Japan slut (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Phò Nhật

Hè 198 Mấy, sau khi dỡ 4,000 tấn chuối xanh từ Sài Gồng qua Hồng Kông, tầu Trung Tướng bốc 10,000 tấn gang ống từ Hồng Kông qua Cu Na Cu Ta, Nhật Bản (*).

Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Đó là lần đầu Trung Tướng tới Xứ Mặt Giời.

Cu Na Cu Ta là thươngcảng mini trên sông Cu Na, miệt trung Nhật, cách Đại Thái Bình Dương quãng ba giờ hảihành.

Cu Na là mẩu sông tựnhiên bé cũn ngắn choằn đặcthù đất đảo. Dài trăm cây, rộng trăm mét, chỗ hẹp nhất chỉ 70 mét, gấp đôi bề ngang tầu Trung Tướng, mà dọc dòng có tới bốn cảng biển đủ mớn đón tầu vạn tấn, nước Cu Na xanh ngằnngặt ngằnngặt, hai bờ cổthụ umtùm umtùm, đẹp mêmải.


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Cảng Cu Na Cu Ta, trái lại, xấu mịtmù. Mươi ngàn hèndân bảnđịa, vài ngàn nóc nhà mỏngmanh, mấy siêuthị thấp tầng, dăm côngxưởng:


Artist Unknown. Source Trekearth.com


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ngoài giờ vào-tầm buổi sáng sớm và tan-tầm buổi chiều muộn, lúc đám culy loongtoong cỡi những con scooter lùn tịt thongdong đến và về Sở, thành Cu Na Cu Ta lặng vắng như chùa hoang. Phố không bóng xe. Vườn không tiếng trẻ. Không một lão già hưu lẩnthẩn chăn chim. Không một gã giai non phấtphơ tìm việc. Buồn mịtmù:

*Bonus #1. Phố cũ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #2. Phố mới:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #3. Quán ăn:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #4. Nhà hẻm:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #5. Nhà cổ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Buổi trưa, chén đớp xong, bọn Trung Tướng xin Chínhủy chia các tổ tamtam, xuống tầu vầu downtown duhý (**):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Hình minhhọa thôi hehe, chứ downtown Cu Na Cu Ta 198x không đôngvui đến vậy. Quánxá bầy hànghóa balăngnhăng ngồnngộn nhưng hầunhư vôchủ, thật khó để dukhách Thiênđàng cưỡng những cơn tắtmắt hồnnhiên (***):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ba ngày liền chánngán chánngán. Mua một suất mì 1,000 Yên cũng vậtvã kiếm thằng Cashier hết nửa tiếng đồnghồ (****). Đồ buôn về Sô Liên gồm 3 tấm thảm giả Kashmir 2×3 giá 9,000 Yên/Tấm Trung Tướng đã tậu xong ngay hôm đầu (*****). Chả còn đéo gì sắm nữa. Japan chánngán chánngán.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2009)

(*) Thời 198x Trung Tướng mần nghề chuyênviên hànghải caocấp, thốnglãnh các tầu viễndương Xuyên Á thuộc biênchế Côngty Vậntải Biển Đen, Odessa Sô Liên.

(**) Thời Thiênđàng, dù ở Sô Liên hay Tầu hay Lừa, dù là cánbộ ngoạigiao hay sinhviên hay thủythủ, các côngdân ngoanhiền XHCN khi xuấtbiên sang các nước TBCN thùđịch buộc phải hoạtđộng theo nhóm 3-5 người, gọi là Tổ Tamtam. Thànhphần tổ tamtam do Chínhủy quyếtđịnh bằng phươngpháp chọnlọc ngẫunhiên, và biếnđổi khônlường, nhưng luôn gồm ít nhất một sĩquan chỉhuy nắm giữ hộchiếu mọi thànhviên trong nhóm.

Nguyêntắc Tamtam được Sưphụ Beria xâydựng theo môhình tìnhbáo chiếnlược, từ những năm 193x hoặc trước nữa, triệtđể đảmbảo côngdân Thiênđàng không thể đàongũ, buônlậu, hay phòphạch gáimú làm bẽ mặt Tổquốc Vinhquang.

Mỗi tầu viễndương Thiênđàng buộc có một Chínhủy ăn lương Chief Officer. Đây là chứcdanh sĩquan chuyêntrách giống như Tuyênúy trong quânđội Tưbản Đếquốc. Chínhủy tầu vạn tấn của Trung Tướng đươngnhiên phải là đảngviên gộc, do Thànhủy Odessa bổnhiệm.

(***) Côngdân Thiênđàng 194x-198x khi xuấtbiên sang Tưbản rất thường mắc tội Thó Cáy, aka Ăn Cắp Vặt hehe, vì bọn Tưbản chủtâm phôtrương hànghọ cách lộliễu và hớhênh, khiến người rất ngoanhiền cũng đôikhi tắtmắt.

(****) Tỷgiá hốiđoái Nhật thờiđiểm xẩy chiện quãng 250 Yên ăn một Tơn. Suất mì bò 1,000 Yên tươngđương 4 Tơn, đắt hehe vãi búa. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Lừa cùng thờiđiểm quãng 70 Cụ, và 95 Cụ ăn một Tơn.

