Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/01/19 - 16:50

  Dã bẩu là để bài khác mà. Em và con Lài Mồm Thối chấpnhận không chén thịt chó nữa đi thì khắc có các món mọi khác. Nhiều nhời quá.@TT

  ——

  Em đéo hỏi Trung Tướng nữa, em hỏi chibộ, các bựa viên động não trả lời giùm em. Em có mỗi 1 câu hỏi đó thôi mà lấn cấn mãi trong đầu đéo biết tự trả lời, em không hỏi ở đây thì hỏi ở đéo đâu? 
   

 2. #2 by Đéo Bựa on 2011/01/19 - 16:56

  Zồi (Lừa) cực mất vệsinh, và zo đó cũng là món Mọi, không nên ăn.@Dì Bựa

  Nói thế thì món đéo gì ở Lừa mà chả mọi vì cái điếu gì cũng mất vệ sinh. Định nghĩa chung của Dồi là đoạn ruột già động vật nhồi các thứ vào nấu lên rồi ăn nên Dồi Lừa hay Dồi Phớp đều giống nhau về bản chất, chỉ khác là thằng Lừa làm Dồi với thằng Lừa ăn Dồi nó đéo chịu để ý xử lý có sạch hay không thôi.

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 17:06

   Zồi và lòng nói chung mất vệsinh hơn hẳn các thứ khác cô ạ.

 3. #4 by minhhuong on 2011/01/19 - 16:57

  Hãy cứ chấpnhận từbỏ thịt chó đi đã rùi mới nói tiếp được chứ em@TT

  ——–

  Chục năm rồi em có ăn thịt chó đéo đâu. TT cứ bảo nó mọi, thế cuối cùng mang tính chất đéo gì thì là món mọi?

  Mẹ kiếp, Trung Tướng với mọi người đéo giúp được em cái vụ làm thế nào phân biệt món mọi này thì Quán Bựa ăn quặc ăn quặc đi.
   

  • #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 17:01

   Em đừng liênthiên làm rối tung vấnđề nữa. Nói mãi là sao?

 4. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 17:00

  Chánhquyền Lừa đã chínhthức cấm ăn zững ông độngvật như Hổ, Gấu, Vọp, Sếu Đầu Đỏ..

  Đươngnhiên nếu ăn zững thứ đó, các cô không chỉ Mọi, mà còn Fạmfáp.

  Rùi sẽ đến lúc fải cấm các cô chén chó, bồcu, chim sẻ.. Zưng lệnh cấm sẽ vô táczụng (ít nhất là với bọn Lừa mọirợ các cô) khi các cô không được tuyêntruyền một cách thỏađáng và đúngmức.

  Vízụ Xứ Lừa đã có luật cấm đi vầu đường ngược chiều như Tây, zưng mà Lừa bầnnông cứ thấy đéo có Cam là đi liền, bấtchấp nguyhiểm.

  Tại sâu Lừa tinhhoa đéo đi vầu đường ngược chiều, mà chỉ có bầnnông thôi? Hỏi đã là jảnhời.

  Rùi cuộcsống đi lên, bầnnông ít đi, tinhhoa nhiều lên, và địt mẹ, cái bọn đi vầu đường ngược chiều ý sẽ zần biến mất, như Tây.

  Zì đang làm jì? Zì đang làm để tinhhoa nhiều lên, bầnnông ít đi, các cô ạ. Địt mẹ các cô hiểu chưa. Chứ Zì làm thế đéo nầu mà ra Luật cho các cô được. Mà các cô, nếu đã bầnnông, thì coi Luật là cái đéo jì đâu hehe.

 5. #7 by Paul Liang on 2011/01/19 - 17:05

  Tổ sư bố chi bộ thối, anh ủng hộ em vàng son Hương, cố lên em.
  Anh thấy các bựa viên cũng đang bị lỗđít Lừa hoá lại rồi, đéo thấy mấy tên phản pháo lại tên Zì thúi dù Zỉ sủa có cái đéo đúng.

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 17:08

   Bôn Liêng câm mồm, đừng có zội xăng vầu đuốc nge chưa con kia.

 6. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 17:05

  Địt mẹ các cô làm mất mấy tiếng liền của Zì. Nói đến như thế mà vưỡn cãi như bão ý là sao?

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 17:07

   Mà tuyền cãi như ./ ý, chẳng có lýluận đéo jì cả.

 7. #11 by Cocacola on 2011/01/19 - 17:06

  @ Hường:


  Hôm trước anh nói uống rượu rắn là mọi rợ, có chú Lừa trong quán hầm hè chửi anh, nay anh chứng minh tại sao rượu ngâm xác rắn là mọi rợ.

  Tiến hóa con người từ ăn thịt sống đến ăn thịt chín, thế thì việc ngâm nguyên xác một con rắn sống để hy vọng trích xuất chất bổ béo gì của nó (cũng là thứ sống sít) có thể coi là ăn thịt rắn sống, là mọi rợ, too.

  Ăn thịt rắn đã mọi rợ rồi, lại ăn thịt rắn sống (có phải là mọi rợ hơn hay không?)

  Nếu chất bổ béo gì đó có trong rắn, thì việc nuốt nguyên con vào bụng + ực rượu và ngâm vào rượu rồi uống nó dần thì như nhau, đằng nào nó chẳng vào bao tử và hấp thu trong ruột.

  Theo định luật bảo toàn khối lượng thì không thể có chất gì sinh ra thêm ngoài bản thân xác con rắn. Do vậy, ăn thịt rắn (sống or chín) và ngâm xác rắn uống dần đều như nhau. Chẳng cái nào bổ béo hơn.

