Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by dorolafuzz on 2011/01/19 - 00:36

  Zì đi tìm cái bài bấu có chụp hình thằng đớp tiếtcanh nhiều quá mà bị sán nặng (sán bò ngay zưới za ở tháizương thằng thẳng) mà mãi hông ra nhở?@TT

  Ảnh này mới là Kinh này:


  Nếu ông Sán này mà không phải 6cm mà là dài bằng Gang Tay (kích thước tối đa là 50cm) thì hà hà!
 2. #2 by Enterprise on 2011/01/19 - 00:38

  Có một bài-viết về Boudin noir hay blood sausage khá chi-tiết ở đây chi-bộ thích thì đọc cho biết.

  Hehe, Tây mà nghèo thì cũng giống Lừa thôi. Chung-quy: ăn hay không là do sức-khỏe, do giao-tiếp hay gì đó chứ không phải là mọi-rợ hay không.

  Cô Hương, cô Lài, … thích thì thi-thoảng chén cũng được, hehe.
  Cô Già Không Đều, anh, … sẽ nhìn mấy cô chén rồi thi-thoảng gặm miếng bánh-mì cho nó rút bớt nước, hehe.

  Nhẽ anh tuyên-bố tham-luận của Dì có giá-trị khuyến-khích không ăn thịt chó và cô nào ăn cũng chẳng sao. Dưng nếu được nên hạn-chế ăn.

  Cô Hương tối nay dỗ Dì đi nhớ, anh cũng phải úp mặt vào … tường ngủ thôi. Quê quá quê quá, hehe.

 3. #3 by Mit on 2011/01/19 - 00:39

  Ui đèo mẹ lại nhầm lẫn lung tung nick khác rùi , đéo biết là cái nầu nữa , mả mẹ thằng FB chết tiệt he he @ Thi
  Trình I-tờ còi bằng Mít…hehehe  Mẽo nó lịch sự hơn, gọi bọn dư mình là dân low-tech….

 4. #4 by dorolafuzz on 2011/01/19 - 00:46

  Bonus chi bộ thêm quả này rồi treo máy làm việc khác, chibộ thích thì đọc thêm ở link dưới, DLP không thích cốp bết


 5. #5 by minhhuong on 2011/01/19 - 00:50

  @ anh Rai : Hí hí, em bẩu em nhớ là món cầy tơ nó rất thơm và vị nó ngon, chứ thực ra… kekeke chục năm rồi em cũng có ăn đâu. Mới lị sống bên này, chả hứng thú lắm.

  Dưng bẩu nó không ngon là không đúng, nó … cực thơm, và rất đậm đà.

  Chẳng thế mà có món giả cầy !! hahahaha

  Ăn món giả cầy cũng ngon. Tất nhiên, chắc cũng chục năm chưa ăn giả cầy nốt, kekeke

 6. #6 by Dragonfly on 2011/01/19 - 01:44

  Địtmẹ Zì Thối anh nhắc nhẹ nhé ,vầu nhà anh ngắm chó cấm chửi bậy như ở Quán Bựa, như Zì đã chửi ở nhà Liu Manh. Đừng làm ô uế không khí thiêng liêng giáng sinh của nhà anh.Bố láo ăn cắp đập vỡ mặt. Hệ Hệ

 7. #7 by Lệnh Hồ Công Tử on 2011/01/19 - 05:44

  bấu cấu Dì thối là em đưa linh quán vầu chữ ký của em trong 1 fố-rùm khác rùi, cũng có mấy ẻm khai thỉnh thoảng vầu quán bựa, hy vọng có thêm vài lừa cho đàn lừa xôm tụ.
  Dì thối nên bốt hết các bài thì dân mới vầu có hứng đọc hơn, bốt nửa chừng rồi điếu biết bâu giờ bốt tiếp thì nản mẹ

 8. #8 by Do L on 2011/01/19 - 08:46

  Tham luận ngắn chống tham luận chống thịt chó hơ hơ hơ.
  1. Thượng đẳng cỡ Ba lê úi dời cứt chó đầy con bà nó đường lớn đường bé.
  2. Thượng đẳng trong các giống vật phải kể tới Ông ngựa. Thế mà các món khoái khẩu trong thực đơn thì Ông ngựa chiếm nhiều phết.
  3. Món dồi chó là gần lỗ đít sure. Nhưng món súc xích với Xa xi mi với ôi miên man món thì khác cái dè ??? cách làm tương đương. Mà nó nhiều tới mức các ông bò, heo, cừu v.v.v trong chuồng hầu như k có lòng già mà tiêu hóa cứt đâu.
  4. Dì bảo đéo chén thịt trâu ? nhẽ thờ ông quan công ? Mà đéo chén đéo được vì bị hàng phở với hàng thịt nó lừa chắc luôn.
  5. Úi dời cá hồi ngon vãi. Cá ngừ ngon hơn nữa. Cá voi xanh chỉ văn minh và giàu thứ 3 mới chén, nhiều tới mức mà Hòa Bình Xanh nó kamikaze đéo biết bao nhiêu lần. Còn cái Rô sơ Pho nó thối mà nhiều bựa chắc chắn không nuốt nổi và đau bụng vì nó là sản phẩm sữa Mốc. Thế mà đi với vang thì thôi rồi.
  6. So sánh văn hóa ăn uống của dân tộc này với dân tộc khác là khập khiễng. Không chứng minh được thượng hay hạ.
  7. Phong tục và thói quen săn bắn cho tới giờ này bọn khoai tây vẫn dất thịnh hành. Chỉ có bọn nhà giàu mới chơi nổi, cơ mà nó đéo bắn Min với Hổ với Tê giác đâu…
  8. Khắp cái gầm giời này có món ăn đéo nào mà nó có thể thay đổi vận mệnh con người không các bác ??? (Vũ Bằng)
  Còn chó thì ăn cũng được mà không ăn cũng được. Chỉ thấy thèm hải sản chứ chưa thấy thèm thịt chó bao giờ. Nhưng làm bát diệu, ngồi bệt xuống đất bốc miếng thịt chấm với muối ớt. Cũng hào sảng mà vui thú AE giang hồ vặt.

