Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 21:34

  @Cô Bánh Bao

  Thứ nhất là Zì chầumừng cô tới Quán, thứ hai là cô chuẩnbị nge Zì chưởi.

  1) Cô đừng lằngnhằng fânbiệt chó nuôi mần cảnh với chó nuôi mần thịt làm jì cả. Mặcđịnh chó là bạn ông người từ thời tiềnsử, và ông người đéo nên ăn ông chó. Đéo bâujờ được cổvõ cho hànhvi nuôi chó để mần thịt. Điều ý là mọirợ gêtởm ngay từ bảnchất sựviệc.

  Thật chả khác đéo jì đẻ/nuôi con gái để hiếp như thời ăn lông ở lỗ. Đời thiếu đéo jì thứ ăn vửa ngon vửa bổ mà fải đem một jống cả ngàn năm nay làm bầubạn mình ra để chén hả lũ mọi?

  2) Địt mẹ cô nói Lừa jờ chán ăn thịt chó vì đã thừa nănglượng, không biết khắm à? Thừa nănglượng thì bỏn chán ăn mọi thứ chứ riêng đéo jì chó?

  Bỏn ngại Tây đấy. Địt mẹ vănminh hơn thì fải thế. Khác đéo jì Hàn Đài Tầu.

  3) Địt mẹ cá hồi nhậpkhẩu được khẳngđịnh là đéo có vitrùng đéo jì cả (có đúng hông thì hehe Zì chưa có trảingiệm, zưng thựctế là đéo ai bị jì khi ăn cá hồi sống, còn bọn Nhật thì vửa thọ vửa khoe vôđối).

  Mà cá thì ăn sống bổ hơn hẳn ăn chín vì jữ được hầuhết tinhtúy. Thếjới jờ bỏn ăn khắp nơi từ Âu sang Mẽo, mọi mọi cái cục cứt ý. Đéo jì lại jở cái lịchsử ngàn năm để chứngminh một hànhvi cổkính là mọirợ bâujờ? Cái jì tồntại cái ý đúng. Chânlý đấy.

  Jờ Lừa có món fở được Tây cũng chén, tức là nó cũng là vănminh chứ sao. Cá sống được Tây ăn vì nó ngon (như fở Lừa hehe) chứ có fải vì bọn Nhật nhà jầu đéo đâu.

  Địt mẹ Zì nể cô mới vầu nên chỉ chưởi nhiêu thôi, chứ Zì thật cô nói như đầu buồi Zì ý.

 2. #2 by DG on 2011/01/19 - 21:39

  Anh thấy các lồng chí tranh luận nên sử dụng cụm từ “mọi rợ” hay là “có hại cho sức khỏe” mới “không tốt cho sức khỏe” … dất chi là hay, hông khác gì tranh luận mấy chữ trong cương lĩnh văn kiện này nọ các cái nhỉ? hehe.

  Thằng ưa chén thì bẩu, thà mầy nói rằng “hông tốt cho sức khỏe” thì tao ok, dưng đừng kêu tao “mọi rợ”.
  Thằng hông ưa chén thì kiên định cụm từ “mọi rợ” hehe.

  Cơ bản vướn đề đã được thông qua, biểu quyết, đúng hông nầu!

  Tên nầu khịa chiện gì hay hay hài hước thư giãn quả đi, bùn bỏ mẹ hehe!

 3. #3 by minhhuong on 2011/01/19 - 21:49

  Lão DG nếu đéo tham luận thì ngậm bớt miệng đi, loãng hết cả bài.

 4. #4 by Già Không Đều on 2011/01/19 - 21:52

  Đù Má Cô Trạn chụp mũ Anh cái gì đới. Hình Anh pót là Tượng Ông Thần Chó hổng phải ah?

  Đầu Cầu bên kia là Tượng Ông Thần Khỉ, Cô có biết nó nằm về phía đường nào ở Hội An không? Trần Phú hay Nguyễn Thị Minh Khai nói thử coi ?

  Đây hình Tượng Ông Khỉ

  Đây tượng Ông Chó


   

   

   

   

  Cô gúc thấy bảo là năm xây là năm Thân rùi năm hoàn thành là năm Tuất ah. Địt mẹ Cô chỉ du lịch online biết đéo gì. Tụi hướng dẫn viên tin tin biết đéo gì về tín ngưỡng tụi Nhật mà phán, nên mới lấy lý do năm con Khỉ và năm con Chó ra để giải thích thôi.

 5. #5 by vangson.donkey on 2011/01/19 - 21:58

  Tsb Chi bộ, ị vào alo nhau hăngsay vãi dắm…Sau 1 hồi thì Zì thối cũng đã có phần thỏahiệp, bớt hunghăng rồi – A đồng ý zảipháp sau cùng ấy: ăn thườngxuyên—>bớt ăn—>bỏ hẳn. Tranh cãi nữa cũng đéo gq vđề gì hơn nữa.
  Ngay cả việc ăn cásống của bọn Nhựt bẩn cũng có vđề đấy, là việc bỏn chén cávoi. Trước kia cũng là món truyềnthống, giờ bị kêu ca nhiều quá cũng giảm rồi, mặc dù vẫn giết và bán siêu thị. Có điều bọn tinhhoa thì dễ bảo.
  Nhân vụ ăn uống mọi rợ, A recommend các bựa film này: http://www.imdb.com/title/tt0078935/. Bựa nào yếu tim thì ko nên xem, vì nó đc xem là most mọi rợ ever! Có màn chặt đầu  khỉ, giết 33 (thực 100%) và chén..thịt người!!! Rất phê….hehe.