  Lừa sẵn sàng tin vào những cái phù du hoang đường mà không chịu mở đầu lâu mà suy nghĩ: Không Lừa nào tin chén thịt rắn bổ béo nhưng lại luôn nghĩ rằng, cũng con rắn ý, bỏ vào chum rượu uống thì sẽ mang lại giá trị bổ béo thuốc thang v.v.. hay lắm?!! Thế mới gọi là lũ Lừa!
 8. #12 by Paul Liang on 2011/01/19 - 17:18

  Há há, đồng chí Trung Tướng đang nổi nóng rùi. Đồng chí đang khai sáng hay khai tối lũ bần nông như anh mà lại dùng tư duy ép buộc của bần nông như thế sao? Anh đéo câm mồm chắc đồng chí lại tiếp tục rở võ bần nông là cấm cửa chắc? Tổ sư bố tên tướng hãm lìn

 9. #14 by Dragonfly on 2011/01/19 - 17:18

  Địtmẹ Zì nói ngu như chó thì phải cãi chớ. Địtmẹ chỉ sủa là giỏi, không chịu đọc kỹ cồng của mọi người nên nói đéo thuyết phục. Khai sáng kiểu áp đặt thì quên mẹ nó đi. Anh thấy em Hương nói đúng. Zì mới là loại man rợ,anh chưa bâu giờ zám bắt chó để jiết. Khuất mắt trông coi thì o.k xơi được,kể cả con rắn máu lạnh jiết trước mặt anh ,anh ăn cũng đéo thấy ngon. Hệ Hệ

  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 17:26

   Cô có yêu chó như Jời mà jờ vưỡn chén thịt chó thì cô chỉ là thằng bầnnông vĩnhkỉu thôi cô.

   Còn Zì từng jiết chó (hơn cô hehe), zưng Zì đã và sẽ đéo ăn chó, thì cũng như cô đéo jì “buông đao thành Fật”.

   Còn Bắp Ngô thì cứ lăntăn mãi Mọi mới không Mọi. Zì bẩu ăn chó là Mọi. Chứngminh đầyđủ rùi. Ai cãi? Jờ lại bắt Zì list zững thứ Mọi khác thì hehe Zì thờijan đéo đâu mà lắm thế lắm thế.

 10. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 17:19

  Zì không jấu chiện Zì đã từng chén thịt chó như bầnnông, rất nhiều, rất đẳngcấp hehe, và chén cả mèo nữa. Zì cũng hông chối rầng thịt các ổng rất ngon.

  Zưng đã lâu lắm rùi các cô ạ, thời Zì vưỡn còn là bầnnông ý. Chứ jờ Zì đã là tinhhoa bấthủ. Đéo có chiện đó nữa.

  Zì cũng từng thúnhận là Zì đã từng một lần jiết chó. Đó là ámảnh thật là cayngiệt của Zì. Zì siết cổ ổng, ổng nước mắt lãchã lãchã.. Chân khụy zần khụy zần..

  Zưng năm đó, Zì là bầnnông.

 11. #17 by Dragonfly on 2011/01/19 - 17:24

  Địtmẹ hóa ra Zì Thối cũng chỉ là loại cóc nhái mới nhảy lên làm người. Bày đặt khai sáng cái củ ./. Địtmẹ quan hệ có 1 zúm bần nông thấy mình nhỉnh hơn 1 chút tự nhận là tinh hoa. Đúng là xứ mù thằng chột làm vua. Đitmẹ Zì phát nữa. Hệ Hệ

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 17:27

   Hiệntại Zì đang là Tinh Hoa, còn Lài là Bần Nông. Thế đủ chưa?

 12. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 17:28

  Thôi địt mẹ các cô làm muộn jờ cắt tóc ngoáy tai của Zì rùi.

 13. #20 by Paul Liang on 2011/01/19 - 17:32

  Há há, sợ qá, sợ quá tên Tển lại bắt câm mồm kìa, thôi chào chi bộ thối phát nữa, anh phải đi nấu cơm cho vợ con đây. Địt bà tên Zì khắm, đéo biết ít nữa ăn cơm tẻ có bị coi là mọi không nhỉ?

 14. #21 by minhhuong on 2011/01/19 - 17:32

  Đã bảo đéo cần TT liệt kê list món nào mọi. Đưa mỗi cái khái niệm thôi, rồi em tự đúc kết list của riêng em.

 15. #22 by SÔNG HÀN on 2011/01/19 - 17:45

  “Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối” 

  Dis pẹ Gì chứ! Gì chắc đã biết đéo cái thắng cô Simacai nó dư thế nầu? 
  Thối cái con củ quặc ấy! Món đó trời rét đương diên phải là trời rét, ngồi giữa chợ (mẹ kiếp phải là chợ Mông chính hãng) mà nhắm với rượu Bản Phố thì nhẽ ngon vô đối! Đéo có gì bằng cả. 
  Thiệt là đồ nhắm hảo hạng không thể nầu tả nổi, thối cái con củ quặc ấy mà thối!
  Dis pẹ Gì chứ Gì nói dư cái đầu lìn ấy!!!
 16. #23 by Kiếm on 2011/01/19 - 17:47

  Thằng Bựa lỗ đít mặt ./ đi hớt tóc đi, trễ mẹ giờ.
  Đã bảo đéo cần TT liệt kê list món nào mọi. Đưa mỗi cái khái niệm thôi, rồi em tự đúc kết list của riêng em @ em Điêu iu. 
  Khái niệm ‘món ăn mọi’ của Bựa fò lỗ đít là ‘cấy gì đa phần bọn Tây thượng đẳng đéo ăn và kinh tởm’ thì đó là ‘món ăn mọi’ Điêu iu ợ. Phẩy hông thằng mặt ./. 

  Có gì đâu mà em Điêu iu với thằng bựa hãm ./ cãi nhâu kinh nhở ? Lạt nhách như nước ./ ý, chả có vị mẹ giề. 17. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 17:58

  Dã dịnh chuồn rùi lại nge tiếng cồng kêu Boong fát của Bắp Ngô, lại fải jảnhời.

  Ăn các thứ độngvật sau bị coi là Mọi:

  1) Ăn thịt các ông vật nuôi làm cảnh truyềnthống trong nhà (Pet), như Chó, Mèo, Vẹt, Cá Vàng..

