Japan slut (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Phò Nhật

Hè 198 Mấy, sau khi dỡ 4,000 tấn chuối xanh từ Sài Gồng qua Hồng Kông, tầu Trung Tướng bốc 10,000 tấn gang ống từ Hồng Kông qua Cu Na Cu Ta, Nhật Bản (*).

Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Đó là lần đầu Trung Tướng tới Xứ Mặt Giời.

Cu Na Cu Ta là thươngcảng mini trên sông Cu Na, miệt trung Nhật, cách Đại Thái Bình Dương quãng ba giờ hảihành.

Cu Na là mẩu sông tựnhiên bé cũn ngắn choằn đặcthù đất đảo. Dài trăm cây, rộng trăm mét, chỗ hẹp nhất chỉ 70 mét, gấp đôi bề ngang tầu Trung Tướng, mà dọc dòng có tới bốn cảng biển đủ mớn đón tầu vạn tấn, nước Cu Na xanh ngằnngặt ngằnngặt, hai bờ cổthụ umtùm umtùm, đẹp mêmải.


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Cảng Cu Na Cu Ta, trái lại, xấu mịtmù. Mươi ngàn hèndân bảnđịa, vài ngàn nóc nhà mỏngmanh, mấy siêuthị thấp tầng, dăm côngxưởng:


Artist Unknown. Source Trekearth.com


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ngoài giờ vào-tầm buổi sáng sớm và tan-tầm buổi chiều muộn, lúc đám culy loongtoong cỡi những con scooter lùn tịt thongdong đến và về Sở, thành Cu Na Cu Ta lặng vắng như chùa hoang. Phố không bóng xe. Vườn không tiếng trẻ. Không một lão già hưu lẩnthẩn chăn chim. Không một gã giai non phấtphơ tìm việc. Buồn mịtmù:

*Bonus #1. Phố cũ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #2. Phố mới:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #3. Quán ăn:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #4. Nhà hẻm:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #5. Nhà cổ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Buổi trưa, chén đớp xong, bọn Trung Tướng xin Chínhủy chia các tổ tamtam, xuống tầu vầu downtown duhý (**):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Hình minhhọa thôi hehe, chứ downtown Cu Na Cu Ta 198x không đôngvui đến vậy. Quánxá bầy hànghóa balăngnhăng ngồnngộn nhưng hầunhư vôchủ, thật khó để dukhách Thiênđàng cưỡng những cơn tắtmắt hồnnhiên (***):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ba ngày liền chánngán chánngán. Mua một suất mì 1,000 Yên cũng vậtvã kiếm thằng Cashier hết nửa tiếng đồnghồ (****). Đồ buôn về Sô Liên gồm 3 tấm thảm giả Kashmir 2×3 giá 9,000 Yên/Tấm Trung Tướng đã tậu xong ngay hôm đầu (*****). Chả còn đéo gì sắm nữa. Japan chánngán chánngán.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2009)

(*) Thời 198x Trung Tướng mần nghề chuyênviên hànghải caocấp, thốnglãnh các tầu viễndương Xuyên Á thuộc biênchế Côngty Vậntải Biển Đen, Odessa Sô Liên.

(**) Thời Thiênđàng, dù ở Sô Liên hay Tầu hay Lừa, dù là cánbộ ngoạigiao hay sinhviên hay thủythủ, các côngdân ngoanhiền XHCN khi xuấtbiên sang các nước TBCN thùđịch buộc phải hoạtđộng theo nhóm 3-5 người, gọi là Tổ Tamtam. Thànhphần tổ tamtam do Chínhủy quyếtđịnh bằng phươngpháp chọnlọc ngẫunhiên, và biếnđổi khônlường, nhưng luôn gồm ít nhất một sĩquan chỉhuy nắm giữ hộchiếu mọi thànhviên trong nhóm.

Nguyêntắc Tamtam được Sưphụ Beria xâydựng theo môhình tìnhbáo chiếnlược, từ những năm 193x hoặc trước nữa, triệtđể đảmbảo côngdân Thiênđàng không thể đàongũ, buônlậu, hay phòphạch gáimú làm bẽ mặt Tổquốc Vinhquang.

Mỗi tầu viễndương Thiênđàng buộc có một Chínhủy ăn lương Chief Officer. Đây là chứcdanh sĩquan chuyêntrách giống như Tuyênúy trong quânđội Tưbản Đếquốc. Chínhủy tầu vạn tấn của Trung Tướng đươngnhiên phải là đảngviên gộc, do Thànhủy Odessa bổnhiệm.

(***) Côngdân Thiênđàng 194x-198x khi xuấtbiên sang Tưbản rất thường mắc tội Thó Cáy, aka Ăn Cắp Vặt hehe, vì bọn Tưbản chủtâm phôtrương hànghọ cách lộliễu và hớhênh, khiến người rất ngoanhiền cũng đôikhi tắtmắt.

