Japan slut (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Phò Nhật

Hè 198 Mấy, sau khi dỡ 4,000 tấn chuối xanh từ Sài Gồng qua Hồng Kông, tầu Trung Tướng bốc 10,000 tấn gang ống từ Hồng Kông qua Cu Na Cu Ta, Nhật Bản (*).

Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Đó là lần đầu Trung Tướng tới Xứ Mặt Giời.

Cu Na Cu Ta là thươngcảng mini trên sông Cu Na, miệt trung Nhật, cách Đại Thái Bình Dương quãng ba giờ hảihành.

Cu Na là mẩu sông tựnhiên bé cũn ngắn choằn đặcthù đất đảo. Dài trăm cây, rộng trăm mét, chỗ hẹp nhất chỉ 70 mét, gấp đôi bề ngang tầu Trung Tướng, mà dọc dòng có tới bốn cảng biển đủ mớn đón tầu vạn tấn, nước Cu Na xanh ngằnngặt ngằnngặt, hai bờ cổthụ umtùm umtùm, đẹp mêmải.


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Cảng Cu Na Cu Ta, trái lại, xấu mịtmù. Mươi ngàn hèndân bảnđịa, vài ngàn nóc nhà mỏngmanh, mấy siêuthị thấp tầng, dăm côngxưởng:


Artist Unknown. Source Trekearth.com


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ngoài giờ vào-tầm buổi sáng sớm và tan-tầm buổi chiều muộn, lúc đám culy loongtoong cỡi những con scooter lùn tịt thongdong đến và về Sở, thành Cu Na Cu Ta lặng vắng như chùa hoang. Phố không bóng xe. Vườn không tiếng trẻ. Không một lão già hưu lẩnthẩn chăn chim. Không một gã giai non phấtphơ tìm việc. Buồn mịtmù:

*Bonus #1. Phố cũ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #2. Phố mới:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #3. Quán ăn:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #4. Nhà hẻm:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #5. Nhà cổ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Buổi trưa, chén đớp xong, bọn Trung Tướng xin Chínhủy chia các tổ tamtam, xuống tầu vầu downtown duhý (**):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Hình minhhọa thôi hehe, chứ downtown Cu Na Cu Ta 198x không đôngvui đến vậy. Quánxá bầy hànghóa balăngnhăng ngồnngộn nhưng hầunhư vôchủ, thật khó để dukhách Thiênđàng cưỡng những cơn tắtmắt hồnnhiên (***):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ba ngày liền chánngán chánngán. Mua một suất mì 1,000 Yên cũng vậtvã kiếm thằng Cashier hết nửa tiếng đồnghồ (****). Đồ buôn về Sô Liên gồm 3 tấm thảm giả Kashmir 2×3 giá 9,000 Yên/Tấm Trung Tướng đã tậu xong ngay hôm đầu (*****). Chả còn đéo gì sắm nữa. Japan chánngán chánngán.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2009)

(*) Thời 198x Trung Tướng mần nghề chuyênviên hànghải caocấp, thốnglãnh các tầu viễndương Xuyên Á thuộc biênchế Côngty Vậntải Biển Đen, Odessa Sô Liên.

(**) Thời Thiênđàng, dù ở Sô Liên hay Tầu hay Lừa, dù là cánbộ ngoạigiao hay sinhviên hay thủythủ, các côngdân ngoanhiền XHCN khi xuấtbiên sang các nước TBCN thùđịch buộc phải hoạtđộng theo nhóm 3-5 người, gọi là Tổ Tamtam. Thànhphần tổ tamtam do Chínhủy quyếtđịnh bằng phươngpháp chọnlọc ngẫunhiên, và biếnđổi khônlường, nhưng luôn gồm ít nhất một sĩquan chỉhuy nắm giữ hộchiếu mọi thànhviên trong nhóm.

Nguyêntắc Tamtam được Sưphụ Beria xâydựng theo môhình tìnhbáo chiếnlược, từ những năm 193x hoặc trước nữa, triệtđể đảmbảo côngdân Thiênđàng không thể đàongũ, buônlậu, hay phòphạch gáimú làm bẽ mặt Tổquốc Vinhquang.

Mỗi tầu viễndương Thiênđàng buộc có một Chínhủy ăn lương Chief Officer. Đây là chứcdanh sĩquan chuyêntrách giống như Tuyênúy trong quânđội Tưbản Đếquốc. Chínhủy tầu vạn tấn của Trung Tướng đươngnhiên phải là đảngviên gộc, do Thànhủy Odessa bổnhiệm.