  2) Ăn thịt các ông vật nuôi làm việc júp người, như Trâu, Ngựa.. Tinhiên nếu zo tậpquán địafương mà Trâu/Ngựa nuôi chỉ để lấy thịt chứ không fải kéo cầy kéo xe hay cỡi chơi, thì ăn Trâu/Ngựa cũng được.

  3) Ăn thịt các ông vật chả có tí zinhzưỡng bổbéo jì, mà chỉ ăn zo ngứa mồm hoặc azua như côntrùng, nhái, ngóe, sâu, kiến, đỉa.. Tấtnhiên trừ khi ăn nhằm mụcđích chữa bệnh. Để khỏi bệnhtật thì các cô có thể chấpnhận làm Mọi một vài lần.

  4) Ăn thịt các ông vật quá bébỏng không bõ zính mép như chim sẻ, chim sâu, hến, zon, tắckè, thằnlằn..

  5) Ăn thịt các ông vật có tính biểutượng như bồcu, hoặc trái tínngưỡng như ăn bò bên Hindu..

  ……

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 17:59

   ……..

   6) Ăn thịt các ông vật có ích cho cuộcsống của ông người, như chuột chù..

   7) Ăn thịt các ông vật quýhiếm sắp tuyệtchủng, như hổ, báo, gấu, sưtử..

   8) Ăn thịt các ông vật có tríkhôn rõrệt hoặc hìnhhài jống người, như khỉ, đườiươi, tinhtinh..

   9) Ăn thịt các ông vật baotử, chưa hìnhthành, như trấng vịt lộn.

   10)
   Ăn thịt bấtcứ ông vật nầu với cáchthức mọirợ không hạp vệsinh như để thối, ăn ròi, ăn nộitạng sống..

   11) Ăn thịt bấtcứ ông vật nầu thânthiết mới mình, zù đó là một ông vật mà người khác vưỡn chén, tỉnhư ăn một ông gà trống jà gáy tete mỗi sáng, hoặc một ông lợn nuôi zưới gầm jường lúc khókhăn. Vì hoàncảnh các cô có thể bán các ổng thay vì jiết chén thịt.

   Tại sâu fải thế? Zì jảitthích sau.

 18. #26 by Enterprise on 2011/01/19 - 17:58

  Dì, cô Hương, cô Lài mới các cô ngồi lại anh thưa thế này:

  Bản-thân cô Hương, cô Lài và tất cả các cô khác không phản-đối vụ không ăn thịt chó, và thế là bài tham-luận của Dì thành-công vượt mức tưởng-tượng ở cái xứ tưởng dư toàn lừa.

  Món mọi-rợ mà Dì nói, không phải Dì tự-nhiên định-nghĩa mà cái đám Tây tinh-hoa nó phán thế. Vì-sao nó phán thì có trời + đất + nó biết, hehe.

  Thế đám í cũng là người, ta cũng là .. lừa, hehe, làm-sao phải nghe bỏn? Cô nào hỏi thế (trong-đó có anh) thì vẫn là con lừa, hehe. Vì bỏn là đám tạo xu-thế của xã-hội. Các cô có thể thấy mỗi cái giận-dỗi của bỏn, bọn con lừa chúng-ta đã phải đau-khổ thế-nào khi nhao-nhao xem nên mua vàng, tơn, oi hay nhà-đất.

  Ta muốn học bỏn, thì nên tạo môi-trường thuận-lợi nhất. Trước-tiên đừng để bỏn ghét ta. Đừng vì món-ăn mà để bỏn chê ta mọi-rợ, không thèm giao-tiếp. Thế thì thiệt cho ai? Thiệt cho bọn con-lừa chúng-ta.

  Đơn-giản thế thôi, phỏng Dì? hehe.

 19. #27 by minhhuong on 2011/01/19 - 17:59

  Địtmẹ chibộ, để em tổng kết:

  -Tóm lại là ăn vật nuôi (Pet) thì là món mọi, đừng ăn.

  -Các thức không phải vật nuôi, thế nào là mọi, để khi khác TT khai sáng, nhá.

   

  Còn bây giờ thì cứ việc nhìn món đéo nào cũng bán tín bán nghi.

  Thôi đéo quan tâm nữa. Kết bài này, sang bài mới.

 20. #28 by Dragonfly on 2011/01/19 - 18:10

  Tại sâu fải thế? Zì jảitthích sau.

  —————-
  Địtmẹ đéo cần jải thích. Nghĩa là Zì Thối chỉ ăn được cá Hồi và cứt . Đã hiểu & chấm hết. Hệ Hệ
  P/s : Chỉ được cái sủa to ông ổng bắt nạt bạn gái. Địtmẹ Zì đúng là quá mọi rợ. So với anh thế đéo. Hệ Hệ
 21. #29 by Y_Cà_Pháo on 2011/01/19 - 18:18

  Có anh, anh xin tình nguyện hầu em, Hương à.

  Thực ra, ăn cái đéo gì chẳng được hay nói rộng ra là cái đéo gì cũng có thể làm.
  Nhưng vấn đề chính ở đây là: hành động đút vào mồm và tiêu hóa thì đơn giản, nhưng còn cần “tiêu hóa bằng não” nữa em à.
  Tại sao “tiêu hóa bằng não”, giải thích như sâu:

  NGày xưa thuyền vượt biên của Lừa chạy sang Palawan_Phillipine , trên đường hết lương thực thì Lừa ăn Lừa, mẹ ăn con, vợ ăn chồng. Có chết vì mất vệ sinh đéo đâu, nhưng đứa nào đéo tiêu hóa được bằng não thì sẽ trở thành khùng, điên, đi ỉa tinh thần sưốt đời.
  Còn đứa nào nghĩ nó chỉ là thịt, như các vua chúa ngày xưa thỉnh thoảng đổi món sơi thịt người thì ok, no problem !

  Nói rộng ra là: cái đéo gì cũng có thể làm, giết người, buôn ma túy. Nhưng vấn đề đặt ra là thằng làm điều đó có vượt qua được sự dằn vặt không? Người phi thường khác người thường ở chỗ đó. Ông Cụ, ông ấy vĩ đại ở chỗ đó.

