Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by Già Không Đều on 2011/01/19 - 23:45

  Vâng, thưa Cô Trạn khoái bật. Người Nhật xưa trong tín ngưỡng rất sung bái tôn thờ Ông Chó và Ông Khỉ. Người Nhật đi mần ăn xa, cập cảng Hội An lập nghiệp nên đem theo tín ngưỡng này để duy trì đời sống tâm linh của mình nơi đất khách quê người.

  Tục thờ chó thì có nhiều ở Châu Á, có thể chôn trước cổng đền hay đặt trên bệ. Ở bệ thờ Ông Chó Chùa Cầu có bát nhang để bá tánh thắp hương khấn vái, ngày rằm mồng một tết nhất lễ chạp thì cúng hoa quả xôi chè nữa nên Anh gọi là thờ cúng, chứ không phải thờ như những bậc Giáo chủ tôn giáo Chúa, Phật nọ kia hay thờ Ông bà tổ tiên.

  Tây ăn vỉa hè thì không là Tây hử Cô, vấn đề là không phải Tây ăn nhà hàng máy lạnh hay bình dân vỉa hè mà các món như mọi của Lào tụi Tây không nuốt được, nên khi thấy quán buffet này thì đổ dồn đến ăn, ngon bổ rẻ và hợp với tụi nó thôi.

 2. #2 by minhhuong on 2011/01/19 - 23:45

  Thế đéo nào mà fb của em còn thiếu 1 friend nữa mới đủ 90 chiến sĩ??? Ai add em đi chứ hả?

  http://www.facebook.com/people/Ngo-Minh-Huong/100001686614647

 3. #3 by minhdung on 2011/01/19 - 23:50

  @Hương: hehe, anh lọ mọ tạo nick add mỗi em xong rồi tắt. tại tên Thiếu mô tả avatar của em hấp dẫn quá nên mò sang,:d.

 4. #4 by EURO on 2011/01/19 - 23:53

  Tên Nan nhắc em mới nhớ, đúng là có nghe vụ bộ đội bắn đòm ta khi hổi qua Miên tỉn Polpot rất khoái món thịt đùi người, mà nghe bẩu đùi bên trái ngon hơn bên phải gì đó. Rùi có những chú bộ đội mắt cứ vằn đỏ ké là biết ngay vừa xực món gan người xào xong…. Nói chung em đéo tin, vì nghe liêu trai thế đéo nầu đấy.Nhưng Dì và chi bộ có ai biết thêm gì không?

  • #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 00:07

   Ăn thịt người là bốcfét thôi em. Còn ngâm ziệu mật là thật.

 5. #6 by minhhuong on 2011/01/19 - 23:55

  Chi bộ tham luận em vụ mấy con ốc cái? Ăn nó có hại gì không đấy?

  Năm ngoái về có ăn bún ốc 1 lần

   

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 00:06

   Ăn ốc nhỏ rất zễ zính sán đó em. Ốc biêu thì fải vặt cái fần đít của ổng đi, chỉ ăn mồm ổng thôi.

 6. #8 by Dragonfly on 2011/01/19 - 23:58

  Đố Lài tết nầy zám đi ăn chó đấy

  —————————–
  Anh sợ đéo jì mà không ăn. Thực ra anh cũng không hứng thú môn này cũng gần chục năm nhưng lâu lâu chiều bạn thì đi. Anh ghét kiểu Zì với đồng bọn vỗ ngực xưng Tinh Hoa chửi người nầu ăn mọi rợ thì anh ghét anh chửi thôi. Địtmẹ đến vào thế giới ảo mà nghe jọng nhiều ông cũng nhợt nhạt adua vớ vẩn mà thấy nản. Hệ Hệ
  • #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 00:03

   Thế thì Lài là Mọi đúng rùi kêu cái đéo jì nữa. Chúc ăn chó ngon nha cô, Mọi, hehe.

 7. #10 by minhdung on 2011/01/19 - 23:58

  Ui địt mẹ anh đang xài thử Ipad, sướng phết, hehe. Đỉnh con mẹ luôn, đang phân vân nên giữ con này hay giữ con Galaxy tab? Con Galaxy nhỏ hơn, nhanh hơn, cắm sim được. Con ipad to hơn, đọc sướng hơn, chậm hơn, đéo cắm sim được.


  Tên nào xài 1 trong 2 con này rồi tư vấn anh phát nào?
 8. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 00:00

  Cô Jà Đều nói qua về ông Ngê rùi zưng Zì nói thêm tí nữa.

  Trong vănhóa tôngzật Tầu, tức là tổtiên loài Lừa các cô, có 3 ông vật rất quantrọng Ngê, Sư, Lân, và Ngê thì luôn đứng đầu 3 ông nầy.

  Bọn Lỗ Đít luôn nói rằng trong 3 ông ý thì chỉ có Sư (Sưtử) là loài vật có thật, còn 2 ông Ngê và Lân là loài linhvật thầnthoại.

  Thực ra chả có đéo jì thầnthoại ở đây hết, mà Ngê chính là hìnhtượng chấtngệhóa Ông Chó, còn Lân là hìnhtượng chấtngệhóa Ông Hiêu. Hai ông nầy thì một ông chiên ăn cứt còn một ông thì chiên để các ông khác ăn nên không jữ nguyên tên được.