 6. #6 by ongcu69 on 2011/01/19 - 22:02

  Không, tao ăn thật mà @ Rô Mọi


  Có nhiều option nhưng vẫn còn tiếp tục ăn như vậy thì em đúng là 1 bần nông mọi rợ chính cống. Nếu để bát dế của em vào hố xí thì Cụ đéo thể ỉa nổi luôn.
 7. #7 by ongcu69 on 2011/01/19 - 22:06

  @Rô hết mọi:


  Cụ vừa chưởi thì em khai đã cai dế. Trúc mầng em hehe
 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 22:07

  Hehe cho các cô cái linh đao torrent của fin Canibal cô Khỉ Lừa nè:

  http://torrents.thepiratebay.org/5781912/Cannibal_Holocaust_%5B1980%5D_DVDRip_Xvid__LKRG.5781912.TPB.torrent

 9. #9 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/19 - 22:11

  Hehe cái phin “Cannibal” của cô Khỉ Lừa nó nằm trong phân khúc “Gore”, tức là thể loại phim châu Âu phát triển cực thịnh thập niên 60-70, chiên khai thác dững cách hehe đầu rơi máu chảy mần tình bạo lực rất kinh dị y như thật, dưng hầu hết cũng vưỡn là giả thôi (thế mới là phin chứ), nên các Bựa viên nầu có máu hehe bịnh hoạn tâm lý không nên trông chờ quá.

  Phin “Cannibal” nầy Thím coi rùi, và Thím khuyên cô nầu quý trọng thì gian không nên xem, vì cả bộ phim như buồi, đéo mang lại tý giải nghiệm tao nhã nầu hehe

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 22:12

  Các cô hãy tự suyngĩ về tính nhânvăn trong zanhsách 11 ông vật Must Not East của Zì. Hãy ngĩ cho kỹ. Nếu không hiểu thì Zì jảiđáp.

 11. #11 by LUUMANH on 2011/01/19 - 22:13

  Anh rất sến với chi bộ. Địt mẹ chi bộ mặt./, anh mời zậy hông qua anh chơi là sâu.

  Thôi anh tham luận tý zậy

  Nói cho nó nhanh, khởi đầu ông đéo nầu cũng là thực phẩm. Sau khi thuần chủng các ông, một số ông quấn quýt với Ngợm hơn, có tác dụng nhiều hơn là thực phẩm dần dần được ông ngợm trân trọng đưa lên một đẳng cấp mới. Nói về ông Chó ý, địt mẹ anh vẫn quý vẫn thích ông dưng chức năng thực phẩm của ông anh cũng đéo quên. Ty diên do các yếu tố như sức khỏe, vệ sinh… dần anh cũng đéo thích ăn nữa. Còn về tâm linh còng trước anh cũng đã nói đến ông cũng là ông Nghê , mà đéo phải ở Hội an không đâu, đình, đền, chùa đầy. Lại nữa, đạo Phật thì kiêng dưng TCG thì khoái, mồng 1 mồng 2, tết nhứt lễ lạt càng chén khỏe. Đéo biết tích này thế nầu. Tựu chung lại anh nghĩ món này nếu anh em thèm thuồng vữn chén tốt nếu điều kiện sức khỏe và vệ sinh đảm bảo. Còn mọi miếc he he Địt mẹ, mình không hầu mình thì địt việc gì phải nghĩ đến Lừa Măt(.)/ nầu

 12. #12 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/19 - 22:14

  Đây trailer phin “Mọi ăn thịt người” của cô Khỉ Lừa, điều duy nhất Thím khoái trong phin phỉn là quả nhạc chất nghệ cực, địt mẹ bọn Ý chứ lị:

 13. #13 by DG on 2011/01/19 - 22:15

  Hehehe chết cười mới em Hường nhỡ mõm phát rùi đến khổ nhỉ?

   

  Anh hông hề dùng một chữ nầu là “mọi” trong tất cả các tham luận của anh, chỉ có tên Nổ hung hăng nhỡ mõm một phát rùi tự chuốc họa vầu thân cuống cuồng giải thích, he he may là em Hường chứ nếu cô Bựa nầu số đen chắc lại được ăn bài cào nhồn ăn vạ của tển rùi!

   

  Moi hay không mọi, văn minh hay không văn minh, văn hóa hay không văn hóa, liên quan đến miếng ăn đút mõm thì tốt nhất là nên tôn trọng các cô cổ, để các cô cổ tự nhận ra và ngấm là hay nhất.

   

  Nó có phải nằm ở một đối tượng cụ thể như ông chóa hay ông mèo đéo đâu, nhở?

   

  Còn ngấm thề nầu thì mặc mẹ bỏn, hehe.

   

  Anh thì anh không chén ông chóa đã lâu rùi, cách đây mấy tháng có thằng mời sang Bắc Ninh xơi chóa, cả nể nên đi, sang nhìn các ông chóa tru tréo giãy dụa sau khi bất thình lình ăn nguyên một chày vầu đầu lâu, rùi ăng ẳng giật giật lịm dần, anh dựng mẹ tóc gáy!

   

  Chén vội mấy miếng bánh đa, tỉn qua loa mấy hợp diệu là anh biến! tất nhiên là trước khi biến anh cũng vưỡn khen hôm nay thịt chó nguôn thế, trông thích mắt thế, hehehe ngoại giao mà, ngu đéo!

 14. #14 by SÔNG HÀN on 2011/01/19 - 22:15

  Khekhekhe!! Dì thối mồm, đéo phải mà là già mồm cãi cố.

  Thịt chó đéo phải là món khoái khẩu của Sông, dưng bạn bè vui chiện rủ nhâu đi bú rượu chén thịt chó Sông vẫn mần dư thường. Hại lạm dắm gì đâu!!
  Dis mịa Dì chứ, gì nói dư cái đầu lìn ấy! Chỉ có ở xứ Lừa Dì mới có thể phát biểu rằng ăn chó là mọi, vì nhẽ ăn cái đéo gì mà hông phạm pháp thì đó  là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của ông người. 
  Mấy tển Choson vưỡn coi thịt chó là thượng đẳng đấy thui. Vào Gúc mà gúc mẹ kiếp có mà vô thiên lủng dững thứ bổ ích từ Thịt chó! 
  Nói tóm lại chén được cứ chén, việc đéo gì phải nghe Trung Tướng nói láo nhể??
  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 22:21

   Cãi cố cái ./ Zì ý. Cô không nge Zì thì cứ ăn chó, đéo ai cấm hehe.

 15. #18 by Già Không Đều on 2011/01/19 - 22:18

  Tiếp Cô Trạn nhế..