 9. #9 by Đéo Bựa on 2011/01/19 - 08:55

  Anh nghĩ lý do chính để Dì bẩu chi bộ ko nên ăn thịt chó đó là con chó nó có trí khôn hơn nhiều con vật khác và nó là loài vật thật sự gần gũi mới người. Chứ còn Dì đưa lý do bệnh tật thì he he, Lừa đang ăn cả tỷ thứ còn lắm nguồn bệnh hơn chó nhiều mà còn đéo sợ nữa là. Nhiều người ở nông thôn chuyên nuôi chó cho nó lớn để thịt ăn dã man bỏ mẹ lên được, dưng mà bần nông đéo tính.

  Em Hương đưa lý do bọn Phớp nó cũng ăn dồi tiết để phản bác Dì anh thấy cũng ko hợp lý mặc dù nó cũng ăn dồi mới tiết như mình, dưng mà mấy cái dồi tiết đó tuyền là của bọn động vật chuyên bị giết thịt để người xơi.

  Nhiều Bựa khác đưa ví dụ một vài thằng Tây ăn cái này cái kia như Lừa hoặc vài thằng Hàn mút chó như mút ./ thì anh nghĩ nó chỉ là cá thể thôi, các cô điếu thể quy ra 1 cộng đồng được. Dư bọn Hàn nó đã ra Luật cấm ăn thịt chó chứng tỏ tầng lớp trên của nó đã bắt đầu nhìn nhận ra vướn đề. Anh nghĩ chắc qua mùa Uôn cúp bị bọn Tây nó chửi cho mát mặt nhục quá nên bỏn mới nhận ra và cấm, chứ thịt chó là quốc hồn quốc túy của Hàn khác điếu gì đái bậy ở Lừa hehe dễ đéo gì cấm khơi khơi.

  Chỗ khác anh điếu biết chứ chỗ anh thịt chó khá rẻ so mới nhiều đồ nhậu khác nên giờ thành phần ăn thịt chó thường xuyên đa phần là nông thôn (sẵn), lao động phổ thông và học sinh sinh viên viêm màng túi. Người có tiền cũng ít thấy nhậu thịt chó roài. Anh lâu roài cũng ko ăn mà cũng đéo thấy thằng nầu mời ăn thịt chó dưng lâu lâu đi ngang hàng thịt chó nghe mùi thoảng ra thơm dào dạt thì nước miếng nó vưỡn chảy tồ tồ he he.

 10. #10 by Dragonfly on 2011/01/19 - 09:13

  Địtmẹ đầu Khâm Thiên-Duẩn Lê có quán thịt chó chặt bầy mẹt chấm muối ớt cực nguôn. Cuối tuần anh ra chiến tiếp cho nó thành mọi rợ mẹ. Địtmẹ ,anh ủng hộ Zì Thối vụ không nên ăn thịt chó nhiều không tốt về vệ sinh,sức khỏe chứ jở jọng kêu ăn là mọi rợ thì bố mày tiếp tục chiến cho fản tác zụng. Zì Thối khai sáng ngu như chó quê ăn cứt lợn. Hệ Hệ

 11. #11 by Cocacola on 2011/01/19 - 09:13

  Dì Bựa mầy chơi bài này thì hơi thừa với anh: Trước giờ anh không bao giờ chén thịt chó, từ nhỏ đến giờ vẫn thế! Anh nhớ lúc nhỏ có lần ông chú đùa, bảo: Món này thịt chó đấy! Thế là anh ăn cơm với tương chứ chẳng dám nhìn!


  Cũng chẳng phải vì anh thương hay ghét chó. Tính anh ghét nuôi các loại pet, tốn thời gian bỏ mẹ lại canh cánh nguy cơ dịch bệnh trong nhà!

  Nói chung là có những thứ anh sinh ra đã mặc định là không đụng tới rồi, ai khích mặc kệ! Tỉ như hút thuốc, không bao giờ hút là không bao giờ, ai nói sao mặc kệ! Nhìn bọn tập hút rồi sau này vật vã bỏ thuốc thấy thương quá, thương quá ! Hehe!

  Huyết, sống hay chín, cũng không xơi! Lừa khoái chén huyết vì cho là nó bổ. Sự thực chén huyết chẳng bao nhiêu dinh dưỡng và rất khó tiêu.

  Hải sản và ngao sò ốc hến cũng không xơi! Các cô đừng bao giờ chén ốc sên nhé! Bỏn có chứa một loại ký sinh cực độc.

  Cô nào bảo bọn Hindu chỉ kiêng bò? Sự thực bỏn kiêng rất nhiều thứ. Chỉ 3 loại động vật bỏn có thể chén là dê, gà và cá. Các loại khác bỏn không xơi. Lý do: theo Hindu giáo, mỗi con vật là vật cưỡi (or pet) của một vị thần!

  Ngay cả chuột bỏn cũng không giết, vì lý do trên. Chính vì thế, hehe, chính miệng bọn Ấn bảo anh là: đền thờ Hindu giáo nhiều chuột lắm (plenty)! Hehe.
 12. #12 by Lừa cơ bản on 2011/01/19 - 09:18

  Chừng ấy lý do tên Bựa Lét đưa ra quá đủ để bỏ thịt chó rùi.
  Bản không ăn chó từ lâu chỉ đơn giản là Bản yêu chó và thấy rằng Ông Chó là động vật gần gũi và tình cảm với Ông Người nhất.

 13. #13 by Cocacola on 2011/01/19 - 09:21

  Còn quan niệm món bẩn hay sạch thì cũng còn tùy: Tỉ như bọn Hồi và Hindu không chén thịt heo vì cho là con heo sống dơ bẩn quá, thế nhưng bọn Khoai Tây lại chén heo như điên!


  Bọn Nam Dương cũng mọi rợ, nhưng may là bỏn theo đạo Hồi, nên bảo vệ được động vật hoang dã, bỏn không chén thịt rừng!

  Chỉ có xứ Lừa này quá vô đạo, lại còn tự hào: con gì nhúc nhích được là chén được! Thế nên cái mọi rợ nó cứ hồn nhiên vô tư phô ra!
 14. #14 by DG on 2011/01/19 - 09:33

  Hehe các lồng chí tham luận về quả chén ông chóa nầy hay ghê ta ơi, còm miên man mần anh đọc mờ cả mắt dưng khoái!

