Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 20:22

  Mẹ em Rốt vửa vầu tên Thiếu Bựa đã đong lấy đong để hãm vôđối.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 20:31

  Bijờ Zì bắtđầu thamluận chống ăn thịt chó.

  Thưa các cô.

  Một khi các cô đã khoái chén thịt chó, thì việc từbỏ nó là không zễzàng. Zù thịt chó chẳng có jì là quá ngon, zưng bỏ một thói quen, Zì nhắc lại, là không zễzàng.

  Zưng bỏ chén thịt chó có được không? Có bị ungthư khi tựzưng không chén chó nữa hay không?

  Tấtnhiên là bỏ được, như Zì đây. Và tấtnhiên là các cô không thể bị ungthư hay tiểuđường chỉ vì bỏ thịt chó.

  Tại sâu fải bỏ chén thịt chó?

  Zì không thấy zững lýlẽ caosiêu kiểu chén thịt chó sẽ bị Quả Báo, Ngiệp Chướng.. là fùhợp. Zững lẽ dó có vẻ nặng vướnđề tâmlinh. Tinhiên tâmlinh là khíacạnh Zì sẽ đềcập sau.

  Bắp Ngô bẩu ẻm chẳng ưa chó nên chén nó thấy ngon bỏ mẹ không như chén mèo. Zì không vừa lòng.

  Zì không ưa cô Lài vì mồm cô ý thối, zưng ai đó jiết cô Lài rùi bẩu Zì chén thì chắc ăn là Zì từchối. Gét mới ăn thịt là các chiện khác nhau, zù thịt cô Lài có thể rất ngon, vì mồm cô ý thối.

  (Còn tiếp)

 3. #3 by deobietj on 2011/01/18 - 20:32

  Ôi dizt mia. VN sắp có Tập Cận Bình.  Dizt mia. Zi thối ra mà học tập nhá
 4. #4 by EURO on 2011/01/18 - 20:38


  Ông Fốc Sốc (HN kêu Fốc Lông) của em mần jì đến 1,000 Tơn. Ở HN tầm 1/2 số đó thôi, cũng có đủ jấytờ các cái luôn. Còn con các ổng (hông biết lailủng mới ai hehe, nhưng trông chả khác mấy) já lại bằng 1/2 tới 1/4 ổng nữa

  Hóa ra ý Dì là em chém gió à, sư bố Dì ông này mua đúng 1.000 ở trang trại ở Thái đấy nhá, năm rùi ông ổng được giải nhất Pupply do hiệp hội nuôi chó Lừa VKA tổ chức ở Suối tiên, em đéo ngoa đâu:


  Tiếc quá còn 1 đống hình chụp ở máy kia, nhưng tên bạn dùng đéo thấy trả để em bốt hình tiếp còn cả núi.

 5. #5 by Enterprise on 2011/01/18 - 20:43

  Á, chào cô Ly-rô-zê cái nầu, hehe.

  Cô vào đây ngồi nghe bỏn dis, del, long, … thì cứ hiểu là waa, tuyệt, dở quá … . Ngôn-ngữ của những tên không thích giả-tạo nó thế, hehe. Anh không dùng ngôn-ngữ đó vì anh còn phải đứng-lớp chứ không phải anh chê. Xém tí chơi một quả, hehe.

  Hehe, hôm-nay thấy bà Dì vui rõ nè. Chúc mừng! chúc mừng Quán! chúc mừng chủ quán! hehe.

  Mời cô Khỉ, cô Hương một ly nầu. Hay hôm-nay mình làm quả party toàn món-ăn từ chó + mèo nhở? hehe.

 6. #6 by minhhuong on 2011/01/18 - 20:46

  Em bảo là em không thân thiết với chó, nên chó với em tương đương gà, lợn, bò, thỏ. Ăn chả sao cả.

  Còn chuyện ghét là ghét mấy con đã từng cắn mình.

  Chứ em không ghét chó nói chung.

  Chuyện ăn thấy ngon là do thấy ngon chứ không phải ghét nó nên thấy ngon.

  Trung Tướng suy kiểu gì thế?

 7. #7 by EURO on 2011/01/18 - 20:46

  Em cũng ăn thịt cầy nếu như thấy dọn tận miệng, ti diên tự nhiên lội 1 quãng đường đi ăn thì em đéo, đơn giản vậy thui.
  Thịt cầy nhiều đạm bỏ bà, những tên bị gout được khuyến cáo càng không nên xơi. Thật sự em thương chó dù đéo muốn nuôi, nên rất rất nhiều lần em théc méc tại sâu người ta có thể bán 1 ông chó gắn bó với mình như người thân để mần thịt? ( Đương nhiên đéo tính tới mấy ông bị bắt cóc.)

 8. #8 by minhhuong on 2011/01/18 - 20:47

  Thế Thỏ có dễ thương không, bao nhiêu đứa bên này nuôi. Thế bọn bên này có ăn thịt thỏ không? Ăn nhiều đằng khác, thấy bán đầy.

 9. #9 by cuchuoiSG on 2011/01/18 - 20:47

  Địt mẹ Anh chỉ thấy mấy Cô Bắc Kỳ gộc mới Gốc Bắc Kỳ dạt Nam Tiến mới xơi món Cờ Tây Cầy Tơ này, chứ dân Nam gốc ít ai đi ăn thịt chó thịt mèo cả @Già đíu quy hoạch.

