Japan slut (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Phò Nhật

Hè 198 Mấy, sau khi dỡ 4,000 tấn chuối xanh từ Sài Gồng qua Hồng Kông, tầu Trung Tướng bốc 10,000 tấn gang ống từ Hồng Kông qua Cu Na Cu Ta, Nhật Bản (*).

Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Đó là lần đầu Trung Tướng tới Xứ Mặt Giời.

Cu Na Cu Ta là thươngcảng mini trên sông Cu Na, miệt trung Nhật, cách Đại Thái Bình Dương quãng ba giờ hảihành.

Cu Na là mẩu sông tựnhiên bé cũn ngắn choằn đặcthù đất đảo. Dài trăm cây, rộng trăm mét, chỗ hẹp nhất chỉ 70 mét, gấp đôi bề ngang tầu Trung Tướng, mà dọc dòng có tới bốn cảng biển đủ mớn đón tầu vạn tấn, nước Cu Na xanh ngằnngặt ngằnngặt, hai bờ cổthụ umtùm umtùm, đẹp mêmải.


Artist Unknown. Source Somewhere In The Net

Cảng Cu Na Cu Ta, trái lại, xấu mịtmù. Mươi ngàn hèndân bảnđịa, vài ngàn nóc nhà mỏngmanh, mấy siêuthị thấp tầng, dăm côngxưởng:


Artist Unknown. Source Trekearth.com


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ngoài giờ vào-tầm buổi sáng sớm và tan-tầm buổi chiều muộn, lúc đám culy loongtoong cỡi những con scooter lùn tịt thongdong đến và về Sở, thành Cu Na Cu Ta lặng vắng như chùa hoang. Phố không bóng xe. Vườn không tiếng trẻ. Không một lão già hưu lẩnthẩn chăn chim. Không một gã giai non phấtphơ tìm việc. Buồn mịtmù:

*Bonus #1. Phố cũ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #2. Phố mới:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #3. Quán ăn:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #4. Nhà hẻm:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

*Bonus #5. Nhà cổ:


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Buổi trưa, chén đớp xong, bọn Trung Tướng xin Chínhủy chia các tổ tamtam, xuống tầu vầu downtown duhý (**):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Hình minhhọa thôi hehe, chứ downtown Cu Na Cu Ta 198x không đôngvui đến vậy. Quánxá bầy hànghóa balăngnhăng ngồnngộn nhưng hầunhư vôchủ, thật khó để dukhách Thiênđàng cưỡng những cơn tắtmắt hồnnhiên (***):


Artist Unknown. Source Trekearth.com

Ba ngày liền chánngán chánngán. Mua một suất mì 1,000 Yên cũng vậtvã kiếm thằng Cashier hết nửa tiếng đồnghồ (****). Đồ buôn về Sô Liên gồm 3 tấm thảm giả Kashmir 2×3 giá 9,000 Yên/Tấm Trung Tướng đã tậu xong ngay hôm đầu (*****). Chả còn đéo gì sắm nữa. Japan chánngán chánngán.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2009)

(*) Thời 198x Trung Tướng mần nghề chuyênviên hànghải caocấp, thốnglãnh các tầu viễndương Xuyên Á thuộc biênchế Côngty Vậntải Biển Đen, Odessa Sô Liên.

(**) Thời Thiênđàng, dù ở Sô Liên hay Tầu hay Lừa, dù là cánbộ ngoạigiao hay sinhviên hay thủythủ, các côngdân ngoanhiền XHCN khi xuấtbiên sang các nước TBCN thùđịch buộc phải hoạtđộng theo nhóm 3-5 người, gọi là Tổ Tamtam. Thànhphần tổ tamtam do Chínhủy quyếtđịnh bằng phươngpháp chọnlọc ngẫunhiên, và biếnđổi khônlường, nhưng luôn gồm ít nhất một sĩquan chỉhuy nắm giữ hộchiếu mọi thànhviên trong nhóm.

Nguyêntắc Tamtam được Sưphụ Beria xâydựng theo môhình tìnhbáo chiếnlược, từ những năm 193x hoặc trước nữa, triệtđể đảmbảo côngdân Thiênđàng không thể đàongũ, buônlậu, hay phòphạch gáimú làm bẽ mặt Tổquốc Vinhquang.

Mỗi tầu viễndương Thiênđàng buộc có một Chínhủy ăn lương Chief Officer. Đây là chứcdanh sĩquan chuyêntrách giống như Tuyênúy trong quânđội Tưbản Đếquốc. Chínhủy tầu vạn tấn của Trung Tướng đươngnhiên phải là đảngviên gộc, do Thànhủy Odessa bổnhiệm.