   

  Anh chầu em Lôn Râu (lonely rose) nhát nầu, hehe em đừng nghe thằng cu Trạn nó bôi xấu các anh nhế em, mả sư bố thằng Trạn nhế!

   

  Thằng Cu Chín Nục (cu 69) bẩu các ông hải sản không có trí óc để rồi phân tích về việc nên chén các ổng hơn là chén chóa chén bò chén gà là sâu nhỉ? anh chưa dõ lắm!

   

  Phải chăng vì ông gà ổng kêu được chiệp chiệp, ông chó ổng hát được guâu guâu, ông bò ổng kêu được ùm buồi ùm buồi, ông trâu ổng hổn hển Fồng Fồng?

   

  Còn các ông hải sản nằm dưới nước tuyền lũ … câm dư hến? hehe hến ơi hến thương mầy quá đi! (anh không nói đến các ông Mập ông Voi đâu nhế!)

   

  Mũi các ổng không phì phò? mắt các ổng không nhòa lệ?

   

  Cho nên các ổng không có khả năng và công cụ để biểu đạt cảm xúc khi bị đè ngửa thọc dao?

   

  Trước, anh vưỡn thi thoảng chén ông chóa, giờ, thì gần như không, hehe chỉ đơn giản là anh hông thích và có vẻ hông hợp khẩu vị mới anh thôi!

   

  Dưng cơ bản anh vưỡn ủng hộ hông nên chén chóa, chưa thay đổi búp phát thì cứ từ từ mà bỏ, cố mà bỏ!

   

  Còn nguyên nhân tại sao nên bỏ thì hehe anh thấy tham luận của các lồng chí tương đối rùi đới, đặc biệt là vướn đề vệ sinh ông chóa thủ đô!

 15. #15 by DG on 2011/01/19 - 09:38

  hehehe hổm qua tới nay thằng đệ anh bẩm lại là lượng ông chóa tiêu thụ được ở thủ đô tăng vọt đấy, anh hông hiểu lý do tại sâu?

   

  Lạnh thì lạnh từ cách nay một tuần zồi, thế mờ chỉ qua tới nay mới tập trung múc ông chóa là sâu?  

 16. #16 by Paul Liang on 2011/01/19 - 09:42

  Tổ sư bố chi bộ hãm lìn.
  Có mỗi việc có ăn thịt chó hay không mà cãi nhau nhặng lên giải quyết cái ./ ý. Thằng nầu thích ăn thì cứ việc ăn, bởi nó thấy ngon thấy bổ hay nó điếu muốn hoãn cái sự sung sướng…Còn thằng nào không thích ăn thịt chó vì nó mất vệ sinh hay vì chó là ông động vật gần gũi… thì kệ con bà nó làm điếu gì mà can ngăn. Cãi nhau mãi vẫn thấy tên Tướng thối bảo điếu ăn, còn tên Lài thối bảo vẫn ăn đấy thôi, đúng là chi bộ hãm lìn

 17. #17 by Dom-dom on 2011/01/19 - 09:44

  Anh có thằng bạn đồng nghiệp, nghĩa là cũng có chút chữ nghĩa, thế mà chó nhà lão được đặt tên là Giềng luôn, hài điếu chịu.
   Hôm đầu anh đến nhà lão, con chó cứ gầm gừ, lão quát Giềng, thấy anh đầy vẻ ngạc nhiên, lão hì hì “Đằng nào rồi chả cho nó ăn Giềng”

 18. #18 by Paul Liang on 2011/01/19 - 09:50

  @Zái ghẻ: Cô ngây ngô hay zả vờ ngây ngô mà điếu biết đầu tháng thì thằng điếu nào đi ăn thịt ông chó, vì nó no nê cái món tiết kinh rồi.

 19. #19 by Dom-dom on 2011/01/19 - 09:53

  Ở các vùng quê hiện nay, nhà có đám hầu hết mần chó, nhẽ vì tiện hơn mần ông Heo về cả số lượng và chất lượng. Ngoài mần chó, quê anh còn mần cả mèo trong những ngày này.
   HN thường các hàng thịt chó ngoài mồng mười mới hoạt động mạnh. Còn ở quê, có khi giỗ cha mồng 3 họ đã mần chó rồi.

 20. #20 by DG on 2011/01/19 - 09:57

  Hehe địt mẹ nhắc đến chóa mèo là nhắc đến một kỷ niệm buồn của anh.

   

  Thời thởi khốn khó, nhà anh có một ông mèo, một ông chóa, một ông lợn, đúng cơ cấu tiêu chuẩn bình dân dư bao gia đình văn hóa bao quanh.

   

  Lần lượt anh kể chiện từng ổng cho các lồng chí nghe nhé.

   

  Chiện ông Chóa.

   

  Ông chóa tự mưu sanh bằng cách hằng ngày rong ruổi cần mẫn đi lùng cứt lũ trẻ con hàng xóm ỉa bậy trên đồi, Ngày ông đi mải miết, tối ông về canh nhà chuẩn mực giới nghiêm, đúng là con hông chê cha mẹ khó, chóa hông chê chủ nghèo, bụng ông hai bên dính lại mới nhau, xương sườn lòi nguyên bản!

   

  Tối ông ngồi xó nhà nhìn mấy con người khốn khó chia nhau từng hạt cơm độn khan hiếm, hehe bát đũa ăn xong sạch bong còn đéo cần rửa, thế thì có cái củ ./ mà phần cho ổng!

   

  Lũ trẻ con nhà anh quấn quít mới nó, xoa xoa đầu nó, mỗi lần tụt quần ra vườn là ới ổng vui dư đại hội chóa ơi chóa ơi…

   

  Rùi ổng chia tay biệt ly bất thình lình hông ngờ nủi!

   

  Ổng đói, đi lang thang mưu sanh dặt dẹo, mờ mắt run chân, rơi phát từ trên dốc đường quan xuống hẻm chợ chiều, thiêm thiếp ra đi.

   

  Tối anh chờ mãi gọi mãi hông thấy ổng đâu, sáng hôm sau đi tìm bàng hoàng thấy ổng.

   

  Ngày đó trẻ con chỉ biết khóc theo xúc cảm, bây chừ bạc đầu nghĩ lại chợt buồn miên man…

   

  Anh đương biện nốt chiện ông mèo mới ông lợn, chờ chút nhế, hehe.