  Tục thờ Chó không chỉ của tụi Nhật mà từ xưa, xứ Lừa đã thờ Ông Chó gọi là Linh Cẩu , có nơi gọi Ông Hoàng Thạch. Có nơi chôn chó đá dưới đền, có nơi đặt chó đá lên bệ thờ, ở Bắc cũng có đền thờ chó đá như Đền Hai Bà Trưng và mấy đình ở đâu mạn Hà Tây cũng có quên mẹ rồi. Ở Hội An thì ngày xưa nhiều gỗ quý nên khi phục dựng lại chùa Cầu mới mần tượng gỗ, nhưng phủ sơm xam xám cho giống Ông Chó Đá.

  Thờ Ông Chó là để tưởng nhớ đến và ghi công Ông Chó là chỗ tri ân, canh nhà gác cửa cho người khi còn sống và khi thác, Ông thành Ông Thần Chó canh giữ cho hồn ma quỷ ám không đến phá phách đền. Ở Chùa Cầu Hội An gọi là Chùa nhưng không thờ Phật nên việc có Ông Chó làm Thần canh giữ là tín ngưỡng đặc trưng vùng Sông Hoài ra Cửa Đại này. Dân Hội An không ai ăn thịt chó, không tin mấy Cô thử phone đồng chí Nguyễn Sự.

 16. #19 by vangson.donkey on 2011/01/19 - 22:20

  @cô Thiếu đầu bòi: Ditme thấy cô hay phụt vănnghệ văngừng trên Quán, hóa ra chả biết bòi gì lắm. Cô nên đọc lại reports làm phin Cannibal đi, dững cảnh chặt đầu khỉ và mổ 33 là thực sự. Thậm chí phần thânngười cũng được nói là mua 1 thằng bị tainạn để làm cho nó thực (cái này thì đéo biết độ xác thực đến đâu).

  Cô tintin cũng đừng nên quá thần tượng điểm phin trên IMDB nhé, ditme xem phin ấy xong mà đéo ámảnh thì cô là loại mặt ./ gì đéo biết nữa.

 17. #20 by Banh bao on 2011/01/19 - 22:24

  1) Trong văn hóa Tàu Lừa coi ông chó là bạn bao giờ hay chỉ có ngu như chó .

  2) Dì thối nói ông bà Lừa ngại Tây anh thấy đéo có cơ sở. Số lượng Lừa thường xuyên tiếp xúc với T ây là không nhiều. Anh cũng gần 10 năm không ăn thịt chó và cũng không có ý định ăn. Theo như các ong bà Lưa mà anh biết đéo thich ăn thịt chó chỉ vì chán thế thôi, chư ngại đéo thằng tây nào.
  3) Dì thối đưa dẫn chưng ăn cá tươi bổ hơn, dễ hấp thụ hơn cá nấu chín xem nào. Nếu như hấp thụ được hết “tinhtuy” gi đấy của đồ tươi thì ăn đò sống cho khỏe, nấu làm đéo gì. Vả vỡ mom thằng nào nói phát hiện ra lửa là phát kiến vĩ đại của loài người.
  Bọn Nhật nó khoe, sống dai đéo phải chỉ do nóhay ăn cá nhé dì thối. Bí quyết của nó đơn giản lắm, ong bà Lừa nào cũng có thể làm được: rèn luyện sức khỏe từ khi mới đẻ, ăn ít (vừa đủ), làm nhiều. Lượng thức ăn tiêu thụ của một ông Lừa đủ nuôi ít nhất 2 thằng nhật.
  Cái gì tồn tại đều có lý cua nó, không sai. Nhưng lý của nó là thế đéo nào. Lừa ăn nước mắm, măm tôm thì bon Tây nôn ọe. Bon tay cung thế, chúng nó ăn phomat thối lại khen ngon tấm tắc trong khi các anh Lừa thổ tả. Trong việc ăn uống ngon hay không, thích hay không thích phụ thuộc nhiều vào thói quen chấm hêt.
  DÌ thối chưi thêm tí cho vui tai chi bộ.
 18. #21 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/19 - 22:25

  Cô Khỉ Lừa bình tĩnh đừng vội húng chó sẽ rất là bất nhã không hay tý nầu.

  Thím có nói Thím quan tâm đến khía cạnh giết thật hay giết giả đâu, mà quan trọng là giải nghiệm mà tuyền bộ phim nó mang lại sau khi coi xong.

  Thím chả cảm thấy gì sau khi xem xong mấy phim thế này, ngoài cảm giác nặng nề, buồn ỉa và chán chường…

  Tóm lại là rất mất thì gian cho mấy phin thế, cô ạ. Dĩ nhiên đó là cảm nhận cá nhân Thím, còn cô thế nào kệ mẹ cô chứ hehe

  P.S: Riêng phin Cannibal Holocaust của cô là bỏn giết giả vờ thui địt mẹ đừng có cãi Thím. Nếu là giết thật thì có đầu buồi hiện lên IMDB cho cô tham khẩu cô đúng là ngu như khỉ ý hehe

 19. #22 by DG on 2011/01/19 - 22:25

  Thật mới chi bộ là đời anh đến giờ chỉ duy nhất một lần cầm dao chọc tiết gà, và buồn cười thay lần đó thì ông gà ổng lại thoát được và chạy nhao nhao khắp nhà, cười vãi đái!

   

  Tất nhiên là thịt gà thì anh chén nguôn ơi là nguôn, đặc biệt là giống gà chọi Đông Cảo!

   

  Địt mẹ nghĩ đến cảnh kề quả dao sắc lẹm vầu cổ các ổng, rùi miết một phát, các ổng giãy dụa, máu me miên man, tởn!

   

  Rùi bất thình lình làm một vồ ngay giữa đầu lâu ông chóa, lúc ổng đương giỏng tai chơi đùa vui vẻ, tởn!

   

  Ra đường, ra chợ, nhìn hàng quán nó bày quả đầu lâu ông chóa nhe răng treo lủng lẳng lủng lẳng là anh nổi mẹ da gà, và đương nhiên, không bao giờ anh vào hàng cỏn, dù cỏn còn kinh doanh nhiều món khác chóa!

   

  Vện anh cũng không xơi chó, dù trước đây đã từng hehe rất nhiệt liệt!

