Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 22:30

  Cô Thần! Mắm tôm mà chén mới đậu phụ ráng với bún và rau mùi, dưa leo cộng thêm 1 chai Hanoi nữa là món khoái khẩu của Anh đó, nói lại thèm bún đậu mắm tôm ngõ Phất Lộc rùi nè.

 2. #2 by Dragonfly on 2011/01/18 - 22:33

  ehe địtmẹ đấy là tố chất của bọn bắt đầu có dáng dấp thượng đẳng, quyết gạt bỏ những thứ lìu tìu bần nông. @ Cu 69 Mồm Ngậm Lồn

  ——————–
  Địtmẹ cô biết đéo gì mà adua liếm đít. Địtmẹ ,anh mới xơi với mấy thằng Củ Sâm về đây này bỏn ăn như bú ./ chùn chụt. Địtmẹ nguyên liệu chó tại Lừa luôn. Chế biến kiểu Hàn bán đắt vãi 4 thằng ăn cả Sochu 8 chai mất gần 2 trẹo Cụ. Ở Ngay đoạn NKKN -Hàm Nghi Q1. Chủ Koán là gái già người Hàn. Địtmẹ cô phát nữa. Chỉ được cái hóng hớt giống Zì Thối.
  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 22:39

   Bọn ý là bọn chưa kịp thoát mọi Lài ạ. Có khối đấy. Thế mới bẩu bọn Hàn là Kinhtế Đi Nhanh Quá Vănhóa Theo Đéo Kịp. Bọn chơi golf thì chúng nó đéo chén chó đâu (ít ra là trong số tấtcả zững đứa Zì biết).

 3. #4 by LUUMANH on 2011/01/18 - 22:33

  He he, thưa zãn tý. Anh đong gái có phong cách riêng, chi bộ qua coi xem anh có cần rút kinh nguyệt chi hông

 4. #5 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 22:42

  Địt mẹ Ku Lài ỷ Già Giang Hồ ăn hiếp Thằng Cụ 69 bạn Anh ah!

  Đù Má Ku đi nhậu Quận Nhứt giá 2000k cho 4 thằng là rẻ rê rẻ rề rùi, tiền Ông Cụ nó phải thế mới xứng chứ ha ha ha

  Mấy thằng Hàn Xẻn Ging Xen bạn Cô qua Sài Gòn ngoài việc trốn vợ đi mần ăn xa, là những thằng không thể bỏ thịt chó được, bển cấm đéo dễ ăn, mà ăn thì lén lút rất đắt nên qua Sì Gòng như được xổ lồng, bú như bú lờ chùn chụt là phải rùi. Địt mẹ Ku thử hỏi mấy em Ve có khoái hôn mấy thằng Hàn Xẻn hông, hay thích Diệt Kiều hơn, địt mẹ miệng thằng nào ăn thịt chó xong chưa kịp quýnh răng mới xúc Listerine thì đố mà hôn cho nó nồng nàn.

 5. #6 by Mr. Tran on 2011/01/18 - 22:44

  Tây nó coi hànhvi cười nói oangoang jữa fố là mọirợ. Cô có thấy thế là mọi không, hay thấy cũng bìnhthường? @ tướng thối

  dững hành vi bần nông nầy đéo ai bẩu là hay ho cả.
  cái mỗ đang bẩu là ăn chó thì mọi, ăn con khác thì sâu?
  nghe tây đồn Phớp thối có món ốc sên. món nầy sure là mỗ sẽ đéo ăn nếu biết trước. (bọn tư bẩn đối với thịt chó cũng thế)

  còn vụ không ăn thịt chó ở tây or rủ tây đi ăn thì đương mẹ nhiên rồi. tục bển đéo chén, sang đấy đương nhiên phải ngưng.
  còn ở đây? địt mẹ, nhậu thì phải có bạn đối ẩm, chém gió rùi cùng phê chứ. địt mẹ rủ nó đi ăn về hôm sau nó chưởi thì rủ làm đéo gì?