(*****) Tiêuchuẩn mua thảm Tưbản của thuyềnviên Sô Liên Thiênđàng là 3 tấm/năm. Ai chơi quá 3 tấm sẽ bị Hảiquan tịchthu, và có thể bị bỏ tù nếu táiphạm. Thảm Kashmir Japan 2×3 như Trung Tướng buôn có giá bán tại Odessa 198x quãng 800 Rúp Ông Nin, tươngđương 200 Tơn, lãi gần 6 nhát. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Sô Liên năm nẳm quãng 400 Nin, tươngđương 100 Tơn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thươngcảng: (Thương cảng).
– Mini: (Mi-ni).
– Hảihành: (Hải hành).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Đặcthù: (Đặc thù).
– Ngằnngặt: (Ngằn ngặt).
– Cổthụ: (Cổ thụ).
– Umtùm: (Um tùm).
– Mêmải: (Mê mải).
– Mịtmù: (Mịt mù).
– Hèndân: (Hèn dân).
– Bảnđịa: (Bản địa).
– Mỏngmanh: (Mỏng manh).
– Siêuthị: (Siêu thị).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Culy: (Cu-ly).
– Loongtoong: (Loong-toong).
– Thongdong: (Thong dong).
– Lẩnthẩn: (Lẩn thẩn).
– Phấtphơ: (Phất phơ).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Tamtam: (Tam tam).
– Duhý: (Du hý).
– Đôngvui: (Đông vui).
– Quánxá: (Quán xá).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Balăngnhăng: (Ba lăng nhăng).
– Ngồnngộn: (Ngồn ngộn).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Vôchủ: (Vô chủ).
– Dukhách: (Du khách).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Tắtmắt: (Tắt mắt).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Chánngán: (Chán ngán).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chuyênviên: (Chuyên viên).
– Hànghải: (Hàng hải).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Thốnglãnh: (Thống lãnh).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Biênchế: (Biên chế).
– Côngty: (Công ty).
– Vậntải: (Vận tải).
– Cánbộ: (Cán bộ).
– Ngoạigiao: (Ngoại giao).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Thủythủ: (Thủy thủ).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Xuấtbiên: (Xuất biên).
– Thùđịch: (Thù địch).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thànhphần: (Thành phần).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Chọnlọc: (Chọn lọc).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Biếnđổi: (Biến đổi).
– Khônlường: (Khôn lường).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chỉhuy: (Chỉ huy).
– Hộchiếu: (Hộ chiếu).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Sưphụ: (Sư phụ).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Môhình: (Mô hình).
– Tìnhbáo: (Tình báo).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Triệtđể: (Triệt để).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Côngdân: (Công dân).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Đàongũ: (Đào ngũ).
– Buônlậu: (Buôn lậu).
– Phòphạch: (Phò phạch).
– Gáimú: (Gái mú).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Chứcdanh: (Chức danh).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chuyêntrách: (Chuyên trách).
– Tuyênúy: (Tuyên úy).
– Quânđội: (Quân đội).
– Tưbản: (Tư bản).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Thànhủy: (Thành ủy).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Chủtâm: (Chủ tâm).
– Phôtrương: (Phô trương).
– Hànghọ: (Hàng họ).
– Lộliễu: (Lộ liễu).
– Hớhênh: (Hớ hênh).
– Đôikhi: (Đôi khi).
– Tỷgiá: (Tỷ giá).
– Hốiđoái: (Hối đoái).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Sosánh: (So sánh).
– Giáosư: (Giáo sư).
– Đạihọc: (Đại học).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thuyềnviên: (Thuyền viên).
– Hảiquan: (Hải quan).
– Tịchthu: (Tịch thu).
– Táiphạm: (Tái phạm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vào-tầm.
Tan-tầm.

*** 1. #1 by Lucky on 2011/02/08 - 07:02


  Sài Gòn của 1970 như thế này . So với 198x của thiên đường với con cup honda Nhựt bỏn thật  xót xa Dì nhỉ ?
  Chú ý kiểu dáng chiếc váy trắng trong ảnh !!!.Thời trang  1970 khác là mấy với bộ siêu tập Hè 2011 ???
  Chiếc vấy này 440 €
  Lucky vừa chọn được mấy chiếc váy sale . Để hôm nào post lên khoe , hehe …

 2. #2 by Dĩ Khả Bất Giới on 2011/02/08 - 07:32

  P/S: sư bố cô Phút, đéo gì nâng vện anh lên tận U50

  @cụ chín: Bần tăng nghĩ đã là vện thì làm gì có quả tóc như vậy, nhưng hóa ra vện của cụ lại là rau sạch mô phật!
  Dưng mà bi giờ bên này mấy quả Boeing ngoài dăm chục cũng không đến nỗi nhăn nheo như nữ thí chủ Điêu nói, dưng mà chắc bần tăng lâu lắm không dính đến hông trần nên bỏ sót chăng???

  Vậy là lão Khẹc Bua sai bét rồi không phải vậy!

  @cô Lúc Ki

  Chầu cô nhế. Ỏ đây hóa ra đông Đức Lợn nhể: Nhất, Sành, Fút, mới cô nữa đấy là 4 nhở.