 20. #23 by ongcu69 on 2011/01/19 - 22:25

  @Lài mồm thơm như bể phốt:


  Địtmẹ cô giờ Cụ mới có thời gian giả nhời. Cô khoe vừa ăn thịt chó với mấy thằng Hàn ở SaiGon để biện minh con quặc gì? Hay chỉ để chứng tỏ 1 chân lý ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Lài tầm bể phốt 
  Ở đéo đâu chả có tinh hoa – bần nông. Hàn cũng rứa. Nhưng địtmẹ bỏn ý thức được việc bị chê văn hóa không theo kịp kinh tế và cấm thịt chó là 1 trong những cố gắng để lên thượng đẳng. Chứ địtmẹ bần nông con Lừa như cô Lài mới nghe chê đã nhảy mẹ dựng lên dồi thì có muôn đời là bần nông dẻ dách nhớ nhớ.
 21. #24 by pi on 2011/01/19 - 22:26

  Địt mẹ chi bộ phát cho đỡ thối mồm.

  Hồi nhỏ Pi cũng đéo hiểu làm sao mà con chó nhà Pi đang nuôi. Hàng ngày Pi cho nó ăn, chơi với nó, yêu biết bao nhiêu bỗng dưng ông chú, ông nội đè nó ra làm thịt. Đến lúc lâm tiệc thì nhìn dĩa thịt chó là đéo muốn ăn.

  Lớn thì có ăn nhưng chả thấy ngon lành mẹ gì nên cũng cai luôn. Sau này mới biết là chó nhà nuôi để giữ nhà, già thì sẽ thành đĩa thịt, nếu ko ăn thì sẽ bán cho tiệm thịt chó. Lúc nhìn nó chết thì cũng tội nó thật nên hầu như là đéo ăn nó bao giờ nữa.

 22. #25 by minhdung on 2011/01/19 - 22:26

  Khekhekhe!! Dì thối mồm, đéo phải mà là già mồm cãi cố.

  Thịt chó đéo phải là món khoái khẩu của Sông, dưng bạn bè vui chiện rủ nhâu đi bú rượu chén thịt chó Sông vẫn mần dư thường. Hại lạm dắm gì đâu!!
  Dis mịa Dì chứ, gì nói dư cái đầu lìn ấy! Chỉ có ở xứ Lừa Dì mới có thể phát biểu rằng ăn chó là mọi, vì nhẽ ăn cái đéo gì mà hông phạm pháp thì đó  là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của ông người. 
  Mấy tển Choson vưỡn coi thịt chó là thượng đẳng đấy thui. Vào Gúc mà gúc mẹ kiếp có mà vô thiên lủng dững thứ bổ ích từ Thịt chó! 
  Nói tóm lại chén được cứ chén, việc đéo gì phải nghe Trung Tướng nói láo nhể??

  @
  Ô địt mẹ cái thằng này cứ cãi như bão là sâu nhở? Mầy bần nông cứ đi chén tiếp, cứ chén đi đến khi tự thấy phải giảm, hoặc tự thấy phải bỏ. Bô bô cái gì, có đéo gì hay ho khi ăn thịt chó mà phải bô bô. Địt mẹ đéo biết thịt gì, chứ cứ vào cái quán tởm nôn là anh đéo vào rồi.


  Địt con mẹ cái thằng này cái nữa. Đợi luật Lừa nó cấm ăn thịt chó thì lâu lắm con ạ. Lừa trăm thứ nó còn chưa lo xong. Lo gì đến thịt chó. Khi nào phát triển được như thằng Hàn. Chính phủ bắt đầu lo lắng đến văn hóa của nông dân mọi dợ, lúc đó may ra mới cấm. Mà địt mẹ nông dân mọi dợ cấm thì có khi vẫn thậm thụt nuôi chó, rồi chui vào wc thịt. Ngồi chồm hỗm lên xổm mà vừa chén thịt chó, vừa tu rượu, tiện có khi ỉa mẹ luôn trong đó không cam nó bắt nhở.


  Mà mày gúc thử xem thịt chó có bổ ích chỗ nào chỉ anh cái đi. Anh gúc mãi đéo ra?

 23. #26 by minhdung on 2011/01/19 - 22:34

  Địt mẹ chuyện ăn uống gia đình hợp vệ sinh có nhẽ cũng phải khai sáng cái nhở?


  1. Thứ nhất là thùng rác trong nhà bếp ( tất nhiên là phải có bếp, địt mẹ những nhà không có cái bếp hoặc cái bếp chỉ như cái bếp gianh thì anh đéo nói). Thùng rác phải sạch, sau khi đổ nếu dính bẩn cần vệ sinh để ráo nước. Khi sử dụng lót trong trỏng túi nilong đựng rác to xòe miệng ra ngoài. Tùy theo thùng rác to hay nhỏ thì túi to hoặc nhỏ tùy theo. Hết ngày, hoặc nửa ngày một nếu rác nhiều, hoặc khi rác đầy thì buộc miệng túi lại mang ra chỗ để rác.

  Ở Lừa chưa phổ biến loại túi tự hủy thì vẫn xài túi nilon vô tư, bán ở siêu thị nhiều vô đối.

  Thùng rác nhất thiết có nắp kín. Có thêm chân đạp để đổ rác để khỏi chạm tay vào khi vứt thì càng tốt. Như thế tay không bị dính bẩn khi vứt rác, vì có thể đang làm dở món ăn.

  Thùng rác sạch sẽ sẽ giữ vệ sinh cực tốt cho nhà bếp. Kể cả mũi người không ngửi thấy, nhưng nếu thùng rác hở thì ruồi muỗi vẫn ngửi thấy. Nó sẽ bay từ đâu đó khi ta sơ ý mở cửa vào. Nhà có ruồi thì kinh tởm lắm, như kiểu có chuột có gián như ngày xưa. Same same.

  Địt mẹ bọn Âu văn minh. Nhà thằng nào có gián, coi chừng chính quyền bắt phạt chết mẹ, hehe.
 24. #27 by DG on 2011/01/19 - 22:35

  Anh hoan nghênh tên Nổ phát, dù rằng đa phần tển đúng là thúi rinh hơn dắm dân Tràng An, cụ thể tển đã đưa ra được mấy luận điểm dù cơ bản dưng rất hay cho Lừa, hehe ví dụ:

   

  – Đi ỉa rửa đít, đớp xong rửa mõm.

  – Tôn trọng vện, mần tình đúng kiểu, đéo chơi kiểu vửa phang vửa bật xách tay cồng quán bựa, hehe.