  à, nhắc đến vụ đớp hít.
  hôm hổm mỗ đi chén rắn, gặp 2 thằng khoai tây, chén rắn uống diệu tiết mới diệu mật ngon lành luôn!

  thịt thì mỗ chén dưng phải nói thật mấy món diệu tiết mới cả mật nầy kinh bỏ mẹ. sợ nên đéo dám hehe.

  địt mẹ, tướng thối muốn bỏ thói quen ăn chó thì nhẽ phẩy chứng minh nó gây bệnh gì đó kinh khủng vầu. gút thì hơi lâu, bỏn đéo sợ đâu.

  mỗ thì cũng sợ dần rồi nên một năm giờ chén chó 3-4 lần thôi, đéo chén nhiều

 6. #7 by LUUMANH on 2011/01/18 - 22:45

  Zì đang khaihóa đầulâu các cô, cho các cô jởnên vănminh, các cô lại kêu Zì sính Tây rùi đéo nge là thế đéo nầu?@ Mặt()/

  He he, Mặt./ ơi tứ khoái: Ăn, ngủ đụ, ỉa. Địt mẹ Mặt ./ mày ỉa như tây, tốt tốt. Đụ thì, he he Mặt./ chỉ liếm kèn cho anh còn ăn thì Mặt./ nói ngu như ông lợn. Wan trọng là thực phẩm nó có bổ ích cho sức khỏe hay không và nếu nó ngon và hơi hại dưng có chấp nhận vì sức khỏe mà hi sinh để măm măm hay không, như uống riệu nhiều hay ít ấy. Đấy mới là vứn đề cần quan tâm con Chó Chết Thối Sông Tô Lịch ự  À lại hỏi chi bộ đã ai uống diệu bánh chè ngợm chưa, của bọn đi C mang về ý. He he

   

 7. #8 by Mr. Tran on 2011/01/18 - 22:48

  Bọn chơi golf thì chúng nó đéo chén chó đâu (ít ra là trong số tấtcả zững đứa Zì biết).@ tướng thối

  địt mẹ, may là thòng thêm quả mở đóng ngoặc hehe

 8. #9 by Dragonfly on 2011/01/18 - 22:48

  Già Đểu

  ——————
  Địtmẹ cô cứ nói trại ra vấn đề khác. Địtmẹ ý anh nói đấy là bị cấm chứ nhịn vì văn minh cái lồn í . Đận tổ chức Bóng Banh tại Hàn  mà chính phủ chưa cấm nó xơi như điên dù bọn Tây kêu trên báo đài ầm ỹ. Địtmẹ các cô chuyên gia đẩy hạ sang vấn đề khác ,anh lại phải nhờ em Hương Điêu chốt hạ bây giờ. Hệ Hệ
  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 22:58

   Địt mẹ vì nhiều thằng đéo nhịn được nên chínhquyền nó fải cấm chứ còn đéo jì nữa địt mẹ Lài.

 9. #11 by minhhuong on 2011/01/18 - 22:53

  Đừng ăn loại mầu trắng, rất chán.

  Loại mầu đen thì ăn giống hệt dồi ở mình, toàn tiết trộn 1 chút gì đấy như táo, hành. Rán lên ăn hệt dồi rán ở Lừa.

  Còn 1 món nữa, thối rinh, có ở nhà hàng hoặc căngtin, đợi em kiếm ảnh

   

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 23:01

   Không fải zồi chó mà trông vưỡn kinh quá đi em hehe.

 10. #13 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 22:53

  Uh, Ku Lài ! Văn Minh Cái Lồn ! Địt mẹ Văn Minh Cái Lồn khác cái văn minh Lúa Nước thế nào hử Ku, khai Anh phát, địt mẹ Cô được cái “Play Dân”

 11. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 22:54

  Zì chưởi thế thôi chứ Zì biết chắc các cô dang chén chó ngày một ít zần.

  Cô nầu còn chén chó đềuđặn tháng 1 lần jơ tay Zì coi nầu?