  Ối, thế ra ở đây cũng có nhiều thí chủ ở Đức Ý Chí nhở, thí chủ Nhất buôn thuốc lá mà IT cái gì cũng biết, thí chủ NgẩuPín thì trình IT còn sơ cấp nên xài IE, còn thí chủ Sành thì xài Google Chrome, vậy là dân trong nghề rồi.

  Nhưng nhẽ đâu các thí chủ ở Đức giờ này vẫn còn uống Cognac? Bần tăng là Hữu Khả Bất Giới nên giới Tửu cũng không kiêng kỵ gì cả, và cũng chỉ thấy quần hào uống Uých ki và dân Đông thì Vốt Ka chứ nhể?

  Just my 2 cents
 3. #3 by Y_Cà_Pháo on 2011/02/08 - 07:35

  Xem ảnh của em Lục Kỳ mà nhớ nhạc Phạm Duy:

  “Ôi em yêu oằn oại !

  Em như quê hương huyền thoại
  Gấm hoa đa tình, giờ đây hấp hối trong cơn nhục hình.

  Giờ thì tha phương, anh sống lạc loài
  Ở miền đua chen, xa vắng tình người…”

  Năm mới chúc các chị em vàng son sức khỏe, bình an, xuất ngoại lấy chồng, đẻ thế hệ sau không còn cái đuôi.
  Chúc các đồng chí Lừa đực như mình sống thì đớp in ít vào phần của con cháu thôi. hahaha

 4. #4 by Lucky on 2011/02/08 - 08:12

  @DKBG : quả nick lằng nhằng chữ Hán Nôm này , không biết chủ nó có biết chút nào về Phong Thủy không ? Biết sủa tý cho em út nghe với ! Cảm ơn

 5. #5 by LonelyRose on 2011/02/08 - 08:48

  Em phải đi làm rùi chibộ ui, chán quá đi chán quá đi, hông còn rảnh để sinh hoạt thường xuyên được rùi . Kiểu này chắc em phải kiếm việc làm bán thời gian để có thời gian tán dóc với chi bộ quá .

   

  Ngày đầu năm còn rảnh rỗi, mời chibộ ly café sáng

 6. #6 by mm on 2011/02/08 - 10:01

  Lũ giòi bọ chúng mày chắc còn nhớ là anh đã nói đường xá VN không thể phát triển xe 4 bánh được, nhưng lũ giòi bọ chúng mày theo thằng Hoàng đần độn kêu gào phát triển xe hơi, đúng là lũ không có đầu óc: nếu vụ cầu Ghềnh thay tất cả những chiếc xe hơi bằng những chiếc xe máy nhỏ xinh thì làm gì có tai nạn thương tâm như thế? Lũ chúng mày đã thấy chưa? Anh tin rằng sau Tết này giá xăng sẽ tăng lên 20.000, thuế trước bạ xe hơi sẽ tăng lên ít nhất là 25%, xe hơi phải bị đánh thuế lưu thông 20 triệu/1 năm, xe đi hơi đi vào các vùng trung tâm thành phố sẽ bị tính phí 20.000/lần. Có như thế mới giảm lũ xe hơi xuống, cũng nhờ thế mới giảm kẹt xe, giảm tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường.. Lũi giòi bọ chúng mày đã thấy thằng Hoàng là thằng đần độn chưa? Tết ra chúc tất cả lũ giòi bọ chúng mày hết đần độn nhé!!!

 7. #7 by mm on 2011/02/08 - 10:13

  À, còn vụ thằng Hoàng khuyến khích ngoại tình thì mày (thằng Hoàng giòi bọ) cần phải xem lại tư cách của mày, ngay cả đạo Thiên Chúa Giáo cũng cấm ngoại tình nhé!!! Mày (thằng Hoàng) đúng là đồ Giuđa. Nhắn cho những đám “vàng son” trong quán này nhé: người phụ nữ là phải biết hy sinh, biết chịu thương chịu khó, biết chăm lo cho gia đình, hết lòng vì chồng con .v.v. đấy mới là người phụ nữ mới, người phụ nữ hiện đại nhé, chúng mày mà cãi lại thì chúng mày nên tìm hiểu xem “phụ nữ 3 đảm đam”, “phụ nữ 2 giỏi” là gì nhé, nghe lời thằng Hoàng giòi bọ thì chỉ đi từ ngu đến ngu thôi, nhớ nhé!!!!

 8. #8 by LonelyRose on 2011/02/08 - 10:21

  Hehe… Nghe như chính Mèo Mù (MM) đã tham gia hoạch định phát triển xe máy chục năm về trước í nhở? Dưng sao Mèo Mù ngu thế? Đi bằng mấy chân thì cũng phải tính đến phát triển hệ thống giao thông tương thích mới phương tiện chứ? Mèo Mù hoạch định tiếp 10 năm nữa coi Lừa nên đi lại bằng gì? Hết mẹ nó cả đường để đi xe máy rùi.

 9. #9 by LUUMANH on 2011/02/08 - 10:23

  Cu Mờ nói như đầu buồi, địt mẹ cứ tư duy kiểu Mờ thì Việt Lừa có ăn cặc mà tiến bộ được. địt mẹ tăng thuế, phí chỉ là bảo kê cho mấy con thằng mặt()/ chứ có giảm được oto củ !/. đánh giá tổng thể các lợi ích thì thằng xe máy ở Việt Lừa là thằng phá hại  xã hội nhất . Anh vẫn đi xe máy nhưng gí cặc vào nói chuyện với thằng nào ủng hộ xe máy nữa.