(***) Côngdân Thiênđàng 194x-198x khi xuấtbiên sang Tưbản rất thường mắc tội Thó Cáy, aka Ăn Cắp Vặt hehe, vì bọn Tưbản chủtâm phôtrương hànghọ cách lộliễu và hớhênh, khiến người rất ngoanhiền cũng đôikhi tắtmắt.

(****) Tỷgiá hốiđoái Nhật thờiđiểm xẩy chiện quãng 250 Yên ăn một Tơn. Suất mì bò 1,000 Yên tươngđương 4 Tơn, đắt hehe vãi búa. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Lừa cùng thờiđiểm quãng 70 Cụ, và 95 Cụ ăn một Tơn.

(*****) Tiêuchuẩn mua thảm Tưbản của thuyềnviên Sô Liên Thiênđàng là 3 tấm/năm. Ai chơi quá 3 tấm sẽ bị Hảiquan tịchthu, và có thể bị bỏ tù nếu táiphạm. Thảm Kashmir Japan 2×3 như Trung Tướng buôn có giá bán tại Odessa 198x quãng 800 Rúp Ông Nin, tươngđương 200 Tơn, lãi gần 6 nhát. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Sô Liên năm nẳm quãng 400 Nin, tươngđương 100 Tơn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thươngcảng: (Thương cảng).
– Mini: (Mi-ni).
– Hảihành: (Hải hành).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Đặcthù: (Đặc thù).
– Ngằnngặt: (Ngằn ngặt).
– Cổthụ: (Cổ thụ).
– Umtùm: (Um tùm).
– Mêmải: (Mê mải).
– Mịtmù: (Mịt mù).
– Hèndân: (Hèn dân).
– Bảnđịa: (Bản địa).
– Mỏngmanh: (Mỏng manh).
– Siêuthị: (Siêu thị).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Culy: (Cu-ly).
– Loongtoong: (Loong-toong).
– Thongdong: (Thong dong).
– Lẩnthẩn: (Lẩn thẩn).
– Phấtphơ: (Phất phơ).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Tamtam: (Tam tam).
– Duhý: (Du hý).
– Đôngvui: (Đông vui).
– Quánxá: (Quán xá).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Balăngnhăng: (Ba lăng nhăng).
– Ngồnngộn: (Ngồn ngộn).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Vôchủ: (Vô chủ).
– Dukhách: (Du khách).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Tắtmắt: (Tắt mắt).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Chánngán: (Chán ngán).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chuyênviên: (Chuyên viên).
– Hànghải: (Hàng hải).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Thốnglãnh: (Thống lãnh).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Biênchế: (Biên chế).
– Côngty: (Công ty).
– Vậntải: (Vận tải).
– Cánbộ: (Cán bộ).
– Ngoạigiao: (Ngoại giao).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Thủythủ: (Thủy thủ).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Xuấtbiên: (Xuất biên).
– Thùđịch: (Thù địch).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thànhphần: (Thành phần).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Chọnlọc: (Chọn lọc).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Biếnđổi: (Biến đổi).
– Khônlường: (Khôn lường).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chỉhuy: (Chỉ huy).
– Hộchiếu: (Hộ chiếu).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Sưphụ: (Sư phụ).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Môhình: (Mô hình).
– Tìnhbáo: (Tình báo).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Triệtđể: (Triệt để).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Côngdân: (Công dân).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Đàongũ: (Đào ngũ).
– Buônlậu: (Buôn lậu).
– Phòphạch: (Phò phạch).
– Gáimú: (Gái mú).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Chứcdanh: (Chức danh).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chuyêntrách: (Chuyên trách).
– Tuyênúy: (Tuyên úy).
– Quânđội: (Quân đội).
– Tưbản: (Tư bản).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Thànhủy: (Thành ủy).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Chủtâm: (Chủ tâm).
– Phôtrương: (Phô trương).
– Hànghọ: (Hàng họ).
– Lộliễu: (Lộ liễu).
– Hớhênh: (Hớ hênh).
– Đôikhi: (Đôi khi).
– Tỷgiá: (Tỷ giá).
– Hốiđoái: (Hối đoái).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Sosánh: (So sánh).
– Giáosư: (Giáo sư).
– Đạihọc: (Đại học).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thuyềnviên: (Thuyền viên).
– Hảiquan: (Hải quan).
– Tịchthu: (Tịch thu).
– Táiphạm: (Tái phạm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vào-tầm.
Tan-tầm.