(***) Côngdân Thiênđàng 194x-198x khi xuấtbiên sang Tưbản rất thường mắc tội Thó Cáy, aka Ăn Cắp Vặt hehe, vì bọn Tưbản chủtâm phôtrương hànghọ cách lộliễu và hớhênh, khiến người rất ngoanhiền cũng đôikhi tắtmắt.

(****) Tỷgiá hốiđoái Nhật thờiđiểm xẩy chiện quãng 250 Yên ăn một Tơn. Suất mì bò 1,000 Yên tươngđương 4 Tơn, đắt hehe vãi búa. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Lừa cùng thờiđiểm quãng 70 Cụ, và 95 Cụ ăn một Tơn.

(*****) Tiêuchuẩn mua thảm Tưbản của thuyềnviên Sô Liên Thiênđàng là 3 tấm/năm. Ai chơi quá 3 tấm sẽ bị Hảiquan tịchthu, và có thể bị bỏ tù nếu táiphạm. Thảm Kashmir Japan 2×3 như Trung Tướng buôn có giá bán tại Odessa 198x quãng 800 Rúp Ông Nin, tươngđương 200 Tơn, lãi gần 6 nhát. Hãy sosánh, lương tháng giáosư đạihọc Sô Liên năm nẳm quãng 400 Nin, tươngđương 100 Tơn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thươngcảng: (Thương cảng).
– Mini: (Mi-ni).
– Hảihành: (Hải hành).
– Tựnhiên: (Tự nhiên).
– Đặcthù: (Đặc thù).
– Ngằnngặt: (Ngằn ngặt).
– Cổthụ: (Cổ thụ).
– Umtùm: (Um tùm).
– Mêmải: (Mê mải).
– Mịtmù: (Mịt mù).
– Hèndân: (Hèn dân).
– Bảnđịa: (Bản địa).
– Mỏngmanh: (Mỏng manh).
– Siêuthị: (Siêu thị).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Culy: (Cu-ly).
– Loongtoong: (Loong-toong).
– Thongdong: (Thong dong).
– Lẩnthẩn: (Lẩn thẩn).
– Phấtphơ: (Phất phơ).
– Chínhủy: (Chính ủy).
– Tamtam: (Tam tam).
– Duhý: (Du hý).
– Đôngvui: (Đông vui).
– Quánxá: (Quán xá).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Balăngnhăng: (Ba lăng nhăng).
– Ngồnngộn: (Ngồn ngộn).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Vôchủ: (Vô chủ).
– Dukhách: (Du khách).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Tắtmắt: (Tắt mắt).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Chánngán: (Chán ngán).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chuyênviên: (Chuyên viên).
– Hànghải: (Hàng hải).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Thốnglãnh: (Thống lãnh).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Biênchế: (Biên chế).
– Côngty: (Công ty).
– Vậntải: (Vận tải).
– Cánbộ: (Cán bộ).
– Ngoạigiao: (Ngoại giao).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Thủythủ: (Thủy thủ).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Xuấtbiên: (Xuất biên).
– Thùđịch: (Thù địch).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thànhphần: (Thành phần).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Chọnlọc: (Chọn lọc).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Biếnđổi: (Biến đổi).
– Khônlường: (Khôn lường).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chỉhuy: (Chỉ huy).
– Hộchiếu: (Hộ chiếu).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Sưphụ: (Sư phụ).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Môhình: (Mô hình).
– Tìnhbáo: (Tình báo).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Triệtđể: (Triệt để).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Côngdân: (Công dân).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Đàongũ: (Đào ngũ).
– Buônlậu: (Buôn lậu).
– Phòphạch: (Phò phạch).
– Gáimú: (Gái mú).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Viễndương: (Viễn dương).
– Chứcdanh: (Chức danh).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Chuyêntrách: (Chuyên trách).
– Tuyênúy: (Tuyên úy).
– Quânđội: (Quân đội).
– Tưbản: (Tư bản).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Thànhủy: (Thành ủy).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Chủtâm: (Chủ tâm).
– Phôtrương: (Phô trương).
– Hànghọ: (Hàng họ).
– Lộliễu: (Lộ liễu).
– Hớhênh: (Hớ hênh).
– Đôikhi: (Đôi khi).
– Tỷgiá: (Tỷ giá).
– Hốiđoái: (Hối đoái).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Sosánh: (So sánh).
– Giáosư: (Giáo sư).
– Đạihọc: (Đại học).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thuyềnviên: (Thuyền viên).
– Hảiquan: (Hải quan).
– Tịchthu: (Tịch thu).
– Táiphạm: (Tái phạm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vào-tầm.
Tan-tầm.