  Tại sâu zùng Ông Chó mần linhvật Ông Ngê và Ông Hiêu mần Ông Lân? Tại vì Ngê được xem như thần jữ nhà, còn Lân thì thểhiện sự anbình thânái. Còn Sư thì đươngnhiên thểhiện sứcmạnh và quyềnlực rùi.

  Như vậy các cô có thể thấy, Ông Chó đã được đánhjá cao trong tínngưỡng zânjan Lừa từ rất lâu rùi.

 9. #12 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/20 - 00:03

  Thôi Thím ngủ đây, các cô tuyền già hói hãm lìn, Thím chán hehe

  Ciao!

 10. #13 by Dragonfly on 2011/01/20 - 00:04

  Mà anh thật, thú ẩm thực cũng như gu thẩm mỹ khó mà nói ai đúng ai sai lắm. Cãi nhau đến tất âm lịch cũng đéo hết. Fú quí sinh lễ nghĩa nữa. Chứ bây giờ chiến chanh 1 fát,đói ăn , Zì Thối lại biến thành đồ tể bóp cổ zìm chó lại cũng nên.Hệ Hệ

 11. #15 by minhdung on 2011/01/20 - 00:04

  Chi bộ tham luận em vụ mấy con ốc cái? Ăn nó có hại gì không đấy?

  Năm ngoái về có ăn bún ốc 1 lần


  @ Em ơi ốc có sán hay có con gì tương tự kinh tởm lắm. Trước anh cũng thi thoảng ăn, chắc năm 1 hoặc 2 lần. Hôm thằng bạn bác sỹ bảo tởn cạch luôn. Để anh nhớ hôm tới anh hỏi lại nó cái.

 12. #16 by minhhuong on 2011/01/20 - 00:05

  @ Anh Lài: Công nhận, đéo đưa ra khái niệm thế nào là món mọi, rồi cứ thế bla bla món này mọi, món kia mọi, xoay như mòng mòng.

  Không hỏi kỹ, mà chỉ là, ờ ờ, em cam cảm giang giác thấy TT nói đúng. Thế thì là adua chứ đéo gì nữa.

  Địtmẹ, em hỏi cho nó ngọn ngành, nhờ thế mà bây giờ mọi chuyện sáng như ban ngày nhá, đéo bán tín bán nghi nữa nhá.

  Nhưng để được câu trả lời vào đúng câu hỏi mình  muốn, hehehe, gian nan cả ngày hôm nay.

  Cám ơn anh Pháo, Cò Lả và nhiều anh khác. sư bố các anh kekeke 

 13. #17 by minhdung on 2011/01/20 - 00:07

  @Hương: Thằng bạn bác sỹ nó kêu anh. Mấy con sán đó, đa số vào người rồi ra mà người không biết. Nhưng gặp người cơ địa hợp, nó ở trong đó luôn. Mà nó ở tới lớn to đoàng, rồi gây bệnh luôn. Nó còn dặn dò anh tiệt nọc cái trò uống bia ăn nem chua. May cái trò đó anh tiệt lâu rồi. Tởn quá cơ.

 14. #19 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/20 - 00:09

  Địtmẹ đã định đi ngủ dưng nghe Lài Mồm Thồi thở cái đéo gì thối váng óc đành phải bật máy.

  Địtmẹ đã bảo trong trường hợp chiến tranh xảy ra thì ăn cứt cũng là một option, cô hiểu chưa, sao cứ cố tình lôi chuyện ăn ông chó khi xung quanh đéo còn gì ăn – một hành vi ăn để sinh tồn đúng nghĩa gộp chung với chiện xơi ông chó trong thời bình là thế đéo nầu?

  Dĩ nhiên cô thích chén chó thì cứ việc chén cho sướng mồm, dưng chỉ vì chén chó mà cô bị thằng Khoai Tây nó nhìn như nhìn thằng mọi thì cô đành chịu thôi, vì đó là lỗi của cô.

  Địt mẹ dạy cho làm người mà cứ lì lợm. Hãm lìn!

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 00:14

   Lài cỏn đéo zám đớp thịt chó nữa đâu, zưng cỏn thích bật Zì thì nói thế thôi Zì lạ đéo jì hehe. Vì cỏn thối mồm mà.

 15. #21 by gialang on 2011/01/20 - 00:10

  Em Rô,
  Già có quen một thằng đi lính campuchia nhà ở Long An, nó bẩu có đem về một loạt mật người phơi khô. Nó bẩu cứ oánh nhau xong một trận mà không gấp gáp gì là ra thấy thằng nào to cao khỏe mạnh của phía bên kia là rút dao lấy mật thôi. Đi đường cứ đến chỗ nào nghỉ là vắt lên phơi khô rồi gói lại để đáy ba lô đem về. Hỏi nó bảo để làm gì thì nó bảo để chữa lao lực cực tốt, tức là ngâm trong rượu khi người không khỏe thì bú một ly, nó và ông bà già nó thỉnh thoảng nhức xương mỏi cốt gì cũng làm tuốt. Không biết là nó có nổ không, nhưng cũng đủ làm già chạy mất dép đéo gặp lại nó bao giờ nữa. Địt mẹ, tởm.