*** 1. #1 by condomdom on 2011/02/08 - 16:57

  3 Toòng, 4 Đức nhẽ không phải hoàn toàn ở Khổng, với những lý do

  1. Công – Dung – Ngôn – Hạnh là chi
  Công: kỹ năng làm việc, cái mà Cụ bẩu việc nước việc nhà mẹ gì đó
  Dung: sắc đẹp
  Ngôn: lời ăn tiếng nói
  Hạnh: cái làm cho giai mê
  cả 4 điều đó đều tiến bộ có ai phản đối không nầu, giơ tay phát bẩu

  2. Gái Tàu bó chưn, đi lại khó khăn, mất toi khoản 1. Mà Khổng học phục vụ phong kiến, gái để làm kiểng, giai mới làm mọi, kể cả hạng giai thiến. Vậy 4 Đức không phải thuộc về Khổng.

  3. 3 Tòng nhẽ do Khổng phát biểu do không để gái tham gia công việc , sợ loạn

  Kết luận: Khổng học chỉ có 3 Tòng mà không có 4 Đức. Nên Đả 3 Tòng, Thuận 4 Đức.

 2. #2 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 17:10

  Dịtmẹ Thím rất khóchịu bọn Lừa hay có trò tưvấn dững thứ déo thuộc chuyênmôn của bỏn, gọi là “thằng chết cãi thằng chôn” hehe dịtmẹ các cô nên gúc từ khóa “Bell’s Palsy” xem bọn Khoai Tây bỏn nói gì. (Riêng em Lucky Vàng Son thì dưa lời khuyên cho việc khám và diềutrị cơquan sinhzục dể xem có bị vôsinh hông thì hoàntoàn hợplý, Thím cảmơn em hehe.)

  Dịtmẹ Thím nhắc lại bệnh nầy thậmchí déo cần chữa déo gì cũng tự nó khỏi, dưng hehe ngu gì mà mạohiểm phải hông các cô? Châmcứu dược xem là liệufáp tốt duynhất để chữa khỏi bịnh này, dặcbiệt với bịnhnhưn châm sớm hehe (dư Thím của các cô đây).

  Thế tóm lại cô nầu dòi tìm nguyênnhưn để làm lồn gì lồn gì, trongkhi châmcứu can totally solve it all???

  Dịtmẹ hết tiếnsĩ Sử, Văn bàn chiện Cao Tốc jờ lại đến dân IT, Kinhtế give advice for health issues dấy  fỏng hehe xứ Lừa thật là bấthạnh bấthạnh! 

 3. #3 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 17:14

  Dịtmẹ cô Già Đều nói déo gì về mua lươn với dắp mặtnạ đấy cô bị thầnquynh à? Cô có phải bácsĩ xịn chuyên khoa thầnkinh không? Cô có bất cứ chứngnhận ytế nầu cho chuyênmôn chữa bịnh liênquan dến dây thầnkinh không?

  Nếu câu trả lời là không thì hehe im mồm cho chuyênja xịn của Thím mần việc!

 4. #4 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 17:15

  Em Mít yêu vầu confirm xem ở Mẽo thằng nầu déo có chuyênmôn ytế mà cứ mở mõm tưvấn về sứckhỏe sẽ bị gì di em yêu hehe!

 5. #5 by minhhuong on 2011/02/08 - 17:18

  @Comdomdom: Con xin mẹ! Hôm nay mẹ hài hước quá

   

  Theo quan điểm của Nho giáo, Công là sự khéo léo trong công việc (gia chánh)  mẹ ạ, tỉ dụ may vá (thời thời làm mẹ gì có máy may đạp chân đâu nên bó chân đã làm đéo gì ảnh hưởng hahaha), thêu thùa, nấu nướng, buôn bán, cầm kỳ thi họa …. Tóm lại Tứ Đức hoàn toàn phù hợp cho thời kỳ bó chân và nó chính xác là của Nho giác aka bác Khổng.