*** 1. #1 by voong ngau pin on 2011/02/08 - 00:58

  địt mẹ Lừa cứ bảo chết tại số,số số cái máu lồn dcm  năm mới mà người chết hãi hùng hãi hùng Lừa ơi ,,,

 2. #2 by ongcu69 on 2011/02/08 - 01:28

  Đoán mò@ Nôn Vào Zì


  Đi chơi đã không Zì? Mấy điều Zì đoán ngộ nhở

  1- Xe cô là Mini mui trần, đang chạy trên đường Kim Mã.
  Audi, chạy trên đường Lạc Long Quân

  2- Vợ cô mần zân chất ngệ hehe, tuổi U40, có hai con.
  Vợ có tí chất nghệ hehe nhưng U30 thôi

  3- Cô tầm tuổi trên 40, có con gái nhớn tintin, còn con trai nhỏ mới bé tí chưa có lông chim.
  Cụ cũng U30 hehe và chưa con cái đéo gì. Trong ảnh là ông cháu bế theo mần tiền lì xì.

  P/S: sư bố cô Phút, đéo gì nâng vện anh lên tận U50
 3. #3 by minhhuong on 2011/02/08 - 01:33

    Ông Cụ ạ, 2 lão ý nhìn thấy thằng cu là đoán vội U40 với U50

  Nhìn da tay thì còn rất căng mà

 4. #4 by Sành on 2011/02/08 - 01:34

  Về bốcục, căn nhà được chơi theo kiểu “Hậu Văn Minh Tiền Sư Cụ”, ngiã là fía sau xây kiểu nhà ống cao tầng (5 tầng) để tiếtkiệm đất, còn fía trước xây kiểu Hy-La-Fáp trông cho nó Fongcách Đạija hehe.

  @TT
  Thật ra nhìn phát đã thấy nhái trường phái kiến trúc cổ Hylạp thể hiện qua những hàng cột. Những thức cột này có tên Lonic nhưng lại pha trộn với Corinth một cách lố bịch. Tuy nhiên, dững thứ ấy đéo phải là vấn đề lớn bởi dững thằng không có gu thì cũng không trách nó được. Thằng đáng trách là thằng làm về quản lý đô thị, nó thừa biết như thế nào là đẹp dưng nó vì tiền mà vẫn cấp phép xây dựng.
  Anh đi khắp nước Đức nhưng chưa hề thấy tư dinh nào mần kiểu ý.Trường phái này thường mần cho đền thờ miếu mạo hay công sở mà thôi và đương nhiên phải có không gian phóng khoáng.
 5. #5 by Sành on 2011/02/08 - 01:40

  Địt mẹ TT chác đi ngủ mẹ nó rồi. Giờ cò 10 tên đang vào quán mà chỉ có em Hương mới cu cụ 9 tán nhau. Hờ hờ!

  Chi bộ uống diệu mới anh đi dồi hút xì gà vào phê lòi mắt luôn.
 6. #6 by voong ngau pin on 2011/02/08 - 02:13

          

  say quá dcm chi bộ

 7. #7 by minhhuong on 2011/02/08 - 02:21

  Hố hố, bắt quả tang lão Pín chém gió nhá, ăn Tết mấy hôm liền mới hết được con gà nhá

  sư bố ông anh

 8. #8 by minhhuong on 2011/02/08 - 02:23

  À quên, hôm nọ định nói rồi mà quên mịa nó mất, nhìn quả bàn của lão Pín là biết nhà đương có trẻ con chưa nhớn hẳn , quả bọc góc bàn kìa kìa

 9. #9 by Lucky on 2011/02/08 - 02:24

  Chào chi bộ, chúc năm mới sức khỏe và nhiều niềm vui !

 10. #10 by Sành on 2011/02/08 - 02:27

  Anh bắt quả tang Pín đang ở Essen nhớ. Địt mẹ, chắc độc thân nên phải ăn gà quay chứ gì?

 11. #11 by minhhuong on 2011/02/08 - 02:27

  @Ky: ủa, không phải luckyzin = Hoàng Việt nhỉ?