  Dân Nam đầu tiên cũng là dân Thanh Hóa, Nghệ An và 1 số ít dân Bắc theo Nguyễn Hoàng, trốn tránh sự thanh trừng của anh rể Trịnh Kiểm,  khai khẩn vỡ hoang, mở đất. Theo vào Đàng Trong chỉ có những người con thứ, con Cả ở nhà phụng dưỡng mẹ cha, thờ cúng tổ tiên nên dân Nam sau này chỉ có anh Hai mà đéo có anh Cả. Lúc đó, đất rộng người thưa, hoang vắng và cô quạnh thì ông chó là người bạn đường, sát cánh cùng họ trong lúc đi săn, chống trả thú dữ. Và sản vật trong rừng lúc đó không thiếu, chỉ thiếu ông chó đi săn nên họ rất quý ông chó. Xem ông chó là bạn nên dân Nam Trung Bộ và Nam Bộ rất ít khi ăn thịt chó và chỉ ăn chó mua chứ không ăn chó nhà nuôi.

  “Ăn thịt mèo nghèo 3 năm”
  Trong lúc chống chọi với thiên nhiên hoang dã thì con người rất sợ sự rủi ro nên người dân Nam Trung Bộ và Nam Bộ tin tưởng rất lớn vào các thế lực siêu nhiên. Cũng vì thế mà dân vùng này tín ngưỡng rất đa dạng và họ thường theo 1 tôn giáo nào đó nên họ chân thật hơn những người anh Cả của mình.
  Tất cả là do lịch sử để lại, Bắc Nam thật sự là một.

 10. #10 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 21:02

  Đù Má Chuối Sài Gòn dạy đời Anh hả? he he.

  Tố chè tố chè !

  Địt mẹ dân Bắc ăn thịt chó mèo cũng kiêng củ dữ lắm. Qua rằm mới dám ăn thịt chó vì sợ đen, thằng nào mà hay chơi lô để, bóng bánh, mần ăn dạng affair thèm lắm cũng ráng chờ qua rằm mới xơi.

  Còn thịt mèo thì dân làm ăn cũng sợ ăn gặp chiện xui xẻo bỏ mệ.

  Thái Bình nổi tiểng món Tiểu Hổ vì vựa lúa của Miền Bắc XHCN, nên mèo nhiều để cân đối với lượng chuột phá hoại lúa. Bợm nhậu lại đéo ăn thịt chuột cho tiêu diệt bớt mà chơi ăn thịt mèo, thế mới ngược đời.

 11. #11 by Gia_lamcam on 2011/01/18 - 21:06

  Báo cáo anh Cẩm, thấy anh tò mò về Facebook, để em trả nhời anh:..@ Điêu Yêu
  Há há há,
  Quả hông hổ danh là em Hương Điêu Yêu thông minh sáng dạ!
  Chỉ vài nhời túm tất, mờ anh sáng ra bâu nhiêu. Chả bù cho tên bạn anh nói lòng và lòng vòng, làm anh đâm ghét FB he he!
  Túm lại là chơi FB thì chẻ ra tới 15 tuổi. Nghĩa là hơn đứt cái anh gì mờ Via… gờ la xê ra ha ha!
  Thế thì bẩu sâu anh hông chơi FB chứ!
  Thành thành em Điêu Yêu nha.

  À còn cái avt thì anh dứt khoát hông có thay à hà hà. Thay thế thì anh thành ra… Lý Đức hay Đoán Tiền lẩm cẩm à?
  Cái lão cười cười kia kìa, lão ấy thành cái thương hiệu của anh dồi Điêu ợ. Cái lão ấy tuy xấu người dưng mờ tâm lành tính
  tốt, hông biết hại ai bâu giờ Điêu ợ.
  Tức nhiên là anh ẹt em vầu đầu tiên he he.
 12. #12 by dorolafuzz on 2011/01/18 - 21:06

  Chào toàn thể Vàng Son và Chi Bộ Bựa,


  Mấy hôm nay anh em facebook điên cuồng nhể, ĐôLa cũng cố gắng theo đuôi các Vàng Son chuyện này, phải công nhận đàn ông mà, cứ thấy Vàng Son là xoắn!!!!!!!!!

  Trong vụ thịt chó này thì DLP cũng sẽ không ăn nữa, cũng vì một phần xa nhà, nhưng mà cũng có quen biết anh em bên này, họ cũng hay mang thịt chó qua đường máy bay tuy nhiên quyết tâm không ăn nữa từ 2 năm trở lại đây, thấy ăn thịt chó nó mọi quá!

  Túm lại: Nhà nhà, người người nên giảm và dần dần bỏ thói quen ăn thịt chó!

  Đi làm với tụi Đức bọn nó nghe thấy mình ăn thịt chó ngó cứ như là người ngoài hành tinh, nhục thiệt!
 13. #13 by Enterprise on 2011/01/18 - 21:06

  Ối, vửa định mời vài món chó thấy nguyên bài cấm các món-ăn từ chó của bà Dì. Hehe, thôi xơi đậu-hũ cho lành. Nhẽ bà Dì cũng nên xơi đậu-hũ cho teo kèn bớt nhở. Để dài loằng-ngoằng thế già chống gậy nhỡ chống phải thì oan gia, nhở? hehe. Hay đi đâu lại phải thuê tiểu-đồng vác đỡ như đỡ áo cô-dấu ấy?

  Đây: mời! mời!

