Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by Già Không Đều on 2011/01/19 - 12:32

  Ku Dái Ghẻ hỏi Anh vụ trí khôn gì đấy?

  Cô học mẫu giáo Liên Cơ mà hổng nhớ mấy chiện cô giáo Thảo chủ nhiệm kể về Trí Khôn Ông Thỏ, Ông Mèo, Ông Cáo, Ông Cọp, Ông Chó chứ Cô Thảo đời nào dạy trí khôn của tôm cua cá ghẹ mực bề bề hàu hải sâm hông?

  Cô tìm Cô Giáo Thảo mà hỏi nhế.

  Gái Phồng hay Quảng Linh trắng, gầm cao máy thoáng, chắc da chắc thịt là nhờ sống vùng biển chén hải sản đới. Vừa xinh vừa phóng khoáng nữa, chứ có mọi rợ như tụi ăn thịt rừng đâu kia chứ.

  Thỉnh thoảng nên ghé Thanh Hương Tô Hiến Thành Cô nhế.

 2. #2 by nhất on 2011/01/19 - 12:44

  Dịt mẹ Sỹ già phét lác đéo biết gì, bên anh nó nhồi dồi bằng tiết, gan và phổi. Bán đầy. Nhân tạo cái dắm ý. Hôm nào anh đi mổ lợn với bọn Tây anh chụp cho xem, Về chuyện naày anh đã kể 1 lần rồi.

 3. #3 by Dark Angel on 2011/01/19 - 12:47

  Đát đíu ăn thịt chó được vài years, vì nguyên nhân tình cảm, chứ ở nhà, các ông các dì các cậu các mợ vưỡng chén chó như món đặc sản đệ nhứt xứ Lừa.

  Thịt chó nhiều đạm (?), địt bẹ, ở xứ Lừa tông dật nghìn năm đói kém, mắt toét chân trâu thì có cái địt pà gì chúng không bỏ vào mồm. Thịt chó, không những là 1 món ăn, mà là 1 nét văn hóa, sure luôn. Khi đã labeled “Chó nhiều đạm, thơm ngon, phù hợp cho bà mẹ mang thai tới nhi đồng cứu quốc” thì địt bẹ 10 năm, 50 năm nữa người ta vưỡn chén bất kể có KFC hay MacDonald hay Pizza whatever.

  Đây, địt pà chi bộ, xem bọn Ireland năm đói dzã man này này,

  Và xem quả hình này là đủ hiểu nhế, tông dật văn minh nó đéo xơi thịt ông bạn nó, mà Chó ở Lừa tông dật có phải bạn bè gì với ông Lừa đâu, vị bọn Lừa là bọ phản phúc, mất dạy nhất quả đất mẹ nó dồi thì làm đéo gì có bạn.

  Địt bà chi bộ, sự khai sáng tư tưởng sẽ đéo bao giờ đi đến kết quả nếu như những thói quen nho nhỏ văn minh thế nầy chi bộ đéo thay đổi được.

 4. #4 by DG on 2011/01/19 - 12:49

  Hehe thằng Già Lào Cồn ơi, anh hỏi phát.

  Thế sao lúc chưởi nhau, ví dụ như anh chửi tển chẳng hạn, anh thường có mấy đáp án:

  – ./ mệ  Già Lào Cồn, ngu dư chóa.!
  – Địt cụ Già Lào Cồn, dốt như bò! Hehe.

  Tại sâu anh hông chưởi:
  – Sư nội Già Lào Cồn, ngu như ghẹ!
  – Mả cha thằng Già Lào Cồn, dốt như tôm hùm!

  Hehehe.

 5. #5 by congdanngoanhien on 2011/01/19 - 12:52

  Chào chi bộ !


  Hóng đã lâu, nay mới dám comment nhân bài về chó và chiến dịch tẩy chay thịt chó.
  Quan điểm: Nhất trí tẩy chay thịt chó
  Lý do: Chó đúng là loài vật tín nghĩa hơn người nhiều, link đây này http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/2011/01/160112-chu-cho-nhat-dinh-khong-roi-mo-cua-chu/
 6. #6 by BanNong on 2011/01/19 - 13:17

  Đọc dàn đồng ca mà mỏi mắt chán xxx tả. Đồng chí nào cũng muốn azua thượng đẳng , tinh hoa ko chén chó… việc xxx gì phải thế . Bần nông không chén đơn giản vì xxx thich , thế thôi. Tình nghĩa gì? Ông chó của ông tình nghĩa với ông thì ông không chén nó chứ nó tình củm gì với tôi, lôi thôi nó chả đợp tôi bỏ mẹ ra ấy chứ! Tóm lại thằng nào ko thích thì thôi , còn đồng chí nào cảm thấy thích thú thì cứ việc xực cật lực, nhưng đừng bắt chước bọn mọi giả danh nhà văn nhà báo nào mà nâng lên thành quốc hồn quốc túy gì đó nghe ghê bỏ mẹ, ông người cứ việc xực ông chó nếu thích , đơn giản như việc ông chó vẫn chén kít ngon lành!!! (Không phải ông chó nào cũng xực kít )

 7. #7 by Enterprise on 2011/01/19 - 13:30

  Cô gì chơi nguyên quả pháo vào thẳng bục phát-biểu của bà Dì thế này, hehe.

  Hehe, cô nhầm mục-tiêu rồi nhế. Bà Dì chỉ sai khi bẩu Tây nó ứ xơi dồi, thế thôi. Còn tham-luận chống ăn chó thì đúng rồi. Bả bẩu bọn Tây xem ăn chó là mọi-rợ, mình muốn học-hỏi nó, hợp-tác mới nó thì cũng nên bỏ những gì bỏn không thể chấp-nhận. Cái-này thì quá đúng, khỏi chứng-minh nhể, hehe.