  Anyway, chào chào

  (chibộ xem em mau mắn không, vừa có cô thò mặt vào chào là em … túm áo ngay , không cho cô nào thoát )

   

 12. #12 by minhhuong on 2011/02/08 - 02:32

  Địt mẹ, chắc độc thân nên phải ăn gà quay chứ gì?@ Sành Tinh

  ———- 

   Anh có phát hiện vĩ đại. Để em bổ sung, không phải là độc thân mà là … Gà trống nuôi con hehehehe

  Nhìn quả góc bàn được bọc bảo vệ, cộng thêm quả đồ chơi logo đỏ chót ở góc ảnh nữa kìa hé hé hé

   

  Và còn trường hợp 2: Gấu đương công tác

 13. #13 by Sành on 2011/02/08 - 02:35

  Mấy quả ảnh Hương bốt lên chắc đầu 8x nhể, nhìn gợi nhớ phết!

 14. #14 by minhhuong on 2011/02/08 - 02:38

  @ Sành Tinh: tặng ông anh thêm quả ảnh thời thời cho … nhớ luôn 1 thể: Xe volga lừng lẫy 1 thời

 15. #15 by minhhuong on 2011/02/08 - 02:40

  Xe Volga thời thởi còn lắp … quạt bé xíu cho ghế trên , hết sức sáng tạo nhá

 16. #16 by minhhuong on 2011/02/08 - 02:44

  Vòi nước công cộng, nguồn sống của cả khu phố!

  (tất nhiên, em đéo phải hưởng cảnh này , may éo chịu được)

   

 17. #17 by minhhuong on 2011/02/08 - 02:46

  Há há, quả ảnh này mới đắt này:

   

  Thời vừa mở cửa đấy nhá!

 18. #18 by Sành on 2011/02/08 - 02:46

  Hố hố! ngày xưa mấy chú tài xế sau khi đậu xe xong gọi lũ trẻ con này lại, chỉ tay vào cái van ở bánh xe rồi bảo, tao cấm thằng nào lấy que chọc vào cái lỗ này nhé! nói rồi chú yên tâm đi uống diệu. Bọn trẻ con thấy thế tò mò liền thách nhau lấy que chọc vào van xe, nghe tiếng pxì… pxì thì thích thú lắm, mỗi thằng chọc vài phát hehe. Lúc sau, chú lái xe ra nhìn mấy quả lốp xẹp lép chỉ còn nước khóc. Hờ hờ!

 19. #19 by Lucky on 2011/02/08 - 02:48

  Hehe… được rồi , được rồi , thử phát chào hỏi ok, xem ra từ hôm nay có thể ” nổ” tưng bừng trên quán Dì được rồi .
  -Giao thông Lừa thì vô đối rồi , chết tốt mỗi năm trung bình 12.000 – 15.000 Ông người . (báo Đảng nói thế này , bình thường 30 ông người / ngày . Tết 50/1 ngày …)
  Ai chịu trách nhiệm về những cái chết tốt này ? Câu hỏi ngu vô dối ! Chết hết chứ trách với chả nhiệm cái chim ý !
  @ GKD : bác bức xúc chi cho giảm tuổi thọ . Vấn đề giao thông Lừa có cái style ” Cái xứ mình nó thế !” ( Lạy hương hồn cụ Hoàng NGọc Hiến , cụ đi rồi mà câu tổng kết của cụ chắc vài trăm năm nữa cái xứ Lừa này mới khác được )
  @ Dì , Hương điêu , Lài mồm bẹn , Thiếu đủ thứ , Pín , Sành… lời chào trân trọng nhất !

 20. #20 by Lucky on 2011/02/08 - 02:53

  @ Hương điêu : Hoàng Việt là thèn nào Lucky biết điếu đâu?

 21. #21 by minhhuong on 2011/02/08 - 02:55

  @Sành Tinh: há há há há, mấy chú tài xế đơ thế, vẽ đường cho hươu chạy à

  Xe này ngày xưa thứ trưởng nào cũng có 1 chiếc, còn các xí nghiệp bla bla thì không biết tiêu chuẩn ra sao hehehehe

 22. #22 by minhhuong on 2011/02/08 - 02:58

  @Ky: hà hà, giai hay gái thế mình?

  Gia nhập hội canh quán đêm hay là chỉ hôm nay đi chơi Tết về muộn mới lên?

 23. #23 by Lucky on 2011/02/08 - 03:14

  @ Hương : Vàng Son của Dì có khác !
  Lucky thuộc nhóm canh quá khuya như Điêu , Pín, Sành , haha tréo mie nó giờ với đất Mẹ Lừa nên online toàn giờ này .
  @Sành :  Pín đâu phải ở Essen , nhìn quả lò sưởi góc ảnh kìa .Loại model này Đức lợn điếu dùng nhiều ! Sành làm bên xây dựng mà !