(****) Tỷgiá hốiđoái Nhật thờiđiểm xẩy chiện quãng 250 Yên ăn một Tơn. Suất mì bò 1,000 Yên tươngđương 4 Tơn, đắt hehe vãi búa. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Lừa cùng thờiđiểm quãng 70 Cụ, và 95 Cụ ăn một Tơn.

(*****) Tiêuchuẩn mua thảm Tưbản của thuyềnviên Sô Liên Thiênđàng là 3 tấm/năm. Ai chơi quá 3 tấm sẽ bị Hảiquan tịchthu, và có thể bị bỏ tù nếu táiphạm. Thảm Kashmir Japan 2×3 như Trung Tướng buôn có giá bán tại Odessa 198x quãng 800 Rúp Ông Nin, tươngđương 200 Tơn, lãi gần 6 nhát. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Sô Liên năm nẳm quãng 400 Nin, tươngđương 100 Tơn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thươngcảng: (Thương cảng).
– Mini: (Mi-ni).
– Hảihành: (Hải hành).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Đặcthù: (Đặc thù).
– Ngằnngặt: (Ngằn ngặt).
– Cổthụ: (Cổ thụ).
– Umtùm: (Um tùm).
– Mêmải: (Mê mải).
– Mịtmù: (Mịt mù).
– Hèndân: (Hèn dân).
– Bảnđịa: (Bản địa).
– Mỏngmanh: (Mỏng manh).
– Siêuthị: (Siêu thị).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Culy: (Cu-ly).
– Loongtoong: (Loong-toong).
– Thongdong: (Thong dong).
– Lẩnthẩn: (Lẩn thẩn).
– Phấtphơ: (Phất phơ).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Tamtam: (Tam tam).
– Duhý: (Du hý).
– Đôngvui: (Đông vui).
– Quánxá: (Quán xá).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Balăngnhăng: (Ba lăng nhăng).
– Ngồnngộn: (Ngồn ngộn).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Vôchủ: (Vô chủ).
– Dukhách: (Du khách).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Tắtmắt: (Tắt mắt).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Chánngán: (Chán ngán).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chuyênviên: (Chuyên viên).
– Hànghải: (Hàng hải).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Thốnglãnh: (Thống lãnh).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Biênchế: (Biên chế).
– Côngty: (Công ty).
– Vậntải: (Vận tải).
– Cánbộ: (Cán bộ).
– Ngoạigiao: (Ngoại giao).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Thủythủ: (Thủy thủ).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Xuấtbiên: (Xuất biên).
– Thùđịch: (Thù địch).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thànhphần: (Thành phần).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Chọnlọc: (Chọn lọc).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Biếnđổi: (Biến đổi).
– Khônlường: (Khôn lường).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chỉhuy: (Chỉ huy).
– Hộchiếu: (Hộ chiếu).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Sưphụ: (Sư phụ).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Môhình: (Mô hình).
– Tìnhbáo: (Tình báo).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Triệtđể: (Triệt để).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Côngdân: (Công dân).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Đàongũ: (Đào ngũ).
– Buônlậu: (Buôn lậu).
– Phòphạch: (Phò phạch).
– Gáimú: (Gái mú).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Chứcdanh: (Chức danh).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chuyêntrách: (Chuyên trách).
– Tuyênúy: (Tuyên úy).
– Quânđội: (Quân đội).
– Tưbản: (Tư bản).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Thànhủy: (Thành ủy).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Chủtâm: (Chủ tâm).
– Phôtrương: (Phô trương).
– Hànghọ: (Hàng họ).
– Lộliễu: (Lộ liễu).
– Hớhênh: (Hớ hênh).
– Đôikhi: (Đôi khi).
– Tỷgiá: (Tỷ giá).
– Hốiđoái: (Hối đoái).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Sosánh: (So sánh).
– Giáosư: (Giáo sư).
– Đạihọc: (Đại học).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thuyềnviên: (Thuyền viên).
– Hảiquan: (Hải quan).
– Tịchthu: (Tịch thu).
– Táiphạm: (Tái phạm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vào-tầm.
Tan-tầm.

*** 1. #1 by tieuthithi on 2011/02/08 - 22:54

  @ Già KĐ : em mua nó chủ yếu  chạy tỉnh ngoài ( Hòa bình , Thái nguyên …) mà . nghe nói xe này máy Mẹc (!?) chạy 8l dầu /100km 2 cầu gầm cao máy thoáng he he ..
  Ừa mà anh nói em mới nhớ là chỗ đầu đường 5 có nhiều ,  em phải qua xem mới được .  Chỉ lăn tăn về giấy tờ ĐK ko biết thế nầu ? Em vẫn thấy xe nó chạy trong giờ cao điểm ầm ầm đó mà

 2. #2 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 23:08

  Hồng Đơn lúc nào cũng đòi Sơ Ti Fi Cây nhở? He he, thui, Anh trót dại mới Em một lần lộ hàng thui Cưng ah.

  Anh khoe bàn chân trắng thì em cũng muốn xem rùi hôm nầu hứng tình Anh khoe chỗ đen như muôn không có cọng nào bạc thì lại choáng váng say sẩm rối loạn tiền đình đới, hổng dám đâu, Anh còn phải làm bài he he.