  Còn tình-nghĩa, trung-thành gì gì thì do tình-cảm riêng của mỗi người. Cô nào bị chó táp phải chích ngừa 5 – 7 lần thì, hehe.

  Cô nào còn đưa chó tín-nghĩa hơn người nhẽ cũng nên xem lại. Cô thấy đám HVB không? cô có thích người-nào cũng thế không? hehe. Chó chỉ cần được nuôi + đối-xử tốt là nó theo mãi mà chả cần biết nó làm thế đúng hay sai. Cô có nghe chuyện chó của Chích cắn Nghiêu không, hehe.

 8. #8 by DG on 2011/01/19 - 13:57

  Ông chó thủ đô giờ cũng khác ông chó thôn quê nhiều. hehe anh miên man chút nầu.

   

  Ông chó thủ đô sực nức thơm hoa, bồng bềnh quyến rũ.

   

  Mắt ông ươn ướt đẫm lệ, miệng ông chúm chím cười duyên, ông ra đường đóng găng đóng tất đầy đủ ấm áp.

   

  Ông kiêu hãnh mới sợi xích vàng óng ả, chiếc bô xinh mầu nõn chuối góc nhà, ông ăn uống e lệ, nhỏ nhẹ, có chọn lọc, đặc biệt là cứt thì dứt khoát không, hehe!

   

  Ông co dúm người lại thảng thốt, sợ sệt khi có khách lạ đến chơi, ông khép nép nhẹ nhàng khi có kẻ thù khiêu chiến.

   

  Thỉnh thoảng ông được cô chủ sồn sồn bế đi dự đại hội, ngồi trong xe dìn ra phố xá trập trùng trập trùng ông ngơ ngơ ngác ngác!

   

  Bòm phát ông gặp thằng Phuồi, hehe đứt cước, để lại cho cô chủ sồn sồn một nỗi thương tiếc khôn khuây!

 9. #9 by DG on 2011/01/19 - 13:57

  Ông chó quê, ngày rong ruổi chân trần khắp làng khắp xóm, tối mò về rúc góc bếp ngủ vùi. Ổng quen hết đám trẻ con mũi thõng chim lòng thòng, dư tên Già Lào Cồn vưỡn còn đưa tay áo quẹt quẹt.

   

  Ổng sủa guâu guâu inh tai nhức óc mới người lạ đột nhập, ổng sẵn sàng tấn công dư Bin la đen mới người lạ khiêu chiến, dưng ổng ngoan … dư cún đối với lũ trẻ quen, hehe.

   

  Ổng cam chịu, bữa ăn ổng lởn vởn vờn quanh hoặc ngồi iêm nhìn chủ, hông dám đua đòi nhũng nhẽo cho tao ăn mới, cho tao ăn mới.

   

  Ổng cam chịu, gặm từng mẩu xương thừa, tận dụng từng hạt cơm rơi, giật mình thon thót khi nghe chủ mắng vốn.

   

  Chiều ổng phi ra ngõ, lưỡi lè đuôi lắc đón chủ đồng áng giở về, đón bọn con nít bi bô cặp xách. Ông chạy lăng xăng lăng xăng, ánh mắt chan chứa nghĩa tình.

   

  Hehehe bòm một phát, xác suất ổng bị chính chủ mình mần thịt nhân ngày giỗ chạp cưới hỏi hội hè cực cao!

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 14:26

  Zì đây hehe

  Zì thamluận nhanh fát rùi còn đi cắt tóc ngoáy tai địnhkỳ fát nầu.

  @Cô Zái Gẻ, em Gô Xinh, cô Zũng Hói

  Khiếp trảingiệm nuôi chó của các cô bầnthần
  bầnthần quá đỗi. Địt mẹ cô Bựa nầu còn đớp chó nhế. Bọn bầnnông nó đớp thì mặc mẹ bỏn, bầnnông mà.

  @Lài Mồm Thối

  Địt mẹ Lài cứ chén chó nữa đi. Bầnnông hehe thì chén chuột cũng có sâu đâu kệ mẹ tụi tủi.

  @Cô Ngoan Hiền

  Chầumừng cô tới Quán nhế. Địt mẹ chắc cô là jai nên Zì vưỡn cứ văngtục hehe thôngcảm đi.

  @Cô Sỹ Jà

  Địt mẹ cô đi đâu mà mấy tháng gồi mới thấy cái mặt thớt mầu xanh nõn chuối của cô?


 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 14:26

  @Các cô

  Địt mẹ cô nầu vưỡn bẩu vỏ xúcxích mần từ zuột lợn đó. Địt mẹ các cô coi Tây bỏn ăn xúcxích nhiều zãman như thế (mà lại đủ các kíchcỡ từ bằng cái đũa cho tới bằng cổ chân) thì lấy buồi ý đâu ra zuột cho đủ? Một ông lợn chỉ có chừng 10m ruột non và chừng 1m zuột jà, địt mẹ jỏi lắm thì mần được 2 ký xúcxích, có buồi ý mà đủ cho mồm bọn Khoaitây.

  Còn tấtnhiên cũng có bọn Tây lấy zuột heo mần xúcxích, chiện nầy cũng bìnhthường thôi, zưng zứtkhoát đéo fải là vănhóa của bỏn “Sống ở đời ước miếng xúcxích zuột heo xịn” hehe.