  – Bú bia bú diệu công cộng bỏ cái thói zô zô tập thể hãm lìn!

  – Ra đường đi đứng đúng luật lệ này nọ các cái.

  – Trước mắt không nên chén ông chóa, hehe!

  …………………………

  Thôi anh ngủ phát đặng mai đong xiền, đù mạ tầm này là anh đã muốn rúc chăn dồi, ban mai 4h sáng đã tỉnh, chán hông chịu nủi, hehe!

 25. #28 by DG on 2011/01/19 - 22:42

  Thêm chút, anh không có số xuất ngoại nên hông biết thằng Tây nó có như Lừa ở trường hợp này không?

   

  Địt mẹ anh mà thấy shop quần áo nào mà để cho cô ma nơ canh chổng chơ đầu cửa, đầu trọc lốc (không chịu đội tóc giả cho cổ), lòi nguyên xi mông vú các kiểu (không bận quần áo cho cổ) là anh ghét!

   

  Dù là hình nộm nhưng đó là hình nộm một ông người, và lại là công cụ kinh doanh của các cỏn, đối xử mới nó như thế, một ông người nộm trần truồng như nhộng giữa bàn dân thiên hạ, anh ghét!

   

  Những shop đó, kể cả rẻ rủng ngon lành bao nhiêu, dứt khoát anh cũng không vào, hehe!

 26. #29 by Dragonfly on 2011/01/19 - 22:43

  Cu 69 Mồm Ngậm Lồn

  ——————-
  Địtmẹ cút mẹ mày đi,biết đéo jì mà bibabibo. Địtmẹ Hàn nó không cấm thì đéo thằng nầu chừa hết,nó thích thịt chó còn hơn Lừa. Đừng nói nó bắt đầu thay đổi tư duy lên quí tộc như mày tự nghĩ. Mày lười suy nghĩ chỉ được cái adua chó đàn. Địt cả họ mày phát nữa. Hệ Hệ
 27. #30 by minhdung on 2011/01/19 - 22:44

  Thịt chó nói riêng và các món ăn same same như thế trong list tên Tướng biên nói chung. Giờ này tên nào cãi như phá thì địt mẹ cứ việc ăn. Đéo ai cấm, đéo ai ép. Với những thẳng, coi như đéo khai sáng được. Sẽ khai sáng vào lúc khác, hoặc đầu lâu tển sinh ra đéo phải để được khai sáng. Địt mẹ những thằng như tển cái. 


  Địt mẹ duy ý chí cứ như là sứ mệnh của dân Lừa hay sao? Thật đéo thể hiểu nổi.

  À đang nói tiếp về cái bếp nhở.

  2. Chỗ úp bát:

  Nhà nào chưa có điều kiện làm tủ bếp, hoặc mua máy rửa bát để nó rửa xong sấy đàng hoàng thì vẫn nên làm chỗ úp bát tử tế. Địt mẹ chỗ úp bát nó tương tự như cái sân phơi quần áo. Cần thoáng gió, có nhiều ánh sáng. Và cần nhất là có hệ thống giàn đỡ bát, đĩa bằng inox có bán sẵn đầy ngoài chợ. Úp tử tế theo cái giàn đó, bát vào chỗ bát, đĩa vào chỗ đĩa. Có khoảng cách cự ly rõ ràng, úp cũng dễ, mà lấy ra khi nấu hoặc khi dọn cơm cũng dễ dàng. Không còn phải úp vào cái chạn kiểu ngày xưa, úp chồng đống, xong lôi ra phát là xoảng cả lượt nếu xếp đéo khéo léo hoặc lười xếp tử tế.

  Một lưu ý nữa là phía dưới chỗ úp bát đéo phải là chậu rửa thì cần có khay đựng nước để nước thừa chảy xuống đó mang đi đổ. Nếu không có thường lười mà để giẻ rách khô vào cho thấm rồi lau lau trông rất tởm.

  Một lưu ý cuối là địt mẹ các tên Bựa nên 1 tuần rửa bát cho vợ 1 lần cho nó biết mùi. Hoặc 2 lần đứng rửa chung cùng vợ 1 tuần. Vợ rửa chồng úp, hoặc chồng rửa vợ úp. Hoặc đéo cần rửa chỉ cần đứng tán phét, thi thoảng sờ mông vợ cũng được rồi. Địt mẹ vừa giảm tải công việc cho vợ, vừa nói chuyện bi bô. Tối đến đảm bảo thú vị hơn ngày thường rất nhiều, hehe.
 28. #31 by wanderer on 2011/01/19 - 22:46

  Mặc định chó là bạn con người, địt mẹ bọn bần nông đéo có lý lẽ lôi thôi gi hết. cần thì xem thêm cái link này :http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/2011/01/160112-chu-cho-nhat-dinh-khong-roi-mo-cua-chu/. nên muốn làm 1 tinh hoa thì khg bao giờ ăn thịt chó.  nếu được làm nguyên thủ quốc gia Lừa này thì ngày đầu tiên nắm quyền  sẽ ra lệnh cấm 2 việc: đó là cấm xe máy trong thành phố lớn và cấm ăn thịt chó.

 29. #33 by tieuthithi on 2011/01/19 - 22:51

  Ui đèo mẹ chi bộ vẫn còn cãi nhau chiện chó má à ? Tranh luận nhiều làm đéo jì , ai thich ăn thì cứ việc ăn ,ai không thích ăn thì cứ việc chửi thằng thích ăn là mọi he he …

  Dì hôm trước có hứa tìm giúp em chỗ nầu bán chó có uy tín giùm em cái , con nhỏ nhà em nó đòi mua suốt ngày . Lần trước mua ở chỗ đường Trường chinh  về được 3 tuần chết ngoẻo . Loại gì cũng được, miễn trông xinh xinh yêu yêu và quan trọng là nó phải dễ nuôi, dễ chăm 
  Chi bộ ai biết chỗ nầu ở Hà nội bán mách giùm cái 
 30. #35 by Dragonfly on 2011/01/19 - 22:52

  Địtmẹ không loại trừ ở đây cũng khá nhiều thằng đạo đức giả ngay cả trong thế giới ảo. Cứ ngoạc mồm ra chê ăn thị chó này nọ nhưng mấy hôm nữa bạn bè,Cty rủ giải xúi tất niên,lại ăn thịt chó như mút ./ tồm tộp . Lúc ấy nghĩ lại những gì đã tham gia liếm đít Zì Thối trên quán Bựa mà đỏ mặt ./ nhé. Địtmẹ cả lũ thủ zâm Tinh Hoa Mọi Rợ. Hệ Hệ

 31. #37 by Lagavulin on 2011/01/19 - 22:54

  trong cái list 11 của zì, có cái số 4 là thể hiện tính bần nông hạ đẳng nhất của Lừa tộc


  4) Ăn thịt các ông vật quá bébỏng không bõ zính mép như chim sẻ, chim sâu, hến, zon, tắckè, thằnlằn..