 16. #22 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/20 - 00:11

  Cô có tiếp tục ăn hay không thịt ông chó, thì đéo thằng bựa viên nầu ở đây cao thêm mười phân hay béo được thêm dăm lạng. Tất cả cũng chỉ là nói cho vui, thằng nầu nghe thì ấm thân thằng ý, thằng nầu đéo nghe thì vẫn cứ bình thường.

  Mồm Lài thối đến mức hà hơi chín chuối (xanh) được đấy nhở? Bất hủ vãi dắm!

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 00:17

   Fỉthui cái mồm Thiếu Bựa hehe. Mồm nầy thì còn thối hơn mồm Lài nhiều tầng haha.

 17. #24 by Mit on 2011/01/20 - 00:16

  Sư bố chi bộ, toàn nói dững chiện hết sức gớm ghiếc vào buổi sáng.   Thôi, Mít đéo xem dững clip ăn óc khỉ đâu.

  Mít kết câu nói này của Zì, đại khái bẩu  trên đời này thiếu đéo gì món ngon mà phải đi xơi thịt chó.  Mít nge câu này từ lúc còn bé tẹo từ miệng ma Mít…hehehe bọn Mít lớn lên đéo bâu giờ tò mò hay thèm miếng dồi chó, ever.  Còn ma Mít lại nge pa ma và bô lão trong nhà bẩu thế lúc ma còn bé tẹo.   Ngày ma từ Phòng vầu Sè Goòng, ma ôm trong tay một đàn mèo con.  Ngày Mít sang Mẽo, con chó Mít phải bỏ lại đau lòng lắm! 

  Mít giống cô Minh, từng nuôi chó từ lúc bỏn mới lọt ra đời, còn nằm trong cái bọc.  Tay Mít xé bọc, cắt dây, thắt nút buộc rốn…cho đến khi bỏn chết già mười mấy năm sau.  Nhiều kỷ niệm phết!

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 00:19

   Tinhhoa thì fải thế em ạ. Zì tiếc là một thờijan rất rất zài Zì cũng bầnnông bỏ mẹ hehe.

 18. #26 by minhhuong on 2011/01/20 - 00:22

  Hehehe, em công nhận là sau vụ truyền bá qua Facebook, dân tình tham luận trên quán đông vãi mả và nhiệt tình nóng như hỏa diệm sơn.

 19. #28 by EURO on 2011/01/20 - 00:26

  Đèo mẹ nếu đúng như Dì và Lang nói thì đéo còn gì bàn thêm.
  Bữa hổm em húng chó phi xe máy 200km đi lấy tư liệu cho 1 phóng sự, thế đéo nầu ngay trước mắt 1 ông kia chạy thế đéo va người vầu xe chở công, xe máy thì văng mẹ vầu lề, còn nguyên thắt lưng ổng bắn vầu bánh sau nó vặn cho người như cái xoắn thừng. Nguyên bộ phổi vàng khè của ổng văng cách ổng hơn thước. Con bà nó, đường chật em phải lách giữa cái xác và bộ phổi ổng để chạy tiếp. Về cơ quan, em tuyên bố thẳng với sếp lần sau đã ra tới ngoại thành cương quyết đéo có xe công em đéo húng nữa, kệ bà.
  Mới cuối tuần trước chạy qua Cộng Hòa, cũng gặp anh kia bị bánh xe bus cán cho cái đầu bẹp giống quả bóng xì hơi, óc văng cả mét.
  Tổ sư, vậy là tháng này em gặp đúng 5 vụ tươi rói như thế. Từ nhỏ tới giờ thì đéo thể kiểm kê nủi chứng kiến và gặp bâu nhiêu vụ tương tự. Quen rùi, không còn ám ảnh. Nhưng nếu bẩu em những món đó có thể dùng được như kiểu ngâm rượu mật người thì em nghĩ nhẽ đéo phải đâu Dì. Thế thì quá tởm.

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 00:41

   Chỉ có mật là các chú bộđội mới ngâm thôi em. Chứ các thứ khác vác theo balô chiếnbinh làm sao được.

 20. #30 by Dragonfly on 2011/01/20 - 00:27

  Địtmẹ cu Thiếu Tháng hỗn vừa thôi nha. Uống sữa đi ngủ đi. Thằng Zì Thối anh còn phải đang zậy nó làm người đây. mà mày nói zậy anh là sâu. Anh thấy chiện bắt đầu nhạt rồi đấy. Hệ Hệ

 21. #32 by Núi Tản Viên on 2011/01/20 - 00:27

  Tinh hoa không chén chó vậy chén fò thì sao? @Ông zì

  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 00:38

   Chén fò sòngfẳng, thuận mua vừa bán, không ăn cướp của ai, không cưỡngđoạt ai, không lừađảo ai.. Tại sao không?

   Chú ý jữ vệsinh để không bị mắc bịnh và không lây bịnh cho người khác.

   Thế cũng là Tinh Hoa.

 22. #34 by minhhuong on 2011/01/20 - 00:36

  Tinh hoa không chén chó vậy chén fò thì sao? @Ông zì
   @ Vieen
  —————

  Hahaha, câu hỏi hóm hỉnh nhất trong ngày, thuộc về anh Viên

 23. #35 by lanovia on 2011/01/20 - 00:36

  Ngoài phin Canibal của cô Khỉ vàng ươm, anh giới thiệu chi bộ phin nầy nữa. Phin hông nói về bọn chén thịt người, dưng nói về một bọn chiên ăn cứt, hệt dư tên Hói.