  Trong chuyện “Tội ác và trừng phạt” của Dos thì có thằng tự nhiên đặt câu  hỏi: Giết người có đéo gì là kinh khủng đâu nhờ ? Napoleon lấy đại bác nã vào nhân dân hồn nhiên có sao đéo đâu. Thằng đó nghĩ thế và ông em giết thử một con mụ già. Cuối cùng ông ẻm cũng đéo vượt qua được.

  Tóm lại là, làm đéo gì có chuẩn mực rõ ràng nào cho mọi, bần nông, tinh hoa. Mọi thứ chỉ là tương đối để giữ đám đông hành động một cách hợp lý trong một giai đoạn  thời gian và hoàn cảnh sống nhất định. Hay cái đéo gì mà: ” Vật chất quyết định ý thức”.

   Quay trở lại vấn đề  về chó :

   

 22. #30 by Y_Cà_Pháo on 2011/01/19 - 18:22

  Thứ nhất, đừng thằng nào mở mồm nói thịt chó ngon hay không ngon để biện hộ cho việc có ăn chó hay không. Bởi vì đối với bọ hung thì chỉ có cứt là ngon. Thế nên chẳng có giá trị so sánh cặc gì trong một thế giới đa dạng như ngày nay.

  -Thứ 2,nếu đói quá, đéo có gì mà ăn, đến lợn còn chết đói như thằng DG kể thì thịt chó chứ thịt Lừa cũng phải sơi. Làm đéo gì có sự lựa chọn.
  Nhưng nếu chất lượng sống ngon lành hơn, có cái ăn và có điều kiện nuôi chó lấy vui, lấy bạn như các đồng chí tư sản ở phố huyện bây giờ thì chó coi là bạn. Do đó khi chúng nó thấy hoặc hình dung ra việc “đập chết ăn thịt” bạn của bạn mình thì não của chúng nó bắt đằu khó tiêu hóa thịt chó rồi đó nặc dù mồm vẫn thấy ngon như thường.

  Chốt hạ, khi đéo có sự lựa chọn thì vứt con mẹ những cái “mọi”, bần nông, tinh hoa vào sọt rác đi, cái đéo gì cũng đợp hết. Nhưng khi người ta có nhiều sự lựa chọn thì người ta phải hỏi rằng, não người ta tiêu hóa được cái gì thì hẵng nên đút vào mồm cái đó. Nhưng mà khả năng tiêu hóa của não mỗi người lại khác nhau.

 23. #31 by Mr. Tran on 2011/01/19 - 19:10

  Ông chó đã được thờ như Ông Thần gác đền gác chùa như ở Chùa Cầu Hội An nè@ Già lung tung

  mời cô gúc lại đầu cầu bên kia là 2 con gì, và tại sâu bỏn có 2 cặp tượng đấy. mẹ, ấm ức từ chiều đến giờ hehe

  mà địt mẹ, chi bựa sâu vẫn còn lấn cấn mãi chiện ăn chó mới cả không ăn chó nhỉ?

  chiện Dũng hói kể mỗ cũng có 1 thằng bạn tương tự: nhà thẳng gần hàng thịt chó, ngày ngày dòm dững cảnh tang thương dư vầy nên thẳng không bâu giờ dám ăn chó. bọn mỗ hiểu nên mỗi lần tụ tập đều thống nhất là không chó chiếc gì hết.

  còn chiện ăn gì thì mọi rợ, ăn gì thì văn minh? hehe. địt mẹ, mỗ ỉa mẹ vầu cái mớ lý thiết vớ vẩn đấy. hãm lìn!

  bẩu ăn gì tốt hay không tốt cho sức khỏe thì còn êm ái. mọi mọi cục cứt!

  con buồi nầu sinh ra mặc định bị chén? hả? nên thà cứ như Thiếu dái, cỏn bẩu cỏn ăn chay, đéo ăn thịt thì đéo ai nói gì.

  chốt lại vấn đề, mỗ đồng ý mới nữ gúc sỹ, chiển mẹ đề tài đi!

  còn ăn? ăn cái gì tốt cho sức khỏe mới cả không phạm luật (thú rừng chẳng hạn) là được.

 24. #32 by buataem on 2011/01/19 - 19:39

  Em ăn Ông Chó tháng độ lần.

  Trung Tướng chỉ đậu thế thì em đéo ăn nữa. Trung Tướng khác đéo Bê Cê Tê?

  Em thật! Đéo ăn nữa! Hehe

 25. #33 by Lừa nhà quê on 2011/01/19 - 19:43

  “Nghị quyết” thì bác Pháo nói chuẩn mẹ nó zồi,


  Hướng dẫn thực hiện thì là 11 quy tắc của lão Bựa, cũng đéo có gì phải cãi, xong cái sự ăn thịt…
 26. #34 by Cocacola on 2011/01/19 - 19:49

  Cần hiểu món ăn nào mọi rợ, món nào không và tại sao à? Dễ lắm.


  Cứ theo đà tiến hóa của con người là biết thôi.

  Ngày xưa ông người khác đéo gì ông Cọp, ông Chó, tức là lông tóc, thịt sống gì cũng xơi, gọi là ăn lông ở lỗ.

  Do ăn thịt sống nên sâu bọ, ếch nhái, côn trùng … cho tới voi ma-mút, ông Người tiền sử đều xơi!

  Do ăn sống sít tạp nham như thế nên ông Người tiền sử bị rất nhiều bệnh tật và tuổi thọ rất kém.

  Khi tìm ra lửa, biết nấu chín thức ăn -> dễ tiêu hơn -> tránh được bệnh tật -> tuổi thọ khá hơn và ông Người tiền sử chọn ốp-sần này để tiến hóa. Ăn thịt sống là quá khứ, là mọi rợ.

  Có những loại protid lạ từ các động vật như côn trùng, ếch nhái, bò sát -> dễ gây phản vệ và kém dinh dưỡng -> ông Người no eat more.