   

  Tứ Đức cũng phải bỏ, bởi nó là hàng rào cản trở khi tranh luận giai gái đối mặt. Gái vừa mở mồm cãi là giai lôi quả NGÔN ra, bẩu ai cho cô cãi. Mà đéo có tranh luận thì phát triển cái dúm bình đẳng cái dó.

  1 ví dụ thôi đấy mẹ.

 6. #6 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 17:24

  Địt mẹ Thiếu mắc cái chứng dễ tự ái nữa nhế!

   

  Anh rất thông cảm cho tâm trạng của Thím đang dễ cáu gắt vì dung nhan đang bị đe dọa và xuống cấp.

   

  Ok. Chúc Cô có kết quả tốt với chiên gia xịn của mình nhế.

   

  Anh rút lại những lời tư vấn tham khảo trên.

 7. #7 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 17:27

  @Cô Đều:

  Dịtmẹ phải thế mới là tinhhoa giàhói quán Bựa chứ. Thím bắt tay ôm hôn thắmthiết cô Già Đều cái nha hehe.

  Côngnhựn mặt Thím hơi bị dẹp zai cô ạ, hơn Zì Bựa nhiều, nên bị quả nầy cũng hơi lăntăn hehe

 8. #8 by Dĩ Khả Bất Giới on 2011/02/08 - 17:39

  @Bựa Thiếu Gia:


  Ta không góp ý chuyện chữa bệnh nhưng đứng ở ngoài thì thấy rõ ràng condom với bác GiàKĐểu góp ý cho nhà ngươi, nhà ngươi không chịu thì thôi sao còn chửi người ta?  Có nhẽ đâu thế?

  @LUCKY aka Mắn:

  Cô nương muốn tìm hiểu về Phong Thủy học thì ta có thể thuyết giải về phần lý thuyết chứ thực hành bên Đức Lan thì đâu có được đâu?


 9. #9 by Lucky on 2011/02/08 - 17:56

  @ Thiếu : chết cười với lời than của thím
  “Dịtmẹ hết tiếnsĩ Sử, Văn bàn chiện Cao Tốc jờ lại đến dân IT, Kinhtế give advice for health issues dấy  fỏng hehe xứ Lừa thật là bấthạnh bấthạnh
  Công nhận ở Lừa mình , tình thương rất bao la , và sự chia sẽ rất cao trong cộng đồng , nhưng điếu đúng chuyên môn chiếm tỷ lệ quá lớn ! Bệnh adua xuất phát từ đây chăng ?
  @ Dom : Xem ra cái lò ấp trứng nhà Dom bị Khổng nó áp đặt nhiều quá , nên đến Dom bị nhiễm mạnh chăng ? Hương điêu bật rồi nhé . Lucky không nói thêm nữa !
  @ Lài : Anh nói thế , Hương điêu lại nhảy lên : Ky là phan của Lài phỏng bây giờ . Lucky hâm …cái mộ Lài- rất manly ! Đứng trước grave của anh có 99 đôi của ai bỏ của chạy lấy người rồi, đến Lucky có chạy cũng cố xách guốc chạy , quyết không quẳng lại đâu ! Yêu
  @ Zì : lặn không sủi tăm nhỉ !

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 18:41

  Zì đã zìa tổ sư bà các cô chứ

  @con Thím bựa kia

  Đù má hehe nhà ta tưvấn tìnhcảm mới sứckhỏe cánhân đầy thiệnchí thế mà còn chưởi là sâu địt mẹ mà hãm lìn vôđối đi so mới tưvấn kinhtế vĩmô?

  Thế thì sau nầy có cô nầu bịnhtật đéo ai muốn tưvấn nữa?

  Mà nhà ta tưvấn chứ có bắtbuộc fải theo đéo đâu. Địt mẹ nhiều case bácsĩ Tây Y bó mẹ tay rùi mà langbăm vớvỉn chữa vèo fát xong đó, chắc đéo cần lấy vízụ fỏng? Mà langbăm ở đâu ra nếu đéo có tưvấn?

  Zì đéo fải bácsĩ zưng Zì chữa cậnthị, loạnthị, liệtzương, trĩ, xoang, tai mũi họng vươnvươn chấtlượng nhất quảđất ever đéo cần bàn cãi.

  Địt mẹ cái zây thầnquynh ./ của cô chỉ cần 4 ngày chơi Thập Tam Vị Công & Thập Kỉu Tràng Công là zứt điểm chứ có ./ jì mà lăntăn.