  Thời Zì ở Châu Âu, các xưởng thịt của nó jiết lợn/bò xong là vứt lòng/fèo/fổi/móng vầu bồn rác luôn (cái nầy nó như bể fốt ý, sau thành cứt đéo biết để mần jì tiếp hehe). Bijờ đói kém đéo biết bỏn còn mần thế không hay xay mẹ mấy thứ ý mang nhồi xúcxích hehe (tức là mần lõi xúcxích chứ hông fải vỏ đâu nha địt mẹ các cô).

  Nói chung là các cô cũng đéo nên chén xúcxích vì nộizung của nó rất là đáng ngờ. Nhất là xúcxích zo Lừa chếtạo.

 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 14:34

  @Cô Roai

  Cô vưỡn cứ cãi Zì là Tây nó có xơi zồi là sao? Địt mẹ cả chục trẹo thằng mới có vài trăm thằng xơi thườngxuyên thì bẩu là “Tây nó cũng xơi” à? Hoặc mỗi thằng cả đời xơi zồi một lần mà cũng gọi là “Có xơi zồi” à?

  Thế mà cũng đòi là jàhói vôđối à?

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 14:52

   Mà biết đéo đâu cái bọn Khoaitây xơi zồi mới lòng mới tiết ý lại chính là bọn mọirợ gốc Tầu gốc Lừa gốc Fi nhà các cô? Zù bỏn gốcgác đâu đi nữa thì cũng là bọn mọirợ, là thiểusố.

 13. #14 by ketui on 2011/01/19 - 14:47

  Ui, địtmẹ, chó, mèo, gà, vịt, trâu,bò, dê, bòcạp, rắn… Tui ăn tấtthảy, nhưng mắmtôm thì nội ngửi thôi đã buồnnôn mẹ. Đi ăn thịtchó thì cứ muốitiêuchanh mà xơi chonólành, rau thì cứ húng, ngògai mà tỉn, lá mơ (lá thúiđịt) thì thua. Địtmẹ, như Tướng nó kểvề thịtchó, mèo, trâu khiến Tui suynghĩ lại, nghe tởm bỏmẹ. À còn món baba (cuađinh) thìsao nhỉ Tướng? huyết nó pha rượu, mật nó pha rượu thìsao nhỉ? uống cóbị mầnsao không? Mẹ nhẽgiờ cứ đậuhũ, bánhphồngtôm, đậuphộng, muốitiêuchanh mà nhậu nhỉ! Hoang mang quá.

 14. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 14:48

  Ở nôngthôn Lừa bijờ thì bọn bầnnông nuôi chó để chén thịt chứ đéo còn kiểu 3-in-1 như trước. Nuôi chó như là một ông Pét thì bỏn hầunhư đéo có kháiniệm.

  Nghĩa là bỏn nuôi chó với mụcđính rõràng là đến Tết hoặc có zịp jỗkỵ thì ngả ra chén. Còn chứcnăng trông nhà của các ông chó thì không quantrọng lắm, vì bọn trộm nó đã muốn đột vòm thì đéo chó nầu cản được. Chứcnăng zọn cứt đúng truyềnthống của chó Lừa jờ cũng không còn ở các vùng gần thànhfố, vì bọn bầnnông cũng xài xí xổm tựhoại rùi, lấy đéo đâu ra cứt cho chó zọn.

  Con osin nhà Zì cũng thườngxuyên nuôi 2 ông chó cún, thịt một ông thì mua ông khác thế vầu. Nó bẩu là nuôi chó có tốn jì đâu, cơm thừa canh cặn hất ra sân là các ổng chén tất. Chả bù cún của Zì đéo ăn cơm ăn rau hehe, còn ngủ mà đéo được nằm trong lòng chủ là cào cửa ưử suốt đêm luôn.

 15. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 15:00

  @Cô Túi

  Thịt các ông vật sống zưới nước như cá, baba.. nhẽ không gặp nhiều vấnđề về vệsinh như chó mèo, vì ít ai nuôi 33 mần cảnh rùi khi ổng jà thì vất trôi sông Liềm hehe để thằng Fuồi nó nhặt đem bán.

  Ngoài ra lòng zuột các ổng khi Lừa nó chén thì nó cũng bỏ đi hầuhết chứ không làm zồi zủng.

  Tấtnhiên có vài thứ nộitạng các ông đó bị Lừa chén, điểnhình là mật, tim, tiết.

  Zì xin các cô, ăn thịt 33 chín thì được, chứ bú tiết sống ổng thì khác đéo jì ăn tiết canh. Cả nuốt tim mật cũng thế. Và đặcbiệt, các món mật độngvật là tácnhân gây suy thận cấp kinhkhủng nhất đã được chứngminh (nếu ăn mật cá trắm chẳnghạn có thể bị suythận cấp ngay trong 1 ngày thậmchí chỉ sau vài jờ).

 16. #17 by Enterprise on 2011/01/19 - 15:06

  @Dì:
  Hehe, anh cũng-như Dì thôi, chả tin bọn Tây tinh-hoa ăn lòng mới huyết thì tin bỏn ăn dồi thế-nào được. Dưng món blood sausage thì có thật. Trong cái trang anh gửi-kèm tối qua thì bỏn bảo bần-nông bên Tây hổi WW2 cũng nghèo kiết-xác nên bỏn ăn độn thế. Mà Pháp thì Dì lạ gì nữa. Paris đầy màu-sắc trắng, đen, vàng, hehe.

  Anh có bảo Dì sai đâu. Cái mình học là bọn tinh-hoa. Bần-nông thì chấp làm gì! Nhẽ nên sửa lại tí: Tinh-hoa Tây không xơi dồi mới cả lòng, hehe.