 3. #3 by Mr. Tran on 2011/02/08 - 23:13

  @Thiếu dái:

  châm cứu là 1 giải pháp tốt cho tình trạng hiện tại của cô. dưng về lâu dài, nhẽ mỗ không hơn cô nhiều tuổi, có 1 lời khuyên: chăm thể dục thể thao, chăm xxx, hạn chế alcohol & lipid. đéo biết công của tướng thối thế nào, có thể có tác dụng hơi lâu tẹo, dưng những phương pháp luyện nọi tạng rất nên lưu tâm.

  ít nữa không có gì thay đổi mỗ sẽ tham gia 1 khóa tập khí của Vịnh Xuân, nếu cô quan tâm mỗ sẽ chia sẻ.

  còn trẻ nên giữ gìn cô ạ!

 4. #4 by condomdom on 2011/02/08 - 23:21

  Chị Ky,
  Chị hiểu sai rồi. Cái 4 Đức là Khổng nhận vơ chứ không phải của hắn. Hắn chỉ có mỗi 3 Tòng nên vơ thêm 4 Dức của ai đó. Khổng cũng như Ông Cụ, lấy của người khác làm của mình.

  Chị Hương điêu,
  Sao chị phải cố làm gì. Có chữ Công nào gắn với việc vá quần áo không nhỉ. Còn việc gia chánh như nấu cơm, may áo đã có mấy thằng giai mọi nó làm, tranh làm gì.

  Còn chữ Ngôn nó gắn liền với biện luận. Khẩu khí các gái ở đây chưa đủ thuyết minh cho chữ Ngôn hay sao. Chữ Ngôn hoàm toàn không có nghĩa là thỏ thẻ. Tửu nhập Ngôn xuất là một thí dụ.

  Chị gán ghép 4 Đức vào Khổng nghĩa là chị đã bị chữ 3 Tòng của Khổng nó đè rùi.

 5. #5 by Mit on 2011/02/08 - 23:31

  Mít ơi Mít ơi , chị với Mít bị gạt tên trong danh sách “lớp  huấn luyện phụ nữ dam dang” quán bựa  thành phụ nữ “đàng hoàng” rùi nè .@ Thithi
  Hốhốhố…  Mít cần đéo giề 3 đảm đang mới chả 2 giỏi, hay “đàng hoàng” theo kiểu cô Hai Em?  Thế đéo nầu là “đàng hoàng” nhờ?  Đéo dâm chăng, dư vậy thì frigid – bịnh con mẹ nó rùi…híhíhí 

 6. #6 by minhhuong on 2011/02/08 - 23:47

  Còn chữ Ngôn nó gắn liền với biện luận. Khẩu khí các gái ở đây chưa đủ thuyết minh cho chữ Ngôn hay sao. Chữ Ngôn hoàm toàn không có nghĩa là thỏ thẻ. Tửu nhập Ngôn xuất là một thí dụ.

  ————————–

  @Comdomdom: Bắt mẹ quả tang cô này NGỤY BIỆN.

  Khẩu khí gái Bựa trên quán này có được là KẾT QUẢ của việc VỨT TỨ ĐỨC vào HỐ XÍ, hố hố hố

  Cô lại đi đánh tráo khái niệm hả, khỏi đi cô! 

 7. #7 by condomdom on 2011/02/08 - 23:51

  Đ/c Già đều hù chị Thi hả,

  Xe bán tải khác với xe 5 chỗ ở thuế suất. Trong giao thông nó không bị cản trở vì mang danh xe tải. Nó cũng như pick up Isuzu Dmax, hay Toy Hilux.

  Chỉ giao xe này cho thằng đệ sai vặt nghĩa là cỡ chỉ ngồi băng sau ít nhất là AMG hay 7 serie và không cần biết lái.

 8. #8 by condomdom on 2011/02/08 - 23:54

  Sao không trích hết mà chỉ nửa vời thế, chị Hương. Chị bị chữ 3 Tòng nó đè rùi.

  Không nhất thiết phải cố, chị ạ.

 9. #9 by minhhuong on 2011/02/09 - 00:00

  @Comdomdom: Khỏi đi cô, tôi không quan tâm cái tam tòng vì bản thân cô cũng đồng tình với tôi là Tam Tòng vứt mẹ nó đi đéo ai tiếc nữa.

  Tôi chỉ bàn với cô về Tứ Đức.

  Cô thích giữ tứ đức thì cô giữ 1 mình đi cô, và cô thích thì cô truyền cho con gái cô.

  Còn tôi không thích nên tôi đéo giữ cả 7 thứ (tam lẫn tứ), và con gái tôi, may thay, nó éo bị truyền.

  Tôi chả mất công đi thương xót cho con gái đứa khác. Mặc xác cô lẫn con gái cô. Cô cứ giữ lấy làm cái gông, kể ra cũng là 1 fashion.