   

 21. #21 by DG on 2011/01/19 - 10:21

  Chiện ông Lợn.

   

  Hehe các lồng chí đã quá quen mới hình ảnh Lừa chết đói, thế đã quen mới việc ông lợn ổng thăng vì hông có gì vầu mõm hay chưa?

   

  Nhà anh đã có đấy.

   

  Ông lợn, như mama anh bẩu, là lợn nái Móng Cái (vàng son, hehe), mama nuôi hông phẩy mục tiêu mần thịt mà là để cho các ổng sanh con đẻ cái rùi kinh doanh kinh doanh, đúng định hướng, cương lĩnh phát triển dư bao gia đình văn hóa bao quanh.

   

  Mama anh sáng đi công sở, chiều về vội vàng lên nương bòn mót tất tần tật thứ hầm bà lằng từ khoai lang, khoai môn, thân chuối, bầu bí …, phần ngon dành cho lũ bé con bi ba bi bô, phần xơ cứng xương xẩu thì trộn với ít cám, rùi đảo qua loa phục vụ ông ổng! hehe.

   

  Năm xảy ra sự kiện, ông lợn cũng đã được đâu vài ba lứa vu vu zên la.

   

  Công việc quen thuộc của anh là ngày nầu cũng dư ngày nầu, lúc mama đi làm sắp về là anh khuân vài thùng nước xối chuồng vệ sanh cho ổng, hehe vì chuồng ổng nằm ngay bên bếp.

  (còn)

 22. #22 by DG on 2011/01/19 - 10:22

  Ổng quen anh đến nỗi cứ thấy thằng bé con phi vầu là ổng không hề bật dậy éc éc éc như gặp đám tay buôn.

   

  Rùi một hôm, anh xối nước, thấy ổng không hề động đậy, tưởng ổng lại như mọi hôm, anh hông để ý…

   

  Rùi anh thấy mama anh về, ngồi bệt ra giữa bếp, nước mắt cứ ầng ậc ầng ậc…

   

  Hóa ra ổng thăng vì đói quá, đói quá…

   

  Người ổng cũng như ông chóa, bụng hai phía dính sát mới nhau, xương sườn lòi nguyên bản!

   

  Tối pa anh về, bần thần bần thần rùi đi gọi đám đồ tể, chúng nó vầu nhìn ông lợn, rùi khéo léo khéo léo chối từ lui gót. Ổng gày quá!

   

  Pa đành tự thịt, rùi sáng mai cùng mama ngậm ngùi ra chợ, vớt vát được chút nào đỡ chút đó.

   

  Riêng anh độ đó, cứ nhìn thấy thùng xách nước là buồn.

   

  Và anh nhớ đến tận giờ, hehehehe.

 23. #23 by Lagavulin on 2011/01/19 - 10:25

  @cô Hương sống ở Paghi, Lìn định hướng cho cô nhế:

  – cô thấy cái dồi/such sich Phớp giống y hết như ở Lừa quốc là tất nhiên, chính vì cái món dồi ở Lừa chính thị là do bọn Phớp truyền sang Lừa, Lừa học cái ấy từ bọn bỏn.
  – Lừa mặc nhiên đéo thể nghĩ ra món dồi.
  – Trước đó, Lừa chỉ biết mần lòng ruột 1 cách direct. Và tất nhiên món đỉnh nhất của Lừa lúc ấy cũng giống như bọn tông dật Lừa bây giờ, đó là món phịa. Hồi nhỏ, anh đọc Mẫn và tôi của thợ văn Tứ Phan, trong đấy có đọan 1 Lừa thành thị dạt về trang trại ở vùng trung du (giống như dì Tướng trốn WWIII) cũng được thếch món tột đỉnh là ruột non con don(*). Tứ xuýt xoa ngon đéo tả.

  (*)hinh ảnh minh họa con don

 24. #24 by Mr. Tran on 2011/01/19 - 10:25

  @ Đơn Mai Khôi:

  Em thấy hông? Dái Ghẻ cỏn vừa vầu là đoàng đoàng ngay. To dư dắm! hehe

   

  @ chi bựa thối:

  cuối năm luôn là thời gian đặc biệt “chó chết”, nhở.

   

  địt mẹ, có tỉnh thì tỉn 1 trận thui. chứ tỉn nhiều mất mẹ tết thì ăn cứt! hehe

 25. #25 by DG on 2011/01/19 - 10:26

  Hehehe sư bố cô Bôn Liêng sâu mà cơ thật thà vậy cơ chứ!!!!

  Chết cười mới cô đây nài ./ mệ nhà cô, hehehe!

 26. #26 by DG on 2011/01/19 - 10:34

  Hehe nghĩ chết cười, địt mẹ các ông Lừa bà Lừa mà giận dỗi hay nũng nịu hay cảm cúm bỏ ăn hai, ba ngày thì hông sao, hông ai để ý, chứ địt mẹ các ông Lợn, ông Bò mà bỏ ăn chừng hai bữa là cả nhà loạn lên đi mời thày Khám rùi, hehehe.

 27. #27 by Đéo Bựa on 2011/01/19 - 10:38

  He he anh tưởng nhà Dái Ghẻ bùi ngùi đưa tiễn ông lợn ra chôn sau vườn nhà nữa chớ, cuối cùng cũng thịt ổng rồi ăn à. :))

 28. #28 by DG on 2011/01/19 - 10:45

  Bắt quả tang cô Đéo Bựa tin tin quá đỗi, giành ngôi của thằng đại tướng Tin nhế!

  Hehe đói thối mồm ra, đói đến mức độ khả năng tèo đạt tỷ lệ dất cao thì có cái củ ./ ý mà chôn ông lợn một cách loãng mạn như cô đọc tiểu thuyết!

  Sâu hôm nay anh cười thoải mái thế nhỉ? hết cô Bôn Liêng rùi đến cô Đéo Bựa tiểu thuyết, hehehehe!

 29. #29 by DG on 2011/01/19 - 11:01

  Hehe các cô có nhớ tay Khoa Trần mần thơ về chóa như nầy hông? Đọc thơ thấy căm thù thằng Mẽo sài lang đế quốc đến lạ, sư bố tổ cụ  ./ mệ nhà mầy Mẽo nhế!