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 18:45

  @em Ky Vàng Son

  Hehe để Zì sửa lại loạt bài Fong Thủy Bình Zân rùi bốt hầu em hehe.

  Zưng mà đọc Fong Thủy cho biết thôi đấy chứ Zì hông có khuyên em máymóc mần theo nó đâu nhế.

 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 18:46

  @Lài Mồm Bẹn

  Cứ thấy gái ở đâu là nge tiếng cô léonhéo ở đó là sâu là sâu?

 13. #13 by minhhuong on 2011/02/08 - 18:46

  @Ky + ông anh Lài: hé hé, nhân 2 người cười hí hí với nhau về vụ dép guốc, em tranh thủ giới thiệu với chibộ mốt thời em còn bé, em cũng có đôi dép lê nhựa y như 2 cô này:

  Còn giai của em toàn đi dép tổ ong như thế này:

 14. #14 by Dĩ Khả Bất Giới on 2011/02/08 - 18:46

  @TT biết tiếng Tung Của không mở thêm BOX dạy đi!

  Bần Tăng đang mày mò học thêm thứ tiếng phức tạp rối rắm này của bỏn. 
 15. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 18:48

  Thôi Zì đi chén fát rùi đi coi fin của bọn đốithủ fát hehe tí nữa Zì về chém tiếp lialịa cho các cô chết con bà các cô đi.

 16. #16 by Dĩ Khả Bất Giới on 2011/02/08 - 18:57

  đi coi fin của bọn đốithủ fát

  @TT 

  WTF?
 17. #17 by mm on 2011/02/08 - 18:57

  Anh đã nói đứa nào càng chửi anh thì càng chứng tỏ là đứa đấy ngu, lũ giòi bọ chúng mày cứ từ từ rồi anh sẽ chứng mình sự ưu việt của xe máy nhé: chúng mày chắc đều biết là kẹt xe là do mật độ xe lưu thông quá cao (thằng/con nào không biết thì cút đi, đừng đọc nữa), mật độ xe lưu thông đương nhiên là phụ thuộc số lượng xe, nhưng mà nếu tính thế thì lại không chính xác vì nếu tính thế thì khi trên đường có 1.500 xe máy sẽ không kẹt xe nhưng nếu có 100 xe hơi thì sẽ kẹt xe ngay vì vậy có 1 công thức tính do anh phát minh và được cả thế giới này công nhận là cực kỳ đúng đắn đó là: mức độ kẹt xe tỷ lệ thuận với số lượng phương tiện giao thông và diện tích chiếm chỗ của phương tiện giao thông, tỷ lệ nghịch với khả năng chứa người của phương tiện giao thông và vận tốc của phương tiện giao thông, ngoài ra nó còn tỷ lệ nghịch với 1 hệ số nữa là hệ số đan xen của phương tiện, viết theo công thức toán học nó sẽ là: MDX=(SL x DT)/((NTX x VT) x HSDX) Tự chúng mày kiểm chứng theo công thức đó đi, chúng mày sẽ thấy xe máy chính là phương tiện ưu việt nhất cho việc giao thông, anh bận nên chỉ nói ngắn gọn thế, lúc giòi bọ chúng mày không hiểu thì nên trân trọng hỏi anh chứ chửi ngu như mấy thằng Đều (Già Không), thằng Ky (Luc) thì càng chứng tỏ chúng mày ngu thôi nhé

 18. #18 by minhhuong on 2011/02/08 - 19:10

  Anh đã nói đứa nào càng chửi anh thì càng chứng tỏ là đứa đấy ngu, lũ giòi bọ chúng mày cứ từ từ rồi anh sẽ chứng mình sự ưu việt của xe máy nhé: …. mức độ kẹt xe tỷ lệ thuận với số lượng phương tiện giao thông và diện tích chiếm chỗ của phương tiện giao thông, tỷ lệ nghịch với khả năng chứa người của phương tiện giao thông và vận tốc của phương tiện giao thông, ngoài ra nó còn tỷ lệ nghịch với 1 hệ số nữa là hệ số đan xen của phương tiện, viết theo công thức toán học nó sẽ là: MDX=(SL x DT)/((NTX x VT) x HSDX) Tự chúng mày kiểm chứng theo công thức đó đi, chúng mày sẽ thấy xe máy chính là phương tiện ưu việt nhất cho việc giao thông….  @ mm
  —————————
   
  Sai!
   