 17. #18 by DG on 2011/01/19 - 15:07

  Hehe rỗi việc, nhớ quả thơ bựa của tên Nổ, anh thử chơi trò nầy vui lắm vui lắm.

   

  Các lồng chí lấy bừa một bài trên dân chí hoặc Vi èn chẳng hạn, rùi cóp rùi bết sang word, rùi chơi trò thay hàng loạt, ví dụ:

   

  XHCN = Củ ./

  Đồng chí = lồng chí

  UVTWD = bựa

  Ban bí thư = hội mõ

  …..

   

  Sau khi thay xong đoạn nầu khó quá thì vứt con mẹ nó đi, hehe dất nên thơ. ví dụ nếu anh thay tên Manh Nông bằng Manh mặt ./ chẳng hạn, rùi Trong Phu bằng Già lào Cồn chẳng hạn…, thì nó sẽ có đoạn nầy nầy:

   

  4 Lồng chí được bầu vầu Hội Mõ khoá 2011 gồm: Tiểu Bần Nông, Phá Điền, Gô xinh, em Lôn Râu. Hội gúc gồm 21 Lồng chí do Lồng chí Hường Ngò làm Chủ nhiệm.

   

  Phát biểu mới Quán, Lồng chí Đại ca khoá 2000 Manh mặt ./ cho rằng, Quán bầu Lồng chí Già Lào Cồn làm Đại ca khoá 2011 sẽ mang lại sức sống mới cho Quán. “Anh có niềm tin mãnh liệt vầu điều đó”, Lồng chí Manh mặt ./ bày tỏ.

   

  Lồng chí Manh mặt ./ thẳng thắn, trong quá trình công tác của tển còn những việc thực hiện chưa được dư mong muốn của bản thân và các bựa viên. Theo đó, Bản kiểm điểm của Hội bựa quán đã nêu những tồn tại hạn chế trong đó có khuyết điểm của Lồng chí.

   

  Lồng chí Manh mặt ./ chúc mừng và tặng hoa Tân Đại ca Già Lào Cồn. Lồng chí Già Lào Cồn nói lời cảm ơn và tặng hoa cho người tiền nhiệm.

   

 18. #19 by DG on 2011/01/19 - 15:09

  Tân Đại ca Già Lào Cồn có bài phát biểu ngắn gọn trước Quán. Già Lào Cồn bày tỏ : “cảm ơn Quán đã tín nhiệm bầu các anh vầu những cơ quan trọng yếu của Quán, giao cho các anh những trọng trách mới Quán, mới các bựa viên”.

  Già Lào Cồn cũng gửi lời cảm ơn những chia sẻ, động viên sâu sắc của nguyên Đại ca Manh Mặt ./ , khẳng định đó là lời động viên to lớn để Lãnh đạo hội Bựa, Hội Mõ khóa 2011 tiếp tục công cuộc xây dựng quán có rất nhiều thuận lợi và cũng không ít thách thức, khó khăn mới.

  Tân Đại ca thay mặt Quán bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Lồng chí trong Lãnh đạo hội Bựa, Hội Mõ và nhất là Đại ca Manh mặt ./ trong nhiệm kỳ công tác vừa qua. “Các anh ý thức rõ ràng những kinh nghiệm có được vừa qua, nhất là thời kỳ đổi mới sẽ là tiền đề để tiếp tục xây dựng quán theo định hướng Củ ./” – Già Lào Cồn khẳng định.

 19. #20 by Enterprise on 2011/01/19 - 15:11

  À, Dì thấy chưa, anh đã bảo tinh-hoa phải có con là thế. Bọn Pháp không chịu đẻ con để giờ cứt chó đầy đường, dồi thành món-ăn thông-thường, hehe. Đấy, cứ sống độc-thân cho sướng nhế, hehe. Giờ mở mồm ra cũng phải cẩn-thận. Tinh-hoa chả mọc thêm. Bần-nông ngày càng nhiều. Bỏ-phiếu ăn hay bỏ chó thua là chắc, hehe.

 20. #21 by minhhuong on 2011/01/19 - 15:14

  Tinh-hoa Tây không xơi dồi mới cả lòng, hehe. @ Rai

  ——–

  Xơi tất, đừng nói bọn Pháp hiện nay ăn ít. 

  Hôm trước em vừa đi dự tiệc kỷ niệm 40 năm ngày cưới 1 đôi vợ chồng chủ 1 labô Pháp, địtmẹ khách mời toàn là chủ labô với bác sỹ dược sỹ cả 100 chú, ăn cái món l’Andouillette thối khoắm dạ dầy lòng mề gì.

  Đừng nói với em bọn chủ hãng thuốc, bác sỹ, dược sỹ là bọn bần nông nhá.

  Sưbố anh Rai, sưbố Trung Tướng.

  Đừng lấy lý do là món của bọn mọi với cái đéo gì. Em đéo ngửi được.

  Cứ bẩu món không tốt cho sức khỏe, tâm lý của dân tình thì đéo ai nói gì.
   

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 15:24

   Bắp Ngô jờ hay cãi Zì lắm nhế.

   Đừng có thấy bọn Tây bán lòng ở chợ mà bẩu nó “Xơi tất”. Xơi tất là ai xơi? Nhỡ đâu tuyền bọn Lừa Kiều Tầu Kiều Fi Kiều? Có cầu thì khắc có cung. Ở quận Cam của em Mít bán đầy mắm tôm, thì có thể nói là bọn Mẽo “Xơi tất” mắm tôm hay hông?

   Mà sốlượng tiêuthụ lòng/zồi của nó là bâunhiêu để có thể gọi là “Xơi tất”?