 14. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 21:08

  (tiếp thamluận chống ăn thịt chó)

  Các cô pro chén chó sẽ nói, chó khác đéo jì trâu bò gà hay lợn. Tại sâu chén thịt lợn được còn chó thì không? Ông trâu là jasúc nuôi không fải để lấy thịt zưng người ta vưỡn chén đó thôi?

  Về việc Lừa chén ông trâu, Zì jảnhời, ông trâu Zì cũng không chén, như ông chó ông mèo, và cũng sẽ mở fongtrào chống chén thịt trâu, sau bài nầy.

  Vướnđề là, các ông chó từ ngàn đời nay đéo fải được nuôi để chén thịt. Tây nuôi chó để ôm ấp vuốt hít. Nhật nuôi chó để cânbằng âm zương. Lừa nuôi chó để canh nhà và zọn cứt. Thats it.

  Trên Việt Trì, Fú Thọ.. có zững trangtrại to đùng nuôi chó thịt, như nuôi lợn, chiên cungcấp cho bọn Hà Nội thối mồm. Zưng việc đó fátsinh zo nhucầu chén thịt chó của các cô, lũ con lừa xơi cả rắn rết chuột bọ, chứ có fải nó là truyềnthống đéo đâu.

  Tại sâu người ta đéo nuôi chó để lấy thịt?

  (Còn tiếp)

 15. #15 by ongcu69 on 2011/01/18 - 21:09

  @Hường Điêu:


  Em ăn chó vì em đéo thân thiết với ổng
  Em khen thỏ dễ thương và em cũng ăn tốt ổng

  Cùng là ông thú nhưng: 

  1. ông chó, ông mèo là vật nuôi
  2. ông lợn, ông gà, ông thỏ, ông bò là gia súc, gia cầm

  Tại Lừa thì cứ ông thú nào quay lưng lên trời là dân nhậu bẩu ăn được. Thế mới là Lừa.

  Chỗ khác văn minh hơn thì nhất quyết đéo ăn vật nuôi, kể cả đéo thân thiết gì với ổng. Ngoài ra tùy theo văn hóa, tôn giáo mà 1 số ông thú được tôn thờ cho dù phần còn lại của thế giới ăn tốt. Tỉ như đạo hindu đéo ăn bò.

  Ăn chó hay không là quyền của mỗi Lừa. Anh nhất quyết đéo bao giờ ăn nhưng tiếc là cũng đéo biết cách thuyết phục hợp lý để Lừa khác theo mình.
 16. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 21:10

  (tiếp thamluận chống ăn thịt chó)

  Tại sâu người ta đéo nuôi chó để lấy thịt?

  Thứ nhất là năngsuất của chó thịt quá thấp. Một ông chó trưởngthành chỉ nặng bằng 1/10 ông lợn cùng tuổi, và thờijan nuôi chó từ lúc ổng đẻ tới lúc chén ngon lâu gấp 6 lần nuôi gà.

  Thứ hai là thịt chó không ngon. Thựcsự nếu không có thủthuật chếbiến thì thịt chó ăn rất hôi. Các ông súcvật chén thịt như chó mèo hổ báo luôn hôi như thế. Chỉ đám chén cỏ, chén cám, thì thịt mới thơm thôi.

  Muốn thịt chó ngon, thì Zì nói rùi, fải để ông hơi thối một chút. Ngoài ra nhiều chủ quán chó còn tẩm vầu thịt chó một số hóachất khử mùi của Tầu. Điều nầy là chắcchắn. Ngày xưa chưa có hóachất thì các quán chó nủitiếng hay zùng vôi sống để ướp xác chó trước khi hấp nướng nấu rựa mận fụcvụ các cô, lũ con lừa ạ.

  Thứ ba là thịt chó chẳng bổbéo đéo jì cả. Mỡ chó có thể gây suy thận cấp như mật cá. Lòng chó là ổ gây sơvữa độngmạch hạng nặng, cũng là ổ sán nếu nấu không kỹ (trứng sán có thể sống ở nhiệtđộ 200oC đó các cô, nướng cũng đéo là jì nhế). Và đặcbiệt món zồi mà các cô luôn khoáitrá ý (“Sống ở đời ước miếng zồi chó”), nó chính là đoạn ruột jà ở gần đít ông chó chứa đủ các thứ tạpnham bửnthỉu nhất chứ là cái déo jì tửtế hử các cô lũ con lừa?

  Thế tại sâu thịt chó lại gây ngiện? Chính sự khácbiệt của thịt chó so mới các loại thịt khác là thứ gây ngiện các cô ạ. Kiểu như người Hở Mông ăn Thắngcố hay Nậmpịa mà cô Fập kể đó. Địt mẹ các cô nhìn vầu bát
  Thắngcố không khéo có thể nôn ngay, mà lại đi ăn zồi chó hehe không lăntăn?

  (Còn tiếp)

 17. #17 by Lừa nhà quê on 2011/01/18 - 21:11

  cô Thiếu, chữ thiếu nó vận vào thân cô zồi, thấy vàng son tên đẹp, đong lấy đong để,


  nói chuyện chó, địt mẹ, hồi em được đi tây lần đầu, đang đi dạo trên phố cũ – thành cảng – Đức nhợn, đại ca em huých tay fát bẩu: mày nhìn tây bốc cứt chó! nhìn sang thấy cô chó tây đang ỉa, ông người đeo găng, chờ cô chó ỉa xong, ông người bốc gọn cho vào túi ni-lông… về nhà kể, mấy thằng bạn cười rũ rượi, chửi địt-mẹ thằng tây bầy đặt. Địt-mẹ, làm ông chó tây cũng sướng!
 18. #18 by minhhuong on 2011/01/18 - 21:14

  Há há, FB của em á, 80 friends !! Mỹ mãn! Em add vô tội vạ, cứ thấy có dăm ba bạn chung là add.