  Cũng có lúc, do quan niệm “ăn gì bổ nấy”, chén con nầu thông minh nhất thì củ sọ sẽ tiến hóa hơn chăng (kiểu chú Dái Ghẻ đã vô tư tuyên bố!), ông Người đã thử chén thịt ông Người (vì nhìn quanh quất, có con nầu thông minh hơn ổng đâu!)

  Kết quả thật tệ hại, các bộ tộc chén thịt người ấy đều bị tuyệt diệt do một căn bệnh giống như bệnh bò điên -> óp-sần ăn gì bổ nấy bị vứt ngay.

  Do vậy ngày nay Bựa đừng có vô tư nói với Khoai Tây chuyện ăn gì bổ nấy nhé. Bỏn sẽ nhìn mình là đồ mọi rợ ngay, vì bỏn đã được giáo dục, nuôi dạy và chứng minh rõ là không có chuyện đó từ nhỏ. 

  Nhưng Lừa thì không, chính thế Lừa mới còn mọi rợ!
 27. #35 by lanovia on 2011/01/19 - 19:51

  Địt mẹ tên Hói dài dòng mà đéo thuyết phục gì cả. Nhìn tiêu chuẩn chén thịt của anh đây nầy.

   

  1. Hông chén dừng ông nầu đẹp, dễ thương: Ví dụ hông chén chó sói, dưng chén linh cẩu, hông chén cá vàng dưng chén cá rô, hông chén sóc, mèo, thỏ dưng chén ông lợn. Ti diên nếu ông lợn đẹp dư ông lợn cảnh chả hạn thì đéo chén.

   

  2. Hông chén ông nầu thông minh hay gần gũi mới người. Ví dụ như ông ngựa, ông chó, ông cá heo, ông quạ …

   

  3. Thịt bò thì chén dưng hông chén thịt trâu.

   

  4. Các ông khác chén hay hông chén tùy sở thích chả có đéo gì gọi là mọi rợ cả.

 28. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 20:00

  Khi tiếnhóa zần, ông người sẽ chỉ không chén thịt chó, mà còn không chén thịt nói chung, rùi không chén cả cây củ quả nữa.

  Rùi trên đỉnh tiếnhóa, ông người sẽ chỉ chén zững thứcăn tổnghợp như bọn fihànhja ý. Vửa đảmbẩu tuyệtđối vệsinh, vửa đảmbẩu đủ zinhzưỡng, vửa rất nhanh gọn. Chỉ một tuýp thứcăn bằng cái tooth-paste, chén trong 10 jây, đã đủ nănglượng laođộng chơibời tỉnbọp trong 1 tháng.

  Rùi trên đỉnh cao nữa, ông người thậmchí chỉ cần bú nước lã, y như con Uây Tầy bijờ bú xăng ý, là sống ngonlành 1,000 niên.

  Địt mẹ zững tươnglai đó các cô có thể nhìn thấy đéo cần fải thôngminh xuấtchúng đéo jì.

  Zưng bijờ, khi mới ở lưngchừng tiếnhóa, các cô cần bỏ ăn chó mèo cái đã địt mẹ các cô. Thế cũng là tốt rùi.

 29. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 20:09

  Bọn Lừa jàhói hay nói “Miếng ăn là miếng nhục”, chứngtỏ bỏn cũng có coitrọng miếng ăn đéo đâu.

  Tinhiên khi hànhxử ănuống, thì bỏn lại đéo nhớ đến câu đó. Bỏn ăn như thể đéo đút vầu mồm là chết luôn. Bọn đớp tấtcả zững thứ mà nhẽ ra chỉ ông trâu ông chó sắp chết đói mới đớp như ông tép bé bằng đầu tăm, ông bọcạp nhạt hoét đéo có chất đéo jì, ông zế tanh vãi mả.

  Thực ra, đớp như thế, là bọn Lừa bỏn đã tranh ăn của súcvật. Ông tép fải là thức ăn của ông vịt, rùi ông vịt là thức ăn của ông người, mới đúng. Đàng nầy địt mẹ Lừa đớp mẹ fần của Vịt.

  Lúc đói sùi zãi móp đít thì thôi đành chịu. Chứ bijờ Lừa cũng đâu có đói như thời Thiên Đàng nữa mà đi chén zững thứ đó? Không là mọi thì là đéo jì?

 30. #38 by Cocacola on 2011/01/19 - 20:12

  Thuyết “ăn gì bổ nấy” của Lừa là do Lừa mù tịt về quá trình hấp thu và chuyển hóa các chất trong cơ thể mình, cái này là lỗi do không được dạy từ nhỏ qua nhiều thế hệ. 


  Và tất nhiên, thành quả ngu Lừa này là chiến tích của Cu and brothers. Đ.má! nhắc đến Cu and brothers là anh sôi máu. Chửi địt mẹ Cu and brothers nhát nữa cho hạ hỏa.

  Thịt ông Người là thịt ông Người. Thịt ông Gà (Heo) là của ông Gà (Heo). Điếu thể lẫn lộn được.

  Thịt (Protid) ông Người được xây theo kiểu riêng cho loài của ông Người, theo bản vẽ riêng của ông ổng (DNA) từ các viên gạch, cây đinh nhỏ gọi là axit amin.

  Và thịt các ông khác đều thế, too.

  Căn nhà ống của Dái Ghẻ và căn biệt thự của Dì Bựa đều xây từ gạch, cát đá xi măng như nhau mà thành. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai nhà thế nào, khỏi phải nói, nhá!
 31. #39 by Cocacola on 2011/01/19 - 20:13

  Sang quá trình đồng hóa thức ăn:

  Chủ biệt thự Dì Bựa muốn xây lại cái toilet nhà mình, thế nên mới mua căn nhà ống của Dái Ghẻ, nhưng không phải bê cái toilet nhà Dái Ghẻ sang thành toilet nhà mình, mà là đập tuyền bộ nhà Dái Ghẻ ra lấy từng viên gạch, cây đinh (axit amin) để cho thằng thợ xây (RNA và ribosom) xây toilet theo bản vẽ của kiến trúc sư của mình (DNA)

  Phần rác vụn còn lại, hehe, tất nhiên là rất nhiều, bị thải bỏ ngay

  Do vậy các cô có ăn quả cật ông Heo hay cái đùi gà thì cũng như nhau, cơ thể các cô sẽ cắt ra tới axit amin nầu nó cần, nếu không, nó thải hết.