   Tỉ như ở Lừa, có ối thằng chén cá ngừ, zưng nói “Lừa biết chén cá ngừ” là rất khiêncưỡng. Đến 99% Lừa chưa bâu jờ nhìn thấy miếng thịt cá ngừ. Hoặc Lừa hồi 196x rất hay ăn rau bà đẻ, thì bijờ cũng hông nên nói “Lừa vẫn chén nhau thai” nữa, đó chỉ là hiệntượng thôi.

 21. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 15:15

  Zì đéo hiểu sâu đến thếkỷ 21 rùi mà nhiều cô vưỡn tin là bú tiết tươi mới ziệu trắng thì có lợi cho sứckhỏe (địt mẹ chưa nói đến chiện tráng zương bổ thận nhế)?

  Địt mẹ thànhfần của tiết độngvật có đéo jì? Đươnghiên là chỉ có hồngcầu, bạchcầu, huyếttương. Zững thứ nầy là jì thì mời gúc.

  Bạchcầu thì rõ rùi, đéo có tí zưỡngchất nầu.

  Hồngcầu thì chỉ bổbéo khi nó ở trong mạch máu (của chính ông độngvật có tiết ý), chứ Lừa hút ra, bú vầu bụng, thì nó còn cái buồi jì nữa.

  Còn huyếttương hehe, nếu chưa được thận (và các cơquan tươngđương) lọc kỹ nhiều lần, thì nó khác đéo jì cứt non ở trong zuột jà? Bâunhiêu độchại nằm đó cả.

  Bọn Lừa có câu nầy siêu fản khoahọc “Thương con cho ăn tiết” hehe, ý bẩu tiết là thứ rất bổ địt mẹ.

  Đúng là bọn mọi. Hèn nầu mà đến tận 196x tuổi thọ trungbình của Lừa vưỡn chưa quá 40.

 22. #24 by minhhuong on 2011/01/19 - 15:17

   Ơ cái anh Rai này, Pháp đứng đầu bảng ở Châu Âu về tỉ lệ sinh con (nhờ hô hào với nhờ … hứa cho xiền đéo gì đấy kekeke), cái này nó khoe ầm ĩ trên TiVi từ cách đây mấy năm. Anh nỡ lòng nào tước bỏ cái niềm tự hào mới nổi lên của chúng nó thế, kekekke

 23. #25 by Dragonfly on 2011/01/19 - 15:19

  Sưbố anh Rai, sưbố Trung Tướng.

  Đừng lấy lý do là món của bọn mọi với cái đéo gì. Em đéo ngửi được.

  ————–

  Anh đồng ý với em Hương. Zì Thối thỉnh thoảng sủa thậm ngu. Hệ Hệ 

 24. #26 by minhhuong on 2011/01/19 - 15:27

  Mải lải nhải mà quên mẹ nó mất, chibộ vào facebook đừng quên add em, hé hé hé:

  http://www.facebook.com/people/Ngo-Minh-Huong/100001686614647

   

 25. #27 by Enterprise on 2011/01/19 - 15:28

  @Cô Hương:

  Hehe, ừa, thì Tây xơi lòng mề tất. Dự thảo thế thôi mà.

  Còn vụ sinh con là do người Pháp gốc đủ-thứ, không phải gốc quý-tộc hay đại-khái thế.

 26. #28 by minhhuong on 2011/01/19 - 15:37

  Bắp Ngô jờ hay cãi Zì lắm nhế.

  An Hoang Trung Tuong

  Cách đây 4 phút

  Bắp Ngô jờ hay cãi Zì lắm nhế.

  Đừng có thấy bọn Tây bán lòng ở chợ mà bẩu nó “Xơi tất”. Xơi tất là ai xơi? Nhỡ đâu tuyền bọn Lừa Kiều Tầu Kiều Fi Kiều? Có cầu thì khắc có cung

  @ TT

  ——–

  Báo cáo anh là ở cửa hàng siêu thị của bọn Tầu Lừa không bán Dồi với l’andouillette mà bọn Tây hay xơi.

  2 món đó toàn bán ở cửa hàng thịt của bọn Tây, hoặc trong siêu thị của Tây. Bọn Tây mua và mời em ăn thì em mới biết tới 2 cái món đó.

  Đã bảo là 2 món này đã từng làm em ngạc nhiên kinh khủng, không tưởng tưởng nổi bọn Tây lại ăn, hơn nữa rất phổ thông, thành phần bác sỹ luật sư cũng xơi ngoay ngoáy (em đéo quen nhiều Lừa ở đây cho lắm, cái này TT biết thừa còn gì)

   

  Nếu muốn dập em trong vụ này thì TT chỉ cần bảo: Thôi, Pháp của em là bọn mọi, thế cho nhanh.
   

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 15:44

   Fáp của bọn em là mọi, được chưa hehe? Thế nên từ một quốcja jầu thứ 3 thếjới jờ thành thứ 8 thứ 9 jì rùi.

 27. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 15:40

  Địt mẹ Lài mồm thối đừng thấy Vàng Son cãi Zì mà azua nhế.

  Có zững thứ một thời là bìnhthường, zưng lịchsử đã chứngminh nó là mọirợ, thì việc chốibỏ nó chỉ là vướnđề thờijan. Zì sẽ nêu ra 2 vízụ.

  Vízụ thứ nhất là việc ăn rau bà đẻ, tức nhau thai. Zì đã biên bài rùi.

  Đến tận 197x rau bà đẻ vưỡn là món khoáikhẩu của Lừa. Vì thiếu đói? Vì nó ngon? Chả quantrọng, cái chính là Lừa ăn rau bà đẻ thành tậpquán.