  Nhật Tân jờ thưathớt lắm rùi, đéo ngựa xe nườmnượp như vài năm trước. Lê Văn Hiu quán quen Zì xưa jờ mỗi tối jỏi thì có 20 khách, đéo bằng 1/5 thời vàng son.

  Địt mẹ các cô cứ ăn đi, rùi zính sơ độngmạch hay suy thận hay sán thì đừng trách Zì hông báo trước.

  Chưa kể ăn fải thịt chó chết trôi sông của thằng Fuồi, địt mẹ tậtbệnh nó ngấm từtừ từtừ đéo biết lúc nầu thì fát.

 12. #15 by Dragonfly on 2011/01/18 - 22:59

  Ku Già Đểu

  ——————
  Đitmẹ cô lừa anh vào cái bài cũ của cô được cái puồi anh nè. Anh đéo ke. Không phải cứ tham luận nầu ở quán anh cũng phải nạp vầu sọ.Kệ mẹ cô với cái văn minh đấy nhé. Hệ Hệ
 13. #16 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 23:02

  Lài ơn, ngoan Anh thương, nha Cưng nha Cưng! Hệ hệ

 14. #17 by LUUMANH on 2011/01/18 - 23:03

  Ố ồ. Chi bộ cãi nhau làm anh ngứa hết zái. Anh ngứa zái vì ngẫm theo chi bộ ăn đéo đủ chất dẫn tới bị dị ứng thời tiết và dị ứng tất tật các loại chi bộ hãm lìn ạ.

  Địt mẹ Mặt./ và Zà láo, anh biết 1 bọn UBND tỉnh  mới đãi bọn Hàn xẻng thịt chó đấy, bọn đầu sỏ đầu tư cái Nhiệt điện mặt ()/ đỡ cho cho Vina Chó ý mà đãi món chó Lừa chứ đéo phải Hàn. Dưng Hàn thì có cặc gì mà phải nói

 15. #18 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 23:06

  Ơ nhìn cái đĩa quả dồi em Hương quăng lên quen quen nhở! Địt mẹ y chang cái xúc xích của Anh cắt mần đôi rồi còn chặt mặt phần thiết bị đầu cuối. Than ôi, cái của tui!

 16. #19 by Enterprise on 2011/01/18 - 23:06

  Nói về món mà Tây nó chê Lừa thì còn món trấng vịt lộn, hehe.
  Bọn Pháp ăn ốc-sên anh cũng thấy tởm-tởm thế nào ấy, hehe.

  Như cô Trần nói, Lừa sẽ không ăn chó không phải vì ăn chó là mọi-rợ, mà vì những lý-do khác như gút. Mà lý-do chính của bà Dì trong vụ không ăn chó là để dễ làm-việc với Tây hơn cũng đúng mà. Bọn bảo-vệ thú-nuôi gì đó năm nào cũng réo Lừa ầm-ĩ vụ ăn chó mà nhở?

 17. #20 by Dragonfly on 2011/01/18 - 23:09

  Bọn chơi golf thì chúng nó đéo chén chó đâu (ít ra là trong số tấtcả zững đứa Zì biết).

  ——–
  Địtmẹ nếu chơi golf thì chắc Zì Thối chưa gặp mấy thằng mặt ./ Hàn Kuốc bửn rồi. Địtmẹ đi flight kế nó mà nhìn chỉ muốn đập cho 1 trận ,nó ném gậy rồi vò đầu bứt tóc,mồm lảm nhảm làm cho mấy em Két đi sợ vãi tiểu mà bo còn kém Lừa bảnh. Hệ Hệ
 18. #21 by LUUMANH on 2011/01/18 - 23:09

  He he, thế đéo nầu 24 thằng có mặt mà có nhõn 3 thằng sang anh là sâu?

 19. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 23:13

 20. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 23:17

  Ồng nầy bị bó mõm và trói jật cánh khuỷu chuẩnbị hysanh:


 21. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 23:20

  Ồng nầy trì kéo khi bị chủ lôi khỏi chuồng vì biết sắp fải tuẫntiết. Hehe các ông lợn thì không có hànhvi nầy vì các ổng nhẽ ngoan hơn chó:

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 23:21

   Địt mẹ Zì hông hiểu các cô sau khi thấy cảnh nầy thì còn muốn chén thịt chó nữa hay thôi?