  Mà protid quả cật, hehe, do nó quá chuyên biệt nên cơ thể các cô phải nghiến răng đập tan nát hết nó chỉ để lấy các axit amin giống như ở đùi gà. Và tất nhiên, rác thải của quá trình tiêu hóa quả Cật sẽ độc hại hơn rác thải quả đùi gà.

  Đây là lý do tại sao Khoai Tây rất ít ăn phủ tạng động vật, còn Lừa thì không. Vì Lừa tăm tối hơn!
 32. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 20:23

  Đươngnhiên Lừa chén chó đéo fải vì đéo có jì chén, vì đói, vì chữa bịnh..

  Vì các cô thấy đấy, địt mẹ có ai chén chó nổi 3 ngày liền đéo đâu. 1 tuần chén một bữa đã chán vãi mả rùi.

  Còn Zì thì mười mấy năm nay không hề ăn chó, cũng jống nhiều Bựa khác. Có sao đéo đâu?

  Như vậy chén thịt chó đéo fải là nhucầu sốngcòn, vì đói, vì thiếu chất đạm này kia.

  Chén chó để chữa bịnh thì càng không. Thịt chó chỉ làm cho người bịnh gúc có thể tèo sớm 20 năm (cái nầy đã được chứngminh nhế). Mỡ chó thậmchí làm cho thận các cô đang iêm đang lành thành suy mẹ độ 2 (cái nầy có đầy thốngkê rùi nhế).

  Vậy các cô chén thịt chó đơnjản vì hai nhẽ, một là để đủi món cho đỡ nhạt mồm, và hai là để vuivầy chúng bạn.

  Nhẽ thứ nhất thì tạm chấpnhận, zưng 1 tháng 1 lần chén chó cũng là quá nhiều. Thậmchí 1 năm 1 lần cũng vưỡn nhiều.

  Vízụ Zì cũng có nhucầu chén kỳđà để thayđủi khẩuvị cho đời thêm sinhđộng, zưng 5 năm chén một lần Zì thấy cũng đủ mẹ rùi, chả có nhucầu nhiều hơn.

  Như vậy, chỉ còn nhẽ thứ hai mần các cô chén chó, đó là azua vuivầy bạnbè.

  Thịt chó có cái lợi là rất rẻ so mới các thứ đồ nhậu khác nếu đi đánh chén đông người. Zì lâu không ăn, zưng Zì biết mỗi suất chén chó trong một bữa tiệc chừng 20 Lừa chỉ vầu khoảng 100K Ông Cụ.

  (Còn tiếp)

 33. #41 by Cocacola on 2011/01/19 - 20:24

  Nếu các cô đã hiểu thế thì các cô sẽ hiểu tại sao Phật khuyên các cô ăn chay. 


  Bởi vì, axit amin cái cô cần trong ly sữa đậu nành và cái đùi gà đều như nhau cả nhưng rác thải từ việc tiêu hóa ly sữa đậu nành sẽ ít hơn cái đùi gà rất nhiều, cơ thể các cô sẽ thanh sạch và ít bệnh tật hơn, dồn năng lượng cho củ sọ và các cô sẽ có đột phá về tư tưởng và tâm linh hơn, y như bọn Khoai Tây đang được như ngày nay ý.


  Mà ngày nay, axit amin các cô biết cả rồi, gồm C,H,O,N và S thôi, các thứ đó dạng vô cơ có đầy, sau nầy tiến hóa hơn, các cô chỉ việc tổng hợp nó bằng dây chuyền tổng hợp, việc đéo gì phải giết ông heo, ông chó, ông gà lấy axit amin.

  Chừng trăm năm nữa, con cháu các cô sẽ bảo: khiếp, các cụ mình ngày xưa phải thịt các thứ này mà chén đấy, trông bẩn và mất công nhờ!

  Y như giờ các Bựa kinh tởm các bộ tộc xưa săn ông Người về làm dựa mận vậy!
 34. #42 by Banh bao on 2011/01/19 - 20:28

  Châu chầu chi bộ và tướng thối nỏ mồm


  – Đề nghị tướng thối phân biệt ông chó nuôi làm cảnh và ông chó nuôi làm thịt như các ông lợn, ông gà.
  – Các quán thịt chó vắng khách chắc chắn đéo phải do các ông bà Lừa trở nên văn minh kiểu tây hơn, chẳng qua thừa năng lượng rồi đéch thích ăn thịt chó nưa thôi.
  – Ăn cá sống như cá Hồi mà tướng thối ca ngợi chảng qua củng chỉ là món mọi rợ khi bon khoai tây khi còn ăn lông ở lỗ no đéo có lửa hoặc chất đốt để nấu chín cá. Bọn Nhật Bẩn cũng thế, đanhcá ngoài biển làm đéo có gì mà đun cá nên phải ăn cá sống. Khi nó giàu lên làm bố thiên hạ thì món mọi rợ thanh món nổi tiếng, thế là các tinh hoa lừa như trung tướng hết lời ca ngợi có thế thôi.
  – Giải thích một chút cho chi bộ tại sao thịt chó phải để 1 ngày mới ngon
  Khi ông chó chêt (hay ông người cũng thế) ATP –> …–>IMP–>HX, HxR
  IMP:inosine monophosphate là chất flavour enhancer khi kết hợp với glutamate nó làm tăng vị lên nhiều lần và vị nay gọi la Umami (do máy anh Nhật bẩn tìm ra). Trong gói gia vị của mì gói các cô ăn hàng ngày có rất nhiều.
  Theo nghiên cứu của anh Pro Nhật bẩn (đéo nhất thiết cần biết tên, vì anh ghét thằng này nên dìm hang 1 tí) thì cá bảo quản mát sau một ngày có lượng IMP cao nhất, khả năng thịt ông chó cũng như thế rất cao. 
 35. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 20:29

  (tiếp theo)

  Chó thịt thì rẻ, ăn thì xuồngxã vuivẻ, không gòbó như ăn trong restaurant, thì bọn khố rách áo ôm chọn ăn nhiều là đúng rùi.