  Về cơbản,
  rau bà đẻ bổ hơn thịt chó nhiều, và chắc cũng đảmbẩu vệsinh hơn là chó thối của thằng Fuồm vớt ở sông Liềm.

  Zưng địt mẹ đến một lúc đéo cần ai nói, Lừa cũng tự thấy ăn rau bà đẻ là một hànhvi mọirợ hạđẳng bầncùng. Tại sâu? Đéo biết. Chỉ biết là Tây nó đéo ăn và rất khinhbỉ zững đứa ăn mấy thứ đó (zù chính chúng nó cũng có thằng ăn, chiện nầy là thường đúng hông các cô?).

  Và Lừa đã bỏ thói chén rau bà đẻ.

  Vízụ thứ hai là việc bọn Hàn cấm thịt chó. Địt mẹ cái nầy các cô tự tìmhiểu. Tại sâu fải cấm? Tại vì zững thằng Hàn bầnnông đéo chịu nge tuyêntruyền của zững tinhhoa Hàn như Zì chứ sâu. Đéo nge thì fải cấm thôi.

  Tại sâu bọn Hàn fải ngĩ đến chiện không ăn thịt chó nữa, zù đó từng là món quốctúy của bỏn? Địt mẹ các cô tự jảnhời. Các cô nên nhớ là vướnđề vệsinh nọ kia với zân Hàn thì đéo nặngnề lắm vì chúng nó có khảnăng làm chó rất sạchsẽ, và đươngnhiên không ăn chó thối của thằng Fuồi.

 28. #31 by Dragonfly on 2011/01/19 - 15:43

  Nếu muốn dập em trong vụ này thì TT chỉ cần bảo: Thôi, Pháp của em là bọn mọi, thế cho nhanh. @ Hương Điêu

  —————————
  Anh lại tiếp tục đồng ý với em. Anh bị Zì Thối gọi là Mọi Zợ Bần Nông vì ăn thịt chó còn không tởm bằng cỏn thời thởi đi trùm bao tải bắt cho bên bển ,mà có phải vì đói đâu mà là tại dạ dày chèn tim. Hệ Hệ
 29. #32 by Dragonfly on 2011/01/19 - 15:46

  Đitmẹ Zì Thối anh lại phẩy nói lại là anh zất yêu chó nhà nuôi như này này.Loại Zì còn zã man hơn anh nhiều ,đừng có sủa ăng ẳng nữa thấy ghét. Hệ Hệ

 30. #33 by minhhuong on 2011/01/19 - 15:47

  2 cái món dồi lòng ấy là 2 món cổ truyền của Pháp, đừng đổ cho bọn dân nhập cư.

  Đương nhiên món đéo nào chả có đứa thích, đứa ghét.

  Nhưng nhìn vào tất cả các cửa hàng thịt của bọn Tây ngoài phố (siêu thị đéo cần nói, vì kiểu đéo gì chả bán), cửa hàng đéo nào cũng bán dồi. (tất nhiên trừ cửa hàng thịt dành riêng cho bọn hồi hay do thái đéo gì không ăn lợn)

 31. #34 by Đéo Bựa on 2011/01/19 - 15:49

  He he em Hương dỗi Dì mẹ dồi. Tuy nhiên em cứ lấy dồi Phớp ra để chứng minh là anh thấy điếu ổn. Vướn đề ở đây là Chó chứ điếu phải Dồi. Không nên ăn dồi chỉ là 1 phần nhỏ trong tham luận Không Ăn Chó của Dì thôi vì vướn đề vệ sinh, sức khỏe. Dù bọn Phớp nó có ăn dồi như mình nhưng anh nghĩ chất lượng vệ sinh của nó chắc chắn phải hơn Lừa nhiều.

  Nội tạng và củ đầu lâu gia súc, gia cầm bị mổ bọn Tây nó cho vầu xay rồi làm ra thức ăn cho chó, mèo.

 32. #35 by Đéo Bựa on 2011/01/19 - 15:50

  Ơ cái Da Hu phò này làm thao ý nhở, bốt mãi đéo được là thao là thao ?

 33. #36 by minhhuong on 2011/01/19 - 15:50

  Còn món này món kia là món mọi, đó là quan niệm của xã hội đặt ra.

  Thế bây giờ bọn hồi giáo nó bảo thịt lợn là món mọi, và bọn hồi thì đông vãi mả trên thế giới. Thế thì thịt lợn thành món mọi chắc ???

   

  Trung Tướng cứ bảo thịt chó là không tốt cho sức khỏe, tâm lý con người, thì em ok.

 34. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 15:51

  Zì biết chắcchắn có một lúc nầu đó Lừa không chén thịt chó nữa (tấtnhiên là ở zạng tậpquán, chứ không nói chiện lẻtẻ nhế), có thể zo bị cấm như bên Hàn, có thể tựzưng thôi chén, như là thôi chén rau bà đẻ.

  Có fải vì lúc ý thịt chó nó đéo ngon nữa hoặc quá nguyhiểm? Đéo fải. Thịt chó vưỡn ngon cho đến muôn đời, và sẽ không còn nguyhiểm khi Lừa jầu thêm và chúý đến vướnđề vệsinh hơn.

  Cái chính là, Lừa lúc ý sẽ nhận thấy mình đéo jống ai. Kiểu như tựzưng đứng ngoáy mũi trong bẩutàng mỹthuật New York, bijờ là chiện Lừa thấy thường, zưng rùi Lừa sẽ thấy nó hoàntoàn bấtthường khi đến cả bọn Châu Fi đen thùilùi cũng đéo làm như thế.