 22. #26 by minhhuong on 2011/01/18 - 23:22

  @TT, đây này, món đéo gì thối hoắc toàn lòng với ruột, em từng ăn ở restaurant, dưng cóc nhớ vứt ảnh đâu,

  ảnh này lấy trên mạng

  Tên món: l’andouillette

   

 23. #27 by Enterprise on 2011/01/18 - 23:23

  @Cô Hương:
  Món Boudin cô đưa lên anh thấy ở Lừa cũng có. Nó không phải dồi đâu. Thành-phần là thịt xay, có thêm hành và gia-vị nên có màu đỏ nâu đó. Chứ tiết thì màu đỏ đậm lắm, mà miếng cắt ra cũng không săn-chắc được như vậy đâu.
  Bọn tây không ăn tiết động-vật, chắc-chắn luôn.

 24. #28 by minhhuong on 2011/01/18 - 23:26

  Món thủ đông :

 25. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 23:28

  Thịt chó Tầu hehe


 26. #31 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 23:31

  Cô Roai nhắc món Tiết Canh làm Anh chạnh lòng cho gu ẩm xực của Anh quá đi. Anh đéo thể ăn tiết canh được, dù là tiết canh lợ, vịt ngan hay gà, cứ thấy màu đỏ tươi rùi vắt chanh rùi ăn tươi nuốt sống là anh đầu hàng. Tiết chín rồi thì ok, canh măng tiết vịt thì khoái. Ăn tiết canh bị lãi thì thôi rùi, như ăn gỏi cá. Nên cô nào hay ăn tiết canh mà thấy người xanh xao thì nên chơi 1 viên Fugacar 1 năm 1 lần nhế.

 27. #32 by minhhuong on 2011/01/18 - 23:33

  @Anh Rai, TT : Có 2 loại boudin, 1 loại không có huyết, còn loại mà bọn nó gọi là Boudin noir là huyết 100%, trộn chút gì đó thôi. Anh tra Boudin noir thì thấy ngay, là huyết !!! Thế mới bảo lúc em hỏi em choáng, rằng bọn nó ăn huyết, và bán trên tất cả các cửa hàng thịt toàn quốc.

  Em ăn mấy lần rồi, chính xác là huyết.*

  Le boudin noir est l’une des plus anciennes charcuteries connues. Il est fabriqué à partir de sang de porc, de graisse de porc et de condiments 

  Sang de porc là máu nhợn

 28. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 23:34

  Một nửa số chó nầy được vớt ở sông Liềm hehe


 29. #34 by Núi Tản Viên on 2011/01/18 - 23:34

   Địt mẹ Ông chó ở lừa kiếp trước tu thế chó nào lai sanh ở lừa để bị ăn như chó. hê hê.
  Các ông bị ăn nhiều nhẽ do bi bọn bần nông gán cho ăn thịt chó giải đen. mà bần nông thì lúc chó nào chẳng đen. Ăn nhiều nhẽ thành phong trào chứ ngon bổ béo đéo gì.
  Ông zì mang quả ảnh ra dọa tụi bần nông thì nó sợ chó gì. @ông zì

  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 23:41

   Không zọa được bầnnông thì zọa bọn tinhhoa vưỡn còn mê thịt chó vậy.

 30. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 23:39

  Tiếtcanh là món kinhkhủng nhất ever, zù là vịt, lợn, hay chó.

  Mới rồi Hànội có thằng suýt chết vì sán tiếtcanh. Có đăng bấu đấy các cô. Sán thế đéo nầu mà chui cả lên mắt lên tai lên mũi thẳng.

  Sán là loài độngvật sống zai kinhzị luôn. Mời gúc. Có ông sán tuổi thọ tới trên 30 năm, zài hơn 20m. Mời gúc.