  Salo, or 120 days of Sodom  Tên nầu xem thấy hay bẩu anh cho phin khác nhế hehe

 24. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 00:43

  Thôi Zì đi ngủ đây sư cụ tổ nhà các cô eat cunt

 25. #38 by Asineran on 2011/01/20 - 00:49

  Vừa giới thiệu quán Bựa cho gần 4K friends trên FB đếch biết được bao nhiêu mạng like quán.
  Toàn tin tin với quá độ tin tin lên nhố nhăng, ít thấy già hói . Có lẽ tỉ lệ đọng lại là 1% là cũng ngon rồi.
 26. #39 by Cocacola on 2011/01/20 - 01:30

  Chén fò sòngfẳng, thuận mua vừa bán, không ăn cướp của ai, không cưỡngđoạt ai, không lừađảo ai.. Tại sao không? @ Bựa


  Bựa mầy làm anh nhớ đến anh già lái xe cho anh hùi xưa (ảnh lái ambulance cho anh chứ điếu phải xe riêng của anh nhớ).

  Anh ảnh thì tính dâm giống Dì mầy, lại đẫm chất nghệ nên ôi thôi, có bao nhiêu tiền nuôi phò hết.

  Anh ảnh không giầu, tất nhiên, tuy nhiên ảnh chơi phò bâu giờ cũng bo sộp hơn mặt bằng chung.

  Bọn playboys nhao nhao chửi ảnh phá giá!

  Ảnh bảo anh: cho nhiều là đúng, tỉ như thấy gái trẻ đẹp thế đi ngoài đường, có thích cũng đố có nắm được bàn tay các ẻm đó. Lúc đó có muốn xuống tiền để nắm tay các ẻm cũng không được.

  Thế nên tự dưng lại có các em cũng trẻ xinh như nầy nằm cạnh cho mình hôn đã luôn rồi xxx như thế, hỏi nhiêu tiền cho đủ để đền ơn các ẻm đây?

  Anh tới giờ vưỡn cho anh  là ảnh playboy tinh hoa!
 27. #40 by Đại Tá Việt on 2011/01/20 - 01:33

  Mịa lão Tướng, kỳ này lão bốt tham luận thúi hoắc, đéo ra gì, lão Minh Dũng bốt tham luận hay hơn, tớ nhất trí cao, hé hé, nhưng vẫn nhất trí về chủ trương cũa lão Tướng, giống như Bê Cê Tê vừa thống nhất bầu Lú làm Chánh Tổng.

  Về 11 thứ không nên ăn của lão Tướng tớ đồng ý một phần như sau:

  1. Pet thì quả thật không nên xơi

  2. Tớ thấy xơi vẫn OK

  3. Vài con trong đấy rất ngon và bổ dưỡng, ví dụ tớ vẫn thường xơi con nhộng – sản phẩm thừa của quá trình dệt tơ, con đuông cực kỳ béo ngậy, lâu lâu về quê thằng bạn lại bắt nó dẫn đi ăn món chuột đồng nướng lu, ngon thơm cực kỳ. Hầu hết là phản đối lão Tướng

  4. Quả thật như lão gì ở dưới nói về vụ cá ròng ròng, ăn món này hết sức man rợ, nhưng hổng phải tớ không ăn các con bé bỏng vì nó bé mà tớ sẽ để để chung với tổng kết của tớ.

  5. Biểu tượng thì không nên ăn ở các nước khác biệt văn hóa nhưng vẫn cứ xơi.

  6. Đồng ý không xơi các con vật có ích cho con người.

  7. Đồng ý không xơi các con vật sắp tuyệt chủng hoặc được đưa vào danh sách đỏ.

  8. Đồng ý không xơi các con vật có trí khôn hoặc bề ngoài giống con người.

  9. Đồng ý không xơi các con vật bao tử ( nhưng hiện giờ vẫn đang thèm món trứng lộn)

  10. Địt mịa trong các món để thối thì một số món tớ rất yêu thích và đa số dân Lừa yêu thích như nước mắm, mắm, ruốc, đèo mẹ, thế là thế nào đây?

  11. Đồng ý về các con vật thân thiết

 28. #41 by Đại Tá Việt on 2011/01/20 - 01:41

  Đù mịa, cái cồng đầu bốt phát lên ngay, cái thứ hai bốt mãi không lên là sao đây thằng Già Hú Lừa????

 29. #42 by ZERO on 2011/01/20 - 04:42

  Chén fò sòngfẳng, thuận mua vừa bán, không ăn cướp của ai, không cưỡngđoạt ai, không lừađảo ai.. Tại sao không? @Zì Bựa

   Chó cũng nuôi theo kiểu công nghiệp, cho ăn cám, nhốt lồng béo là thịt ko có chơi bời hôn hít ôm ấp tình củm gì cả thì khác gì mấy ông lợn gà.
   Phò thì thấy có thằng dở hơi Hà Lan (còn thằng nào nữa ko nhỉ?) nó công nhận hợp pháp chứ Khoai Tây nó cũng coi là phi pháp, là suy đồi đạo đức vươn vươn mọi nhẽ. Mỗi TT mê đắm nghiện ngập phò phạch thì vun mọi nhẽ hay ý đẹp vào cho các ông Phò thôi.
    