  Địt mẹ thằng Mặt()/ cái để lấy may đầu năm. Hố hố

 10. #10 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 10:29

  Đù Mẹ cái thằng MM ngu không thể ngu hơn.

  Mày thay xe máy trong cái đống lộn xộn kẹt cứng đéo thoát nổi ấy rùi thằng tàu hỏa lao tới mà mày bảo sẽ chết ít hơn 2 mạng người và ít hơn hai mấy người bị thương ah? Xe máy đi hai bên hông cầu theo hai hướng 1 xuôi 1 ngược vì mỗi làn đó nhỏ đủ cho từng lượt xe máy thôi. Vấn đề là đường giữa có đường rày và phần mở rộng bên hai đường ray được lát phẳng bằng các tấm khung sắt tạo mặt phẳng để cho xe oto qua lại, nhưng làn đường nhỏ chỉ đủ cho 1 dòng xe đi qua, dòng bên kia phải chờ và ngược lại, nghĩa là cần thằng điều khiển làm tốt việc cho xe qua và bảo xe dừng, nhưng địt mẹ hôm đó là 6 xe chiều từ đầy này qua , đồng thời có 3 oto từ đầu kia vào, đéo thằng nào chịu lùi để nhường thằng nào, lình xình tiến thoái lưỡng nan rùi tàu lao đến , chết 2 bố con xe đầu tiên đâm trực diện, còn lại toàn bộ bị chấn thương do ngồi trong xe oto, xe dĩ nhiên bị nát vỏ nọ kia nhưng cũng bảo vệ được cho người ngồi trong một phần nào, chứ nếu toàn là đống bùi nhùi toàn xe máy thì địt mẹ con số chết hơn cả tứ đại đồng đường nhà mày đó thằng đầu đậu hủ ah.


 11. #11 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 10:30

  Địt mẹ nhìn cái cầu đường sắt như cái rọ sắt khổng lồ chèn mẹ 2 bên hông, chui vào chung đường mới tàu hỏa rùi kẹt cứng thì xem như chỉ việc chờ tàu đến để đón cái chết tốt chứ mần đéo gì được bây chừ, bất kể là xe máy, oto, xich lo hay xe đạp hay người đi bộ trong tình trạng kẹt cứng.

  Muốn không ai chết thì làm ơn không bố trí mần đường cho xe khác đi chung hay đâm ngang đường sắt, thế thôi. 95% tai nạn đường sắt đều từ tử huyệt này, nên có thằng lái tàu nào phải đi tù mẹ gì đâu .

 12. #12 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 10:44


  Đù Mẹ thằng MM phát nữa!

  Mày xem cái Cầu Kim Cương bên Cam Pốt vụ dẫm đạp nhau chết vừa rùi, xong hãy hình dung trên cái Cầu Ghềnh í cũng kẹt cứng không chỉ người mà kèm theo mỗi người một xe máy hoặc 2 người trên 1 xe thì luay huay cái kiểu đéo gì mà thoát nếu chỉ cần có người hô hoán tàu đang lao đến và dân tình hoảng loạn thôi, giả định tàu thắng kịp đúng lúc gần sát chiếc xe máy đầu tiên thôi nhế, chưa nói nó cứ theo quán tính ung dung nghiền bất cứ người hay thứ gì trước đầu máy.

  Mày thử hình dung đi rùi đập đầu vào tường cho bớt ngu đi nhế, ngu quá xá là ngu.

 13. #13 by LonelyRose on 2011/02/08 - 10:44

  người phụ nữ là phải biết hy sinh, biết chịu thương chịu khó, biết chăm lo cho gia đình, hết lòng vì chồng con .v.v. đấy mới là người phụ nữ mới, người phụ nữ hiện đại nhé @Mèo Mù

   

  Được roài được roài cưng ui. Chị nghe câu nầy từ khi còn trong bụng mẹ. Dưng liềnbà kiểu đó làm liềnông Lừa hư hỏng và nghĩ ngắn dư em í. Chị chỉ cố gắng năng động dư liềnbà Mẽo, khéo dư liềnbà Nhựt, hấp dẫn dư liềnbà Phớp… Em làm gì có suất nầu giữa đám liềnbà chất lượng dư í phải hông em?

 14. #14 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 11:02

  Phụ nữ 2 giỏi là phụ nữ “damdang” phải hông Cô MM, nghĩa là vừa”đảm đang” vừa “dâm đảng” hay sâu? Cả hai vụ này đều phải giỏi he he.

  Đừng nói với Anh là đảm việc nước giỏi việc nhà nó cao siêu bôn sê vích quá nha Cô.