 10. #10 by LonelyRose on 2011/02/09 - 00:10

  Hồng Đơn lúc nào cũng đòi Sơ Ti Fi Cây nhở? He he, thui, Anh trót dại mới Em một lần lộ hàng thui Cưng@

   

  Thui mờ, đừng giận mờ! Em mới khen anh hôm nay thể hiện mới Thiếu Gia dễ yêu đó thui. Dưng em đòi sơtificây hùi nầu? Tại anh khoe CLC, em hông tin. Anh show ISO là em tin luôn… Ok ok để em show hàng cho huề nha.

 11. #11 by Mit on 2011/02/09 - 00:12

  Vì sống cùng thờ thởi nhưng bọn anh ở miền Nam hoàn -toàn -giải -phóng thì toàn đi sa bô bằng – da – bò, bảnh nhất là lên Tôn Lê Thánh xtrít mua.@ cô Lìn

  Tôn Lê Thánh từ trước 75 đã là khu kinh doanh giầy da giữa Sè Goòng.  Bạn ma Mít có tiệm giầy da lớn lắm ở đấy tên TL. 

  Thời Thiên Đàng còn có con đường nhỏ xíu gần chợ Bến Thành chiên bán sách cũ của bọn phản động, tên gì cô Lìn còn nhớ hông?  Pa Mít vưỡn dẫn Mít xuống đó đó đi rà rà tìm sách đọc. 

 12. #12 by Già Không Đều on 2011/02/09 - 00:12

  Trong giao thông nó không bị cản trở vì mang danh xe tải.( @ Đóm Nai Vàng)

  Ừ, có đường thì xe chạy thui, nhưng có biển cấm xe tải thì éo được vào hoặc có giờ quy định cấm xe tải trong khung giờ Vàng thì cũng éo được vào, địt mẹ cái Thủ Đô Văn Vật thì biển cấm với giờ cấm loại nì hơi bị nhiều.

  Áp thuế theo xe bán tải thì rẻ hơn, nên nếu mua để dùng ở tỉnh thì hay, chứ thủ đô nhiều thằng chán do Cam vật vì tội gắn thêm ghế sau, muốn bán đéo được kìa. Xe này đi phượt thì phê quá rùi.

 13. #13 by tieuthithi on 2011/02/09 - 00:13

  Xe bán tải khác với xe 5 chỗ ở thuế suất. Trong giao thông nó không bị cản trở vì mang danh xe tải.@Condomdom
  Sai rùi , nó sẽ bị hạn chế đi lại nếu mang danh xe tải chứ ?
  Theo chị hiểu thì nó như nầy :

  – Thằng nhập về nó khai là xe bán tải , khi đăng ký dĩ nhiên vẫn là xe bán tải , khi lưu thông nếu anh để nguyên trạng 2 chỗ ngồi thì ok , chắc chắn bị hạn chế giờ đi lại vì là xe tải
  – Khi đăng ký nếu anh nộp thêm  những cái thuế mả mẹ gì đấy thì được chuyển thành xe 4 chỗ , lưu thông vô tư như xe con 
  Chỉ giao xe này cho thằng đệ sai vặt nghĩa là cỡ chỉ ngồi băng sau ít nhất là AMG hay 7 serie và không cần biết lái.@Condomdom
  Câu nầy thì he he …điếu hiểu em nói gì  ???

 14. #14 by Dragonfly on 2011/02/09 - 00:21

  Ôi, cái bóng của Lonely Rose vĩ đại nhở. Hệ Hệ

 15. #15 by Già Không Đều on 2011/02/09 - 00:26

  @ Hồng Đơn

  Em chụp bóng chiều bãi biển miền Trung phải hông?

  Cát Vàng , Biển Xanh và Anh thế mà sao không mần quả Bikini cho bốc lửa hử em?

  Em cao 1m68 phải không?

  Anh đoán em tầm 32 zesầu, 1 baby and không biết bơi dưới nước he he.

 16. #16 by LonelyRose on 2011/02/09 - 00:27

  @ Chuồn Anh

  Em chỉ 1.8M chân vừa đủ tờ báo Đoàn thui. Hệhệ…

 17. #17 by Enterprise on 2011/02/09 - 00:27

  Hehe, Chào chi-bộ năm mới nào.

  Anh xin-lỗi cô Nhất với chi-bộ vụ lấy vợ hay không nhế, vẫn chưa có bài dù đã hết tết, hehe.

  Cận cảnh cô Hương xinh nhở, hehe. Cô Hương có đôi bờ môi sang đấy, dưng không giầu nếu sống độc-thân. Nhìn-chung cô sẽ là người-vợ đúng như câu: Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ đấy, hehe.

  Cô Ky thắc-mắc về phong thủy mà chỉ muốn ứng-dụng thì hehe hơi khó. Bởi-vì thứ này tài-liệu không nhất-quán. Cô đọc cũng phải biết cái nào hợp-lý cái nào không. Không phải sách nào cũng đúng đâu. Muốn học thì kiếm thầy mà học, đừng đọc sách trên internet. Đọc chơi kiểu phong thủy bình-dân như Dì thì được, hehe.