 30. #43 by Asineran on 2011/01/20 - 04:54

  Đây này:

  1 ông thủ tướng sắp ra tòa vì chén phò 
 31. #44 by LonelyRose on 2011/01/20 - 07:46

  tuần sau làm bữa chó tất niên. @anh Trạn

   

  vậy thì Tết nầy em hông dám… hông dám… nắm tay anh đâu hehe.

   

  Em cai thịt chó từ thời còn tintin, cũng như 1 số Bựa mục kích chó nhà mình hay hàngxóm bị xử thêthiết quá, từ đó nghe mùi thịt chó thấy cứ gâygây, thậm chí món giảcầy cũng giãbiệt luôn. Mà côngnhận mắt conchó khi bị giết nó ámảnh ghê thật. Em chưa thấy ông thú nầu có conmắt biết nói như chó.

   

 32. #45 by ketui on 2011/01/20 - 07:59

  Mịakiếp, cuốinăm mà buồn như vãimả vậy trời. Địtmịa, làm cảnăm mà cuốinăm còn nợngậpđầu thếnày thì địtmẹ, đậuhũ không có mà xơi. Chán!

 33. #46 by Đại Tá Việt on 2011/01/20 - 08:33

  Tựu trung quan điểm của tớ đơn giàn hơn;

  a. Không xơi các con vật có trí khôn cao (chó, bạch tuột, cá heo, tinh tinh là các loài có trí khôn cao), càng ngu càng nên xơi; và không xơi các con vật có ngoại hình giống người (khỉ, khỉ đột, tinh tinh thuộc mục này)

  b. Không xơi các con vật cảnh hay thân thiết, có tình cảm với con người (chó và mèo thuôc mục này)

  c. Không xơi các thể loại chưa thành hình, hoặc baby. Thế nào là baby thì phải so sánh với kích thước trưởng thành tức giao phối được của mỗi loài, ví dụ như tụi Tây bắt buộc cá câu phải đạt được 40% kích thước trưởng thành của loài cá đấy (40% là con số ví dụ). Đương nhiên không lấy kích thước heo trưởng thành 1 tạ rồi bảo các thể loại gà 5kg vẫn là baby rồi không xơi gà nhé. Tương tự, con cá ròng ròng dài chừng 2cm so với cá lóc mẹ dài 3 tấc thì phải thuộc loại baby. Còn con cá cơm cũng dài 2cm nhưng xơi được vì trưởng thành nó cũng bự nhất là 3cm. hehe. Đù mẹ, nhưng món trứng vịt lộn vẫn là món khoái khẩu mẹ, thôi cho nó trong exception vậy!

  ( còn tiếp)

 34. #47 by Đại Tá Việt on 2011/01/20 - 08:34

  d. Các món chế biến hợp vệ sinh tức là không có khả năng lọt các vi khuẩn gây hại hoặc chất bẩn vào quá trình phân hủy thì vẫn có thể chấp nhận được. Theo quan điểm của tớ thì nước mắm, mắm, ruốc hay phô mai thối của bọn Tây ai xơi được cứ xơi, miễn là chế biến hợp vệ sinh. Còn món phô mai dòi của tụi Bắc Âu thì bị cho vô Black list, hehe.

  e. Không xơi các con vật sắp tuyệt chủng hoặc trong sách đỏ, hoặc bị luật cấm. Vì tuân thủ luật pháp cho dù cái luật đó có Bựa thì mới là Tinh hoa, hehehe. Các con vật có ích nắm đây luôn vì nó được luật pháp bảo vệ

  Lão Tướng và chi bộ thấy hợp lý không nào?

 35. #48 by DG on 2011/01/20 - 08:40

  Hehehe lướt lại cồng thấy như thế là tương đối rồi chứ nhể?

   

  Các cô, những điều gì không thuộc về sự kiểm soát của mình, mà mình thấy nó là chưa tốt, là không hay, thì trước mắt, không nên cổ súy cho nó.

   

  Tỉ như chiện ma nơ canh là một ví dụ tiêu biểu chẳng hạn, những cửa hàng đó mà mình bi bô với nó như trong quán Bựa này, biết đâu nó lại chưởi mình là thằng hãm, vác dao rượt bỏ mẹ.

   

  Nhưng khi không còn cách nào khác để góp ý, thì tốt nhất chừa mẹ nó ra, đéo mua nữa, đéo chơi nữa, hehe nó bán cho thằng nào thì mặc xác nó, ít nhất nó cũng mất một khách là mình.

   

  Rồi như các lồng chí mần nghề đúc bia mộ kiếm cơm chẳng hạn, trưng cả bia mộ của người khác ra mặt đường để PR, các cô thấy ổn hông?

   

  Con chim bồ câu, nó chỉ sống được khi có đủ cặp, một đực một cái. Muốn nuôi nó phải kiếm đủ đôi, Thiếu một trong hai con là con kia ủ rũ rùi tèo, các cô nghĩ sao? con người các cô đôi lúc có làm được như thế không? tất nhiên là phải trừ dững loại quái thai dư tên Nổ chủ quán rùi, hehe.

