít ah. Hai loại trái nầy thuộc 2 bộ khác nhau đấy. Sơri cũng rất khó chọn loại ngon, còn gọi là sơri khế, rất giòn và ngọt. Ăn khi còn hơi hường hường ngon hơn khi chín mọng.