 24. #24 by Lucky on 2011/02/08 - 03:17

  Chết nhầm , CPU nhìn thế điếu nào ra Heizung . Lucky say mie nó rồi !

 25. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 03:28

  Ui địt mẹ Zì vửa chợp mắt fát mà đã gần sáng rùi hehe.

  Để Zì nói tại sâu Zì đoán về cô Cụ Chín như thế nha.

  – Xe cô là mui trần cỡ nhỏ loại 4 cửa vì nhìn rõ quả speaker ở cánh cửa sau, zưng hàng gế sau của xe tươngđối rộngrãi cho con vện ngồi bắt chéo chân. Kiểu xe đó ở Lừa chỉ sẵn Mini Cooper S. Kiểu gế za có lằn khâu jảnzị đó cũng chỉ có ở Mini.

  – Ở Lừa chạy xe Mini đạiđafần là gái chất ngệ, thường là celebrity có tuổi trên 30 zưới 50. Nên Zì đoán con xe nầy là của vện cô, và vện cô là zân chất ngệ hehe.

  – Nhìn gân tay con vện cô Zì đoán nó tầm zưới 40 thôi hehe. Cộng thêm kiểu tóc chânfương nữa, thì có thể chắcchắn là thế. Còn thằng bé con quãng 6-8 tuổi cho thấy vện cô fải trên 30 rùi.

  – Vì đi xe Mini của vợ, nên cô là liềnông Lừa tuổi chưa nhiều. Và đéo có chiện cô ngồi gế fụ chụp hình jađình trong khi nhờ một thằng khác lái hehe, nên cô fải ngồi gế lái và lái xe. Người chụp hình ngồi gế fụ, tuổi tintin, chụp kiểu nầy là chụp bằng iphone. Zễ đoán đó là con gái nhớn của cô.

  – Có con gái nhớn thế, nên cô tầm trên 40 là đúng rùi.

  Hehe.

  @Cô Fút. Ở Lừa không có vănhóa ngồi gế sau mà thắt zây antoàn.

 26. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 03:32

  @cô Lúc Ki

  Chầu cô nhế. Ỏ đây hóa ra đông Đức Lợn nhể: Nhất, Sành, Fút, mới cô nữa đấy là 4 nhở.

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 03:39

  @Bắp Ngô yêu

  Con xe máy trong hình tắm ở vỉa hè cạnh vòi nước côngcộng chínhxác là của Zì. Không fải kiểu xe của Zì, mà nó chính là xe Zì hehe.

  Thời 198x zì mua nó từ một thằng Vosco zưới Fồng já 12 chỉ vàng, biển số 15-166-XX (xx không nhớ hehe). Xe nầy là xe bãi Nhật Bẩn zưng còn rất mới. Nó là một con Yamaha 50cc 2 thì yên rời. Pa Zì lắp thêm cái yên fụ đàng sau để chăn vện của y ỷ hehe.

  Mãi đến đầu 199x thì pa Zì mới bản cỏn cho một đồngngiệp.

  Ui fải liu ngay hình nầy vầu máy.

 28. #29 by minhhuong on 2011/02/08 - 03:41

  @TT: Ơ, anh không ngủ nốt đi, lại lên đây huyên thuyên là sao

  Tiếp tục vài quả ảnh gợi cảm, í nhầm, gợi xúc cảm trí nhớ của bọn già hói

  Chợ … Bưởi:

   

   

  Chim đê chim đê, ai mua Chim nào  Há há há há há

 29. #31 by minhhuong on 2011/02/08 - 03:43

  Không fải kiểu xe của Zì, mà nó chính là xe Zì hehe.

  Ui fải liu ngay hình nầy vầu máy.@TT

  ——————-

  Ơ hay, không cám ơn em yêu đi à  TT không biết Quán Bựa giờ phong trào là cám ơn với xin nhỗi à 
   

 30. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 03:51

  @cô Sành Tây Đức Lợn

  Con láptóp của cô là Dell loại vỏ nhuôm màn hình 19-inch hoặc thậmchí 21-inch tovật của zân Designer.

  Cô sống độcthân hoangđoàng, nên tếtnhất ngồi bú ziệu cỏ một mình từ chập tối hết mẹ nửa chai Hen bằng cốc vại, rùi choảng mẹ cốc ziệu lên láptóp.