 15. #15 by tieuthithi on 2011/02/08 - 11:39

  Nhắn cho những đám “vàng son” trong quán này nhé: người phụ nữ là phải biết hy sinh, biết chịu thương chịu khó, biết chăm lo cho gia đình, hết lòng vì chồng con .v.v. đấy mới là người phụ nữ mới, người phụ nữ hiện đại nhé, chúng mày mà cãi lại thì chúng mày nên tìm hiểu xem “phụ nữ 3 đảm đam”, “phụ nữ 2 giỏi” là gì nhé, nghe lời thằng Hoàng giòi bọ thì chỉ đi từ ngu đến ngu thôi, nhớ nhé!!!!@ cu Mù Mờ đúng là đéo biết gì mà lại cứ sủa to . Phụ nữ hiện đại là phải vừa có chồng vừa  có bồ  hiểu chửa ? Bồ  chăm mình còn mình thì  chăm chồng còn chồng thì chăm mèo he he he  …
  Gì chứ  các chị đây toàn 4-5 cái “dam dang”  rùi . Toàn đạt danh hiệu ” vợ hiền dâu thảo bồ xinh” he he rùi đới . Hỏi khí không phải chứ vợ cu ở nhà có được như zậy chưa hử ?
  khặc khặc khặc …

 16. #16 by LonelyRose on 2011/02/08 - 11:50

  Thủy đậu vửa dứt thì phát biến chứng là liệt mẹ dây thần kinh số bảy ngoại biên … @Thiếu tướng

   

  Ơ, hông ai quan tâm thăm hỏi Thiếu Gia nhonhã đáng yêu một câu à?

   

  Bị bữa nào vậy anh? Chắc Tết nhứt ănuống sinhhoạt lộnxộn sinh bệnh phỏng? Có đi khám đâu chưa?

   

  Đây, hoa mới hun các kiểu  chúc chàng mau lành bệnh!!!

 17. #17 by Mit on 2011/02/08 - 11:56

  chúng mày mà cãi lại thì chúng mày nên tìm hiểu xem “phụ nữ 3 đảm đam”, “phụ nữ 2 giỏi” là gì nhé@ cô HaiEM

  Lại cô Hai Em quần xắn tận bẹn vầu đây mắng mỏ chị em…hốhốhố  Chán đéo muốn nói thêm…Đang đợi Bà Lừa xuất hiện cơ.

 18. #18 by Mr. Tran on 2011/02/08 - 12:34

  địt mẹ đừng bựa nầu nhắc về quả nhà alphanam nữa nhế. mỗ điên nó từ lâu rùi. điịtmẹ, chủ đầu tư làm hỏng kiến trúc

 19. #19 by mm on 2011/02/08 - 12:54

  Đừng có cãi anh, càng cãi chúng mày càng thể hiện là đứa ngu, chúng mày đã nghĩ kỹ chưa hay để anh phải phân tích là chúng mày ngu? Anh chỉ nói vài ý: Nếu vụ cầu Ghềnh là xe máy thì chắc chắn không có kẹt xe, từ đó sẽ thấy là sẽ không có tai nạn giao thông, rõ chưa lũ giòi bọ? Chuyện ngoại tình thì mấy đứa dâm đãng kiểu con thithi, con mít thì anh không nói, bọn đó không đáng để nói chuyện, vấn đề là những người phụ nữ đàng hoàng mà báo ta vẫn hay nói đến, những con người đó khi đọc những dòng ca ngợi vụ ngoại tình thế nào cũng tỏ thái độ kinh tởm, thậm chí ngay cả tôn giáo là Thiên Chúa Giáo cũng cấm ngoại tình, thế mà chúng mày theo 1 thằng Giuđa ủng hộ ngoại tình thì lũ chúng mày có tự thấy tởm lợm bản thân chúng mày không? Lũ chó, bọn đần độn, đám không có suy nghĩ a-duy,anh khinh chúng mày

 20. #20 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 12:57

  Đây, hoa mới hun các kiểu  chúc chàng mau lành bệnh!!!(@em Râu Xinh)

  Ừ cámơn em. Thím xúcdộng quá. Thím dương châmcứu rùi em ạ, cảmjác rất Yomost hehe!

 21. #21 by Dragonfly on 2011/02/08 - 13:05


  Thời 198x zì mua nó từ một thằng Vosco zưới Fồng já 12 chỉ vàng, biển số 15-166-XX (xx không nhớ hehe). Xe nầy là xe bãi Nhật Bẩn zưng còn rất mới. Nó là một con Yamaha 50cc 2 thì yên rời. Pa Zì lắp thêm cái yên fụ đàng sau để chăn vện của y ỷ hehe.

  ————-
  Xe này gọi là Man- Te 50 mới đúng là dân chơi xe thời thởi. Hệ Hệ
 22. #22 by ketui on 2011/02/08 - 13:19

  Úi, Địtmẹ, Tết với chả nhất, chán vãimả. Tưởng hômni mùn6 là hết Tết, bắtđầu mầnăn được rùi. Lên Cty thấy vàibamống chúc chonó xong cái hủlệ rùi lạivề. Mẹ, kiểunày chắc hếttuần mới hếttết. Chibộ họphành cái mảmẹ giề mà toàn bàn nhà ngườita thế, sao không bànvề nhàmềnh nhỉ. Nhọc đéotả cảtuần, địtmẹ ra đường giờnày thằngđéo mặt cũng đỏgay (vì nứng, lộn vì nắng hay vì men đéobiết) nhìn pháttởm. Oẹ, đi ói đây, say cả chấy! Wên, Chúc chibộ nămmới, genki  en hátsai!