   

   

  Sao hông về hử chóa?
  Nghe bom thằng Mẽo nổ
  Mày bỏ chạy đi đâu?
  Tao chờ mày đã lâu
  Cơm phần mày để cửa
  Sao hông về hử chóa?
  Tao nhớ mày lắm đó
  Vàng ơi là Vàng ơi!

   

 30. #30 by tiểu bần nông on 2011/01/19 - 11:10

  hehehe. lụm được cái ảnh đẹp của bác   Kitty Tom  trên FB

  share cho chi bo ./ coi bình lựn chơi 
  Dáng chạy rất chi là Vờ Nờ 
 31. #31 by minhdung on 2011/01/19 - 11:16

  Hehe, địt mẹ anh hoàn toàn đồng ý với tên Bựa là cần khai sáng bằng những thứ tưởng như đương nhiên. Những thứ bình dân như rửa đít, rửa tay, biết cám ơn, biết xin lỗi, biết vứt rác vào thùng, biết đi bên phải, biết dừng đèn đỏ, vươn vươn. Đéo cần dân chủ dân chiếc gì vội. 


  Bài này tển Biên được. Có 3 ý nổi bật lên mà chi bộ thối cứ cắm vào chửi nhau. Để anh phân tích tham luận cho mà nghe. Giang ra.
 32. #32 by Thượng Sĩ Già on 2011/01/19 - 11:16

  Tiênsưcụ mụ Bựa cùng tuyềnthể chibộ lắm mồm thối nát

  Dượng vửa về, sau hơn tháng dudương vậtvã. Địtbà chibộ phát cho nó tăng phần longchọng.

  @ mấy mụ nạdòng mặt mẹt nhẩy xổm bẩu xúcxích Tây khác đéo dồi chóa Ta. Lùmóa mấy mụ, tỏtường hẵng mở mồm thưathốt, nhá. Có biết nó dùng cái đéo gì để dồn các thứ vầu mần quả sausage đấy ko. Mụ nầu định  uýnh dắm bẩu duột già đấy địtbẹ, vả móp mông giờ hehe…Tuyền duột nhưntậu cả đấy. Đéo có chiện bỏn dùng duột thực dư kỉu các bố chẻ mẹ chẻ lũ con Lừa các mụ vưỡn xài khi oánh chóa đâu nhế. Còn chínhxác nó là chất mẹ gì các mụ tự đi mà hỏi thằng Gúc, cháu kêu Dượng bầng mầy í, nó sẽ nhưndanh Dượng nhét thêm tí kứt tươi vầu lỗ đít các mụ cho thêm phần chongsáng. Lười thì chỉ có vã (,) địtbà các mụ phát nữa cháng mồm.

  Cơmà lưuý, tidiên cũng có một cơsố rất nhỏ Tây Mẽo bửn vưỡn còn dùng duột thực để nhồi xúcxích nhế. Bọn đấy ít thôi, thường là bọn sống vùng quê hoặc dân săn chiênnghiệp. Chỉ có bỏn mới có điều kiện chơi hàng gin thế, chứ mần kiểu đạichà bán ngoài chợ thì lấy (!) ra mà sảnxuất cho đủ mỗi ngày. Các mụ thủng chửa.

 33. #33 by minhdung on 2011/01/19 - 11:20

  (tiếp tham luận)


  Bài trước anh thích hơn nhiều. Vì anh cũng đã từng nuôi 1 ông như ông Thủy thủ như thế. Anh cũng cưng 1 ông như ông Thủy thủ như thế. Địt mẹ những tên nào còn ăn thịt chó dứt khoát chưa bao giờ nuôi 1 ông chó nào từ bé mớm sữa đến khi ổng già chết đem chôn. Thi thoảng lại si nghĩ hoặc đem tên ổng ra tự hào với bạn bè người thân khi ăn uống gặp gỡ. Đảm bảo luôn. Những tển như thế, thì chưa bao giờ thực sự coi chó là bạn, chưa bao giờ coi chó là 1 ông hoàn chỉnh, thành viên của gia đình, một phần không thể tách rời.

  Đố tên nào tìm được ông vật nuôi nào quan trọng, gần gũi, thân thuộc, gắn kết như ông chó? Anh đố?

  Vấn đề những tên ăn thịt chó nằm ở vẫn đề ẩm thực. Còn vấn đề tên tướng tham luận không ăn thịt chó bao gồm 3 vấn đề: Văn hóa; An toàn vệ sinh thực phẩm; và Ẩm thực.
 34. #34 by Phá Điền on 2011/01/19 - 11:22

   Tên Phá Điền đây hehe. Ô Quán có Vàng Son mới đấy à? chầu em nhế.
   @em Nga
   chữ Điền bị Phá thành chữ Vạn Phật Giáo ? hehe nhẽ thế. zưng nick Phá Điền nầy hông phải. mà chữ Điền bị Phá thành chữ Vương và 2 nét sổ 2 bên, rồi thêm vầu vài nét chấmphết (đại khái Phá bung ra thì nó văng tí miểng ý mà hehe)

   @lão Bựa
   Tên Phá Điền đéo ăn thịt chó đâu hehe. bởi nhà tển nuôi chó. nhỡ đang ăn mờ tiệntay vứtmẹ ổng miếng xương thì.. chậc chậc.. hỏng. Tên Phá Điền cănbản hông khoái ăn các ông 4 chân, mà khoái các ông 2 chân hehe, dĩ nhiên trừ ông Người, đéo ai lại ăn đồngloại bâugiờ nhở nhở. hảisản thì khoái các loại giápxác hềhề.

  @Tên Thiếu (vụ FB)
  hehe hàng của cô xài ngon zưng mà phiền quá địtmẹ cô. thôi đéo chơi FB luôn.

 35. #35 by minhdung on 2011/01/19 - 11:30

  (tiếp theo tham luận)


  1. Văn hóa:

  Chiện quan hệ giữa người và ông chó là vấn đề văn hóa ứng xử, là tình cảm, vươn vươn. Nuôi chó với Lừa trước giờ là để trông nhà, để thịt, để cho ăn cứt trẻ con. Sure. Đầu năm ra chợ mua con chó, cuối năm thịt. Thịt chó vừa dân dã, vừa mâm, làm dễ, và nhất là rẻ rúm. Lừa bỏ qua việc coi chó như 1 thành viên, như 1 người thân thiết với chính chúng. 