   

  Danh sách tên Nổ đưa ra, cũng nên cân nhắc chứ đéo phải bụp phát ăn ngay. Bây giờ mà kiêng cữ toàn diện như thế, thì chắc phải nhai ./ để sống và vui chơi mất, hehehe.

 36. #49 by DG on 2011/01/20 - 08:41

  Ăn gì, uống gì, chơi gì (và chơi như thế nào, hehe), suy cho cùng là nó nằm ở văn hóa và tầm nhận thức, tiếp thu văn hóa của các cô, đéo nằm ở chỗ đối tượng là ông chóa hay ông gà ông lợn…

   

  Các cô tham gia cồng quán, ít nhất cũng là những tên có thời gian (thất nghiệp thì đéo nói), được tiếp cận thế giới công nghệ thông tin, mần việc bằng cái đầu, thấy hay thì cân nhắc cách thức hợp lý mà nói lại cho người khác nghe, đặng được gì thì được. Âu cũng là một cách san sẻ quyền lợi của bản thân mình cho người không có điều kiện, công bằng mà các cô, hehe.

 37. #50 by Già Không Đều on 2011/01/20 - 09:01

  10. Địt mịa trong các món để thối thì một số món tớ rất yêu thích và đa số dân Lừa yêu thích như nước mắm, mắm, ruốc, đèo mẹ, thế là thế nào đây?(@Đại Tá Việt)

  Tụi Tây nhiều thằng rất sợ món nước mắm ( fish sause ) vì cái mùi của nó nhưng với xứ Lừa, không có nước mắm thì đúng là vật vã thật. Kho cái gì cũng có tí nước mắm như Chinsu, Phú Quốc, Phan Thiết nó mới mặn mà đậm đà, rùi còn nước mắm pha chanh,ớt, tỏi, đường, gừng… để mần nước chấm cho bánh xèo, thịt vịt, cá ráng…

  Anh nghĩ nước mắm là từ cá, thường thì làm từ cá cơm, cá nục, cá trích, cá chuồn…,thực phẩm cho Ông Người, chỉ cách chế biến mần mắm nó hơi gây mùi( như tương bần cũng thủm thủm bỏ mẹ) không quen với một số người nhưng mùi của nó hoàn toàn không giống mùi cá chết ương. Với lượng muối nhiều thì về cơ bản pha thêm gia vị, nước, rùi ăn sống không đến nỗi nào nếu thích như mắm nêm( cái này chấm thịt luộc với dưa giá thì đỉnh nhỉ) còn nếu xem như gia vị để nêm nếm xào nấu thì thường thôi. Nhưng nên ăm mắm chín. Mắm nêm khử hành phi rùi thêm chanh, ớt, đường, nước lạnh, dầu ăn rùi đun sôi mà chấm món rau muống luộc Anh mần hơi bị ngon đấy, he he.

  Văn hóa ăn mắm là xứ Lừa học từ mấy cô Chăm, khi xâm lược xứ Đàng Trong. Bên Tàu, chủ yếu thay nước mắm bằng xì dầu or tàu vị yểu có nguồn gốc thực vật hơn. Nhưng trong Sài gòn chợ lớn, xì dầu nấu từ xương động vật cũng nhiều đấy.

 38. #51 by Già Không Đều on 2011/01/20 - 09:15

  Năm nay đúng là không khí Tết có vẻ trầm, có thể sau Ông Công Ông Táo mới nhộn nhịp mua sắm tí, chứ tình hình kinh tế bà điên như năm nay thì dân tình ăn Tết chắc cũng qua loa sơ xài hơn, Cô Ketui đéo gì phải buồn, tình hình chung đới.

  Xong tiệc Nhớn lại giáp Tết nên cố giữ cho không khí cho zui zẻ được chừng nào tốt chừng đó chứ qua Tết thì đéo nói trước được mẹ gì đâu.

  Năm hết Tết đến, cảm giác nợ nần thật là khó chịu phải hông Cô? Anh rất chia sẻ.

  Lạc quan nha Cô, đéo ăn Tết chơi Tết thì lên Quán chém gió he he.

  Thưởng thức tí đi


 39. #52 by Già Không Đều on 2011/01/20 - 09:19

  Thưởng thức tí đi 40. #53 by Bê Xê Tê on 2011/01/20 - 09:21

  Đéo bốt đc xì líp là sâu?
  Chi bộ vầu đây xem vậy
  http://www.youtube.com/watch?v=zLXMXnx3M-g

 41. #54 by thichtrungtuong on 2011/01/20 - 09:44

  Các sư phụ cho em hỏi tí: ăn dái gà có công dụng gì đặc biệt không mà em có con bạn toàn mua dái gà cho chồng xực. Em ăn thử thì thấy nó cũng bùi bùi, chả có vị gì. Hix. Tks các sư phụ.

 42. #55 by nguoicali on 2011/01/20 - 10:00

  – Hey, thằng kia, mần bấu cấu cho chị xong chưa?

  – Chưa chưa, só rì só rì, bị em đang nghiên cú cấy vụ này hay lắm. Dất hợp dới dáng em: chống ăn chóa!