 23. #23 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 13:28

  Anh chỉ nói vài ý: Nếu vụ cầu Ghềnh là xe máy thì chắc chắn không có kẹt xe, từ đó sẽ thấy là sẽ không có tai nạn giao thông, rõ chưa lũ giòi bọ? ( @MM)

   

  Địt mẹ ý Cô bẩu là thay 6 cái oto bị đang giữa cầu đấy bằng 6 xe máy thì đường rộng thông thoáng mà thoát ý ah? Ôi chu cha ôn mệ ơi, địt mẹ Cô giả tưởng hơi bị được, sao Cô hông giả tường dùm Anh không phải là 6 xe máy mà 600 xe máy đang kẹt trên cầu thì sâu thì sâu?

  Địt mẹ mời Cô chiêm ngưỡng 2 tấm hình Cầu Bình Lợi – SG rùi hãy giả sử nhế. Anh đéo convert file được nên mời cô mở Link nhế :

  http://vovgiaothong.vn/29-32/11387/Bat-nhao-giao-thong-tren-cau-Binh-Loi.html

  1 – Cầu đường sắt, đéo có làm cho xe máy, oto đi chung, nhưng người đi bộ vẫn thản nhiên đi trên làn đường sắt khi qua cầu vì hành lang 2 bên dành cho xe máy đã chật cứng dồn từ nguồn rùi( hình 2).

  2 – Nếu làn đường sắt cho xe máy đi vào giờ cao điểm như hình 2, thì theo Cô họ có chui vào giữa lòng cầu đấy hông? và đủ đông đúc để kẹt xe chứ? hay họ sẽ sẵn sàng đứng chờ đi từng xe một theo làn bên hông không chung với đường rày?


 24. #24 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 13:43

  Đù Mạ Cô MM trả lời đi rùi có tự nhận mình là thằng ngu hay không thì bẩu, nếu không thì Cô thuộc dạng giả vờ ngu để góp cồng cho Quán hay sâu? Túm lại, Cô thuộc thể loại nầu?

 25. #25 by Dragonfly on 2011/02/08 - 13:51

  Hương điêu, quả môi bện lơ nầy là em đấy hử? Nguôn nhở. Con Zì Man Zi Mọi Zợ kết là fẩy. Hệ Hệ

 26. #26 by minhhuong on 2011/02/08 - 14:14

  @Thiếu: thế quả châm cứu Yomost kia có cắm điện dựt dựt không?

  @anh Lài: Bện lơ cái giề thế ông anh , là xoắn như thừng bện hả?

 27. #27 by minhhuong on 2011/02/08 - 14:19

  Hahahaha, công nhận 2M có style riêng, nghe lão GKĐ gọi 2M ời ời, nghe dân tình hồ hởi đối đáp, em phát hiện ra, 2M giờ thành “Hot Boy” quán Bựa roài!

  Kekekekeke

 28. #28 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 14:21

  @Bắp Ngô:

  Hehe có chớ có chớ, phải jựt jựt mới mau lành bịnh em à!

 29. #29 by LonelyRose on 2011/02/08 - 14:28

  Bện lơ cái giề thế ông anh @ Bắp Ngô

   

  Bắp Ngô gúc đi gúc đi, nhớ chọn exact phrase “môi bện lơ” í, được kết quả hay lắm… Híhí. Rốt lặn đây, anh Chuồn ảnh xé xác Rốt giờ…

 30. #30 by buitruong1689 on 2011/02/08 - 14:34

  Ơ chầu cô MM nhế, cô xích con bà nó cái mông ra cho anh đứng hóng với nầu. Anh là anh quý cô nhất Quán nầy đới, anh thật đới. Hố hố

  Địt pẹ chi bộ đừng có adua ném cứt hội đồng vầu mồm cô MM nhế, khổ thân cổ. Mặc dầu đầu cổ hơi tối một tí, mồm cổ hơi thối một tí nhưng được cấy tốt tính chi bộ ợ. Cổ chửi thế thôi chứ ngày điếu nầu chả đứng hóng hớt cạnh anh ngoài cửa sổ. Mỗi tội cứ thấy chi bộ ném cứt vầu mồm nhau là cổ lại dãi dớt lòng thòng nhìn kinh bỏ mợ. Hố hố

 31. #31 by tieuthithi on 2011/02/08 - 14:43

  Chuyện ngoại tình thì mấy đứa dâm đãng kiểu con thithi, con mít thì anh không nói, bọn đó không đáng để nói chuyện@Mù Mờ
  Hố hố hố… Mít ơi Mít ơi , chị với Mít bị gạt tên trong danh sách “lớp  huấn luyện phụ nữ dam dang” quán bựa  thành phụ nữ “đàng hoàng” rùi nè . Thế nầy thì biết  bâu giờ chị em mềnh được  báo chí ta ca ngợi đây ???  Ui thiệt thòi quá thiệt thòi quá , cu đừng vội đuổi bọn chị ra thế , cho bọn chị một cơ hội đi , năn nỉ cu đấy …khặc khặc khặc …

 32. #32 by minhhuong on 2011/02/08 - 14:46

  Chít cười ông anh GKĐ ngóng Hot Boy gọi ời ời kìa

   

 33. #33 by condomdom on 2011/02/08 - 15:25

  Thím Bựa bị liệt thần kinh 7 à, tội nhờ.