  Zì muốn các cô, các Tinh Hoa, địt mẹ thôi ngay zững trò mọirợ trước khi cả bọn bầnnông cũng nhận ra đó là mọirợ. Các cô chỉ là Tinh Hoa khi các cô ngĩ là làm khác Bần Nông. Chứ các cô cũng như bỏn thì Zì zậy các cô làm cái đéo jì.

 35. #38 by minhhuong on 2011/01/19 - 15:55

  @Đéo Bựa: Em đéo cãi nhau với TT về chó, em cãi nhau với TT về « KHÁI NIỆM MÓN MỌI »

  Anh phân biệt cho nó rõ giùm em cái kekeke

 36. #39 by minhhuong on 2011/01/19 - 16:02

  Mà đéo ăn thịt chó nữa thì ăn … món giả cầy !

   

 37. #40 by minhhuong on 2011/01/19 - 16:03

  Sư bố anh Đéo Bựa nhá, em dỗi Zì cái dắm. Trung Tướng mà không phân tích cho em thỏa mãn được cái vụ quan niệm thế đéo nào là món mọi, thì Trung Tướng khai sáng cái gì?

 38. #41 by minhhuong on 2011/01/19 - 16:07

  Fáp của bọn em là mọi, được chưa hehe? @ TT

  ——

  Hé hé, được rồi

  Pháp hãm lìn hãm lìn hãm lìn

 39. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 16:14

  @Bắp Ngô

  Zì đã zẫn vízụ về Rau Bà Đẻ ở Lừa và thịt chó ở Hàn rõ như thế mà em vưỡn cứ lăntăn về “Món Mọi” là sao?

  Việc em lấy vízụ về Hồi Jáo và món thịt lợn cũng không đúng.

  Thứ nhất, người Hồi không bâujờ tuyêntruyền trên sáchvở bấuchí rầng thịt lợn là món mọi. Họ thừa hiểu đó chỉ là tậpquán hìnhthành zo tínngưỡng, cũng như người Hindu không ăn bò và cũng không jiết chuột. Em tìm đọc Kinh Qran đi nhế.

  Thứ hai, là zù người Hồi có tuyêntruyền như thế thì bọn Tinh Hoa thếjới cũng không nghe, vì zững quanđiểm của Hồi Jáo chưa bâujờ được đạichúng đánhjá cao, và bảnthân Zì thì cũng coi đafần zân Hồi là vưỡn còn là mọi hehe, khác jì Lừa đâu.

  Thế đủ chưa?

 40. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 16:18

  @Bắp Ngô

  Ừa, nếu vưỡn thèm thịt chó zưng mà quyết không ăn nữa thì nên bắtđầu bằng món Jả Cầy là đúng.

  Cũng như zân tập ăn chay thì fải làm món chay trông jống như đùi gà, hoặc bíttết hehe. Cho nó đỡ sốc đã, rùi zần zần mới quen được chứ.

 41. #44 by minhhuong on 2011/01/19 - 16:19

  @ TT : Anh làm ơn tổng quát cho em nghe khái niệm thế nào là món mọi đi. Vắn tắt xúc tích.

  Cứ thế này, em đéo biết thế nào mà lần, khi anh bảo dồi là món mọi mà nhìn thấy cả đống bác sỹ ăn trước mặt mình, em xoay ngang xoay dọc đéo biết đường nào mà lần.

  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 16:21

   Em đừng ăn món đó nữa. Kiểu như Jà Đều đi chơi với Lài Mồm Thối mà cỏn mời chén thịt chó thì Jà Đều không ăn.

 42. #46 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/19 - 16:19

  Hehe các cô nói chiện về thịt chó nói riêng và món mọi nói chung rôm rả quá náo nhiệt quá.

  Thím của các cô từ khi sinh ra đến tận giờ nhẽ ăn chó đúng 2-3 lần, mà lần nào cũng tuyền bị lừa ăn hehe Thím rất uất hận và sau khi bị lừa hai lần thì thề sẽ chém chết mẹ thằng nầu mình tiếp lần thứ ba hehe.

  Thế các cô biết ai lừa Thím lần thứ ba, và cả hai lần đầu hông?

  Hehe đó là tên papa Thím hehe

  Nên Thím đã bỏ ý định chém chết mẹ tển hehe vì không ngờ kẻ lừa mình là tển, thôi bỏ qua, papa mà.

  Dĩ nhiên là giờ đéo ai lừa nủi Thím nữa rùi. Thím không thích và không nghĩ mình sẽ ever xơi các thể loại món tông dật dư mắm tôm, lòng lợn, tiết canh, thịt chó, bla bla

  Thím, như mọi Tinh Hoa, chỉ khoái ăn chín đun sôi hehe Thím rất tởm mấy món cá sống này nọ.

  Thím mong các cô, những Tinh Hoa, hãy đi xa hơn, là trở thành Vegan hehe

  Đừng ăn thịt nữa các cô ạ, động vật là bạn, đèo phải thức ăn…

 43. #47 by minhhuong on 2011/01/19 - 16:26

  Thím, như mọi Tinh Hoa, chỉ khoái ăn chín đun sôi hehe Thím rất tởm mấy món cá sống này nọ @ Thiếu Tướng

  ——–

  Đấy nhá Trung Tướng, đứa đéo nào trong quán cũng có những khái niệm đéo giống nhau về thế nào là món mọi. Trung Tướng hô hào ăn cá sống thì Thiếu nó bảo món đó mọi kìa. há há

  Trung Tướng đưa ra vài gạch đầu dòng, rằng món mang những đặc tính, tính chất bla bla thì gọi là món mọi, như cẩm nang ý há há, để tới lúc gặp 1 món lạ thì còn biết đấy là mọi hay không, biết đường mà tránh.