  – Vụ zì thía? Úi. Chiện Chó. Mày xỏ chị đấy phỏng? Mày nghĩ chị ko dám đuổi mày phỏng? Mày ỷ đẹp trai chơi dai mà giỡn mặt với chị chắc? Biến đi, đừng tắt máy, để đấy chị coi thử nó biên cấy mả mẹ gì.

 43. #56 by nguoicali on 2011/01/20 - 10:02

  Ai từng tới PQ, sẽ mến chó PQ. Bỏn khôn và thân thiện hơn bẹc giê Zớ mờ nỳ. Có bà chó đang nuôi con bú nhen, nằm xuội lơ cho trẻ nhỏ xoa đầu kéo tai jựt đuôi các cái. Chủ bả bẩu, về đêm bả dữ dư cọp, vô fúc cho tên chộm nầu gặp bả.

  Chủ bả sở hữu một chang chại to vãi, gom chó PQ về nuôi, hòng độc quyền nguồn jen quí hiếm. Dưng tển đã thất bại. Chó PQ phái lang thang jang hồ, tắm biển, đớp cá tươi… ko chịu bó chưn chong chuồng chại.

  Theo tển chủ, chó PQ gốc Thái, theo tàu buôn ghé đảo, lạc mẹ vầu rừng, sống wang dã khá lâu, trước khi dưn đảo rước về nuôi. Rừng núi đã trui rèn bỏn thành các sát thủ đa năng: biết ăn cá, bơi biển, đào hang, leo rào, phối hợp săn mồi, canh trộm…

  Chưa tới 500 K Cụ, Lừa có thể rước một em PQ con, dễ thương dư minhhuong về nuôi. Đáng bùn, về đất liền, phần đa bệnh chết tốt.

 44. #57 by nguoicali on 2011/01/20 - 10:05

  Ai từng ở SG, sẽ phái xem các hiệp sĩ SBC (săn bắt chóa) hành hiệp.

  Bỏn chơi đồng phục, đu cửa xế hộp, lăm lăm vợt dây chiên dụng. Thấy chóa chạy rong, xe thắng cái éc, SBC nhảy xuống cái ịch, chặn đầu khóa đuôi cái chéo, vợt cái vèo. Từ dà Lừa mất chóa, bừn nông túa ra, tứn công SBC, đá chọi ành ành, gậy fang chát chát… Hay dư phim Tây!

  Có một dạo, chiến sự quá ư căng thẳng, Cam phẩy rề rề xe máy đi kèm đặng hỗ trợ SBC. Sau, nhẽ thiếu kinh phí, bỏ mẹ nó lun.

  Dì dí chi bựa, đi đây đó diều, thấy thiên hạ các nước xử chiện này dư nầu?

  Kiểu nầu đáng theo?

 45. #58 by Do L on 2011/01/20 - 10:49

  Tưởng tượng công nghệ Nano của TT.
  Đéo cần bò vẫn có sữa, có bít tết.
  Đéo cần cá vẫn có susi.
  Đéo cần cừu vẫn có sườn nướng.
  V.V.V tất nhiên là mút chứ đéo nhai được.
  Vậy nếu mọi dợ có nhu cầu Chó nướng thì các nhà cung cấp sẽ có tuýp dồi nướng, tuýp dựa mận…
  Lúc ý thì có còn là mọi dợ nữa không ??? vì có phải diết con đéo nào đâu ???

  Địt mẹ ăn chay ở Châu Á còn mọi hơn ăn thịt Ông chó.
  Tự lừa dối chính bản thân còn khốn hơn ăn chó.
  Làm đéo gì có giò chay, cá chay, heo chay và vô số các ông chay khác bán đầy trong các tiệm cơm chay ở Lừa. Hàng nhập đắt hơn hàng nội địa.

 46. #59 by Đéo Bựa on 2011/01/20 - 10:50

  Xem phin Mẽo thấy các ông chó đi rong đều bị bắt vầu trại, chủ muốn tìm thì vầu đó mà tìm hoặc ông chó có đeo thông tin ở cổ ổng thì chủ được gọi tới nhận về. Anh là anh ủng hộ việc này, để chó đi hoang là ko tốt, vừa gây nguy hiểm cho người vừa gây nguy hiểm cho ông chó.

 47. #60 by SÔNG HÀN on 2011/01/20 - 11:02

  Hô hố anh thấy dững thứ mà Trung Tướng đình chỉ múc lối mười niên, hai mươi niên, hay một niên tuyền là dững thứ khoái khẩu của anh cả. Dis mịa đó cũng là một nết văn hóa tuyệt đẹp của xứ lừa – Chuyên ăn tôm cua cá, ốc ếch – Đặc sản, đặc sản!!!.