  Thì chục năm rồi có ăn thịt chó đâu. Dưng vẫn nhớ, nó là 1 món rất rất ngon.

 19. #19 by dorolafuzz on 2011/01/18 - 21:14

  Các Vàng Son cũng như các Bựa nếu đã xài facebook nhất thiết phải xem cái Video Clip này, các bựa chịu khó luyện nghe tiếng Anh nhé


  You have no Friend

   
 20. #20 by Gia_lamcam on 2011/01/18 - 21:17

  @Ma Xó:
  Anh đề nghị Ma Xó để thế nầu mờ anh bấm búp phát vầu quán bựa là vầu luôn bài biên mới, đọc luôn.
  Mẹ, cứ vầu bước 1 xong dồi lại phải bấm búp phát nữa mới vầu được bài mới để đọc, mất công anh bỏ mẹ!
  Mần thế, anh mất thêm ối xiền, mờ giờ thì anh đương phẩy thắt lưng buộc bụng gom xiền mở siêu thị he he!
  Sư bố Ma Xó.

 21. #21 by sexwc@ymail.com on 2011/01/18 - 21:19

  Địt bẹ. Vào fb em Điêu vàng son yêu vãi đạn. Phải nói là fb pr Bựa quán rất cute. Còn chiển hẳn quán Bựa sang fb thì Đát bỏ phiếu chống ngay nhế. Không phải vì lý do gì cụ tỉ, nhưng thằng ya hù phò phạch lồn mửa này nó trầm ngâm trầm ngâm già hói (nhẽ đâu tại appearance của nó nhể?) khác với cái nhắn nhắng tin tin của fb.

  Đèo mẹ, chút suy tư dành cho quán thôi nhế, địt bẹ chi bộ em không mong nghe chửi đâu đới. Mà có ai chửi thì địt bẹ phải là vàng son chửi cơ, tinh hoa bần nông mắt lác Đát táng vỡ a lô. Thề.

  @Hương điêu: nhớ lời anh dặn, đừng tin thằng Thiếu nhế.

 22. #22 by dorolafuzz on 2011/01/18 - 21:19

  Cái chức năng nhúng Clip của TT không hoạt động à? 


  Link của You Got No Friend
 23. #23 by LonelyRose on 2011/01/18 - 21:19

  Dì ơi Dì, em xin cái tên Rốt cho nó gọn. Mà Dì cứ chưởi tự nhiên đi hehe em nghe cũng quen roài. Dì cũng cẩn thận ghia còn nhắc em đừng khờ dại vội tin mấy anh Bựa. Đứng vòng ngoài em nghe mấy ảnh bôlôbala lâu nay em biết hết mấy ảnh thế nào roài híhíhí…

 24. #24 by Dragonfly on 2011/01/18 - 21:26

  Địtmẹ, anh có ý kiến đóng góp với Zì Thối và Chi Bộ chút như nầy. Chúng ta nên coi đây vẫn là nhà chính và bên FB là nơi nhà ngoại ô nghỉ ngơi thoai. Bên đó các Bựa cũng nên nhẹ nhàng tý cho dân tình đỡ shock. Vì 1 câu chửi nó ê quơ hơi nhiều ngóc nghách. Hệ Hệ

 25. #25 by minhhuong on 2011/01/18 - 21:33

  @Ông Cụ: Thế thỏ bọn bên này nuôi cũng không ít, sao chúng nó vẫn ăn?

 26. #26 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/01/18 - 21:33

  mới đọc post này của trung tướng:

  …..

  Trung Tướng đang tập trung các văn kiện quan trọng để lập ra dự án nghiên cứu về các hành vi tồi tệ của đảng ta, trong đó đương nhiên có những vụ như công nhận chủ quyền của Tàu tại Hoàng Sa, nhích mốc biên giới hàng trăm cây số vuông về phía Lừa, mặc xác Tàu xâu xé sông Cửu Long và Sông Hồng bất chấp các thông lệ quốc tế, và còn có:
  …..

  4- Rửa tiền cho các nhà tài phiệt nước ngoài, chủ yếu là Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc. Riêng tiền đầu tư chui của Đài Loan tại Lừa được ước đoán khoảng 15 tỷ đô la, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực bất động sản, may mặc, thủy hải sản. Rửa tiền cho cả Bắc Hàn đến nỗi bị Mẽo dọa mới thôi.

  5- Nghe xúi dục của các chiên gia kinh tế Sô và Tàu để tập trung phát triển công nghiệp nặng nhằm mục đích khoe mẽ, bỏ qua phát triển hạ tầng và môi trường trong nhiều năm liền, dẫn tới sự thụt lùi trầm trọng của toàn bộ nền kinh tế và môi sinh, đến giờ vưỡn chưa gượng lại được.

  6- Cố tình định hướng giáo dục và y tế theo lối Tàu, trì hoãn xã hội hóa hai lĩnh vực tối quan trọng này, làm tha hóa tư duy và thể chất của cả mấy thế hệ Lừa, làm cho tỷ trọng chi phí giáo dục và y tế cho mỗi gia đình Lừa lên tới mức kinh hoàng: 40%.