  Thím bị thủy đậu cứ Eumovate mà giã. Xuất viện Từ Dũ mỗi trẻ sơ sinh được khuyến mãi 1 tuyp mà Thím mau quên thế,

 34. #34 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 15:33

  @Đóm:

  Hehe thủydậu xong hết rùi thì Eumovate còn ýnghĩa jì nữa dâu em? Em có thuốc nầu tương một nhát là khỏi ngay bịnh liệt của Thím thì tốt quá hehe

 35. #35 by Dragonfly on 2011/02/08 - 15:37

  Bện lơ cái giề thế ông anh @ Bắp Ngô

  ————
  Là quả môi dầy dầy cong cong jống A. Jolie ý mà. Cứ bắt anh fân cục tích cụ tỷ mần chi. Nói chung câu ” Nguôn” nó đã lột tả hết ý zồi. Sang Fớp lâu zồi mà cà zốt thế ( Nói ngọng câu bện lơ thay vì bện nơ nghe nó mới điêu điêu,yêu yêu).Hệ Hệ
 36. #36 by kochumbenim09 on 2011/02/08 - 15:39

  dcm giờ mới chúc tết chi bộ cái nầu…

  địt mả bố tiên nhân sư chi bộ bựa..

  đấy chúc đấy…

  nhắn cô hai máu lồn (mm) ..lồn cô cổ chắc nhõn milimet…biên gì thì biên to to lên nhớ..hôm nầu quên mang mục kỉnh mà lần tới cồng cô thầy hết cả nứng..tổ cụ nhà cô cái đầu năm cho chữ cô mau nhớn..thầy xin hết … 

 37. #37 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 15:42

  Tí tuổi đã bịnh nọ tật kia địt mẹ đéo chịu luyện Công thì kêu cái buồi cái buồi.(@Zì)

  Công nầu chặn nủi thủydậu mới biếnchứng của nó??? Zì lâu lâu fátngôn như quặc ý!

 38. #38 by nang_giua_trua on 2011/02/08 - 15:52

  Thiếu Tướng bệnh hả? Đầu năm có vẻ không suôn sẻ nhở! Cái vụ bệnh này Nắng không có kinh nghiệm nên chỉ biết chúc Thiếu Tướng mau lành vậy! Liên quan dến dây thần kinh thì chỉ có thể châm cứu thôi nhỉ! Cố lên nhế Thiếu Tướng!

 39. #39 by Dragonfly on 2011/02/08 - 16:00

  @ Nắng Soi Đỉnh Đầu

  —————
  Em gái đồng hương chỉ cho anh bị bệnh Viêm Cơ Màng Túi mãn tính , chữa sâu em ơi. Hệ Hệ
 40. #40 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 16:02

  @em Nắng Son:

  Bịnh này dúng là chỉ cóthể chữa bằng liệufáp châmcứu thôi em ạ. Cảmơn em hỏithăm nhế, yêu quá di. Chúc em mọi điều tốtdẹp nhất hehe

 41. #41 by condomdom on 2011/02/08 - 16:11

  Thím Thiếu có vẻ chủ quan, nhất định cho rằng thương tổn Dây 7 là do thủy đậu gây ra. Thím nên nghi ngờ biến chứng tiểu đường, và tốt nhất Thím không nên tin tưởng vào duy nhất một ông bác sĩ.

  Chúc Thím sớm lành.

 42. #42 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 16:17

  Cảmơn em Dóm đã quantâm đến Thím, Thím rất cảmkích hehe

  Zưng ưutiên hàngdầu của Thím bijờ là chữa cho xong được bịnh này bằng liệufáp châmkíu cái đã, chiện tìmhiểu nguyênnhân thì hehe để sau em ạ. Làm thằng liềnông ngonngẻ trẻ khỏe mà cười méo xệch mõm thì coi như hỏng mẹ đời rùi fải không em?

  Chúc em luôn mạnhkhỏe!

 43. #43 by Lucky on 2011/02/08 - 16:22

  Ngày mới vui vẻ tuyền chi bộ !
  @ Thiếu đủ thứ : Chúc cô chóng lành bệnh . Thủy đậu biến chứng qua liệt dây thần kinh số 7 là hông tốt đâu. Lucky nghĩ cô nên qua bênh khoa sản kiểm tra nốt các thứ liên quan đến phu khoa đi . Lucky không đùa đâu , thủy đậu mà để biến chứng , nhiều cô điếu biết, chủ quan , vô sinh rất thối đấy!

  @mm: Cô điếu bao giờ đưa ra dẫn chứng để bổ sung cho những điều cô nói có tính thuyết phục là sao , là sao ?
  1 Giao thông – xa máy …Idea của cô thật stupid ! Hay cô cũng nằm trong lũ 1000 con lợn điếu bao giờ xuất chuồng , được nuôi bằng thuế của dân ,mang mác giáo sư tiến sỹ thuộc bộ GTVT đấy ???
  2 Phụ nữ – ngoại tình … Cái đầu của cô bị Khổng chiếm dụng hết mie diện tích não rồi . Điếu đâu cái kiểu đè lên phụ nữ mấy mỹ từ ” 3 Tòng , 4 Đức “, ” 3 đảm đang “…bla bla để kìm hãm mấy chục thế hệ phụ nữ phương Đông ! Đúng là hãm lìn

  Còm chữ lớn : Cô viết xong còm rồi , cô bôi nhòe 1 chữ bất kỳ, cô ctr A phát , xong cô click vào chữ Aa trên toolbar , cô chọn Large là xong . Điếu gì đề mấy già hói chủi inh . Đơn giản như việc sóc lọ mà cô cũng điếu làm được là sao là sao ?
  Gì cũng được , có ngu ghét !!!