  Giao thông công công mới là phương tiên ưu việt nhất cho thành thị nơi đất chật người đông, lão mm sai từ lúc đặt vấn đề rằng phương tiện nào ưu việt nhất nên khỏi cần nhìn đoạn sau lão lắp bắp cái gì. 
 19. #19 by Lucky on 2011/02/08 - 20:21

  Khen cô mm phát , đã biết dùng form để lập luận vấn đề . Ít ra có chút tiến bộ dùng dẫn chứng ( Chưa nói form này đúng sai nhé ! )  Nhưng sao font chữ vẫn chưa thay đổi là thế nào ?
  @mm : form của cô được thực nghiệm chứng minh ntn ? cô nói form toán học chứ gì? Từ 1996- 2002 thèn Boris Kerner nó đưa ra cái Three phase traffic theory , túm gọn quá trình từ lưu thông bình thường đến kẹt xe , có form , grafic , number… đầy đủ , cô đi tìm mà đọc nhé . Form của cô điếu nói lên vấn đề gì nếu cô không chứng minh được nhé !
  Mà chứng minh cái điếu gì khi Hương điêu nói đúng mie nó rồi . Phương tiện công cộng là nhất cho trường hợp này !
  @ Hương : rất thông minh

 20. #20 by Lucky on 2011/02/08 - 20:25

  @Zì : Lucky muốn tìm hiểu để biết chứ đâu có ứng dụng gì đâu . Thấy Papa, Mama Lucky lúc nào cũng xem với ngó của nợ này, Lucky boring lắm
  Cảm ơn Zì đã dành thời gian về đề tài này nhe!

 21. #21 by Dragonfly on 2011/02/08 - 20:43

  @ Hương Điêu

  ———-
  Lúc nhỏ như mấy tên trong ảnh của em, bọn anh đi dép tái sinh hiệu Bắc Thành đi hơn tháng thì lại phải hàn vì nhựa đểu, cái dép nặng cộp chỉ sướng cái là phi dép vào lưng thằng khác bảo đảm không khóc nhè không lấy tiền, khác chó gì ném đá. Hệ Hệ
 22. #22 by Thượng Sĩ Già on 2011/02/08 - 20:59

  Lucky boring lắm…@Mợ Ký

  Biên tiếng Mẽo dư nầy dễ bị nhàta hỉunhầm lắm đới hốhố…Chầu mợ.

  Đềnghị chibộ chậttự, để iêm cho thằng MờMờ diễn văncông giúp vui xem nầu. Chả biết thưởnglãm mẹ hehe

 23. #23 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 21:09

  Hi Thím vửa đi châmcứu zìa. Dể Thím zuyệt cồng rùi giảnhời các cô nầu!

 24. #24 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 21:20

  Thím côngnhựn mình dã hànhxử kém vănminh và thiếu dộlượng mới cô Già Đều. Thím, therefore, xinlỗi cô Già Đều và rút lại mọi nhời đã ném vầu mặt cổ hehe zưng vưỡn khuyếncáo cô nầu bị bịnh giống Thím không nên nghe theo advice của Già Đều. Hehe

 25. #25 by Lucky on 2011/02/08 - 21:23

  @ Già . Chào cụ Già , Lucky không nhảy chồm chồm nửa , lót dép nghe ” nhân vật của năm ” trong quán thể hiện . Cố lên cô mm

 26. #26 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 21:24


  Địt mẹ cái zây thầnquynh ./ của cô chỉ cần 4 ngày chơi Thập Tam Vị Công & Thập Kỉu Tràng Công là zứt điểm chứ có ./ jì mà lăntăn.(@Zì)

  Zì chưa bốt!

 27. #27 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 21:25

  Bịnh nầy kể ra cũng khá hiểmnghèo. Vậy xin Zì bốt hai món Công ấy, có dược chăng?

 28. #28 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 21:30

  @ Thiếu :

  Anh mới đạp xe thể thao dìa.

  Địt mẹ Anh rút lại rùi lấy đéo đâu mà nghe he he.

  No star where, no busy heart, no Sorry needed.

  Cô bảo thủ và có niềm tin tuyệt đối vào chiên gia xịn của Cô là rất tốt rồi, ít nhất là về mặt tâm lý, cái này thì rất quan trọng trong việc chữa bệnh, nhất là về thần kinh he he

  Chúc Cô phê với những cú giựt giựt khi châm cứu nhế, châm lâu sẽ nghiện đấy.