  Hình dung việc chó nhà nuôi đè ra thịt rồi ngồi ăn chóc chóc nó như thế nào. Kinh tởm không gì bằng. Hồi hổi anh còn bé. Đi học trường làng về gặp 1 rổ thịt ông chó đỏ hon hỏn, ông già anh thịt con chó của anh khi anh đi vắng. Anh bỏ cơm 3 ngày. Và từ đó đến giờ không động đến 1 miếng thịt chó nào.

  Nếu ai cũng nghĩ đến việc nuôi chó không để thịt thì cũng đéo có cái văn hóa đi ăn thịt chó ở đâu đó somewhere, vì lấy đéo đâu ra. Cái văn hóa ăn thịt chó thấm đẫm vào những dân tộc mọi dợ. Các Bựa đéo nghe còn cổ xúy nữa. Mọi dợ, hạ đẳng, bần tiện. Đéo thể lấy việc dân chúng vẫn chén tì tì, đéo thể lấy việc vì nó ngon, đéo thể lấy việc việc bố bố ăn để chống chế. Đó là việc vô văn hóa cần bỏ. Đơn giản, vì ông chó là ông bạn lớn vĩ đại của ông người từ trước tới giờ. Và việc đó cần được tôn trọng. Đó là một việc có văn hóa.

 36. #36 by DG on 2011/01/19 - 11:32

  Ơ hơ tham luận của Dũng hói tịt ngóm hử?

  Dững ý cô nói nó đang thể hiện lẩn khuất trong tất thảy các còm đây thây, cô hông thấy sao?

 37. #37 by EURO on 2011/01/19 - 11:37

  trước nhà ông nội em có nuôi 1 ông chó lai. Ổng đúng là 1 phần không thể tách rời của gia đình. Có khách tới, chỉ cần chỉ con gà cần bắt ngoài vườn,bằng mọi cách ổng sẽ chạy đuổi cắn cổ nó tha về chỉ sau vài phút. Ổng săn chuột tuyệt vời. Khi trẻ con ngồi học, ổng cũng được kéo 1 cái ghế ngồi bên bằng đít, 2 tay gác lên bàn ngoan ngoãm tới lúc mỏi mới thôi. Có ông chú ngoài Bắc vẫn giữ được hình ổng ngồi học như vậy cùng đứa con gái, hiện đã làm tiến sỹ tây học.
  Nhưng ổng cũng có tật xấu, là ăn vụng, nhưng hay là tuyệt đối không ăn vụng đồ nhà. Vẫn nhớ có một gia đình có mộ phần trong vườn nhà ông nội em, ngày có cúng giỗ họ đem đồ tới bày trên mộ xì xụp khấn vái, lúc ngẩng đầu lên thì con gà luộc đã bị ổng tha mẹ đi từ lúc nầu.
  14 tuổi, ổng già quá lông lá xác xơ, những ngày cuối đời ổng đéo đụng 1 hạt cơm miếng thịt, nhưng lạ là ổng ăn rất nhiều vải quả. Khi đó đang hè, mỗi sáng sớm vải rụng đầy gốc,ổng lại lụi cụi ra nhằn từng quả.
  Ngày cuối, ổng nằm liệt dưới gốc cây, em bỏ học ngồi bên đút từng miếng vải cho ổng. Ổng nuốt hết, đuôi cố vẫy nhưng chỉ nhúc nhích mệt mỏi. Tới trưa, nước mắt ổng rớt thánh thót một hồi rồi ổng lịm.
  Em khóc không biết bao nhiêu ngày sau đó, người nhà bỏ ổng vào 1 cái bao tải, chôn dưới gốc cây chanh. Em còn làm 1 cái bia mộ bằng bìa cứng cắm lên mộ ổng.
  Sáng hôm sau ra thăm, chỉ còn 1 lỗ đất trống trơn. Mấy thằng hàng xóm đã đào ổng lên trong đêm để biến thành cầy tơ 7 món, dù ổng dám chắc đéo thể lọc ra được lạng thịt nầu.

 38. #38 by minhdung on 2011/01/19 - 11:37

  (tiếp theo)

  2. Vệ sinh ATTP: Đã đành vấn đề vệ sinh ở Lừa thì luôn đéo bao giờ vệ sinh. Nhưng ăn thịt chó thì địt con mẹ, bẩn vô đối, kể cả những quán thịt chó được coi là sạch sẽ nhất.


  – Mắm tôm: Địt mẹ bẩn thối hơn cứt. Mùi kinh tởm mà những bọn nghiện mắm tôm luôn chống chế là gây nghiện. Địt mẹ anh ngửi mùi cơm đen còn dễ thông cảm hơn, vì nó thơm và lôi cuốn hơn nhiều.

  – Rau sống: Món này ở các quán thịt chó, hay bất kỳ món nào cũng mặc định bẩn đéo khác gì mắm tôm.

  – Thịt chó: Ngoài các việc thịt chó có nhiều cô lét te rôn, thì thịt chó còn nuôi dưỡng tiềm tàng những dun, xán, những mầm bệnh kinh tởm vô cùng tởm khác. Địt mẹ các cô vào mạn hoài đức, vào làng chó mà xem. Chó thịt cả năm rồi ủ trong bể lạnh. Bán dần cho con buôi đủn đi các quán thịt chó khắp miền bắc. Địt mẹ tởm phát nôn luôn. Ăn vào không phát bệnh thì cũng ủ bệnh. Sure.

  – Môi trường quán xá: trên 90% quán thịt chó là ruồi bâu. Thịt chó ngồi uống bia bom. Địt mẹ quán xá dô dô, rác rưởi tung tóe. Quán thịt chó đéo bao giờ có thể coi là sang trọng, quý phải, phải nói là lộn mửa.
 39. #39 by minhdung on 2011/01/19 - 11:42

  (tiếp theo)


  3. Ẩm thực:

  Thịt chó là món ăn nhiều người thích. Thịt chó đậm thịt, chắc răng. Có vị gây như thịt người. Một thằng khoai Tây, một thằng Nhật, Hàn, vươn vươn. Mà ở nước nó chỉ với suy nghĩ thôi cũng đéo bao giờ nghĩ ăn thịt chó. Thì sang Lừa, cũng đã đôi lần được lôi kéo, hoặc chính bỏn tò mò ăn thịt chó. Mà trên 50% ăn xong đều khen được được, chứ đéo chê bao giờ.