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 16:30

   Thiếu rùi cỏn sẽ nge Zì mà thấy rầng một số loại cá sống như Hồi, Ngừ ăn vầu không mọi tí nầu cả, còn cá Chép hay cá Trắm sống thì lại mọi hehe. Đừng nge cỏn, mà nge Zì chứ.

 44. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 16:27

  @Bắp Ngô

  Bọn Tây nó coi thịt chó là món ăn mọi rợ như thịt chim bồcu, thịt mèo là có lý của nó, các cô như Zũng Hói, Jà Đều fântích hết rùi. Zì có cần nhắc lại hông?

  Các món như trấng vịt lộn, tiết canh, thịt chuột, thịt nhái.. của Lừa luôn được bọn zulịch nó xếp hạng top các món ăn kinhzị nhất ever. Chả nhẽ không gây cho em ấntượng jì?

  Tấtnhiên Tây nó cũng có thằng chén zững món tởm bỏ mẹ, như bọn Đan Mạch jì đó chén ròi fomát. Zưng liệu chúng ta có nên bắtchước bọn ý, khi chính bọn Tây xịn cũng coi đó là thứ mọirợ tởmnôn?

 45. #50 by minhhuong on 2011/01/19 - 16:31

  Trung Tướng đưa ra cẩm nang « làm thế nào để chọn món không mọi mà ăn » đi.

  Để bọn em tự biết cách mà chọn.

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 16:35

   Để zành bài khác nhế. Chủđề bài nầy tậptrung vầu các vật nuôi Pét như chó/mèo đã.

 46. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 16:33

  Bắp Ngô huyênthuyên nhở.

  Trong fạmvi bài nầy Zì chỉ tuyêntruyền ăn chó/mèo là mọirợ và không nên ăn nữa thôi, chứ Zì có list ra một zanhsách các món mọi không nên chén đâu, vì ở Lừa zững món đó quá nhiều.

  Jảzụ như chén thịt trâu cũng là mọi, zưng Zì để zành cho bài khác, Zì đã nói thế rùi còn jì? Hoặc chén chim sẻ, bồcu cũng thế. Sẽ có các bài khác em ạ.

 47. #53 by minhhuong on 2011/01/19 - 16:39

  Em không bảo Trung Tướng đưa ra list cần tránh, em muốn biết khái niệm thế nào thì coi là mọi ??? Tính chất gì thì coi là mọi ?

  Ví dụ Thiếu nó bảo cá sống là mọi, vì « tính chất » của nó còn sống chưa chín.

  Trung Tướng bảo nên ăn cá sống như Nhật.

  Có thấy bọn em bị quay mòng mòng không ?

  Món mang tính chất gì thì được coi là mọi? Em hỏi cả chibộ đấy

  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 16:46

   Hãy cứ chấpnhận từbỏ thịt chó đi đã rùi mới nói tiếp được chứ em

 48. #55 by Đéo Bựa on 2011/01/19 - 16:39

  Anh có thấy Dì bẩu Dồi là món mọi đâu nhở, hình như Dì chỉ bẩu bọn Tây nó coi bọn ăn thịt những vật nuôi thân thiết với người như mọi thôi. Còn Dồi là em tự lấy dẫn chứng suy ra đấy chứ, hình như là để phản bác lại Dì bẩu ăn Dồi bẩn, mất vệ sinh.

  Anh cũng nghĩ dần dần Lừa sẽ bớt ăn thịt chó. Xung quanh chỗ anh thấy có mấy quán thịt chó chiển đổi cơ cấu roài, đi ngang các quán khác còn bán cũng thấy lơ thơ khách. Một khi Lừa giàu lên, nhu cầu về thực phẩm, đạm điếc nó ko còn như xưa, nhu cầu về tinh thần nâng cao, xem chó, mèo và các vật nuôi khác như là người thân thực sự thì khi đó rất ít người còn hứng thú ăn thịt chó, mèo.

  • #56 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 16:48

   Zồi (Lừa) cực mất vệsinh, và zo đó cũng là món Mọi, không nên ăn.

 49. #57 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 16:41

  Tại sâu Zì tuyêntruyền chống ăn thịt chó mà chỉ tậptrung vầu khíacạnh “mọirợ” của nó khiến Lài mới Bắp Ngô nủi khùng, mà không tậptrung đặt nặng các khíacạnh nhiều cô nói như Tâmlinh (nghiệpchướng/quảbáo/..) hoặc Vệsinh Thựcfẩm?

  Các cô ngu lắm.

  Vướnđề Tâmlinh sẽ được jảiquyết tùy vầu Tínngưỡng. Nói cho rất nhiều người có tínngưỡng khác nhau mà lôi Tâmlinh ra fỏng có ích jì?

  Còn vướnđề Vệsinh thì có thể jảiquyết rất zễzàng trong điềukiện kỹthuật hiệnnay, như bọn Fáp làm món Zồi Thối ý, chắc là fải đủ tiêuchuẩn liuhành chứ.

  Như vậy, để các cô có một cách tiếpcận thấuđáo cho việc từbỏ ăn thịt chó, đéo thể zùng Tâmlinh mới Vệsinh được. Zững thứ đó chỉ đónggóp chút xíu thôi.

 50. #58 by minhhuong on 2011/01/19 - 16:42

  Em thử liệt kê nhá, chibộ bổ xung đi:

  -Những món mang tính chất rất có hại cho sức khỏe (dù ngon tới mấy cũng cần tránh, thường do thiếu hiểu biết mà vẫn ăn)

  Gì nữa?