  Cô cũng đéo ngiện xìgà, chắc có con bạn nầu mời một điếu nên cứ rút mẹ để đấy hehe rùi sẵn có cốc ziệu thì gác điếu xìgà lên chụp cho oai. Bằng chứng là điếu thuốc còn mới tinh chưa cắt quyđầu hehe.

  Thuốc của cô là Mông Tơ Cứt To loại nhậpkhẩu lậu từ Cuba hehe.

 31. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 03:58

  @cô Bín Fáp Lợn

  Cô ở nhà không zùng láptóp mà zùng mẹ con desktop to chạy cho nó sung fỏng. Zưng bàn fiếm mà choảng mẹ thức ăn thừa lên thế kìa thì hỏng mẹ nó còn jì.

  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 03:59

   Nhà có trẻ con như Bắp Ngô nói thì đúng rùi, mà một mình chén hết cả một ông ngỗng quay thì đíchthị là đang ở một mình, chắc vện nó zẫn con đi chơi mẹ nó rùi hehe.

 32. #36 by minhhuong on 2011/02/08 - 04:01

  Í quên, TT, cái xe máy mà bị lọt bánh vào đường ray chính là con 15 166 xx này á?

 33. #38 by Sành on 2011/02/08 - 04:10

  Anh nể TT thật! TT đoán mò mà đúng gần hết hờ hờ!

  Đúng là anh đéo nghiện xì gà, anh nghe bạn Lài sui là khi say hút xì gà phê lắm nên mới thử thôi. mà đúng là khi say hút vào phê thật!
 34. #39 by Lucky on 2011/02/08 - 04:16

  @ Hương : Lần đầu tiên trong quán thấy có người xưng Dì bằng ” anh ” đấy ! Mie, thảo nào Lài mồm bẹn chúc Dì năm nay sang Ba Lê … ( Lài mồm bẹn chúc nghe thối nhỉ ? Chúc thế khác điếu nào bảo bà Dì lượn đi cho nước nó trong nhỉ ! )
  @ Dì : Sành dân xây dựng , mấy phần mềm đồ họa , Auto- cặc các loại , không dùng con Láp với cấu hình đó thì sao làm việc Dì ?
  Nói xe Cúp honda Nhựt bỏn , nhớ thời 1990 Mama Lucky cũng tạo quả 81 , oách ơi là oách ! Lucky nhỏ thó như Ông nhái ruộng , ngồi lên dậm số 1 phát , rồ ga , haha … Ông xe phi mie xuống ruộng . Chết cười , lần đó papa bét đít máy phát , rồi nói ” được đó con , đi đường lớn là thường rồi , đi đường ruộng mới khác người đó con ! ”

 35. #40 by minhhuong on 2011/02/08 - 04:21

  @ Hương : Lần đầu tiên trong quán thấy có người xưng Dì bằng ” anh ” đấy ! Mie, thảo nào Lài mồm bẹn chúc Dì năm nay sang Ba Lê … ( Lài mồm bẹn chúc nghe thối nhỉ ? Chúc thế khác điếu nào bảo bà Dì lượn đi cho nước nó trong nhỉ ! ) @ Ky

  ——————-

  Hehehe, không gọi bằng anh thì gọi bằng chú chắc

  Làm gì mà lượn cho nước nó trong , quán Bựa này thì chăm bằng cách vào mạng, thì đi đâu chả vào mạng được, oan cho ông anh Lài, khứa khứa khứa

  Ky là phan của ông anh Lài à? Khiếp, nhắc tới ổng suốt

 36. #41 by minhhuong on 2011/02/08 - 04:24

  Hehe, nghe lão Ky kể đi xe thời 90, mà nhớ hồi lớp 11 được ông bô cho đi xe máy tới trường, chỗ gửi xe nó bắt dựng chân trống giữa, hố hố hố hố, đương nhiên là đéo dựng nổi

 37. #42 by Mit on 2011/02/08 - 04:26

  Khoe em Hương cái này Mít vừa tậu được cách đây 1g…híhíhí… So theatrical phải hông?

  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 04:35

   Eo ơi khoe khéo thế. Áo ngủ có fải nhãn Miss 60 hông em?

 38. #44 by minhhuong on 2011/02/08 - 04:28

  @chị Mít: yeah! tuyệt

  Đợt hàng giảm giá năm nay em bận kiếm xiền nên không sắm được mấy.