 18. #18 by tieuthithi on 2011/02/09 - 00:30

  Hố hố hố … Bắp Ngô nổi nóng rùi kìa há há … Điêu  quên mất là muốn tranh luận với Đóm thì phải có bộ dây thần quynh dai như ruột mèo thì mới theo kịp mạch ný nuận như chong chóng của em ẻm mà  không bị đứt à ?
  Về luyện  Công cho hạ hỏa đi Điêu ơi

 19. #19 by Dragonfly on 2011/02/09 - 00:33

  Địtmẹ Già Đểu xê ra để anh phán,


  Hồng Đơn chụp tại Vũng Tàu ,mặc váy cứng ,anh ưng, túi chất liệu quai có vẻ là móc xích…dáng 165cm trở lên. Phao câu khá bọ ngựa, anh cũng ưng nốt. Hệ Hệ
 20. #20 by LonelyRose on 2011/02/09 - 00:37

  @ Anh Già, Anh Chuồn,

   

  Chết cười mấy ông anh. Thui, làm mọi người cười chút xíu cuối ngày là em vui roài. Ngủ ngon nha chi bộ

 21. #21 by Enterprise on 2011/02/09 - 00:39

  Cô Condomdom diễn-nghĩa các chữ Công, Dung, Ngôn, Hạnh chẳng theo tinh-thần của Nho giáo hehe nên việc cô bảo giữ chúng cũng được. Có mấy điểm anh thấy nó nhồn nhột thế nào ấy, hehe.

  Công là giỏi việc nước đảm việc nhà, hehe, câu này nghe chết cười. Ngày-xưa việc nước của đàn-ông, việc nhà của đàn-bà. Mỗi người một việc đã hụt hơi rồi hehe thế mà còn giỏi này đảm kia. Ở cơ-quan anh, mỗi năm ngày 8/3 tổ-chức thi nấu ăn và cắm hoa, hehe mới thấy đảm việc nhà thế nào. Xem tác-phong làm việc mới thấy giỏi việc nước thế nào, hehe.

  Hạnh là cái làm giai mê. Hehe, thế phò làm cho giai mê là hạnh à? hehe.

 22. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/09 - 02:06

  Zì vửa zìa hehe vầu chưởi địt bu các cô fát rùi còn đi ngủ nầu.

  Địt bu các cô hehe.

  @Em Thi Còi

  Mẹ về xe fấu mà em hông hỏi Zì mà hỏi bọn ấtơ lìutìu là sâu?

  Xe Korando là xe SUV 3 cửa chínhhiệu của hãng Xang Nhoong hoặc Đai U Hànquốc. Loại mang tem Xang Nhoong fổbiến hơn loại Đai U. Có cả fiênbản chạy xăng (2400cc) và chạy zầu (2900cc). Máymóc hoàntoàn xài thiếtkế của Mẹc (chứ không fải máy Mẹc đâu nha).

  Vì là SUV 3 cửa, nên bọn Lừa nhập về tuyền tháo mẹ 2 gế sau của Korando rùi khai là xe Van (chứ đéo fải Pick-up nha các cô) và chịu thuế nhậpkhẩu rất thấp đối mới xe Van 2-chỗ.

  Vì quả khai đểu đó, nên hồi 200x Korando bị truythu thuế nhậpkhẩu rất nặng như với xe SUV thôngthường, với tổngsố xiền thuế lên đến mấy chục tỷ Ông Cụ, đến jờ vưỡn chưa thu xong.

  Vì vậy khi mua xe Korando, em cần xem tờkhai hảiquan (hoặc xem đăngkiểm nếu xe đã có biển) coi nó là 2-chỗ hay 4-chỗ.

  Nếu nó là 4-chỗ, em cứ lắp thêm hàng gế sau chạy vôtư như xe SUV thường. Còn nếu nó là 2-chỗ, em không được lắp gế sau nếu không fải là vợ lãnhtụ hehe vì cam nó chém bỏ mẹ (vì tội thayđủi côngnăng trái fép). Vì có sự lộnxộn nầy mà Korando hay bị Cam vịn coi nó 2-chỗ hay 4-chỗ.

  Còn khi liuthông hehe, thì Pick-up hoặc Van được chạy ynhư xe SUV thôi, chứ không bị liệt vầu hạng xe tải. Địt mẹ cô nầu bẩu xe pick-up bị cấm đường đó? Ford Ranger, Toyota Hilux chạy đầy fố luôn kia kìa.

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/09 - 02:13

   A quên, já xe Korando 2-chỗ mới 4-chỗ khác nhau bétnhè đó nha.