  Khekhekhe!! Trung tướng chấp dắm gì Trung tướng nhể, khi tên tển cố sức phủ định mẹ nó cái nguồn gốc bần nông lừa bất hủ – Lừa gộc của mình? Anh đéo biết Trung tướng làm gì? Dưng tinh hoa thế đéo nầu lại dư vầy cho được??
  Còn Cô Minh Dung!! Cô sâu cứ bênh Dì Tướng chằm chặp, chằm chặp vầy? Nói lý đéo gì với Sông vầy??
  Làm đéo gì có cái luật nầu và muôn thủa đéo có thằng đần nầu ra luật cấm ăn thịt chó để dân mần tinh hoa cả. Cái sự ăn thịt chó, chén tiết canh đéo phải là mọi rợ hay hông mọi rợ, nó được quy định bởi dững thứ dư môi trường và văn hóa. Mà văn hóa thì làm đéo gì có mọi!!
  Nhẽ tất diên anh sẽ không hề ngạc nhiên nếu cô Minh Dung mần mẹ nó lãnh tụ mà ra luật cấm mần thịt chó!!! Bởi đầu óc dư cô thì hoàn toàn có thể phịa ra dững thứ kinh điển hơn!!!
  Việc gúc!! Mẹ kiếp cô tự gúc đi, đéo gì Sông phải làm dùm hử hử???
 48. #61 by Dragonfly on 2011/01/20 - 11:07

  Địtmẹ ,Bựa nầu đi nhậu ở rượu Quê Mình mà khoái món tép xào khế khi ăn thì nhớ thằng Zì Thối ManZi MọiRợ nói là ăn tranh của vịt đừng nghẹn nhớ. Hệ Hệ

 49. #62 by Già Không Đều on 2011/01/20 - 11:23

  @ Đồ Lồn

  Ơ hơ, Cô nói hay nhỉ?! Ăn chay mọi hơn ăn chó, hố hố. Chắc chắc Cô chưa ăn chay bao giờ đúng không? Cô có thể nghe ngóng là có các món chay nhưng tên gọi thì như món mặn tỉ như đùi gà chay, cá ngừ chay, heo xay chay, bò hầm chay, sướng nướng chua ngọt chay…. Những thứ đó là món chay thuần túy, đéo có tí thịt động vật nào như tên của nó cả cô ơi, nó làm toàn từ mì căn, bột, đậu hủ hoặc các loại củ quả như cà tím, khoai, cà rốt…, hình dáng có thể giống giống và tên gọi nghe mỹ miều để những người bắt đầu bỏ ăn mặn quen và dễ ăn hơn thôi, tỉ như em Bắp Điêu chơi món Giả Cầy từ móng heo vậy, dù vị hay nhìn cũng gần giống món cầy.

  Món chay nhập khẩu từ Đài Loan thì đúng là đắc hơn món chay sản xuất tại Lừa. Ở Lừa, có công ty Âu Lạc chuyên món chay, danh mục hàng cũng đa dạng lắm, hơn 300 món đới.

  Mời tham khảo :

   

  http://www.aulac-vegetarian.com/?lang=v

   

  Ăn chay mà tự chế biến thì rẻ, thậm chí ngon và vệ sinh, nhưng phải có kiến thức dinh dưỡng chứ cứ nước tương mới đậu hủ thì không đủ chất, người suy sụp ngay.

  Ở Sài Gòn, Cô nào muốn ăn chay tiêu chuẩn nhà hàng xịn thì ghé nhà hàng ngay bên hông Chùa Vĩnh Nghiêm ấy, không thì ghé quán Thuyền Viên ở Nguyễn Văn Đậu – Bình Thạnh, dân đến đó ăn chay không hẳn đã quy y Phật mà đơn giản là ngán ăn thịt thì đổi món ăn chay cho nhẹ nhàng thanh thoát

  Ăn chay trường thì phải thuộc dạng có căn tu hành hoặc tâm niệm gì đó mãnh liệt, chứ theo không dễ, nhất là từ người thân hay dư luận bạn bè.

 50. #63 by minhdung on 2011/01/20 - 11:29

  @tên Hàn: Hehe, cãi như áp thấp thể hử. Anh đéo bên tên Tướng gì hết ráo. Nhưng anh cổ xúy cho việc hắn chủ trương khai sáng củ sọ Lừa. Ăn, mặc, đi đứng, nói năng hầu hết Lừa đều coi thường. Lừa không biết những việc đó đều có tiến hóa theo tiến trình chứ đéo dừng lại.


  1. Đội mũ bảo hiểm: Địt mẹ trước khi có luật đội mũ bảo hiểm ra đời. Thì thằng nào ngồi xe máy đội mũ bảo hiểm như kiểu dở hơi dở người ( chi bộ thằng nào đi xe máy nhiều nhớ lại coi, mới vài năm trước chứ mấy). Giờ khi có luật, thì những thằng không đội mũ bảo hiểm lại như thằng mọi dợ trước đồng bào trong dòng xe máy bất tận.

  Đơn giản, đội mũ bảo hiểm văn minh hơn, sạch sẽ hơn, an toàn hơn. Tất nhiên là phải đội đúng cách, mũ ngon chút và mũ cần sạch sẽ chứ không bẩn thỉu xước xát tróc ghẻ như anh thấy đa số ở đường.

  Và ngược lại những thằng đéo đội mũ bảo hiểm. Giơ đầu trần ra đường mà phi xe máy thì vừa không văn minh, vừa bụi bặm bẩn thỉu, không an toàn khi tai nạn va quệt, và khả năng bị cam tóm cao.

  Thế anh ủng hộ thằng nào theo trường phái văn minh sạch sẽ chứ. Nhẽ anh cổ xúy cho việc đầu trần phi motobike hả hả?