 29. #29 by minhhuong on 2011/02/08 - 21:33

  @ ông anh Lài + all già hói: thế đôi này gọi là giề? phải dép nhựa Tiền Phong không?

   

   

 30. #30 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 21:34

  Hehe bắt quảtang Già Đều từng châmcứu bệnh ù tai, táobón mới viêm khớp nhế!

 31. #31 by Lucky on 2011/02/08 - 21:40

  @ Thiếu : Thiếu to mồm trong quán mà không để ý bài post của Zì nhé. Sure 100% điếu bao giờ luyện các bài Zì viết .
   nó đây

 32. #32 by Lucky on 2011/02/08 - 21:45

  @ Thiếu :Mie, sao vào link điếu được nhỉ? , Thiếu vào phần sức khỏe , có 6 bài chứ mấy , bài Zì ghi #4 ý
  thử lại link phát daydaydayday

 33. #33 by nang_giua_trua on 2011/02/08 - 21:46

  Em gái đồng hương chỉ cho anh bị bệnh Viêm Cơ Màng Túi mãn tính , chữa sâu em ơi. Hệ Hệ@ Lài

  Nắng thực không có chiên môn y khoa nên không dám tư vấn linh tinh. Để Nắng giới thiệu cho Lài mấy tên già hói chuyên trị nhé: Ông Tơn, ông Cụ, ông Mao… Đấy! Chúc Lài mau chuyển từ mãn tính sang cấp tính nhế !

 34. #34 by Dragonfly on 2011/02/08 - 21:47

  @ ông anh Lài + all già hói: thế đôi này gọi là giề? phải dép nhựa Tiền Phong không?@ Hương

  ———–
  Đúng Đúng em, còn gọi là “móng trắng” bọn Lam Định nhà Manh gọi là gì anh quên mẹ. Hệ Hệ


 35. #35 by nang_giua_trua on 2011/02/08 - 21:50

  @ Hương: Dép nhựa Tiền Phong đấy ! Chính hắn !

 36. #36 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 21:56

  @Bắp Điêu : Hình em quăng lên đúng dép nhựa Tiền Phong rùi. Trước thời dép nhựa nì là dép đúc bắc chước kiểu đôi dép cao su mần từ lốp máy bay của Ông Cụ. Sau dép nhựa TP là tông Lào mà Cu Dái Ghẻ mang lún cả ngón chân đới he he.

  Anh khoe đôi dép đúc trên từng cây số của Anh nè, 80k VND mang cả năm hổng xi nhê gì, chà thật sạch và bàn chân trắng nõn nà như chân Anh trông sexy cực he he.

 37. #37 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 21:57

  @Em Lucky:

  Mời em check lại, Thiếu Tướng nói Zì chưa bốt có nghĩa là Zì chưa bốt thật hehe

 38. #38 by minhhuong on 2011/02/08 - 21:57

  Úi giời, sau khi có confirm của các bựa viên, em mới gúc loạn xạ dép nhựa Tiền Phong, thấy chúng bẩu tên lóng thế này:

  ……Ngày xưa gọi dép nhựa Tiền phong là “GÒ”, mũ cối bộ đội là “ỔI”, mũ cối TQ gọi là “ỔI TÀU”. Dân đi gò đội ổi lại mặc đồ dõng nữa là kinh lắm. Đúng dáng quân khu, nhìn thấy tránh xa 10m ……

 39. #39 by Dragonfly on 2011/02/08 - 21:58

  @ Già Đểu

  —————-
  Mua đâu đấy? chỉ anh cái!. Anh thích. Hệ Hệ
 40. #40 by Lagavulin on 2011/02/08 - 22:04

  Chi bộ zắm lại hoài niệm về dép hả?

  Mấy cái hình Hương Pa-ghi bốt về dép quả không làm Lìn xúc động tí nầu. Vì sống cùng thờ thởi nhưng bọn anh ở miền Nam hoàn -toàn -giải -phóng thì toàn đi sa bô bằng – da – bò, bảnh nhất là lên Tôn Lê Thánh xtrít mua.
  Thấy 1 tên đi dép nhựa nghĩa là tên ý từ ngoài ngoải mới zô.
 41. #41 by minhhuong on 2011/02/08 - 22:05

  Hố hố, đôi này công nhận trông toát mùi quân khu, hay hay

 42. #42 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 22:08

  Lài Dồn, cho địa chỉ đi, Anh chuyển phát nhanh su vơ nia cho 1 đôi, chân số mấy?