  Và thựctế cho thấy, đến 80% số Lừa đi ăn chó là với Nhẽ #2 Zì đã nói, để cho vui mà đỡ tốn xiền.

 36. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 20:41

  (tiếp theo)

  Các cô thấy, vì thịt chó là zành cho jới bầnnông, nên đéo có quán chó nầu zám gi là Restaurant.

  Tấtnhiên gi thế thì cũng đéo sao cả, zưng bảnthân bọn chủ quán bỏn ngượng hehe.

  Vì đéo fải là Restaurant, nên các quán chó trăm cái như một, luôn nhếchnhác bẩnthỉu, mái tường xậpxệ, ăn thì ngồi choãi buồi trên chiếu, ziệu thì 100% vodka.

  Zường như bọn bán chó và chén chó cũng biết rầng, thịt chó mà ăn trong fòng lạnh cửa kính bàn cao có cắm hoa gế đẹp có khăn fủ, lại thêm gái đứng hầu.. thì nó đéo ra thịt chó hehe.

  Và ngon nhất lại là các quán chó vỉa hè ngồi xổm, mắm tôm vương khắp chốn nước xáo tràn khắp nẻo khắmlặm.

  Thế mới nói, thịt chó là zành cho bầnnông hehe.

 37. #45 by minhhuong on 2011/01/19 - 20:46

  Ôi địtmẹ chibộ, hehehehe

  Bắt đầu hình dung ra, thế đéo nào là mọi rồi. Thank you chi bộ và TT.

  Đã có được cái em muốn biết, thỏa mãn rồi

 38. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 20:51

  Các cô ăn chó vì rẻ, vì vui, vì cần đủi món. Được rùi. Thithoảng zăm bẩy tháng các cô mần một bữa cũng không sao, rùi sẽ rút zần đi.

  Zưng các cô bẩu chén chó vì ngon vì ngiện là Zì thấy có vẻ đéo thuyếtfục.

  Bắp Ngô xuýtxoa thịt chó ngon, vì 10 năm nay em ẻm chưa hề ăn.

  Cô Lài kêu khoái thịt chó, vì cô cổ thối mồm, Zì rất thông cảm.

  Trạn nói thích thịt chó, vì đơnjản cô cổ đang làm hàng chốngđối Zì lấy điểm mới em Rốt thôi.

  Chứ mần jì có lýzo nầu chínhđáng.

 39. #48 by Dragonfly on 2011/01/19 - 20:53

  Địtmẹ Zì Thối đừng lèm bèm giống chó con học sủa trăng nữa, Fáo nó nói ngắn gọn mà dễ hiểu ,nó mới là Tinh Hoa còn zạng Zì vẫn Bần Nông Mọi Rợ lắm. Ăn cho đẫy tĩ vào , thậm chí còn xuống tay sát sinh man rợ, bây giờ chán đớp ,hô hào nhân dân bỏ bỏ không thì thành mọi. Địt con mẹ ./ bà nhà Zì. Hệ Hệ

 40. #49 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/19 - 20:56

  Hehe các cô thấy cô Lả nói chiện yêu chưa? Zì nói cũng yêu hông kém.

  Địtmẹ thằng nầu hốc thịt chó, thế cho nhanh! hehe

 41. #50 by gialang on 2011/01/19 - 20:57

  Già có thằng bạn người Nepal, một hôm hai thằng huyên thuyên kể chuyện ăn uống. Già kể bảo nước tao có món tiết canh chắc mày không ăn được, kể xong nó bảo tởm nôn. Già tức nhưng cũng tìm cách hỏi lại thế nước mày có món gì tương tự không. Nó bảo nước nó thú rừng nhiều nhưng chỉ kiểm lâm với quân đội được bắn thôi, dân thường đụng vào nó trị cho sặc máu. Nó bảo ở nó vùng đồi núi cao, dân nghèo đông. Nguồn đạm chủ yếu của các em bé nghèo ở vùng nông thôn là buổi sáng chạy vào các con đường mòn trong rừng, nhặt những con vắt (giống con đỉa ở đồng bằng nhưng nhỏ hơn và sống trên cạn, ưa nơi ẩm thấp) đã hút no máu của động vật rừng nằm giữa lối đi (to bằng cỡ ngón tay út ấy). Về nhà đặt một nồi nước, đợi sôi lên và thả vào. Sau đó cầm em vắt ra bóp bụp một phát cục tiết chui vào mõm nhai ngon lành, vỏ thì phải bỏ đi không ăn được (chắc vì dai quá không chắc nó vẫn chiến, hehe). Hố hố. Chi bộ thấy ngon không??? So ra tính vệ sinh thì hơn hẳn món tiết canh của Việt nam nhé vì có luộc rồi. Nhưng cho bố con nhà chi bộ ăn như thế có ai ăn được không hay ói mửa tại chỗ.

 42. #51 by gialang on 2011/01/19 - 20:58

  Tiếp
  Tuy không nói ra nhưng đương nhiên là bọn đấy nghĩ mình ăn tiết canh là mọi, già cũng nghĩ nó ăn tiết lấy từ con vắt ra là mọi, hehe ai cấm ai được.
  Thế nên theo già thì chuyện ăn uống  này nó phụ thuộc vào văn hóa và điều kiện thực tế ở từng nơi, từng giai đoạn và người trong cuộc bắt buộc phải thích nghi, chẳng ai giống ai cả. Đương nhiên khi đời sống được nâng cao, tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau, có nhiều lựa chọn hơn trong việc ăn uống, con người sẽ bỏ dần những món đại loại như trên, làm quen dần và chuyển hẳn sang với những món đa số người hay dùng.

 43. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 21:03

  Bọn trong Quán Bựa mê thịt chó vì các lýzo như thế, còn Lừa nói chung bỏn bẩu mê mới ngiện chó là zo đâu?