  Vưn vưn.

  Bà Zì nói tí về vụ rửa tiền được không???
  nguồn:http://v1.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=12016

 27. #27 by LonelyRose on 2011/01/18 - 21:35

  GiàLàng  Hương iu Già-dần-đều-từ-dưới-lên-trên  Cụ96  Tướng-thiếu-đủ-thứ Roai  

  Thanks mọi người!

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 21:38

  (tiếp thamluận chống ăn thịt chó)

  Tóm lại ăn thịt chó các cô thấy ngon là zo quen miệng rùi ngiện, chứ thực ra nó cũng đéo ngon đến như các cô tưởng. Nhất là món zồi, hehe chả có vị đéo jì. Cứ nghĩ đến việc ai đó jiết mình rùi gỡ đoạn lỗ đít ra nướng chén là buồn nôn mẹ nó rùi hehe.

  Thế Lừa chén chó từ bâu jờ?

  Khó mà nói chínhxác dược, zưng nhẽ lâu lắm.

  Thứ nhất là zo Lừa quá đói. Địt mẹ đói quá thì người ta chén cả chuột cả bọ đấy thôi, chó đéo thể là ngoạilệ.

  Thứ hai là Lừa đéo có tínngưỡng đéo jì cả. Nói chung là Lừa thích thờfượng lungtung vì đéo có địnhhướng và niềmtin tửtế, chứ bảnchất Lừa là vôđạo, nhảmnhí, zễ bị lườnggạt. Đéo có tínngưỡng nên đéo có ai zậy rằng đéo nên ăn thịt chó.

  Thứ ba là zo triềnthống hehe. Bởi Lừa chính là bọn Tầu ở rừngrú Choang mà ra chứ đéo đâu. Choang chén chó thì Lừa cũng chén, là tấtyếu, chối thế đéo nầu được.

  (Còn tiếp)

 29. #29 by voong ngau pin on 2011/01/18 - 21:40

  dì lồn ma xó biết cả quán ở đầu lê văn hiu à?đúng là ăn ở quán đầu tiên,mặt con vợ thằng chủ trơ xương y mặt chó ,bắtđầu bằng món hấp,sau đến dồi,cuốicùng là cái đùi hay chân hầm măng,,uống vốtka kèm lavi đểu,,,ngon vô đối,,,lâu lắm em đéo ăn lên đéo cần ăn nữa,,,gílồn vào ăn chó nữa,,địtmẹ thề

 30. #30 by vangson.donkey on 2011/01/18 - 21:48

  Tsb tuyền Chi bộ 1 phát cho thơm giọng đã.
  1. Chuyện chó má rôm rả quá, A góp quả hình chó què này vậy:

  2. Về FB Quán Bựa, sau 3 ngày hoạt động (Bắp Ngô PR ác liệt + các bựa ủng hộ nhiệt tình), kết quả đây:

  Giờ thì cứ nhẹ nhàng đẩy xe hàng thôi…hehe!:)

 31. #31 by Mr. Tran on 2011/01/18 - 21:50

  ồi, vàng son mới vầu quán hả?
  chi bựa xê ra để mỗ chầu ẻm cái coi.

  Chầu em nhế!

  mỗ xẽ gọi em là Đơn Mai Khôi. cho nó có tý chất Khựa, thế mới oách em ạ.

  Nhân tiện mỗ cũng muốn cảnh báo em 1 số zai bựa nên tránh:

  1/ Tướng thối: cỏn chưởi bậy vô đối, lại già hói, nỏ mồm nữa
  2/ Cẩm hói: lão nầy chuyên đong đưa, le ve thui, không nước non gì đâu em
  3/ Thiếu dái: cỏn sến lắm, lại bị gay nữa
  4/ Dái Ghẻ: cỏn tuyền nổ, kinh lắm
  5/ Rai: cỏn đạo mạo vớ vỉn đấy, bựa cực
  6/ Già không đều: cái nầy em nghe tên là hiểu rồi, phỏng em?
  7/ Lài dồn: cỏn là giang hồ thối đấy em
  8/ Lả thổ tồn: cỏn chuyên lèm bèm, gay too
  9/Thong manh: bạn chưởi bậy của tướng thối
  ……
  bla bla

  mỗ dài dòng thế là để em thấy zai bựa còn mỗi mỗ: trẻ trung, chưởi bậy vừa phải, nổ điều độ… hehe (em có để ý cồng nầy mỗ không hề chưởi câu nầu không?)

  Em nên tránh mọi zai bựa, trừ mỗ.

  nhân tiện, FB nầy là của mỗ: Trần Hoành Tráng
  hehe

  vậy đã em nhế. chúc em sinh hoạt chi bựa vui!

  @Tướng thối: hồi hổi đi bỏ chó cho các quán nên giờ không dám chén chó hử? từ đời nào sao không đội nồi?

  tặng em Đơn Mai Khôi của mỗ bài nầy nhé:

 32. #32 by Kiếm on 2011/01/18 - 21:51

  Đù má Bựa phò lỗ đít mặt ./, anh giới thiệu Tiểu Cô Cô Vàng Son từ đời nảo đời nao rùi mừ bi chừ mới bít chào hỏi hử ? Đù má Bựa phò lỗ đít once again. Hẹ hẹ…


  Chào mừng em Vàng son Rốt tới quán bựa nhế, welcome baby.