 23. #24 by Lucky on 2011/02/09 - 02:31

  @ Dom : Cô Dom lý luận chán nhỉ . 3&4 không phải của bạn Khổng thì của ai , của ai ? Đây là quán của Zì, chẳng lẻ Lucky copbech hết vào đây ? Xin lỗi chiếm chổ Zì tý

  Tam tòng

  Tại gia tòng phụ (在家從父)Xuất giá tòng phu (出嫁從夫)Phu tử tòng tử (夫死從子)

   Tứ đức

  Với người phụ nữ, tứ đức gồm phụ công (婦功), phụ dung (婦容), phụ ngôn (婦言) và phụ hạnh (婦行)

  Theo quan niệm của Khổng Tử, tứ đức của phụ nữ là: Công – Dung – Ngôn – Hạnh. Tuy đã qua hơn 2.000 năm, nhưng quan điểm này của Khổng Tử vẫn còn nguyên giá trị, hơn thế càng đặc biệt quan trọng trong thời đại ngày nay.
  Đấy thèn wiki và thèn gúc nó nói thế . Dom nói Khổng ăn cắp thì chứng minh đê !
  Thêm quả 2 đảm đang gì đó của cô mm là thời chiến ,công cụ tuyên truyền của ông Cụ nó hót thế .
   Mạng sống quan trọng nhất mọi thời kỳ ,điếu nói , toàn cổ vũ cho chết ,với thủ dâm tinh thần!!! Aka của lính ông Cụ là nhất quả đất ever về tuyên truyền Dom nhé !

 24. #25 by minhhuong on 2011/02/09 - 02:33

  Hà hà, lúc nãy vào thấy TT về nên em phắn. Giờ quay lại thấy TT đã … phắn, hehehe, thì ta lại vào

  Từ mai lại bận roài. Tranh thủ buôn nốt tối nay

 25. #26 by Lucky on 2011/02/09 - 02:38

  @ Roai : Cảm ơn , Lucky muốn biết chút basic về nó thôi ,  môn này khó lắm , đọc trên mạng toàn Hán Nôm ,  mò nghĩa cái đám chữ này vất vả quá ! Lucky không care Phong thủy đâu , bên này thấy Tây nó có nói về thứ này điếu đâu .

 26. #27 by LUUMANH on 2011/02/09 - 02:40

  Lài lét đã U50 mà còn ngủ nhở, bóng đổ thế lày em nó cỡ khọm bỏ mệ za zồi mà Lài lét vẫn cứ đong. Bắt quả tang Lài lét ưa món giả cầy nhá. Hố hố, chỉ có anh nằm dưới cát ngắm Râu xờ thui
 27. #28 by Lucky on 2011/02/09 - 02:49

  @ Hương : Cô Dom bị ảnh hưởng nặng bởi lò ấp trứng đúc ra cổ bị 3&4 nó đè ý mà . Hương không nên cấu mà ảnh hưởng đến sắc đẹp !
  Dom nói cứ như là giáo viên Lừa ý : dài dòng không mạch lạc , tận tỵ không mệt mõi , đề tài không chuyên sâu …  . Nhẽ đâu cô Dom đứng lớp thật ???

 28. #29 by minhhuong on 2011/02/09 - 02:59

  @Ky: Xì, ý của cô Comdom là lấy từ cái vụ bác Khổng bác í thật thà bẩu rằng bác ý kế thừa các thức có sẵn chứ không sáng chế ra cái gì mới.

  Nhưng mà cô Comdom lại quên mẹ nó 1 chuyện, đó là nhờ bác Khổng nhào nặn cái các thức có sẵn thành hẳn 1 cái gông đeo lên cổ dân tình và đi khắp nơi truyền giáo nó liên tục liên tục, rồi các thế hệ nhồi sọ, nhờ thế mốt đeo gông tồn tại có 2000 năm thoai.

  Cho vào viện bảo tàng mà ngắm. há há há

   

 29. #30 by Lucky on 2011/02/09 - 03:09

    Thời trang Sài Gòn 1970

 30. #31 by Lucky on 2011/02/09 - 03:13

  Làm phát thời trang xưa cho mấy già hói tiếc thời xuân trẻ Hương ơi !

 31. #32 by minhhuong on 2011/02/09 - 03:15

  Mà chết cười, bác Roai tưởng cô Comdom cải tiến Tứ Đức á? ối giời ơi thế thì cô ấy phải gọi là Tân tứ đức, tức là cái mới, chứ cô ấy nói chính xác là “Tứ Đức nên giữ” thì chó nó nghe.

  Mà cái tân tứ đức của cô ấy thì cổ dành riêng cho cổ dùng đê. Thời đại này người ta dậy tri thức cho mỗi cá nhân rồi tự mỗi cá nhân dựa vào nhận thức riêng mình mà hình thành nhân cách.