 44. #44 by minhhuong on 2011/02/08 - 16:29

  @ Ky: hé hé hé, I like you!!

 45. #45 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 16:30

  Ui cámơn em Lucky nhế yêu quá đi Vàng Son California ơi hehe

  Nghe em khuyếncáo mà Thím sợ vãi mật hehe sẽ di khám soon. Thím không care lắm dường concái, Thím chỉ yêu xiền yêu xiền thui.

  Zưng Thím lại thích có một daughter hehe

 46. #46 by condomdom on 2011/02/08 - 16:31

  Nói thêm với Thím Thiếu,
  Thím bị méo mặt mà điều trị bằng châm chọc đích thị thầy phán rằng Thím bị trúng gió, mà trên kia Thím nói bị Thủy đậu. Nếu thủy đậu BS sẽ cho Acyrclovir là thuốc đặc trị. Dây 7 ở trên mặt bị té xe cũng có thể gây nên. Điều trị mà không rõ nguyên nhân có nghĩa là Thím hơi bị liều, phó thác tính mạng cho lang băm.

  Thím bảo trọng nhé.

 47. #47 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 16:34

  Zưng ưutiên hàngdầu của Thím bijờ là chữa cho xong được bịnh này bằng liệufáp châmkíu cái đã, chiện tìmhiểu nguyênnhân thì hehe để sau em ạ. ( @Thím Thiếu)

   

  Ơ cái thằng Thím xem thường nguyên nhân nhở? Phải rà soát lại nguyên nhân thì hướng điều trị mới tích cực được chứ Thím?

  Cô xem lại có bị viêm tai giữa không? Có sốt siêu vi không? Sốt do viêm màng não không? Có bị phong hàn không? Có phẫu thuật gì vùng tai mũi họng thời gian rồi không? Thường là do bị lạnh sẽ dẫn đến liệt dây số 7.

   

  Châm cứu, điện châm ok rùi nhưng cần kiên nhẫn và phải theo cho dứt điểm, đéo có chiện chán rùi bỏ dỡ nữa chừng, nó thành mãn tính thì địt mẹ Thím sẽ có gương mặt nhu đồng chí Bạch Đằng Trần đới he he. Ngoài ra cần dùng khăn thấm nước ấm áp vùng mặt thường xuyên. Có thể thử mua Lươn Nghệ An về rùi mần thịt đắp lên vùng mặt như dắp dưa chuột hay cà chua dưỡng da hằng đêm thế.

  Nếu ổn thì tiếp tục, không thì phải dùng thuốc đông y uống thêm sau.

 48. #48 by Dragonfly on 2011/02/08 - 16:36

  @ Ky

  ———–
  Anh kết Ky roài đấy. Khi nầu anh chết làm ơn ném đôi guốc của em lên mồ anh nha. Anh biết chắc có 99 đôi sẽ ném rồi còn mỗi đôi hàng hiệu của em thoai. Chửi yêu kóa kơ.Hệ Hệ
 49. #49 by Già Không Đều on 2011/02/08 - 16:49

  Ở Sài Gòn, Thím rảnh rỗi thì đến mấy trung tâm y học dân tộc kiểu như Viện Tuệ Tĩnh í, rùi bảo nhân viên mần 60 phút mỗi ngày món “mát xa mặt”, địt mẹ đừng ham hố mấy em váy ngắn ở Đinh Bộ Lĩnh bến xe miền Đông mà vào đó hớt tóc matsxa mặt nhưng thực chất là mát xa đầu ..phụ nhế.

  Mát xa mặt đúng cách, nhất là day cái huyệt nhân trung nhiều và đều cũng sẽ làm giản cái mặt đang chệch ngơ ngơ đơ đơ đáng yêu của Thím đấy.

 50. #50 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/02/08 - 16:49

  Em Dóm.

  Em bắtdầu mần Thiếu Tướng cực khóchịu với kiểu gópý rất sinhsự của em.

  Thuốc Acyrclovirc là thuốc chuyên dùng cho diềutrị thủydậu, dĩ nhiên Thiếu Tướng đã dùng từ khi bệnh khởifát dến khi nó chấmzứt. Và dĩ nhiên Acyrclovirc không fải và không thể là thuốc dành cho việc diềutrị chứng liệt dây thầnquynh số 7 ngoạibiên, em bị ngớngẩn à?

  Thiếu Tướng nói mình bị té xe bâu giờ? Thiếu Tướng có cảmjác em Dóm mần trong ngành zược, có thể là hehe trìnhzượcviên hoặc nhânviên bán thuốc, diều dó jảithích cho tính hiếuthắng hiếuchiến của ẻm khi hehe gópý cho bịnhnhưn.

  Không ai biết rõ tìnhtrạng bệnhlý của Thiếu Tướng hơn chính Thiếu Tướng, cũng như người Thiếu Tướng dang hehe gửigắm tínhmạng. Em không cần phải GATO.

  Thân chầu!