  Nói dzìa chó, mèo thì anh thật, anh chưa bâu giờ ăn thịt mèo vì anh rất thích chúng, còn thịt chó thì trước đây anh cũng có ăn nhưng bỏ rùi, cỡ 7,8 năm gì đó. Các quán thịt chó anh thường chén hồi hổi là ở chợ Ông Tạ đường Phạm Văn Hai có khu nhà của bọn Hàn Quốc mà tên Già dở dở ương ương đề cập đới, khu ‘đường rầy’ Lê Văn Sỹ, khu Thanh Niên đường Cống Quỳnh (bên cạnh siêu thị Cống Quỳnh), khu Thị Nghè (đối diện Thảo Cầm Viên Sì Gòn)…etc. Sau anh thấy tội chúng nó quá nên bỏ kg ăn nữa.
 33. #33 by Mr. Tran on 2011/01/18 - 21:52

  sori em,
  bải đây: Kiss from a Rose

  địt mẹ, không phải đâu đấy nhé. tướng thối để iêm đấy!

 34. #34 by Dragonfly on 2011/01/18 - 21:53

  Địtmẹ Zì Thối bọn Hàn Kuốc nó cũng mọi chắc ? Sao mà xực dog meat chấm chao mè (vừng) như điên. Hương vị còn thua mắm tôm Lừa. Hệ Hệ

  Nói chung anh ủng hộ ít ăn thịt chó đi vì bệnh bạo,vệ sinh kém ,chứ khuất mắt trông coi ngon bỏ mẹ. Hệ Hệ
 35. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 22:00

  (tiếp thamluận chống ăn thịt chó)

  Tính đi tính lại, thì các cô thấy ăn thịt chó đúng là như ăn ./, chả có đéo jì lợilộc.

  Zưng gốc của chiếnzịch chống ăn thịt chó của Zì lại đéo nằm ở đó, mà ở chỗ, địt mẹ bọn Khoaitây xem ăn thịt chó là mọirợ súcvật.

  Địt mẹ cái bọn thượngđẳng mình muốn theo ý, nó lại bẩu cái mình đút vầu mồm là mọirợ, thì mình có nên chống nó, và tiếptục mọirợ như tậpquán mình hay không?

  Bọn HVB hay cãi cùn, Lừa là Lừa, việc đéo jì fải jống Tây?

  Địt mẹ ngĩ như thế nên Lừa mới mãi là Lừa, còn HVB là thứ Lừa thốitha nhất. Một việc nhỏnhặt như hốc thịt chó còn đéo bỏ được, thì làm sao tiếpcận được zững thứ caosiêu?

  Hãy nhìn qua Hàn. Từ một quốcja chén thịt chó như quốctúy, thì jờ nó cấm mẹ chén chó côngkhai rùi. Bọn nầu lén chén chó thì vifạm fápluật và có thể ra Tòa, như là Lừa chén hổ chén gấu vậy.

  Cũng như bên Tây, địt mẹ bọn chén thịt chó hay thịt bồcu vưỡn có đầy, zưng bỏn đều là thứ tiệnzân hạđẳng và đéo khác jì bọn hít matúy.

  Thay vì đĩa thịt chó hấp hay nướng, hay mua một khúc cá hồi về mà nhúng bùtạt, địt mẹ vửa ngon vãi mả vửa bổ đéo cần quảngcáo.

  Hết thamluận.

 36. #36 by hanoi blog on 2011/01/18 - 22:00

  Tiên sư bố chi bộ đang không tự dưng động cỡn lên Búc với chả Bíc  làm mất mẹ nó cả ngày hôm qua mới tìm cách vào được , sáng nay tự dưng nó đơ bố nó ra chả vào được mạng nữa .Bận cả ngày đến tối giờ mới nhờ người xem lại hộ , mất thời gian quá  he he… nhưng coi như là đã được xóa mù FB ke ke … dù  chưa biết cách tung tẩy như Điêu.
  Dì định phát động phong trào không ăn thịt chó thì  coi như mất công thui. Nhưng người đã thích ăn thì Dì tả tởm thế chứ tởm nũa bỏn vẫn ăn , nghiện rùi bỏ thế đéo .
    Ngày xưa chị cũng ăn thịt chó, giờ thì không ăn vì tự dưng không thích . Còn mèo , thỏ , chim …thì  không  bao giờ  ăn . Không hiểu tại sao ngay từ đầu đã không dám thử thì coi như không bao giờ  ăn được .
    Ấn tượng ghê sợ nhất đến bây giờ là những con chim cút bị nhổ hết lông nhảy loi choi trong lồng  chờ người mua của những người bán chim ngoài chợ. Giờ nghĩ đến vẫn còn rùng mình, cảm giác như mình bị lột hết quần áo trước đám đông vậy . kinh bỏ mẹ

 37. #37 by Kiếm on 2011/01/18 - 22:08

  Sâu Tía đéo ăn thịt cầy nữa, ngiên nhưn như dzầy: hồi hổi gần nhà anh có con Lu, thấy anh nó thường hay mừng dù anh đéo phẩy chủ nó. Rùi nhà chủ nó có đám, đù má thằng chủ đem nó ra treo ngược cắt cổ mần thịt. Ui, đù má con Lu, nó nhìn anh như khẩn cầu trước khi vĩnh biệt. Mẹ, anh lại đéo giang hồ như Lài dồn, kg thì thằng đó tiêu zới anh mẹ rùi.