  Như anh hay mua tép cho mấy con cá trong bể của anh -ông tép chỉ nhỉnh độ 1,5cm, cũng cái tép ấy, Lừa mua về rang lên đỏ rực, nấu soup các kiểu…mịa, con tép teo lại đúng bằng đầu tăm.

  Bọn mọi rợ còn đi vớt những con cá lia thia, cá ròng ròng (cá lóc con) về chiên ròn, kho…gớm đéo tả nhưng lâu lâu 1 Lừa nào đó, nhớ quá khứ mọi rợ của nó, lại bồi hổi bồi hồi viết 1 bài quăng lên bấu khen ngon nức nở

  còn cái số 2 của Zì chưa rõ ràng lắm

  2) Ăn thịt các ông vật nuôi làm việc júp người, như Trâu, Ngựa.. Tinhiên nếu zo tậpquán địafương mà Trâu/Ngựa nuôi chỉ để lấy thịt chứ không fải kéo cầy kéo xe hay cỡi chơi, thì ăn Trâu/Ngựa 
  cũng được.

  Nghe nói tụi Phớp đặc biệt thích thịt ngựa. Mà ông Ngựa, địa vị đối với ông Người cũng đéo phải thường, thế mà bôn bỏn cũng mần tá lả. Nhẽ tụi Phớp cũng mọi quá tụi Lừa? cô Hương vào cầnphơm cái
 32. #39 by minhdung on 2011/01/19 - 22:55

  (tiếp theo và hết)


  3. Chậu rửa bát:

  Cái đéo thể thiếu được. Đi kèm là giẻ rửa bát, nước rửa bát, găng tay rửa bát ( khi trời lạnh mà đéo có nước nóng). 

  Chậu rửa này cần nhất là thoát nước nhanh, không tắc, và nước không được chẩy ào ào hoặc rỉ rách ra ngoài ống ruột gà phía dưới. Địt mẹ bệnh này thì trăm nhà đến hai ba chục nhà mắc. Nhưng các thằng chồng đéo bao giờ mó tay vào tý sửa cho vợ. Địt mẹ thay cái ruột gà khác mới toe, hoặc thay mẹ tất hệ thống ruột ngoài cái chậu, hoặc ra hiệu gọi một thằng vào nó làm cho. Nhưng đéo phải tiếc tiền mà các tển nên tự làm để vợ nó khoái, hehe.

  Địt mẹ còn vô số các thứ khác trong bếp cần vệ sinh gọn gàng kỹ càng. Như bếp, chỗ để mắm muối mì chính. Sắp xếp tủ lạnh khoa học, vệ sinh tủ lạnh đúng cách. Lò vi sóng, lò nướng. Ui địt mẹ trăm thứ luôn. Những cái quan trọng chính liên quan đến vệ sinh thì anh biên ra. Ai cũng biết, gần với triệu người, nhưng địt mẹ thử chạy ra bếp xem cái. Thùng rác kín chưa? Chậu rửa chảy không? Địt con mẹ, hehe

 33. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 22:56

  Hehe Zì hoannginh cô Zũng Hói truyềnđạt các trảingiệm vệsinh jađình. Địt mẹ lũ Lừa là fải zậy từ cái bé nhất jở đi.

  @Cô Zái Gẻ Buồi Lở

  Zì cũng như cô, cực gét các cửa tiệm để các ông manơcanh hoặc đứng ngảngiêng trầntruồng hoặc cụt tay cụt chân rất tởm. Tấtnhiên zững hiệu đó thì đừng bâujờ mong bán cho Zì cái đéo jì cả.

  Có lần Zì còn thấy một tiệm đồ bầu bầy một ông manơcanh truồng, ở bụng đeo một cái rổ (để trưng đồ bầu mà), chỉ trong một lúc thôi mà Zì kinhtởm nó mãi.

  Địt mẹ zững thứ jì nó mần ra xiền hoặc có lợi cho mình, thì mình fải trântrọng nó như ông bạn, zù nó là ông chó hay ông manơcanh. Đó cũng là một fẩmchất để mần jầu.

  Các cô có để ý, zững cửa tiệm như thế sẽ đéo bâujờ fất lên được hay không?

  Và điều nầy mới cần nói: địt mẹ Zì chưa từng thấy một chủ quán chó nầu jầu được, kểcả các thểloại như Anh Tú Béo, Trần Mục.. đông khách ngìnngịt trên Nhật Tân.

  Trong khi với cùng lượng khách như thế, một tiệm cơm tầmthường cũng có thể sắm được biệtthự.

  Jảithích sâu đây?

 34. #41 by LonelyRose on 2011/01/19 - 23:01

  Đa phần những thằng Khoai Tây em đã làm việc chung đều thích món ăn Lừa. Dưng đi ăn với tụi chúng nó em cũng phải căng thẳng thần kinh ghê lắm vì không khéo là accident như chơi. Ví dụ có một thằng lê la cùng em đủ mọi quáncóc vỉahè, xực khí thế. Dưng một lần em quẳng cho quả trấngvịtlộn đã bóc vỏ trên cùng thì nó quăng bát quăng đũa nhảy như choichoi. Thế là hỏng bữa vui. Nó cũng ngại em cũng ngại. Nó cũng chỉ là đồng nghiệp nên cũng chẳng cần ke lắm. Dưng nếu là đốitác thì cũng chẳng phải chuyện đùa. Nó lịch sự nói không sao dưng chắc gì nó đã quên? Còn em cũng cảm thấy hơihơi mặccảm tựti một chút.