  Nói khách quan để thấy rằng, nếu chế biến ngon. Thịt chó cũng đéo thua kém thịt các con nuôi thịt khác như bò, cừu, lợn.

  Tên nào vẫn thích và vẫn ăn thì anh khuyên nên ít dần đi rồi bỏ. Địt mẹ những vấn đề lòi lòi ra trước mắt đéo tự biết, vào đây các anh khai sáng cho mà vẫn cứng đầu thì ăn cứt mẹ như chó Lừa đi cho xong.

  Tết rồi mà chi bộ cồng nhanh đéo chịu. Anh mất cả buổi sáng đọc cồng từ bài trước.
 40. #40 by Già Không Đều on 2011/01/19 - 11:42

  Món lồn nhân tạo, í quên, lòng nhân tạo như tên Sỹ Già bẩu nó y chang cái lớp vỏ ngoài của lạp xưởng Mai Quế Lộ ấy, chứ cũng đéo có đâu mà đủ lòng thực mà độn vào.

  Ông chó đã được thờ như Ông Thần gác đền gác chùa như ở Chùa Cầu Hội An nè

  Ăn động vật thông minh và có tình cảm gần gũi với con người nghiệp rất nặng. Thằng nào ra tay giết rùi mần thịt nghiệp chướng sẽ chất chồng nhanh hơn, nó lũy kế dần rùi một ngày sẽ kết sổ, chắc chắc đới, mấy Cô để ý mấy thằng đồ tể chó, lợn, bò trâu mà xem, đéo thằng nào vinh danh phì gia cả. Bản thân gián tiếp ăn xong cũng thấy mình nặng nề, hung tợn và sát khí hơn. Mấy Cô tự check lại xem.

  Thế mà nhiều Cô còn ăn món khỉ nữa đới, nhất là đóng sọ rùi mần món óc lửa chồng. Địt mẹ nhìn cách xử tử con khỉ đang trừng mắt, nhỏ lệ như van xin chẳng khác mấy cảnh cẩu đầu trảm Ông Người.

 41. #41 by Dragonfly on 2011/01/19 - 11:46

  Địtmẹ, anh thật yêu chó thì chắc các cô yêu cũng cỡ anh như thế lày thôi. Lâu anh cũng không ăn thịt chó vì thấy không còn hứng thú  do vấn đề vệ sinh thực phẩm và nhân văn này nọ. Tối qua ăn với mấy thằng Hàn vì phải chiều nó thôi,mà ăn kiểu Hàn nhạt thếch như ./ ấy. Cái anh nói ở đây là Zì Thối dùng từ Mọi Zợ để hòng ngăn bựa nầu muốn ăn là thất bại thảm hại. Chả khác đéo jì Fấu nói về nghề jáo 1 cách lồng lộn như chó thiến. Nghe đéo lọt nhĩ zù nói đúng fần lớn trong tham luận. Hệ Hệ

 42. #42 by EURO on 2011/01/19 - 11:49

  Thật sự ông chó đéo bao giờ đáng bị coi là con vật để làm thịt, vì trời sinh ổng có những đức tính mà ông người rất cần học hỏi. Vợ chồng có thể đá nhau. Cha con có thể hạ bệ nhau. Bạn bè có thể đâm nhau sau lưng. Nhưng ông chó không thế.
  Ổng trung thành tận tụy, và quấn quít tình cảm vô cùng. Chi bộ cứ nhìn vào mắt ổng lúc ổng muốn xin miếng ăn, hay khi ổng đang miệt mài đùa giỡn thì sẽ thấy đôi mắt ổng thể hiện thế nầu.
  Ông chó sinh ra để làm bạn của con người, bởi vậy đéo nói về văn hóa hay vệ sinh an toàn gì cả ( ở Lừa làm đéo có khái niệm vệ sinh thực phẩm), việc thịt ổng là hoàn toàn không nên, cái này ủng hộ Dì Bựa.

 43. #43 by DG on 2011/01/19 - 11:49

  Hehe anh thì anh nghĩ như nầy nầy, bây chừ vận động Lừa thôi không ăn thịt chó không khéo còn khó hơn vận động Lừa đừng lạm dụng xe máy mà hãy tăng cường sử dụng ô tô hoặc các phương tiện giao thông công cộng.

   

  Vì sâu?

   

  Vì xe máy, mặc dù vưỡn là thói quen, nhưng thói quen đó phần lớn là do điều kiện kinh tế, cho nên vưỡn bị ràng buộc. Nếu một mai dư giả, nhà cửa đoàng hoàng, có thằng nầu là hông nghĩ đến ô tô/tầu bay và sẵn sàng đạp mẹ xe máy đi hông?

   

  Dưng ăn thịt chóa? nó vưỡn là thói quen dưng đây là một thói quen mang nặng tính văn hóa, lâu đời quá rùi và ăn sâu quá rùi, nghèo cũng ăn mà giầu kếch xù cũng đớp, không bị phụ thuộc về kinh tế này nọ, cho nên vận động dất chi là khó!

   

  Ăn thịt chóa còn được đúc kết thành triết lý sống, dạng như “chết (thì) tiếng trống, sống (thì) dồi chóa”, hehe!

   

  Vệ sinh thực phẩm, suy cho cùng thì cũng là chiện nhỏ, văn hóa mới là chiện lớn!

   

  Với Lừa thì người mới người còn đang tỉn nhau thịt nhau ầm ầm cơ mà!

 44. #44 by minhdung on 2011/01/19 - 11:52

  Quên kể chuyện ông chó của anh. Anh nuôi từ đỏ hỏn tới lúc nó già rụng răng. Đi lụ khụ, rồi bị lẫn, rồi run rẩy nằm góc nhà. Rồi chết già. Khổ thân. Ông chó của anh được anh đem chôn cách nhà chừng 200m. Giờ mất mẹ mộ rồi. Nhưng anh vẫn nhớ ổng. Vẫn hay kể chuyện ổng. Vẫn nhớ lúc ổng hay chơi đùa với anh. Đời anh nuôi nhiều ông chó. Nhưng có duy nhất 1 ông anh nuôi trọn vẹn từ đầu đến cuối.