 38. #38 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 22:10

  Mấy Cô hay ăn chim nướng mà tụi  bán hàng hay quảng cấu là chim sẻ nướng, chim cút nướng hay đại loại chim trời nướng bla bla coi chừng 90% bị chơi đểu rùi. Chúng nó là những con gà con hay vịt con được vặt lông và cắt mỏ đéo nhận ra, đa phần nhập từ Tàu hoặc từ gà con, vịt con chết thải ra từ các lò ấp đấy.

  Địt mẹ lên Tam Đảo, vào quán nào cũng được mời ăn đặc sản thú rừng địa phương là con cheo cheo. Mấy cô biết con cheo cheo là con đéo gì không, nó là con thỏ cắt tai, chấm hết, Anh đã từng lật mặt tụi nhà hàng trên đó bỏm im re luôn. Địt mẹ bán thịt thỏ nuôi với giá thịt thú rừng quí hiếm, mần ăn chụp giựt chán điếu chịu.

 39. #39 by Mr. Tran on 2011/01/18 - 22:12

  Giờ nghĩ đến vẫn còn rùng mình, cảm giác như mình bị lột hết quần áo trước đám đông vậy . kinh bỏ mẹ@ Thị Thi

  có thể em thấy kinh dưng người khác thì chưa chắc. hehe

  à mà ăn chó mọi rợ là thế đéo?
  địt mẹ tướng thối sính tây vãi dắm. làm đéo có chiện ăn con nầy thì mọi, ăn con kia thì không?

  mỗ chỉ đồng ý là không nên chén nhiều vì bỏn làm rất bửn & mộc tồn nhiều đạm quá thể. chén xong hay bị đầy bụng + dễ bị gút mà dư thế thì no good!

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 22:17

   Cô không ngại bị Tây chưởi là mọirợ thì cứ chén chừng nầu luật chưa cấm hehe.

   Zưng nhớ là sang Tây thì đừng có zại mà chén chó trước mặt chúng nó nhế, mất hết bạn/khách tứckhắc đấy.

 40. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 22:13

  @Bắp Ngô yêu

  Thỏ hông fải Jasúc cũng hông fải Pet. Tinhiên có nhiều vùng (Khoaitây hẳnhoi) chiên nuôi thỏ để chén, có bọn lại chăn thỏ trong nhà.

  Zì không chén thỏ, vì thịt ổng không ngon. Zưng mà Zì nghĩ chén thỏ cũng được, vì nuôi ổng không để chén thì để làm jì? Thỏ không trông nhà hay júp người được như chó, cũng không âuím vuốtve được như mèo (ổng thối cực), cũng khó thả rông như thiênnga, ổng nhẽ cũng jống chuột bạch mà thôi. Nuôi cho nó khác lạ, và nếu mang ra chén như chén gà trong vườn thì cũng chẳng có jì áynáy. Mà thỏ còn ngu vôđối nữa hehe.

 41. #42 by tieuthithi on 2011/01/18 - 22:13

  Ui đèo mẹ lại nhầm lẫn lung tung nick khác rùi , đéo biết là cái nầu nữa , mả mẹ thằng FB chết tiệt he he

 42. #43 by LUUMANH on 2011/01/18 - 22:15

  Địt mẹ Măt./ nói ngu dư lìn, ông Nghê hông phải là ông Chó sâu, không thờ ở đền chùa sâu? cái lày Lừa coi là đặc trưng riêng, bản sắc riêng đấy Mặt ./ ạ. Thủa sưa đến giờ ông đã giữ nhà, trung thành với Lừa rồi trở thành thần ở đền cũng phải thôi. Anh vừa tỉn thằng gần chết vì tội câu chó vì anh quý ổng dưng địt mẹ, đừng có bi ba bi bô nên ăn cái này không nên ăn cái kia con lợn ạ. Địt mẹ, thật sự ông lắm đạm và môi trường ăn uống đéo phù hợp nên anh ít ăn chứ chả ngại lìn gì cả. Địt mẹ, ông trâu ông bò yêu bỏ mẹ, ông gà ông vịt bố cũng yêu, xem ông cá bơi lội xả chét càng yêu lại càng muốn ăn gỏi. Nhẽ nầu lại bẩu bọn Nhựt bổn ăn tanh, xúc xích cặn bã, nhẽ nầu bọn tư bẩn thối nát ăn lòng thối, ngỗng đẹp vậy sâu Pháp thối chỉ thích gan … vậy nên bỏ mẹ cái trò adua vớ vỉn đi. Địt mẹ ông chó suy cho cùng  có chức năng  thực phẩm cũng là lẽ thường, trừ thằng nầu gút ghiếc ăn vầu nhẽ đéo tỉn được nhau dư thằng Mặt ./

  ( anh sẽ bốt bài Gói thủy sinh nếu chợp đc cái ảnh, địt mẹ ăn ông cá còn dã man hơn)

   

 43. #45 by minhhuong on 2011/01/18 - 22:16

  Món dồi thì có gì mà Trung Tướng bảo buồn cười?

  May mà Trung Tướng không chêm câu, ăn nội tạng nó mọi mọi, bọn văn minh không thế kekeke

  Bởi em thấy bọn Pháp ăn lòng hay dồi gì đấy (tất nhiên là chế biến kém và không ngon bằng mình) đầy ra. Hồi gì còn ăn ở căng tin, chứng tỏ thông dụng bỏ cha. Và cũng bán đầy siêu thị, dân tình mời em ăn cũng nhiều lần.

  Bọn nó có ăn món lưỡi bò, món thủ đông, lòng, dồi.