   

  Em biết các Bựa cãi Zì rất hăng cho ấm quán, và để Zì còn bâunhiêu chiêu thì phải tung ra bằng hết. Dưng em tin các Bựa sẽ bỏ bớt các món kinhdị dầndần

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 23:23

   Mời Tây đi chơi thì cứ gà, bò, lợn, cá cho lành em ạ. Mọi thứ khác bỏ qua hết đi. Riêng mấy cu Hồi thì bỏ lợn, còn Ấn thì bỏ bò hehe.

 35. #43 by minhdung on 2011/01/19 - 23:03

  Tên trong bài này lạ phết.


  Sông Liềm: Kim ngưu đúng mẹ
  Phố Liềm: Phố Kim ngưu đúng mẹ
  Phá trán: Chắc tại tướng có cái trán phá. Nhọn, dô, bẹt?
  Mấu bướm: Chắc thích ịch phò, hehe
  Trảng đoàng: Chịu đéo luận được
  Quái mán: Chắc dân Mán Mường tính quái?

 36. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 23:05

  @Lài Mồm Thối

  Zì đéo cần biết ai ngoạc mồm jảvờ tinhhoa ai không, zưng Zì biết chắc sẽ có khối con thối mồm cả năm nữa đéo zám mò ra quán chó hehe.

 37. #46 by Asineran on 2011/01/19 - 23:07

    Hôm nay ngồi hóng 1 lão cựu chiến binh/thương binh kể chuyện chiến trường Campuchia, toàn thấy ninh cao xương người (mà lại chỉ chuyên xương hông với bánh chè cho nó chất). Khi về Sài Gòn mỗi đồng chí bộ đội ông Cụ lại xách về vài chục túi mật bán cho bọn ngâm rượu. Mật người nhé, cả xương và mật đều phải lấy từ xác tươi roi rói (nghĩa là đập chết rồi lấy) chứ đéo lấy từ xác mấy ku  Khơ mư đỏ chết rồi đâu. Mật đặc biệt lại phải từ những tên mới lớn chứ 28-30 rồi đéo có giá, bọn mua nhìn là biết ngay. Đếch hiểu chuyện thật hay bịa, Zì có nắm được mấy chuyện đó ko? Nếu thật thì ăn thịt chóa là văn minh đỉnh cao , là tiến bộ vượt bậc mẹ rồi mọi cái gì . Còn nhiều chuyện nữa hóng được nhưng điếu biết láo hay thật hehe. 
    Địt mẹ tên banhbao nói đéo có câu nào ngửi được. Tển liệt kê mẹ xem có bao nhiêu phát kiến vĩ đại hơn lửa coi, xem thử xem khẩu phần lương thực hay vươn vươn mọi thứ bình quân trên đầu Lừa hơn được bao nhiêu nước mà bảo gấp đôi Nhật?
  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 23:39

   Chiện bộđội Ông Cụ ngâm mật địch là đúng luôn. Lúc khác Zì kể. Không ngâm vứt đi cũng fí hehe các cô cổ bẩu thế.

 38. #48 by Già Không Đều on 2011/01/19 - 23:10

  Địt mẹ Cô Trạn mỉa Anh với em Hương chiên môn Anh là kể chiện Lào phải hông?

  Chơi tới bến mới Cô luôn, chuyện Tây ăn gì ở Lào nhế. Xem vài cái hình rùi bình nầu.


  Xứ Lào, nước em Kỳ Nam đệ Ông Cụ về mần dâu, chuyên các món mà mấy Cô nảy giờ hay xì xào là mọi, dù không là chó, là mèo nhưng nó có thể là bò cạp, châu chấu, chuột, rắn, rít, dồi, nội tạng…., tất cả đều nướng. Tây đến Lào, đéo thể nuốt trôi những món này, nên khi gặp quán vegetarian, dù không là quán chay nhà Chùa, mà đơn giản là dạng không ăn nhiều thịt, tụi nó rất khoái. Anh đáng giá cao cái thằng chủ quán buffet vỉa hè kiểu này.

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 23:38

   Đúng là thà ăn chay còn hơn ăn mấy cái món mọi quá mọi

 39. #50 by Mr. Tran on 2011/01/19 - 23:12

  cô Già lung tung dìm hàng mỗ hử?
  cô bẩu Nhựt Bửn thờ chó hử? mỗ chưa được hân hạnh sang Nhựt và cũng đang lạnh tê kèn nên đéo gúc được hehe nên sẽ coi là cô đúng. hehe

  thế 2 tượng khỉ đầu bên kia cầu là sâu cô? Nhựt cũng thờ Haluman sâu cô? hay Nhựt kiều only?

  à, hỏi tẹo. chó đá cô nói ở đền ý, nó đặt ở vị trí nầu? theo mỗ biết thì chó đá được đặt ở cổng, đúng mới ý nghĩa canh cổng bla bla cô bẩu. dưng nếu để gọi là thờ thì… hehe

  nói mới nhớ vụ thờ chó. đận mấy năm trước, Thủ đô ngàn năm nhếch nhác của chúng ta ì xèo vụ đền Cẩu Nhi huyền bí. đận đấy mỗ lu bu sau đéo biết ngã ngũ ra sâu. tướng thối mới các bựa viên có hóng hớt được gì về vụ nầy hông?

 40. #52 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/19 - 23:15

  Thưởng thức tý ballet đi các cô. Trong quán có cô nầu có mẹ, vện, con gái theo môn nầy hông hehe?

  Thưởng thức một vở ballet ngon, ta thấy linh hồn ta thanh cao hơn mọi tên Khoai Tây, dù khoảnh khắc tao nhã đó không kéo dài lâu, dưng nó làm ta bớt Lừa tính đi…

  Các cô khoái Ballet hông? Thím bốt mời các cô “Hồ Thiên Nga” nhế, địt mẹ các cô ăn ./:

 41. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 23:16

  Các cô
   
  Ngoài chó, mèo, trâu như các cô đã biết, có các ông vật sau đây Zì hông hề chén hoặc lần chén gần nhất cũng cách nay tầm 10 niên:

  – Chim: bồcu và các loại bé tí như sẻ, cút. Mẹ không chén bồcu là Zì học bọn Tây. Còn sẻ mới cút thì bé như đầu đũa, nuốt thế đéo nầu được.