  Mỗi cá thể có thế mạnh riêng, sở trường riêng, sở thích riêng. Vậy việc tốt nhất là họ đẩy mạnh tối đa cái thế mạnh riêng ấy, và hiển nhiên còn phụ thuộc sở thích tới đâu. Đéo đâu có cái thói nhét gông vào cổ người khác, rằng phải giỏi việc nước đảm việc nhà trẹo người như một  , công dung ngôn hạnh ối tổ sư, công thức gông hãm lìn

 32. #33 by minhhuong on 2011/02/09 - 03:15

  @Ky: thời trang hả, kekeke có ngay

 33. #34 by Lucky on 2011/02/09 - 03:32

  Vấn đề là ở đấy , Khổng đếu bao giờ cho phụ nữ phát triển tố chất riêng . Rất hãm lìn, cũng như Hồi năm nẳm , sư cụ nó chứ , phụ nữ có cái mặt đẹp, chúng nó bắt bịt mới được ra đường , nhìn căm điếu chịu được !
  Giờ thế giới phẳng rồi thèn Thomas Friedman nó nói thế , một cái click chuột là biết đúng sai , chưa nói mình có thể góp ý kiến nếu mình bảo vệ nó đúng lên các trang mở kiểu Linux (wiki là một dạng ) vậy mà vẫn còn khối người bị cái gông vô hình kìm hãm ! Đúng là gì cũng được , có ngu ghét !

 34. #35 by Lucky on 2011/02/09 - 03:35

  Xem

 35. #36 by voong ngau pin on 2011/02/09 - 03:43

  @cô Bín Fáp Lợn

  Cô ở nhà không zùng láptóp mà zùng mẹ con desktop to chạy cho nó sung fỏng. Zưng bàn fiếm mà choảng mẹ thức ăn thừa lên thế kìa thì hỏng mẹ nó còn jì.

  @ dì lồn

  em ở Anh lơn chứ đéo phải Pháp lợn Đức lợn,,bàn phín đổ cả bát nước mắm vào mà đéo hỏng thưa Dì lồn,,
  @ em Hương
  em đoán đúng ,F1 nhà anh hơn 2 tuổi ke ke,ko có cái bịt góc bàn nó vỡ đầu lâu rồi
  xin chúc chúc chúc chi bộ nhân năm mới
  chào em vàng son mới đéo gì ky ky,anh yêu vàng son
 36. #37 by minhhuong on 2011/02/09 - 03:48

  @ Ky: cái hình của Ky mới bán thân thoai, tức là vẫn còn sâu quần áo hiệu được, xem cái này này:

  muslim-women-niqab-smile

  Smile!!!!

 37. #38 by voong ngau pin on 2011/02/09 - 03:53

  Hố hố, bắt quả tang lão Pín chém gió nhá, ăn Tết mấy hôm liền mới hết được con gà nhá

  sư bố ông anh

  @ hương

  anh ăn hết ngay hôm đó chứ,ăn xong chụp lại vì sợ chi bộ thối mồm bảo anh chém,gì chứ cứ có chai diệu thì địt mẹ con bò anh ăn cũng hết địt mẹ

  @ lão Sành 

  độc thân cái buồi anh đây nài,anh đi làm về muộn thì ăn muộn vện đéo đợi anh,cứ 6h tối là nó ăn hùng hục hùng hục địt mẹ

 38. #39 by voong ngau pin on 2011/02/09 - 04:04

   

   

   

  quay lại Nhậtbản của Dì lồn,,,,quả đồnghồ chết khi quả Bébự phátnổ,,,

 39. #40 by Lucky on 2011/02/09 - 04:04

   ” smile ” của Hương thiệt choáng  ! Đấy ,sư cụ cái tụi hãm lìn dìm phụ nữ -điếu biết chúng nó xếp hàng chụp cái gì nữa !
  @Pín : yêu yêu cái dzề ! Chào anh Nhìn quả ảnh anh ăn , shock toàn phần . Ăn sao mà như Ông lợn ấy nhỉ !

 40. #41 by Lucky on 2011/02/09 - 04:13

  Đố Hương cây này là cây gì

 41. #42 by minhhuong on 2011/02/09 - 04:14

  @ Ky: phải bẩu với hội “smile” kia là chúng mày thì biết gì về câu “xem mặt mà bắt hình dong” hố hố hố

 42. #43 by minhhuong on 2011/02/09 - 04:16

  @Ky: chịu

 43. #44 by Lucky on 2011/02/09 - 04:50

  @ Hương: Trái bon bon , thường gọi là lòn bon . Miền nam có rất nhiều : ăn chua chua . Giờ họ lái giống hết , lòn bon trồng ăn ngọt mie nó rồi .

 44. #45 by Lucky on 2011/02/09 - 07:07

  12.200.000 trang trong 0,17s trong thèn gúc . Khủng thật ! 
  Mie , một trang web như thế này mà cho đăng  motto và hình ảnh quảng cáo 10 brand nào đó , một năm cũng đủ tiền chứ điếu đùa đâu ! Cam cam cái chim ý ! ( chửi trước đứa nào nói lộ xịp cho cam nó bắt à, định bơm đẻo à ! )
  An Hoang Trung Tuong là một brand khá khủng trong thế giới ảo . Thử phân tích chút SWOT xem sao :
  S – Strengths  ( ưu con bà nó thế ) : Nội dung rất hay , nhiều kiến thức không mới nhưng được công khai . Cái này do sống ở Thiên Đường nên nhiều cái củ trở nên mới khi bước qua bờ rào bưng bít thông tin . Số lượng người tham gia và lật xem khá đông đảo , nhất là sau vụ PR qua fuck box của Hương điêu . Thông tin được up liên tục .Tạm thế đã , qua W đây
  W- Weaknesses ( điểm yêu sắc ) : Chửi như hát hay . Ngôn ngữ dùng Bựa tuyệt đối ! Lại tuyền tiếng Lừa , dù tit tồ đôi bài dùng ín lịt . Mà cái khó là Zì dùng từ điển Bựa , Guc-translate nó bó tay . Lại thêm đối tượng phục vụ quá lựa chọn . Nhìn quả motto của quán là chán con bà nó rồi !  …vậy đi .