  Ông chó già rụng răng, lẩm cẩm như ông cụ buồi cười vãi dắm luôn. Địt mẹ ăn rồi cứ quên chưa ăn đòi ăn tiếp. Anh thương cho ăn tiếp. Ăn nhiều ỉa mẹ lung tung ra nhà, rồi nằm mẹ lên chốc. Anh đéo dám tắm sợ nó ốm, đành lấy khăn ướt lau cả ngày mới sạch. 

  Tển rụng mẹ răng, đéo ăn được đồ cứng. Nhưng cứ húng chó đòi gặm xương, địt mẹ đau xong kêu ư ử ra chiều đéo hiểu sao mình già. Nghĩ lại buồn cười quá. Mà hình hài và mầu sắc từ lúc bé đến lúc chết của tển cũng thay đổi nhiều lắm.

  Tóm lại là nuôi chó thích lắm. Nhưng nhà tên Bựa trẻ nào có trẻ con chừng 1 tuổi rưỡi đổ lại thì không nên nuôi vì dễ bị lây sán chó, và lông dễ gây dị ứng. Còn trẻ khác thì nên nuôi cho trẻ nó biết chăm sóc và chơi với động vật. Nhưng nhất thiết phải tắm thường xuyên, làm nhà cho nó, và mặc cần áo nếu cần thiết, hehe.
 45. #45 by Thượng Sĩ Già on 2011/01/19 - 11:53

  Giở lại chiện ăn chóa

  Khạc….toẹt…tởm. Địtbẹ tiênngôn mẹ thế cho nhanh

  @Các cô nỏ mồm bẩu Tây chén ốc sên mới cả một cơsố thứ cũng mọidợ chả kém Lừa uýnh chóa. Cái mả cụ các cô chứ, Dượng đồngý ẩmthực của Tây quả nó có dững thức mọidợ ý. Dưng Tây cũng năm bẩy đường Tây chứ nhỉ, địtbẹ có Tây sangchọng ắthẳn phẩy có một vài thằng Tây mọi ẩn sót đâu đấy chứ nhể. Dưng cơmà bọn Tây mọi í cũng chỉ là thiểusố so mới dân bỏn, các cô nghe dõ chưa. Trong khi Lừa nhà các cô nó mọi cả chuồng địtbẹ.

  Phận các cô, nếu mún thoát nhục giũ vỏ bầnnông, các cô phẩy biết chọn nhời hay ý đẹp của nhà ta mà tiế thu thì mới mong có cơ ngẩng mặt cùng năm châu. Chứ động tí lại ngồi đấy sosánh Tây Ta nầy nọ rùi cứ thế vuốt trym tự sướng cả lũ mới nhau thì thà các cô hót mẹ kứt tươi trây lên mặt nhau thế mà lành.

  Đôi nhời chỉđậu tưdi các cô sau thìgian vắng bóng. Địtbà các cô chỉ được cái lắm mồm là giỏi. Sưbố các cô

 46. #46 by DG on 2011/01/19 - 11:53

  À, cái chi tiết mà bẩu ông Hải sản không có trí khôn là của tên Già Lào Cồn, anh nhầm hehe, sodi tên Cu Chín Nục nhế!

  Thằng Già Lào Cồn đâu nói dõ da xem nầu!

 47. #47 by EURO on 2011/01/19 - 11:54

  Ý quên, nhắc nhở mấy Bựa tin tin là tuyệt đối o nhìn thằng vầu mắt ông chó lạ nhế, vì hành động đó tương đương tín hiệu khiêu khích, ổng đớp cho rụng cu ráng mà chịu.

 48. #48 by Già Không Đều on 2011/01/19 - 11:58

  Với Lừa thì người mới người còn đang tỉn nhau thịt nhau ầm ầm cơ mà!(@Dái Ghẻ)

   

  Người mới Người tỉn nhau Cô bảo giống Chó là thế nào Ku Gâu Gâu he he. Thơ tặng Cô nè, địt mẹ Cô

   

  Dao đâm vào thịt thì đau

  Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời

  Anh khoái nhìn Người tỉn Người lắm Ku ah, he he, như phim hành động í, hay đéo tả.

 49. #49 by EURO on 2011/01/19 - 12:02

  Những tên nuôi chóa cũng lưu ý hiện nay trên thị trường có bán 1 loại enzim nầu đấy để khi ỉa, cứt ổng tuyệt đối không thối. Nghe nói  bọn Khoai Tây đã xài món này từ lâu. Còn nói thật em đéo dám nuôi nữa, vì hồi lâu rùi nuôi 1 em Fox- soc đẹp dễ sợ, nhưng em ẻm cứ lúc đi chơi thì ra đường, còn khi đái ỉa lại trịnh trọng về đúng 1 chỗ giữa nhà phang nên sau này chịu không nủi em phải đem ẻm đi kính biếu.
  Cũng đừngtắm cho các ổng bằng xà bông dùng cho người, nó chỉ làm các ổng hôi hơn thôi. Sản phẩm dành riêng cho các ổng đầy dẫy ngoài thị trường, có cả loại không cay mắt dùng cho Pupply nữa đấy. Thông thường chỉ tắm 2-3 tuần/1 lần là okie rùi, đè các ổng ra tắm thường xuyên các ổng rất dễ bịnh và rụng lông đấy nhế.

 50. #50 by Già Không Đều on 2011/01/19 - 12:11

  Mẹ! Mắt mũi lèm nhèm Anh gõ món “Óc Khỉ Lửa Hồng” sai chính tả, Sorry!

  Cô nào đã xem cảnh hành quyết Ông Khỉ chưa nhể? Cô nào đã nhậu lấy thìa múc óc khỉ ăn chưa nhỉ?

  Anh quăng cái hình sex chất nghệ tặng mấy Cô khoái món tiết canh làm quà nha. Địt mẹ cấm bảo Anh khủng bố tinh thần nhế.


  Có Cô nào khoái làm thằng đầu trọc trong hình hông?he he