  – Các loại ziệu ngâm độngvật tuyệtđối không bú.

  – Ốc. Trừ ốc biêu một năm chén độ 1 lần zịp Tết, còn các loại ốc bé hơn tuyệtđối hông đớp 20 niên rùi.

  – Tép, hến, zon.. Địt mẹ Zì đéo ăn tranh của ông Vịt hehe. Ông zon sau khi luộc và đãi vỏ thì nhỏ như hạt cát luôn. Ăn ổng thì khác đéo jì ông ngan buồi xoắn.

  – Tiết canh, gỏi cá kiểu Lừa.

  – Trấng vịt lộn hehe. Món nầy mới bỏ được 1 niên thôi sorry.

  – Nhiều thứ nữa chưa nhớ ra.

 42. #54 by pi on 2011/01/19 - 23:16

  @Lài Mồm Thối

  Lài đá đểu anh đấy ah, dm. Cả nhà anh theo đạo mà anh còn dám mở mồm với papa anh là anh đéo tin. Chứ nói con cặc gì cái thể loại adua bần nông. Anh vào đây thấy cái lồn gì hay thì tiếp thu chứ adua bầy đàn là thói anh ghét cực.

 43. #55 by LonelyRose on 2011/01/19 - 23:18

  Em rất chuối về lốcliếc forum các kiểu. Dưng em nghĩ nếu em đã có lốc thì em có thể vác nick đi reg rùi cồng loạn lên ở mấy cái lốc & forum chất lượng khakhá, rùi đongđưa fishing một số tên về lốc của em, vốn đã ẹt link của lão Zì rùi, thì cũng lôi được thêm khách cho quán phải không các Bựa?

 44. #57 by Mr. Tran on 2011/01/19 - 23:20

  à nhân tiện cô Già lung tung bốt ảnh khoai tây ăn búp phê vỉa hè ở lào. đéo gì khoai tây lại ăn vỉa hè à? đéo ổn, đéo ổn… hehe

  sư bố tướng thối, mỗ đi ngủ đây. tuần sau làm bữa chó tất niên

  địt cụ hội a dua nâng bi hehe

  • #58 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 23:32

   Chúc cô ngon miệng mới món thịt chó thằng Fuồi vớt từ sông Liềm hehe.

 45. #59 by minhdung on 2011/01/19 - 23:22

  Zì đéo cần biết ai ngoạc mồm jảvờ tinhhoa ai không, zưng Zì biết chắc sẽ có khối con thối mồm cả năm nữa đéo zám mò ra quán chó hehe.


  @Địt mẹ chi bộ còn định ra ăn thịt chó nhân dịp cuối năm nữa thì gúc tìm làng Cao Hạ – Hoài Đức. Làng anh nhắc đến nhưng quên tên vừa gúc lại xong. Làng này cung cấp thịt chó cho thị trường Hà nội, miền bắc cực nhớn. Thịt chó Việt trì cũng duy trì mối lấy hàng từ làng này.

  Trò tởm nhất của làng này là thịt chó chôn tập thể xuống đất trộn cát. Ủ qua một đến hai ngày, xác trương lên rồi mới đem phơi rơm vàng rộm rồi giao hàng. Đặc biệt những ông nào không còn đầu lâu, nghĩa là bị bệnh, nên thợ thịt đã cắt rồi cách ly đầu ra khỏi thân. Rồi vẫn chôn và làm theo các quy trình trên như thường.

  Đấy, thích đi ăn thịt chó nữa đi. Gúc đi, địt con mẹ.
 46. #60 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/19 - 23:25

  Các cô hãy căng tay mà để cho từng giọt nhạc của một vở ballet thấm đẫm vầu màng tang Lừa của các cô, và mắt hãy dán chặt vầu từng động tác, từng ánh mắt, và từng cú nhảy của diễn viên ballet.

  Địt mẹ theo dõi một em Khoai Tây chân dài, cổ cao, bộ mặt thanh tú mĩ mãn trong bộ váy ballet, thì quả thật mọi thú tính trong ta tạm tan biến…

  Đúng là thứ văn hóa đỉnh cao của giống da trắng thượng đẳng.

  Địt mẹ Lừa bần nông thì nó cần đéo gì ballet, nó chỉ chăm chăm kiếm đủ 100k Ông Cụ để mỗi tuần một lần chén tạc chén em bữa cháo vịt, thịt chó là thỏa mãn rồi. Lừa mà, tệ hơn cả súc vật…!

 47. #61 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 23:28

  Thời khoảng 7-8 tuổi Zì lần đầutiên nhìn thấy nhà ta ăn trấng vịt lộn (một mẹ nhàquê trên tầu HN-HP) mà tởm chết khiếp zù Zì là loại nách jời jơi xuống chả ngán mẹ jì.

  Cả một ông vịt con đã thành hình, nhìn rõ đầulâu, mỏ, cánh, lônglá đen ngòm tòeloe.. Vãi đái.

  Đến chục năm sau đó Zì mới zám ăn trấng vịt lộn. Zưng cũng không nhiều lắm, một năm chỉ chừng vài lần, mà cũng chỉ ăn cái cùi zừa mới cái fần lòng đỏ còn sót lại. Đến năm rùi thì chínhthức bỏ hẳn.

 48. #62 by Cocacola on 2011/01/19 - 23:35

  Đang tham luận lại thấy Nhỏ to riêng tư là sao? Lại gái vầu rủ rê Dì Bựa phỏng. Anh cực ghét các món riêng tư nơi công cộng như vầy!


  Em Hường Popcorn diệt sạch mấy cái rù rì riêng tư nầy coi!
 49. #63 by Núi Tản Viên on 2011/01/19 - 23:44

  Địt mẹ thế đéo nào ở thủ đô văn vật các thể loai quán dun dế vỉa hè nó cứ là đông nườm nượp địt mẹ ngồi xổm cắm mặt vào rồi chan chan húp húp. Địt mẹ thế nó mới sành điệu à?

  Hôm nào các đồng chí thử dả vờ đi đái rồi nhìn cái chỗ nó rửa bát đĩa địt mẹ coi xem ẩm thực vỉa hè có đáng ăn không?

  • #64 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 23:47

   Ui dịt mẹ nói về cái ý thì một năm đéo hết. Tởn con mẹ nó lông luôn.