  Ở HN Anh không biết chỗ, chứ ở quê vợ thằng bạn Anh thì mênh mông, Cô muốn Anh mua cho Cô thôi, chiện nhỏ. Ngại thì mua Anh cái thẻ Mobi 100k quăng vào email mr.giakhongdeu@yahoo.com rùi cho thông tin Anh chuyển cho Cô thôi, 24h sau có hàng khoe vện he he.

 43. #43 by minhhuong on 2011/02/08 - 22:12

  Tôn Lê Thánh xtrít mua. @ Lìn

  ———–

  Há há hóa ra phố này có truyền thống ngàn đời bán giầy dép thế cơ à, giờ mới biết hí hí

 44. #44 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 22:23

  Ở Hà Nội, Lài Dồn thử hỏi mua ở đây http://www.depcaosu.com

  Nhưng địt mẹ, giá hơi bị chát, Anh mua 80k thui.

 45. #45 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 22:29

  Hình như hàng fake như đôi của Anh thì Cô Lài ra thử đoạn Lê Duẩn đoạn từ ga Hàng Cỏ đến ngã tư Khâm Thiên í chắc có bán nhiều.

 46. #46 by tieuthithi on 2011/02/08 - 22:36

  All chi bộ ai biết tư vấn giùm tí . Chị đang định mua con xe nầy cho đứa cháu giúp việc chuyên chạy tỉnh ngoài . Lên mạng tìm thấy lung tung beng quá chưa hỏi thành công  chỗ nầu . Vậy ai biết hiện tại ở đâu có bán mách giùm cái và giải thích dùm xem :
  – Nó là xe tải hay xe bán tải ?
  – Tình trạng hiện nay  khi đăng ký bắt buộc nó phải là xe gì ?
  – Có chuyển thành xe 4 chỗ được  không ?
    Cảm ơn mọi người nhế
     Nó đây :

 47. #47 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 22:45

  @Em Thi

  Xe nì là Korando của Ssangyong, bền dạng nồi đồng cối đá đó, nó được xem là xe bán tải 2 chỗ ngồi rùi. Nếu ở tỉnh thì nên mua chứ ở HN thì mua rùi đi lại canh giờ giấc bất tiện lắm, hoặc Cam Vàng để mắt hay vịn lắm, dù nó có thể ngồi như xe du lịch 4 chỗ. Chiện hoán đổi giấy tờ Cô nào rành không tư vấn đi.

  Anh thấy qua bên cầu chui đi về đầu đoạn đường 5 nhiều xe se cond hand kiểu này, tầm 250k chai trở lại.

 48. #48 by cuchuoiSG on 2011/02/08 - 22:47

  Năm ngoái thấy 1 thằng cứ tần ngần ở lề đường đối diện CV Hoàng Văn Thụ săm soi xuýt xoa đôi dép lốp,  giờ anh mới biết là thằng nào, hehe.
  Còn cái bệnh của Thiếu Dái thì chủ nhân đôi dép này, Cu Già Đểu nói gần đúng rồi, nhưng chỉ cần làm 1 lần duy nhất với máu lươn bôi lên bên mặt bị méo, để chừng vài phút lau sạch rồi rửa sạch  là mặt ngay đơ lại ngay. 

 49. #49 by Dragonfly on 2011/02/08 - 22:49

  Già Đểu

  ———–
  Tks cô nhá. Đôi cô hàng fake đẹp phết nhở. Thôi để mai anh ra Hàng Cỏ làm đôi cho máu, cô đoán cao 1.85 M , chân to che kín tờ báo đảng,thì đi số mấy nhở. Hệ Hệ
 50. #50 by LonelyRose on 2011/02/08 - 22:52

  Hôm nay Thiếu Gia mới anh Già ISO thể hiện iêu quá cơ. Em thích … hihi…

   

  chà thật sạch và bàn chân trắng nõn nà như chân Anh trông sexy cực @Già ISO

  Anh lại khoe hàng mờ hông có bằng chứng gì hết rùi kìa. Bốt luôn quả cẳng nõnnà đi anh. Please please please… Em tòmò quá đi