  Điều đặcbiệt là sán lại đéo tồntại được ngoài thiênnhiên hehe. Các ổng chỉ sống trong bụng chúng ta thôi.

 31. #37 by gialang on 2011/01/18 - 23:40

  Già không ăn chó nhưng nghe nói lừa ta có nơi ăn cả tiết canh chó, chẳng biết nơi nào. Có bựa nào confirm giúp với!

  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 23:43

   Tiếtcanh chó thường làm ở nhà, khi jađình tự jiết chó cô ạ. Chứ ở quán thì tiết chó làm zồi hết chứ ít ai làm tiếtcanh.

 32. #39 by minhhuong on 2011/01/18 - 23:43

  Món Boudin noir toàn huyết này có ở restaurant mà

  Cái hình em đưa là lúc nó chưa rán, rán xong thì nó … hao hao thế này kekekek

 33. #40 by Mr. Tran on 2011/01/18 - 23:46

  ừa. cái vụ tiết canh mới cả sán thì nên tránh.

  trước đéo biết sợ là gì, mỗ cũng tỉn: lợn, dê, vịt. dưng thôi lâu rùi.

  địt mẹ, tưởng tượng quả sán bò lổm ngổm dưới da, chui mẹ vầu sọ mà vãi cả đái

  (nghe nói có cả tiết canh chó! hehe. thật, đéo đùa!)

 34. #41 by LonelyRose on 2011/01/18 - 23:47

  @Kiếm Khách: chầu anh chầu anh!

  @ anh Trạn: Nhân tiện mỗ cũng muốn cảnh báo em 1 số zai bựa nên tránh:

  1/ Tướng thối: cỏn chưởi bậy vô đối, lại già hói, nỏ mồm nữa
  2/ Cẩm hói: lão nầy chuyên đong đưa, le ve thui, không nước non gì đâu em
  3/ Thiếu dái: cỏn sến lắm, lại bị gay nữa
  4/ Dái Ghẻ: cỏn tuyền nổ, kinh lắm
  5/ Rai: cỏn đạo mạo vớ vỉn đấy, bựa cực
  6/ Già không đều: cái nầy em nghe tên là hiểu rồi, phỏng em?
  7/ Lài dồn: cỏn là giang hồ thối đấy em
  8/ Lả thổ tồn: cỏn chuyên lèm bèm, gay too
  9/Thong manh: bạn chưởi bậy của tướng thối@Anh Trạn,

  Thời nay không có chiện cổ tích “Vàng Son hổng nghe lời Dì” đâu anh. Dì dặn rùi dặn rùi, em ứ tin mà mở cửa đâu anh ui. Bít đâu ở anh có đủ các nết của mấy anh ảnh như trên thì sâu thì sâu?…

 35. #42 by Enterprise on 2011/01/18 - 23:49

  @Cô Hương:
  Oái, sao kinh thế!
  Anh còn nhớ bỏn chứng-minh tiết chẳng bổ-dưỡng gì mà-còn là thứ rất dễ truyền-bệnh!
  Anh xin-lỗi cô Hương nhế!

 36. #43 by minhhuong on 2011/01/18 - 23:54

  @Anh Rai : Em nghĩ bọn nó khuyến cáo là khuyến cáo cho … huyết đông (tức loại không nấu nướng)

  Còn của bọn nó em đoán là luộc mẹ nó rồi, rồi về nhà bọn nó rán thêm cú nữa, nên không thấy cấm đoán gì. Bán đầy.

 37. #44 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 23:56

  Hồng Đơn ưi! sao Cưng lại phải xoắn mới Ku Trạn chiên vá xe bơm lốp trước quầy bách hóa tổng hợp của hội Bựa cao tuổi bọn anh nhỉ?

  Hàng đa chức năng hổng ngon bằng hàng chiên dụng đâu em.

  Anh là Anh cứ tập trung vào chiên môn thôi.