  Để chụp mấy cái lên nhá

  Tuyên bố với chibộ là giờ …. em chuyển sang buôn đề tài thời trang

 39. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 04:34

  Nói tiếp về quả nhà hehe của cô Hẻo Hẻo alphanam.

  Địt mẹ mặt tiền nó, là chơi kiểu môđen Hy La Trộn Lẫn, với các hàng cột tròn Hy Lạp đỡ mái vuông La Mã (cột tròn Prostyle hehe vốn chỉ zùng cho các côngtrình cực nhớn thấp tầng, với mỗi tầng có trần rất cao 10-12m, bề rộng hàng trăm mét, với hệthống mái nặngnề hoànhtráng).

  Các cửa sổ thì chơi kiểu La Mã zưng đá tí vòm cửa Bi Zăng Tin hehe. Cửa sổ cũng đéo thèm chơi kiếng suông mà có cả chớp hehe cho nó antoàn.

  Còn cầu thang bộ xoáy ốc từ sân lên tầng 2 bên hông nhà hehe lại là Tân Cổ Điển.

  Vì cột mái nhà là tròn, nên cột tường bao fía trước nhà fải chơi vuông hehe cho nó thêm sinhđộng địt mẹ. Cũng vì lối thiếtkế nhằm tăng sự sinhđộng, mà tường bao hehe chơi kiểu tường nhà tù cao 4m, còn cổng thì hehe chơi kiểu Gô Tích.

  Địt mẹ tóm lại là vãi mẹ đái.

 40. #46 by Mit on 2011/02/08 - 04:36

  Ui giời, Mít vừa vầu tiệm thấy giá sale đo đỏ là hút mẹ nó hồn…híhíhí Mít nghe nói bên Tây tháng này đồ Sale ghê lắm phải hông?  Nhiều bọn Mẽo bên East Coast, rình rình tháng này để phóng qua Paris mua Couture với giá discount đó. 

 41. #47 by Lucky on 2011/02/08 - 04:39

  Sao Dì cứ phải lăng tăng Lucky nam hay nữ nhỉ ?
   Lucky là nữ đó , đái ngồi ever . Xem Dì chào Lucky đầy vẻ thăm dò , mắc cười . Lucky hóng quán chán rồi , giờ vào nghe Dì cùng all chi bộ chửi , có sao đâu !!!
  Dì , thấy bác Mây Mây dân kiến trúc Hà Lội hay nói về phong thủy , cái điếu gì cũng dính tới phong thủy . Hacke hack web , bác ý cũng suy ra là do phong thủy( Vụ hack web vnn ý , bác ý nói nhà cô Tuấn Tuấn ở thế này thế kia bla bla nên động ,,,)  Dì có rành về lĩnh vực này không ? Lucky tìm đọc về lĩnh vực này trong thư viện bọn tư bản thối nát điếu thấy . Hay ai biết sách nào của tụi tư bản thối nát nói về nó, cho xin cái tên sách , không send cho cái Thùy Linh đi ! ( Nhớ là sách tư bản nhé, sách Khựa hay sách Việt mà dùng toàn hán nôm để viết thì khác điếu nào bảo Lucky xem sex Manga – không thẩm thấu được ! )
  Cảm ơn !

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 04:44

   Để chiều Zì đi cáchmạng về jảnhời em nhế hehe. Jờ bẩu Bắp Ngô gúc cho hehe tạm trước đi.

 42. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/02/08 - 04:42

  Ui jời Zì vửa định bẩu Ky là gái thì Ky đã khai ra rùi hehe.

  Côngnhận cái chất Vàng Son nó không lẫn đi đâu được.

  Thôi Zì đi họatđộng cáchmạng đây. Hẹn các cô đến trưa nhế. Zì yêu các cô.

 43. #50 by Mit on 2011/02/08 - 04:55

  Eo ơi khoe khéo thế. Áo ngủ có fải nhãn Miss 60 hông em?@ Zì

  Gì áo ngủ ở đây?! hốhốhố  Áo bận ra đường đấy chứ.  Ra đường khoác thêm cái áo jacket hay my fav cashmere sweater cho bớt lạnh, còn vầu nhà thì cứ i xì thế…hehehe Cơ mà hôm nay rất nắng đẹp và ấm giời bên ngoài.

 44. #51 by minhhuong on 2011/02/08 - 05:00

  Hé hé, đây, em mới mua cái áo con mèo vì Tết con mèo , còn mua cái dây kia là vì … nó rẻ quá chịu không nổi, em mua có 2 Euros

   

  Tóm lại năm nay không giống mọi năm, mua không phải vì nhìn phát chết lịm luôn, mà mua vì giá rẻ quá chịu không thấu kekekeke

 45. #52 by Mit on 2011/02/08 - 05:02

  Thôi đi làm thịt cái bánh chưng cuối cùng đây…Đói rùi.