  Đơnjản là bỏn chưa từng biết rất nhiều thứ khác ngon hơn rất nhiều. Hoặc jả bỏn đéo có xiền. Hoặc jả bỏn tiếc xiền đéo zám thử. Hoặc jả bảnchất bỏn bầnnông nên đéo thích tìmhiểu và họctập jới Tinh Hoa kiếm các đồ ăn khác.

  Ngay cả miếng sườn lợn, nếu biết cách làm, thì nó cũng ra được zững kiểu ăn ngon vôđối, chứ đéo cần fải chơi đến cá hồi của Zì hehe Lài Mồm Thối ạ.

  Một số Lừa lại khoái mùi gâygây của thịt chó, nó khác các thứ thịt khác. Địt mẹ đấy mới thực là bảnnăng bầnnông. Có nhấtthiết cứ fải ngửi được mùi thốithối mới là sànhđiệu?

  Đánh chó xong, với cái mồm khắm lặm mắm tôm và tuyền thân sặc mùi chó, địt mẹ thế mà lũ Lừa ý vưỡn sẵnsàng chở vện vầu nhà ngỉ tỉn nhau. Thật là một bọn mọirợ hehe quá mọirợ.

 44. #53 by kochumbenim09 on 2011/01/19 - 21:09

  bắt dầu từ cồng mời ông chó liếm lỗ dom đến đoạn gắp miếng dồi ông chó bỏ họng ..ddcm lan man quá rùi..thầy cấm mẹ luôn tên nầu gọi thịt chó mời thầy thế cho nhanh..thầy kiêng thịt đó từ ngày thầy mất ông níc(thầy đặt tên thằng tổng thống mẹo cho ông chó đen như cục than cửa ông của thầy..mà thiên hạ ngày đấy toàn gọi ông chó là níc là jôn..vưn vưn…mà tại xao thì thầy đếu có tính để ý vặt kiểu đấy )

  à mà nhắc đến tổng thống mõe thầy tí nữa lại quên dặn thằng zì bựa bú ./ con phò thay mặt Đảng nhân dân cách mạng vì xự nghiệp Bựa biên mấy dòng chúc mầng mít tơ fú chọng mới leo ngồi ghế tổng thống quân xứ chúng mầy ..bẩu dạo nầy thầy bận không biên thơ bựa chúc mầng như thông lệ..

  …chửi cả tổ bố chi bộ họ hàng nhà bựa cho đỡ xun dái cái nầu.. 

 45. #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 21:11

  @Chết cười cô Jà Làng

  Cô bàochữa (sosánh hehe) bọn Nepan chén đỉa thì khác đéo jì Làm Mồm Thối bênhvực Lừa chén chó?

  @Cô Búa Tạ Êm

  Tên đéo jì mà lạ thế? Zưng cô một tháng chén chó một lần là ổn rùi, zần sẽ 1 năm/lần, rùi zần sẽ bỏ. Không nên quá vộivàng làm jì.

  @Cô Vìa

  Địt mẹ biên jì mà đéo có tí lýluận nầu hả? Thế thì đéo ai nge cô? Còn mình cô vưỡn chén chó đéo nge Zì thì có ảnhhưởng đéo jì đến sựngiệp Khai Sáng của Zì đâu.

 46. #55 by EURO on 2011/01/19 - 21:19

  Bọn đớp tấtcả zững thứ mà nhẽ ra chỉ ông trâu ông chó sắp chết đói mới đớp như ông tép bé bằng đầu tăm, ông bọcạp nhạt hoét đéo có chất đéo jì, ông zế tanh vãi mả.

  Đèo mẹ Dì nhắc vụ này lại làm em cười vãi đái. Nguyên do thằng bồ online người Ai Cập của em, 1 bữa đang chat chit em khoe nó vụ này.
  Nó bẩu: Mày đùa đấy phẩy hông? Tao hy vọng mầy chỉ làm cảnh để chụp hình phỏng?
  Em bẩu: Không, tao ăn thật mà.
  Lập tức, nó lịch sự: Xin lỗi này tao có việc phải đi ngay tắp tự.
  Và nó ao.
  Từ đó em vẫn thấy đèn nó vàng khè trên YM, nhưng đéo bâu giờ nó Buzz em 1 nhát nữa, dù trước đó chỉ 1 ngày không thấy em ý ới là nó lồng lộn mẹ lên rùi hehe…

 47. #56 by LUUMANH on 2011/01/19 - 21:21

  He he, Trời thì rét mướt mà thằng Dái Ghẻ nổ rầm rầm, gió máy loạn ngậu. Mày để chi bộ tập trung tham luân tý em

 48. #57 by LUUMANH on 2011/01/19 - 21:25

  Địt mẹ, đéo chơi Fắc bục nữa, phức tạp lắm. Đéo Fắc bục dưng Chi bộ sang anh xem anh quảng cấu cho thằng Măt()/ với mấy đồng chí nữa theo nghị quyết có diên hông. Đit mẹ, sang nhớ góp ý đấy không thì ở mẹ nó đây mà ăn cứt. He he

 49. #58 by EURO on 2011/01/19 - 21:27

  Tiện kể luôn, con bạn đồng nghiệp đi cùng em chuyến ấy, giờ nhắc tới Dế là lạnh mẹ hết người. Vì sau khi chén hết 3 món dế các kiểu, về nhà ẻm bị Tào Tháo rượt lõ đít, và thêm nữa toàn thân dị ửng nủi mẩn xưng vù hehe…
  Sau đó một ông bạn cảnh bấu ông ổng bị nhiễm 1 loại ấu trùng sán nầu đó trong máu, và được bác sỹ phán ấu trùng đó là do tập quán xực dế ở quê ổng gây ra…
  Từ đó em quên mẹ luôn món dế.

 50. #59 by DG on 2011/01/19 - 21:29

  Hehe vửa đi vắng chút là thấy nhột dái ngay, dòm vô y dư rằng cu Lả đang liên thiên bóp dái!

  Hehe chết mẹ cười mới Lả thổ!