 38. #45 by Mr. Tran on 2011/01/18 - 23:57

  @Đơn Mai Khôi:
  em ơi, mỗ mà đủ hết tính của bỏn, tướng thối nhường quán bựa nầy cho mỗ rùi về úp mặt vầu tường ngay hehe

 39. #46 by Dragonfly on 2011/01/18 - 23:57

  Địtmẹ Zì Thối chắc đéo yêu chó bằng anh. Anh yêu ông chó như lày lày. Nhưng không nhìn thì tim không đau,lâu lâu xơi 1 lần cũng được. Hệ Hệ

 40. #47 by LonelyRose on 2011/01/19 - 00:02

  Top món ăn kinh dị nào cũng có món của Lừa:

  http://nld.com.vn/20100221093435737P1030C1033/8-mon-an-kinh-di-nhat-the-gioi.htm

  http://www.zing.vn/news/chuyen-la/10-mon-an-kinh-di-tren-the-gioi/a67746.html

  http://www.zing.vn/news/chuyen-la/6-mon-an-kinh-di-nhat-hanh-tinh/a60248.html

  Làm sao các Bựa bớt được món nào hay món ấy nhở. Tinh Hoa quán Bựa nổi danh tâunhã thể hiện đi các anh ui!!! 

 41. #48 by Già Không Đều on 2011/01/19 - 00:04

  Thui, híp mắt rùi. Anh chào mấy Cô anh đi ngủ trước đây.

  Lài nhớ ngoan Anh thương Lài nhế.

  Hồng Đơn ở lại sinh hoạt rùi ngủ ngon nha Cưng..

  Anh thương mấy Cưng quá đi nà.

  G9!

 42. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/19 - 00:06

  Zì đi tìm cái bài bấu có chụp hình thằng đớp tiếtcanh nhiều quá mà bị sán nặng (sán bò ngay zưới za ở tháizương thằng thẳng) mà mãi hông ra nhở?

  Thôi Zì đi ngủ vậy, buồn ngủ vãi đạn rùi. Các Vàng Son Tinh Hoa cứ tựnhiên đong nhau nhế Zì hông cấm đâu hehe.

 43. #50 by minhhuong on 2011/01/19 - 00:08

  Anh là Anh cứ tập trung vào chiên môn thôi. @ GKĐ

  ———-

  Úi giời, hú hú há há, thế chuyên môn của anh là giề là giề?
   

 44. #51 by Mr. Tran on 2011/01/19 - 00:12

  Úi giời, hú hú há há, thế chuyên môn của anh là giề là giề? @Nữ gúc sỹ

  kể chiện bên Lào nàng ạ. hehe

 45. #52 by LUUMANH on 2011/01/19 - 00:14

  He he Roi sờ ơi Roi sờ, sâu em lại hạ cấp đánh đồng anh vứi thằng Mặt./ zậy. Em qua anh góp ý chút nhé

 46. #53 by voong ngau pin on 2011/01/19 - 00:14

  địt mẹ nhìn ảnh ông chó bị trói lại nhớ hồinhỏ anh đã xem bọn thợ xây gần nhà thịt 1 ông chó,chúng đéo đâm phát chết như giờ mà treo ngược ông lên,trói và buộc alô như ảnh Dìlồn,1 thằng cầm con dao nhỏ rạch cổ ông,1 thằng cầm chậu hứng máu ông,10 lừa vây quanh bình luận,,thằng đồtể ko chuyên mổ toang cổ ông ra tìm mạch máu,cắt phát ra tý máu,bọn vây quanh lại bẩu đéo phải mạchchính,tênđồtể lại rạch rộng thêm để tìm,thằng hứng tiết phải dịch chậu máu do nước mắt ông chó rơi vào,cuối cùng cũng moi đc mạch chính trong cổông,cắt búp phát,máutuôn ồngộc,lừa vâyquanh reo lên,ông chó rên ằngặc 

  Bùingùi điếuchịu 

 47. #54 by Dragonfly on 2011/01/19 - 00:16

  Nàng Rose

  —————-
  Chào em Bông Hồng Cô Đơn,em đừng nghe bọn Bựa bửn GATO với anh. Không tin em cứ vào thăm nhà anh đây này. Khách nhà anh tuyền vàng son đẳng cấp cao  ,con nhà gia giáo dáng cây me cây táo. Anh hy vọng mình sẽ hiểu và yêu ngay fát đầu. Hệ Hệ
 48. #55 by dorolafuzz on 2011/01/19 - 00:20

  Thử Gúc với từkhóa “Không nên ăn nội tạng” thì thấy một trăm bài báo Đảng như một, thựctế đángbuồn theo kiểu một người viết, những nơi khác copy không cần biết đúng sai!