 46. #53 by minhhuong on 2011/02/08 - 05:05

  @chị Mít: bỏn sang mua hàng xịn roài, em thì hông hông, tới tiền nộp đi thi mà em còn phải chờ cuối tháng nhận xiền rồi mới được thi đây này  

  Tháng 1 vừa rồi em vẫn còn dính  1 chưởng thuế 1300 Euros mới toanh toành toành ngoài dự kiến, hông đỡ nổi luôn, quị tới cuối tháng luôn

 47. #54 by minhhuong on 2011/02/08 - 05:15

  @Ky: mấy vụ Ky hỏi có khi phải lên Vietlyso hay vanhoaphuongdong gì đấy, tuvilyso.net mà hỏi. Bọn pro nó ở trên ấy hết

 48. #55 by Lucky on 2011/02/08 - 05:46

  @Hương : Lucky vào thử mấy trang này rồi , không tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi của Lucky
  1 – Phong thủy có phải là khoa học không ? Chứng minh bằng phương pháp luận gì ( Thống kê , quy nạp suy diễn …)
   Câu này thì có cô Tuấn Úc bật lại là phản khoa học vì không có phương pháp luận gì suất , lại không có quá trình thí nghiệm, nghiệm thu. Cô nói đúng . Không ai bật lại cô ý .
  2 – Phong thủy có phải là  tôn giáo không ? Nếu là tôn giáo thì cách truyền thụ giáo lý kiểu gì ? ( Ví như Kinh sách , giáo lý …của Phật , Chúa … )
   Câu này thì chẳng tìm ra câu trả lời , vì Lucky đang đi tìm sách về nó đọc , xem nó truyền đạt gì lại cho hậu thế .
  3 – Phong thủy có nguồn từ đâu ? Ai là người đầu tiên sáng lập nên trường phái này ? ( Kiểu như Phật thì từ một vị thái tử chán sống bình thường với vợ con và thân phận thái tử khởi xướng. Kiểu như thuyết tương đối từ Newton tắm cởi truồng vô tinh tìm ra )
  Câu này thì thế gian đồn từ Tung Của , nhưng lại có người nói thời vua gì mình chặn Cao Biền thì đã biết dùng các chiêu trong Phong thủy rồi .
  4- Lợi ích của phong thủy và ứng dụng trong thực tế ntn ?
  Cái này thì ở Lừa mình từ làm nhà đến đặt chậu cá cảnh trong nhà cũng xem phong thủy . Nhưng hiệu quả như thế nào ? Hay lại thủ dâm tinh thần rằng thì là mà như thế tốt , này nọ lọ chai ….???
  Lucky lăng tăng lắm ! Cái Lucky cần tìm là từ Basic vấn đề chứ không phải cái ngọn của vấn đề được viết bằng Java với thuật toán loại suy , người dùng đưa thông tin ra a b c, thuật toán có sự lựa chọn và cho ra kết quả x y z .

 49. #56 by minhhuong on 2011/02/08 - 06:02

  @Ky: giời ơi, hí hí, lên trển đọc thôi chứ chưa hỏi đúng không?

  Bọn nghiên cứu chuyên sâu của các viện nghiên cứu bla bla đông học ở trển hết đấy.

  Phải lên đấy hỏi.

  Nếu hỏi mà vẫn chưa có ma nào trả lời Ky thì để Hg hỏi cho, mới quen được 1 giai làm giám đốc trung tâm hay chủ nhiệm bộ môn khỉ gì nghiên cứu và phát triển kinh dich bla blo

  Ờ mà kể chibộ nghe, quen được anh này trên Facebook nhé, hé hé

  Facebook hơi bị hay.

 50. #57 by Lucky on 2011/02/08 - 06:15

  @Hương : hỏi giúp Lucky với , cảm ơn nhe !
  Lucky thì không quan tâm lắm phong với chả thủy. Mệt cái là Papa Mama Lucky làm gì cũng xem cái của nợ này tý . Lucky bị mắng hoài về cái của nợ này , đến sáng mồng 1 còn bắt mình nên đi hướng nào , mặc màu gì …rất boring, nhưng yêu Papa Mama nên làm cho các cụ vui !
   Rất boring vấn đề này nên quyết tìm tận nguồn của nợ này cho thỏa mãn !