  Nếu Trung Tướng bảo đừng ăn vì nó có hại cho sức khỏe thì chibộ hẵng nghe. Chứ bảo đấy là hành vi bọn mọi thì hì hì đừng tin.

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 22:19

   Bọn Fáp chỉ ăn zạzầy (một fần, để nướng), gan (làm batê), và óc lợn thôi em. Làm jì có chiện ăn lòng.

 44. #47 by ongcu69 on 2011/01/18 - 22:22

  Địtmẹ Zì Thối bọn Hàn Kuốc nó cũng mọi chắc ? Sao mà xực dog meat chấm chao mè (vừng) như điên @ Lài mồm hố xí


  Câu hỏi trên Zì thối trả nhời rồi, Cụ đéo phải thêm nữa. Hồi hổi đi cày ở Xê Un, Cụ hỏi đến thịt chó thì thằng Hàn nào cũng nhăn mặt lắc đầu ngượng ngịu. Sao phải ngượng? Hehe địtmẹ đấy là tố chất của bọn bắt đầu có dáng dấp thượng đẳng, quyết gạt bỏ những thứ lìu tìu bần nông. 
 45. #48 by minhhuong on 2011/01/18 - 22:25

  @ TT: Hồi em thấy chúng nó ăn em cũng trố mắt, hóa ra chúng nó ăn y như mình, trong đó là huyết (là loại huyết đông hay huyết luộc bên trong thì em biết chó đâu), chúng nó đem rán lên, bên trong có thể trộn ít táo bằm, hoặc hành tây bằm, hoặc cái khác.

  Tên là Boudin. Trung Tướng tra thử mà xem. Bán khắp nơi

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 22:34

   Bu Đanh của em là xúcxích heo trộn tí tiết chứ có jì đâu. Ăn rất chán, và cũng không fải là món fổbiến. Trong restaurant hông bâujờ có món nầy đúng hông em?

 46. #50 by vô thần on 2011/01/18 - 22:25

  À…Thần cũng có xơi chóa vài lần…chắc là <5 lần…chủ yếu là do ko có điềukiện keke…nói thật vị duynhất còn đọng lại trong trínhớ là vị mặn của mắmtôm…không hứngthú lắm dưng nếu được mời thì cũng ko từchối hềhề

 47. #51 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 22:26

  Mấy Cô ợ! Anh cháu nhà Phật đây, không dám khuyên các Cô ăn chay ngủ mặn, vì thực sự không phải ai cũng ăn chay được, dân tình bây giờ qua cái thời ăn no mặc ấm mà ăn ngon mặc đẹp nên xu hướng là ăn ít thịt đỏ đi, ăn nhiều rau và tập như tụi Nhật mà chén hải sản.

  Ăn hải sản, dinh dưỡng thì khỏi nói nhưng nó thuộc động vật không có trí khôn nên ăn không nặng nghiệp sát sanh, không có mùi giết chóc, cắt tiết phồng mang trợn mắt ai oán khi lìa kiếp của nó. Cá biển bắt lên thì nó đã nghiễm nhiên không còn sống nữa rùi, nên thợ làm cá bóc ruột móc mang không cảm thấy mình dã tâm và đặc biệt tụi thượng đẳng chuộng món cá fi lê vì ăn cá nhưng thực ra là…như ăn miếng thịt con mực ấy, đéo có tí xương xẩu nào cả, nên tụi Nhật thông minh hơn và ngày càng cao hơn tụi Hờ Mông chuyên thịt rừng, thịt đỏ các loại lùn tịt vì không có nhiều canxi như hải sản.

 48. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 22:28

  @Cô Trạn

  Zì đang khaihóa đầulâu các cô, cho các cô jởnên vănminh, các cô lại kêu Zì sính Tây rùi đéo nge là thế đéo nầu?

  Tây nó coi hànhvi cười nói oangoang jữa fố là mọirợ. Cô có thấy thế là mọi không, hay thấy cũng bìnhthường?

  Địt mẹ cái jì nó hay nó đúng thì fải học, chứ sính sính cái đầu buồi ý.

 49. #53 by Enterprise on 2011/01/18 - 22:29

  Dì nói đúng đấy.
  Thịt chó thật-ra chẳng ngon hay bổ hơn thịt khác.

  Nghe bảo xét theo lượng đạm thì nhất là dê, kế là gà, rồi mới tới bò. Cái này là anh hóng chả biết đúng không. Nghe bảo vận-động-viên thể-hình chuyên chén gà nên nghĩ là đúng.

  Còn ngon, hehe, tùy người chế-biến thôi. Chế-biến khéo thì đậu-hũ vẫn ngon đến quên sầu. Chế-biến dở thì gân hươu chẳng khác bột năng. Có điều thịt chó có vị khác nên người-ta nói nó ngon cách khác. Hehe, Cả đời-người có nếm đủ được các vị ngon đâu, bỏ một cái chắc cũng không sao, nhở.

  Nên bỏ món thịt chó vì nó chẳng gây thiệt-hại gì cho ta (có chăng thì một số tên sẽ mất nghề và khổ như ông chó, hehe) mà lại bỏ bớt những rào-cản giữa ta và bọn Tây.

  Nên bỏ! nên bỏ!

   

 50. #54 by buitruong1689 on 2011/01/18 - 22:30

  Hôm nay chi bộ đông vui nhở. He he từ hum quảng cấu trên phết búc quán lại lúc nha lúc nhúc quan sát viên rồi.