  Bài viết cũng có quan niệm sailầm, theo DLP đaphần các đồ nộitạng thì đều chứa bệnhtật, nhất là ông Gan, ông ấy lọc chất độc thì chất độc nằm lại đó hết, nhất là môi trường Việt Nam thì hầu như ông GAN bó tay hết vói các loại hóachất, chất bảoquản, cái này ông giữ lại( đây cũng là lýdo mà tỉ lệ ungthư ở Việt Nam chắc vôđịch), rồi ruột, dạdày thì giunsán ầmầm, tiết, dồi thì là chỗ truyềnbệnh kinhkhủng và nhanh nhất, tim và thận thì chỉ làm cholesteron tăng cao.
  Không thể nhìn thấy được cái ích lợi gì cho việc ăn nội tạng, cũng chính vì vậy mà bọn Tây chúng chỉ ăn ở dạng làm xúc xích (đã qua xử lý cẩn thận ở quy trình an toàn thực phẩm) chứ không dám ăn “tay bo” (theo kiểu luộc, xào …) như dân Việt. Nếu cần chất béo, protein hay là chất sắt thì tất cả các loại thự phẩm sẵn có cũng đủ lựachọn rồi. Thật sự một nền vănhóa ănuống cũng là một điều mà các bựa tinhhoa nên lưuý, đừng để SƯỚNG CÁI MỒM mà thôi!
   
 49. #56 by Mit on 2011/01/19 - 00:26

  Chào tiên sư bố chi bộ …Sáng bảnh mắt nhìn dững tấm hình ông chó sắp bị lên thớt mà thấy buồn nôn quá!  Nếu phải giết một con vật để ăn, có cần phải tàn nhẫn đến như thế không?! 

  Dạo này theo nhời các cô, các cô cũng bớt ăn thịt chó rùi phải không?  Tốt tốt.  Mít chẳng ke các cô bớt vì lý do gì, bịnh tật, giáo dục trong gia đình, sính Tây, tôn giáo….vươn vươn  Bớt được là tốt.  Bỏ hẳn dư phần nhiều bọn phản động bên này lại càng hay. 

  Mẽo thì khỏi nói rùi, ông chó chỉ đứng sau bọn nhãi con, ma bỏn và  tất nhiên là trên các vous, bọn đàn ông…. 

 50. #57 by EURO on 2011/01/19 - 00:36

  Công nhận tiết canh là món tởm nhất ever. Em thì đảm bẩu đéo bâu giờ dám đụng vầu 1 miếng, thậm chí huyết luộc trong tô bún riêu. Đó là lý do em sẵn sàng thiến Nhất Dâm quẳng cho ngan cạp chứ đéo bâu giờ dám cắt tiết 1 ông gà.
  Tên nầu biết qua về Kinh Thánh, sẽ biết Jehova cấm ngặt chiện ăn huyết thế nầu, vì huyết tượng trưng cho sự sống linh thiêng, thời Cựu Ước người ta chỉ dùng huyết các con vật khong tỳ vết để làm lễ tế Thượng Đế mà thôi.
  Nhớ lâu lắm rùi bà Dì có bốt quả chụp bao tải 1 ông chó ở Nga Ngố, hình như trong entry Ông Cụ nhập vong. Nhẽ hôm nay Dì Dỉ xám hối ăn năn nên mới có bài tham luận đả đảo chén chó.
  Thôi em ngủ, G9 chi bộ đểu.