 45. #46 by Lucky on 2011/02/09 - 07:08

  O-Opportunities ( Hội này là hội có cơ nhé ) :  Hội nhập nhanh , lan truyền mạnh , internet thì vô đối rồi . Lại thêm Zì rất linh hoạt cũng như nhạy bén trong nhu cầu thông tin , nên việc tiếp cận và cơi nới quán cũng như  vươn vòi bạch tuột sẽ rất dễ . …thế nhé
  Threats ( nguy con bà nó cơ ) : thèn cung cấp dịch vụ cũng như đám Cam rất là Phò ( xin lỗi chị em làm nghề này nhé ! ) . Zì già hói , trang mạng mang tính kill time , giải trí của bà , mà việc này điếu cần thiết như cơm áo gạo tiền , ịch phò chăn vện … stop là điều không biết lúc nào ….
   Bị xiền vật, éo ngủ được , spam bà Zì .

 46. #47 by Dragonfly on 2011/02/09 - 08:38

  Zì vửa zìa hehe vầu chưởi địt bu các cô fát rùi còn đi ngủ nầu.

  @ Em Bắp Ngô yêu, Em Ky Vàng Son, Cô Roai
  ————
  Địtmẹ các cô lét hay sâu mà chửi vàng son của Zì nhem nhẻm thế. Sai đúng Zì cần biết đéo.Zì chuyên ja liếm đĩa vàng son để các cô làm thế thì Zì đéo fải là thằng người, Zì đi mách bô lão của Zì là ông Lài mồm Chanel No 5 đây, xem ổng fán Zì phải mần cái jì cho đúng…địtmẹ chửi fát mát bẹn lồng lộng…Blo Bla. Hệ Hệ
 47. #48 by Lucky on 2011/02/09 - 09:26

  Chào ngày mới vui vẻ tuyền chi bộ !
  @ Lài : anh yêu muốn chủi cứ hịch toẹt , việc điếu gì phải mượn lời Zì ! Mới sáng ra ăn gì điếu ăn, lại đi nhai lại là sao ,là sao ? Ôi Lài đẹp trai của mình sao thuộc bộ nhai lại nhỉ ? Đã thế thêm mồm chai- neo 5 nữa có chết không cơ chứ , ai lại tưới vào bẹn bằng chai-neo 5 anh , nói thế khác nào đem cái sắc nước hương trời phụ nữ chúng em so với cái bẹn bà nhà anh 

 48. #49 by LonelyRose on 2011/02/09 - 09:32

  Ky ui,

  Hông biết trước đây Ky có ở trong Nam hông? Cây nầy được gọi là cây dâu (hông phẩy dâu ngoài Bắc hay dâu tây)

  Còn Bòn Bon trên cây trông thế nầy (chùm ngắn hơn, trái tròn hơn, vỏ nâu sậm hơn dâu):

   

  Bán ngoài chợ (thường đắt gấp đôi dâu):

  Bóc ra trông thế nầy (múi bóng, giòn, không mềm và dai như dâu. Ngọt hơn dâu rất nhiều)

   

 49. #50 by LonelyRose on 2011/02/09 - 09:41

  @Anh Manh,

   

  Hihi… chắc chắn em hông còn phơi phới đôi mươi roài. Đọc còm em anh hông đoán được tuổi em sao? Đọc còm anh em đoán anh còn tintin hơn em nữa í. Chít, giờ hông lẽ xưng chị gọi em?

 50. #51 by Già Không Đều on 2011/02/09 - 09:43

  Hey mấy Honey!

  Em Hồng Đơn bẩu quả dâu là đúng rùi đới, vỏ dày, các múi bên trong căng mọng, thường ăn nuốt luôn hạt, rất trơn dễ tụt khi nuốt, chua chua ngọt ngọt, cái vỏ khi chín có thể chấm muối ớt ăn được, màu hồng hồng or như màu mỡ gà vậy.

  Loòng Boong quê thì ăn vẫn chua, nhưng của Thái thì ngọt lắm. Anh khoái ăn món này lắm, buồn miệng một mình một kg là phình phường, chùm nào ngon là phải có mấy con kiểu như côn trùng gì đấy bám trong cuốn í, thích nhất là ăn múi nào không hạt hoặc hạt lép nuốt luôn, ăn xong cái móng tay dính mủ vàng xì he he.